SUBS.is
with subtitles
//

G.I. Jane (1997) Norwegian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
G.I. Jane
1997
G.I. JANE.srt
G.I.Jane.1997.BluRay.720p.x264-SEPTiC.srt
Subtitles
Subtitle content
G.I. JANE.srt
00:00:57.55 – 00:01:03.256
Kvinner har alltid spilt en viktig rolle i forsyningen av kamptropper.
00:01:03.598 – 00:01:09.387
De siste åra er kvinnenes stilling i marinen blitt klart forbedret.
00:01:09.687 – 00:01:15.109
l tillegg holder man sensitivitets kurs for mannlige rekrutter...
00:01:15.36 – 00:01:20.52
...som er enda et framskritt. Bare et øyeblikk!
00:01:20.782 – 00:01:24.65
Er det også et framskritt hvis en kannibal spiser med kniv og gaffel?
00:01:25.912 – 00:01:34.667
Hvis jeg får lov å snakke ut... Gamle damer som jeg har liten tid.
00:01:35.297 – 00:01:42.095
Marinens steile holdning til kvinner i det militære bekymrer meg.
00:01:42.346 – 00:01:45.43
l dette tilfelle LARK rapporten.
00:01:48.31 – 00:01:51.726
Dette er et internt dokument...
00:01:52.231 – 00:01:58.898
Marinens analyse av F14 krasjet i Coronado i fjor. Kvinnelig pilot.
00:01:59.322 – 00:02:05.241
De var med på å skrive rapporten. Jeg er ikke forberedt på...
00:02:05.453 – 00:02:12.583
Stiler De mot en ministerpost i marinen, må De være forberedt på alt.
00:02:12.836 – 00:02:16.252
Særlig hvis De vil ha min støtte.
00:02:16.464 – 00:02:19.88
Jeg er slått av den negative tonen i rapporten,
00:02:20.302 – 00:02:26.056
kollegenes nedlatende uttalelser og irrelevante hentydninger.
00:02:26.308 – 00:02:30.721
F.eks. til hennes seksuelle aktivitet weekenden før.
00:02:30.938 – 00:02:33.429
Dette er irrelevant...
00:02:33.649 – 00:02:38.988
Jeg har aldri sett en pilot som har krasjet få slik behandling.
00:02:41.323 – 00:02:47.741
Jeg er dypt bekymret. lkke bare over kvinnenes framtid i marinen,
00:02:48.247 – 00:02:51.663
men også for Deres framtid.
00:02:52.168 – 00:02:57.874
Venter De kritikk for å gjøre denne høringen til en del av kvinnekampen?
00:02:58.132 – 00:03:04.384
75% av alle stillinger i marinen er forbeholdt menn, og det må forandres.
00:03:04.639 – 00:03:10.927
Hva med kvinnenes svakere fysikk? Må man være sterk for å skyte?
00:03:11.146 – 00:03:15.095
Det var raskt. Ja, hun klarte det fint.
00:03:15.984 – 00:03:18.522
Vi vil ha et privat møte.
00:03:20.113 – 00:03:24.277
Og hvis man stenger flere baser? Bare det ikke påvirker meg.
00:03:24.576 – 00:03:29.285
Forsvarsdepartementet vil møte deg. Det forbauser meg ikke.
00:03:36.213 – 00:03:41.124
Dette er en beredskapsplan for full integrering.
00:03:41.886 – 00:03:45.468
Lever de kvinnelige kandidatene opp til kravene,
00:03:45.973 – 00:03:50.185
anbefaler forsvarsdepartementet full integrering i løpet av tre år.
00:03:50.519 – 00:03:54.932
Vi får vår mann inn, De får Deres kjønnsløse flåte.
00:03:55.775 – 00:03:59.607
Jeg velger prøvene. Marinen vil godkjenne kvinnene.
00:04:00.071 – 00:04:02.479
Da godkjenner jeg deres godkjennelse.
00:04:03.825 – 00:04:07.276
La oss holde oss til det vesentlige.
00:04:07.579 – 00:04:11.873
Kan kvinner leve opp til menns standard, får de jobben.
00:04:13.001 – 00:04:17.164
De får vel ikke kalde føtter?
00:04:22.302 – 00:04:25.137
Nå, Doug? Gratulerer, hr. minister.
00:04:26.264 – 00:04:31.092
Hvilket program? CRT. Kombinert rekognosering.
00:04:31.353 – 00:04:35.896
Og SEAL. 60% faller fra. lngen kvinne holder ut en uke.
00:04:36.191 – 00:04:38.398
Da begynner vi der.
00:04:42.323 – 00:04:46.451
N.I.C. Marinens Etterretningstjeneste
00:05:10.435 – 00:05:12.143
Gå opp til overflata.
00:05:23.657 – 00:05:26.658
Horisonten er borte. Tok dere ikke høyde for det?
00:05:27.285 – 00:05:31.497
Jo, men ikke for at SEAL er forsinket fem timer,
00:05:31.748 – 00:05:38.285
og går nær det høye terrenget. KEYHOLE5 er framme om 18 minutter.
00:05:38.756 – 00:05:43.299
Landgangsbasen trenger den tida. Si fra, Goldstein. Nå.
00:05:43.636 – 00:05:49.176
De er profesjonelle, og vil klare dette selv.
00:05:49.683 – 00:05:53.384
Et mindre problem, sir. Vi løser det øyeblikkelig.
00:05:53.646 – 00:05:58.308
Varsle landgangsbasen. Noe å tilføye, løytnant?
00:05:59.777 – 00:06:03.609
Beholder vi hovedsatellitten, kan enheten arbeide seg ned hit,
00:06:03.948 – 00:06:09.191
og gjenoppta kommunikasjonen. De to indre områdene er nærmere.
00:06:10.205 – 00:06:15.792
Men det er bak dem. De vil bevege seg ut til havs og finne satellitten.
00:06:16.002 – 00:06:24.71
Den går mot dette platået. Du er topograf, ikke strateg.
00:06:24.971 – 00:06:28.256
Er noen såret må de kanskje holde posisjonen.
00:06:28.599 – 00:06:33.475
Vent på en ny satellitt. Tidevannet trekker ubåten ut.
00:06:33.771 – 00:06:39.11
De er utslitte og er på platået om ti minutter. Ni.
00:06:39.361 – 00:06:44.153
Vi kan ikke skifte nett. Da lytter vi på feil kanal.
00:06:49.162 – 00:06:51.451
La dem få ni minutter.
00:07:15.606 – 00:07:20.268
Hva har vi her? Kandidatene er foreløpig godkjent.
00:07:20.486 – 00:07:26.525
Toppskytter, langdistanseløper. En 5. plass i et maratonløp. 27 år.
00:07:26.909 – 00:07:30.824
De skulle gjøre en kromosom test. Noen her er i toppform.
00:07:31.706 – 00:07:35.786
Opptil flere rekorder i vektløfting for kvinner.
00:07:36.294 – 00:07:41.086
Er hun forsidestoff? Hun likner en russisk bondekone.
00:07:42.258 – 00:07:46.47
Hun er bra. Triatlon, vintersport, olympisk deltager
00:07:46.721 – 00:07:49.722
og vinner av Arleigh Burkes litteraturpris. Jobber for Intel.
00:07:49.975 – 00:07:54.471
Men hun er kanskje for begavet. Nei, la meg se...
00:07:59.401 – 00:08:02.071
Dette er en toppkandidat.
00:08:08.911 – 00:08:12.991
Vi kan ikke vente lenger, sir. Så skift nett.
00:08:14.708 – 00:08:20.165
Kontrollrommet til landgangsbasen. Vi skifter nett
00:08:20.506 – 00:08:23.543
til KEYHOLE5 på følgende koordinatorer.
00:08:24.427 – 00:08:29.67
Bravo 6 består fortsatt av seks mann. Vi befinner oss på et platå.
00:08:29.891 – 00:08:35.929
Seks mann vil gjerne hjem! Ordren trekkes tilbake.
00:08:47.492 – 00:08:52.653
Bra jobb, løytnant. Takk. Hyggelig å kunne hjelpe.
00:08:53.04 – 00:08:59.707
Intel offiserer deltar ellers ikke. Vi overvåker og analyserer.
00:08:59.88 – 00:09:04.838
De må lære forskjellen, løytnant. Flåtekontoret i telefonen.
00:09:05.219 – 00:09:08.967
Jeg tar den der inne. Det er til løytnant O'Neil.
00:09:10.349 – 00:09:13.433
Jeg tar den der inne.
00:09:42.298 – 00:09:49.511
Jeg har tenkt å pusse opp her. Det ser ut som en gammel bordell.
00:09:51.099 – 00:09:55.595
Hva gjelder dette? Vet du ikke det?
00:09:56.021 – 00:10:00.101
Vi må ha noe å drikke. Les, mens jeg skjenker.
00:10:20.88 – 00:10:26.42
Det er bare en test, men du klarer du testene
00:10:27.095 – 00:10:32.635
kan det endre militærets offisielle syn på kvinner i aktiv tjeneste.
00:10:32.976 – 00:10:36.843
Eller den offisielt ikkeeksisterende holdning.
00:10:37.48 – 00:10:44.194
Unnskyld, men vet du at det omfatter SEAL trening?
00:10:44.404 – 00:10:48.698
Jeg vet også at du ikke fikk aktiv tjeneste i Golfkrigen.
00:10:49.785 – 00:10:52.904
Det var en ledig Intel jobb om bord på "USS Polk", men de sa
00:10:53.163 – 00:10:56.33
at ubåter ikke har fasiliteter for kvinner.
00:10:56.667 – 00:11:00.083
Ble du forbanna da? Ja.
00:11:00.379 – 00:11:03.333
Bra. Jeg liker det.
00:11:05.467 – 00:11:08.717
Sett deg ned. Ja.
00:11:16.896 – 00:11:20.312
Har du en mann? Unnskyld?
00:11:20.566 – 00:11:24.86
Forlovet eller fast følge. Skikkelig heteroseksuell?
00:11:25.363 – 00:11:31.069
Du må jo ikke dolke oss i ryggen hvis du er på feil side.
00:11:32.036 – 00:11:36.698
Jeg har en mann. Fint.
00:11:41.421 – 00:11:46.842
Jeg har overlevd skolen og tre brødre. Jeg klarer meg.
00:11:47.302 – 00:11:53.305
Jeg vil bare ikke gjøres til frontfigur for kvinnekampen.
