SUBS.is
with subtitles
//

Forrest Gump (1994) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Forrest Gump
1994
Forrest Gump (1994) 720p BluRay yify [UTF-8].srt
Forrest.Gump.1994.srt
Subtitles
Subtitle content
Forrest.Gump.1994.srt
00:03:19.503 – 00:03:24.165
سلام .اسم من فارست ـه. فارست گامپ
00:03:30.096 – 00:03:32.006
شکلات مي خواي؟
00:03:34.434 – 00:03:38.978
من مي تونم .نزديک يه ميليون و نيم از اينا بخورم
00:03:39.064 – 00:03:43.976
مامانم هميشه مي گفت زندگي مثل يه جعبه شکلاته
00:03:46.447 – 00:03:49.899
هيچوقت نمي دوني .چي ازش نصيبت مي شه
00:03:56.458 – 00:03:59.328
.اونا بايد کفش هاي راحتي باشن
00:03:59.419 – 00:04:04.414
شرط مي بندم با همچين کفش هايي ميشه .تمام روز رو بگردي و هيچي احساس نکني
00:04:07.01 – 00:04:11.507
.کاش من همچين کفش هايي داشتم - .پاهام اذيت مي شن -
00:04:13.017 – 00:04:15.508
مامان هميشه مي گفت چيزهايي زيادي رو
00:04:15.603 – 00:04:18.888
مي توني راجع به مردم از روي کفش هاشون بگي
00:04:18.981 – 00:04:22.397
،کجا ميرن .کجا بودن
00:04:29.408 – 00:04:32.113
.من کفش هاي زيادي پوشيده م
00:04:33.996 – 00:04:36.452
شرط مي بندم اگه خوب فکر کنم
00:04:36.54 – 00:04:40.206
مي تونم اولين .کفش هام رو به ياد بيارم
00:04:42.213 – 00:04:45.131
.مامان مي گفت اونا منو هر جايي مي برن
00:04:45.341 – 00:04:48.296
مي گفت اونا کفش هاي جادويي منن
00:04:48.386 – 00:04:51.921
خيلي خب، فارست .حالا چشماتو باز کن
00:04:58.856 – 00:05:00.979
بيا يه قدم کوچيکي بزن
00:05:07.99 – 00:05:09.983
چه احساسي دارن؟
00:05:12.954 – 00:05:17.581
پاهاش قوين، خانم گامپ .به همون قدرتي که تا حالا ديدم
00:05:17.667 – 00:05:21.746
ولي پشتش .به اندازه يه سياستمدار کجه
00:05:21.837 – 00:05:25.42
ولي راستش مي کنيم مگه نه، فارست؟
00:05:28.01 – 00:05:32.222
وقتي بچه بودم، مامان به ياد قهرمان جنگ داخلي بزرگ
00:05:32.307 – 00:05:35.058
ژنرال ناتان بدفورد فارست، اسمم رو گذاشت
00:05:35.143 – 00:05:37.551
مي گفت ما يه جورايي يه نسبتي .باهاش داريم
00:05:37.645 – 00:05:42.853
کاري که کرد اين بود که .اين انجمن رو به اسم کو کلاکس کلان برپا کرد
00:05:42.943 – 00:05:46.276
همه اونا رداها و ملافه هاشون رو تنشون مي کردن
00:05:46.363 – 00:05:50.906
و مثل يه دسته روح يا جن .يا يه همچين چيزي رفتار مي کردن
00:05:50.993 – 00:05:54.86
اونا حتي ملافه ها رو مينداختن .روي اسب هاشون و مي گشتن
00:05:54.955 – 00:05:59.119
.و خلاصه، اينطوري اسمم شد فارست گامپ
00:05:59.21 – 00:06:03.077
مامان مي گفت قسمت فارست به اين خاطره که بعضي وقت ها به يادم بياره که
00:06:03.172 – 00:06:07.716
همه ما کارهايي مي کنيم که، خب، اصلاً معني ندارن
00:06:17.586 – 00:06:20.338
از اين ور صبر کن
00:06:20.714 – 00:06:24.297
خيلي خب به چي زل زدين؟
00:06:24.385 – 00:06:28.846
تا حالا يه پسر بچه نديدين که پاهاش بست داره؟
00:06:30.099 – 00:06:34.014
هيچوقت نذار کسي بهت بگه ازت بهتره، فارست
00:06:34.103 – 00:06:36.559
اگه خدا مي خواست همه يه طور باشن
00:06:36.648 – 00:06:39.399
به هممون بست هايي روي پاهامون داده بود
00:06:39.484 – 00:06:42.9
مامان هميشه روشي براي توضيح دادن .مسائل داشت که من اونا رو بفهمم
00:06:44.573 – 00:06:48.238
ما نزديک ربع مايلي جاده 17
00:06:48.327 – 00:06:51.244
.نزديک نيم مايلي شهرک گرينبو، آلاباما زندگي مي کرديم
00:06:51.33 – 00:06:54.247
.اون توي بخش گرينبوئه
00:06:54.333 – 00:06:58.794
خونه ما، از وقتيکه بابابزرگ بابابزرگ بابابزرگ مادرم
00:06:58.879 – 00:07:02.083
حدود هزار سال پيش از اون ور اقيانوس اومده بود .توي خانواده ي مادرم بوده
00:07:02.174 – 00:07:06.801
چون فقط من و مامانم بوديم و اين همه اتاق خالي داشتيم
00:07:06.888 – 00:07:11.217
مامان تصميم گرفت اون اتاق ها رو، بيشتر به مردم رهگذر اجاره بده
00:07:11.309 – 00:07:14.642
مثلاً کساني که از موبيل مونتگومري يا اينجور جاها ميومدن
00:07:14.728 – 00:07:20.067
اينطوري من و مامان پول گيرمون ميومد .مامان زن واقعاً باهوشي بود
00:07:20.484 – 00:07:22.394
يادت باشه چي بهت گفتم، فارست
00:07:22.487 – 00:07:25.82
تو هيچ فرقي با بقيه نداري
00:07:27.659 – 00:07:32.617
شنيدي چي گفتم، فارست؟ .تو هم مثل بقيه اي
00:07:32.706 – 00:07:35.113
تو متفاوت نيستي
00:07:35.208 – 00:07:41.745
پسرتون متفاوته، خانم گامپ .آيکيوي اون هفتاد و پنجه
00:07:41.84 – 00:07:45.755
خب، ما هممون متفاوتيم .آقاي هنکاک
00:07:49.056 – 00:07:51.974
اون مي خواست من بهترين تحصيلات رو داشته باشم
00:07:52.059 – 00:07:55.642
بنابراين منو به مدرسه مرکزي بخش گرينبو برد
00:07:55.73 – 00:07:57.888
من مدير و همه رو ديدم
00:07:57.982 – 00:08:01.316
مي خوام چيزي رو نشونتون بدم، خانم گامپ
00:08:01.403 – 00:08:08.117
حالا، اين طبيعيه فارست درست اينجاست
00:08:08.952 – 00:08:13.578
دولت براي حضور در مدرسه عمومي .حداقل آيکيوي 80 رو لازم مي دونه
00:08:13.664 – 00:08:17.912
خانم گامپ، اون مجبوره به يه مدرسه استثنایی بره
00:08:18.002 – 00:08:22.795
اين براش بهتره - به هر حال معني طبيعي چيه؟ -
00:08:22.882 – 00:08:28.126
،اون ممکنه يه ذره از نظر فهم کند باشه ولي پسرم فارست
00:08:28.221 – 00:08:31.425
همون فرصت هايي رو که هر کس .ديگه اي داره به دست مياره
00:08:31.517 – 00:08:35.811
اون نميره مدرسه استثنایی ها .که ياد بگيره چطور لاستيک روکش کنه
00:08:35.896 – 00:08:39.396
ما اينجا داريم راجع به پنج امتياز ناچيز حرف مي زنيم
00:08:40.693 – 00:08:43.611
.بايد بشه يه کاري کرد
00:08:45.114 – 00:08:47.902
ما يه سيستم مدرسه اي پيشرو هستيم
00:08:48.326 – 00:08:51.446
نمي خوايم ببينيم کسي جا بمونه
00:08:51.538 – 00:08:56.247
آقاي گامپي وجود داره، خانم گامپ؟
00:08:58.837 – 00:09:01.044
رفته تعطيلات
00:09:17.689 – 00:09:22.102
مامانت واقعاً به درس خوندنت اهميت مي ده، پسرم
00:09:27.283 – 00:09:29.856
تو زياد حرف نمي زني، نه؟
00:09:41.631 – 00:09:46.424
بالاخره، مجبور شد سعيشو بکنه" ...آسون به نظر مي رسيد، ولي
00:09:46.511 – 00:09:49.002
"...اوه، چه اتفاقي افتاد. اول اونا"
00:09:49.097 – 00:09:53.641
مامان، تعطيلات يعني چي؟ - تعطيلات؟ -
00:09:53.727 – 00:09:56.514
بابا کجا رفت؟
00:09:58.232 – 00:10:04.27
...تعطيلات وقتيه که بري جايي .و ديگه هيچوقت برنگردي
00:10:08.909 – 00:10:13.571
به هرحال، حدس مي زنم ميشه .گفت من و مامان تنها بوديم
00:10:13.706 – 00:10:18.035
ولي برامون مهم نبود .خونه ما هيچوقت خالي نبود
00:10:18.127 – 00:10:21.045
هميشه مردمي بودند که ميومدن و مي رفتن
00:10:21.13 – 00:10:25.792
شام! همگي، وقت شامه- .مطمئناً مخصوص به نظر مي رسه-
00:10:25.885 – 00:10:28.376
بعضي وقت ها،اينقدر آدم پيشمون مي موند
00:10:28.471 – 00:10:31.805
که همه اتاق ها پر مي شد از مسافرها، مي دوني
00:10:31.891 – 00:10:37.811
مردمي که با چمدون هاي لباس و چمدون هاي کلاه .و چمدون هاي ساده بيرون زندگي مي کردن
00:10:37.898 – 00:10:41.978
فارست گامپ وقت شامه! فارست؟
00:10:42.069 – 00:10:47.526
يه بار، مرد جووني پيشمون مونده بود، و يه جعبه گيتار داشت
00:11:01.672 – 00:11:05.622
فارست، بهت گفتم اين مرد جوون نازنين رو اذيت نکن
00:11:05.718 – 00:11:07.26
نه، اشکالي نداره، خانم
00:11:07.344 – 00:11:10.76
داشتم يکي دو تا کار با گيتار يادش مي دادم
00:11:10.848 – 00:11:13.766
.خيلي خب، شام حاضره اگه مي خوايد بخوريد
00:11:13.851 – 00:11:16.769
.آره، عاليه. ممنون خانم
00:11:16.854 – 00:11:22.311
اون حرکت مسخره رو که اونجا انجام دادي .نشونم بده. کمي يواشش کن
00:11:24.321 – 00:11:28.532
.از اون گيتار خوشم ميومد. صداي خوبي داشت
00:11:29.785 – 00:11:36.534
.شروع کردم به حرکت کردن با آهنگ و تاب دادن پاهام
00:11:38.711 – 00:11:42.411
همون شب، من و مامان براي خريد رفتيم بيرون
00:11:42.506 – 00:11:45.792
و از کنار مغازه ي لوازم خانگي بنسون رد شديم، و حدس بزن چي شد؟
00:11:59.106 – 00:12:01.977
.اين واسه بچه ها نيست
00:12:04.32 – 00:12:08.614
چند سال بعد، اون مرد جوون خوش تيپ ،که بهش مي گفتن سلطان
00:12:08.7 – 00:12:11.57
خب، آهنگ هاي زيادي خوند
00:12:11.661 – 00:12:14.662
.دچار حمله قلبي شد يا يه همچين جيزي
00:12:14.748 – 00:12:17.702
سلطان بودن بايد سخت باشه
00:12:21.255 – 00:12:23.924
عجيبه که چطور بعضي چيزها رو به ياد .مياري، ولي بعضي چيزها رو نميتوني به ياد بياري
00:12:25.592 – 00:12:30.587
حالا تمام سعيتو مي کني، فارست - .حتماً مي کنم، مامان -
00:12:30.681 – 00:12:35.639
يادمه که اتوبوس روز اول مدرسه خيلي خوب روند
00:12:38.69 – 00:12:40.599
مياي بالا؟
00:12:40.692 – 00:12:44.143
مامان گفت سوار ماشين غريبه ها نشم
00:12:44.237 – 00:12:46.23
اين اتوبوس مدرسه اس
00:12:49.242 – 00:12:54.402
.من فارستم، فارست گامپ - .من دوروثي هريسم -
00:12:54.497 – 00:12:56.739
خب، حالا ديگه غريبه نيستيم
00:13:09.846 – 00:13:12.338
اين صندلي اشغاله
00:13:13.934 – 00:13:15.843
اشغاله
00:13:23.277 – 00:13:25.186
نميشه بشيني اينجا
00:13:27.657 – 00:13:30.991
ميدوني، چيزهايي که يه مرد جوون به ،خاطر مياره خنده دارن
00:13:31.077 – 00:13:33.864
.چون من به دنيا اومدنم رو يادم نمياد
00:13:33.955 – 00:13:37.04
چيزي رو که براي اولين کريسمسم گرفتم يادم نمياد
00:13:37.125 – 00:13:40.826
و نمي دونم اولين باري که براي پيک نيک رفتم بيرون کي بود
00:13:40.921 – 00:13:44.871
ولي اولين باري رو يادمه که
00:13:44.967 – 00:13:48.465
.دلنشين ترين صداي دنيا رو شنيدم
00:13:48.553 – 00:13:51.507
.اگه بخواي ميتوني اينجا بشيني
00:13:53.683 – 00:13:58.061
.در عمرم چيزي به اين زيبايي نديده بودم
00:13:58.188 – 00:14:00.311
.اون مثل يه فرشته بود
00:14:00.399 – 00:14:03.768
خب، ميخواي بشيني يا نه؟
00:14:08.282 – 00:14:10.275
پاهات چشونه؟
00:14:10.367 – 00:14:15.195
هيچ چيزيشون نيست، ممنون .پاهام سالم و خوش ترکيبن
00:14:15.289 – 00:14:18.207
من فقط توي اون اتوبوس پيشش نشستم
00:14:18.292 – 00:14:21.163
و تمام راه رو به طرف مدرسه با هم گفتگو کرديم
00:14:21.254 – 00:14:23.579
پشتم مثل يه علامت سوال خميده اس
00:14:23.673 – 00:14:28.75
بعد از مامان، هيچوقت کسي باهام .حرف نمي زد يا سول نمي پرسيد
00:14:28.845 – 00:14:31.171
احمقي چيزي هستي؟
00:14:31.264 – 00:14:34.799
".مامان ميگه: "احمق کسيه که کاراي احمقانه مي کنه
00:14:34.893 – 00:14:39.97
.من جيني ام - .من فارستم، فارست گامپ -
00:14:40.065 – 00:14:42.817
.از اون روز به بعد، ما هميشه با هم بوديم
00:14:42.902 – 00:14:45.606
.من و جيني مثل هويج و نخود فرنگي بوديم
00:14:48.281 – 00:14:50.607
.اون يادم ميداد که چطور از چيزها بالا برم
00:14:50.701 – 00:14:53.108
.زود باش فارست، تو ميتوني
00:14:53.203 – 00:14:55.777
.منم نشونش ميدادم چطور آويزون بمونه
00:14:57.583 – 00:15:02.957
،اون به من کمک ميکرد که چطور بخونم .و منم به اون نشون ميدادم که چطور تاب بخوره
00:15:04.34 – 00:15:09.086
بعضي وقت ها، فقط مي نشستيم بيرون .و منتظر ستاره ها مي مونديم
00:15:09.178 – 00:15:14.517
مامان نگرانم ميشه - .فقط يه کم ديگه بمون -
00:15:14.601 – 00:15:18.681
به دلايلي، جيني هيچوقت نمي خواست بره خونه
00:15:18.772 – 00:15:21.477
باشه، جيني، مي مونم
00:15:21.566 – 00:15:25.018
.اون مخصوص ترين دوستم بود
00:15:28.198 – 00:15:30.868
.تنها دوستم بود
00:15:32.62 – 00:15:36.487
مامانم هميشه بهم مي گفت که .معجزه هر روز اتفاق ميفته
00:15:36.582 – 00:15:40.282
.بعضي مردم اينطور فکر نمي کنن، ولي براشون اتفاق ميفته
00:15:42.504 – 00:15:45.505
!هي، احمق
00:15:45.716 – 00:15:48.088
عقب مانده اي، يا فقط احمقي؟
00:15:48.177 – 00:15:51.463
ببين، من فارست گامپ هستم - .فقط بدو، فارست -
00:15:52.848 – 00:15:55.803
!بدو، فارست! فرار کن! عجله کن
00:15:56.06 – 00:15:59.394
سوار دوچرخه ها شيد - .بيايد بگيريمش! زود باشيد -
00:15:59.48 – 00:16:04.226
