SUBS.is
with subtitles
//

Forrest Gump (1994) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Forrest Gump
1994
Forrest Gump (1994) 720p BluRay yify [UTF-8].srt
Forrest.Gump.1994.srt
Subtitles
Farsi/PersianForrest Gump (1994) 720p BluRay yify [UTF-8].srt
Farsi/PersianForrest.Gump.1994.srt
Subtitle content
Forrest Gump (1994) 720p BluRay yify [UTF-8].srt
00:00:05 – 00:00:25
ترجمه و زیرنویس: مهدی نجاریان e-mail: [email protected]
00:03:19.349 – 00:03:20.599
سلام
00:03:21.559 – 00:03:24.228
اسم من فارسته فارست گامپ
00:03:29.776 – 00:03:31.819
شکلات میخای؟
00:03:34.405 – 00:03:37.825
من میتونم حدود یه میلیون و نیم از اینا بخورم
00:03:38.993 – 00:03:44.206
مامانم همیشه میگفت، زندگی عین یه جعبه شکلاته
00:03:46.209 – 00:03:49.086
هیچوقت نمیدونی چی قراره گیرت بیاد
00:03:56.302 – 00:03:58.846
اینا باید کفشای راحتی باشن
00:04:00.223 – 00:04:04.893
باهات شرط میبندم میتونی کل روز رو با این کفشا راه بری و هیچی حس نکنی
00:04:07.105 – 00:04:09.565
کاشکی منم همچین کفشایی داشتم
00:04:10.232 – 00:04:11.774
پاهام درد میکنه
00:04:12.985 – 00:04:14.652
مامانم همیشه میگفت، میتونی حقیقت های زیادی
00:04:14.736 – 00:04:17.947
رو بخاطر کفشای یه نفر بفهمی
00:04:19.074 – 00:04:22.034
کجا میرن کجا بودن
00:04:29.293 – 00:04:31.335
من کفشای زیادی پوشیدم
00:04:34.464 – 00:04:39.26
شرط میبندم اگه خیلی زور بزنم، اولین کفشم رو یادم میاد
00:04:42.181 – 00:04:44.807
مامان میگفت اونا منو همه جا میبرن
00:04:45.601 – 00:04:48.227
اون گفت اونا کفشای جادویی منن
00:04:48.312 – 00:04:51.48
خیلی خب، فارست حالا میتونی چشماتو باز کنی
00:04:58.78 – 00:05:01.24
بریم یه دور کوچیک قدم بزنیم
00:05:08.04 – 00:05:09.832
چه حسی داری؟
00:05:12.794 – 00:05:14.962
پاهاش قوی ان، خانم گامپ
00:05:15.047 – 00:05:17.548
قویتر از هرکسی که تا حالا دیدم
00:05:17.633 – 00:05:21.01
ولی پشتش مثه یه سیاستمدار خم شده
00:05:22.304 – 00:05:25.389
ولی ما قراره به درستی صافش کنیم، مگه نه فارست؟
00:05:25.474 – 00:05:26.599
فارست
00:05:28.101 – 00:05:29.31
وقتی من بچه بودم
00:05:29.394 – 00:05:32.23
مامانم منو بخاطر قهرمان بزرگ جنگ داخلی
00:05:32.314 – 00:05:34.732
ژنرال نیتن بدفورد فارست، نامگذاری کرد
00:05:34.816 – 00:05:37.026
اون گفت ما یجورایی با اون نسبت داریم
00:05:37.11 – 00:05:38.486
و کاری که اون انجام داد
00:05:38.57 – 00:05:42.823
آغاز یه باشگاه به نام "کو کلاکس کلان" بود (جنبشی که هنوزم در آمریکا فعال است)
00:05:42.908 – 00:05:46.244
اونا همه قباها و روتختی هاشون رو میپوشیدن
00:05:46.328 – 00:05:50.665
و مثه یه مشت ارواح یا اشباح یا همچین چیزایی رفتار میکردن
00:05:50.749 – 00:05:54.627
اونا حتی رو اسباشونم روتختی میکشیدن و باهاشون سوارکاری میکردن
00:05:54.711 – 00:05:57.755
بهر حال، اینطوری شد که اسمم این شد
00:05:57.839 – 00:05:59.257
فارست گامپ
00:05:59.341 – 00:06:01.092
مامان گفت قسمت "فارست" به این خاطر بود
00:06:01.176 – 00:06:04.72
که یادم بندازه بعضی وقتا کارایی میکنیم
00:06:04.805 – 00:06:07.598
که خب، با عقل جور درنمیاد
00:06:13.272 – 00:06:16.774
باشه...درش بیار، درش بیار
00:06:16.858 – 00:06:19.819
صبر کن، اینطوریه؟ وایسا
00:06:20.737 – 00:06:22.238
خیلی خب
00:06:22.823 – 00:06:24.49
به چی خیره شدین؟
00:06:24.574 – 00:06:29.036
تا حالا یه پسر بچه با اُرتز به پاهاش ندیدین؟
00:06:30.58 – 00:06:34.292
هیچوقت نذار کسی بهت بگه که از تو بهتره، فارست
00:06:34.376 – 00:06:36.961
اگه خدا قصد داشت همه یه جور باشن
00:06:37.045 – 00:06:39.17
ما هممون به پاهامون اُرتز بسته بودیم
00:06:39.255 – 00:06:40.964
مامان همیشه به طریقی چیزارو توضیح میداد
00:06:41.048 – 00:06:43.049
که من بتونم بفهمم
00:06:44.51 – 00:06:48.013
ما یک چهارم مایل خارج از معبر 17 زندگی میکردیم
00:06:48.097 – 00:06:51.141
حدود یه مایل دورتر از شهر "گرین بو" ایالت آلاباما (این شهر وجود خارجی نداره)
00:06:51.225 – 00:06:53.977
که توی شهرستان گرین بو هستش
00:06:54.061 – 00:06:58.481
خونه ما از زمان بابابزرگ بابابزرگ بابابزرگ مامانم که هزار سال پیش
00:06:58.566 – 00:07:00.483
از اونور اقیانوس اومده بودن، مال خونواده مامان بود
00:07:00.568 – 00:07:02.485
یا یه چیزی تو همین مایه ها
00:07:02.57 – 00:07:05.28
از اونجایی که فقط من و مامان بودیم و کلی اتاق خالی داشتیم
00:07:05.364 – 00:07:08.116
مامان تصمیم گرفت اتاقارو اجاره بده
00:07:08.2 – 00:07:10.16
اکثرا به آدمایی که از جاهایی مثه
00:07:10.244 – 00:07:14.205
موبیل، مونتگمری یا اینجور جاها رد میشن
00:07:14.29 – 00:07:17
اینطوری بود که من و مامان پول بدست میاوردیم
00:07:17.084 – 00:07:19.836
مامان یه خانم واقعا باهوش بود
00:07:19.92 – 00:07:24.924
یادت باشه چی گفتم فارست تو با هیچکس دیگه تفاوت نداری
00:07:27.428 – 00:07:29.804
شنیدی چی گفتم، فارست؟
00:07:29.889 – 00:07:34.059
تو درست مثه بقیه ای تو متفاوت نیستی
00:07:34.56 – 00:07:39.022
پسر شما متفاوته، خانم گامپ
00:07:39.106 – 00:07:41.316
آی کیوش هفتاد و پنجه
00:07:42.109 – 00:07:45.236
خب ما همه متفاوتیم، آقای هنکاک
00:07:48.824 – 00:07:50.867
مامان میخاست من بهترین تحصیلات رو داشته باشم
00:07:50.951 – 00:07:54.871
واسه همین منو به مدرسه مرکزی شهرستان گرین بو، برد
00:07:54.955 – 00:07:57.207
من با مدیر و بقیه آشنا شدم
00:07:57.708 – 00:08:00.585
میخام یه چیزی نشونتون بدم، خانم گامپ
00:08:01.045 – 00:08:03.922
خب این حالت نرماله
00:08:04.423 – 00:08:07.717
فارست درست اینجاس
00:08:08.552 – 00:08:14.099
ایالت درخواست آی کیوی حداقل هشتاد رو واسه مدارس عمومی کرده
00:08:14.6 – 00:08:17.477
اون باید به مدرسه استثنایی بره
00:08:17.561 – 00:08:19.687
اون مشکلی براش پیش نمیاد
00:08:20.481 – 00:08:22.565
نرمال بهرحال چه معنی میده؟
00:08:22.65 – 00:08:26.027
اون شاید یه ذره دیر حالیش بشه
00:08:27.154 – 00:08:28.905
ولی پسرم فارست باید
00:08:28.989 – 00:08:31.533
به اندازه بقیه فرصت بهش داده بشه
00:08:31.617 – 00:08:35.412
اون نمیره به مدرسه استثنایی تا یاد بگیره چطور لاستیک روکش کنه
00:08:35.496 – 00:08:38.665
ما داریم در مورد پنج تا امتیاز کوچیک حرف میزنیم
00:08:40.376 – 00:08:43.002
باید راهی واسش باشه
00:08:44.588 – 00:08:47.048
ما یه سیستم مدرسه ای پیش رو هستیم
00:08:47.883 – 00:08:50.802
نمیخایم ببینیم کسی جا بمونه
00:08:51.679 – 00:08:55.14
آقای گامپی وجود داره، خانم گامپ؟
00:08:58.394 – 00:09:00.27
رفته مرخصی
00:09:17.745 – 00:09:21.54
خب، مطمئنا مامانت به تحصیل تو اهمیت میده، پسر
00:09:27.046 – 00:09:29.506
زیاد حرف نمیزنی، مگه نه؟
00:09:41.019 – 00:09:42.978
بالاخره اون مجبور بود امتحان کنه
00:09:43.062 – 00:09:45.022
راحت بنظر میرسید، ولی
00:09:46.232 – 00:09:48.567
اوه، چه اتفاقی افتاد
00:09:48.651 – 00:09:51.653
... اول، اونجا- مامان، مرخصی یعنی چی؟-
00:09:52.197 – 00:09:54.781
مرخصی؟- جایی که بابا رفته-
00:09:57.41 – 00:10:00.12
مرخصی وقتیه که میری جایی
00:10:02.499 – 00:10:04.833
و دیگه بر نمیگردی
00:10:09.172 – 00:10:12.966
بهرحال، فکر کنم میگید من و مامان هیچکسی رو نداشتیم
00:10:14.177 – 00:10:17.804
ولی ما اعتنا نمیکردیم خونمون هیچوقت خالی نبود
00:10:17.889 – 00:10:20.474
همیشه مردم میومدن و میرفتن
00:10:20.558 – 00:10:21.642
شام
00:10:21.726 – 00:10:25.145
... وقته شامه همگی، فارست- ای جان، این خیلی خاص بنظر میاد-
00:10:25.23 – 00:10:27.773
بعضی وقتا انقدر آدم با ما زندگی میکرد
00:10:27.857 – 00:10:30.526
که هر اتاقی پر بود از مسافرا
00:10:30.61 – 00:10:34.238
میدونی مردم با چمدون ها،
00:10:34.322 – 00:10:37.282
کیف کلاه ها و کیف های ساده شون زندگی میکردن
00:10:37.367 – 00:10:40.786
... فارست گامپ، وقت شامه. فارست
00:10:40.87 – 00:10:43.413
یه وقتی، یه مرد جوانی پیش ما بود
00:10:43.498 – 00:10:47.125
که کیف گیتار داشت
00:11:01.099 – 00:11:05.102
فارست. بهت گفتم که این آقای جوان و شریف رو اذیت نکنی
00:11:05.186 – 00:11:06.52
نه، اشکالی نداره خانم
00:11:06.604 – 00:11:09.439
من فقط داشتم یکی دوتا چیز روی گیتارم بهش نشون میدادم
00:11:09.524 – 00:11:12.484
باشه، ولی شامتون آماده اس اگه میخاین غذا بخورین
00:11:12.569 – 00:11:15.529
باشه بنظر خوب میاد ممنون خانم
00:11:16.197 – 00:11:19.783
بگو پسر، اون حرکت دیوونه وار کوچیک رو دوباره نشونم بده
00:11:19.867 – 00:11:21.743
یکم آروم تر
00:11:23.871 – 00:11:25.789
من اون گیتار رو دوس داشتم
00:11:26.457 – 00:11:28.208
خوب بنظر میومد
00:11:30.003 – 00:11:34.172
من شروع کردم بهمراه موسیقی، اینور و اونور برم
00:11:34.257 – 00:11:36.09
مفصل رانمو تاب میدادم
00:11:38.677 – 00:11:41.22
یه شب، من و مامان داشتیم از خرید میومدیم
00:11:41.305 – 00:11:44.307
و ما داشتیم از کنار مغازه اسباب و اثاثیه بنسون، رد میشدیم
00:11:44.391 – 00:11:45.975
حدس بزن چی شد؟
00:11:58.322 – 00:12:01.157
این واسه بچه ها مناسب نیس
00:12:03.702 – 00:12:05.494
چند سال بعد، اون آقای خوشتیپ و جوان
00:12:05.579 – 00:12:08.122
که بهش "پادشاه" میگفتن (لقب الویس پرسلی، یکی از بزرگترین خواننده های تاریخ)
00:12:08.206 – 00:12:10.541
خب، آهنگای زیادی خوند
00:12:11.209 – 00:12:13.753
و خودش سکته قلبی یا همچین چیزی کرد
00:12:14.838 – 00:12:17.006
یه پادشاه بودن باید سخت باشه
00:12:21.303 – 00:12:24.138
میدونی، خنده داره که بعضی چیزارو یادت میاد ولی بعضی چیزا رو نه
00:12:24.89 – 00:12:28.768
بهترین تلاشتو بکن، فارست- حتما میکنم مامان-
00:12:30.479 – 00:12:35.066
من خیلی خوب اتوبوس سوارشدن توی روز اول مدرسه رو یادمه
00:12:38.612 – 00:12:40.321
میای بالا؟
00:12:40.405 – 00:12:43.908
مامان گفته سوار ماشین غریبه ها نشم
00:12:43.992 – 00:12:46.16
این اتوبوس مدرسه اس
00:12:49.122 – 00:12:51.374
من فارستم فارست گامپ
00:12:52.334 – 00:12:56.337
من دوروتی هریسم- خب، حالا دیگه ما غریبه نیستیم-
00:13:09.351 – 00:13:11.143
جای کسیه
00:13:13.605 – 00:13:15.106
جای کسیه
00:13:22.989 – 00:13:24.865
نمیشه اینجا بشینی
00:13:27.035 – 00:13:30.454
میدونی، چیزی که یه مرد جوون بخاطر میاره خنده داره
00:13:30.539 – 00:13:32.915
چونکه من بدنیا اومدنم رو یادم نمیاد
00:13:34.543 – 00:13:36.711
اولین هدیه کریسمس ام رو به یاد ندارم
00:13:36.795 – 00:13:39.88
نمیدونم کِی اولین بار رفتم بیرون واسه گردش
00:13:39.965 – 00:13:44.677
ولی اولین باری که
00:13:44.761 – 00:13:47.596
شیرین ترین صدای سراسر جهان رو شنیدم، یادمه
00:13:48.098 – 00:13:50.474
اگه میخای میتونی بشینی اینجا
00:13:53.395 – 00:13:57.273
من هیچوقت چیزی به این زیبایی تو زندگیم ندیده بودم
00:13:57.983 – 00:14:00.067
اون مثه یه فرشته بود
00:14:00.152 – 00:14:03.069
خب، میخای بشینی یا نه؟
00:14:08.033 – 00:14:09.826
مشکل پاهات چیه؟
00:14:09.91 – 00:14:14.164
هیچی، ممنون پاهام خیلیم خوب و فوکولی ان
00:14:15.082 – 00:14:17.25
من توی اتوبوس کنارش نشستم
00:14:17.334 – 00:14:19.419
و تموم مسیر مدرسه رو باهاش حرف زدم
00:14:19.503 – 00:14:22.213
کمرم مثه یه علامت سوال خم شده
00:14:22.298 – 00:14:23.465
... و اینا منو صاف
00:14:23.549 – 00:14:28.303
بجز مامان، هیچکسی باهام حرف نزده بود یا ازم سوال نکرده بود
00:14:28.846 – 00:14:30.805
تو احمقی چیزی هستی؟
00:14:30.89 – 00:14:33.892
مامان میگه، احمق اونیه که کار احمقانه میکنه
00:14:35.519 – 00:14:39.189
من جنی هستم- من فارستم. فارست گامپ-
00:14:39.857 – 00:14:41.691
از اون روز به بعد، ما همیشه با هم بودیم
00:14:41.776 – 00:14:44.611
جنی و من مثه هویج و نخودفرنگی بودیم
00:14:48.199 – 00:14:49.824
اون بهم یاد داد چطور بالا برم
00:14:49.909 – 00:14:52.619
یالا فارست، میتونی اینکارو بکنی
00:14:52.703 – 00:14:55.33
من بهش نشون دادم چطور آویزون بشه
00:14:55.414 – 00:14:57.457
"یه میمون کوچیک خوب"
00:14:57.541 – 00:15:02.462
اون بهم کمک کرد خوندن رو یاد بگیرم من بهش بهش نشون دادم چطور تاب بخوره
00:15:04.799 – 00:15:08.551
بعضی وقتا ما فقط میشستیم و منتظر ستاره ها میشدیم
00:15:08.636 – 00:15:13.556
مامان نگرانم میشه- فقط یه کم دیگه بمون-
00:15:14.809 – 00:15:18.561
به دلایلی، جنی هیچوقت نمیخاست بره خونه
00:15:18.646 – 00:15:20.73
باشه جنی، میمونم
00:15:21.565 – 00:15:24.317
اون خاص ترین دوست من بود
00:15:27.738 – 00:15:29.405
تنها دوستم بود
00:15:33.202 – 00:15:36.996
مامان همیشه میگفت، معجزه هر روز اتفاق میفته
00:15:37.081 – 00:15:39.457
بعضی آدما اینطور فکر نمیکنن ولی معجزه اتفاق میفته
00:15:42.503 – 00:15:44.087
هی، آدمک
00:15:45.047 – 00:15:47.131
تو عقب مونده ای یا فقط احمقی؟
00:15:47.216 – 00:15:50.718
نیگا کن، من فارست گیمپم- فقط فرار کن، فارست- (گیمپ به معنی ریسمان ماهی گیری)
00:15:52.054 – 00:15:55.139
بدو فارست، فرار کن، عجله کن
00:15:55.224 – 00:15:58.476
سوار دوچرخه بشید- عجله کنید. بریم بگیریمش-
00:15:58.561 – 00:16:01.104
یالا- نیگا کن آدمک، ما داریم میایم-
00:16:01.188 – 00:16:03.022
ما میخایم بگیریمت
00:16:03.983 – 00:16:07.735
بدو فارست، بدو بدو، فارست
00:16:09.446 – 00:16:11.364
برگرد اینجا
00:16:25.004 – 00:16:27.463
بدو، فارست
00:16:27.548 – 00:16:28.965
بدو