00:11:57.229 – 00:12:01.476
Hva? Hva?
00:12:02.568 – 00:12:06.945
Har du ikke noe å si? Nei.
00:12:08.574 – 00:12:13.781
Det er en karrieremulighet. Jeg skal vel ikke knulle meg til topps?
00:12:13.996 – 00:12:18.124
Men SEAL? De er profesjonelle krigere, og når du kommer...
00:12:18.334 – 00:12:23.411
De vil kanskje ikke ha meg der. Kanskje? De vil ete av kraniet ditt.
00:12:25.132 – 00:12:30.886
Ærlig talt. Jeg fatter det ikke.
00:12:31.139 – 00:12:36.299
Du gjør det bra i Intel. Hvorfor vil du leke soldat?
00:12:43.109 – 00:12:48.151
Vi er like gamle og har vært med like lenge. Hvem har nådd lengst?
00:12:48.406 – 00:12:54.445
Jeg var bare heldig i Golfkrigen. Akkurat. Aktiv tjeneste er tingen.
00:12:54.83 – 00:12:58.448
Har man pupper, er ubåter og SEAL utenkelig.
00:12:58.875 – 00:13:04.546
Gjør det hvis du har bestemt deg. Du gjør som du vil likevel.
00:13:04.882 – 00:13:09.295
Vil du bruke tre måneder på en gjeng pikkfikserte kommandosoldater...
00:13:09.553 – 00:13:14.974
Tre måneder? Tenk om jeg klarer det, og blir i tre år?
00:13:16.31 – 00:13:22.016
Er jeg idiot? Spør du om jeg venter på deg hvis du drar i krigen?
00:13:22.483 – 00:13:26.433
Noe i den retning. Akkurat det.
00:13:26.988 – 00:13:32.528
Jeg var ikke forberedt på å planlegge resten av livet i dag. Kjør på.
00:13:34.871 – 00:13:37.16
Kom tilbake.
00:13:37.54 – 00:13:42.701
Jeg aner ikke hva jeg føler om tre år. Det gjør ikke du heller.
00:13:43.046 – 00:13:47.257
Det trodde jeg faktisk at jeg gjorde.
00:14:02.107 – 00:14:06.853
CATALAND FLÅTEBASE Florida
00:14:22.211 – 00:14:24.287
Fortsett.
00:14:50.073 – 00:14:53.407
Løytnant O'Neil melder seg til trening, sir.
00:15:06.924 – 00:15:10.922
Ja, naturligvis. Ta plass, løytnant.
00:15:11.595 – 00:15:14.382
Takk, sir.
00:15:18.06 – 00:15:23.055
Noe å drikke? Te, mineralvann... Nei, takk.
00:15:26.736 – 00:15:32.988
Vi prøver fortsatt å gjennomføre reglene rundt integreringen av SEAL.
00:15:33.951 – 00:15:36.359
Jeg var på vei til frisøren.
00:15:36.913 – 00:15:41.16
Jeg er fornøyd bare De ikke har hår ned i nakken eller i øynene.
00:15:41.835 – 00:15:47.588
Jeg vil ikke ha særbehandling. Vi vil ikke endre kjønnet Deres.
00:15:47.966 – 00:15:53.921
De får Deres egen seng og frisyre. Saniteten tar seg av helseproblemer.
00:15:54.389 – 00:15:59.135
Hvis kamerater eller overordnede sjikanerer Dem eller er usømmelige,
00:15:59.353 – 00:16:04.643
informerer De med straks, og så tar jeg hånd om saken.
00:16:05.859 – 00:16:10.984
Det går ikke alltid glatt, men vi håper det vil gå smertefritt.
00:16:11.323 – 00:16:15.024
Takk, men jeg er forberedt på en viss smerte.
00:16:17.079 – 00:16:20.662
Spørsmål? lkke nå, sir.
00:16:20.875 – 00:16:24.326
Da kan De gå.
00:16:27.131 – 00:16:30.132
Kan jeg si noe?
00:16:30.718 – 00:16:36.721
Jeg er ikke her for å bevise noe. For meg handler det om aktiv tjeneste.
00:16:36.933 – 00:16:42.272
Akkurat som for alle andre. Hvis De var som alle andre...
00:16:42.605 – 00:16:49.604
...trengte De ikke å bevise at De ikke vil bevise noe. Eller?
00:16:50.655 – 00:16:54.653
Tre av. Ja, sir.
00:18:04.399 – 00:18:07.602
Gjennomsnittskvinnen består av 25 % kroppsfett.
00:18:07.986 – 00:18:12.814
Det er en fjerdedel! Bare hun sleper på det selv.
00:18:13.116 – 00:18:16.567
Jenter klarer ikke dette programmet. lkke mulig.
00:18:29.508 – 00:18:34.004
Vet du ikke at det er uhøflig å peke?
00:18:36.682 – 00:18:39.718
Jeg vet ikke hvordan du slapp inn her.
00:18:40.102 – 00:18:44.93
Men jeg søkte to år. To år med brev fram og tilbake
00:18:45.149 – 00:18:50.488
og nå åpner de for jenter? Elitesoldater, herregud!
00:18:51.322 – 00:18:55.189
De kan ikke det samme som oss.
00:18:55.618 – 00:18:59.698
Gi meg en natt med henne, så skal dere få se.
00:19:00.039 – 00:19:04.536
Slovnik er en hard mann! Dropp det!
00:19:04.878 – 00:19:08.294
Dere kjenner reglene.
00:19:33.949 – 00:19:37.116
Hvil!
00:19:38.495 – 00:19:43.204
Velkommen til SEAL's CRT utvelgelsesprogram.
00:19:43.501 – 00:19:49.954
Dere har meldt dere til den hardeste treningen i historien.
00:19:50.841 – 00:19:56.381
Dere er alle aktive i spesialstyrkenes rekker.
00:19:57.098 – 00:20:02.638
l SEAL, ELD, Army Delta
00:20:03.062 – 00:20:10.394
Marinens Rekognoseringstyrke, Flåtens Etterretningstjeneste osv.
00:20:10.737 – 00:20:18.483
Til tross for ekspertisen deres vil mange ikke klare kurset.
00:20:18.912 – 00:20:23.989
Men de som gjør det, vil oppleve et arbeidstempo
00:20:24.376 – 00:20:28.789
som langt overstiger noe annet innenfor militæret.
00:20:29.464 – 00:20:35.717
Det er alt som er å si om innholdet av CRT treningen.
00:20:37.64 – 00:20:42.978
Jeg gir nå kommandoen til stabssersjant John James Urgayle.
00:20:46.482 – 00:20:49.234
Instruktører, hvil.
00:21:14.302 – 00:21:19.51
Jeg har aldri sett et vilt dyr synes synd på seg selv.
00:21:20.559 – 00:21:25.221
En fugl kan falle stivfrossen til jorden
00:21:25.522 – 00:21:30.268
uten noen gang å synes synd på seg selv.
00:21:45.084 – 00:21:51.169
Flo og fjære i Atlanterhavet, kontinentenes bevegelse
00:21:51.799 – 00:21:56.508
og solens posisjon i sin bane rundt Jorda
00:21:56.971 – 00:22:01.183
er bare noen få av de tingene jeg kontrollerer.
00:22:03.061 – 00:22:08.85
Er det forstått? Ja, stabssersjant!
00:22:09.776 – 00:22:15.779
Instruktør Pyro. Ja. Instruktører!
00:22:16.032 – 00:22:20.362
Til båtene! Få opp farten!
00:22:52.069 – 00:22:56.696
Er dere handikappet? Kom igjen!
00:22:58.034 – 00:23:00.988
Ned med båten!
00:23:01.746 – 00:23:08.994
Båten ned! Hører jeg så mye som et pip, så er det slutt!
00:23:09.337 – 00:23:15.292
Mødrene deres kunne gjøre det bedre, for en gjeng drittsekker!
00:23:15.593 – 00:23:21.466
Få disse hulbrystede spjælingene vekk, Jones!
00:23:21.933 – 00:23:24.14
Vær så god, stabssersjant!
00:23:29.441 – 00:23:34.732
Få folkene på plass og følg meg, Clarkson. Opp med farten!
00:23:48.377 – 00:23:56.124
60% av dere vil ikke klare kurset. Det er en historisk kjensgjerning!
00:23:56.511 – 00:24:01.054
Det er tradisjon at en slutter allerede første dagen
00:24:01.265 – 00:24:08.098
og første dag ender ikke før det skjer! Se dere godt om!
00:24:08.398 – 00:24:13.819
Hvem blir den første? Hvem har ikke baller til det?
00:24:25.04 – 00:24:28.076
Er du skadet, Stamm? Vil du slutte?
00:24:28.418 – 00:24:31.123
Opp med deg. Tilbake til jobben!
00:24:34.675 – 00:24:37.592
Er du ålreit, Flea?
00:24:38.137 – 00:24:42.051
Idiot! Hva heter pannekaka? Flea. Montgomery, sir!
00:24:42.391 – 00:24:45.974
Skån meg for "sir". Hvor mange navn har du?
00:24:46.27 – 00:24:49.224
F. Lea Montgomery, forkortet til Flea.
00:24:49.398 – 00:24:52.85
Er du en taper, mr Flea? Nei, sir!
00:24:53.11 – 00:24:57.357
Vil du slutte? Nei, sir! Jeg har det moro.
00:24:58.115 – 00:25:02.612
Hva fanken gjør dere?
00:25:11.629 – 00:25:14.915
Inn på rekke!
00:25:17.886 – 00:25:20.638
La håret være og ligg ned, O'Neil!
00:25:20.889 – 00:25:24.803
Kan du ikke, så gjør det på kne! Det går fint, sir!
00:25:30.399 – 00:25:34.479
En halv natt. Det er rikelig. Hold kjeft!
00:25:34.862 – 00:25:37.898
Jeg har bare en sexdrøm, mann!
00:25:38.157 – 00:25:42.735
Dere må høre til de tøffe for å komme med her,
00:25:43.078 – 00:25:48.321
men noen av dere tenker allerede på å slutte!
00:25:50.294 – 00:25:53.414
Dere må ikke finne dere i det!
00:25:55.466 – 00:25:58.882
Jeg har visst en taper her! Skam dere resten av livet!
00:26:17.822 – 00:26:21.108
Smerten er deres venn og allierte!
