SUBS.is
with subtitles
//

G.I. Jane (1997) Norwegian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
G.I. Jane
1997
G.I. JANE.srt
G.I.Jane.1997.BluRay.720p.x264-SEPTiC.srt
Subtitles
NorwegianG.I. JANE.srt
NorwegianG.I.Jane.1997.BluRay.720p.x264-SEPTiC.srt
Subtitle content
G.I.Jane.1997.BluRay.720p.x264-SEPTiC.srt
00:00:57.661 – 00:01:03.367
Kvinner har alltid spilt en viktig rolle i forsyningen av kamptropper.
00:01:03.709 – 00:01:09.498
De siste åra er kvinnenes stilling i marinen blitt klart forbedret.
00:01:09.798 – 00:01:15.22
l tillegg holder man sensitivitets- kurs for mannlige rekrutter...
00:01:15.471 – 00:01:20.631
-...som er enda et framskritt. -Bare et øyeblikk!
00:01:20.893 – 00:01:24.761
Er det også et framskritt hvis en kannibal spiser med kniv og gaffel?
00:01:26.023 – 00:01:34.778
-Hvis jeg får lov å snakke ut... -Gamle damer som jeg har liten tid.
00:01:35.408 – 00:01:42.206
Marinens steile holdning til kvinner i det militære bekymrer meg.
00:01:42.457 – 00:01:45.541
l dette tilfelle LARK-rapporten.
00:01:48.421 – 00:01:51.837
Dette er et internt dokument...
00:01:52.342 – 00:01:59.009
Marinens analyse av F-1 4 krasjet i Coronado i fjor. Kvinnelig pilot.
00:01:59.433 – 00:02:05.352
-De var med på å skrive rapporten. -Jeg er ikke forberedt på...
00:02:05.564 – 00:02:12.694
Stiler De mot en ministerpost i marinen, må De være forberedt på alt.
00:02:12.947 – 00:02:16.363
Særlig hvis De vil ha min støtte.
00:02:16.575 – 00:02:19.991
Jeg er slått av den negative tonen i rapporten,-
00:02:20.413 – 00:02:26.167
-kollegenes nedlatende uttalelser og irrelevante hentydninger.
00:02:26.419 – 00:02:30.832
F.eks. til hennes seksuelle aktivitet weekenden før.
00:02:31.049 – 00:02:33.54
Dette er irrelevant...
00:02:33.76 – 00:02:39.099
Jeg har aldri sett en pilot som har krasjet få slik behandling.
00:02:41.434 – 00:02:47.852
Jeg er dypt bekymret. lkke bare over kvinnenes framtid i marinen,-
00:02:48.358 – 00:02:51.774
-men også for Deres framtid.
00:02:52.279 – 00:02:57.985
Venter De kritikk for å gjøre denne høringen til en del av kvinnekampen?
00:02:58.243 – 00:03:04.495
75% av alle stillinger i marinen er forbeholdt menn, og det må forandres.
00:03:04.75 – 00:03:11.038
-Hva med kvinnenes svakere fysikk? -Må man være sterk for å skyte?
00:03:11.257 – 00:03:15.206
Det var raskt. Ja, hun klarte det fint.
00:03:16.095 – 00:03:18.633
Vi vil ha et privat møte.
00:03:20.224 – 00:03:24.388
-Og hvis man stenger flere baser? -Bare det ikke påvirker meg.
00:03:24.687 – 00:03:29.396
-Forsvarsdepartementet vil møte deg. -Det forbauser meg ikke.
00:03:36.324 – 00:03:41.235
Dette er en beredskapsplan for full integrering.
00:03:41.997 – 00:03:45.579
Lever de kvinnelige kandidatene opp til kravene,-
00:03:46.084 – 00:03:50.296
-anbefaler forsvarsdepartementet full integrering i løpet av tre år.
00:03:50.63 – 00:03:55.043
Vi får vår mann inn, De får Deres kjønnsløse flåte.
00:03:55.886 – 00:03:59.718
-Jeg velger prøvene. -Marinen vil godkjenne kvinnene.
00:04:00.182 – 00:04:02.59
Da godkjenner jeg deres godkjennelse.
00:04:03.936 – 00:04:07.387
La oss holde oss til det vesentlige.
00:04:07.69 – 00:04:11.984
Kan kvinner leve opp til menns standard, får de jobben.
00:04:13.112 – 00:04:17.275
De får vel ikke kalde føtter?
00:04:22.413 – 00:04:25.248
-Nå, Doug? -Gratulerer, hr. minister.
00:04:26.375 – 00:04:31.203
-Hvilket program? -CRT. Kombinert rekognosering.
00:04:31.464 – 00:04:36.007
-Og SEAL. 60% faller fra. -lngen kvinne holder ut en uke.
00:04:36.302 – 00:04:38.509
Da begynner vi der.
00:04:42.434 – 00:04:46.562
N.l.C. Marinens Etterretningstjeneste
00:05:10.546 – 00:05:12.254
Gå opp til overflata.
00:05:23.768 – 00:05:26.769
-Horisonten er borte. -Tok dere ikke høyde for det?
00:05:27.396 – 00:05:31.608
Jo, men ikke for at SEAL er forsinket fem timer,
00:05:31.859 – 00:05:38.396
-og går nær det høye terrenget. KEYHOLE-5 er framme om 1 8 minutter.
00:05:38.867 – 00:05:43.41
-Landgangsbasen trenger den tida. -Si fra, Goldstein. Nå.
00:05:43.747 – 00:05:49.287
De er profesjonelle, og vil klare dette selv.
00:05:49.794 – 00:05:53.495
Et mindre problem, sir. Vi løser det øyeblikkelig.
00:05:53.757 – 00:05:58.419
-Varsle landgangsbasen. -Noe å tilføye, løytnant?
00:05:59.888 – 00:06:03.72
Beholder vi hovedsatellitten, kan enheten arbeide seg ned hit,-
00:06:04.059 – 00:06:09.302
- og gjenoppta kommunikasjonen. -De to indre områdene er nærmere.
00:06:10.316 – 00:06:15.903
Men det er bak dem. De vil bevege seg ut til havs og finne satellitten.
00:06:16.113 – 00:06:24.821
-Den går mot dette platået. -Du er topograf, ikke strateg.
00:06:25.081 – 00:06:28.366
Er noen såret må de kanskje holde posisjonen.
00:06:28.709 – 00:06:33.585
-Vent på en ny satellitt. -Tidevannet trekker ubåten ut.
00:06:33.881 – 00:06:39.22
De er utslitte og er på platået om ti minutter. Ni.
00:06:39.471 – 00:06:44.263
Vi kan ikke skifte nett. Da lytter vi på feil kanal.
00:06:49.272 – 00:06:51.561
La dem få ni minutter.
00:07:15.716 – 00:07:20.378
-Hva har vi her? -Kandidatene er foreløpig godkjent.
00:07:20.596 – 00:07:26.635
Toppskytter, langdistanseløper. En 5. plass i et maratonløp. 27 år.
00:07:27.019 – 00:07:30.934
-De skulle gjøre en kromosomtest. -Noen her er i toppform.
00:07:31.816 – 00:07:35.896
Opptil flere rekorder i vektløfting for kvinner.
00:07:36.404 – 00:07:41.196
Er hun forsidestoff? Hun likner en russisk bondekone.
00:07:42.368 – 00:07:46.58
Hun er bra. Triatlon, vintersport, olympisk deltager-
00:07:46.831 – 00:07:49.832
-og vinner av Arleigh Burkes litteraturpris. Jobber for lntel.
00:07:50.085 – 00:07:54.581
-Men hun er kanskje for begavet. -Nei, la meg se...
00:07:59.511 – 00:08:02.181
Dette er en toppkandidat.
00:08:09.021 – 00:08:13.101
-Vi kan ikke vente lenger, sir. -Så skift nett.
00:08:14.818 – 00:08:20.275
Kontrollrommet til landgangsbasen. Vi skifter nett-
00:08:20.616 – 00:08:23.653
-til KEYHOLE-5 på følgende koordinatorer.
00:08:24.537 – 00:08:29.78
Bravo 6 består fortsatt av seks mann. Vi befinner oss på et platå.
00:08:30.001 – 00:08:36.039
-Seks mann vil gjerne hjem! -Ordren trekkes tilbake.
00:08:47.602 – 00:08:52.763
-Bra jobb, løytnant. -Takk. Hyggelig å kunne hjelpe.
00:08:53.15 – 00:08:59.817
lntel-offiserer deltar ellers ikke. Vi overvåker og analyserer.
00:08:59.99 – 00:09:04.948
-De må lære forskjellen, løytnant. -Flåtekontoret i telefonen.
00:09:05.329 – 00:09:09.077
-Jeg tar den der inne. -Det er til løytnant O'Neil.
00:09:10.459 – 00:09:13.543
Jeg tar den der inne.
00:09:42.408 – 00:09:49.621
Jeg har tenkt å pusse opp her. Det ser ut som en gammel bordell.
00:09:51.209 – 00:09:55.705
-Hva gjelder dette? -Vet du ikke det?
00:09:56.131 – 00:10:00.211
Vi må ha noe å drikke. Les, mens jeg skjenker.
00:10:20.99 – 00:10:26.53
Det er bare en test, men du klarer du testene-
00:10:27.205 – 00:10:32.745
-kan det endre militærets offisielle syn på kvinner i aktiv tjeneste.
00:10:33.086 – 00:10:36.953
Eller den offisielt ikkeeksisterende holdning.
00:10:37.59 – 00:10:44.304
Unnskyld, men vet du at det omfatter SEAL-trening?
00:10:44.514 – 00:10:48.808
Jeg vet også at du ikke fikk aktiv tjeneste i Golfkrigen.
00:10:49.895 – 00:10:53.014
Det var en ledig lntel-jobb om bord på ''USS Polk'', men de sa-
00:10:53.273 – 00:10:56.44
-at ubåter ikke har fasiliteter for kvinner.
00:10:56.777 – 00:11:00.193
-Ble du forbanna da? -Ja.
00:11:00.489 – 00:11:03.443
Bra. Jeg liker det.
00:11:05.577 – 00:11:08.827
-Sett deg ned. -Ja.
00:11:17.006 – 00:11:20.422
-Har du en mann? -Unnskyld?
00:11:20.676 – 00:11:24.97
Forlovet eller fast følge. Skikkelig hetroseksuell?
00:11:25.473 – 00:11:31.179
Du må jo ikke dolke oss i ryggen hvis du er på feil side.
00:11:32.146 – 00:11:36.808
-Jeg har en mann. -Fint.
