SUBS.is
with subtitles
//

Inception (2010) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Inception
2010
Inception.2010.trailer3.amir_t6262.srt
inception_TS .v2 .amir_t6262.srt
Inception.srt
Inception.Making.of.2010.BluRay.720p.AC3.x264-for.HD-bits.ro fa.srt
Inception (2010) DVDRip mkv - H264 - 560MB. ShAaNiG.MAXSPEED.srt
Inception 2010 DVDRip XviD-JAMMO.srt
Subtitles
Subtitle content
Inception.Making.of.2010.BluRay.720p.AC3.x264-for.HD-bits.ro fa.srt
00:00:01.835 – 00:00:07.923
مردي كه نظريه‌ي خيلي افراطي‌اي داشت
00:00:15.682 – 00:00:18.767
حدود ده سال پيش بود که ...کارم روي پروژه
00:00:18.935 – 00:00:20.06
اينسپشن شروع کردم...
00:00:20.228 – 00:00:26.275
خيلي علاقه مند شده بودم که فيلمي در مورد خواب و رويا ها بسازم
00:00:26.443 – 00:00:30.612
رابطه اي بين زندگي ما در بيداري و زندگي ما در خواب
00:00:31.656 – 00:00:34.366
اين فکر در مورد خواب خيلي من رو به هيجان مياورد
00:00:34.534 – 00:00:37.786
خوابي که همه چيزش توسط ...انديشه هاي خودمون خلق ميشه
00:00:37.954 – 00:00:40.08
که شما تجربش رو دارين...
00:00:40.248 – 00:00:44.543
براي يه فيلمساز موضوع خيلي خوبي به شمار مياد
00:00:47.047 – 00:00:49.715
خود فيلمنامه اصلا شبيه چيزي ...نبود که 8 سال پيش نوشت و
00:00:49.883 – 00:00:52.593
و همين طوري گذاشت توي کشو بمونه...
00:00:55.43 – 00:00:57.514
هر دو سالي که اون يه فيلم رو به اتمام مي رسوند
00:00:57.682 – 00:01:01.31
ميرفت سراغ کشو و کمي در موردش فکر مي کرد
00:01:03.313 – 00:01:06.148
در هر سال من سعي ميکردم يه نسخه متفاوت ازش بنويسم
00:01:06.316 – 00:01:08.525
سعي ميکردم براي فيلمي کوچيکتر بنويسم
00:01:08.693 – 00:01:11.862
و اون چيزي که من دائما طرحش رو ميرختم ...اين بود که شما به زودي زود وارد
00:01:12.03 – 00:01:16.283
افکاري مشديد که ميتونست ذهن يک انسان رو... ...در بر بگيره، اون چيزي که دنياي واقعي مي تونست
00:01:17.744 – 00:01:19.953
ايجاد کنه رو شما در ابعاد... بزرگتر و وسيع تري مي ديد
00:01:22.04 – 00:01:25.751
مواد و ابزاري که در فيلم هم به کار ميرفت هم تقريبا بايد در ابعاد بزرگي مي بودن
00:01:29.047 – 00:01:31.006
مطمئنا اينسپشن ..به بررسي
00:01:31.174 – 00:01:33.634
اجمالي تجربه کلي مردم... در خواب هم پرداخته
00:01:33.802 – 00:01:37.054
بيشتر اينسپشن رو بر اساس ...خواب هايي که خودم ديدم نوشتم
00:01:37.222 – 00:01:39.681
و مقداريش رو هم از قرائن و.... پيش بيني هايي که کرده بودم
00:01:40.6 – 00:01:44.394
ولي چيزي که به اندازه کافي ...بين همه مردم مشترک بود
00:01:44.562 – 00:01:48.065
و مردم قادر به بازگو کردنش بودن... اين بود که در خواب نمي ميريد
00:01:48.233 – 00:01:51.026
وقتي که شما در خواب مي ميريد از خواب بلند ميشيد
00:01:51.486 – 00:01:55.114
چيزهاي مثل ضربه و سقوط هاي ناگهاني شما رو از خواب بلند مي کنن
00:01:55.281 – 00:01:56.615
به نظر ميرسيد که اين اصل در همه مردم مشترک باشه
00:01:56.783 – 00:02:00.244
با توجه به صحبت هايي که با مردم شد همگي اين نکته رو تصديق مي کردن
00:02:00.537 – 00:02:04.665
احساس کردم اين خيلي مهمه که همه ...معيار هايي که به خواب مربوط ميشن رو
00:02:04.833 – 00:02:06.416
با همديگه مخلوط کنم...
00:02:07.127 – 00:02:10.17
هر چيز مشترکي که اجازه ميداد ...با تجربه اي که تماشاچي ها از
00:02:10.338 – 00:02:12.297
خواب هاشون دارن ارتباط بر قرار کنه...
00:02:12.465 – 00:02:16.702
زنجيره اي از حوادثي خارق العاده
00:02:17.595 – 00:02:21.265
کريس اغلب در مورد جهان معماري "اشِر" صحبت ميکرد
00:02:21.432 – 00:02:23.35
....که همه چيز روي همديگه ساخته شدن
00:02:23.518 – 00:02:26.854
و پر از لايه و جريان بي پاياني از... آفرينش و خلقت هستند
00:02:27.856 – 00:02:28.939
....بنا بر رابطه اي که
00:02:29.107 – 00:02:31.859
...من از ديدگاه کاراکتر خودم داشتم مي تونم بگم...
00:02:32.026 – 00:02:35.028
اگه همه اين خواب ها براي کاب واقعيت دارن
00:02:35.196 – 00:02:37.447
من مجبورم به اين قضيه احساسي برخورد کنم
00:02:37.615 – 00:02:41.285
يا عبارت ديگه ، همه چيز بايد احساسي باهاشون برخورد ميشد
00:02:41.744 – 00:02:45.122
خواب شباهت هاي زيادي با فرآيند فيلمسازي داره
00:02:45.29 – 00:02:49.459
شخصيت ها و يا مجموعه از شخصيت هايي هستن که به انجام عملي مبادرت مي ورزند
00:02:50.295 – 00:02:53.38
اون ها خالقن ...افرادي که يک دنياي کامل براي افراد
00:02:53.548 – 00:02:55.966
حاضر در خواب يا فيلم ميسازن...
00:02:57.594 – 00:03:00.888
و اينسپشن سعي داشت فيلمي باشه که ...در همه احتمالات مهيج و
00:03:01.055 – 00:03:03.473
...و استعداد هاي نامحدود ذهن انسان...
00:03:03.641 – 00:03:06.31
به کاوش بپردازه...
00:03:21.201 – 00:03:24.244
مهمترين انگل غيرقابل نابودي چيه؟
00:03:24.412 – 00:03:28.332
باكتري؟ ويروس؟
00:03:28.499 – 00:03:29.708
انگل روده‌اي؟
00:03:29.876 – 00:03:31.084
...آه
00:03:31.252 – 00:03:33.086
... چيزي كه آقاي كاب ميخوان بگن اينه كه
00:03:33.254 – 00:03:34.463
.يه فكر
00:03:35.59 – 00:03:38.133
بهبودناپذير، به شدت مُسري
00:03:38.301 – 00:03:42.387
وقتي كه فكري وارد ذهن آدم شد .تقريبا غيرممكنه كه بتوني نابودش كني
00:03:50.98 – 00:03:53.732
معماري ژاپني داراي ظاهر ...منحصر به فردي هست و
00:03:53.9 – 00:03:56.318
از رنگ بندي هاي بي نظيري درش بهره بردن
00:03:56.486 – 00:03:59.404
...من ميخواستم قلعه اي بسازم
00:03:59.572 – 00:04:03.325
...شبيه قلعه هاي بين قرن ها 15 و 16 ميلادي...
00:04:03.493 – 00:04:07.079
که مردي امروزي و مدرن درِش... سکونت داره
00:04:07.246 – 00:04:10.499
...و من تعدادي نمونه از معماري
00:04:10.667 – 00:04:15.671
ستني در ژاپن پيدا کردم که به صورتي کاملا... نو و جديد بازسازي شده بودن
00:04:15.838 – 00:04:18.757
مکاني صيقلي و جلا داده شده با نور پردازي مدرن
00:04:18.925 – 00:04:21.677
کريس ديد و کمي فکر کرد و گفت ...اين خيلي عجيب و جادوييه"
00:04:21.844 – 00:04:24.388
"خيلي ازش خوشم مياد... و از اينجا بود که کارمون رو آغاز کرديم
00:04:24.555 – 00:04:26.431
قلعه خيلي جالب چيدمان شده بود
00:04:26.599 – 00:04:30.56
چون در قسمتي از رويا زمين لرزه هايي رخ ميداد
00:04:30.728 – 00:04:33.188
در حالت عادي اگه شما بخواين ...يک زمين لرزه روي دکور ايجاد کنيد
00:04:33.356 – 00:04:35.857
ميتونيد از چند ريسمان براي کار استفاده کنيد
00:04:36.025 – 00:04:38.652
که باعث تکون خوردن اشيا ميشه و خيلي راحت حرکت روي اشيا پياده ميشه
00:04:38.82 – 00:04:42.155
ولي به خاطر بزرگي دکور و حجم کار اين کار عملي نبود
00:04:42.323 – 00:04:45.575
والي فيستر (تصوير بردار) ...در اينکه داستان چطوري بايد
00:04:45.743 – 00:04:47.869
جلوي دوربين پياده بشه خلاقيت زيادي داره
00:04:48.037 – 00:04:50.914
ما دستگاه هاي متفاوت زيادي ...رو براي ساخت زمين لرزه
00:04:51.082 – 00:04:53.625
بر روي دوربين امتحان کرديم...
00:04:53.793 – 00:04:56.378
ولي در موقع تست کمي ماشيني و غير طبيعي بودن
00:04:56.546 – 00:05:00.716
...پس همه افکت هاي مربوط به زمين لرزه
00:05:00.883 – 00:05:03.385
رو به روش قديمي انجام داديم... فقط با تکون دادن دوربين
00:05:03.553 – 00:05:06.179
...و با مقدار زيادي از جلوهاي ويژه که
00:05:06.347 – 00:05:11.143
کريس کوبولد ناظر جلوه هاي ويژه... درشون تخصص داشت ترکيب کرديم
00:05:11.31 – 00:05:13.353
...ما بايد هميشه به خاطر ميداشتيم
00:05:13.521 – 00:05:16.273
که قراره يک زمين لرزه رخ بده ...پس بايد
00:05:16.441 – 00:05:21.028
مجسمه ها و گلدان ها و تکه هاي لباس به اين سمت و اون سمت بيفتن
00:05:21.195 – 00:05:24.614
ما براي ريختن آوار(کم وزن) جعبه هايي رو ....در بالا قرار داديم
00:05:24.782 – 00:05:27.367
و وقتي که کليد مورد نظر رو فشار... ...ميداديم ، در زير جعبه باز ميشد
00:05:27.535 – 00:05:29.202
و محتوياتش فرو ميرخت...