00:26:21.535 – 00:26:28.996
Den sier fra når dere er såret! Holder dere våkne, gjør dere sinte
00:26:29.292 – 00:26:34.453
og holder dere i gang til det siste!
00:26:35.591 – 00:26:39.375
Men vet dere hva det beste er? Nei!
00:26:39.803 – 00:26:43.552
Den forteller dere at dere ikke er døde ennå.
00:27:00.366 – 00:27:07.283
En flokk jentespeidere ville gjort det raskere! Dere er ynkelige!
00:27:08.041 – 00:27:15.871
Du har fire minutter til å sikre svømmeutstyr og mat, mr Wickwire!
00:27:22.305 – 00:27:25.674
Få fart på ræva!
00:27:25.976 – 00:27:29.345
Hva faen, sitter du på min plass?!
00:27:30.605 – 00:27:35.149
Til helvete! Spis maten og forsvinn!
00:27:35.694 – 00:27:38.778
Kom igjen!
00:27:39.323 – 00:27:42.324
Spis og forsvinn!
00:27:53.587 – 00:27:57.288
Så er det ut, kloakkrotter!
00:28:43.723 – 00:28:48.516
Inn på rekke! Gjør klar til legesjekk!
00:28:48.937 – 00:28:51.642
Vær så god, løytnant.
00:28:53.483 – 00:28:55.642
Navn? Newberry.
00:28:56.069 – 00:28:59.853
Hvilken dag er det? En dritkald dag.
00:29:04.328 – 00:29:06.486
Navn? McCool.
00:29:07.039 – 00:29:11.037
Hjemby? San Diego.
00:29:15.506 – 00:29:19.041
Navn? O'Neil.
00:29:20.553 – 00:29:24.004
Fryser du på fingrene? Ja.
00:29:24.265 – 00:29:29.307
Hold ut, løytnant. De overlever nok. Bli ferdig!
00:29:29.562 – 00:29:31.104
Så er det mat!
00:29:31.272 – 00:29:37.441
Opp med farten, for helvete! Eller vil dere ut i vannet igjen?
00:29:45.161 – 00:29:48.993
Etter spisegildet er det avgang til Alpha barakken!
00:29:49.583 – 00:29:53.532
Få de drittsekkene vekk fra mine søppelbøtter!
00:29:53.795 – 00:29:56.167
Av sted til Alpha barakken!
00:29:56.423 – 00:30:02.508
Hvis dere føler at dere ikke kan fortsette og er klar til å innrømme
00:30:02.846 – 00:30:07.971
at dere er på dypt vann, er klokka redningen deres.
00:30:08.227 – 00:30:12.805
Tre slag og dere kan gå hjem. Til et varmt bad og god nattesøvn.
00:30:14.275 – 00:30:20.479
Dere sier til dere selv: "Jeg er soldat. Jeg holdt ut i 19 timer her".
00:30:20.99 – 00:30:23.991
"Klarer jeg tolv uker til?"
00:30:24.66 – 00:30:28.528
Vet dere ikke svaret, hører dere ikke hjemme her.
00:30:31.084 – 00:30:39.293
Dette er ikke for alle. Gå til klokka og spar oss for trøbbel.
00:30:40.218 – 00:30:41.629
Noen som har lyst?
00:30:42.387 – 00:30:45.258
Første gang!
00:30:45.557 – 00:30:48.511
Andre gang!
00:30:51.73 – 00:30:55.181
Velkommen til en ny dag.
00:30:56.61 – 00:31:01.023
jeg var fortapt en verden av lys
00:31:01.406 – 00:31:06.745
jeg gjorde alltid det riktige
00:31:07.079 – 00:31:11.871
men nå synger jeg en annen sang
00:31:28.017 – 00:31:30.971
Hold ut, Stamm!
00:31:43.658 – 00:31:47.442
Der gikk Stamm. Amatør.
00:31:47.746 – 00:31:51.744
Sløv dag på kontoret. Fratrådt etter eget ønske.
00:31:52.25 – 00:31:59.914
Bruk minst 500 ord til å fortelle meg hvorfor dere elsker marinen.
00:32:02.469 – 00:32:05.969
Oppgaven er ikke tidsbegrenset.
00:32:07.85 – 00:32:11.385
Legg vekk blyanten, Miller. Bena sammen og rett opp ryggen!
00:32:13.314 – 00:32:17.477
Dere skriver når jeg sier fra.
00:32:21.405 – 00:32:26.317
Jeg teller åpne øyne når jeg kommer tilbake. Begynn.
00:34:01.633 – 00:34:04.124
Stabssersjant.
00:34:05.179 – 00:34:07.8
Tida er ute.
00:34:29.12 – 00:34:32.987
Gunstige værforhold til neste manøver.
00:34:33.332 – 00:34:36.287
Er du klar, løytnant?
00:34:36.628 – 00:34:39.463
Legg vekk blyantene og reis dere!
00:34:40.798 – 00:34:45.507
Er dere klar til neste prøve? Ja, instruktør Pyro!
00:35:00.569 – 00:35:03.06
Holdt!
00:35:03.906 – 00:35:05.614
Høyre om!
00:35:07.075 – 00:35:12.616
Kom nærmere! God kveld, smågriser.
00:35:13.04 – 00:35:16.99
Dette kan gjøres på under tolv minutter!
00:35:17.211 – 00:35:19.204
Første gruppe...
00:35:23.384 – 00:35:25.626
Andre gruppe...
00:35:28.389 – 00:35:34.344
O'Neil har rett til å bruke trinnene som er satt opp på hindrene.
00:35:34.729 – 00:35:37.849
Jeg vil ikke bruke noen trinn. Hold kjeft!
00:35:38.066 – 00:35:43.689
Jeg vil gjennomføre som de andre! Klapp igjen, O'Neil!
00:35:47.575 – 00:35:50.493
Første gruppe, stand by!
00:35:50.745 – 00:35:53.319
Ta dem!
00:35:55.208 – 00:35:58.992
Andre gruppe, stand by! Ta dem!
00:36:51.766 – 00:36:54.767
Opp med farten, O'Neil!
00:38:12.057 – 00:38:15.806
Over hit, Cortez!
00:38:16.979 – 00:38:19.268
Kom igjen, Flea!
00:38:32.912 – 00:38:35.664
Hjelp meg opp, Jordan.
00:38:47.635 – 00:38:50.802
Ta hånda mi. Kom med hånda nå!
00:38:54.1 – 00:38:57.351
Jeg synes du skal stoppe. Nå.
00:39:01.233 – 00:39:09.276
Kom igjen, barn! Det lønner seg å være en vinner!
00:39:09.492 – 00:39:14.867
Et fint tidspunkt å slutte på! Hvor mange tapere har vi nå?
00:39:15.248 – 00:39:19.08
Opp med dere, gjørmekaker! Dere likner en haug sorte snegler!
00:39:19.336 – 00:39:23.879
Få litt fart på den søte ræva, O'Neil!
00:39:29.596 – 00:39:33.676
Herregud! O'Neil falt i snubletråden!
00:39:34.435 – 00:39:38.598
Hun har nettopp drept hele laget!
00:39:44.236 – 00:39:50.606
Newberry.; 13.08. Cortez.; 13.10.
00:39:50.91 – 00:39:54.777
Hampton: 13.15. Blake: 13.22.
00:39:55.164 – 00:39:57.536
Presley: 13.47.
00:39:57.917 – 00:40:02.544
Og smukken... 14 minutter blank. Du tapte omgangen.
00:40:03.172 – 00:40:08.594
De nevnte besto ikke prøven og løper turen igjen.
00:40:20.649 – 00:40:23.65
Andre?
00:40:24.361 – 00:40:27.231
Dere andre har to timer før neste prøve,
00:40:28.532 – 00:40:32.197
og jeg anbefaler at dere tilbringer dem i køya.
00:40:33.829 – 00:40:40.033
Rett! Møt igjen kl. 0800 i arbeidstøy!
00:40:40.252 – 00:40:43.704
Tre av! Bli stående!
00:40:54.308 – 00:41:02.138
Sersjant Cortez... Hvor kort oppholdet ditt i avdelingen enn blir
00:41:02.525 – 00:41:05.859
er det to ord du skal lære å sette sammen.
00:41:06.446 – 00:41:09.566
Lag. Kamerat.
00:41:14.579 – 00:41:18.659
Hva venter dere på? Kom igjen!
00:41:22.504 – 00:41:30.381
Overveier dere å slå på klokka? Gjør det! La meg høre!
00:41:30.762 – 00:41:39.601
Få hengeballene i sving! Dere kan være hjemme om fire timer!
00:41:40.022 – 00:41:45.313
Slå på klokka! Det er musikk for mine ører.
00:41:45.611 – 00:41:48.731
Er det andre som vil?
00:41:48.948 – 00:41:52.696
Hva er det O'Neil? Kom nå...
00:42:23.233 – 00:42:26.187
Jeg vil snakke med stabssersjanten.
00:42:26.528 – 00:42:30.277
Løytnant O'Neil til stabssersjanten!
00:42:30.574 – 00:42:32.448
Han er ikke her.
00:42:33.785 – 00:42:39.076
Hallo! Hvorfor dumpet Cortez når han kom i mål før meg?
00:42:39.541 – 00:42:43.409
Informer løytnanten, Pyro.
00:42:43.587 – 00:42:50.42
Du får et fradrag på 30 sekunder og klarte deg.
00:42:50.636 – 00:42:53.756
Kjønnsfordelen er obligatorisk for alle kvinner under fysisk utdannelse.
00:42:54.056 – 00:42:58.849
Jeg er eneste kvinne her og bør få velge selv.
00:43:00.646 – 00:43:02.972
Stå rett.
00:43:03.191 – 00:43:06.891
Når jeg vil ha din mening, skal jeg gi deg den.
00:43:23.962 – 00:43:29.835
Har du snakket med stabssersjanten? Du sa at jeg skulle komme til deg...
00:43:30.177 – 00:43:34.34
...hvis jeg følte meg feilbehandlet.
00:43:39.144 – 00:43:44.731
Jeg vil ha navn og nøyaktige klagepunkter.
00:43:45.568 – 00:43:48.023
Kan jeg tale fritt?
00:43:49.363 – 00:43:53.99
Det er deg, sir. Det har det vært fra starten.
00:43:54.577 – 00:43:56.569
Jaså?
00:43:56.787 – 00:44:01.496
Det er særbehandlingen. Jeg har eget kvarter,
00:44:01.709 – 00:44:05.374
og du trakk nesten stolen ut for meg første dagen.