00:17:00.163 – 00:17:03.04
حالا، باور نمیکنی اگه بهت بگم
00:17:04.167 – 00:17:06.668
ولی من مثه باد میدویدم
00:17:09.923 – 00:17:13.008
از اون روز به بعد، اگه میخاسم برم جایی
00:17:13.843 – 00:17:15.135
میدویدم
00:17:15.219 – 00:17:17.596
داره فرار میکنه بگیرش
00:17:49.045 – 00:17:52.047
اون پسره قطعا یه احمقِ در حال دویدنه
00:17:56.26 – 00:17:57.636
یادته بهت گفتم که
00:17:57.72 – 00:18:00.639
جنی انگار هیچوقت نمیخاست بره خونه؟
00:18:00.723 – 00:18:03.809
خب، اون توی یه خونه به قدمت ایالت آلاباما زندگی میکرد
00:18:03.893 – 00:18:06.061
وقتی پنج ساله بود، مامانش رفته بود بهشت
00:18:06.145 – 00:18:09.481
و باباییش یه جورایی یه کشاورز بود
00:18:11.317 – 00:18:12.359
جنی؟
00:18:12.443 – 00:18:14.611
اون یه مرد بسیار با محبتی بود
00:18:15.071 – 00:18:19.324
اون همیشه جنی و خواهراشو میبوسید و لمس میکرد
00:18:21.077 – 00:18:25.497
و بعدش یه دفعه ای، جنی توی اتوبوس مدرسه نبود
00:18:26.666 – 00:18:28.625
جنی، چرا امروز نیومدی مدرسه؟
00:18:29.794 – 00:18:31.67
بابایی داره چُرت میزنه
00:18:31.754 – 00:18:33.463
جنی- بیا-
00:18:34.924 – 00:18:37.467
جنی، کجا داری فرار میکنی؟
00:18:38.803 – 00:18:41.471
بهتره برگردی اینجا، دختر
00:18:42.932 – 00:18:44.599
کجا داری میری؟
00:18:47.979 – 00:18:51.273
جنی. جنی کجا داری میری
00:18:54.277 – 00:18:55.61
جنی
00:18:55.695 – 00:18:58.655
فارست، با من دعا کن با من دعا کن
00:18:58.781 – 00:18:59.905
جنی
00:18:59.99 – 00:19:03.2
خدای بزرگ، منو یه پرنده کن که بتونم
00:19:03.285 – 00:19:05.036
به دور دورا پرواز کنم
00:19:05.12 – 00:19:08.789
خدای بزرگ، منو یه پرنده کن که بتونم
00:19:08.874 – 00:19:09.999
به دور دورا پرواز کنم
00:19:10.125 – 00:19:13.169
مامان همیشه میگفت، خدا خیلی مرموزه
00:19:13.295 – 00:19:14.42
جنی
00:19:14.504 – 00:19:16.839
خدا اون روز جنی رو تبدیل به پرنده نکرد
00:19:16.965 – 00:19:18.049
بهتره برگردی اینجا
00:19:18.133 – 00:19:19.633
عوضش
00:19:20.302 – 00:19:24.847
خدا پلیس را واداشت به جنی بگه دیگه تو اون خونه نمونه
00:19:25.307 – 00:19:29.018
اون رفت یکم بالاتر توی خیابون کرکمور پیش مامان بزرگش زندگی کنه
00:19:29.144 – 00:19:32.313
که منو خوشحال کرد، چون خیلی نزدیک بود
00:19:34.9 – 00:19:39.945
بعضی شبا، جنی یواشکی میزد بیرون و میومد در خونه من
00:19:40.03 – 00:19:43.157
خودش میگفت بخاطر اینه که ترسیده
00:19:43.241 – 00:19:45.701
از چی ترسیده بود، نمیدونم
00:19:45.827 – 00:19:49.038
ولی فک کنم بخاطر سگ مامان بزرگش بود
00:19:49.164 – 00:19:50.915
اون یه سگ بدجنس بود
00:19:51.666 – 00:19:54.376
بهرحال، توی تمام مسیر بزرگ شدن تا دبیرستان
00:19:54.461 – 00:19:55.753
من و جنی بهترین دوستای هم بودیم
00:19:57.714 – 00:19:59.757
هی، احمق- بسش کن-
00:20:00.884 – 00:20:03.177
بدو، فارست، بدو- هی-
00:20:03.887 – 00:20:05.346
شنیدی چی گفتم، احمق؟
00:20:05.43 – 00:20:06.639
فارست، بدو- یالا، سوار کامیون شو-
00:20:06.723 – 00:20:08.849
سوار کامین شو حرکت کن
00:20:08.934 – 00:20:11.685
یالا داره فرار میکنه گاز بده
00:20:11.77 – 00:20:13.938
بدو، فارست، بدو
00:20:14.022 – 00:20:17.566
بهتره فرار کنی، احمق- بیخیال، آدمک-
00:20:19.528 – 00:20:23.03
تندتر بدو، آدمک- آره، بهتره که فرار کنی-
00:20:26.034 – 00:20:27.701
خرگوش صحرایی
00:20:36.128 – 00:20:37.378
آره
00:20:38.213 – 00:20:40.381
برو. برو. برو
00:20:42.092 – 00:20:43.717
بدو، فارست
00:20:46.721 – 00:20:50.307
همونطور که عادت کرده بودم، من وقتی داشتم جایی میرفتم میدویدم
00:20:51.893 – 00:20:54.395
هیچوقت فک نمیکردم اون منو جایی ببره
00:21:23.425 – 00:21:27.595
اون دیگه چه خریه؟- اونی که اونجاست، فارست گامپه، مربی-
00:21:28.596 – 00:21:30.43
فقط یه احمق محلیه
00:21:31.098 – 00:21:34.601
میتونی باور کنی؟ من به دانشگاهم رفتم
00:21:41.192 – 00:21:43.818
فارست. فارست. بدو
00:21:43.944 – 00:21:45.528
باشه- بدو-
00:21:45.613 – 00:21:49.157
بدو حرومزاده احمق بدو
00:22:00.628 – 00:22:04.172
ای حرومزاده. بدو. برو. بدو
00:22:06.55 – 00:22:09.302
نه، بچرخ برو
00:22:20.522 – 00:22:24.15
اون باید احمق ترین حرومزاده ی زنده باشه
00:22:24.235 – 00:22:26.11
ولی قطعا خیلی سریعه
00:22:29.156 – 00:22:34.16
شاید فقط من اینطور باشم، ولی دانشگاه بعضی وقتا خیلی گیج کننده بود
00:22:35.496 – 00:22:37.413
مامورین فدرال در حال اجرای یک دادگاه هستن
00:22:37.498 – 00:22:40.5
به این خاطر که دانشگاه آلاباما امروز مختلط شده
00:22:40.584 – 00:22:41.793
دوتا کاکاسیاه پذیرفته شدن
00:22:41.877 – 00:22:45.171
ولی درست بعد از آن، فرماندار جورج والاس تهدید نمادین خود را انجام داد
00:22:45.256 – 00:22:46.798
که جلوی در سرای تحصیل می ایستد
00:22:46.882 – 00:22:51.552
... فرماندار والاس، من این نکته رو از ابلاغیه میخونم
00:22:51.679 – 00:22:53.68
اِرل، چی شده؟
00:22:53.764 – 00:22:57.1
کون ها سعی دارن وارد دانشگاه بشن- کون ها؟- (نامی تحقیر آمیز و نژادی که به سیاه پوست ها گفته میشه)
00:22:57.184 – 00:22:58.851
وقتی راکون ها میان توی ایوون پشتیمون
00:22:58.936 – 00:23:00.728
مامانم با یه جارو دنبالشون میکنه
00:23:00.854 – 00:23:05.358
راکون نه احمق، کاکاسیاه ها اونا میخان با ما درس بخونن
00:23:05.859 – 00:23:07.902
با ما؟ واقعا؟
00:23:08.862 – 00:23:11.364
کمی بعد از اینکه فرماندار والاس قولش را
00:23:11.448 – 00:23:12.657
برای بستن در ورودی عملی کرد
00:23:12.741 – 00:23:14.701
رییس جمهور کندی به وزارت دفاع دستور داد
00:23:14.785 – 00:23:16.786
تا از نیرو های نظامی استفاده کنند
00:23:16.87 – 00:23:19.58
این نوار ویدئویی، روبرویی ژنرال گراهام
00:23:19.707 – 00:23:22.959
فرمانده گارد ملی و فرماندار والاس رو نشون میده
00:23:23.043 – 00:23:26.754
زیرا این سربازان گارد ملی که اینجا هستند
00:23:26.839 – 00:23:29.382
برای آلاباما مثل سربازان فدرال میباشند
00:23:29.466 – 00:23:33.386
آنها داخل مرزهای ما زندگی میکنند آنها برادران ما هستند
00:23:33.47 – 00:23:35.888
ما در حال پیروزی در این مبارزه هستیم
00:23:35.973 – 00:23:38.975
زیرا داریم مردم آمریکا را از خطراتی که
00:23:39.059 – 00:23:42.395
بارها ازش صحبت کردیم، بیدار میکنیم
00:23:42.479 – 00:23:48.776
شواهد امروز میل به سمت دیکتاتوری نظامی در این کشور دارد
00:23:52.239 – 00:23:54.699
و اینطور در پایان روز، دانشگاه آلاباما
00:23:54.783 – 00:23:57.075
در تاسکولوسا تفکیک نشد
00:23:57.16 – 00:24:00.162
و دانشجویان، جیمی هود و ویوین مالون
00:24:00.246 – 00:24:03.332
برای کلاس های تابستانی ثبت نام کردند
00:24:05.918 – 00:24:08.754
خانم، کتابتون رو انداختید ... خانم
00:24:09.297 – 00:24:11.256
فرمانده والاس کاری را که قول داده بود انجام داد
00:24:11.341 – 00:24:14.885
... در کنار حضور در پردیس دانشگاهی تاسکولوسکا، وی از تجمع مردم جلوگیری کرد
00:24:14.969 – 00:24:17.095
اون گامپ نیس؟
00:24:17.18 – 00:24:21.266
نه نمیشه که باشه- مثه سگ مطمئنم خودشه-
00:24:26.022 – 00:24:27.856
چند سال بعد، اون مرد کوچیک عصبانی
00:24:27.94 – 00:24:30.442
در چارچوب در دانشگاه، فک کرد ایده خوبیه
00:24:30.526 – 00:24:32.694
و برای ریاست جمهوری، ثبت نام کرد
00:24:35.782 – 00:24:38.45
ولی یه نفر فک کرد ایده خوبی نیس
00:24:40.161 – 00:24:42.204
اما اون نمرد
00:24:46.793 – 00:24:48.46
اتوبوسم رسید
00:24:49.17 – 00:24:52.297
اتوبوس شماره نُهه؟- نه، شماره چهاره-
00:24:53.299 – 00:24:55.467
از صحبت باهات خوشبختم
00:24:58.388 – 00:25:02.474
من اون اتفاقو یادمه، وقتی که والاس تیر خورد
00:25:03.351 – 00:25:04.81
من دانشگاه میرفتم
00:25:04.894 – 00:25:06.103
به دانشگاه دخترا میرفتی
00:25:06.187 – 00:25:08.021
یا به دانشگاه دختر و پسر قاطی؟
00:25:08.147 – 00:25:09.147
مختلط
00:25:09.232 – 00:25:11.942
چون جنی میرفت دانشگاهی که من نمیتونستم برم
00:25:12.026 – 00:25:14.361
دانشگاهش فقط واسه دخترا بود
00:25:14.487 – 00:25:17.656
ولی هر فرصتی پیش میومد میرفتم به دیدنش
00:25:48.396 – 00:25:50.021
دردم گرفت
00:26:00.783 – 00:26:02.951
فارست. فارست
00:26:05.204 – 00:26:08.123
فارست بس کن، بس کن- یا خدا-
00:26:08.207 – 00:26:09.332
چیکار داری میکنی؟
00:26:09.417 – 00:26:11.084
اون داشت بهت صدمه میزد- اینجا چه خبره؟-
00:26:11.21 – 00:26:14.88
نه صدمه نمیزد، برو اونجا- اون کیه؟ اون کیه؟-
00:26:14.964 – 00:26:16.047
بیلی، معذرت میخام- یعنی چی؟-
00:26:16.132 – 00:26:18.717
ازم دور شو- نرو-
00:26:18.801 – 00:26:21.761
نرو بیلی، یه ثانیه صبر کن- ازم دور شو-
00:26:21.888 – 00:26:24.055
اون سرش نمیشه
00:26:25.807 – 00:26:28.476
فارست، چرا اینکارو کردی؟
00:26:31.438 – 00:26:34.398
واست یکم شکلات آوردم
00:26:34.774 – 00:26:36.484
معذرت میخام
00:26:38.653 – 00:26:41.947
الان برمیگردم دانشگاهم- ... فارست-
00:26:45.66 – 00:26:47.244
به خودت نیگا کن
00:26:49.331 – 00:26:51.415
بجنب بیا
00:26:58.924 – 00:27:00.799
این اتاقته؟-
00:27:05.263 – 00:27:07.515
تا حالا رویایی داشتی
00:27:08.85 – 00:27:11.685
که قراره کی بشی؟
00:27:11.77 – 00:27:13.562
قراره کی بشم؟- آره-
00:27:13.647 – 00:27:15.523
قرار نیس خودم باشم؟
00:27:15.607 – 00:27:19.276
خب، تو همیشه خودت میمونی فقط یه جور دیگه از خودت
00:27:20.195 – 00:27:23.447
میدونی؟ من میخام معروف بشم
00:27:25.158 – 00:27:27.952
میخام یه خواننده بشم مثه جون بایز
00:27:29.162 – 00:27:32.289
میخام روی یه استیج خالی باشم
00:27:32.374 – 00:27:34.667
با گیتار، با صدام
00:27:36.503 – 00:27:37.962
فقط خودم
00:27:39.464 – 00:27:42.8
میخام به قسمت مسائل شخصی مردم برسم
00:27:45.47 – 00:27:48.806
میخام قادر باشم حرفایی رو بزنم، یک به یک
00:27:56.314 – 00:27:59.191
تا حالا با یه دختر بودی، فارست؟
00:28:00.652 – 00:28:04.488
من همیشه توی کلاس اقتصاد خانگیم کنارشون میشینم
00:28:33.435 – 00:28:35.853
من...شرمندم- اشکالی نداره-
00:28:44.404 – 00:28:46.113
مشکلی نیس
00:28:48.95 – 00:28:51.118
اشکال نداره- اوه، سرم گیج میره-
00:28:59.793 – 00:29:02.545
شرط میبندم این هیچوقت تو اقتصاد خانگی، اتفاق نمیفته
00:29:07.384 – 00:29:08.551
نه
00:29:14.767 – 00:29:17.894
فک کنم روب دو شامبر هم اتاقیت رو خراب کردم
00:29:17.978 – 00:29:20.021
مهم نیس بهرحال ازش خوشم نمیاد
00:29:20.105 – 00:29:23.483
بدو، بدو، بدو
00:29:23.567 – 00:29:28.071
بدو بدو بدو- بدو بدو بدو-
00:29:35.996 – 00:29:40.208
دانشگاه خیلی سریع گذشت چونکه من خیلی زیاد فوتبال آمریکایی بازی میکردم
00:29:40.292 – 00:29:43.544
اونا منو توی یه چیزی به اسم، تیم منتخب آمریکا گذاشتن
00:29:43.629 – 00:29:47.423
جایی که تو با رییس جمهور آمریکا دیدار میکنی
00:29:47.508 – 00:29:49.092
رییس جمهور کندی، امروز با دانشجویان
00:29:49.176 – 00:29:52.762
تیم منتخب فوتبال آمریکا، در "دفتر بیضی" دیدار کرد (دفتر رسمی رییس جمهور آمریکا)
00:29:53.347 – 00:29:55.348
نکته واقعا خوب دیدار
00:29:55.432 – 00:29:59.227
رییس جمهور آمریکا، غذاس
00:29:59.311 – 00:30:02.021
اونا میذارنت تو یه اتاق کوچیک با هرچیزی که
00:30:02.106 – 00:30:04.607
میخای بنوشی یا بخوری
00:30:05.109 – 00:30:08.569
از اونجایی که، اولا گرسنه نبودم ولی تشنه بودم
00:30:08.654 – 00:30:11.322
و دوما، اونا مجانی بودن
00:30:11.448 – 00:30:14.492
من باید حدود 15 تا "دکتر پپر" نوشیده باشم (برند نوشابه)
00:30:17.454 – 00:30:19.58
تبریک میگم جزیی از تیم منتخب بودن چه حسی داره؟
00:30:19.665 – 00:30:21.416
باعث افتخاره، قربان
00:30:21.5 – 00:30:23.584
تبریک میگم جزیی از تیم منتخب بودن چه حسی داره؟
00:30:23.669 – 00:30:25.294
خیلی خوبه، قربان
00:30:26.13 – 00:30:28.548
تبریک میگم جزیی از تیم منتخب بودن چه حسی داره؟
00:30:28.632 – 00:30:30.383
خیلی خوبه، قربان
00:30:30.467 – 00:30:34.137
تبریک میگم. چه حسی داری؟- باید برم بشاشم-
00:30:34.805 – 00:30:37.098
فک کنم اون گفت باید بره بشاشه
00:30:52.322 – 00:30:55.199
چند وقت بعد، بدون هیچ دلیل خاصی
00:30:55.325 – 00:30:57.702
یه نفر به اون رییس جمهور جوون و شریف
00:30:57.828 – 00:31:00.204
وقتی که سوار ماشینش بود، شلیک کرد
00:31:00.831 – 00:31:04.959
چند سال بعد از اون، یه نفر به برادر کوچیکش هم شلیک کرد
00:31:05.043 – 00:31:07.17
فرقش اینه که اون تو آشپزخونه هتل بود
00:31:08.63 – 00:31:11.048
برادر بودن باید سخت باشه
00:31:12.05 – 00:31:13.259
نمیدونم
00:31:13.844 – 00:31:15.219
فارست گامپ
00:31:15.345 – 00:31:16.596
حالا باورت میشه؟
00:31:16.68 – 00:31:20.6
بعد از تنها پنج سال فوتبال بازی کردن، من مدرک دانشگاهی گرفتم
00:31:20.684 – 00:31:22.684
تبریک میگم، پسرم
00:31:23.478 – 00:31:25.52
مامان خیلی مفتخر بود
00:31:26.856 – 00:31:30.692
فارست، من خیلی بهت افتخار میکنم بیا، من اینو واست نگه میدارم
00:31:30.818 – 00:31:32.903
تبریک میگم، پسرم
00:31:33.029 – 00:31:36.031
تا حالا به آینده ات اندیشیدی؟
00:31:37.867 – 00:31:39.201
اندیشه؟
00:31:40.661 – 00:31:42.496
سلام، من فارستم فارست گامپ
00:31:42.58 – 00:31:45.582
هیچکی به تخمشم نیس تو کی هستی
00:31:45.708 – 00:31:48.335
تو حتی یه آدم پست فطرت هم نیستی، خرمگس لاشی
00:31:48.419 – 00:31:52.38
کون پاره ات رو بیار تو اتوبوس الان دیگه تو ارتشی