00:11:41.531 – 00:11:46.952
Jeg har overlevd skolen og tre brødre. Jeg klarer meg.
00:11:47.412 – 00:11:53.415
Jeg vil bare ikke gjøres til frontfigur for kvinnekampen.
00:11:57.339 – 00:12:01.586
-Hva? -Hva?
00:12:02.678 – 00:12:07.055
-Har du ikke noe å si? -Nei.
00:12:08.684 – 00:12:13.891
Det er en karrieremulighet. Jeg skal vel ikke knulle meg til topps?
00:12:14.106 – 00:12:18.234
Men SEAL? De er profesjonelle krigere, og når du kommer...
00:12:18.444 – 00:12:23.521
-De vil kanskje ikke ha meg der. -Kanskje? De vil ete av kraniet ditt.
00:12:25.242 – 00:12:30.996
Ærlig talt. Jeg fatter det ikke.
00:12:31.249 – 00:12:36.409
Du gjør det bra i lntel. Hvorfor vil du leke soldat?
00:12:43.219 – 00:12:48.261
Vi er like gamle og har vært med like lenge. Hvem har nådd lengst?
00:12:48.516 – 00:12:54.555
-Jeg var bare heldig i Golfkrigen. -Akkurat. Aktiv tjeneste er tingen.
00:12:54.94 – 00:12:58.558
Har man pupper, er ubåter og SEAL utenkelig.
00:12:58.985 – 00:13:04.656
Gjør det hvis du har bestemt deg. Du gjør som du vil likevel.
00:13:04.992 – 00:13:09.405
Vil du bruke tre måneder på en gjeng pikkfikserte kommandosoldater...
00:13:09.663 – 00:13:15.084
Tre måneder? Tenk om jeg klarer det, og blir i tre år?
00:13:16.42 – 00:13:22.126
Er jeg idiot? Spør du om jeg venter på deg hvis du drar i krigen?
00:13:22.593 – 00:13:26.543
Noe i den retning. Akkurat det.
00:13:27.098 – 00:13:32.638
Jeg var ikke forberedt på å planlegge resten av livet i dag. Kjør på.
00:13:34.981 – 00:13:37.27
Kom tilbake.
00:13:37.65 – 00:13:42.811
Jeg aner ikke hva jeg føler om tre år. Det gjør ikke du heller.
00:13:43.156 – 00:13:47.367
Det trodde jeg faktisk at jeg gjorde.
00:14:02.217 – 00:14:06.963
CATALAND FLÅTEBASE Florida
00:14:22.321 – 00:14:24.397
Fortsett.
00:14:50.183 – 00:14:53.517
Løytnant O'Neil melder seg til trening, sir.
00:15:07.034 – 00:15:11.032
Ja, naturligvis. Ta plass, løytnant.
00:15:11.705 – 00:15:14.492
Takk, sir.
00:15:18.17 – 00:15:23.165
-Noe å drikke? Te, mineralvann... -Nei, takk.
00:15:26.846 – 00:15:33.098
Vi prøver fortsatt å gjennomføre reglene rundt integreringen av SEAL.
00:15:34.061 – 00:15:36.469
Jeg var på vei til frisøren.
00:15:37.023 – 00:15:41.27
Jeg er fornøyd bare De ikke har hår ned i nakken eller i øynene.
00:15:41.945 – 00:15:47.698
-Jeg vil ikke ha særbehandling. -Vi vil ikke endre kjønnet Deres.
00:15:48.076 – 00:15:54.031
De får Deres egen seng og frisyre. Saniteten tar seg av helseproblemer.
00:15:54.499 – 00:15:59.245
Hvis kamerater eller overordnede sjikanerer Dem eller er usømmelige,-
00:15:59.463 – 00:16:04.753
-informerer De med straks, og så tar jeg hånd om saken.
00:16:05.969 – 00:16:11.094
Det går ikke alltid glatt, men vi håper det vil gå smertefritt.
00:16:11.433 – 00:16:15.134
Takk, men jeg er forberedt på en viss smerte.
00:16:17.189 – 00:16:20.772
-Spørsmål? -lkke nå, sir.
00:16:20.985 – 00:16:24.436
Da kan De gå.
00:16:27.241 – 00:16:30.242
Kan jeg si noe?
00:16:30.828 – 00:16:36.831
Jeg er ikke her for å bevise noe. For meg handler det om aktiv tjeneste.
00:16:37.043 – 00:16:42.382
-Akkurat som for alle andre. -Hvis De var som alle andre...
00:16:42.715 – 00:16:49.714
...trengte De ikke å bevise at De ikke vil bevise noe. Eller?
00:16:50.765 – 00:16:54.763
-Tre av. -Ja, sir.
00:18:04.508 – 00:18:07.711
Gjennomsnittskvinnen består av 25 % kroppsfett.
00:18:08.095 – 00:18:12.923
-Det er en fjerdedel! -Bare hun sleper på det selv.
00:18:13.225 – 00:18:16.676
Jenter klarer ikke dette programmet. lkke mulig.
00:18:29.617 – 00:18:34.113
Vet du ikke at det er uhøflig å peke?
00:18:36.791 – 00:18:39.827
Jeg vet ikke hvordan du slapp inn her.
00:18:40.211 – 00:18:45.039
Men jeg søkte to år. To år med brev fram og tilbake-
00:18:45.258 – 00:18:50.597
-og nå åpner de for jenter? Elitesoldater, herregud!
00:18:51.431 – 00:18:55.298
De kan ikke det samme som oss.
00:18:55.727 – 00:18:59.807
Gi meg en natt med henne, så skal dere få se.
00:19:00.148 – 00:19:04.645
-Slovnik er en hard mann! -Dropp det!
00:19:04.987 – 00:19:08.403
Dere kjenner reglene.
00:19:34.058 – 00:19:37.225
Hvil!
00:19:38.604 – 00:19:43.313
Velkommen til SEAL's CRT-utvelgelsesprogram.
00:19:43.61 – 00:19:50.063
Dere har meldt dere til den hardeste treningen i historien.
00:19:50.95 – 00:19:56.49
Dere er alle aktive i spesialstyrkenes rekker.
00:19:57.207 – 00:20:02.747
l SEAL, ELD, Army Delta-
00:20:03.171 – 00:20:10.503
-Marinens Rekognoseringstyrke, Flåtens Etterretningstjeneste osv.
00:20:10.846 – 00:20:18.592
Til tross for ekspertisen deres vil mange ikke klare kurset.
00:20:19.021 – 00:20:24.098
Men de som gjør det, vil oppleve et arbeidstempo-
00:20:24.485 – 00:20:28.898
-som langt overstiger noe annet innenfor militæret.
00:20:29.573 – 00:20:35.826
Det er alt som er å si om innholdet av CRT-treningen.
00:20:37.749 – 00:20:43.087
Jeg gir nå kommandoen til stabssersjant John James Urgayle.
00:20:46.591 – 00:20:49.343
lnstruktører, hvil.
00:21:14.411 – 00:21:19.619
Jeg har aldri sett et vilt dyr synes synd på seg selv.
00:21:20.668 – 00:21:25.33
En fugl kan falle stivfrossen til jorden-
00:21:25.631 – 00:21:30.377
-uten noen gang å synes synd på seg selv.
00:21:45.193 – 00:21:51.278
Flo og fjære i Atlanterhavet, kontinentenes bevegelse-
00:21:51.908 – 00:21:56.617
-og solens posisjon i sin bane rundt Jorda-
00:21:57.08 – 00:22:01.292
-er bare noen få av de tingene jeg kontrollerer.
00:22:03.17 – 00:22:08.959
-Er det forstått? -Ja, stabssersjant!
00:22:09.885 – 00:22:15.888
-lnstruktør Pyro. -Ja. - lnstruktører!
00:22:16.141 – 00:22:20.471
Til båtene! Få opp farten!
00:22:52.178 – 00:22:56.805
Er dere handikappet? Kom igjen!
00:22:58.143 – 00:23:01.097
Ned med båten!
00:23:01.855 – 00:23:09.103
Båten ned! Hører jeg så mye som et pip, så er det slutt!
00:23:09.446 – 00:23:15.401
Mødrene deres kunne gjøre det bedre, for en gjeng drittsekker!
00:23:15.702 – 00:23:21.575
Få disse hulbrystede spjælingene vekk, Jones!
00:23:22.042 – 00:23:24.249
Vær så god, stabssersjant!
00:23:29.55 – 00:23:34.841
Få folkene på plass og følg meg, Clarkson. Opp med farten!
00:23:48.486 – 00:23:56.233
60% av dere vil ikke klare kurset. Det er en historisk kjensgjerning!
00:23:56.62 – 00:24:01.163
Det er tradisjon at en slutter allerede første dagen-
00:24:01.374 – 00:24:08.207
-og første dag ender ikke før det skjer! Se dere godt om!
00:24:08.507 – 00:24:13.928
Hvem blir den første? Hvem har ikke baller til det?
00:24:25.149 – 00:24:28.185
Er du skadet, Stamm? Vil du slutte?
00:24:28.527 – 00:24:31.232
Opp med deg. Tilbake til jobben!
00:24:34.784 – 00:24:37.701
Er du ålreit, Flea?
00:24:38.246 – 00:24:42.16
-ldiot! Hva heter pannekaka? -Flea. Montgomery, sir!
00:24:42.5 – 00:24:46.083
Skån meg for ''sir''. Hvor mange navn har du?
00:24:46.379 – 00:24:49.333
F. Lea Montgomery, forkortet til Flea.
00:24:49.507 – 00:24:52.959
-Er du en taper, mr Flea? -Nei, sir!
00:24:53.219 – 00:24:57.466
-Vil du slutte? -Nei, sir! Jeg har det moro.
00:24:58.224 – 00:25:02.721
Hva fanken gjør dere?
00:25:11.738 – 00:25:15.024
lnn på rekke!
00:25:17.995 – 00:25:20.747
La håret være og ligg ned, O'Neil!
00:25:20.998 – 00:25:24.912
-Kan du ikke, så gjør det på kne! -Det går fint, sir!
00:25:30.508 – 00:25:34.588
-En halv natt. Det er rikelig. -Hold kjeft!
00:25:34.971 – 00:25:38.007
Jeg har bare en sexdrøm, mann!
00:25:38.266 – 00:25:42.844
Dere må høre til de tøffe for å komme med her,-
00:25:43.187 – 00:25:48.43
-men noen av dere tenker allerede på å slutte!
00:25:50.403 – 00:25:53.523
Dere må ikke finne dere i det!
00:25:55.575 – 00:25:58.991
-Jeg har visst en taper her! -Skam dere resten av livet!
