SUBS.is
with subtitles
//

Forrest Gump (1994) Sundanese subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Forrest Gump
1994
Forrest Gump 1994 Subtitle Sunda Satata.srt
Subtitles
SundaneseForrest Gump 1994 Subtitle Sunda Satata.srt
Subtitle content
Forrest Gump 1994 Subtitle Sunda Satata.srt
00:00:01 – 00:00:06
{\an8}Subtitle Sunda By "AINK" Member Of Sunda Satata
00:00:06.024 – 00:00:11.024
{\an8}Subang, Juni 2018 Ramadhan 1439 {\an8}www.facebook.com/subtitlesundasatata
00:00:43.258 – 00:00:46.465
(Forrest Gump)
00:03:19.191 – 00:03:20.199
Halo.
00:03:21.401 – 00:03:24.4
Ngaran aing Forest. Forrest Gump.
00:03:29.621 – 00:03:31.62
Sia hayang cokelat?
00:03:34.251 – 00:03:37.25
Aing bisa ngakan loba cokelat.
00:03:38.841 – 00:03:44.84
Ambu ing sok sasaur yen hirup jiga sakotak cokelat.
00:03:46.051 – 00:03:49.05
Sia moal nyaho naon nu bakal dibeunangkeun ku sia.
00:03:56.063 – 00:03:59.06
Eta pasti sapatu nu geunaheun.
00:03:59.976 – 00:04:02.519
Pasti sia bisa leumpang sapoe jeput kumake sapatu jiga kitu..
00:04:02.52 – 00:04:04.52
...deung moal ngarasakeun nanaon.
00:04:06.888 – 00:04:09.88
Duh lamun aing boga sapatu jiga kitu.
00:04:10.081 – 00:04:12.08
Suku aing nyeri.
00:04:12.831 – 00:04:15.699
Ambu ing sok sasaur aya loba hal nu bisa dikanyahokeun ngeunaan hiji jalma...
00:04:15.7 – 00:04:17.7
...tina sapatu sariana,...
00:04:18.913 – 00:04:22.41
...kamana tujuan sariana, ti mana bae sariana.
00:04:29.141 – 00:04:32.14
Aing geus make rea sapatu.
00:04:34.311 – 00:04:39.31
Lamun aing nginget2na rada lilaan, aing bisa inget sapatu mimiti aing.
00:04:42.031 – 00:04:45.062
Saur Ambu ing yen sapatu aing eta bakal mawa aing ka mana bae.
00:04:45.451 – 00:04:48.071
Saur inya eta teh sapatu ajaib aing.
00:04:48.161 – 00:04:51.16
Heu'h sok, Forrest, Sia bisa muka panon sia.
00:04:58.631 – 00:05:00.63
Hayu surang jalan2 sakeudeung.
00:05:07.891 – 00:05:09.39
Kumaha rasana?
00:05:12.641 – 00:05:17.469
Sukuna kuat, Ny. Gump. Sakuat nu pernah di deuleu ku ngaing.
00:05:17.47 – 00:05:21.307
Tapi tonggongna sabengkok para politisi.
00:05:22.151 – 00:05:24.688
Tapi urang bakal ngalempengkeunna. Kitu pan, Forrest?
00:05:25.478 – 00:05:26.52
Forrest!
00:05:27.951 – 00:05:29.161
Keur aing orok keneh,...
00:05:29.241 – 00:05:32.081
...ambu ing ngangaranan ing jiga pahlawan Perang Sadulur,...
00:05:32.161 – 00:05:34.581
...Jenderal Nathan Bedford Forrest.
00:05:34.661 – 00:05:37.03
Saur inya urang aya kakaitan dina sababaraha cara.
00:05:37.031 – 00:05:38.331
Sarta tindakanna teh nyaeta,...
00:05:38.421 – 00:05:42.381
...inya nyieun hiji klub nu ngarana Ku Klux Klan.
00:05:42.751 – 00:05:46
Sariana kabehan make pakean jubah deung spre...
00:05:46.171 – 00:05:50.201
...deung nyieun sikep jiga sakumpulan arwah atawa ririwa atawa sarupa kitu.
00:05:50.601 – 00:05:54.145
Sariana malahan masangkeun spre kana kuda2 sariana deung ngaideran.
00:05:54.561 – 00:05:57.578
Deung deui, nyakitu cara aing meunang ngaran ing,...
00:05:57.691 – 00:05:58.928
...Forrest Gump.
00:05:59.191 – 00:06:01.096
Saur Ambu ing yen ngaran "Forrest"...
00:06:01.097 – 00:06:04.571
...nyaeta jangeun ngingetkeun aing yen kadang2 urang ngalakukeun hal,...
00:06:04.651 – 00:06:07.441
...nya, nu teu asup akal.
00:06:13.121 – 00:06:16.654
Sok. Angkat.
00:06:16.701 – 00:06:18.531
Ke la, kieu sugan. Tahan.
00:06:20.581 – 00:06:21.581
Heu'h.
00:06:22.671 – 00:06:24.17
Naon nu di deuleu ku saria?
00:06:24.508 – 00:06:27.5
Saria can pernah neuleu budak leutik nu make panyangga suku?
00:06:30.399 – 00:06:34.004
Ulah pernah ngantepkeun batur ngomong sariana leuwih hade ti sia, Forrest.
00:06:34.221 – 00:06:36.923
Lamun Gusti Mikahayang yen sakabeh jelema sarua,...
00:06:36.924 – 00:06:39.093
...Inya pasti nyieun urang kabehan make panyangga suku.
00:06:39.116 – 00:06:41.136
Ambu ing sok bogaeun bae cara jangeun ngajelaskeun sagalana...
00:06:41.137 – 00:06:43.347
...sangkan aing bisa ngarti.
00:06:44.361 – 00:06:47.782
Urang cicing sakitar 400 m di luar Rute 17,...
00:06:47.941 – 00:06:50.742
...sakitar 800 m ti dayeuh Greenbow, Alabama.
00:06:51.071 – 00:06:52.707
Di county Greenbow.
00:06:54.001 – 00:06:56.526
Imah urang geus jadi milik kulawarga ambu ing....
00:06:56.527 – 00:06:58.528
...ti saprak aki uyutna...
00:06:58.529 – 00:07:00.53
..datang meuntas lautan sakitar sarebu tahun nu geus kaliwat...
00:07:00.531 – 00:07:02.199
...kurang leuwih jiga kitu.
00:07:02.421 – 00:07:05.141
Kulantaran tibang aya aing deung ambu aing deung urang boga loba kamar kosong,...
00:07:05.211 – 00:07:07.684
...maka ambu ing mutuskeun jangeun nyewakeunna,...
00:07:08.051 – 00:07:10.067
...Lolobana ka jalma2 nu nu ngaliwat ka daerah urang,...
00:07:10.091 – 00:07:14.051
...misalna, ti Mobile, Montgomery, tempat-tempat jiga kitu.
00:07:14.141 – 00:07:15.838
Nya kitu cara aing deung ambu ing meunang duit.
00:07:16.931 – 00:07:19.338
Ambu ing nyaeta awewe anu calakan.
00:07:19.771 – 00:07:24.513
Inget omongan aing, Forrest. Sia henteu beda deung batur.
00:07:27.281 – 00:07:29.392
Sia ngadenge omongan aing, Forrest?
00:07:29.741 – 00:07:34.273
Sia sarua deung nu sejenna. Sia teu beda.
00:07:34.411 – 00:07:38.527
Putra sia beda, Ny. Gump.
00:07:38.903 – 00:07:41.213
Nilai IQ-na nyaeta 75.
00:07:41.961 – 00:07:45.022
Urang kabehan beda, Tn. Hancock.
00:07:48.671 – 00:07:50.711
Inya hayang aing meunang pandidikan nu panghadena,...
00:07:50.801 – 00:07:54.403
...maka inya mawa aing ka SD Greenbow County.
00:07:54.801 – 00:07:56.663
Aing amprok deung Kepsek deung sakabehna.
00:07:57.561 – 00:07:59.83
Aing hayang nembongkeun hiji hal, Ny. Gump.
00:08:00.891 – 00:08:03.266
Ieu normal.
00:08:04.271 – 00:08:08.015
Tah Forrest aya di dieu.
00:08:08.401 – 00:08:11.267
Nagara bagian netepkeun pasaratan minimal nilai IQ 80...
00:08:11.268 – 00:08:14.188
...jangeun asup sakola nagri, Ny. Gump.
00:08:14.451 – 00:08:17.066
Inya kudu asup sakola khusus.
00:08:17.411 – 00:08:19.944
Inya moal kunanaon.
00:08:20.331 – 00:08:22.389
Deung deui naon maksudna "normal"?
00:08:22.501 – 00:08:26.281
Inya mungkin emang rada lelet,...
00:08:27.076 – 00:08:30.537
...tapi anaking, Forrest, bakal meunang paluang nu sarua...
00:08:30.538 – 00:08:31.497
...jiga nu sejen.
00:08:31.498 – 00:08:35.165
Inya moal asup sakola khusus jangeun diajar carana nambal ban.
00:08:35.443 – 00:08:38.504
Urang ngomong ngeunaan salisih lima poin.
00:08:40.221 – 00:08:42.758
Pasti aya nu bisa dilakukeun.
00:08:44.441 – 00:08:46.901
Urang nyaeta sistim sakola anu progresif.
00:08:47.731 – 00:08:50.367
Urang mbung neuleu aya nu tinggaleun.
00:08:51.531 – 00:08:54.786
Aya Tn. Gump, Ny. Gump?
00:08:58.148 – 00:09:00.192
Inya keur balibur.
00:09:17.591 – 00:09:20.608
Ambu sia, jelas, amat paduli kana pandidikan sia, tong.
00:09:26.891 – 00:09:29.263
Sia teu loba ngomong, nya?
00:09:40.871 – 00:09:44.871
"Tungtungna, inya kudu nyobaan. Kadeuleuna mah gampang, tapi..."
00:09:46.081 – 00:09:47.978
"Aya naon?"
00:09:48.407 – 00:09:51.129
- "Kahiji, aya..." - Ambu, naon artina "balibur"?
00:09:52.051 – 00:09:55.164
- Liburan? - Tempat Bapa mangkat.
00:09:57.261 – 00:09:59.76
Artina nyaeta Nalika sia mangkat jauh...
00:10:02.379 – 00:10:04.37
...deung teu pernah balik deui...
00:10:09.021 – 00:10:12.765
Jadi, bisa disebut, aing deung ambu ing teh hirup nyorangan.
00:10:14.031 – 00:10:17.651
Tapi urang teu kabeuratan. Imah urang teu pernah kosong.
00:10:17.741 – 00:10:20.563
Sok aya bae nu datang deung nu mangkat.
00:10:20.564 – 00:10:21.491
Madang peuting.
00:10:21.571 – 00:10:25.152
- Waktuna madang peuting. Forrest... - Gusti. Eta kadeuleuna spesial.
00:10:25.194 – 00:10:27.621
Kadang2 rea jalma nu cicing reujeung urang..
00:10:27.711 – 00:10:30.531
...nepika tiap ruangan pinuh ku wisatawan.
00:10:30.532 – 00:10:34.091
Sia nyaho, jalma nu hirup tina koper,...
00:10:34.171 – 00:10:37.288
...deung tas topi deung tas sampel.
00:10:37.289 – 00:10:40.631
Forrest Gump, waktuna madang peuting! Forrest...
00:10:40.721 – 00:10:43.261
Hiji mangsa, saurang budak ngora cicing reujeung urang,...
00:10:43.351 – 00:10:47.549
...deung inya ngabaan tas gitar.
00:10:51.772 – 00:10:55.518
Sia teu pernah newak lenci
00:10:55.669 – 00:10:58.546
Deung sia lain babaturan aing
00:11:00.951 – 00:11:04.775
Forrest! Ceuk aing ge ulah ngaganggu pamuda ieu.
00:11:05.031 – 00:11:06.371
Teu nanaon, Bu.
00:11:06.451 – 00:11:08.657
Aing tibang nembongkeun ka inya carana maen gitar.
00:11:09.371 – 00:11:11.891
Heu'h. Madang peuting geus siap lamun saria hayang nyatu.
00:11:12.449 – 00:11:14.302
Heu'h, jigana hade. Nuhun, Bu.
00:11:16.161 – 00:11:19.371
Tong, tembongkeun deui gerakan suku sia nu keur tadi tea.
00:11:19.721 – 00:11:20.943
Tapi lalaunan bae.
00:11:21.769 – 00:11:23.602
Sia nya tibang..
00:11:23.721 – 00:11:25.522
Aing bogoh kana gitar eta.
00:11:26.311 – 00:11:28.022
kadengena hade.
00:11:29.851 – 00:11:34.096
Aing mimiti ngagerak ngilu irama musik,...
00:11:34.111 – 00:11:35.928
...ngagoyang bujur aing.
00:11:38.531 – 00:11:41.071
Dina hiji peuting, aing deung ambu ing balanja,...
00:11:41.151 – 00:11:44.161
...deung ngaliwatan toko palengkepan furnitur Benson,...
00:11:44.241 – 00:11:45.241
...deung coba bade(tebak).
00:11:47.35 – 00:11:51.095
Sia ngan tibang sakadang anjing
00:11:52.183 – 00:11:54.675
mewek bae
00:11:56.246 – 00:11:58.127
Sia ngan tibang sakadang anjing
00:11:58.218 – 00:12:00.206
Ini bukan tontonan anak-anak.
00:12:01.46 – 00:12:03.46
Leweh bae
00:12:03.551 – 00:12:05.351
Babaraha tahun kahareup, pamuda kasep eta,...
00:12:05.431 – 00:12:07.304
...nu disebut "raja,"...
00:12:08.061 – 00:12:10.391
...inya nganyanyikeun loba teuing lagu,...
00:12:11.041 – 00:12:13.601
...deung keuna serangan jantung, atawa sarupa kitu.
00:12:14.691 – 00:12:16.847
Pasti sulit jadi raja.
00:12:21.185 – 00:12:23.228
Kagugu yen urang bisa inget sababaraha hal...
00:12:23.27 – 00:12:24.717
...tapi aya hal nu teu bisa di inget ku urang.
00:12:24.741 – 00:12:29.109
- Usahakeun nu panghadena, Forrest. - Pasti, Mbu.
00:12:30.331 – 00:12:33.739
Aing inget lalampahan beus sakola di poe mimiti...
00:12:33.822 – 00:12:35.324
...kalayan hade.
00:12:38.461 – 00:12:39.795
Sia dek ngilu?
00:12:40.251 – 00:12:43.58
Ambu ing ngalarang aing naek kandaraan reujeung jalma asing.
00:12:43.841 – 00:12:45.571
Ieu beus sakola.
00:12:48.971 – 00:12:51.215
Aing Forest. Forrest Gump.
00:12:52.181 – 00:12:56.053
- Aing Dorothy Harris. - Ayeuna urang geus wawuh.
00:13:09.201 – 00:13:10.685
Korsi ieu aya jelemana..
00:13:13.451 – 00:13:14.451
Aya jelemana!
00:13:22.841 – 00:13:24.373
Sia teu bisa diuk di dieu.
00:13:26.881 – 00:13:30.238
Kagugu, naon nu di inget ku hiji budak,....
00:13:30.391 – 00:13:32.965
...lantaran aing teu inget nalika dijurukeun
00:13:34.391 – 00:13:36.717
Aing teu inget meunang naon aing di Natal mimiti aing,..
00:13:36.718 – 00:13:40.472
...deung aing teu inget mangkat kamana nalika piknik mimiti aing.
00:13:41.723 – 00:13:44.642
Tapi aing inget pangmimitina aing ngadenge...
00:13:44.643 – 00:13:47.896
...sora nu pang endahna di dunya.
00:13:47.951 – 00:13:50.566
Sia bisa diuk di dieu lamun sia hayang.
00:13:53.36 – 00:13:56.028
Aing can pernah ningali hiji hal anu amat endah...
00:13:56.029 – 00:13:57.239
...dina hirup aing.
00:13:57.831 – 00:13:59.739
Inya kawas malaikat.
00:14:00.001 – 00:14:02.334
Sia dek diuk di dieu?
00:14:07.749 – 00:14:09.418
Kunaon suku sia?
00:14:09.761 – 00:14:14.548
Teu kunanaon, suku aing teu kunanaon.
00:14:14.931 – 00:14:17.101
Aing diuk digigireunna dina beus eta...
00:14:17.181 – 00:14:19.327
...deung ngobrol reujeung inya sapapanjang lalampahan ka sakola.
00:14:19.351 – 00:14:22.007
Tonggong aing bengkok jiga tanda tanya.
00:14:22.151 – 00:14:23.056
Ieu bakal nyieun aing...
00:14:23.098 – 00:14:26.143
Salian ti ambu ing, euweuh nu pernah ngomong ka aing..
00:14:26.185 – 00:14:28.52
...atawa nanya ka ngaing.
00:14:28.701 – 00:14:30.661
Sia boloon?
00:14:30.741 – 00:14:33.942
Saur ambu ing, "boloon teh nyaeta jalma anu nyieun sikep boloon"
00:14:35.371 – 00:14:39.489
- Aing Jenny. - Aing Forest. Forrest Gump.
00:14:39.711 – 00:14:41.741
Ti harita, urang sok reujeung bae.
00:14:41.742 – 00:14:44.745
Jenny deung aing jiga kacang polong deung wortel.
00:14:48.051 – 00:14:49.75
Inya ngajarkeun aing carana tataekan.
00:14:49.761 – 00:14:52.628
Hayu, Forrest, sia bisa ngalakukeunna.
00:14:52.669 – 00:14:55.047
Aing nembongkeun ka inya carana ngajuntai.
00:14:55.261 – 00:14:57.311
"...sakadang monyet nu bageur..."
00:14:57.391 – 00:14:59.176
Inya mantuan aing diajar maca...
00:15:00.469 – 00:15:02.93
...deung aing nembongkeun ka inya carana ngaayun.
00:15:04.651 – 00:15:08.357
Kadang2 urang tibang diuk deung nungguan bentang bijil.
00:15:08.491 – 00:15:13.649
- Ambu ing bakal deudeupeun. - Didieu weh heula rada lilaan.
00:15:14.661 – 00:15:18.07
Jangeun babaraha alesan, Jenny teu pernah hayang balik.
00:15:18.501 – 00:15:20.948
Heu'h, Jenny, aing dek tetep didieu.
00:15:21.421 – 00:15:24.66
Inya babaturan aing nu amat spesial.
00:15:27.591 – 00:15:29.623
Babaturan hiji-hijina.
00:15:33.051 – 00:15:36.171
Ambu ing sok ngomong bae, kaajaiban ngajadi unggal poe.
00:15:36.931 – 00:15:39.731
Babaraha jalma teu mikir kitu, tapi kaajaiban emang bisa ngajadi.
00:15:42.351 – 00:15:43.887
Hei, boloon!
00:15:44.901 – 00:15:47.099
Sia idiot, atawa tibang boloon doang?
00:15:47.14 – 00:15:50.602
- "Deuleu, aing Forrest Pincang." - Lumpat, Forrest.
00:15:51.901 – 00:15:55.107
Hayu lumpat Forrest! Lumpat! Buru!
00:15:55.148 – 00:15:58.047
- Naek ka sapedah! - Hayu buru! Hayu surang tewak inya!
00:15:58.411 – 00:16:00.946
- Hayu buru! - Awas, boloon, urang datang!