00:31:52.715 – 00:31:54.508
این صندلی جای کسیه
00:31:56.385 – 00:31:57.761
جای کسیه
00:32:00.681 – 00:32:03.475
اول بنظر میرسید من اشتباه مرتکب شدم
00:32:03.559 – 00:32:05.602
روز معارفه من اینطوری بنظر میرسید
00:32:05.728 – 00:32:08.438
و من پیش از این بهش عادت کرده بودم
00:32:11.526 – 00:32:13.777
اگه میخای میتونی بشینی
00:32:13.903 – 00:32:17.739
من نمیدونستم ممکنه با چه کسایی آشنا بشم یا اونا چه سوالایی ممکنه بپرسن
00:32:17.865 – 00:32:20.45
تا حالا توی یه قایق میگوی واقعی بودی؟
00:32:20.952 – 00:32:24.579
نه ولی توی یه قایق بزرگ واقعی بودم
00:32:25.373 – 00:32:28.166
دارم از قایق میگو گیری حرف میزنم
00:32:28.251 – 00:32:30.752
من همه عمرم روی قایقای میگو کار میکردم
00:32:30.878 – 00:32:33.63
اول با قایق داییم شروع کردم
00:32:33.756 – 00:32:35.799
وقتی که حدودا نُه سالم بود
00:32:35.925 – 00:32:40.053
من داشتم دنبال خریدن یه قایق واسه خودم میگشتم که سرباز وظیفه شدم
00:32:40.888 – 00:32:45.767
اسم من بنجامین بیوفورد بلو هستش مردم بهم بابا میگن
00:32:46.435 – 00:32:50.063
مثه یکی از اون پسرای پیر "ردنک" باورت میشه (اصطلاحی که به مردم قشر پایین و سفید پوست گفته میشه)
00:32:50.147 – 00:32:53.817
اسم من فارست گامپه مردم بهم فارست گامپ میگن
00:32:54.777 – 00:32:57.195
خب، بابا اهل بایو لا بتری، آلاباما بود
00:32:57.28 – 00:32:59.197
و مامانش میگو میپخت
00:33:01.45 – 00:33:04.327
و مامان مامانش قبل از اون میگو میپخت
00:33:04.453 – 00:33:07.414
و مامان مامان مامانش قبل از اون هم میگو میپخت
00:33:07.498 – 00:33:08.707
خانواده بابا همه چیز رو که در مورد
00:33:08.791 – 00:33:11.418
کاسبی میگو باید دونست، میدونستن
00:33:11.502 – 00:33:14.546
من همه چیزی که باید در مورد کاسبی میگو دونست، میدونستم
00:33:14.63 – 00:33:17.632
در حقیقت، من خودم وارد کسب و کار میگو شدم
00:33:17.758 – 00:33:20.093
بعد از اینکه از ارتش اومدم بیرون
00:33:22.763 – 00:33:23.805
باشه
00:33:24.015 – 00:33:28.101
گامپ. تنها هدفت تو این ارتش چیه؟
00:33:28.185 – 00:33:30.729
هرکاری رو شما بهم بگین، انجام بدم گروهبان مسئول
00:33:30.813 – 00:33:34.19
خدا لعنتت کنه، گامپ تو یه نابغه لعنتی هستی
00:33:34.317 – 00:33:36.651
این بهترین جوابیه که تا حالا شنیدم
00:33:36.777 – 00:33:39.529
تو باید آی کیوت 160 باشه
00:33:39.655 – 00:33:42.616
تو یه لعنتی با استعدادی، سرباز گامپ
00:33:43.618 – 00:33:45.493
همگی گوش کنید
00:33:45.62 – 00:33:49.788
حالا به دلایلی، مثه یه چوب پنبه، من به ارتش میخوردم
00:33:49.873 – 00:33:51.123
واقعا سخت نبود
00:33:51.207 – 00:33:54.835
باید همیشه تختخوابتو مرتب میکردی و یادت میموند صاف وایسی
00:33:54.961 – 00:33:58.923
و همیشه هر سوالیو با "بله، گروهبان مسئول" جواب میدادی
00:33:59.007 – 00:34:00.466
شیر فهم شد؟
00:34:00.55 – 00:34:02.676
بله، گروهبان مسئول- بله، گروهبان مسئول-
00:34:03.178 – 00:34:06.472
کاری که باید بکنی اینه که، تورها رو در امتداد کف قایق قلاب میکنی
00:34:06.556 – 00:34:10.309
اگه روز خوبی باشه، میتونی 100 پوند میگو بگیری
00:34:10.393 – 00:34:13.812
اگه همه چی خوب پیش بره، دو نفر توی ده ساعت میگو صید کردن
00:34:13.897 – 00:34:16.607
... که کمتر از زمانیه که تو پمپ بنزین میگذرونی، میتونی
00:34:16.691 – 00:34:19.485
انجام شد، گروهبان مسئول- گامپ-
00:34:21.863 – 00:34:24.615
چرا این اسلحه رو انقدر سریع سرهم کردی، گامپ؟
00:34:24.699 – 00:34:26.367
شما بهم گفتین، گروهبان مسئول
00:34:26.493 – 00:34:29.912
یا مسیح مقدس این یه رکورد گروهانی جدیده
00:34:30.038 – 00:34:32.498
اگه باعث تلف شدن یه داوطلب خوب لعنتی نبود
00:34:32.582 – 00:34:34.875
من تورو به مدرسه داوطلبان افسری، پیشنهاد میدادم سرباز گامپ
00:34:35.001 – 00:34:36.835
تو قراره یه روزی ارتشبد بشی، گامپ
00:34:36.92 – 00:34:40.005
حالا، اسلحه ات رو از هم باز کن و ادامه بده
00:34:42.092 – 00:34:45.886
بهرحال، همونطور که میگفتم میگو میوه دریاست
00:34:45.971 – 00:34:50.724
میتونی بریونش کنی، بجوشونیش، سرخش کنی، بپزیش، تفتش بدی
00:34:50.809 – 00:34:53.811
انواع میگو وجود داره میگو کبابی، میگو کرئوله
00:34:54.104 – 00:34:58.941
میگو بامیه، سرخ شده با ماهی تابه، زیاد سرخ شده، با روغن تفت داده
00:34:59.275 – 00:35:02.82
میگوی آناناسی هستش، میگوی لیمویی
00:35:02.904 – 00:35:05.239
... میگوی نارگیلی، میگوی فلفلی
00:35:05.573 – 00:35:11.537
سوپ میگو، خورشت میگو، سالاد میگو، میگو و سیب زمینی
00:35:11.621 – 00:35:14.665
میگو برگر، ساندویچ میگو
00:35:17.252 – 00:35:19.586
همه اش همیناس
00:35:23.299 – 00:35:26.26
توی ارتش، شب وقت تنهاییه
00:35:27.137 – 00:35:30.764
ما اونجا تو تختامون دراز میکشیدیم و من دلم واسه مامانم تنگ میشد
00:35:31.349 – 00:35:33.851
همینطور برای جنی
00:35:37.772 – 00:35:41.65
هی، گامپ یه نیگا به سینه های دختره بنداز
00:35:55.123 – 00:35:58.25
مشخص شد، جنی دچار دردسر شده بخاطر
00:35:58.334 – 00:36:01.67
چنتا عکس ازش توی لباس دانشگاه
00:36:01.796 – 00:36:04.339
و اون از دانشگاه بیرون انداخته شده
00:36:07.886 – 00:36:10.095
ولی این چیز بدی نبود
00:36:10.18 – 00:36:13.766
بخاطر اینکه یه نفر که مالک یه تئاتر تو ممفیس، تنسی بود
00:36:13.85 – 00:36:18.895
اون عکسارو دید و به جنی پیشنهاد خوانندگی توی یه نمایش رو داد
00:36:19.688 – 00:36:21.522
با اولین شانسی که گیرم اومد
00:36:21.648 – 00:36:25.318
با اتوبوس رفتم به ممفیس تا اجراشو تو اون نمایش ببینم
00:36:25.402 – 00:36:26.903
ایشون امبره امبر فلیم
00:36:26.987 – 00:36:29.447
واسش یه دست قشنگ بزنید کارت عالی بود، اَمبر
00:36:29.531 – 00:36:32.283
و حالا، برای ارضای گوش و چشم شما
00:36:32.367 – 00:36:36.204
مستقیم از هالیوود، کالیفرنیا صاحب زیبایی و هنروری بسیار زیاد
00:36:36.33 – 00:36:39.999
یه کف مرتب برای بابی دیلن شهوت انگیز
00:36:42.169 – 00:36:44.42
خیلی خب- بابی-
00:37:07.361 – 00:37:09.445
رویای اون به حقیقت تبدیل شده بود
00:37:10.697 – 00:37:12.698
اون یه خواننده فولکلور شده بود
00:37:21.959 – 00:37:24.21
یالا عزیزم، تکونش بده حالا، تکونش بده
00:37:24.294 – 00:37:25.795
رفیق، بهش یه ساز دهنی بده
00:37:29.55 – 00:37:31.592
عزیزم، اینکه "کاپیتان کانگورو" نیس (سریالی قدیمی مخصوص کودکان)
00:37:31.718 – 00:37:34.262
عسلم، من اینجا یه چیزی واست دارم
00:37:35.305 – 00:37:39.058
لعنت بهش- هی، هی عوضی احمق-
00:37:39.143 – 00:37:41.602
من دارم اینجا آهنگ میخونم
00:37:43.939 – 00:37:46.357
پالی از اینجا برو بیرون
00:37:46.441 – 00:37:48.151
خفه شو ببینم- خجالت نکش، عسلم-
00:37:48.235 – 00:37:49.777
خفه شو
00:37:52.447 – 00:37:55.199
فارست، اینجا چیکار میکنی؟
00:37:55.284 – 00:37:56.993
چیکار میکنی؟- هی-
00:37:57.077 – 00:37:58.452
بیخیال- چیکار داری میکنی؟-
00:37:58.579 – 00:38:00.58
فارست، منو بذار پایین
00:38:06.42 – 00:38:08.337
نمیشه همش اینکارو بکنی، فارست
00:38:08.422 – 00:38:10.506
نمیشه همش سعی کنی منو نجات بدی
00:38:10.591 – 00:38:14.677
اونا میخاستن تورو بقاپن- خیلی از آدما میخان منو بقاپن-
00:38:15.596 – 00:38:18.764
فقط...نمیشه همش اینکارو بکنی
00:38:19.266 – 00:38:22.185
دست خودم نیس من عاشقتم
00:38:23.145 – 00:38:26.647
فارست، تو نمیدونی عشق چیه
00:38:33.947 – 00:38:36.949
اون دفعه که دعا کردیم رو یادته؟
00:38:37.826 – 00:38:42.33
دعا کردیم خدا منو یه پرنده کنه تا بتونم اون دور دورا پرواز کنم
00:38:44.291 – 00:38:45.666
آره یادمه
00:38:49.629 – 00:38:52.464
فکر میکنی میتونم از این پل پرواز کنم؟
00:38:59.138 – 00:39:01.306
منظورت چیه، جنی؟
00:39:05.186 – 00:39:06.686
هیچی
00:39:09.649 – 00:39:11.691
باید از اینجا برم
00:39:13.986 – 00:39:15.07
... صبرکن، جنی
00:39:15.154 – 00:39:19.616
فارست ازم فاصله بگیر، باشه؟ خواهشا ازم فاصله بگیر
00:39:19.7 – 00:39:20.992
میتونم سوار شم؟
00:39:21.077 – 00:39:22.619
کجا میری؟- واسم مهم نیس-
00:39:22.703 – 00:39:24.079
سوار شو
00:39:24.163 – 00:39:25.997
پس، خداحافظ جنی
00:39:28.501 – 00:39:30.835
اونا دارن منو میفرستن ویتنام
00:39:33.589 – 00:39:36.007
کاملا یه کشور دیگه اس
00:39:38.511 – 00:39:40.512
یه دقیقه وایسا
00:39:41.931 – 00:39:44.975
گوش کن، یه چیزیو قول میدی؟
00:39:45.059 – 00:39:48.395
اگه تو دردسر افتادی، اصلا سعی نکن شجاع باشی فقط بدو، باشه؟
00:39:48.521 – 00:39:50.105
فقط فرار کن
00:39:51.357 – 00:39:52.691
باشه
00:39:57.571 – 00:39:58.905
جنی
00:40:00.783 – 00:40:03.076
من تمام وقت واست نامه مینویسم
00:40:12.211 – 00:40:15.213
و همینطوری، اون رفته بود
00:40:31.314 – 00:40:34.649
صحیح و سالم برمیگردی پیشم شنیدی؟
00:41:17.942 – 00:41:21.904
اونا به ما گفته بودن، ویتنام قراره خیلی متفاوت تر از
00:41:21.988 – 00:41:24.865
ایالات متحده آمریکا باشه
00:41:24.949 – 00:41:29.995
و بجز اون همه قوطی آبجو و باربیکیو، متفاوت بود
00:41:40.131 – 00:41:43.217
هی، باهات شرط میبندم این آبها پر از میگوئه
00:41:43.301 – 00:41:46.47
بهم گفتن این ویتنامی ها میگو گیر های خوبی ان
00:41:46.554 – 00:41:50.099
میدونی، بعد از اینکه جنگ رو برنده شدیم و همه چیو صاحب شدیم
00:41:50.183 – 00:41:51.392
میتونیم میگو گیر های آمریکایی رو
00:41:51.476 – 00:41:53.227
بیاریم اینجا تا این آبهارو میگو گیری کنن
00:41:53.311 – 00:41:54.853
ما فقط تمام وقت میگو میگیریم، پسر
00:41:54.979 – 00:41:58.148
خیلی میگو، چراشو باورت نمیشه
00:41:58.817 – 00:42:00.734
شما باید افراد جدید من باشین
00:42:00.819 – 00:42:02.069
صبح بخیر قربان- صبح بخیر قربان-
00:42:02.153 – 00:42:04.78
دستاتونو بیارید پایین بهم احترام نذارید
00:42:04.864 – 00:42:06.99
این اطراف پر از تک تیرانداز لعنتیه
00:42:07.075 – 00:42:09.91
که عاشق چرب کردن یه افسرن
00:42:09.994 – 00:42:13.497
من ستوان دن تیلور هستم به جوخه چهارم خوش اومدید
00:42:14.374 – 00:42:16.792
لبات چه مشکلی داره؟
00:42:16.876 – 00:42:19.253
من با لثه های بزرگ بدنیا اومدم، قربان
00:42:19.337 – 00:42:24.049
آره خب، بهتره جمعش کنی ممکنه به سیم ضامن مین گیر کنه
00:42:25.218 – 00:42:26.593
شما پسرا اهل کجایید؟
00:42:26.678 – 00:42:29.054
آلاباما، قربان- آلاباما، قربان-
00:42:29.764 – 00:42:31.265
دوقلو هستید؟
00:42:33.351 – 00:42:35.769
نه، نسبتی نداریم قربان
00:42:38.022 – 00:42:40.941
ببینید، این خیلی اساسیه
00:42:41.734 – 00:42:44.194
اگه به من بچسبین و از اون آدمایی که
00:42:44.279 – 00:42:46.947
یه مدت اینجا بودن یاد بگیرید، مشکلی نخواهید داشت
00:42:47.031 – 00:42:48.949
یه رقم جنس از وسایل لباسای سربازا
00:42:49.033 – 00:42:53.203
میتونه بین یه پیاده نظام مرده و زنده تفاوت ایجاد کنه
00:42:53.538 – 00:42:56.707
جوراب کف متکایی، رنگ سبز زیتونی
00:42:56.791 – 00:42:58.083
امتحان کنید و پاهاتون رو خشک نگهدارید
00:42:58.209 – 00:42:59.626
وقتی اون بیرون داریم پیش میریم، میخام شما پسرا یادتون باشه
00:42:59.711 – 00:43:02.171
هروقت که توقف کردیم، جوراباتون رو عوض کنید
00:43:02.255 – 00:43:05.215
رود مکونگ، یه پیاده نظام رو از پاهاش میخوره
00:43:05.3 – 00:43:07.593
گروهبان سیمز، خدا لعنتت کنه
00:43:07.719 – 00:43:09.136
اون طناب فلاخنی که بهت گفتم سفارش بده، کجاس؟
00:43:09.22 – 00:43:11.138
گذاشتمش توی لیست تقاضاهای گُردان
00:43:11.222 – 00:43:13.223
آره آره آره آره ... خب تو میتونی دوباره زنگ بزنی به اون حرومزاده ها
00:43:13.308 – 00:43:15.851
ستوان دن، مطمئنا کارشو بلد بود
00:43:15.935 – 00:43:18.228
من احساس خوش شانسی داشتم که اون ستوان منه
00:43:18.98 – 00:43:22.441
اون از یه عرف نظامی طولانی و بزرگ بود
00:43:22.65 – 00:43:25.736
در هر یه دونه جنگ آمریکایی
00:43:26.738 – 00:43:30.991
یکی از اعضای خونواده اش جنگیده و مرده بود
00:43:31.91 – 00:43:33.911
لعنت بهت، برو حالشونو بگیر- چشم، ستوان-
00:43:33.995 – 00:43:35.12
زودباش
00:43:35.246 – 00:43:38.582
حدس میزنم میگی اون دلایل زیادی واسه زنده موندن داشت
00:43:40.293 – 00:43:45.129
خب، شما پسرا اهل آرکانزاس هستین؟ من یه سری به اونجا زدم
00:43:45.255 – 00:43:47.423
لیتل راک شهر خوبیه
00:43:48.091 – 00:43:51.677
حالا خودتونو تکون بدید، برید گروهبان جوخه تون رو ببینید
00:43:51.762 – 00:43:54.222
تا بهتون نشون بده چی واسه میدون جنگ لازمه
00:43:54.306 – 00:43:58.267
اگه شما پسرا گرسنه اید، اونجا دارن استیک میپزن
00:43:58.352 – 00:44:01.229
دو فرمان ثابت در این جوخه:
00:44:01.313 – 00:44:03.981
یک، هوای پاهاتون رو داشته باشید
00:44:04.107 – 00:44:09.153
دو، هیچ کار احمقانه انجام ندید مثلا خودتونو به کشتن ندید
00:44:15.619 – 00:44:17.703
امیدوارم مایوسش نکنم
00:44:29.299 – 00:44:31.801
من خیلی از حومه شهرهارو رفتم دیدم
00:44:31.885 – 00:44:34.22
ما پیاده روی های طولانی زیادی داشتیم
00:44:42.688 – 00:44:46.816
و ما همیشه مواظب یه نفر به اسم چارلی بودیم (چارلی نامیست که به کمونیست های علیه آمریکا در جنگ ویتنام اطلاق میشد)
00:44:54.658 – 00:44:56.909
توقف کنید- توقف کنید، پسرا-
00:44:59.746 – 00:45:02.081
همیشه مسخره بازی نبود
00:45:02.165 – 00:45:06.46
ستوان دن، همیشه احساسات خنده داری نسبت به یه تیکه سنگ
00:45:06.545 – 00:45:11.632