00:26:17.931 – 00:26:21.217
Smerten er deres venn og allierte!
00:26:21.644 – 00:26:29.105
Den sier fra når dere er såret! Holder dere våkne, gjør dere sinte-
00:26:29.401 – 00:26:34.562
-og holder dere i gang til det siste!
00:26:35.7 – 00:26:39.484
-Men vet dere hva det beste er? -Nei!
00:26:39.912 – 00:26:43.661
Den forteller dere at dere ikke er døde ennå.
00:27:00.475 – 00:27:07.392
En flokk jentespeidere ville gjort det raskere! Dere er ynkelige!
00:27:08.15 – 00:27:15.98
Du har fire minutter til å sikre svømmeutstyr og mat, mr Wickwire!
00:27:22.414 – 00:27:25.783
Få fart på ræva!
00:27:26.085 – 00:27:29.454
Hva faen, sitter du på min plass?!
00:27:30.714 – 00:27:35.258
Til helvete! Spis maten og forsvinn!
00:27:35.803 – 00:27:38.887
Kom igjen!
00:27:39.432 – 00:27:42.433
Spis og forsvinn!
00:27:53.696 – 00:27:57.397
Så er det ut, kloakkrotter!
00:28:43.831 – 00:28:48.624
lnn på rekke! Gjør klar til legesjekk!
00:28:49.045 – 00:28:51.75
Vær så god, løytnant.
00:28:53.591 – 00:28:55.75
-Navn? -Newberry.
00:28:56.177 – 00:28:59.961
-Hvilken dag er det? -En dritkald dag.
00:29:04.436 – 00:29:06.594
-Navn? -McCool.
00:29:07.147 – 00:29:11.145
-Hjemby? -San Diego.
00:29:15.614 – 00:29:19.149
-Navn? -O'Neil.
00:29:20.661 – 00:29:24.112
-Fryser du på fingrene? -Ja.
00:29:24.373 – 00:29:29.415
-Hold ut, løytnant. -De overlever nok. Bli ferdig!
00:29:29.67 – 00:29:31.212
Så er det mat!
00:29:31.38 – 00:29:37.549
Opp med farten, for helvete! Eller vil dere ut i vannet igjen?
00:29:45.269 – 00:29:49.101
Etter spisegildet er det avgang til Alpha barakken!
00:29:49.691 – 00:29:53.64
Få de drittsekkene vekk fra mine søppelbøtter!
00:29:53.903 – 00:29:56.275
Av sted til Alpha barakken!
00:29:56.531 – 00:30:02.616
Hvis dere føler at dere ikke kan fortsette og er klar til å innrømme-
00:30:02.954 – 00:30:08.079
-at dere er på dypt vann, er klokka redningen deres.
00:30:08.335 – 00:30:12.913
Tre slag og dere kan gå hjem. Til et varmt bad og god nattesøvn.
00:30:14.383 – 00:30:20.587
Dere sier til dere selv: ''Jeg er soldat. Jeg holdt ut i 1 9 timer her''.
00:30:21.098 – 00:30:24.099
''Klarer jeg tolv uker til?''
00:30:24.768 – 00:30:28.636
Vet dere ikke svaret, hører dere ikke hjemme her.
00:30:31.192 – 00:30:39.401
Dette er ikke for alle. Gå til klokka og spar oss for trøbbel.
00:30:40.326 – 00:30:41.737
Noen som har lyst?
00:30:42.495 – 00:30:45.366
Første gang!
00:30:45.665 – 00:30:48.619
Andre gang!
00:30:51.838 – 00:30:55.289
Velkommen til en ny dag.
00:30:56.718 – 00:31:01.131
jeg var fortapt en verden av lys
00:31:01.514 – 00:31:06.853
jeg gjorde alltid det riktige
00:31:07.187 – 00:31:11.979
men nå synger jeg en annen sang
00:31:28.125 – 00:31:31.079
Hold ut, Stamm!
00:31:43.766 – 00:31:47.55
-Der gikk Stamm. -Amatør.
00:31:47.854 – 00:31:51.852
-Sløv dag på kontoret. -Fratrådt etter eget ønske.
00:31:52.358 – 00:32:00.022
Bruk minst 500 ord til å fortelle meg hvorfor dere elsker marinen.
00:32:02.577 – 00:32:06.077
Oppgaven er ikke tidsbegrenset.
00:32:07.958 – 00:32:11.493
Legg vekk blyanten, Miller. Bena sammen og rett opp ryggen!
00:32:13.422 – 00:32:17.585
Dere skriver når jeg sier fra.
00:32:21.513 – 00:32:26.425
Jeg teller åpne øyne når jeg kommer tilbake. Begynn.
00:34:01.741 – 00:34:04.232
Stabssersjant.
00:34:05.287 – 00:34:07.908
Tida er ute.
00:34:29.228 – 00:34:33.095
Gunstige værforhold til neste manøver.
00:34:33.44 – 00:34:36.395
Er du klar, løytnant?
00:34:36.736 – 00:34:39.571
Legg vekk blyantene og reis dere!
00:34:40.906 – 00:34:45.615
-Er dere klar til neste prøve? -Ja, instruktør Pyro!
00:35:00.677 – 00:35:03.168
Holdt!
00:35:04.014 – 00:35:05.722
Høyre om!
00:35:07.183 – 00:35:12.724
-Kom nærmere! -God kveld, smågriser.
00:35:13.148 – 00:35:17.098
Dette kan gjøres på under tolv minutter!
00:35:17.319 – 00:35:19.312
Første gruppe...
00:35:23.492 – 00:35:25.734
Andre gruppe...
00:35:28.497 – 00:35:34.452
O'Neil har rett til å bruke trinnene som er satt opp på hindrene.
00:35:34.837 – 00:35:37.957
-Jeg vil ikke bruke noen trinn. -Hold kjeft!
00:35:38.174 – 00:35:43.797
-Jeg vil gjennomføre som de andre! -Klapp igjen, O'Neil!
00:35:47.683 – 00:35:50.601
Første gruppe, stand by!
00:35:50.853 – 00:35:53.427
Ta dem!
00:35:55.316 – 00:35:59.1
Andre gruppe, stand by! Ta dem!
00:36:51.874 – 00:36:54.875
Opp med farten, O'Neil!
00:38:12.165 – 00:38:15.914
Over hit, Cortez!
00:38:17.087 – 00:38:19.376
Kom igjen, Flea!
00:38:33.02 – 00:38:35.772
Hjelp meg opp, Jordan.
00:38:47.743 – 00:38:50.91
Ta hånda mi. Kom med hånda nå!
00:38:54.208 – 00:38:57.459
Jeg synes du skal stoppe. Nå.
00:39:01.341 – 00:39:09.384
Kom igjen, barn! Det lønner seg å være en vinner!
00:39:09.599 – 00:39:14.974
Et fint tidspunkt å slutte på! Hvor mange tapere har vi nå?
00:39:15.355 – 00:39:19.187
Opp med dere, gjørmekaker! Dere likner en haug sorte snegler!
00:39:19.443 – 00:39:23.986
Få litt fart på den søte ræva, O'Neil!
00:39:29.703 – 00:39:33.783
Herregud! O'Neil falt i snubletråden!
00:39:34.542 – 00:39:38.705
Hun har nettopp drept hele laget!
00:39:44.343 – 00:39:50.713
Newberry.; 1 3.08. Cortez.; 1 3. 1 0.
00:39:51.017 – 00:39:54.884
Hampton: 1 3.1 5. Blake: 1 3.22.
00:39:55.271 – 00:39:57.643
Presley: 1 3.47.
00:39:58.024 – 00:40:02.651
Og smukken... 1 4 minutter blank. Du tapte omgangen.
00:40:03.279 – 00:40:08.701
De nevnte besto ikke prøven og løper turen igjen.
00:40:20.756 – 00:40:23.757
Andre?
00:40:24.468 – 00:40:27.338
Dere andre har to timer før neste prøve,-
00:40:28.639 – 00:40:32.304
-og jeg anbefaler at dere tilbringer dem i køya.
00:40:33.936 – 00:40:40.14
Rett! Møt igjen kl. 0800 i arbeidstøy!
00:40:40.359 – 00:40:43.811
-Tre av! -Bli stående!
00:40:54.415 – 00:41:02.245
Sersjant Cortez... Hvor kort oppholdet ditt i avdelingen enn blir-
00:41:02.632 – 00:41:05.966
-er det to ord du skal lære å sette sammen.
00:41:06.553 – 00:41:09.673
Lag. Kamerat.
00:41:14.686 – 00:41:18.766
Hva venter dere på? Kom igjen!
00:41:22.611 – 00:41:30.488
Overveier dere å slå på klokka? Gjør det! La meg høre!
00:41:30.869 – 00:41:39.708
-Få hengeballene i sving! -Dere kan være hjemme om fire timer!
00:41:40.129 – 00:41:45.42
Slå på klokka! Det er musikk for mine ører.
00:41:45.718 – 00:41:48.838
Er det andre som vil?
00:41:49.055 – 00:41:52.803
Hva er det O'Neil? Kom nå...
00:42:23.34 – 00:42:26.294
Jeg vil snakke med stabssersjanten.
00:42:26.635 – 00:42:30.384
Løytnant O'Neil til stabssersjanten!
00:42:30.681 – 00:42:32.555
Han er ikke her.
00:42:33.892 – 00:42:39.183
Hallo! Hvorfor dumpet Cortez når han kom i mål før meg?
00:42:39.648 – 00:42:43.516
lnformer løytnanten, Pyro.
00:42:43.694 – 00:42:50.527
Du får et fradrag på 30 sekunder og klarte deg.
00:42:50.743 – 00:42:53.863
Kjønnsfordelen er obligatorisk for alle kvinner under fysisk utdannelse.
00:42:54.163 – 00:42:58.956
Jeg er eneste kvinne her og bør få velge selv.
00:43:00.753 – 00:43:03.079
Stå rett.
00:43:03.298 – 00:43:06.998
Når jeg vil ha din mening, skal jeg gi deg den.
00:43:24.069 – 00:43:29.942
-Har du snakket med stabssersjanten? -Du sa at jeg skulle komme til deg...
00:43:30.284 – 00:43:34.447
...hvis jeg følte meg feilbehandlet.
00:43:39.251 – 00:43:44.838
Jeg vil ha navn og nøyaktige klagepunkter.
00:43:45.675 – 00:43:48.13
Kan jeg tale fritt?
00:43:49.47 – 00:43:54.097
Det er deg, sir. Det har det vært fra starten.
00:43:54.684 – 00:43:56.676
Jaså?