مواظب باش، احمق !مي خوايم بگيريمت
00:16:04.319 – 00:16:08.566
!بدو، فارست، بدو! بدو، فارست
00:16:09.991 – 00:16:12.364
!برگرد اينجا، هي تو
00:16:25.8 – 00:16:29.632
!بدو، فارست، بدو
00:17:00.293 – 00:17:03.959
،اگه بهت مي گفتم باورت نمي شد
00:17:04.047 – 00:17:07.417
.ولي مي تونستم مثل باد بدوم
00:17:10.679 – 00:17:16.683
.از اون روز به بعد، اگه مي رفتم جايي، مي دويدم
00:17:49.469 – 00:17:52.719
.اون پسر مطمئناً يه احمق دونده اس
00:17:56.56 – 00:18:00.558
يادته بهت گفتم که جيني به نظر مي رسيد هيچوقت نمي خواد به خونه برگرده؟
00:18:00.648 – 00:18:04.183
اون توي خونه اي زندگي مي کرد که .به اندازه آلاباما قديمي بود
00:18:04.276 – 00:18:06.815
وقتي پنج سالش بود مادرش به بهشت رفته بود
00:18:06.904 – 00:18:11.448
.و پدرش يه جور کشاورز بود
00:18:11.534 – 00:18:13.408
جيني؟
00:18:13.494 – 00:18:15.534
.اون مرد خيلي عاشقي بود
00:18:15.622 – 00:18:19.916
هميشه اون و خواهرهاش رو مي بوسيد و لمس مي کرد
00:18:21.628 – 00:18:26.586
.و یه بار، جيني توي اتوبوس نبود که به مدرسه بره
00:18:26.675 – 00:18:29.166
جيني، چرا امروز نيومدي مدرسه؟
00:18:30.136 – 00:18:32.045
.بابا داره يه چرتي مي زنه
00:18:33.515 – 00:18:35.175
!زود باش
00:18:35.934 – 00:18:41.521
جيني، کجا رفتي؟ !بهتره برگردي اينجا، دختر
00:18:43.066 – 00:18:45.474
کجا رفتي؟
00:18:48.28 – 00:18:51.732
جيني! جيني، کجا رفتي؟
00:18:55.496 – 00:18:58.782
با من دعا کن، فارست. با من دعا کن
00:19:00.293 – 00:19:05.536
خداي عزيز منو بکن يه پرنده تا بتونم به جاي .دوري پرواز کنم، جايي دور از اينجا
00:19:05.632 – 00:19:10.543
خداي عزيز منو بکن يه پرنده تا بتونم به جاي ...دوري پرواز کنم
00:19:10.637 – 00:19:13.508
.مامان هميشه ميگفت خدا مرموزه
00:19:15.225 – 00:19:17.763
.اون روز اون جيني رو به يه پرنده تبديل نکرد
00:19:17.853 – 00:19:21.602
در عوض، کاري کرد که پليس بگه
00:19:21.69 – 00:19:25.225
.جيني ديگه نبايد توي اون خونه بمونه
00:19:25.319 – 00:19:29.612
بايد با مامان بزرگش که در خيابون کريک مور بود زندگي مي کرد
00:19:29.698 – 00:19:33.696
که اين منو خوشحال کرد .چون اون خيلي نزديک بود
00:19:35.12 – 00:19:40.625
بعضي شب ها، جيني يواشکي ميومد نزديک خونه ي من
00:19:40.709 – 00:19:46.38
فقط به اين خاطر که مي گفت مي ترسه، از .چي مي ترسيد، نمي دونم
00:19:46.465 – 00:19:52.006
ولي فکر مي کنم به خاطر سگ مادر بزرگش بود .اون سگ بدجنسي بود
00:19:52.347 – 00:19:56.676
.به هرحال، من و جيني تا رسيدن به دبيرستان دوست هاي صميمي بوديم
00:19:59.02 – 00:20:01.393
!هي، احمق - !ولش کن -
00:20:01.481 – 00:20:02.892
!بدو، فارست، بدو
00:20:02.983 – 00:20:07.61
نشنيدي چي گفتم، احمق؟ - !بدو، فارست -
00:20:07.696 – 00:20:12.275
!سوار ماشين شو !زودباش! داره فرار مي کنه! بجنب
00:20:12.368 – 00:20:14.775
!بدو، فارست، بدو
00:20:42.523 – 00:20:44.979
!بدو، فارست
00:20:47.153 – 00:20:51.566
.حالا، قبلا مي دويدم تا به جاييکه داشتم مي رفتم برسم
00:20:51.658 – 00:20:55.11
.هيچوقت فکر نمي کردم به کجا مي رسم
00:21:23.691 – 00:21:25.767
اين از کدوم جهنمي اومد؟
00:21:25.86 – 00:21:30.688
اون فارست گامپ ـه، مربي .فقط يه احمق محله اس
00:21:30.823 – 00:21:36.066
و باورت ميشه؟ .منم بايد به دانشگاه مي رفتم
00:21:41.668 – 00:21:45.251
!فارست، بجنب! بدو - !باشه -
00:21:45.339 – 00:21:49.253
!بدو - !بدو، احمق حرومزاده -
00:22:02.106 – 00:22:04.977
!بدو، حرومزاده، بدو! برو! بدو
00:22:21.292 – 00:22:26.535
.اون بايد احمق ترين حرومزاده ي دنیا باشه، ولي مطمئناً سريعه
00:22:29.593 – 00:22:34.67
.حالا،شايد فقط من اينطور باشم،ولي دانشگاه دوران گيج کننده اي بود
00:22:36.099 – 00:22:38.388
قواي فدرالي امروز با به اجرا گذاشتن يک حکم دادگاهي
00:22:38.477 – 00:22:40.719
.دانشگاه آلاباما را يکپارچه کرد
00:22:40.813 – 00:22:42.307
دو سياهپوست پذيرفته شدند
00:22:42.398 – 00:22:45.352
ولي تنها بعد از اينکه فرماندار جرج والاس
00:22:45.443 – 00:22:48.728
تهديد نمادينش مبني بر ايستادن جلوي در .ساختمان مدرسه را به جا آورد
00:22:51.574 – 00:22:53.531
ارل، چه خبره؟
00:22:53.618 – 00:22:56.109
کون ها سعي دارن وارد مدرسه بشن
00:22:56.204 – 00:22:59.122
کون ها؟ وقتي راکون ها سعي مي کردن وارد ايوان عقبيمون بشن
00:22:59.207 – 00:23:01.532
مامان فقط با يه جارو دنبالشون افتاد
00:23:01.626 – 00:23:06.502
راکون ها نه احمق، سياهپوست ها .اونا ميخوان با ما برن دانشگاه
00:23:06.59 – 00:23:08.547
با ما؟ واقعاً؟
00:23:08.634 – 00:23:10.543
مدت کمي بعد از اينکه فرماندار والاس
00:23:10.636 – 00:23:13.505
به پيمانش مبني بر سد کردن در مدرسه عمل کرده بود
00:23:13.596 – 00:23:15.803
پرزيدنت کندي به وزير دفاع دستور داد
00:23:15.89 – 00:23:17.848
.که از نيروي ارتش استفاده کند
00:23:17.934 – 00:23:20.604
اين نواري ويدئويي از رويارويي ژنرال گراهام
00:23:20.687 – 00:23:23.309
فرمانده گارد ملي با فرماندار والاس است
00:23:23.398 – 00:23:27.61
چون اين افراد گارد ملي امروز به عنوان
00:23:27.694 – 00:23:31.479
سربازان فدرال براي آلاباما اينجا هستند .و داخل مرزهاي ما زندگي مي کنند
00:23:31.573 – 00:23:36.07
اونها برادران ما هستند ما داريم در اين جنگ پيروز مي شيم
00:23:36.162 – 00:23:40.623
چون داريم مردم آمريکايي رو در برابر خطراتي
00:23:40.708 – 00:23:45.417
که در مورد اون بارها صحبت کرده ايم، و امروز هم مشهود بوده اند
00:23:45.505 – 00:23:49.17
و گرايشي به سوي ديکتاتوري ارتشي در اين کشور بيدار مي کنيم
00:23:52.137 – 00:23:53.797
و بنابراين، در پايان روز
00:23:53.889 – 00:23:57.721
دانشگاه آلاباما، در توسکالوسا رفع تبعيض شده بود
00:23:57.809 – 00:24:01.013
و دانش آموزان جيمي هود و ويوين مالون
00:24:01.105 – 00:24:04.308
.براي کلاس هاي تابستاني ثبت نام شده بودند
00:24:06.068 – 00:24:09.483
.خانم، کتابتون رو انداختيد، خانم
00:24:10.405 – 00:24:12.113
فرماندار والاس به آنچه وعده داده بود عمل کرد
00:24:12.199 – 00:24:15.65
...و با رفتن به محوطه دانشگاه توسکالوسکا
00:24:15.744 – 00:24:19.327
اون گامپ نبود؟ نه نمي تونست اون باشه
00:24:19.415 – 00:24:22.332
البته که خودش بود
00:24:25.629 – 00:24:30.126
چند سال بعد، اون مرد کوتاه قد عصبانيِ دم در ساختمون دانشگاه
00:24:30.218 – 00:24:33.302
فکر کرد فکر خوبي ميشه و کانديداي رئيس جمهوري شد
00:24:36.224 – 00:24:41.93
ولي يه نفر فکر کرد که اين فکر خوبي نيست .ولي اون نمُرد
00:24:47.194 – 00:24:51.108
اتوبوس من اينجاست - شماره نهه؟ -
00:24:51.198 – 00:24:55.528
نه شماره چهاره - .از حرف زدن باهات خوشوقت شدم -
00:24:58.789 – 00:25:05.207
من موقعي رو که اين اتفاق افتاد يادمه، موقعي .که والاس تير خورد. من توي دانشگاه بودم
00:25:05.295 – 00:25:08.38
ميرفتي يه دانشگاه دخترونه؟ يا يه دانشگاه دختر و پسر با هم؟
00:25:08.465 – 00:25:10.422
آموزش مشترک بود
00:25:10.509 – 00:25:14.803
جيني به دانشگاهي ميرفت که من نمي تونستم .برم. دانشگاهش فقط مال دخترها بود
00:25:14.889 – 00:25:18.34
.ولي هر وقت فرصت مي کردم مي رفتم بهش سر ميزدم
00:25:48.174 – 00:25:50.131
درد داره
00:26:05.191 – 00:26:10.019
فارست، بس کن! بس کن چکار داري مي کني؟
00:26:10.196 – 00:26:15.107
اون داشت اذيتت مي کرد - !نه، نمي کرد! برو اونور -
00:26:15.201 – 00:26:18.119
بيلي، متاسفم - .فقط ازم فاصله بگير -
00:26:18.204 – 00:26:22.119
نرو. بيلي، يه لحظه صبر کن
00:26:22.208 – 00:26:24.664
.اون نمي دونه چکار مي کنه
00:26:26.171 – 00:26:29.256
فارست، چرا اون کار رو کردي؟
00:26:31.593 – 00:26:36.505
کمي شکلات برات آوردم .متأسفم
00:26:39.185 – 00:26:41.427
من ديگه ميرم دانشگاهم
00:26:46.192 – 00:26:48.268
.خودتو نگاه کن
00:26:49.612 – 00:26:52.317
.بيا. بيا
00:26:59.497 – 00:27:01.905
اين اتاق خودته؟
00:27:05.712 – 00:27:10.67
هيچ خواب مي بيني، فارست، درباره اينکه مي خواي کي بشي؟
00:27:12.677 – 00:27:16.971
مي خوام کي بشم؟ مگه نمي خوام خودم بشم؟
00:27:17.057 – 00:27:20.391
هميشه خودت مي شي، فقط يه جور ديگه اي از خودت
00:27:20.477 – 00:27:24.392
مي دوني؟ من مي خوام معروف بشم
00:27:25.649 – 00:27:29.398
مي خوام يه خواننده اي مثل جون بایز باشم
00:27:29.487 – 00:27:35.656
فقط مي خوام توي يه صحنه خالي با گيتارم و صدام باشم
00:27:35.743 – 00:27:38.116
فقط من
00:27:39.456 – 00:27:43.406
و مي خوام با مردم شخصاً ارتباط داشته باشم
00:27:45.67 – 00:27:49.585
من فقط مي خوام بتونم باهاشون صحبت کنم تک به تک
00:27:56.639 – 00:27:59.13
تا حالا با يه دختر بودي، فارست؟
00:28:00.977 – 00:28:05.105
.هميشه توي کلاس اقتصاد خانگيم مي شينم پيششون
00:28:33.736 – 00:28:34.536
معذرت مي خوام
00:28:35.055 – 00:28:36.055
اشکال نداره
00:28:44.648 – 00:28:46.522
خيلي خب
00:28:49.361 – 00:28:52.777
اشکال نداره - یه کمی گیج شدم -
00:29:00.164 – 00:29:03.698
شرط مي بندم اين تو خونه اتفاق نمي افته
00:29:07.755 – 00:29:09.297
نه
00:29:14.929 – 00:29:18.381
فکر کنم توی حوله ی هم اتاقیت خراب کاری کردم
00:29:18.474 – 00:29:20.847
من که اهميت نمي دم به هر حال از اون خوشم نمياد
00:29:36.452 – 00:29:40.615
دانشگاه با سرعت سپري شد .چون خيلي فوتبال بازي مي کردم
00:29:40.706 – 00:29:44.407
حتي منو توي چيزي به اسم تيم منتخب آمريکا گذاشتن
00:29:44.502 – 00:29:48.202
.جايي که بايد رئيس جمور ايالات متحده رو ملاقات کني
00:29:48.297 – 00:29:51.582
رئيس جمهور کندي تيم منتخب آمريکايي دانشگاهي رو
00:29:51.675 – 00:29:53.3
امروز در دفتر بيضي شکل ملاقات کرد
00:29:53.385 – 00:29:57.964
چيز واقعاً خوبي که در مورد ملاقات با رئيس جمهور ايالات متحده هست
00:29:58.057 – 00:30:01.889
غذائه مي ذارنت توي اين اتاق کوچک
00:30:01.978 – 00:30:05.477
و هر چي دلت مي خواد بخوري يا بنوشي بهت ميدن
00:30:05.565 – 00:30:08.898
ولي چون که اولاً گرسنه نبودم، بلکه تشنه بودم
00:30:08.985 – 00:30:14.656
و دوماً اونا مجاني بودن بايد پونزده تايي نوشابه خورده باشم
00:30:17.636 – 00:30:20.258
تبریک میگم توي تيم منتخب آمريکا بودن چه احساسي داره؟
00:30:20.347 – 00:30:21.806
يه افتخاره، قربان
00:30:21.891 – 00:30:24.216
تبریک میگم توي تيم منتخب آمريکا بودن چه احساسي داره؟
00:30:24.31 – 00:30:26.267
خيلي خوبه، قربان
00:30:26.354 – 00:30:28.892
تبریک میگم توي تيم منتخب آمريکا بودن چه احساسي داره؟
00:30:29.181 – 00:30:30.51
.خيلي خوبه، قربان
00:30:30.8 – 00:30:35.296
تبريک مي گم. چه احساسي داري؟ - .جيش دارم -
00:30:35.388 – 00:30:37.844
گمونم گفت جيش داره
00:30:52.53 – 00:30:55.448
مدتي بعد بدون هيچ دليل خاصي
00:30:55.533 – 00:31:01.038
يه نفر به اون رئيس جمهور جوون نازنين .موقعي که توي ماشينش بود شليک کرد
00:31:01.122 – 00:31:05.619
و چند سال بعد از اون، يه نفر برادر کوچيکش رو هم زد
00:31:05.71 – 00:31:07.917
به اين خاطر که فقط توي آشپزخونه يه هتل بود
00:31:09.172 – 00:31:13.04
برادر بودن بايد سخت باشه .نمي دونم
00:31:15.596 – 00:31:17.635
حالا باورت ميشه؟
00:31:17.723 – 00:31:21.851
بعد از تنها پنج سال فوتبال بازي کردن، از دانشگاه فارغ التحصيل شدم
00:31:21.936 – 00:31:24.012
تبريک ميگم، پسرم
00:31:24.105 – 00:31:26.181
مامان خيلي افتخار ميکرد
00:31:27.525 – 00:31:31.44
فارست، خيلي بهت افتخار مي کنم .اينو برات نگه مي دارم
00:31:31.529 – 00:31:33.652
تبريک ميگم، پسرم
00:31:33.74 – 00:31:37.109
هيچ براي آيندت فکري کردي؟
00:31:37.911 – 00:31:39.737
فکر؟
00:31:40.871 – 00:31:42.911
سلام. من فارستم. فارست گامپ
00:31:42.999 – 00:31:46.249
هيچ کس قد پشکلي براش مهم !نيست تو کي هستي، احمق
00:31:46.336 – 00:31:49.123
تو يه کرم گه خور پست هم نيستي
00:31:49.214 – 00:31:52.879
کون کرموتو بذار تو اتوبوس و بشين !تو الان ديگه توي ارتش هستي
00:31:52.968 – 00:31:57.713
صندلي اشغاله - .اشغاله -