00:16:01.041 – 00:16:03.031
Urang dek newak sia!
00:16:03.831 – 00:16:08.203
Lumpat, Forrest, lumpat!
00:16:09.301 – 00:16:10.878
Kadieu, sia!
00:16:24.851 – 00:16:29.308
Lumpat, Forrest, lumpat!
00:17:00.011 – 00:17:02.799
Sia bakal moal percaya lamun ku ngaing dibejakeun ka sia.
00:17:04.021 – 00:17:06.511
Tapi aing bisa lumpat sagancang angin.
00:17:09.771 – 00:17:13.642
Ti harita, lamun aing ka hiji tempat,...
00:17:13.643 – 00:17:15.394
...aing lumpat!
00:17:15.395 – 00:17:17.856
Inya kabur! Tewak tewak!
00:17:48.901 – 00:17:51.829
Budak eta lumpatna jiga jelema boloon.
00:17:56.111 – 00:18:00.036
Inget keur aing ngomong Jenny jiga nu mbung balik?
00:18:00.571 – 00:18:03.859
Inya cicing di hiji imah nu sakolot Alabama.
00:18:03.86 – 00:18:06.153
Ambu inya pupus keur umur inya lima tahun,...
00:18:06.154 – 00:18:09.699
...deung bapana saurang patani.
00:18:11.368 – 00:18:12.327
Jenny?
00:18:12.369 – 00:18:14.538
Inya nyaeta Lalaki nu amat mikanyaah.
00:18:14.921 – 00:18:19.181
Inya sok nyium deung ngagandong inya deung dulurna.
00:18:20.931 – 00:18:25.757
Laju dina hiji poe, Jenny euweuh dina beus sakola.
00:18:26.521 – 00:18:28.598
Jenny, kunaon sia teu ka sakola poe ieu?
00:18:29.481 – 00:18:30.929
Bapa aing keur hees.
00:18:31.611 – 00:18:33.477
- Jenny! - Hayu!
00:18:34.781 – 00:18:37.686
Jenny, sia dek lumpat ka mana?
00:18:38.651 – 00:18:40.397
Alusna sia balik deui kadieu!
00:18:42.781 – 00:18:43.889
Dimana sia?
00:18:47.95 – 00:18:51.24
Jenny! Di mana sia?
00:18:54.051 – 00:18:55.051
Jenny!
00:18:55.551 – 00:18:58.4
Ngadu'a reujeung aing, Forrest.
00:18:58.631 – 00:18:59.654
Jenny!
00:18:59.841 – 00:19:04.713
Gusti nu Agung, jieun aing jadi manuk ambeh aing bisa hiber ti dieu.
00:19:04.971 – 00:19:10.092
Gusti nu Agung, jieun aing jadi manuk ambeh aing bisa hiber ti dieu.
00:19:10.093 – 00:19:13.512
Ambu ing sok ngomong bae yen Gusti nu Agung teh misterius.
00:19:13.513 – 00:19:14.389
Jenny!
00:19:14.39 – 00:19:16.974
Inya teu ngarubah Jenny jadi manuk.
00:19:16.975 – 00:19:17.901
Alusna sia balik deui kadieu!
00:19:17.991 – 00:19:18.991
Sabalikna,...
00:19:20.151 – 00:19:21.729
...Inya nyieun pulisi ngomong...
00:19:21.73 – 00:19:24.608
...Yen Jenny teu kudu cicing di imah eta deui.
00:19:25.161 – 00:19:28.737
Inya laju cicing reujeung ninina di Creekmore Avenue,...
00:19:28.904 – 00:19:31.885
...nu nyieun aing bungah lantaran inya jadi amat deukeut.
00:19:34.659 – 00:19:37.912
Dina peuting2, Jenny mindeng nyalinap...
00:19:37.913 – 00:19:42.834
...deung datang ka imah aing, tibang lantaran ceuk inya inyana sieun.
00:19:43.091 – 00:19:45.545
Sieun naon? aing teu nyaho.
00:19:45.681 – 00:19:48.84
Tapi jigana inya sieun ka anjing ninina.
00:19:49.021 – 00:19:51.009
Anjingna galak.
00:19:51.521 – 00:19:56.765
Jenny deung aing jadi babaturan tepika SMU.
00:19:57.571 – 00:19:59.684
- Hei, boloon! - Heup heup!
00:20:00.741 – 00:20:03.522
- Lumpat, Forrest, lumpat! - Hei!
00:20:03.741 – 00:20:06.232
- Sia ngadenge aing, boloon? - Lumpat, Forrest!
00:20:06.233 – 00:20:08.026
Buru, asup kana treuk! hayu!
00:20:08.712 – 00:20:10.553
Hayu, inya kabur! Buru!
00:20:11.621 – 00:20:14.073
Lumpat, Forrest, lumpat!
00:20:14.074 – 00:20:17.41
- Sia alusna mah lumpat, boloon! - Hayu, boloon!
00:20:19.381 – 00:20:22.452
- Buru, boloon! - Heu'h, sia alusna lumpat!
00:20:25.891 – 00:20:26.931
Lenci!
00:20:35.981 – 00:20:40.231
Heu'h! Hayu!
00:20:41.941 – 00:20:43.895
Lumpat, Forrest!
00:20:46.571 – 00:20:50.277
bareto, aing lumpat ka hiji tujuan.
00:20:51.778 – 00:20:54.364
Aing teu pernah nyangka eta bakal mawa aing ka hiji tempat nu sejen.
00:21:23.281 – 00:21:27.814
- Saha eta? - Eta Forrest Gump, Palatih.
00:21:28.451 – 00:21:29.899
Tibang jelema boloon satempat.
00:21:30.951 – 00:21:34.821
Sia percaya eta? Aing bisa kuliah oge.
00:21:41.051 – 00:21:43.788
Forrest! Lumpat!
00:21:43.801 – 00:21:45.497
- Heu'h! - Lumpat!
00:21:45.498 – 00:21:48.501
Lumpat, boloon! Lumpat!
00:22:00.481 – 00:22:04.267
Tolol! Lumpat! Buru!
00:22:06.401 – 00:22:09.147
Ulah kadinya! Belok! Buru!
00:22:20.381 – 00:22:24.119
Inya pasti jelema pangboloonna nu pernah hirup,...
00:22:24.12 – 00:22:26.164
...tapi lumpatna, jelas, gancang!
00:22:29.011 – 00:22:31.418
Jigana tibang aing nu mikir jiga kieu,..
00:22:31.419 – 00:22:34.339
...tapi kuliah teh mangsa nu ngabingungkeun.
00:22:35.351 – 00:22:37.383
Prajurit federal nu ngadegkeun parentah pangadilan...
00:22:37.384 – 00:22:39.886
...poe ieu ngagabung dina Universitas Alabama.
00:22:40.441 – 00:22:41.651
Dua negro di asupkeun...
00:22:41.731 – 00:22:45.021
...sanggeus Gubernur George Wallace ngalakukeun ancaman simbolisna...
00:22:45.111 – 00:22:46.768
...jangeun nangtung di panto sakola.
00:22:46.81 – 00:22:51.301
Gubernur Wallace, tina pernyataan eta..
00:22:51.531 – 00:22:53.531
Earl, aya naon?
00:22:53.621 – 00:22:55.275
Negro (rakun) nyoba asup ka sakola urang.
00:22:55.276 – 00:22:56.569
Rakun?
00:22:57.041 – 00:22:58.862
Nalika rakun nyoba asup ka teras tukang imah urang,...
00:22:58.863 – 00:23:00.711
...ambu ing sok ngusir sariana make sapu.
00:23:00.821 – 00:23:03.283
Lain rakun, dasar boloon, tapi negro,...
00:23:03.284 – 00:23:05.495
...deung sariana hayang sakola reujeung urang.
00:23:05.711 – 00:23:08.248
Reujeung urang? Nu bener?
00:23:08.721 – 00:23:11.5
Sanggeus Gubernur Wallace ngalakukeun janjina...
00:23:11.501 – 00:23:12.584
...jangeun ngablokir panto,...
00:23:12.585 – 00:23:14.712
...Presiden Kennedy marentahkeun Menteri Patahanan...
00:23:14.713 – 00:23:16.715
...jangeun ngagunakeun kakuatan militer.
00:23:16.721 – 00:23:19.421
Dina video ieu nyaeta patemuan antara Jenderal Graham,...
00:23:19.501 – 00:23:22.47
...komandan Garda Nasional, deung Gubernur Wallace.
00:23:22.901 – 00:23:26.89
Lantaran para Garda Nasional ieu hadir di dieu poe ieu...
00:23:26.891 – 00:23:29.269
...sabage prajurit federal jangeun warga Alabama.
00:23:29.321 – 00:23:33.148
Sariana caricing dina pawatesan urang, sariana nyaeta dulur urang.
00:23:33.321 – 00:23:35.661
Urang bakal meunang dina patarungan ieu,...
00:23:35.741 – 00:23:38.945
...lantaran urang bakal nyadarkeun rahayat Amerika...
00:23:39.028 – 00:23:42.406
...kana bahaya nu geus mindeng di obrolkeun ku urang...
00:23:42.407 – 00:23:44.366
...kajadian ayeuna amat jelas poe ieu..
00:23:44.367 – 00:23:48.455
...tren ka arah kadiktatoran militer di nagara ieu.
00:23:52.091 – 00:23:55.545
Jadi, dina panungtungan poe ieu, Universitas Alabama di Tuscaloosa...
00:23:55.587 – 00:23:56.851
...geus didesegregasi...
00:23:56.931 – 00:23:59.716
...deung para murid Jimmy Hood deung Vivian Malone...
00:24:00.216 – 00:24:03.136
...geus didaftarkeun jangeun kelas musim panas.
00:24:05.771 – 00:24:08.641
Bu, buku sia murag.
00:24:09.151 – 00:24:11.31
Gubernur Wallace ngalakukeun nu geus di janjikeun ku inya.
00:24:11.311 – 00:24:14.814
Ku cara aya di kampus Tuscaloosa, inya nyegah massa ngumpul...
00:24:14.856 – 00:24:16.357
Eta Gump pan?
00:24:17.031 – 00:24:21.988
- Lain, teu mungkin. - Eta, jelas, inya.
00:24:25.811 – 00:24:26.825
Babaraha tahun sanggeusna,...
00:24:26.826 – 00:24:30.579
...lalaki gede ambek di panto sakola tea mikir nyaeta ide hade...
00:24:30.58 – 00:24:32.26
...jangeun nyalonkeun diri jadi presiden.
00:24:35.641 – 00:24:38.546
Tapi hiji jalema mikir eta lain ide hade.
00:24:40.021 – 00:24:41.508
Tapi inya teu pupus.
00:24:46.651 – 00:24:48.113
Beus aing geus datang.
00:24:49.021 – 00:24:52.435
- Ieu beus nomber salapan? - Lain, ieu bus nomber opat.
00:24:53.151 – 00:24:55.355
Bungah ngobrol deung sia.
00:24:58.241 – 00:25:02.737
Aing inget keur kajadian eta, keur Wallace ditembak.
00:25:03.211 – 00:25:04.661
Aing keur kuliah keneh.
00:25:04.751 – 00:25:07.992
Sia kuliah di kampus khusus awewe atawa campuran?
00:25:08.001 – 00:25:09.001
Campuran.
00:25:09.091 – 00:25:11.704
Lantaran Jenny kuliah di kampus nu aing teu meunang abus.
00:25:11.881 – 00:25:13.957
Kampus khusus awewe.
00:25:14.374 – 00:25:17.71
Tapi aing dek nganjanganna tiap aya kasempetan.
00:25:48.211 – 00:25:49.284
Eta nyeri.
00:26:00.641 – 00:26:03.464
Forrest!
00:26:05.061 – 00:26:07.981
- Forrest, heup heup! - Gusti!
00:26:08.061 – 00:26:09.191
Sia nanaonan?
00:26:09.271 – 00:26:11.037
- Inya nganyerikeun sia. - Aya naon ieu?
00:26:11.061 – 00:26:13.999
- Henteu, inya teu nganyenyeri aing! Ka ditu! - Saha eta?
00:26:14.821 – 00:26:18.571
- Billy, hampura aing. ulah... - Nanaonan eta? Ngajauh ti aing!
00:26:18.661 – 00:26:21.316
- Ulah mangkat! Billy, ke la! - Ngajauh ti aing!
00:26:21.741 – 00:26:23.343
Inya teu nyaho nanaon!
00:26:25.661 – 00:26:28.781
Forrest, kunaon sia ngalakukeun jiga kitu?
00:26:31.291 – 00:26:33.328
Aing mawakeun sia cokelat.
00:26:34.495 – 00:26:36.164
Hampura.
00:26:38.511 – 00:26:42.295
- Aing dek balik deui ka kampus aing. - Forrest.
00:26:45.521 – 00:26:47.091
Deuleu sia.
00:26:49.191 – 00:26:51.804
Hayu.
00:26:58.781 – 00:27:00.171
Ieu kamar sia?
00:27:05.121 – 00:27:07.521
Sia pernah boga impian, Forrest, ngeunaan sia bakal jadi saha?
00:27:11.631 – 00:27:13.421
- Aing bakal jadi saha? - Heu'h.
00:27:13.501 – 00:27:15.453
Apan aing mah bakal jadi diri aing?
00:27:15.461 – 00:27:19.415
Sia bakal jadi diri sia terus, tapi diri sia nu sejen.
00:27:20.051 – 00:27:23.753
Sia nyaho? Aing hayang jadi kakoncara.
00:27:25.011 – 00:27:27.757
Aku hayang jadi panyanyi jiga Joan Baez.
00:27:29.021 – 00:27:32.344
Aing hayang aya di panggung nu suwung,...
00:27:32.345 – 00:27:34.722
...deung gitar, sora aing.
00:27:36.361 – 00:27:37.85
Tibang aing.
00:27:39.321 – 00:27:42.522
Aing hayang boga hubungan deung jalma di tingkat pribadi.
00:27:45.331 – 00:27:48.277
Aing hayang bisa ngobrol deung sariana, sacara langsung.
00:27:56.171 – 00:27:58.287
Sia pernah reujeung deung hiji cawene, Forrest?
00:28:00.511 – 00:28:04.21
Aing diuk di gigireun sariana dina kelas ekonomi.
00:28:33.291 – 00:28:35.516
- Hampura. - Teu nanaon.
00:28:44.167 – 00:28:45.251
Teu nanaon.
00:28:48.811 – 00:28:51.758
- Teu nanaon. - Gusti. aing lieur.
00:28:59.651 – 00:29:01.611
Aing yakin eta teu pernah kajadian di kelas ekonomi.
00:29:07.178 – 00:29:08.399
Henteu.
00:29:14.621 – 00:29:17.908
Jigana aing geus ngarusak jubah mandi batur sakamar sia.
00:29:17.909 – 00:29:19.911
Aing teu paduli. Deung deui, aing teu resep ka inya.
00:29:19.961 – 00:29:30.838
Lumpat!
00:29:35.851 – 00:29:40.056
Mangsa kuliah karasa amat gancang lantaran aing loba maen football.
00:29:40.081 – 00:29:43.301
Malahan sariana ngasupkeun aing kana Tim All-American,...
00:29:43.491 – 00:29:47.281
...deung aing bisa amprok deung Presiden Amerika Serikat.
00:29:47.361 – 00:29:49.007
Presiden Kennedy amprok deung para mahasiswa...
00:29:49.031 – 00:29:52.443
...Tim Football All-American di Ruang Oval poe ieu
00:29:53.201 – 00:29:57.656
Hal nu hade ngeunaan amprok deung presiden Amerika Serikat...
00:29:57.657 – 00:29:59.282
...nyaeta kahakananna
00:29:59.283 – 00:30:01.881
Sariana nempatkeun sia di ruangan ieu reujeung naon bae...
00:30:01.961 – 00:30:03.705
...nu hayang di hakan atawa di inum ku sia.
00:30:04.971 – 00:30:08.431
Lantaran, hiji, aing teu lapar, tapi aing haus,...
00:30:08.511 – 00:30:11.212
...deung dua, sakabehna gratis,...
00:30:11.301 – 00:30:14.382
...aing pasti geus nginum 15 botol Dr. Peppers.
00:30:16.981 – 00:30:19.637
Salamet. Kumaha rasana jadi anggaota All-American?
00:30:19.679 – 00:30:20.679
Hiji kahormatan, Pa.
00:30:21.222 – 00:30:23.474
Salamet. Kumaha rasana jadi anggaota All-American?
00:30:23.516 – 00:30:24.516
Hade, Pa.
00:30:25.941 – 00:30:28.437
Salamet. Kumaha rasana jadi anggaota All-American?
00:30:28.479 – 00:30:29.564
Hade, Pa.
00:30:30.321 – 00:30:34.235
- Salamet. Kumaha rarasaan sia? - Aing kudu kahampangan.
00:30:34.661 – 00:30:37.071
Jigana inya kudu kahampangan.
00:30:52.181 – 00:30:55.131
Babaraha waktu kahareupna, tanpa alasan nu tangtu,...
00:30:55.181 – 00:30:57.561
...saurang jalema nembak presiden ngora eta,...
00:30:57.681 – 00:31:00.052
...nalika inya keur aya di mobilna.
00:31:00.691 – 00:31:05.015
Laju babaraha tahun sanggeus eta, saurang jalema nembak adina oge.
00:31:05.016 – 00:31:07.101
Ngan, inya keur di dapur hotel.
00:31:08.491 – 00:31:10.363
Pasti sulit jadi adi.
00:31:12.038 – 00:31:13.482
Aing teu nyaho.
00:31:13.701 – 00:31:15.193
Forrest Gump.
00:31:15.201 – 00:31:16.451
Na sia percaya?
00:31:16.541 – 00:31:20.461
Sanggeus lima tahun maen football, aing meunang gelar sarjana..
00:31:20.541 – 00:31:23.159
Salamet, tong.
00:31:23.341 – 00:31:25.369
Ambu ing amat reueus.
00:31:26.711 – 00:31:30.551
Forrest, aing amat reueus ka sia. Dieu, surang pangnyekelankeun.
00:31:30.681 – 00:31:35.546
Salamet, Tong. Na sia geus mikirkeun mangsa kahareup sia?
00:31:37.721 – 00:31:38.925
"Mikirkeun"?
00:31:38.959 – 00:31:40.497
(Karier Luar Biasa Jangeun Para Pamuda Luar Biasa)
00:31:40.521 – 00:31:42.51
Halo, aing Forrest. Forrest Gump.
00:31:42.511 – 00:31:45.441
Euweuh nu paduli saha sia, teu hideng!
00:31:45.571 – 00:31:48.267
Sia malahan jalema rendahan ge lain, dasar teu guna!
00:31:48.281 – 00:31:51.646
Buru naek ka jero beus. Ayeuna sia anggaota AD!
00:31:52.571 – 00:31:54.357
Korsi ieu aya jalemana.
00:31:56.241 – 00:31:57.652
Aya jalemana.
00:32:00.541 – 00:32:03.241
Ti awal keneh ge, jigana aing geus nyieun kasalahan,...
00:32:03.421 – 00:32:05.461
...ngadeuleu yen eta karak poe mimiti aing...
00:32:05.591 – 00:32:07.369
...deung aing geus di carekan.
00:32:11.381 – 00:32:13.626
Sia bisa diuk didieu lamun sia hayang.
