SUBS.is
with subtitles
//

Inception (2010) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Inception
2010
Inception.2010.1080p.BluRay.DTS.DXVA.x264-TiMPE.Heb.srt
Subtitles
HebrewInception.2010.1080p.BluRay.DTS.DXVA.x264-TiMPE.Heb.srt
Subtitle content
Inception.2010.1080p.BluRay.DTS.DXVA.x264-TiMPE.Heb.srt
00:00:56 – 00:01:01.088
- ה ת ח ל ה-
00:01:01.464 – 00:01:06.469
תורגם משמיעה על-ידי Qsubs מצוות subbie-ו Eames!
00:01:06.511 – 00:01:09.479
סונכרן על-ידי Qsubs מצוות Outwit!
00:01:14.56 – 00:01:17.063
#צפייה מהנה#
00:01:32.87 – 00:01:35.456
הוא היה מעולף...
00:01:36.374 – 00:01:38.042
אבל נקב בשמך.
00:01:40.211 – 00:01:41.42
תראה לו.
00:01:43.381 – 00:01:45.842
לא היה עליו כלום חוץ מזה...
00:01:47.844 – 00:01:49.178
וזה.
00:02:09.699 – 00:02:11.909
באת להרוג אותי?
00:02:20.168 – 00:02:22.211
אני יודע מה זה.
00:02:23.754 – 00:02:26.007
ראיתי אחד כזה בעבר...
00:02:26.465 – 00:02:28.593
לפני שנים רבות.
00:02:30.595 – 00:02:35.391
הוא שייך לאדם שפגשתי בחלום שכמעט נשכח.
00:02:37.476 – 00:02:42.815
אדם אשר היה שבוי ברעיונות קיצוניים ביותר.
00:02:46.402 – 00:02:49.155
מהו הטפיל העמיד ביותר?
00:02:49.655 – 00:02:51.032
חיידקים?
00:02:51.449 – 00:02:52.742
נגיפים?
00:02:53.743 – 00:02:55.328
תולעי מעיים?
00:02:56.537 – 00:02:59.749
מר קוב מנסה לומר ש... -רעיון!
00:03:00.875 – 00:03:03.336
עמיד ביותר, מידבק להחריד.
00:03:03.544 – 00:03:05.588
ברגע שרעיון נכנס לראש,
00:03:05.63 – 00:03:07.882
כמעט בלתי אפשרי להיפטר ממנו.
00:03:07.924 – 00:03:12.136
כשרעיון מגובש וברור לגמרי, הוא ננעץ...
00:03:12.386 – 00:03:13.596
כאן בפנים.
00:03:13.638 – 00:03:15.605
כדי שאדם כמוך יגנוב אותו?
00:03:15.64 – 00:03:18.434
כן, במצב של חלום, ההגנה המודעת מנוטרלת
00:03:18.476 – 00:03:21.312
וחושפת את המחשבות שלך לגניבה.
00:03:21.354 – 00:03:22.695
זה נקרא "שליפה."
00:03:22.73 – 00:03:25.358
מר סאיטו, אנו מסוגלים לאמן את תת המודע שלך
00:03:25.399 – 00:03:29.32
להגן על עצמו, אפילו מהשולף המיומן ביותר.
00:03:29.362 – 00:03:32.99
כיצד? -כי אני השולף המיומן ביותר.
00:03:33.783 – 00:03:36.244
אני יודע איך לחפש במוחך ולאתר את סודותיך.
00:03:36.327 – 00:03:38.663
אני יודע את כל השיטות. וביכולתי ללמד אותך,
00:03:38.746 – 00:03:42.959
כדי שגם בשנתך, ההגנה שלך לא תנוטרל.
00:03:43.584 – 00:03:47.463
אם אתה מעוניין בעזרתי, יהיה עליך להיות גלוי לחלוטין.
00:03:47.505 – 00:03:50.049
אני צריך להכיר את מחשבותיך טוב יותר...
00:03:50.091 – 00:03:53.052
מאשתך, מהפסיכולוג שלך, טוב יותר מכולם.
00:03:54.178 – 00:03:56.347
אם בחלום יש לך כספת,
00:03:56.389 – 00:03:58.766
אני צריך לדעת מה יש בה.
00:03:59.225 – 00:04:02.979
כדי שהתהליך יצליח, עליך לאפשר לי להגיע לכל מקום.
00:04:05.69 – 00:04:07.358
תהנו מהמשך הערב, רבותיי...
00:04:07.567 – 00:04:09.902
בעודי שוקל את הצעתכם.
00:04:13.03 – 00:04:14.282
הוא יודע.
00:04:16.868 – 00:04:18.703
מה קורה שם?
00:05:12.715 – 00:05:15.551
סאיטו יודע. הוא משחק בנו.
00:05:15.635 – 00:05:18.137
זה לא משנה. אני אצליח להשיג את זה, סמוך עליי.
00:05:18.179 – 00:05:22.308
המידע בכספת. הוא הביט לעברה כשאמרתי "סודות."
00:05:23.518 – 00:05:24.894
מה היא עושה כאן?
00:05:27.48 – 00:05:30.066
תחזור לחדר. אני אטפל בזה.
00:05:30.149 – 00:05:32.401
כדאי מאוד. באנו לכאן לעבוד.
00:05:40.868 – 00:05:42.036
אם אקפוץ...
00:05:43.621 – 00:05:44.997
האם אשרוד?
00:05:47.959 – 00:05:49.919
בצלילה חלקה, ייתכן.
00:05:50.586 – 00:05:51.969
מאל, מה את עושה כאן?
00:05:52.004 – 00:05:54.257
חשבתי שאולי אתה מתגעגע אליי.
00:05:54.799 – 00:05:56.3
את יודעת שאני מתגעגע,
00:05:57.635 – 00:06:00.012
אבל אינני יכול לבטוח בך יותר.
00:06:00.638 – 00:06:01.931
אז מה?
00:06:03.558 – 00:06:05.685
נראה כמו הטעם של ארתור.
00:06:05.893 – 00:06:09.605
למען האמת, ליעד יש חיבה לציירים בריטיים שלאחר המלחמה.
00:06:11.232 – 00:06:13.234
שבי, בבקשה.
00:06:20.741 – 00:06:22.118
אמור לי...
00:06:22.577 – 00:06:24.287
הילדים מתגעגעים אליי?
00:06:28.291 – 00:06:30.168
אין לך מושג עד כמה.
00:06:34.255 – 00:06:35.548
מה אתה עושה?
00:06:35.59 – 00:06:39.093
נושם קצת אוויר. אל תזוזי, מאל.
00:06:52.982 – 00:06:54.734
נו, לעזאזל!
00:07:56.712 – 00:07:58.464
הסתובב!
00:07:58.548 – 00:07:59.924
האקדח, דום.
00:08:08.766 – 00:08:10.017
בבקשה.
00:08:21.863 – 00:08:24.49
ועכשיו, את המעטפה, מר קוב.
00:08:24.699 – 00:08:26.075
היא גילתה לך...
00:08:26.784 – 00:08:28.452
או שידעת כל הזמן?
00:08:28.619 – 00:08:31.372
שבאת הנה לגנוב ממני, או...
00:08:31.539 – 00:08:34.167
שאנחנו בעצם ישנים?
00:08:37.295 – 00:08:39.964
אני רוצה את שמו של המעסיק שלך.
00:08:41.924 – 00:08:46.012
אין טעם לאיים בחלום, נכון, מאל?
00:08:46.179 – 00:08:48.389
תלוי באיום.
00:08:49.473 – 00:08:51.517
אם אהרוג אותו, הוא יתעורר.
00:08:52.476 – 00:08:53.811
אבל כאב...
00:08:57.648 – 00:08:59.4
הכאב הוא במוח.
00:09:00.193 – 00:09:03.988
ולפי התפאורה, אנחנו במוח שלך, נכון, ארתור?
00:09:15.791 – 00:09:17.043
מה אתה עושה? זה מוקדם מדי!
00:09:17.084 – 00:09:19.003
אני יודע, אבל החלום קורס.
00:09:19.045 – 00:09:21.422
ננסה להשאיר את סאיטו רדום עוד קצת.
00:09:21.589 – 00:09:22.965
כמעט הצלחנו.
00:09:36.646 – 00:09:38.147
הוא היה קרוב.
00:09:38.981 – 00:09:40.191
קרוב מאוד.
00:09:54.705 – 00:09:56.04
עצרו אותו!
00:10:22.358 – 00:10:24.068
זה לא יצליח, תעיר אותו.
00:10:45.214 – 00:10:46.757
הוא לא מתעורר!
00:10:49.677 – 00:10:50.761
- סודי -
00:10:51.679 – 00:10:53.306
תן לו את "המכה." -מה?
00:10:53.514 – 00:10:54.807
תטביע אותו.
00:11:39.227 – 00:11:40.353
הוא התעורר.
00:11:45.858 – 00:11:47.443
הגעת מוכן.
00:11:48.069 – 00:11:50.53
אפילו ראש מערך האבטחה שלי לא יודע על הדירה הזו,
00:11:50.571 – 00:11:52.24
איך מצאת אותה?
00:11:52.74 – 00:11:56.41
קשה מאוד לאדם במעמדך לשמור קן אהבים שכזה בסוד.
00:11:56.452 – 00:11:58.795
במיוחד כאשר מעורבת אישה נשואה.
00:11:58.83 – 00:12:01.541
היא לא הייתה מגלה. -אבל אנחנו כאן.
00:12:02.124 – 00:12:04.418
חתיכת דילמה. -הם מתקרבים.
00:12:04.46 – 00:12:05.795
השגת את מבוקשך.
00:12:05.92 – 00:12:07.213
לא נכון.
00:12:07.463 – 00:12:10.181
השמטת פיסת מידע חיונית, לא כך?
00:12:10.216 – 00:12:13.177
הסתרת משהו, כי ידעת מה זממנו.
00:12:13.636 – 00:12:15.513
השאלה היא למה בכלל אפשרת לנו להיכנס?
00:12:15.555 – 00:12:16.889
מבחן-קבלה.
00:12:17.598 – 00:12:20.852
מבחן-קבלה למה? -לא משנה. נכשלתם.
00:12:20.935 – 00:12:23.813
שלפנו כל פיסת מידע שהייתה לך שם.
00:12:23.855 – 00:12:26.274
אך המזימה שלכם הייתה שקופה.
00:13:06.856 – 00:13:08.149
אז...
00:13:08.399 – 00:13:09.817
שחררו אותי ולכו.
00:13:09.859 – 00:13:13.988
מר סאיטו, לא נראה שאתה מבין. התאגיד ששכר את שירותינו...
00:13:14.363 – 00:13:16.073
לא מוכן לקבל כישלון.
00:13:16.157 – 00:13:18.284
לא נשרוד יומיים.
00:13:20.203 – 00:13:21.461
קוב...
00:13:21.496 – 00:13:23.998
נראה שאצטרך לעשות את זה קצת יותר פשוט...
00:13:24.957 – 00:13:26.584
ספר לנו מה אתה יודע!
00:13:26.626 – 00:13:28.878
ספר לנו, עכשיו!
00:13:31.923 – 00:13:34.759
תמיד שנאתי את השטיח הזה...
00:13:35.51 – 00:13:40.097
הוא היה מוכתם ובלוי באופן ייחודי כל-כך.
00:13:40.806 – 00:13:43.643
אבל השטיח שלי היה עשוי מצמר,
00:13:45.061 – 00:13:46.354
וכרגע...
00:13:47.772 – 00:13:49.857
אני שוכב על פוליאסטר.
00:13:53.945 – 00:13:55.488
מה שאומר...
00:13:55.947 – 00:13:59.45
שאינני על השטיח בדירה שלי.
00:13:59.825 – 00:14:03.12
אתה מצדיק את השם שיצא לך, מר קוב.
00:14:03.496 – 00:14:05.832
אני עדיין חולם.
00:14:12.255 – 00:14:14.215
איך הלך? -לא טוב.
00:14:19.428 – 00:14:22.056
חלום בתוך חלום.
00:14:22.306 – 00:14:23.766
מרשים.
00:14:24.809 – 00:14:26.435
אבל בחלום שלי...
00:14:26.894 – 00:14:28.521
אתה תשחק לפי הכללים שלי.
00:14:28.563 – 00:14:30.863
נכון, אבל עליך להבין, מר סאיטו...
00:14:30.898 – 00:14:33.568
אנחנו לא בחלום שלך. -אלא בחלום שלי.
00:14:44.12 – 00:14:45.997
אידיוט. איך פישלת עם השטיח?
00:14:46.038 – 00:14:48.541
זו לא אשמתי. -אתה האדריכל.
00:14:48.583 – 00:14:51.752
לא ידעתי שהוא ישפשף בו את הלחי! -די.
00:14:53.212 – 00:14:55.339
ואתה... מה זה היה?
00:14:55.506 – 00:14:58.092
הכול בשליטה. -לא הייתי רוצה לראות אותך מאבד שליטה.
00:14:58.134 – 00:15:00.386
אין לנו זמן לזה.
00:15:00.553 – 00:15:02.221
אני יורד בקיוטו.
00:15:02.263 – 00:15:04.265
הם לא יבדקו בכל תא ותא.
00:15:04.307 – 00:15:06.934
אני לא אוהב רכבות. תקשיבו...
00:15:07.018 – 00:15:08.644
כל אדם לעצמו.
00:16:23.052 – 00:16:25.263
כן, שלום. -היי, אבא.
00:16:25.346 – 00:16:26.764
היי, אבא.
00:16:27.431 – 00:16:29.016
היי, חבר'ה! היי...
00:16:29.308 – 00:16:31.143
מה שלומכם? איך אתם מרגישים?
00:16:31.185 – 00:16:33.271
טוב. -בסדר.
00:16:33.521 – 00:16:34.897
"בסדר!?"
00:16:35.69 – 00:16:37.74
מי רק "בסדר?" זה אתה, ג'יימס?
00:16:37.775 – 00:16:41.32
כן. -מתי אתה חוזר הביתה, אבא?
00:16:42.53 – 00:16:44.991
אני לא יכול, מתוקה.
00:16:45.116 – 00:16:47.166
לפחות לא בזמן הקרוב, זוכרת?
00:16:47.201 – 00:16:48.786
למה?
00:16:50.163 – 00:16:54.25
אמרתי לכם שנסעתי למטרות עבודה, נכון?
00:16:54.834 – 00:16:57.17
סבתא אומרת שלעולם לא תחזור.
00:16:58.337 – 00:17:00.047
פיליפה, זו את?
00:17:00.548 – 00:17:03.474
תני לי את סבתא, בבקשה.
00:17:03.509 – 00:17:05.469
היא עושה "לא" עם הראש.
00:17:07.597 – 00:17:09.849
בואו נקווה שהיא טועה.
00:17:10.975 – 00:17:12.393
אבא?
00:17:12.727 – 00:17:13.901
כן, ג'יימס?
00:17:13.936 – 00:17:16.022
אמא לידך?
00:17:18.232 – 00:17:20.401
ג'יימס, דיברנו על זה.
00:17:21.736 – 00:17:23.905
אמא כבר לא כאן.
00:17:25.281 – 00:17:26.407
אז איפה היא?
00:17:28.451 – 00:17:30.995
מספיק, ילדים. תגידו שלום.
00:17:31.037 – 00:17:34.172
תקשיבו, אני אשלח לכם מתנות עם סבא.
00:17:34.207 – 00:17:35.833
ותהיו ילדים טובים...
00:17:45.676 – 00:17:47.845
ההסעה שלנו על הגג. -טוב.
00:17:55.311 – 00:17:56.687
אתה בסדר?
00:17:57.063 – 00:17:58.481
כן, למה?
00:17:58.523 – 00:18:01.115
כשהיינו בחלום, מאל הופיעה...
00:18:01.15 – 00:18:03.277
שכח מזה. מצטער על הרגל שלך.
00:18:03.319 – 00:18:05.613
זה לא יקרה שוב. -זה מחמיר, נכון?
00:18:05.655 – 00:18:08.115
לא תקבל עוד התנצלות. טוב, ארתור?
00:18:08.324 – 00:18:10.993
איפה נאש? -הוא לא הגיע. רוצה לחכות?
00:18:11.035 – 00:18:13.162
לא, היינו אמורים למסור את תכניות ההתרחבות של סאיטו
00:18:13.204 – 00:18:15.122
ל"קובול-הנדסה" לפני שעתיים.
00:18:15.164 – 00:18:16.791
עד עכשיו הם כבר יודעים שנכשלנו.
00:18:16.874 – 00:18:18.459
הגיע הזמן להיעלם.
00:18:19.252 – 00:18:20.419
לאן תלך?
00:18:20.628 – 00:18:22.72
בואנוס-איירס. אוכל להוריד שם פרופיל.
00:18:22.755 – 00:18:25.508
אולי אמצא איזו עבודה עד שהעניינים יירגעו.
00:18:25.758 – 00:18:27.176
ואתה? -ארה"ב, אדוני.
00:18:27.802 – 00:18:29.47
תמסור ד"ש.
00:18:35.601 – 00:18:36.936
הוא מכר אתכם.
00:18:36.978 – 00:18:39.856
חשב להגיע אליי ולהתמקח על חייו.
00:18:40.94 – 00:18:43.609
אז אני מציע לך את התענוג...
00:18:47.029 – 00:18:49.156
אני לא עובד ככה.
00:19:01.586 – 00:19:03.087
מה תעשה איתו?