00:32:01.184 – 00:32:04.102
اولش مثل اين بود که اشتباه کردم
00:32:04.188 – 00:32:08.186
روز اول ورودم بود، و همش سرم داد مي زدن
00:32:11.737 – 00:32:14.063
اگه مي خواي بشين
00:32:14.532 – 00:32:18.233
نمي دونستم ممکنه کي رو ببينم يا چه سوالاتي بپرسن
00:32:18.328 – 00:32:21.032
تا حالا توي يه قايق ميگوي واقعي بودي؟
00:32:21.122 – 00:32:25.619
نه. ولي توي يه قايق بزرگ واقعي بودم
00:32:25.71 – 00:32:28.664
من دارم راجع به يه قايق ميگو گيري حرف مي زنم
00:32:28.755 – 00:32:31.626
من تمام عمرم رو توي قايق هاي ميگو کار مي کردم
00:32:31.717 – 00:32:36.045
وقتي حدود شايد نه سالم بود توي قايق عموم شروع کردم
00:32:36.137 – 00:32:41.095
تو فکر اين بودم که خودم قايق بخرم که فرستادنم ارتش
00:32:41.184 – 00:32:44.47
اسم تولدم بنجامين بيفورد بلو ـه
00:32:44.563 – 00:32:48.726
مردم بهم ميگن بابا، درست مثل .یکی از گردن سرخای خودشون
00:32:48.817 – 00:32:50.691
باورت ميشه؟
00:32:50.777 – 00:32:55.107
اسم من فارست گامپ ـه .مردم بهم مي گن فارست گامپ
00:32:55.199 – 00:32:59.991
بوبا اهل بايو لا باتره آلاباما .بود، و مامانش ميگو مي پخت
00:33:01.789 – 00:33:04.245
و مامان قبل از اون ميگو مي پخت
00:33:04.333 – 00:33:07.916
و مامان اون هم قبل از مامانش ميگو مي پخت
00:33:07.999 – 00:33:10.27
خانواده بابا هر چي رو که بگي
00:33:10.38 – 00:33:12.007
راجع به کار ميگو گيري مي دونستن
00:33:12.299 – 00:33:15.099
من هر چي رو بگي در مورد تجارت ميگو مي دونم
00:33:15.409 – 00:33:19.905
خودم مي خوام وقتي از ارتش بيرون .رفتم برم تو کار ميگو گيري
00:33:24.772 – 00:33:28.604
گامپ تنها هدفت توي اين ارتش چيه؟
00:33:28.692 – 00:33:31.183
که هر کاري رو که بهم مي گيد انجام بدم، گروهبان
00:33:31.278 – 00:33:34.777
لعنتي، گامپ، تو يه نابغه اي
00:33:34.864 – 00:33:37.356
اين برجسته ترين جوابيه که تا حالا شنيدم
00:33:37.451 – 00:33:42.658
بايد آي کيوت 160 باشه .خيلي با استعدادي، سرجوخه گامپ
00:33:43.916 – 00:33:46.205
!افراد، گوش کنيد
00:33:46.293 – 00:33:50.505
به دلايلي، من خيلي به ارتش مي خوردم
00:33:50.589 – 00:33:52.582
زياد سخت نيست
00:33:52.675 – 00:33:56.009
فقط تختخوابتو مرتب مي کني يادت باشه راست وايسي
00:33:56.095 – 00:33:59.595
و هميشه هر سوالي رو با "بله، گروهبان" جواب بدي
00:33:59.682 – 00:34:03.55
روشن شد؟ - .بله، گروهبان -
00:34:03.645 – 00:34:07.096
کاري که مي کني اينه که تورهاتو مي کشوني ته آب
00:34:07.19 – 00:34:11.484
توي يه روز خوب، مي توني نزديک صد پوند ميگو بگيري
00:34:11.57 – 00:34:14.69
همه چيز خوب پيش ميره ،دو نفر ده ساعت ميگو مي گيرن
00:34:14.782 – 00:34:16.691
...کمتر از اون وقتي که روي بنزين
00:34:16.784 – 00:34:20.532
انجام شد، گروهبان - !گامپ -
00:34:22.081 – 00:34:24.916
چرا اون اسحله رو اينقدر زود سر هم کردي؟
00:34:25.001 – 00:34:26.874
شما بهم گفتيد، گروهبان
00:34:26.961 – 00:34:30.661
يا مسيح مقدس .اين يه رکورد جديده
00:34:30.756 – 00:34:33.673
اگه مسئله هدر دادن يه سرباز داوطلب خوب نبود
00:34:33.759 – 00:34:36.084
سفارشتو براي "او.سي.اس" مي کردم، سرجوخه، گامپ (او.سی.اس: دانشکده افسری)
00:34:36.178 – 00:34:38.467
يه روزي يه ژنرال ميشي
00:34:38.556 – 00:34:41.225
حالا اسلحتو از هم باز کن و ادامه بده
00:34:42.56 – 00:34:46.688
خلاصه، همونطور که داشتم مي گفتم .ميگو ميوه درياست
00:34:46.773 – 00:34:51.684
مي توني بريانيش کني، بجوشونيش .کبابش کني، بپزيش، سرخش کني
00:34:51.778 – 00:34:54.779
کباب ميگو هست، کريول ميگو
00:34:54.864 – 00:35:00.072
باميه ميگو، ميشه توي تابه، تابه هاي .گود و با هم زدن سرخش کني
00:35:00.162 – 00:35:04.871
ميگوي آناناسي و ميگوي ليمويي ،هست، ميگوي نارگيلي
00:35:04.958 – 00:35:08.707
ميگوي فلفلي، سوپ ميگو، تاس کباب ميگو
00:35:08.796 – 00:35:15.594
سالاد ميگو، ميگو توي سيب زميني .ميگو برگر، ساندويچ ميگو
00:35:17.805 – 00:35:19.762
همش همینا بود
00:35:24.02 – 00:35:27.186
موقع شب توي ارتش موقع دلتنگ کننده ايه
00:35:27.273 – 00:35:32.184
اونجا توي رختخواب هامون دراز مي کشيديم ،و من دلم واسه مامانم تنگ ميشد
00:35:32.278 – 00:35:34.816
دلم واسه جيني هم تنگ ميشد
00:35:38.868 – 00:35:42.202
گامپ، يه نگاهي به پستوناي اين بنداز
00:35:55.719 – 00:35:59.219
معلوم ميشه که جيني به خاطر چند تا عکس ازش
00:35:59.306 – 00:36:02.592
با عرق گير دانشگاهش، توي دردسرايي افتاده بود
00:36:02.685 – 00:36:04.761
و از دانشگاه بيرونش کرده بودن
00:36:08.149 – 00:36:10.687
ولي اين چيز بدي نبود
00:36:10.777 – 00:36:14.691
چون يه مرد که صاحب تئاتري توي ممفيس تنسيه
00:36:14.781 – 00:36:20.12
اون عکس ها رو ديد و به جيني يه .پيشنهاد خوندن توي يه نمايش رو داد
00:36:20.203 – 00:36:24.663
اولين فرصتی که گیر آوردم يه اتوبوس سوار شدم که منو يه راست به ممفيس برد
00:36:24.749 – 00:36:26.872
تا اجرای اونو بتونم ببينم
00:36:26.959 – 00:36:29.96
اين امبر، امبر فليم دست بزنين به افتخارش
00:36:30.046 – 00:36:32.881
و حالا براي اينکه چشمهاتون و گوشهاتون لذت ببرند
00:36:32.966 – 00:36:36.666
مستقم از هاليوود، کاليفرنيا، هنرمند زيباي ما
00:36:36.761 – 00:36:40.711
براش یه کف مرتب بزنين، اين جيگر خوشمزه، بابي ديلن
00:37:07.711 – 00:37:13.085
رويای اون محقق شده بود اون يه خواننده ملي بود
00:37:22.475 – 00:37:27.102
بجنب عزيزم تکونش بده - يه نفر بهش ساز دهنی بده -
00:37:31.026 – 00:37:35.605
اين که کاپتان کانگارو نيست - .اينجا يه چيزي واست دارم -
00:37:35.697 – 00:37:37.358
!لعنتي
00:37:37.449 – 00:37:42.195
هي، احمق بيشعور .من اينجا دارم آهنگ مي خونم
00:37:44.749 – 00:37:46.907
پائولي، بيا اينجا
00:37:48.586 – 00:37:49.997
!خفه شو
00:37:52.799 – 00:37:57.544
فارست، تو اينجا چکار مي کني؟ چکار مي کني؟
00:37:58.138 – 00:38:01.388
چکار مي کني، فارست؟ !بذارم پايين
00:38:06.98 – 00:38:11.061
تو نمي توني اينکار رو بکني، فارست تو نمي توني همش سعي کني منو نجات بدي
00:38:11.151 – 00:38:15.398
اونا مي خواستن بمالنت - .خيليا مي خوان منو بمالن -
00:38:15.488 – 00:38:19.486
تو نمي توني هميشه اين کار رو بکني
00:38:19.576 – 00:38:22.992
دست خودم نيست. دوستت دارم
00:38:25.415 – 00:38:27.455
تو نمي دوني عشق چيه
00:38:34.133 – 00:38:37.882
اون موقعي رو که با هم دعا کرديم يادته، فارست؟
00:38:38.513 – 00:38:43.887
از خدا خواستيم که منو بکنه يه پرنده تا بتونم به جاي دوري پرواز کنم؟
00:38:45.103 – 00:38:47.309
آره، يادمه
00:38:49.065 – 00:38:52.15
به نظرت من مي تونم از روي اين پل بپرم و پرواز کنم؟
00:38:59.368 – 00:39:02.452
منظورت چيه، جيني؟
00:39:05.499 – 00:39:07.539
.هيچي
00:39:09.92 – 00:39:12.292
.بايد از اينجا برم
00:39:14.508 – 00:39:18.126
وايسا، جيني - فارست، ازم دور مي موني، باشه؟ -
00:39:18.22 – 00:39:20.129
خواهش مي کنم فقط ازم دور بمون
00:39:20.222 – 00:39:22.927
مي تونم سوار بشم؟ - کجا مي ري؟ -
00:39:23.017 – 00:39:25.508
برام مهم نيست - .سوار شو -
00:39:25.603 – 00:39:27.679
پس خداحافظ جيني
00:39:29.107 – 00:39:31.645
دارن منو مي فرستن ويتنام
00:39:33.653 – 00:39:35.978
کلاً یه کشور دیگه ست
00:39:39.201 – 00:39:41.526
.يه دقيقه صبر کن
00:39:42.537 – 00:39:45.492
گوش کن، يه چيزي رو بهم قول ميدي، باشه؟
00:39:45.582 – 00:39:48.667
فقط هر وقت توي دردسر افتادي، شجاع نباشي
00:39:48.752 – 00:39:52.797
.فقط مي دويي، باشه، فقط فرار مي کني - .باشه -
00:40:01.265 – 00:40:04.053
هميشه برات نامه مي نويسم
00:40:12.86 – 00:40:16.395
و همينطوري، رفت
00:40:31.671 – 00:40:35.621
سالم برمي گردي پيشم مي شنوي؟
00:41:18.595 – 00:41:22.972
بهمون گفتن که ويتنام خيلي
00:41:23.058 – 00:41:25.216
با ايالات متحده آمريکا فرق داره
00:41:25.31 – 00:41:31.265
به جز همه قوطي هاي آبجو و کباب ها، فرق داشت
00:41:40.91 – 00:41:44.03
شرط مي بندم توي همه اين آب ها ميگو هست
00:41:44.122 – 00:41:47.039
مي گن اين ويتنامي ها توي ميگو گرفتن واردن
00:41:47.125 – 00:41:50.79
بعد از اينکه اين جنگ رو ببريم و به همه چيز مسلط بشيم
00:41:50.879 – 00:41:54.462
مي تونيم ميگو گيرهاي آمريکايي رو بياريم .اينجا و از اين آب ها ميگو بگيريم
00:41:54.549 – 00:41:56.507
فقط يکسره ميگو بگيريم، رفيق
00:41:59.137 – 00:42:02.672
شما بايد آشخورای جدید من باشيد - .صبح بخير، قربان -
00:42:02.765 – 00:42:05.636
دست هاتونو بيارین پايين به من احترام نظامی نذار
00:42:05.727 – 00:42:08.265
تک تيراندازهايي تمام اطراف اين منطقه هستن
00:42:08.355 – 00:42:10.431
که دلشون مي خواد يه افسر رو بکشن
00:42:10.524 – 00:42:13.69
من ستوان دن تيلر هستم .به جوخه چهارم خوش اومديد
00:42:14.945 – 00:42:19.856
لبت چشه؟ - .من با لثه هاي بزرگ به دنيا اومدم، قربان -
00:42:19.95 – 00:42:24.529
بهتره جمعش کني .گيرش ميدي به سيم ضامن مين
00:42:25.623 – 00:42:27.662
شما پسرا مال کجاي دنياييد؟
00:42:27.75 – 00:42:31.582
آلاباما، قربان - دوقلو هستيد؟ -
00:42:33.798 – 00:42:36.42
نه. ما با هم نسبتی نداریم قربان
00:42:38.395 – 00:42:43.95
ببينيد، تعليمات اينجا خيلي ابتداييه مي چسبين به من
00:42:44.243 – 00:42:47.544
و از بچه هايي که توي این کشور بودن .چيز ياد مي گيريد، و روبراه مي شيد
00:42:47.638 – 00:42:49.762
يه قلم از لوازم اينجا هست که
00:42:49.849 – 00:42:53.349
ميتونه فرق بين آشخور زنده .با آشخور مرده باشه
00:42:54.112 – 00:42:57.895
.جوراب. نظامی مخصوص سبز زیتونی سعي کنين پاهاتون رو خشک نگه دارين
00:42:58.39 – 00:43:02.174
،وقتي ميريم بيرون پياده روي هر وقت مي ايستيم جوارابهاتون رو عوض کنيد
00:43:02.669 – 00:43:05.921
مکونگ پاي آشخورها رو از بیخ مي خوره
00:43:06.015 – 00:43:10.143
گروهبان سيمز، لعنتي، اون طناب قلابي که دستور داده بودم کجاست؟
00:43:10.228 – 00:43:14.095
.درخواست دادم بيارن - ...خب، با اون حرومزاده ها تماس بگير -
00:43:14.39 – 00:43:19.348
ستوان دن کارشو بلد بود. واقعاً احساس .خوش شانسي مي کردم که اون ستوان من بود
00:43:19.437 – 00:43:23.186
اون از يه سنت بزرگ طولاني ارتشي بود
00:43:23.474 – 00:43:27.519
يه کسي از خانوادش توي هر جنگ آمريکايي
00:43:27.604 – 00:43:31.554
جنگيده و مُرده بود
00:43:32.551 – 00:43:35.718
لعنتي، يه تکوني به خودت بده !دست به کار شو
00:43:35.804 – 00:43:39.672
ميشه گفت مسئوليت خيلي بزرگي به عهده اش بود
00:43:40.809 – 00:43:45.721
پس شما پسرا مال آرکانزاس هستيد؟ .خب، من اونجا بوده م
00:43:45.815 – 00:43:48.484
ليتل راک شهر خوبيه
00:43:48.568 – 00:43:51.733
حالا، راه بیفتيد .گروهبان جوخه رو ببينيد
00:43:51.82 – 00:43:54.489
چيزايي رو که واسه ميدون لازم داريد برداريد
00:43:54.573 – 00:43:58.902
حالا پسرا اگه گرسنه ايد اينجا استيک داريم
00:43:58.994 – 00:44:04.534
دو تا دستور نظامي در اين جوخه .يک: از پاهاتون خوب مواظبت کنيد
00:44:04.625 – 00:44:10.249
دو: سعي کنيد هيچ کار احمقانه اي .نکنيد، مثلاً خودتون رو به کشتن بدید
00:44:15.303 – 00:44:17.343
اميدوارم نااميدش نکنم
00:44:29.61 – 00:44:35.15
ييلاقات زيادي رو مي ديدم .ما از اين پياده روي هاي طولاني مي کرديم
00:44:43.583 – 00:44:46.917
و هميشه دنبال اين يارو که اسمش چارلي بود مي گشتيم
00:44:55.386 – 00:44:57.924
صبر کنيد - !صبر کنيد، پسرا -
00:44:59.557 – 00:45:02.428
هميشه هم بامزه نبود
00:45:02.518 – 00:45:05.852
ستوان دن هميشه دچار احساسات عجيبي راجع به
00:45:05.939 – 00:45:12.024
يه سنگ يا يه رد يا يه جاده ميشد .بنابراين بهمون مي گفت بشينيد، خفه شيد
00:45:12.112 – 00:45:14.437
بشينيد، خفه شيد
00:45:15.532 – 00:45:17.441
ما هم اين کار رو مي کرديم
00:45:34.177 – 00:45:36.549
چيز زیادي راجع به چیزی نمي دونم
00:45:36.638 – 00:45:40.303
ولي فکر مي کنم تعدادي از بهترين جووناي .آمريکا در اين جنگ خدمت مي کردن
00:45:40.392 – 00:45:42.515
دالاس از فينيکس بود
00:45:43.937 – 00:45:47.27