00:32:13.761 – 00:32:17.672
Aing teu nyaho saha nu bakal di amprokan ku ngaing, atawa naon nu bakal di tanyakeun ku sariana.
00:32:17.721 – 00:32:19.785
Sia pernah naek kapal hurang?
00:32:20.811 – 00:32:24.679
Henteu, tapi aing pernah naek kapal nu gede.
00:32:25.231 – 00:32:27.478
Maksud aing, kapal pangheurap hurang.
00:32:28.182 – 00:32:30.582
Aing geus di gawe sapanjang hirup aing di kapal pangheurap hurang.
00:32:30.643 – 00:32:33.603
Mimitina aing di parahu amang ing, adina ambu ing,...
00:32:33.604 – 00:32:35.69
...keur umur aing sakitar salapan tahun.
00:32:35.781 – 00:32:37.941
Aing keur mikiran hayang meuli parahu sorangan...
00:32:37.942 – 00:32:39.257
...deung keuna wajib militer.
00:32:40.751 – 00:32:43.823
Nama lengkep aing nyaeta Benjamin Buford Blue.
00:32:44.156 – 00:32:46.158
Batur nyebut aing Bubba.
00:32:46.291 – 00:32:49.745
Jiga salah sahiji budak kampungan eta tea. Sia percaya eta teu?
00:32:50.087 – 00:32:54.208
Ngaran aing Forrest Gump. Batur nyebut aing Forrest Gump.
00:32:54.631 – 00:32:57.051
Jadi, Bubba asalna ti Bayou La Batre, Alabama,...
00:32:57.141 – 00:32:59.051
...deung ambuna masak hurang,...
00:33:01.311 – 00:33:04.181
...deung ambuna samemeh masak hurang,...
00:33:04.311 – 00:33:06.986
...deung ambu na samemeh masak hurang oge.
00:33:07.361 – 00:33:11.049
Kulawarga Bubba nyaho sagalana ngeunaan bisnis hurang.
00:33:11.361 – 00:33:14.181
Aing nyaho sagalana ngeunaan bisnis hurang.
00:33:14.491 – 00:33:17.371
Sebenerna, aing sorangan dek asup kana bisnis hurang...
00:33:17.451 – 00:33:19.483
...sanggeus kaluar ti AD.
00:33:22.74 – 00:33:23.821
Heu'h.
00:33:23.871 – 00:33:28.075
Gump! Naon tujuan utama sia di AD?
00:33:28.117 – 00:33:30.591
Jangeun ngalakukeun sakabeh nu di titah ku sia, Sersan Palatih!
00:33:30.671 – 00:33:34.206
Gusti, Gump! sia genius!
00:33:34.248 – 00:33:36.511
Eta jawaban panghebatna nu pernah di denge ku ngaing!
00:33:36.66 – 00:33:39.42
Sia pasti boga nilai IQ 160!
00:33:39.511 – 00:33:41.963
Sia amat boga bakat, Prajurit Gump!
00:33:43.481 – 00:33:44.849
Yeuh dengekeun, sakabehna!
00:33:45.481 – 00:33:49.371
Jangeun alasan nu tangtu, aing amat cocok di AD.
00:33:49.731 – 00:33:51.098
Eta teu hese teuing.
00:33:51.14 – 00:33:52.891
Sia tibang kudu ngarapikeun enggon hees....
00:33:52.892 – 00:33:54.551
...deung inget jangeun nangtung tegep,...
00:33:54.82 – 00:33:57.313
...deung terus ngajawab tiap patanyaan ku,...
00:33:57.355 – 00:33:58.939
... "Heu'h, Sersan Palatih!"
00:33:58.981 – 00:34:02.693
- Na eta jelas? - Heu'h, Sersan Palatih!
00:34:03.152 – 00:34:06.008
Nu kudu dilakukeun ku sia nyaeta nyered jaring di dasar laut.
00:34:06.411 – 00:34:09.469
Di poe nu hade, sia bisa newak 45 kg hurang.
00:34:10.251 – 00:34:11.993
Lamun sakabehna lancar,...
00:34:11.994 – 00:34:13.953
...dua urang ngaheurap salila sapuluh jam,...
00:34:13.954 – 00:34:15.551
...dikurangan biaya bensin, sia bisa...
00:34:16.551 – 00:34:19.919
- Anggeus, Sersan Palatih! - Gump!
00:34:21.228 – 00:34:24.423
Kunaon sia ngarakit bedil teh ku gancang amat, Gump?
00:34:24.561 – 00:34:26.342
Sia mentana ka ngaing kitu, Sersan Palatih.
00:34:26.425 – 00:34:29.771
Gusti, ieu rekor anyar kompi!
00:34:29.901 – 00:34:32.472
Lamun lain jangeun wajib militer,...
00:34:32.473 – 00:34:34.809
...aing bakal ngarekomendasikeun sia jangeun OCS, Prajurit Gump!
00:34:34.85 – 00:34:36.811
Ngke sia bakal jadi jenderal, Gump!
00:34:36.852 – 00:34:38.831
Ayeuna, bongkar bedil sia deung lanjutkeun!
00:34:41.871 – 00:34:45.577
Ngomong-ngomong, jiga ceuk aing tadi, hurang teh buahna lautan.
00:34:45.831 – 00:34:50.699
Bisa dipanggang, dikulub, disanggrai, dibeuleum, ditumis.
00:34:50.741 – 00:34:53.911
Aya kebab hurang, Creole hurang,...
00:34:53.994 – 00:34:58.961
...gumbo hurang, hurang beuleum, hurang goreng, hurang tumis,...
00:34:59.191 – 00:35:05.214
...hurang danas, hurang lemon, hurang kalapa, hurang lada,...
00:35:05.431 – 00:35:09.343
...sup hurang, kulub hurang, salad hurang,...
00:35:09.593 – 00:35:15.224
...hurang deung kumeli, burger hurang, roti lapis hurang...
00:35:17.111 – 00:35:19.145
Eta doang.
00:35:23.161 – 00:35:26.318
Peuting teh waktu nu simpe.
00:35:27.001 – 00:35:30.906
Urang kekedengan di ranjang deung aing mikasono ambu ing.
00:35:31.211 – 00:35:33.867
Sarta aing sono ka Jenny.
00:35:37.631 – 00:35:41.917
Hei, Gump, deuleu pinareupna (susuna)!
00:35:54.981 – 00:35:58.111
Horeng, Jenny meunang masalah..
00:35:58.191 – 00:36:01.26
...lantaran fotona nu keur make sweater kampusna,...
00:36:01.651 – 00:36:03.54
...deung inya di kaluarkeun ti sakola.
00:36:07.741 – 00:36:09.804
Tapi eta lain hal nu goreng,...
00:36:10.041 – 00:36:13.519
...lantaran hiji lalaki nu boga bioskop di Memphis, Tennesse,...
00:36:13.711 – 00:36:17.369
...neuleu foto-foto eta deung nawarkeun ka inya hiji pagawean,...
00:36:17.411 – 00:36:19.288
...nyanyi di hiji pintonan.
00:36:19.349 – 00:36:21.332
Dina kasempetan mimiti nu dibogaan ku ngaing,...
00:36:21.511 – 00:36:25.181
...aing naek beus ka Memphis jangeun neuleu inya minton.
00:36:25.261 – 00:36:26.761
Eta Amber, Amber Flame.
00:36:26.851 – 00:36:29.311
Bere inya keprokan, kabehan. Hade, Amber.
00:36:29.391 – 00:36:32.258
Ayeuna, jangeun didenge deung dideuleu,...
00:36:32.259 – 00:36:35.951
...Ti Hollywood, California, kageulisan beatnik urang,...
00:36:36.031 – 00:36:39.975
...bere keprokan nu rame jangeun si geulis, Bobbi Dylan.
00:36:42.031 – 00:36:44.355
- Hade! - Bobbi!
00:36:49.198 – 00:36:54.563
Sabaraha loba jalan nu kudu diambahan
00:36:54.991 – 00:37:00.329
Saencan sia bisa nyebutna hiji lalaki?
00:37:00.563 – 00:37:06.919
Deung sabaraha loba lautan nu kudu di layaran
00:37:07.336 – 00:37:09.043
Impianna geus ngawujud.
00:37:10.561 – 00:37:12.508
Inya jadi panyanyi folk.
00:37:12.641 – 00:37:18.806
Deung sabaraha kali Meriamna kudu ditembakkeun
00:37:19.27 – 00:37:21.675
Saencan salilana dilarang?
00:37:21.766 – 00:37:24.016
Hayu, kadeudeuh. Goyangkeun ayeuna.
00:37:24.135 – 00:37:25.645
Hei, dak, berekeun ka inya harmonika.
00:37:25.646 – 00:37:28.19
Jawabanna, dak
00:37:28.831 – 00:37:31.49
Hei, kanyaah, ieu lain Kapten Kanguru.
00:37:31.581 – 00:37:34.243
Hei, kadeudeuh, aing boga hiji hal jangeun sia.
00:37:35.161 – 00:37:38.921
- Tai! - Hei! Tolol!
00:37:39.033 – 00:37:40.661
Aing keur nyanyi.
00:37:43.801 – 00:37:45.749
Polly, kadieu!
00:37:46.301 – 00:37:48.011
- Cicing! - Tong era, geulis.
00:37:48.091 – 00:37:49.211
Cicing!
00:37:52.311 – 00:37:54.449
Forrest, keur naon sia di dieu?
00:37:55.141 – 00:37:56.851
- Nanaonan sia? - Hei!
00:37:56.941 – 00:37:58.311
- Hayu. - Nanaonan sia?
00:37:58.441 – 00:38:00.545
Forrest, turunkeun aing!
00:38:06.281 – 00:38:08.201
Sia teu bisa terus2an ngalakukeun kieu, Forrest.
00:38:08.281 – 00:38:10.371
Sia teu bisa terus nyoba nyalametkeun aing bae.
00:38:10.451 – 00:38:14.57
- Sariana dek nyarabakan sia. - Loba nu harayangeun nyabak aing mah.
00:38:15.031 – 00:38:18.332
Sia teu bisa terus ngalakukeun kieu.
00:38:19.131 – 00:38:22.244
Aing teu bisa nahanna. Aing heman (cinta) ka sia.
00:38:23.001 – 00:38:26.624
Forrest, sia teu nyaho naon eta heman.
00:38:33.811 – 00:38:36.55
Sia inget keur urang ngadu'a tea, Forrest?
00:38:37.691 – 00:38:40.095
Urang ngadu'a ka Gusti nu Agung sangkan ngarubah aing jadi manuk...
00:38:40.137 – 00:38:42.181
...ambeh bisa hiber jauh?
00:38:44.151 – 00:38:46.06
Heu'h, aing inget.
00:38:49.491 – 00:38:51.357
Ceuk sia, aing bisa hiber moal ti jembatan ieu?
00:38:59.001 – 00:39:01.659
Naon maksud sia, Jenny?
00:39:05.051 – 00:39:06.538
Lain nanaon.
00:39:09.511 – 00:39:11.335
Aing kudu mangkat ti dieu.
00:39:13.851 – 00:39:14.931
Ke la, Jenny...
00:39:15.011 – 00:39:18.926
Forrest, ngajauh ti aing, ngarti? Ngajauh ti aing, aing menta.
00:39:19.561 – 00:39:20.928
Kajeun aing numpang ka mobil sia?
00:39:20.941 – 00:39:22.68
- Sia dek kamana? - Aing teu paduli.
00:39:22.721 – 00:39:25.974
- Hayu sok asup. - Jadi, pileuleuyan, Jenny.
00:39:28.361 – 00:39:31.105
Sariana dek ngirim aing ka Vietnam.
00:39:33.451 – 00:39:35.651
Eta hiji nagara nu beda.
00:39:38.371 – 00:39:40.072
Kela tungguan sakeudeung.
00:39:41.791 – 00:39:44.023
Denge, hayu janji hiji hal ka aing.
00:39:44.827 – 00:39:47.12
Lamun ngalaman kasulitan, ulah nyoba2 jangeun wanian,...
00:39:47.121 – 00:39:50.04
...tapi lumpat bae, paham? Lumpat weh.
00:39:51.221 – 00:39:52.245
Heu'h.
00:39:57.431 – 00:39:58.431
Jenny.
00:40:00.641 – 00:40:02.678
Aing dek terus nulis surat jangeun sia.
00:40:12.071 – 00:40:15.733
Laju ku sakitu doang, inya mangkat.
00:40:31.171 – 00:40:34.96
Mulang deui tur salamet. Sia ngadenge?
00:41:17.801 – 00:41:21.771
Ceuk sariana Vietnam bakal amat beda...
00:41:21.851 – 00:41:24.384
...ti Amerika Serikat.
00:41:24.811 – 00:41:29.986
Iwal ti sakabeh kaleng bir deung barbecue, Vietnam emang amat beda.
00:41:39.991 – 00:41:43.153
Pasti aya hurang di walungan ieu.
00:41:43.161 – 00:41:45.697
Ceunah mah urang Vietnam teh tukang ngala hurang nu ahli.
00:41:46.421 – 00:41:49.952
Sanggeus urang ngameunangkeun perang ieu deung nguasaan sagalana,...
00:41:50.118 – 00:41:52.036
...urang bisa ngadatangkeun tukang ngala hurang ti Amerika...
00:41:52.037 – 00:41:53.163
...deung ngalaan hurang di walungan ieu.
00:41:53.171 – 00:41:54.811
Urang bakal ngala hurang sapanjang waktu.
00:41:54.841 – 00:41:56.952
Aya loba hurang....
00:41:58.681 – 00:42:00.365
Saria pasti FNG-aing.
00:42:00.681 – 00:42:01.931
- Isuk, Pa! - Isuk, Pa!
00:42:02.011 – 00:42:04.8
Turunkeun leungeun saria! Ulah mere hormat ka ngaing.
00:42:04.842 – 00:42:07.009
Aya loba para tukang tembak jitu garoblog di daerah ieu...
00:42:07.01 – 00:42:08.72
...nu amat harayangeun nyogok patugas.
00:42:09.861 – 00:42:12.472
Aing Letnan Dan Taylor. Salamet datang di Peleton Kaopat.
00:42:14.241 – 00:42:15.377
Biwir sia kunaon?
00:42:16.836 – 00:42:19.111
Gusi aing gede ti dijurukeun, Pa.
00:42:19.201 – 00:42:23.162
Alusna sia nilepan eta. Eta bakal nyangkut kana kabel jebakan.
00:42:25.081 – 00:42:26.451
Saria asalna timana?
00:42:26.541 – 00:42:28.064
- Alabama, Pa! - Alabama, Pa!
00:42:29.631 – 00:42:30.784
Saria kembar?
00:42:33.211 – 00:42:35.507
Henteu, Urang henteu sadulur, Pa.
00:42:37.881 – 00:42:40.919
Denge, di dieu cukup saderhana.
00:42:41.594 – 00:42:43.337
Lamun sia tetep reujeung aing....
00:42:43.338 – 00:42:45.339
...deung diajar ti sariana nu geus lila di dieu,....
00:42:45.34 – 00:42:46.54
...Saria bakal moal kunanaon.
00:42:46.891 – 00:42:48.843
Aya hiji palengkepan prajurit...
00:42:48.844 – 00:42:52.306
...nu bisa jadi pambeda antara hirup deung paeh.
00:42:53.401 – 00:42:56.571
Kaos kaki. Bantalan sapatu, hejo zaitun.
00:42:56.651 – 00:42:57.941
Jaga suku sia tetep garing.
00:42:58.071 – 00:42:59.77
Nalika urang kaluar, aing hayang sia inget...
00:42:59.771 – 00:43:01.94
...jangeun ngaganti kaos suku tiap urang eureun.
00:43:02.121 – 00:43:05.11
Mekong bakal meakeun suku saria.
00:43:05.161 – 00:43:07.612
Sersan Sims, tai,...
00:43:07.613 – 00:43:09.057
...mana tali nu di penta ku ngaing jangeun di pesenkeun ku sia tea?
00:43:09.081 – 00:43:11.001
Aing ngasupkeun pamentaan di Batalion.
00:43:11.081 – 00:43:13.081
Heu'h, telepon deui nu garoblog eta...
00:43:13.171 – 00:43:15.745
Letnan Dan nyaho sagalana.
00:43:15.746 – 00:43:18.707
Aing ngarasa amat untung inya jadi letnan aing.
00:43:18.841 – 00:43:22.544
Inya asalna ti kulawarga militer.
00:43:22.606 – 00:43:25.82
kolot2 di kulawargana geus bajuang deung gugur...
00:43:26.601 – 00:43:31.72
...dina tiap perang Amerika.
00:43:31.771 – 00:43:33.771
- Tai, Sok lakukeun! - Siap, Letnan.
00:43:33.861 – 00:43:34.866
Buru!
00:43:35.111 – 00:43:38.101
Bisa disebut inya kudu mertahankeun reputasi kulawargana.
00:43:40.151 – 00:43:44.638
Jadi, Saria ti Arkansas? Aing pernah ka dinya.
00:43:45.121 – 00:43:46.964
Little Rock nyaeta dayeuh nu endah.
00:43:47.951 – 00:43:51.781
Ayeuna, sok cokot palengkepan, amprokan sersan peleton,...
00:43:51.782 – 00:43:53.782
...deung catet naon nu di butuhkeun jangeun di lapangan.
00:43:54.171 – 00:43:57.232
Lamun saria lapar, aya steik didieu.
00:43:58.211 – 00:44:00.289
Aya dua parentah di peleton ieu.
00:44:01.181 – 00:44:03.821
Satu, jaga suku saria.
00:44:03.901 – 00:44:09.257
Dua, coba ulah nyieun sikep tolol, jiga kapodaran.
00:44:15.481 – 00:44:17.724
Moga bae aing teu nguciwakeun inya.
00:44:29.161 – 00:44:34.366
Aku bisa neuleu loba desa. Urang sering leumpang lila.
00:44:42.718 – 00:44:46.211
Urang sok neangan lalaki nu ngarana Charlie.
00:44:54.521 – 00:44:56.596
- Tahan! - Ke la, dak!
00:44:59.611 – 00:45:01.81
Teu salilana resep.
00:45:02.031 – 00:45:05.146
Letnan Dan Curigaan...
00:45:05.147 – 00:45:08.607
...kana batu, atawa tapak, atawa jalan satapak,...
00:45:08.608 – 00:45:11.491
...jadi, inya sok nitah ka urang jangeun tiarap deung cicing.
00:45:11.581 – 00:45:13.905
Tiarap! Ngajedog!
00:45:14.541 – 00:45:16.199
Maka urang miturutna.
00:45:33.561 – 00:45:35.802
Aing teu loba nyaho ngeunaan naon bae ge,...
00:45:35.969 – 00:45:38.179
...tapi ceuk aing mah babaraha pamuda panghadena Amerika...
00:45:38.18 – 00:45:39.598
...bajuang dina perang ieu.
00:45:39.731 – 00:45:42.642
Aya Dallas, ti Phoenix.
00:45:44.151 – 00:45:46.855
Cleveland, inya ti Detroit.
00:45:47.071 – 00:45:51.193
Hei, Tex. euy, aya kajadian naon?
00:45:51.831 – 00:45:53.445
Laju Tex...
00:45:54.037 – 00:45:56.406
Aing teu inget ti mana asalna Tex.
00:45:56.448 – 00:45:57.741
Lain nanaon.
00:46:01.921 – 00:46:03.663
Peleton Kaopat, narangtung.