00:43:56.894 – 00:44:01.603
Det er særbehandlingen. Jeg har eget kvarter,-
00:44:01.816 – 00:44:05.481
-og du trakk nesten stolen ut for meg første dagen.
00:44:05.862 – 00:44:09.361
Av ren og skjær høflighet. Klager du over det?
00:44:09.824 – 00:44:15.246
Det er ikke plass til høflighet. Jeg vil aldri passe inn som outsider.
00:44:16.123 – 00:44:21.248
Det gjelder spesielle regler for meg, og det kan jeg ikke leve med.
00:44:21.461 – 00:44:24.546
Dere kan likegodt ta på meg et lyserødt skjørt!
00:44:24.965 – 00:44:30.172
-Har hjernen din prompet? -Unnskyld, sir?
00:44:31.138 – 00:44:37.307
Står du der og skjeller ut din overordnede?
00:44:37.811 – 00:44:43.102
Sånt kaller jeg hjernepromp,-
00:44:43.442 – 00:44:47.903
-og folk skal ikke prompe her!
00:44:48.281 – 00:44:53.785
-Du har vært imot meg fra starten. -Jeg er imot at min base...
00:44:55.246 – 00:45:01.83
...skal brukes som prøveklut for en politikers sosiale eksperimenter.
00:45:02.17 – 00:45:08.458
Jeg er imot at sensitivitetstrening er blitt obligatorisk for mine menn,-
00:45:08.802 – 00:45:14.472
-og den gynekologen jeg må betale for å holde øye med livmorhalsen din.
00:45:15.016 – 00:45:22.763
Men mest av alt er jeg imot parfymen din, hvor diskret den enn er-
00:45:23.317 – 00:45:30.315
-i forhold til min billige sigar, som jeg straks vil slukke-
00:45:30.657 – 00:45:36.328
-hvis dens falliske figur støter dine jævla sarte følelser!
00:45:36.538 – 00:45:39.99
-Gjør den det? -Nei, sir.
00:45:43.045 – 00:45:49.38
Formen sjenerer meg ikke. Bare den helvetes, søte lukta.
00:45:59.729 – 00:46:03.347
-En standard? -Jeg vil behandles om de andre.
00:46:05.652 – 00:46:10.646
Du skal få det som du vil. Så ser vi om du blir fornøyd.
00:46:11.366 – 00:46:13.442
Takk, sir.
00:46:19.916 – 00:46:22.205
Hallo?
00:46:27.216 – 00:46:30.217
Er det noen her?
00:48:53.032 – 00:48:56.946
-Hva faen gjør du her inne? -Jeg er den nye romkameraten din.
00:48:57.12 – 00:49:01.367
-Du kan ikke sove ved siden av meg. -Sjefen sier at jeg kan.
00:49:02.875 – 00:49:05.663
Kom hit, Cortez!
00:49:06.629 – 00:49:11.208
Dama kommer med alle sakene sine, som om hun... Tampax!
00:49:11.551 – 00:49:15.501
-Avdeling rett! -Hun kan glemme det.
00:49:21.937 – 00:49:27.524
Lag en turnusplan over bruk av badet, mr Wickwire.
00:49:35.701 – 00:49:38.702
Noe mer vi kan gjøre for din karriere, løytnant?
00:49:39.079 – 00:49:42.199
-Nei, jeg... -Mønstring om presis et minutt!
00:49:43.25 – 00:49:48.411
Hvis en mann komme for sent kan dere glemme neste ukes nattesøvn!
00:49:48.798 – 00:49:53.709
-Skal jeg ligge sammen med deg? -Hør her, din narr...
00:49:54.011 – 00:49:59.635
Jeg blir, og sjenerer det deg, kan du flytte eller slå på klokka!
00:49:59.809 – 00:50:03.059
-Du har et minutt, mann! -Hva med tampongene?
00:50:03.313 – 00:50:08.39
-Vil dere ha tamponger her inne? -Ta deg sammen.
00:50:33.844 – 00:50:38.056
Gratulerer, hr. minister. Hils presidenten.
00:50:38.932 – 00:50:43.013
Hvordan er din pakt med djevlen... DeHaven.
00:50:43.312 – 00:50:47.725
Det er ikke lengre tillatt å omtale marinens skip med ''hun''.
00:50:53.948 – 00:50:56.404
Vi trenger en fjerdemann, Royce.
00:50:56.617 – 00:50:59.108
-De blir med. -Takk, sir.
00:51:04.167 – 00:51:07.618
Gratulerer med ny jobb. De blir en fin...
00:51:12.217 – 00:51:19.465
-Du taper vel ikke med vilje? -Nei. Biljard er ikke mitt spill.
00:51:19.933 – 00:51:24.262
Den lyserøde kula i midten er veldig distraherende.
00:51:28.066 – 00:51:31.566
-Har noen en sigar? -Røyker De, sir?
00:51:32.404 – 00:51:35.82
Jeg må bare ha noe å tygge på.
00:51:36.116 – 00:51:41.241
''Den uidentifiserte kvinnen er den første kvinnelige kandidat til SEAL-
00:51:41.664 – 00:51:45.531
-og kan signalisere en forandring.''
00:51:45.876 – 00:51:50.669
Avtalen var at prøveordningen skulle foregå diskret.
00:51:53.134 – 00:51:59.338
-Har hun snakket med pressen? -Det er DeHaven. Hun utnytter dette.
00:51:59.515 – 00:52:05.969
-Folk ringer for å få intervjuer. -lngen intervjuer.
00:52:06.648 – 00:52:10.23
Hvor trener denne dama?
00:52:11.319 – 00:52:19.825
-Det vet vi før kvelden er over. -Hun har nettopp klart første fase.
00:52:20.245 – 00:52:23.696
-Hun klarte helvetesuka. -''Hun holder ikke en uke''?
00:52:24.291 – 00:52:31.622
-Har du overvåket situasjonen? -Nei, sir. Bare uoffsielt.
00:52:32.132 – 00:52:38.253
Gjør det offisielt, og rapporter til meg hver uke.
00:52:38.639 – 00:52:44.76
G.l. Jane... Hopp i det, og kall henne Jeanne d'Arc.
00:52:47.022 – 00:52:48.517
Din tur, Gary.
00:53:02.955 – 00:53:05.992
Telefon, sir. Senator DeHaven.
00:53:08.711 – 00:53:13.005
Har du for vane å la fotografer luske rundt og knipse på din base?
00:53:13.174 – 00:53:16.211
Prøveordningen skulle foregå diskret!
00:53:16.553 – 00:53:20.467
De står ute på landeveien med telelinser-
00:53:20.682 – 00:53:26.021
-og jeg kan ikke gjøre noe før jeg krenker deres rettigheter-
00:53:26.355 – 00:53:31.396
-hvilket jeg gjerne gjør hvis du forandrer mening.
00:53:31.568 – 00:53:38.615
Har du sladret til et seniormedlem av rustningsutvalget? lkke så lurt.
00:53:38.993 – 00:53:46.289
-Jeg forklarte bare... -Fra nå av tar jeg meg av pressen.
00:53:46.584 – 00:53:51.21
Hayes skal ikke få lov til å ta æren for dette.
00:53:51.505 – 00:53:55.42
Jeg skal la anmodningen din gå videre.
00:53:56.01 – 00:53:59.878
Utmerket. Hvordan klarer jenta seg?
00:54:03.017 – 00:54:06.184
Dere skal vite hvordan det føles å drukne-
00:54:06.562 – 00:54:12.482
-for å unngå panikk og kanskje vinne noen livsviktige sekunder.
00:54:13.403 – 00:54:19.691
En medfødt tendens til å få panikk gjør denne teknikken utrolig effektiv.
00:54:34.299 – 00:54:40.42
Cort-1 5, militær betegnelse M-4. En enkel utgave av M-1 6.
00:54:40.723 – 00:54:44.97
Tar man sine forholdsregler er våpenet vanntett.
00:54:45.352 – 00:54:50.145
Man har utviklet flere metoder til å beskytte vitale deler, men...
00:54:50.441 – 00:54:53.228
-Har du sett? -Hold kjeft, Slovnik.
00:55:05.039 – 00:55:10.414
Båt 6: Wickwire, McCool, Flea, Cortez, Slovnik og O'Neil.
00:55:11.087 – 00:55:14.124
Har dere problemer med fordelingen min?
00:55:15.175 – 00:55:18.341
-lkke jeg, stabssersjant! -lkke jeg heller.
00:55:26.728 – 00:55:28.935
Båt 4 svarer på følgende...
00:55:29.94 – 00:55:34.234
Når jeg ser havet igjen, har det da sett meg eller ikke?
00:55:35.028 – 00:55:40.07
Det gis karakter for øvelsen! Klar, ferdig... start!
00:55:57.385 – 00:56:00.968
-Cortez er ferdig. -Tid! Våpnene på bordet.
00:56:03.182 – 00:56:05.852
Er det varmt her, eller er det bare meg?
00:56:07.729 – 00:56:10.054
-Øm her? -Nei.
00:56:11.941 – 00:56:14.859
-Litt der. -Bare kle på deg.
00:56:15.07 – 00:56:20.111
Sårene på ryggen må ha luft. Uteblitt mens kalles amenorrè-
00:56:20.45 – 00:56:25.159
-og oppstår pga. vekttap. Det skjer ofte med kvinnelige atleter.
00:56:25.956 – 00:56:28.708
Du har seneskjedebetennelse i høyre kne,-
00:56:29.084 – 00:56:32.667
-og den obligatoriske soppen på venstre fot.
00:56:33.088 – 00:56:36.54
-Du er ganske shabby. -Gjør noe og få meg på banen igjen.
00:56:48.521 – 00:56:51.225
Hei, Jordan!
00:56:51.732 – 00:56:55.564
Skal vi ha litt førekteskapelig sex?
00:56:55.861 – 00:56:59.361
Du satser på feil hest. Hun er ikke din type.
00:57:04.912 – 00:57:07.7
Ta dine forholdsregler.
00:57:12.086 – 00:57:14.624
For et sirkus!
00:57:33.442 – 00:57:36.941
-Hvorfor gjør du dette? -Spør du mennene om det også?
00:57:37.404 – 00:57:40.654
-Ja, det gjør jeg faktisk. -Hva svarer de?
00:57:40.949 – 00:57:43.986
''Fordi jeg får lov å sprenge ting i lufta.''
00:57:45.537 – 00:57:47.779
Det er svaret.
00:57:50.042 – 00:57:53.494
Gjør dere klar!
00:58:01.804 – 00:58:05.054
-O'Neil er klar! -Cortez er klar!
00:58:07.268 – 00:58:09.308
Utmerket, løytnant.