00:44:05.755 – 00:44:09.254
Av ren og skjær høflighet. Klager du over det?
00:44:09.717 – 00:44:15.139
Det er ikke plass til høflighet. Jeg vil aldri passe inn som outsider.
00:44:16.016 – 00:44:21.141
Det gjelder spesielle regler for meg, og det kan jeg ikke leve med.
00:44:21.354 – 00:44:24.439
Dere kan likegodt ta på meg et lyserødt skjørt!
00:44:24.858 – 00:44:30.065
Har hjernen din prompet? Unnskyld, sir?
00:44:31.031 – 00:44:37.2
Står du der og skjeller ut din overordnede?
00:44:37.704 – 00:44:42.995
Sånt kaller jeg hjernepromp,
00:44:43.335 – 00:44:47.796
og folk skal ikke prompe her!
00:44:48.174 – 00:44:53.678
Du har vært imot meg fra starten. Jeg er imot at min base...
00:44:55.139 – 00:45:01.723
...skal brukes som prøveklut for en politikers sosiale eksperimenter.
00:45:02.063 – 00:45:08.351
Jeg er imot at sensitivitetstrening er blitt obligatorisk for mine menn,
00:45:08.695 – 00:45:14.365
og den gynekologen jeg må betale for å holde øye med livmorhalsen din.
00:45:14.909 – 00:45:22.656
Men mest av alt er jeg imot parfymen din, hvor diskret den enn er
00:45:23.21 – 00:45:30.208
i forhold til min billige sigar, som jeg straks vil slukke
00:45:30.55 – 00:45:36.221
hvis dens falliske figur støter dine jævla sarte følelser!
00:45:36.431 – 00:45:39.883
Gjør den det? Nei, sir.
00:45:42.938 – 00:45:49.273
Formen sjenerer meg ikke. Bare den helvetes, søte lukta.
00:45:59.622 – 00:46:03.24
En standard? Jeg vil behandles om de andre.
00:46:05.545 – 00:46:10.539
Du skal få det som du vil. Så ser vi om du blir fornøyd.
00:46:11.259 – 00:46:13.335
Takk, sir.
00:46:19.809 – 00:46:22.098
Hallo?
00:46:27.109 – 00:46:30.11
Er det noen her?
00:48:52.925 – 00:48:56.839
Hva faen gjør du her inne? Jeg er den nye romkameraten din.
00:48:57.013 – 00:49:01.26
Du kan ikke sove ved siden av meg. Sjefen sier at jeg kan.
00:49:02.768 – 00:49:05.556
Kom hit, Cortez!
00:49:06.522 – 00:49:11.101
Dama kommer med alle sakene sine, som om hun... Tampax!
00:49:11.444 – 00:49:15.394
Avdeling rett! Hun kan glemme det.
00:49:21.83 – 00:49:27.417
Lag en turnusplan over bruk av badet, mr Wickwire.
00:49:35.594 – 00:49:38.595
Noe mer vi kan gjøre for din karriere, løytnant?
00:49:38.972 – 00:49:42.092
Nei, jeg... Mønstring om presis et minutt!
00:49:43.143 – 00:49:48.304
Hvis en mann komme for sent kan dere glemme neste ukes nattesøvn!
00:49:48.691 – 00:49:53.602
Skal jeg ligge sammen med deg? Hør her, din narr...
00:49:53.904 – 00:49:59.528
Jeg blir, og sjenerer det deg, kan du flytte eller slå på klokka!
00:49:59.702 – 00:50:02.952
Du har et minutt, mann! Hva med tampongene?
00:50:03.207 – 00:50:08.284
Vil dere ha tamponger her inne? Ta deg sammen.
00:50:33.738 – 00:50:37.95
Gratulerer, hr. minister. Hils presidenten.
00:50:38.826 – 00:50:42.907
Hvordan er din pakt med djevelen... DeHaven.
00:50:43.206 – 00:50:47.619
Det er ikke lengre tillatt å omtale marinens skip med "hun".
00:50:53.842 – 00:50:56.298
Vi trenger en fjerdemann, Royce.
00:50:56.511 – 00:50:59.002
De blir med. Takk, sir.
00:51:04.061 – 00:51:07.512
Gratulerer med ny jobb. De blir en fin...
00:51:12.111 – 00:51:19.359
Du taper vel ikke med vilje? Nei. Biljard er ikke mitt spill.
00:51:19.827 – 00:51:24.156
Den lyserøde kula i midten er veldig distraherende.
00:51:27.96 – 00:51:31.46
Har noen en sigar? Røyker De, sir?
00:51:32.298 – 00:51:35.714
Jeg må bare ha noe å tygge på.
00:51:36.01 – 00:51:41.135
"Den uidentifiserte kvinnen er den første kvinnelige kandidat til SEAL
00:51:41.558 – 00:51:45.425
og kan signalisere en forandring."
00:51:45.77 – 00:51:50.563
Avtalen var at prøveordningen skulle foregå diskret.
00:51:53.028 – 00:51:59.232
Har hun snakket med pressen? Det er DeHaven. Hun utnytter dette.
00:51:59.409 – 00:52:05.863
Folk ringer for å få intervjuer. lngen intervjuer.
00:52:06.542 – 00:52:10.124
Hvor trener denne dama?
00:52:11.213 – 00:52:19.719
Det vet vi før kvelden er over. Hun har nettopp klart første fase.
00:52:20.139 – 00:52:23.59
Hun klarte helvetesuka. "Hun holder ikke en uke"?
00:52:24.185 – 00:52:31.516
Har du overvåket situasjonen? Nei, sir. Bare uoffisielt.
00:52:32.026 – 00:52:38.147
Gjør det offisielt, og rapporter til meg hver uke.
00:52:38.533 – 00:52:44.654
G.I. Jane... Hopp i det, og kall henne Jeanne d'Arc.
00:52:46.916 – 00:52:48.411
Din tur, Gary.
00:53:02.849 – 00:53:05.886
Telefon, sir. Senator DeHaven.
00:53:08.605 – 00:53:12.899
Har du for vane å la fotografer luske rundt og knipse på din base?
00:53:13.068 – 00:53:16.105
Prøveordningen skulle foregå diskret!
00:53:16.447 – 00:53:20.361
De står ute på landeveien med telelinser
00:53:20.576 – 00:53:25.915
og jeg kan ikke gjøre noe før jeg krenker deres rettigheter
00:53:26.249 – 00:53:31.29
hvilket jeg gjerne gjør hvis du forandrer mening.
00:53:31.462 – 00:53:38.509
Har du sladret til et seniormedlem av rustningsutvalget? lkke så lurt.
00:53:38.887 – 00:53:46.183
Jeg forklarte bare... Fra nå av tar jeg meg av pressen.
00:53:46.478 – 00:53:51.104
Hayes skal ikke få lov til å ta æren for dette.
00:53:51.399 – 00:53:55.314
Jeg skal la anmodningen din gå videre.
00:53:55.904 – 00:53:59.772
Utmerket. Hvordan klarer jenta seg?
00:54:02.911 – 00:54:06.078
Dere skal vite hvordan det føles å drukne
00:54:06.456 – 00:54:12.376
for å unngå panikk og kanskje vinne noen livsviktige sekunder.
00:54:13.297 – 00:54:19.585
En medfødt tendens til å få panikk gjør denne teknikken utrolig effektiv.
00:54:34.193 – 00:54:40.314
Cort15, militær betegnelse M4. En enkel utgave av M16.
00:54:40.617 – 00:54:44.864
Tar man sine forholdsregler er våpenet vanntett.
00:54:45.246 – 00:54:50.039
Man har utviklet flere metoder til å beskytte vitale deler, men...
00:54:50.335 – 00:54:53.122
Har du sett? Hold kjeft, Slovnik.
00:55:04.933 – 00:55:10.308
Båt 6: Wickwire, McCool, Flea, Cortez, Slovnik og O'Neil.
00:55:10.981 – 00:55:14.018
Har dere problemer med fordelingen min?
00:55:15.069 – 00:55:18.235
lkke jeg, stabssersjant! lkke jeg heller.
00:55:26.622 – 00:55:28.829
Båt 4 svarer på følgende...
00:55:29.834 – 00:55:34.128
Når jeg ser havet igjen, har det da sett meg eller ikke?
00:55:34.922 – 00:55:39.964
Det gis karakter for øvelsen! Klar, ferdig... start!
00:55:57.279 – 00:56:00.862
Cortez er ferdig. Tid! Våpnene på bordet.
00:56:03.076 – 00:56:05.746
Er det varmt her, eller er det bare meg?
00:56:07.623 – 00:56:09.948
Øm her? Nei.
00:56:11.835 – 00:56:14.753
Litt der. Bare kle på deg.
00:56:14.964 – 00:56:20.005
Sårene på ryggen må ha luft. Uteblitt mens kalles amenorrè
00:56:20.344 – 00:56:25.053
og oppstår pga. vekttap. Det skjer ofte med kvinnelige atleter.
00:56:25.85 – 00:56:28.602
Du har seneskjedebetennelse i høyre kne,
00:56:28.978 – 00:56:32.561
og den obligatoriske soppen på venstre fot.
00:56:32.982 – 00:56:36.434
Du er ganske shabby. Gjør noe og få meg på banen igjen.
00:56:48.415 – 00:56:51.119
Hei, Jordan!
00:56:51.626 – 00:56:55.458
Skal vi ha litt førekteskapelig sex?
00:56:55.755 – 00:56:59.255
Du satser på feil hest. Hun er ikke din type.
00:57:04.806 – 00:57:07.594
Ta dine forholdsregler.
00:57:11.98 – 00:57:14.518
For et sirkus!
00:57:33.336 – 00:57:36.835
Hvorfor gjør du dette? Spør du mennene om det også?
00:57:37.298 – 00:57:40.548
Ja, det gjør jeg faktisk. Hva svarer de?
00:57:40.843 – 00:57:43.88
"Fordi jeg får lov å sprenge ting i lufta."
00:57:45.431 – 00:57:47.673
Det er svaret.
00:57:49.936 – 00:57:53.388
Gjør dere klar!
00:58:01.698 – 00:58:04.948
O'Neil er klar! Cortez er klar!
00:58:07.162 – 00:58:09.202
Utmerket, løytnant.
