SUBS.is
with subtitles
//

Forrest Gump (1994) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Forrest Gump
1994
Forrest Gump.XviD.he.srt
Forest.Gump.1994.DVDRip-heb.srt
Forrest Gump(1994).BluRay.1080p.x264.SNR.heb.srt
Subtitles
HebrewForrest Gump.XviD.he.srtHebrewForest.Gump.1994.DVDRip-heb.srt
HebrewForrest Gump(1994).BluRay.1080p.x264.SNR.heb.srt
Subtitle content
Forrest Gump(1994).BluRay.1080p.x264.SNR.heb.srt
00:00:22.527 – 00:00:26.277
שי אברהמי תירגום וסינכרון
00:00:43.424 – 00:00:46.487
פורסט גאמפ
00:03:19.449 – 00:03:20.31
.שלום
00:03:21.66 – 00:03:23.766
.קוראים לי פורסט .פורסט גאמפ
00:03:29.877 – 00:03:31.27
?את רוצה שוקולד
00:03:34.506 – 00:03:36.986
אני הייתי יכול לאכול .בערך מיליון וחצי כאלה
00:03:39.094 – 00:03:44.412
אימא שלי תמיד אמרה .שהחיים הם כמו קופסת שוקולדים
00:03:46.31 – 00:03:48.499
.אי אפשר לדעת מה תקבלי
00:03:56.303 – 00:03:58.481
.אלה בטח נעליים נוחות
00:04:00.324 – 00:04:04.146
את בטח יכולה ללכת כל היום .בנעליים כאלה ולא להרגיש כלום
00:04:07.205 – 00:04:09.472
.הלוואי שהיו לי נעליים כאלה
00:04:10.334 – 00:04:11.539
.הרגליים שלי כואבות
00:04:13.086 – 00:04:17.2
אימא תמיד אמרה שיש המון דברים .שאפשר לדעת על אנשים לפי הנעליים
00:04:19.076 – 00:04:22.004
.לאן הם הולכים .איפה הם היו
00:04:29.394 – 00:04:31.708
.אני נעלתי הרבה נעליים
00:04:34.466 – 00:04:38.712
,בטח אם אני יחשוב על זה מאוד חזק .אני ייזכר בנעליים הראשונות שלי
00:04:42.182 – 00:04:44.75
אימא אמרה .שהן ייקחו אותי לכל מקום
00:04:45.602 – 00:04:48.329
.היא אמרה שאלה הנעלי קסם שלי
00:04:48.413 – 00:04:51.307
,טוב, פורסט .אתה יכול לפתוח את העיניים עכשיו
00:04:58.882 – 00:05:00.298
.בוא נעשה סיבוב קטן
00:05:08.141 – 00:05:09.126
?איך זה מרגיש
00:05:12.896 – 00:05:17.211
,הרגליים שלו חזקות, גברת גאמפ .הכי חזקות שראיתי בחיים
00:05:17.734 – 00:05:21.335
.אבל הגב שלו עקום כמו פוליטיקאי
00:05:22.406 – 00:05:24.963
,אבל אנחנו ניישר אותו יפה עכשיו ?נכון, פורסט
00:05:25.575 – 00:05:26.587
!פורסט
00:05:28.203 – 00:05:32.226
כשהייתי תינוק, אימא קראה לי ,על שם גיבור מלחמת האזרחים הגדול
00:05:32.416 – 00:05:34.642
.אלוף נתן בדפורד פורסט
00:05:34.918 – 00:05:38.584
היא אמרה שאנחנו קשורים אליו איכשהו ומה שהוא עשה זה
00:05:38.672 – 00:05:42.328
הוא פתח איזה מועדון .שנקרא קו קלוקס קלאן
00:05:42.91 – 00:05:46.134
הם היו לובשים את הגלימות ואת הסדינים שלהם
00:05:46.43 – 00:05:50.369
ומתנהגים כמו חבורה של רוחות רפאים .או שדים או משהו
00:05:50.751 – 00:05:54.187
הם אפילו שמו סדינים על הסוסים שלהם .ורכבו עליהם
00:05:54.813 – 00:05:58.935
,ובכל מקרה .ככה קיבלתי את השם שלי, פורסט גאמפ
00:05:59.543 – 00:06:02.659
"אימא אמרה שהחלק "פורסט היה כדי להזכיר לי
00:06:02.759 – 00:06:07.399
...שלפעמים כולנו עושים דברים ש .נו, בכלל לא הגיוניים
00:06:13.373 – 00:06:15.991
...אוקיי ...תוציא... תוציא
00:06:16.96 – 00:06:18.926
?רגע, זה בכיוון הזה .חכה
00:06:20.939 – 00:06:21.769
...טוב
00:06:22.924 – 00:06:24.236
?על מה אתם מסתכלים
00:06:24.676 – 00:06:27.735
אף פעם לא ראיתם ?ילד קטן עם ברזלים על הרגליים
00:06:30.582 – 00:06:33.672
אף פעם אל תתן לאף אחד .להגיד לך שהוא יותר טוב ממך, פורסט
00:06:34.478 – 00:06:36.688
אם אלוהים היה רוצה שכולם יהיו אותו דבר
00:06:37.147 – 00:06:39.29
הוא היה שם לכולנו .ברזלים על הרגליים
00:06:39.357 – 00:06:43.17
לאימא תמיד הייתה דרך להסביר דברים .ככה שאני יבין אותם
00:06:44.513 – 00:06:47.826
.גרנו בערך 400 מטר מכביש 17
00:06:48.2 – 00:06:52.976
.בערך 800 מטר מהעיר גרינבו, אלבמה .זה במחוז גרינבו
00:06:54.264 – 00:06:56.612
הבית שלנו שייך למשפחה של אימא מאז
00:06:56.69 – 00:06:59.699
סבא של סבא של סבא שלה הגיע מעבר לים
00:06:59.699 – 00:07:01.63
,בערך לפני 1,000 שנים .או משהו כזה
00:07:02.672 – 00:07:05.438
מכיוון שהיינו רק אני ואימא והיו לנו את כל החדרים הריקים האלה
00:07:05.467 – 00:07:07.783
אימא החליטה .להשכיר את החדרים האלה
00:07:08.303 – 00:07:10.266
בעיקר לאנשים שעוברים בסביבה
00:07:10.347 – 00:07:14.338
,לדוגמה ממוביל, מונטגומרי .מקומות כאלה
00:07:14.392 – 00:07:15.797
.ככה אני ואימא קיבלנו כסף
00:07:17.187 – 00:07:19.411
.אימא הייתה אישה מאוד חכמה
00:07:20.023 – 00:07:24.505
,תזכור מה אמרתי לך, פורסט .אתה לא שונה מאף אחד אחר
00:07:27.531 – 00:07:29.658
?הבנת מה אמרתי, פורסט
00:07:29.991 – 00:07:34.388
.אתה אותו דבר כמו כולם .אתה לא שונה
00:07:34.663 – 00:07:38.693
.הילד שלך שונה, גברת גאמפ
00:07:39.209 – 00:07:41.373
.מנת המשכל שלו היא 75
00:07:42.112 – 00:07:45.13
,טוב, כולנו שונים .מר הנקוק
00:07:48.827 – 00:07:51.002
היא רצתה שיהיה לי את החינוך הכי טוב
00:07:51.054 – 00:07:54.453
אז היא לקחה אותי .לבית ספר המרכזי של מחוז גרינבו
00:07:55.058 – 00:07:56.787
.פגשתי את המנהל וכל זה
00:07:57.811 – 00:07:59.95
,אני רוצה להראות לך משהו .גברת גאמפ
00:08:01.148 – 00:08:03.342
.זה נורמלי
00:08:04.526 – 00:08:07.754
.פורסט נמצא כאן
00:08:08.655 – 00:08:14.174
המדינה דורשת מנת משכל מינימלית .של 80 כדי ללמוד בבית ספר ציבורי
00:08:14.703 – 00:08:17.141
.הוא יצטרך ללכת לבית ספר מיוחד
00:08:17.664 – 00:08:19.558
.הוא יהיה בסדר גמור
00:08:20.584 – 00:08:22.589
?מה המשמעות של "נורמלי" בכלל
00:08:22.752 – 00:08:26.197
...הוא אולי .קצת איטי
00:08:27.257 – 00:08:31.643
אבל הילד שלי פורסט יקבל אותן הזדמנויות כמו כולם
00:08:31.72 – 00:08:35.291
הוא לא יילך לאיזה בית ספר מיוחד .כדי ללמוד איך להחליף צמיגים
00:08:35.599 – 00:08:38.246
אנחנו מדברים .על חמש נקודות קטנות כאן
00:08:40.578 – 00:08:42.722
.בטח אפשר לעשות משהו
00:08:43.228 – 00:08:47.183
...טוב .אנחנו מערכת חינוך מתקדמת
00:08:47.986 – 00:08:50.59
אנחנו לא רוצים לראות אף אחד .נשאר מאחורה
00:08:51.781 – 00:08:54.778
?יש מר גאמפ, גברת גאמפ
00:08:58.496 – 00:09:00.102
.הוא בחופשה
00:09:17.849 – 00:09:20.713
לאימא שלך .מאוד אכפת מהלימודים שלך, ילד
00:09:27.15 – 00:09:29.265
?אתה לא מדבר הרבה, הא
00:09:41.122 – 00:09:42.891
.בסוף, הוא היה חייב לנסות
00:09:43.166 – 00:09:45.038
...זה היה נראה קל, אבל
00:09:46.336 – 00:09:47.98
.אוי, מה קרה
00:09:48.655 – 00:09:51.418
...קודם, יש ?"אימא, מה זה "חופשה -
00:09:52.3 – 00:09:54.949
?חופשה .לאן שאבא הלך -
00:09:57.514 – 00:09:59.624
...חופשה זה כשנוסעים לאנשהו
00:10:02.502 – 00:10:03.929
.ואף פעם לא חוזרים
00:10:09.276 – 00:10:13.076
בכל מקרה, אני מניח שאפשר להגיד .שאני ואימא היינו לבד
00:10:14.181 – 00:10:17.666
.אבל לא היה אכפת לנו .הבית שלנו אף פעם לא היה ריק
00:10:17.993 – 00:10:20.863
.תמיד היו אנשים שבאים והולכים
00:10:20.863 – 00:10:23.265
!ארוחת ערב !ארוחת ערב, כולם
00:10:23.265 – 00:10:25.312
!פורסט .זה באמת נראה מיוחד -
00:10:25.333 – 00:10:27.898
לפעמים היו לנו כל כך הרבה אנשים שישנו איתנו
00:10:27.961 – 00:10:31.359
,שכל חדר היה מלא במטיילים .אתם יודעים
00:10:31.694 – 00:10:35.712
,אנשים שכל הזמן בדרכים .ולא מניחים את הכובע
00:10:36.011 – 00:10:37.433
.ומקרים לדוגמה
00:10:37.47 – 00:10:39.733
,פורסט גאמפ !זה הזמן לארוחת ערב
00:10:40.048 – 00:10:40.977
?פורסט
00:10:40.977 – 00:10:43.322
,פעם אחת ,בחור צעיר ישן אצלנו
00:10:43.601 – 00:10:47.077
.והיה לו מקרה גיטרה
00:11:01.202 – 00:11:01.929
!פורסט
00:11:02.596 – 00:11:05.002
אמרתי לך .לא להפריע לבחור הנחמד הזה
00:11:05.29 – 00:11:06.623
.לא, זה בסדר, גברת
00:11:06.708 – 00:11:08.851
אני רק מראה לו .דבר או שניים על הגיטרה
00:11:09.627 – 00:11:12.159
טוב, אבל הארוחת ערב שלכם מוכנה .אם אתם רוצים לאכול
00:11:12.672 – 00:11:14.443
.כן, זה נשמע טוב .תודה, גברת
00:11:16.401 – 00:11:19.545
תשמע, אחי, תראה לי את .ההליכה הקטנה והמטורפת שעשית הרגע
00:11:19.971 – 00:11:21.08
.קצת יותר לאט
00:11:23.875 – 00:11:25.685
.אהבתי את הגיטרה הזאת
00:11:26.661 – 00:11:28.054
.היא נשמעה טוב
00:11:30.206 – 00:11:34.003
התחלתי לזוז לצלילי המוזיקה
00:11:34.361 – 00:11:35.8
.לנענע את הירכיים שלי
00:11:38.882 – 00:11:41.376
,איזה ערב אחד ,אני ואימא יצאנו לקניות
00:11:41.409 – 00:11:44.424
ועברנו ליד חנות הרהיטים ומכשירי חשמל של בנסון
00:11:44.496 – 00:11:45.386
?ונחשו מה
00:11:58.426 – 00:12:00.115
.זה לא לעיניים של ילדים
00:12:03.707 – 00:12:07.103
,כמה שנים יותר מאוחר ,"הגבר הצעיר והיפה שקראו לו "המלך
00:12:08.311 – 00:12:10.459
.הוא שר יותר מדי שירים
00:12:11.314 – 00:12:13.804
.קיבל התקף לב או משהו
00:12:14.943 – 00:12:16.755
.זה בטח קשה להיות המלך
00:12:21.308 – 00:12:23.45
,את יודעת ,זה מוזר איך זוכרים חלק מהדברים
00:12:23.55 – 00:12:24.621
.אבל חלק מהדברים לא
00:12:24.894 – 00:12:28.799
.תעשה את המקסימום עכשיו, פורסט .בטח, אימא -
00:12:30.583 – 00:12:34.995
אני זוכר את הנסיעה באוטובוס .ביום הראשון של הבית ספר, טוב מאוד
00:12:38.716 – 00:12:39.753
?אתה בא
00:12:40.51 – 00:12:43.619
.אימא אמרה לא לנסוע עם זרים
00:12:44.097 – 00:12:45.685
.זה האוטובוס לבית ספר
00:12:49.227 – 00:12:51.333
.אני פורסט .פורסט גאמפ
00:12:52.439 – 00:12:56.225
.אני דורותי האריס .אז עכשיו אנחנו לא זרים יותר -
00:13:09.456 – 00:13:10.905
.המושב הזה תפוס
00:13:13.61 – 00:13:14.493
!זה תפוס
00:13:22.994 – 00:13:24.43
.אתה לא יכול לשבת כאן
00:13:27.14 – 00:13:30.214
,את יודעת ,זה מוזר במה אנשים צעירים נזכרים
00:13:30.543 – 00:13:32.608
.כי אני לא זוכר שנולדתי
00:13:34.647 – 00:13:36.915
אני לא זוכר מה קיבלתי לחג המולד הראשון שלי
00:13:37 – 00:13:40.763
ואני לא יודע מתי יצאתי לפיקניק ...מחוץ לבית הראשון שלי, אבל
00:13:41.989 – 00:13:47.627
אני כן זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי .את הקול הכי מתוק בכל העולם
00:13:48.103 – 00:13:50.145
אתה יכול לשבת כאן .אם אתה רוצה
00:13:53.6 – 00:13:57.283
אני מעולם לא ראיתי .משהו כל כך יפה בחיים שלי
00:13:57.987 – 00:13:59.893
.היא הייתה כמו מלאכית
00:14:00.256 – 00:14:02.237
?אז אתה הולך לשבת או לא
00:14:08.039 – 00:14:09.65
?מה הבעיה ברגליים שלך
00:14:10.016 – 00:14:14.42
.שום דבר, תודה .הרגליים שלי מצוינות ויפות
00:14:15.188 – 00:14:19.592
,אני ישבתי לידה באוטובוס .ושוחחתי איתה כל הדרך לבית ספר
00:14:19.609 – 00:14:22.119
.הגב שלי עקום כמו סימן שאלה...