00:58:17.946 – 00:58:22.941
Marinen nekter å opplyse kvinnens navn, men DeHavens kontor bekrefter-
00:58:23.326 – 00:58:28.534
-at G.l. Jane har vært bedre enn flere av sine mannlige kolleger-
00:58:28.832 – 00:58:31.833
-i et av verdens hardeste treningsprogram.
00:58:32.544 – 00:58:36.708
Vår gjest i studio vil fremføre et feministisk synspunkt.
00:58:54.066 – 00:58:56.474
Hardt babord!
00:58:57.278 – 00:59:00.943
-Fortsett! -Kommer inn!
00:59:01.532 – 00:59:06.325
-lnn på linje! -Klar!
00:59:08.831 – 00:59:13.043
Opp med deg! Opp med farten!
00:59:14.796 – 00:59:18.876
Helvete, mann! Det er som sex i en bilulykke.
00:59:19.217 – 00:59:21.376
Opp med deg!
00:59:23.68 – 00:59:27.808
Kom igjen, O'Neil! Bruk armen!
00:59:29.644 – 00:59:31.851
-Slipp henne! -Slipp!
00:59:35.734 – 00:59:39.483
På tide vi ble kvitt litt dødvekt.
00:59:41.49 – 00:59:47.611
Vi lar ikke folk i stikken! Ut med deg!
00:59:51 – 00:59:53.039
Dere svømmer hjem!
00:59:56.13 – 01:00:00.673
-Skal vi plukke dem opp? -Vi drar hjem.
01:00:08.017 – 01:00:13.308
For noe dritt. Nå straffer de meg fordi hun er på mitt lag.
01:00:13.606 – 01:00:17.272
Hadde du holdt kjeft, lå vi ikke her.
01:00:17.485 – 01:00:23.939
Min bestefar ville inn i marinen og skyte på slagskip.
01:00:24.409 – 01:00:30.494
''Nei'', sa de. ''Du passer bare som kokk.''
01:00:31.041 – 01:00:38.372
Og det er ikke hundre år siden, men midt i 2. verdenskrig.
01:00:38.59 – 01:00:41.627
Vet dere hva de sa?
01:00:42.052 – 01:00:46.88
Hvorfor min bestefar ikke fikk slåss for sitt land?
01:00:47.641 – 01:00:53.431
''Negere kan ikke se om natten. Dårlig nattsyn.''
01:00:53.814 – 01:00:58.56
Utrolig, mann. Tidene har gudskjelov forandret seg.
01:00:58.819 – 01:01:01.69
Har de?
01:01:02.031 – 01:01:10.039
Jeg forstår problemet ditt, O'Neil. For dem er du bare en annen nigger.
01:01:27.682 – 01:01:31.182
lsraelerne forsøkte seg med kvinner i kamp.
01:01:31.561 – 01:01:36.105
Men mennene kunne ikke venne seg til å se sønderskutte kvinner.
01:01:36.275 – 01:01:42.111
De ble stående ved de sårede, og prøvde å redde håpløse tilfeller.
01:01:42.99 – 01:01:50.701
-Ofte med fatale følger. -Hvorfor fikk du den medaljen?
01:01:51.874 – 01:01:58.493
Jeg fikk den for å hjelpe en 1 20 kilos mann ut av en brennende tank.
01:01:58.881 – 01:02:03.128
Når en mann redder en annen mann, er han helt, men-
01:02:03.386 – 01:02:06.091
-prøver han å redde en kvinne er han svak?
01:02:08.016 – 01:02:11.1
Kunne du ha hjulpet ham?
01:02:11.311 – 01:02:15.889
Du kunne ikke engang trekke deg selv opp i båten!
01:02:16.107 – 01:02:20.057
Kan jeg kle på meg, stabssersjant?
01:02:23.365 – 01:02:28.406
Mr England er skadet. Wickwire får båt 5, så du får båt 6.
01:02:28.745 – 01:02:34.166
-McCool har samme rang. -Du ble utnevnt en måned før.
01:02:35.961 – 01:02:41.204
Husk: Det fins ikke dårlige folk. Bare dårlige ledere.
01:02:47.139 – 01:02:52.097
l akademiske fag får hun bedre karakterer enn de fleste,-
01:02:52.353 – 01:02:56.22
-og hun har slått ut 40% av mennene.
01:02:56.482 – 01:03:02.236
-Med særbehandling? -Nei. Alle jobber på like fot.
01:03:02.446 – 01:03:08.033
Hun har holdt åtte uker. Flott. Jeanne d'Arc møter Supergirl.
01:03:08.536 – 01:03:13.827
-SERE-treningen starter neste uke. -Vi må ha flere detaljer...
01:03:14.25 – 01:03:20.917
...og fler bakgrunnsopplysninger. Militær trening, sykdom, evt. klager.
01:03:21.132 – 01:03:27.301
-Forstått? -lkke helt, sir.
01:03:27.681 – 01:03:33.636
Samler jeg opplysninger i tilfelle saken får et uventet utfall?
01:03:33.895 – 01:03:39.138
Nei. Vi vil bare være klar hvis dette skulle ende i retten.
01:03:39.318 – 01:03:44.395
-lkke se noe suspekt i det. -Jeg skal prøve å la være.
01:03:44.907 – 01:03:47.908
Du kan gå.
01:03:51.247 – 01:03:56.454
Loganville, Wilmington, Coronado, Bedsford. Det er verre enn vi trodde.
01:03:57.67 – 01:04:05.048
-Se på Texas. Fire... fem baser. -Så slipper vi snart unna DeHaven.
01:04:05.219 – 01:04:10.676
Hun mister 6000 militære og 4000 sivile arbeidsplasser. 350 millioner.
01:04:11.017 – 01:04:14.766
-Det er seks måneder til valget. -Forsvarsdepartementet sparker henne.
01:04:22.32 – 01:04:27.196
Hør her, Jordan. Washington følger situasjonen nøye.
01:04:27.659 – 01:04:30.826
-De snakker om deg. -Jeg har sett avisa.
01:04:31.163 – 01:04:38.209
Privat er alt dokumentert. Fra frokosten til bh-størrelsen din.
01:04:38.378 – 01:04:44.547
-Hvorfor sier du dette? -Store symboler blir skyteskiver.
01:04:45.552 – 01:04:51.84
-Mange ønsker at du ikke fullfører. -Ønsker du det?
01:04:53.561 – 01:04:58.139
Jeg prøver bare å advare deg. Å få deg til å tenke...
01:04:58.399 – 01:05:03.31
La meg advare deg. Jeg skal fullføre.
01:05:03.654 – 01:05:10.156
Jo mer folk bryr seg, desto mer sta blir jeg. Jeg kommer ikke hjem.
01:05:10.37 – 01:05:16.704
Det er ikke det jeg vil. Både ja og nei. Forstår du?
01:05:18.169 – 01:05:22.249
Har du fortsatt vanskelig for å ta beslutninger?
01:05:22.799 – 01:05:26.5
Vær på vakt, Jordan.
01:05:30.932 – 01:05:33.388
-Jeg må gå. -Vent litt...
01:05:41.068 – 01:05:48.945
S.E.R.E. TRENlNGSLElR Captiva lsland, Florida
01:05:49.243 – 01:05:55.412
Overlevelse, nærkamp, motstand og flukt. Nå gjelder det, folkens!
01:05:55.666 – 01:05:58.916
Området er på åtte kvadratkilometer.
01:05:59.253 – 01:06:05.339
Når dere finner målet, så få mest mulig informasjon og stikk!
01:06:05.635 – 01:06:11.258
For tidlig tilbaketrekning straffes. Blir dere fanget er straffen verre.
01:06:11.474 – 01:06:14.012
Velkommen til SERE!
01:06:15.27 – 01:06:18.852
Klar, reis dere!
01:06:19.232 – 01:06:21.853
30 sekunder!
01:06:22.152 – 01:06:25.188
Første mann klar! Hopp!
01:07:28.094 – 01:07:32.507
-Hvor har de kastet oss av? -På linje 21 0.
01:07:33.934 – 01:07:40.019
Vi skifter til kanal 5 som taktikk. Koseprat på den ordinære kanalen.
01:07:40.274 – 01:07:43.808
Til 21 0, Slovnik.
01:07:44.027 – 01:07:47.859
Kom igjen, Cortez. Gå!
01:08:07.76 – 01:08:09.587
Fire klikk, 226.
01:08:14.017 – 01:08:18.679
-Hun aner ikke hvor vi skal. -Hold kjeft!
01:08:25.654 – 01:08:30.481
Cortez og Slovnik på venstre flanke. Vi andre fortsetter.
01:09:11.075 – 01:09:13.649
Hun hadde rett.
01:09:13.995 – 01:09:18.456
En ødelagt klokke har rett to ganger om dagen.
01:09:31.012 – 01:09:36.849
Mål forut, Cortez. Nytt samlingssted, min posisjon.
01:09:49.406 – 01:09:55.112
McCool og Newberry til høyre. Flea blir med meg.
01:10:04.922 – 01:10:11.34
Film fra alle vinkler. Tell våpen, kjøretøy og fiender. Få rangen deres.
01:10:11.554 – 01:10:16.299
Slov og Cortez sjekker antenneforhold.
01:10:18.519 – 01:10:22.019
Det er ingen der. Hverken fanger eller vakter.
01:10:22.273 – 01:10:24.729
Kanskje det var litt for lett.
01:10:26.069 – 01:10:30.778
-Cortez... -Klokka ti, McCool!
01:10:32.284 – 01:10:36.696
Hva faen gjør dere?
01:10:36.955 – 01:10:41.416
Tilbake til stillingen. Dere bringer enheten i fare!
01:10:41.668 – 01:10:45.962
-Det er en ordre. Kom tilbake! -Hva i helvete gjør de?
01:10:49.301 – 01:10:52.919
-Nei, Slov... -Bare en suvenir.
01:10:53.931 – 01:10:56.552
Nei, mann!
01:11:01.063 – 01:11:04.349
Velkommen til sommerleiren, barn!
01:11:06.152 – 01:11:11.443
Den som ikke forventer noe, blir ikke skuffet!
01:11:11.866 – 01:11:14.95
Tilbake til samlingspunktet.
01:11:26.005 – 01:11:28.294
Helvetes dritt!
01:11:28.591 – 01:11:31.711
Flytt hånda. Sitt helt stille.
01:12:04.253 – 01:12:08.168
-Er du ok, Flea? -Ja, ja.
01:12:13.971 – 01:12:18.183
Hvem har kommandoen her? Noen offiserer her?
01:12:20.436 – 01:12:23.556
-Er du offiser? -Dra til helvete.