کليولند، اون از ديترويت بود
00:45:47.356 – 00:45:51.935
هي، تکس، اونجا چه خبره؟
00:45:52.028 – 00:45:57.105
تکس از... خب، يادم نيست تکس اهل کجا بود
00:45:57.2 – 00:45:59.24
اوه، هيچي
00:46:02.414 – 00:46:04.407
جوخه چهارم، سر پا بايستيد
00:46:04.499 – 00:46:08.96
.ده کيلومتر مونده تا به اون رودخونه برسيد. راه بيفتيد
00:46:09.588 – 00:46:15.674
.يک، دو - .بلند شيد! زود باشيد بريد جلو -
00:46:15.761 – 00:46:19.427
چيز خوب در مورد ويتنام اين بود که .هميشه جايي براي رفتن وجود داشت
00:46:19.515 – 00:46:21.508
!آتش، پناه بگيريد
00:46:24.52 – 00:46:27.012
گامپ، اون سوراخو بررسي کن
00:46:27.107 – 00:46:30.024
و هميشه کاري براي انجام دادن بود
00:46:30.11 – 00:46:33.111
جمعشون کنيد !پخش بشيد! پشتشو پوشش بديد
00:46:38.118 – 00:46:44.238
يه روز بارون شروع کرد به باريدن، و تا چهار ماه قطع نشد
00:46:44.332 – 00:46:47.535
همه جور باروني تجربه کرديم
00:46:47.627 – 00:46:54.377
،بارون ريز ريز و تيز .بارون گنده و سنگين
00:46:54.468 – 00:46:58.929
باروني که از يه طرف مي باريد، و بعضي وقت ها حتي به نظر مي رسيد
00:46:59.014 – 00:47:02.514
که از زير مستقيم مياد بالا
00:47:02.601 – 00:47:06.017
حتي شب هم بارون ميومد
00:47:06.105 – 00:47:09.023
سلام، فارست- .سلام، بابا-
00:47:09.108 – 00:47:12.857
من مي خوام تکيه بدم به تو .تو هم تکيه ميدي به من
00:47:12.945 – 00:47:17.193
اينطوري مجبور نيستيم سرهامونو .بذاريم روي گِل بخوابيم
00:47:17.283 – 00:47:19.821
مي دوني ما واسه چي همکاري خوبي با هم داريم، فارست؟
00:47:19.911 – 00:47:25.072
چون مثل برادر هوای همديگه رو داريم
00:47:26.919 – 00:47:30.619
هي، فارست، داشتم درباره يه چيزي فکر مي کردم
00:47:30.714 – 00:47:33.668
سوال خيلي مهمي ازت دارم
00:47:35.511 – 00:47:39.259
نظرت چيه با من بياي تو کار ميگو گيري؟
00:47:40.932 – 00:47:44.052
.باشه - .رفيق، من بهت مي گم چه کار کنيم -
00:47:44.144 – 00:47:46.433
فکر همه جاشو کردم
00:47:46.521 – 00:47:49.439
چندين پوند ميگو پول قايقو درمياره
00:47:49.525 – 00:47:52.81
چندين پوند هم واسه بنزين .درست و حسابي توي قايق زندگي مي کنيم
00:47:52.903 – 00:47:55.229
احتياج هم نيست هيچ کرايه اي بديم
00:47:55.322 – 00:47:59.19
من ناخدا میشم، از پسش برمیایم و همه چيز رو مساوي تقسيم مي کنيم
00:47:59.285 – 00:48:04.493
رفيق، من مي گم پنجاه پنجاه. هي، فارست .مي توني اينقدر ميگو بخوري
00:48:06.125 – 00:48:08.617
فکر خوبيه
00:48:08.712 – 00:48:11.463
بابا فکر خوبي داشت
00:48:15.01 – 00:48:18.344
حتي به جيني نامه نوشتم و جريان رو براش گفتم
00:48:18.43 – 00:48:22.131
تقريبا هر روز براش نامه مي نوشتم
00:48:22.226 – 00:48:26.935
بهش مي گفتم که چکار مي کنم و ازش .مي پرسيدم که اون چکار مي کنه
00:48:27.022 – 00:48:30.107
و بهش مي گفتم که چطور هميشه به فکرش هستم
00:48:31.527 – 00:48:35.476
و چطور چشم به راه رسيدن نامه هاش
00:48:35.572 – 00:48:38.443
به محض اينکه وقت بکنه بودم
00:48:38.534 – 00:48:41.404
هميشه بهش خبر مي دادم که حالم خوبه
00:48:41.495 – 00:48:48.827
:بعدش هر نامه اي رو با اين جمله امضا مي کردم "با عشق، فارست گامپ"
00:49:02.893 – 00:49:06.392
یه روز ما مثل هميشه داشتيم بيرون راه مي رفتيم
00:49:06.48 – 00:49:12.399
و بعد همينجوري، يه نفر بارون رو قطع کرد
00:49:12.486 – 00:49:15.024
و آفتاب بيرون زد
00:49:16.866 – 00:49:20.365
پناه بگيريد
00:49:29.504 – 00:49:34.414
اون خوک رو بيار اين بالا، لعنتي - فارست، حالت خوبه؟ -
00:49:37.136 – 00:49:39.461
استرانگ آرم، استرانگ آرم
00:49:41.599 – 00:49:46.475
ما يه زخمي داريم - !استرانگ آرم، لگ ليما 6 صحبت مي کنه -
00:49:46.563 – 00:49:51.439
راجر، استرانگ آرم! دارن از خط درختاي پوينت بلو
00:49:51.526 – 00:49:55.109
پلاس2 وارد ميشن! با تفنگ و موشک... !بدجوري داره بهمون حمله ميشه
00:49:55.197 – 00:49:59.526
گیر کرده! گیر کرده - !لعنتي -
00:50:01.203 – 00:50:05.153
!اون خوک لعنتي رو بياريد بذاريدش توي خط درخت ها
00:50:06.917 – 00:50:09.409
اونا شديداً محاصره مون کردن و دارن حمله مي کنن
00:50:09.503 – 00:50:13.122
ما مي خوايم به طرف خط آبي عقب نشيني کنيم
00:50:14.092 – 00:50:16.049
بکشيد عقب! بکشيد عقب
00:50:16.261 – 00:50:20.093
فارست! بدو، فارست - !بکشيد عقب -
00:50:20.181 – 00:50:24.678
بدو! بدو، رفيق! بدو - !بکش عقب، گامپ -
00:50:26.395 – 00:50:29.349
بدو، لعنتي! بدو
00:50:55.384 – 00:50:59.464
همونطوري که جيني بهم گفت دويدم و دويدم
00:51:02.642 – 00:51:08.431
اونقدر دويدم و اونقدر سريع رفتم که طولي نکشيد .که ديگه خودم تنها بودم، که اين چيز بدي بود
00:51:12.277 – 00:51:16.856
بابا بهترين دوستم بود. بايد .مطمئن مي شدم که حالش خوبه
00:51:25.915 – 00:51:28.406
کدوم گوري هستي؟
00:51:30.503 – 00:51:36.376
و تو راه که داشتم برمي گشتم بابا رو .پيدا کنم، يه پسري افتاده بود روي زمين
00:51:36.468 – 00:51:40.513
تکس. خيلي خب
00:51:41.056 – 00:51:44.924
نمي تونستم تنها و وحشت زده اونجا روي زمين ولش کنم
00:51:45.019 – 00:51:48.518
بنابراين بلندش کردم و از اونجا بردمش بيرون
00:52:03.83 – 00:52:06.701
هر وقت برمي گشتم سراغ بابا بگردم
00:52:06.792 – 00:52:11.121
:يه نفر ديگه داشت مي گفت "!کمکم کن، فارست، کمکم کن"
00:52:17.595 – 00:52:19.836
.خيلي خب. اینجا. اينجا
00:52:22.265 – 00:52:25.136
.نگران نباش، مرد .تکيه بده، خوب ميشي
00:52:27.354 – 00:52:31.933
ديگه کم کم داشتم مي ترسيدم که .نکنه هيچوقت بابا رو پيدا نکنم
00:52:32.026 – 00:52:37.898
مي دونم که توي منطقه خطر هستم .ويتنامي ها توي تمام اين منطقه هستن
00:52:37.99 – 00:52:40.908
من بايد همين الان اون جت ها .رو اينجا داشته باشم. تمام
00:52:40.993 – 00:52:43.319
ستوان دن، کولمن مُرده
00:52:43.412 – 00:52:47.909
مي دونم مُرده! تمام جوخه لعنتي من نابود شده
00:52:48.001 – 00:52:52.912
لعنتي! چکار مي کني؟ !منو بذار همينجا
00:52:53.006 – 00:52:56.541
برو گمشو !فقط بذارم اينجا! از اينجا برو
00:52:56.635 – 00:53:00.3
،خدايا، گفتم بذارم اينجا !لعنتي
00:53:00.389 – 00:53:02.88
لگ ليما شش، استرانگ آرم صحبت مي کنه
00:53:02.975 – 00:53:06.011
جت هات توي راه هستن. تمام
00:53:06.186 – 00:53:09.271
بعد انگار که يه چيزي پريد هوا و گازم گرفت
00:53:09.356 – 00:53:12.026
يه چيزي گازم گرفت
00:53:19.241 – 00:53:21.15
حرومزاده چشم بادومی
00:53:22.453 – 00:53:28.491
من نمي تونم جوخه رو ول کنم برم .بهت گفتم منو اونجا بذاري، گامپ
00:53:28.584 – 00:53:32.878
بي خيال من شو. خودتو از اينجا دور کن! شنيدي چي گفتم؟
00:53:32.964 – 00:53:37.46
گامپ، لعنتي، بذارم زمين. گورتو از اينجا گم کن
00:53:39.971 – 00:53:43.305
ازت نخواستم منو از اونجا !بکشوني بيرون، خدا لعنتت کنه
00:53:43.391 – 00:53:46.725
فکر مي کني کجا داري ميري؟ - .بابا رو بيارم -
00:53:46.812 – 00:53:48.851
من همين الان يه حمله هوايي توي راه دارم
00:53:48.939 – 00:53:53.482
اونا مي خوان به تمام منطقه حمله کنن .همينجا بمون! اين يه دستوره
00:53:53.569 – 00:53:56.06
بايد بابا رو پيدا کنم
00:54:22.348 – 00:54:25.219
من خوبم، فارست. خوبم
00:54:33.652 – 00:54:37.566
بابا، نه - .خوب مي شم -
00:54:45.998 – 00:54:48.869
بيا. بيا. بيا
00:54:53.631 – 00:54:55.458
من خوبم، فارست
00:54:58.386 – 00:55:00.343
خوبم. حالم خوبه
00:55:36.967 – 00:55:40.004
بذارش اون بالا
00:55:40.221 – 00:55:44.468
اگه مي دونستم اين آخرين باري بود که من و بابا
00:55:44.559 – 00:55:47.975
مي خواستيم با هم حرف بزنيم، فکر .حرف بهتري رو براي گفتن مي کردم
00:55:48.062 – 00:55:52.107
سلام، بوبا - .سلام، فارست -
00:55:54.361 – 00:56:00.53
فارست، چرا اين اتفاق افتاد؟ - .تو تير خوردي -
00:56:01.535 – 00:56:06.03
بعد بوبا حرفي زد که هيچوقت فراموش نمي کنم
00:56:06.122 – 00:56:08.874
مي خوام برم خونه
00:56:09.751 – 00:56:13.25
.بوبا بهترين دوستم بود
00:56:13.338 – 00:56:18.047
و حتي مي دونم که دوست خوب چيزي نيست .که بتوني توي هر گوشه و کناري پيداش کني
00:56:18.135 – 00:56:21.385
بابا مي خواست يه ناخدای قايق ميگو گيري بشه
00:56:21.471 – 00:56:25.884
ولي در عوض، همونجا کنار .اون رودخونه در ويتنام مُرد
00:56:30.022 – 00:56:32.062
اين تمام چيزيه که راجع به اين براي گفتن دارم
00:56:35.445 – 00:56:38.232
یه گلوله بود، مگه نه؟
00:56:40.116 – 00:56:44.41
يه گلوله؟ - .اون که پريد و گازت گرفت -
00:56:46.331 – 00:56:49.996
بله، آقا .منو مستقيماً توي باسنم گاز گرفت
00:56:50.085 – 00:56:54.415
...مي گفتن اون يه زخم ميليون دلاريه، ولي
00:56:54.506 – 00:56:56.546
ارتش بايد اون پول رو نگه داره
00:56:56.634 – 00:57:00.418
چون من هنوز يه پنج سنتي .هم از اون ميليون دلار نديدم
00:57:00.513 – 00:57:04.379
تنها چيز خوبي که در مورد زخمي شدن باسن هست
00:57:04.474 – 00:57:06.431
.بستنيه
00:57:06.518 – 00:57:10.847
اونا همه بستني هايي رو که مي تونستم بخورم بهم مي دادن. و حدس بزن چي؟
00:57:10.939 – 00:57:15.02
يکي از دوستاي خوبم درست روي تخت بغليم بود
00:57:15.653 – 00:57:20.445
ستوان دن، برات بستني آوردم
00:57:20.533 – 00:57:23.617
ستوان دن، بستني
00:57:34.673 – 00:57:37.508
وقت حمومته، ستوان
00:57:46.101 – 00:57:47.43
هارپر
00:57:50.773 – 00:57:54.272
کوپر. لارسن
00:57:55.486 – 00:57:59.435
وبستر. گامپ
00:57:59.531 – 00:58:02.201
گامپ - .من فارست گامپم -
00:58:04.912 – 00:58:08.076
کايل. نيکولز
00:58:08.2 – 00:58:10.1
*بازگشت به فرستنده*
00:58:10.584 – 00:58:14.713
مک ميل. جانسون
00:58:31.69 – 00:58:36.103
گامپ، چطور مي توني اون برنامه .چِرت رو نگاه کني؟ خاموشش کن
00:58:36.195 – 00:58:38.982
شما در حال تماشاي شبکه نيروهاي .آمريکايي در ويتنام هستيد
00:58:39.073 – 00:58:41.445
اين کانال 6، سايگونه
00:58:44.203 – 00:58:48.865
خوب گرفتيش، گامپ بلدي چطوري اينو بازي کني؟
00:58:51.252 – 00:58:53.873
زودباش. بذار نشونت بدم
00:58:55.339 – 00:58:59.835
راز اين بازي اينه که مهم نيست چه اتفاقي ميفته
00:58:59.927 – 00:59:05.384
هيچوقت چشمتو از روي توپ برندار
00:59:07.06 – 00:59:08.803
خيلي خب
00:59:11.731 – 00:59:15.729
به دلايلي، پينگ پنگ خيلي برام طبيعي بود
00:59:15.819 – 00:59:19.152
مي بيني؟ هر احمقي مي تونه بازي کنه
00:59:19.239 – 00:59:21.611
بنابراين ديگه يکسره اين بازي رو مي کردم
00:59:22.534 – 00:59:27.777
حتي موقع هايي هم که کسي رو نداشتم که .باهاش بازي کنم پينگ پنگ بازي مي کردم
00:59:36.424 – 00:59:41.584
آدماي بيمارستان مي گفتن اون منو .شبيه يه اردک توي آب مي کنه
00:59:41.679 – 00:59:43.387
هر معني که داره
00:59:43.473 – 00:59:46.807
حتي ستوان دن هم ميومد بازيم رو نگاه مي کرد
00:59:51.522 – 00:59:56.979
خيلي پينگ پنگ بازي مي کردم .حتي توي خواب هم بازي مي کردم
01:00:03.993 – 01:00:08.739
حالا گوش کن چي ميگم .همه ما سرنوشتي داريم
01:00:08.832 – 01:00:12.166
هيچ اتفاقي نميفته. همش .قسمتي از يه نقشه اس
01:00:12.252 – 01:00:15.253
من بايد اونجا با افرادم مُرده بودم
01:00:15.339 – 01:00:20.499
ولي حالا، چيزي جز يه چلاق !لعنتي، يه عجيب و غريب بي پا نيستم
01:00:21.512 – 01:00:24.679
نگاه کن. نگاه کن! منو نگاه کن! مي بينيش؟
01:00:24.765 – 01:00:28.68
مي دوني نتوني از پاهات استفاده کني يعني چي؟
01:00:31.481 – 01:00:33.604
بله، قربان، مي دونم
01:00:37.028 – 01:00:42.403
شنيدي چي بهت گفتم؟ تو به من .کلک زدي! من سرنوشتي داشتم
01:00:42.492 – 01:00:46.325
قرار بود با افتخار توي ميدون جنگ بميرم
01:00:46.829 – 01:00:51.575
قسمت من اين بود، و تو !در اون به من کلک زدي
01:00:59.968 – 01:01:02.424
مي فهمي چي بهت مي گم، گامپ؟
01:01:05.641 – 01:01:12.771
قرار نبود اين اتفاق بيفته، نه .براي من. من سرنوشتي داشتم
01:01:14.942 – 01:01:19.521
من ستوان دن تيلر بودم
01:01:24.953 – 01:01:28.785
هنوزم ستوان دن هستي
01:01:50.937 – 01:01:55.6