00:05:29.37 – 00:05:32.289
ما همه چيز رو از قبل امتحان کرديم تا صدمه اي به "لئو" نرسه
00:05:32.457 – 00:05:35.167
اون در ميان آوار مي دويد اينکه چيزي روش بيفته
00:05:35.334 – 00:05:38.086
و ميله هاي که اطرافش ميفتاد و خرده شيشه هايي که پشت سرش ميرخت
00:05:38.254 – 00:05:40.172
و از اونجايي که لئو تمرکز خيلي دقيقي داشت
00:05:40.339 – 00:05:43.717
منظورم اينکه وقتي مي گفتيد در اين موقع بايد اينجا باشي ، اون دقيقا در همون نقطه قرار ميگرفت
00:05:43.885 – 00:05:46.595
وقتي مي گفتي از نقطه آ به ب برو کاملا دقيق طبق طرح شما جلو ميرفت
00:05:46.763 – 00:05:50.14
و اين باعث ميشد که ايجاد افکت رو صحنه اون خيلي راحت تر باشه
00:05:50.308 – 00:05:53.268
ايجاد سيل توي قلعه به صورتي که توي فيلم ...واقعي باشه کريس کوبولد
00:05:53.436 – 00:05:56.146
رو خيلي درگير خودش کرد...
00:05:56.314 – 00:05:59.441
...ما ميتونستيم بازيگر رو دقيقا روبروي
00:05:59.609 – 00:06:02.652
اين سيل عظيم و بزرگ قرار بديم...
00:06:02.82 – 00:06:03.987
کريس طرحي رو ريخته بود
00:06:04.155 – 00:06:07.449
...اينکه يه کانتينر بزرگ پر از آب داشته باشيم
00:06:07.617 – 00:06:10.202
که به شيوه سنتي آبش رو خالي کنيم...
00:06:11.079 – 00:06:14.206
ولي ظاهرا اين کار فقط براي يه بدل کار کاربرد داشت
00:06:14.373 – 00:06:18.126
مشخصا ما نمي تونستيم يه بازيگر رو تنهايي نزديک چنين چيزي بذاريم
00:06:18.294 – 00:06:19.544
حتي يه بدل کار هم به همين صورت
00:06:19.712 – 00:06:22.214
بعد کريس و گروهش فکر ديگه اي کردن
00:06:22.381 – 00:06:25.801
يک روش بسيار هوشمندانه در استفاده از استوانه هاي پر از هوا
00:06:26.177 – 00:06:28.136
...ما آب رو با استفاده از
00:06:28.304 – 00:06:32.432
محفظه هواي با فشار زيادي... يکي يکي وارد محوطه ميکرديم
00:06:32.6 – 00:06:35.185
و به خاطر اينکه آب از ارتفاع ...بيست متري از
00:06:35.353 – 00:06:36.603
...طريق پنجره ها..
00:06:36.771 – 00:06:39.523
وارد ميشد يه جورايي مثل موجي... بود که سمت دوربين حرکت ميکرد
00:06:39.69 – 00:06:43.318
ميدونيد که 200 گالون آب وزن زيادي هست
00:06:43.486 – 00:06:46.655
...پس آب با فشار حداکثر 150 پوند
00:06:46.823 – 00:06:49.324
در هر اينچ مربع وارد اتاق کرديم...
00:06:49.492 – 00:06:51.66
ما ميخواستيم آب کم کم به داخل سرازير بشه
00:06:51.828 – 00:06:55.997
نه مثل روش قبلي که آب رو ناگهاني خالي کنيم
00:06:56.165 – 00:06:58.416
همه اين شات ها رو مجبور بوديم در همون دفعه اول بگيريم
00:06:58.584 – 00:07:00.752
اين صحنه کلي کار داشت اگه دفعه اول موفق به گرفتن تصوير نميشديم
00:07:00.92 – 00:07:02.712
اون وقت تو بد مخمصه اي مي افتاديم
00:07:02.88 – 00:07:06.216
چون حدود سه يا چهار هزار گالون آب توي صحنه فيلمبرداري بود
00:07:29.031 – 00:07:30.407
.فكر نكنم موفق بشه .بيدارش كن
00:07:56.058 – 00:07:58.852
يه سکانس از فيلم فروپاشي پاريس بود
00:07:59.02 – 00:08:05.775
فروپاشي کافه اي که نزديک آريادني بود ....تلاش داشتيم که بيننده خواب
00:08:05.943 – 00:08:10.447
در حالي که داره آگاه ميشه از اينکه... ...داره خواب مي بينه ، خطر بي ثباتي جهان
00:08:10.615 – 00:08:15.035
فروپاشي دنياي خواب رو هم به تصوير بکشيم...
00:08:15.203 – 00:08:19.206
صحنه انفجار کافه از دو جنبه براي ما چالش ايجاد کرده بود
00:08:19.373 – 00:08:23.835
...اول اينکه کريس ميخواست کل صحنه انفجار
00:08:24.003 – 00:08:25.837
در مرکز پاريس صورت بگيره...
00:08:26.005 – 00:08:29.007
...و مردم پاريس هم خيلي دوستانه
00:08:29.175 – 00:08:30.425
باهاش برخورد نکردن...
00:08:30.593 – 00:08:34.554
پس موقعي که باهاشون صحبت کرديم ...که قراره چه کاري انجام بشه
00:08:34.722 – 00:08:38.016
چهره خيلي عبوسي پيدا کردن... پس اين اولين مشکلمون بود
00:08:38.184 – 00:08:40.06
...دومين مشکلمون اين بود که کريس ميخواست
00:08:40.228 – 00:08:42.854
لئوناردو و الن پيج رو دقيقا توي صحنه داشته باشه
00:08:43.022 – 00:08:44.94
...کريس کوبولد براي ساخت انفجار
00:08:45.107 – 00:08:48.151
از آزادسازي هواي فشرده شده استفاده کرد...
00:08:48.319 – 00:08:53.156
ما ابتدا اون روي چند نفر آزمايش کرديم و سپس به لئو و الن نشون داديم
00:08:53.324 – 00:08:55.325
و گفتيم که قراره چنين کاري رو انجام بديم
00:08:55.493 – 00:08:58.703
درسته و همينطوري يه ماشين داشتيم که بايد واژگون ميشد
00:08:58.871 – 00:09:01.498
و همينطور يه موتور سيکلت
00:09:01.666 – 00:09:05.46
همه اينا بود بعلاوه کلي جلوه ويژه که بعدا بهشون اضافه ميشد
00:09:05.628 – 00:09:08.129
ما بارها و بارها اين صحنه رو آزمايش کرديم
00:09:08.297 – 00:09:11.591
منظورم اينه که من خودم حداقل سه يا چهار بار جلوي اين انفجار نشستم
00:09:11.759 – 00:09:14.928
پس من اولين کسي بودم که تجربه اين کار رو داشتم
00:09:15.096 – 00:09:16.471
ميدونستم به چه شکلي انجام ميشه
00:09:16.639 – 00:09:19.849
هر چند بايد بگم که موقعي که فيلمبرداري ....کرديم افراد زيادي
00:09:20.017 – 00:09:22.269
مثل لئو و الن اونجا نشسته بودن...
00:09:22.436 – 00:09:24.187
اونا توي يک ناحيه امن نشسته بودن
00:09:24.355 – 00:09:27.482
جايي که فنجون هاي يکبار مصرف کاغذي هم نبايد تکون ميخوردن
00:09:28.192 – 00:09:31.152
من هميشه ميدونستم که اين سکانس ...به ميزان بسيار زيادي به جلوه هاي
00:09:31.32 – 00:09:35.448
ويژه نياز پيدا مي کنه ولي براي من خيلي مهم بود که
00:09:35.616 – 00:09:37.367
که تا جاي ممکنه همه چيز توسط دوربين گرفته بشه
00:09:37.535 – 00:09:40.954
تا بچه هاي جلوه هاي ويژه شانس بيشتري براي ارائه کار بهتر داشته باشن
00:09:41.122 – 00:09:44.124
...اينکه چيزي بسازن يا چيز هايي که
00:09:44.292 – 00:09:47.836
که توي دنياي واقعي هست رو با استفاده از تصوير برداري به صحنه اضافه کنن
00:09:48.004 – 00:09:50.797
اونا توي آرشيوشون چيزاي زيادي دارن که ازشون در صحنه ها بهره ببرن
00:09:50.965 – 00:09:54.426
کاري که ما در جلوه هاي ويژه انجام ميداديم ايجاد خرابي هاي بيشتر بود
00:09:54.593 – 00:09:56.845
به خصوص تيکه سنگ ها و چوب ها و خاک ها
00:09:57.013 – 00:10:00.181
ما ميتونستيم چيزاي زيادي رو به صحنه اضافه کنيم
00:10:00.349 – 00:10:03.852
که فيلمبرداريشون در روز ممکن نيست چيزهاي سخت و محکم
00:10:04.02 – 00:10:07.731
خرده سنگ ها ، خرده شيشه ها اسباب و وسايل و ظروف شکسته
00:10:07.898 – 00:10:10.734
و از اينجور چيزها ، پس اون چيزي که شما مي بينيد با واقعيت ترکيب ميشه
00:10:10.901 – 00:10:13.069
و بعد از اين سطح به يه سطح بالاتر ديگه ميرسن
00:10:13.237 – 00:10:15.53
سطحي که خطرناکتره و فروپاشي داره
00:10:15.698 – 00:10:19.701
...کريس با اين نظريه و تفکر اومد که ما
00:10:19.869 – 00:10:21.953
..در حال تماشاي انفجارهايي...
00:10:22.121 – 00:10:24.289
با سرعت هاي متفاوت که در زيرآب فيلمبرداري شدن هستيم
00:10:24.498 – 00:10:28.46
...بچه ها در شرکت "دابل نگاتيو" تعداد زيادي طرح
00:10:28.627 – 00:10:30.837
و ايده هاي علمي(رياضي) و منطقي... جامعي رو ارائه کردن
00:10:31.005 – 00:10:33.423
به خصوص در مورد خرابکاري هاي اين صحنه توسط يک سيستم که با تکرار و تغيير اندازه
00:10:33.591 – 00:10:36.176
اشکال ساده ، اشکال پيچيده اي ايجاد ميکرد... پس موقعي که انفجاري رخ ميداد
00:10:36.385 – 00:10:39.637
همه قطعات و اشيا ريز ريز ميشدن و اگه شما به اين قطعات ريز ريز شده نگاه کنيد
00:10:39.805 – 00:10:41.222
اون ها هم خرد ميشن و هم (چرخش دارن(برعکس ميشن
00:10:41.39 – 00:10:44.476
و من فکر کردم که اين واقعا ...ميتونه روش خيلي خوبي براي
00:10:44.643 – 00:10:48.772
نشون دادن اين موضوع باشه که ذهن انسان ...اين پتانسيل رو داره که
00:10:48.939 – 00:10:52.232
در خواب به مرحله اي ميرسه که ميتونه بدون هيچ محدوديتي به ايجاد کارهاي خيلي پيچيده برسه
00:10:52.4 – 00:10:53.734
پيچيدگي در جزئيات
00:11:08.417 – 00:11:10.502
... اگه اين فقط يه خوابه پس چرا جلوي صورتت
00:11:11.921 – 00:11:13.254
.هيچوقت فقط يه خواب نيست
00:11:13.422 – 00:11:17.425
وقتي صورتت پر از خرده شيشه بشه، واقعا دردناكه .وقتي در خواب هستي، انگار در واقعيتي
00:11:17.593 – 00:11:19.427
اين يه برنامه‌ي نظامي بوده .روياي مشترك يه برنامه‌ي آموزشي بوده
00:11:19.595 – 00:11:23.014
براي سربازان براي تمرين تيراندازي و مبارزه با يكديگر
00:11:23.182 – 00:11:25.016
.بعدش از خواب بيدار ميشدن
00:11:25.184 – 00:11:26.81
يه مهندس معمار چه نقشي اين وسط داره؟
00:11:26.977 – 00:11:30.188
يه نفر بايد خواب رو طراحي كنه، مگه نه؟
00:11:30.94 – 00:11:33.316
چرا 5 دقيقه ديگه به ما وقت نميدي؟
00:11:40.449 – 00:11:42.826
من هميشه عاشق کارهاي موريس اشر بودم
00:11:42.993 – 00:11:45.787
و در تعدادي از کارهاي بسيار ...فوق العادش به شرح
00:11:45.955 – 00:11:48.581
پارادوکس و نامتناهي بودن پرداخته...