00:14:22.403 – 00:14:23.57
...אלה יעשו אותי
00:14:23.655 – 00:14:28.218
וחוץ מאימא, אף אחד לא דיבר איתי .או שאל אותי שאלות
00:14:28.952 – 00:14:30.661
?אתה מטומטם או משהו
00:14:30.995 – 00:14:33.828
:אימא אומרת .מטומטם הוא מי שעושה דברים מטומטמים
00:14:35.625 – 00:14:36.409
.אני ג'ני
00:14:37.476 – 00:14:39.245
.אני פורסט .פורסט גאמפ
00:14:39.963 – 00:14:44.348
.מאותו יום, תמיד היינו יחד .ג'ני ואני היינו כמו אפונה וגזר
00:14:48.304 – 00:14:49.917
.היא לימדה אותי לטפס
00:14:50.014 – 00:14:52.77
,יאללה, פורסט .אתה יכול לעשות את זה
00:14:52.809 – 00:14:54.787
.אני הראיתי לה איך להתנדנד
00:14:55.52 – 00:14:57.563
...קוף קטן וטוב
00:14:57.647 – 00:14:59.303
היא עזרה לי ללמוד לקרוא
00:15:00.821 – 00:15:02.5
.ואני הראיתי לה איך להתנפנף
00:15:04.804 – 00:15:08.459
,לפעמים סתם היינו יושבים בחוץ .ומחכים לכוכבים
00:15:08.741 – 00:15:10.675
.אימא תדאג לי
00:15:11.535 – 00:15:13.347
.תישאר עוד קצת
00:15:14.914 – 00:15:17.649
,מסיבה כלשהי .ג'ני אף פעם לא רצתה ללכת הביתה
00:15:18.751 – 00:15:20.644
,בסדר, ג'ני .אני יישאר
00:15:21.671 – 00:15:24.281
היא הייתה .החבר המאוד מיוחד שלי
00:15:27.844 – 00:15:29.199
.החבר היחיד שלי
00:15:33.308 – 00:15:35.992
אימא שלי תמיד אמרה לי .שניסים קורים כל יום
00:15:37.186 – 00:15:39.678
,יש אנשים שלא חושבים ככה .אבל זה נכון
00:15:42.709 – 00:15:43.662
!טמבל
00:15:45.153 – 00:15:49.235
?אתה מפגר, או סתם מטומטם .תראו, אני פורסט הצולע -
00:15:49.235 – 00:15:50.862
.תברח כבר, פורסט
00:15:52.06 – 00:15:55.186
!רוץ, פורסט !תברח! מהר
00:15:55.33 – 00:15:58.023
!תעלו על האופניים !מהר, בואו נתפוס אותו -
00:15:58.666 – 00:16:00.963
!קדימה !תיזהר, טמבל, הנה אנחנו באים -
00:16:01.294 – 00:16:02.529
!אנחנו נתפוס אותך
00:16:03.988 – 00:16:05.853
!רוץ, פורסט !רוץ
00:16:06.342 – 00:16:07.89
!רוץ, פורסט
00:16:09.552 – 00:16:10.956
!תחזור לכאן אתה
00:16:25.109 – 00:16:28.975
!רוץ, פורסט !רוץ
00:17:00.269 – 00:17:02.349
את לא תאמיני למה שאני יגיד לך
00:17:04.273 – 00:17:06.174
.אבל אני יכול לרוץ כמו הרוח
00:17:10.029 – 00:17:13.139
,מאותו יום ,אם הלכתי לאנשהו
00:17:13.85 – 00:17:15.266
!אני רצתי
00:17:15.326 – 00:17:17.559
!הוא בורח !תעצרו אותו
00:17:49.052 – 00:17:52.026
.הילד הזה הוא דפוק שאוהב לרוץ
00:17:56.367 – 00:18:00.069
זוכרת שאמרתי לך שנראה ?שג'ני אף פעם לא רצתה ללכת הביתה
00:18:00.83 – 00:18:03.998
,אז ,היא גרה בבית שהיה בגיל של אלבמה
00:18:04 – 00:18:06.168
אימא שלה עלתה לגן עדן כשהיא הייתה בת חמש
00:18:06.252 – 00:18:09.789
.ואבא שלה היה מין חקלאי
00:18:11.624 – 00:18:12.454
?ג'ני
00:18:12.55 – 00:18:14.183
.הוא היה אדם מאוד אוהב
00:18:15.178 – 00:18:19.323
הוא תמיד נישק ונגע בה .ובאחיות שלה
00:18:21.184 – 00:18:22.671
ואז איזה פעם
00:18:23.228 – 00:18:25.411
ג'ני לא הייתה באוטובוס .לנסוע לבית ספר
00:18:26.773 – 00:18:28.763
?ג'ני, למה לא באת לבית ספר היום
00:18:29.634 – 00:18:31.201
.אבא מנמנם
00:18:31.761 – 00:18:33.535
!ג'ני !בוא -
00:18:35.031 – 00:18:37.48
!ג'ני ?לאן את רצה
00:18:38.91 – 00:18:40.715
!כדאי לך לחזור הנה, ילדה
00:18:43.139 – 00:18:44.029
?איפה את
00:18:48.185 – 00:18:48.951
?ג'ני
00:18:49.494 – 00:18:51.224
?ג'ני ?איפה את
00:18:54.383 – 00:18:55.064
!ג'ני
00:18:55.802 – 00:18:58.497
.תתפלל איתי, פורסט .תתפלל איתי
00:18:58.888 – 00:18:59.651
!ג'ני
00:19:00.097 – 00:19:03.182
,אלוהים יקר, תהפוך אותי לציפור ,כדי שאני יוכל לעוף רחוק
00:19:03.182 – 00:19:04.667
.רחוק רחוק מכאן
00:19:05.228 – 00:19:08.382
,אלוהים יקר, תהפוך אותי לציפור ,כדי שאני יוכל לעוף רחוק
00:19:08.981 – 00:19:10.199
.רחוק רחוק מכאן
00:19:10.233 – 00:19:13.554
.אימא תמיד אמרה שאלוהים מסתורי
00:19:13.654 – 00:19:14.515
!ג'ני
00:19:14.612 – 00:19:17.244
הוא לא הפך את ג'ני לציפור .באותו יום
00:19:17.244 – 00:19:18.156
!כדאי לך לחזור לכאן
00:19:18.241 – 00:19:19.181
במקום זה
00:19:20.409 – 00:19:24.694
הוא גרם למשטרה להגיד .שג'ני לא צריכה לגור בבית הזה יותר
00:19:25.414 – 00:19:28.725
.היא עברה לגור עם סבתא שלה .מאוד קרוב בשדרות קריקמור
00:19:29.052 – 00:19:31.827
,מה שעשה אותי מאושר .כי היא הייתה מאוד קרובה
00:19:35.007 – 00:19:37.833
,לפעמים בלילות ,ג'ני הייתה מתגנבת החוצה
00:19:38.127 – 00:19:39.78
,ובאה לבית שלי
00:19:40.137 – 00:19:42.484
.רק בגלל שהיא אמרה שהיא פחדה
00:19:43.349 – 00:19:45.29
?פחדה ממה .אני לא יודע
00:19:45.935 – 00:19:48.662
אבל אני חושב שזה היה הכלב של סבתא שלה
00:19:49.272 – 00:19:50.63
.הוא היה כלב אכזרי
00:19:51.774 – 00:19:56.258
בכל מקרה, ג'ני ואני .היינו חברים הכי טובים עד התיכון
00:19:57.822 – 00:19:59.961
!היי, מטומטם !תפסיק -
00:20:00.992 – 00:20:02.424
!רוץ, פורסט !רוץ
00:20:03.995 – 00:20:05.401
?שמעת אותי, מטומטם
00:20:05.538 – 00:20:06.32
!רוץ, פורסט
00:20:06.32 – 00:20:08.298
!כנס לאוטו, כנס לאוטו !בואו ניסע
00:20:09.041 – 00:20:10.87
!קדימה, הוא בורח !מהר
00:20:11.778 – 00:20:14.179
!רוץ, פורסט !רוץ
00:20:14.185 – 00:20:17.236
!כדאי לך לברוח, מטומטם !קדימה, טמבל -
00:20:19.635 – 00:20:22.717
!תברח, טמבל !כן, כדאי לך לרוץ -
00:20:26.142 – 00:20:27.192
!פחדן
00:20:38.321 – 00:20:40.511
!סע, סע, סע
00:20:42.299 – 00:20:44.019
!רוץ, פורסט
00:20:46.829 – 00:20:50.144
,זה היה ככה .שרצתי כדי להגיע לאן שהלכתי
00:20:52.001 – 00:20:54.112
.לא חשבתי שזה ייקח אותי לאנשהו
00:21:23.632 – 00:21:27.768
?מי זה לעזאזל .זה שם הוא פורסט גאמפ, המאמן -
00:21:28.804 – 00:21:30.057
.סתם אידיוט מקומי
00:21:31.307 – 00:21:34.606
?והיית מאמינה .זכיתי גם ללכת למכללה
00:21:41.4 – 00:21:43.414
!פורסט !פורסט
00:21:43.604 – 00:21:44.849
!רוץ !בסדר -
00:21:44.976 – 00:21:45.723
!רוץ
00:21:45.821 – 00:21:48.699
!רוץ, יא בן זונה מטומטם !רוץ
00:22:00.836 – 00:22:04.197
!יא בן זונה !רוץ! מהר! רוץ
00:22:06.759 – 00:22:09.286
!לא !תפנה! לך
00:22:20.731 – 00:22:23.693
הוא בטח הבן זונה הכי מטומטם בעולם
00:22:24.443 – 00:22:26.042
!אבל הוא בהחלט מהיר
00:22:29.365 – 00:22:34.085
...אולי זה רק לי, אבל .המכללה הייתה תקופה מאוד מבלבלת
00:22:35.604 – 00:22:39.652
חיילים פדרליים אוכפים צו בית משפט .המשלב גזעים במכללת אלבמה היום
00:22:40.793 – 00:22:43.607
שני כושים התקבלו אבל רק אחרי שהמושל ג'ורג' וואלאס
00:22:43.607 – 00:22:47.051
ביצע את האיום הסמלי שלו .לעמוד בדלת המכללה
00:22:47.091 – 00:22:50.953
,המושל וואלאס ...אני מבין מההצהרה הזאת ש...ש
00:22:51.887 – 00:22:53.719
?ארל, מה קורה
00:22:53.973 – 00:22:55.571
(כושונים (דביבונים .מנסים להיכנס למכללה
00:22:55.595 – 00:22:56.326
?דביבונים
00:22:57.393 – 00:22:59.137
כשדביבונים ניסו להיכנס למרפסת האחורית שלנו
00:22:59.145 – 00:23:00.79
.אימא גירשה אותם עם מטאטא
00:23:01.063 – 00:23:03.107
,לא דביבונים, יא אידיוט .כושים
00:23:03.703 – 00:23:05.334
.והם רוצים ללמוד איתנו
00:23:06.068 – 00:23:08.026
?איתנו ?באמת
00:23:09.071 – 00:23:10.317
זמן קצר אחרי שהמושל וואלאס
00:23:10.317 – 00:23:12.874
ביצע את ההבטחה שלו לחסום את הכניסה
00:23:12.95 – 00:23:16.696
הנשיא קנדי הורה לשר ההגנה .להשתמש בכוח צבאי
00:23:17.079 – 00:23:19.847
,הנה, בסרטון הבא ,המפגש בין הגנרל גרהם
00:23:19.915 – 00:23:22.469
,מפקד המשמר הלאומי .והמושל וואלאס
00:23:23.252 – 00:23:25.819
כי חיילי המשמר הלאומי האלה...
00:23:26.119 – 00:23:29.395
נמצאים כאן היום .כחיילים פדרליים עבור אלבמה
00:23:29.675 – 00:23:32.904
,הם חיים בתוך הגבולות שלנו .הם כולם האחים שלנו
00:23:33.679 – 00:23:35.558
אנחנו מנצחים במאבק הזה
00:23:36.182 – 00:23:38.766
כי אנחנו מעוררים את העם האמריקאי
00:23:39.268 – 00:23:42.728
לסכנות שדיברנו עליהן כל כך הרבה פעמים
00:23:42.728 – 00:23:48.979
,שכל כך ברורות היום .הנטייה לדיקטטורה צבאית במדינה הזאת
00:23:52.448 – 00:23:53.636
,וכך, אחרי הכול
00:23:53.636 – 00:23:57.214
במכללת אלבמה בטוסקלוסה בוטלה ההפרדה הגזעית
00:23:57.269 – 00:23:59.975
והסטודנטים ג'ימי הוד ווויויאן מאלון
00:24:00.456 – 00:24:02.84
.נרשמו לשיעורי קיץ
00:24:06.028 – 00:24:08.663
.גברת, הפלת את הספר שלך .גברת
00:24:09.506 – 00:24:11.537
המושל וואלאס .עשה מה שהוא הבטיח לעשות
00:24:11.55 – 00:24:14.971
,כשנכח בקמפוס טוסקלוסה ...הוא מנע מהאספסוף להתאסף
00:24:15.179 – 00:24:16.428
?תגידו, זה לא היה גאמפ
00:24:17.389 – 00:24:18.66
.לא, לא יכול להיות
00:24:19.589 – 00:24:21.489
.בטח שזה היה הוא
00:24:26.132 – 00:24:27.175
כמה שנים יותר מאוחר
00:24:27.175 – 00:24:32.588
,האיש הקטן והעצבני בפתח המכללה .חשב שזה יהיה רעיון טוב ורץ לנשיאות
00:24:35.991 – 00:24:38.418
אבל מישהו חשב .שזה לא רעיון טוב
00:24:40.371 – 00:24:41.589
.אבל הוא לא מת
00:24:47.002 – 00:24:48.295
.האוטובוס שלי הגיע
00:24:49.38 – 00:24:52.088
?זה קו 9 .לא, זה קו 4 -
00:24:53.509 – 00:24:54.767
.היה נעים לדבר איתך
00:24:58.497 – 00:25:02.502
.אני זוכרת שזה קרה .שירו וואלאס
00:25:03.56 – 00:25:04.815
.הייתי במכללה
00:25:05.104 – 00:25:08.354
,היית במכללת בנות ?או מכללת בנות ובנים ביחד
00:25:08.354 – 00:25:09.353
.זה היה משותף
00:25:09.441 – 00:25:11.566
כי ג'ני למדה במכללה .שאני לא יכולתי ללכת אליה
00:25:12.236 – 00:25:13.737
.זאת הייתה מכללה רק לבנות
00:25:14.697 – 00:25:17.13
אבל הייתי הולך לבקר אותה .בכל הזדמנות שהייתה לי
00:25:48.564 – 00:25:49.457
!זה כואב
00:26:00.993 – 00:26:03.253
!פורסט !פורסט
00:26:05.414 – 00:26:06.739
!פורסט, די
00:26:07.409 – 00:26:09.55
!די ?מה אתה עושה
00:26:10.133 – 00:26:11.375
.הוא פגע בך ?מה לעזאזל קורה כאן -
00:26:11.42 – 00:26:12.508
!הוא לא ?מי זה -
00:26:12.82 – 00:26:14.058
!לך לשם ?מי זה -
00:26:14.974 – 00:26:16.34
?מה זה !בילי, אני מצטערת -
00:26:16.34 – 00:26:18.855
!תעופי ממני כבר !אל...חכה שנייה -
00:26:19.011 – 00:26:21.198
!אל תלך !בילי, חכה שנייה
00:26:22.097 – 00:26:23.56
!הוא לא יודע מה הוא עושה
00:26:26.018 – 00:26:28.606
!פורסט ?למה עשית את זה
00:26:31.648 – 00:26:33.165
.הבאתי לך שוקולד
00:26:34.885 – 00:26:35.715
.אני מצטער
00:26:38.964 – 00:26:40.763
.אני יחזור למכללה שלי עכשיו
00:26:41.199 – 00:26:42.062
...פורסט
00:26:45.871 – 00:26:46.951
.תראה אותך
00:26:49.441 – 00:26:51.653
.בוא .בוא
00:26:59.234 – 00:27:00.306
?זה החדר שלך
00:27:05.474 – 00:27:07.268
...אתם חולם לפעמים, פורסט
00:27:09.061 – 00:27:10.19
?על מי אתה הולך להיות
00:27:11.98 – 00:27:13.789
?מי אני הולך להיות .כן -
00:27:13.857 – 00:27:15.196
?אני לא הולך להיות אני
00:27:15.818 – 00:27:19.207
,אתה תמיד תהיה אתה .רק... סוג אחר שלך
00:27:20.306 – 00:27:21.071
?אתה מבין
00:27:22.271 – 00:27:23.495
.אני רוצה להיות מפורסמת
00:27:25.269 – 00:27:27.358
אני רוצה להיות זמרת .כמו ג'ואן באייז
00:27:29.373 – 00:27:30.384
...אני רק רוצה להיות
00:27:31.363 – 00:27:34.423
,על במה ריקה .עם הגיטרה שלי, הקול שלי
00:27:36.613 – 00:27:37.537
.רק אני
00:27:39.675 – 00:27:42.162
ואני רוצה להגיע לאנשים .ברמה האישית
00:27:45.581 – 00:27:48.199
,אני רוצה להיות מסוגלת לומר דברים .פשוט אחד-על-אחד
00:27:56.425 – 00:27:58.383
?היית פעם עם בחורה, פורסט
00:28:00.763 – 00:28:04.332
אני יושב לידן בקורס כלכלת-בית .כל הזמן
00:28:33.645 – 00:28:35.359
.אני מ...מצטער .זה בסדר -
00:28:44.615 – 00:28:45.36
.זה בסדר
00:28:49.161 – 00:28:51.331
.זה בסדר .יש לי סחרחורת -
00:28:59.905 – 00:29:01.928
אני בטוחה שזה אף פעם לא קרה .בכלכלת-בית
00:29:07.396 – 00:29:08.143
לא
00:29:14.978 – 00:29:17.66
נראה לי שהרסתי .את החלוק של השותפה שלך
00:29:18.09 – 00:29:19.849
,לא אכפת לי .אני לא אוהבת אותה גם ככה
00:29:20.217 – 00:29:22.742
!רוץ, רוץ, רוץ
00:29:23.679 – 00:29:28.182
!רוץ, רוץ, רוץ !רוץ, רוץ, רוץ
00:29:29.032 – 00:29:31.285
!תעצור
00:29:31.793 – 00:29:33.109
תעצור פורסט
00:29:36.108 – 00:29:39.763
,המכללה עברה מאוד מהר .כי שיחקתי כל כך הרבה פוטבול
00:29:40.404 – 00:29:43.34
הם אפילו הכניסו אותי למשהו שנקרא נבחרת ארה"ב במכללות
00:29:43.74 – 00:29:47.36
.שם זוכים לפגוש את נשיא ארה"ב
00:29:47.619 – 00:29:52.423
הנשיא קנדי נפגש עם נבחרת הפוטבול .למכללות בחדר הסגלגל היום
00:29:53.459 – 00:29:57.687
הדבר הבאמת טוב בלפגוש את נשיא ארה"ב
00:29:57.828 – 00:29:59.073
.זה האוכל
00:29:59.423 – 00:30:03.787
שמים אותכם באיזה חדר קטן .עם כל דבר שתרצו לאכול או לשתות
00:30:05.12 – 00:30:08.591
:ומכיוון שאחד .לא הייתי רעב, אלא צמא
00:30:08.765 – 00:30:11.046