یا یه جاده خاکی یا جاده آسفالت داشت اون بهمون میگفت بشینیم و خفه شیم
00:45:11.717 – 00:45:13.718
بشینید خفه شید
00:45:14.678 – 00:45:16.137
ماهم اینکارو میکردیم
00:45:33.697 – 00:45:35.865
حالا، من در مورد هیچ چیزی زیاد نمیدونم
00:45:35.949 – 00:45:39.785
ولی فکر میکنم بعضی از بهترین جوونای آمریکایی، توی این جنگ خدمت میکردن
00:45:39.87 – 00:45:42.58
اونجا دالاس بود اهل فینیکس
00:45:44.291 – 00:45:47.084
کلیولند، که اهل دیترویت بود
00:45:47.21 – 00:45:49.587
هی، تکس هی، تکس
00:45:49.713 – 00:45:51.881
پسر، چه خبره؟
00:45:51.965 – 00:45:56.302
... و تکس اهل خب من یادم نیس تکس اهل کجا بود
00:45:56.386 – 00:45:57.928
هیچی
00:46:02.059 – 00:46:04.56
جوخه چهارم، بر پا
00:46:04.645 – 00:46:08.356
هنوز ده کیلومتر تا اون طرف رودخونه مونده تکون بخورید
00:46:08.44 – 00:46:10.232
یالا، تکون بخورید
00:46:12.276 – 00:46:14.694
به پیش حواستون به اطراف باشه
00:46:14.779 – 00:46:19.115
ویژگی خوب ویتنام این بود که همیشه یه جایی واسه رفتن بود
00:46:19.241 – 00:46:20.617
مواظب انفجار باشید
00:46:24.08 – 00:46:26.414
گامپ، اون سوراخو چک کن
00:46:26.499 – 00:46:29.501
و همیشه کاری برای انجام دادن بود
00:46:29.585 – 00:46:32.754
محکمش کن- پخش بشید. عقبشو پوشش بدید-
00:46:37.802 – 00:46:43.431
یه روز، بارون شروع شد و تا چهار ماه قطع نشد
00:46:44.433 – 00:46:47.31
ما اونجا همه جور بارونی پشت سر گذاشتیم:
00:46:47.436 – 00:46:49.979
بارون گزنده ریز کوچیک
00:46:50.69 – 00:46:53.358
و بارون چاق پیر گنده
00:46:53.818 – 00:46:56.528
بارونی که از پهلو میبارید
00:46:56.612 – 00:47:00.657
و بعضی وقتا، بنظر میرسید بارون داره از زیر مستقیم میاد بالا
00:47:02.451 – 00:47:04.828
حتی شبا هم بارون میومد
00:47:05.871 – 00:47:08.331
هی فارست- هی بابا-
00:47:08.457 – 00:47:11.751
من میخام به تو تکیه بدم توام همینطوری بهم تکیه بده
00:47:11.836 – 00:47:15.672
اینطوری، مجبوریم نیستیم با دستایی که تو گِل هست بخابیم
00:47:16.632 – 00:47:20.093
میدونی ما چرا شراکت خوبی داریم، فارست؟
00:47:20.177 – 00:47:22.679
چون هوای همدیگرو داریم
00:47:22.805 – 00:47:24.681
مثه برادرا و اینجور آدما
00:47:26.642 – 00:47:30.311
فارست، داشتم به یه چیزی فکر میکردم
00:47:30.396 – 00:47:33.398
میخام یه سوال خیلی مهم ازت بپرسم
00:47:35.025 – 00:47:38.987
چقدر دوس داری توی کسب و کار میگو بیای پیش من؟
00:47:40.156 – 00:47:41.781
باشه
00:47:41.866 – 00:47:45.326
پسر، بهت میگم چطوریه فکر همه جاشم کردم
00:47:45.411 – 00:47:48.204
انقدر میگوی زیاد میگیریم که از پس مخارج قایق برمیایم
00:47:48.33 – 00:47:51.624
انقدر میگو برای بنزین قایق، که ما میتونیم همونجا زندگی کنیم
00:47:51.709 – 00:47:54.002
ما هیچ اجاره ای قرار نیس بدیم
00:47:54.086 – 00:47:56.171
من میشم ناخدا، ما باهم کار میکنیم
00:47:56.255 – 00:48:00.508
همه چیو از وسط تقسیم میکنیم، دارم بهت میگم پسر، پنجاه پنجاه
00:48:00.593 – 00:48:04.179
و فارست، اون همه میگویی که میتونی بخوری
00:48:05.723 – 00:48:07.515
فکر خوبیه
00:48:08.601 – 00:48:10.727
بابا فکر خوبی داشت
00:48:14.523 – 00:48:17.609
من حتی در نامه به جنی، در این مورد نوشتم
00:48:18.402 – 00:48:21.613
من واسش نامه مینوشتم، هر روز نه، ولی تقریبا
00:48:21.697 – 00:48:26.701
بهش گفتم که چیکار میکنم و ازش پرسیدم چیکار میکنه
00:48:26.786 – 00:48:29.537
و بهش گفتم در مورد من چه فکری میکنه
00:48:30.873 – 00:48:33.833
و چقدر انتظار میکشیدم تا یه نامه واسم بنویسه
00:48:33.918 – 00:48:36.419
با اولین فرصتی که گیرش میاد
00:48:38.297 – 00:48:40.798
من همیشه میذاشتم بدونه که حالم خوبه
00:48:42.091 – 00:48:47.262
بعد هر نامه رو با "با عشق، فارست گامپ" امضا میکردم
00:49:02.111 – 00:49:05.864
یه روزی، مثل همیشه داشتیم بیرون راه میرفتیم
00:49:05.949 – 00:49:08.909
و بعد، همین شکلی
00:49:09.828 – 00:49:13.247
یه نفر بارون رو قطع کرد و خورشید اومد بیرون
00:49:16.251 – 00:49:18.085
کمینگاه
00:49:18.586 – 00:49:19.962
پناه بگیرید
00:49:23.591 – 00:49:24.758
بخوابید
00:49:24.843 – 00:49:26.301
شماره شصت رو بگیر
00:49:29.472 – 00:49:31.557
اون خوکه اونجارو بزنش، لعنتی
00:49:31.641 – 00:49:33.767
فارست، حالت خوبه؟
00:49:36.98 – 00:49:39.606
قوی دست، قوی دست به گوش باش، قوی دست
00:49:40.149 – 00:49:42.568
پزشک، یه نفر تیر خورده
00:49:42.652 – 00:49:45.612
قوی دست، این پای لیما 6 هستش، تمام
00:49:46.322 – 00:49:49.658
دریافت شد قوی دست، به گوش باش ما یه هجوم از خط درختان
00:49:49.784 – 00:49:53.287
تو نقطه های آبی بعلاوه دو داریم ... کلاشینکف و موشک
00:49:53.955 – 00:49:55.747
تفنگم گیر کرده تفنگم گیر کرده
00:49:58.126 – 00:50:00.127
خدا لعنتت کنه، مک
00:50:01.087 – 00:50:04.506
... برش دار تف بهت، طرف خط درختا بگیرش
00:50:05.466 – 00:50:06.633
یا مسیح
00:50:06.759 – 00:50:08.969
واحد من سخت ضربه خوردن و صدمه دیدن
00:50:09.095 – 00:50:12.639
شش نفر دارن به نقطه آبی عقب نشینی میکنن پای لیما شش، تمام
00:50:13.433 – 00:50:15.392
عقب نشینی کنید عقب نشینی کنید
00:50:15.476 – 00:50:17.603
بدو بدو، فارست
00:50:17.687 – 00:50:20.022
عقب نشینی کنید- فارست، فارست-
00:50:20.148 – 00:50:22.733
بدو پسر، بدو
00:50:22.817 – 00:50:24.61
عقب نشینی کن، بدو
00:50:26.446 – 00:50:28.655
بدو لعنتی، بدو
00:50:49.844 – 00:50:54.473
پزشک میتونم یه پزشک داشته باشم؟
00:50:54.849 – 00:50:58.185
من دویدم و دویدم همونطور که جنی بهم گفته بود
00:51:01.564 – 00:51:05.776
انقدر دور و انقدر سریع دویدم، که خیلی زود فقط خودم تنها بودم
00:51:05.86 – 00:51:07.818
که چیز بدی بود
00:51:08.362 – 00:51:09.904
بابا
00:51:12.032 – 00:51:15.826
بابا بهترین دوست خوب من بود باید مطمئن میشدم که حالش خوبه
00:51:19.539 – 00:51:21.582
هیچ نیروی خودی اون بیرون هس؟
00:51:22.542 – 00:51:24.71
آره، ما اینجا سه نفریم
00:51:25.337 – 00:51:27.338
کدوم گوری هستین؟
00:51:27.923 – 00:51:29.256
بابا؟
00:51:30.342 – 00:51:33.052
و در راه برگشتم برای پیدا کردن بابا
00:51:33.178 – 00:51:35.972
خب، اونجا یه پسره بود که رو زمین خوابیده بود
00:51:36.056 – 00:51:37.264
تکس
00:51:39.351 – 00:51:40.351
باشه
00:51:40.435 – 00:51:44.397
من نمیتونستم بذارم اونجوری که اون ترسیده، اونجا تنها بمونه
00:51:44.523 – 00:51:48.401
پس بلندش کردم و از اونجا آوردمش بیرون
00:52:03.542 – 00:52:05.96
هر وقت که برمیگشتم بابا رو پیدا کنم
00:52:06.086 – 00:52:09.588
یه نفر دیگه میگفت "کمکم کن، فارست کمکم کن"
00:52:17.264 – 00:52:19.14
نمیتونم بشنوم نمیتونم بشنوم
00:52:21.435 – 00:52:22.727
به خودت سخت نگیر فقط دراز بکش
00:52:22.811 – 00:52:25.312
حالت خوب میشه حالت خوب میشه
00:52:27.315 – 00:52:30.359
من کم کم ترسیدم نکنه هیچوقت بابا رو پیداش نکنم
00:52:30.444 – 00:52:31.694
تمام
00:52:31.778 – 00:52:35.072
دریافت شد، قوی دست من میدونم موقعیتم به خطر نزدیکه
00:52:35.157 – 00:52:36.991
همه این اطراف پر از دشمنه
00:52:37.117 – 00:52:39.41
من باید اون جت های جنگی رو الان اینجا داشته باشم تمام
00:52:39.494 – 00:52:42.872
... شش، قوی دست، ما میخایم- ستوان دن، کولمن مرده-
00:52:42.956 – 00:52:44.165
میدونم که مرده
00:52:44.291 – 00:52:47.126
همه جوخه لعنتی من از هم پاشیده
00:52:47.252 – 00:52:48.586
پای لیما شش، پای لیما شش- خدا لعنتت کنه-
00:52:48.67 – 00:52:51.38
این پیام مخابره شد. تمام- چیکار داری میکنی؟-
00:52:51.465 – 00:52:54.8
فقط اینجا ولم کن. گمشو فقط اینجا ولم کن. برو دیگه
00:52:54.926 – 00:52:57.219
پای لیما شش، قوی دست هستم دریافت میکنی؟ تمام
00:52:57.304 – 00:52:59.93
خدایا، گفتم اینجا ولم کن خدا لعنتت کنه
00:53:00.015 – 00:53:03.184
پای لیما شش، پای لیما شش قوی دست هستم، به گوش باش
00:53:03.31 – 00:53:05.269
جت های جنگی شما الان دارن وارد میشن، تمام
00:53:05.353 – 00:53:08.773
بعد، حس کردم یه چیزی پرید و گازم گرفت
00:53:09.649 – 00:53:11.317
یه چیزی گازم گرفت
00:53:18.2 – 00:53:20.326
ای حرومزاده چینی
00:53:22.829 – 00:53:24.83
من نمیتونم جوخه رو رها کنم
00:53:24.956 – 00:53:29.877
بهت گفتم منو اونجا ولم کن، گامپ بیخیال من شو. خودتو ببر بیرون
00:53:30.003 – 00:53:32.129
شنیدی چی گفتم؟
00:53:32.839 – 00:53:34.799
خدا لعنتت کنه، بذارم پایین
00:53:35.509 – 00:53:37.55
از اینجا برو بیرون
00:53:40.846 – 00:53:43.431
ازت نخاستم منو بکشی اینجا، لعنتی
00:53:43.516 – 00:53:44.849
فکر کردی کدوم گوری میری؟
00:53:44.975 – 00:53:46.059
بابا رو بیارم
00:53:46.185 – 00:53:50.021
من الان دستور یه حمله هوایی رو دادم اونا میخان کل منطقه رو بمبارون کنن
00:53:50.147 – 00:53:52.524
گامپ همینجا بمون لعنتی این یه دستوره
00:53:52.65 – 00:53:55.068
من باید بابا رو پیدا کنم
00:54:11.043 – 00:54:12.502
فارست
00:54:20.261 – 00:54:22.929
بابا- حالم خوبه، فارست-
00:54:23.722 – 00:54:25.39
حالم خوبه
00:54:33.232 – 00:54:35.066
... اوه بابا، نه
00:54:35.192 – 00:54:37.402
نه، من روبراه میشم
00:54:45.578 – 00:54:48.246
یالا یالا یالا
00:54:53.252 – 00:54:54.752
حالم خوبه، فارست
00:54:56.088 – 00:54:58.923
حالم خوبه پسر، من خوبم
00:55:35.961 – 00:55:39.088
هلیکوپتر داره میاد بهترین نوعش، از اینجا برید بیرون
00:55:40.132 – 00:55:44.636
اگه میدونستم این آخرین باره که منو بابا باهم صحبت میکنیم
00:55:44.762 – 00:55:47.055
فکر یه چیز بهتری رو واسه گفتن، میکردم
00:55:47.139 – 00:55:48.64
هی، بابا
00:55:49.767 – 00:55:51.142
هی، فارست
00:55:53.479 – 00:55:56.689
فارست، چرا این اتفاق افتاد؟
00:55:58.025 – 00:55:59.817
تو تیر خوردی
00:56:01.528 – 00:56:05.697
بعد، بابا چیزی گفت که هیچوقت فراموش نمیکنم
00:56:06.491 – 00:56:08.158
میخام برم خونه
00:56:10.161 – 00:56:12.204
بابا بهترین دوست خوب من بود
00:56:13.164 – 00:56:17.709
و حتی من میدونستم این چیزی نیست که به راحتی پیداش کنی
00:56:17.835 – 00:56:20.921
بابا میخاست یه ناخدای قایق میگو گیری بشه
00:56:21.005 – 00:56:24.967
و بجاش اون در کنار رودخونه توی ویتنام مُرد
00:56:30.682 – 00:56:32.975
این همه چیزی که میتونم در موردش بگم
00:56:35.353 – 00:56:37.521
یه گلوله بود، مگه نه؟
00:56:39.857 – 00:56:42.526
یه گلوله؟- که پرید و گازت گرفت-
00:56:44.904 – 00:56:46.989
آها، بله قربان
00:56:47.073 – 00:56:50.2
مستقیما باسنم رو گاز گرفت
00:56:50.326 – 00:56:55.58
اونا گفتن این یه زخم میلیون دلاریه ولی ارتش باید پولو نگه داره
00:56:55.707 – 00:56:59.543
چون من هنوز یه نیکل ندیدم که میلیون ها دلار بیارزه
00:57:00.378 – 00:57:03.88
تنها ویژگی خوب یه باسن زخمی شده
00:57:04.007 – 00:57:05.716
بستنیه
00:57:05.842 – 00:57:08.427
اونا هر چقدر بستنی که میتونستم بخورم بهم میدادن
00:57:08.553 – 00:57:09.845
و حدس بزن چی شد؟
00:57:09.929 – 00:57:13.056
یه دوست خوب من،‌ درست روی تخت بغلی بود
00:57:15.268 – 00:57:18.353
ستوان دن، واستون بستنی آوردم
00:57:20.732 – 00:57:22.899
ستوان دن، بستنی
00:57:34.62 – 00:57:36.913
وقت حمومته، ستوان
00:57:45.423 – 00:57:46.757
هارپر
00:57:49.969 – 00:57:52.429
کوپر لارسن
00:57:54.64 – 00:57:55.974
وبستر
00:57:57.393 – 00:58:00.896
گامپ. گامپ- من فارست گامپم-
00:58:04.442 – 00:58:07.736
کایل نیکولز
00:58:09.947 – 00:58:15.911
مک میل، جانسون، تایلر
00:58:17.246 – 00:58:18.622
هالیدی
00:58:30.968 – 00:58:33.469
گامپ، چطور میتونی این کسشعر احمقانه رو ببینی؟
00:58:33.553 – 00:58:35.137
خاموشش کن
00:58:43.647 – 00:58:45.314
باریکلا، گامپ
00:58:47.275 – 00:58:49.443
بلدی چطور بازی کنی؟
00:58:50.737 – 00:58:52.822
بیا، نشونت میدم چطوری، بگیر
00:58:54.908 – 00:58:57.243
راز این بازی این که
00:58:57.327 – 00:59:03.165
مهم نیس چی بشه چشمت رو از توپ برندار
00:59:06.753 – 00:59:08.087
بسیار خب
00:59:11.425 – 00:59:15.094
به دلایلی، پینگ پنگ یه استعداد ذاتی درون من بود
00:59:15.429 – 00:59:18.347
دیدی؟ هر احمقی میتونه بازی کنه
00:59:18.849 – 00:59:21.6
پس من شروع کردم تمام وقت پینگ پنگ بازی کنم
00:59:22.769 – 00:59:24.103
من پینگ پنگ بازی میکردم
00:59:24.187 – 00:59:27.481
حتی وقتی که کسی نبود باهاش پینگ پنگ بازی کنم
00:59:35.532 – 00:59:40.202
آدمای بیمارستان میگفتن این منو مثه یه اردک توی آب نشون میده
00:59:40.328 – 00:59:42.163
حالا هر معنی که میده
00:59:42.622 – 00:59:45.875
حتی ستوان دن میومد و بازی کردنم رو تماشا میکرد
00:59:51.381 – 00:59:55.259
من انقدر زیاد پینگ پنگ بازی میکردم، که حتی توی خوابم بازی میکردم
01:00:03.059 – 01:00:08.147
گوش بده به من ما همه یه سرنوشتی داریم
01:00:08.231 – 01:00:11.275
هیچی همینطوری اتفاق نمیفته، همه جزیی از نقشه اس
01:00:11.401 – 01:00:14.069
من باید اونجا کنار افرادم میمردم
01:00:14.196 – 01:00:18.157
ولی الان هیچی نیستم بجز یه فلج لعنتی
01:00:18.241 – 01:00:21.869
یه خل و چل بدون پا نیگا کن، نیگا کن، به من نیگا کن
01:00:22.621 – 01:00:23.704
دیدیش؟
01:00:23.788 – 01:00:27.583
میدونی چه حسی داره نتونی از پاهات استفاده کنی؟
01:00:30.921 – 01:00:32.546
بله قربان، میدونم
01:00:36.218 – 01:00:38.26
شنیدی چی گفتم؟
01:00:39.137 – 01:00:40.888
تو سرم کلاه گذاشتی
01:00:40.972 – 01:00:42.139
من یه سرنوشت داشتم