00:11:49.625 – 00:11:53.086
من سعي داشتم که يه بررسي برو روي مفهوم پلکان پنروز داشته باشم
00:11:53.254 – 00:11:57.257
پله هايي که نامتناهي و تموم نشدني هستن اينکه چطور ميشه در جهان واقعي اونا رو ساخت؟
00:11:57.425 – 00:11:59.426
آيا تو جهان واقعي هم معادلش رو داريم؟
00:11:59.593 – 00:12:01.678
و ما هم تعداد زيادي از ..اين پله هاي ساخته شده رو
00:12:01.846 – 00:12:03.888
که فقط به صورت فيزيکي ...ساخته شده بودن رو ديديم
00:12:04.056 – 00:12:07.1
که از شگردهاي مختلف براي فريب دادن شخص استفاده کرده بودن
00:12:07.268 – 00:12:08.476
خيلي واضح بود که همه اون ها تقلبي بودن
00:12:08.644 – 00:12:11.729
اصلا در دنياي واقعي چنين ساخته اي نيست
00:12:11.897 – 00:12:13.022
...من يک سکانس ساختم
00:12:13.19 – 00:12:16.401
که فقط از طريق يک زاويه چنين کاري انجام ميشد
00:12:16.569 – 00:12:19.279
زاويه اي که يک خطاي چشمي ايجاد ميکرد باعث ميشد حالت پلکان پنروز ايجاد بشه
00:12:19.447 – 00:12:21.281
کريس تحقيقات خودش ...رو کرده بود
00:12:21.449 – 00:12:24.617
و تصميميش رو گرفته بود که اين پلکان پنروز بايد به چه صورتي باشه
00:12:24.785 – 00:12:26.161
اولين سوالي که از :من کرد اين بود که
00:12:26.328 – 00:12:30.498
آيا ميتوني يه پلکان پنروز واقعي براي من بسازي؟
00:12:30.666 – 00:12:32.417
و منم گفتم البته که ميشه
00:12:32.585 – 00:12:35.712
ولي حقيقتش تقريبا غير ممکنه
00:12:35.88 – 00:12:38.256
صحنه فيلمبرداري که انتخاب کرده بوديم
00:12:38.424 – 00:12:41.384
يه ساختمان بلااستفاده در يک... ...شرکت بازي سازي بود که
00:12:41.552 – 00:12:44.512
از در ساخت اون از فولاد و شيشه... استفاده شده بود
00:12:44.68 – 00:12:46.931
يه ساختمان زيبا و شيک و امروزي
00:12:47.099 – 00:12:49.184
...و ما هم راه پله رو به همون شکلي
00:12:49.56 – 00:12:52.52
که راه پله هاي اون ساختمان بود طراحي کرديم
00:12:52.688 – 00:12:55.148
پس بدين صورت بود که راه پله ما هم جزئي از اون ساختمون بود
00:12:55.316 – 00:12:58.735
پله ها بايد طوري ساخته ميشدن ...وقتي از يک زاويه بهشون نگاه مي کنيد
00:12:58.903 – 00:13:03.531
بالاترين راه پله با پايين ترين راه پله در يک راستا قرار بگيرن
00:13:03.699 – 00:13:05.533
پس کاري که جلوه هاي ويژه ...بايد انجامش ميداد اين بود که
00:13:05.701 – 00:13:08.119
...يک مدل کامپيوتري از اون رو درست کنيم...
00:13:08.287 – 00:13:13.208
تا اندازه و ابعاد دقيق پله اي که بايد ساخته ميشد دستمون بياد
00:13:13.375 – 00:13:15.877
و اين که دوربين براي فيلمبرداري در... ...کجاي اين فضاي سه بعدي
00:13:16.045 – 00:13:17.587
قادر هست فيلم بگيره...
00:13:17.755 – 00:13:20.048
از محاسبات رياضي زيادي استفاده شد
00:13:20.216 – 00:13:24.219
چون که بايد نوع لنزي که استفاده مي کرديم اينکه اين لنز در چه فاصله يا ارتفاعي قرار مي گيره
00:13:24.386 – 00:13:25.803
و اينکه دوربين بايد به سمت پايين رها بشه
00:13:25.971 – 00:13:29.432
به اين صورت که بيننده متوجه حقه به کار رفته نشه
00:13:29.6 – 00:13:33.895
جلوه ويژه اي که در اين صحنه استفاده کرديم براي حذف حقه ها بود
00:13:34.063 – 00:13:36.189
حقه هايي که پله رو نامتناهي نشون ميدادن
00:13:36.357 – 00:13:40.693
براي اينکه بيننده متوجه حقه نشه
00:13:40.861 – 00:13:42.403
کارمون خيلي حساس و خطرناک بود
00:13:42.571 – 00:13:47.408
به خاطر چشمگير بودن اين صحنه بايد با دقت زياد و سنجيده شده کار ميشد
00:13:53.082 – 00:13:54.832
ميبيني؟
00:13:58.587 – 00:13:59.754
.پارادوكس
00:13:59.922 – 00:14:01.256
...پس با حلقه‌هاي بسته مثل اين
00:14:01.423 – 00:14:04.259
ميتوني مرزهاي خوابي .كه ميسازي رو مخفي كني
00:14:04.426 – 00:14:06.719
اين لايه‌ها چقدر بزرگ بايد باشه؟
00:14:06.887 – 00:14:10.014
هر اندازه ميتونه باشه .از يك طبقه تا كل يه شهر
00:14:10.182 – 00:14:13.351
ولي بايد آنقدر پيچيده باشه كه .بتونيم از تصاوير ذهني مخفي بشيم
00:14:13.519 – 00:14:14.936
مثل يه هزار تو؟ - .آره ... يه هزار تو -
00:14:15.104 – 00:14:16.396
.و حتي بهتر از هزارتو
00:14:16.564 – 00:14:19.315
در اين حالت وقت بيشتري داريم، قبل از اينكه تصاوير ذهني ما رو بگيرن؟
00:14:19.483 – 00:14:21.276
.دقيقا
00:14:21.443 – 00:14:25.78
.ناخودآگاه من بنظر آروم و مودب مياد - .صبر كن تا ناآروم بشه -
00:14:36.041 – 00:14:40.211
چندين بار در حين بازنويسي فيلمنامه ...و صحبت هاي که با لئو داشتم
00:14:40.379 – 00:14:43.881
متوجه شدم که تصور اين قطار باربري در فيلم موضوع خيلي مهمي به شمار مياد
00:14:44.049 – 00:14:47.343
و در مدتي که قرار نيست خواب دچار آشفتگي بشه
00:14:47.511 – 00:14:49.137
خواب دچار هرج و مرج بشه
00:14:49.305 – 00:14:52.39
خطري که در ناخودآگاه ذهن کاب هست نشان داده ميشه
00:14:52.558 – 00:14:55.268
خطري که مي تونه در ...بدترين وضعيت ممکن
00:14:55.436 – 00:14:59.647
المان و عناصر عجيب و ناشناخته اي رو به خواب وارد کنه
00:14:59.815 – 00:15:02.567
باعث ميشد که تاثيرات شگرفي بر روي فيلم داشته باشيم
00:15:02.735 – 00:15:07.113
که من فکر مي کنم که باعث ميشه يه فيلم اکشن به سطح بالاتري برسه
00:15:07.281 – 00:15:08.906
موقعي که براي اولين بار فيلمنامه رو ديدم
00:15:09.074 – 00:15:11.659
يه قطاري بود که از وسط شهر رد ميشد
00:15:11.827 – 00:15:13.578
و من پيش خودم فکر ميکردم که اين خيلي فوق العادست
00:15:13.746 – 00:15:17.79
و من ميدونستم که به احتمال 90 يا 100درصد توي دوربين خواهد بود
00:15:17.958 – 00:15:20.126
يکمي سخت هست که شما بتونيد ...در مرکز لس آنجلس
00:15:20.294 – 00:15:22.337
خط آهن پيدا کنيد :پس با خودم گفتم
00:15:22.504 – 00:15:26.257
چه کار فني بايد صورت بگيره؟
00:15:26.425 – 00:15:28.718
جواب خيلي ساده بودم ...بايد قطار روي يه
00:15:28.886 – 00:15:33.598
بارکش ميزاشتيم و به شهر مياورديم
00:15:33.766 – 00:15:35.767
در ابتدا ما اتوبوس رو در نظر گرفته بوديم
00:15:35.934 – 00:15:39.062
ولي جايي براي جوش دادن پيدا نکرديم و به يک حمل کننده بزرگتر نياز بود
00:15:39.229 – 00:15:43.566
پس من روي بارکش هاي کانتينر يا کاروان تحقيق کردم که همين رو انتخاب کرديم
00:15:43.942 – 00:15:46.653
ما يه بارکش از شرکت استرلينگ خريديم و طولش رو افزايش داديم
00:15:46.82 – 00:15:51.115
که طول بارکش از محور جلو تا محور عقب 36 فوت ميشد
00:15:51.283 – 00:15:54.327
اطراف بارکش از چوب چند لايه ساخته شده بود
00:15:54.495 – 00:15:56.12
خيلي ساده و با موادي براق و روشن
00:15:56.288 – 00:16:00.833
قسمت پاييني قطار از پشم شيشه ساخته شده بود
00:16:01.001 – 00:16:05.63
که براي قالب گيري از قسمت ها و چرخ هاي واقعي خود قطار استفاده کرده بوديم
00:16:05.798 – 00:16:08.8
روي ظاهر و بافت همه چيز کار شده بود
00:16:09.134 – 00:16:13.513
از جلو ، نيم اين سازه رو با فولاد نرم ساختيم
00:16:13.681 – 00:16:17.892
و فکر کنم يک و نيم تن ...فولاد براي
00:16:18.06 – 00:16:20.937
کابين جلويي قطار به کار رفت
00:16:21.105 – 00:16:22.188
..تا مطمئن بشيم ...