:ושתיים .הם היו בחינם
00:30:11.56 – 00:30:14.142
.בטח שתיתי איזה 15 ד"ר פפר
00:30:17.566 – 00:30:19.821
.מזל טוב ?איך זה מרגיש להיות בנבחרת
00:30:19.821 – 00:30:20.797
.זה כבוד, אדוני
00:30:21.612 – 00:30:23.766
.מזל טוב ?איך זה מרגיש להיות בנבחרת
00:30:23.766 – 00:30:24.637
.מצוין, אדוני
00:30:26.241 – 00:30:28.734
.מזל טוב ?איך זה מרגיש להיות בנבחרת
00:30:28.744 – 00:30:29.639
.מצוין, אדוני
00:30:30.579 – 00:30:32.342
.מזל טוב ?איך אתה מרגיש
00:30:32.933 – 00:30:34.022
.אני חייב להשתין
00:30:34.917 – 00:30:36.82
נראה לי שהוא אמר .שהוא צריך ללכת להשתין
00:30:52.434 – 00:30:54.95
,מתישהו יותר מאוחר ,בלי שום סיבה מיוחדת
00:30:55.337 – 00:30:59.787
,מישהו ירה בנשיא הצעיר והנחמד הזה .כשהוא נסע במכונית שלו
00:31:00.943 – 00:31:05.09
,וכמה שנים אחרי זה ,מישהו ירה גם באחיו הקטן
00:31:05.155 – 00:31:07.217
.רק שהוא היה במטבח במלון
00:31:08.742 – 00:31:10.459
.זה בטח קשה להיות אחים
00:31:12.262 – 00:31:13.44
.אני לא יודע
00:31:13.956 – 00:31:15.473
!פורסט גאמפ
00:31:15.473 – 00:31:16.713
?את מאמינה
00:31:16.792 – 00:31:20.699
,רק אחרי 5 שנים של משחק פוטבול .קיבלתי תואר אקדמי
00:31:20.796 – 00:31:22.78
.מזל טוב, בן
00:31:23.59 – 00:31:25.233
.אימא הייתה כל כך גאה
00:31:26.969 – 00:31:30.943
.פורסט, אני כל כך גאה בך .הנה, אני יחזיק את זה בשבילך
00:31:30.943 – 00:31:32.659
.מזל טוב, בן
00:31:33.141 – 00:31:35.578
?חשבת על העתיד שלך
00:31:37.98 – 00:31:39.021
?חשבתי
00:31:40.774 – 00:31:42.721
.שלום, אני פורסט .פורסט גאמפ
00:31:42.721 – 00:31:45.636
!אף אחד לא שם זין מי אתה, לפלף
00:31:45.821 – 00:31:48.47
!אתה אפילו לא תולעת עלובה ומסריחה
00:31:48.532 – 00:31:51.389
,תזיז את התחת הלפלפי שלך לאוטובוס !אתה בצבא עכשיו
00:31:52.828 – 00:31:53.937
.המושב הזה תפוס
00:31:56.498 – 00:31:57.309
.תפוס
00:32:00.794 – 00:32:03.36
,בהתחלה .זה היה נראה שעשיתי טעות
00:32:03.672 – 00:32:07.824
,מכיוון שזה היה רק היום הראשון שלי .וכבר צעקו עליי
00:32:11.638 – 00:32:13.285
.אתה יכול לשבת אם אתה רוצה
00:32:14.016 – 00:32:17.418
,לא ידעתי את מי אני עלול לפגוש .או מה הוא עלול לשאול
00:32:17.978 – 00:32:19.802
?היית פעם בסירת שרימפס אמיתית
00:32:21.064 – 00:32:24.334
.לא .אבל הייתי בסירה מאוד גדולה
00:32:25.485 – 00:32:27.56
.אני מדבר על סירה לתפיסת שרימפס
00:32:28.363 – 00:32:30.636
.אני עבדתי בסירות שרימפס כל החיים
00:32:30.991 – 00:32:33.721
,התחלתי על הסירה של דוד שלי ,זה אח של אימא שלי
00:32:33.869 – 00:32:35.57
.כשהייתי בן בערך אולי 9
00:32:36.038 – 00:32:39.113
בדיוק רציתי לקנות סירה משלי .וגייסו אותי
00:32:41.001 – 00:32:43.937
השם האמיתי שלי .הוא בנימין ביופורד בלו
00:32:44.357 – 00:32:45.906
.אנשים קוראים לי באבא
00:32:46.548 – 00:32:49.909
.כמו הבחורים הגזענים האלה מפעם ?אתה מאמין
00:32:50.26 – 00:32:54.124
.השם שלי הוא פורסט גאמפ .אנשים קוראים לי פורסט גאמפ
00:32:54.89 – 00:32:59.375
,אז באבא היה מבאיו לה בטרה, אלבמה .ואימא שלו בישלה שרימפס
00:33:01.563 – 00:33:03.582
.ואימא שלה לפניה בישלה שרימפס
00:33:04.566 – 00:33:07.099
ואימא שלה לפני אימא שלה .גם בישלה שרימפס
00:33:07.611 – 00:33:11.434
המשפחה של באבא ידעה .כל מה שיש לדעת על עסקי השרימפס
00:33:11.615 – 00:33:14.518
אני יודע כל מה שיש לדעת .על עסקי השרימפס
00:33:14.743 – 00:33:17.648
,את האמת ,אני נכנס לעסקי השרימפס בעצמי
00:33:17.871 – 00:33:19.566
.אחרי שאני ייצא מהצבא
00:33:23.176 – 00:33:24.002
בסדר
00:33:24.127 – 00:33:28.254
!גאמפ ?מה המטרה היחידה שלך בצבא הזה
00:33:28.298 – 00:33:30.877
!לעשות מה שאתה אומר לי, רס"ר
00:33:30.926 – 00:33:34.285
!כוס אמק, גאמפ !אתה פאקינג גאון
00:33:34.429 – 00:33:36.867
זאת התשובה הכי מעולה .שאי פעם שמעתי
00:33:36.89 – 00:33:42.086
!בטח יש לך מנת משכל 160 !אתה פאקינג מוכשר, טירון גאמפ
00:33:43.73 – 00:33:44.867
!תקשיבו, אנשים
00:33:45.732 – 00:33:49.55
,מסיבה כלשהי .התאמתי לצבא כמו היתדות העגולות האלה
00:33:49.986 – 00:33:51.144
.זה לא כל כך קשה
00:33:51.321 – 00:33:54.632
,רק צריך לסדר מאוד יפה את המיטה .ולזכור לעמוד זקוף
00:33:55.075 – 00:33:59.087
:ותמיד לענות על כל שאלה ב .כן, הרס"ר
00:33:59.121 – 00:34:02.698
?זה ברור !כן, הרס"ר -
00:34:03.291 – 00:34:06.19
מה שאתה עושה זה, אתה רק גורר .את הרשתות שלך לאורך התחתית
00:34:06.67 – 00:34:09.825
ביום טוב, אתה יכול לתפוס .יותר מ- 45 ק"ג שרימפס
00:34:10.507 – 00:34:11.819
אם הכול הולך בסדר
00:34:12.226 – 00:34:15.829
,שני אנשים דגים שרימפסים 10 שעות ,פחות מה שמוציאים על דלק
00:34:16.257 – 00:34:17.824
...אתה יכול !סיימתי, הרס"ר -
00:34:18.551 – 00:34:19.56
!גאמפ
00:34:21.877 – 00:34:24.229
?למה הרכבת את הנשק כל כך מהר, גאמפ
00:34:24.813 – 00:34:26.58
.אתה אמרת לי, הרס"ר
00:34:26.606 – 00:34:29.992
!ישו המשיח הנוצרי .זה שיא פלוגתי חדש
00:34:30.152 – 00:34:32.815
אם זה לא היה בזבוז של כזה פאקינג חוגר מצוין
00:34:32.815 – 00:34:35.088
,הייתי ממליץ עליך לקורס קצינים .טירון גאמפ
00:34:35.115 – 00:34:36.999
!אתה תהיה אלוף יום אחד, גאמפ
00:34:37.033 – 00:34:38.863
,עכשיו !תפרק את הנשק שלך ותמשיך
00:34:42.205 – 00:34:45.668
,בכל מקרה, כמו שאמרתי .שרימפס הוא הפרי של הים
00:34:46.084 – 00:34:47.478
אפשר לעשות אותו על האש
00:34:47.634 – 00:34:50.963
,להרתיח אותו, לצלות אותו .לאפות אותו, לטגן אותו
00:34:50.963 – 00:34:54.164
,יש שרימפס קבב .שרימפס קריאולי
00:34:54.217 – 00:34:59.238
,שרימפס במיה, מטוגן במחבת .מטוגן בשמן עמוק, מוקפץ
00:34:59.389 – 00:35:02.866
,יש שרימפס אננס ,שרימפס לימון
00:35:03.018 – 00:35:05.345
,שרימפס קוקוס ,שרימפס פלפל
00:35:05.687 – 00:35:11.521
,מרק שרימפס, תבשיל שרימפס ,סלט שרימפס, שרימפס ותפוחי אדמה
00:35:11.735 – 00:35:14.516
,המבורגר שרימפס .סנדוויץ' שרימפס
00:35:17.365 – 00:35:18.948
.זה...זה בערך הכול
00:35:23.513 – 00:35:25.985
.הלילה בצבא הוא זמן של בדידות
00:35:27.25 – 00:35:30.857
,היינו שוכבים שם בדרגשים שלנו .והתגעגעתי לאימא שלי
00:35:31.463 – 00:35:34.031
.ו... התגעגעתי לג'ני
00:35:37.886 – 00:35:38.779
!גאמפ
00:35:39.805 – 00:35:41.625
.תקלוט את הציצים שלה
00:35:55.137 – 00:36:01.447
התברר, שג'ני נכנסה לצרות בגלל .כמה תמונות שלה בחולצת המכללה שלה
00:36:01.91 – 00:36:03.693
.וזרקו אותה מהמכללה
00:36:07.999 – 00:36:09.777
.אבל זה לא היה דבר רע
00:36:10.293 – 00:36:13.648
,כי מישהו שהיה לו תיאטרון בממפיס ,טנסי
00:36:13.964 – 00:36:19.044
,ראה את התמונות האלה .והציע לג'ני עבודה - לשיר במופע
00:36:19.803 – 00:36:21.224
בהזדמנות הראשונה שהייתה לי
00:36:21.763 – 00:36:25.506
,לקחתי את האוטובוס עד ממפיס .כדי לראות אותה מופיעה במופע הזה
00:36:25.517 – 00:36:28.467
!זאת הייתה אמבר, אמבר להבה !תנו לה הרבה מחיאות כפיים, חבר'ה
00:36:28.467 – 00:36:29.494
.עבודה טובה, אמבר
00:36:29.646 – 00:36:32.408
,ועכשיו ,להנאת האוזניים והעיניים שלכם
00:36:32.482 – 00:36:36.371
,ישירות מהוליווד, קליפורניה ,הביטניקית היפייפיה משלנו
00:36:36.444 – 00:36:39.866
בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים .לבובי דילן העסיסית
00:36:42.284 – 00:36:44.381
!סבבה !בובי -
00:37:07.475 – 00:37:09.035
.החלום שלה התגשם
00:37:10.812 – 00:37:12.454
.היא הייתה זמרת פולק
00:37:22.073 – 00:37:24.008
.קדימה, מותק, תנענעי את זה .תנענעי את זה עכשיו
00:37:24.409 – 00:37:25.808
.חבר, תן לה מפוחית
00:37:29.164 – 00:37:31.751
!מותק, זה לא ערוץ הילדים
00:37:31.833 – 00:37:34.446
,היי, מותק .יש לי משהו כאן בשבילך
00:37:35.42 – 00:37:39.019
!לעזאזל !היי, היי! אידיוט מפגר -
00:37:39.257 – 00:37:40.884
!אני שרה שיר כאן
00:37:44.054 – 00:37:45.573
!פולי, בוא לכאן
00:37:46.556 – 00:37:48.265
!תשתוק .אל תהיי כל כך ביישנית, מותק -
00:37:48.35 – 00:37:49.3
!שתוק
00:37:52.562 – 00:37:54.589
?פורסט, מה אתה עושה כאן
00:37:55.498 – 00:37:56.578
?מה אתה עושה
00:37:57.192 – 00:37:58.678
.בואי ?מה אתה עושה -
00:37:58.693 – 00:38:00.556
!פורסט, תעזוב אותי
00:38:06.534 – 00:38:08.452
,אתה לא יכול להמשיך לעשות את זה ,פורסט
00:38:08.536 – 00:38:10.621
אתה לא יכול להמשיך .לנסות להציל אותי כל הזמן
00:38:10.705 – 00:38:14.354
.הם ניסו לתפוס אותך .הרבה אנשים מנסים לתפוס אותי -
00:38:15.41 – 00:38:18.437
פשוט... אתה לא יכול .להמשיך לעשות את זה כל הזמן
00:38:19.481 – 00:38:22.403
.אני לא שולט בזה .אני אוהב אותך
00:38:23.359 – 00:38:24.201
...פורסט
00:38:25.138 – 00:38:26.743
.אתה לא יודע מה זה אהבה
00:38:34.062 – 00:38:36.217
?אתה זוכר את הפעם שהתפללנו, פורסט
00:38:38.041 – 00:38:42.177
התפללנו לאלוהים שיהפוך אותי לציפור ?כדי שאני יוכל לעוף רחוק רחוק
00:38:44.506 – 00:38:45.771
.כן, אני זוכר
00:38:49.844 – 00:38:51.636
אתה חושב ?שאני יוכל לעוף מהגשר הזה
00:38:59.354 – 00:39:01.444
?למה את מתכוונת, ג'ני
00:39:05.401 – 00:39:06.316
.כלום
00:39:09.864 – 00:39:11.001
.אני חייבת ללכת
00:39:14.202 – 00:39:15.118
.חכי, ג'ני
00:39:15.37 – 00:39:18.665
?פורסט, תתרחק ממני, בסדר .רק תתרחק ממני, בבקשה
00:39:19.916 – 00:39:20.974
?אני יכולה לקבל טרמפ
00:39:21.292 – 00:39:22.757
?לאן את נוסעת .לא אכפת לי -
00:39:22.919 – 00:39:23.726
.כנסי לאוטו
00:39:24.379 – 00:39:25.484
.אז ביי ביי, ג'ני
00:39:28.716 – 00:39:31.101
.הם שולחים אותי לווייטנאם
00:39:33.805 – 00:39:35.249
.זה במדינה אחרת לגמרי
00:39:38.726 – 00:39:39.978
.רק חכה רגע
00:39:42.147 – 00:39:44.08
,תקשיב ?תבטיח לי משהו, בסדר
00:39:45.175 – 00:39:47.271
,רק, אם מתישהו תהיה בצרות .אל תנסה להיות אמיץ
00:39:47.371 – 00:39:49.86
?רק תרוץ, בסדר .רק תברח
00:39:51.573 – 00:39:52.36
.בסדר
00:39:57.687 – 00:39:58.337
!ג'ני
00:40:00.899 – 00:40:02.407
.אני יכתוב לך כל הזמן
00:40:12.427 – 00:40:15.523
,וככה פתאום .היא נעלמה
00:40:31.529 – 00:40:32.98
.תחזור לי בריא ושלם
00:40:33.927 – 00:40:34.787
?אתה מבין
00:41:18.159 – 00:41:24.465
הם אמרו לנו .שוייטנאם תהיה מאוד שונה מארה"ב
00:41:25.166 – 00:41:30.237
,וחוץ מכל הפחיות בירה, והמנגלים .זה היה שונה
00:41:40.348 – 00:41:43.026
.בטח יש שרימפס בכל המים האלה
00:41:43.518 – 00:41:46.073
שמעתי שהוויטנאמים האלה .דייגי שרימפס טובים
00:41:46.771 – 00:41:49.84
,אתה יודע, אחרי שננצח במלחמה ,ונשתלט על הכול
00:41:50.4 – 00:41:51.68
אנחנו יכולים להביא דייגי שרימפס אמריקאים
00:41:51.693 – 00:41:53.275
שיבואו לכאן .וידוגו שרימפס במים האלה
00:41:53.528 – 00:41:55.07
.רק נדוג שרימפס כל הזמן, אחי
00:41:55.196 – 00:41:57.357
,כל כך הרבה שרימפס, בחיי .שאתה לא תאמין
00:41:59.033 – 00:42:00.547
.אתם בטח הדנדשים שלי
00:42:01.035 – 00:42:02.157
!בוקר טוב, המפקד !בוקר טוב, המפקד -
00:42:02.157 – 00:42:03.376
!תורידו את הידיים שלכם
00:42:04.025 – 00:42:05.071
.אל תצדיעו לי
00:42:05.081 – 00:42:08.75
יש צלפים ארורים בכל האזור הזה .שישמחו להוריד קצין
00:42:10.211 – 00:42:12.761
,אני סגן דן טיילור .ברוכים הבאים למחלקה 4
00:42:14.59 – 00:42:15.804
?מה הבעיה בשפה שלך
00:42:17.093 – 00:42:19.27
.נולדתי עם חניכיים גדולות, המפקד
00:42:19.554 – 00:42:23.392
.כן, טוב, כדאי לך להכניס אותן .זה ייתפס לך בחוט-תיל
00:42:25.435 – 00:42:26.855
?מאיפה אתם בעולם
00:42:26.894 – 00:42:28.144
!אלבמה, המפקד !אלבמה, המפקד -
00:42:30.081 – 00:42:30.993
?אתם תאומים
00:42:33.568 – 00:42:35.828
,לא .אנחנו לא קרובי משפחה, המפקד
00:42:38.239 – 00:42:40.834
.תשמעו .זה די פשוט כאן
00:42:42.051 – 00:42:43.158
אם תישארו לידי
00:42:43.529 – 00:42:46.292
,ותלמדו מהחבר'ה שנמצאים כאן זמן מה .תהיו בסדר
00:42:47.248 – 00:42:49.166
יש פריט אחד של ציוד צבאי
00:42:49.25 – 00:42:51.923
שיכול להיות ההבדל .בין גניחה חיה לגניחה מתה
00:42:53.755 – 00:42:56.798
.גרביים .רכות בלבד, ירוק-זית
00:42:57.008 – 00:42:58.348
.תנסו לשמור על הרגליים יבשות
00:42:58.426 – 00:43:02.051
כשאנחנו מפטרלים אני רוצה שתזכרו .להחליף גרביים כל פעם שאנחנו עוצרים
00:43:02.472 – 00:43:05.062
המקונג יאכלו רגליים של אנקה .ביחד עם כל הרגל
00:43:05.516 – 00:43:06.575
!סמל ווילי סימס
00:43:07.121 – 00:43:09.353
,כוס אמק ?איפה החבל שאמרתי לך להזמין
00:43:09.437 – 00:43:11.355
.שמתי בדרישות הגדוד
00:43:11.439 – 00:43:13.44
.כן, כן, כן, כן ...אז תתקשר לבני זונות האלה שוב
00:43:13.524 – 00:43:15.569
.סגן דן בהחלט הכיר את הציוד שלו
00:43:16.113 – 00:43:18.503
הרגשתי מאוד בר-מזל .שהוא היה הסגן שלי
00:43:19.197 – 00:43:22.244
הוא היה .ממסורת צבאית ארוכה וגדולה
00:43:22.867 – 00:43:26.16