نگام کن. الان چکار کنم؟
01:01:58.946 – 01:02:01.947
الان چکار کنم؟
01:02:11.542 – 01:02:13.831
سرباز يکم گامپ؟
01:02:14.963 – 01:02:18.213
بله، قربان - .آزاد -
01:02:19.342 – 01:02:23.091
پسرم، بهت مدال افتخار اعطا شده
01:02:23.18 – 01:02:28.519
حدس بزن چي شده، ستوان دن؟ ...اونا مي خوان يه مدال
01:02:34.15 – 01:02:38.693
خانم، با ستوان دن چکار کردن؟
01:02:38.78 – 01:02:40.652
فرستادنش خونه
01:02:47.162 – 01:02:50.448
دو هفته بعد، ويتنام رو ترک کردم
01:02:50.541 – 01:02:54.159
مراسم با يک نطق ساده توسط رئيس جمهور
01:02:54.253 – 01:02:58.121
در رابطه با نياز براي تشدید .جنگ در ويتنام آغاز شد
01:02:58.216 – 01:03:01.715
پرزيدنت جانسون چهار مدال افتخار به مرداني از هر نیرو داد
01:03:01.803 – 01:03:04.638
آمريکا ديني از قدرشناسي .به شما بدهکاره، پسرم
01:03:06.599 – 01:03:10.432
.مي فهمم که زخمي شدي از کدوم ناحيه تير خوردي؟
01:03:10.52 – 01:03:12.18
از باسن، قربان
01:03:12.272 – 01:03:16.815
خب، بايد بشه يه نگاهي بهش انداخت .يه جورايي دوست دارم ببينمش
01:03:29.707 – 01:03:31.534
لعنتي، پسرم
01:03:34.504 – 01:03:37.837
بعد از اون مامان رفت هتل استراحت کنه
01:03:37.923 – 01:03:41.873
بنابراين منم رفتم بيرون .تا پايتختمون رو ببينم
01:03:41.969 – 01:03:46.88
هيلاري! کهنه سربازا اينجائن مي خواي باهاشون چکار کني؟
01:03:46.974 – 01:03:49.465
خوب بود که مامان داشت استراحت مي کرد
01:03:49.56 – 01:03:52.478
چون خيابونا بدجوري پر از مردمي بود
01:03:52.564 – 01:03:55.481
که به همه مجسمه ها و مقبره ها نگاه مي کردن
01:03:55.567 – 01:03:57.725
و بعضي از اون مردم خيلي .سر و صدا مي کردن و هل مي دادن
01:03:57.819 – 01:04:00.357
خيلي خب، دنبالم بيايد! راه بيفتيد
01:04:00.447 – 01:04:03.816
هر جا مي رفتم بايد توي صف مي ايستادم
01:04:10.583 – 01:04:12.741
زودباشيد. بريد
01:04:21.594 – 01:04:26.387
تو براي اين کار آدم خوبي هستي. خوب
01:04:26.474 – 01:04:28.597
خيلي خب
01:04:28.685 – 01:04:30.725
اين مرد بود که کمي حرف زد
01:04:30.812 – 01:04:35.308
و به دلايلي، يه پرچم آمريکا رو .به جاي پيرهن پوشيده بود
01:04:36.984 – 01:04:40.852
و دوست داشت حرف "ک دار" زياد بگه
01:04:40.947 – 01:04:43.272
ک" به اين و "ک" به اون"
01:04:43.366 – 01:04:48.906
و هر وقت هم حرف "ک دار" مي گفت .مردم، به دلايلي، هورا مي کشيدن
01:04:55.254 – 01:04:58.29
زودباش، رفيق، بيا اين بالا، رفيق
01:04:58.382 – 01:05:02.047
زودباش. زودباش. آره، تو !زودباش. بجنب. بجنب
01:05:03.596 – 01:05:05.553
بفرما. برو جلو
01:05:18.069 – 01:05:21.023
یه کم درمورد جنگ برامون بگو، رفيق
01:05:21.114 – 01:05:27.698
جنگ توي ويتنام - !جنگ توي ويتنام لعنتي -
01:05:51.687 – 01:05:53.098
.خب
01:05:53.189 – 01:05:57.602
فقط يه چيز بود که مي تونستم .راجع به جنگ توي ويتنام بگم
01:05:57.693 – 01:06:01.987
فقط يه چيز هست که مي تونم .راجع به جنگ توي ويتنام بگم
01:06:05.66 – 01:06:07.534
...در ويتنام
01:06:18.549 – 01:06:20.506
...چه غلطي مي کني
01:06:20.592 – 01:06:23.463
مي زنم توي اون سرت، خوک کثيف
01:06:23.554 – 01:06:25.961
يا عيسي مسيح چکارش کردن؟
01:06:26.931 – 01:06:28.924
صداتو نمي شنويم
01:06:29.726 – 01:06:31.849
هيچي نمي شنويم
01:06:33.063 – 01:06:34.937
اين... اين يکي! اونو بهم بده
01:06:35.023 – 01:06:37.597
بلند حرف بزن
01:06:37.693 – 01:06:39.567
خودشه
01:06:39.653 – 01:06:44.362
و اين تمام چيزيه که براي گفتن در اين باره دارم
01:06:50.081 – 01:06:53.83
خيلي عاليه، رفيق .همشو گفتي
01:06:55.42 – 01:07:00.627
اسمت چيه، رفيق؟ - .اسمم فارست ـه. فارست گامپ -
01:07:01.134 – 01:07:04.171
فارست گامپ - !گامپ -
01:07:43.136 – 01:07:47.003
اين شادترين لحظه زندگيم بود
01:07:48.35 – 01:07:52.134
من و جيني دوباره مثل .نخود فرنگي و هويج بوديم
01:07:53.772 – 01:07:58.101
اون اطراف رو نشونم داد و منو .به چند تا از دوستاش معرفي کرد
01:07:58.193 – 01:08:01.609
اون پرده رو بکش، مرد! و کون .سفيدتو از کنار اون پنجره بکش کنار
01:08:01.697 – 01:08:04.069
نمي دوني ما اينجا توي يه جنگ هستيم؟
01:08:04.158 – 01:08:07.99
اون ردیفه. يکي از خودمونه - .بذار در مورد خودمون بهت بگم -
01:08:08.079 – 01:08:10.285
ما هدفمون اينجا حمايت از رهبران سياهپوستمون در برابر
01:08:10.373 – 01:08:12.365
حملات نژادي پليس هاي کثيفيه که
01:08:12.458 – 01:08:14.416
مي خوان به رهبران سياهپوستمون ظلم کنن
01:08:14.502 – 01:08:18.546
به زن هامون تجاوز کنن، و انجمن هاي .سياهپوستيمون رو از بين ببرن
01:08:19.757 – 01:08:24.004
این بچه کش کيه؟ - .اين اون دوستمه که راجع بهش باهات حرف زدم -
01:08:24.095 – 01:08:27.012
اين فارست گامپ ـه .فارست، اين وسلي ـه
01:08:27.098 – 01:08:29.589
من و وسلي توي برکلي با هم زندگي کرديم
01:08:29.684 – 01:08:32.601
و اون رئيس شعبه برکلي .شاگردان انجمن دموکراتيکه
01:08:32.687 – 01:08:35.605
ما اينجاييم تا پيشنهاد حمايت و کمک
01:08:35.69 – 01:08:39.059
براي همه کساني کنيم که به کمک ما احتياج دارن، چون ما، پلنگ هاي سياه
01:08:39.152 – 01:08:41.608
با جنگ در ويتنام مخالفيم
01:08:41.696 – 01:08:44.781
ما مخالف هر جنگي هستيم که در اون سربازاي سياهپوست رو مي فرستن خط مقدم
01:08:44.866 – 01:08:46.74
که براي کشوري بميرن که از اونا متنفره
01:08:46.827 – 01:08:50.659
ما مخالف هر جنگي هستيم که در اون سربازاي سياهپوست ميرن مي جنگن
01:08:50.748 – 01:08:54.532
و ميان که بهشون ظلم بشه و توي .انجمن هاي خودشون کشته بشن
01:08:54.627 – 01:08:58.292
...ما مخالف همه اين نژادپرست ها و اعمال شاهنشاهي
01:09:13.605 – 01:09:17.305
فارست! بس کن! بس کن
01:09:26.075 – 01:09:28.649
نبايد مياوردمت اينجا
01:09:28.745 – 01:09:32.743
بايد مي دونستم که از اين جنگ و !دعواهاي مزخرف درست ميشه
01:09:33.375 – 01:09:36.044
اون نبايد تو رو بزنه، جيني
01:09:41.091 – 01:09:43.131
زودباش، فارست
01:09:48.099 – 01:09:52.891
متاسفم که وسط حزب .پلنگ هاي سياهتون دعوا کردم
01:09:54.522 – 01:09:57.393
اون وقتي اينطور کارهايي .مي کنه منظوري نداره
01:09:57.484 – 01:10:00.105
من هيچوقت تو رو اذيت نمي کنم، جيني
01:10:01.947 – 01:10:08.614
مي دونم که نمي کني، فارست - .من مي خواستم دوست پسرت باشم -
01:10:19.005 – 01:10:26.004
يونيفورم قشنگيه، فارست .باهاش خوش تيپ شدي
01:10:29.975 – 01:10:32.727
مي دوني چيه؟ - چيه؟ -
01:10:34.98 – 01:10:39.025
خوشحالم که اينجا با هم .توي پايتخت ملتمون بوديم
01:10:40.653 – 01:10:42.48
منم همينطور، فارست
01:10:42.572 – 01:10:47.448
ما تمام شب رو قدم زديم .من و جيني، و فقط حرف زديم
01:10:48.203 – 01:10:52.948
اون راجع به همه سفرهايي که کرده بود برام گفت
01:10:53.041 – 01:10:56.825
و اينکه چطور راه هايي براي توسعه ذهنش کشف کرده بود
01:10:56.92 – 01:11:02.507
و ياد گرفته بود که چطور با سازش زندگي کنه که احتمالاً بايد يه جايي توي غرب باشه
01:11:02.593 – 01:11:06.294
چون تمام راه رو تا کاليفرنيا رفته بود
01:11:07.597 – 01:11:11.677
هي. کسي مي خواد بره سان فرانسيسکو؟
01:11:11.768 – 01:11:14.853
من ميرم - !عاليه -
01:11:14.938 – 01:11:19.018
براي هر دوتامون شب خيلي مخصوصي بود
01:11:20.819 – 01:11:22.812
نمي خواستم تموم بشه
01:11:23.948 – 01:11:28.361
کاش نمي رفتي، جيني - .مجبورم، فارست -
01:11:29.996 – 01:11:34.872
جيني؟ .يه کم کنترلم رو از دست دادم
01:11:35.585 – 01:11:39.914
به خاطر اين جنگه و اون ...جانسون حرومزاده دروغگو و
01:11:41.383 – 01:11:44.253
من هيچوقت اذيتت نمي کنم. خودت که مي دوني
01:11:47.014 – 01:11:49.09
مي دوني من چي فکر مي کنم؟
01:11:51.059 – 01:11:56.267
فکر مي کنم بايد بري خونه به گرينبو، آلاباما
01:12:06.575 – 01:12:11.782
فارست، مي دوني که زندگي هاي .ما خيلي با هم فرق داره
01:12:20.59 – 01:12:24.173
مي خوام اينو داشته باشي
01:12:28.598 – 01:12:30.638
فارست، من نمي تونم اينو نگه دارم
01:12:32.602 – 01:12:37.43
من اينو فقط با انجام دادن کاري .که تو بهم گفتي به دست آوردم
01:12:38.984 – 01:12:43.776
چرا اينقدر با من خوبي؟ - .تو دختر زندگی مني -
01:12:46.367 – 01:12:48.692
هميشه دختر زندگیت خواهم بود
01:13:27.743 – 01:13:33.33
و همينطوري، اون دوباره از .زندگي من بيرون رفته بود
01:13:35.167 – 01:13:42.415
يه قدم کوچک براي انسان، و يک .جهش عظيم براي نوع بشره
01:13:47.013 – 01:13:51.556
،فکر مي کردم برمي گردم به ويتنام ولي در عوض تصميم گرفتن
01:13:51.643 – 01:13:55.889
که بهترين راه براي جنگيدن من با کمونيست ها بازي کردن پينگ پنگه
01:13:55.98 – 01:13:59.728
بنابراين من توي خدمات مخصوص بودم، و به دور کشور سفر مي کردم
01:13:59.817 – 01:14:03.897
کهنه سربازها رو خوشحال مي کردم و نشونشون .مي دادم که چطور پينگ پنگ بازي کنن
01:14:03.988 – 01:14:05.566
اينقدر خوب بودم که چندسال بعدش
01:14:05.657 – 01:14:09.073
ارتش تصميم گرفت که من بايد توي .تيم منتخب پينگ پنگ آمريکا باشم
01:14:10.078 – 01:14:13.494
ما اولين آمريکايي هايي بوديم که بعد از يه ميليون سال يا اين حدود
01:14:13.582 – 01:14:15.491
از سرزمين چين ديدن مي کرديم
01:14:15.584 – 01:14:18.501
يکي مي گفت که صلح جهاني توي دست ماست
01:14:18.587 – 01:14:21.208
ولي تنها کاري که من مي کردم بازي پينگ پنگ بود
01:14:21.298 – 01:14:24.881
وقتي رسيدم خونه، يکي از آدم هاي مشهور کشور بودم
01:14:24.969 – 01:14:27.923
حتي مشهورتر از کاپتان کانگارو
01:14:28.013 – 01:14:31.383
فارست گامپ اينجا حضور داره. همينجا
01:14:40.276 – 01:14:44.903
فارست گامپ، جان لنون - .به وطن خوش اومدي -
01:14:44.99 – 01:14:49.201
مي توني بهمون بگي، چين چطوري بود؟
01:14:52.455 – 01:14:56.916
در سرزمين چين، مردم اصلا چيزي نداشتن
01:14:57.001 – 01:14:58.828
هيچ دارائي نداشتن؟
01:15:01.256 – 01:15:05.918
و توي چين هيچوقت نمي رن کليسا
01:15:06.011 – 01:15:10.756
دين هم ندارن؟ - .باورش سخته -
01:15:11.308 – 01:15:14.511
خب، اگه سعي کني آسونه، ديک
01:15:14.603 – 01:15:17.937
چند سال بعد، اون مرد جوون نازنين از انگليس
01:15:18.023 – 01:15:22.899
توي راهش به خونه بود که پسر کوچکش .رو ببينه و داشت چند تا امضا مي داد
01:15:22.987 – 01:15:27.483
بدون هيچ دليل خاصي، يه نفر بهش شليک کرد
01:15:29.994 – 01:15:34.039
اونا مدال افتخار کنگره اي رو بهت دادن
01:15:35.5 – 01:15:37.244
.اين ستوان دن ـه
01:15:40.005 – 01:15:41.832
ستوان دن
01:15:41.924 – 01:15:46.918
مدال افتخار کنگره اي رو بهت دادن
01:15:48.013 – 01:15:49.886
بله، قربان. معلومه که دادن
01:15:49.973 – 01:15:55.513
اونا به تو، يه سبک مغز، يه کودن که ميره پشت تلويزيون
01:15:55.604 – 01:16:00.943
و خودشو جلوي تمام کشور لعنتي دست ميندازه
01:16:01.026 – 01:16:03.482
مدال افتخار کنگره اي دادن
01:16:04.113 – 01:16:05.94
بله، قربان
01:16:07.992 – 01:16:11.242
خب، اين عاليه
01:16:12.705 – 01:16:17.948
خب، من فقط يه چيز مي تونم به اين .بگم. خدا آمريکا رو بيامرزه
01:16:26.553 – 01:16:28.38
ستوان دن
01:16:28.472 – 01:16:32.055
ستوان دن گفت که توي يه هتل زندگي مي کنه
01:16:32.142 – 01:16:37.35
چون پا نداشت، وقتش رو صرف .ورزش دادن بازوهاش مي کرد
01:16:39.567 – 01:16:41.476
بپيچ به راست. بپيچ به راست
01:16:45.197 – 01:16:47.023
زود باش
01:16:47.115 – 01:16:50.484
ستوان دن اينجا توي نيويورک چکار مي کني؟
01:16:50.577 – 01:16:52.903
دارم به دور از نوک پستون دولت زندگي مي کنم
01:16:54.5 – 01:16:56
شیره شون رو میمکم
01:16:57.459 – 01:17:01.92
مگه کوري؟ دارم اينجا راه ميرم !برو گم شو! زودباش. برو، برو، برو
01:17:09.013 – 01:17:13.426
پيش ستوان دن موندم و تعطيلات رو جشن گرفتم
01:17:17.314 – 01:17:21.893
سال خوبي داشته باشيد، و به خانه هايتان .بشتابيد. خداوند شما را بيامرزد
01:17:24.071 – 01:17:27.321
هنوز عيسي رو پيدا کردي، گامپ؟
01:17:27.408 – 01:17:31.571
من نمي دونستم قراره سراغش بگردم، قربان