00:16:22.356 – 00:16:25.483
موقعي که قطار به اشياي مشخص شده برخورد مي کنه
00:16:25.651 – 00:16:27.985
مثل ضربه زدن به ماشين هاي اطرافش
00:16:28.153 – 00:16:31.072
شکستگي رخ نميده به ماشين ها ضربه بزنه و لهشون کنه
00:16:31.24 – 00:16:34.242
اين کاري بود که بايد انجام ميشد و خيلي ترسناک بود
00:16:34.66 – 00:16:38.788
من احساس کردم که اين صحنه يه مشکلي داره ، اينکه به بيننده بفهمونيم که
00:16:38.956 – 00:16:43.376
يک ناسازگاري رخ داده و احساس نکنه که اين فقط يه قطار معموليه که داره رد ميشه
00:16:43.544 – 00:16:44.961
...يکي از روش هاي که ما
00:16:45.129 – 00:16:48.756
در لحظات آخر بود که ما تصميم گرفتيم تعداد زيادي ماشين رو براي له کردن جلوش بزاريم
00:16:48.924 – 00:16:51.259
در ابتدا يک يا دو ماشين بود ...ولي بعدا متوجه شديم
00:16:51.427 – 00:16:54.595
يک صف از ماشين ها نيازه
00:16:54.763 – 00:16:55.805
و اين نکته رو ...هم متوجه شديم که
00:16:55.973 – 00:16:59.392
که جاي چرخ ها رو روي آسفالت ...ايجاد کنيم
00:16:59.56 – 00:17:01.519
شما به راحتي متوجه ميشيد که هيچ ريلي براي اين قطار وجود نداره
00:17:01.687 – 00:17:05.064
ولي در حقيقت اين چرخ ها نميتونن روي چنين آسفالتي حرکت کنن و چنين ردي بذارن
00:17:05.232 – 00:17:08.025
پس ما کار رو به بچه هاي :دابل نگاتيو سپرديم و گفتيم
00:17:08.193 – 00:17:11.07
شما ميتونيد روي آسفالت ...يه سري ترک و شکاف ايجاد کنيد
00:17:11.238 – 00:17:14.073
مثل اينکه يه چرخ محکم اين... آسفالت رو خراب کرده؟
00:17:14.241 – 00:17:16.659
و در همون دقايق آخر بود که کار فوق العاده اي انجام دادن
00:17:16.827 – 00:17:18.828
يک سري آسيب و خسارت روي آسفالت اضافه کردن
00:17:18.996 – 00:17:21.456
کار پر دقت و ماهرانه اي بود ...و اين باعث ميشد شما متوجه بشيد
00:17:21.623 – 00:17:23.04
که اين قطار نبايد اينجا باشه...
00:17:26.795 – 00:17:29.589
.اين تو 500 دلاره، ارزش خود كيف پول هم بيشتره
00:17:29.757 – 00:17:31.466
.خب ميشه وقتي ايستادين منو پياده كنين
00:17:31.633 – 00:17:32.633
... متاسفم ولي
00:17:42.352 – 00:17:44.02
!مراقبش باش - !پناه بگيرين -
00:17:44.188 – 00:17:45.313
!نه، نه چه اتفاقي داره ميفته؟
00:17:49.735 – 00:17:51.944
اين توي طرح‌هامون نبود
00:17:52.696 – 00:17:56.699
كاب؟
00:18:45.749 – 00:18:48.709
در طي تابستان ، همه صحنه هايي ...که در هواي آزاد بود
00:18:49.503 – 00:18:51.838
و سکانس هاي شهري ، ما مجبور بوديم در لس آنجلس فيلمبرداري کنيم
00:18:52.005 – 00:18:54.549
که هميشه ميدونستيم برامون ايجاد مشکل مي کنه
00:18:55.676 – 00:18:59.303
کريس اصرار داشت که فيلمبرداري صحنه باران بايد در روز انجام بشه
00:18:59.471 – 00:19:02.807
که اين کار اصلا نرمال نيست
00:19:02.975 – 00:19:07.812
عموما در فيلم ها، شب انجامش ميدن ...چون که با نور پس زمينه
00:19:07.98 – 00:19:10.94
باران خيلي خوب نشون داده ميشه فرض کنيد در حال تماشاي فوتبال در باران هستيد
00:19:11.108 – 00:19:13.317
و ميگن ، اوه چقدر باران ميباره هيچي نمي تونم ببينم
00:19:13.485 – 00:19:15.945
و اين مشکلي هست که فيلمبرداري باران در روز داره
00:19:16.113 – 00:19:20.658
ساخت باران يکي از مشکلترين ...کارهايي هست که در فيلمسازي
00:19:20.826 – 00:19:22.785
صورت مي گيره..
00:19:22.953 – 00:19:25.121
ما اينجا با يه سکانس خيلي بزرگ روبرو هستيم
00:19:25.33 – 00:19:26.789
نه يه صحنه محدود به پياده روي دو نفر
00:19:26.957 – 00:19:31.168
کريس کوبولد و گروهش از برج هاي ...باراني استفاده کردن
00:19:31.336 – 00:19:33.713
که رو يک ميله سوار شده بود و تابحال چنين چيزي نديده بودم
00:19:33.881 – 00:19:37.008
با اين شيوه قادر بوديم در آن واحد دو يا سه بلوک از خيابان باران درست کنيم
00:19:37.175 – 00:19:41.596
و واقعا باراني که درست ميشد خيلي خيلي طبيعي و متقاعد کننده بود
00:19:41.805 – 00:19:46.225
فيلمبرداري در لس آنجلس در زمينه نورپردازي مشکل اساسي پيش روم گذاشته بود
00:19:46.393 – 00:19:48.811
بايد سعي ميکرديم طوري ...باشه که انگار آسمان ابريه
00:19:48.979 – 00:19:50.438
در حالي که آسمان کاملا آفتابي بود...
00:19:54.86 – 00:19:56.569
کريس ميدونست که سر اين موضوع واقعا عرقم در اومده بود
00:19:56.737 – 00:19:59.196
...و من بعد از ماه ها و ماه ها عبادت
00:19:59.364 – 00:20:01.449
...و نيايش براي ابري شدن هوا...
00:20:01.617 – 00:20:03.826
نهايتا تسليم شدم و شروع به تفکر و حل مسئله کردم
00:20:03.994 – 00:20:06.454
...تا دقيقا متوجه بشم که آفتاب در چه زماني
00:20:06.622 – 00:20:09.707
از روز و دقيقا از کجا ميتابه تا بهترين فيلمبرداري رو داشته باشم
00:20:10.959 – 00:20:15.087
و من يک کمک بزرگ و فوق العاده از طرف دستيارم "ري گارسيا" داشتم
00:20:15.255 – 00:20:19.425
کسي که جلوي نور خورشيد رو ...با استفاده از چند وسيله متفاوت مثل
00:20:19.593 – 00:20:23.095
چرثقيل و پرده هاي بزرگ جلوي نور خورشيد رو ميگرفت و تابش نور رو مديريت مي کرد
00:20:23.263 – 00:20:25.848
صفحه ها رو يا روي پشت بام ها ميذاشتيم يا با جرثقيل بالا نگه ميداشتيم
00:20:26.016 – 00:20:30.728
و اين وسيله واقعا به ظاهر فيلم کمک بزرگي ميکرد که توصيفش واقعا سخته
00:20:30.896 – 00:20:33.397
بعضي زمان ها بود که مجبور بوديم نور خورشيد رو با آغوش باز بپذيريم
00:20:33.565 – 00:20:37.109
و هميشه به شوخي ميگفتيم "خب الان توي خوابن ديگه"
00:20:38.82 – 00:20:42.406
بارون زيادي در لس آنجلس نميباره ...و وقتي هم ميباره
00:20:42.574 – 00:20:46.16
خيابون ها به خاطر روغن موتور ...و دود اگزوزها
00:20:46.328 – 00:20:47.828
واقعا لغزنده ميشن...
00:20:49.247 – 00:20:51.207
پس خيابان ها خيلي لغزندن و خيلي هم خطرناک
00:20:51.375 – 00:20:53.834
روي ماشين ها کنترلي نبود
00:20:54.002 – 00:20:56.629
خوشبختانه آسيب يا تصادفي نداشتيم
00:20:56.797 – 00:20:57.964
همه چيز خوب پيش رفت
00:20:59.383 – 00:21:03.094
براي من خيلي مهم بود تا اونجا که امکانش هست همه چيز فيلمبرداري بشه
00:21:03.261 – 00:21:06.847
پس فيلمي که ما در يک محيط بزرگ شهري و از باران گرفتيم
00:21:07.015 – 00:21:09.6
براي اين بود که تلاش داشتيم
00:21:09.768 – 00:21:12.478
تا به بيننده يک تجربه جديد رو منتقل کنيم
00:21:12.646 – 00:21:16.023
طوري که دارن واقعيت رو لمس مي کنن اينطوري توجه بيشتري مي کردن
00:21:26.118 – 00:21:28.285
فيشر رو ببر به اتاق عقبي
00:21:28.453 – 00:21:31.372
.ببرش به اتاق عقبي - چه اتفاقي افتاد؟ -
00:21:31.581 – 00:21:32.999
اون تير خورده؟ داره ميميره؟
00:21:33.166 – 00:21:35.042
.نميدونم - .خداي من -
00:21:35.21 – 00:21:37.67
كجا بودي؟ چه اتفاقي افتاد؟ .يه قطار باري راهم رو بسته بود -
00:21:37.838 – 00:21:39.755
چرا يه قطار باري رو وسط قسمت تجاري شهر گذاشتي؟
00:21:39.923 – 00:21:41.298
من اين كار رو نكردم - پس از كجا اومده بود؟ -
00:21:41.466 – 00:21:43.676
بذار من يه سوالي بپرسم براي چي اونها در كمين ما بودن؟
00:21:43.844 – 00:21:46.929
.اونها تصورات عادي نبودن .اونها براي اين كار تمرين داده شده بودن
00:21:58.358 – 00:22:00.067
بار شيب دار
00:22:00.235 – 00:22:02.528
صحبت هاي زيادي در مورد اينکه چطوري بايد اين صحنه رو ايجاد کنيم داشتيم
00:22:02.696 – 00:22:05.364
و طبق معمولي خبري از ...پرده سبز و
00:22:05.532 – 00:22:08.826
پرده هاي دود دار نبود... گفتيم بياين کار رو شروع کنيم
00:22:08.994 – 00:22:11.579
در حالي که همه مي دونستيم از عهدش برنميايم
00:22:15.208 – 00:22:19.67
براي اينکه صحنه باورپذير باشه بايد همه چيز ، به درستي و منظم کار ميشد
00:22:23.091 – 00:22:25.801
ما يک بار و لابي رو به طور کامل ساختيم
00:22:25.969 – 00:22:28.804
که تا حدود 20 تا 25 درجه شيب رو پشتيباني مي کرد
00:22:31.224 – 00:22:34.56
اين کار يه افکت معمولي و قديمي نيست که شما انتظارش رو داشته باشين
00:22:34.728 – 00:22:38.022
اينکه همه وسايل به اين سمت اون سمت بيفتن
00:22:38.565 – 00:22:41.525
کريس نمي خواست همه وسايل حرکت کنن ...اون فقط ميخواست که
00:22:41.693 – 00:22:45.11
اتفاقات عجيبي ديده بشن... مثلا ، مايعاتي که داخل ليوان ها هست
00:22:45.572 – 00:22:51.059
به سمت يک زاويه ديگه حرکت کنن نه اينکه ليوان حرکتي داشته باشه
00:22:51.286 – 00:22:56.04
چراغ هاي که از سقف آويزون هستن به يک زاويه ديگه منحرف بشن
00:23:00.921 – 00:23:02.797
در اصل ما يک الاکلنگ ساختيم
00:23:02.964 – 00:23:06.675
که بر روي يک اهرم مرکزي بالا و پايين ميرفت
00:23:06.843 – 00:23:09.678
ولي خيلي سخت هست اگه بخواين روي اون بايستيد
00:23:10.222 – 00:23:11.931
و حرکت
00:23:12.098 – 00:23:14.266
ما تست هايي رو از هنرپيشه هاي دست دوم گرفتيم
00:23:14.434 – 00:23:18.687
و حدود يک سوم اونها از لحاظ جسمي آمادگيش رو نداشتن
00:23:18.855 – 00:23:20.773
براي همين بود که ما مجبور بوديم ازشون تست بگيريم
00:23:20.941 – 00:23:23.317
...اصلا نميخواستم که همه بازيگرها رو
00:23:23.485 – 00:23:25.027
...ببرم اونجا و بهشون بگم که...
00:23:25.195 – 00:23:29.323
به اين الاکلنگ خوش آمديد ، نگران... ...نباشيد ، هيچ اتفاقي نمي افته و بعد
00:23:30.158 – 00:23:32.451
ببينم که توي دوربين دستپاچه شدن...