00:46:04.511 – 00:46:08.181
10 km deui ka walungan eta. Hayu, Lanjut.
00:46:08.301 – 00:46:10.378
Hayu, leumpang.
00:46:12.141 – 00:46:14.561
Rada gancangan. Kade ati2 ke diditu.
00:46:14.659 – 00:46:18.981
Hal nu hade ngeunaan Vietnam nyaeta aya bae tempat jangeun di datangan..
00:46:19.101 – 00:46:20.481
Awas ngabeledug!
00:46:23.941 – 00:46:25.887
Gump, pariksa liang eta.
00:46:26.591 – 00:46:29.028
Sarta aya bae nu bisa dilakukeun.
00:46:29.451 – 00:46:32.442
- Tambahkeun. - Nyebar! Lindungan inya.
00:46:37.671 – 00:46:43.495
Dina hiji poe, hujan turun teu eureun2 salila opat bulan.
00:46:44.301 – 00:46:46.874
Urang geus ngalaman sagala rupa hujan nu aya.
00:46:47.301 – 00:46:49.709
Hujan leutik nu deres,...
00:46:50.551 – 00:46:53.213
...hujan gede,...
00:46:53.681 – 00:46:56.507
...hujan angin,...
00:46:56.508 – 00:47:01.763
...deung kadang2, kawasna teh hujan datang ti handap.
00:47:02.311 – 00:47:05.142
Sial, malahan hujan tipeuting.
00:47:05.731 – 00:47:08.191
- Hei, Forrest. - Hei, Bubba.
00:47:08.321 – 00:47:11.416
Aing nyarande ka sia. Sia ge nyarande weh ka aing.
00:47:11.701 – 00:47:14.456
Ku cara kieu, urang teu perlu hees bari hulu urang dina leutak.
00:47:16.501 – 00:47:18.956
Sia nyaho kunaon urang teh babaturan dalit, Forrest?
00:47:20.041 – 00:47:24.536
Lantaran urang bakal silih jaga jiga dulur.
00:47:26.511 – 00:47:29.424
Hei, Forrest, aya nu geus ku ngaing di pikirkeun.
00:47:30.261 – 00:47:32.829
Aing boga patanyaan penting jangeun di tanyakeun kasia.
00:47:34.891 – 00:47:37.674
Sia hayang teu bisnis hurang deung aing?
00:47:40.021 – 00:47:41.214
Heu'h.
00:47:41.731 – 00:47:44.721
Ku ngaing di bejaan hiji hal, aing geus mikirkeunna.
00:47:45.271 – 00:47:47.976
Neangan hurang sing loba jangeun ngalunasan kapal.
00:47:48.059 – 00:47:51.563
Ngagunakeun bahan bakar sing loba. Urang bisa cicing dina kapal eta.
00:47:51.571 – 00:47:53.155
Urang teu kudu mayar sewa.
00:47:53.951 – 00:47:56.294
Aing dek jadi kaptenna. Urang bisa ngalakukeun ieu babarengan.
00:47:56.318 – 00:48:00.238
Ngabaagi sakabehna tepat di tengah. Di bejaan ku aing, 50 - 50.
00:48:00.461 – 00:48:03.989
Hei, Forrest, sia bisa ngakan hurang nu loba.
00:48:05.591 – 00:48:07.829
Eta ide hade.
00:48:08.461 – 00:48:10.874
Bubba emang boga ide hade.
00:48:14.391 – 00:48:17.389
Aing malahan nepika nulis surat ka Jenny deung mere nyaho sakabehna.
00:48:18.271 – 00:48:21.425
Aing ngiriman inya surat, teu unggal poe, tapi ampir.
00:48:21.561 – 00:48:26.473
Aing ngabejakeun naon nu dilakukeun ku ngaing deung nanya naon nu dilakukeun ku inya.
00:48:26.64 – 00:48:29.476
Laju aing ngabejaan inya yen aing sok mikirkeun bae inya,...
00:48:30.741 – 00:48:33.938
...deung yen aing ngaharepkeun meunang surat ti inya...
00:48:33.939 – 00:48:36.733
...sanggeus inya boga waktu.
00:48:38.161 – 00:48:40.661
Aing sok ngabejaan inya yen aing teu kunanaon.
00:48:41.961 – 00:48:44.361
Laju aing bakal nutup tiap surat ku,...
00:48:44.441 – 00:48:47.702
... "Salam deudeuh, Forrest Gump."
00:49:01.981 – 00:49:05.497
Dina hiji poe, urang keur laleumpang, jiga biasana,..
00:49:05.811 – 00:49:08.894
...laju, kitu weh,...
00:49:09.691 – 00:49:13.184
...hiji jalma mareuman hujan deung bijil panon poe.
00:49:16.121 – 00:49:17.774
Panyergapan!
00:49:18.451 – 00:49:19.94
Nyalindung!
00:49:23.461 – 00:49:26.257
- Tiarap! - Cokot 60-na!
00:49:29.341 – 00:49:31.421
Baan benda eta kadieu, tolol!
00:49:31.511 – 00:49:33.783
Forrest, sia teu kunanaon?
00:49:36.841 – 00:49:39.471
Strongarm! Dibejaankeun!
00:49:40.011 – 00:49:42.431
Paramedis, aya prajurit nu tatu!
00:49:42.521 – 00:49:45.237
Strongarm, ieu Leg Lima Six, ganti!
00:49:46.191 – 00:49:49.851
Kaharti, Strongarm, dibejaankeun, Urang di serang ti jejeran tatangkan...
00:49:49.931 – 00:49:51.571
...di titik biru plus dua. AK deung roket...
00:49:53.821 – 00:49:55.611
Gagal!
00:49:57.991 – 00:49:59.639
Tai!
00:50:00.951 – 00:50:04.268
Alungkeun eta! Tai, baledogkeun ka jejeran tatangkalan!
00:50:05.331 – 00:50:06.501
Gusti!
00:50:06.621 – 00:50:08.831
Unit aing rubuh deung taratu!
00:50:08.961 – 00:50:12.501
Six mundur deui ka Blue Line. Leg Lima Six kaluar.
00:50:13.301 – 00:50:15.261
Mundur!
00:50:15.341 – 00:50:17.471
Lumpat! Lumpat, Forrest!
00:50:17.551 – 00:50:19.891
- Mundur! - Forrest!
00:50:20.011 – 00:50:22.601
Hayu lumpat, Forrest! Lumpat!
00:50:22.681 – 00:50:24.471
Mundur! Lumpat!
00:50:26.311 – 00:50:28.668
Lumpat, tolol! Lumpat!
00:50:49.711 – 00:50:54.341
Paramedis! Aya paramedis?
00:50:54.711 – 00:50:58.051
Aing lumpat deung lumpat jiga ceuk nu di omongkeun ku Jenny.
00:51:01.431 – 00:51:05.641
Aing lumpat amat jauh deung gancang nepika euweuh jalema di sakuliling aing,...
00:51:05.721 – 00:51:07.681
...deung eta teu hade.
00:51:08.231 – 00:51:09.231
Bubba!
00:51:11.901 – 00:51:13.222
Bubba teh babaturan deukeut aing.
00:51:13.223 – 00:51:15.141
Aing kudu mastikeun inya teu kunanaon.
00:51:19.401 – 00:51:21.121
Aya batur urang didinya?
00:51:22.411 – 00:51:24.581
Heu'h, aya tilu di dieu.
00:51:25.201 – 00:51:26.899
Di mana sia?
00:51:27.791 – 00:51:28.859
Bubba?
00:51:30.211 – 00:51:32.505
Dina lalampahan aing balik deui neangan Bubba,...
00:51:33.041 – 00:51:35.727
...aya hiji jalma ngagoler di taneuh.
00:51:35.921 – 00:51:36.921
Tex!
00:51:39.221 – 00:51:40.221
Heu'h.
00:51:40.301 – 00:51:42.311
Aing teu bisa ngantepkeun inya ngagoler didinya sorangan,...
00:51:42.335 – 00:51:44.221
...deung kasieunan kawas kitu.
00:51:44.391 – 00:51:47.786
Maka aing ngangkat inya deung mawa inya mangkat ti dinya.
00:52:03.411 – 00:52:05.831
Tiap kali aing balik deui neangan Bubba,...
00:52:05.951 – 00:52:09.451
...aya nu ngomong, "Tulungan aing, Forrest."
00:52:17.131 – 00:52:19.078
Teu bisa ngadenge.
00:52:21.291 – 00:52:24.412
Teu nanaon, ngedeng weh. sia moal kunanaon.
00:52:27.181 – 00:52:30.221
Aing mimiti kasieunan moal pernah nimukeun Bubba.
00:52:30.311 – 00:52:31.561
Ganti.
00:52:31.641 – 00:52:34.941
Kaharti. Strongarm, aing nyaho posisi aing amat deukeut.
00:52:35.021 – 00:52:36.861
Aya Charlie di sakabeh area ieu.
00:52:36.981 – 00:52:39.281
Aing kudu mindahkeun sariana ti dieu ayeuna. Ganti.
00:52:39.361 – 00:52:42.741
- Six, Strongarm, urang hayang... - Letnan Dan, Coleman gugur!
00:52:42.821 – 00:52:46.607
Aing nyaho inya gugur! Sakabeh peleton-ing beak!
00:52:47.121 – 00:52:48.451
- Leg Lima Six,... - Tolol!
00:52:48.541 – 00:52:50.581
- ...kaharti. Ganti. - Nanaonan sia?
00:52:51.331 – 00:52:54.671
Tinggalkeun aing didieu! Mangkat!
00:52:54.791 – 00:52:57.081
Leg Lima Six, Strongarm. Sia ngadenge? Ganti.
00:52:57.171 – 00:52:59.801
Ceuk aing, tinggalkeun aing didieu. Tolol!
00:52:59.881 – 00:53:03.051
Leg Lima Six, ieu Strongarm, dibejaankeun...
00:53:03.181 – 00:53:05.205
...tim pamindah keur dina lalampahan kadinya. Ganti.
00:53:05.395 – 00:53:08.696
Ujug2, aing ngarasa aya nu luncat deung ngagegel aing.
00:53:09.511 – 00:53:11.181
Aya nu ngegel aing!
00:53:18.071 – 00:53:20.303
Dasar goblog!
00:53:22.691 – 00:53:24.701
Aing teu bisa ninggalkeun peleton.
00:53:24.821 – 00:53:29.741
Ceuk aing ge tinggalkeun aing didinya, Gump! Pohokeun aing. Mangkat bae Sorangan!
00:53:29.871 – 00:53:31.711
Na sia ngadenge omongan aing?
00:53:32.701 – 00:53:34.661
Tolol, turunkeun aing!
00:53:35.371 – 00:53:37.053
Mangkat ti dieu!
00:53:40.711 – 00:53:43.274
Aing teu menta sia jangeun ngaluarkeun aing ti dinya!
00:53:43.381 – 00:53:44.721
Emang sia dek kamana hah?
00:53:44.841 – 00:53:45.931
Jangeun neangan Bubba.
00:53:46.051 – 00:53:49.417
Aya serangan udara nu dek datang. Sariana bakal ngabom wilayah ieu.
00:53:50.011 – 00:53:52.674
Gump, tetep di dieu! Tolol! Eta parentah!
00:53:52.771 – 00:53:55.06
Aing kudu nimukeun Bubba!
00:54:10.911 – 00:54:12.072
Forrest.
00:54:20.131 – 00:54:22.801
- Bubba. - Aing teu kunanaon, Forrest.
00:54:23.591 – 00:54:24.821
Aing teu kunanaon.
00:54:33.101 – 00:54:36.712
- Bubba, henteu... - Henteu, aing bakal moal kunanaon.
00:54:45.441 – 00:54:48.111
Hayu.
00:54:53.121 – 00:54:54.653
Aing teu kunanaon, Forrest.
00:54:55.951 – 00:54:58.791
Aing teu kunanaon, sobat.
00:55:35.831 – 00:55:37.319
Helikopter geus asup.
00:55:37.32 – 00:55:39.364
dek di ancurkeun. Kaluarkeun sariana ti dinya!
00:55:40.001 – 00:55:44.342
Lamun aing nyaho eta panungtungan aing jeung Bubba ngomong,...
00:55:44.631 – 00:55:46.987
...aing pasti bakal mikirkeun hal nu leuwih hade jangeun diomongkeun.
00:55:47.011 – 00:55:48.157
Hei, Bubba.
00:55:49.631 – 00:55:50.769
Hei, Forrest.
00:55:53.351 – 00:55:57.131
Forrest, kunaon ieu ngajadi?
00:55:57.891 – 00:56:00.176
Sia katembak.
00:56:01.391 – 00:56:05.661
Laju Bubba ngomongkeun hiji hal nu moal pernah dipohokeun ku ngaing.
00:56:06.361 – 00:56:08.351
Aing hayang balik.
00:56:10.031 – 00:56:12.179
Bubba teh sobat aing.
00:56:13.031 – 00:56:16.818
Aing ge nyaho eta lain hiji hal nu gampang di timukeun.
00:56:17.868 – 00:56:20.791
Bubba bakal jadi kapten kapal pangheurap hurang,...
00:56:20.871 – 00:56:24.987
...tapi inya justru gugur di sisian walungan di Vietnam.
00:56:30.63 – 00:56:33.543
Tibang eta nu kudu di omongkeun ku ngaing ngeunaan eta.
00:56:35.221 – 00:56:36.857
Eta pelor, 'pan?
00:56:39.721 – 00:56:42.391
- Pelor? - Nu luncat deung ngagegel sia.
00:56:44.771 – 00:56:48.946
Heu'h, Pa. Ngagegel aing tepat di bujur.
00:56:50.191 – 00:56:53.813
Ceuk sariana eta teh tatu sajuta dolar,...
00:56:54.188 – 00:56:55.564
...tapi AD pasti nyimpen duit eta...
00:56:55.565 – 00:56:58.526
...Ja aing can narima keneh sapeser oge.
00:57:00.251 – 00:57:03.614
Hiji2na hal hade ti tatu na bujur...
00:57:03.906 – 00:57:05.61
...nyaeta es krimna.
00:57:05.711 – 00:57:08.211
Sariana mere aing sakabeh es krim nu bisa dihakan ku aing.
00:57:08.421 – 00:57:09.568
Coba bade (tebak).
00:57:09.801 – 00:57:12.498
Babaturan panghadena aing aya di enggon gigireun aing.
00:57:15.141 – 00:57:18.342
Letnan Dan, aing mawakeun sia es krim.
00:57:20.601 – 00:57:22.741
Letnan Dan, es krim.
00:57:34.682 – 00:57:36.475
Waktuna jangeun mandi, Letnan.
00:57:45.291 – 00:57:46.347
Harper!
00:57:49.841 – 00:57:52.789
Cooper. Larson.
00:57:54.373 – 00:57:59.545
Webster. Gump.
00:57:59.587 – 00:58:01.297
Aing Forrest Gump.
00:58:04.311 – 00:58:08.262
Kyle. Nichols...
00:58:24.862 – 00:58:27.99
Surprise!
00:58:30.841 – 00:58:33.341
Gump, kumaha sia bisa lalajo acara tolol eta?
00:58:33.411 – 00:58:35.011
- Ti DMZ ka Delta,... - Pareuman!
00:58:35.091 – 00:58:38.238
...Saria keur nonton Jaringan Vietnam Pasukan Amerika.
00:58:38.471 – 00:58:40.801
Ieu Channel 6, Saigon.
00:58:43.521 – 00:58:44.727
Tangkepan nu hade, Gump.
00:58:47.141 – 00:58:48.251
Sia nyaho cara maenna?
00:58:50.611 – 00:58:52.809
Hayuh, sok ditembongkeun ku aing. Ieu.
00:58:54.781 – 00:58:59.272
Rahasia kaulinan ieu, naon bae kajadian,...
00:58:59.438 – 00:59:03.651
...ulah pernah mindahkeun deudeuleuan sia tina bola.
00:59:06.621 – 00:59:07.621
Heu'h.
00:59:11.164 – 00:59:14.834
Jangeun babaraha alesan, ping pong karasa amat alamiah keur aing.
00:59:15.301 – 00:59:17.997
Deuleu? Jelema bodo mana bae ge bisa maenkeunna.
00:59:18.689 – 00:59:20.829
Maka aing ngamimitian maenkeunna sapanjang waktu.
00:59:22.641 – 00:59:23.971
Aing maen ping pong...
00:59:24.061 – 00:59:27.067
...malahan keur euweuh sasaha jangeun maen ping pong reujeung aing.
00:59:35.401 – 00:59:37.142
Batur2 di RS ngomong...
00:59:37.143 – 00:59:40.071
...eta nyieun aing kadeuleu jiga bebek dina cai (alamiah).
00:59:40.201 – 00:59:41.599
Naon bae artina eta.
00:59:42.491 – 00:59:45.31
Malahan Letnan Dan datang deung Neuleu aing maen.
00:59:51.251 – 00:59:55.745
Aing amat sering maen ping pong, nepika ngamaenkeunna dijero hees aing.
01:00:02.931 – 01:00:07.479
Ayeuna, dengekeun aing. Urang kabehan boga takdir.
01:00:08.101 – 01:00:10.801
Euweuh nu kabeneran. Sakabehna nyaeta bagean tina rencana.
01:00:11.183 – 01:00:14.123
Aing kuduna mah gugur di ditu deung para prajurit aing,...
01:00:14.203 – 01:00:19.893
...tapi ayeuna mah aing tibang lalaki lumpuh. Makhluk aneh tanpa suku.
01:00:19.894 – 01:00:23.571
Deuleu! Deuleu aing! sia neuleu eta?
01:00:23.661 – 01:00:28.152
Na sia nyaho kumaha rasana teu bisa ngagunakeun suku sia?
01:00:30.791 – 01:00:33.074
Heu'h, Pa, aing nyaho.
01:00:36.051 – 01:00:37.817
Na sia ngadenge omongan aing?
01:00:39.011 – 01:00:42.011
Sia nipu aing. Aing boga takdir.
01:00:42.091 – 01:00:45.962
Aing kuduna mah gugur keur tugas, kalayan kahormatan!
01:00:46.301 – 01:00:51.008
Eta nyaeta takdir aing! Sia nyieun aing ngabohongkeun eta!
01:00:59.981 – 01:01:02.478
Sia ngarti omongan aing, Gump?
01:01:04.821 – 01:01:08.859
Kuduna mah ieu teh teu kajadian. henteu ka ngaing.
01:01:10.831 – 01:01:12.989
Aing boga takdir.
01:01:14.461 – 01:01:19.495
Keur eta mah aing teh Letnan Dan Taylor.
01:01:25.011 – 01:01:28.17
Sia Letnan Dan keneh.
01:01:50.581 – 01:01:52.028
Deuleu aing.
01:01:53.411 – 01:01:55.322
Naon nu kudu dilakukeun ku ngaing ayeuna?
01:01:59.041 – 01:02:01.412
Naon nu kudu dilakukeun ku ngaing ayeuna?
01:02:11.471 – 01:02:13.09
Prajurit Gump?
01:02:14.481 – 01:02:15.513
Heu'h, Pa!
01:02:16.561 – 01:02:17.632
Lanjutkeun.
01:02:18.561 – 01:02:22.401
Tong, sia geus dianugrahan Madali kahormatan.
01:02:23.441 – 01:02:27.646
Coba tebak, Letnan Dan, sariana hayangeun mere ka ngaing...