01:00:42.224 – 01:00:45.768
من قرار بود توی میدون جنگ با افتخار بمیرم
01:00:46.436 – 01:00:50.481
اون سرنوشت من بود و تو بخاطرش سرم کلاه گذاشتی
01:01:00.116 – 01:01:02.825
میفهمی چی دارم میگم، گامپ؟
01:01:04.954 – 01:01:08.331
این قرار نبود اتفاق بیفته، نه برای من
01:01:10.96 – 01:01:12.627
من یه سرنوشتی داشتم
01:01:14.588 – 01:01:18.967
من ستوان دن تیلور بودم
01:01:25.14 – 01:01:27.475
شما هنوزم ستوان دن هستید
01:01:50.708 – 01:01:52.208
منو نگاه کن
01:01:53.544 – 01:02:01.217
الان باید چیکار کنم؟
01:02:11.604 – 01:02:13.062
سرباز درجه اول، گامپ؟
01:02:14.607 – 01:02:16.024
بله قربان
01:02:16.692 – 01:02:18.192
آزاد
01:02:18.694 – 01:02:22.53
پسرم، به تو مدال افتخار اعطا شده
01:02:23.574 – 01:02:27.201
حدس بزن چی شده، ستوان دن ... اونا بهم یه
01:02:33.959 – 01:02:37.712
خانم، اونا با ستوان دن چیکار کردن؟
01:02:38.631 – 01:02:40.423
فرستادنش خونه
01:02:46.43 – 01:02:49.182
دو هفته بعد، من ویتنام رو ترک کردم
01:02:50.225 – 01:02:53.77
جشن با یک سخنرانی منصفانه از رییس جمهور، راجع به
01:02:53.854 – 01:02:57.231
نیاز برای افزایش میدان جنگی در ویتنام آغاز شد
01:02:57.316 – 01:02:59.442
رییس جمهور جانسون، چهار مدال افتخار به مردانی
01:02:59.526 – 01:03:01.194
از هر شاخه نظامی، اعطا کردن
01:03:01.278 – 01:03:04.197
آمریکا برای قدردانی، به تو دِین داره پسرم
01:03:06.2 – 01:03:09.994
شنیدم زخمی شدی کجات صدمه دیده؟
01:03:10.079 – 01:03:13.247
توی باسنم قربان- باید دیدنی باشه-
01:03:13.999 – 01:03:16.292
یجورایی دوس دارم ببینمش
01:03:30.431 – 01:03:31.89
خدا لعنتت کنه پسرم
01:03:34.018 – 01:03:37.854
بعد از اون، مامان رفت هتل تا استراحت کنه
01:03:37.939 – 01:03:41.441
پس من واسه قدم زدن رفتم بیرون تا پایتخت ملی مون رو ببینم
01:03:41.526 – 01:03:43.068
هیلاری، خیلی خب من کهنه سربازا رو آوردم
01:03:43.152 – 01:03:44.653
میخای باهاشون چیکار کنم؟
01:03:44.737 – 01:03:46.488
چرا انقدر دیر اومدی اینجا؟
01:03:46.572 – 01:03:50.617
خوب بود که مامان داشت استراحت میکرد، چون خیابونا وحشتناک شلوغ بود
01:03:50.702 – 01:03:53.87
با مردمی که به مجسمه ها و مقبره ها نگاه میکردن
01:03:53.955 – 01:03:56.581
و بعضی هاشون خیلی پر سرو صدا و تحمیل کننده بودن
01:03:56.666 – 01:03:59.626
باشه، دنبالم بیاین، یالا تکون بخورین
01:04:00.461 – 01:04:03.422
هر کجا که میرفتم، باید توی صف وایمستادم
01:04:06.676 – 01:04:08.218
دنبالم بیاین بریم
01:04:10.012 – 01:04:11.638
یالا بریم
01:04:17.687 – 01:04:19.271
اینجا وایسا
01:04:21.733 – 01:04:24.901
هی، مرد خوبی هستی که داری اینکارو میکنی خوبه
01:04:26.195 – 01:04:27.32
باشه
01:04:28.114 – 01:04:31.491
اونجا یه مرد بود که داشت یکم صحبت میکرد
01:04:31.576 – 01:04:35.078
و به دلایلی، پرچم آمریکا رو بعنوان پیراهن پوشیده بود
01:04:35.163 – 01:04:36.621
... حالا، من میخام چنتا سربازو بیارم بالا
01:04:36.706 – 01:04:39.499
و اون عاشق کلمه، "لعنتی" بود
01:04:39.584 – 01:04:42.961
خیلی زیاد. لعنت به این، لعنت به اون
01:04:43.045 – 01:04:45.38
و هروقت که اون میگفت لعنتی
01:04:45.465 – 01:04:48.216
مردم به دلایلی، خب اونا تشویق میکردن
01:04:48.301 – 01:04:50.927
جایی که این جنگ لعنتی رو به تاخیر بندازیم... آره
01:04:52.43 – 01:04:54.765
آره آره
01:04:55.349 – 01:04:57.851
بجنب پسر، بیا این بالا
01:04:58.269 – 01:05:01.605
یالا آره تو یالا تکون بخور، تکون بخور
01:05:02.607 – 01:05:06.026
میتونی اینکارو بکنی. فقط برو اون بالا برو. خودشه
01:05:18.831 – 01:05:21.374
یه خورده در مورد جنگ برامون بگو، پسر
01:05:21.459 – 01:05:23.21
جنگ توی ویتنام؟
01:05:23.294 – 01:05:26.213
جنگ توی ویتنام لعنتی- آره-
01:05:46.567 – 01:05:47.651
صلح
01:05:48.027 – 01:05:49.402
یالا پسر، حرف بزن
01:05:49.695 – 01:05:51.655
یالا- صلح-
01:05:51.739 – 01:05:52.781
... خب
01:05:52.865 – 01:05:56.326
من تنها یه چیزی رو در مورد جنگ ویتنام میتونستم بگم
01:05:56.41 – 01:06:01.247
من تنها یه چیزی رو در مورد جنگ ویتنام میتونم بگم
01:06:05.043 – 01:06:08.838
در ویتنام، شما...
01:06:18.598 – 01:06:19.682
هی، تو چه خری هستی ...
01:06:19.766 – 01:06:22.518
با این میزنم تو سرت، خوک عوضی
01:06:22.602 – 01:06:25.104
یا مسیح، اینو چیکارش کردن؟
01:06:26.523 – 01:06:28.19
نمیشنویم چی میگی
01:06:29.901 – 01:06:31.902
هیچی نمیشنویم
01:06:32.612 – 01:06:35.114
این یکیه. این یکیه. بدش به من- روشنش کن-
01:06:35.198 – 01:06:36.615
حرف بزن
01:06:37.409 – 01:06:38.868
خودشه
01:06:39.953 – 01:06:42.788
این همه چیزیه که باید در موردش میگفتم
01:06:50.088 – 01:06:53.048
کاملا درست بود پسر همشو گفتی
01:06:54.551 – 01:06:57.052
اسمت چیه؟
01:06:57.137 – 01:06:59.763
اسمم فارسته فارست گامپ
01:07:00.974 – 01:07:02.141
فارست گامپ
01:07:02.267 – 01:07:03.642
گامپ- گامپ-
01:07:05.145 – 01:07:08.898
فارست فارست
01:07:12.944 – 01:07:15.321
جنی- فارست-
01:07:32.088 – 01:07:34.757
هی هی
01:07:42.849 – 01:07:45.976
اون شادترین لحظه زندگیم بود
01:07:48.313 – 01:07:51.69
جنی و من دوباره هویج و نخودفرنگی شده بودیم
01:07:53.026 – 01:07:54.61
اون اطرافو نشونم داد
01:07:54.694 – 01:07:57.279
و حتی منو به چنتا از دوستای جدیدش، معرفی کرد
01:07:57.364 – 01:07:58.697
کرکره رو بکش پایین، پسر
01:07:58.823 – 01:08:01.033
و از پنجره گمشو برو اونور
01:08:01.117 – 01:08:03.202
نمیدونی ما اینجا توی جنگیم؟
01:08:04.037 – 01:08:05.454
هی، اون مشکلی نداره اون یکی از ماس
01:08:05.538 – 01:08:07.456
بذار در مورد خودمون بهت بگم- کدوم گوری بودی؟-
01:08:07.54 – 01:08:09.625
اینجا هدف ما، محافظت از رهبران سیاه ما
01:08:09.709 – 01:08:11.46
از یورش نژاد پرستانه ی اون خوکی که
01:08:11.544 – 01:08:13.629
آرزو میکنه به رهبران سیاهمون وحشی صفتی کنه
01:08:13.713 – 01:08:17.049
به زنانمون تجاوز کنه و جوامع سیاه هارو نابود کنه
01:08:19.97 – 01:08:21.887
این قاتل بچه کیه؟
01:08:22.013 – 01:08:24.723
این دوست خوبمه که در موردش بهت گفته بودم این فارست گامپه
01:08:24.808 – 01:08:26.557
فارست، این وسلیه
01:08:26.642 – 01:08:27.934
من و وسلی با هم توی برکلی زندگی میکردیم
01:08:28.018 – 01:08:30.645
اون رییس بخش دانش آموزان برای جامعه دموکراته
01:08:30.729 – 01:08:32.146
بذار بهت یه چیز دیگه بگم
01:08:32.231 – 01:08:36.484
ما برای اعلام پشتیبانی اینجاییم و اومدیم تا به کسایی که کمک میخان، کمک کنیم
01:08:36.568 – 01:08:40.154
بخاطر اینکه ما، پلنگ های سیاه مخالف جنگ ویتنام هستیم
01:08:40.239 – 01:08:43.908
بله، ما مخالف هر جنگی هستیم که سربازای سیاه به خط مقدم فرستاده میشن
01:08:43.993 – 01:08:45.91
تا برای کشوری که ازش متنفرن، بمیرن
01:08:45.995 – 01:08:49.163
بله، ما مخالف هر جنگی هستیم که سربازای سیاه برای جنگیدن میرن
01:08:49.248 – 01:08:52.333
و میان تا با وحشی صفتی در جوامع خودشون کشته بشن
01:08:52.418 – 01:08:54.002
انگار که شب توی تخت خوابشون خوابیدن
01:08:54.086 – 01:08:55.253
تو یه کصافط به تمام معنایی
01:08:55.337 – 01:08:58.715
بله، ما مخالف تموم این سگ رفتاری های نژاد پرستانه و امپریالی هستیم
01:09:08.017 – 01:09:11.227
فارست، تمومش کن تمومش کن
01:09:13.188 – 01:09:14.439
فارست
01:09:15.024 – 01:09:16.774
بس کن بس کن
01:09:23.407 – 01:09:24.782
... اوه، خدایا
01:09:25.617 – 01:09:28.036
من نباید میاوردمت اینجا
01:09:28.12 – 01:09:31.748
من باید میدونستم این قراره یه دردسر مزخرفی درست کنه
01:09:32.916 – 01:09:35.543
اون نباید تورو بزنه، جنی
01:09:40.466 – 01:09:42.216
بیا فارست
01:09:47.931 – 01:09:51.934
شرمنده وسط مهمونی پلنگ سیاهتون دعوا کردم
01:09:54.813 – 01:09:57.148
اون منظوری نداره وقتی همچین کارایی میکنه منظوری نداره
01:09:57.232 – 01:09:59.567
من هیچوقت بهت صدمه نمیزنم، جنی
01:10:01.403 – 01:10:03.654
میدونم که نمیزنی، فارست
01:10:05.574 – 01:10:08.159
من میخاستم دوست پسرت باشم
01:10:18.67 – 01:10:21.089
این یونیفرم یه تله اس، فارست
01:10:22.466 – 01:10:25.676
توش خوش تیپ بنظر میای واقعا میگی
01:10:29.765 – 01:10:31.682
میدونی چیه؟- چیه؟-
01:10:35.312 – 01:10:38.94
خوشجالم که اینجا توی پایتخت ملی مون با همیم
01:10:40.526 – 01:10:42.276
منم همینطور، فارست
01:10:42.361 – 01:10:47.031
ما تمام شب رو باهم قدم زدیم، من و جنی، فقط حرف میزدیم
01:10:49.118 – 01:10:52.286
اون درباره مسافرت هایی که کرده بود، بهم گفت
01:10:52.371 – 01:10:56.957
و چطور راه هایی رو برای توسعه دادن ذهنش، کشف کرده
01:10:57.041 – 01:11:00.127
و یاد گرفت چطور در "هارمونی" زندگی کنه (چگونگی فاصله های موسیقیایی در اجرای نت ها)
01:11:00.211 – 01:11:02.546
که باید یه جایی توی غرب باشه
01:11:02.63 – 01:11:04.965
چونکه اون برای رفتن به کالیفرنیا، اونجا بود
01:11:05.049 – 01:11:07.3
دوست داشتن یکی دیگرو همین الان امتحان کن
01:11:07.385 – 01:11:08.552
هی
01:11:09.512 – 01:11:12.055
کسی میخاد بره سان فرانسیسکو؟
01:11:12.14 – 01:11:14.015
من میرم- ایولا-
01:11:15.476 – 01:11:18.645
برای هر دومون یه شب خیلی خاصی بود
01:11:20.231 – 01:11:22.315
من نمیخاستم، تموم بشه
01:11:23.109 – 01:11:25.527
کاش تو نمیرفتی، جنی
01:11:26.529 – 01:11:28.321
باید برم، فارست
01:11:29.323 – 01:11:30.574
جنی؟
01:11:32.743 – 01:11:35.328
اوضاع یه ذره از کنترل خارج شد
01:11:35.413 – 01:11:39.249
فقط بخاطر این جنگ و اون حرومزاده دروغگو، جانسون
01:11:40.918 – 01:11:43.712
من هیچوقت بهت صدمه نمیزنم، میدونی که
01:11:46.841 – 01:11:48.842
میدونی من چه فکری میکنم؟
01:11:50.344 – 01:11:55.599
من فکر میکنم باید بری خونه توی گرین بو، آلاباما
01:12:06.11 – 01:12:11.198
فارست، ما زندگی های خیلی متفاوتی داریم میدونی که
01:12:20.625 – 01:12:23.793
ازت میخام اینو داشته باشی
01:12:28.466 – 01:12:30.634
فارست، من نمیتونم اینو نگه دارم
01:12:32.303 – 01:12:36.556
من اینو با کاری که تو بهم گفتی انجام بدم، بدست آوردم
01:12:38.601 – 01:12:40.769
چرا انقدر با من خوبی؟
01:12:42.271 – 01:12:43.813
تو دختر بچه منی
01:12:45.816 – 01:12:47.943
من همیشه دختر بچت میمونم
01:13:28.358 – 01:13:33.195
و همین شکلی، اون دوباره از زندگی من رفته بود
01:13:34.698 – 01:13:37.032
این یه گام کوچک برای انسانه
01:13:39.035 – 01:13:41.87
یه پرش غول آسا برای بشریت
01:13:47.544 – 01:13:50.045
من فکر میکردم دارم به ویتنام برمیگردم
01:13:50.171 – 01:13:53.382
ولی بجاش، اونا تصمیم گرفتن که واسه من، بهترین راه برای مبارزه با کمونیست ها
01:13:53.466 – 01:13:55.092
پینگ پنگ بازی کردن بود
01:13:55.176 – 01:13:57.469
خب، من توی نیروهای ویژه بودم
01:13:57.554 – 01:14:00.806
سراسر کشور سفر میکردم تا همه سرباز کهنه های زخمی رو تشویق کنم
01:14:00.89 – 01:14:03.309
و بهشون نشون بدم چطور پینگ پنگ بازی کنن
01:14:03.393 – 01:14:05.311
من انقدر خوب بودم که چند سال بعد
01:14:05.395 – 01:14:09.023
ارتش تصمیم گرفت منو توی تیم منتخب پینگ پنگ آمریکا قرار بده
01:14:09.649 – 01:14:12.067
ما اولین آمریکایی هایی بودیم که از سرزمین چین دیدن کردیم
01:14:12.152 – 01:14:14.57
بعد از حدود یه میلیون سال یا یه همچین چیزی
01:14:14.696 – 01:14:18.115
یه نفر گفت صلح جهانی توی دستان ماست
01:14:18.199 – 01:14:20.993
ولی تمام کاری که من میکردم، پینگ پنگ بازی کردن بود
01:14:21.077 – 01:14:24.163
وقتی رفتم خونه، من یه آدم مشهور ملی بودم
01:14:24.873 – 01:14:27.166
حتی مشهور تر از کاپیتان کانگورو
01:14:27.25 – 01:14:29.918
اینم از، فارست گامپ، همینجا
01:14:36.676 – 01:14:38.427
آقای گامپ، بفرمایید بشینید
01:14:40.93 – 01:14:43.098
فارست گامپ، جان لنون
01:14:43.767 – 01:14:45.017
به خونه خوش اومدی- تو یه سفر کاملی داشتی-
01:14:45.101 – 01:14:48.437
میتونی به ما بگی، چین چه شکلی بود؟
01:14:51.691 – 01:14:56.945
در سرزمین چین، مردم به سختی هیچی اصلا بدست نمیارن
01:14:57.03 – 01:14:58.614
هیچ مایملکی ندارن؟
01:15:01.242 – 01:15:04.453
و در چین، اونا هیچوقت به کلیسا نمیرن
01:15:05.747 – 01:15:07.289
هیچ مذهبی هم ندارن؟
01:15:07.374 – 01:15:08.374
اوه
01:15:09.376 – 01:15:12.669
تصورش سخته- خب، اگه سعی کنی راحته، دیک-
01:15:14.464 – 01:15:16.84
چند سال بعد، اون آقای خوب و شریف اهل انگلیس
01:15:16.925 – 01:15:19.551
توی راه خونه بود تا پسر بچه اش رو ببینه
01:15:19.636 – 01:15:22.638
و داشت چنتا دست نوشته اش رو امضا میکرد
01:15:22.764 – 01:15:26.725
و بدون هیچ دلیل خاصی، یه نفر بهش شلیک کرد
01:15:29.771 – 01:15:33.607
اونا به تو مدال افتخار کنگره ای دادن
01:15:34.901 – 01:15:36.985
صدای ستوان دنه
01:15:39.781 – 01:15:41.407
ستوان دن
01:15:41.491 – 01:15:45.953
اونا به تو مدال افتخار کنگره ای دادن
01:15:47.831 – 01:15:49.331
بله قربان، معلومه که دادن
01:15:49.416 – 01:15:51.416
اونا به تو
01:15:51.5 – 01:15:55.67
یه سبک مغز، یه کم عقلی که میره تو تلویزیون
01:15:55.754 – 01:16:00.007
و خودشو جلوی تمام کشور، احمق جلوه میده
01:16:00.676 – 01:16:03.177
مدال افتخار کنگره ای دادن
01:16:04.346 – 01:16:05.513
بله قربان
01:16:07.683 – 01:16:10.518
خب پس، این عالیه
01:16:12.438 – 01:16:14.772