מישהו במשפחה שלו נלחם ומת
00:43:26.954 – 00:43:31.178
.בכל אחת מהמלחמות האמריקאיות
00:43:32.126 – 00:43:34.055
!כוס אמק, תן קצת מכות .אני מטפל בזה, סגן -
00:43:34.212 – 00:43:35.036
!תזיז את זה
00:43:35.363 – 00:43:37.874
אני מניח שאפשר להגיד .שהיו ממנו הרבה ציפיות
00:43:40.41 – 00:43:42.68
?אז אתם מארקנסו, הא ...טוב
00:43:43.671 – 00:43:47.255
.הייתי שם .ליטל רוק זאת עיר יפה
00:43:48.309 – 00:43:50.227
,עכשיו ,לכו להוריד את הציוד
00:43:50.716 – 00:43:53.333
,להיפגש עם הסמל מחלקה .להכין מה שאתם צריכים לשדה
00:43:54.524 – 00:43:57.263
,אם אתם רעבים .יש לנו סטייקים בוערים כאן
00:43:58.569 – 00:44:00.622
:שתי הוראות קבע במחלקה הזאת
00:44:01.531 – 00:44:03.873
:אחד .תטפלו טוב בכפות רגליים שלכם
00:44:04.225 – 00:44:09.049
,שתיים: תנסו לא לעשות משהו מטומטם .כמו למות
00:44:15.837 – 00:44:17.762
אני מאוד מקווה .שאני לא יאכזב אותו
00:44:29.517 – 00:44:34.485
.יצא לי לראות הרבה מהאזור הכפרי .היינו עושים טיולים מאוד ארוכים
00:44:42.905 – 00:44:46.184
ותמיד חיפשנו .איזה מישהו בשם צ'רלי
00:44:54.876 – 00:44:56.433
!לעצור !תעצרו, חבר'ה -
00:44:59.964 – 00:45:01.589
.זה לא תמיד היה כיף
00:45:02.283 – 00:45:08.495
סגן דן תמיד קיבל תחושות מוזרות .על אבן, או עקבות, או הכביש
00:45:08.828 – 00:45:11.737
!אז הוא היה אומר לנו להתכופף !לשתוק
00:45:11.834 – 00:45:13.826
!תתכופפו !תשתקו
00:45:14.896 – 00:45:15.866
.אז עשינו את זה
00:45:33.915 – 00:45:35.915
אני לא מבין גדול בשום דבר
00:45:36.167 – 00:45:39.645
אבל אני חושב שחלק מהבחורים הכי .טובים של אמריקה שירתו במלחמה הזאת
00:45:40.087 – 00:45:42.334
.היה את דאלאס, מפיניקס
00:45:44.409 – 00:45:47.015
.קליבלנד .הוא היה מדטרויט
00:45:47.428 – 00:45:49.72
?טקס ?טקס
00:45:49.931 – 00:45:51.594
?מה לעזאזל קורה
00:45:52.183 – 00:45:53.475
...וטקס היה
00:45:54.234 – 00:45:56.609
.טוב, אני לא זוכר טקס מאיפה טקס בא
00:45:57.009 – 00:45:57.818
.שום דבר
00:46:02.276 – 00:46:03.657
.מחלקה 4, על הרגליים
00:46:04.862 – 00:46:06.874
.עדיין יש 10 ק"מ ללכת עד הנהר
00:46:07.495 – 00:46:08.425
!זוזו
00:46:08.658 – 00:46:10.894
.יאללה, לזוז
00:46:12.495 – 00:46:14.912
.יותר מהר .תראו קצת מרץ
00:46:14.997 – 00:46:19.415
מה שטוב בווייטנאם .זה שתמיד היה מקום ללכת אליו
00:46:19.46 – 00:46:20.529
!פיצוץ
00:46:24.298 – 00:46:25.94
.גאמפ, תבדוק את החור הזה
00:46:26.717 – 00:46:29.05
.ותמיד היה משהו לעשות
00:46:29.904 – 00:46:30.779
!תספור אותם
00:46:30.823 – 00:46:32.607
!תתפזרו !תכסו את הגב שלו
00:46:38.02 – 00:46:43.29
.יום אחד, התחיל לרדת גשם .וזה לא הפסיק 4 חודשים
00:46:44.552 – 00:46:47.037
:היינו בכל סוג של גשם שיש
00:46:47.655 – 00:46:49.426
.גשם קטן ועוקץ
00:46:50.908 – 00:46:52.908
.וגשם גדול ושמן
00:46:54.036 – 00:46:56.336
.גשם שהלך הצידה
00:46:56.831 – 00:47:00.904
,ולפעמים .הגשם שאפילו נראה כאילו מגיע מלמטה
00:47:02.57 – 00:47:04.814
,שכה אחיה .אפילו ירד גשם בלילה
00:47:06.09 – 00:47:08.386
.היי, פורסט .היי, באבא -
00:47:08.676 – 00:47:11.569
,אני יישען עליך .אתה פשוט תישען בחזרה עליי
00:47:12.054 – 00:47:14.72
,ככה .לא נצטרך לישון עם הראש בבוץ
00:47:16.851 – 00:47:19.07
,אתה יודע למה אנחנו שותפים טובים ?פורסט
00:47:20.296 – 00:47:22.177
.כי אנחנו שומרים אחד על השני
00:47:23.024 – 00:47:24.365
.כמו אחים וכל זה
00:47:26.861 – 00:47:29.613
.פורסט, יש משהו שחשבתי עליו
00:47:30.615 – 00:47:33.13
יש לי שאלה מאוד חשובה .לשאול אותך
00:47:35.244 – 00:47:37.786
מה דעתך להיכנס ?לעסקי ציד השרימפס איתי
00:47:40.374 – 00:47:41.346
.בסדר
00:47:42.084 – 00:47:44.969
,אחי, אני יגיד לך מה .גם חישבתי את הכול
00:47:45.63 – 00:47:47.921
כמה ק"ג של שרימפס .כדי לשלם על הסירה
00:47:48.349 – 00:47:49.854
.כמה ק"ג בשביל דלק
00:47:50.116 – 00:47:53.393
.אנחנו יכולים פשוט לחיות על הסירה .אנחנו לא צריכים לשלם שכר דירה
00:47:54.205 – 00:47:55.258
אני יהיה הקפטן
00:47:55.258 – 00:47:58.392
,אנחנו יכולים לעבוד ביחד .לחלל הכול בדיוק לחצי
00:47:58.392 – 00:48:00.486
.אחי, אני אומר לך, 50-50
00:48:00.811 – 00:48:03.988
,והיי, פורסט .כמה שרימפס שאתה יכול לאכול
00:48:05.941 – 00:48:07.58
.זה רעיון נחמד
00:48:08.819 – 00:48:10.956
.לבאבא באמת היה רעיון נחמד
00:48:14.642 – 00:48:17.568
אפילו כתבתי לג'ני .וסיפרתי לה על כל זה
00:48:18.621 – 00:48:21.607
,שלחתי לה מכתבים .לא כל יום, אבל כמעט
00:48:21.916 – 00:48:26.682
,סיפרתי לה מה אני עושה ...ושאלתי אותה מה היא עושה, ו
00:48:26.804 – 00:48:29.386
סיפרתי לה .איך חשבתי עליה תמיד
00:48:31.092 – 00:48:36.518
,ואיך ציפיתי לקבל מכתב ממנה .מייד כשיהיה לה זמן
00:48:38.516 – 00:48:40.889
.תמיד הודעתי לה שאני בסדר
00:48:42.211 – 00:48:47.675
:ואז, הייתי חותם בכל מכתב .באהבה, פורסט גאמפ
00:49:02.331 – 00:49:05.499
,איזה יום אחד .היינו בחוץ והלכנו, כמו תמיד
00:49:06.168 – 00:49:09.135
,ואז ,ככה פתאום
00:49:10.047 – 00:49:13.398
,מישהו כיבה את הגשם .והשמש יצאה
00:49:16.47 – 00:49:17.639
!מארב
00:49:18.806 – 00:49:20.358
!תפסו מכסה
00:49:23.811 – 00:49:26.61
!תתכופפו !מהר
00:49:29.692 – 00:49:31.776
!תורידו את החזירים האלה, כוס אמק
00:49:31.861 – 00:49:34.113
!פורסט ?אתה בסדר
00:49:37.199 – 00:49:39.844
!סטרונגארם! סטרונגארם !שים לב, סטרונגארם
00:49:40.369 – 00:49:42.538
!חובש, יש לנו פצוע
00:49:42.872 – 00:49:45.313
,סטרונגארם !זה רגל לימה 6, עבור
00:49:46.542 – 00:49:47.656
!קיבלתי, סטרונגארם
00:49:47.656 – 00:49:52.086
שים לב, יש לנו נכנסת מקו העצים !בנקודות כחול פלוס 2
00:49:52.286 – 00:49:53.624
...קלצ'ניקובים ורקטות
00:49:54.175 – 00:49:55.844
!פספסתי, פספסתי
00:49:58.345 – 00:49:59.583
!כוס אמק, מק
00:50:01.307 – 00:50:04.346
...תתפוס את !על הזין, תיכנס לקו העצים
00:50:05.686 – 00:50:06.584
!אלוהים
00:50:06.979 – 00:50:09.256
!היחידה שלי נפגעה קשה ונפצעה
00:50:09.315 – 00:50:12.859
!שש נסוגים אחורה לקו כחול !רגל לימה 6 רות סוף
00:50:13.552 – 00:50:15.888
!לסגת אחורה !לסגת
00:50:15.988 – 00:50:17.825
!רוץ !רוץ, פורסט
00:50:17.907 – 00:50:19.154
!לסגת אחורה !פורסט -
00:50:19.605 – 00:50:20.366
!פורסט
00:50:20.367 – 00:50:23.103
!רוץ, אחי !רוץ
00:50:23.103 – 00:50:24.54
!לסגת אחורה !רוץ -
00:50:26.665 – 00:50:28.939
!רוץ, כוס אמק !רוץ
00:50:50.064 – 00:50:51.529
!חובש
00:50:52.831 – 00:50:54.757
?אני יכול לקבל חובש
00:50:55.069 – 00:50:58.54
,רצתי ורצתי .כמו שג'ני אמרה לי
00:51:01.784 – 00:51:03.751
רצתי כל כך רחוק וכל כך מהר
00:51:03.958 – 00:51:07.705
,שדי מהר הייתי לבד .מה שהיה לא טוב
00:51:08.582 – 00:51:09.341
!באבא
00:51:12.253 – 00:51:15.367
,באבא היה החבר הכי טוב שלי .הייתי צריך לוודא שהוא בסדר
00:51:19.76 – 00:51:21.385
?יש חיילים שלנו כאן
00:51:22.763 – 00:51:24.931
.כן, יש לי 3 כאן
00:51:25.558 – 00:51:26.895
?איפה אתה לעזאזל
00:51:28.143 – 00:51:28.911
?באבא
00:51:30.563 – 00:51:32.615
ובדרך חזרה למצוא את באבא
00:51:33.399 – 00:51:36.073
.היה איזה בחור שוכב על האדמה
00:51:36.277 – 00:51:36.964
!טקס
00:51:39.572 – 00:51:40.221
בסדר
00:51:40.656 – 00:51:44.005
,לא יכולתי לתת לו לשכב שם לבד .מפוחד כמו שהוא היה
00:51:44.643 – 00:51:47.975
,אז הרמתי אותו .והוצאתי אותו משם
00:52:03.762 – 00:52:07.598
,וכל פעם שחזרתי לחפש את באבא :מישהו אחר אמר
00:52:07.598 – 00:52:09.526
.תעזור לי, פורסט .תעזור לי
00:52:17.484 – 00:52:19.354
...לא שומע ...לא שומע
00:52:21.655 – 00:52:22.947
.אל תדאג, אחי .תשכב על הגב
00:52:23.032 – 00:52:24.448
.אתה תהיה בסדר .אתה תהיה בסדר
00:52:27.536 – 00:52:30.588
התחלתי לפחד שאולי .אני אף פעם לא ימצא את באבא
00:52:30.664 – 00:52:31.509
עבור
00:52:31.999 – 00:52:35.284
קיבלתי, סטרונארם, אני יודע .שהמיקום שלי קרוב באופן מסוכן
00:52:35.377 – 00:52:37.211
!יש לנו צ'רלי בכל האזור הזה
00:52:37.338 – 00:52:39.866
אני חייב לקבל את המובילים המהירים !לכאן עכשיו, עבור
00:52:39.866 – 00:52:43.057
...שש, סטרונגארם, אנחנו רוצים !סגן דן, קולמן מת -
00:52:43.177 – 00:52:46.685
!אני יודע שהוא מת !כל המחלקה המזורגגת שלי מחוסלת
00:52:47.473 – 00:52:48.806
.רגל לימה 6, רגל לימה 6 !כוס אמק -
00:52:48.891 – 00:52:50.791
.מעביר את השידור הזה, עבור ?מה אתה עושה -
00:52:51.685 – 00:52:53.63
!תשאיר אותי כאן !לך מכאן
00:52:53.63 – 00:52:55.093
!תשאיר אותי כאן !צא מכאן
00:52:55.147 – 00:52:57.494
.רגל לימה 6, סטרונגארם .קיבלת את זה? עבור
00:52:57.524 – 00:52:59.984
!אלוהים !אמרתי תשאיר אותי כאן, כוס אמק
00:53:00.235 – 00:53:02.694
,רגל לימה 6 , לימה רגל 6 .זה סטרונגארם
00:53:02.694 – 00:53:05.611
,שים לב .המובילים המהירים נכנסים עכשיו, עבור
00:53:05.711 – 00:53:08.87
ואז, זה הרגיש כאילו .משהו פתאום קפץ ונשך אותי
00:53:09.87 – 00:53:11.394
!משהו נשך אותי
00:53:18.42 – 00:53:20.461
!מלוכסנים בני זונות
00:53:23.05 – 00:53:27.331
!אני לא יכול לעזוב את המחלקה !אמרתי לך להשאיר אותי שם, גאמפ
00:53:27.895 – 00:53:31.834
!תשכח ממני, תוציא את עצמך ?שמעת מה אמרתי
00:53:33.06 – 00:53:35.079
!כוס אמק, תוריד אותי
00:53:35.729 – 00:53:37.312
!תעוף כבר מכאן
00:53:41.068 – 00:53:43.632
,לא ביקשתי ממך למשוך אותי משם !לעזאזל איתך
00:53:43.737 – 00:53:45.11
?לאן לעזאזל אתה חושב שאתה הולך
00:53:45.197 – 00:53:46.375
.להביא את באבא
00:53:46.407 – 00:53:49.461
,יש לי מטוסים שצריכים להגיע עכשיו !הם הולכים להפציץ את כל האזור
00:53:50.369 – 00:53:52.899
!גאמפ, תישאר כאן !כוס אמק, זאת פקודה
00:53:52.899 – 00:53:55.468
!אני חייב למצוא את באבא
00:54:11.265 – 00:54:12.23
?פורסט
00:54:20.482 – 00:54:22.874
!באבא .אני בסדר, פורסט -
00:54:23.944 – 00:54:24.94
.אני בסדר
00:54:33.454 – 00:54:35.083
...אוי, באבא, לא
00:54:35.414 – 00:54:36.987
.לא, אני יהיה בסדר
00:54:45.799 – 00:54:48.222
.בוא. בוא .בוא
00:54:53.474 – 00:54:55.09
.אני בסדר, פורסט
00:54:56.31 – 00:54:59.084
.אני בסדר, אחי .אני בסדר גמור
00:55:36.183 – 00:55:39.433
.מטוסים נכנסים !בוס, תוציא את זה משם
00:55:40.354 – 00:55:44.441
אם הייתי יודע שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני ובאבא נדבר
00:55:44.983 – 00:55:46.777
.הייתי חושב על משהו יותר טוב להגיד
00:55:47.261 – 00:55:48.216
.היי, באבא
00:55:49.988 – 00:55:51.008
.היי, פורסט
00:55:53.6 – 00:55:54.411
?פורסט
00:55:55.594 – 00:55:56.993
?למה זה קרה
00:55:58.247 – 00:55:59.805
.ירו בך
00:56:01.75 – 00:56:05.724
ואז, באבא אמר משהו .שאני לעולם לא ישכח
00:56:06.613 – 00:56:08.265
.אני רוצה ללכת הביתה
00:56:10.284 – 00:56:12.461
.באבא היה החבר הכי טוב שלי
00:56:13.387 – 00:56:16.786
ואפילו אני יודע שזה לא משהו .שאפשר למצוא מעבר לפינה
00:56:18.158 – 00:56:21.662
באבא הלך להיות ...קפטן ספינת דיג שרימפס, אבל
00:56:22.366 – 00:56:25.167
במקום זה הוא מת שם .ליד הנהר הזה בווייטנאם
00:56:30.904 – 00:56:32.999
.זה כל מה שיש לי להגיד על זה
00:56:35.576 – 00:56:37.075
?זה היה כדור, לא
00:56:39.88 – 00:56:42.726
?כדור .שקפץ ונשך אותך -
00:56:46.474 – 00:56:49.06
.כן, אדוני .נשך אותי ישר בישבן
00:56:50.449 – 00:56:53.46
הם אמרו שזאת הייתה ...פציעה ששווה מיליון דולר, אבל
00:56:54.484 – 00:56:55.628
הצבא בטח שמר את הכסף הזה
00:56:55.929 – 00:56:58.062
כי עדיין לא ראיתי אגורה .מהמיליון דולר
00:57:00.501 – 00:57:03.593
הדבר הטוב היחיד בלהיפצע בישבן
00:57:04.229 – 00:57:05.356
.זה הגלידה
00:57:06.064 – 00:57:08.32
.הם נתנו לי כמה גלידה שרציתי
00:57:08.775 – 00:57:09.776
?ונחש מה
00:57:10.152 – 00:57:12.54
חבר טוב שלי .היה במיטה בחדר ליד
00:57:15.49 – 00:57:18.662
,סגן דן .הבאתי לך גלידה
00:57:20.754 – 00:57:22.819
.סגן דן, גלידה
00:57:34.843 – 00:57:36.604
.הגיע הזמן לאמבטיה שלך, סגן
00:57:45.646 – 00:57:46.535
!הארפר
00:57:50.192 – 00:57:52.796
?קופר ?לארסון
00:57:54.863 – 00:57:55.698
?וובסטר
00:57:57.616 – 00:58:00.949
?גאמפ? גאמפ .אני פורסט גאמפ -
00:58:04.565 – 00:58:05.375
?קייל
00:58:07.273 – 00:58:08.102
?ניקולס
00:58:08.634 – 00:58:09.926
מאת ג'ני קוראן
00:58:10.17 – 00:58:11.05
?מקמיל
00:58:12.896 – 00:58:13.757
?ג'ונסון
00:58:15.439 – 00:58:16.19
?טיילר
00:58:17.469 – 00:58:18.553
?הולידיי
00:58:25.502 – 00:58:27.871
!הפתעה, הפתעה, הפתעה
00:58:31.191 – 00:58:33.97
גאמפ, איך אתה יכול לראות ?את הזבל המטומטם הזה
00:58:34.37 – 00:58:35.358
!תכבה את זה
00:58:35.445 – 00:58:38.404
אתם צופים בערוץ .הכוחות האמריקאים בווייטנאם
00:58:38.824 – 00:58:40.797