01:02:33.831 – 01:02:37.657
Bu, Naon nu dilakukeun ku sariana ka Letnan Dan?
01:02:38.501 – 01:02:39.66
Sariana ngirimkeun inya balik.
01:02:46.301 – 01:02:49.142
Dua minggu kahareupna, aing ninggalkeun Vietnam.
01:02:50.091 – 01:02:53.511
Upacara eta dimimitian ku pidato Presiden...
01:02:53.591 – 01:02:57.134
...ngeunaan diperlukeunna eskalasi jangeun perang di Vietnam.
01:02:57.191 – 01:02:59.677
Presiden Johnson nganugrahkeun opat madali kahormatan....
01:02:59.678 – 01:03:01.15
...ka para prajurit ti satiap angkatan senjata.
01:03:01.151 – 01:03:03.985
Amerika hutang budi ka sia, Tong
01:03:06.071 – 01:03:09.452
Aing di bere nyaho sia tatu. Sia ka bedil dinu naon?
01:03:09.951 – 01:03:13.4
- Di bujur, Pa. - Pasti eta kadeuleuna hade.
01:03:13.871 – 01:03:15.688
coba aing neuleu...
01:03:30.301 – 01:03:32.044
Gusti, tong.
01:03:33.891 – 01:03:37.571
Sanggeus eta, ambu ing mangkat ka hotel jangeun istirahat,...
01:03:37.811 – 01:03:41.511
...jadi, aing mangkat jalan2 ngadeuleuan indung dayeuh.
01:03:41.512 – 01:03:43.096
Hillary, aing geus ngumpulkeun para veteran.
01:03:43.097 – 01:03:44.587
Naon nu hayang dilakukeun ku sia jangeun sariana?
01:03:44.611 – 01:03:46.361
Kunaon sia amat katinggaleun?
01:03:46.684 – 01:03:50.645
Untung weh ambu ing istirahat, lantaran jalan amat padet...
01:03:50.646 – 01:03:53.898
...ku jalema nu ngadeuleuan sakabeh patung deung monumen,...
01:03:53.899 – 01:03:56.609
...deung sawareh ti sariana gandeng deung kasar.
01:03:56.61 – 01:03:59.989
Heu'h, tuturkeun aing! Hayu. Hayu surang leumpang.
01:04:00.331 – 01:04:02.931
Kamana bae aing mangkat. aing kudu ngantri.
01:04:06.551 – 01:04:08.219
Tuturkeun aing, hayu!
01:04:09.881 – 01:04:11.959
Hayu. Gancang.
01:04:17.379 – 01:04:19.008
Nangtung didieu.
01:04:21.601 – 01:04:24.221
Hei, sia lalaki nu bageur lantaran daek ngalakukeun ieu.
01:04:24.263 – 01:04:26.976
- Lalaki nu bageur! - Heu'h.
01:04:27.981 – 01:04:31.203
Aya hiji lalaki nu ngomong di luhur panggung.
01:04:31.451 – 01:04:32.396
Jangeun babaraha alesan,...
01:04:32.397 – 01:04:35.031
...inya make bandera Amerika jangeun kamejana.
01:04:35.065 – 01:04:36.733
Ayeuna, aing dek ngajak naek babaraha prajurit...
01:04:36.734 – 01:04:39.371
Sarta inya resep ngomong "S".
01:04:39.451 – 01:04:42.771
Sering bangat. "S" ieu deung "S" eta.
01:04:42.921 – 01:04:45.051
Tiap inya ngomong "S" eta,...
01:04:45.341 – 01:04:48.091
...jalema2, bieung kunaon, sarurak.
01:04:48.171 – 01:04:51.321
...ka mana perang tai ieu? heu'h!
01:04:52.301 – 01:04:54.818
Heu'h!
01:04:55.221 – 01:04:57.538
Sok hayu, kadieu, sobat.
01:04:58.141 – 01:05:01.481
Sok hayu. Heu'h, sia. Buru.
01:05:02.447 – 01:05:05.387
Sia bisa ngalakukeunna. Hayu naek ka dinya. Bener.
01:05:18.701 – 01:05:20.236
Caritakeun saeutik ngeunaan perang eta.
01:05:21.331 – 01:05:22.732
Perang di Vietnam?
01:05:23.161 – 01:05:26.32
Perang di Vietnam tai!
01:05:27.584 – 01:05:31.457
(Dukung Prajurit Urang. Baan Sariana Balik Ayeuna!)
01:05:46.441 – 01:05:49.242
- Damai! - Hayu sok, sobat!
01:05:49.571 – 01:05:51.488
- Hayu sok! - Damai!
01:05:51.611 – 01:05:52.651
Heu'h...
01:05:52.741 – 01:05:54.477
Tibang aya hiji hal nu bisa di omongkeun ku ngaing...
01:05:54.478 – 01:05:56.201
...ngeunaan perang di Vietnam.
01:05:56.281 – 01:05:59.899
Tibang aya hiji hal nu bisa di omongkeun ku ngaing...
01:05:59.9 – 01:06:01.402
...ngeunaan perang di Vietnam.
01:06:04.911 – 01:06:08.876
Di Vietnam, Sia...
01:06:18.471 – 01:06:19.551
Hei, naon nu ku sia...
01:06:19.641 – 01:06:21.722
Di babet ku ngaing yeuh hulu sia, dasar gelo!
01:06:22.471 – 01:06:24.857
Gusti, naon nu dilakukeun ku sariana?
01:06:26.341 – 01:06:27.746
Urang teu bisa ngadenge sia!
01:06:29.771 – 01:06:31.683
Urang teu bisa ngadenge nanaon!
01:06:32.481 – 01:06:34.441
- Nu ieu! Berekeun ka ngaing! - Tarikeun sorana!
01:06:34.935 – 01:06:36.401
Sok ngomong!
01:06:37.281 – 01:06:38.496
Tah eta!
01:06:39.821 – 01:06:43.027
Tibang sakitu nu kudu di omongkeun ku ngaing ngeunaan eta.
01:06:49.961 – 01:06:53.412
Eta amat hade, sobat. Sia geus ngomongkeun sakabehna.
01:06:54.621 – 01:06:56.332
Saha ngaran sia, sobat?
01:06:57.011 – 01:07:00.044
Ngaran aing Forrest. Forrest Gump.
01:07:00.851 – 01:07:03.604
- Forrest Gump! - Gump!
01:07:04.846 – 01:07:08.758
Forrest!
01:07:12.821 – 01:07:15.809
- Jenny! - Forrest!
01:07:31.961 – 01:07:33.702
Hei!
01:07:42.721 – 01:07:46.215
Eta nyaeta momen nu pang bagjana dina hirup aing.
01:07:48.181 – 01:07:51.929
Jenny deung aing jiga kacang polong deung wortel deui.
01:07:52.901 – 01:07:54.515
Inya mawa aing iideran,...
01:07:54.571 – 01:07:57.103
...deung ngenalkeun aing sababaraha babaturan anyarna.
01:07:57.142 – 01:08:00.832
Tutup hordengna, sobat, deung ngajauh tina jandela.
01:08:00.991 – 01:08:02.769
Na sia teu teu nyaho yen urang keur perang?
01:08:03.911 – 01:08:05.387
Hei, sobat, inya moal nanaon. Inya mah salahsahiji ti urang.
01:08:05.411 – 01:08:07.387
- Yeuh dibejaan ku ngaing ngeunaan urang. - Ti mana bae sia?
01:08:07.411 – 01:08:09.57
Tujuan urang nyaeta ngalindungan para pamimpin kulit hideung urang...
01:08:09.571 – 01:08:11.49
...tina serangan para rasial barangsat....
01:08:11.532 – 01:08:13.491
...nu hayangna nyiksa para pamimpin kulit hideung urang,...
01:08:13.492 – 01:08:14.659
...merkosaan awewe2 urang,...
01:08:14.66 – 01:08:16.995
...deung ngancurkeun komunitas kulit hideung urang.
01:08:19.832 – 01:08:21.193
Saha nu maehan orok ieu?
01:08:21.825 – 01:08:24.289
Ieu babaturan aing nu pernah di caritakeun ku ngaing. Ieu Forrest Gump.
01:08:24.681 – 01:08:26.058
Forrest, ieu Wesley.
01:08:26.511 – 01:08:27.839
Aing deung Wesley cicing reujeung di Berkeley,...
01:08:27.84 – 01:08:30.592
...deung inya nyaeta katua Berkeley bab SDS.
01:08:30.601 – 01:08:32.021
Ku ngaing di bejaan hiji hal.
01:08:32.101 – 01:08:34.501
Urang datang jangeun nawarkeun panyalindungan deung bantuan...
01:08:34.581 – 01:08:36.449
...Pakeun sariana nu ngabutuhkeun bantuan urang,....
01:08:36.473 – 01:08:40.143
...lantaran urang, Black Panthers, nentang perang di Vietnam.
01:08:40.144 – 01:08:42.019
Heu'h, urang nentang perang naon bae...
01:08:42.02 – 01:08:43.896
...nu ngirim tentara kulit hideung ka garis hareup....
01:08:43.897 – 01:08:45.898
...jangeun ludes demi nagara nu ngewa ka sariana.
01:08:45.899 – 01:08:47.817
Heu'h, urang nentang perang naon bae....
01:08:47.818 – 01:08:49.235
...nu merjuangkeun para tentara kulit hideung...
01:08:49.236 – 01:08:52.363
...jangeun disiksa deung di podaran dina komunitas sariana sorangan....
01:08:52.364 – 01:08:53.842
...nalika sariana hees ti peuting.
01:08:53.866 – 01:08:55.131
Sia goblog!
01:08:55.143 – 01:08:57.703
...sakabeh jalema nu rasis deung bangsat nu boga wewenang.
01:09:07.867 – 01:09:11.3
Forrest! heup!
01:09:13.061 – 01:09:14.061
Forrest!
01:09:14.901 – 01:09:16.674
heup heup!
01:09:23.281 – 01:09:24.661
Gusti nu Agung.
01:09:25.491 – 01:09:27.419
Kuduna mah aing teu mawa sia kadieu.
01:09:27.991 – 01:09:31.111
Kuduna mah aing nyaho yen ieu teh tibang bakal ngarepotkeun.
01:09:32.791 – 01:09:35.24
Inya kuduna mah teu nyabok sia, Jenny.
01:09:40.341 – 01:09:41.788
Hayu, Forrest.
01:09:47.73 – 01:09:50.923
Hampura, aing pasea di tengah pesta Black Panther saria.
01:09:54.426 – 01:09:56.918
Inya teu nyaanan nalika ngalakukeun hal jiga kitu.
01:09:57.101 – 01:09:59.348
Aing mah moal nganyenyeri sia, Jenny.
01:10:01.281 – 01:10:02.803
Aing nyaho eta, Forrest.
01:10:05.451 – 01:10:08.44
Aing hayang jadi bebene sia.
01:10:18.517 – 01:10:20.994
Saragam sia alus, Forrest.
01:10:22.348 – 01:10:25.832
Sia kadeuleu kasep makena. Beneran.
01:10:29.577 – 01:10:31.154
- Sia nyaho? - Naon?
01:10:35.141 – 01:10:38.345
Aing bungah urang reureujeungan di dieu di indung dayeuh nagara.
01:10:40.321 – 01:10:42.099
Aing ge, Forrest.
01:10:42.207 – 01:10:47.312
Urang iideran sapeupeuting, Jenny deung aing, tibang ngobrol.
01:10:48.82 – 01:10:51.984
Inya merenyaho aing sakabeh lalampahan nu geus dipilampah ku inya.
01:10:52.387 – 01:10:56.537
Sarta kumaha inya manggihan cara pakeun ngalegaan pikiranna...
01:10:56.87 – 01:10:59.157
...deung diajar kumaha hirup ku kalayan harmonis,...
01:11:00.081 – 01:11:02.421
...nu pasti di hiji tempat di kulon,...
01:11:02.501 – 01:11:05.246
...lantaran inya berhasil nyampe California.
01:11:05.247 – 01:11:08.792
- Nyoba silih mikadeudeuh ayeuna - Hei!
01:11:09.351 – 01:11:11.128
Aya nu hayang mangkat ka San Francisco?
01:11:12.011 – 01:11:14.047
- Aing hayang. - Hayu naek.
01:11:15.351 – 01:11:18.927
Eta nyaeta peuting nu istimewa jangeun urang duaan.
01:11:20.101 – 01:11:22.097
Aing hayang aya di peuting eta salilana.
01:11:22.901 – 01:11:24.823
Aing ngaharep sia teu mangkat, Jenny.
01:11:26.36 – 01:11:28.186
Aing kudu mangkat, Forrest.
01:11:29.16 – 01:11:30.225
Jenny?
01:11:32.621 – 01:11:34.776
Situasi jadi rada teu kendalikeun.
01:11:35.291 – 01:11:38.989
Perang ieu deung si bangsat tukang ngawadul, Johnson!
01:11:40.791 – 01:11:43.577
Aing moal nganyerikeun sia. Sia nyaho eta.
01:11:46.711 – 01:11:48.43
Sia nyaho ceuk pendapat aing?
01:11:50.221 – 01:11:55.922
Ceuk aing mah sia alusna mulang ka Greenbow, Alabama!
01:12:05.981 – 01:12:11.063
Forrest, urang boga kahirupan nu amat beda.
01:12:20.501 – 01:12:23.992
Aing hayang sia ngabogaan ieu.
01:12:28.246 – 01:12:29.873
Forrest, aing teu bisa nyimpen ieu.
01:12:32.149 – 01:12:36.713
Aing meunangkeunna lantaran migawe nu dipenta ku sia jangeun dipigawe ku ngaing.
01:12:38.471 – 01:12:39.883
Kunaon sia bageur bangat ka ngaing?
01:12:42.141 – 01:12:43.553
Sia nyaeta cawene aing.
01:12:45.619 – 01:12:47.349
Aing cawene sia salilana.
01:13:28.231 – 01:13:33.562
Deung kitu weh, inya mangkat ti hirup aing deui.
01:13:34.396 – 01:13:37.315
Hiji lengkah leutik pakeun manusa...
01:13:38.911 – 01:13:42.279
...hartina hiji luncatan gede pakeun umat manusa.
01:13:47.421 – 01:13:49.921
Sugan teh aing dek balik deui ka Vietnam,...
01:13:50.051 – 01:13:51.162
...tapi sariana mutuskeun...
01:13:51.163 – 01:13:53.261
...cara pang hade2na pakeun aing jangeun ngalawan komunis...
01:13:53.341 – 01:13:54.891
...nyaeta ku maen ping pong.
01:13:55.051 – 01:13:57.341
Jadi, aing asup kana palayanan khusus,...
01:13:57.431 – 01:13:58.753
...ngideran ka panjuru nagri,...
01:13:58.754 – 01:14:00.838
...mere sumanget ka para veteran nu taratu...
01:14:00.839 – 01:14:02.854
...deung nembongkeun carana maen ping pong.
01:14:03.026 – 01:14:05.177
Aing amat mahir nepik babaraha tahun kahareupna,...
01:14:05.271 – 01:14:08.477
...AD mutuskeun aing kudu asup Tim Ping Pong All-American.
01:14:09.441 – 01:14:12.1
Urang nyaeta urang Amerika mimiti nu nganjangan China...
01:14:12.142 – 01:14:14.603
...dina rebuan tahun, atawa sarupa kitu.
01:14:14.644 – 01:14:16.812
Hiji jalema ngomong yen Damaina dunya...
01:14:16.813 – 01:14:17.991
...aya di leungeun urang.
01:14:18.071 – 01:14:20.817
Tapi nu dilakukeun ku ngaing tibang maen ping pong.
01:14:20.951 – 01:14:24.085
Nalika aing mulang, aing jadi selebritis nasional.
01:14:24.751 – 01:14:27.115
Leuwih kakoncara ti Kapten Kanguru.
01:14:27.121 – 01:14:29.726
Tah ieu, Forrest Gump, di dieu.
01:14:36.551 – 01:14:38.301
Tn. Gump, sok calik
01:14:40.801 – 01:14:42.396
Forrest Gump, John Lennon.
01:14:43.471 – 01:14:44.957
- Salamet datang deui di imah. - Sia ngalaman lalampahan luar biasa.
01:14:44.981 – 01:14:48.804
Sia bisa mere nyaho urang jiga kumaha China teh?
01:14:51.522 – 01:14:56.729
Di nagri China, Jalema teu boga nanaon.
01:14:56.901 – 01:14:58.063
Tanpa harta?
01:15:01.121 – 01:15:04.778
Sarta di China, sariana teu pernah ka gareja.
01:15:05.621 – 01:15:06.971
Tanpa agama oge?
01:15:09.251 – 01:15:12.786
- Hese dibayangkeun. - Eta gampang lamun sia nyoba mah, Dick.
01:15:14.271 – 01:15:16.711
Babaraha tahun kahareupna, pamuda ti Inggris eta...
01:15:16.801 – 01:15:19.245
...keur dina lalampahan mulang jangeun ngamprokan putrana...
01:15:19.511 – 01:15:22.42
...deung mere tanda tangan ka babaraha panggemar,...
01:15:22.641 – 01:15:26.601
...deung tanpa alesan nanaon, hiji jalma nembak inya.
01:15:29.651 – 01:15:33.481
Sariana mere Madali kahormatan Kongres ka sia.
01:15:34.781 – 01:15:36.669
Eta Letnan Dan.
01:15:39.557 – 01:15:41.022
Letnan Dan!
01:15:41.371 – 01:15:46.152
Sariana mere Medali Kahormatan Kongres ka sia!
01:15:47.7 – 01:15:49.2
Heu'h, Pa, bener.
01:15:49.291 – 01:15:55.537
Sariana mere ka sia, si idiot, boloon nu bijil di televisi,...
01:15:55.579 – 01:16:00.417
...deung ngajieun dirina kadeuleu tolol di hareupeun sapinuh nagri,...
01:16:00.584 – 01:16:02.752
...Madali Kahormatan Kongres.
01:16:04.221 – 01:16:05.221
Heu'h, Pa.
01:16:07.495 – 01:16:10.497
Heu'h, eta sampurna!
01:16:12.262 – 01:16:14.602
Aing tibang hayang ngomong hiji hal ngeunaan eta.
01:16:14.731 – 01:16:17.392
Gusti tai ngaberkatan Amerika.
01:16:17.901 – 01:16:18.901
Hei!
01:16:20.991 – 01:16:22.689
Gusti! Hei!
01:16:24.831 – 01:16:27.611
- Gusti! - Letnan Dan!
01:16:28.371 – 01:16:31.121
Ceuk Letnan inya cicing di hiji hotel.
01:16:31.211 – 01:16:33.171
Lantaran inya teu boga suku,...
01:16:33.283 – 01:16:35.075
...inya meakeun gegede waktuna...
01:16:35.076 – 01:16:36.953
...ngalatih leungeunna.
01:16:39.301 – 01:16:41.583
Belok ka katuhu.
01:16:44.366 – 01:16:46.965
Hei! Hayu atuh!
01:16:47.056 – 01:16:52.441
- Naon pagawean sia di New York, Letnan? - Aing hirup ti dana pamarentah.
01:16:54.061 – 01:16:57.571
Aing meakeun duit sariana! Hei! Sia buta?
01:16:57.651 – 01:16:59.484
- Aing keur leumpang di dieu! - Nyingkah!
01:16:59.972 – 01:17:02.604
Nyisi! Hayu, buru!