01:12:27.944 – 01:12:31.147
Hvem har kommandoen her?
01:12:34.075 – 01:12:38.987
-Det har jeg! -Det var dumt.
01:12:45.003 – 01:12:47.874
Så du har kommandoen?
01:12:49.174 – 01:12:52.175
lnn i buret med ham!
01:12:56.974 – 01:12:59.299
lnn med ham. Fort!
01:13:05.816 – 01:13:08.652
Kasse 3.
01:13:14.992 – 01:13:18.278
Våkne opp, søta!
01:13:22.292 – 01:13:26.788
-lkke la dem knekke deg! -Slapp av!
01:13:34.93 – 01:13:39.141
Jeg hadde engang en leilighet på denne størrelsen.
01:13:41.228 – 01:13:48.109
-Vi klarer det, ikke sant? -Jeg gjorde ikke det forrige gang.
01:13:49.153 – 01:13:57.029
-Hva skjedde? -Klaustrofobi. Men jeg kom over det.
01:13:59.622 – 01:14:02.327
Er du såret?
01:14:05.252 – 01:14:09.749
lkke la dem bruke meg mot deg. Uansett hva.
01:14:18.85 – 01:14:21.341
Hva er problemet ditt?
01:14:21.603 – 01:14:27.024
-Har du slått deg eller er du såret? -Er du såret, flyr vi deg i land.
01:14:27.4 – 01:14:32.987
-Men da er du ferdig her. -Ellers fortsetter vi.
01:14:33.281 – 01:14:35.772
Gi oss et svar!
01:14:40.038 – 01:14:42.956
Jeg har bare slått meg!
01:14:43.917 – 01:14:46.587
Et tappert svar.
01:14:48.839 – 01:14:53.797
En gang til. Har du slått deg, eller er du såret?
01:14:57.556 – 01:15:01.008
-Ut med det, mann! -Hva sier du?
01:15:02.436 – 01:15:10.147
-Slutt med det pisset. -Hvor er de? Så slipper du ut.
01:15:11.612 – 01:15:14.779
Han er ferdig.
01:15:39.808 – 01:15:43.011
Hva heter din far?
01:15:43.77 – 01:15:48.064
Det er et enkelt spørsmål. Svar meg eller blø.
01:15:48.275 – 01:15:52.059
-Hva heter din far? -Far.
01:15:56.367 – 01:16:03.164
-Har du noen søsken? -Dick, Jane og Spot.
01:16:07.295 – 01:16:15.041
-Er du sulten? Hva livretten din? -Egg og skinke.
01:16:15.72 – 01:16:18.804
Egg og skinke...
01:16:25.605 – 01:16:30.682
Hvorfor bar du ikke den sårede ut? Var han for tung-
01:16:30.986 – 01:16:35.03
-eller var du bare redd?
01:16:35.365 – 01:16:40.074
Du får ikke noe ut av meg. Sett meg ut i buret igjen.
01:16:45.125 – 01:16:49.586
-Dette er et bur! -Skal jeg være redd?
01:16:51.173 – 01:16:54.957
Helt inn i din elendige livmor. Det er min øy!
01:17:04.311 – 01:17:05.722
Jack...
01:17:07.565 – 01:17:10.317
-Jack... -Har du problemer med dette, Max?
01:17:12.612 – 01:17:15.103
Så dra til helvete!
01:17:31.381 – 01:17:37.336
-Vet du hva som foregår der inne? -Jeg vet ikke en dritt.
01:17:41.808 – 01:17:45.592
Synes du at vi skal skåne kvinner, løytnant?
01:17:47.356 – 01:17:50.891
-Faen ta deg! -Godt at vi er enige.
01:18:01.245 – 01:18:06.488
To er fortsatt på frifot! Hvor er de?
01:18:07.418 – 01:18:09.909
Dere kan stoppe dette.
01:18:10.379 – 01:18:14.329
Gi meg en brukbar informasjon, og hun slipper!
01:18:32.068 – 01:18:36.018
-Hold ut, O'Neil. -Vil du si noe?
01:18:36.99 – 01:18:42.329
-Du holder kjeft. -Han dreper deg!
01:18:46.917 – 01:18:51.958
-Har du tenkt på hva som kan skje? -Ja, ja. Akkurat som mennene.
01:18:55.509 – 01:19:01.761
-Du bør vite hva du kan forvente. -Lærer jeg noe av å blø?
01:19:04.602 – 01:19:09.228
-Faen! Dette er en øvelse, O'Neil! -Mr Newberry!
01:19:09.607 – 01:19:14.352
-Vil du sette en stopper for dette? -Svar ham, O'Neil!
01:19:14.779 – 01:19:16.937
Du holder kjeft!
01:19:47.062 – 01:19:49.635
Du ser pen ut.
01:19:49.982 – 01:19:53.148
Start ikke på noe du ikke kan fullføre.
01:20:15.258 – 01:20:18.461
Du er litt av en helt.
01:20:33.568 – 01:20:40.816
Jeg redder livet hennes, gutter. Og deres også.
01:20:41.159 – 01:20:46.236
At hun er her gjør oss sårbare...
01:20:46.665 – 01:20:53.546
-...og det bør dere ikke være i kamp. -Stabssersjant...
01:20:54.173 – 01:20:58.751
-Finn et annet liv, løytnant! -Sug pikken min!
01:21:42.514 – 01:21:45.515
Du gikk over streken der inne,-
01:21:47.185 – 01:21:50.554
-og det skal ikke skje igjen.
01:21:56.653 – 01:22:03.784
Jo da. Men kanskje ikke med deg, disse gutta eller meg.
01:22:04.119 – 01:22:09.114
Hun er ikke problemet. Det er vi.
01:22:09.333 – 01:22:15.206
-Hun klarte SERE-treningen. -Hun er jaggu god.
01:22:15.548 – 01:22:20.969
-''Newsweek''vil skrive historien... -Takk skal du ha, Peter.
01:22:21.22 – 01:22:25.432
Vi snakker om det på kontoret.
01:22:26.643 – 01:22:31.352
-''Newsweek''... -Bra. De kommer når du er pensjonist.
01:22:31.898 – 01:22:38.268
De vil stenge fem baser. De gjorde det samme med Resnik i California,-
01:22:38.572 – 01:22:41.359
-og han ble ikke gjenvalgt.
01:22:41.825 – 01:22:47.246
Vi venter til vi ser det på CNN. Du fikk ikke den lista uten grunn.
01:22:48.582 – 01:22:52.282
-Vil de gjøre en hestehandel? -De venter på telefon fra deg.
01:23:16.296 – 01:23:19.665
-Skulle gjerne vært der. -Du har hørt det?
01:23:19.924 – 01:23:23.507
-De sa det på nyhetene. -Jøss, mer reklame.
01:23:25.263 – 01:23:30.258
Vi skal ha liten grillfest på stranda. Blir du med?
01:23:30.644 – 01:23:36.896
-Gutta har bedt meg på en drink. -Framskritt.
01:23:37.192 – 01:23:40.81
Det går sakte og gjør vondt, men jeg tror at de støtter meg.
01:23:41.864 – 01:23:45.399
Et øyeblikk, så går du skyss.
01:24:00.675 – 01:24:06.511
-Besøkte du Flea? -Ja. Benet blir bra, men resten...
01:24:06.806 – 01:24:12.18
-Tar de han inn igjen. -Ja, men lar de ham fullføre?
01:24:12.687 – 01:24:17.682
-De kan bli kvitt deg hvis de vil. -Jeg er her fortsatt.
01:24:19.069 – 01:24:21.69
Godt gjort.
01:24:23.365 – 01:24:28.655
-Ja? -Jeg liker deg bedre når du drikker.
01:24:29.329 – 01:24:35.165
-Jeg liker deg bedre når jeg drikker. -Nå er det drammer!
01:24:38.922 – 01:24:41.295
Et par stykker til!
01:24:44.094 – 01:24:49.967
Ok, folkens. Vi har vært igjennom mye dritt. Skål for livet.
01:24:51.602 – 01:24:56.941
Husker dere denne...? ''Sug pikken min!''
01:25:00.403 – 01:25:06.026
-Styr dere litt. -Du, Jordan. Jeg...
01:25:09.12 – 01:25:13.533
-Du er ok. -Jeg må ut herfra.
01:25:29.474 – 01:25:34.35
Det raker ikke meg, men forlat de drittsekkene.
01:27:09.994 – 01:27:13.494
''Bør noen gripe inn før G.l. Jane gjør marinen til latter?''
01:27:27.762 – 01:27:30.17
Herregud...
01:27:38.565 – 01:27:45.944
l virkeligheten har vi alltid backup. To er en, en er ingen. Forstått?
01:27:46.24 – 01:27:53.239
-Sjefen vil se O'Neil. -lnn til sjefen, O'Neil.
01:27:57.209 – 01:28:02.286
-De venter, løytnant. -Admiral Gallow og løytnant Burke...
01:28:02.59 – 01:28:07.086
...fra den militære anklagerens stab. Ta plass.
01:28:08.096 – 01:28:13.849
Jeg vil si dette på en pen måte.
01:28:14.477 – 01:28:23.399
Det sies at du har seksuell omgang med ditt eget kjønn.
01:28:23.778 – 01:28:29.899
Ordrett: ''Sett i selskap med en annen kvinnelig offiser-
01:28:30.202 – 01:28:34.745
-på en måte som er upassende for en offiser.''
01:28:35.499 – 01:28:43.542
-Antyder noen at jeg er lesbisk? -Du har ikke plikt til å uttale deg.
01:28:43.882 – 01:28:46.8
Dette er en uformell samtale.
01:28:47.094 – 01:28:52.515
-Hvor kommer bildene fra? -Kilden er en del av etterforskningen.
01:28:52.85 – 01:28:55.886
De ble altså sendt anonymt.
01:28:56.562 – 01:29:03.063
Det er ikke sant. Det har ikke skjedd noe mellom løytnant Blondell og meg.
01:29:03.444 – 01:29:07.738
Jeg synes også dette er smakløst.
01:29:08.116 – 01:29:15.827
Du skal samarbeide med anklageren og NlS, så får du en kontorjobb.
01:29:17 – 01:29:22.207
Dette er... Noen prøver å sabotere treningen min.
01:29:22.422 – 01:29:29.421
-Du kan gjøre prøven igjen hvis... -Jeg klarer det ikke en gang til.
01:29:31.848 – 01:29:34.22
Jeg vil ikke ta prøven om igjen,-
01:29:34.518 – 01:29:39.476
-og heller ikke sitte på et kontor på grunn av denne stygge anklagen.