00:19:03.462 – 00:19:04.63
כלום.
00:19:05.256 – 00:19:07.842
אבל לא אוכל לדבר בשמם של "קובול-הנדסה."
00:19:22.231 – 00:19:23.858
מה אתה רוצה מאיתנו?
00:19:24.317 – 00:19:25.443
"השתלה."
00:19:26.819 – 00:19:29.113
זה אפשרי? -ודאי שלא.
00:19:29.197 – 00:19:31.455
אם אפשר לגנוב רעיון ממוחו של אדם,
00:19:31.49 – 00:19:33.576
מדוע אי אפשר לשתול רעיון?
00:19:33.618 – 00:19:35.953
טוב. אדגים לך פעולה של השתלה.
00:19:35.995 – 00:19:39.499
אני אומר: "אל תחשוב על פילים." על מה אתה חושב?
00:19:39.665 – 00:19:41.966
על פילים. -נכון. אבל זה לא הרעיון שלך,
00:19:42.001 – 00:19:44.003
כי אתה יודע שנתתי לך אותו.
00:19:44.045 – 00:19:47.096
המוח של היעד תמיד יודע לזהות את מקור הרעיון.
00:19:47.131 – 00:19:48.883
אי אפשר לזייף השראה.
00:19:48.925 – 00:19:50.259
זה לא נכון.
00:19:52.929 – 00:19:55.765
אתה מסוגל לעשות זאת? -יש לי ברירה?
00:19:56.39 – 00:19:58.893
כי אמצא דרך ליישר את ההדורים עם "קובול."
00:19:58.935 – 00:20:00.978
אז יש לך ברירה.
00:20:01.145 – 00:20:03.147
אני בוחר לחיות, אדוני.
00:20:08.069 – 00:20:10.071
אמרו לצוות לאן ברצונכם להגיע.
00:20:14.909 – 00:20:16.369
מר קוב!
00:20:19.08 – 00:20:21.082
מה דעתך לשוב הביתה?
00:20:21.791 – 00:20:23.125
לאמריקה?
00:20:23.751 – 00:20:25.169
לילדיך.
00:20:25.878 – 00:20:27.505
לא תוכל לסדר את זה.
00:20:27.588 – 00:20:29.048
זה בלתי אפשרי.
00:20:29.173 – 00:20:32.051
בדיוק כמו השתלה. -קוב, קדימה.
00:20:36.138 – 00:20:37.765
כמה מורכב הרעיון?
00:20:37.807 – 00:20:40.525
פשוט למדי. -שום רעיון אינו פשוט,
00:20:40.56 – 00:20:43.062
כשצריך לשתול אותו במוח של מישהו.
00:20:43.187 – 00:20:46.649
המתחרה העיקרי שלי הוא אדם זקן שבריאותו לקויה.
00:20:46.858 – 00:20:50.403
בנו יירש בקרוב את השליטה על התאגיד.
00:20:51.529 – 00:20:55.449
אני צריך שהוא יחליט לפרק את האימפריה של אביו.
00:20:55.783 – 00:20:58.077
קוב, זה לא בשבילנו. -חכה רגע.
00:21:00.538 – 00:21:03.791
כדי שאבצע זאת, בהנחה שאני מסוגל,
00:21:03.958 – 00:21:05.71
אני צריך הבטחה.
00:21:06.085 – 00:21:09.172
איך אדע שתעמוד במילתך? -לא תדע.
00:21:09.922 – 00:21:11.257
אבל אני אעמוד.
00:21:11.883 – 00:21:12.925
אז...
00:21:13.968 – 00:21:16.304
תרצה להסתכן ולתת בי אמון,
00:21:16.888 – 00:21:18.806
או להפוך לזקן,
00:21:19.432 – 00:21:23.144
מלא בחרטה, הממתין, ערירי, למותו?
00:21:26.647 – 00:21:28.566
הרכב צוות, מר קוב.
00:21:28.608 – 00:21:31.027
ובחר את אנשיך בקפידה.
00:21:39.243 – 00:21:41.329
אני יודע כמה אתה רוצה לחזור הביתה,
00:21:43.789 – 00:21:45.291
אבל זה בלתי אפשרי.
00:21:45.666 – 00:21:47.001
זה אפשרי.
00:21:47.668 – 00:21:50.129
צריך לחדור מספיק עמוק. -אתה לא יודע לבטח.
00:21:51.881 – 00:21:53.591
עשיתי את זה בעבר.
00:21:55.134 – 00:21:56.427
למי עשית את זה?
00:22:01.516 – 00:22:03.017
למה טסים לפריז?
00:22:05.144 – 00:22:07.188
אני צריך אדריכל חדש.
00:22:23.538 – 00:22:25.832
מעולם לא אהבת את המשרד שלך.
00:22:27.542 – 00:22:30.169
איך מקום לחשוב בארון הקטן הזה.
00:22:32.296 – 00:22:34.382
לא מסוכן עבורך להיות כאן?
00:22:36.05 – 00:22:40.346
הסכמי ההסגרה בין צרפת לארה"ב הם סיוט בירוקרטי.
00:22:40.388 – 00:22:43.266
אני חושב שבמקרה שלך, הם יצליחו לסדר משהו.
00:22:43.307 – 00:22:46.644
הבאתי לך את אלה...
00:22:46.727 – 00:22:48.479
שתיתן לילדים, כשתהיה לך הזדמנות.
00:22:48.521 – 00:22:51.023
צריך קצת יותר מבובות פרווה של חיות פה ושם,
00:22:51.065 – 00:22:53.985
כדי לשכנע את הילדים שעדיין יש להם אבא.
00:22:54.318 – 00:22:56.863
אני עושה מה שאני יודע. מה שלימדת אותי.
00:22:57.446 – 00:22:58.99
מעולם לא לימדתי אותך להיות גנב.
00:22:59.031 – 00:23:02.785
לימדת אותי לתמרן מוחות של אנשים, אבל אחרי מה שקרה...
00:23:02.827 – 00:23:06.205
לא נותרו יותר מדי דרכים חוקיות להשתמש בכישרון הזה.
00:23:11.544 – 00:23:13.337
מה אתה עושה כאן, דום?
00:23:15.173 – 00:23:17.3
אני חושב שמצאתי דרך הביתה.
00:23:17.842 – 00:23:21.561
עבודה עבור אנשים רבי-עוצמה,
00:23:21.596 – 00:23:26.017
אנשים שיוכלו להעלים את האישומים נגדי לתמיד.
00:23:26.809 – 00:23:28.436
אבל אני זקוק לעזרתך.
00:23:28.728 – 00:23:31.981
באת הנה להשחית את אחד מטובי המוחות שלי.
00:23:32.023 – 00:23:35.067
אתה יודע מה אני מציע. עליך לתת להם להחליט בעצמם.
00:23:35.109 – 00:23:36.861
כסף? -לא רק כסף.
00:23:36.903 – 00:23:38.112
אתה זוכר.
00:23:38.446 – 00:23:41.949
הזדמנות לבנות קתדרלות, ערים שלמות,
00:23:41.991 – 00:23:43.583
דברים שמעולם לא היו קיימים.
00:23:43.618 – 00:23:46.954
דברים שלא יכולים להתקיים בעולם האמיתי.
00:23:47.038 – 00:23:50.041
אז אתה רוצה שאאפשר למישהו אחר...
00:23:50.416 – 00:23:52.335
ללכת שבי אחריך אל תוך הפנטזיה שלך?
00:23:52.376 – 00:23:54.754
הם לא נכנסים לחלום,
00:23:54.795 – 00:23:57.882
אלא רק מעצבים את הרבדים ומלמדים את החולמים.
00:23:58.007 – 00:23:59.592
עצב בעצמך.
00:24:01.928 – 00:24:03.346
מאל לא מאפשרת לי.
00:24:09.644 – 00:24:11.646
חזור למציאות, דום.
00:24:13.064 – 00:24:14.197
אנא.
00:24:14.232 – 00:24:15.525
למציאות?
00:24:16.067 – 00:24:17.36
הילדים הללו,
00:24:17.401 – 00:24:18.784
הנכדים שלך,
00:24:18.819 – 00:24:22.698
הם מחכים שאביהם ישוב הביתה, זו המציאות שלהם.
00:24:22.74 – 00:24:25.201
ובאמצעות העבודה הזו, האחרונה בהחלט,
00:24:25.243 – 00:24:26.626
כך אגיע הביתה.
00:24:26.661 – 00:24:30.706
לא הייתי עומד כאן אם הייתה לי דרך אחרת.
00:24:33.417 – 00:24:36.504
אני צריך אדריכל טוב כמו שאני הייתי.
00:24:40.633 – 00:24:42.552
יש לי מישהו טוב יותר.
00:24:42.885 – 00:24:44.011
אריאדנה!
00:24:46.389 – 00:24:48.683
ברצוני שתכירי את מר קוב.
00:24:49.35 – 00:24:50.476
נעים מאוד.
00:24:50.643 – 00:24:55.356
אם יש לך מספר רגעים, למר קוב יש הצעת עבודה עבורך.
00:24:55.648 – 00:24:58.109
מקום להתמחות? -לא בדיוק.
00:24:58.442 – 00:25:00.027
יש לי מבחן עבורך.
00:25:00.528 – 00:25:02.62
לא תתן לי קצת רקע?
00:25:02.655 – 00:25:05.54
לפי שאתאר את העבודה, עליי לדעת שיש לך את היכולת.
00:25:05.575 – 00:25:08.995
למה? -כי היא לא ממש חוקית.
00:25:11.664 – 00:25:13.708
יש לך שתי דקות
00:25:13.749 – 00:25:16.794
לעצב מבוך שתידרש דקה לצאת ממנו.
00:25:18.296 – 00:25:19.505
עצרי.
00:25:21.757 – 00:25:22.842
נסי שוב.
00:25:25.303 – 00:25:26.596
עצרי.
00:25:29.807 – 00:25:31.726
את חייבת להשתפר.
00:25:44.906 – 00:25:46.282
זה כבר יותר טוב.
00:26:06.385 – 00:26:09.729
אומרים שאנו משתמשים רק בשבריר מיכולות המוח.
00:26:09.764 – 00:26:11.39
וזה כאשר אנו ערים.
00:26:11.432 – 00:26:14.352
כשאנו ישנים, מוחנו מסוגל לעשות כמעט כל דבר.
00:26:14.393 – 00:26:17.438
כמו למשל? -דמייני שאת מעצבת בניין.
00:26:17.48 – 00:26:19.697
את יוצרת כל היבט שלו באופן מודע,
00:26:19.732 – 00:26:22.944
אבל לפעמים, ההרגשה היא כאילו הוא יוצר את עצמו, נכון?
00:26:22.985 – 00:26:24.904
כן. כמו...
00:26:25.112 – 00:26:28.241
לגלות... -השראה טהורה.
00:26:28.366 – 00:26:29.784
בחלום,
00:26:29.826 – 00:26:31.876
המוח עושה זאת כל הזמן.
00:26:31.911 – 00:26:36.881
אנו יוצרים וקולטים את העולם בו זמנית.
00:26:36.916 – 00:26:40.378
המוח עושה זאת כל-כך טוב שאנחנו אפילו לא מרגישים.
00:26:40.461 – 00:26:43.464
זה מאפשר לנו להיכנס ישר ללב התהליך.
00:26:43.506 – 00:26:45.716
איך? -באמצעות השתלטות על החלק היצירתי.
00:26:45.758 – 00:26:49.804
כאן אני זקוק לך. את תיצרי את עולם החלום.
00:26:49.887 – 00:26:52.265
נכניס את היעד אל החלום,
00:26:52.515 – 00:26:54.976
והוא ימלא אותו בתת המודע שלו.
00:26:55.142 – 00:26:58.528
איך ניתן להגיע לרמת פירוט כה גבוהה
00:26:58.563 – 00:27:00.356
כדי לגרום לו להאמין שזו המציאות?
00:27:00.398 – 00:27:04.11
החלומות מרגישים אמיתיים כשאנו בתוכם, נכון?
00:27:04.151 – 00:27:08.573
רק כשמתעוררים, מבינים שמשהו היה לא כשורה.
00:27:09.115 – 00:27:11.833
יש לי שאלה: כשחולמים...
00:27:11.868 – 00:27:14.078
מעולם לא זוכרים את תחילת החלום, נכון?
00:27:14.12 – 00:27:17.456
תמיד מגיעים היישר אל לב ההתרחשות.
00:27:17.498 – 00:27:18.749
אני מניחה.
00:27:18.791 – 00:27:20.626
אז איך הגענו הנה?
00:27:20.668 – 00:27:22.628
בדיוק באנו מה...
00:27:22.962 – 00:27:26.34
חשבי על זה, אריאדנה. איך הגעת הנה?
00:27:26.924 – 00:27:28.759
איפה את עכשיו?
00:27:32.305 – 00:27:36.1
אנחנו חולמים? -את למעשה ישנה עכשיו בסדנה.
00:27:36.142 – 00:27:38.519
זה השיעור הראשון שלך בשיתוף חלומות.
00:27:38.561 – 00:27:40.021
הישארי רגועה.
00:28:16.474 – 00:28:18.684
אם זה רק חלום, למה אתה מגן...
00:28:19.602 – 00:28:21.479
כי זה מעולם לא "רק חלום."
00:28:21.521 – 00:28:23.481
פרצוף מלא בשברי זכוכית כואב בטירוף.
00:28:23.523 – 00:28:25.816
כשאת בחלום, התחושה אמיתית.
00:28:25.858 – 00:28:28.736
הצבא פיתח את שיתוף החלומות לצרכי אימונים.
00:28:28.778 – 00:28:32.74
כדי שחיילים ירו, ידקרו ויחנקו זה את זה, ואז יתעוררו.
00:28:33.282 – 00:28:34.992
איך אדריכלים נכנסו לכל העניין?
00:28:35.034 – 00:28:37.745
מישהו צריך לעצב את החלום.
00:28:39.08 – 00:28:41.082
אולי תיתן לנו עוד חמש דקות.
00:28:41.457 – 00:28:43
חמש דקות?
00:28:43.501 – 00:28:46.546
דיברנו לפחות שעה.
00:28:46.587 – 00:28:48.881
בחלום, המוח מתפקד מהר יותר.
00:28:48.923 – 00:28:52.051
לכן, הזמן מרגיש יותר איטי.
00:28:52.093 – 00:28:54.846
חמש דקות בעולם האמיתי שוות ערך לשעה בחלום.
00:28:56.097 – 00:28:59.267
בואי נראה מה תוכלי לעשות בחמש דקות.
00:29:04.981 – 00:29:06.607
המבנה הבסיסי כבר קיים.
00:29:06.649 – 00:29:10.069
חנויות ספרים, בתי קפה, הכול כמעט כבר כאן.
00:29:10.111 – 00:29:13.03
מי האנשים האלו? -השתקפויות של תת המודע שלי.
00:29:13.072 – 00:29:14.532
שלך? -כן.
00:29:14.574 – 00:29:17.034
זכרי, את החולמת. את בונה את העולם הזה.
00:29:17.076 – 00:29:19.961
אני היעד, המוח שלי מאכלס אותו.
00:29:19.996 – 00:29:22.206
את ממש יכולה לדבר עם תת המודע שלי,
00:29:22.248 – 00:29:24.792
זו אחת הדרכים לשלוף מידע מהיעד.
00:29:24.834 – 00:29:26.21
באילו עוד דרכים עושים זאת?
00:29:26.252 – 00:29:28.88
באמצעות יצירת משהו מוגן כמו...
00:29:29.172 – 00:29:30.673
כספת בבנק או כלא,
00:29:30.715 – 00:29:34.594
ואז המוח ימלא אותו אוטומטית במידע שעליו הוא רוצה להגן.
00:29:34.635 – 00:29:37.471
את מבינה? -ואז אתה פורץ פנימה וגונב אותו.
00:29:37.722 – 00:29:38.806
ובכן...
00:29:38.848 – 00:29:39.849
חשבתי ש...
00:29:40.224 – 00:29:43.06
שעולם החלום יכלול רק את הצד הויזואלי,
00:29:43.144 – 00:29:45.104
אבל מדובר יותר בתחושה.
00:29:45.521 – 00:29:49.4
השאלה שלי היא מה קורה כשמתחילים לשחק עם הפיזיקה?
00:30:31.4 – 00:30:32.818
מדהים, אה?
00:30:33.903 – 00:30:35.238
בהחלט.
00:30:59.303 – 00:31:00.645
למה הם מסתכלים עליי?
00:31:00.68 – 00:31:04.524
כי תת המודע שלי מרגיש שמישהו אחר יוצר את העולם הזה.
00:31:04.559 – 00:31:06.15
וככל שתשני דברים,
00:31:06.185 – 00:31:08.604
ההשתקפויות יתכנסו אלייך יותר ויותר.
00:31:08.98 – 00:31:09.987
"יתכנסו?"
00:31:10.022 – 00:31:12.4
הן חשות באופיו הזר של החולם.
00:31:12.441 – 00:31:15.319
הן תוקפות כמו תאי-דם לבנים הנלחמים בזיהום.
00:31:15.361 – 00:31:17.655
הן יתקפו אותנו? -לא.
00:31:18.614 – 00:31:19.824
רק אותך.
00:31:24.412 – 00:31:25.711
זה נפלא, אבל אני אומר לך,
00:31:25.746 – 00:31:27.957
אם תמשיכי לשנות כך דברים...