01:17:09.033 – 01:17:10.861
Aing ngendong di kamar Letnan Dan...
01:17:10.862 – 01:17:12.783
...deung ngarayakeun poe Ageung.
01:17:17.251 – 01:17:18.203
Moga tahun saria pibungaheun.
01:17:18.204 – 01:17:20.038
Buru balik deung Gusti nu Agung ngaberkatan.
01:17:23.681 – 01:17:26.471
Sia geus nimukeun Yesus, Gump?
01:17:28.061 – 01:17:30.256
Aing teu nyaho sakuduna mah aing neanganna, Pa
01:17:38.321 – 01:17:44.479
Sakabeh jalema di VA eta, tibang eta nu omongkeun ku sariana.
01:17:45.329 – 01:17:48.661
Yesus ieu deung Yesus eta.
01:17:49.687 – 01:17:52.445
Na aing geus nimukeun Yesus?
01:17:52.701 – 01:17:56.074
Sariana malahan ngadatangkeun pendeta jangeun ngomong ka ngaing.
01:17:56.549 – 01:18:01.913
Ceunah Gusti ngadengekeun, tapi aing kudu mantuan diri aing.
01:18:02.623 – 01:18:05.083
Yen lamun aing narima Yesus dina hate ing,....
01:18:05.959 – 01:18:09.838
...aing bakal leumpang di gigireunna di karajaan surga.
01:18:09.879 – 01:18:12.048
Na sia ngadenge omongan aing?
01:18:13.01 – 01:18:17.01
Leumpang di gigireunna reujeung inya di karajaan surga.
01:18:17.101 – 01:18:20.061
Heu'h, cium weh bujur lumpuh aing.
01:18:20.222 – 01:18:23.935
Gusti ngadengekeun? Omong kosong tai.
01:18:27.201 – 01:18:29.399
Aing dek ka surga, Letnan Dan.
01:18:37.621 – 01:18:38.621
Heu'h.
01:18:41.961 – 01:18:45.341
Saencan sia mangkat, mangkat heula ka juru jalan...
01:18:45.421 – 01:18:48.084
- ...deung pangmeulikeun sabotol Ripple. - Heu'h, Pa.
01:18:48.257 – 01:18:51.503
Urang aya di sakitar 45th Street di New York City...
01:18:51.504 – 01:18:53.141
...di One Astor Plaza.
01:18:53.221 – 01:18:55.061
Ieu nyaeta lokasi heubeul Hotel Astor.
01:18:55.141 – 01:18:57.351
Aya naon di Bayou La Batre?
01:18:57.441 – 01:18:59.771
- Parahu pangheurap hurang. - Parahu pangheurap hurang?
01:18:59.861 – 01:19:02.271
Saha nu paduli ka parahu pangheurap hurang?
01:19:02.361 – 01:19:05.421
Aing kudu meuli hiji nalika aing geus boga duit.
01:19:05.531 – 01:19:08.354
Aing geus janji ka Bubba di Vietnam...
01:19:08.396 – 01:19:11.232
...Yen nalika perang Enggeusan, urang dek jadi rekan.
01:19:11.241 – 01:19:14.308
Inya dek jadi kapten kapal deung aing dek jadi asistenna.
01:19:14.751 – 01:19:18.023
Tapi sanggeus inya pupus, artina aing kudu jadi kapten.
01:19:18.291 – 01:19:21.001
- Kapten kapal pangheurap hurang. - Heu'h, Pa.
01:19:21.081 – 01:19:23.328
Janji teh janji, Letnan Dan.
01:19:25.507 – 01:19:27.801
Dengekeun!
01:19:28.551 – 01:19:32.391
Prajurit Gump ieu dek jadi kapten kapal pangheurap hurang.
01:19:33.141 – 01:19:34.671
Heu'h, di bejaan ku ngaing, Gilligan,...
01:19:34.672 – 01:19:37.341
...Nalika sia jadi kapten kapal pangheurap hurang,...
01:19:37.342 – 01:19:39.385
...aing dek datang deung jadi asisten sia.
01:19:40.595 – 01:19:43.43
Lamun sia jadi kapten kapal pangheurap hurang,...
01:19:43.431 – 01:19:47.727
- ...maka aing bakal jadi astronaut. - Danny, naon nu dikeluhkeun ku sia?
01:19:48.321 – 01:19:50.877
- Sia keur naon, kanyaah? - Tn. Hot Wheels.
01:19:50.991 – 01:19:54.522
- Saha babaturan sia? - Ngaran ing Forrest. Forrest Gumpp.
01:19:55.451 – 01:19:59.661
Ieu Si licik Carla deung Si suku panjang Lenore.
01:20:00.751 – 01:20:04.041
Jadi, sia timana bae, kadeudeuh? Aing geus lila teu neuleu sia.
01:20:04.371 – 01:20:07.162
Kuduna sia di dieu keur Natal, Lantaran Tommy naraktir nginum...
01:20:07.163 – 01:20:08.581
...deung mangmeulikeun urang kabehan roti lapis kalkun.
01:20:08.591 – 01:20:11.96
Aing aya semah.
01:20:12.511 – 01:20:16.548
Hei! Urang tadi di dinya. Eta di Times Square.
01:20:16.811 – 01:20:21.052
Tahun Baru pibungaheun, 'pan? Urang bisa ngamimitian ti awal deui.
01:20:21.678 – 01:20:24.101
Sakabeh jalema boga kasempetan kadua.
01:20:24.401 – 01:20:27.142
Kagugu, di tengah2 sakabeh kabungahan eta,...
01:20:27.183 – 01:20:29.137
...aing kapikiran Jenny,...
01:20:30.241 – 01:20:32.688
...ngabayangkeun kumaha inya meakeun peuting tahun baruna...
01:20:32.689 – 01:20:34.68
...di California.
01:20:57.311 – 01:21:04.429
Dalapan, tujuh, genep, lima, opat, tilu, dua, hiji!
01:21:04.521 – 01:21:07.64
Salamet Tahun Baru!
01:21:23.671 – 01:21:26.951
Salamet Tahun Baru, Letnan Dan!
01:22:01.661 – 01:22:05.698
Ari sia boloon? Naon masalah sia?
01:22:06.001 – 01:22:07.421
Naon masalahna?
01:22:07.501 – 01:22:09.751
Sia kaleungitan nafsu sia di medan perang?
01:22:09.841 – 01:22:13.051
- Ari babaturan sia boloon? - Naon ceuk sia?
01:22:13.131 – 01:22:16.801
- Ceuk aing, "Ari babaturan sia boloon?" - Hei! Ulah nyebut inya boloon!
01:22:16.891 – 01:22:19.003
- Hei, Ulah ngadorong inya! - Ngajedog!
01:22:19.045 – 01:22:21.256
- Ulah pernah nyebut ka inya boloon! - Aya naon, kanyaah?
01:22:21.297 – 01:22:22.827
- Kunaon sia amat kesel? - Marantog ti dieu.
01:22:22.851 – 01:22:23.931
Bawa baju tai sia ieu!
01:22:24.021 – 01:22:25.577
Sia kuduna mah abus kana acara Ripley's Believe It Or Not!
01:22:25.601 – 01:22:27.537
- Kalaluar ti dieu! - Sia kuduna mah jadi tontonan!
01:22:27.561 – 01:22:28.601
Buru! kalaluar ti dieu!
01:22:28.691 – 01:22:31.641
- Hayu, Lenore. - Kalaluar ti dieu!
01:22:33.071 – 01:22:35.611
- Dasar Boloon. - Pacundang. Dasar aneh.
01:22:40.991 – 01:22:42.201
Henteu!
01:23:07.351 – 01:23:10.93
Hampura aing ngacaukeun pesta peutingan Tahun Baru sia, Letnan Dan.
01:23:11.901 – 01:23:13.766
Inya karasa jiga udud.
01:23:30.381 – 01:23:31.992
Jigana Letnan Dan mikir...
01:23:31.993 – 01:23:34.662
...aya babaraha hal nu teu bisa di rubah ku sia.
01:23:34.961 – 01:23:37.539
Inya embungeun di sebut tanpadaksa,...
01:23:37.54 – 01:23:39.975
...sarua jiga aing embung disebut boloon.
01:23:45.601 – 01:23:47.55
Salamet Tahun Baru, Gump.
01:23:52.271 – 01:23:55.391
Tim ping pong AS amprok deung Presiden Nixon poe ieu...
01:23:55.475 – 01:23:56.976
- ...di Ruang Oval... - Laju sia nyaho?
01:23:57.477 – 01:23:58.935
Babaraha bulan kahareupna,...
01:23:58.936 – 01:24:00.771
...sariana ngundang aing deung tim ping pong...
01:24:00.772 – 01:24:02.607
...jangeun nganjangan "Gedong Bodas".
01:24:02.973 – 01:24:05.693
Jadi, aing nganjangan Gedong Bodas, deui.
01:24:06.081 – 01:24:09.781
Laju aing amprok deung Presiden Amerika Serikat, deui.
01:24:10.281 – 01:24:11.032
Ngan ayeuna mah,...
01:24:11.033 – 01:24:13.326
...sariana teu nempatkeun urang di hotel sigrong.
01:24:13.368 – 01:24:16.278
Jadi, sia jongjon di indung dayeuh nagara, dak ngora?
01:24:16.801 – 01:24:18.956
- Heu'h, Pa. - Hade. Sia ngendong dimana?
01:24:19.881 – 01:24:22.583
- Ngaranna Hotel Ebbott. - Henteu.
01:24:22.674 – 01:24:25.721
Aing nyaho hotel nu jauh leuwih hade. Hotel anyar. Amat modern.
01:24:25.811 – 01:24:27.924
Aing dek menta staf aing jangeun nguruskeunna.
01:24:28.368 – 01:24:29.561
Kaamanan, Frank Wills.
01:24:29.641 – 01:24:33.429
Heu'h Pa, sia mungkin hayang ngirim patugas pamaliharaan..
01:24:33.471 – 01:24:35.848
...ka kantor di peuntas.
01:24:36.071 – 01:24:39.06
Lampuna pareum, deung sariana mungkin keur neangan kotak sikring...
01:24:39.102 – 01:24:41.821
...lantaran cahaya senterna nyieun aing teu bisa hees.
01:24:41.911 – 01:24:43.451
Heu'h, Pa. Aing dek mariksana.
01:24:43.531 – 01:24:45.241
- Nuhun. - Teu nanaon.
01:24:45.331 – 01:24:46.864
- Salamet peuting. - Salamet peuting.
01:24:50.871 – 01:24:51.871
Kulantaran kitu,...
01:24:52.323 – 01:24:55.749
...aing dek ngundurkeun diri sabage presiden dina beurang Isukan.
01:24:56.285 – 01:25:01.958
Wakil Presiden Ford dek disumpah sabage Presiden dina waktu eta..
01:25:02.166 – 01:25:03.876
...di kantor ieu.
01:25:04.341 – 01:25:06.962
Kalayan aing inget harapan luhur jangeun Amerika...
01:25:06.963 – 01:25:09.465
...Nalika urang ngamimitian mangsa jabatan nu kadua...
01:25:14.401 – 01:25:15.401
Sersan Gump.
01:25:16.441 – 01:25:18.457
- Heu'h, Pa! - Lanjutkeun.
01:25:18.731 – 01:25:22.353
Aing mere surat pambebasan sia. Mangsa pangabdian sia geus anggeus, tong.
01:25:25.281 – 01:25:27.898
Na ieu artina aing teu bisa maen ping pong deui?
01:25:28.121 – 01:25:29.597
Jangeun AD.
01:25:32.711 – 01:25:38.119
Deung kitu weh, palayanan aing di AD AS eureun.
01:25:42.819 – 01:25:44.917
Jadi, aing mulang.
01:26:06.232 – 01:26:10.193
- Aing mulang, Ambu. - Aing nyaho.
01:26:11.235 – 01:26:12.861
- Louise, inya balik. - Keur aing balik,...
01:26:12.862 – 01:26:16.797
...aing teu nyaho, ambu ing loba kasemahan
01:26:17.001 – 01:26:19.368
Urang kadatangan loba semah, Forrest.
01:26:19.381 – 01:26:22.305
Sakabeh jalema hayangeun sia ngagunakeun palengkepan ping pong sariana.
01:26:22.551 – 01:26:26.292
Aya hiiji lalaki malahan nepika ninggalkeun cek sanilai 25.000 dolar...
01:26:26.334 – 01:26:29.754
...lamun sia satuju jangeun ngomong yen sia resep ngagunakeun bat sariana.
01:26:30.011 – 01:26:32.681
Tapi, Ambu, aing tibang resep ngagunakeun bat nu aing sorangan.
01:26:32.771 – 01:26:34.771
- Hai, Nn. Louise. - Hei, Forrest.
01:26:34.851 – 01:26:37.663
Aku tahu itu.
01:26:37.851 – 01:26:40.521
Tapi ieu duit 25.000 dolar, Forrest.
01:26:40.611 – 01:26:42.849
Ceuk aing mah mungkin sia bisa nyekel heula eta sakeudeung,...
01:26:42.85 – 01:26:44.393
...mungkin bae sia ke bakal resep.
01:26:45.353 – 01:26:47.491
- Sia kadeuleu kasep, Forrest. - Ambu ing emang bener.
01:26:47.582 – 01:26:49.542
- Kasep bangat. - Kagugu kumaha hiji hal bisa ngajadi.
01:26:50.111 – 01:26:53.331
Aing teu cicing lila di imah lantaran aing janji ka Bubba,...
01:26:53.411 – 01:26:55.661
...deung aing terus nyoba bae nepatan janji aing.
01:26:55.751 – 01:26:57.489
Jadi, aing mangkat ka Bayou La Batre...
01:26:57.49 – 01:27:00.618
...jangeun ngamprokan kulawarga Bubba deung ngawawuhkeun maneh.
01:27:01.211 – 01:27:05.164
Sia gelo, atawa tibang boloon?
01:27:05.591 – 01:27:07.511
Boloon nyaeta jalema nu nyieun sikep boloon, Ny. Blue.
01:27:07.931 – 01:27:09.418
Jigana bener kitu.
01:27:10.301 – 01:27:14.34
Sarta, tangtu bae, aing nganjangan (ziarah) ka makam Bubba.
01:27:15.891 – 01:27:18.052
Hei, Bubba, ieu aing, Forrest Gump.
01:27:21.561 – 01:27:26.018
Aing inget sakabeh anu ceuk sia, deung aing geus mikirkeunna.
01:27:28.411 – 01:27:34.693
Aing dek ngagunakeun 24.562 dolar 47 sen...
01:27:34.694 – 01:27:35.695
...nu dibeunangkeun ku ngaing...
01:27:36.291 – 01:27:39.871
...atawa nu nyesa, sanggeus di cukur deung jas anyar,...
01:27:39.961 – 01:27:42.075
...aing ngajak ambu ing madang peuting di restoran sigrong,...
01:27:42.076 – 01:27:45.204
...aing meuli tiket beus deung tilu Dr. Pepper.
01:27:45.816 – 01:27:50.292
Omongkeun hiji hal. Ari sia boloon?
01:27:50.841 – 01:27:52.561
Boloon nyaeta jalema nu nyieun sikep boloon, Pa
01:27:52.971 – 01:27:55.84
Nya eta doang nu nyesa sanggeus aing ngomong,...
01:27:56.757 – 01:27:59.093
..."Nalika aing di China di Tim Ping Pong All-American,...
01:27:59.101 – 01:28:02.68
...aing amat resep maen ping pong make bat Flex-O-Light-Aing,"...
01:28:03.055 – 01:28:04.264
...nu sakabeh nyaho eta teu bener,...
01:28:04.265 – 01:28:05.765
...tapi saur ambu ing eta tibang kabohongan leutik..
01:28:05.766 – 01:28:07.518
...jadi, moal natuan ka sasaha.
01:28:09.361 – 01:28:13.19
Jadi, aing ngabalanjakeun kana bahan bakar,...
01:28:13.691 – 01:28:15.735
...tali, jaring anyar,...
01:28:16.152 – 01:28:17.862
...deung kapal pangheurap hurang nu anyar.
01:28:39.457 – 01:28:40.634
Bubba geus mere nyaho ka aing...
01:28:40.635 – 01:28:42.845
...sakabeh nu ku inya nyaho ngeunaan ngala hurang,...
01:28:42.887 – 01:28:45.306
...tapi sia nyaho naon nu di kanyahokeun ku ngaing?
01:28:46.599 – 01:28:48.976
Ngala hurang eta hese.
01:28:51.361 – 01:28:52.835
Aing tibang meunang lima.
01:28:53.23 – 01:28:55.523
Ku dua hurang deui sia bisa nyieun koktail hurang.
01:28:59.953 – 01:29:01.84
Hai, sia pernah mikirkeun jangeun mere ngaran kana kapal ieu?
01:29:01.864 – 01:29:03.991
Kapal tanpa ngaran bisa mawa sial.
01:29:06.881 – 01:29:09.412
Aing teu pernah ngangaranan kapal,...
01:29:09.413 – 01:29:12.249
...tapi tibang aya hiji ngaran nu kapikiran,...
01:29:12.881 – 01:29:16.172
...ngaran nu pang endahna di dunya.
01:29:37.121 – 01:29:39.763
Aing geus lila teu ngadenge kabar ti Jenny,...
01:29:40.041 – 01:29:42.53
...tapi aing sering kapikiran inya bae,...
01:29:42.711 – 01:29:44.906
...deung aing ngaharep naon bae nu dilakukeun ku inya...
01:29:44.907 – 01:29:46.242
...bisa nyieun inya bungah.
01:31:32.441 – 01:31:35.392
Aing kapikiran bae Jenny.
01:31:59.631 – 01:32:00.721
Hei!
01:32:24.661 – 01:32:28.351
Letnan Dan, keur naon sia di dieu?
01:32:29.411 – 01:32:32.575
Rarasaan mah alusna aing nyobaan suku laut ing.
01:32:33.421 – 01:32:35.629
Tapi sia teu boga suku, Letnan Dan.
01:32:37.261 – 01:32:41.75
Heu'h, aing nyaho. Sia nulis surat ka aing, tolol.
01:32:42.051 – 01:32:46.601
Deuleu ieu. Kapten Forrest Gump. Sia kudu neuleu kumaneh (kusorangan)
01:32:48.221 – 01:32:50.758
Sarta aing pernah ngomong..
01:32:50.759 – 01:32:55.18
...maring lamun sia jadi kapten kapal pangheurap hurang,.....
01:32:55.222 – 01:32:57.85
...Aing dek jadi asisten sia. Jadi, nya di dieu aing.
01:32:57.901 – 01:33:00.996
- Aing nepatan kana janji aing. - Heu'h.
01:33:01.111 – 01:33:04.978
Heu'h, tapi ulah pernah mikir aing dek nyebut ka sia "Pa."
01:33:05.217 – 01:33:06.295
Henteu, Pa.
01:33:15.441 – 01:33:16.759
Eta kapal aing.
01:33:20.254 – 01:33:24.001
Ceuk aing mah lamun urang ka wetan,....
01:33:24.293 – 01:33:27.379
...urang bakal nimukeun hurang, jadi, belok ka kenca.
01:33:28.931 – 01:33:31.884
- Belok ka kenca! - Ka belah mana?
01:33:31.931 – 01:33:34.173
Di ditu! Sariana di ditu!
01:33:35.271 – 01:33:39.391
- Belok ngencakeun setirna! - Heu'h.