01:29:39.731 – 01:29:44.144
Jeg ber om å få bli i avdelingen eller bli hjemsendt.
01:29:44.57 – 01:29:51.486
-Det lød som et ultimatum. -Oppfatt det som De vil.
01:29:54.538 – 01:29:57.99
Rolig. Det er meg de er ute etter.
01:31:11.2 – 01:31:16.076
-Hei... -Jeg fikk ikke fikset gassen.
01:31:23.63 – 01:31:30.677
-Du har vel hørt det? -Ja. Jeg har hørt altfor mye.
01:31:42.608 – 01:31:46.688
En stund ønsket jeg at du ikke ville klare det.
01:31:47.237 – 01:31:52.943
Så du kunne være hos meg. l sikkerhet.
01:31:53.994 – 01:31:58.703
Jeg ville ha deg for meg selv.
01:32:01.335 – 01:32:05.629
Men da hadde du vært umulig.
01:32:18.895 – 01:32:21.433
Jeg elsker deg.
01:32:36.371 – 01:32:39.906
Se på dette.
01:32:43.295 – 01:32:46.711
-Se på det. -Vi bytter.
01:32:54.682 – 01:33:00.637
Anklageren fikk det tirsdag via fax. Jeg fikk det onsdag morgen.
01:33:04.483 – 01:33:07.153
Har du sett dette?
01:33:12.575 – 01:33:15.611
Hva ser du?
01:33:16.496 – 01:33:21.703
-Se på høyre side. -Helvete...
01:33:25.213 – 01:33:29.507
Hvor viktig er dette for deg?
01:33:29.968 – 01:33:33.419
Jeg bare spør. lkke noe annet.
01:34:00.708 – 01:34:03.46
Se her, Jordan...
01:34:05.421 – 01:34:10.712
l Tennessee stenger man Fort Meyers og Brantwood Air Force depotet.
01:34:10.968 – 01:34:15.381
l Texas stenger man ingen militærbaser.
01:34:15.765 – 01:34:21.768
Forrige uke ville de stenge fem baser. Hva sier det deg?
01:34:22.063 – 01:34:28.267
...for å få balanse belastes ingen enkeltstater med stor utgifter.
01:34:28.57 – 01:34:34.359
Kommisjonen har først og fremst arbeidet i nasjonens interesse.
01:34:34.576 – 01:34:43.782
Naturligvis forventer vi kritikk, men vi vil minne alle om...
01:34:44.92 – 01:34:52.086
Unnskyld, mr Burnham. Vi tar pause fram til lunsj.
01:34:56.14 – 01:35:03.222
Jeg har hørt det og vil gjerne snakke med deg, Jordan. Men ikke nå.
01:35:03.564 – 01:35:08.191
Fint, senator. Bildene var veldig fine.
01:35:08.611 – 01:35:15.492
Vi fikk tatt noen bilder, men til senere offentliggjøring.
01:35:15.827 – 01:35:22.079
-Hvordan endte de opp i marinen? -Det må du spørre dem om.
01:35:22.333 – 01:35:29.166
Må jeg spørre andre, blir det C-Span.
01:35:29.507 – 01:35:33.126
Kom her, Jordan.
01:35:37.015 – 01:35:42.472
Mine notater, takk. Lukk døra.
01:35:53.032 – 01:35:58.868
Nesten hver dag er jeg tvunget til å ta de mest horrible beslutninger.
01:35:59.121 – 01:36:04.116
Oftest handler det om politisk overlevelse, og det er greit.
01:36:04.543 – 01:36:08.956
Så hvis du venter at jeg skal unnskylde det jeg gjorde-
01:36:09.298 – 01:36:12.502
-må du ha god tid.
01:36:12.885 – 01:36:20.431
Si at du ikke forrådte meg og ødela min karriere for egen vinnings skyld.
01:36:21.227 – 01:36:28.191
Anklagene frafalles, og du kan fortsette karrieren her i Washington.
01:36:28.485 – 01:36:35.982
Du ville vel ikke rote rundt i jungelen med en flokk karer etter deg?
01:36:36.326 – 01:36:43.954
-Jeg ha valget. -Valget er hverken ditt eller mitt.
01:36:44.334 – 01:36:49.709
Amerikanerne er ikke klar til å sende sine døtre i krig.
01:36:50.09 – 01:36:55.132
-Det vet du ikke. -Jo. Alle meningsmålinger sier det.
01:36:55.429 – 01:37:01.717
Sier du at en kvinnes liv er mer verd enn en manns?
01:37:02.103 – 01:37:07.228
-At hennes død er et større tap? -lngen politiker...
01:37:07.608 – 01:37:12.104
...vil la kvinner komme hjem i en kiste. Særlig jeg.
01:37:17.16 – 01:37:21.489
Du ville aldri klart det likevel.
01:37:21.789 – 01:37:25.953
Hvorfor i helvete satte du dette i gang da?
01:37:27.42 – 01:37:33.672
Ærlig talt hadde jeg ikke trodd at du ville gjøre det så bra.
01:37:33.969 – 01:37:38.631
Jeg trodde du ville klare to uker. ''Ding-ding. Vi er populære.''
01:37:43.228 – 01:37:49.231
Er man populær i Washington, trenger man ikke De Ti Bud.
01:37:52.404 – 01:37:59.237
Hva ville minister Hayes si hvis han visste at du solgte meg-
01:37:59.703 – 01:38:03.072
-for baser og stemmer.
01:38:04.458 – 01:38:08.539
Hva får deg til at tro at han ikke vet det?
01:38:11.507 – 01:38:17.094
lkke lek politikk med meg. Det er du ikke stor nok til.
01:38:17.472 – 01:38:22.893
Tro ikke at jeg bare vil se på mens folk griser meg til.
01:38:23.269 – 01:38:28.644
De anklagene må annulleres, senator. Og du skal gjøre det i dag.
01:38:29.067 – 01:38:32.187
Eller hva?
01:38:32.529 – 01:38:37.274
Liker du forbanna folk? Bare vent.
01:38:42.122 – 01:38:44.447
Jeg kan ikke trekke meg nå.
01:38:44.791 – 01:38:49.335
Tenk deg om før du gjør deg selv til latter. Du har ikke bevis!
01:38:49.755 – 01:38:52.922
Du har lært meg at beskyldninger er nok.
01:38:55.386 – 01:39:01.139
-Du spiller et høyt spill her. -Jeg spiller ikke.
01:39:08.524 – 01:39:14.61
Greit. Jeg skal få deg inn igjen.
01:39:28.211 – 01:39:33.253
Gutter... Kom og se hvem som er tilbake.
01:39:34.843 – 01:39:37.713
Kom hit, løytnant!
01:39:41.85 – 01:39:47.437
Jeg vet ikke hvor du har vært, og jeg gir blaffen.
01:39:49.066 – 01:39:52.98
Jeg er glad for å se deg også.
01:39:56.281 – 01:39:59.283
-Mr Wickwire! -Ja, stabssersjant!
01:39:59.618 – 01:40:04.576
Alle mann er visst våkne, så dere stiller til mønstring nå!
01:40:04.874 – 01:40:09.785
Javel, stabssersjant! - Få opp farten!
01:40:12.882 – 01:40:17.461
-Klar til andre omgang? -Ja, stabssersjant.
01:40:18.513 – 01:40:22.676
BEREDSKAPSØVELSE l MlDDELHAVET
01:40:35.864 – 01:40:38.734
-Er du klar? -Drittsekk!
01:40:39.075 – 01:40:45.956
Newberry! Har du vært på beredskapsøvelse før?
01:40:46.25 – 01:40:51.208
-lkke i Middelhavet. -Det er farlig å bli tatt til fange.
01:40:51.755 – 01:40:57.628
Myndighetene vet vi kommer, men det gjør ikke mannskapet på kraftverket.
01:40:58.012 – 01:41:03.599
Husker du han de tok da han satte sprengladninger på en oljerigg?
01:41:03.851 – 01:41:06.424
Hva var det han het?
01:41:06.771 – 01:41:12.774
Han prøvde å forklare at det var en øvelse. Men de snakket bare arabisk.
01:41:13.027 – 01:41:15.269
Døde han i fengsel?
01:41:15.655 – 01:41:21.111
-Jeg håper bare at dere er klare. -Du er så full av dritt!
01:41:21.452 – 01:41:25.581
Hvordan ville du like å sitte i arabisk fengsel?
01:41:25.915 – 01:41:29.249
Etter et halvt år med deg melder jeg meg nok frivillig.
01:41:30.295 – 01:41:34.209
Hallo, hallo! Dette er kapteinen!
01:41:34.507 – 01:41:40.094
Vi avbryter øvelsen for å slutte oss til kampenheten ''Tango Chaser''.
01:41:40.388 – 01:41:46.593
Vi setter kurs mot fiendtlig farvann. Gjør alle enheter kampklare. Takk.
01:41:49.064 – 01:41:55.019
-lran eller lrak? -Libya. En satellitt er på vei dit.
01:41:55.279 – 01:42:01.068
Og den har bestemt seg for å lande midt i Gadaffis bakhage.
01:42:01.368 – 01:42:07.454
Vår ettersøkningsenhet Scorpion har allerede vært i nedslagssonen.
01:42:07.708 – 01:42:11.955
Problemet er at tilbaketrekningen er gått i vasken.
01:42:12.296 – 01:42:16.045
Dine folk er de eneste i nærheten med riktig trening,-
01:42:16.384 – 01:42:19.717
-og dere skal hjelpe til med tilbaketrekningen
01:42:20.263 – 01:42:24.261
Si fra nå hvis du mener at de ikke klarer det.
01:42:27.145 – 01:42:30.929
-Vi skal klare det, sir. -Utmerket.
01:42:32.442 – 01:42:36.654
Vi befinner oss tre mils utenfor Libyas kyst-
01:42:36.988 – 01:42:41.864
-med et hangarskip innenfor rekkevidde. Kallesignal ''Las Vegas''.
01:42:42.202 – 01:42:46.034
Enheten deres rykker inn på stranda her,-
01:42:46.373 – 01:42:51.913
-tar kontakt med Scorpion og hjelper dem ut. Uten å bli oppdaget.
01:42:52.504 – 01:42:59.421
-Har man funnet satellitten? -Deler av den. De er på vei ut nå.
01:42:59.803 – 01:43:03.967
''Las Vagas''kaller Scorpion.
01:43:04.558 – 01:43:12.186
Tilbaketrekningsgruppa er på vei. Si fra til ETA. Over.
01:43:13.359 – 01:43:17.688
Forstått, ''Las Vegas''. ETA om cirka 1 time og 20 minutter.