00:31:32.753 – 00:31:35.006
אכפת לך להגיד לתת המודע שלך להירגע?
00:31:35.047 – 00:31:38.176
זה תת המודע שלי, זוכרת? אני לא שולט בו.
00:32:31.395 – 00:32:32.939
מרשים מאוד.
00:32:44.534 – 00:32:46.077
אני מכיר את הגשר הזה.
00:32:46.744 – 00:32:48.287
המקום הזה אמיתי, נכון?
00:32:48.329 – 00:32:50.748
כן, אני עוברת בו בכל יום בדרך ללימודים.
00:32:50.79 – 00:32:54.21
לעולם אל תשחזרי מקומות מהזיכרון. תמיד דמייני מקומות חדשים.
00:32:54.252 – 00:32:56.087
צריך להתחיל מדברים מוכרים, לא?
00:32:56.128 – 00:32:59.382
רק פרטים קטנים. פנס רחוב, תא טלפון...
00:32:59.423 – 00:33:01.432
לעולם לא אזורים שלמים. -למה לא?
00:33:01.467 – 00:33:04.011
כיוון שבניית חלום מהזיכרון היא הדרך הקלה ביותר
00:33:04.053 – 00:33:06.681
לאבד את ההבחנה בין המציאות לחלום.
00:33:06.722 – 00:33:10.525
זה מה שקרה לך? -תקשיבי, לא מדובר בי. ברור?
00:33:10.56 – 00:33:12.937
לכן אתה צריך שאבנה לך את החלומות?
00:33:13.229 – 00:33:14.862
תתרחק ממנה. תתרחקי.
00:33:14.897 – 00:33:16.447
היי. -תתרחקו! -קוב!
00:33:16.482 – 00:33:17.74
עזבו אותה! -קוב!
00:33:17.775 – 00:33:19.986
הניחו לי! -מאל!
00:33:20.027 – 00:33:22.28
קוב, תעיר אותי! -מאל!
00:33:22.321 – 00:33:24.372
מאל! מאל, לא! -תעיר אותי!
00:33:24.407 – 00:33:25.825
תעיר אותי! -מאל, לא!
00:33:27.535 – 00:33:29.652
היי, היי, הביטי אליי.
00:33:29.687 – 00:33:31.355
את בסדר. את בסדר.
00:33:31.639 – 00:33:34.517
היי... -למה לא התעוררתי?
00:33:35.476 – 00:33:39.397
כי נשאר עוד זמן, ואפשר להתעורר מחלום רק אם מתים.
00:33:39.439 – 00:33:41.357
היא תצטרך טוטם. -מה!?
00:33:41.399 – 00:33:42.859
"טוטם" הוא פריט קטן...
00:33:42.9 – 00:33:45.695
חתיכת תת-מודע יש לך, קוב.
00:33:45.778 – 00:33:47.447
היא ממש מקסימה!
00:33:47.864 – 00:33:50.533
אני מבין שפגשת את גברת קוב. -היא אשתו?
00:33:50.616 – 00:33:53.87
כן. אז... טוטם. את צריכה חפץ קטן,
00:33:53.911 – 00:33:56.379
בעל משקל, משהו שתישאי איתך כל הזמן.
00:33:56.414 – 00:33:57.832
משהו שאיש לא מכיר. -כמו מטבע?
00:33:57.874 – 00:34:00.585
לא, עליו להיות ייחודי יותר.
00:34:00.752 – 00:34:03.171
זו קובייה מזויפת.
00:34:04.464 – 00:34:07.175
לא, אסור לי לתת לך לגעת בה. זה הרעיון.
00:34:07.216 – 00:34:11.429
רק אני יודע את האיזון והמשקל של הקובייה המזויפת הזו.
00:34:11.929 – 00:34:13.598
כך, כאשר תביטי בטוטם שלך,
00:34:13.639 – 00:34:16.476
תדעי מעבר לכל ספק שאת לא בחלום של מישהו אחר.
00:34:20.146 – 00:34:23.149
אני לא יודעת אם אתה לא מסוגל לראות מה מתרחש,
00:34:23.191 – 00:34:24.817
או אם אתה פשוט לא רוצה,
00:34:24.859 – 00:34:28.494
אבל לקוב יש בעיות חמורות שהוא מנסה לקבור שם.
00:34:28.529 – 00:34:32.742
ואני לא מתכוונת לחשוף את המוח שלי למישהו כזה.
00:34:38.289 – 00:34:39.672
היא תחזור.
00:34:39.707 – 00:34:42.467
מעולם לא ראיתי מישהו שתופס את העניין כל-כך מהר.
00:34:42.502 – 00:34:44.51
המציאות כבר לא תספיק לה.
00:34:44.545 – 00:34:46.589
וכשהיא תחזור...
00:34:47.507 – 00:34:50.134
תאמן אותה בבניית מבוכים.
00:34:50.176 – 00:34:52.553
ואיפה אתה תהיה? -עליי ללכת לבקר את אימס.
00:34:52.595 – 00:34:53.68
אימס?
00:34:53.763 – 00:34:54.972
הוא במומבסה.
00:34:55.014 – 00:34:57.767
החצר האחורית של "קובול." -זה סיכון הכרחי.
00:34:57.809 – 00:35:00.895
יש הרבה גנבים טובים. -אנחנו לא צריכים סתם גנב.
00:35:02.271 – 00:35:03.773
אנחנו צריכים זייפן.
00:35:12.031 – 00:35:14.992
שפשף אותם כמה שתרצה, הם לא יתרבו.
00:35:15.284 – 00:35:16.703
לעולם אין לדעת.
00:35:17.286 – 00:35:18.705
בוא נשתה משהו.
00:35:21.324 – 00:35:22.492
אתה מזמין.
00:35:29.123 – 00:35:31.501
האיות שלך לא השתפר. -קפוץ לי.
00:35:31.626 – 00:35:33.211
איך כתב היד שלך?
00:35:33.586 – 00:35:35.588
משתנה. -יופי.
00:35:35.63 – 00:35:36.714
תודה רבה.
00:35:37.507 – 00:35:38.716
השתלה.
00:35:39.217 – 00:35:42.178
לפני שתטרח לומר לי שזה בלתי אפשרי...
00:35:42.22 – 00:35:45.139
זה בהחלט אפשרי, רק קשה ביותר.
00:35:45.723 – 00:35:46.933
פשוט כי...
00:35:47.016 – 00:35:49.352
ארתור כל הזמן אומר לי שזה בלתי אפשרי.
00:35:49.978 – 00:35:52.397
ארתור... אתה עדיין עובד עם חסר המעוף הזה?
00:35:52.438 – 00:35:54.197
הוא טוב בתחום שלו, לא?
00:35:54.232 – 00:35:57.443
הטוב ביותר, אבל אין לו דמיון. -בשונה ממך.
00:35:57.485 – 00:36:00.662
בשביל לבצע השתלה אתה חייב דמיון.
00:36:00.697 – 00:36:02.407
יש לי שאלה אליך...
00:36:03.241 – 00:36:04.707
עשית זאת בעבר?
00:36:04.742 – 00:36:07.37
ניסינו. שמנו את הרעיון במקום,
00:36:07.412 – 00:36:10.039
אבל הוא לא ננעץ. -לא שתלתם אותו עמוק מספיק?
00:36:10.081 – 00:36:12.208
זה לא רק עניין של עומק.
00:36:12.292 – 00:36:14.092
צריך רעיון בצורתו הבסיסית ביותר
00:36:14.127 – 00:36:16.379
כדי שיגדל בטבעיות במוח של היעד.
00:36:16.421 – 00:36:18.006
זו אמנות עדינה ביותר.
00:36:18.089 – 00:36:20.758
אז מהו הרעיון שאתה צריך לשתול?
00:36:20.8 – 00:36:25.138
אנו צריכים שיורש של תאגיד גדול יפרק את האימפריה של אביו.
00:36:25.179 – 00:36:27.473
בתחום הזה יש מגוון מניעים פוליטיים,
00:36:27.515 – 00:36:31.561
דעות אנטי-מונופוליסטיות וכדומה. אבל כל האפשרויות האלה...
00:36:31.978 – 00:36:34.814
תלויות בדעות הקדומות של היעד שלך.
00:36:34.897 – 00:36:37.442
אתה חייב להתחיל מהדבר הבסיסי ביותר.
00:36:37.483 – 00:36:38.818
שהוא?
00:36:39.694 – 00:36:41.112
מערכת היחסים עם האב.
00:36:43.781 – 00:36:45.415
יש לך כימאי? -עדיין לא.
00:36:45.45 – 00:36:47.785
יש כאן מישהו...
00:36:48.202 – 00:36:49.746
יוסוף.
00:36:49.996 – 00:36:52.665
הוא רוקח גרסאות משלו לתרכובות.
00:36:52.707 – 00:36:55.46
למה שלא תיקח אותי אליו? -אחרי שתיפטר מהמעקב שלך.
00:36:56.336 – 00:36:58.588
הבחור על הבר. -"קובול הנדסה."
00:36:58.63 – 00:37:01.222
המחיר שנתנו על ראשי היה עבור חי או מת?
00:37:01.257 – 00:37:03.801
לא יודע. נראה אם יתחיל לירות עליך.
00:37:03.968 – 00:37:06.978
תסיח את דעתו. אפגוש אותך למטה בבר בעוד...
00:37:07.013 – 00:37:08.396
חצי שעה? -כאן?
00:37:08.431 – 00:37:10.266
זה המקום האחרון בו יחפשו.
00:37:12.393 – 00:37:13.436
בסדר.
00:37:14.812 – 00:37:16.856
פרדי. פרדי סימונס.
00:37:16.898 – 00:37:18.816
שכה אחיה, זה אתה?
00:37:21.986 – 00:37:23.154
לא, זה לא.
00:37:23.321 – 00:37:25.073
עכשיו אתה לא חולם, אה?
00:38:03.945 – 00:38:06.489
קפה. כוס קפה.
00:38:18.334 – 00:38:19.502
כוס קפה.
00:38:20.837 – 00:38:21.921
קפה.
00:39:17.143 – 00:39:18.77
צריך טרמפ, מר קוב?
00:39:20.104 – 00:39:21.564
מה אתה עושה במומבסה?
00:39:21.606 – 00:39:23.9
אני צריך להגן על ההשקעה שלי.
00:39:27.57 – 00:39:29.53
אז ככה אתה מאבד מעקב?
00:39:29.572 – 00:39:30.823
זה סוג שונה של מעקב.
00:39:39.499 – 00:39:41.084
קוב אמר שתחזרי.
00:39:42.168 – 00:39:43.92
ניסיתי שלא, אבל...
00:39:43.962 – 00:39:47.215
אבל אין דבר דומה לזה. -זו פשוט...
00:39:49.133 – 00:39:50.635
יצירה טהורה.
00:39:50.718 – 00:39:53.596
שנביט במספר פרדוקסים אדריכליים?
00:39:53.638 – 00:39:55.098
תצטרכי לשלוט במספר תכסיסים
00:39:55.139 – 00:39:57.183
כדי לבנות לנו שלושה רבדי חלומות שלמים.
00:39:57.475 – 00:39:58.559
סליחה.
00:39:59.185 – 00:40:00.77
אילו תכסיסים?
00:40:00.979 – 00:40:04.315
בחלום, את יכולה לרמות וליצור מבנים אדריכליים בלתי אפשריים.
00:40:04.357 – 00:40:06.574
זה מאפשר לך ליצור לולאות סגורות.
00:40:06.609 – 00:40:08.403
כמו מדרגות "פנרוז."
00:40:09.362 – 00:40:11.239
גרם המדרגות האינסופי.
00:40:13.992 – 00:40:14.993
רואה?
00:40:19.622 – 00:40:20.832
פרדוקס.
00:40:20.924 – 00:40:23.501
לולאות סגורות שכאלו יסייעו לך להסוות
00:40:23.543 – 00:40:27.88
את גבולות החלום שאת יוצרת. -באיזה גודל צריכים להיות הרבדים?
00:40:27.922 – 00:40:31.05
החל בקומת בניין וכלה בעיר שלמה.
00:40:31.175 – 00:40:33.184
אבל עליהם להיות סבוכים מספיק
00:40:33.219 – 00:40:35.263
כדי שנוכל להתחבא מההשתקפויות. -מבוך?
00:40:35.305 – 00:40:37.522
נכון, מבוך. וככל שהוא מסובך יותר...
00:40:37.557 – 00:40:40.476
כך יש לנו יותר זמן לפני שההשתקפויות תופסות אותנו.
00:40:40.518 – 00:40:41.519
בדיוק.
00:40:42.52 – 00:40:46.065
תת המודע שלי נראה די מנומס. -חכי. הוא עוד יתעורר.
00:40:46.274 – 00:40:48.818
אף אחד לא אוהב להרגיש שמישהו משחק לו במוח.
00:40:49.277 – 00:40:51.237
קוב כבר לא יכול לבנות, נכון?
00:40:53.489 – 00:40:55.533
לא יודע אם איננו יכול, אבל הוא לא מוכן.
00:40:55.783 – 00:40:57.91
הוא חושב שבטוח יותר אם לא יכיר את המבנה.
00:40:57.952 – 00:41:00.204
למה? -הוא לא מוכן לספר לי.
00:41:00.496 – 00:41:01.963
אני חושב שמדובר במאל.
00:41:01.998 – 00:41:04.459
אשתו לשעבר? -לא לשעבר.
00:41:04.5 – 00:41:07.045
הם עדיין יחד? -לא...
00:41:08.796 – 00:41:10.048
היא מתה.
00:41:12.133 – 00:41:14.385
מה שראית היה רק ההשתקפות שלה.
00:41:18.556 – 00:41:20.308
איך היא הייתה במציאות?
00:41:20.725 – 00:41:22.018
היא הייתה מקסימה.
00:41:25.855 – 00:41:27.398
אתה מחפש כימאי?
00:41:27.44 – 00:41:28.566
כן.
00:41:28.608 – 00:41:30.735
שירקח תרכובת למשימה מסוימת?
00:41:31.235 – 00:41:33.237
ושיצא איתנו לשטח.
00:41:33.279 – 00:41:35.406
אני כמעט לא יוצא לשטח, מר קוב.
00:41:35.448 – 00:41:39.702
נזדקק לך שם כדי שתספק את התרכובת הייחודית לצרכים שלנו.
00:41:39.827 – 00:41:41.836
שהם? -עומק רב.
00:41:41.871 – 00:41:43.665
חלום בתוך חלום.
00:41:43.998 – 00:41:45.458
שני רבדים?
00:41:47.794 – 00:41:49.003
שלושה.
00:41:49.253 – 00:41:52.632
בלתי אפשרי. חלומות בתוך חלומות הם דבר לא יציב.
00:41:52.674 – 00:41:55.051
זה אפשרי.
00:41:55.301 – 00:41:56.803
רק צריך להוסיף חומר הרדמה.
00:41:56.844 – 00:41:59.806
חומר הרדמה חזק.
00:42:01.307 – 00:42:02.725
כמה חברי צוות?
00:42:02.767 – 00:42:03.816
חמישה.
00:42:03.851 – 00:42:05.186
שישה.
00:42:06.354 – 00:42:08.815
הדרך היחידה לדעת שהשלמתם את המשימה...
00:42:09.148 – 00:42:10.573
היא להצטרף אליכם.
00:42:10.608 – 00:42:13.945
אין מקום לתיירים במשימה שכזו, מר סאיטו.
00:42:13.987 – 00:42:16.406
הפעם, נראה שיש.
00:42:17.281 – 00:42:19.659
זה יענה על צרכיכם בתור התחלה.
00:42:19.784 – 00:42:21.251
אני משתמש בו בכל יום.
00:42:21.286 – 00:42:23.746
לשם מה? -אראה לכם.
00:42:27.583 – 00:42:29.544
ייתכן שלא תרצו לראות זאת.
00:42:32.297 – 00:42:33.506
אחריך.
00:42:42.974 – 00:42:46.227
עשרה... שנים-עשר... כולם מחוברים. לכל הרוחות.
00:42:46.269 – 00:42:48.479
הם מגיעים בכל יום, לשתף חלומות.
00:42:50.94 – 00:42:53.609
רואים? יציב מאוד.
00:42:59.407 – 00:43:00.867
במשך כמה זמן הם חולמים?
00:43:00.908 – 00:43:03.286
שלוש, ארבע שעות. בכל יום.
00:43:03.703 – 00:43:06.205
ובזמן חלום? -עם התרכובת הזו...
00:43:06.914 – 00:43:08.631
כ-40 שעות, בכל יום ויום.
00:43:08.666 – 00:43:10.091
מדוע הם עושים זאת?
00:43:10.126 – 00:43:11.586
אמור לו, מר קוב.
00:43:13.588 – 00:43:16.299
לאחר זמן מה, זו הדרך היחידה בה אפשר לחלום.
00:43:16.424 – 00:43:18.343
אתה עדיין חולם, מר קוב?
00:43:18.885 – 00:43:20.678
הם באים הנה לישון בכל יום?
00:43:20.762 – 00:43:21.804
לא.
00:43:23.806 – 00:43:26.434
הם באים כדי להתעורר.
00:43:27.56 – 00:43:30.396
החלום הפך למציאות שלהם.
00:43:31.814 – 00:43:34.317
מי אתה שתגיד אחרת?
00:43:36.402 – 00:43:38.029
תראה לי למה אתה מסוגל.