.כאן ערוץ 6, סייגון
00:58:43.77 – 00:58:44.667
.תפיסה יפה, גאמפ
00:58:47.299 – 00:58:48.303
?אתה יודע לשחק את זה
00:58:50.761 – 00:58:53.12
.בוא, אני יראה לך .קח
00:58:55.032 – 00:58:56.847
...הסוד למשחק הזה הוא
00:58:57.451 – 00:58:58.938
לא משנה מה קורה
00:58:59.583 – 00:59:03.395
,אף פעם, אבל אף פעם .אל תוריד את העיניים מהכדור
00:59:06.877 – 00:59:07.767
טוב
00:59:11.348 – 00:59:14.814
,מסיבה כלשהי .טניס שולחן בא לי מאוד בקלות
00:59:15.552 – 00:59:18.033
?רואה .כל אידיוט יכול לשחק
00:59:18.972 – 00:59:21.061
.אז התחלתי לשחק את זה כל הזמן
00:59:22.893 – 00:59:24.117
שיחקתי טניס שולחן
00:59:24.311 – 00:59:27.082
אפילו כשלא היה לי אף אחד .לשחק איתו טניס שולחן
00:59:35.756 – 00:59:40.156
האנשים בבית חולים אמרו שזה גרם לי להיראות כמו ברווז במים
00:59:40.452 – 00:59:41.762
.מה שזה אומר
00:59:42.746 – 00:59:45.308
אפילו סגן דן .היה בא ומסתכל עליי משחק
00:59:51.505 – 00:59:55.534
,שיחקתי טניס שולחן כל כך הרבה .שאפילו שיחקתי את זה בשינה
01:00:03.183 – 01:00:07.422
!עכשיו, אתה תקשיב לי !לכולנו יש גורל
01:00:08.355 – 01:00:10.635
,שום דבר לא קורה סתם !הכול זה חלק מתוכנית
01:00:11.325 – 01:00:14.175
הייתי צריך למות שם עם החיילים שלי
01:00:14.319 – 01:00:18.11
!אבל עכשיו אני רק נכה מזורגג
01:00:18.365 – 01:00:20.021
!יצור חסר רגליים
01:00:20.118 – 01:00:21.972
!תסתכל! תסתכל !תסתכל עליי
01:00:22.744 – 01:00:23.813
?אתה רואה
01:00:23.912 – 01:00:27.732
אתה יודע איך זה ?שאתה לא יכול להשתמש ברגליים שלך
01:00:31.044 – 01:00:32.492
,כן, המפקד .אני יודע
01:00:36.241 – 01:00:37.905
?שמעת מה אמרתי
01:00:39.261 – 01:00:40.463
!אתה רימית אותי
01:00:41.196 – 01:00:44.74
,היה לי גורל !הייתי אמור למות בשדה
01:00:45.073 – 01:00:45.993
!בכבוד
01:00:46.46 – 01:00:50.887
,זה היה הגורל שלי !ואתה רימית ולקחת לי אותו
01:01:00.04 – 01:01:01.972
?אתה מבין מה אני אומר, גאמפ
01:01:04.978 – 01:01:08.574
.זה לא היה אמור לקרות .לא לי
01:01:11.084 – 01:01:12.445
.היה לי גורל
01:01:14.613 – 01:01:19.178
.הייתי סגן דן טיילור
01:01:25.265 – 01:01:27.578
.אתה עדיין סגן דן
01:01:50.832 – 01:01:51.86
.תראה אותי
01:01:53.668 – 01:01:54.947
?מה אני יעשה עכשיו
01:01:59.215 – 01:02:00.759
?מה אני יעשה עכשיו
01:02:11.728 – 01:02:12.761
?טוראי גאמפ
01:02:14.731 – 01:02:15.502
!כן, המפקד
01:02:16.817 – 01:02:17.764
.עמוד נוח
01:02:18.819 – 01:02:19.628
...בחור
01:02:21.153 – 01:02:22.586
.זכית בעיטור העוז
01:02:23.698 – 01:02:27.104
,נחש מה, סגן דן ...הם רוצים לתת לי עי
01:02:34.084 – 01:02:34.824
?גברת
01:02:36.109 – 01:02:37.864
?מה עשו עם סגן דן
01:02:38.755 – 01:02:39.704
.שלחו אותו הביתה
01:02:46.455 – 01:02:49.343
,שבועיים אח"כ .יצאתי מווייטנאם
01:02:50.35 – 01:02:53.543
הטקס נפתח עם נאום כנה של הנשיא
01:02:53.879 – 01:02:57.104
על הצורך בהסלמה נוספת .של המלחמה בווייטנאם
01:02:57.441 – 01:03:01.36
הנשיא ג'ונסון העניק 4 עיטורי העוז .לחיילים מכל אחד מהחילות
01:03:01.403 – 01:03:03.97
אמריקה חייבת לך .חוב של הכרת תודה, בני
01:03:06.324 – 01:03:09.514
.אני מבין שנפצעת ?איפה נפגעת
01:03:10.203 – 01:03:11.518
.בישבן, אדוני
01:03:12.255 – 01:03:13.567
.בטח מעניין לראות את זה
01:03:14.124 – 01:03:15.751
.הייתי קצת רוצה לראות את זה
01:03:30.557 – 01:03:32.031
.כוס אמק, בני
01:03:34.144 – 01:03:37.55
,אחרי זה ,אימא הלכה למלון לנוח
01:03:38.064 – 01:03:41.567
אז יצאתי לטיול .לראות את הבירה של האומה שלנו
01:03:41.651 – 01:03:44.559
,הילארי! טוב, יש לי הבדיקות ?מה את רוצה שאני יעשה איתם
01:03:44.863 – 01:03:46.676
?מה את עושה כאן כל כך מאוחר
01:03:46.798 – 01:03:48.676
.מזל שאימא נחה
01:03:48.981 – 01:03:54.079
כי הרחובות היו נורא צפופים באנשים שהסתכלו על כל הפסלים והאנדרטאות
01:03:54.08 – 01:03:56.762
וחלק מהאנשים האלה .היו קולניים ודחפו
01:03:56.791 – 01:03:59.874
!אוקיי, לכו אחריי !קדימה, בואו נזוז
01:04:00.587 – 01:04:02.915
,בכל מקום שהלכתי .הייתי צריך לעמוד בתור
01:04:06.801 – 01:04:08.35
!לכו אחריי, יאללה
01:04:10.138 – 01:04:11.953
.יאללה .מהר
01:04:17.812 – 01:04:18.638
.תעמוד כאן
01:04:22.62 – 01:04:25.059
.אתה בן אדם טוב שאתה עושה את זה !טוב
01:04:26.221 – 01:04:27.018
בסדר
01:04:28.24 – 01:04:31.503
,היה איזה מישהו .שדיבר קצת
01:04:31.701 – 01:04:35.265
,ומסיבה כלשהי .הוא לבש דגל אמריקאי כחולצה
01:04:35.288 – 01:04:36.747
...אני הולך להעלות כמה חיילים
01:04:36.831 – 01:04:40.635
."והוא אהב להגיד את מילת ה- "ז .הרבה
01:04:40.635 – 01:04:42.912
.ז" ככה ו- "ז" ככה"
01:04:43.171 – 01:04:45.074
,"וכל פעם שהוא אמר את מילת ה- "ז
01:04:45.59 – 01:04:48.363
,אנשים, מסיבה כלשהי .הם מחאו כפיים
01:04:48.426 – 01:04:51.571
!איפה לתקוע את המלחמה המזדיינת... !כן
01:04:55.475 – 01:04:57.626
.בוא, אחי .בוא לכאן, אחי
01:04:58.295 – 01:04:59.492
.יאללה, יאללה !כן, אתה
01:04:59.492 – 01:05:01.166
.יאללה .מהר, מהר, מהר
01:05:02.732 – 01:05:04.063
.אתה יכול לעשות את זה .תעלה לשם כבר
01:05:04.063 – 01:05:05.34
.לך .בדיוק
01:05:18.857 – 01:05:20.357
.תספר לנו קצת על המלחמה, אחי
01:05:21.485 – 01:05:22.705
?המלחמה בווייטנאם
01:05:23.32 – 01:05:26.361
!המלחמה בווייט-זין-נאם
01:05:46.693 – 01:05:47.515
!שלום
01:05:48.153 – 01:05:49.512
!יאללה, בן אדם, דבר
01:05:49.821 – 01:05:51.714
!נו !שלום -
01:05:51.865 – 01:05:52.797
...טוב
01:05:52.991 – 01:05:56.347
היה רק דבר אחד שיכולתי להגיד .על המלחמה בווייטנאם
01:05:56.536 – 01:06:01.558
יש רק דבר אחד שאני יכול להגיד .על המלחמה בווייטנאם
01:06:05.07 – 01:06:06.519
...בווייטנאם
01:06:08.692 – 01:06:09.289
...אתם
01:06:18.625 – 01:06:19.612
...מה לעזאזל אתה
01:06:19.793 – 01:06:21.564
,אני יוריד לך פצצה לראש !יא מנאייק מחורבן
01:06:22.629 – 01:06:25.093
?ישו, מה עושים עם זה
01:06:26.55 – 01:06:27.872
!אנחנו לא שומעים אותך
01:06:30.028 – 01:06:31.757
!אנחנו לא שומעים כלום
01:06:32.639 – 01:06:33.551
!זה, זה
01:06:33.629 – 01:06:34.399
!תן לי את זה !יותר גבוה -
01:06:35.225 – 01:06:36.548
!יותר חזק
01:06:37.635 – 01:06:38.351
!זהו
01:06:39.98 – 01:06:42.662
.וזה כל מה שיש לי להגיד על זה
01:06:50.115 – 01:06:52.944
.זה כל כך נכון, אחי .אמרת הכול
01:06:54.878 – 01:06:55.948
?איך קוראים לך
01:06:56.963 – 01:06:59.42
.קוראים לי פורסט .פורסט גאמפ
01:07:01.001 – 01:07:01.932
!פורסט גאמפ
01:07:02.294 – 01:07:03.583
!גאמפ
01:07:05.171 – 01:07:08.959
!פורסט !פורסט
01:07:12.971 – 01:07:15.409
!ג'ני !פורסט -
01:07:42.876 – 01:07:46.036
זה היה הרגע הכי מאושר .בחיים שלי
01:07:48.24 – 01:07:51.682
ג'ני ואני .היינו כמו אפונה וגזר שוב
01:07:53.053 – 01:07:54.41
היא הראתה לי את הסביבה
01:07:54.721 – 01:07:57.254
ואפילו הציגה אותי .לכמה מהחברים החדשים שלה
01:07:57.39 – 01:08:01.044
.תסגור את זה .ותרחיק את התחת הלבן שלך מהחלון
01:08:01.144 – 01:08:02.768
?אתה לא יודע שאנחנו במלחמה פה
01:08:04.064 – 01:08:05.481
.אחי, הוא בסדר .הוא בסדר, הוא אחד מאיתנו
01:08:05.565 – 01:08:07.483
.בואי אני יגיד לך עלינו ?איפה לעזאזל היית -
01:08:07.567 – 01:08:09.747
המטרה שלנו כאן היא להגן על המנהיגים השחורים שלנו
01:08:09.747 – 01:08:13.674
,מהמתקפה הגזענית של החזיר ,שרוצה להתעלל במנהיגים השחורים שלנו
01:08:13.74 – 01:08:16.824
,לאנוס את הנשים שלנו !ולהשמיד את הקהילות השחורות שלנו
01:08:19.996 – 01:08:21.231
?מי הרוצח-תינוקות
01:08:22.04 – 01:08:24.23
,זה החבר הטוב שלי שסיפרתי לך עליו .זה פורסט גאמפ
01:08:24.834 – 01:08:26.123
.פורסט, זה ווסלי
01:08:26.67 – 01:08:27.961
ווסלי ואני גרנו יחד בברקלי
01:08:28.046 – 01:08:30.813
והוא נשיא הסניף בברקלי .של סטודנטים למען דמוקרטיה
01:08:30.813 – 01:08:32.17
.בוא אני יגיד לך עוד משהו
01:08:32.258 – 01:08:36.381
אנחנו כאן כדי להציע הגנה ועזרה !לכל מי שזקוק לעזרה שלנו
01:08:36.596 – 01:08:40.182
,כי אנחנו, הפנתרים השחורים .נגד המלחמה בווייטנאם
01:08:40.266 – 01:08:44.048
כן, אנחנו מתנגדים לכל מלחמה ,שבה חיילים שחורים נשלחים לחזית
01:08:44.048 – 01:08:45.944
.כדי למות למען מדינה ששונאת אותם
01:08:46.022 – 01:08:49.257
כן, אנחנו מתנגדים לכל מלחמה ,שבה חיילים שחורים הולכים להילחם
01:08:49.275 – 01:08:52.361
וחוזרים כדי שיתעללו ויהרגו אותם בקהילות שלהם
01:08:52.445 – 01:08:53.947
.כשהם ישנים במיטה בלילה
01:08:54.114 – 01:08:54.964
!יא דפוק מזדיין
01:08:54.964 – 01:08:57.561
כן, אנחנו נגד כל הפעולות .הגזעניות והאימפריאליות האלה
01:09:08.044 – 01:09:10.913
!פורסט !תפסיק! תפסיק
01:09:13.116 – 01:09:13.933
!פורסט
01:09:15.051 – 01:09:16.836
!די !די
01:09:23.435 – 01:09:24.805
...אוי, אלוהים
01:09:25.645 – 01:09:27.502
.לא הייתי צריך להביא אותך לכאן
01:09:28.148 – 01:09:30.771
הייתי צריך לדעת !שזה יהיה רק מטרד שטותי
01:09:32.944 – 01:09:35.139
.הוא לא צריך להרביץ לך, ג'ני
01:09:40.493 – 01:09:41.491
.בוא, פורסט
01:09:47.959 – 01:09:50.821
מצטער שהייתי צריך ללכת מכות .באמצע מסיבת הפנתרים השחורים שלכם
01:09:54.841 – 01:09:57.044
הוא לא מתכוון לזה .כשהוא עושה דברים כאלה, הוא לא
01:09:57.26 – 01:09:58.964
.אני בחיים לא הייתי פוגע בך, ג'ני
01:10:01.431 – 01:10:02.794
.אני יודעת שלא, פורסט
01:10:05.602 – 01:10:08.182
.אני רציתי להיות הבן זוג שלך
01:10:18.598 – 01:10:20.742
.המדים האלה מדליקים, פורסט
01:10:22.494 – 01:10:25.538
.אתה נראה חתיך בהם .באמת
01:10:29.793 – 01:10:31.076
?את יודעת מה ?מה -
01:10:35.34 – 01:10:38.087
אני שמח שהיינו כאן יחד .בעיר הבירה של המדינה שלנו
01:10:40.553 – 01:10:41.932
.גם אני, פורסט
01:10:42.388 – 01:10:47.216
.הסתובבנו כל הלילה, ג'ני ואני .סתם דיברנו
01:10:49.145 – 01:10:51.848
היא סיפרה לי .על כל הנסיעות שהיא עשתה
01:10:52.398 – 01:10:56.648
ואיך היא גילתה דרכים ."להרחיב את התודעה"
01:10:57.07 – 01:10:58.826
.וללמוד לחיות בהרמוניה
01:11:00.24 – 01:11:02.617
שבטח נמצאת במערב איפשהו
01:11:02.659 – 01:11:05.266
כי היא נסעה את כל הדרך .עד קליפורניה
01:11:05.266 – 01:11:07.229
תנסו לאהוב זה את זה עכשיו
01:11:07.413 – 01:11:08.013
!היי
01:11:09.441 – 01:11:11.174
?מישהי רוצה לנסוע לסן פרנסיסקו
01:11:12.168 – 01:11:14.202
.אני יבוא .סבבה -
01:11:15.505 – 01:11:18.74
זה היה לילה מאוד מיוחד .בשביל שנינו
01:11:20.26 – 01:11:22
.לא רציתי שהוא ייגמר
01:11:23.054 – 01:11:24.75
.הלוואי שלא היית נוסעת, ג'ני
01:11:26.558 – 01:11:27.921
.אני חייבת, פורסט
01:11:29.352 – 01:11:30.214
?ג'ני
01:11:32.772 – 01:11:34.475
.המצב קצת יצא משליטה
01:11:35.441 – 01:11:38.933
,זה פשוט המלחמה הזאת !ובן הזונה השקרן הזה, ג'ונסון
01:11:40.947 – 01:11:43.595
.אני בחיים לא יפגע בך .את יודעת את זה
01:11:46.87 – 01:11:48.28
?את יודעת מה אני חושב
01:11:50.373 – 01:11:51.262
...אני חושב
01:11:52.501 – 01:11:55.844
שאת צריכה ללכת הביתה !לגרינבו, אלבמה
01:12:06.139 – 01:12:06.997
...פורסט
01:12:08.918 – 01:12:10.909
,יש לנו חיים מאוד שונים .אתה יודע
01:12:20.653 – 01:12:23.893
.אני רוצה שתקחי את זה
01:12:28.494 – 01:12:30.189
.פורסט, אני לא יכולה לקחת את זה
01:12:32.332 – 01:12:36.736
,קיבלתי את זה .רק כי עשיתי מה שאמרת לי לעשות
01:12:38.53 – 01:12:39.922
?למה אתה כל כך טוב אליי
01:12:42.3 – 01:12:43.459
.את החברה שלי
01:12:45.845 – 01:12:47.221
.אני תמיד יהיה החברה שלך
01:13:28.388 – 01:13:33.307
.וככה פתאום, היא הלכה .יצאה מהחיים שלי שוב
01:13:34.727 – 01:13:37.172
זה צעד קטן לאדם
01:13:39.065 – 01:13:41.982
.זינוק ענק לאנושות
01:13:47.573 – 01:13:49.882
חשבתי שאני חוזר לווייטנאם
01:13:50.201 – 01:13:53.146
אבל במקום זה, הם החליטו ,שהדרך הכי טובה שאלחם בקומוניסטים
01:13:53.496 – 01:13:54.653
.היא לשחק טניס שולחן
01:13:55.206 – 01:13:57.326
אז הייתי בכוחות המיוחדים
01:13:57.583 – 01:13:59
נוסע ברחבי הארץ
01:13:59.07 – 01:14:02.7
מעודד את כל החיילים הפצועים .ומראה להם איך לשחק טניס שולחן
01:14:03.423 – 01:14:05.423
הייתי כל כך טוב שכמה שנים יותר מאוחר
01:14:05.425 – 01:14:08.495
הצבא החליט שאני צריך להיות .בנבחרת הטניס שולחן האמריקאית
01:14:09.679 – 01:14:12.197
היינו האמריקאים הראשונים שביקרו במדינת סין
01:14:12.281 – 01:14:14.395
,אחרי איזה מיליון שנים .או משהו כזה
01:14:14.726 – 01:14:18.054
מישהו אמר ששלום עולמי היה בידיים שלנו
01:14:18.229 – 01:14:20.128
.אבל אני בסה"כ שיחקתי טניס שולחן
01:14:21.107 – 01:14:24.259
,כשהגעתי הביתה .הייתי סלבריטי לאומי
01:14:24.902 – 01:14:26.842