00:23:33.62 – 00:23:36.33
البته فيلم هم خيلي ماهرانه گرفته شده
00:23:36.54 – 00:23:40.084
اين يکي هم بايد بگم در نوع خودش دشوارتر بود
00:23:40.252 – 00:23:42.545
خيلي سخت بود موقعي که صحنه داره کج ميشه خودتون و وسايلتون رو نگه داريد
00:23:42.712 – 00:23:45.631
الان صحنه کج ميشه ، خب؟ دوربين رو محکم نگه دار
00:23:45.799 – 00:23:48.509
مجبور شديم دوربين رو در حالت عمود به زمين قفل کنيم
00:23:48.677 – 00:23:50.553
همينطور که صحنه کج ميشد ...بايد سعي ميکردم
00:23:50.72 – 00:23:54.849
هم خودم رو نگه دارم و هم تجهيزات رو تا همراه صحنه حرکت نکنيم
00:24:03.191 – 00:24:06.777
احساس ميكني؟ در واقع شما .براي اين كار آموزش ديدين، آقاي فيشر
00:24:06.945 – 00:24:10.948
به عجيب بودن تغيير آب و هوا و .جاذبه‌ي زمين توجه كنين
00:24:11.116 – 00:24:14.285
.هيچكدوم اينها واقعي نيستن .شما در خواب هستي
00:24:19.082 – 00:24:21.333
حالا ساده‌ترين راه براي ...اينكه خودتون امتحان كنين
00:24:21.501 – 00:24:25.588
سعي كنين كه به ياد بيارين چطوري به اين هتل اومدين. ميتونين اين كار رو كنين؟
00:24:26.423 – 00:24:27.673
....آره ... خب من
00:24:27.841 – 00:24:30.384
.نفس بكشين، تمرين‌هاتون رو بخاطر بيارين
00:24:40.353 – 00:24:43.063
راهروي چرخش دار افقي که ...در فيلمنامه اومده بود
00:24:43.231 – 00:24:45.357
در ابتدا 40 فوت طولش بود
00:24:45.525 – 00:24:49.028
بعد طولش رو به 60 فوت رسونديم
00:24:49.195 – 00:24:52.615
و بعد کريس احساس کرد که ما به يه راهروي 100 فوتي احتياج داريم
00:24:52.782 – 00:24:56.619
بعد از اينکه با روش ها و اصولي ...که از اين راهرو و صحنه انتظار داشتيم
00:24:56.786 – 00:25:00.623
رو مشخص کرديم، که در اصل يک صحنه معلق درحلقه بزرگ بود
00:25:00.79 – 00:25:04.168
کريس کوبولد يکي از مهندسينش رو که از ابتدا با ما کار مي کرد رو آورد
00:25:04.336 – 00:25:09.381
تا اندازه حلقه اي که بهش نياز داريم رو تعيين کنه و اينکه کار حلقه به چه صورت باشه
00:25:09.549 – 00:25:12.509
چرا که براي ساخت حلقه ميزان زيادي فولاد ساختماني به کار ميرفت
00:25:12.677 – 00:25:14.637
و اين فولاد ها بايد جوش داده ميشدن و حالت بهشون ميدادن
00:25:14.804 – 00:25:17.431
چندين ماه نياز بود تا اين سازه تکميل بشه
00:25:17.599 – 00:25:21.268
هشت حلقه به ضخامت 30 فوت ساخته شده بود
00:25:21.436 – 00:25:25.23
که همگي به همديگه متصل شده بودن و يکي از اون حلقه ها در حال چرخش بود
00:25:25.398 – 00:25:29.318
و با استفاده از يک موتور الکتريکي و ميل هاي متصل به چرخنده انرژيش تامين ميشد
00:25:29.486 – 00:25:31.987
همه چيز بايد دقيق ساخته ميشد با کمترين ميزان خطا
00:25:32.155 – 00:25:34.99
چون اگه تنها فقط يه مشکل کوچيک ايجاد ميشد و ناهماهنگي پيش ميومد
00:25:35.158 – 00:25:37.409
مشکلات زيادي رو ايجاد ميکرد
00:25:37.577 – 00:25:40.245
لرزش و تکان هاي ناگهاني داشت
00:25:40.413 – 00:25:45.084
و مهمترين نکته در ساخت ، دقت و درستي سوار کردن سازه ها و تجهيزات روي هم بود
00:25:45.251 – 00:25:47.962
...ايده استفاده از سانتريفيوژها
00:25:48.129 – 00:25:51.131
براي مقابله با جاذبه در خيلي از فيلم ها استفاده شده بود
00:25:51.299 – 00:25:53.175
که درخشنده ترين فيلم ها اديسه 2001 کوبريک بود
00:25:53.343 – 00:25:58.389
و من خيلي دوست داشتم که استفاده ديگه اي هم از اين فناوري داشته باشم
00:25:58.556 – 00:26:02.226
سعي داشتم يک نمايش سحر انگيز ...از صحنه هاي مبارزه و حرکت دوربين
00:26:02.394 – 00:26:05.145
و بقيه وسايل صحنه داشته باشيم و ...يک کار واقعا کامل به اين شيوه
00:26:05.313 – 00:26:08.399
به دوربين انتقال بديم که تابحال انجام نشده
00:26:08.566 – 00:26:11.735
...همه ابزارها و سايلمون که قرار بود
00:26:11.903 – 00:26:14.822
در صحنه استفاده بشن بايد روي سازه قفل ميشدن
00:26:14.99 – 00:26:17.408
و حتي اگه ميخواستيم صحنه حسش رو منتقل کنه بايد دوربين هم همراهش ميچرخيد
00:26:17.575 – 00:26:21.704
يا اينکه صحنه مي چرخيد و نورپردازي خراب ميشد
00:26:21.871 – 00:26:24.164
پس کار و برنامه ريزي زيادي بايد روش انجام ميشد
00:26:24.332 – 00:26:28.293
وظيفه من اين بود که مشخص کنم
00:26:28.461 – 00:26:33.007
وقتي صحنه ميچرخه نور بايد چطوري باشه يا دوربين در چه وضعيتي قرار بگيره
00:26:33.174 – 00:26:37.344
آيا دوربين بايد جدا از چرخش صحنه فيلم بگيره يا با صحنه بچرخه؟
00:26:37.512 – 00:26:41.306
اگه شما دوربين رو روي زمين قفل کنيد
00:26:41.474 – 00:26:43.475
بيننده اصلا متوجه چرخش زمين نميشه
00:26:43.643 – 00:26:46.979
فقط مي بينه که ما داريم از اينجا به اونجا ميريم
00:26:47.147 – 00:26:50.315
يه بار روي سقف ميپريم يه بار جاي ديگه مي پريم
00:26:50.483 – 00:26:53.402
براي اين کار انجام بشه من نبايد از اين ديد نگاه ميکردم که ميپريم
00:26:53.57 – 00:26:56.113
بايد به خودم مي گفتم ايني که الان روشم زمينه
00:26:56.281 – 00:26:59.199
خيله خب ، اين يکي هم زمينه اينم زمينه
00:27:06.875 – 00:27:10.127
دوباره مي گيريم ، نـــــــــه
00:27:10.295 – 00:27:14.006
جوزف گوردون لويت ، فکر کنم حدود دو هفته اي تمرين داشت
00:27:14.174 – 00:27:16.3
و صادقانه بايد بگم که اون بي نظير بود
00:27:16.468 – 00:27:20.971
با هيجان و اشتياق زيادي کارش رو انجام ميداد
00:27:21.139 – 00:27:23.724
و خودش شخصا همه کارهاش رو به عهده گرفته بود و انجام ميداد
00:27:23.892 – 00:27:25.684
و واقعا هم خوب نتيجه داد
00:27:25.852 – 00:27:28.604
براي اين کار بايد وضعيت رواني و جسماني خوبي داشته باشيد
00:27:28.772 – 00:27:31.106
اگه شما قرار باشه به بيرون نگاه کنيد ، حرکاتتون خراب ميشه
00:27:31.274 – 00:27:33.776
يه حالت تهوع بهتون دست ميده
00:27:33.943 – 00:27:36.07
پس بايد سعي کنيد خودتون رو توي اون محيط جا بديد
00:27:36.237 – 00:27:39.74
من و کارگردان هر دو يکبار امتحان کرديم و اصلا ساده نبود
00:27:39.908 – 00:27:41.408
و جوزف گوردون خيلي بهتر از ما از عهده اين کار بر ميومد
00:27:41.576 – 00:27:45.537
بسياري از فيلم هاي اکشن امروزي در آخر از کامپيوتر کمک زيادي مي گيرن
00:27:45.705 – 00:27:48.332
در حالي که صحنه که ما درش کار مي کرديم
00:27:48.5 – 00:27:51.794
خيلي حساس و دقيق بود اين حلقه دائما در حال چرخش بود
00:27:51.961 – 00:27:55.964
و اين به من بستگي داشت که توازنم رو حفظ کنم و همه چيز عملي بود
00:27:56.132 – 00:27:58.175
و اونا هم فيلم مي گرفتن و همين ،تموم
00:27:58.343 – 00:28:03.472
من عاشق اين کارم هيچ بدلي وجود نداشت
00:28:03.64 – 00:28:06.975
خيلي جالب بود ، خيلي صحنه مشکلي بود ولي در عين حال جذاب
00:28:07.143 – 00:28:10.437
يادمه موقعي که اين صحنه از فيلم رو ديدم
00:28:10.605 – 00:28:15.15
واقعا حيرت انگيز بود و همه راي داديم که کل صحنه در يک شات گرفته بشه
00:28:15.318 – 00:28:17.945
...چون پاسخ فوري که ما در حين
00:28:18.113 – 00:28:21.115
ديدن اين صحنه داشتيم اين بود که اصلا چنين چيزي ممکن نيست
00:28:21.282 – 00:28:23.534
خيلي هوشمندانه طرحش ريخته شده
00:28:24.619 – 00:28:27.579
موقعي که نوبت يه يکي از هتل هاي اتاق رسيد
00:28:27.747 – 00:28:30.541
بازي خيلي متفاوت تر از اون موقعي شد که داخل راهرو بوديم
00:28:30.708 – 00:28:32.543
آسون تر بود ولي خطرناک تر هم بود
00:28:32.71 – 00:28:36.38
چون اگه شما جايي اشتباه ميکرديد
00:28:36.548 – 00:28:38.799
ممکنه بود بيفتيد و آسيب ببينيد
00:28:38.967 – 00:28:42.344
چون که ارتفاع راهرو حدود 8 پا بود
00:28:42.512 – 00:28:44.805
و از بالشتک هاي نرم هم استفاده شده بود که چيزي حس نمي کردي
00:28:44.973 – 00:28:47.641
و اين خيلي مهم نبود ولي الان ارتفاع به 20 يا 30 فوت ميرسيد
00:28:47.809 – 00:28:51.854
بدجوري بود و ما بايد خيلي حواسمون رو جمع ميکرديم تا هيچ
00:28:52.021 – 00:28:53.856
اشتباهي نداشته باشيم
00:28:54.023 – 00:28:57.442
طوري حلقه طراحي شده بود که 6 دور در دقيقه بچرخه
00:28:57.61 – 00:29:00.946
در اين صحنه از بدلکارها استفاده شد چون يک طرف اتاق وسيع بود
00:29:01.114 – 00:29:04.199
و طرف ديگه کوتاه تر و خيلي زود ...معلوم شد که
00:29:04.367 – 00:29:08.12