00:43:49.332 – 00:43:51.376
אתה יודע איך למצוא אותי.
00:43:53.336 – 00:43:55.463
אתה יודע מה עליך לעשות.
00:44:00.718 – 00:44:02.011
חזק, אה?
00:44:17.235 – 00:44:19.696
אתה בסדר, מר קוב?
00:44:20.697 – 00:44:22.281
כן, כן.
00:44:22.365 – 00:44:23.866
אני בסדר גמור.
00:44:32.834 – 00:44:34.085
רוברט פישר.
00:44:34.127 – 00:44:36.671
יורש תאגיד חברות האנרגיה "פישר-מורו."
00:44:36.713 – 00:44:38.548
מה הבעיה שלך עם מר פישר?
00:44:38.589 – 00:44:40.508
שזה לא ידאיג אותך.
00:44:40.717 – 00:44:42.176
מר סאיטו...
00:44:42.26 – 00:44:45.179
זה לא ריגול תעשייתי טיפוסי.
00:44:45.346 – 00:44:48.523
ביקשת שאבצע השתלה. אני מאוד מקווה שאתה מבין
00:44:48.558 – 00:44:50.601
את משמעות הבקשה הזו.
00:44:51.394 – 00:44:54.605
הזרע שנשתול במוחו של האדם הזה יגדל לכדי רעיון.
00:44:54.647 – 00:44:56.733
הרעיון הזה יעצב אותו,
00:44:56.816 – 00:44:58.86
ועלול לשנות...
00:44:59.027 – 00:45:01.154
ועלול לשנות אותו מקצה לקצה.
00:45:01.446 – 00:45:05.533
אנו החברה האחרונה שעומדת בינם לבין שליטה מוחלטת בשוק האנרגיה.
00:45:05.617 – 00:45:07.577
אנו כבר לא מסוגלים להתחרות בהם.
00:45:07.994 – 00:45:11.414
בקרוב, הם ישלטו באספקת האנרגיה למחצית מהעולם,
00:45:11.456 – 00:45:14.334
ולמעשה, יהפכו למעצמת-על חדשה.
00:45:15.376 – 00:45:18.755
העולם צריך שרוברט פישר ישנה את דעתו.
00:45:19.172 – 00:45:20.256
וכאן אנחנו נכנסים לתמונה.
00:45:20.298 – 00:45:23.6
מה טיב היחסים של רוברט פישר עם אביו?
00:45:23.635 – 00:45:26.763
השמועה אומרת שהיחסים ביניהם מורכבים למדי.
00:45:26.804 – 00:45:29.439
אנחנו לא יכולים להתבסס על שמועות בלבד, נכון?
00:45:29.474 – 00:45:31.643
תוכל להשיג לי גישה לאדם הזה?
00:45:32.018 – 00:45:33.061
בראונינג.
00:45:33.102 – 00:45:35.229
יד ימינו של פישר האב.
00:45:35.271 – 00:45:37.065
הסנדק של פישר הבן.
00:45:37.106 – 00:45:38.615
זה אמור להיות אפשרי,
00:45:38.65 – 00:45:40.401
אם תוכל להשיג את ההמלצות הנכונות.
00:45:40.443 – 00:45:44.614
"המלצות" הן אחד מתחומי המומחיות שלי, מר סאיטו.
00:45:45.865 – 00:45:48.833
אני לא מריח הסדר, חסלו אותם.
00:45:48.868 – 00:45:51.663
מר בראונינג, המדיניות של מוריס פישר תמיד הייתה
00:45:51.704 – 00:45:53.581
להימנע מכניסה לעימות.
00:45:57.543 – 00:46:01.255
שנדון בדאגתך ישירות עם מוריס?
00:46:01.422 – 00:46:03.299
אני לא בטוח שזה הכרחי. -לא, לא...
00:46:03.341 – 00:46:05.051
אני חושב שכדאי.
00:46:26.781 – 00:46:27.907
מה שלומו?
00:46:29.325 – 00:46:31.411
אני לא רוצה להטריד אותו שלא לצורך, אבל...
00:46:31.571 – 00:46:35.797
רוברט, אמרתי לך להרחיק את ה...
00:46:37.142 – 00:46:39.06
עשה זאת. תרחיק... -מר פישר...
00:46:39.394 – 00:46:41.02
גם אותה!
00:46:41.437 – 00:46:42.647
לעולם...
00:46:42.688 – 00:46:45.608
לעולם לא עושה כדבריי...
00:46:46.275 – 00:46:47.61
עזוב את זה שם...
00:46:55.493 – 00:46:58.162
זו ודאי תמונה הקרובה ללבו.
00:46:58.746 – 00:47:00.665
אני הנחתי אותה ליד מיטתו.
00:47:01.416 – 00:47:03.084
הוא אפילו לא שם לב.
00:47:03.793 – 00:47:04.961
רוברט...
00:47:07.63 – 00:47:09.882
עלינו לדון בעניין ייפוי הכוח.
00:47:09.924 – 00:47:11.224
אני יודע שזה קשה... -לא עכשיו.
00:47:11.259 – 00:47:13.469
דוד פיטר. -אבל הכרחי שנתחיל...
00:47:17.515 – 00:47:19.308
אוכלי הנבלות חגים ממעל.
00:47:19.35 – 00:47:21.109
ככל שמחלתו של מוריס פישר מתגברת,
00:47:21.144 – 00:47:23.771
כך גובר כוחו של פיטר בראונינג.
00:47:23.938 – 00:47:26.691
היה לי שפע הזדמנויות לצפות בבראונינג,
00:47:27.024 – 00:47:29.777
לאמץ את שפת הגוף שלו, ללמוד את המניירות,
00:47:29.819 – 00:47:31.285
וכולי וכולי.
00:47:31.32 – 00:47:34.907
ברובד הראשון של החלום, אוכל להתחזות לבראונינג...
00:47:35.575 – 00:47:38.668
ולהציע רעיונות לחלק המודע במוחו של פישר.
00:47:38.703 – 00:47:42.547
ואז כשניקח אותו לרובד הבא, ההשתקפות של בראונינג ממנו
00:47:42.582 – 00:47:44.625
אמורה להזין אותו ברעיון.
00:47:44.792 – 00:47:46.718
אז הוא ייתן את הרעיון לעצמו.
00:47:46.753 – 00:47:48.045
בדיוק.
00:47:48.379 – 00:47:50.923
זו הדרך היחידה שהרעיון יינעץ. הוא חייב לנבוע ממנו.
00:47:50.965 – 00:47:52.091
אימס...
00:47:52.383 – 00:47:54.01
התרשמתי.
00:47:54.51 – 00:47:58.306
ההתנשאות שלך תמיד מתקבלת בברכה, ארתור. תודה.
00:48:19.744 – 00:48:21.544
תכננת לחלום לבד?
00:48:21.579 – 00:48:23.289
לא... אני רק...
00:48:23.331 – 00:48:25.249
רק ביצעתי מספר ניסויים.
00:48:25.625 – 00:48:27.592
לא חשבתי שיש כאן מישהו.
00:48:27.627 – 00:48:30.344
כן, עבדתי על הטוטם שלי.
00:48:30.379 – 00:48:32.131
תני לי לראות.
00:48:33.966 – 00:48:35.099
את לומדת.
00:48:35.134 – 00:48:39.055
פתרון אלגנטי לשמירת קשר עם המציאות.
00:48:39.555 – 00:48:41.891
זה היה רעיון שלך? -לא.
00:48:42.1 – 00:48:43.976
למען האמת, זה היה רעיון של מאל.
00:48:44.685 – 00:48:45.853
הטוטם הזה היה שלה,
00:48:45.895 – 00:48:48.439
הוא היה מסתובב בחלום ולא נופל לעולם.
00:48:48.606 – 00:48:49.816
פשוט...
00:48:50.024 – 00:48:51.818
מסתובב ומסתובב.
00:48:53.194 – 00:48:55.405
ארתור סיפר לי שהיא מתה.
00:48:57.115 – 00:48:58.95
איך מתקדמים המבוכים?
00:48:59.158 – 00:49:02.21
כל רובד מתייחס לחלק בתת המודע של היעד
00:49:02.245 – 00:49:03.586
שאליו אנו מנסים לחדור.
00:49:03.621 – 00:49:06.749
אז... הרובד התחתון יהיה בית-חולים,
00:49:06.791 – 00:49:08.751
לשם פישר יביא את אביו.
00:49:10.136 – 00:49:12.52
יש לי שאלה על המבנה...
00:49:12.555 – 00:49:15.141
לא, לא! אל תראי לי פרטים מדויקים.
00:49:15.183 – 00:49:17.393
רק החולם צריך לדעת את המבנה.
00:49:17.935 – 00:49:19.061
למה זה כל-כך חשוב?
00:49:19.103 – 00:49:21.154
למקרה שאחד מאיתנו יכניס את ההשתקפויות שלו.
00:49:21.189 – 00:49:23.649
אנו לא רוצים שהן ידעו את פרטי המבוך.
00:49:24.901 – 00:49:27.236
כלומר, למקרה שאתה תכניס את מאל?
00:49:27.403 – 00:49:29.53
אתה לא מסוגל להשאיר אותה בחוץ, נכון?
00:49:31.032 – 00:49:32.999
נכון. -אתה לא יכול לבנות
00:49:33.034 – 00:49:35.912
כי אם תדע את המבוך, אז גם היא תדע,
00:49:35.953 – 00:49:38.247
ותחבל במבצע כולו.
00:49:38.581 – 00:49:41.209
קוב, האחרים יודעים? -לא. הם לא יודעים.
00:49:41.25 – 00:49:43.336
אתה מוכרח להזהיר אותם, אם המצב מחמיר.
00:49:43.377 – 00:49:45.296
אף אחד לא אמר שזה מחמיר.
00:49:46.839 – 00:49:49.801
אני צריך לחזור הביתה. זה כל מה שמעניין אותי.
00:49:51.01 – 00:49:52.804
למה אינך יכול לחזור הביתה?
00:49:56.224 – 00:49:58.142
כי הם חושבים שרצחתי אותה.
00:50:01.521 – 00:50:02.897
תודה.
00:50:03.231 – 00:50:06.15
על מה? -שלא שאלת אם באמת עשיתי זאת.
00:50:06.442 – 00:50:08.778
"אפרק את האימפריה של אבי."
00:50:08.82 – 00:50:13.074
אין ספק שזהו רעיון שרוברט עצמו יבחר לדחות.
00:50:13.449 – 00:50:16.077
לכן עלינו לשתול אותו עמוק בתת המודע שלו.
00:50:16.119 – 00:50:19.831
תת המודע מונע ע"י רגשות, ולא ע"י ההגיון.
00:50:19.872 – 00:50:21.964
עלינו למצוא דרך לתרגם את האמירה הזו
00:50:21.999 – 00:50:23.501
לרעיון רגשי.
00:50:23.543 – 00:50:26.177
איך מתרגמים אסטרטגיה עסקית לרגש?
00:50:26.212 – 00:50:27.762
זה מה שעלינו לברר.
00:50:27.797 – 00:50:31.717
היחסים בין רוברט לאביו מתוחים, בלשון המעטה.
00:50:31.759 – 00:50:32.809
נוכל להשתמש בזה.
00:50:32.844 – 00:50:35.346
נכניס לו רצון לפרק את החברה של אביו
00:50:35.388 – 00:50:36.681
כמעשה של התרסה.
00:50:36.722 – 00:50:40.476
לא, אני סבור שרגש חיובי גובר על רגש שלילי בכל מצב.
00:50:40.518 – 00:50:44.272
כולנו שואפים לפיוס, לקתרזיס.
00:50:44.522 – 00:50:48.276
אנו צריכים שלרוברט פישר תהיה תגובה רגשית חיובית.
00:50:48.317 – 00:50:50.493
טוב, ננסה את זה:
00:50:50.528 – 00:50:53.448
"אבי מקבל את העובדה שאני רוצה ליצור משהו משלי,
00:50:53.489 – 00:50:55.324
"ולא להמשיך בעקבותיו."
00:50:55.658 – 00:50:56.659
זה עשוי להצליח.
00:50:56.751 – 00:50:58.085
"עשוי?"
00:50:58.503 – 00:51:00.505
אנחנו צריכים קצת יותר מזה.
00:51:00.588 – 00:51:02.173
תודה לך על תרומתך, ארתור.
00:51:02.215 – 00:51:05.009
סלח לי שאני מנסה לרדת כמה שיותר לפרטים, אימס.
00:51:05.426 – 00:51:06.552
ירידה לפרטים.
00:51:06.594 – 00:51:08.638
ירידה לפרטים איננה העיקר בהשתלה.
00:51:08.679 – 00:51:12.308
כשניכנס לראש שלו, נצטרך לעבוד עם מה שנמצא.
00:51:13.684 – 00:51:14.977
ברובד הראשון,
00:51:15.019 – 00:51:17.195
נפתח את מערכת היחסים שלו עם אביו,
00:51:17.23 – 00:51:20.441
ונכניס לו לראש: "לא אלך בדרכו של אבי."
00:51:20.483 – 00:51:22.777
וברובד הבא, נזין אותו ברעיון
00:51:22.819 – 00:51:25.363
"אצור משהו בעצמי."
00:51:25.404 – 00:51:28.533
ואז, כשנגיע לרובד האחרון, נלך עד הסוף...
00:51:28.574 – 00:51:31.16
"אבי לא רוצה שאהיה כמוהו." -בדיוק.
00:51:32.161 – 00:51:34.831
בעומק של שלוש שכבות, החלומות יקרסו...
00:51:34.872 – 00:51:37.708
מההפרעה הקלה ביותר. -חומרי הרדמה...
00:51:38.042 – 00:51:39.055
לשינה עמוקה.
00:51:39.076 – 00:51:41.12
בשביל שינה מספיק יציבה ליצירת שלוש שכבות של חלום,
00:51:41.162 – 00:51:44.499
נצטרך לערבב חומרי הרדמה עוצמתיים ביותר.
00:51:56.427 – 00:51:57.678
לילה טוב.
00:51:58.221 – 00:51:59.896
התרכובת תשמש לשיתוף החלום,
00:51:59.931 – 00:52:02.016
ותיצור קשר חזק מאוד בין החולמים,
00:52:02.058 – 00:52:04.727
ובמקביל... תאיץ את תפקוד המוח.
00:52:04.769 – 00:52:06.896
במילים אחרות, יהיה לנו יותר זמן בכל רובד.
00:52:06.938 – 00:52:10.149
תפקוד המוח בחלום יהיה פי עשרים יותר מהיר.
00:52:10.191 – 00:52:12.193
וכאשר תכנסו לחלום בתוך חלום שכזה...
00:52:12.652 – 00:52:13.986
ההשפעה תוכפל באופן מעריכי.
00:52:14.028 – 00:52:15.822
ובעומק של שלושה חלומות, עשר שעות יהיו... -מצטער...
00:52:15.863 – 00:52:17.323
מעולם לא הייתי חזק במתמטיקה.
00:52:17.365 – 00:52:21.452
בכמה זמן מדובר? -שבוע ברובד הראשון,
00:52:22.036 – 00:52:24.288
שישה חודשים ברובד השני, ו...
00:52:24.872 – 00:52:26.916
וברובד השלישי... -עשר שנים.
00:52:29.752 – 00:52:32.213
מי ירצה להיתקע בחלום למשך עשר שנים?
00:52:32.255 – 00:52:33.554
תלוי בחלום.
00:52:33.589 – 00:52:36.592
איך נימלט לאחר שנבצע את השתילה?
00:52:36.634 – 00:52:39.477
אני מקווה שיש לך רעיון קצת יותר אלגנטי מכדור בראש.
00:52:39.512 – 00:52:40.888
מכה.
00:52:41.347 – 00:52:44.767
מה זו "מכה?" -זו מכה, אריאדנה.
00:52:47.437 – 00:52:51.607
תחושת הנפילה שמטלטלת ומעירה אותך בבת אחת מהחלום.
00:52:51.649 – 00:52:53.491
איך נחוש את המכה עם כזו כמות של חומרי הרדמה?
00:52:53.526 – 00:52:54.659
זה החלק המתוחכם.
00:52:54.694 – 00:52:58.239
התאמתי את חומרי ההרדמה כך שתפקודי האוזן הפנימית לא יושפעו.
00:52:58.281 – 00:53:00.908
כך, עמוקה ככל שתהיה השינה,
00:53:00.95 – 00:53:02.994
הישן עדיין יחוש בנפילה,
00:53:03.369 – 00:53:05.455
או במעידה.
00:53:06.247 – 00:53:08.249
החוכמה היא לסנכרן מכה
00:53:08.291 – 00:53:10.751
שתחדור את כל שלושת הרבדים.
00:53:11.21 – 00:53:14.005
נוכל להשתמש בספירה מוסיקלית לאחור כדי לסנכרן כל מכה.
00:53:22.638 – 00:53:24.599
אין לו שום תור לניתוח,
00:53:24.64 – 00:53:26.441
לא ביקור אצל רופא השיניים, כלום.
00:53:26.476 – 00:53:28.234
לא היה אמור להיות לו ניתוח בברך?
00:53:28.269 – 00:53:30.688
אין כלום. שום מצב בו הוא יהיה רדום,
00:53:30.73 – 00:53:33.566
ואנחנו צריכים לפחות עשר שעות טובות.
00:53:33.608 – 00:53:35.526
מסידני ללוס אנג'לס.