01:17:39.253 – 01:17:44.543
همش اين چلاق هاي وزارت امور کهنه سربازان هستن .همش اينائن که دربارش حرف مي زنن
01:17:46.218 – 01:17:52.672
عيسي اينطوريه و عيسي اونطوريه عيسي رو پيدا کردم؟
01:17:53.434 – 01:17:56.85
اونا حتي يه کشيش رو فرستادن .که باهام حرف بزنه
01:17:56.938 – 01:18:02.561
اون گفت خدا به حرف هامون گوش مي کنه .ولي ما خودمون بايد به خودمون کمک کنيم
01:18:02.652 – 01:18:05.523
حالا، اگه من عيسي رو توي قلبم بپذيرم
01:18:05.614 – 01:18:09.943
میتونم در کنارش توي بهشت قدم بزنم
01:18:10.035 – 01:18:12.36
شنيدي چي گفتم؟
01:18:13.664 – 01:18:17.993
کنارش توي بهشت قدم بزنم
01:18:18.085 – 01:18:24.373
خب، کون چلاقمو ماچ کن. خدا داره .گوش مي کنه؟ چه مزخرفاتي
01:18:27.678 – 01:18:30.134
من ميرم بهشت، ستوان دن
01:18:38.022 – 01:18:39.397
...خب
01:18:42.068 – 01:18:45.982
قبل از اينکه بري، ميشه بري پايين
01:18:46.072 – 01:18:48.859
و چند تا ديگه نوشيدني بگيري؟ - .بله، قربان -
01:18:48.95 – 01:18:53.197
ما تقريباً در خيابون چهل و پنجم .نيويورک در وان آستور پلازا هستيم
01:18:53.288 – 01:18:55.577
...اينجا محل هتل قديمي آستوره
01:18:55.665 – 01:18:59.615
توي بايو لا باتره چه خبره؟ - .قايق هاي ميگوگيري -
01:18:59.711 – 01:19:02.962
قايق هاي ميگوگيري؟ کي اهميتي به قايق هاي ميگوگيري ميده؟
01:19:03.048 – 01:19:06.998
بايد به محض اينکه مقداري پول گيرم اومد يکي بخرم
01:19:07.094 – 01:19:08.588
من توي ويتنام به بابا قول دادم
01:19:08.679 – 01:19:11.965
که به محض اينکه جنگ تموم شد، با هم شريک بشيم
01:19:12.058 – 01:19:15.593
اون ناخدا بشه من هم دستيار ناخدا بشم
01:19:15.686 – 01:19:18.557
ولي حالا که اون مُرده، من بايد ناخدا بشم
01:19:18.648 – 01:19:20.557
يه ناخدای قايق ميگوگيري
01:19:20.65 – 01:19:23.817
بله، قربان. قول قوله، ستوان دن
01:19:26.031 – 01:19:27.988
حالا اينو گوش کن
01:19:29.409 – 01:19:33.87
سرجوخه گامپ مي خواد ناخدای قايق ميگوگيري بشه
01:19:33.956 – 01:19:37.822
بهت بگم چي، گيليگان. روزي که تو ناخداي قايق ميگو گيري بشي
01:19:37.917 – 01:19:40.159
من ميام ميشم دستيارت
01:19:41.629 – 01:19:46.588
اگه هر وقت تو ناخدای قايق ميگو گيري .باشي، روزيه که من يه فضانوردم
01:19:46.676 – 01:19:49.962
دني، از چي داري مي نالي، چطوري؟
01:19:50.055 – 01:19:55.595
آقاي چرخ آتشي؟ دوستت کيه؟ - .اسم من فارست ـه. فارست گامپ -
01:19:55.686 – 01:20:00.015
اين کارلا شیطونه و اين هم لنور دست و پا درازه
01:20:00.107 – 01:20:03.975
خب کجا بودي جيگرم؟ .تازگيا اين دور و بر نديدمت
01:20:04.07 – 01:20:06.561
بايد واسه کريسمس اينجا بودي
01:20:06.656 – 01:20:10.57
آخه تامي يه دور غذاي مجاني آورد .و به همه يه ساندويچ بوقلمون داد
01:20:10.66 – 01:20:12.534
خب، مهمون داشتم
01:20:12.662 – 01:20:16.577
ما همونجا بوديم! اونجا میدون تايمزه
01:20:16.666 – 01:20:21.578
تو سال جديد رو دوست نداري؟ .مي توني همه چيزو از سر شروع کني
01:20:21.672 – 01:20:24.376
همه يه فرصت ديگه به دست ميارن
01:20:24.925 – 01:20:27.843
عجيبه، ولي وسط اون همه تفريح
01:20:27.928 – 01:20:29.921
کم کم به فکر جيني افتادم
01:20:30.014 – 01:20:34.639
و با خودم فکر کردم که اون چطور شب .سال نوشو یه جایی توی کاليفرنيا مي گذرونه
01:20:56.958 – 01:21:00.493
نه، هشت، هفت، شش
01:21:00.587 – 01:21:06.708
پنج، چهار، سه، دو، يک !سال نو مبارک
01:21:23.986 – 01:21:26.903
سال نو مبارک، ستوان دن
01:22:01.566 – 01:22:05.481
تو چي هستي، احمقي چيزي هستي؟ مشکلت چيه؟
01:22:05.571 – 01:22:10.529
اون چه مشکلي داره؟ مردونگيتو توي جنگ از دست دادي؟
01:22:10.618 – 01:22:13.488
اين دوستت احمقي چيزيه؟ - چي گفتي؟ -
01:22:13.579 – 01:22:15.904
گفتم دوستت احمقي چيزيه؟
01:22:15.998 – 01:22:18.869
بهش نگو احمق - !هي، هلش نده -
01:22:18.96 – 01:22:21.914
تو خفه شو !ديگه بهش نمي گي احمق
01:22:22.005 – 01:22:24.329
چرا اينقدر ناراحتي؟
01:22:24.423 – 01:22:27.958
لباس هاي لعنتيتون رو بپوشيد و گورتونو از اينجا گم کنيد
01:22:28.052 – 01:22:31.219
بايد توي يه نمايش بازي کني !خيلي احساساتي هستي
01:22:31.305 – 01:22:32.764
برو بيرون
01:22:32.848 – 01:22:36.348
عقب مونده - .بدبخت. عجيب و غريب -
01:22:40.899 – 01:22:42.725
.اوه، نه
01:23:07.51 – 01:23:11.839
متاسفم که مهموني شب سال .نو تو خراب کردم، ستوان دن
01:23:11.931 – 01:23:14.303
اون مزه سيگار ميده
01:23:30.491 – 01:23:35.284
حدس مي زنم ستوان دن فکر مي کرد بعضي .چيزها هستن که نميشه تغييرشون داد
01:23:35.372 – 01:23:38.326
اون نمي خواست بهش بگن چلاق
01:23:38.416 – 01:23:41.868
مثل من که نمي خواستم بهم بگن احمق
01:23:45.883 – 01:23:48.125
سال نو مبارک، گامپ
01:23:53.307 – 01:23:55.798
تيم پينگ پنگ ايالات متحده امروز ...با پرزيدنت نيکسون ملاقات کرد
01:23:55.893 – 01:23:59.393
مي دوني؟ چند ماه بعد
01:23:59.48 – 01:24:03.81
من و تيم پينگ پنگ رو براي .ديدار از کاخ سفيد دعوت کردن
01:24:03.902 – 01:24:06.903
بنابراين دوباره رفتم
01:24:06.988 – 01:24:10.571
و دوباره با رئيس جمهور ايالات .متحده آمريکا ملاقات کردم
01:24:10.659 – 01:24:14.822
فقط ايندفعه، برامون توي يه هتل تجملاتي اتاق نگرفتن
01:24:14.913 – 01:24:18.412
توي پايتخت ملتمون به خودت خوش مي گذروني، جوون؟
01:24:18.499 – 01:24:21.666
کجا اقامت داري؟ - .بهش ميگن هتل ابوت -
01:24:21.753 – 01:24:24.291
اوه، نه. من هتل بهتري رو مي شناسم
01:24:24.38 – 01:24:28.71
.کاملاً جديده. خيلي امروزيه به افرادم ميگم ترتيبش رو بدن
01:24:28.802 – 01:24:31.423
حفاظت - ...بله، آقا -
01:24:31.513 – 01:24:36.852
اگه ميشه يه تعميرکار به اون اداره روبرو بفرستيد
01:24:36.935 – 01:24:41.396
چراغ ها خاموشن و احتمالاً دارن دنبال جعبه فيوز مي گردن
01:24:41.482 – 01:24:44.436
به خاطر چراغ قوه هاشون خوابم نميبره
01:24:44.527 – 01:24:48.192
چشم، قربان. بررسيش مي کنم - .متشکرم. شب بخير -
01:24:50.908 – 01:24:54.408
به همين خاطر، فردا ظهر
01:24:54.496 – 01:24:58.825
از رياست جمهوري استعفا خواهم داد نايب رئيس فورد
01:24:58.917 – 01:25:03.745
در اون ساعت در این دفتر پيمان .رياست جمهوري خواهد بست
01:25:14.891 – 01:25:17.845
فارست گامپ - !بله، قربان -
01:25:17.936 – 01:25:23.772
آزاد. برگه رهايي از خدمتت رو .آوردم. خدمتت تموم شده، پسرم
01:25:25.527 – 01:25:28.861
يعني ديگه نمي تونم پينگ پنگ بازي کنم؟
01:25:28.947 – 01:25:30.94
براي ارتش نه
01:25:32.91 – 01:25:38.45
و همينطوري، خدمت من در .ارتش ايالات متحده تموم شد
01:25:42.921 – 01:25:44.913
بنابراين رفتم خونه
01:26:06.696 – 01:26:10.739
من برگشتم خونه، مامان - .مي دونم. مي دونم -
01:26:12.117 – 01:26:13.611
لوئيز، اون اينجاست
01:26:13.702 – 01:26:17.782
وقتي رسيدم خونه، من خبر نداشتم، ولي .مامان همه جور مهموني داشته بود
01:26:17.873 – 01:26:20.542
ما همه جور مهموني داشتيم
01:26:20.626 – 01:26:23.378
همه مي خوان که تو از کالاهاي .پينگ پنگشون استفاده کني
01:26:23.462 – 01:26:27.163
حتي يه مردي يه چک به مبلغ 25.000 دلار
01:26:27.258 – 01:26:31.042
واسه اينکه اگه مايل باشي از راکت هاي .پينگ پونگشون استفاده کني گذاشت
01:26:31.137 – 01:26:33.545
من فقط دوست دارم از راکت خودم استفاده کنم
01:26:33.64 – 01:26:35.763
.سلام خانوم لوييز - .سلام، فارست -
01:26:35.85 – 01:26:39.634
اينو مي دونم، ولي مسئله 25.000 دلاره، فارست
01:26:39.729 – 01:26:43.063
فکر کردم شايد بتوني واسه مدتي نگهش داري
01:26:43.15 – 01:26:45.641
که ببينم باعث پيشرفتت ميشه يا نه
01:26:45.736 – 01:26:50.314
مطمئناً حق با مامان بود .عجيبه که کارها چطور حل مي شن
01:26:50.407 – 01:26:52.4
من مدت زيادي توي خونه نموندم
01:26:52.493 – 01:26:57.451
چون يه قولي به بابا داده بودم .و من هميشه سعي مي کنم سر قولم بمونم
01:26:57.54 – 01:27:01.407
بنابراين رفتم بايو لاباتره تا خانواده بابا رو ببينم و باهاشون آشنا بشم
01:27:01.502 – 01:27:05.962
تو ديوونه اي؟ يا فقط احمقي؟
01:27:06.048 – 01:27:10.128
احمق کسيه که کاراي احمقانه ميکنه، خانم بلو - .فکر کنم -
01:27:10.302 – 01:27:14.929
و، البته، اداي احترامي به خود بابا کردم
01:27:16.1 – 01:27:18.805
هي، بابا. منم. فارست گامپ
01:27:22.065 – 01:27:27.023
تمام چيزايي رو که گفتي يادمه، و .فکر همه کاراش رو هم کردم
01:27:28.822 – 01:27:36.486
24هزار و 562 دلار و 47 سنت از پولي که داشتم برداشتم
01:27:36.58 – 01:27:39.996
که اين مقدار بعد از ايتکه موهامو کوتاه کردم و يه دست لباس نو خريدم
01:27:40.084 – 01:27:43.038
و مامانم رو براي يه شام مجلل بردم بيرون
01:27:43.128 – 01:27:45.999
و يه بليط اتوبوس و سه تا نوشابه خريديم برام مونده
01:27:46.09 – 01:27:50.586
بگو ببينم. احمقي چيزي هستي؟
01:27:50.678 – 01:27:53.252
احمق کسيه که کاراي احمقانه ميکنه، آقا
01:27:53.348 – 01:27:55.221
:اين چيزيه که بعد از گفتن اين جمله ازم مونده
01:27:55.308 – 01:27:59.258
وقتي در تيم منتخب پينگ پنگ آمريکا تو چين بودم"
01:27:59.354 – 01:28:01.228
دوست داشتم فقط با
01:28:01.314 – 01:28:03.472
راکت پينگ پنگ فلکس-او-لايتم "پينگ پينگ بازي کنم
01:28:03.566 – 01:28:05.605
که همه مي دونن اين حقيقت نداره
01:28:05.693 – 01:28:09.773
ولي مامان گفت که اين فقط يه دروغ مصلحتي .کوچیکه، و به کسي آزاري نمي رسونه
01:28:09.864 – 01:28:14.076
خب به هرحال، دارم اون پول رو خرج بنزين، طناب
01:28:14.16 – 01:28:18.324
و تور جديد و يه قايق ميگو گيري کاملاً نو مي کنم
01:28:39.604 – 01:28:42.937
بابا هرچي راجع به ميگو گرفتن مي دونست بهم گفت
01:28:43.024 – 01:28:45.942
ولي مي دونيد چي فهميدم؟
01:28:47.028 – 01:28:49.698
گرفتن ميگو سخته
01:28:51.616 – 01:28:54.286
فقط پنج تا گرفتم
01:28:54.369 – 01:28:57.869
يکي دو تا ديگه بگيري، مي توني .يه کاکتيل واسه خودت بخوري
01:28:59.582 – 01:29:02.536
تا حالا به فکرت رسيده يه اسمي روي اين قايق کهنه بذاري؟
01:29:02.627 – 01:29:05.498
يه قايق بدون اسم داشته باشي بدشانسي مياره
01:29:05.588 – 01:29:07.914
هيچوقت قبلاً واسه يه قايق اسم نذاشته بودم
01:29:08.008 – 01:29:13.049
ولي فقط يه اسم بود که مي تونستم بهش فکر کنم
01:29:13.138 – 01:29:17.088
قشنگترين اسم دنيا
01:29:38.248 – 01:29:44.037
مدت زيادي بود که خبري از جيني نشنيده .بودم، ولي خيلي بهش فکر مي کردم
01:29:44.129 – 01:29:47.047
اميدوار بودم هر کاري که داره ميکنه خوشحالش کنه
01:31:33.2 – 01:31:36.534
تمام مدت به جيني فکر مي کردم
01:32:25.462 – 01:32:30.172
ستوان دن، اينجا چکار مي کني؟
01:32:30.259 – 01:32:33.379
خب، فکر کردم بايد پاهاي درياييم رو امتحان کنم
01:32:33.471 – 01:32:36.507
خب، تو که پا نداري، ستوان دن
01:32:36.599 – 01:32:42.223
آره، اينو مي دونم .تو برام يه نامه نوشتي، احمق
01:32:42.314 – 01:32:47.687
خب، خب. ناخدا فارست گامپ .بايد خودم اينو مي ديدم
01:32:49.028 – 01:32:54.983
و بهت گفتم اگه تو هروقت ناخدای قايق ميگوگيری شدی
01:32:55.076 – 01:32:58.528
.من دستيارت ميشم. خب، من اينجام
01:32:58.621 – 01:33:01.658
.من روي حرفم هستم - .باشه -
01:33:01.75 – 01:33:05.748
"ولي فکر نکني بهت مي گم "قربان
01:33:05.837 – 01:33:07.996
نه. قربان
01:33:16.098 – 01:33:18.257
اون قايق منه
01:33:20.77 – 01:33:24.815
احساس مي کنم اگه به سمت غرب بريم
01:33:24.899 – 01:33:28.517
چند تا ميگو پيدا مي کنيم. پس بپيچ به چپ
01:33:29.988 – 01:33:32.277
بپيچ به چپ - کدوم سمت؟ -
01:33:32.365 – 01:33:34.903
اونجا! اونجائن
01:33:34.993 – 01:33:39.821
سکان رو بگير و بپيچ به چپ - .باشه -
01:33:41.207 – 01:33:45.62
گامپ، چيکار داري مي کني؟ !بپيچ به چپ! چپ
01:33:47.463 – 01:33:51.544
اونجا جاييکه مي خوايم ميگو پيدا کنيم، پسرم
01:33:52.469 – 01:33:54.461
اونجاست که پيداشون مي کنيم
01:34:07.067 – 01:34:10.982
هنوز خبري از ميگو نيست، ستوان دن - .خيلي خب، پس من اشتباه کردم -