01:33:40.321 – 01:33:45.23
Gump, naon nu dilakukeun ku sia? Belok ka kenca! Kenca!
01:33:46.821 – 01:33:49.709
Nya di dinya urang bakal nimukeun hurang, tong.
01:33:52.041 – 01:33:53.739
Di didinya urang bakal nimukeunna.
01:34:06.301 – 01:34:10.464
- Euweuh keneh bae hurang teh, Letnan Dan. - Heu'h, jadi, aing salahan.
01:34:11.141 – 01:34:13.634
Kumaha carana urang nimukeun sariana?
01:34:14.481 – 01:34:17.096
Nya, mungkin sia alusna ngadu'a sangkan nimukeun hurang.
01:34:17.168 – 01:34:19.85
Jadi, sok ngadu'a
01:34:19.941 – 01:34:23.417
Aing mulang deui
01:34:23.611 – 01:34:26.063
Jadi, aing mangkat ka gareja tiap poe minggu.
01:34:27.531 – 01:34:29.692
Kadang2, Letnan Dan oge datang,...
01:34:29.733 – 01:34:32.987
...Najan ceuk aing mah inya ngantepkeun aing doang nu ngadu'a.
01:34:48.141 – 01:34:52.511
- Euweuh hurang. - Di mana Gusti sia?
01:34:53.351 – 01:34:55.883
Kagugu, Maring Letnan Dan ngomong jiga kitu....
01:34:55.884 – 01:34:59.513
...lantaran harita keneh ge, Gusti nu Agung bijil.
01:35:15.911 – 01:35:17.864
Sia moal bisa neuleumkeun kapal ieu!
01:35:17.865 – 01:35:20.576
Aing amat keueung,...
01:35:20.881 – 01:35:25.381
- ...tapi Letnan Dan? Inya beuki owah bae. - Hayu sok!
01:35:28.511 – 01:35:33.695
Sia nyebut ieu Badai? Hayu sok, bangsat!
01:35:35.851 – 01:35:40.231
Waktuna tarung! sia deung aing!
01:35:40.351 – 01:35:44.231
Aing di dieu! Kadieu deung tewak aing!
01:35:46.031 – 01:35:50.355
Sia moal bisa neuleumkeun kapal ieu!
01:35:52.066 – 01:35:54.192
Badai Carmen ngajadi kamari,...
01:35:54.193 – 01:35:56.82
...ngancurkeun ampir sakabeh nu aya di hareupeunna.
01:35:56.911 – 01:35:59.551
Kawas dayeuh basisir sejenna,...
01:35:59.631 – 01:36:03.577
...industri hurang Bayou La Batre geus jadi korban Carmen...
01:36:03.619 – 01:36:05.954
...deung geus ancur paburantak.
01:36:06.051 – 01:36:07.246
Sanggeus ngomong deung pajabat satempat,...
01:36:07.247 – 01:36:09.249
...reporter ieu nganyahokeun,...
01:36:09.291 – 01:36:12.878
...malahan, tibang aya hiji kapal nu salamet tina badai.
01:36:13.101 – 01:36:15.422
Louise, eta Forrest.
01:36:16.431 – 01:36:18.574
Sanggeus eta, ngala hurang amat gampang.
01:36:24.111 – 01:36:28.602
Lantaran jalema butuheun keneh kana hurang jangeun koktail hurang deung barbeku,...
01:36:28.811 – 01:36:31.229
...deung urang nyaeta hiji2na kapal nu operasi keneh,...
01:36:31.23 – 01:36:33.857
...Bubba-Gump Shrimp nyaeta andalan sariana.
01:36:34.951 – 01:36:38.946
Urang boga rea kapal, 12 buah Jenny,...
01:36:39.488 – 01:36:40.364
...hiji gudang gede.
01:36:40.365 – 01:36:43.408
Urang malahan boga topi nu tulisanna "Bubba-Gump."
01:36:43.461 – 01:36:46.912
Bubba-Gump Shrimp. Eta parusahaan kakoncara.
01:36:46.961 – 01:36:48.372
Ke la, Tong.
01:36:48.801 – 01:36:53.335
Maksud sia, sia teh nu boga Bubba-Gump Shrimp Corporation?
01:36:53.46 – 01:36:56.096
Heu'h, Pa. Urang boga leuwih loba duit tibatan Davy Crockett.
01:36:58.101 – 01:37:00.341
Tong, aing sering ngadenge kabohongan gede,...
01:37:00.342 – 01:37:02.024
...tapi ieu nu panghadena.
01:37:04.861 – 01:37:07.651
Urang diuk di gigireun saurang jutawan.
01:37:11.119 – 01:37:15.691
Ceuk aing mah, eta carita nu amat hade.
01:37:22.541 – 01:37:24.71
Sia hayang neuleu kawas kumaha Letnan Dan?
01:37:25.204 – 01:37:26.932
Heu'h, aing hayang.
01:37:32.051 – 01:37:33.542
Tah Eta inya.
01:37:36.221 – 01:37:38.547
Di bejaan ku ngaing hiji hal ngeunaan Letnan Dan.
01:37:39.641 – 01:37:40.641
Forrest.
01:37:46.231 – 01:37:49.641
Aing can nganuhunkeun ka sia Ja geus nyalametkeun aing.
01:38:15.051 – 01:38:18.051
Inya teu pernah bener2 ngucapkeunna,...
01:38:18.42 – 01:38:21.548
...tapi jigana inya geus damai deung Gusti.
01:38:29.021 – 01:38:31.432
Jangeun kadua kalina dina 17 poe,...
01:38:31.433 – 01:38:34.603
...poe ieu Presiden Ford leupas tina kamungkinan dipaehan.
01:38:34.901 – 01:38:39.447
- Pusat ka Jenny Hiji. - Jenny Hiji. Sok, Margo.
01:38:39.816 – 01:38:41.355
Forrest aya nu nelepon.
01:38:41.451 – 01:38:43.919
Sia kudu mere nyaho sariana jangeun nelepon deui.
01:38:44.041 – 01:38:47.574
- Inya keur gering ayeuna. - Ambuna gering.
01:39:08.101 – 01:39:10.722
- Dimana Ambu? - Inya di luhur.
01:39:13.321 – 01:39:14.893
Hai, Forrest.
01:39:16.241 – 01:39:18.939
- Amprok deui isukan. - Heu'h
01:39:25.371 – 01:39:27.99
Urang, jelas, geus nyageurkeun sia, tong.
01:39:39.971 – 01:39:44.548
- Aya naon, Ambu? - Aing keur sakarat, Forrest.
01:39:47.134 – 01:39:49.72
Hayu asup. sok diuk didieu.
01:40:03.864 – 01:40:07.779
- Kunaon kita (sia) sakarat, ambu? - Ieu geus waktuna kami (aing).
01:40:08.501 – 01:40:10.449
Ieu emang geus waktuna kami (aing).
01:40:11.831 – 01:40:16.955
Ayeuna, ulah sieun, kanyaah.
01:40:17.614 – 01:40:19.958
Pupus teh ngan saukur bagean tina kahirupan.
01:40:21.001 – 01:40:23.712
Hiji hal nu geus ditakdirkeun jangeun urang sarerea.
01:40:25.383 – 01:40:29.885
Awalna aing teu nyaho, tapi aing ditakdirkeun jadi ambu kita (sia).
01:40:30.691 – 01:40:34.192
- Aing ngalakukeun nu panghadena sabisa ing. - Sia hebat, Ambu.
01:40:35.071 – 01:40:40.771
Heu'h, aing percaya urang nangtukeun takdir urang sorangan.
01:40:41.741 – 01:40:45.233
Urang kudu ngalakukeun nu panghadena kana nu diberekeun ku Gusti.
01:40:48.871 – 01:40:51.281
Naon takdir aing, Ambu?
01:40:53.083 – 01:40:55.678
Sia kudu nganyahokeun eta ku sorangan.
01:40:57.583 – 01:41:00.248
Hirup teh jiga sakotak cokelat, Forrest.
01:41:00.721 – 01:41:02.561
Sia teu pernah nyaho naon nu bakal dibeunangkeun ku sia.
01:41:03.011 – 01:41:05.461
Ambu ing sok boga cara bae jangeun ngajelaskeun sagalana...
01:41:05.462 – 01:41:07.154
...sangkan aing mikahartina.
01:41:07.407 – 01:41:09.535
Aing bakal sono ka sia, Forrest.
01:41:11.521 – 01:41:15.931
Inya miyuni Kanker deung pupus dina poe salasa.
01:41:17.071 – 01:41:20.644
Aing mangmeulikeun inya topi anyar kalayan bunga alit di luhurna.
01:41:23.451 – 01:41:26.108
Nya tibang sakitu nu kudu di caritakeun ku ngaing soal eta.
01:41:33.581 – 01:41:35.881
Ceunah ceuk sia, sia nungguan bus nomber tujuh?
01:41:35.961 – 01:41:39.121
Bakal aya beus nu sejen moal lila deui ge.
01:41:42.534 – 01:41:45.085
Lantaran aing geus jadi bentang football,...
01:41:45.293 – 01:41:47.837
...pahlawan perang, selebritis nasional,...
01:41:47.838 – 01:41:49.631
...kapten kapal pangheurap hurang,...
01:41:49.965 – 01:41:53.175
...deung sarjana, maka para bapa nu mangadeg Greenbow, Alabama,...
01:41:53.176 – 01:41:56.555
...mutuskeun jangeun nawarkeun ka aing pagawean nu amat hade.
01:41:57.821 – 01:42:01.351
Jadi, aing teu balik deui gawe reujeung Letnan Dan.
01:42:01.601 – 01:42:03.845
Tapi inya Bubba-Gump.
01:42:04.427 – 01:42:08.499
Inya nginvestasi dina hiji parusahaan bungbuahan
01:42:09.151 – 01:42:10.751
Laju, inya nelpon aing deung ngomong...
01:42:10.791 – 01:42:12.625
...Yen urang teu perlu ringrang deui ngeunaan duit.
01:42:12.649 – 01:42:16.95
Maka ceuk pikiran ing teh, "Nya hade atuh, ngurangan hiji hal jangeun dipikirkeun."
01:42:17.119 – 01:42:19.119
Aing boga harepan anyar.
01:42:19.661 – 01:42:23.004
Ambu ing sasaur yen hiji jalma tibang butuh sajumlah duit satangtueun,...
01:42:24.301 – 01:42:26.835
...deung sesana tibang jangeun pamer.
01:42:27.261 – 01:42:31.548
Jadi, aing mere duit nu loba ka Gareja Gospel Foursquare,...
01:42:33.811 – 01:42:37.439
...deung aing mere duit nu loba ka RS Bayou La Batre.
01:42:40.651 – 01:42:44.931
Sanajan Bubba geus pupus deung mun ceuk Letnan Dan tea mah, aing Gelo ceunah,...
01:42:45.321 – 01:42:47.951
...aing mere ka ambuna Bubba bageanna.
01:42:52.161 – 01:42:53.189
Sia nyaho?
01:42:54.923 – 01:42:58.033
Inya teu perlu deui gawe di dapur batur deui.
01:42:58.211 – 01:42:59.868
Aromana harum bangat.
01:43:00.671 – 01:43:04.664
Sarta lantaran aing amat beunghar deung amat bogoh (resep) ngalakukeunna,...
01:43:04.748 – 01:43:07.25
...aing motong jukut ku kalayan tanpa perlu di bayar.
01:43:10.706 – 01:43:13.447
Tapi dina peuting2 nalika euweuh nu bisa dipigawe,...
01:43:13.771 – 01:43:15.717
...deung imah kosong,....
01:43:17.141 – 01:43:19.304
...aing sok kapikiran Jenny.
01:44:23.211 – 01:44:26.705
Laju, inya datang.
01:44:59.371 – 01:45:03.074
- Halo, Forrest. - Halo, Jenny.
01:45:14.091 – 01:45:16.921
Jenny balik deui deung cicing reujeung aing.
01:45:18.311 – 01:45:21.551
Mungkin lantaran inya teu boga tujuan sejen,...
01:45:22.101 – 01:45:24.512
...atawa mungkin lantaran inya geus amat cape,...
01:45:24.554 – 01:45:30.226
...Ja inya sok hees kawas nu geus lila teu hees.
01:45:31.151 – 01:45:33.521
Rarasaan teh kuat bungah lantaran inya mulang.
01:45:34.781 – 01:45:39.986
Unggal poe urang jalan2 deung aing loba cacarita,...
01:45:40.001 – 01:45:42.738
...deung inya ngadengekeun carita ing ngeunaan ping pong, bisnis hurang,...
01:45:42.739 – 01:45:45.033
...deung ambu ing nu geus pupus.
01:45:45.158 – 01:45:46.868
Aing nu nyarita.
01:45:47.001 – 01:45:50.33
Seringna, Jenny mah cicing.
01:46:30.458 – 01:46:34.332
Tegana sia ngalakukeun kieu?
01:47:10.646 – 01:47:14.372
Kadang2, rarasaan ing ieu henteu aya cukup batu.
01:47:16.221 – 01:47:20.721
Aing teu nyaho kunaon inya mulang, tapi aing teu paduli.
01:47:20.891 – 01:47:22.755
Rasana kawas bareto deui.
01:47:22.756 – 01:47:25.592
Urang jiga kacang polong deung wortel deui.
01:47:27.271 – 01:47:31.431
Unggal poe, aing metik kembang deung neundeunkeun eta di kamar inya...
01:47:33.111 – 01:47:37.978
...deung inya mere aing hadiah nu panghadena nu bisa di berekeun ku saha bae.
01:47:37.979 – 01:47:39.647
...dijieun khusus jangeun lumpat.
01:47:44.621 – 01:47:47.447
Inya malahan nembongkeun ka aing carana ngigel.
01:47:56.091 – 01:48:00.668
Heu'h, urang geus jiga kulawarga, Jenny deung aing.
01:48:04.061 – 01:48:07.091
Eta nyaeta mangsa nu pangbagjana dina hirup ing.
01:48:26.391 – 01:48:28.411
Tanggal 4 Juli ieu mideuleu salah sahiji..
01:48:28.501 – 01:48:31.449
...pintonan kembang api panggedena di nagri ieu...
01:48:31.581 – 01:48:34.501
- Sia geus anggeus nontonna? - ...di pabanyatan New York...
01:48:34.631 – 01:48:36.487
- Aing dek hees. - ...kalayan pintonan nu spektakuler...
01:48:36.511 – 01:48:39.544
...kapal-kapal luhur saencana. Patung Liberty...
01:48:46.601 – 01:48:48.758
Sia daek ngawin aing?
01:48:53.521 – 01:48:56.266
Aing dek jadi salaki nu bageur, Jenny.
01:48:59.079 – 01:49:00.812
Sia bener, Forrest.
01:49:03.031 – 01:49:05.024
Tapi sia teu hayang ngawin aing.
01:49:07.661 – 01:49:09.821
Sia teu hayang ngawin aing.
01:49:13.39 – 01:49:15.341
Kunaon sia teu mikaheman (mikacinta) aing, Jenny?
01:49:20.881 – 01:49:23.041
Pedah aing teu pinter,...
01:49:24.502 – 01:49:27.463
...tapi aing nyaho naon artina heman (cinta).
01:50:04.133 – 01:50:05.627
Jenny.
01:50:07.351 – 01:50:09.923
Forrest, aing heman ka sia.
01:51:02.956 – 01:51:07.063
- Sia dek kabur ka mana? - Aku teu kabur.
01:52:38.112 – 01:52:43.91
Poe eta, tanpa alesan nu tangtu, aing mutuskeun jangeun lumpat.
01:52:44.619 – 01:52:47.33
Jadi, aing lumpat ka hujung jalan.
01:52:47.455 – 01:52:51.011
Sanepina di dinya, Rarasaan aing hayang lumpat ka hujung dayeuh.
01:52:51.091 – 01:52:53.628
Presiden Carter, gering kacapean lantaran panas,...
01:52:53.669 – 01:52:55.638
- ...labuh kana rangkulan... - Sanepina di dinya,...
01:52:56.181 – 01:52:59.467
...rarasaan aing hayang lumpat ngalintasan County Greenbow.
01:53:00.432 – 01:53:02.47
Rarasaan ja geus lumpat sajauh ieu,...
01:53:02.941 – 01:53:05.89
...mungkin aing dek lumpat ngalintasan nagara bagean Alabama.
01:53:06.271 – 01:53:10.144
Maka eta nu dilakukeun ku ngaing. Aing lumpat ngalintasan Alabama.
01:53:11.021 – 01:53:13.537
Tanpa alesan nu tangtu, aing terus lumpat.
01:53:15.451 – 01:53:16.776
Aing lumpat nepika basisir lautan.
01:53:22.921 – 01:53:26.41
Sanepina di dinya, Rarasaan ja geus sajauh ieu,...
01:53:26.631 – 01:53:29.461
...alusna balik deui deung terus lumpat.
01:53:33.221 – 01:53:37.767
Sanepina ka basisir lautan sejenna, rarasaan ja geus sajauh ieu,....
01:53:39.601 – 01:53:43.302
...alusna balik deui deung terus lumpat.
01:53:44.346 – 01:53:48.891
Nalika ngarasa cape, aing hees. Nalika ngarasa lapar, aing madang.
01:53:49.401 – 01:53:52.615
Nalika kudu kiih deung ngising. Sia nyaho,...
01:53:53.938 – 01:53:58.693
- ...aing kiih aing ngising. - Jadi, sia terus lumpat.
01:54:00.081 – 01:54:01.161
Heu'h.
01:54:36.451 – 01:54:41.701
Aing mikiran loba hal, ngeunaan ambu ing, Bubba, Letnan Dan.
01:54:42.701 – 01:54:46.365
Tapi nu pangpentingna, aing mikiran Jenny.
01:54:47.291 – 01:54:49.243
Aing sering mikiranna.
01:54:50.211 – 01:54:53.414
Salila leuwih ti dua tahun, hiji lalaki nu ngaranna Forrest Gump,...
01:54:53.456 – 01:54:55.498
...tukang kebon ti Greenbow, Alabama,...
01:54:55.499 – 01:54:59.045
...tibang eureun jangeun hees, geus lumpat ngalintasan Amerika.
01:54:59.141 – 01:55:01.589
Charles Cooper dek mawakeun laporan ieu.
01:55:02.061 – 01:55:02.965
Jangeun kaopat kalina,...
01:55:02.966 – 01:55:04.549
...dina lalampahanna ngalintasan Amerika,...
01:55:04.55 – 01:55:05.421
...Forrest Gump,...
01:55:05.501 – 01:55:07.47
...saurang tukang kebon ti Greenbow, Alabama,...
01:55:07.553 – 01:55:10.321
...dek meuntasan Walungan Mississippi deui poe ieu.
01:55:11.021 – 01:55:13.059
- Gusti nu Agung. Forrest? - Pa, kunaon sia lumpat?
01:55:13.151 – 01:55:14.231
Kunaon sia lumpat?
01:55:14.321 – 01:55:15.967
Na sia ngalakukeun ieu demi ngalakukeun ieu teh demi padamaian dunya?
01:55:15.991 – 01:55:17.387
Na sia ngalakukeun ieu teh jangeun para tunawisma?
01:55:17.411 – 01:55:20.411
- Sia lumpat jangeun hak awewe? - Atawa jangeun lingkungan?
01:55:20.491 – 01:55:21.491
Atawa jangeun sato?