آره خب، فقط یه چیزی دارم که در موردش بگم
01:16:14.857 – 01:16:17.108
خدای لعنتی آمریکا رو حفظ کنه
01:16:18.026 – 01:16:19.318
هی
01:16:21.113 – 01:16:22.447
اوه، خدا
01:16:24.95 – 01:16:27.368
اوه، خدا- ستوان دن-
01:16:28.495 – 01:16:31.247
ستوان دن گفت اون توی یه هتل زندگی میکنه
01:16:31.331 – 01:16:33.291
و بخاطر اینکه اون پا نداشت
01:16:33.375 – 01:16:36.544
اون اکثر وقتش رو با ورزش دادن دستاش میگذروند
01:16:39.423 – 01:16:41.883
برو به راست برو به راست
01:16:44.511 – 01:16:47.054
هی، یالا دیگه
01:16:47.139 – 01:16:49.932
اینجا توی نیویورک چیکار میکنی، ستوان دن؟
01:16:50.017 – 01:16:52.56
من دارم روی‌ پستون دولت زندگی میکنم
01:16:54.188 – 01:16:55.563
خشک خشک بخورش
01:16:55.647 – 01:16:57.69
هی هی کوری؟
01:16:57.774 – 01:16:59.484
دارم اینجا راه میرم- از سر راه برو کنار-
01:16:59.568 – 01:17:02.153
برو کنار یالا، برو برو برو
01:17:09.203 – 01:17:12.955
من پیش ستوان دن موندم و روزای تعطیلی رو جشن گرفتم
01:17:17.377 – 01:17:20.796
شما سال عالی خواهید داشت سریع برید خونه و خدا حفظتون کنه
01:17:23.8 – 01:17:26.594
هنوز مسیح رو پیدا نکردی، گامپ؟
01:17:28.18 – 01:17:30.848
نمیدونستم قراره دنبالش بگردم، قربان
01:17:38.44 – 01:17:41.817
همه اون افلیج ها توی ویرجینا رو میبینی
01:17:41.902 – 01:17:44.32
همه چیزی که ازش حرف میزنن همینه
01:17:45.489 – 01:17:48.449
مسیح اینه، مسیح اونه
01:17:49.91 – 01:17:52.203
آیا من مسیحو پیدا کردم؟
01:17:52.829 – 01:17:55.831
اونا حتی یه کشیش آوردن که باهام صحبت کنه
01:17:56.708 – 01:18:01.379
اون گفت خدا داره گوش میده، ولی من باید به خودم کمک کنم
01:18:02.756 – 01:18:05.049
اگه من مسیح رو توی دلم قبولش کنم
01:18:06.051 – 01:18:09.845
چطور در کنارش توی قلمروی بهشت قدم خواهم زد
01:18:09.93 – 01:18:12.098
میشنوی چی میگم؟
01:18:13.141 – 01:18:17.144
کنارش توی قلمرو بهشت قدم بزنم
01:18:17.229 – 01:18:20.188
خب بیا کون فلجمو ببوس
01:18:20.273 – 01:18:23.65
خدا داره گوش میده؟ عجب کسشعرایی
01:18:27.321 – 01:18:29.948
من میرم به بهشت، ستوان دن
01:18:31.867 – 01:18:32.909
اوه
01:18:37.748 – 01:18:39.124
خب
01:18:42.086 – 01:18:45.463
قبل از اینکه بری، برو اون گوشه
01:18:45.548 – 01:18:48.049
یه بطری ریپل دیگه برامون بیار- بله قربان-
01:18:48.134 – 01:18:53.263
ما تقریبا در خیابان 45 نیویورک در وان آستور پلازا هستیم
01:18:53.347 – 01:18:55.181
اینجا محل ساختمان هتل اولد آستور هستش
01:18:55.266 – 01:18:57.475
توی بایو لا بتری چه خبره؟
01:18:57.56 – 01:18:59.894
قایقای میگو گیری- قایقای میگو گیری؟-
01:18:59.979 – 01:19:02.397
کی به قایقای میگو گیری اهمیت میده آخه؟
01:19:02.481 – 01:19:03.94
من باید یکی از اون قایقای میگو گیری رو بخرم
01:19:04.025 – 01:19:05.567
بمحض اینکه اینکه پول دستم اومد
01:19:05.651 – 01:19:08.486
من به بابا توی ویتنام قول دادم
01:19:08.571 – 01:19:11.281
همینکه جنگ تموم شد، همکار بشیم
01:19:11.365 – 01:19:14.784
اون بشه ناخدای قایق میگو گیری و منم بشم اولین دستیارش
01:19:14.869 – 01:19:18.33
ولی الان اون مُرده که یعنی من باید ناخدا بشم
01:19:18.414 – 01:19:21.124
یه ناخدای قایق میگو گیری؟- بله قربان-
01:19:21.208 – 01:19:23.668
مرد هست و قولش، ستوان دن
01:19:25.463 – 01:19:27.922
اینو بشنوید
01:19:28.674 – 01:19:32.51
سرباز گامپ قراره کاپیتان قایق میگو گیری بشه
01:19:33.262 – 01:19:34.679
خب بذار بهت بگم، گیلیان
01:19:34.764 – 01:19:37.223
روزی که تو ناخدای قایق میگو گیری بشی
01:19:37.308 – 01:19:40.852
من میام و میشم اولین دستیارت- باشه-
01:19:40.936 – 01:19:45.273
اون روزی که تو ناخدای قایق میگو گیری بشی، روزیه که من فضانورد شدم
01:19:45.358 – 01:19:48.36
دنی، در مورد چی داری غرغر میکنی؟
01:19:48.444 – 01:19:51.029
چیکارا میکنی، عزیزم- آقای چرخای جذاب-
01:19:51.113 – 01:19:54.741
دوستت کیه؟- اسمم فارسته، فارست گامپ-
01:19:55.576 – 01:19:59.788
ایشون کارلای مکار و ایشون لنور دست و پا دراز هستن
01:20:00.873 – 01:20:04.084
خب کجا بودی قند عسل، ها؟ این اواخر اینطرفا ندیدمت
01:20:04.168 – 01:20:05.627
میدونی، باید واسه کریسمس اینجا میبودی
01:20:05.711 – 01:20:07.045
چون تامی همه رو مشروب مهمون کرده بود
01:20:07.129 – 01:20:08.63
و به همه یه ساندویچ بوقلمون داد
01:20:08.714 – 01:20:11.758
خب خب، من یه گروهان داشتم
01:20:12.635 – 01:20:16.304
هی هی، مارو نشون میده اون میدون تایمزه
01:20:16.931 – 01:20:21.059
عاشق سال نو نیستی؟ باید همه چیو از اول شروع کنی
01:20:21.143 – 01:20:24.437
... هی لنور- همه یه شانس دوباره دارن-
01:20:24.522 – 01:20:27.065
خنده دار، ولی وسط اون همه عشق و حال
01:20:27.149 – 01:20:29.442
من کم کم به فکر جنی افتادم
01:20:30.361 – 01:20:34.823
با تعجب که چطور شب سال نو رو توی کالیفرنیا میگذرونه
01:20:57.429 – 01:21:00.931
هشت، هفت، شش، پنج
01:21:01.057 – 01:21:04.518
چهار، سه، دو، یک
01:21:04.644 – 01:21:07.312
سال نو مبارک
01:21:23.788 – 01:21:26.498
سال نو مبارک، ستوان دن
01:22:01.785 – 01:22:05.454
تو احمقی چیزی هستی؟ مشکلت چیه؟
01:22:06.122 – 01:22:07.539
مشکلش چیه؟
01:22:07.624 – 01:22:09.875
دودولت رو توی جنگ یا همچین چیزی از دست دادی؟
01:22:09.959 – 01:22:12.002
چیه، دوستت احمقی چیزیه؟
01:22:12.086 – 01:22:13.17
چی گفتی؟
01:22:13.254 – 01:22:14.671
گفتم، دوستت احمقی چیزیه؟
01:22:14.756 – 01:22:16.924
هی بهش نگو احمق
01:22:17.008 – 01:22:18.967
هی، هولش نده- تو خفه شو-
01:22:19.052 – 01:22:21.094
هیچوقت دیگه احمق صداش نکن- مشکلت چیه، عزیزم؟-
01:22:21.179 – 01:22:22.888
چرا انقد آشفته ای؟- فقط از اینجا گمشید بیرون-
01:22:22.972 – 01:22:24.056
... احمق لعنتی- ... لباسای لعنتیت رو بپوش-
01:22:24.14 – 01:22:25.641
تو مال کتاب "باور کنی یا نه، ریپلی" هستی
01:22:25.725 – 01:22:27.601
از اینجا گمشید بیرون- تو باید توی یه نمایش فرعی بازی کنی-
01:22:27.685 – 01:22:28.727
برو برید بیرون
01:22:28.812 – 01:22:30.103
بیا لنور ما به این کصافط احتیاجی نداریم
01:22:30.188 – 01:22:31.563
برید بیرون
01:22:33.191 – 01:22:35.734
تو عقب افتاده ای- بازنده. تو خل و چلی-
01:22:41.115 – 01:22:42.324
نه، نه
01:23:07.475 – 01:23:11.436
ببخشید که مهمونی شب سال نوت رو خراب کردم، ستوان دن
01:23:12.021 – 01:23:14.314
اون دختره مزه سیگار میداد
01:23:30.497 – 01:23:32.039
حدس میزنم ستوان دن فهمید
01:23:32.124 – 01:23:34.959
بعضی چیزا هست که نمیشه عوضشون کنی
01:23:35.085 – 01:23:40.214
اون نمیخاست فلج صداش کنن، همونطور که من نمیخاستم احمق صدام کنن
01:23:45.721 – 01:23:47.597
سال نو مبارک، گامپ
01:23:52.394 – 01:23:53.769
تیم پینگ پنگ آمریکا
01:23:53.854 – 01:23:56.147
امروز در مراسمی در دفتر بیضی، با رییس جمهور نیکسون ملاقات کردند
01:23:56.231 – 01:23:58.983
و مگه نمیدونی؟ چند ماه بعد
01:23:59.067 – 01:24:03.029
اونا منو و تیم پینگ پنگ رو دعوت کردن، تا از کاخ سفید دیدن کنیم
01:24:03.113 – 01:24:05.364
خب، من رفتم، دوباره
01:24:06.199 – 01:24:09.66
و رییس جمهور ایالات متحده رو دیدم، دوباره
01:24:10.412 – 01:24:13.372
فقط این دفعه، اونا به ما توی یه هتل واقعا مجلل اتاق ندادن
01:24:13.457 – 01:24:16.834
خب، مرد جوان، توی پایتخت ملی ما خوش میگذره؟
01:24:16.919 – 01:24:19.921
بله قربان- خب، کجا اقامت داری؟-
01:24:20.005 – 01:24:22.632
بهش میگن هتل ابوت- اوه، نه نه نه-
01:24:22.716 – 01:24:25.843
من یه هتل خیلی بهتری میشناسم کاملا جدید، و خیلی مدرن
01:24:25.928 – 01:24:27.929
به افرادم میگم ترتیبش رو واست بدن
01:24:28.555 – 01:24:29.68
حراست، فرانک ویلیس هستم
01:24:29.765 – 01:24:33.351
بله قربان، شما ممکنه بخواین یه تاسیساتی رو بفرستین
01:24:33.435 – 01:24:36.103
اون اداره اونطرف خیابون
01:24:36.188 – 01:24:39.065
چراغا خاموشه و اونا حتما دنبال جعبه فیوزی چیزی میگردن
01:24:39.149 – 01:24:41.859
چون اون چراغ قوه ها، نمیذاره بخوابم
01:24:41.944 – 01:24:43.569
باشه قربان، من رسیدگی میکنم
01:24:43.654 – 01:24:45.363
ممنونم- اشکال نداره-
01:24:45.447 – 01:24:47.365
شب بخیر- شب بخیر-
01:24:50.994 – 01:24:56.374
بدین منظور، بنده باید ظهر فردا از سمت ریاست جمهوری استعفا بدم
01:24:56.458 – 01:24:58.501
نایب رییس جمهور، فورد
01:24:58.585 – 01:25:03.089
همان ساعت در این دفتر قسم ریاست جمهوری ادا خواهد کرد
01:25:14.518 – 01:25:16.06
گروهبان گامپ
01:25:16.561 – 01:25:18.771
بله قربان- آزاد-
01:25:18.855 – 01:25:21.983
من ورقه های مرخصیت رو دارم خدمتت تموم شده پسر
01:25:25.404 – 01:25:28.155
این یعنی دیگه نمیتونم پینگ پنگ بازی کنم؟
01:25:28.24 – 01:25:30.199
برای ارتش نه نمیتونی
01:25:32.828 – 01:25:37.707
و همین شکلی، خدمتم توی ارتش ایالات متحده، تموم شد
01:25:43.005 – 01:25:44.796
پس، من رفتم خونه
01:26:06.277 – 01:26:09.696
من اومدم خونه، مامان- میدونم، میدونم-
01:26:11.323 – 01:26:12.866
لوییز، اون اینجاس- حالا، وقتی من رسیدم خونه-
01:26:12.95 – 01:26:16.995
هیچ قصدی نداشتم ولی مامان همه جور مهمونی داشته بود
01:26:17.121 – 01:26:19.414
من همه جور مهمونی داشتم، قارست
01:26:19.498 – 01:26:22.584
همه میخان تو از وسایل پینگ پنگ شون استفاده کنی
01:26:22.668 – 01:26:26.463
یه نفر حتی یه چک 25 هزار دلاری میکشه
01:26:26.547 – 01:26:30.008
اگه مایل باشی که بگی دوس داری از راکت هاشون استفاده کنی
01:26:30.134 – 01:26:32.802
اوه ولی مامان من دوس دارم از راکت خودم استفاده کنم
01:26:32.887 – 01:26:34.888
سلام، لوییز خانم- سلام، فارست-
01:26:34.972 – 01:26:37.891
میدونم میدونم
01:26:37.975 – 01:26:40.643
ولی این 25 هزار دلاره، فارست
01:26:40.728 – 01:26:45.398
فکر کردم شاید بتونی یه مدت تو دستت نگه داری، ببینی شاید بهش عادت میکنی
01:26:45.483 – 01:26:47.609
خوب بنظر میای، فارست- مامان کاملا حق داشت-
01:26:47.693 – 01:26:50.195
واقعا خوب بنظر میای- خنده داره چطور اوضاع ردیف میشه-
01:26:50.321 – 01:26:53.448
من زیاد خونه نموندم، چون به بابا یه قولی داده بودم
01:26:53.532 – 01:26:55.784
و من همیشه سعی میکردم سر قولم بمونم
01:26:55.868 – 01:26:57.41
پس من رفته به بایو لا بتری
01:26:57.495 – 01:27:01.247
تا خونواده بابا رو ببینم و باهاشون آشنا شم
01:27:01.332 – 01:27:05.001
تو دیوونه ای یا فقط احمقی؟
01:27:05.711 – 01:27:07.962
احمق کسیه که کار احمقانه میکنه، خانم بلو
01:27:08.047 – 01:27:09.422
فک کنم
01:27:10.424 – 01:27:14.01
و البته، احترامات خودم رو به بابا ادا کردم
01:27:16.013 – 01:27:18.556
هی بابا، منم فارست گامپ
01:27:21.685 – 01:27:25.73
من هرچی که گفتی رو یادمه، و دارم همه چیو ردیف میکنم
01:27:28.526 – 01:27:35.323
من 24.562 دلار و 47 سنت پولی که داشتمو برداشتم
01:27:36.408 – 01:27:39.994
یا پولی که باقی موند بعد از یه مدل موی جدید و یه کت شلوار جدید
01:27:40.079 – 01:27:42.038
و من مامان رو برای یه شام واقعا مجلل بردم بیرون
01:27:42.123 – 01:27:45.375
و یه بلیط اتوبوس و سه تا دکتر پپر خریدم
01:27:45.918 – 01:27:47.71
یه چیزیو بم بگو
01:27:48.754 – 01:27:50.88
تو احمقی چیزی هستی؟
01:27:50.965 – 01:27:53.007
احمق کسیه که کار احمقانه میکنه، قربان
01:27:53.092 – 01:27:56.052
خب، این چیزیه که از من بعد گفتن این مونده
01:27:56.971 – 01:27:59.097
وقتی من در چین توی تیم منتخب پینگ پنگ آمریکا بودم
01:27:59.223 – 01:28:03.017
من فقط عاشق پینگ پنگ بازی کردن با راکت های نرم و سبکم بودم
01:28:03.102 – 01:28:04.352
که همه میدونستن این حقیقت نداره
01:28:04.436 – 01:28:05.812
ولی مامان میگفت این فقط یه دروغ مصلحتی کوچیکه
01:28:05.896 – 01:28:08.064
که به هیچکس ضرری نمیرسونه
01:28:09.483 – 01:28:15.404
خب بهرحال، من همه پولو روی بنزین و طناب و تورهای نو
01:28:16.156 – 01:28:17.906
و یه قایق میگو گیری درجه یک، گذاشتم
01:28:39.596 – 01:28:42.848
درسته بابا همه چیو در مورد میگو گیری بهم گفته بود
01:28:42.932 – 01:28:45.267
ولی میدونی چی فهمیدم؟
01:28:46.936 – 01:28:49.271
میگو گیری سخته
01:28:51.482 – 01:28:53.317
من فقط پنج تا گرفتم
01:28:53.443 – 01:28:55.277
یه چنتا دیگه بگیری، میتونی واسه خودت کوکتل درست کنی
01:29:00.116 – 01:29:01.867
هی، اصلا به اسم گذاشتن روی این قایق فکر کردی؟
01:29:01.951 – 01:29:04.62
داشتن یه قایق بدون اسم، بدشانسی میاره
01:29:06.998 – 01:29:11.835
من هیچوقت روی یه قایق اسم نذاشته بودم، ولی فقط‌ یه اسم بود که میتونستم بهش فکر کنم
01:29:13.004 – 01:29:16.215
زیباترین اسم در سراسر جهان
01:29:37.237 – 01:29:40.072
درسته که از جنی خیلی وقت بود خبری نداشتم
01:29:40.156 – 01:29:42.699
و بهش زیاد فکر میکردم
01:29:42.825 – 01:29:46.286
و امیدوار بودم هر کاری که میکنه اونو خوشحال کنه
01:31:32.559 – 01:31:35.102
من تمام وقت به جنی فکر میکردم
01:31:59.753 – 01:32:00.92
سلام
01:32:24.778 – 01:32:29.448
ستوان دن اینجا چیکار میکنی؟
01:32:29.533 – 01:32:33.452
خب، گمان کردم باید پاهای دریاییم رو امتحان کنم
01:32:33.537 – 01:32:37.289
ولی شما که پا ندارید، ستوان دن
01:32:37.374 – 01:32:39.667
بله، اینو میدونم
01:32:40.001 – 01:32:42.044
تو واسم یه نامه نوشتی، ابله
01:32:42.17 – 01:32:46.715
خب، خب ناخدا فارست گامپ. من باید اینو خودم میدیدم
01:32:48.343 – 01:32:55.224