00:58:17.84 – 00:58:22.835
Marinen nekter å opplyse kvinnens navn, men DeHavens kontor bekrefter
00:58:23.22 – 00:58:28.428
at G.I. Jane har vært bedre enn flere av sine mannlige kolleger
00:58:28.726 – 00:58:31.727
i et av verdens hardeste treningsprogram.
00:58:32.438 – 00:58:36.602
Vår gjest i studio vil fremføre et feministisk synspunkt.
00:58:53.96 – 00:58:56.368
Hardt babord!
00:58:57.172 – 00:59:00.837
Fortsett! Kommer inn!
00:59:01.426 – 00:59:06.219
Inn på linje! Klar!
00:59:08.725 – 00:59:12.937
Opp med deg! Opp med farten!
00:59:14.69 – 00:59:18.77
Helvete, mann! Det er som sex i en bilulykke.
00:59:19.111 – 00:59:21.27
Opp med deg!
00:59:23.574 – 00:59:27.702
Kom igjen, O'Neil! Bruk armen!
00:59:29.538 – 00:59:31.745
Slipp henne! Slipp!
00:59:35.628 – 00:59:39.377
På tide vi ble kvitt litt dødvekt.
00:59:41.384 – 00:59:47.505
Vi lar ikke folk i stikken! Ut med deg!
00:59:50.894 – 00:59:52.933
Dere svømmer hjem!
00:59:56.024 – 01:00:00.567
Skal vi plukke dem opp? Vi drar hjem.
01:00:07.911 – 01:00:13.202
For noe dritt. Nå straffer de meg fordi hun er på mitt lag.
01:00:13.5 – 01:00:17.166
Hadde du holdt kjeft, lå vi ikke her.
01:00:17.379 – 01:00:23.833
Min bestefar ville inn i marinen og skyte på slagskip.
01:00:24.303 – 01:00:30.388
"Nei", sa de. "Du passer bare som kokk."
01:00:30.935 – 01:00:38.266
Og det er ikke hundre år siden, men midt i 2. verdenskrig.
01:00:38.484 – 01:00:41.521
Vet dere hva de sa?
01:00:41.946 – 01:00:46.774
Hvorfor min bestefar ikke fikk slåss for sitt land?
01:00:47.535 – 01:00:53.325
"Negere kan ikke se om natten. Dårlig nattsyn."
01:00:53.708 – 01:00:58.454
Utrolig, mann. Tidene har gudskjelov forandret seg.
01:00:58.714 – 01:01:01.585
Har de?
01:01:01.926 – 01:01:09.934
Jeg forstår problemet ditt, O'Neil. For dem er du bare en annen nigger.
01:01:27.577 – 01:01:31.077
Israelerne forsøkte seg med kvinner i kamp.
01:01:31.456 – 01:01:36
Men mennene kunne ikke venne seg til å se sønderskutte kvinner.
01:01:36.17 – 01:01:42.006
De ble stående ved de sårede, og prøvde å redde håpløse tilfeller.
01:01:42.885 – 01:01:50.596
Ofte med fatale følger. Hvorfor fikk du den medaljen?
01:01:51.769 – 01:01:58.388
Jeg fikk den for å hjelpe en 120 kilos mann ut av en brennende tank.
01:01:58.776 – 01:02:03.023
Når en mann redder en annen mann, er han helt, men
01:02:03.281 – 01:02:05.986
prøver han å redde en kvinne er han svak?
01:02:07.911 – 01:02:10.995
Kunne du ha hjulpet ham?
01:02:11.206 – 01:02:15.784
Du kunne ikke engang trekke deg selv opp i båten!
01:02:16.002 – 01:02:19.952
Kan jeg kle på meg, stabssersjant?
01:02:23.26 – 01:02:28.301
Mr England er skadet. Wickwire får båt 5, så du får båt 6.
01:02:28.64 – 01:02:34.061
McCool har samme rang. Du ble utnevnt en måned før.
01:02:35.856 – 01:02:41.099
Husk: Det fins ikke dårlige folk. Bare dårlige ledere.
01:02:47.034 – 01:02:51.992
l akademiske fag får hun bedre karakterer enn de fleste,
01:02:52.248 – 01:02:56.115
og hun har slått ut 40% av mennene.
01:02:56.377 – 01:03:02.131
Med særbehandling? Nei. Alle jobber på like fot.
01:03:02.341 – 01:03:07.928
Hun har holdt åtte uker. Flott. Jeanne d'Arc møter Supergirl.
01:03:08.431 – 01:03:13.722
SERE treningen starter neste uke. Vi må ha flere detaljer...
01:03:14.145 – 01:03:20.812
...og fler bakgrunnsopplysninger. Militær trening, sykdom, evt. klager.
01:03:21.027 – 01:03:27.196
Forstått? lkke helt, sir.
01:03:27.576 – 01:03:33.531
Samler jeg opplysninger i tilfelle saken får et uventet utfall?
01:03:33.79 – 01:03:39.033
Nei. Vi vil bare være klar hvis dette skulle ende i retten.
01:03:39.213 – 01:03:44.29
lkke se noe suspekt i det. Jeg skal prøve å la være.
01:03:44.802 – 01:03:47.803
Du kan gå.
01:03:51.142 – 01:03:56.349
Loganville, Wilmington, Coronado, Bedsford. Det er verre enn vi trodde.
01:03:57.565 – 01:04:04.943
Se på Texas. Fire... fem baser. Så slipper vi snart unna DeHaven.
01:04:05.114 – 01:04:10.571
Hun mister 6000 militære og 4000 sivile arbeidsplasser. 350 millioner.
01:04:10.912 – 01:04:14.661
Det er seks måneder til valget. Forsvarsdepartementet sparker henne.
01:04:22.215 – 01:04:27.091
Hør her, Jordan. Washington følger situasjonen nøye.
01:04:27.554 – 01:04:30.721
De snakker om deg. Jeg har sett avisa.
01:04:31.058 – 01:04:38.104
Privat er alt dokumentert. Fra frokosten til bh størrelsen din.
01:04:38.273 – 01:04:44.442
Hvorfor sier du dette? Store symboler blir skyteskiver.
01:04:45.447 – 01:04:51.735
Mange ønsker at du ikke fullfører. Ønsker du det?
01:04:53.456 – 01:04:58.034
Jeg prøver bare å advare deg. Å få deg til å tenke...
01:04:58.294 – 01:05:03.205
La meg advare deg. Jeg skal fullføre.
01:05:03.549 – 01:05:10.051
Jo mer folk bryr seg, desto mer sta blir jeg. Jeg kommer ikke hjem.
01:05:10.265 – 01:05:16.599
Det er ikke det jeg vil. Både ja og nei. Forstår du?
01:05:18.064 – 01:05:22.144
Har du fortsatt vanskelig for å ta beslutninger?
01:05:22.694 – 01:05:26.395
Vær på vakt, Jordan.
01:05:30.827 – 01:05:33.283
Jeg må gå. Vent litt...
01:05:40.963 – 01:05:48.84
S.E.R.E. TRENINGSLEIR Captiva Island, Florida
01:05:49.138 – 01:05:55.307
Overlevelse, nærkamp, motstand og flukt. Nå gjelder det, folkens!
01:05:55.561 – 01:05:58.811
Området er på åtte kvadratkilometer.
01:05:59.148 – 01:06:05.234
Når dere finner målet, så få mest mulig informasjon og stikk!
01:06:05.53 – 01:06:11.153
For tidlig tilbaketrekning straffes. Blir dere fanget er straffen verre.
01:06:11.369 – 01:06:13.907
Velkommen til SERE!
01:06:15.165 – 01:06:18.747
Klar, reis dere!
01:06:19.127 – 01:06:21.748
30 sekunder!
01:06:22.047 – 01:06:25.083
Første mann klar! Hopp!
01:07:27.989 – 01:07:32.402
Hvor har de kastet oss av? På linje 21 0.
01:07:33.829 – 01:07:39.914
Vi skifter til kanal 5 som taktikk. Koseprat på den ordinære kanalen.
01:07:40.169 – 01:07:43.703
Til 21 0, Slovnik.
01:07:43.922 – 01:07:47.754
Kom igjen, Cortez. Gå!
01:08:07.655 – 01:08:09.482
Fire klikk, 226.
01:08:13.912 – 01:08:18.574
Hun aner ikke hvor vi skal. Hold kjeft!
01:08:25.549 – 01:08:30.376
Cortez og Slovnik på venstre flanke. Vi andre fortsetter.
01:09:10.97 – 01:09:13.544
Hun hadde rett.
01:09:13.89 – 01:09:18.351
En ødelagt klokke har rett to ganger om dagen.
01:09:30.907 – 01:09:36.744
Mål forut, Cortez. Nytt samlingssted, min posisjon.
01:09:49.301 – 01:09:55.007
McCool og Newberry til høyre. Flea blir med meg.
01:10:04.817 – 01:10:11.235
Film fra alle vinkler. Tell våpen, kjøretøy og fiender. Få rangen deres.
01:10:11.449 – 01:10:16.194
Slov og Cortez sjekker antenneforhold.
01:10:18.414 – 01:10:21.914
Det er ingen der. Hverken fanger eller vakter.
01:10:22.168 – 01:10:24.624
Kanskje det var litt for lett.
01:10:25.964 – 01:10:30.673
Cortez... Klokka ti, McCool!
01:10:32.179 – 01:10:36.591
Hva faen gjør dere?
01:10:36.85 – 01:10:41.311
Tilbake til stillingen. Dere bringer enheten i fare!
01:10:41.563 – 01:10:45.857
Det er en ordre. Kom tilbake! Hva i helvete gjør de?
01:10:49.196 – 01:10:52.814
Nei, Slov... Bare en suvenir.
01:10:53.826 – 01:10:56.447
Nei, mann!
01:11:00.958 – 01:11:04.244
Velkommen til sommerleiren, barn!
01:11:06.047 – 01:11:11.338
Den som ikke forventer noe, blir ikke skuffet!
01:11:11.761 – 01:11:14.845
Tilbake til samlingspunktet.
01:11:25.9 – 01:11:28.189
Helvetes dritt!
01:11:28.486 – 01:11:31.606
Flytt hånda. Sitt helt stille.
01:12:04.149 – 01:12:08.064
Er du ok, Flea? Ja, ja.
01:12:13.867 – 01:12:18.079
Hvem har kommandoen her? Noen offiserer her?
01:12:20.332 – 01:12:23.452
Er du offiser? Dra til helvete.