01:34:11.072 – 01:34:13.989
چطور پيداشون کنيم؟
01:34:14.075 – 01:34:17.859
شايد بايد براي ميگو فقط دعا کني
01:34:24.252 – 01:34:26.79
بنابراين من هر يکشنبه مي رفتم کليسا
01:34:28.298 – 01:34:34.052
بعضي وقت ها ستوان دن هم ميومد، هر چند .دعا کردن رو به من واگذار مي کرد
01:34:48.735 – 01:34:54.074
ميگو نيست - اين خداي تو کدوم گوريه؟ -
01:34:54.158 – 01:34:59.199
.خنده داره که ستوان دن اينو گفت، چون خدا فوري حاضر شد
01:35:16.139 – 01:35:18.63
هيچوقت اين قايق رو غرق نمي کني
01:35:18.725 – 01:35:24.846
حالا من، مي ترسيدم، ولي ستوان دن، زده بود به سرش
01:35:24.94 – 01:35:27.348
زود باش
01:35:29.32 – 01:35:35.192
تو به اين ميگي طوفان !زودباش، حرومزاده
01:35:37.035 – 01:35:44.533
وقت زورآزماييه! تو و من !من همينجام! بيا منو بگير
01:35:46.795 – 01:35:50.58
هيچوقت اين قايق رو غرق نمي کني
01:35:52.844 – 01:35:54.883
طوفان کارمن ديروز اينجا رخ داد
01:35:54.971 – 01:35:57.129
و تقريباً هر چي رو سر راهش بود ويران کرد
01:35:57.223 – 01:36:00.141
و اين در حاليه که در ساير شهرک هاي بالا و پايين ساحل
01:36:00.226 – 01:36:02.764
تمام صنعت ميگو گيري بايو لا باتره
01:36:02.854 – 01:36:08.062
طعمه کارمن و دچار ويراني کامل شده
01:36:08.086 – 01:36:09.786
از صحبت با افراد محلی، اين خبرنگار فهميده که
01:36:09.82 – 01:36:13.652
در واقع، تنها يک قايق ميگو گيري از .اين طوفان جان سالم به در برده
01:36:13.741 – 01:36:16.196
لوئيز، لوئيز، اون فارست ـه
01:36:16.285 – 01:36:19.369
بعد از اون، ميگو گرفتن آسون بود
01:36:25.169 – 01:36:28.17
از اونجاييکه مردم هنوز به اون ميگوها براي کاکتيل هاي ميگو
01:36:28.256 – 01:36:32.584
و کباب و همه چيز احتياج داشتن، و ما تنها قايقي بوديم که استوار مونده بود
01:36:32.676 – 01:36:38.051
.ميگوي بابا-گامپ چيزيه که اونا دارن .ما يه دسته کامل از قايق ها داريم
01:36:38.14 – 01:36:40.216
دوازده تا جيني، انبارهای بزرگ قديمي
01:36:40.309 – 01:36:44.603
"ما حتي کلاه هايي داريم که روشون نوشته "بابا-گامپ
01:36:44.689 – 01:36:47.31
ميگوي بابا-گامپ. يه اسم خونگي
01:36:47.4 – 01:36:49.143
صبر کن ببينم، پسر
01:36:49.235 – 01:36:53.944
يعني ميگي که تو صاحب شرکت ميگوي بابا-گامپ هستي؟
01:36:54.032 – 01:36:56.95
بله. ما از ديوي کراکت هم بيشتر پول داريم
01:36:57.035 – 01:37:02.278
پسر، من توي عمرم چاخان هاي زيادي .شنيدم، ولي اين ديگه آخر همه اوناست
01:37:04.877 – 01:37:08.376
نشسته بوديم پيش يه ميليونر
01:37:11.342 – 01:37:16.467
خب، به نظرم داستانت دوست داشتني بود
01:37:16.556 – 01:37:21.681
و تو اينقدر خوب و با همچين .حرارتي تعريفش مي کني
01:37:21.77 – 01:37:25.766
مي خواي ببيني ستوان دن چه شکليه؟
01:37:25.856 – 01:37:28.182
.بله، میخوام ببینم
01:37:32.488 – 01:37:34.315
ايناهاش
01:37:36.409 – 01:37:39.327
بذار يه چيزي راجع به ستوان دن بهت بگم
01:37:46.044 – 01:37:50.291
من هيچوقت از اينکه جونم رو .نجات دادي ازت تشکر نکردم
01:38:15.992 – 01:38:22.279
اون هيچوقت واقعا چنين حرفي .نزد، ولي فکر کنم با خدا آشتي کرد
01:38:30.131 – 01:38:31.958
براي دومين بار در هفده روز
01:38:32.05 – 01:38:35.633
پرزيدنت فورد از ترور جان سالم به در برد
01:38:35.72 – 01:38:40.347
پايگاه به جيني 1. پايگاه به جيني 1 - .جيني 1. بگو، مارگو -
01:38:40.434 – 01:38:42.343
فارست يه تماس تلفني داره
01:38:42.436 – 01:38:44.927
خب، بايد بهشون بگي بعداً تماس بگيرن
01:38:45.022 – 01:38:49.565
اون فعلاً کسالت داره - .مادرش مريضه -
01:39:08.296 – 01:39:11.463
مامان کجاست؟ - .طبقه بالاست -
01:39:13.51 – 01:39:15.669
سلام، فارست
01:39:15.763 – 01:39:19.345
فردا مي بينمت - .خيلي خب -
01:39:25.814 – 01:39:29.479
حتماً شوکه ت کردیم، مگه نه، پسر؟
01:39:40.788 – 01:39:45.082
جريان چيه، مامان؟ - .دارم مي ميرم، فارست -
01:39:47.503 – 01:39:50.421
زودباش بيا تو، بشين اينجا
01:40:04.021 – 01:40:10.64
چرا داري مي ميري، مامان؟ - .ديگه وقتم رسيده -
01:40:12.53 – 01:40:16.74
حالا، نترسي، عزيز دلم
01:40:18.493 – 01:40:23.654
مرگ فقط قسمتي از زندگيه .چيزيه که قسمت هممونه
01:40:24.875 – 01:40:30.166
من نمي دونستم، ولي قسمت اين بوده که مامان تو باشم
01:40:30.256 – 01:40:34.918
هر چي از دستم اومد کردم - .تو تلاشتو کردي -
01:40:35.011 – 01:40:40.93
خب، من معتقدم که آدم خودش .سرنوشت خودشو مي سازه
01:40:41.392 – 01:40:45.971
بايد نهايت استفاده رو از .اونچه خدا بهت داد بکني
01:40:49.443 – 01:40:52.064
سرنوشت من چيه مامان؟
01:40:52.154 – 01:40:56.615
بايد خودت کشفش کني
01:40:57.952 – 01:41:00.906
زندگي يه جعبه شکلاته، فارست
01:41:00.996 – 01:41:03.867
هيچوقت نمي دوني چي ازش نصيبت ميشه
01:41:03.958 – 01:41:08.205
مامان هميشه روشي براي توضيح دادن .مسائل داشت که من بتونم اونا رو بفهمم
01:41:08.296 – 01:41:10.335
دلم برات تنگ ميشه، فارست
01:41:12.007 – 01:41:16.301
اون سرطان گرفته بود و .در يه روز سه شنبه مُرد
01:41:16.387 – 01:41:21.096
يه کلاه که گل هاي کوچکي .روش بود براش خريدم
01:41:24.186 – 01:41:27.306
و اين تمام چيزيه که در اين باره براي گفتن دارم
01:41:33.988 – 01:41:36.859
مگه نگفتي منتظر اتوبوس شماره هفت هستي؟
01:41:36.95 – 01:41:40.153
به زودي يکي ديگه مياد
01:41:43.04 – 01:41:47.501
حالا، چون من يه ستاره فوتبال و قهرمان جنگ
01:41:47.586 – 01:41:50.54
و از آدم معروف هاي کشور و ناخدای قايق ميگو گيري
01:41:50.631 – 01:41:54.499
و يه فارغ التحصيل دانشگاه بودم بزرگان شهر گرينبو آلاباما
01:41:54.594 – 01:41:57.298
تصميم گرفتن دور هم جمع بشن و .يه شغل خوب به من پيشنهاد کردن
01:41:58.931 – 01:42:02.135
بنابراين ديگه سر کار براي ستوان دن برنگشتم
01:42:02.227 – 01:42:05.014
هر چند اون پولهام در بابا-گامپ رو برام نگه مي داشت
01:42:05.105 – 01:42:09.517
اون منو توي يه جور شرکت ميوه سرمایه گذار کرد
01:42:09.608 – 01:42:13.274
باهام تماس گرفت و گفت ديگه مجبور نيستيم نگران پول باشيم
01:42:13.362 – 01:42:17.74
من هم گفتم، خوبه. يکي از کارا کمتر
01:42:19.702 – 01:42:23.831
حالا مامان مي گفت همينقدر مال و ثروت براي يه مرد کافيه
01:42:23.915 – 01:42:27.284
و بقيه اش فقط واسه خودنماييه
01:42:27.377 – 01:42:32.917
بنابراين مقدار زيادي ازش رو دادم به کليساي فوراسکوار گاسپل
01:42:33.675 – 01:42:38.717
مقدار زيادي هم دادم به بيمارستان بايو لاباتره
01:42:40.224 – 01:42:46.06
و با وجود اينکه بابا مُرده بود و ستوان دن بهم مي گفت خُل شدم
01:42:46.147 – 01:42:49.979
سهم بابا رو به مامان بابا دادم
01:42:52.32 – 01:42:53.98
مي دوني چيه؟
01:42:54.072 – 01:42:58.07
اون ديگه مجبور نبود توي آشپزخونه هيچ کسي کار کنه
01:42:58.159 – 01:43:00.651
بوش عاليه
01:43:00.746 – 01:43:06.083
و چون يه ميلياردر بودم و اون کار رو خيلي دوست داشتم
01:43:06.167 – 01:43:08.325
اون چمن ها رو مجاني کوتاه می کردم
01:43:11.005 – 01:43:14.54
ولي موقع شب وقتي هيچ کاري نبود که بکنم
01:43:14.634 – 01:43:19.676
و تمام خونه خالي بود، هميشه .به جيني فکر مي کردم
01:44:23.622 – 01:44:27.074
و بعد، اون اونجا بود
01:45:00.118 – 01:45:03.867
سلام، فارست - .سلام، جيني -
01:45:14.634 – 01:45:17.718
جيني برگشت و پيشم موند
01:45:17.804 – 01:45:22.632
شايد به اين خاطر بود که جاي ديگه اي نداشت بره
01:45:22.725 – 01:45:26.675
يا شايد هم به اين خاطر که خيلي خسته بود، چون مي رفت توي رختخواب
01:45:26.771 – 01:45:31.398
و مي خوابيد و مي خوابيد، انگار سالها نخوابيده بود
01:45:32.11 – 01:45:34.317
خيلي خوب بود که اونو توي خونه داشتم
01:45:34.404 – 01:45:40.941
هر روز مي رفتيم قدم مي زديم، و من مثل .يه ميمون روي درخت هي ور مي زدم
01:45:41.036 – 01:45:43.907
و اون به حرف هام راجع به پينگ پنگ بازي کردن و ميگو گرفتن
01:45:43.998 – 01:45:47.948
و سفر مامان به بهشت گوش مي داد .فقط من حرف مي زدم
01:45:48.044 – 01:45:51.46
جيني بیشتر وقت رو کاملاً ساکت بود
01:46:31.046 – 01:46:33.917
چطور تونستي اينکارو بکني؟
01:47:11.046 – 01:47:15.589
بعضي وقت ها فکر مي کنم به .اندازه کافي سنگ وجود نداره
01:47:15.676 – 01:47:21.549
هيچوقت واقعا نفهميدم چرا .اون برگشت، ولي برام مهم نبود
01:47:21.64 – 01:47:26.386
مثل قديم ها بود. دوباره مثل .نخود فرنگي و هويج بوديم
01:47:27.813 – 01:47:31.942
هر روز، گل هاي قشنگ رو مي چيدم و براش مي ذاشتمشون توي اتاقش
01:47:34.195 – 01:47:38.738
و اون بهترين هديه اي رو که در .دنيا يه نفر ميتونه بگيره بهم داد
01:47:38.825 – 01:47:40.865
اونا فقط واسه دويدنن
01:47:44.581 – 01:47:47.747
و حتي نشونم داد چطور برقصم
01:47:57.636 – 01:48:01.716
...خب، ما مثل خانواده بوديم، من و جيني
01:48:04.601 – 01:48:07.935
و اين شادترين دوران زندگيم بود
01:48:32.214 – 01:48:36.258
ديگه نگاه نمي کني؟ .من ميرم بخوابم
01:48:47.145 – 01:48:49.47
با من ازدواج مي کني؟
01:48:53.652 – 01:48:57.068
من شوهر خوبي ميشم، جيني
01:48:59.658 – 01:49:01.615
ميشي، فارست
01:49:03.579 – 01:49:05.821
ولي تو با من ازدواج نمي کني
01:49:07.75 – 01:49:10.585
تو نمي خواي با من ازدواج کني
01:49:13.673 – 01:49:16.081
چرا دوستم نداري، جيني؟
01:49:21.306 – 01:49:27.226
من آدم باهوشي نيستم، ولي مي دونم عشق چيه
01:50:07.979 – 01:50:10.933
فارست، دوستت دارم
01:51:03.036 – 01:51:08.493
داري کجا فرار مي کني؟ - .فرار نمي کنم -
01:52:39.094 – 01:52:44.681
اون روز، بدون هيچ دليل خاصي .تصميم گرفتم يه کم بدوم
01:52:45.1 – 01:52:48.884
بنابراين تا آخر جاده دويدم، و وقتي رسيدم اونجا
01:52:48.979 – 01:52:51.648
فکر کردم شايد بايد تا آخر شهر بدوم
01:52:51.732 – 01:52:54.567
...پرزيدنت کارتر که از گرمازدگي رنج مي بره
01:52:54.652 – 01:52:56.443
و وقتي رسيدم اونجا
01:52:56.529 – 01:53:00.692
فکر کردم شايد بايد طول بخش گرينو رو بدوم
01:53:00.783 – 01:53:03.274
حالا، با خودم فکر کردم حالا که تا اينجا دويدم
01:53:03.369 – 01:53:07.201
فکر کردم بايد طول ايالت .بزرگ آلاباما رو بدوم
01:53:07.29 – 01:53:10.955
و همين کار رو هم کردم .درست طول آلاباما رو دويدم
01:53:11.044 – 01:53:14.709
بدون هيچ دليل خاصي همچنان به راهم ادامه دادم
01:53:15.465 – 01:53:17.541
درست تا اقيانوس دويدم
01:53:23.098 – 01:53:27.226
و وقتي رسيدم اونجا، با خودم گفتم حالا که تا اينجا دويدم
01:53:27.31 – 01:53:30.513
همينطور ميشه برگردم، و راهم رو همچنان ادامه بدم
01:53:34.025 – 01:53:38.438
و وقتي به يه اقيانوس ديگه اي رسيدم با خودم گفتم حالا که تا اينجا اومدم
01:53:40.532 – 01:53:44.115
ميشه همينطور برگردم و راهم رو ادامه بدم
01:53:44.203 – 01:53:49.708
وقتي خسته مي شدم، مي خوابيدم .وقتي گرسنه م مي شد، مي خوردم
01:53:49.792 – 01:53:55.416
وقتي بايد مي رفتم... مي دوني... مي رفتم
01:53:55.965 – 01:54:01.422
پس، فقط مي دويدي - .آره -
01:54:37.216 – 01:54:43.089
خيلي به مامان و بابا و .ستوان دن فکر مي کردم
01:54:43.181 – 01:54:49.385
ولي بيشتر از همه، به جيني فکر .مي کردم. خيلي بهش فکر مي کردم
01:54:51.064 – 01:54:54.765
بيشتر از دو ساله که مردي به اسم فارست گامپ
01:54:54.86 – 01:54:57.529
باغباني از گرينبو آلاباما، که فقط براي خوابيدن توقف مي کنه
01:54:57.612 – 01:55:02.025
طول آمريکا رو مي دوه .چارلز کوپر گزارش مي کنه
01:55:02.117 – 01:55:05.368
براي چهارمين بار در اين سفر طول آمريکا
01:55:05.454 – 01:55:10.247
فارست گامپِ باغبان امروز دوباره از رودخانه ميسيسيپي عبور خواهد کرد
01:55:11.669 – 01:55:15.204
خداي من، فارست؟ - چرا داري مي دوي؟ -
01:55:15.298 – 01:55:18.832
اين کارو براي صلح جهاني مي کني؟ - براي بي خانمان ها؟ -
01:55:18.856 – 01:55:20.856
براي حقوق زنان مي دوي؟ - محيط زيست؟ -
01:55:20.867 – 01:55:21.867
حقوق حیوانات؟ -
01:55:21.929 – 01:55:26.84
اونا باورشون نمي شد که .کسي بي دليل اين همه بدوه
01:55:26.934 – 01:55:31.228