00:53:36.402 – 00:53:38.327
אחת הטיסות הארוכות בעולם.
00:53:38.362 – 00:53:40.573
הוא טס אותה בכל שבועיים.
00:53:40.74 – 00:53:42.784
הוא ודאי טס במטוס פרטי.
00:53:43.659 – 00:53:46.788
לא אם יצוצו תקלות טכניות בלתי צפויות.
00:53:46.829 – 00:53:48.504
אבל נהיה חייבים להשתמש בבואינג 747.
00:53:48.539 – 00:53:51.083
למה? -רק בו הטייסים נמצאים בחלק העליון,
00:53:51.125 – 00:53:54.212
והמחלקה הראשונה בחרטום. כך אף אחד לא יכנס באמצע.
00:53:54.253 – 00:53:55.97
אבל תצטרך לקנות את כל הכרטיסים.
00:53:56.005 – 00:53:57.805
ולשלם לדיילות במחלקה הראשונה.
00:53:57.84 – 00:53:59.592
קניתי את חברת התעופה.
00:54:01.093 – 00:54:03.179
זה היה נראה... פשוט יותר.
00:54:04.639 – 00:54:06.808
נראה שהשגנו לעצמנו עשר שעות.
00:54:08.101 – 00:54:09.519
דרך אגב, אריאדנה...
00:54:09.727 – 00:54:11.521
עבודה יוצאת מן הכלל.
00:54:59.193 – 00:55:01.07
אתה יודע איך למצוא אותי.
00:55:02.78 – 00:55:04.866
אתה יודע מה עליך לעשות.
00:55:08.077 – 00:55:11.164
אתה זוכר את היום בו הצעת לי להינשא לך?
00:55:12.457 – 00:55:14.125
מובן שאני זוכר.
00:55:15.501 – 00:55:17.712
אמרת שיש לך חלום...
00:55:20.965 – 00:55:23.217
שנזדקן יחד.
00:55:25.136 – 00:55:26.888
וזה אפשרי.
00:55:33.519 – 00:55:35.104
את לא אמורה להיות כאן.
00:55:39.776 – 00:55:42.528
רק רציתי לראות אילו ניסויים אתה עושה בכל לילה.
00:55:42.57 – 00:55:44.655
זה לא קשור אלייך.
00:55:44.697 – 00:55:47.957
זה קשור אליי מאוד. ביקשת שאשתף איתך חלומות.
00:55:47.992 – 00:55:49.41
לא את אלו.
00:55:50.203 – 00:55:51.871
אלו החלומות שלי.
00:56:03.09 – 00:56:04.884
למה אתה עושה את זה לעצמך?
00:56:05.76 – 00:56:07.97
זו הדרך היחידה בה אני מסוגל לחלום.
00:56:10.306 – 00:56:12.225
למה כל-כך חשוב לך לחלום?
00:56:13.334 – 00:56:15.478
בחלומותיי, אנחנו עדיין יחד.
00:56:29.951 – 00:56:31.619
אלו לא סתם חלומות.
00:56:33.579 – 00:56:36.707
אלו זיכרונות, ואמרת שאסור להשתמש בזיכרונות.
00:56:36.749 – 00:56:38.126
אני יודע שאמרתי.
00:56:38.417 – 00:56:40.253
אתה מנסה להשאיר אותה בחיים.
00:56:40.67 – 00:56:42.171
אתה לא מסוגל להיפרד ממנה.
00:56:43.172 – 00:56:44.799
את לא מבינה.
00:56:44.841 – 00:56:48.803
אלו רגעים שעליהם אני מתחרט. זיכרונות שאני מוכרח לשנות.
00:56:50.346 – 00:56:52.265
איזו חרטה מסתתרת שם למטה?
00:56:52.598 – 00:56:56.269
יש דבר אחד ויחיד שאת צריכה להבין עליי...
00:57:04.61 – 00:57:06.07
זה הבית שלך?
00:57:06.863 – 00:57:08.739
כן, זה הבית שלי ושל מאל.
00:57:09.615 – 00:57:10.908
איפה היא?
00:57:11.826 – 00:57:13.411
היא כבר איננה.
00:57:18.666 – 00:57:23.129
זה בני, ג'יימס. הוא חופר בחיפוש אחר משהו, אולי תולעת.
00:57:24.547 – 00:57:26.257
זו פיליפה.
00:57:26.34 – 00:57:29.552
חשבתי לקרוא להם, כדי שיסתובבו ויחייכו
00:57:29.594 – 00:57:31.137
ואוכל לראות...
00:57:31.929 – 00:57:34.307
את פניהם היפות, אבל...
00:57:35.6 – 00:57:36.934
מאוחר מדי.
00:57:37.268 – 00:57:39.604
עכשיו או לעולם לא, קוב.
00:57:44.317 – 00:57:46.194
ואז נכנסתי לפאניקה.
00:57:46.486 – 00:57:49.363
הבנתי שאתחרט על הרגע הזה,
00:57:50.114 – 00:57:52.366
שאני מוכרח לראות את פניהם בפעם האחרונה.
00:57:52.408 – 00:57:55.036
ג'יימס, פיליפה! תיכנסו פנימה!
00:57:55.203 – 00:57:57.079
אבל הרגע חלף,
00:57:59.624 – 00:58:02.335
ואין לי דרך לשנות אותו.
00:58:03.711 – 00:58:05.963
אני עומד לקרוא להם...
00:58:07.048 – 00:58:08.424
אבל הם בורחים.
00:58:10.802 – 00:58:14.305
אם ברצוני לראות שוב את פניהם, אני מוכרח לשוב הביתה.
00:58:14.972 – 00:58:16.39
לעולם האמיתי.
00:58:58.391 – 00:58:59.725
מה את עושה כאן?
00:59:00.685 – 00:59:03.062
קוראים לי... -אני יודעת מי את.
00:59:03.104 – 00:59:04.814
מה את עושה כאן?
00:59:13.239 – 00:59:15.616
אני רק מנסה להבין.
00:59:15.658 – 00:59:17.66
איך תוכלי להבין?
00:59:19.203 – 00:59:21.539
את יודעת מה זה להיות נאהבת?
00:59:23.166 – 00:59:25.376
להיות חצי משלם?
00:59:26.717 – 00:59:27.817
לא.
00:59:29.714 – 00:59:31.549
אחוד לך חידה:
00:59:33.134 – 00:59:35.178
את מחכה לרכבת.
00:59:36.512 – 00:59:39.432
רכבת שתיקח אותך הרחק.
00:59:41.017 – 00:59:43.895
את יודעת לאן את מקווה שהיא תיקח אותך.
00:59:45.062 – 00:59:47.231
אבל אינך יודעת בוודאות.
00:59:47.648 – 00:59:49.192
אבל זה לא משנה.
00:59:50.359 – 00:59:53.78
איך לא משנה לך לאן תיקח אותך הרכבת?
00:59:53.821 – 00:59:55.49
כי תהיו יחד.
00:59:56.699 – 00:59:58.409
איך הבאת אותה הנה, דום?
00:59:58.451 – 01:00:00.036
מה המקום הזה?
01:00:00.077 – 01:00:03.337
זו סוויטת המלון בה נהגנו לבלות את יום הנישואין שלנו.
01:00:03.372 – 01:00:04.832
מה קרה כאן?
01:00:06.542 – 01:00:09.212
הבטחת! הבטחת!
01:00:10.129 – 01:00:12.173
בבקשה, אני צריך שתישארי כאן. בינתיים.
01:00:12.215 – 01:00:15.593
אמרת שנהיה יחד! אמרת שנזדקן יחד!
01:00:15.635 – 01:00:17.011
אחזור אלייך.
01:00:17.637 – 01:00:18.805
אני מבטיח.
01:00:36.447 – 01:00:41.327
נדמה לך שאתה פשוט יכול לכלוא אותה בבית כלא של זיכרונות?
01:00:42.662 – 01:00:45.289
אתה באמת חושב שזה יעצור בעדה?
01:00:45.706 – 01:00:46.999
הגיע הזמן.
01:00:48.042 – 01:00:50.545
מוריס פישר מת בסידני זה עתה.
01:00:50.837 – 01:00:53.297
מתי הלוויה? -ביום חמישי, בלוס אנג'לס.
01:00:53.339 – 01:00:56.259
רוברט ילווה את הגופה לא יאוחר מיום שלישי. צריכים לזוז.
01:00:56.3 – 01:00:57.593
בסדר.
01:00:58.386 – 01:01:00.012
קוב, אני באה איתכם.
01:01:00.221 – 01:01:01.639
הבטחתי למיילס שלא.
01:01:01.681 – 01:01:05.101
הצוות זקוק למישהו שמבין במה אתה נאבק.
01:01:07.478 – 01:01:09.48
ואם זו לא תהיה אני,
01:01:09.605 – 01:01:13.443
אז אתה מוכרח להראות לארתור מה שראיתי עכשיו.
01:01:19.031 – 01:01:20.867
תשיג לנו עוד מקום במטוס.
01:01:24.662 – 01:01:27.874
אם אעלה על המטוס הזה ולא תעמוד בהסכם שלנו...
01:01:28.207 – 01:01:31.252
כשננחת, אכנס לכלא לשארית חיי.
01:01:32.211 – 01:01:34.338
השלם את המשימה בדרך,
01:01:34.589 – 01:01:37.133
אני אבצע שיחה אחת מהמטוס,
01:01:37.175 – 01:01:39.969
ולא תהיה לך בעיה לעבור בביקורות הגבולות.
01:01:53.983 – 01:01:56.486
סליחה. -כן, מצטער.
01:02:31.687 – 01:02:33.78
סליחה, אני חושב שזה שלך.
01:02:33.815 – 01:02:37.151
זה ודאי נפל לך. -תרצו לשתות משהו?
01:02:37.193 – 01:02:40.113
מים, בבקשה. -גם אני.
01:02:44.2 – 01:02:45.243
תודה.
01:02:45.409 – 01:02:48.871
לא יכולתי שלא לשים לב, אבל אתה במקרה קרוב...
01:02:49.038 – 01:02:50.998
של מוריס פישר האגדי?
01:02:51.082 – 01:02:52.542
כן...
01:02:53.501 – 01:02:55.253
הוא היה אבי.
01:02:55.962 – 01:02:59.59
הוא היה דמות מעוררת השראה, אני משתתף בצערך.
01:03:02.969 – 01:03:04.685
בבקשה. -תודה.
01:03:04.72 – 01:03:05.805
היי...
01:03:06.506 – 01:03:07.84
לזכרו של אביך.
01:03:08.758 – 01:03:10.802
שינוח על משכבו בשלום.
01:04:19.328 – 01:04:21.504
לא יכולת להשתין לפני שנרדמת? -סליחה.
01:04:21.539 – 01:04:23.875
יותר מדי שמפניה בחינם לפני ההמראה, יוסוף?
01:04:23.958 – 01:04:24.959
גיחי גיחי, צחוק של פסיכי.
01:04:25.001 – 01:04:27.92
לפחות אנו יודעים שהוא יחפש מונית ברובד הזה.
01:04:40.308 – 01:04:42.56
אידיוט! היי, למה שלא...
01:04:42.602 – 01:04:43.895
תתרחק.
01:05:00.787 – 01:05:02.705
אני חייב לסיים. מונית!
01:05:02.914 – 01:05:04.04
תודה.
01:05:06.542 – 01:05:09.67
טוב, רחוב 3 פינת מרקט, ותמהר.
01:05:10.246 – 01:05:12.297
מה אתה עושה? -מצטער, חשבתי שהיא פנויה.
01:05:12.332 – 01:05:13.756
היא לא. -אולי נוכל לחלוק אותה?
01:05:13.791 – 01:05:16.252
אולי לא. אתה יכול לעצור בצד ו?...
01:05:19.881 – 01:05:21.132
נהדר.
01:05:26.254 – 01:05:27.463
קדימה.
01:05:38.766 – 01:05:41.561
יש כאן 500 דולר. הארנק לבדו שווה יותר.
01:05:41.602 – 01:05:43.563
יהיה נחמד אם לפחות תורידו אותי איפה שרציתי.
01:05:43.604 – 01:05:44.939
אני חושש ש...
01:05:54.073 – 01:05:55.199
כסה לו את הראש!
01:05:55.241 – 01:05:57.619
סע! סע! -מה קורה כאן!?
01:06:01.706 – 01:06:03.374
זה לא היה חלק מהעיצוב.
01:06:04.709 – 01:06:05.918
קוב?
01:06:06.794 – 01:06:07.962
קוב?
01:06:58.137 – 01:06:59.18
תוריד אותו!
01:07:06.229 – 01:07:07.438
אתה בסדר?
01:07:07.814 – 01:07:09.857
כן, אני בסדר. אני בסדר.
01:07:10.233 – 01:07:12.408
פישר בסדר. אלא אם כן הוא נוטה לבחילות בזמן נסיעה.
01:07:12.443 – 01:07:13.653
סאיטו?
01:07:32.255 – 01:07:34.382
קח את פישר לחדר האחורי, עכשיו!
01:07:34.841 – 01:07:36.968
קח אותו לחדר האחורי. -טוב. -זוז!
01:07:38.011 – 01:07:39.519
הוא נורה? הוא גוסס?
01:07:39.554 – 01:07:41.389
אני לא יודע. -אלוהים ישמור.
01:07:41.639 – 01:07:43.982
איפה הייתם? מה קרה לכם? -נחסמנו ע"י רכבת משא.
01:07:44.017 – 01:07:46.185
למה שמת מסילת רכבת באמצע מרכז העיר?
01:07:46.227 – 01:07:48.646
לא שמתי! -מאיפה היא הגיעה? -יש לי שאלה:
01:07:48.688 – 01:07:51.733
למה פתחו עלינו באש!? אלו לא היו השתקפויות רגילות!
01:07:51.774 – 01:07:53.192
הן אומנו, למען השם! -אתה צודק.
01:07:53.234 – 01:07:56.536
איך זה אפשרי? -פישר שכר שולף
01:07:56.571 – 01:07:59.032
שילמד את תת המודע שלו להגן על עצמו.
01:07:59.115 – 01:08:01.835
תת המודע שלו הוכשר צבאית. זה היה צריך להופיע בתחקיר.
01:08:01.876 – 01:08:03.536
אני מצטער... -אז למה זה לא הופיע, לעזאזל?
01:08:03.911 – 01:08:05.747
תירגע... -אל תגיע לי להירגע!
01:08:05.788 – 01:08:08.875
זה היה התפקיד שלך! זה היה באחריותך!
01:08:08.916 – 01:08:11.21
היית אמור לחקור את הרקע של פישר בצורה יסודית!
01:08:11.252 – 01:08:12.92
אנחנו לא מוכנים למשימה מהסוג הזה!
01:08:12.955 – 01:08:14.922
כבר התמודדנו עם תת-מודע מאובטח בעבר.
01:08:14.964 – 01:08:16.514
נהיה קצת יותר זהירים ויהיה בסדר.
01:08:16.549 – 01:08:18.843
זה לא היה חלק מהתכנית! הוא גוסס, למען השם!
01:08:18.885 – 01:08:20.435
אני פשוט אגאל אותו מייסוריו.
01:08:20.47 – 01:08:21.679
אל תעשה את זה!
01:08:21.846 – 01:08:23.146
אל תעשה את זה.
01:08:23.181 – 01:08:25.308
הוא סובל. אני מעיר אותו.
01:08:25.35 – 01:08:27.442
לא. זה לא יעיר אותו.
01:08:27.477 – 01:08:29.145
מה זאת אומרת? -זה לא יעיר אותו.
01:08:29.187 – 01:08:31.112
כשאנחנו מתים בחלום, אנחנו מתעוררים.
01:08:31.147 – 01:08:32.44
לא במקרה הזה.
01:08:32.649 – 01:08:35.151
אנחנו מורדמים חזק מדי בשביל להתעורר בצורה הזו.
01:08:35.86 – 01:08:37.577
אז מה קורה כשמתים?
01:08:37.612 – 01:08:39.495
נופלים לתוך לימבו. -אתה רציני?
01:08:39.53 – 01:08:42.325
"לימבו?" -מרחב חלום לא בנוי.
01:08:42.367 – 01:08:45.877
ומה יש שם למטה, לעזאזל? -תת-מודע גולמי אינסופי.
01:08:45.912 – 01:08:47.288
אין שם כלום.
01:08:47.372 – 01:08:50.166
חוץ ממה שאולי הושאר שם ע"י כל מי ששותף לחלום
01:08:50.208 – 01:08:52.001
ונלכד שם בעבר.
01:08:52.043 – 01:08:54.295
ובמקרה שלנו, זה אתה.
01:08:54.337 – 01:08:55.922
כמה זמן אנחנו עלולים להיות תקועים שם?
01:08:55.964 – 01:08:57.41
אין לך מה לחשוב על לצאת משם
01:08:57.445 – 01:08:59.447
לפני שההרדמה נחלשת... -כמה זמן!?
01:08:59.489 – 01:09:01.282
עשרות שנים, אולי נצח... אני לא יודע.
01:09:01.324 – 01:09:02.832
שאל אותו, הוא זה שהיה שם.
01:09:02.867 – 01:09:04.869
בואו ניקח אותו למעלה.
01:09:06.037 – 01:09:07.205
נהדר.
01:09:08.373 – 01:09:09.374
תודה.