01:12:27.84 – 01:12:31.043
Hvem har kommandoen her?
01:12:33.971 – 01:12:38.883
Det har jeg! Det var dumt.
01:12:44.899 – 01:12:47.77
Så du har kommandoen?
01:12:49.07 – 01:12:52.071
Inn i buret med ham!
01:12:56.87 – 01:12:59.195
Inn med ham. Fort!
01:13:05.712 – 01:13:08.548
Kasse 3.
01:13:14.888 – 01:13:18.174
Våkne opp, søta!
01:13:22.188 – 01:13:26.684
lkke la dem knekke deg! Slapp av!
01:13:34.826 – 01:13:39.037
Jeg hadde engang en leilighet på denne størrelsen.
01:13:41.124 – 01:13:48.005
Vi klarer det, ikke sant? Jeg gjorde ikke det forrige gang.
01:13:49.049 – 01:13:56.925
Hva skjedde? Klaustrofobi. Men jeg kom over det.
01:13:59.518 – 01:14:02.223
Er du såret?
01:14:05.148 – 01:14:09.645
lkke la dem bruke meg mot deg. Uansett hva.
01:14:18.746 – 01:14:21.237
Hva er problemet ditt?
01:14:21.499 – 01:14:26.92
Har du slått deg eller er du såret? Er du såret, flyr vi deg i land.
01:14:27.296 – 01:14:32.883
Men da er du ferdig her. Ellers fortsetter vi.
01:14:33.177 – 01:14:35.668
Gi oss et svar!
01:14:39.934 – 01:14:42.852
Jeg har bare slått meg!
01:14:43.813 – 01:14:46.483
Et tappert svar.
01:14:48.735 – 01:14:53.693
En gang til. Har du slått deg, eller er du såret?
01:14:57.452 – 01:15:00.904
Ut med det, mann! Hva sier du?
01:15:02.332 – 01:15:10.043
Slutt med det pisset. Hvor er de? Så slipper du ut.
01:15:11.508 – 01:15:14.675
Han er ferdig.
01:15:39.704 – 01:15:42.907
Hva heter din far?
01:15:43.666 – 01:15:47.96
Det er et enkelt spørsmål. Svar meg eller blø.
01:15:48.171 – 01:15:51.955
Hva heter din far? Far.
01:15:56.263 – 01:16:03.06
Har du noen søsken? Dick, Jane og Spot.
01:16:07.191 – 01:16:14.937
Er du sulten? Hva livretten din? Egg og skinke.
01:16:15.616 – 01:16:18.7
Egg og skinke...
01:16:25.501 – 01:16:30.578
Hvorfor bar du ikke den sårede ut? Var han for tung
01:16:30.882 – 01:16:34.926
eller var du bare redd?
01:16:35.261 – 01:16:39.97
Du får ikke noe ut av meg. Sett meg ut i buret igjen.
01:16:45.021 – 01:16:49.482
Dette er et bur! Skal jeg være redd?
01:16:51.069 – 01:16:54.853
Helt inn i din elendige livmor. Det er min øy!
01:17:04.207 – 01:17:05.618
Jack...
01:17:07.461 – 01:17:10.213
Jack... Har du problemer med dette, Max?
01:17:12.508 – 01:17:14.999
Så dra til helvete!
01:17:31.277 – 01:17:37.232
Vet du hva som foregår der inne? Jeg vet ikke en dritt.
01:17:41.704 – 01:17:45.488
Synes du at vi skal skåne kvinner, løytnant?
01:17:47.252 – 01:17:50.787
Faen ta deg! Godt at vi er enige.
01:18:01.141 – 01:18:06.384
To er fortsatt på frifot! Hvor er de?
01:18:07.314 – 01:18:09.805
Dere kan stoppe dette.
01:18:10.275 – 01:18:14.225
Gi meg en brukbar informasjon, og hun slipper!
01:18:31.964 – 01:18:35.914
Hold ut, O'Neil. Vil du si noe?
01:18:36.886 – 01:18:42.225
Du holder kjeft. Han dreper deg!
01:18:46.813 – 01:18:51.854
Har du tenkt på hva som kan skje? Ja, ja. Akkurat som mennene.
01:18:55.405 – 01:19:01.657
Du bør vite hva du kan forvente. Lærer jeg noe av å blø?
01:19:04.498 – 01:19:09.124
Faen! Dette er en øvelse, O'Neil! Mr Newberry!
01:19:09.503 – 01:19:14.248
Vil du sette en stopper for dette? Svar ham, O'Neil!
01:19:14.675 – 01:19:16.833
Du holder kjeft!
01:19:46.958 – 01:19:49.531
Du ser pen ut.
01:19:49.878 – 01:19:53.044
Start ikke på noe du ikke kan fullføre.
01:20:15.154 – 01:20:18.357
Du er litt av en helt.
01:20:33.464 – 01:20:40.712
Jeg redder livet hennes, gutter. Og deres også.
01:20:41.055 – 01:20:46.132
At hun er her gjør oss sårbare...
01:20:46.561 – 01:20:53.442
-...og det bør dere ikke være i kamp. Stabssersjant...
01:20:54.069 – 01:20:58.647
Finn et annet liv, løytnant! Sug pikken min!
01:21:42.41 – 01:21:45.411
Du gikk over streken der inne,
01:21:47.081 – 01:21:50.45
og det skal ikke skje igjen.
01:21:56.549 – 01:22:03.68
Jo da. Men kanskje ikke med deg, disse gutta eller meg.
01:22:04.015 – 01:22:09.01
Hun er ikke problemet. Det er vi.
01:22:09.229 – 01:22:15.102
Hun klarte SERE treningen. Hun er jaggu god.
01:22:15.444 – 01:22:20.865
"Newsweek" vil skrive historien... Takk skal du ha, Peter.
01:22:21.116 – 01:22:25.328
Vi snakker om det på kontoret.
01:22:26.539 – 01:22:31.248
"Newsweek"... Bra. De kommer når du er pensjonist.
01:22:31.794 – 01:22:38.164
De vil stenge fem baser. De gjorde det samme med Resnik i California,
01:22:38.468 – 01:22:41.255
og han ble ikke gjenvalgt.
01:22:41.721 – 01:22:47.142
Vi venter til vi ser det på CNN. Du fikk ikke den lista uten grunn.
01:22:48.479 – 01:22:52.179
Vil de gjøre en hestehandel? De venter på telefon fra deg.
01:23:16.193 – 01:23:19.562
Skulle gjerne vært der. Du har hørt det?
01:23:19.821 – 01:23:23.404
De sa det på nyhetene. Jøss, mer reklame.
01:23:25.16 – 01:23:30.155
Vi skal ha liten grillfest på stranda. Blir du med?
01:23:30.541 – 01:23:36.793
Gutta har bedt meg på en drink. Framskritt.
01:23:37.089 – 01:23:40.707
Det går sakte og gjør vondt, men jeg tror at de støtter meg.
01:23:41.761 – 01:23:45.296
Et øyeblikk, så går du skyss.
01:24:00.572 – 01:24:06.408
Besøkte du Flea? Ja. Benet blir bra, men resten...
01:24:06.703 – 01:24:12.077
Tar de han inn igjen. Ja, men lar de ham fullføre?
01:24:12.584 – 01:24:17.579
De kan bli kvitt deg hvis de vil. Jeg er her fortsatt.
01:24:18.966 – 01:24:21.587
Godt gjort.
01:24:23.262 – 01:24:28.552
Ja? Jeg liker deg bedre når du drikker.
01:24:29.226 – 01:24:35.062
Jeg liker deg bedre når jeg drikker. Nå er det drammer!
01:24:38.819 – 01:24:41.192
Et par stykker til!
01:24:43.991 – 01:24:49.864
Ok, folkens. Vi har vært igjennom mye dritt. Skål for livet.
01:24:51.499 – 01:24:56.838
Husker dere denne...? "Sug pikken min!"
01:25:00.3 – 01:25:05.923
Styr dere litt. Du, Jordan. Jeg...
01:25:09.017 – 01:25:13.43
Du er ok. Jeg må ut herfra.
01:25:29.371 – 01:25:34.247
Det raker ikke meg, men forlat de drittsekkene.
01:27:09.891 – 01:27:13.391
"Bør noen gripe inn før G.I. Jane gjør marinen til latter?"
01:27:27.659 – 01:27:30.067
Herregud...
01:27:38.462 – 01:27:45.841
l virkeligheten har vi alltid backup. To er en, en er ingen. Forstått?
01:27:46.137 – 01:27:53.136
Sjefen vil se O'Neil. Inn til sjefen, O'Neil.
01:27:57.106 – 01:28:02.183
De venter, løytnant. Admiral Gallow og løytnant Burke...
01:28:02.487 – 01:28:06.983
...fra den militære anklagerens stab. Ta plass.
01:28:07.993 – 01:28:13.746
Jeg vil si dette på en pen måte.
01:28:14.374 – 01:28:23.296
Det sies at du har seksuell omgang med ditt eget kjønn.
01:28:23.675 – 01:28:29.796
Ordrett: "Sett i selskap med en annen kvinnelig offiser
01:28:30.099 – 01:28:34.642
på en måte som er upassende for en offiser."
01:28:35.396 – 01:28:43.439
Antyder noen at jeg er lesbisk? Du har ikke plikt til å uttale deg.
01:28:43.779 – 01:28:46.697
Dette er en uformell samtale.
01:28:46.991 – 01:28:52.412
Hvor kommer bildene fra? Kilden er en del av etterforskningen.
01:28:52.747 – 01:28:55.783
De ble altså sendt anonymt.
01:28:56.459 – 01:29:02.96
Det er ikke sant. Det har ikke skjedd noe mellom løytnant Blondell og meg.
01:29:03.341 – 01:29:07.635
Jeg synes også dette er smakløst.
01:29:08.013 – 01:29:15.724
Du skal samarbeide med anklageren og NIS, så får du en kontorjobb.
01:29:16.897 – 01:29:22.104
Dette er... Noen prøver å sabotere treningen min.
01:29:22.319 – 01:29:29.318
Du kan gjøre prøven igjen hvis... Jeg klarer det ikke en gang til.
01:29:31.745 – 01:29:34.117
Jeg vil ikke ta prøven om igjen,
01:29:34.415 – 01:29:39.373
og heller ikke sitte på et kontor på grunn av denne stygge anklagen.
01:29:39.628 – 01:29:44.041
Jeg ber om å få bli i avdelingen eller bli hjemsendt.