چرا داري اينکارو مي کني؟ - .فقط دلم خواست بدوم -
01:55:31.314 – 01:55:32.891
فقط دلم خواست بدوم
01:55:34.15 – 01:55:37.601
شماييد .باورم نميشه اين شماييد
01:55:37.695 – 01:55:43.2
به دلايلي، کاري که من داشتم مي کردم به نظر .مي رسيد براي مردم معقول به نظر ميرسه
01:55:43.285 – 01:55:45.692
مثل زنگ خطري بود که .توي سرم به صدا دراومد
01:55:45.787 – 01:55:49.406
گفتم: اينجا کسي هست که مي دونه چکار مي کنه
01:55:49.499 – 01:55:53.414
اينجا يه نفر هست که جواب رو داره .هر جا بريد دنبالتون ميام، آقاي گامپ
01:55:53.504 – 01:55:55.793
بنابراين يه همراه پيدا کردم
01:55:57.341 – 01:56:03.38
و بعد از اون، همراهان بيشتري پيدا کردم .و بعد، حتي افراد بيشتري به من پيوستن
01:56:05.558 – 01:56:08.678
.يه نفر بعداً بهم گفت اين کار به مردم اميد ميده
01:56:12.148 – 01:56:14.187
من هيچي در اين مورد نمي دونم
01:56:14.275 – 01:56:18.818
ولي بعضي از اون افراد از من مي پرسيدند .که مي تونم کمکشون کنم
01:56:18.904 – 01:56:23.401
توي اين فکر بودم که تو مي توني بهم کمک .کني يا نه. من تو کار برچسب سپر ماشينم
01:56:23.493 – 01:56:26.992
من يه شعار خوب لازم دارم، و چون تو خيلي الهام بخش هستی
01:56:27.08 – 01:56:29.618
...فکر کردم شايد تو بتوني بهم کمک کني
01:56:29.707 – 01:56:33.871
هي وليسا، مرد! الان از روي !يه کپه گُه سگ رد شدي
01:56:35.13 – 01:56:39.175
پيش مياد - چي، گُه؟ -
01:56:39.259 – 01:56:41.086
بعضي وقت ها
01:56:42.93 – 01:56:46.429
و چند سال بعد، شنيدم که اون يارو
01:56:46.517 – 01:56:50.93
با يه برچسب سپر ترقي کرد و .ازش پول زيادي به جيب زد
01:56:51.022 – 01:56:53.31
يه بار ديگه، داشتم مي دويدم
01:56:53.399 – 01:56:56.151
يه نفر که تمام پولش رو توي کار تي شرت از دست داده بود
01:56:56.235 – 01:56:59.569
مي خواست چهره منو بندازه روي يه تي شرت
01:56:59.656 – 01:57:03.57
ولي نمي تونست اونو خوب .بکِشه، دوربين هم نداشت
01:57:03.66 – 01:57:07.195
اينجا، از اين يکي استفاده کن. به هرحال .هيچکس از اون رنگ خوشش نمياد
01:57:11.334 – 01:57:13.161
روز خوبي داشته باشي
01:57:14.962 – 01:57:18.379
چند سال بعد، فهميدم که اون مرد
01:57:18.466 – 01:57:22.416
با يه ايده براي يه تي شرت ترقي کرد .اون پول زيادي درآورد
01:57:24.931 – 01:57:29.843
به هرحال، همونطور که داشتم مي گفتم .من همراهان زيادي داشتم
01:57:29.937 – 01:57:36.474
مامان هميشه مي گفت: "قبل ار اينکه بتوني به ".جلو حرکت کني، گذشته رو پشت سر بذار
01:57:36.944 – 01:57:40.858
و فکر مي کنم دويدنم همش در اين باره بود
01:57:42.325 – 01:57:48.612
من سه سال و دو ماه و 14 روز .و 16 ساعت دويده بودم
01:58:04.348 – 01:58:06.589
ساکت. ساکت .مي خواد چيزي بگه
01:58:18.32 – 01:58:20.692
خيلي خسته ام
01:58:23.033 – 01:58:25.441
فکر کنم ديگه مي رم خونه
01:58:42.929 – 01:58:45.467
حالا ما چکار کنيم؟
01:58:46.725 – 01:58:51.683
و همينطوري، روزهاي دويدن من تموم شد
01:58:51.772 – 01:58:54.014
بنابراين به خونه ام در آلاباما رفتم
01:58:55.776 – 01:59:00.106
لحظاتي قبل، در ساعت 2:25 بعد از ظهر ...هنگامي که پرزيدنت ريگان در حال ترک
01:59:02.116 – 01:59:06.113
پنج شش گلوله توسط يک... .تروريست ناشناس شليک شد
01:59:06.203 – 01:59:08.491
...رئيس جمهور از ناحيه سينه تير خورد
01:59:08.58 – 01:59:10.407
نامه رو آوردم
01:59:10.499 – 01:59:15.126
و يه روز، به طور غير منتظره اي .يه نامه از جيني دريافت کردم
01:59:15.212 – 01:59:19.044
که پرسيده بود که مي تونم بيام ساوانا ببينمش
01:59:19.133 – 01:59:21.209
و اين کاريه که الان اينجا دارم مي کنم
01:59:22.553 – 01:59:24.629
اون منو توي تلويزيون در حال دويدن ديد
01:59:24.722 – 01:59:29.135
قراره با اتوبوس شماره نه برم خيابون ريچموند
01:59:29.227 – 01:59:36.108
و پياده بشم و يه بلوک برم به سمت .چپ به خيابون 1947 هنري، آپارتمان 4
01:59:36.193 – 01:59:39.692
واسه چي، لازم نيست سوار اتوبوس بشي
01:59:39.78 – 01:59:44.821
خيابون هنري فقط پنج شش .بلوک پايين اون راهه
01:59:45.786 – 01:59:48.74
پايين اون راه؟ - .پايين اون راه -
01:59:50.583 – 01:59:53.038
از صحبت باهات خوشوقت شدم
01:59:55.338 – 01:59:57.745
اميدوارم همه کارها برات روبراه بشن
02:00:09.185 – 02:00:13.894
چطوري؟ بيا تو! بيا تو - .نامه ت به دستم رسيد -
02:00:13.981 – 02:00:19.985
تو همين فکر بودم - اين خونته؟ -
02:00:20.071 – 02:00:23.156
آره، الان به هم ريخته اس .تازه از سر کار اومدم
02:00:23.241 – 02:00:27.073
قشنگه. تو تهويه هوا داري
02:00:33.21 – 02:00:36.579
.ممنون - .من یه کمي خوردم -
02:00:38.632 – 02:00:44.753
يه آلبوم از تکه هاي روزنامه هايي که .درباره تو بوده نگه داشتم. اون تويي
02:00:46.599 – 02:00:48.592
و اين، در حال دويدني
02:00:50.979 – 02:00:55.723
راه زيادي رو دويدم. خيلي وقته
02:00:58.194 – 02:01:00.317
...و اونجا
02:01:06.202 – 02:01:09.82
گوش کن، فارست. نمي دونم چطور اينو بگم
02:01:12.167 – 02:01:17.837
فقط مي خوام بابت هر کاري که تا .حالا باهات کردم معذرت خواهي کنم
02:01:17.923 – 02:01:21.921
...چون مدت زيادي گرفتار بودم، و
02:01:25.514 – 02:01:28.349
سلام - .هي، سلام -
02:01:28.434 – 02:01:31.518
اين يه دوست قديمي از آلاباماست - حالت چطوره؟ -
02:01:31.687 – 02:01:35.139
...هفته بعد برنامه م تغيير مي کنه، پس مي تونم
02:01:35.233 – 02:01:37.521
مسئله اي نيست. بايد برم. ماشين .رو دوبله پارک کردم
02:01:37.61 – 02:01:39.484
خيلي خب، ممنون
02:01:41.239 – 02:01:45.106
اين دوست خيلي خوبم آقای گامپ ـه. مي توني سلام کني؟
02:01:45.201 – 02:01:47.657
سلام، آقاي گامپ - .سلام -
02:01:47.746 – 02:01:51.79
حالا مي تونم برم تلويزيون نگاه کنم؟ - .آره. فقط بذار صداش کم باشه -
02:01:54.001 – 02:01:57.205
تو يه ماماني، جيني - .من يه مامانم -
02:02:00.55 – 02:02:04.382
اسمش فارست ـه- .مثل من-
02:02:06.681 – 02:02:11.557
اسمش رو به ياد باباش گذاشتم- اسم باباش هم فارست ـه؟
02:02:13.188 – 02:02:15.644
تو باباشي، فارست
02:02:32.333 – 02:02:35.833
فارست، منو نگاه کن. منو نگاه کن، فارست
02:02:37.172 – 02:02:43.092
تو لازم نيست هيچ کاري بکني تو هيچ کار اشتباهي نکردي، خب؟
02:02:47.683 – 02:02:49.509
قشنگ نيست؟
02:02:50.81 – 02:02:54.974
قشنگ ترين چیزيه که تا حالا ديدم
02:02:57.859 – 02:02:59.686
...اما
02:03:02.823 – 02:03:05.029
...باهوش هست؟ مي تونه
02:03:05.117 – 02:03:09.696
خيلي باهوشه. توي کلاسش .يکي از باهوش ترين هاست
02:03:18.172 – 02:03:20.96
آره، اشکالي نداره. برو باهاش حرف بزن
02:03:30.185 – 02:03:33.768
چي داري نگاه مي کني؟ - .برت و ارني -
02:03:56.211 – 02:04:00.672
فارست، من مريضم
02:04:03.219 – 02:04:06.718
چيه، به خاطر سرماخوردگي سرفه مي کني؟
02:04:06.806 – 02:04:12.097
يه نوع ويروس دارم، و دکترا نمي دونن چيه
02:04:12.187 – 02:04:15.353
و در اين مورد هيچ کاري از دستشون بر نمياد
02:04:20.195 – 02:04:22.733
مي توني با من بياي خونه
02:04:25.2 – 02:04:30.361
تو و فارست کوچولو مي تونيد بيايد .توي خونه من در گرينبو بمونيد
02:04:33.793 – 02:04:36.877
اگه مريضي ازت مراقبت مي کنم
02:04:38.381 – 02:04:41.167
با من ازدواج مي کني، فارست؟
02:04:46.472 – 02:04:47.882
باشه
02:04:49.6 – 02:04:51.142
لطفاً روي صندلي هاتون بشينيد
02:04:54.605 – 02:04:57.642
فارست، وقت شروعه
02:05:16.42 – 02:05:19.789
سلام، کراواتت
02:05:32.729 – 02:05:35.018
ستوان دن
02:05:49.787 – 02:05:53.832
ستوان دن - .سلام فارست -
02:05:54.209 – 02:05:58.041
تو پاهاي جديد داري. پاهاي جديد
02:05:59.339 – 02:06:03.123
آره. پاهاي جديد دارم. سفارشي ساخته شدن
02:06:03.218 – 02:06:07.548
آلياژ تيتانيوم. چيزيه که توي سفينه .فضايي ازش استفاده مي کنن
02:06:10.935 – 02:06:12.974
پاهاي جادويي
02:06:14.814 – 02:06:19.31
اين نامزدمه، سوزان
02:06:21.779 – 02:06:26.525
ستوان دن - .سلام فارست -
02:06:26.618 – 02:06:33.83
ستوان دن، اين جيني منه - .سلام. خوشحالم که بالآخره می بینمت -
02:06:44.385 – 02:06:48.466
تو، فارست، جيني را به عنوان همسر مي پذيري؟
02:06:50.183 – 02:06:54.347
تو، جيني، فارست رو به عنوان شوهر مي پذيري؟
02:06:55.981 – 02:06:59.397
بنابراين من شما را رسماً زن و شوهر اعلام مي کنم
02:07:30.183 – 02:07:33.137
سلام - سلام -
02:07:52.206 – 02:07:54.827
توي ويتنام مي ترسيدي؟
02:07:56.168 – 02:08:00.712
آره. خب. نمي دونم
02:08:01.841 – 02:08:07.346
بعضي وقت ها بارون اونقدري .مي ايستاد که ستاره ها بيرون بيان
02:08:10.183 – 02:08:12.14
و بعد قشنگ مي شد
02:08:15.522 – 02:08:20.019
مثل موقعي بود که خورشيد روي درياچه به خواب میره
02:08:20.11 – 02:08:25.022
هميشه يه ميليون تلألؤ روي آب بود
02:08:26.658 – 02:08:30.407
مثل اون درياچه کوهستاني .خيلي شفاف بود جيني
02:08:30.495 – 02:08:35.87
مثل دو تا آسمون بود که روي هم قرار گرفتن
02:08:37.503 – 02:08:40.954
و بعد توي صحرا، موقعي که خورشيد طلوع مي کنه
02:08:43.926 – 02:08:50.38
نمي تونستم بگم آسمون کجا .تموم ميشه و زمين شروع ميشه
02:08:51.809 – 02:08:54.098
.خيلي قشنگ بود
02:08:58.316 – 02:09:01.234
کاش مي تونستم اونجا پيشت باشم
02:09:04.489 – 02:09:06.482
بودي
02:09:16.627 – 02:09:18.454
دوستت دارم
02:09:22.466 – 02:09:25.632
تو صبح يه روز شنبه مُردي
02:09:27.471 – 02:09:31.635
و گذاشتمت اينجا زير درختمون
02:09:36.063 – 02:09:41.817
و دادم با بولدوزر اون خونه .پدرت رو خراب کردن
02:09:45.615 – 02:09:52.828
مامان هميشه مي گفت که مرگ جزئي از زندگيه
02:09:56.084 – 02:09:58.326
اي کاش نبود
02:10:01.256 – 02:10:05.468
فارست کوچولو حالش خوبه
02:10:08.472 – 02:10:11.046
و وقتشه که به زودي دوباره .مدرسه رو شروع کنه
02:10:12.06 – 02:10:16.389
و من هر روز صبحانه، نهار .و شامش رو درست مي کنم
02:10:18.233 – 02:10:24.436
مطمئن مي شم که هر روز موهاشو شونه .مي کنه و دندوناشو مسواک مي زنه
02:10:27.074 – 02:10:33.195
بهش ياد مي دم چطور پينگ پنگ .بازي کنه. اون واقعاً خوبه
02:10:33.289 – 02:10:35.329
فارست، تو بزن
02:10:40.088 – 02:10:42.295
ما زياد ماهي مي گيريم
02:10:45.636 – 02:10:49.468
و هر شب، يه کتاب مي خونيم .اون خيلي باهوشه، جيني
02:10:51.85 – 02:10:56.892
خيلي بهش افتخار مي کردي. من بهش افتخار مي کنم
02:10:58.274 – 02:11:01.358
اون يه نامه برات نوشت
02:11:02.904 – 02:11:05.027
ميگه من نميشه بخونمش
02:11:05.114 – 02:11:09.159
قرار نيست من بخونمش پس فقط برات مي ذارمش اينجا
02:11:31.892 – 02:11:37.977
نمي دونم حق با مامان بود يا ستوان دن
02:11:38.899 – 02:11:45.78
من نمي دونم که هرکدوم از ما سرنوشتي داريم يا نه
02:11:45.865 – 02:11:52.662
يا اينکه همه ما فقط به شکلي .تصادفي روي يه نسيم شناوريم
02:11:57.085 – 02:12:02.08
ولي به نظر من هر دو تا درستن
02:12:06.887 – 02:12:10.173
شايد هر دو همزمان دارن اتفاق ميفتن
02:12:15.854 – 02:12:17.811
ولي من دلم برات تنگ شده، جيني
02:12:24.237 – 02:12:28.947
اگه چيزي لازم داشته باشي، از اينجا دور نيستم
02:13:03.862 – 02:13:07.695
اينم از اتوبوست. خيلي خب
02:13:09.784 – 02:13:11.777
من اينو مي شناسم
02:13:11.87 – 02:13:14.657
مي خوام اينو ببرم نشون بدم
02:13:14.748 – 02:13:17.5
چون مامان بزرگ قبلاً اينو براي تو مي خوند
02:13:17.584 – 02:13:19.624
کتاب مورد علاقه منه
02:13:26.802 – 02:13:29.091
ديگه برو
02:13:34.6 – 02:13:35.45
هی فارست
02:13:35.7 – 02:13:36.7
...نمیخواد
02:13:39.733 – 02:13:44.94
مي خوام بهت بگم دوستت دارم - .منم دوستت دارم، بابا -
02:13:45.03 – 02:13:48.233
وقتي برگردي من همينجا هستم
02:13:52.746 – 02:13:57.159
مي فهمي که اين اتوبوس مدرسه ست، مگه نه؟
02:13:57.251 – 02:14:02.079
البته، و تو دوروتي هريس هستي، منم فارست گامپ هستم
02:15:30 – 02:15:32
ترجمه : علی
02:15:33 – 02:15:36
ویرایش ترجمه ای، املایی و تنظیم زمانی مجدد : عباس
02:15:37 – 02:15:39
02:15:40 – 02:15:43
30فروردین1399 17Apr2020