01:09:10.5 – 01:09:12.342
אז עכשיו אנחנו לכודים במוחו של פישר
01:09:12.377 – 01:09:15.463
המאובטח ע"י הצבא הפרטי שלו, ואם ניהרג,
01:09:15.672 – 01:09:19.008
נהיה אבודים בתוך לימבו עד שמוחנו יהפוך לביצה מקושקשת?
01:09:25.64 – 01:09:27.183
הבאת ערכת עזרה ראשונה?
01:09:30.144 – 01:09:32.362
אז ידעת על הסיכונים האלה ולא סיפרת לנו?
01:09:32.397 – 01:09:35.566
לא היו אמורים להיות סיכונים. לא ידעתי שנתמודד עם אש חיה.
01:09:35.608 – 01:09:38.82
לא הייתה לך זכות. -רק כך ניתן לחדור לעומק שלוש שכבות.
01:09:39.195 – 01:09:41.406
ואתה... ידעת על זה ושיתפת איתו פעולה?
01:09:41.447 – 01:09:44.409
סמכתי עליו! -סמכת עליו? מה, הוא הבטיח לך חצי מהחלק שלו?
01:09:44.45 – 01:09:46.626
לא... את כולו.
01:09:46.661 – 01:09:47.996
חוץ מזה, הוא אמר שעשיתם את זה בעבר.
01:09:48.037 – 01:09:49.747
עשינו את זה בעבר? מה, עם מאל?
01:09:49.789 – 01:09:51.582
כי זה ממש הצליח. -אין לזה שום קשר.
01:09:51.624 – 01:09:53.626
עשיתי את מה שהייתי חייב כדי לחזור לילדים שלי.
01:09:53.71 – 01:09:55.677
אז הובלת אותנו לאזור מלחמה ללא מוצא.
01:09:55.712 – 01:10:00.139
יש מוצא. נמשיך במשימה במהירות האפשרית.
01:10:00.174 – 01:10:02.719
נצא באמצעות המכה, בדיוק כמו בעבר.
01:10:02.76 – 01:10:05.138
שכחו מזה. ככל שנעמיק מטה, נגביר את הסיכונים.
01:10:05.179 – 01:10:07.223
אני נשאר ברובד הזה, חבר'ה.
01:10:07.265 – 01:10:09.857
האבטחה של פישר מכתרת את המקום הזה בעודנו מדברים.
01:10:09.892 – 01:10:12.312
עשר שעות טיסה שוות ערך לשבוע ברובד הזה.
01:10:12.353 – 01:10:16.566
מה שאומר שכל אחד מאיתנו ייהרג, את זה אני יכול להבטיח לכם.
01:10:16.608 – 01:10:20.194
אין לנו ברירה אלא להמשיך במהירות האפשרית.
01:10:22.071 – 01:10:25.116
הדרך למטה היא הדרך היחידה קדימה.
01:10:26.075 – 01:10:28.334
תתכוננו. אתה, קדימה.
01:10:28.369 – 01:10:29.787
בוא נפחיד אותו קצת.
01:10:34.542 – 01:10:37.67
אני מבוטח נגד חטיפה בסכום של עד עשרה מיליון.
01:10:37.754 – 01:10:40.68
זה אמור להיות מאוד פשוט. -שתוק! זה לא יהיה פשוט.
01:10:40.715 – 01:10:42.724
במשרדו של אביך, מתחת למדף הספרים,
01:10:42.759 – 01:10:44.309
נמצאת הכספת הפרטית שלו.
01:10:44.344 – 01:10:46.095
אנחנו צריכים את הצופן לפתיחתה.
01:10:46.512 – 01:10:48.097
לא ידוע לי על כספת כלשהי.
01:10:48.139 – 01:10:50.85
זה לא אומר שאתה לא יודע את הצופן.
01:10:52.644 – 01:10:54.228
גלה לנו אותו.
01:10:54.729 – 01:10:56.564
אני לא יודע.
01:11:01.636 – 01:11:03.853
יש לנו סימוכין טובים שאתה כן יודע.
01:11:03.888 – 01:11:06.432
כן? ממי?
01:11:07.559 – 01:11:09.602
זה שווה 500 דולר?
01:11:09.644 – 01:11:11.062
מה יש בתוכו?
01:11:11.354 – 01:11:13.648
מזומן, כרטיסי אשראי, תעודת זהות...
01:11:13.69 – 01:11:15.066
וזה.
01:11:20.321 – 01:11:21.573
שימושי?
01:11:22.574 – 01:11:23.658
אולי.
01:11:24.075 – 01:11:26.119
תורך. יש לך שעה.
01:11:26.161 – 01:11:27.579
שעה?
01:11:28.371 – 01:11:30.63
הייתי אמור לקבל לילה שלם בשביל לפצח את זה.
01:11:30.665 – 01:11:33.71
סאיטו לא היה אמור לחטוף ירייה בכתף.
01:11:33.751 – 01:11:36.462
יש לך שעה אחת. תשיג לנו משהו שימושי, בבקשה.
01:11:39.507 – 01:11:40.675
מה זה?
01:11:41.134 – 01:11:42.635
סימוכין טובים.
01:11:46.014 – 01:11:47.223
דוד פיטר...
01:11:48.516 – 01:11:50.518
תגיד להם להפסיק.
01:11:50.977 – 01:11:53.486
הצופן. -אני לא יודע אותו.
01:11:53.521 – 01:11:56.357
למה בראונינג אומר שאתה יודע? -אני לא יודע.
01:11:56.399 – 01:11:58.943
תן לי לדבר איתו ואברר.
01:12:01.112 – 01:12:02.53
יש לכם שעה.
01:12:02.78 – 01:12:04.24
תתחילו לדבר.
01:12:05.825 – 01:12:06.868
אתה בסדר?
01:12:08.745 – 01:12:09.829
אתה בסדר?
01:12:13.875 – 01:12:16.961
המנוולים האלה מחזיקים בי כבר יומיים.
01:12:18.254 – 01:12:20.388
יש להם מישהו עם גישה למשרד של אבא שלך,
01:12:20.423 – 01:12:22.967
והם מנסים לפתוח את הכספת שלו. -כן.
01:12:23.009 – 01:12:25.678
הם חשבו שאדע את הצופן, אבל אני לא.
01:12:25.72 – 01:12:27.722
גם אני לא, כך ש...
01:12:27.764 – 01:12:29.057
מה?
01:12:29.39 – 01:12:32.852
מוריס אמר לי שכאשר ילך לעולמו, אתה היחיד שתוכל לפתוח אותה.
01:12:32.894 – 01:12:35.563
לא, הוא מעולם לא נתן לי צופן כלשהו.
01:12:35.98 – 01:12:37.655
אולי הוא כן, אבל...
01:12:37.69 – 01:12:39.901
פשוט לא ידעת שזה צופן.
01:12:40.485 – 01:12:43.203
אז מה הוא יכול להיות? -לא יודע. צירוף מספרים כלשהו
01:12:43.238 – 01:12:47.909
המבוסס על חוויות משמעותיות שהיו לך עם מוריס.
01:12:49.953 – 01:12:51.996
לא היו לנו הרבה...
01:12:52.038 – 01:12:54.332
חוויות משמעותיות משותפות.
01:12:54.707 – 01:12:56.543
אולי אחרי שאמא שלך מתה.
01:12:58.795 – 01:13:00.386
אחרי שאמא שלי מתה,
01:13:00.421 – 01:13:01.881
אתה יודע מה הוא אמר לי?
01:13:03.216 – 01:13:08.019
"רוברט, באמת שאין מה לומר".
01:13:08.054 – 01:13:10.682
טוב, הוא היה חלש עם רגשות.
01:13:10.723 – 01:13:13.768
הייתי בן 11, דוד פיטר.
01:13:14.269 – 01:13:15.562
מה שלומו?
01:13:16.437 – 01:13:17.605
הוא ממש סובל.
01:13:17.647 – 01:13:21.067
כשנרד לרבדים התחתונים יותר, הכאב יהיה פחות חד.
01:13:21.693 – 01:13:23.278
ואם הוא ימות?
01:13:23.82 – 01:13:25.488
במקרה הגרוע ביותר...
01:13:25.53 – 01:13:28.032
כשהוא יתעורר, מוחו יהיה מחוק לגמרי.
01:13:28.074 – 01:13:29.367
קוב...
01:13:30.285 – 01:13:32.495
אני בכל זאת אעמוד בהסכם.
01:13:32.537 – 01:13:34.247
אני מעריך את זה, סאיטו.
01:13:34.289 – 01:13:38.626
אבל כשתתעורר, אפילו לא תזכור שהיה לנו הסכם.
01:13:38.877 – 01:13:40.879
הלימבו יהפוך למציאות שלך.
01:13:40.92 – 01:13:43.464
תהיה אבוד שם כל-כך הרבה זמן ש...
01:13:43.59 – 01:13:45.091
תהפוך לאיש זקן.
01:13:45.133 – 01:13:47.177
מלא חרטה.
01:13:47.969 – 01:13:49.554
הממתין, ערירי, למותו.
01:13:49.596 – 01:13:52.765
לא... אני אחזור.
01:13:53.808 – 01:13:56.394
ונשוב להיות גברים צעירים.
01:14:02.609 – 01:14:03.776
תנשום.
01:14:03.86 – 01:14:06.529
האנשים האלה יהרגו אותנו אם לא ניתן להם את הצופן.
01:14:06.571 – 01:14:08.948
הם פשוט רוצים כופר. -שמעתי אותם.
01:14:08.99 – 01:14:12.952
הם ינעלו אותנו ברכב הזה ויזרקו אותו לנהר.
01:14:13.077 – 01:14:14.787
טוב, מה יש בכספת?
01:14:15.672 – 01:14:17.006
משהו בשבילך.
01:14:17.423 – 01:14:21.719
מוריס תמיד אמר שזו תהיה המתנה היקרה ביותר שיעניק לך.
01:14:21.886 – 01:14:23.471
צוואה.
01:14:23.68 – 01:14:25.557
הצוואה של מוריס רשומה אצל "פורט ודן."
01:14:25.598 – 01:14:26.766
זו צוואה חלופית.
01:14:26.808 – 01:14:29.269
היא תחליף את השנייה אם יהיה זה רצונך.
01:14:29.31 – 01:14:32.237
היא מפצלת את ענפיה העסקיים של "פישר-מורו."
01:14:32.272 – 01:14:35.692
זה יהיה סופה של האימפריה כפי שהכרנו אותה.
01:14:36.067 – 01:14:38.361
השמדת הירושה שלי.
01:14:40.28 – 01:14:42.247
למה שהוא יציע דבר כזה?
01:14:42.282 – 01:14:44.033
אני פשוט לא יודע.
01:14:46.286 – 01:14:47.871
הוא אהב אותך, רוברט.
01:14:48.997 – 01:14:50.415
בדרכו שלו.
01:14:50.623 – 01:14:52.292
בדרכו שלו.
01:14:53.71 – 01:14:55.211
לקראת הסוף...
01:14:56.379 – 01:14:58.548
על ערש דווי, הוא קרא לי.
01:14:59.132 – 01:15:00.967
הוא בקושי הצליח לדבר.
01:15:02.135 – 01:15:03.761
אבל הוא טרח...
01:15:03.928 – 01:15:06.264
להגיד לי דבר אחד אחרון.
01:15:08.85 – 01:15:10.643
הוא משך אותי קרוב אליו...
01:15:13.146 – 01:15:15.064
והצלחתי לקלוט...
01:15:16.19 – 01:15:17.609
מילה אחת.
01:15:21.321 – 01:15:23.197
"התאכזבתי."
01:15:28.953 – 01:15:30.455
מתי היית בלימבו?
01:15:31.789 – 01:15:35.126
אולי שכנעת את יתר הצוות להמשיך במשימה,
01:15:35.168 – 01:15:37.754
אבל הם לא יודעים את האמת. -אמת? איזו אמת?
01:15:37.845 – 01:15:39.646
האמת שבכל רגע,
01:15:39.681 – 01:15:42.35
אתה עלול להוביל לכאן רכבת משא דרך הקיר.
01:15:42.392 – 01:15:46.354
האמת שמאל משתוללת דרך תת המודע שלך.
01:15:46.396 – 01:15:49.113
והאמת שככל שאנחנו מעמיקים לתוך תת המודע של פישר,
01:15:49.148 – 01:15:51.234
אנחנו גם מעמיקים לתת המודע שלך.
01:15:51.651 – 01:15:55.321
ו... אני לא בטוחה שנאהב את מה שנמצא שם.
01:15:59.075 – 01:16:00.576
עבדנו יחד.
01:16:00.618 – 01:16:04.337
חקרנו את הרעיון של חלום בתוך חלום.
01:16:04.372 – 01:16:07
אני דחפתי קדימה, רציתי לרדת יותר ויותר עמוק.
01:16:07.041 – 01:16:09.669
רציתי... להתקדם.
01:16:10.169 – 01:16:15.049
פשוט לא הבנתי את הרעיון ששעות יהפכו לשנים שם למטה.
01:16:15.091 – 01:16:17.677
שאנחנו עלולים להיתקע כל-כך עמוק, שכאשר...
01:16:18.72 – 01:16:21.973
נפלטנו לחוף תת המודע שלנו,
01:16:22.515 – 01:16:25.018
איבדנו את ההבחנה במציאות.
01:16:31.232 – 01:16:34.36
יצרנו, בנינו עולם עבורנו.
01:16:35.403 – 01:16:37.447
עשינו את זה במשך שנים.
01:16:38.489 – 01:16:40.366
בנינו עולם משלנו.
01:16:41.618 – 01:16:43.62
כמה זמן הייתם תקועים שם?
01:16:44.787 – 01:16:46.539
משהו כמו חמישים שנה.
01:16:50.084 – 01:16:51.502
אלוהים...
01:16:53.713 – 01:16:55.221
איך עמדתם בזה?
01:16:55.256 – 01:16:56.75
בהתחלה, לא היה כל-כך נורא להרגיש כמו אלים.
01:16:58.151 – 01:17:01.365
הבעיה הייתה הידיעה ששום דבר לא אמיתי.
01:17:01.4 – 01:17:02.706
לבסוף...
01:17:03.036 – 01:17:05.871
פשוט לא יכולתי לחיות כך יותר.
01:17:06.029 – 01:17:07.819
ומה בנוגע אליה?
01:17:10.741 – 01:17:14.389
היא נעלה משהו עמוק בתוך תוכה.
01:17:16.122 – 01:17:18.559
אמת שהיא פעם ידעה,
01:17:19.26 – 01:17:21.121
אבל בחרה לשכוח.
01:17:24.072 – 01:17:26.778
הלימבו הפך למציאות שלה.
01:17:28.168 – 01:17:30.046
מה קרה כשהתעוררתם?
01:17:30.526 – 01:17:33.045
להתעורר מחלום כזה, אחרי שנים...
01:17:33.08 – 01:17:34.702
אחרי עשרות שנים...
01:17:35.458 – 01:17:39.489
לשוב לנעורים בתור נשמות זקנות...
01:17:40.465 – 01:17:42.542
ידעתי שמשהו איתה לא היה בסדר.
01:17:42.577 – 01:17:44.29
היא פשוט לא הודתה בזה.
01:17:45.712 – 01:17:47.956
לבסוף, היא גילתה לי את האמת.
01:17:48.364 – 01:17:51.632
השתלט על מוחה רעיון.
01:17:51.914 – 01:17:55.248
רעיון פשוט למדי...
01:17:55.509 – 01:17:57.38
ששינה הכול.
01:17:58.74 – 01:18:00.971
לפיו, העולם שלנו לא היה אמיתי.
01:18:02.109 – 01:18:06.52
שעליה להתעורר כדי לשוב למציאות. ש...
01:18:07.015 – 01:18:09.008
כדי לחזור הביתה...
01:18:10.55 – 01:18:12.091
עלינו להרוג את עצמנו.
01:18:19.049 – 01:18:20.813
מה לגבי הילדים שלכם?
01:18:21.36 – 01:18:23.193
היא חשבה שהם השתקפויות.
01:18:23.228 – 01:18:25.526
שהילדים האמיתיים שלנו מחכים לנו אי שם.
01:18:25.561 – 01:18:26.8
אני אמא שלהם!
01:18:26.835 – 01:18:29.36
תירגעי. -אתה לא חושב שאזהה אותם?
01:18:29.395 – 01:18:31.37
אם זה החלום שלי, למה אני לא יכול לשלוט בזה?
01:18:31.405 – 01:18:33.471
כי אתה לא יודע שאתה חולם!
01:18:33.506 – 01:18:35.861
היא הייתה משוכנעת שאין דבר שאוכל לעשות,
01:18:35.896 – 01:18:39.541
לא חשוב כמה ביקשתי, לא חשוב כמה התחננתי.
01:18:42.646 – 01:18:45.66
היא רצתה לעשות את זה, אבל לא לבד.
01:18:45.695 – 01:18:47.783
היא אהבה אותי יותר מדי.
01:18:48.652 – 01:18:50.457
אז היא רקמה תכנית
01:18:50.492 – 01:18:51.997
ליום הנישואין שלנו.
01:19:18.43 – 01:19:20.095
מותק, מה את עושה?
01:19:20.218 – 01:19:22.084
תצטרף אליי. -פשוט...
01:19:22.119 – 01:19:25.7
פשוט חזרי פנימה. בסדר? חזרי פנימה. קדימה.
01:19:25.735 – 01:19:26.75
לא.