01:29:44.467 – 01:29:51.383
Det lød som et ultimatum. Oppfatt det som De vil.
01:29:54.435 – 01:29:57.887
Rolig. Det er meg de er ute etter.
01:31:11.097 – 01:31:15.973
Hei... Jeg fikk ikke fikset gassen.
01:31:23.527 – 01:31:30.574
Du har vel hørt det? Ja. Jeg har hørt altfor mye.
01:31:42.505 – 01:31:46.585
En stund ønsket jeg at du ikke ville klare det.
01:31:47.134 – 01:31:52.84
Så du kunne være hos meg. l sikkerhet.
01:31:53.891 – 01:31:58.6
Jeg ville ha deg for meg selv.
01:32:01.232 – 01:32:05.526
Men da hadde du vært umulig.
01:32:18.792 – 01:32:21.33
Jeg elsker deg.
01:32:36.268 – 01:32:39.803
Se på dette.
01:32:43.192 – 01:32:46.608
Se på det. Vi bytter.
01:32:54.579 – 01:33:00.534
Anklageren fikk det tirsdag via fax. Jeg fikk det onsdag morgen.
01:33:04.38 – 01:33:07.05
Har du sett dette?
01:33:12.472 – 01:33:15.508
Hva ser du?
01:33:16.393 – 01:33:21.6
Se på høyre side. Helvete...
01:33:25.11 – 01:33:29.404
Hvor viktig er dette for deg?
01:33:29.865 – 01:33:33.316
Jeg bare spør. lkke noe annet.
01:34:00.606 – 01:34:03.358
Se her, Jordan...
01:34:05.319 – 01:34:10.61
l Tennessee stenger man Fort Meyers og Brantwood Air Force depotet.
01:34:10.866 – 01:34:15.279
l Texas stenger man ingen militærbaser.
01:34:15.663 – 01:34:21.666
Forrige uke ville de stenge fem baser. Hva sier det deg?
01:34:21.961 – 01:34:28.165
...for å få balanse belastes ingen enkeltstater med stor utgifter.
01:34:28.468 – 01:34:34.257
Kommisjonen har først og fremst arbeidet i nasjonens interesse.
01:34:34.474 – 01:34:43.68
Naturligvis forventer vi kritikk, men vi vil minne alle om...
01:34:44.818 – 01:34:51.984
Unnskyld, mr Burnham. Vi tar pause fram til lunsj.
01:34:56.038 – 01:35:03.12
Jeg har hørt det og vil gjerne snakke med deg, Jordan. Men ikke nå.
01:35:03.462 – 01:35:08.089
Fint, senator. Bildene var veldig fine.
01:35:08.509 – 01:35:15.39
Vi fikk tatt noen bilder, men til senere offentliggjøring.
01:35:15.725 – 01:35:21.977
Hvordan endte de opp i marinen? Det må du spørre dem om.
01:35:22.231 – 01:35:29.064
Må jeg spørre andre, blir det CSpan.
01:35:29.405 – 01:35:33.024
Kom her, Jordan.
01:35:36.913 – 01:35:42.37
Mine notater, takk. Lukk døra.
01:35:52.93 – 01:35:58.766
Nesten hver dag er jeg tvunget til å ta de mest horrible beslutninger.
01:35:59.019 – 01:36:04.014
Oftest handler det om politisk overlevelse, og det er greit.
01:36:04.441 – 01:36:08.854
Så hvis du venter at jeg skal unnskylde det jeg gjorde
01:36:09.196 – 01:36:12.4
må du ha god tid.
01:36:12.783 – 01:36:20.329
Si at du ikke forrådte meg og ødela min karriere for egen vinnings skyld.
01:36:21.125 – 01:36:28.089
Anklagene frafalles, og du kan fortsette karrieren her i Washington.
01:36:28.383 – 01:36:35.88
Du ville vel ikke rote rundt i jungelen med en flokk karer etter deg?
01:36:36.224 – 01:36:43.852
Jeg ha valget. Valget er hverken ditt eller mitt.
01:36:44.232 – 01:36:49.607
Amerikanerne er ikke klar til å sende sine døtre i krig.
01:36:49.988 – 01:36:55.03
Det vet du ikke. Jo. Alle meningsmålinger sier det.
01:36:55.327 – 01:37:01.615
Sier du at en kvinnes liv er mer verd enn en manns?
01:37:02.001 – 01:37:07.126
At hennes død er et større tap? lngen politiker...
01:37:07.506 – 01:37:12.002
...vil la kvinner komme hjem i en kiste. Særlig jeg.
01:37:17.058 – 01:37:21.387
Du ville aldri klart det likevel.
01:37:21.687 – 01:37:25.851
Hvorfor i helvete satte du dette i gang da?
01:37:27.318 – 01:37:33.57
Ærlig talt hadde jeg ikke trodd at du ville gjøre det så bra.
01:37:33.867 – 01:37:38.529
Jeg trodde du ville klare to uker. "Dingding. Vi er populære."
01:37:43.126 – 01:37:49.129
Er man populær i Washington, trenger man ikke De Ti Bud.
01:37:52.302 – 01:37:59.135
Hva ville minister Hayes si hvis han visste at du solgte meg
01:37:59.601 – 01:38:02.97
for baser og stemmer.
01:38:04.356 – 01:38:08.437
Hva får deg til at tro at han ikke vet det?
01:38:11.405 – 01:38:16.992
lkke lek politikk med meg. Det er du ikke stor nok til.
01:38:17.37 – 01:38:22.791
Tro ikke at jeg bare vil se på mens folk griser meg til.
01:38:23.167 – 01:38:28.542
De anklagene må annulleres, senator. Og du skal gjøre det i dag.
01:38:28.965 – 01:38:32.085
Eller hva?
01:38:32.427 – 01:38:37.172
Liker du forbanna folk? Bare vent.
01:38:42.02 – 01:38:44.345
Jeg kan ikke trekke meg nå.
01:38:44.689 – 01:38:49.233
Tenk deg om før du gjør deg selv til latter. Du har ikke bevis!
01:38:49.653 – 01:38:52.82
Du har lært meg at beskyldninger er nok.
01:38:55.284 – 01:39:01.037
Du spiller et høyt spill her. Jeg spiller ikke.
01:39:08.422 – 01:39:14.508
Greit. Jeg skal få deg inn igjen.
01:39:28.109 – 01:39:33.151
Gutter... Kom og se hvem som er tilbake.
01:39:34.741 – 01:39:37.611
Kom hit, løytnant!
01:39:41.748 – 01:39:47.335
Jeg vet ikke hvor du har vært, og jeg gir blaffen.
01:39:48.964 – 01:39:52.878
Jeg er glad for å se deg også.
01:39:56.179 – 01:39:59.181
Mr Wickwire! Ja, stabssersjant!
01:39:59.516 – 01:40:04.474
Alle mann er visst våkne, så dere stiller til mønstring nå!
01:40:04.772 – 01:40:09.683
Javel, stabssersjant! Få opp farten!
01:40:12.78 – 01:40:17.359
Klar til andre omgang? Ja, stabssersjant.
01:40:18.411 – 01:40:22.574
BEREDSKAPSØVELSE l MIDDELHAVET
01:40:35.762 – 01:40:38.632
Er du klar? Drittsekk!
01:40:38.973 – 01:40:45.854
Newberry! Har du vært på beredskapsøvelse før?
01:40:46.148 – 01:40:51.106
lkke i Middelhavet. Det er farlig å bli tatt til fange.
01:40:51.653 – 01:40:57.526
Myndighetene vet vi kommer, men det gjør ikke mannskapet på kraftverket.
01:40:57.91 – 01:41:03.497
Husker du han de tok da han satte sprengladninger på en oljerigg?
01:41:03.749 – 01:41:06.322
Hva var det han het?
01:41:06.669 – 01:41:12.672
Han prøvde å forklare at det var en øvelse. Men de snakket bare arabisk.
01:41:12.925 – 01:41:15.167
Døde han i fengsel?
01:41:15.553 – 01:41:21.009
Jeg håper bare at dere er klare. Du er så full av dritt!
01:41:21.35 – 01:41:25.479
Hvordan ville du like å sitte i arabisk fengsel?
01:41:25.813 – 01:41:29.147
Etter et halvt år med deg melder jeg meg nok frivillig.
01:41:30.193 – 01:41:34.107
Hallo, hallo! Dette er kapteinen!
01:41:34.405 – 01:41:39.992
Vi avbryter øvelsen for å slutte oss til kampenheten "Tango Chaser".
01:41:40.286 – 01:41:46.491
Vi setter kurs mot fiendtlig farvann. Gjør alle enheter kampklare. Takk.
01:41:48.962 – 01:41:54.917
Iran eller Irak? Libya. En satellitt er på vei dit.
01:41:55.177 – 01:42:00.966
Og den har bestemt seg for å lande midt i Gadaffis bakhage.
01:42:01.266 – 01:42:07.352
Vår ettersøkningsenhet Scorpion har allerede vært i nedslagssonen.
01:42:07.606 – 01:42:11.853
Problemet er at tilbaketrekningen er gått i vasken.
01:42:12.194 – 01:42:15.943
Dine folk er de eneste i nærheten med riktig trening,
01:42:16.282 – 01:42:19.615
og dere skal hjelpe til med tilbaketrekningen
01:42:20.161 – 01:42:24.159
Si fra nå hvis du mener at de ikke klarer det.
01:42:27.043 – 01:42:30.827
Vi skal klare det, sir. Utmerket.
01:42:32.34 – 01:42:36.552
Vi befinner oss tre mils utenfor Libyas kyst
01:42:36.886 – 01:42:41.762
med et hangarskip innenfor rekkevidde. Kallesignal "Las Vegas".
01:42:42.1 – 01:42:45.932
Enheten deres rykker inn på stranda her,
01:42:46.271 – 01:42:51.811
tar kontakt med Scorpion og hjelper dem ut. Uten å bli oppdaget.
01:42:52.402 – 01:42:59.319
Har man funnet satellitten? Deler av den. De er på vei ut nå.
01:42:59.701 – 01:43:03.865
"Las Vagas" kaller Scorpion.
01:43:04.456 – 01:43:12.084
Tilbaketrekningsgruppa er på vei. Si fra til ETA. Over.
01:43:13.257 – 01:43:17.586
Forstått, "Las Vegas". ETA om cirka 1 time og 20 minutter.