.יותר מפורסם אפילו מקפטן קנגורו
01:14:27.28 – 01:14:29.816
.הנה הוא, פורסט גאמפ .כאן
01:14:36.706 – 01:14:38.451
.מר גאמפ, בוא שב
01:14:40.96 – 01:14:42.57
.פורסט גאמפ, ג'ון לנון
01:14:43.796 – 01:14:44.483
.ברוך הבא הביתה
01:14:44.483 – 01:14:48.614
,היית במסע רציני ?אתה יכול לספר לנו, איך הייתה סין
01:14:51.721 – 01:14:56.848
,בסין .לאנשים בקושי יש כלום
01:14:57.06 – 01:14:58.143
?אין רכוש
01:15:01.272 – 01:15:04.519
,ובסין .הם אף פעם לא הולכים לכנסייה
01:15:05.677 – 01:15:06.947
?גם אין דת
01:15:09.405 – 01:15:10.471
.קשה לדמיין
01:15:11.013 – 01:15:12.482
.זה קל אם מנסים, דיק
01:15:14.494 – 01:15:15.561
כמה שנים יותר מאוחר
01:15:15.561 – 01:15:19.44
הבחור הנחמד מאנגליה היה בדרך הביתה לראות את הילד הקטן שלו
01:15:19.665 – 01:15:21.943
וחתם כמה חתימות
01:15:22.794 – 01:15:26.713
,ובלי שום סיבה מיוחדת בכלל .מישהו ירה בו
01:15:29.801 – 01:15:33.771
.הם נתנו לך את עיטור העוז
01:15:34.931 – 01:15:36.5
.זה סגן דן
01:15:39.811 – 01:15:41.114
!סגן דן
01:15:41.521 – 01:15:46.099
.הם נתנו לך את עיטור העוז
01:15:47.86 – 01:15:49.464
,כן, המפקד .הם באמת נתנו
01:15:49.464 – 01:15:51.1
...הם נתנו לך
01:15:51.531 – 01:15:55.49
,מפגר ,טיפש שהולך לטלוויזיה
01:15:55.785 – 01:16:00.192
ועושה צחוק מעצמו מול כל המדינה המזורגגת
01:16:00.706 – 01:16:02.886
.את עיטור העוז
01:16:04.277 – 01:16:05.162
.כן, המפקד
01:16:07.613 – 01:16:10.439
...טוב !אז זה פשוט נפלא
01:16:12.468 – 01:16:14.903
,כן, טוב :יש לי רק דבר אחד להגיד על זה
01:16:14.987 – 01:16:17.331
.כוס אמק על אמריקה
01:16:21.344 – 01:16:22.086
!אלוהים
01:16:24.981 – 01:16:25.768
!אלוהים
01:16:26.192 – 01:16:27.271
!סגן דן
01:16:28.526 – 01:16:31.425
סגן דן אמר שהוא גר בבית מלון
01:16:31.425 – 01:16:33.279
ובגלל שלא היו לו רגליים
01:16:33.406 – 01:16:37.018
הוא העביר את רוב הזמן .בחיזוק הידיים שלו
01:16:39.453 – 01:16:40.904
.קח ימינה .קח ימינה
01:16:44.542 – 01:16:47.085
!היי !זוז כבר -
01:16:47.17 – 01:16:49.93
,מה אתה עושה כאן בניו יורק ?סגן דן
01:16:50.047 – 01:16:52.643
אני חי על חשבון .הציצי של הממשלה
01:16:54.218 – 01:16:55.655
!מייבש אותו לגמרי
01:16:55.678 – 01:16:57.712
!היי, היי, היי ?אתה עיוור
01:16:57.805 – 01:16:59.61
!אני הולך כאן !זוז הצידה -
01:16:59.61 – 01:17:02.817
!סע מכאן !יאללה, לך! לך! לך
01:17:09.233 – 01:17:12.775
נשארתי עם סגן דן .וחגגתי את החגים
01:17:17.408 – 01:17:19.693
,שתהיה לכם שנה נהדרת .תמהרו הביתה ושאלוהים יברך אותכם
01:17:23.831 – 01:17:26.65
?כבר מצאת את אלוהים, גאמפ
01:17:28.211 – 01:17:30.5
,לא ידעתי שאני אמור לחפש אותו .המפקד
01:17:38.471 – 01:17:40.963
,זה כל הנכים האלה ,שם בנכי צבא
01:17:41.933 – 01:17:44.051
.זה הדבר היחיד שהם מדברים עליו
01:17:45.519 – 01:17:48.81
.אלוהים ככה ואלוהים ככה
01:17:49.841 – 01:17:52.251
?אם מצאתי את אלוהים
01:17:52.86 – 01:17:56.113
הם אפילו הביאו כומר .שיבוא לדבר איתי
01:17:56.739 – 01:18:01.517
,הוא אמר: אלוהים מקשיב .אבל אני חייב לעזור לעצמי
01:18:02.787 – 01:18:05.068
שאם אני יקבל את אלוהים ללב שלי
01:18:06.082 – 01:18:09.651
אני יזכה ללכת לצידו .בגן עדן
01:18:09.961 – 01:18:11.237
?שמעת מה אמרתי
01:18:13.172 – 01:18:17.23
...ללכת .לצידו בגן עדן
01:18:17.26 – 01:18:21.747
.אז, תנשק את התחת הנכה שלי ?אלוהים מקשיב
01:18:22.483 – 01:18:23.834
!איזה אוסף שטויות
01:18:27.353 – 01:18:29.514
.אני הולך לגן עדן, סגן דן
01:18:37.78 – 01:18:38.552
...אז
01:18:42.118 – 01:18:45.56
,לפני שאתה הולך ,למה שלא תוריד את התחת שלך לפינה
01:18:45.579 – 01:18:48.124
.ותביא לנו עוד בקבוק ריפל .כן, המפקד -
01:18:48.165 – 01:18:53.37
,אנחנו בערך ברחוב 45 בעיר ניו יורק .באסטור פלאזה 1
01:18:53.379 – 01:18:55.213
.זה המקום של המלון הישן אסטור
01:18:55.298 – 01:18:57.507
?מה לעזאזל יש בבאיו לה בטרה
01:18:57.591 – 01:18:58.788
.סירות שרימפס
01:18:59.305 – 01:19:02.256
?סירות שרימפס ?מי שם זין על סירות שרימפס
01:19:02.513 – 01:19:04.26
אני חייב לקנות לי איזה סירת שרימפס
01:19:04.26 – 01:19:05.373
.ברגע שיהיה לי כסף
01:19:05.683 – 01:19:08.516
,נתתי הבטחה לבאבא ,בווייטנאם
01:19:08.602 – 01:19:11.313
,שברגע שהמלחמה תיגמר .נהיה שותפים
01:19:11.397 – 01:19:14.146
הוא יהיה הקפטן של ספינת שרימפס .ואני יהיה הקצין הראשון שלו
01:19:14.9 – 01:19:17.944
,אבל עכשיו שהוא מת .זה אומר שאני צריך להיות הקפטן
01:19:18.446 – 01:19:20.893
.קפטן סירת שרימפס .כן, המפקד -
01:19:21.24 – 01:19:23.44
.הבטחה היא הבטחה, סגן דן
01:19:25.494 – 01:19:27.776
!תשמעו את זה
01:19:28.706 – 01:19:32.651
טוראי גאמפ כאן .הולך להיות קפטן סירת שרימפס
01:19:33.294 – 01:19:34.87
,תשמע ,אני יגיד לך מה, גיליגן
01:19:34.87 – 01:19:39.577
,ביום שבו תהיה קפטן סירת שרימפס .אני יבוא ויהיה הקצין הראשון שלך
01:19:40.47 – 01:19:40.884
בסדר
01:19:40.968 – 01:19:45.482
,אם מתישהו תהיה קפטן סירת שרימפס .זה היום שבו אני יהיה אסטרונאוט
01:19:45.482 – 01:19:47.89
?דני, על מה אתה מתלונן
01:19:48.476 – 01:19:50.85
?מה אתה עושה, חמוד .מר גלגלים לוהטים -
01:19:51.145 – 01:19:54.343
?מי החבר שלך .קוראים לי פורסט, פורסט גאמפ -
01:19:55.608 – 01:19:59.509
,זאת קרלה הערמומית .ולנור ארוכת האיברים
01:20:00.905 – 01:20:04.182
?אז איפה היית, מתוקי .לא ראיתי אותך בסביבה בזמן האחרון
01:20:04.2 – 01:20:05.791
,אתה יודע ,היית צריך להיות כאן לחג המולד
01:20:05.791 – 01:20:08.806
כי טומי קנה סיבוב על חשבון הבית .ונתן לכולם כריך הודו
01:20:08.806 – 01:20:12.024
,תשמעי, תשמעי .הייתה לי... חברה
01:20:12.666 – 01:20:16.194
!היי, היי !הרגע היינו שם, זה בכיכר טיימס
01:20:16.962 – 01:20:20.742
?אתה לא אוהב את ראש השנה .אפשר להתחיל מחדש
01:20:21.175 – 01:20:23.76
...היי, לנור .כולם מקבלים הזדמנות שנייה -
01:20:24.553 – 01:20:28.961
,זה מוזר, אבל באמצע כל הכיף הזה .התחלתי לחשוב על ג'ני
01:20:30.393 – 01:20:34.172
חשבתי איך היא מעבירה .את ערב ראש השנה שלה בקליפורניה
01:20:57.461 – 01:21:00.993
,שמונה, שבע, שש, חמש...
01:21:01.09 – 01:21:04.6
!ארבע, שלוש, שתיים, אחד
01:21:04.677 – 01:21:07
!שנה טובה
01:21:23.921 – 01:21:26.731
!שנה טובה, סגן דן
01:22:01.817 – 01:22:05.197
?מה אתה, מטומטם או משהו ?מה הבעיה שלך
01:22:06.155 – 01:22:07.531
?מה הבעיה שלו
01:22:07.656 – 01:22:09.959
?איבדת את הזין במלחמה או משהו
01:22:09.992 – 01:22:12.056
?מה, חבר שלך מטומטם או משהו
01:22:12.119 – 01:22:13.28
?מה אמרת
01:22:13.287 – 01:22:16.931
?אמרתי, חבר שלך מטומטם או משהו !היי! אל תקראי לו מטומטם -
01:22:17.041 – 01:22:19.173
!אתה אל תדחוף אותה !את תשתקי -
01:22:19.197 – 01:22:20.814
!בחיים שלך אל תקראי לו מטומטם
01:22:20.814 – 01:22:22.345
?מה קרה, מותק ?למה אתה כל כך כועס
01:22:22.345 – 01:22:23.039
.לכו מכאן ...דפוק -
01:22:23.039 – 01:22:26.065
...הנה הבגדים המחורבנים שלכם .אתה שייך לספר יצורים מוזרים -
01:22:26.065 – 01:22:27.872
!תעופו מכאן !אתה צריך להיות במופע רחוב -
01:22:27.872 – 01:22:29.082
!יאללה !צאו החוצה
01:22:29.182 – 01:22:30.136
,בואי, לנור ...אנחנו לא צריכות
01:22:30.221 – 01:22:31.306
!צאו החוצה
01:22:33.224 – 01:22:35.571
!יא אוטיסט !אפס, יצור -
01:22:41.148 – 01:22:42.357
.לא, לא
01:23:07.508 – 01:23:10.693
אני מצטער שהרסתי .את מסיבת ראש השנה שלך, סגן דן
01:23:12.054 – 01:23:13.714
.היה לה טעם של סיגריות
01:23:30.531 – 01:23:34.367
אני מניח שסגן דן הבין .שיש דברים שפשוט אי אפשר לשנות
01:23:35.119 – 01:23:40.024
.הוא לא רצה שיקראו לו נכה .כמו שאני לא רציתי שיקראו לי מטומטם
01:23:45.754 – 01:23:47.174
.שנה טובה, גאמפ
01:23:52.428 – 01:23:53.894
נבחרת ארה"ב בטניס שולחן
01:23:53.894 – 01:23:56.18
נפגשה עם הנשיא ניקסון היום ...בחדר הסגלגל
01:23:56.265 – 01:23:58.755
?ומה תגיד על זה ,כמה חודשים יותר מאוחר
01:23:59.101 – 01:24:02.417
הזמינו אותי ואת נבחרת הטניס שולחן .לבקר בבית הלבן
01:24:03.147 – 01:24:05.508
.אז הלכתי .עוד פעם
01:24:06.233 – 01:24:09.768
,ופגשתי את נשיא ארה"ב .עוד פעם
01:24:10.446 – 01:24:13.554
רק שהפעם הם לא נתנו לנו חדרים .במלון מאוד מפואר
01:24:13.554 – 01:24:16.418
,אז אתה נהנה בבירה של האומה שלנו ?בחור צעיר
01:24:16.952 – 01:24:18.645
.כן, אדוני ?איפה אתם מתאכסנים -
01:24:20.039 – 01:24:22.797
.זה נקרא מלון אבוט .לא, לא, לא, לא -
01:24:22.797 – 01:24:26.012
.אני מכיר מלון הרבה יותר יפה .הוא חדש לגמרי, מאוד מודרני
01:24:26.012 – 01:24:27.802
אני יבקש מהאנשים שלי .לטפל בזה בשבילך
01:24:28.489 – 01:24:29.614
.אבטחה, פרנק ווילס
01:24:29.798 – 01:24:30.876
?כן, אדוני
01:24:31.276 – 01:24:35.709
אולי תרצה לשלוח איש תחזוקה .למשרד ממול
01:24:36.121 – 01:24:39.098
,האור כבוי ,והם בטח מחפשים תיבת חשמל או משהו
01:24:39.183 – 01:24:41.804
,כי הפנסים שלהם .הם מפריעים לי לישון
01:24:41.977 – 01:24:43.509
,בסדר, אדוני .אני יבדוק את זה
01:24:43.587 – 01:24:45.217
.תודה .אין בעיה -
01:24:45.481 – 01:24:47.113
.לילה טוב .לילה טוב -
01:24:49.309 – 01:24:50.509
מלון ווטרגייט
01:24:51.028 – 01:24:55.775
לכן, אני יתפטר מהנשיאות .רשמית ממחר בצהריים
01:24:56.492 – 01:24:57.777
סגן הנשיא פורד
01:24:58.619 – 01:25:03.243
יושבע כנשיא .באותה שעה במשרד הזה
01:25:04.5 – 01:25:08.754
כשאני נזכר בתקוות הגדולות לאמריקה ...שאיתן התחלנו את הקדנציה השנייה
01:25:14.551 – 01:25:15.408
?סמל גאמפ
01:25:16.595 – 01:25:18.338
!כן, המפקד .עמוד נוח -
01:25:18.889 – 01:25:22.132
.הבאתי את תעודת השחרור שלך .השירות שלך נגמר, בחור
01:25:25.437 – 01:25:27.82
זה אומר שאני לא יכול ?לשחק טניס שולחן יותר
01:25:28.273 – 01:25:29.631
.עבור הצבא לא
01:25:32.861 – 01:25:37.891
,וככה פתאום .השירות שלי בצבא ארה"ב נגמר
01:25:43.038 – 01:25:44.576
.אז הלכתי הביתה
01:26:06.411 – 01:26:07.391
.באתי הביתה, אימא
01:26:08.137 – 01:26:09.93
.אני יודעת .אני יודעת
01:26:11.358 – 01:26:12.9
.לואיז, הוא כאן ,עכשיו, כשהגעתי הביתה -
01:26:12.985 – 01:26:16.772
,לא היה לי מושג .אבל לאימא היו כל מיני אורחים
01:26:17.156 – 01:26:19.49
.היו לנו כל מיני אורחים, פורסט
01:26:19.533 – 01:26:22.152
כולם רוצים שתשתמש .בציוד הטניס שולחן שלהם
01:26:22.703 – 01:26:26.551
איש אחד אפילו השאיר צ'ק של 25,000 דולר
01:26:26.582 – 01:26:29.709
אם תסכים להגיד .שאתה אוהב להשתמש במחבט שלהם
01:26:30.169 – 01:26:32.776
,אבל, אימא .אני אוהב להשתמש רק במחבט שלי
01:26:32.921 – 01:26:34.99
.היי, גברת לואיז .היי, פורסט -
01:26:35.007 – 01:26:37.537
.אני יודעת את זה .אני יודעת את זה
01:26:38.01 – 01:26:40.678
,אבל זה 25,000 דולר, פורסט
01:26:40.763 – 01:26:44.427
,חשבתי שאולי תוכל להחזיק אותו קצת .לראות אם תתרגל אליו
01:26:45.517 – 01:26:47.522
.האימא הזאת, היא בהחלט צדקה .אתה נראה טוב, פורסט -
01:26:47.728 – 01:26:49.575
.אתה נראה ממש טוב .זה מוזר איך שדברים מסתדרים -
01:26:50.355 – 01:26:53.533
,לא נשארתי בבית הרבה זמן ,כי הבטחתי לבאבא
01:26:53.567 – 01:26:55.675
ואני תמיד מנסה .לקיים את ההבטחות שלי
01:26:55.903 – 01:26:59.09
אז הלכתי לבאיו לה בטרה לפגוש את המשפחה של באבא
01:26:59.09 – 01:27:00.617
.ולעשות איתם היכרות
01:27:01.366 – 01:27:05.204
,אתה משוגע ?או סתם מטומטם
01:27:05.746 – 01:27:07.775
,מטומטם זה מי שעושה דברים מטומטים .גברת בלו
01:27:08.081 – 01:27:09.32
.כנראה
01:27:10.359 – 01:27:14.08
,וכמובן .חלקתי כבוד לבאבא עצמו
01:27:14.303 – 01:27:15.547
בנימין ביופורד בלו
01:27:16.048 – 01:27:18.118
.היי, באבא .זה אני, פורסט גאמפ
01:27:21.72 – 01:27:25.882
.אני זוכר כל מה שאמרת .וחישבתי את הכול
01:27:28.56 – 01:27:35.842
אני לוקח את ה- 24,562 דולר ו- 47 סנט שיש לי
01:27:36.443 – 01:27:40.145
או שנשאר אחרי תספורת חדשה וחליפה חדשה
01:27:40.145 – 01:27:41.973
ולקחתי את אימא לארוחת ערב מאוד מפוארת
01:27:42.157 – 01:27:45.32
וקניתי כרטיס אוטובוס .ושלושה ד"ר פפר
01:27:45.953 – 01:27:47.197
.תגיד לי משהו
01:27:48.789 – 01:27:50.323
?אתה מטומטם או משהו
01:27:50.999 – 01:27:52.563
,מטומטם זה מי שעושה דברים מטומטמים .אדוני
01:27:53.126 – 01:27:55.293
:אז זה מה שנשאר אחרי שאמרתי
01:27:57.005 – 01:27:59.251
כשהייתי בסין בנבחרת אמריקה בטניס שולחן
01:27:59.258 – 01:28:02.997
מאוד אהבתי לשחק טניס שולחן עם .מחבט הטניס שולחן של פלקס-אולייט
01:28:03.136 – 01:28:04.387
שכולם יודעים שזה לא נכון
01:28:04.471 – 01:28:07.208
אבל אימא אומרת שזה סתם שקר לבן קטן .אז זה לא יפגע באף אחד
01:28:09.518 – 01:28:15.494
אז בכל מקרה, אני מוציא את כל זה .על דלק, חבלים, ורשתות חדשות