01:19:27.713 – 01:19:30.408
אני עומדת לקפוץ ואתה בא איתי.
01:19:30.443 – 01:19:31.693
לא, אני לא.
01:19:32.383 – 01:19:34.363
תקשיבי לי.
01:19:35.018 – 01:19:38.692
אם תקפצי, לא תתעוררי. זוכרת?
01:19:38.735 – 01:19:42.279
את תמותי. פשוט חזרי פנימה, קדימה.
01:19:42.335 – 01:19:44.344
חזרי פנימה כדי שנוכל לדבר על זה.
01:19:44.379 – 01:19:46.175
דיברנו מספיק.
01:19:48.465 – 01:19:51.71
מאל... -צא לאדן החלון או שאני קופצת עכשיו.
01:19:51.745 – 01:19:52.945
בסדר.
01:19:57.269 – 01:19:58.951
בואי נדבר על זה.
01:19:59.912 – 01:20:01.101
טוב?
01:20:01.434 – 01:20:04.265
אני מבקשת ממך לתת בי אמון.
01:20:04.763 – 01:20:06.271
לא, מותק.
01:20:07.161 – 01:20:08.645
את יודעת שאני לא יכול.
01:20:08.68 – 01:20:10.449
את יודעת שאני לא יכול לעשות את זה.
01:20:10.484 – 01:20:12.782
תחשבי רגע על הילדים שלנו.
01:20:13.292 – 01:20:15.035
תחשבי על ג'יימס.
01:20:15.938 – 01:20:17.58
תחשבי על פיליפה.
01:20:17.655 – 01:20:20.835
אם אלך בלעדיך, יקחו אותם ממך בכל מקרה.
01:20:21.041 – 01:20:24.457
מה זאת אומרת? -הפקדתי מכתב אצל עוה"ד שלנו,
01:20:24.492 – 01:20:27.707
ובו הסבר לכך שאני חוששת לביטחוני.
01:20:30.185 – 01:20:32.388
ואיך שאיימת להרוג אותי.
01:20:35.021 – 01:20:36.095
למה עשית את זה?
01:20:36.13 – 01:20:38.02
אני אוהבת אותך, דום.
01:20:38.055 – 01:20:39.675
למה... למה שתעשי דבר כזה?
01:20:39.71 – 01:20:42.859
שחררתי אותך מהאשמה בבחירה לעזוב אותם.
01:20:42.894 – 01:20:44.395
אנחנו חוזרים הביתה.
01:20:44.43 – 01:20:45.905
לילדים האמיתיים שלנו.
01:20:45.94 – 01:20:48.52
לא, לא, לא. מאל, תקשיבי לי.
01:20:48.582 – 01:20:49.855
מאל, תסתכלי עליי. בבקשה!
01:20:49.89 – 01:20:51.533
אתה מחכה לרכבת.
01:20:51.608 – 01:20:53.545
מאל, לעזאזל! אל תעשי את זה!
01:20:53.58 – 01:20:57.495
רכבת שתיקח אותך הרחק. -ג'יימס ופיליפה מחכים לנו!
01:20:57.53 – 01:20:59.545
אתה יודע לאן אתה מקווה שהיא תיקח אותך.
01:20:59.58 – 01:21:01.37
הם מחכים לך! -אינך יכול לדעת בוודאות.
01:21:01.405 – 01:21:04.01
מאל, הביטי בי! -אבל זה לא משנה.
01:21:04.045 – 01:21:07.235
מאל, לעזאזל! -כי תהיו יחד.
01:21:07.27 – 01:21:11.241
מתוקה שלי! תסתכלי עליי! מאל! לא!
01:21:11.276 – 01:21:13.216
אלוהים!...
01:21:16.186 – 01:21:20.098
היא הוציאה תעודת שפיות אצל שלושה פסיכיאטרים שונים.
01:21:20.133 – 01:21:24.5
הניסיון להסביר את מקור השגעון שלה היה בלתי אפשרי.
01:21:24.535 – 01:21:26.448
אז ברחתי.
01:21:27.497 – 01:21:30.338
עכשיו או לעולם לא, קוב.
01:21:41.026 – 01:21:42.553
טוב, בוא נזוז.
01:21:42.75 – 01:21:46.762
נטשתי את ילדיי, ומאז אני מנסה למצוא את הדרך לשוב אליהם.
01:21:47.055 – 01:21:49.195
האשמה שלך מגדירה אותה.
01:21:49.23 – 01:21:51.088
היא מה שמעניק לה כוח.
01:21:51.147 – 01:21:54.845
אבל אתה לא אחראי לרעיון שהרס אותה.
01:21:55.576 – 01:21:58.415
ואם ברצוננו להצליח במשימה הזו,
01:21:58.45 – 01:22:00.545
תהיה חייב לסלוח לעצמך...
01:22:01.34 – 01:22:03.42
ותצטרך להתעמת איתה.
01:22:03.869 – 01:22:05.585
אבל לא תצטרך לעשות את זה לבד.
01:22:05.62 – 01:22:08.25
לא, לא, לא... -אני עושה את זה למען האחרים.
01:22:08.329 – 01:22:13.293
כי אין להם מושג איזה סיכון הם לקחו כשירדו לכאן איתך.
01:22:18.537 – 01:22:20.034
אנחנו חייבים לזוז.
01:22:20.363 – 01:22:21.57
נגמר הזמן.
01:22:21.605 – 01:22:24.764
טוב, לא ידוע לי על צופן כלשהו.
01:22:24.799 – 01:22:25.965
לפחות באופן מכוון.
01:22:26 – 01:22:27.805
ואולי באופן מקרי?
01:22:27.84 – 01:22:32.185
יש לנו מישהו במשרד של אביך שברגע זה ממתין להקיש את הצופן.
01:22:32.22 – 01:22:35.156
תן לי את שש הספרות הראשונות שעולות בראשך.
01:22:35.191 – 01:22:37.263
אין לי מושג. -עכשיו!
01:22:37.809 – 01:22:40.085
אמרתי, עכשיו! עכשיו!
01:22:40.12 – 01:22:44.257
חמש, שתיים, שמונה, ארבע, תשע, אחת.
01:22:47.711 – 01:22:49.478
תצטרך להתאמץ קצת יותר.
01:22:49.745 – 01:22:51.705
טוב, כסה להם את הראש.
01:22:52.373 – 01:22:53.986
יוצאים לטיול.
01:22:57.531 – 01:22:59.267
אני שווה לכם יותר בחיים.
01:23:00.286 – 01:23:01.533
אתם שומעים אותי?
01:23:07.06 – 01:23:08.518
מה גילית?
01:23:09.12 – 01:23:11.665
מערכת היחסים של הנער עם אביו גרועה אף יותר משדמיינו.
01:23:11.7 – 01:23:12.76
ואיך זה עוזר לנו?
01:23:12.795 – 01:23:15.555
ככל שהבעיה מורכבת יותר, הקתרזיס עוצמתי יותר.
01:23:17.32 – 01:23:19.36
איך נפייס ביניהם עם כזו עוינות?
01:23:19.395 – 01:23:21.776
אני עובד על זה, בסדר? -אז תזדרז.
01:23:21.846 – 01:23:23.66
ההשתקפויות סוגרות עלינו ברגעים אלה.
01:23:24.312 – 01:23:27.392
חייבים לצאת מכאן לפני שנהיה לכודים מכל הכיוונים.
01:24:03.918 – 01:24:06.489
אל תחשוש לחלום בגדול, יקירי.
01:24:23.659 – 01:24:26.552
עלינו להפנות את האיבה שלו כלפי אביו לעבר הסנדק שלו.
01:24:26.587 – 01:24:28.505
ולהרוס את מערכת היחסים הטובה היחידה שיש לו?
01:24:28.54 – 01:24:30.825
לא. נתקן את מערכת היחסים שלו עם אביו
01:24:30.86 – 01:24:33.745
בכך שנחשוף את פרצופו האמיתי של הסנדק שלו.
01:24:33.78 – 01:24:36.342
פישר צריך לשלם לנו, לא סאיטו.
01:24:36.758 – 01:24:39.345
מה לגבי האבטחה שלו? היא תתגבר ככל שנרד עמוק יותר.
01:24:39.38 – 01:24:41.56
לא, נראה לי שנפעל עם מר צ'ארלס.
01:24:41.595 – 01:24:43.902
לא. מר צ'ארלס הוא רעיון גרוע.
01:24:43.937 – 01:24:46.365
ברגע שנגיע לבית המלון וניגש לפישר,
01:24:46.4 – 01:24:47.895
האבטחה שלו תזנק עלינו מכל כיוון.
01:24:47.93 – 01:24:50.01
נפעל עם מר צ'ארלס כמו שעשינו במשימה של שטיין.
01:24:50.085 – 01:24:52.435
אז עשיתם את זה בעבר? -כן, וזה לא עבד.
01:24:52.47 – 01:24:55.795
היעד הבין שהוא חולם ותת המודע שלו קרע אותנו לגזרים.
01:24:55.83 – 01:24:57.85
מצוין. אבל למדתם מזה, נכון?
01:24:57.885 – 01:25:00.276
אנחנו זקוקים להסחת דעת כלשהי. -אין בעיה.
01:25:00.311 – 01:25:02.765
מה דעתכם על גברת מקסימה שהשתמשתי בה בעבר?
01:25:02.8 – 01:25:04.735
תנהג בזהירות, אתה שומע? -כן.
01:25:04.77 – 01:25:07.038
הרובד הבא יהיה בלתי יציב בטירוף.
01:25:11.965 – 01:25:13.485
אל תקפוץ מוקדם מדי.
01:25:13.52 – 01:25:15.535
יש לנו רק הזדמנות אחת עם המכה. אתה חייב לדייק.
01:25:15.57 – 01:25:18.224
אפעיל את המוסיקה כדי שתדעו שזה מתקרב, כל השאר תלוי בכם.
01:25:18.925 – 01:25:20.513
מוכנים? -מוכנים!
01:25:22.03 – 01:25:23.383
חלומות פז!
01:25:23.51 – 01:25:25.136
אני משעממת אותך?
01:25:26.536 – 01:25:28.371
סיפרתי לך את הסיפור שלי.
01:25:28.406 – 01:25:30.457
אני מניחה שהוא לא מצא חן בעיניך.
01:25:32.502 – 01:25:34.176
אני מאוד טרוד.
01:25:35.732 – 01:25:37.476
הנה מר צ'ארלס.
01:25:42.111 – 01:25:44.963
מר... פישר. נכון?
01:25:45.159 – 01:25:48.326
תענוג לפגוש אותך שוב. רוד גרין ממחלקת השיווק, אני...
01:25:49.904 – 01:25:52.24
ואת בטח... -הולכת.
01:25:55.652 – 01:25:57.598
למקרה שתשתעמם.
01:26:02.326 – 01:26:03.675
בטח נפנפה אותך.
01:26:03.71 – 01:26:07.047
אלא אם כן מספר הטלפון שלה באמת מורכב רק משש ספרות.
01:26:08.575 – 01:26:12.88
מצחיק שמישהו מנסה להתיידד איתך ובעצם גונב לך את הארנק.
01:26:17.085 – 01:26:18.8
לעזאזל. הארנק לבדו שווה...
01:26:18.835 – 01:26:20.598
בערך 500 דולר, נכון?
01:26:20.633 – 01:26:23.832
אל תדאג, האנשים שלי מטפלים בזה בעודנו מדברים.
01:26:23.867 – 01:26:25.866
מי או מה הוא מר צ'ארלס?
01:26:25.901 – 01:26:29.476
פעולה שמטרתה להסית את פישר נגד תת המודע שלו.
01:26:29.98 – 01:26:31.303
ולמה אתה לא תומך בה?
01:26:31.338 – 01:26:33.39
כי צריך לספר ליעד שהוא חולם.
01:26:33.425 – 01:26:35.694
מה שמושך הרבה תשומת לב לכיווננו.
01:26:35.729 – 01:26:38.066
קוב לא אמר שאסור לעשות את זה לעולם?
01:26:38.949 – 01:26:43.111
אז כעת שמת לב איך קוב נוטה לעשות דברים שהוא מזהיר מפניהם.
01:26:45.365 – 01:26:47.045
מר סאיטו, יש לך רגע?
01:26:47.08 – 01:26:49.034
מצטער, אני... -חכו!
01:26:51.031 – 01:26:52.287
אתה נראה מעט נרגש.
01:26:52.435 – 01:26:54.782
מאוד משעשע, מר אימס.
01:27:01.006 – 01:27:02.759
כיסי אוויר בטיסה?
01:27:02.82 – 01:27:04.695
לא, זה הרבה יותר קרוב.
01:27:04.73 – 01:27:06.212
הנהיגה של יוסוף.
01:27:14.984 – 01:27:18.961
סלח לי... מי אמרת שאתה? -רוד גרין ממחלקת השיווק.
01:27:19.828 – 01:27:21.754
אבל זו ממש לא האמת, נכון?
01:27:23.308 – 01:27:26.785
שמי מר צ'ארלס. אתה זוכר אותי, נכון?
01:27:27.061 – 01:27:29.565
אני ראש מערך האבטחה שלך כאן למטה.
01:27:30.051 – 01:27:32.257
רד בקומה אחרת ואל תפסיק לנוע.
01:27:32.292 – 01:27:35.918
תיפטר מהארנק. האבטחה תחפש אותו. -טוב.
01:27:35.966 – 01:27:38.029
אנחנו צריכים להרוויח לקוב עוד קצת זמן.
01:27:41.957 – 01:27:43.558
אבטחה, אה?
01:27:45.985 – 01:27:48.083
אתה עובד של המלון? -לא, לא.
01:27:48.158 – 01:27:52.465
אני מתמחה באבטחה מאוד מסוימת.
01:27:53.363 – 01:27:55.149
אבטחת תת-מודע.
01:27:55.184 – 01:27:56.953
אתה מדבר על חלומות?
01:27:57.499 – 01:28:00.645
אתה מדבר על... שליפה?
01:28:01.29 – 01:28:03.524
תפקידי להגן עליך.
01:28:16.252 – 01:28:20.846
מר פישר, תפקידי להגן עליך במקרה שמישהו ינסה לחדור למוחך
01:28:20.881 – 01:28:22.383
דרך החלומות שלך.
01:28:22.425 – 01:28:25.177
אתה לא מוגן פה.
01:28:26.012 – 01:28:27.68
הם בדרך אליך.
01:28:45.823 – 01:28:47.658
מזג אוויר משונה, לא כך?
01:28:52.788 – 01:28:54.039
אתה מרגיש את זה?
01:28:55.666 – 01:28:57.168
מה קורה?
01:28:57.293 – 01:29:00.337
קוב מפנה את תשומת לבו של פישר למוזרות של החלום.
01:29:00.379 – 01:29:03.215
מה שגורם לתת המודע שלו לחפש את החולם.
01:29:03.549 – 01:29:06.427
אותי. מהר, נשקי אותי.
01:29:11.64 – 01:29:13.142
הם עדיין מסתכלים עלינו.
01:29:13.684 – 01:29:15.186
כן, אבל היה שווה לנסות.
01:29:16.312 – 01:29:17.98
כדאי שנלך.
01:29:33.496 – 01:29:34.747
מרגיש את זה?
01:29:35.247 – 01:29:37.214
עברת הכשרה לזה, מר פישר.
01:29:37.249 – 01:29:41.587
שים לב למוזרות שבמזג האוויר, לשינוי בכוח המשיכה.
01:29:41.629 – 01:29:43.297
זה כלל לא אמיתי.
01:29:43.797 – 01:29:45.257
אתה בתוך חלום.
01:29:49.428 – 01:29:51.514
הדרך הפשוטה ביותר לבחון את עצמך
01:29:51.555 – 01:29:55.559
היא לנסות להיזכר איך הגעת למלון הזה. תוכל לעשות את זה?
01:29:56.685 – 01:29:58.187
כן, אני...
01:29:58.229 – 01:30:00.821
תנשום, תנשום. תיזכר בהכשרה שלך.
01:30:00.856 – 01:30:02.775
קבל את העובדה שאתה בתוך חלום
01:30:02.816 – 01:30:04.575
ושתפקידי להגן עליך.
01:30:04.61 – 01:30:05.986
קדימה.
01:30:12.284 – 01:30:14.203
אתה לא אמיתי. -לא.
01:30:14.245 – 01:30:15.538
לא.
01:30:15.663 – 01:30:18.04
אני השתקפות של תת המודע שלך.
01:30:18.082 – 01:30:20.466
נשלחתי לכאן כדי להגן עליך במקרה ששולפים
01:30:20.501 – 01:30:22.628
ינסו למשוך אותך לתוך חלום.
01:30:23.128 – 01:30:26.465
ואני מאמין שזה מה שקורה ברגע זה, מר פישר.
01:30:27.508 – 01:30:29.551
כן. בסדר.
01:30:30.719 – 01:30:31.887
בסדר.
01:30:34.765 – 01:30:36.392
אתה יכול להוציא אותי מכאן?
01:30:37.601 – 01:30:38.686
מיד.
01:30:39.019 – 01:30:40.187
בוא איתי.
01:31:00.624 – 01:31:02.424
אלוהים ישמור! מה אתה עושה?
01:31:02.459 – 01:31:04.843
האנשים האלה נשלחו לכאן כדי לחטוף אותך, בסדר?
01:31:04.878 – 01:31:07.798
אם אתה רוצה שאעזור לך, עליך להישאר רגוע.