01:55:21.581 – 01:55:25.951
Sariana teu percaya aya nu lumpat tanpa alesan nu tangtu.
01:55:26.041 – 01:55:30.409
- Kunaon sia ngalakukeun ieu? - Aing tibang hayang lumpat weh.
01:55:30.711 – 01:55:32.119
Aing tibang lumpat weh.
01:55:33.211 – 01:55:36.791
Ieu sia. Aing teu percaya ieu beneran sia.
01:55:37.261 – 01:55:40.441
Jangeun alesan nu tangtu, nu dilakukeun ku ngaing.
01:55:40.836 – 01:55:42.396
...kadeuleu asup akal jangeun rea jalema.
01:55:42.588 – 01:55:44.634
Ieu jiga alarm nu sadana di jero hulu ing.
01:55:44.771 – 01:55:46.647
Aing ngomong, "Tah ieu lalaki nu boga sikep"
01:55:46.671 – 01:55:48.691
"Tah ieu lalaki nu geus mikirkeunna"
01:55:48.771 – 01:55:50.631
"Tah ieu hiji jalma nu boga jawabanna"
01:55:51.013 – 01:55:52.941
Aing dek nuturkeun sia kamana bae, Tn. Gump.
01:55:53.051 – 01:55:54.934
Jadi, aing meunang babaturan.
01:55:56.761 – 01:55:59.941
Sanggeus eta, aing meunang leuwih loba babaturan.
01:56:00.021 – 01:56:02.984
Laju leuwih loba jalema ngagabung.
01:56:04.911 – 01:56:08.406
Hiji jalma laju mere nyaho aing yen eta mere sariana harepan.
01:56:09.921 – 01:56:13.369
Aing teu nyaho nanaon ngeunaan eta...
01:56:13.971 – 01:56:16.872
Babaraha jalema nanya na aing bisa mantuan sariana.
01:56:16.921 – 01:56:19.834
Hei, sobat. Denge, aing hayang nyaho sugan sia bisa mantuan aing.
01:56:20.293 – 01:56:22.086
Aing dina bisnis stiker mobil...
01:56:22.128 – 01:56:23.73
...deung aing geus nyoba mikiran slogan nu hade.
01:56:23.754 – 01:56:25.964
Lantaran sia geus jadi inspirasi nu gede...
01:56:25.965 – 01:56:28.968
...pakeun jalema di sakitar dieu, rarasaan sia mungkin bisa mantuan aing....
01:56:29.141 – 01:56:33.222
Hei, sobat! Sia cikeneh nincak tai anjing!
01:56:34.321 – 01:56:37.601
- Eta kadang2 kajadian. - Naon? Nasib sial (tai)?
01:56:38.491 – 01:56:40.229
Kadang2.
01:56:42.318 – 01:56:44.9
Babaraha tahun kahareupna, kadenge ku ngaing jalema eta...
01:56:45.081 – 01:56:46.921
...nyiptakeun slogan stiker mobilna,...
01:56:46.986 – 01:56:49.322
...deung ngahasilkeun loba duit.
01:56:51.461 – 01:56:53.492
Sejen waktu, nalika aing keur lumpat,...
01:56:53.767 – 01:56:56.961
...hiji jalma anu ngarugi dina bisnis kaos,...
01:56:57.171 – 01:56:59.211
...inya hayangeun nyetak beungeut ing dina hiji kaos,...
01:56:59.301 – 01:57:00.874
...tapi teu bisa ngagambar kalayan hade,...
01:57:00.875 – 01:57:02.261
...deung teu mawa kamera.
01:57:02.341 – 01:57:05.83
Ieu, pake ieu. Euweuh nu resep warna eta.
01:57:10.691 – 01:57:12.386
Moga poe sia pibungaheun.
01:57:14.096 – 01:57:15.167
Babaraha tahun kahareupna,...
01:57:15.191 – 01:57:19.005
...kadenge ku ngaing lalaki eta meunang ide jangeun hiji kaos.
01:57:19.191 – 01:57:21.312
Inya ngahasilkeun rea duit tina eta.
01:57:24.371 – 01:57:29.403
Jiga ceuk aing tadi, aing meunang rea babaturan.
01:57:30.041 – 01:57:31.211
Ambu ing sok sasaur,...
01:57:31.291 – 01:57:36.118
..."Sia kudu mohokeun mangsa nu kaliwat saencan sia ngalanjutkeun hirup."
01:57:37.336 – 01:57:39.947
Pikir aing nya eta alesan aing lumpat.
01:57:41.551 – 01:57:45.551
Aing geus lumpat salila tilu tahun, dua bulan,...
01:57:45.801 – 01:57:48.141
...14 poe deung 16 jam.
01:58:03.678 – 01:58:05.815
Ulah gandeng. Inya dek ngucapkeun hiji omongan.
01:58:17.591 – 01:58:19.745
Aing cukup cape.
01:58:22.171 – 01:58:24.375
Jigana aing dek mulang ayeuna.
01:58:42.781 – 01:58:44.812
Ayeuna naon nu kudu di lakukeun ku urang?
01:58:46.114 – 01:58:51.068
Laju kitu bae, poe2 lumpat aing geus anggeus.
01:58:52.332 – 01:58:54.488
Laju aing mulang ka Alabama.
01:58:54.961 – 01:58:59.131
Babaraha waktu nu kaliwat, dina jam 14:25, nalika Presiden Reagan ninggalkeun...
01:59:00.881 – 01:59:04.741
Lima atawa genep sada bedil di bedilkeun jalema nu teu di kenal.
01:59:05.551 – 01:59:07.891
Presiden dibedil di harigu, deung sang panyerang eta ge sarua..
01:59:07.971 – 01:59:09.962
Aing mawakeun sia surat.
01:59:10.594 – 01:59:14.3
Laju hiji poe, ujug2 bae, aing meunang surat ti Jenny.
01:59:14.641 – 01:59:18.011
Inya hayangeun nyaho na aing bisa datang ka Savannah...
01:59:18.012 – 01:59:20.89
...jangeun ngamprokan inya. Nya ieu nu di lakukeun ku ngaing ayeuna.
01:59:21.651 – 01:59:23.857
Inya neuleu aing di televisi, nalika aing lumpat.
01:59:24.321 – 01:59:28.647
Aing kudu naek beus nomber 9 ka Richmond Street,...
01:59:28.689 – 01:59:34.027
...turun, deung leumpang sablok ke kenca ka 1947 Henry Street,...
01:59:34.028 – 01:59:35.321
...apartemen nomber 4.
01:59:35.661 – 01:59:39.034
Sia teu kudu naek beus.
01:59:39.461 – 01:59:44.371
Henry Street tibang lima-genep blok ka arah ditu.
01:59:45.721 – 01:59:48.125
- Ka arah ditu? - Bener.
01:59:51.181 – 01:59:52.713
Bungah ngobrol deung sia.
01:59:54.141 – 01:59:57.259
Harepan aing sakabehna aya dina kalancaran!
02:00:04.531 – 02:00:07.571
Hei! Forrest!
02:00:08.531 – 02:00:13.081
- Kumaha kabar sia? Hayu asup! - Aing narima surat sia.
02:00:13.161 – 02:00:15.152
Aing panasaran soal eta.
02:00:17.331 – 02:00:18.749
Ieu imah sia?
02:00:19.139 – 02:00:22.117
Heu'h. paburantak keneh. Aing karak anggeus gawe.
02:00:22.381 – 02:00:26.622
Ieu hade. Sia boga AC.
02:00:32.971 – 02:00:35.714
- Nuhun. - Aing ngakan babaraha siki.
02:00:37.683 – 02:00:44.422
Aing nyieun kliping ngeunaan sia. Tah ieu.
02:00:46.667 – 02:00:48.394
Laju keur sia lumpat.
02:00:50.911 – 02:00:53.023
Aing lumpat, jauh deung lila.
02:00:57.621 – 02:00:58.66
Laju ieu....
02:01:05.631 – 02:01:08.205
Denge, Forrest, aing teu nyaho kumaha cara nyaritakeun ieu.
02:01:11.749 – 02:01:16.755
Aing tibang hayang menta hampura tina sakabeh nu dilakukeun ku ngaing ka sia....
02:01:18.215 – 02:01:21.51
...lantaran kaayaan aing kacau dina waktu nu lila....
02:01:24.111 – 02:01:25.889
- Hei. - Hai.
02:01:25.941 – 02:01:27.391
Hei, sia.
02:01:28.111 – 02:01:30.908
- Ieu sobat heubeul ing ti Alabama. - Kumaha kabarna?
02:01:31.145 – 02:01:33.146
Denge, minggu hareup, jadwal ing robah.
02:01:33.147 – 02:01:34.297
Maka aing bakal bisa ngajagana. Tapi nuhun.
02:01:34.321 – 02:01:36.427
Teu nanaon. Aing kudu mangkat, Jen, aing parkir di tukangeun mobil batur.
02:01:36.451 – 02:01:38.611
- Heu'h. Nuhun. - Daah.
02:01:41.687 – 02:01:44.488
Ieu sobat layeut ing, Tn. Gump. Kita bisa nyapa inya?
02:01:44.631 – 02:01:47.329
- Halo, Tn. Gump. - Halo.
02:01:47.801 – 02:01:50.956
- Kajeun kami nonton TV? - Heu'h, tapi volumena ulah tarik.
02:01:53.511 – 02:01:56.754
- Sia saurang ambu, Jenny. - Aing saurang ambu.
02:01:59.851 – 02:02:03.811
- Ngaran inya Forrest. - Kawas ngaran ing.
02:02:05.604 – 02:02:07.765
Aing ngangaranan inya jiga ngaran bapana.
02:02:08.861 – 02:02:11.143
Inya boga bapa ngaranna Forrest oge?
02:02:12.611 – 02:02:14.48
Sia nyaeta bapana, Forrest.
02:02:29.131 – 02:02:30.138
Hei.
02:02:31.352 – 02:02:34.708
Forrest, deuleu aing. Deuleu aing, Forrest.
02:02:36.971 – 02:02:40.422
Sia teu kudu ngalakukeun nanaon. Sia teu nyieun salah.
02:02:41.593 – 02:02:42.597
Ngarti?
02:02:47.321 – 02:02:48.722
Inya endah, 'pan?
02:02:50.231 – 02:02:53.185
Inya hal nu pang endahna nu pernah dideuleu ku ngaing.
02:02:56.903 – 02:02:57.983
Tapi...
02:03:01.741 – 02:03:04.225
...na inya pinter atawa....?
02:03:04.639 – 02:03:09.243
Inya amat calakan. Salah sahiji nu pangcalakanna di kelasna.
02:03:17.987 – 02:03:20.671
Heu'h, teu nanaon. Sok ngobrol deung inya.
02:03:29.852 – 02:03:32.808
- Naon nu keur di tonton ku kita (sia)? - Bert and Ernie.
02:03:55.801 – 02:03:57.207
Forrest.
02:03:58.987 – 02:04:00.502
Aing gering.
02:04:03.261 – 02:04:05.284
Sia batuk kulantaran flu?
02:04:06.933 – 02:04:08.719
Aing ngidap sarupa virus.
02:04:09.386 – 02:04:12.305
Para dokter teu... Sariana teu nyahoeun virus naon eta.
02:04:12.306 – 02:04:14.6
Euweuh nu bisa dilakukeun ku sariana.
02:04:19.48 – 02:04:21.774
Sia bisa balik deung aing.
02:04:23.589 – 02:04:30.073
Jenny, sia deung Forrest alit bisa cicing di imah ing di Greenbow.
02:04:33.494 – 02:04:36.121
Aing bakal ngarawat sia mun sia gering.
02:04:38.624 – 02:04:40.459
Daek sia ngawin aing, Forrest?
02:04:46.351 – 02:04:48.008
Heu'h daek.
02:04:48.53 – 02:04:50.636
Sok diuk.
02:04:54.151 – 02:04:57.059
Forrest? Geus ampir waktuna.
02:05:15.881 – 02:05:16.881
Hai.
02:05:18.246 – 02:05:19.706
Dasi sia.
02:05:32.401 – 02:05:34.179
Letnan Dan.
02:05:49.371 – 02:05:50.612
Letnan Dan.
02:05:52.161 – 02:05:53.282
Halo, Forrest.
02:05:54.397 – 02:05:57.661
Sia boga suku anyar. Suku anyar!
02:05:58.213 – 02:06:02.332
Heu'h. Aing boga suku anyar. Dijieun khusus sarua deung pesenan.
02:06:02.738 – 02:06:04.543
Campuran titanium.
02:06:05.098 – 02:06:07.212
Bahan nu digunakeun jangeun pasawat luar angkasa.
02:06:10.731 – 02:06:12.134
Suku ajaib.
02:06:14.231 – 02:06:18.515
Ieu tunangan ing, Susan.
02:06:21.321 – 02:06:25.689
- Letnan Dan. - Hai, Forrest.
02:06:26.743 – 02:06:30.36
Letnan Dan, ieu Jenny-ing.
02:06:30.451 – 02:06:33.739
Hei. Bungah akhirna amprok oge deung kita.
02:06:43.591 – 02:06:48.253
Na sia , Forrest, narima Jenny sabage astri sia?
02:06:49.641 – 02:06:53.757
Na sia, Jenny, narima Forrest sabage salaki sia?
02:06:55.231 – 02:06:59.056
Maka aing nganyatakeun saria sabage salaki deung astri.
02:07:29.471 – 02:07:32.047
- Hei. - Hei.
02:07:45.031 – 02:07:46.645
Hei, Forrest.
02:07:52.161 – 02:07:53.986
Na sia keu'eung keur di Vietnam?
02:07:55.573 – 02:07:58.448
Heu'h. Aing...
02:07:59.243 – 02:08:00.909
Aing teu nyaho.
02:08:01.711 – 02:08:06.915
Kadang hujan eureun cukup lila deung bentang bisa bijil.
02:08:09.801 – 02:08:11.586
Eta endah.
02:08:15.221 – 02:08:19.191
Jiga saencan panon poe surup di rawa.
02:08:20.481 – 02:08:24.391
Sok aya bae pantulan cahaya nu rea di luhureun cai.
02:08:26.04 – 02:08:30.078
Jiga talaga di gunung. Amat jelas, Jenny
02:08:30.201 – 02:08:35.652
Kadeuleu kawas aya dua langit, patumpuk-tumpuk.
02:08:37.227 – 02:08:40.073
Laju di gurun, nalika panon poe meletek bijil,...
02:08:42.784 – 02:08:47.538
...aing teu bisa ngabedakeun dimana hujungna surga...
02:08:47.539 – 02:08:50.709
...deung bumi dimimitian.
02:08:51.181 – 02:08:53.086
Endah bangat.
02:08:57.771 – 02:08:59.646
Duh coba lamun aing aya didinya reujeung sia.
02:09:03.877 – 02:09:04.94
Sia emang di dinya.
02:09:16.025 – 02:09:17.611
Aing heman (cinta) ka sia.
02:09:21.921 – 02:09:24.826
Sia pupus dina Saptu isuk.
02:09:26.961 – 02:09:31.124
Aing ngurebkeun sia di dieu teoheun (handapeun) tatangkalan urang.
02:09:35.529 – 02:09:40.967
Laju aing ngaratakeun imah bapa sia reujeung taneuh.
02:09:44.442 – 02:09:46.098
Ambu ing...
02:09:47.296 – 02:09:52.646
...sok sasaur yen pupus teh nyaeta bagean tina kahirupan.
02:09:55.741 – 02:09:57.609
Saandaina eta teu kitu.
02:10:00.623 – 02:10:05.117
Forrest alit moal kunanaon.
02:10:05.791 – 02:10:06.791
"Tapi..."
02:10:07.171 – 02:10:09.955
Inya dek geura ngamimitian sakola deui.
02:10:11.528 – 02:10:14.667
Aing ngajieunkeun inya sarapan, madang beurang, deung madang peuting...
02:10:14.668 – 02:10:15.961
...unggal poe.
02:10:17.641 – 02:10:24.261
Aing mastikeun inya nyisiran buuk deung nyikat huntu unggal poe.
02:10:26.771 – 02:10:28.807
Aing ngajarkeun inya carana maen ping pong.
02:10:30.651 – 02:10:31.935
Heu'h.
02:10:31.941 – 02:10:33.111
Inya amat mahir.
02:10:33.201 – 02:10:34.391
Forrest, giliran sia.
02:10:39.541 – 02:10:41.027
Urang sering nguseup.
02:10:44.671 – 02:10:48.201
Unggal peuting, urang maca buku. Inya amat calakan, Jenny.
02:10:51.381 – 02:10:53.165
Sia bakal amat reu'eus ka inya.
02:10:55.189 – 02:10:56.316
Aing amat reu'eus ka inya.
02:10:57.795 – 02:11:00.922
Inya nulis surat jangeun sia.
02:11:02.641 – 02:11:04.718
Ceuk inya aing teu meunang macana.
02:11:04.811 – 02:11:08.138
Aing teu meunang macana, maka dek di teundeun di dieu ku ngaing.
02:11:24.411 – 02:11:26.072
Jenny.
02:11:31.503 – 02:11:34.915
Aing teu nyaho na ambu ing bener....
02:11:36.249 – 02:11:37.542
...atawa na Letnan Dan nu bener,...
02:11:37.682 – 02:11:45.425
...aing teu nyaho lamun urang boga takdir,...
02:11:46.885 – 02:11:52.39
...atawa lamun urang kabehan tibang kumalayang di awang2.
02:11:56.515 – 02:11:58.23
Tapi rarasaan ing...
02:12:00.273 – 02:12:02.234
...mungkin duanana.
02:12:06.363 – 02:12:09.616
Mungkin dua2na ngajadina reureujeungan.
02:12:15.421 – 02:12:17.29
Tapi aing sono ka sia, Jenny.
02:12:23.811 – 02:12:28.76
Lamun aya nu di butuhkeun ku kita, kami moal jauh ti kita.
02:13:03.253 – 02:13:06.756
Beus sia geus datang. Heu'h.
02:13:07.99 – 02:13:11.51
Hei. Aing nyaho ieu.
02:13:11.601 – 02:13:14.124
Aing dek mawa eta jangeun "ditembongkeun deung dicaritakeun".....
02:13:14.611 – 02:13:16.683
...Ja ma-ini bareto sok sering macakeunna jangeun sia pa.
02:13:17.345 – 02:13:19.269
Buku karesep aing.
02:13:22.645 – 02:13:23.732
Tah ieu.
02:13:24.363 – 02:13:25.65
Heu'h.
02:13:27.533 – 02:13:28.945
Tah ieu.
02:13:34.032 – 02:13:36.619
Hei, Forrest, ulah....
02:13:40.011 – 02:13:42.083
Aing hayang mere nyaho sia yen aing nyaah ka sia.
02:13:42.584 – 02:13:44.127
Aing ge nyaah ka sia, bapa.
02:13:45.721 – 02:13:47.881
Aing dek aya di dieu nalika sia mulang.
02:13:53.061 – 02:13:56.227
Sia ngarti ieu teh beus sakola, 'pan?
02:13:56.401 – 02:13:59.976
Tangtu bae. Kita nyaeta Dorothy Harris, deung kami Forrest Gump.
02:15:23.1 – 02:15:30.199
{\an8}Subang, Juni 2018 Hatur nuhun ka : {\an8}Members Of Sunda Satata Oge ka : {\an8}https://subscene.com/u/968571