01:43:17.97 – 01:43:25.93
Forstått, Scorpion. Samlingssted på følgende koordinater.;
01:43:26.187 – 01:43:30.896
32151486. Jeg gjentar...
01:43:32.36 – 01:43:37.022
Er det en KH Subhunter satellitt? Forklar, løytnant.
01:43:38.324 – 01:43:47.328
KH 12B er atomdrevet. Plutoniumet er laget for å overleve nedslaget.
01:43:47.709 – 01:43:50.663
Og til våpenframstilling.
01:43:51.254 – 01:43:55.122
De kjenner drillen, stabssersjant. Ja, dessverre.
01:44:02.724 – 01:44:04.551
Noen som ikke er klare?
01:44:13.068 – 01:44:16.069
Innerste luke stengt!
01:44:29.877 – 01:44:35.038
LIBYAS KYST
01:45:05.957 – 01:45:07.95
Klar bane!
01:45:08.335 – 01:45:11.336
Sett opp kommunikasjon, mr McCool.
01:45:13.757 – 01:45:16.793
Gå og finn dem.
01:45:46.54 – 01:45:50.918
Løytnant... Bevegelse på posisjon klokka 2.
01:45:52.505 – 01:45:54.83
Forstått.
01:46:02.182 – 01:46:05.218
Jeg har fortsatt fire.
01:46:14.152 – 01:46:16.726
Helvete!
01:46:20.867 – 01:46:27.202
Grensevakter. En lurvete flokk. Og midt i feltet vårt.
01:46:27.499 – 01:46:32.79
2530 mann med ulike våpen. AKer, SKSer og noen RPGer.
01:46:33.005 – 01:46:36.456
Scorpion må omdirigeres.
01:46:36.8 – 01:46:43.598
Kom inn, Wickwire. Hører du meg, Wickwire?
01:46:43.891 – 01:46:46.762
Klarer du det? Stand by.
01:46:47.186 – 01:46:51.136
Hører du meg, Wick?
01:46:51.649 – 01:46:55.943
lngen kontakt. Jeg holder utkikk. Gå tilbake.
01:46:56.237 – 01:46:59.523
Nei, jeg ser best. Du går tilbake.
01:46:59.824 – 01:47:02.861
Gå, løytnant. Forstått.
01:47:08.667 – 01:47:11.074
Søk dekning!
01:47:13.672 – 01:47:18.666
Et kjøretøy er på vei mot deg.
01:47:20.053 – 01:47:23.422
Vær helt rolig. Han kjører nok videre.
01:47:29.229 – 01:47:34.188
Nei, så heldige er vi ikke. Bli nede.
01:47:44.954 – 01:47:50.79
Skal du gripe inn, så la det foregå i stillhet.
01:47:51.127 – 01:47:54.081
Behersk pusten din.
01:47:56.674 – 01:47:59.592
Han er på vei.
01:48:00.011 – 01:48:05.171
Drøyt sju meter. Diger kar. Ta ham bakfra.
01:48:08.728 – 01:48:12.856
Han nærmer seg på din venstre side.
01:48:14.693 – 01:48:17.943
Tre meter. Rett bak deg.
01:48:29.75 – 01:48:35.206
Han snur. Skal jeg? Nei. Jeg gjør det.
01:48:37.591 – 01:48:43.712
Han kommer. To en halv meter, to...
01:48:44.098 – 01:48:46.423
Jeg tar ham. Nei.
01:48:50.271 – 01:48:53.889
Tilbake til stranda! Fort!
01:49:05.036 – 01:49:07.574
Det er sjefen.
01:49:16.381 – 01:49:20.842
Chaser Alpha kaller Chaser! Hører dere meg?
01:49:21.136 – 01:49:26.012
Har du kontakt? Du er heldig. Stand by.
01:49:26.725 – 01:49:29.299
Vi møter fiendtlig aktivitet!
01:49:29.603 – 01:49:35.938
Anmoder om koordinater til en ny rute. Over.
01:49:37.695 – 01:49:42.57
Vi hører deg, Chaser Alpha. Videresender til "Las Vegas".
01:49:42.867 – 01:49:50.957
Ber om helikopterstøtte også! Forstått. "Las Vegas" får beskjed.
01:49:53.961 – 01:49:56.001
Vi må få båtene på vannet.
01:49:56.339 – 01:50:00.882
Når vi ikke fram til samlingsstedet, går Scorpion ned.
01:50:01.219 – 01:50:05.086
La det være igjen en båt til oss. Jeg venter på sjefen.
01:50:16.902 – 01:50:21.03
Granater. Han er ferdig. Han rekker det ikke.
01:50:21.239 – 01:50:25.533
Finn kartet. Cortez tar baktroppen. Henter vi likene?
01:50:25.786 – 01:50:27.944
Ja, for helvete. Hjelp meg, Wick.
01:50:28.33 – 01:50:31.829
Han kommer ikke tilbake denne veien?
01:50:34.294 – 01:50:41.377
Vi er her, sjefen er her. Han går mot sydvest og ut til havet.
01:50:42.011 – 01:50:45.546
Skynder vi oss, kan vi rekke fram og stoppe fienden.
01:50:45.765 – 01:50:49.015
Har du snakket med sjefen om det, eller er du synsk?
01:50:49.685 – 01:50:53.019
Jeg tror det er riktig.
01:50:53.397 – 01:50:57.265
Det høres ut som et skudd i blinde. Hysj!
01:50:59.07 – 01:51:03.649
Ta tre båter og vent på nye instrukser fra "Las Vegas".
01:51:04.993 – 01:51:08.693
Vi andre blir og hjelper sjefen ut.
01:51:26.557 – 01:51:30.851
Meddelelse fra "Las Vegas"!
01:51:31.395 – 01:51:37.813
Ny posisjon 026752. Jeg gjentar...
01:51:42.907 – 01:51:49.87
Forstått, "Las Vegas". Men båtene kommer, ikke sant?
01:51:50.373 – 01:51:56.376
"Las Vegas" bekrefter og beklager det som skjedde. Slutt.
01:51:56.671 – 01:51:58.996
Slutt.
01:51:59.465 – 01:52:02.17
Vi går.
01:52:10.727 – 01:52:13.183
Her?
01:52:14.481 – 01:52:18.099
Perfekt for et parallelt bakhold. Vi kan ta dem.
01:52:22.114 – 01:52:25.031
Ok, da gjør vi det.
01:53:11.748 – 01:53:14.286
Kaller Wickwire!
01:53:26.763 – 01:53:29.93
Hva har du, Cortez? lngen ting.
01:53:30.517 – 01:53:37.35
Wick her. Tenker vi det samme? Det fins ikke andre utveier.
01:53:37.65 – 01:53:41.101
Det er noen busker mot syd som kan dekke ham,
01:53:41.362 – 01:53:45.062
men det ligger for høyt. Dette er noe dritt.
01:53:50.162 – 01:53:54.706
Sjefen er på vei med helvetes mye trøbbel.
01:53:55.042 – 01:53:57.58
Gjør dere klare, gutter!
01:54:08.306 – 01:54:13.348
Vent litt, gutter! Jeg har ham på 30 meter!
01:54:15.647 – 01:54:18.268
20 meter! Løp, mann! Vi har dem!
01:54:19.985 – 01:54:22.024
Dekk ham!
01:54:23.989 – 01:54:27.405
Han er såret! Fyr av bombene nå!
01:54:28.076 – 01:54:32.952
Han blir drept! Chaser Alpha kaller "Las Vegas"!
01:54:37.962 – 01:54:40.334
Tilbaketrekning!
01:54:42.174 – 01:54:44.748
Han er truffet igjen!
01:54:45.845 – 01:54:48.715
Skyt, skyt! Dekk ham!
01:54:55.855 – 01:54:59.022
Jeg går inn, McCool!
01:55:13.498 – 01:55:16.119
Kom igjen, nå!
01:55:20.505 – 01:55:22.628
Skyt!
01:55:32.06 – 01:55:36.389
Røyk, Newberry! Vi må stikke nå.
01:55:37.315 – 01:55:40.186
Bli nede!
01:55:45.031 – 01:55:47.653
Gå tilbake!
01:55:54.249 – 01:55:58.461
Dine folk? Høres sånn ut.
01:56:54.102 – 01:56:58.266
Vi drar! Bli liggende, sjef!
01:57:11.537 – 01:57:14.823
Han lever! Gi meg plass!
01:57:16.292 – 01:57:19.661
Alle mann er om bord! Vi drar, for helvete!
01:57:34.686 – 01:57:37.603
For noe faenskap.
01:57:37.897 – 01:57:41.101
Hvordan har han det? Bra!
01:57:47.491 – 01:57:51.025
O'Neil! Jeg blir med deg igjen når som helt.
01:57:56.917 – 01:58:01.579
Og dette må jeg høre på. Er Tango 9 på vei med lasta?
01:58:01.839 – 01:58:07.96
Gruppelederen her. Lasta er i god behold, og vi er på vei hjem.
01:58:24.654 – 01:58:27.275
Velkommen om bord. Takk.
01:58:30.785 – 01:58:33.62
Velkommen om bord, sir. Takk.
01:58:36.332 – 01:58:39.417
Velkommen om bord, sir. Takk.
01:58:43.965 – 01:58:47.417
Velkommen om bord, sersjant. Takk.
01:58:50.68 – 01:58:53.136
Velkommen om bord, sir.
01:59:02.943 – 01:59:05.73
Velkommen om bord, ma'm.
01:59:48.865 – 01:59:51.321
jeg har aldri sett et vilt dyr synes synd på seg selv
01:59:51.66 – 01:59:54.281
en fugl kan falle stivfrossen til jorden
01:59:54.621 – 01:59:57.741
uten noen gang å synes synd på seg selv
02:00:13.891 – 02:00:17.805
Velkommen til CRT utvelgelsesprogram.
02:00:18.187 – 02:00:25.483
Dere har meldt dere til den hardeste treningen i historien.
02:00:26.654 – 02:00:32.989
Jeg gir nå kommandoen til stabs361 sersjant John James Urgayle.
02:00:38.708 – 02:00:43.703
Jeg har aldri sett et vilt dyr synes synd på seg selv
02:00:44.047 – 02:00:48.59
En fugl kan falle stivfrossen til jorden
02:00:49.302 – 02:00:54.807
uten noen gang å synes synd på seg selv.
02:00:55.1 – 02:01:00.142
Til båtene! Få opp farten.