در حالت 6 دور اونها نمي تونن اون قسمت از اتاق که وسيع تر هست رو طي کنن
00:29:08.288 – 00:29:10.581
تلاش خيلي زيادي نياز داشت پس بايد سرعت رو کم ميکرديم
00:29:10.748 – 00:29:13.083
در حقيقت ما در اين شات بايد
00:29:13.251 – 00:29:15.961
چرخش رو کند و يکبار سريع ميکرديم
00:29:16.129 – 00:29:19.089
اگه اونا در قسمت وسيع هستند
00:29:19.257 – 00:29:21.758
سرعت رو کم ميکرديم بعد موقعي که به قسمت کوتاه تر ميرسيدن
00:29:21.926 – 00:29:23.26
سرعت رو بالا مي برديم
00:29:23.428 – 00:29:27.472
کل همه اين عملياتي که انجام داديم خيلي جالب بود
00:30:09.891 – 00:30:12.559
کوهستان "فورترس"(دژ) واقعا بزرگترين صحنه اي بود که داشتيم
00:30:12.727 – 00:30:14.811
...ولي مهمتر از اون
00:30:14.979 – 00:30:19.066
آماده سازي خود صحنه بود ،کريس ميخواست وقتي از پنجره بيرون رو نگاه مي کنه
00:30:19.234 – 00:30:22.986
و اين مناظر زيباي کوهستان رو مي بينه
00:30:23.154 – 00:30:26.24
به صورت ديجيتالي نباشه
00:30:26.407 – 00:30:30.452
قبل از اينکه کار فيلمبرداري اينسپشن ..."رو شروع کنيم ، من در "کلگري
00:30:30.62 – 00:30:34.039
کانادا روي فيلماي تجاري کار ميکردم و موقعي که اونجا بودم
00:30:34.207 – 00:30:35.749
کريس به من گفت خوب حواست رو جمع کن
00:30:35.917 – 00:30:38.21
ما دنبال يه جا براي فيلمبرداري صحنه برفي مي گرديم
00:30:38.378 – 00:30:40.629
منم گفتم :اينجا رو يه نگاه بنداز
00:30:40.797 – 00:30:42.631
يه پيست اسکيه
00:30:42.799 – 00:30:46.76
ما مجبور شديم سر محل فيلمبرداري ريسک کنيم ، چون به ماگفته شد شايد برف زودتر بياد
00:30:46.928 – 00:30:49.846
چون ما کارمون رو نسبتا زود از نوامبر آغاز کرده بوديم
00:30:50.014 – 00:30:52.474
ما مجبور شديم اين ريسک رو بکنيم چرا که صحنه بزرگي بود و فردي
00:30:52.642 – 00:30:57.938
که براي اين کار در نظر گرفته شده بود مجبور بود کارش رو از ماه آگوست شروع کنه
00:30:58.106 – 00:31:00.857
حدود يک هفته قبل از اينکه به کانادا بريم هيچ برفي نبود
00:31:01.025 – 00:31:05.32
همه چيز به خاطر همين برف برنامه ريزي شده بود و خيلي خيلي عصبي و نگران شده بوديم
00:31:05.488 – 00:31:09.032
ولي در آخر قبل از اينکه به اونجا برسيم کلي برف باريده بود
00:31:09.2 – 00:31:11.952
بيشترين برفي که در 30 سال اخير باريده بود رو داشتيم
00:31:12.12 – 00:31:15.497
که اين ميزان واقعا براي صحنه مورد نظر ما واقعا نياز و ضروري بود
00:31:15.665 – 00:31:17.624
...در اين مرحله از خواب
00:31:17.792 – 00:31:21.211
ما ميخواستيم يک صحنه وسيع از يک عمليات اکشن کاملا سينمايي داشته باشيم
00:31:21.379 – 00:31:24.798
و من خيلي سريع به ياد فيلم هاي جيمز باند افتادم
00:31:24.966 – 00:31:28.385
يه مکان مرموز براي تعقيب وگريز با اسکي
00:31:28.553 – 00:31:32.472
يکي از شگفت انگيزترين قسمت هاي کار محل استقرار آدم بدهاي داستان بود که پيچيده بود
00:31:32.64 – 00:31:37.769
من با ديدن فيلم هايي بزرگ شده بودم که بدلکارها هميشه در اون حضور داشتن
00:31:37.937 – 00:31:39.98
در سال هاي اخير با توجه ..به فيلم هايي که ديدم به نظر مياد
00:31:40.148 – 00:31:42.482
ديگه الان خودشون رو با اين چيزا ..اذيت نمي کنن و
00:31:42.65 – 00:31:45.402
سريعا به سراغ جلوه هاي ويژه ميرن
00:31:45.57 – 00:31:48.03
در حالي که تا جايي ...که با بچه هاي بدلکار آشنا شدم
00:31:48.197 – 00:31:51.95
اونا مشتاق انجام کارهايي هستن که ميدونن چطوري بايد انجامش بدن
00:31:52.118 – 00:31:54.369
و تام استراترز مسئول گروه بدلکاران
00:31:54.537 – 00:31:56.913
واقعا در تمام فعاليت ها ...تا اونجا که ممکن بود
00:31:57.081 – 00:31:59.333
دوشا دوش کريس کوبولد
00:31:59.5 – 00:32:02.753
مسئول هماهنگي جلوه هاي ويژه جلو ميرفت
00:32:02.92 – 00:32:04.921
اونها کلمات من رو مو به مو :انجام ميدادن
00:32:05.089 – 00:32:07.382
چطور بايد کاري کنيم که اين صحنه" "تا جاي ممکن با دوربين گرفته بشه؟
00:32:07.55 – 00:32:10.635
ما تمام سعيمون اين بود که تا جاي ممکن همه چيز توسط خود دوربين فيلمبرداري بشه
00:32:10.803 – 00:32:12.471
که انجام اين کارها در کلگري واقعا مشکل بود
00:32:12.638 – 00:32:16.725
واقعا سرماي طاقت فرسايي داشت ...دماي به شدت سرد داشت و
00:32:16.893 – 00:32:18.769
تغييرات آب و هوايي سريعي داشت ..يکي از بزرگترين و ويژه ترين
00:32:18.936 – 00:32:21.313
سکانس هايي که داشتيم... بهمن بود
00:32:21.481 – 00:32:23.69
تصور من اين بود که ايجاد بهمن بايد کار دشواري باشه
00:32:23.858 – 00:32:25.776
ولي راحت و چندين بار انجامش داديم
00:32:25.943 – 00:32:29.196
تنها نيازمند چند وسيله ساده براي ساخت بهمن بود
00:32:29.364 – 00:32:31.365
به بالاي کوهستان پرواز مي کرديم
00:32:31.532 – 00:32:34.576
و مواد منفجره زمان دار رو به بيرون پرتاب ميکرديم
00:32:35.828 – 00:32:37.621
بي نظيرترين کاري بود که در يک صحنه برفي انجام داديم
00:32:37.789 – 00:32:39.539
اين مدت زمان از کار واقعا خارق العاده بود
00:32:39.707 – 00:32:41.917
مثل اين بود که روي بام دنيا ايستادي
00:32:42.085 – 00:32:45.545
من دست از کار کشيدم و نگاهي
00:32:45.713 – 00:32:49.841
به منظره کوهستان کردم
00:32:50.009 – 00:32:52.219
مثل تصاوير نشنال جئوگرافي بود که از کوه هاي هيماليا گرفته شده
00:32:52.387 – 00:32:55.847
بي نظيرتيرن کاري بود که انجام ميداديم
00:33:17.078 – 00:33:18.37
ايمز چيزي به طرح اضافه كرد؟
00:33:18.538 – 00:33:19.996
فكر نميكردم بايد بهت بگم ... اگه مال ميفهميد
00:33:20.164 – 00:33:22.457
الان وقت اين حرف‌ها نيست اون چيزي اضافه كرد؟
00:33:22.959 – 00:33:24.167
اون يه كانال هوا اضافه كرد
00:33:24.335 – 00:33:27.003
.كه درست از وسط هزارتو ميگذره - خوبه، براشون توضيح بده -
00:33:37.723 – 00:33:40.517
اون چيزي که من ميخواستم در سکانس هاي بي وزني انجام بدم
00:33:40.685 – 00:33:42.769
يک برداشت کاملا عادي از محيط صحنه ها بود
00:33:42.937 – 00:33:46.106
و بعدا از طريق روش هاي غير معمول بي وزني رو پياده سازي کنيم
00:33:46.274 – 00:33:48.483
ما از ترفندها و حيله هاي متفاوتي استفاده کرديم
00:33:48.651 – 00:33:53.738
و در اون ويرايش نهايي که شما شاهدش هستيد ، از هر شات به يک شات ديگه
00:33:53.906 – 00:33:58.368
ما از يک ترفند کاملا متفاوت استفاده کرديم
00:33:58.536 – 00:34:01.079
و من فکر مي کنم بيشتر از هر چيز ديگه اي
00:34:01.247 – 00:34:03.748
بيننده رو مجذوب مي کنه
00:34:03.916 – 00:34:06.46
چگوني همين حقه هاست
00:34:06.627 – 00:34:09.838
راهروي عمودي هم مثل همون راهروي افقي ايجاد شد
00:34:10.006 – 00:34:11.047
با همون دکور
00:34:11.215 – 00:34:13.091
تنها تفاوتي که با قبلي داشت
00:34:13.259 – 00:34:14.759
اين بود انتهاي راهروي روي زمين قرار گرفته بود
00:34:14.927 – 00:34:18.138
و ما مي تونستيم بازيگر ها رو به سمت پايين رها کنيم
00:34:18.306 – 00:34:20.807
و بدلکارها طناب رو به سمت پايين ميبردن و دوربين به سمت بالا نگاه ميکرد
00:34:20.975 – 00:34:23.059
و اون ها به راحتي ميتونستن بازيگر رو بالا بکشن يا پايين تر ببرن
00:34:23.227 – 00:34:25.061
و يا داخل صحنه فيلمبرداري تاب بخورن
00:34:25.229 – 00:34:27.355
انگار که واقعا در حالت بي وزني قرار گرفته بودن
00:34:27.523 – 00:34:31.735
موقعي که من با افرادي صحبت ميکردم که بي وزني واقعي رو تجربه کرده بودن
00:34:31.903 – 00:34:36.74
بهم مي گفتند که تابحال اينقدر احساس راحتي نکرده بودن
00:34:36.908 – 00:34:40.494
ولي براي من که خلاف گفته اونا بود
00:34:40.661 – 00:34:42.871
براي اينکه نشون بدم که من هم در اين حالت خيلي راحت هستم
00:34:43.039 – 00:34:46.791
عضلات و ماهيچه هام رو سفت ميکردم
00:34:46.959 – 00:34:48.919
تا بتونم خودم رو نگه دارم
00:34:49.086 – 00:34:53.59
من تظاهر نمي کردم که اوقات سختي رو ميگذروندم
00:34:53.758 – 00:34:55.3
واقعا اوقات سختي برام بود
00:35:03.434 – 00:35:06.978
اگر ميخواهيد تماس بگيرين ...لطفا گوشي رو برداشته و دوباره سعي كنيد
00:35:07.146 – 00:35:08.605
... اگر نياز به كمك داريد
00:35:08.773 – 00:35:12.234
بدون جاذبه چطور شما رو بندازم؟
00:35:14.612 – 00:35:17.405