بهت گفته بودم اگه تو ناخدای قایق میگو گیری بشی
01:32:55.35 – 01:32:57.935
اونوقت من میشم اولین دستیارت خب، من اینجام
01:32:58.019 – 01:33:01.147
من سر حرفم میمونم- باشه-
01:33:01.231 – 01:33:05.234
آره، ولی فکرشو نکن قراره تورو "قربان" صدا کنم
01:33:05.36 – 01:33:06.694
نه قربان
01:33:15.578 – 01:33:17.871
اون قایقمه
01:33:20.458 – 01:33:25.92
من این حسو دارم اگه بریم به سمت شرق، چنتا میگو گیرمون میاد
01:33:26.046 – 01:33:27.63
پس برو به چپ
01:33:29.049 – 01:33:31.968
برو به چپ- کدوم وری؟-
01:33:32.052 – 01:33:34.721
اونجا اونا اونجان
01:33:35.389 – 01:33:39.225
فرمون رو بگیر و برو به چپ- باشه-
01:33:40.436 – 01:33:44.564
گامپ چیکار میکنی؟ برو به چپ، چپ
01:33:46.942 – 01:33:50.57
این همونجاییه که ما اون میگوهارو پیدا میکنیم، پسرم
01:33:52.156 – 01:33:53.74
این همونجاییه که پیداشون میکنیم
01:34:06.42 – 01:34:10.548
هنوز میگویی در کار نیس، ستوان دن- باشه، خب من اشتباه کردم-
01:34:11.258 – 01:34:14.469
چطوری قراره پیداشون کنیم؟
01:34:14.595 – 01:34:17.096
خب، شاید تو باید واسه میگو دعا کنی
01:34:23.729 – 01:34:26.397
پس من هر یکشنبه به کلیسا میرفتم
01:34:27.65 – 01:34:29.651
بعضی وقتا ستوان دن هم میومد
01:34:29.777 – 01:34:32.779
هرچند فک میکنم دعا کردن رو به من واگذار میکرد
01:34:48.254 – 01:34:52.632
هیچ میگویی نیس- پس این خدای تو کدوم گوریه؟-
01:34:53.467 – 01:34:59.18
خنده داره که ستوان دن اینو گفت چون همون لحظه خدا خودشو نشون داد
01:35:16.031 – 01:35:20.868
تو هیچوقت این قایقو غرق نمیکنی- درسته که من ترسیده بودم-
01:35:20.995 – 01:35:24.038
ولی ستوان دن، دیوانه بود
01:35:24.164 – 01:35:25.498
یالا
01:35:28.627 – 01:35:33.84
تو به این طوفان میگی؟ یالا، حرومزاده
01:35:35.968 – 01:35:40.345
الان وقت زور آزماییه تو و من
01:35:40.471 – 01:35:44.349
من همینجام بیا و منو بگیر
01:35:46.144 – 01:35:50.022
تو هیچوقت این قایقو غرق نمیکنی
01:35:52.066 – 01:35:54.234
توفند کارمن، دیروز به اینجا آمد
01:35:54.36 – 01:35:56.903
و هرچیزی که نزدیکیش بود، نابود کرد
01:35:57.03 – 01:35:59.531
و مثل دیگر شهرها در بالا و پایین ساحل
01:35:59.699 – 01:36:02.075
تمام صعنت میگو گیری، بایو لا بتری
01:36:02.16 – 01:36:06.038
قربانی کارمن شد و در نابودی مطلق قرار گرفت
01:36:06.164 – 01:36:09.291
بعد از صحبت با مقامات محلی، این گزارشگر دریافت
01:36:09.375 – 01:36:12.836
در حقیقت، تنها یک قایق میگو گیری از طوفان جون سالم بدر برده
01:36:13.212 – 01:36:15.839
لوییز، لوییز اون فارسته
01:36:16.549 – 01:36:18.55
بعد از این، میگو گرفتن آسون بود
01:36:24.223 – 01:36:27.351
از اونجایی که مردم هنوز به اون میگو ها برای کوکتل میگو
01:36:27.435 – 01:36:31.563
و باربیکیو و همه این حرفا نیاز داشتن، و ما تنها قایقی بودیم که باقی‌مونده بود
01:36:31.731 – 01:36:34.983
میگوی بابا گامپ چیزی بود که اونا میخریدن
01:36:35.068 – 01:36:39.655
ما یه تعدادی قایق خریدیم دوازده تا جنی
01:36:39.739 – 01:36:43.241
یه انبار بزرگ قدیمی ما حتی کلاه هایی داشتیم که روش "بابا گامپ" نوشته شده بود
01:36:43.576 – 01:36:46.87
میگوی بابا گامپ این یه اسم خانواره
01:36:47.08 – 01:36:48.789
یه لحظه صبر کن، پسر
01:36:48.915 – 01:36:53.46
داری میگی تو مالک شرکت میگوی بابا گامپ هستی؟
01:36:53.586 – 01:36:56.588
بله قربان ما از "دیوی کراکت" بیشتر پول بدست آوردیم (قهرمان ملی آمریکا در قرن نوزدهم)
01:36:58.216 – 01:37:02.26
پسر، من تو عمرم خیلی چاخان شنیدم ولی این رو دست همشون بود
01:37:04.972 – 01:37:07.766
ما کنار یه میلیاردر نشسته بودیم
01:37:11.27 – 01:37:15.899
خب، من فکر میکنم این یه داستان خیلی دوست داشتنی بود
01:37:16.317 – 01:37:20.946
و تو خیلی خب تعریفش کردی با شور و اشتیاق
01:37:22.657 – 01:37:25.325
دوس داری ببینی ستوان دن، چه شکلیه؟
01:37:25.451 – 01:37:26.952
خب بله، دوس دارم
01:37:31.958 – 01:37:34
این خودشه، اینجا
01:37:36.337 – 01:37:38.588
... و بذار یه چیزیو در مورد ستوان دن بهت بگم
01:37:39.757 – 01:37:40.799
فارست
01:37:46.347 – 01:37:49.141
من هیچوقت واسه نجات دادن جونم، ازت تشکر نکردم
01:38:15.167 – 01:38:21.464
اون هیچوقت واقعا اینو نگفت، ولی فکر میکنم با خدا آشتی کرد
01:38:29.139 – 01:38:31.348
برای دومین بار، در 17 روز گذشته
01:38:31.475 – 01:38:34.935
رییس حمهور فورد، امروز از یک ترور امکان پذیر، گریخت
01:38:35.02 – 01:38:36.312
از پایگاه به جنی یک
01:38:36.396 – 01:38:39.899
از پایگاه به جنی یک- جنی یک بگوشم. بگو مارگو-
01:38:39.983 – 01:38:41.484
فارست یه تماس تلفنی داره
01:38:41.568 – 01:38:44.069
آره، خب تو باید بهشون بگی دوباره زنگ بزنن
01:38:44.154 – 01:38:47.531
الات حوصله نداره- مامانش مریضه-
01:39:08.22 – 01:39:10.596
مامان کجاس؟- طبقه بالاس-
01:39:13.433 – 01:39:15.392
سلام، فارست
01:39:16.353 – 01:39:18.896
فردا میبینمت- بسیار خب-
01:39:25.57 – 01:39:28.739
ما مطمئنا کمرتو صاف کردیم، مگه نه پسر؟
01:39:40.085 – 01:39:44.046
قضیه چیه مامان؟- من دارم میمیرم، فارست-
01:39:47.384 – 01:39:49.76
بیا جلو، بشین اینجا
01:40:04.109 – 01:40:07.611
چرا داری میمیری، مامان؟- نوبت منه-
01:40:08.613 – 01:40:10.489
الان نوبت منه
01:40:11.95 – 01:40:16.12
اصلا نترس عزیز دلم
01:40:17.747 – 01:40:20.124
مرگ جزیی از زندگیه
01:40:21.126 – 01:40:23.752
یه چیزیه که توی سرنوشت هممون هست
01:40:25.589 – 01:40:29.967
من اینو نمیدونستم ولی این قسمت بود که من مامان تو باشم
01:40:30.802 – 01:40:34.387
من بهترین کاری که میتونستم رو کردم- کارتو خوب انجام دادی، مامان-
01:40:35.18 – 01:40:40.351
خب، من باور دارم خودت سرنوشت خودتو میسازی
01:40:41.854 – 01:40:45.106
تو باید از چیزی که خدا بهت داده، بیشترین بهره رو ببری
01:40:48.986 – 01:40:51.112
سرنوشت من چیه، مامان؟
01:40:53.282 – 01:40:56.492
تو باید اونو خودت بفهمی
01:40:57.786 – 01:41:00.747
زندگی مثه یه جعبه شکلاته، فارست
01:41:00.831 – 01:41:02.999
هیچوقت نمیدونی چی قراره گیرت بیاد
01:41:03.125 – 01:41:07.503
مامان همیشه به طریقی چیزارو توضیح میداد که من بتونم بفهمم
01:41:07.588 – 01:41:09.797
دلم واست تنگ میشه، فارست
01:41:11.634 – 01:41:15.678
اون سرطان داشت و روز سه شنبه مُرد
01:41:17.181 – 01:41:20.516
من واسش یه کلاه جدید خریدم با چنتا گل کوچیک بالاش
01:41:23.562 – 01:41:26.856
این همه چیزیه که باید در موردش میگفتم
01:41:33.697 – 01:41:35.99
مگه نگفتی منتظر اتوبوس شماره هفتی؟
01:41:36.075 – 01:41:38.868
به زودی یکی دیگه میاد
01:41:42.706 – 01:41:46.292
حالا، چون من یه ستاره فوتبال و یه قهرمان جنگی
01:41:46.377 – 01:41:49.504
و یه سلبریتی ملی و یه ناخدای قایق میگو گیری
01:41:50.005 – 01:41:53.216
و یه فارغ التحصیل دانشگاه شده بودم، بزرگان شهر گرین بو، آلاباما
01:41:53.342 – 01:41:56.552
تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن و بهم یه شغل خوب پیشنهاد بدن
01:41:57.93 – 01:42:01.599
خب، من هیچوقت برای کار برنگشتم پیش ستوان دن
01:42:01.725 – 01:42:04.435
هرچند اون پول بابا گامپ منو تامین میکرد
01:42:04.561 – 01:42:09.148
اون برای من توی یه شرکت میوه، سرمایه گزاری کرده بود (شرکت اپل)
01:42:09.233 – 01:42:10.817
و از اون به بعد، بهم زنگ میزد میگفت
01:42:10.901 – 01:42:14.362
ما دیگه نباید نگران اون پول باشیم، و من میگفتم
01:42:14.446 – 01:42:16.739
"خوبه. یه مشکل کمتر"
01:42:19.785 – 01:42:23.705
مامان میگفت فقط یه مقدار ثروت رو آدم احتیاج داره
01:42:24.456 – 01:42:27.291
بقیش فقط واسه خودنماییه
01:42:27.376 – 01:42:31.254
پس، من یه مقدار زیادی از پولمو به کلیسای انجیل فوراسکوئر، دادم
01:42:33.716 – 01:42:37.885
و یه مقدار زیادیش رو به بیمارستان ماهی گیری بایو لا بتری دادم
01:42:40.764 – 01:42:45.309
و با اینکه بابا مرده بود و ستوان دن میگفت این دیوونگیه
01:42:45.436 – 01:42:48.062
من به مامان بابا، سهم بابا رو دادم
01:42:52.276 – 01:42:53.985
میدونی چیه؟
01:42:55.237 – 01:42:58.239
اون دیگه مجبور نبود تو هیچ آشپزخونه ای کار کنه
01:42:58.323 – 01:42:59.949
بوی فوق العاده ای داره
01:43:00.784 – 01:43:04.703
و چون من فوق میلیاردر بودم و اینکارو خیلی دوست داشتم
01:43:04.787 – 01:43:07.122
اون چمن هارو رایگان کوتاه میکردم
01:43:10.918 – 01:43:13.795
ولی شب هنگام، وقتی هیچکاری واسه انجام دادن نبود
01:43:13.88 – 01:43:16.256
و خونه کاملا خالی بود
01:43:17.258 – 01:43:19.634
من همیشه به جنی فکر میکردم
01:44:23.324 – 01:44:26.493
و بعدش، اون اومد پیشم
01:44:59.485 – 01:45:02.654
سلام، فارست- سلام، جنی-
01:45:14.208 – 01:45:16.835
جنی برگشت و پیش من موند
01:45:18.421 – 01:45:22.09
شاید به این خاطر بود که جایی رو نداشت بره
01:45:22.216 – 01:45:25.927
و شاید به این خاطر بود که خیلی خسته بود، چونکه اون رفت روی تخت
01:45:26.053 – 01:45:30.015
و خوابید و خوابید، انگار که سالها نخوابیده بود
01:45:31.266 – 01:45:33.559
بودن اون توی خونه، واقعا شگفت انگیز بود
01:45:34.895 – 01:45:40.024
هر روز ما قدم میزدیم و من مثه یه میمون روی درخت واسش وِروِر میکردم
01:45:40.108 – 01:45:42.651
و اون به ماجراهای پینگ پنگ کردن و میگو گیری
01:45:42.736 – 01:45:47.031
و اینکه مامان به بهشت سفر کرده، گوش میداد من همه صحبت هارو میکردم
01:45:47.115 – 01:45:50.451
جنی اکثر اوقات کاملا ساکت بود
01:46:30.617 – 01:46:33.827
چطور تونستی اینکارو بکنی؟
01:47:10.782 – 01:47:14.118
فکر کنم بعضی وقتا به اندازه کافی، سنگ وجود نداشت
01:47:16.329 – 01:47:20.833
من هیچوقت واقعا نفهمیدم اون چرا برگشت، ولی واسم مهم نبود
01:47:21.001 – 01:47:25.296
دوباره مثه قدیما شده بود ما دوباره مثه هویج و نخودفرنگی شده بودیم
01:47:27.382 – 01:47:31.719
هر روز من گلای قشنگ میچیدم و واسش تو اتاقش میذاشتم
01:47:33.221 – 01:47:36.807
و اون به من بهترین هدیه ای که یه نفر میتونست بگیره رو داد
01:47:36.891 – 01:47:39.727
کفشای نو- اونا فقط واسه دویدن هستن-
01:47:44.733 – 01:47:48.027
و اون حتی بهم نشون داد چطور برقصم
01:47:56.202 – 01:48:00.413
و خب، من و جنی، مثه یه خونواده بودیم
01:48:04.168 – 01:48:07.086
و اون شادترین لحظه زندگی من بود
01:48:31.695 – 01:48:34.614
دیگه تماشا نمیکنی؟
01:48:34.74 – 01:48:36.532
من میرم بخوابم
01:48:46.71 – 01:48:48.711
با من ازدواج میکنی؟
01:48:53.634 – 01:48:56.594
من شوهر خوبی میشم، جنی
01:48:59.264 – 01:49:01.307
حتما میشی، فارست
01:49:03.143 – 01:49:05.478
ولی تو با من ازدواج نمیکنی
01:49:07.773 – 01:49:09.982
تو نمیخای با من ازدواج کنی
01:49:13.57 – 01:49:15.988
چرا منو دوست نداری، جنی؟
01:49:20.994 – 01:49:23.121
من آدم باهوشی نیستم
01:49:24.832 – 01:49:27.25
ولی میدونم عشق چیه
01:50:04.288 – 01:50:05.538
جنی
01:50:07.458 – 01:50:09.959
فارست، بله من عاشقتم
01:51:03.095 – 01:51:06.765
به کجا داری فرار میکنی؟- من فرار نمیکنم-
01:52:38.357 – 01:52:43.695
اون روز، بدون هیچ دلیل خاصی، من تصمیم گرفتم یه کم بدوم
01:52:44.864 – 01:52:49.284
پس تا پایین جاده دویدم، و وقتی رسیدم اونجا
01:52:49.368 – 01:52:51.119
فکر کردم شاید باید تا آخر شهر بدوم
01:52:51.203 – 01:52:52.37
رییس جمهور کارتر، بخاطر
01:52:52.455 – 01:52:54.456
... گرما زدگی افتاد روی دستان
01:52:54.54 – 01:52:56.206
و وقتی رسیدم اونجا
01:52:56.291 – 01:53:00.461
فکر کردم شاید باید سرتاسر شهرستان گرین بو بدوم
01:53:00.545 – 01:53:02.963
و بعد از اینکه انقد دویدم، فهمیدم
01:53:03.048 – 01:53:06.3
شاید باید سرتاسر ایالت بزرگ آلاباما بدوم
01:53:06.384 – 01:53:07.593
و همین کارم کردم
01:53:08.219 – 01:53:10.804
من یک سره سرتاسر آلاباما رو دویدم
01:53:11.056 – 01:53:14.224
بدون هیچ دلیل خاصی، من ادامه میدادم
01:53:15.56 – 01:53:17.144
من یک سره تا اقیانوس دویدم
01:53:23.026 – 01:53:26.195
وقتی رسیدم اونجا، از اونجایی که انقد رفته بودم فهمیدم
01:53:26.738 – 01:53:29.573
بهتره برگردم و همینطور ادامه بدم
01:53:33.328 – 01:53:37.915
و وقتی به یه اقیانوس دیگه رسیدم، از اونجایی که انقدر رفته بودم فهمیدم
01:53:39.709 – 01:53:43.42
بهتره فقط برگردمو دوباره صاف ادامه بدم
01:53:44.589 – 01:53:49.426
وقتی خسته میشدم، میخوابیدم وقتی گرسنه میشدم، غذا میخوردم
01:53:49.511 – 01:53:52.554
... وقتی باید میرفتم به، میدونی
01:53:54.182 – 01:53:55.349
میرفتم
01:53:55.433 – 01:53:58.435
و خب، تو همش میدویدی
01:54:00.188 – 01:54:01.271
آره
01:54:36.558 – 01:54:41.812
من به مامان و بابا و ستوان دن خیلی فکر میکردم
01:54:42.814 – 01:54:46.316
ولی بیشتر از همه، به جنی فکر میکردم
01:54:47.402 – 01:54:49.57
من به اون خیلی فکر میکردم
01:54:50.321 – 01:54:53.407
برای بیش از دوساله، مردی به اسم فارست گامپ
01:54:53.491 – 01:54:56.91
یه باغبان از گرین بو، آلاباما که فقط برای خوابیدن توقف میکنه
01:54:56.995 – 01:54:59.163
داره سرتاسر آمریکا میدوه
01:54:59.247 – 01:55:01.248
چارلز کوپر این گزارش رو به دستمون رسونده
01:55:02.167 – 01:55:04.585
برای چهارمین بار، در سفرش در سرتاسر آمریکا
01:55:04.669 – 01:55:07.504
فارست گامپ، باغبانی از گرین بو، آلاباما
01:55:07.63 – 01:55:10.507
امروز دوباره داره از رود میسیسیپی، عبور میکنه
01:55:11.134 – 01:55:13.177
دارم خواب میبینم. فارست؟- قربان، چرا داری میدوی؟-