01:43:18.072 – 01:43:26.032
Forstått, Scorpion. Samlingssted på følgende koordinater.;
01:43:26.289 – 01:43:30.998
3-2-1-5-1-4-8-6. Jeg gjentar...
01:43:32.462 – 01:43:37.124
-Er det en KH Sub-hunter satellitt? -Forklar, løytnant.
01:43:38.426 – 01:43:47.43
KH 1 2-B er atomdrevet. Plutoniumet er laget for å overleve nedslaget.
01:43:47.811 – 01:43:50.765
Og til våpenframstilling.
01:43:51.356 – 01:43:55.224
-De kjenner drillen, stabssersjant. -Ja, dessverre.
01:44:02.826 – 01:44:04.653
Noen som ikke er klare?
01:44:13.17 – 01:44:16.171
lnnerste luke stengt!
01:44:29.979 – 01:44:35.14
LlBYAS KYST
01:45:06.058 – 01:45:08.051
Klar bane!
01:45:08.436 – 01:45:11.437
Sett opp kommunikasjon, mr McCool.
01:45:13.858 – 01:45:16.894
Gå og finn dem.
01:45:46.641 – 01:45:51.019
Løytnant... Bevegelse på posisjon klokka 2.
01:45:52.606 – 01:45:54.931
Forstått.
01:46:02.283 – 01:46:05.319
Jeg har fortsatt fire.
01:46:14.253 – 01:46:16.827
Helvete!
01:46:20.968 – 01:46:27.303
-Grensevakter. En lurvete flokk. -Og midt i feltet vårt.
01:46:27.6 – 01:46:32.891
25-30 mann med ulike våpen. AK-er, SKS-er og noen RPG-er.
01:46:33.106 – 01:46:36.557
Scorpion må omdirigeres.
01:46:36.901 – 01:46:43.699
Kom inn, Wickwire. Hører du meg, Wickwire?
01:46:43.992 – 01:46:46.863
-Klarer du det? -Stand by.
01:46:47.287 – 01:46:51.237
Hører du meg, Wick?
01:46:51.75 – 01:46:56.044
lngen kontakt. Jeg holder utkikk. Gå tilbake.
01:46:56.338 – 01:46:59.624
Nei, jeg ser best. Du går tilbake.
01:46:59.925 – 01:47:02.962
-Gå, løytnant. -Forstått.
01:47:08.768 – 01:47:11.175
Søk dekning!
01:47:13.773 – 01:47:18.767
Et kjøretøy er på vei mot deg.
01:47:20.154 – 01:47:23.523
Vær helt rolig. Han kjører nok videre.
01:47:29.33 – 01:47:34.289
Nei, så heldige er vi ikke. Bli nede.
01:47:45.055 – 01:47:50.891
Skal du gripe inn, så la det foregå i stillhet.
01:47:51.228 – 01:47:54.182
Behersk pusten din.
01:47:56.775 – 01:47:59.693
Han er på vei.
01:48:00.112 – 01:48:05.272
Drøyt sju meter. Diger kar. Ta ham bakfra.
01:48:08.829 – 01:48:12.957
Han nærmer seg på din venstre side.
01:48:14.794 – 01:48:18.044
Tre meter. Rett bak deg.
01:48:29.851 – 01:48:35.307
-Han snur. Skal jeg? -Nei. Jeg gjør det.
01:48:37.692 – 01:48:43.813
Han kommer. To en halv meter, to...
01:48:44.199 – 01:48:46.524
-Jeg tar ham. -Nei.
01:48:50.372 – 01:48:53.99
Tilbake til stranda! Fort!
01:49:05.137 – 01:49:07.675
Det er sjefen.
01:49:16.482 – 01:49:20.943
Chaser Alpha kaller Chaser! Hører dere meg?
01:49:21.237 – 01:49:26.113
-Har du kontakt? -Du er heldig. - Stand by.
01:49:26.826 – 01:49:29.4
Vi møter fiendtlig aktivitet!
01:49:29.704 – 01:49:36.039
Anmoder om koordinater til en ny rute. Over.
01:49:37.796 – 01:49:42.671
Vi hører deg, Chaser Alpha. Videresender til ''Las Vegas''.
01:49:42.968 – 01:49:51.058
-Ber om helikopterstøtte også! -Forstått. ''Las Vegas''får beskjed.
01:49:54.062 – 01:49:56.102
Vi må få båtene på vannet.
01:49:56.44 – 01:50:00.983
Når vi ikke fram til samlingsstedet, går Scorpion ned.
01:50:01.32 – 01:50:05.187
La det være igjen en båt til oss. Jeg venter på sjefen.
01:50:17.003 – 01:50:21.131
-Granater. Han er ferdig. -Han rekker det ikke.
01:50:21.34 – 01:50:25.634
-Finn kartet. Cortez tar baktroppen. -Henter vi likene?
01:50:25.887 – 01:50:28.045
-Ja, for helvete. -Hjelp meg, Wick.
01:50:28.431 – 01:50:31.93
Han kommer ikke tilbake denne veien?
01:50:34.395 – 01:50:41.478
Vi er her, sjefen er her. Han går mot sydvest og ut til havet.
01:50:42.112 – 01:50:45.647
Skynder vi oss, kan vi rekke fram og stoppe fienden.
01:50:45.866 – 01:50:49.116
Har du snakket med sjefen om det, eller er du synsk?
01:50:49.786 – 01:50:53.12
Jeg tror det er riktig.
01:50:53.498 – 01:50:57.366
-Det høres ut som et skudd i blinde. -Hysj!
01:50:59.171 – 01:51:03.75
Ta tre båter og vent på nye intrukser fra ''Las Vegas''.
01:51:05.094 – 01:51:08.794
Vi andre blir og hjelper sjefen ut.
01:51:26.658 – 01:51:30.952
Meddelelse fra ''Las Vegas''!
01:51:31.496 – 01:51:37.914
Ny posisjon 0-2-6-7-5-2. Jeg gjentar...
01:51:43.008 – 01:51:49.971
Forstått, ''Las Vegas''. Men båtene kommer, ikke sant?
01:51:50.474 – 01:51:56.477
''Las Vegas''bekrefter og beklager det som skjedde. Slutt.
01:51:56.772 – 01:51:59.097
Slutt.
01:51:59.566 – 01:52:02.271
Vi går.
01:52:10.828 – 01:52:13.284
Her?
01:52:14.582 – 01:52:18.2
Perfekt for et parallelt bakhold. Vi kan ta dem.
01:52:22.215 – 01:52:25.132
Ok, da gjør vi det.
01:53:11.849 – 01:53:14.387
Kaller Wickwire!
01:53:26.864 – 01:53:30.031
-Hva har du, Cortez? -lngen ting.
01:53:30.618 – 01:53:37.451
-Wick her. Tenker vi det samme? -Det fins ikke andre utveier.
01:53:37.751 – 01:53:41.202
Det er noen busker mot syd som kan dekke ham,-
01:53:41.463 – 01:53:45.163
-men det ligger for høyt. Dette er noe dritt.
01:53:50.263 – 01:53:54.807
Sjefen er på vei med helvetes mye trøbbel.
01:53:55.143 – 01:53:57.681
Gjør dere klare, gutter!
01:54:08.407 – 01:54:13.449
Vent litt, gutter! Jeg har ham på 30 meter!
01:54:15.748 – 01:54:18.369
20 meter! Løp, mann! Vi har dem!
01:54:20.086 – 01:54:22.125
Dekk ham!
01:54:24.09 – 01:54:27.506
Han er såret! Fyr av bombene nå!
01:54:28.177 – 01:54:33.053
-Han blir drept! -Chaser Alpha kaller ''Las Vegas''!
01:54:38.063 – 01:54:40.435
Tilbaketrekning!
01:54:42.275 – 01:54:44.849
Han er truffet igjen!
01:54:45.946 – 01:54:48.816
Skyt, skyt! Dekk ham!
01:54:55.956 – 01:54:59.123
Jeg går inn, McCool!
01:55:13.599 – 01:55:16.22
Kom igjen, nå!
01:55:20.606 – 01:55:22.729
Skyt!
01:55:32.16 – 01:55:36.489
Røyk, Newberry! Vi må stikke nå.
01:55:37.415 – 01:55:40.286
Bli nede!
01:55:45.131 – 01:55:47.753
Gå tilbake!
01:55:54.349 – 01:55:58.561
-Dine folk? -Høres sånn ut.
01:56:54.202 – 01:56:58.366
Vi drar! Bli liggende, sjef!
01:57:11.637 – 01:57:14.923
Han lever! Gi meg plass!
01:57:16.392 – 01:57:19.761
Alle mann er om bord! Vi drar, for helvete!
01:57:34.786 – 01:57:37.703
For noe faenskap.
01:57:37.997 – 01:57:41.201
-Hvordan har han det? -Bra!
01:57:47.591 – 01:57:51.125
O'Neil! Jeg blir med deg igjen når som helt.
01:57:57.017 – 01:58:01.679
-Og dette må jeg høre på. -Er Tango 9 på vei med lasta?
01:58:01.939 – 01:58:08.06
Gruppelederen her. Lasta er i god behold, og vi er på vei hjem.
01:58:24.754 – 01:58:27.375
-Velkommen om bord. -Takk.
01:58:30.885 – 01:58:33.72
-Velkommen om bord, sir. -Takk.
01:58:36.432 – 01:58:39.517
-Velkommen om bord, sir. -Takk.
01:58:44.065 – 01:58:47.517
-Velkommen om bord, sersjant. -Takk.
01:58:50.78 – 01:58:53.236
Velkommen om bord, sir.
01:59:03.043 – 01:59:05.83
Velkommen om bord, ma'm.
01:59:48.965 – 01:59:51.421
jeg har aldri sett et vilt dyr synes synd på seg selv
01:59:51.76 – 01:59:54.381
en fugl kan falle stivfrossen til jorden
01:59:54.721 – 01:59:57.841
uten noen gang å synes synd på seg selv
02:00:13.991 – 02:00:17.905
Velkommen til CRT-utvelgelsesprogram.
02:00:18.287 – 02:00:25.583
Dere har meldt dere til den hardeste treningen i historien.
02:00:26.754 – 02:00:33.089
Jeg gir nå kommandoen til stabs361 sersjant John James Urgayle.
02:00:38.808 – 02:00:43.803
Jeg har aldri sett et vilt dyr synes synd på seg selv
02:00:44.147 – 02:00:48.69
En fugl kan falle stivfrossen til jorden-
02:00:49.402 – 02:00:54.907
-uten noen gang å synes synd på seg selv.
02:00:55.2 – 02:01:00.242
Til båtene! Få opp farten.