.آرتور چند دقيقه وقت داره .ما حدود 20 دقيقه
00:35:48.354 – 00:35:53.024
طراحي برزخ هم قسمت پيچيده اي از فيلم بود
00:35:53.401 – 00:35:58.738
من و "گاي داياس" مدت زيادي رو در مورد اينکه چطوري بايد باشه صحبت کرديم
00:36:01.575 – 00:36:05.203
اونچه که فيلمنامه شرح ميداد ...کاب و مال
00:36:05.371 – 00:36:09.04
معماراني بودن که از اين ...چشم انداز خواب يه جوارايي به عنوان
00:36:09.208 – 00:36:13.003
زمين تمرين يا زمين بازيشون استفاده مي کردن
00:36:13.17 – 00:36:16.047
احتياج بود که ارتباطي با معماران داشته باشه
00:36:16.215 – 00:36:18.466
اون چيزي که مردم در مورد معمارها ميدونن
00:36:22.179 – 00:36:24.097
...ما تصميم گرفتيم که ساختمان هاي
00:36:24.265 – 00:36:26.725
دهه 20 يا 30 رو
00:36:26.892 – 00:36:29.769
با الهام از طرح هاي لوکوربوزيه معمار و
00:36:29.937 – 00:36:33.606
و بي نظيرترين طراحي هاي معماري مدارس باوهاوس آلمان ايجاد کنيم
00:36:33.774 – 00:36:36.443
...و اين ساختمان ها به تدريج دارن به سمت
00:36:36.61 – 00:36:39.195
ساختمان هاي دهه 50 يا 60 سير مي کنن و بعد
00:36:39.363 – 00:36:41.406
دهه 70 يا 80 و همينطور رو به جلو
00:36:41.574 – 00:36:43.408
و سپس فراتر از جايي که ما الان هستيم
00:36:43.576 – 00:36:47.245
نسل جديدي از ساختمان هاي سازگار با محيط زيست
00:36:47.413 – 00:36:51.166
و در نهايت انتهاي برزخ با ساختمان هايي که
00:36:51.334 – 00:36:53.293
پشت سر هم قرار داشتن و همينطور
00:36:53.461 – 00:36:55.837
بلند و بلند و بلندتر ميشدن به پايان ميرسيد
00:36:58.215 – 00:37:01.009
برزخ يک چالش واقعا جذاب براي ما محسوب ميشد
00:37:01.177 – 00:37:05.847
چرا که من فکر مي کنم اين قسمت جايي بود که نهايت خلاقيت و ايده هامون رو پياده مي کرديم
00:37:07.767 – 00:37:11.394
در فيلمنامه اومده بود که اونها از دريا بيرون ميان
00:37:11.562 – 00:37:13.688
و با تخريب عظيمي از ساختمان هاي
00:37:13.856 – 00:37:17.817
ساخته شده روبرو ميشن
00:37:18.611 – 00:37:20.612
اين چيزي بود که وقت زيادي از ما رو بخودش اختصاص داد
00:37:20.78 – 00:37:23.948
کار کردن بر روي نظريه ها و تئوري ها ...تا بتونيم نحوه کارکردشون رو
00:37:24.116 – 00:37:26.451
طراحي و توليد کنيم ايده سازي کنيم
00:37:28.12 – 00:37:29.996
...مهمترين اوج کار اين قسمت
00:37:30.164 – 00:37:33.666
تخريب ساختمان ها بود
00:37:33.834 – 00:37:36.628
همه قالب هاي معماري به سمت دريا فرو ميرختن
00:37:38.422 – 00:37:42.3
براي رسيدن به اين نقطه ، ميدونستيم که به مقدار خيلي زيادي از جلوه هاي ويژه نيازمنديم
00:37:42.468 – 00:37:44.719
ما پاول فرانکلين و تيمش رو در شرکت دابل نگاتيو داشتيم
00:37:44.887 – 00:37:47.43
که ميومدن و صحنه هاي ريزش و
00:37:47.598 – 00:37:49.474
تخريب به سمت دريا رو مورد بررسي قرار ميدادن
00:37:49.642 – 00:37:53.144
و روش هايي رو که ميتونستيم اين تخريب رو با اصل ساختمان ها جايگزين کنيم رو بررسي ميکردن
00:37:54.647 – 00:37:55.939
به هر حال ما به مراکش رفتيم
00:37:56.107 – 00:37:58.775
در اولين گشت زني ، اون ها ما رو از فرودگاه
00:37:58.943 – 00:38:01.569
به سمت ساختمان هايي عظيم و عجيب و غريب بردن
00:38:01.737 – 00:38:04.531
اين املاک ساختماني و قالب هاي معماري در ناکجاآباد قرار گرفته بودن
00:38:04.698 – 00:38:06.741
که با راحتي منابعمون رو در اختيارمون قرار ميداد
00:38:06.909 – 00:38:10.578
براي پاول منبعي عظيمي محسوب ميشد تا ساختمون هاش رو بر اين اساس بنا کنه
00:38:13.082 – 00:38:15.208
و ما فيلمبرداري از بازيگرها رو در مراکش انجام داديم
00:38:15.376 – 00:38:18.461
ما از قدم زدن و پياده روي اونها در بين اين ساختمان ها فيلم گرفتيم
00:38:18.629 – 00:38:21.381
که بعدا توسط بچه هاي جلوه هاي ويژه دستکاري ميشد
00:38:24.009 – 00:38:26.678
و ما يه تيم فوق العاده از جلوه هاي ويژه يعني کريس کوبولد و تيمش رو داشتيم
00:38:26.846 – 00:38:30.265
که آب رو به پاي اين ساختمان ها رسوندن
00:38:30.433 – 00:38:31.766
و ازش موجود ايجاد کردن
00:38:33.477 – 00:38:36.146
تمام سعي ما اين بود که خط بين ...جلوه هاي ويژه و واقعيت دوربين رو
00:38:36.313 – 00:38:38.356
تا اونجا که ميشه کمرنگ کنيم
00:38:40.818 – 00:38:45.905
نظريه اين بود که تمامي اين ...معماري هاي بزرگ و عظيم
00:38:46.073 – 00:38:48.783
در طول ساليان دراز
00:38:48.951 – 00:38:52.162
توسط کاب و مال ساخته شدن اونها در اين وضعيت گرفتار شده بودن
00:38:52.329 – 00:38:55.206
و آب اقيانوس نمادي از ناخودآگاه بود
00:38:55.374 – 00:38:57.459
ناخودآگاهي رو نشون ميداد که بر اثر گذشت زمان
00:38:57.626 – 00:38:59.919
به تدريج و آهسته آهسته از ديد سازندش
00:39:00.087 – 00:39:02.255
از بين ميرفت و نابود ميشد
00:39:44.548 – 00:39:47.884
با کريس کوبولد ما اين صحنه رو ساختيم
00:39:48.052 – 00:39:49.928
اون مشخص کرده بود که ما بايد اين بنا رو منفجر کنيم
00:39:50.095 – 00:39:54.474
با اينکه ما برنامه ريخته بوديم يک سازه مصنوعي رو بسازيم و منفجر کنيم
00:39:54.642 – 00:39:56.684
ولي من فکر کردم که شايد اين کار جالب تر و جذاب تر در بياد
00:39:56.852 – 00:39:59.479
در کل اگه شما بتونيد يه بناي واقعي داشته باشيد ، طبيعتا عالي ميشه
00:39:59.647 – 00:40:03.233
اين ساختمان براي کار ما ساختار عالي داشت
00:40:03.4 – 00:40:06.461
مناسب براي انفجار بود ، همه ساختمان بر روي پايه هايي سوار شده بودن
00:40:06.529 – 00:40:10.865
از لحاظ فني اگه ما همون پايه ها رو منفجر ميکرديم ديگه ساختمان رو چيزي بند نبود
00:40:11.033 – 00:40:14.202
اگه ميخواستيم رو اصل فونداسيون يا پي ساختمان پيش بريم
00:40:14.453 – 00:40:15.787
کارمون سخت تر ميشد
00:40:15.955 – 00:40:19.749
پس ما کلي مواد منفجره قرار داديم و از انفجار فيلمبرداري کرديم
00:40:19.917 – 00:40:23.253
ولي متاسفانه خرج اصلي مواد منفجره
00:40:23.42 – 00:40:26.798
ديوار جلويي عمل نکرد و برج به سمت ديگه اي به زمين افتاد
00:40:26.966 – 00:40:31.636
ولي هنوز ما ما شات هاي بي نظيري از همين انفجار داشتيم
00:40:31.804 – 00:40:34.347
پس موقعي که به لس آنجلس برگشتيم
00:40:34.515 – 00:40:38.643
صحنه رو با يک سازه مصنوعي بسيار بزرگ ترکيب کرديم
00:40:50.698 – 00:40:52.782
ارتفاع اين سازه حدود 45 پا بود
00:40:52.95 – 00:40:56.035
يکي از بهترين سازه هاي موجود بود
00:40:56.203 – 00:41:01.457
کاملا يک پارکينگ ماشين رو در استاديو نيوديل در منطقه مارينا دل ري ، کاليفرنيا گرفتيم
00:41:01.625 – 00:41:05.128
که در حال حاضر اونجا با آپارتمان هاي کوچک احاطه شده
00:41:05.296 – 00:41:08.256
براي همين تمام مدت بچه ها توي ايوون مي نشستن
00:41:08.424 – 00:41:10.466
و منتظر بودن که ما اين سازه رو منفجر کنيم
00:41:23.272 – 00:41:27.65
خنده دار اينجا بود ، موقعي که سازه رو منفجر کردن ، دوباره همون اتفاق قبلي افتاد
00:41:27.818 – 00:41:31.237
دوباره برج به جهت اشتباهي فرو ريخت پس ما مجبور شديم مجددا انجام بديم
00:41:31.405 – 00:41:33.156
در فيلم پاياني ما از ترکيب بناي ساخته شده
00:41:33.324 – 00:41:37.16
و سازه مصنوعي استفاده کرديم...
00:42:23.04 – 00:42:27.21
من هميشه علاقه زيادي به کار با آهنگسازها داشتم به خصوص هانس
00:42:27.378 – 00:42:31.13
از اونجا که بسياري از شما دوست داريد آهنگسازها رو راحت بذاريد و محدوديتي در قبال صحنه ها نداشته باشن
00:42:31.298 – 00:42:35.843
شما از اون ها ميخواين که از تصوير الهام بگيرن ولي هانس آزادنه آهنگ ها رو مي نويسه
00:42:36.011 – 00:42:38.763
آهنگ ها رو قطع و وصل نمي کنه ..آهنگ ها رو به زور در قسمت هايي
00:42:38.931 – 00:42:43.351
از فيلم که قراره بعدا با سکانس هاي مشخص ديگري پيوند بخوره جا نميده
00:42:44.019 – 00:42:46.312
من دوست دارم که تصورات ...و تخلايتشون در تفسير
00:42:46.48 – 00:42:50.441
ايده هاي فيلمنامه آزادنه باشه اون ها رو بشنوم
00:42:51.694 – 00:42:55.238
و بر اساس اون ويرايش روي تصاوير فيلم رو آغاز کنيم
00:42:55.406 – 00:42:58.574
جالب ترين نقاطي که هماهنگي خاص ...و بي نظيري بين تصاوير و موسيقي متن
00:42:58.742 – 00:43:00.576
داره رو پيدا کنيم..