01:55:13.261 – 01:55:14.344
چرا دارید میدوی؟
01:55:14.429 – 01:55:16.013
اینکارو بخاطر صلح جهانی میکنی؟
01:55:16.097 – 01:55:17.431
اینکارو بخاطر بیخانمان ها میکنی؟
01:55:17.515 – 01:55:20.517
واسه حقوق زنان میدوی؟- یا برای محیط زیست؟-
01:55:20.602 – 01:55:21.602
یا بخاطر حیوانات؟
01:55:21.686 – 01:55:24.604
اونا نمیتونستن باور کنن یه نفر این همه بدوه
01:55:24.688 – 01:55:26.063
بدون هیچ دلیل خاصی
01:55:26.148 – 01:55:28.107
چرا داری اینکارو میکنی؟
01:55:28.192 – 01:55:33.196
من فقط حس دویدن داشتم
01:55:33.322 – 01:55:36.532
خودتی باورم نمیشه واقعا خودتی
01:55:37.367 – 01:55:42.497
بنظر میرسید، کاری که میکردم واسه مردم قابل درک بود
01:55:42.664 – 01:55:44.791
منظورم اینه که، این مثه یه هشدار بود که از سرم جست بیرون، میدونی؟
01:55:44.875 – 01:55:46.709
من گفتم این یه نفره که فهم و عملش باهم هستش
01:55:46.835 – 01:55:48.795
این یه نفره که همه ی کشفیات رو فهمیده
01:55:48.879 – 01:55:52.965
این یه نفره که جواب داره هر جا بری دنبالت میام، آقای گامپ
01:55:53.05 – 01:55:54.884
پس، من همراه داشتم
01:55:56.72 – 01:56:02.558
بعد از اون، من همراهان بیشتری داشتم و بعدش مردم بیشتری پیوستن
01:56:05.02 – 01:56:08.231
یه نفر بعدا بهم گفت این به مردم امید میداد
01:56:10.025 – 01:56:13.402
خب، من چیزی در این مورد نمیدونم
01:56:14.238 – 01:56:16.823
ولی بعضی از اون آدما ازم خواستن اگه میشه بهشون کمک کنم
01:56:17.032 – 01:56:20.284
هی پسر، گوش کن داشتم فکر میکردم میشه تو کمکم کنی؟
01:56:20.369 – 01:56:22.119
گوش کن، من تو کار برچسب سپر ماشینم
01:56:22.204 – 01:56:23.955
من داشتم به یه شعار خوب فکر میکردم
01:56:24.039 – 01:56:27.166
و از اونجایی که واسه مردم اینجا یه الهام بزرگ هستی
01:56:27.251 – 01:56:29.168
... فکر کردم تو بتونی کمکم کنی بپرم
01:56:29.253 – 01:56:32.88
واه پسر الان از رو یه تپه بزرگ گه سگ رد شدی
01:56:34.424 – 01:56:37.093
پیش میاد- چی، گه؟-
01:56:38.595 – 01:56:40.555
بعضی وقتا
01:56:42.432 – 01:56:45.101
چند سال بعد فهمیدم که اون یارو
01:56:45.185 – 01:56:47.019
با یه شعار برچسب سپر مطرح شده
01:56:47.104 – 01:56:50.106
و کلی پول ازش به جیب زده
01:56:51.567 – 01:56:53.776
یه بار دیگه، داشتم جلو میدویدم
01:56:53.902 – 01:56:57.196
یه نفر که همه پولشو بخاطر کسب و کار تی شرت از دست داده بود
01:56:57.281 – 01:56:59.323
میخاس صورتمو روی یه تیشرت بذاره
01:56:59.408 – 01:57:02.368
ولی نمیتونست خوب نقاشی کنه و دوربینم نداشت
01:57:02.452 – 01:57:05.955
بیا از این استفاده کن بهرحال هیچکی این رنگ رو دوس نداره
01:57:10.794 – 01:57:12.461
روز خوبی داشته باشی
01:57:14.089 – 01:57:15.214
خب، چند سال بعد
01:57:15.299 – 01:57:19.218
من فهمیدم اون مرد با یه ایده برای تی شرت، مطرح شده
01:57:19.303 – 01:57:21.679
اون کلی پول ازش به جیب زد
01:57:24.474 – 01:57:28.895
بهرحال، همونطور که گفتم من همراهان خیلی زیادی داشتم
01:57:30.147 – 01:57:31.314
مامانم همیشه میگفت
01:57:31.398 – 01:57:35.818
قبل از اینکه حرکت کنی، باید گذشته رو پشت سر بذاری
01:57:37.487 – 01:57:40.823
فکر کنم دویدنم بهمین خاطر بود
01:57:41.658 – 01:57:45.661
من برای سه سال و دو ماه
01:57:45.913 – 01:57:48.247
و چهارده روز و 16 ساعت دویدم
01:58:03.93 – 01:58:06.264
ساکت. ساکت اون میخاد یه چیزی بگه
01:58:17.693 – 01:58:19.444
خیلی خسته ام
01:58:22.281 – 01:58:24.324
فکر کنم الان میرم خونه
01:58:42.885 – 01:58:45.345
پس ما قراره چیکار کنیم؟
01:58:46.305 – 01:58:50.558
و همین شکلی، روزای دویدن من تموم شد
01:58:52.52 – 01:58:54.27
پس، به خونه توی آلاباما برگشتم
01:58:55.064 – 01:58:58.942
... لحظاتی قبل در ساعت 2:25 بعد از ظهر، رییس جمهور ریگان وقتی داشت از
01:59:00.987 – 01:59:05.156
پنج یا شش تیر توسط یک تروریست ناشناس شلیک شد
01:59:05.658 – 01:59:07.993
... تیر به قفسه سینه رییس جمهور اصابت کرد و مهاجم
01:59:08.077 – 01:59:10.036
من واست یه نامه آوردم
01:59:10.83 – 01:59:14.666
و یه روز توی آسمون صاف آبی، یه نامه از جنی رسید
01:59:14.75 – 01:59:19.004
خواسته بود اگه میشه بیام ساوانا و ببینمش
01:59:19.088 – 01:59:21.673
و این کاریه که دارم میکنم
01:59:21.757 – 01:59:24.342
اون منو تو تلویزیون، درحال دویدن دید
01:59:24.427 – 01:59:28.68
من قرار بود با اتوبوس شماره 9 برم به خیابون ریچموند
01:59:28.764 – 01:59:35.687
و پیاده بشم و به بلوک سمت چپ برم خیابون هنری 1947، آپارتمان شماره چهار
01:59:35.771 – 01:59:39.441
تو به اتوبوس نیاز نداری
01:59:39.567 – 01:59:44.112
خیابون هنری پنج شش تا بلوک پایینتره
01:59:45.948 – 01:59:48.283
اون پایین؟- اون پایین-
01:59:51.287 – 01:59:53.204
از صحبت باهات خوشبختم
01:59:54.498 – 01:59:57.125
امیدوارم همه چی واست روبراه بشه
02:00:04.633 – 02:00:06.301
هی
02:00:06.719 – 02:00:08.386
فارست
02:00:08.637 – 02:00:11.89
چیکارا میکنی؟ بیا تو. بیا تو
02:00:11.974 – 02:00:13.183
نامه ات به دستم رسید
02:00:13.267 – 02:00:15.894
در موردش تعجب کردم
02:00:17.438 – 02:00:19.23
این خونته؟
02:00:19.315 – 02:00:22.399
آره. الان بهم ریخته اس تازه از سرکار اومدم
02:00:22.484 – 02:00:26.195
خوبه. تو تهویه هوا داری
02:00:33.078 – 02:00:35.12
ممنون- یه خورده میخورم-
02:00:37.916 – 02:00:43.337
من یه مجموعه آلبوم از خبرای مربوط به تو و همه چی دارم
02:00:43.463 – 02:00:45.089
این تویی
02:00:46.674 – 02:00:48.05
و این یکی موقع دویدن دیدمت
02:00:51.012 – 02:00:53.18
من یه مسیر طولانی رو دویدم
02:00:53.681 – 02:00:55.516
برای یه مدت طولانی
02:00:57.727 – 02:00:59.228
... و اینجا
02:01:05.735 – 02:01:09.196
گوش کن، فارست نمیدونم چطور اینو بگم
02:01:11.699 – 02:01:16.036
فقط میخام بابت هرکاری که باهات کردم، ازت معذرت خواهی کنم
02:01:16.162 – 02:01:21.416
... چون من برای یه مدت طولانی بهم ریخته بودم و
02:01:23.086 – 02:01:24.086
یوهو
02:01:24.212 – 02:01:25.838
سلام- سلام
02:01:26.047 – 02:01:27.047
سلام
02:01:28.216 – 02:01:31.176
ایشون یه دوست قدیمیه از آلاباما- حالت چطوره؟-
02:01:31.261 – 02:01:34.346
گوش کن، هفته بعد برنامه ام عوض میشه، پس میتونم...ولی ممنون
02:01:34.43 – 02:01:36.473
مشکلی نیس. باید برم جنی دوبل پارک کردم
02:01:36.558 – 02:01:38.433
باشه، ممنون- خدافظ-
02:01:41.896 – 02:01:44.648
ایشون آقای گامپ، دوست خیلی خوبمه میتونی سلامش کنی؟
02:01:44.732 – 02:01:47.818
سلام، آقای گامپ- سلام-
02:01:47.902 – 02:01:50.904
میتونم الان برم تلویزیون ببینم؟- بله میتونی، فقط صداش رو کم کن-
02:01:53.741 – 02:01:57.077
تو مامان شدی، جنی- من مامان شدم-
02:01:59.956 – 02:02:01.79
اسمش فارسته
02:02:02.917 – 02:02:04.251
مثه من
02:02:05.879 – 02:02:08.005
من اسم باباش رو روش گذاشتم
02:02:08.965 – 02:02:11.425
باباشم اسمش فارسته؟
02:02:12.719 – 02:02:14.761
باباش تویی، فارست
02:02:29.235 – 02:02:30.444
هی
02:02:31.613 – 02:02:34.489
فارست به من نگاه کن به من نگاه کن، فارست
02:02:37.076 – 02:02:41.205
تو هیچ کاری لازم نیس انجام بدی، خب؟ تو هیچ اشتباهی نکردی
02:02:41.748 – 02:02:43.123
باشه؟
02:02:47.462 – 02:02:49.337
اون خوشگل نیس؟
02:02:50.339 – 02:02:53.299
اون خوشگل ترین چیزیه که تا حالا دیدم
02:02:57.095 – 02:02:58.179
... ولی
02:03:01.85 – 02:03:04.727
... باهوشه؟ یا
02:03:04.811 – 02:03:08.814
خیلی باهوشه توی کلاسش یکی از باهوش ترین هاس
02:03:18.158 – 02:03:20.618
آره اشکالی نداره برو باهاش حرف بزن
02:03:29.962 – 02:03:32.797
چی داری تماشا میکنی؟- برت و ارنی-
02:03:55.904 – 02:03:57.697
فارست
02:03:59.157 – 02:04:00.7
من مریضم
02:04:03.37 – 02:04:06.998
چیه، بخاطر سرماخوردگی سرفه میکنی؟
02:04:07.082 – 02:04:09.458
من یه جور ویروس دارم
02:04:09.543 – 02:04:12.253
... که دکترها نمیدونن اونا نمیدونن چی هستش
02:04:12.379 – 02:04:15.381
هیچ کاری نیس که بتونن براش بکنن
02:04:19.761 – 02:04:22.054
میتونی بیای خونه پیش من
02:04:23.724 – 02:04:29.395
جنی، تو و فارست کوچولو میتونین بیاین به خونه ام تو گرین بو، بمونین
02:04:33.734 – 02:04:36.527
اگه مریضی من ازت مراقبت میکنم
02:04:38.905 – 02:04:41.198
با من ازدواج میکنی، فارست؟
02:04:46.455 – 02:04:47.705
باشه
02:04:48.749 – 02:04:50.416
لطفا سر جاتون بشینید
02:04:54.254 – 02:04:56.589
فارست؟ وقتشه شروع کنیم
02:05:15.984 – 02:05:17.567
سلام
02:05:18.444 – 02:05:19.944
کراواتت
02:05:32.5 – 02:05:51.434
ستوان دن
02:05:52.269 – 02:05:53.937
سلام، فارست
02:05:54.605 – 02:05:57.273
شما پاهای نو دارین پاهای نو
02:05:58.484 – 02:06:02.278
آره من پاهای نو دارم سفارشی ساخته شده
02:06:02.988 – 02:06:06.991
آلیاژ تیتانیوم این چیزیه که تو شاتل فضایی ازش استفاده میکنن
02:06:10.83 – 02:06:12.33
پاهای جادویی
02:06:14.333 – 02:06:18.711
ایشون نامزدمه، سوزان
02:06:21.507 – 02:06:24.884
ستوان دن- سلام فارست-
02:06:26.971 – 02:06:30.181
ستوان دن، این جنی منه
02:06:30.558 – 02:06:33.56
سلام. خوشبختم که بالاخره دیدمتون
02:06:43.696 – 02:06:47.866
آیا تو فارست، جنی رو بعنوان همسر قبول میکنی؟
02:06:49.743 – 02:06:53.997
آیا تو جنی، فارست رو بعنوان شوهر قبول میکنی؟
02:06:55.332 – 02:06:58.71
و بدین ترتیب من شمارو زن و شوهر اعلام میکنم
02:07:29.575 – 02:07:31.451
سلام- سلام-
02:07:45.132 – 02:07:46.924
هی فارست
02:07:52.263 – 02:07:54.056
توی ویتنام ترسیدی؟
02:07:55.725 – 02:07:58.06
بله ... خب، من
02:07:59.395 – 02:08:01.104
نمیدونم
02:08:01.814 – 02:08:06.777
بعضی وقتا به اندازه کافی بارون بند میومد تا ستاره ها بیان بیرون
02:08:09.906 – 02:08:11.949
بعدش خیلی خوب بود
02:08:15.328 – 02:08:19.289
درست مثه قبل از غروب خورشید توی بایو بود
02:08:20.583 – 02:08:24.461
همیشه یه میلیون تلالو توی آب وجود داشت
02:08:26.256 – 02:08:30.175
مثل دریاچه کوهستانی خیلی واضح بود، جنی
02:08:30.301 – 02:08:34.888
مثه این بود که دوتا آسمون وجود داره یکی بالای اون یکی
02:08:37.433 – 02:08:40.477
و بعدش، توی بیابون وقتی خورشید طلوع میکرد
02:08:42.939 – 02:08:47.109
نمیتونستم بگم بهشت کجا تموم میشه
02:08:47.652 – 02:08:50.028
و زمین کجا شروع میشه
02:08:51.281 – 02:08:53.156
خیلی قشنگ بود
02:08:57.87 – 02:09:00.956
کاش میتونستم اونجا پیشت باشم
02:09:04.043 – 02:09:05.46
بودی
02:09:16.18 – 02:09:17.639
دوسِت دارم
02:09:22.02 – 02:09:25.355
تو شنبه صبح مُردی
02:09:27.066 – 02:09:30.819
و من تورو زیر درختمون خاک کردم
02:09:35.7 – 02:09:40.537
و خونه پدرت رو با بولدوزر خراب کردم
02:09:44.667 – 02:09:46.335
مامان
02:09:47.42 – 02:09:52.424
همیشه میگفت، مردن جزیی از زندگیه
02:09:55.845 – 02:09:58.18
کاش اینطور نبود
02:10:00.85 – 02:10:04.603
فارست کوچولو حالش خوبه
02:10:05.938 – 02:10:07.022
... ولی
02:10:07.273 – 02:10:09.941
کم کم دوباره قراره بره مدرسه
02:10:11.778 – 02:10:15.571
و من هر روز واسش صبحونه، ناهار و شام درست میکنم
02:10:17.741 – 02:10:23.746
مطمئن میشم هر روز موهاشو شونه کنه و دندوناشو مسواک بزنه
02:10:26.875 – 02:10:29.46
بهش یاد میدم چطور پینگ پنگ بازی کنه
02:10:30.754 – 02:10:31.796
باشه
02:10:32.047 – 02:10:33.214
اون واقعا خوبه
02:10:33.298 – 02:10:35.424
فارست، تو بزن
02:10:39.638 – 02:10:41.222
ما خیلی ماهیگیری میکنیم
02:10:44.768 – 02:10:48.229
و هر شب یه کتاب میخونیم اون خیلی باهوشه جنی
02:10:51.483 – 02:10:53.734
تو باید خیلی بهش افتخار کنی
02:10:55.445 – 02:10:56.904
من افتخار میکنم
02:10:57.948 – 02:11:01.158
اون واست یه نامه نوشته
02:11:02.744 – 02:11:04.787
میگه من نمیشه بخونمش
02:11:04.913 – 02:11:08.457
منم قرار نیس بخونم پس واست میذارمش اینجا
02:11:24.516 – 02:11:25.85
جنی
02:11:31.648 – 02:11:34.859
نمیدونم حق با مامان بود
02:11:36.194 – 02:11:37.695
یا حق با ستوان دن بود
02:11:37.821 – 02:11:40.406
نمیدونم
02:11:40.49 – 02:11:44.994
ما همگی یه سرنوشتی داریم
02:11:47.038 – 02:11:52.168
یا همگی روی یه نسیم به شکل تصادفی شناوریم
02:11:56.673 – 02:11:58.507
ولی فکر میکنم
02:12:00.385 – 02:12:02.178
شاید هردوتا درسته
02:12:06.516 – 02:12:09.393
شاید هر دوتا داره باهم اتفاق میفته
02:12:15.525 – 02:12:17.526
ولی من دلم برات تنگ میشه، جنی
02:12:23.909 – 02:12:28.329
اگه به چیزی احتیاج داشتی، من زیاد دور نیستم
02:13:03.614 – 02:13:06.574
اینم از اتوبوست
02:13:08.244 – 02:13:11.579
هی من اینو میشناسم
02:13:11.705 – 02:13:14.582
میخام توی بازی "نشون بده و بگو" اینو نشون بدم چونکه
02:13:14.708 – 02:13:17.377
مامان بزرگ عادت داشت اینو واست بخونه
02:13:17.461 – 02:13:19.587
کتاب محبوب من
02:13:22.925 – 02:13:24.425
اینم از این
02:13:24.593 – 02:13:26.052
باشه
02:13:27.763 – 02:13:29.264
برو ببینم
02:13:34.144 – 02:13:36.646
... هی، فارست
02:13:40.109 – 02:13:43.82
میخاستم بهت بگم، دوست دارم- منم دوست دارم بابایی-
02:13:45.823 – 02:13:48.616
وقتی برگردی من همینجام
02:13:53.163 – 02:13:56.416
تو فهمیدی که این اتوبوس مدرسه است مگه نه؟
02:13:56.5 – 02:14:00.044
البته، تو دوروتی هریس هستی من فارست گامپم
02:14:30.575 – 02:15:54.455
ترجمه و زیرنویس: مهدی نجاریان e-mail: [email protected]