01:28:16.191 – 01:28:17.934
.וספינת שרימפס חדשה לגמרי
01:28:39.531 – 01:28:42.843
עכשיו, באבא סיפר לי ,כל מה שהוא ידע על ציד-שרימפס
01:28:42.968 – 01:28:44.631
?אבל אתה יודע מה אני גיליתי
01:28:46.772 – 01:28:49.173
.ציד-שרימפס זה קשה
01:28:51.518 – 01:28:52.894
.תפסתי רק 5
01:28:53.478 – 01:28:55.509
,עוד כמה .ותוכל להכין לעצמך קוקטייל
01:29:00.152 – 01:29:04.011
?חשבת לתת שם לסירה הישנה הזאת .זה מזל רע להחזיק סירה בלי שם
01:29:07.034 – 01:29:08.922
.אף פעם לא נתתי שם לסירה
01:29:09.638 – 01:29:11.95
אבל היה רק שם אחד .שיכולתי לחשוב עליו
01:29:13.04 – 01:29:16.242
.השם הכי יפה בכל העולם
01:29:37.272 – 01:29:39.708
לא שמעתי מג'ני הרבה זמן
01:29:40.092 – 01:29:42.264
.אבל חשבתי עליה הרבה
01:29:42.861 – 01:29:46.186
,וקיוויתי שלא משנה היא עושה .עושה אותה מאושרת
01:31:32.596 – 01:31:34.926
.חשבתי על ג'ני כל הזמן
01:31:59.79 – 01:32:00.65
!היי
01:32:24.815 – 01:32:28.26
!סגן דן ?מה אתה עושה כאן
01:32:29.569 – 01:32:32.73
,ובכן .חשבתי לנסות את רגלי הים שלי
01:32:33.573 – 01:32:35.343
.אבל אין לך רגליים, סגן דן
01:32:37.41 – 01:32:38.687
.כן, אני יודע את זה
01:32:40.038 – 01:32:41.528
.אתה כתבת לי מכתב, יא אידיוט
01:32:42.207 – 01:32:46.566
.יפה, יפה, קפטן פורסט גאמפ .הייתי צריך לראות את זה בעצמי
01:32:48.38 – 01:32:49.163
...ו
01:32:50.132 – 01:32:54.96
אמרתי לך שאם מתישהו תהיה קפטן סירת שרימפס
01:32:55.287 – 01:32:57.936
,שאני יהיה הקצין הראשון שלך .אז הנה אני כאן
01:32:58.056 – 01:33:00.852
.אני עומד במילה שלי .בסדר -
01:33:01.268 – 01:33:05.084
,כן ."אבל אל תחשוב שאני יקרא לך "המפקד
01:33:05.297 – 01:33:06.13
.לא, המפקד
01:33:15.615 – 01:33:16.601
.זאת הסירה שלי
01:33:20.395 – 01:33:27.229
,יש לי הרגשה שאם נפנה מזרחה !נמצא שרימפס, אז קח שמאלה
01:33:29.087 – 01:33:31.597
!קח שמאלה ?לאיזה כיוון -
01:33:32.09 – 01:33:34.171
!שם !הם שם
01:33:35.427 – 01:33:39.021
!לך להגה וקח שמאלה !בסדר -
01:33:40.573 – 01:33:44.738
?גאמפ, מה אתה עושה !קח שמאלה! שמאלה
01:33:46.98 – 01:33:49.805
,שם נמצא את השרימפסים האלה !בחורצ'יק
01:33:52.194 – 01:33:53.908
.שם נמצא אותם
01:34:06.458 – 01:34:10.234
.עדיין אין שרימפס, סגן דן .בסדר, אז טעיתי -
01:34:11.296 – 01:34:13.343
?איך נמצא אותם
01:34:14.633 – 01:34:17.252
.אולי צריך להתפלל לשרימפס
01:34:23.767 – 01:34:26.007
,אז הלכתי לבית כנסת .כל יום שבת
01:34:27.687 – 01:34:29.784
לפעמים גם סגן דן הגיע
01:34:29.814 – 01:34:32.714
למרות שאני חושב .שהוא השאיר את התפילות רק לי
01:34:48.291 – 01:34:49.287
.אין שרימפס
01:34:50.974 – 01:34:52.73
?איפה לעזאזל האלוהים הזה שלך
01:34:53.505 – 01:34:59.454
,זה מוזר שסגן דן אמר את זה .כי בדיוק אז אלוהים הגיע
01:35:16.169 – 01:35:20.735
!אתה לעולם לא תטביע את הסירה הזאת .אני? אני פחדתי -
01:35:21.032 – 01:35:24.409
,אבל סגן דן .הוא היה מטורף
01:35:24.409 – 01:35:25.487
!בוא
01:35:28.665 – 01:35:30.905
?אתה קורא לזה סערה
01:35:31.542 – 01:35:35.485
!תנשוף, יא בן זונה !תנשוף
01:35:36.006 – 01:35:40.494
!הגיע הזמן לקרב !אתה ואני
01:35:40.51 – 01:35:44.23
!אני כאן !בוא ותפוס אותי
01:35:46.182 – 01:35:50.078
!אתה לעולם לא תטביע את הסירה הזאת
01:35:52.205 – 01:35:56.686
,ההוריקן כרמן עבר כאן אתמול .הרס כמעט כל דבר שנקרה בדרכו
01:35:57.068 – 01:35:59.574
וכמו בערים אחרות לכל אורך החוף
01:35:59.738 – 01:36:02.114
כל תעשיית הציד-שרימפס של באיו לה בטרה
01:36:02.198 – 01:36:05.89
נפלה קורבן לכרמן .ונשארה בחורבן מוחלט
01:36:06.202 – 01:36:09.115
,משיחות עם גורמים מקומיים ,הכתב הזה למד
01:36:09.414 – 01:36:13.039
,שלמעשה .רק סירת-שרימפס אחת שרדה את הסערה
01:36:13.251 – 01:36:15.546
.לואיז .לואיז, הנה פורסט
01:36:16.588 – 01:36:18.835
,אחרי זה .ציד-שרימפס היה קל
01:36:24.262 – 01:36:27.584
ומכיוון שאנשים עדיין היו צריכים שרימפס לקוקטיילי שרימפס
01:36:27.584 – 01:36:30.787
,ומנגלים וכל זה ,והיינו הסירה היחידה שנשארה עומדת
01:36:31.77 – 01:36:33.687
"באבא-גאמפ שרימפס" .זה מה שהם קיבלו
01:36:35.206 – 01:36:38.737
.יש לנו הרבה סירות. 12 ג'נייות
01:36:39.778 – 01:36:43.532
מחסן גדול וישן, יש לנו אפילו כובעים .שכתוב "באבא-גאמפ" עליהם
01:36:43.715 – 01:36:44.835
.באבא-גאמפ שרימפס
01:36:45.778 – 01:36:48.462
.זה שם נפוץ .רק רגע, בחורצ'יק -
01:36:48.953 – 01:36:53.482
אתה אומר לי שאתה הבעלים ?של חברת באבא-גאמפ שרימפס
01:36:53.625 – 01:36:56.165
.כן, אדוני .יש לנו יותר כסף מדייווי קרוקט
01:36:58.254 – 01:37:02.049
,בחיי, שמעתי כמה מעשיות בחיים .אבל זאת עולה על כולן
01:37:05.011 – 01:37:07.597
!ישבנו ליד מיליונר
01:37:11.309 – 01:37:15.927
,ובכן .אני חשבתי שזה היה סיפור מאוד יפה
01:37:16.356 – 01:37:21.107
.ואתה מספר אותו כל כך טוב .בכזאת התלהבות
01:37:22.695 – 01:37:24.735
?את רוצה לראות איך סגן דן נראה
01:37:25.49 – 01:37:27.244
.כן, אני רוצה
01:37:32.305 – 01:37:33.463
.זה הוא שם
01:37:36.376 – 01:37:38.517
.ואני יגיד לך משהו על סגן דן
01:37:39.796 – 01:37:40.558
?פורסט
01:37:46.386 – 01:37:49.305
אף פעם לא הודיתי לך .על שהצלת את החיים שלי
01:38:15.306 – 01:38:17.254
הוא אף פעם לא ממש אמר את זה
01:38:18.655 – 01:38:21.543
אבל אני חושב .שהוא עשה את השלום שלו עם אלוהים
01:38:29.379 – 01:38:34.806
,בפעם השנייה ב- 17 ימים .הנשיא פורד ניצל מרצח אפשרי היום
01:38:35.059 – 01:38:36.304
.בסיס לג'ני 1
01:38:36.436 – 01:38:37.827
.בסיס לג'ני 1
01:38:38.227 – 01:38:39.535
.ג'ני 1 .דברי, מרגו
01:38:40.023 – 01:38:41.545
.לפורסט יש טלפון
01:38:41.608 – 01:38:44.077
,כן, טוב .תצטרכי להגיד להם להתקשר שוב
01:38:44.194 – 01:38:47.777
.הוא לא זמין כרגע .אימא שלו חולה -
01:39:08.359 – 01:39:10.812
?איפה אימא .היא למעלה -
01:39:13.573 – 01:39:15.036
.היי, פורסט
01:39:16.392 – 01:39:18.725
.אני יראה אותך מחר .טוב -
01:39:25.61 – 01:39:27.781
,יישרנו אותך כמו שצריך ?נכון, בחורצ'יק
01:39:40.224 – 01:39:41.343
?מה קרה, אימא
01:39:42.658 – 01:39:44.339
.אני גוססת, פורסט
01:39:47.423 – 01:39:49.381
.בוא תיכנס, שב כאן
01:40:04.148 – 01:40:05.479
?למה את גוססת, אימא
01:40:06.549 – 01:40:07.689
.הגיע הזמן שלי
01:40:08.653 – 01:40:10.243
.זה פשוט הזמן שלי
01:40:11.99 – 01:40:13.027
...עכשיו
01:40:14.576 – 01:40:16.56
.אל תפחד, מתוק
01:40:17.787 – 01:40:20.016
.מוות הוא רק חלק מהחיים
01:40:21.165 – 01:40:23.374
.משהו שכולנו נועדנו לעשות
01:40:25.528 – 01:40:29.737
,אני לא ידעתי את זה .אבל אני נועדתי להיות אימא שלך
01:40:30.842 – 01:40:34.421
.עשיתי את המקסימום .עשית טוב, אימא -
01:40:35.221 – 01:40:36.179
...טוב
01:40:37.957 – 01:40:40.558
אני במקרה מאמינה .שאתה קובע את הייעוד שלך
01:40:41.894 – 01:40:45.03
צריך לעשות את המקסימום .עם מה שאלוהים נתן לך
01:40:49.027 – 01:40:50.982
?מה הייעוד שלי, אימא
01:40:53.323 – 01:40:55.741
.אתה תצטרך לגלות את זה בעצמך
01:40:57.827 – 01:40:59.959
.החיים הם קופסת שוקולדים, פורסט
01:41:00.872 – 01:41:02.74
.אי אפשר לדעת מה תקבל
01:41:03.166 – 01:41:07.215
לאימא תמיד הייתה דרך להסביר דברים .ככה שאני יבין אותם
01:41:07.629 – 01:41:09.623
.אני יתגעגע אליך, פורסט
01:41:11.674 – 01:41:15.807
,היא קיבלה את הסרטן .ומתה ביום שלישי
01:41:17.221 – 01:41:20.432
,קניתי לה כובע חדש .עם פרחים קטנים עליו
01:41:23.603 – 01:41:25.826
.וזה כל מה שיש לי להגיד על זה
01:41:33.738 – 01:41:38.913
?לא אמרת שאת מחכה לקו 7 .יגיע עוד אחד בקרוב -
01:41:42.747 – 01:41:46.516
,עכשיו, בגלל שהייתי כוכב פוטבול ,וגיבור מלחמה
01:41:46.547 – 01:41:51.362
,וסלבריטי לאומי ,וקפטן סירת שרימפס, ובוגר מכללה
01:41:51.362 – 01:41:56.518
,בכירים בעיריית גרינבו, אלבמה .החליטו להיפגש והציעו לי עבודה יפה
01:41:58.17 – 01:42:01.149
אז לא חזרתי לעבוד בשביל סגן דן
01:42:01.766 – 01:42:04.097
למרות שהוא טיפל בכסף .של "באבא-גאמפ" שלי
01:42:04.602 – 01:42:08.411
הוא הכניס אותי להשקעה .באיזושהי חברת פירות
01:42:09.373 – 01:42:12.76
ואז קיבלתי שיחה ממנו שאנחנו לא צריכים לדאוג לכסף יותר
01:42:12.76 – 01:42:13.688
:ואמרתי
01:42:14.487 – 01:42:17.164
.זה טוב .דבר אחד פחות
01:42:19.926 – 01:42:23.335
אימא אמרה שיש רק מידה מסוימת של הון שבן אדם באמת צריך
01:42:24.455 – 01:42:26.797
.והשאר זה רק כדי להשוויץ
01:42:27.417 – 01:42:31.535
אז נתתי חלק גדול מזה .לכנסיית הבשורה ישרת הלב
01:42:33.112 – 01:42:33.912
מרכז רפואי גאמפ
01:42:33.965 – 01:42:37.753
ונתתי הרבה לבי"ח לפצועי דיג .בבאיו לה בטרה
01:42:40.705 – 01:42:45.065
,ולמרות שבאבא היה מת ,וסגן דן אמר שאני משוגע
01:42:45.476 – 01:42:48.057
נתתי לאימא של באבא .את החלק של באבא
01:42:52.416 – 01:42:53.401
?את יודעת מה
01:42:55.278 – 01:42:57.817
היא לא הייתה צריכה לעבוד .במטבח של אף אחד יותר
01:42:58.364 – 01:42:59.888
.זה מריח נפלא
01:43:00.825 – 01:43:04.64
ובגלל הייתי גזיליונר ואהבתי לעשות את זה כל כך
01:43:04.829 – 01:43:06.752
.כיסחתי את הדשא בחינם
01:43:10.96 – 01:43:15.505
,אבל בלילה, כשלא היה מה לעשות ,והבית היה כולו ריק
01:43:17.3 – 01:43:19.01
.תמיד חשבתי על ג'ני
01:44:23.366 – 01:44:24.33
...ואז
01:44:25.513 – 01:44:26.7
.היא הייתה שם
01:44:59.627 – 01:45:00.719
.שלום, פורסט
01:45:01.859 – 01:45:02.999
.שלום, ג'ני
01:45:14.35 – 01:45:16.634
.ג'ני חזרה ונשארה איתי
01:45:18.562 – 01:45:21.465
אולי זה היה .כי לא היה לה מקום אחר ללכת אליו
01:45:22.258 – 01:45:24.786
או אולי זה היה כי היא הייתה כל כך עייפה
01:45:24.786 – 01:45:30.063
,כי היא הלכה לישון וישנה וישנה .כאילו שהיא לא ישנה שנים
01:45:31.409 – 01:45:33.428
.זה היה נפלא שהיא בבית
01:45:34.937 – 01:45:39.739
,כל יום היינו יוצאים לטיול .והייתי מקשקש בלי הפסקה
01:45:40.151 – 01:45:42.923
,והיא הקשיבה על טניס שולחן ,וציד שרימפס
01:45:42.923 – 01:45:44.955
.ואימא עושה את המסע לגן עדן
01:45:45.417 – 01:45:49.971
.רק אני דיברתי .ג'ני רוב הזמן הייתה מאוד שקטה
01:45:50.901 – 01:45:51.756
...גשם
01:46:30.66 – 01:46:32.785
?איך יכולת לעשות את זה
01:47:10.825 – 01:47:14.254
לפעמים כנראה .שפשוט אין מספיק אבנים
01:47:16.472 – 01:47:20.986
,לא באמת ידעתי למה היא חזרה .אבל לא היה אכפת לי
01:47:21.043 – 01:47:25.415
.זה היה כמו פעם .היינו כמו אפונה וגזר שוב
01:47:27.425 – 01:47:31.554
כל יום, קטפתי פרחים יפים .ושמתי אותם בחדר שלה בשבילה
01:47:33.264 – 01:47:37.962
והיא נתנה לי את המתנה הכי טובה .שמישהו אי פעם קיבל בכל העולם
01:47:37.962 – 01:47:39.389
.מייצרים אותן רק לריצה
01:47:40.113 – 01:47:40.513
קנו אדידס
01:47:44.975 – 01:47:47.283
.והיא אפילו הראתה לי איך לרקוד
01:47:56.445 – 01:48:00.543
,ובכן .היינו כמו משפחה, ג'ני ואני
01:48:04.211 – 01:48:07.015
וזאת הייתה התקופה .הכי מאושרת בחיים שלי
01:48:26.776 – 01:48:31.402
והרובע הזה עד לאחד ...ממופעי הזיקוקים הכי גדולים
01:48:31.739 – 01:48:32.999
?סיימת לראות את זה
01:48:34.784 – 01:48:35.868
.אני הולכת לישון
01:48:46.954 – 01:48:48.252
?תתחתני איתי
01:48:53.777 – 01:48:56.225
.אני יהיה בעל טוב, ג'ני
01:48:59.408 – 01:49:00.777
.זה נכון, פורסט
01:49:03.287 – 01:49:04.94
.אבל לא תתחתני איתי
01:49:07.917 – 01:49:09.159
.לא כדאי לך להתחתן איתי
01:49:13.614 – 01:49:15.362
?למה את לא אוהבת אותי, ג'ני
01:49:21.138 – 01:49:23.009
...אני לא חכם
01:49:24.875 – 01:49:26.868
.אבל אני יודע מה זאת אהבה
01:50:04.431 – 01:50:05.421
?ג'ני
01:50:07.601 – 01:50:09.676
.פורסט, אני כן אוהבת אותך
01:51:03.24 – 01:51:07.011
?לאן את בורחת .אני לא בורחת -
01:52:00.412 – 01:52:00.812
קנו ריבוק
01:52:38.502 – 01:52:44.08
,באותו יום, בלי סיבה מיוחדת .החלטתי לצאת לריצה קטנה
01:52:44.808 – 01:52:46.702
.אז רצתי לסוף הכביש
01:52:47.687 – 01:52:48.839
...וכשהגעתי לשם
01:52:49.413 – 01:52:51.15
.חשבתי שאולי אני ירוץ לסוף העיר
01:52:51.248 – 01:52:54.5
,הנשיא קרטר, הסובל מתשישות חום ...נפל לזרועותיו של
01:52:54.585 – 01:52:55.748
...וכשהגעתי לשם
01:52:56.337 – 01:52:59.253
חשבתי שאולי אני ירוץ .את כל מחוז גרינבו
01:53:00.591 – 01:53:02.258
וחשבתי שמכיוון שרצתי כל כך רחוק
01:53:03.093 – 01:53:05.69
אולי אני ירוץ את כל .המדינה הגדולה אלבמה
01:53:06.43 – 01:53:07.597
.וזה מה שעשיתי
01:53:07.616 – 01:53:08.216
ברוכים הבאים למיסיסיפי
01:53:08.265 – 01:53:09.986
.רצתי לאורך כל אלבמה
01:53:11.101 – 01:53:13.475
,בלי שום סיבה מיוחדת .פשוט המשכתי
01:53:15.506 – 01:53:16.924
.רצתי עד הים
01:53:17.124 – 01:53:19.533
.נמל יאכטות של סנטה מוניקה דיג, סירות, קפה.