00:43:05.457 – 00:43:09.001
هانس يکي از بزرگترين اساتيد در زمينه تشخيص صداست
00:43:10.212 – 00:43:13.506
نه تنها تن و نت موسيقي رو تشخيص ميده
00:43:13.674 – 00:43:16.968
بلکه چگونگي و نحوه به صدا دراومدنش هم چيزيه که هانس توش تبحر داره
00:43:17.136 – 00:43:19.721
به نظر ميرسيد که براي اين ...فيلم بهتر باشه
00:43:19.888 – 00:43:22.724
تمرکزمون هر چه بيشتر به سمت موسيقي الکترونيکي باشه
00:43:22.891 – 00:43:25.476
شواليه تاريکي در حال حاضر به همين صورت هست
00:43:25.644 – 00:43:30.022
ولي براي اين يکي فيلم يه جورايي بايد بيشتر مي بود
00:43:30.19 – 00:43:34.36
ما همه چيز رو به صورت الکترونيکي مهيا مي کرديم
00:43:37.406 – 00:43:40.032
تراک هاي ايجاد شده رو
00:43:40.2 – 00:43:42.869
جلوي ارکستر گذاشتم و گفتم
00:43:43.036 – 00:43:46.914
از ارکستر ميخوام که صداهاي ...الکتريکي ترکيب شده
00:43:47.082 – 00:43:50.376
رو شبيه سازي کنن...
00:43:57.468 – 00:43:59.552
من بزرگترين و ماهرترين شيپورزن ها رو جمع کردم
00:43:59.72 – 00:44:02.513
فکر کنم هر کس توي استاديو بود رو آوردم
00:44:04.516 – 00:44:07.769
شش ترومپت باس شش ترومپت تِنور
00:44:07.936 – 00:44:09.437
چهار شيپور بزرگ در وسط
00:44:09.605 – 00:44:12.899
و شش شيپور فرانسوي در بالا
00:44:14.943 – 00:44:16.652
موقعي که در شيپور مي دميدن نيروي زيادي ايجاد ميشد
00:44:19.573 – 00:44:23.326
نيروي فيزيکي زيادي بود شما رو از جا مي کند
00:44:32.211 – 00:44:34.879
قبل از همه اينا ، موقعي که تازه نوشتن متن موسيقي شروع کرده بودم
00:44:35.047 – 00:44:38.549
دوست داشتم که ترکيب ديگه اي هم در موسيقي متن داشته باشم و اون گيتار بود
00:44:38.717 – 00:44:40.718
بعدش فکر کردم که ...اصلا خوب نيست که
00:44:40.886 – 00:44:44.472
صداي ارکستر با صداي گيتار با هم باشن
00:44:44.64 – 00:44:48.768
نشسته بودم و صداهاي مختلف و نامناسبي از گيتار رو پخش ميکردم
00:44:48.936 – 00:44:51.354
و اين تن صدا در ذهنم اومد
00:44:51.522 – 00:44:53.856
...و من در اون لحظه فهمديم که من
00:44:54.024 – 00:44:55.817
بايد منتظر کي باشم
00:44:55.984 – 00:44:58.027
دوباره برم؟
00:44:58.195 – 00:45:02.073
هانس به من گفتي ميخواد يکي رو "وارد کار کنه "*شخصي مثل جاني مار موسيقدان ، خواننده*
00:45:02.241 – 00:45:05.034
يه خنده اي هم روي صورتش بود
00:45:05.202 – 00:45:08.621
به اين معني بود که چه کسي رو در گروه داريم خيلي هيجان زده شدم
00:45:08.789 – 00:45:11.123
من "جاني مار" رو قبلا از روي گروه موسيقي اسميتز ميشناختم *گروهي در سبک آلترنتيو راک
00:45:11.291 – 00:45:14.293
کارت خوب بود - آره -
00:45:14.461 – 00:45:17.088
اون تا حدودي يه افسانست
00:45:24.012 – 00:45:26.43
هانس زيمر يه موسيقيدان پرتوقع ...و پر انتظار هست که
00:45:26.598 – 00:45:29.058
تا همه انتظارات و توقعاتش برآورده نشه کار توليد رو کنار نميزاره
00:45:31.478 – 00:45:35.523
اون تمام اين متن ها رو به صورت ساده و باورنکردني نوشت
00:45:35.691 – 00:45:39.443
ولي در مقياس بزرگي اون ها رو ضبط و توليد کرد
00:45:39.611 – 00:45:43.03
موسيقي بسيار پر ضرب و وزني ايجاد کرده بود
00:45:43.198 – 00:45:47.702
که البته با رسيدن به قطعه شش و هفت
00:45:47.87 – 00:45:50.997
موسيقي روند خاص خودش رو طي ميکرد و ما هيچ کار اضافي ديگه رو انجام نداديم
00:45:52.541 – 00:45:54.667
هر لحظه که به آخر فيلم نزديک ميشديم
00:45:54.835 – 00:45:56.836
صداي موسيقي رو بلند و بلندتر ميکرديم
00:45:57.004 – 00:45:59.255
تا متوجه بشيد براي هر قسمت
00:45:59.423 – 00:46:02.383
از موسيقي ساختاري تعريف شده
00:46:14.396 – 00:46:15.479
.به خانه خوش آمديد، آقاي كاب
00:46:16.648 – 00:46:18.733
.متشكرم
00:46:46.803 – 00:46:50.806
من فکر مي کنم که مديران هر بخش از عوامل فيلم همکاري بي نظيري داشتن و قوانين و قواعد دنياي
00:46:50.974 – 00:46:52.433
خواب رو به خوبي درک کرده بودن
00:46:52.601 – 00:46:55.269
چون که اونها کمک زيادي به من در تعريف همه بخش هاي فيلم داشتن
00:46:55.437 – 00:46:59.231
تفسير و نظرشون در مورد فيلمنامه و همينطور نسبت به بازيگرها
00:46:59.399 – 00:47:00.816
همه ميومدن و نظرشون رو ميدادن
00:47:00.984 – 00:47:05.446
اينکه چطور اون ها قصد دارن اين قسمت ها رو انجام بدن و چه چيزي رخ ميده
00:47:05.614 – 00:47:07.907
و با توجه به قواعد دنياي خواب نظر ميدادن
00:47:08.075 – 00:47:10.785
مثلا جفري در مورد اينکه بازيگرها چه لباسي بايد بپوشن
00:47:10.953 – 00:47:13.537
و اينکه چه موقع عوضشون کنن و در چه جاهايي بايد لباس ها متفاوت باشند
00:47:13.705 – 00:47:16.499
و يا دوباره لباس هاي تکراري بپوشن نظر ميداد
00:47:16.667 – 00:47:20.92
يا اينکه والي فيستر نظر ميداد که بايد دوربين چطوري بايد قرار بگيره
00:47:21.088 – 00:47:23.339
يا گاي دايسون براي طراحي وسايل نظر ميداد
00:47:23.507 – 00:47:27.259
در واقع هر کسي نظري داشت با خودشون چيزي رو به فيلم اضافه ميکردن
00:47:27.427 – 00:47:33.057
که همه اين نظرات تا جاي ممکن با توجه به قواعد و قوانين فيلمنامه (دنياي خواب) بود
00:47:33.225 – 00:47:36.686
بهترين قسمت ساخت فيلم قسمت پيش توليد بود
00:47:37.396 – 00:47:40.022
اينکه همه ميومدن و به دنبال پاسخ مي گشتن
00:47:40.19 – 00:47:41.941
پاسخ هايي دقيق و قابل استناد
00:47:42.109 – 00:47:45.319
در مورد اينکه بايد چه چيز ويژه و خاصي براي هر صحنه در نظر بگيرن
00:47:45.487 – 00:47:47.655
...اينکه هر صحنه يا مرحله از خواب
00:47:47.823 – 00:47:51.117
کجاي تايم لاين _خط زماني فيلم_ بايد بياد
00:47:51.284 – 00:47:54.036
اون ها تبديل شده بودن به همکاراني خلاق
00:47:54.204 – 00:47:56.33
چون اون ها همه چيز رو مورد استنتاج و تحليل قرار مي دادن
00:47:56.498 – 00:48:00.251
اون ها هميشه کلي سوال در مورد دنياي خواب و قواعدش داشتن
00:48:00.419 – 00:48:01.752
و اينکه چطور ممکنه بشه اين موارد رو اجرا کرد
00:48:01.92 – 00:48:06.132
و به همين دليل اين بخش پر تاثيرترين قسمت توليد بود
00:48:08.76 – 00:48:11.345
ما افراد خارق العاده اي در پشت صحنه داشتيم و همينطور بازيگرهاي
00:48:11.513 – 00:48:13.431
خوبي رو روي صفحه آورديم
00:48:13.598 – 00:48:16.851
و يک چيزي که خيلي شگفت انگيز بود ...اين همبستگي و ارتباطي بود که بين
00:48:17.019 – 00:48:21.522
بازيگرها بود و اينکه مي ديدي همشون نهايت تلاش خودشون رو مي کنن تا با شخصيت ها بيشتر آشنا بشن
00:48:21.69 – 00:48:26.193
و اين باعث ميشد که درخشندگي و زندگي به صحنه هاي فيلم ببخشن
00:48:26.361 – 00:48:30.614
شما هميشه اميد به ايجاد اين هم بستگي داريد
00:48:30.782 – 00:48:32.533
ولي تا زماني که خودتون زمينش رو فراهم نکنيد اين همبستگي پديد نمياد
00:48:32.701 – 00:48:36.12
ولي در اينجا مي بينيد که خودشون اين همبستگي رو ايجاد کردن
00:48:36.288 – 00:48:39.373
کار با افراد ماهر و بزرگ ...همانند همين تيم بزرگي که
00:48:39.541 – 00:48:41.417
روي اينسپشن کار ميکردن...
00:48:41.585 – 00:48:43.544
باعث ميشه که يک دنياي کاملا بزرگ و پيچيده درست بشه
00:48:43.712 – 00:48:47.298
پر از چيزهاي جالب و پيچيده انبوهي از موارد جذاب و لذت بخش
00:48:47.466 – 00:48:50.342
همه اين پيچيدگي ها به اين خاطر بود که افراد متفاوتي روش کار کردن
00:48:50.51 – 00:48:52.011
تا اين محصول نهايي بشه
00:48:52.179 – 00:48:55.389
شخصا خودم هر موقع به فيلم پاياني نگاه مي کنم
00:48:55.557 – 00:48:57.475
تفاوت هاي زيادي رو با فيلمنامه مي بينم
00:48:57.642 – 00:49:00.853
نسبت به موقعي که روي فيلمنامه کار ميکردم خيلي چيزها به فيلم اضافه شده بود
00:49:01.021 – 00:49:05.691
همه اين حجم بزرگ از ورودي هاي جديد ....برگرفته از يک گروه بزرگ بود که بر
00:49:05.859 – 00:49:07.068
استعدادشون اتکا کرده بودن...
00:49:07.235 – 00:49:10.696
به نظر من جزئيات زيادي توي فيلم وجود داره
00:49:10.864 – 00:49:13.365
و اگه مردم با دقت بيشتر و نگاه ديگه اي به فيلم داشته باشن
00:49:13.533 – 00:49:15.367
و اگر جذب چگونگي انجام اين کارها شده باشن
00:49:15.535 – 00:49:18.079
مطمئنا جزئيات جديد و بيشتري رو پيدا مي کنين
00:49:18.246 – 00:49:21.123
که همه اين ها رو همين بچه ها توي فيلم قرار دادن
00:49:30.523 – 00:49:34.523
زيرنويس از علي يگانه مقدم
00:49:35.723 – 00:49:40.723
srtfilm.blogspot.com [email protected]
00:49:42.923 – 00:49:47.923
ترجمه بخش هاي فيلم اصلي از زيرنويس امير طهماسبي