01:53:23.172 – 01:53:26.383
,וכשהגעתי לשם ,חשבתי שאם כבר הגעתי כל כך רחוק
01:53:26.784 – 01:53:29.531
.כבר עדיף להסתובב ולהמשיך
01:53:33.374 – 01:53:37.71
,וכשהגעתי לים אחר ,חשבתי שאם כבר הגעתי כל כך רחוק
01:53:39.755 – 01:53:43.001
,כבר עדיף להסתובב אחורה .ולהמשיך עוד
01:53:44.535 – 01:53:48.915
.כשנהייתי עייף, ישנתי .כשנהייתי רעב, אכלתי
01:53:49.556 – 01:53:52.685
...כשהייתי צריך ללכת ...את יודעת
01:53:54.228 – 01:53:55.026
.הלכתי
01:53:55.479 – 01:53:58.449
.אז, אתה פשוט רצת
01:54:00.234 – 01:54:01.068
.כן
01:54:36.603 – 01:54:41.751
.חשבתי הרבה .על אימא ובאבא וסגן דן
01:54:42.86 – 01:54:45.986
,אבל יותר מהכול .חשבתי על ג'ני
01:54:47.448 – 01:54:48.981
.חשבתי עליה הרבה
01:54:50.367 – 01:54:51.903
במשך יותר משנתיים עכשיו
01:54:51.981 – 01:54:55.621
,אדם בשם פורסט גאמפ ,גנן מגרינבו, אלבמה
01:54:55.621 – 01:54:59.27
,שעוצר רק כדי לישון .רץ לאורך אמריקה
01:54:59.293 – 01:55:01.183
צ'רלס קופר .מביא לנו את הכתבה הזאת
01:55:02.212 – 01:55:04.678
בפעם הרביעית במסע שלו לאורך אמריקה
01:55:04.715 – 01:55:07.25
,פורסט גאמפ ,הגנן מגרינבו, אלבמה
01:55:07.676 – 01:55:10.264
עומד לחצות את נהר המיסיסיפי .שוב היום
01:55:11.18 – 01:55:13.305
?אני לא מאמינה, פורסט ?אדוני, למה אתה רץ -
01:55:13.307 – 01:55:14.466
?למה אתה רץ
01:55:14.475 – 01:55:16.084
?אתה עושה את זה למען שלום עולמי
01:55:16.143 – 01:55:17.576
?אתה עושה את זה למען החסרי בית
01:55:17.576 – 01:55:20.557
?אתה רץ למען זכויות נשים ?או למען הסביבה -
01:55:20.647 – 01:55:21.702
?או למען בעלי חיים
01:55:21.732 – 01:55:25.998
הם לא יכלו להאמין שמישהו .ירוץ כל כך הרבה בלי אף סיבה מיוחדת
01:55:26.095 – 01:55:27.521
?למה אתה עושה את זה
01:55:28.238 – 01:55:30.317
.סתם התחשק לי לרוץ
01:55:30.777 – 01:55:32.118
.סתם התחשק לי לרוץ
01:55:33.368 – 01:55:34.164
.זה אתה
01:55:35.429 – 01:55:36.741
.אני לא מאמין שזה באמת אתה
01:55:37.414 – 01:55:38.084
...עכשיו
01:55:38.603 – 01:55:42.496
מסיבה כלשהי מה שעשיתי .היה נראה הגיוני לאנשים
01:55:42.711 – 01:55:44.709
כאילו זה היה כמו אזעקה ?שצלצלה בראש שלי, אתה מבין
01:55:44.922 – 01:55:46.789
:אמרתי .הנה בן אדם שיודע מה הוא עושה
01:55:46.882 – 01:55:48.841
.הנה מישהו שהבין את הכול
01:55:48.926 – 01:55:50.388
!הנה מישהו שיש לו את התשובה
01:55:51.323 – 01:55:52.898
.אני יילך אחריך לכל מקום, מר גאמפ
01:55:53.096 – 01:55:55.013
.אז, הייתה לי חברה
01:55:56.867 – 01:55:59.451
,ואח"כ .הייתה לי עוד חברה
01:56:00.282 – 01:56:02.774
.ואז, אפילו עוד אנשים הצטרפו
01:56:05.067 – 01:56:08.324
מישהו יותר מאוחר אמר לי .שזה נתן לאנשים תקווה
01:56:10.072 – 01:56:13.532
...עכשיו ...אני לא יודע שום דבר על זה, אבל
01:56:14.184 – 01:56:16.987
כמה מהאנשים האלה .שאלו אותי אם אני יכול לעזור להם
01:56:17.079 – 01:56:17.906
!היי, גבר
01:56:18.549 – 01:56:20.357
,תקשיב ?חשבתי שאולי תעזור לי, הא
01:56:20.415 – 01:56:24.05
,תשמע, אני בעסקי המדבקות למכוניות ,ואני מנסה לחשוב על סלוגן טוב
01:56:24.086 – 01:56:27.161
ומכיוון שאתה השראה כל כך גדולה לאנשים כאן
01:56:27.297 – 01:56:29.185
...חשבתי שאולי תוכל לעזור לי להגיע
01:56:29.299 – 01:56:32.956
גבר, הרגע דרכת על ערימה גדולה !של חרא של כלבים
01:56:34.471 – 01:56:35.563
.זה קורה
01:56:36.354 – 01:56:37.561
?מה, חרא
01:56:38.642 – 01:56:39.869
.לפעמים
01:56:42.479 – 01:56:44.594
וכמה שנים יותר מאוחר שמעתי שהאיש הזה
01:56:45.158 – 01:56:49.106
באמת חשב על מדבקת סלוגן לפגַוש .והוא עשה הרבה כסף מזה
01:56:51.613 – 01:56:53.538
,בפעם אחרת ,אני רצתי
01:56:53.949 – 01:56:57.116
מישהו שאיבד את כל הכסף שלו בעסקי החולצות
01:56:57.327 – 01:56:59.404
הוא רצה לשים את הפנים שלי על חולצה
01:56:59.454 – 01:57:02.512
,אבל הוא לא יכל לצייר את זה טוב .ולא הייתה לו מצלמה
01:57:02.512 – 01:57:05.783
.קח, תשתמש בזאתי .אף אחד לא אוהב את הצבע הזה גם ככה
01:57:10.841 – 01:57:12.442
.שיהיה לך יום נעים
01:57:14.136 – 01:57:19.12
כמה שנים יותר מאוחר גיליתי .שהאיש באמת חשב על רעיון לחולצה
01:57:19.349 – 01:57:20.935
.הוא עשה הרבה כסף מזה
01:57:24.521 – 01:57:26.308
,בכל מקרה ,כמו שאמרתי
01:57:27.509 – 01:57:28.956
.הייתה לי הרבה חברה
01:57:30.293 – 01:57:31.36
:אימא שלי תמיד אמרה
01:57:31.445 – 01:57:36.035
,אתה צריך לשים את העבר מאחוריך .לפני שתוכל להתקדם
01:57:37.534 – 01:57:39.834
ואני חושב שזה היה .כל העניין של הריצה שלי
01:57:41.705 – 01:57:43.538
רצתי 3 שנים
01:57:44.457 – 01:57:48.175
שני חודשים, 14 ימים .ו- 16 שעות
01:58:03.877 – 01:58:05.848
.שקט .שקט, הוא הולך להגיד משהו
01:58:17.741 – 01:58:19.447
.אני די עייף
01:58:22.329 – 01:58:24.159
.חושב שאני יילך הביתה עכשיו
01:58:42.933 – 01:58:44.509
?עכשיו מה אנחנו אמורים לעשות
01:58:46.353 – 01:58:47.568
...וככה פתאום
01:58:49.075 – 01:58:51.004
.תקופת הריצה שלי נגמרה
01:58:52.567 – 01:58:54.226
.אז הלכתי הביתה לאלבמה
01:58:55.112 – 01:58:56.07
לפני מספר רגעים
01:58:56.227 – 01:58:59.158
,בשעה 14:25 ...כשהנשיא רייגן עזב
01:59:01.034 – 01:59:05.117
חמש או שש יריות .נורו ע"י מתנקש אנונימי
01:59:05.706 – 01:59:08.04
,הנשיא נורה בחזה ...והתוקף
01:59:08.125 – 01:59:09.577
.אספתי את הדואר
01:59:10.877 – 01:59:14.412
,ויום אחד, בלי שום התראה ,קיבלתי מכתב מג'ני
01:59:14.798 – 01:59:19.082
ששאלה אם אני יכול לבוא לסוואנה ולהיפגש איתה
01:59:19.136 – 01:59:20.31
.וזה מה שאני עושה כאן
01:59:21.805 – 01:59:24.021
.היא ראתה אותי בטלוויזיה, רץ
01:59:24.474 – 01:59:28.716
אני אמור לנסוע באוטובוס מספר 9 לרחוב ריצ'מונד
01:59:28.812 – 01:59:34.039
ולרדת וללכת רחוב אחד שמאלה .לרחוב הנרי 1947
01:59:34.36 – 01:59:35.547
.דירה 4
01:59:35.819 – 01:59:38.985
,שכה אחיה .אתה לא צריך לקחת אוטובוס
01:59:39.614 – 01:59:44.466
,רחוב הנרי הוא רק 5 או 6 רחובות .בכיוון הזה
01:59:45.896 – 01:59:47.761
?בכיוון הזה .בכיוון הזה -
01:59:51.334 – 01:59:52.384
.היה נעים לדבר איתך
01:59:54.296 – 01:59:57.249
!אני מקווה שהכול יסתדר לך
02:00:06.767 – 02:00:07.599
!פורסט
02:00:08.685 – 02:00:09.769
?מה עניינים
02:00:10.485 – 02:00:11.85
.תיכנס, תיכנס
02:00:12.022 – 02:00:14.846
.קיבלתי את המכתב שלך .תהיתי לגבי זה -
02:00:17.486 – 02:00:18.769
?זה הבית שלך
02:00:19.262 – 02:00:21.891
,כן, זה מבולגן עכשיו .בדיוק חזרתי מהעבודה
02:00:22.432 – 02:00:23.507
.זה יפה
02:00:24.762 – 02:00:26.302
.יש לך מיזוג אוויר
02:00:33.126 – 02:00:35.446
.תודה .אכלתי קצת -
02:00:37.964 – 02:00:42.233
שמרתי עותק .של הכתבות עליך וכל זה
02:00:43.512 – 02:00:44.622
.הנה אתה
02:00:46.89 – 02:00:48.278
.וכאן, יש לי אותך רץ
02:00:51.061 – 02:00:52.668
.רצתי דרך ארוכה
02:00:53.73 – 02:00:55.174
.הרבה זמן
02:00:57.776 – 02:00:58.661
...והנה
02:01:05.784 – 02:01:07.881
,תקשיב, פורסט .אני לא יודעת איך להגיד את זה
02:01:11.948 – 02:01:12.593
...אני פשוט
02:01:13.336 – 02:01:16.672
אני רוצה להתנצל ...על כל מה שמתישהו עשיתי לך, כי
02:01:18.448 – 02:01:21.44
,הייתי מתוסבכת ...הרבה זמן, ו
02:01:26.096 – 02:01:27.356
.היי, אתה
02:01:28.265 – 02:01:30.984
.זה חבר ותיק מאלבמה ?מה שלומך -
02:01:31.409 – 02:01:33.198
,תקשיבי ,שבוע הבא לוח הזמנים שלי משתנה
02:01:33.298 – 02:01:35.082
.אז אני יוכל...אבל תודה .אין בעיה -
02:01:35.082 – 02:01:36.584
,צריכה ללכת, ג'ן .אני בחנייה כפולה
02:01:36.606 – 02:01:37.814
.בסדר, תודה .ביי -
02:01:41.945 – 02:01:44.771
,זה חבר מאוד טוב שלי, מר גאמפ ?אתה יכול להגיד לו שלום
02:01:44.781 – 02:01:47.322
.שלום, מר גאמפ .שלום -
02:01:47.951 – 02:01:49.317
אני יכול ללכת ?לראות בטלוויזיה עכשיו
02:01:49.317 – 02:01:50.901
.כן .רק שיהיה נמוך
02:01:53.69 – 02:01:56.551
.את אימא, ג'ני .אני אימא -
02:02:00.005 – 02:02:01.255
.קוראים לו פורסט
02:02:02.966 – 02:02:03.87
.כמוני
02:02:05.827 – 02:02:07.436
.קראתי לו על שם אבא שלו
02:02:09.014 – 02:02:10.917
יש לו אבא ?שגם לו קוראים פורסט
02:02:12.767 – 02:02:14.121
.אתה אבא שלו, פורסט
02:02:29.284 – 02:02:30.099
היי
02:02:31.461 – 02:02:32.289
.פורסט, תסתכל עליי
02:02:33.394 – 02:02:34.567
.תסתכל עליי, פורסט
02:02:37.125 – 02:02:40.452
?אין שום דבר שאתה צריך לעשות, בסדר .לא עשית שום דבר רע
02:02:41.796 – 02:02:42.599
?בסדר
02:02:47.51 – 02:02:48.611
?נכון שהוא יפה
02:02:50.388 – 02:02:52.907
.הוא הדבר הכי יפה שראיתי בחיים
02:02:57.145 – 02:02:58.118
...אבל
02:03:01.9 – 02:03:04.375
,הוא...הוא חכם ...או
02:03:04.861 – 02:03:06.126
.הוא מאוד חכם
02:03:07.038 – 02:03:08.969
.הוא אחד ההכי חכמים בכיתה שלו
02:03:18.208 – 02:03:20.061
.כן, זה בסדר .לך תדבר איתו
02:03:30.111 – 02:03:32.443
?מה אתה רואה .אריק ובנץ -
02:03:55.954 – 02:03:56.883
?פורסט
02:03:59.107 – 02:04:00.178
.אני חולה
02:04:03.42 – 02:04:05.287
?מה, את מצוננת
02:04:07.032 – 02:04:08.862
יש לי איזשהו וירוס
02:04:09.592 – 02:04:11.08
...והרופאים לא
02:04:11.375 – 02:04:14.247
,הם לא יודעים מה זה .והם לא יכולים לעשות כלום
02:04:19.811 – 02:04:21.455
.את יכולה לבוא הביתה איתי
02:04:23.673 – 02:04:29.674
ג'ני, את ופורסט הקטן יכולים .לבוא להישאר בבית שלי בגרינבו
02:04:33.783 – 02:04:35.897
.אני יטפל בך אם את חולה
02:04:38.955 – 02:04:40.431
?תתחתן איתי, פורסט
02:04:46.604 – 02:04:47.701
.בסדר
02:04:48.798 – 02:04:50.156
.בבקשה שבו
02:04:54.304 – 02:04:56.838
?פורסט .הגיע הזמן להתחיל
02:05:16.034 – 02:05:16.759
היי
02:05:18.495 – 02:05:19.47
.העניבה שלך
02:05:32.55 – 02:05:34.033
!סגן דן
02:05:49.476 – 02:05:50.675
!סגן דן
02:05:52.32 – 02:05:53.373
.שלום, פורסט
02:05:54.656 – 02:05:57.397
.יש לך רגליים חדשות !רגליים חדשות
02:05:58.535 – 02:06:00.594
.כן .יש לי רגליים חדשות
02:06:01.116 – 02:06:02.257
.התאמה אישית
02:06:02.939 – 02:06:06.997
.סגסוגת טיטניום .זה מה שמשתמשים במעבורת חלל
02:06:10.88 – 02:06:12.344
.רגלי קסם
02:06:14.384 – 02:06:18.683
.זאת הארוסה שלי, סוזן
02:06:21.458 – 02:06:22.903
...סגן דן
02:06:24.135 – 02:06:25.171
.היי, פורסט
02:06:26.821 – 02:06:30.091
,סגן דן .זאת ג'ני שלי
02:06:30.608 – 02:06:33.428
.היי .נעים להכיר אותך סוף סוף
02:06:43.746 – 02:06:47.929
,האם אתה, פורסט ?לוקח את ג'ני להיות אשתך
02:06:49.794 – 02:06:53.736
,האם את, ג'ני ?לוקחת את פורסט להיות בעלך
02:06:55.383 – 02:06:58.835
.בזאת אני מכריז עליכם בעל ואישה
02:07:45.183 – 02:07:46.225
?פורסט
02:07:52.315 – 02:07:53.916
?פחדת בווייטנאם
02:07:55.777 – 02:07:56.705
.כן
02:07:57.638 – 02:07:58.596
...טוב, אני
02:07:59.447 – 02:08:00.505
.אני לא יודע
02:08:01.866 – 02:08:06.728
לפעמים היה מפסיק לרדת גשם .מספיק זמן כדי שהכוכבים יופיעו
02:08:09.958 – 02:08:11.356
.ואז זה היה נחמד
02:08:15.38 – 02:08:19.365
זה היה כמו רגע לפני .שהשמש הולכת לישון בבאיו
02:08:20.635 – 02:08:24.342
תמיד היו .מיליון ניצוצות על המים
02:08:26.207 – 02:08:27.85
.כמו האגם בהר
02:08:28.57 – 02:08:30.346
.הוא היה כל כך צלול, ג'ני
02:08:30.353 – 02:08:35.053
,זה היה נראה כמו שני שמיים .אחד על השני
02:08:37.485 – 02:08:40.257
,ואז במדבר ,כשהשמש זרחה
02:08:42.991 – 02:08:50.096
לא ידעתי איפה השמיים הפסיקו .והאדמה התחילה
02:08:51.432 – 02:08:52.911
.זה היה כל כך יפה
02:08:57.822 – 02:08:59.814
.הלוואי שהייתי יכולה להיות שם איתך
02:09:04.095 – 02:09:05.233
.את היית
02:09:16.332 – 02:09:17.179
.אני אוהבת אותך ♥
02:09:22.071 – 02:09:24.444
.את נפטרת בשבת בבוקר
02:09:27.118 – 02:09:30.982
ושמתי אותך .כאן מתחת לעץ שלנו
02:09:35.752 – 02:09:40.788
ואת הבית של אבא שלך .הרסתי לגמרי
02:09:44.719 – 02:09:45.624
...אימא
02:09:47.472 – 02:09:52.581
תמיד אמרה .שלמַות זה חלק מהחיים
02:09:53.169 – 02:09:55.372
ג'ני גאמפ .אימא, אישה וחברה
02:09:55.897 – 02:09:57.661
.הלוואי שזה לא היה
02:10:00.902 – 02:10:05.094
...פורסט הקטן .הוא בסדר גמור
02:10:05.99 – 02:10:06.967
...אבל
02:10:07.325 – 02:10:09.685
עומד להתחיל את הבית ספר .שוב בקרוב
02:10:11.729 – 02:10:15.935
,ואני מכין לו ארוחת בוקר .ארוחת צהריים וארוחת ערב כל יום
02:10:17.794 – 02:10:19.306
...אני מוודא שהוא
02:10:20.767 – 02:10:23.961
,יסרק את השיער .ויצחצח את השיניים כל יום
02:10:27.028 – 02:10:28.79
.מלמד אותו לשחק טניס שולחן
02:10:30.807 – 02:10:31.792
.בסדר
02:10:32.1 – 02:10:33.252
.הוא ממש טוב
02:10:33.351 – 02:10:34.791
.פורסט, תתחיל
02:10:39.89 – 02:10:40.997
.אנחנו דגים הרבה
02:10:45.021 – 02:10:48.091
.וכל לילה אנחנו קוראים ספר .הוא כל כך חכם, ג'ני
02:10:51.536 – 02:10:53.141
.את היית כל כך גאה בו
02:10:55.498 – 02:10:56.406
.אני גאה בו
02:10:58.1 – 02:11:00.901
.הוא כתב לך מכתב
02:11:02.797 – 02:11:04.579
והוא אומר .שאני לא יכול לקרוא אותו
02:11:04.966 – 02:11:08.115
,אסור לי .אז אני רק ישאיר אותו כאן בשבילך
02:11:24.669 – 02:11:25.544
...ג'ני
02:11:31.701 – 02:11:36.012
,אני לא יודע אם אימא צדקה ...או אם
02:11:36.347 – 02:11:39.261
.אם סגן דן צדק ...אני לא יודע
02:11:40.543 – 02:11:45.278
אם לכל אחד מאיתנו יש ייעוד
02:11:47.091 – 02:11:52.282
או אם כולנו רק מרחפים במקריות .כמו נוצה ברוח
02:11:56.726 – 02:11:58.21
...אבל אני חושב
02:12:00.438 – 02:12:02.077
.אולי זה שניהם
02:12:06.569 – 02:12:09.457
.אולי שניהם קורים באותו זמן
02:12:15.578 – 02:12:17.092
.אבל אני מתגעגע אלייך, ג'ני
02:12:23.961 – 02:12:25.736
...אם יש משהו שאת צריכה
02:12:27.251 – 02:12:28.633
.אני לא יהיה רחוק
02:13:03.668 – 02:13:06.982
.הנה האוטובוס שלך .בסדר
02:13:07.321 – 02:13:08.696
ג'ורג' הסקרן
02:13:10.046 – 02:13:11.693
.אני מכיר את זה
02:13:11.759 – 02:13:16.536
,אני יציג אותו בשעת סיפור .כי סבתא הייתה קוראת לך אותו
02:13:17.515 – 02:13:18.963
.הספר האהוב עליי
02:13:22.879 – 02:13:23.848
...טוב
02:13:24.547 – 02:13:25.478
בסדר
02:13:27.817 – 02:13:28.747
.קח
02:13:34.298 – 02:13:35.276
?פורסט
02:13:35.9 – 02:13:36.708
...אל
02:13:40.162 – 02:13:41.983
.רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך
02:13:42.745 – 02:13:44.061
.גם אני אוהב אותך, אבא
02:13:45.876 – 02:13:47.725
.אני יהיה כאן כשתחזור
02:13:53.317 – 02:13:56.553
אתה מבין ?שזה האוטובוס לבית ספר, נכון
02:13:56.553 – 02:13:59.794
.ברור .ואת דורותי האריס, ואני פורסט גאמפ