01:31:09.55 – 01:31:11.969
אני זקוק לשיתוף הפעולה שלך, מר פישר.
01:31:23.564 – 01:31:27.526
אם זה חלום... אני צריך להרוג את עצמי כדי להתעורר. נכון?
01:31:27.568 – 01:31:29.486
לא הייתי עושה זאת, מר פישר.
01:31:29.528 – 01:31:32.781
אני מאמין שסיממו אותך. אם תלחץ על ההדק...
01:31:33.323 – 01:31:34.992
ייתכן שלא תתעורר.
01:31:35.534 – 01:31:38.203
אתה עלול להמשיך לרובד עמוק יותר של חלום.
01:31:38.579 – 01:31:40.622
אתה יודע על מה אני מדבר.
01:31:42.124 – 01:31:43.876
אתה זוכר את ההכשרה.
01:31:45.002 – 01:31:46.92
זכור מה שאמרתי לך.
01:31:47.254 – 01:31:48.505
תן לי את האקדח.
01:31:59.933 – 01:32:03.145
החדר הזה אמור להיות בדיוק מתחת לחדר 528. -כן.
01:32:12.07 – 01:32:13.781
תחשוב, מר פישר. תחשוב.
01:32:13.822 – 01:32:17.367
מה זכור לך מלפני החלום הזה?
01:32:17.993 – 01:32:21.705
היו הרבה יריות, היה...
01:32:21.997 – 01:32:23.373
גשם.
01:32:23.999 – 01:32:25.459
דוד פיטר.
01:32:25.834 – 01:32:27.593
אלוהים, הוא נחטף.
01:32:27.628 – 01:32:29.004
איפה הם החזיקו אתכם?
01:32:32.674 – 01:32:33.849
הם הכניסו אותנו למושב אחורי של מסחרית.
01:32:33.884 – 01:32:36.018
זה מסביר את השינויים בכוח המשיכה.
01:32:36.053 – 01:32:38.18
אתה נמצא בתוך מסחרית. תמשיך הלאה.
01:32:38.222 – 01:32:40.349
אני זוכר משהו בעניין...
01:32:41.016 – 01:32:43.769
משהו בעניין כספת.
01:32:44.686 – 01:32:46.069
אלוהים, למה כל-כך קשה להיזכר?
01:32:46.104 – 01:32:48.857
זה כמו לנסות להיזכר בחלום לאחר שהתעוררת.
01:32:48.899 – 01:32:51.66
נכון? זה דורש שנים של אימונים.
01:32:51.702 – 01:32:54.079
אתה ובראונינג הוכנסתם לחלום הזה
01:32:54.121 – 01:32:56.415
כי הם מנסים לגנוב משהו מהמוח שלכם.
01:32:56.456 – 01:33:00.294
עליך להתרכז ולנסות להיזכר מה הם מנסים לגנוב.
01:33:00.544 – 01:33:01.962
מה זה, מר פישר? תחשוב!
01:33:02.004 – 01:33:03.762
צופן.
01:33:03.797 – 01:33:06.466
הם דרשו את הספרות הראשונות שעולות בראשי.
01:33:06.508 – 01:33:09.094
הם מנסים לשלוף מספר מתת המודע שלך.
01:33:09.136 – 01:33:10.512
זה יכול לייצג כל דבר.
01:33:10.554 – 01:33:12.556
אנחנו נמצאים בבית מלון.
01:33:13.724 – 01:33:15.851
עלינו לבדוק מספרי חדרים.
01:33:15.892 – 01:33:17.978
מה היה המספר, מר פישר? נסה להיזכר.
01:33:18.02 – 01:33:19.938
זה מאוד חשוב.
01:33:19.98 – 01:33:21.023
חמש...
01:33:22.274 – 01:33:24.818
חמש, שתיים... זה היה מספר ארוך.
01:33:24.86 – 01:33:27.077
זה מספיק טוב לבינתיים. קומה חמישית.
01:33:27.112 – 01:33:28.155
כן.
01:33:28.322 – 01:33:32.2
אז אתה משתמש בטיימר? -לא, עליי לקבוע בעצמי.
01:33:32.659 – 01:33:34.745
בזמן שתישנו בחדר 528,
01:33:34.786 – 01:33:37.08
אחכה למכה של יוסוף. -איך תדע?
01:33:37.122 – 01:33:40.591
המוסיקה שלו תתריע לי. וכשהרכב יפגע במחסום הגשר,
01:33:40.626 – 01:33:42.085
לא יהיה מקום לספק.
01:33:42.127 – 01:33:45.839
כך תהיה לנו מכה יפה ומסונכרנת.
01:33:45.881 – 01:33:48.342
אם היא תגיע מוקדם מדי, לא נוכל לצאת.
01:33:48.383 – 01:33:50.01
אם היא תגיע מאוחר מדי...
01:33:50.385 – 01:33:51.595
לא אוכל להפיל אותנו.
01:33:51.636 – 01:33:55.265
למה לא? -כי הרכב יהיה בנפילה חופשית.
01:33:56.224 – 01:33:58.06
לא אוכל להפיל אתכם ללא כוח משיכה.
01:33:58.226 – 01:33:59.436
נכון.
01:34:04.358 – 01:34:05.609
הם איתי.
01:34:31.343 – 01:34:33.887
מר צ'ארלס. -אתה יודע מה זה, מר פישר?
01:34:33.929 – 01:34:35.472
כן, נראה לי שכן.
01:34:35.514 – 01:34:37.432
הם ניסו לגרום לך להירדם.
01:34:38.016 – 01:34:40.102
אני כבר רדום. -להירדם שוב.
01:34:40.143 – 01:34:42.687
למה אתה מתכוון? חלום בתוך חלום?
01:34:43.438 – 01:34:46.114
היי. אני רואה שהחלפת בגדים.
01:34:46.149 – 01:34:47.609
סליחה?
01:34:48.185 – 01:34:51.605
סלח לי... התבלבלתי בינך לבין חבר שלי.
01:34:53.774 – 01:34:55.692
חבר נאה יש לך.
01:34:58.07 – 01:34:59.578
זו השתקפותו של בראונינג דרך פישר.
01:34:59.613 – 01:35:01.615
בוא נעקוב אחריו ונראה איך הוא מתנהג.
01:35:01.656 – 01:35:04.076
למה? -כי ההתנהגות שלו תגלה לנו
01:35:04.117 – 01:35:07.287
אם פישר החל לחשוד בתת המודע שלו כפי שרצינו.
01:35:12.709 – 01:35:13.96
דוד פיטר?
01:35:14.086 – 01:35:15.427
אמרת שנחטפתם ביחד?
01:35:15.462 – 01:35:17.137
לא בדיוק...
01:35:17.172 – 01:35:19.049
הוא כבר היה בידיהם, הם עינו אותו.
01:35:19.091 – 01:35:21.009
וראית אותם מענים אותו?
01:35:28.141 – 01:35:30.268
החוטפים עבדו בשבילך?
01:35:30.852 – 01:35:32.104
רוברט...
01:35:32.604 – 01:35:34.439
אתה מנסה לפתוח את הכספת הזאת?
01:35:35.148 – 01:35:36.698
בשביל הצוואה החלופית?
01:35:36.733 – 01:35:39.284
"פישר-מורו" הייתה כל חיי.
01:35:39.319 – 01:35:41.029
אני לא יכול לאפשר לך להרוס אותה.
01:35:41.071 – 01:35:43.58
לא אשליך את הירושה שלי לפח. למה שאעשה דבר כזה?
01:35:43.615 – 01:35:48.37
לא יכולתי לתת לך להגיב להתגרותו האחרונה של אביך.
01:35:48.745 – 01:35:51.748
איזו התגרות? -הצוואה, רוברט. הצוואה הזו.
01:35:51.79 – 01:35:53.667
היא העלבון האחרון שלו.
01:35:53.917 – 01:35:57.796
הוא קרא עליך תיגר שתבנה משהו בעצמך
01:35:57.963 – 01:36:01.675
בכך שאמר שאינך ראוי להישגיו.
01:36:07.305 – 01:36:10.6
ש... שהוא התאכזב.
01:36:11.226 – 01:36:12.727
אני מצטער.
01:36:14.062 – 01:36:16.69
אבל... הוא טעה.
01:36:17.983 – 01:36:20.485
אתה יכול לבנות חברה הרבה יותר טובה מזו שהוא בנה.
01:36:20.527 – 01:36:23.446
מר פישר... הוא משקר.
01:36:23.488 – 01:36:25.365
איך אתה יודע? -סמוך עליי, זו העבודה שלי.
01:36:25.407 – 01:36:28.702
הוא מסתיר משהו ועלינו לגלות מה.
01:36:29.786 – 01:36:33.665
אני צריך שתעשה לו בדיוק את מה שהוא התכוון לעשות לך.
01:36:35.625 – 01:36:39.129
ניכנס לתת המודע שלו ונגלה מה הוא לא רוצה שתדע.
01:36:41.006 – 01:36:42.257
בסדר.
01:36:48.471 – 01:36:52.19
הוא נרדם. -רגע, לאיזה תת-מודע בדיוק אנחנו נכנסים עכשיו?
01:36:52.225 – 01:36:54.651
לתת המודע של פישר. אבל אמרנו לו שאנו נכנסים
01:36:54.686 – 01:36:56.354
לתת המודע של בראונינג, כדי שהוא ישתף איתנו פעולה.
01:36:56.438 – 01:36:59.691
הוא יעזור לנו לפרוץ לתת המודע של עצמו. -נכון מאוד.
01:37:00.483 – 01:37:02.777
המאבטחים ירדפו אחריך ללא הרף.
01:37:02.944 – 01:37:05.78
ואני אוביל אותם במרדף שווא.
01:37:05.822 – 01:37:08.95
רק תדאג לתת את המכה בזמן. -לך לישון, מר אימס.
01:37:13.621 – 01:37:14.664
אתה בסדר?
01:37:17.876 – 01:37:20.837
היי, אתה מוכן? -כן, כן. אני...
01:37:21.087 – 01:37:22.839
אני בסדר. אני מוכן.
01:37:35.643 – 01:37:36.644
קוב?
01:37:37.604 – 01:37:38.63
קוב?
01:37:38.938 – 01:37:40.148
מה יש שם למטה?
01:37:43.36 – 01:37:45.987
האמת שברצוננו שפישר יגלה.
01:37:46.196 – 01:37:48.156
התכוונתי, מה יש שם בשבילך?
01:40:24.479 – 01:40:26.064
ראיתם את זה?
01:40:44.874 – 01:40:46.716
אימס, זה החלום שלך.
01:40:46.751 – 01:40:49.836
אני צריך שתמשוך את האבטחה הרחק מהמתחם, אתה מבין?
01:40:49.871 – 01:40:51.045
מי ילווה את פישר פנימה?
01:40:51.08 – 01:40:52.123
לא אני.
01:40:52.206 – 01:40:54.751
אם אדע מהיכן פישר ילך, הכול יהיה בסכנה.
01:40:54.792 – 01:40:56.294
אני תכננתי את המקום.
01:40:56.336 – 01:40:58.838
לא, את איתי. -אני יכול.
01:40:59.589 – 01:41:02.073
בסדר. תדריך אותם כיצד להגיע למתחם.
01:41:02.108 – 01:41:04.867
פישר, אתה הולך איתו. -בסדר.
01:41:04.902 – 01:41:06.07
מה איתך?
01:41:06.487 – 01:41:09.532
תשאיר את הקשר פתוח. אהיה בהאזנה כל הזמן.
01:41:09.699 – 01:41:11.326
החלונות שבקומה העליונה מספיק גדולים
01:41:11.367 – 01:41:14.245
בשביל שאוכל לחפות עליכם מהמגדל הדרומי. רואה אותו? -כן.
01:41:14.287 – 01:41:15.288
אתה לא נכנס?
01:41:15.33 – 01:41:17.13
כדי לגלות את האמת על אביך,
01:41:17.165 – 01:41:20.168
תצטרך לפרוץ לתת המודע של בראונינג בעצמך.
01:41:21.336 – 01:41:22.67
בוא, פישר.
01:42:25.441 – 01:42:26.484
זוזו!
01:42:53.594 – 01:42:54.846
מקווה שאתם מוכנים.
01:43:04.188 – 01:43:06.19
לא, זה מוקדם מדי.
01:43:12.363 – 01:43:13.864
קוב, אתה שומע את זה?
01:43:13.906 – 01:43:17.493
התחלתי לשמוע את זה לפני 20 דקות, חשבתי שזו הרוח.
01:43:17.743 – 01:43:20.288
לא, אני שומע את זה. זו מוסיקה.
01:43:20.329 – 01:43:23.708
אז מה עושים? -פועלים מהר.
01:43:28.713 – 01:43:31.007
יוסוף עומד לקפוץ עוד עשר שניות.
01:43:32.842 – 01:43:35.011
מה שנותן לארתור שלוש דקות.
01:43:36.178 – 01:43:37.263
היי! -תפוס אותו.
01:43:38.806 – 01:43:40.648
וכמה זה נותן לנו? -שישים דקות.
01:43:40.683 – 01:43:42.191
הם יכולים לצלוח את הדרך הזו בפחות משעה?
01:43:42.226 – 01:43:44.103
הם עדיין צריכים לטפס למרפסת בקומת הביניים.
01:43:44.145 – 01:43:46.647
אז הם זקוקים לדרך חדשה, ישירה יותר.
01:43:58.326 – 01:43:59.959
המתחם מתוכנן כמבוך.
01:43:59.994 – 01:44:03.045
חייבת להיות דרך גישה שחותכת אותו, נכון?
01:44:03.08 – 01:44:04.29
אימס!
01:44:27.605 – 01:44:29.905
אימס הכניס תוספות כלשהן? -לא נראה לי שכדאי שאגיד לך.
01:44:29.94 – 01:44:31.699
אם מאל תגלה... -אין לנו זמן לזה!
01:44:31.734 – 01:44:32.985
הוא הוסיף משהו?
01:44:33.569 – 01:44:35.995
הוא הוסיף תעלת אוורור שחותכת את המבוך.
01:44:36.03 – 01:44:37.406
יופי. תסבירי להם את זה.
01:44:37.448 – 01:44:39.241
סאיטו? -דברי.
01:45:12.191 – 01:45:13.484
פרדוקס.
01:46:23.596 – 01:46:26.14
מה זה היה? -המכה.
01:46:26.281 – 01:46:29.827
קוב! פספסנו אותה? -כן, פספסנו אותה.
01:46:30.327 – 01:46:32.621
הוא לא היה יכול...
01:46:32.663 – 01:46:35.582
לחלום על איזה חוף מזורגג?
01:46:38.085 – 01:46:39.962
מה עושים עכשיו, לעזאזל?
01:46:40.546 – 01:46:42.513
משלימים את המשימה לפני המכה הבאה.
01:46:42.548 – 01:46:44.883
איזו מכה הבאה? -כשהרכב יפגע במים.
01:47:12.953 – 01:47:15.914
איך אני מפיל אתכם בלי כוח משיכה?
01:47:18.751 – 01:47:22.004
לארתור יש שתי דקות. לנו יש בערך עשרים.
01:47:44.943 – 01:47:46.236
אתה בסדר?
01:47:51.158 – 01:47:53.577
אחורה! חזרה לבסיס!
01:47:59.082 – 01:48:01.96
משהו השתבש. הם בדרכם אליכם כאילו נודע להם משהו.
01:48:03.67 – 01:48:06.048
תרוויח לנו עוד קצת זמן, בסדר?
01:48:06.089 – 01:48:07.257
בואי.
01:48:07.299 – 01:48:08.467
אני עובד על זה.
01:49:48.525 – 01:49:50.742
זה חדר הכניסה שמוביל לחדר הממוגן.
01:49:50.777 – 01:49:52.529
בחדר הממוגן יש חלונות?
01:49:52.571 – 01:49:54.121
אם כן, זה לא היה חדר ממוגן.
01:49:54.156 – 01:49:56.616
בואי נקווה שפישר יאהב את מה שימצא שם.
01:49:58.535 – 01:50:01.496
ההשתקפויות האלה הן חלק מתת המודע שלו? -כן.
01:50:01.955 – 01:50:05.5
אתה משמיד חלקים מהמוח שלו? -לא. אלו רק השתקפויות.
01:50:31.359 – 01:50:32.367
הגענו.
01:50:32.402 – 01:50:35.53
השטח נקי, אבל תזדרזו. צבא שלם בדרך אליכם.
01:51:02.015 – 01:51:03.141
אני בפנים.
01:51:52.357 – 01:51:55.527
יש שם עוד מישהו. -פישר, זו מלכודת. צא משם.
01:51:55.944 – 01:51:57.244
קדימה.
01:51:57.279 – 01:51:59.239
קדימה, קצת יותר נמוך.
01:52:04.494 – 01:52:05.704
קוב...
01:52:06.454 – 01:52:09.291
לא, היא... היא לא אמיתית.
01:52:09.541 – 01:52:12.55
איך את יודעת? -היא רק השתקפות!
01:52:12.585 – 01:52:15.005
פישר! פישר אמיתי!
01:52:18.633 – 01:52:20.01
שלום.
01:52:25.306 – 01:52:28.143
אימס! תגיע מיד לחדר הכניסה!
01:53:12.02 – 01:53:14.564
מה קרה? -מאל הרגה את פישר.
01:53:17.15 – 01:53:18.568
לא יכולתי לירות בה.
01:53:19.944 – 01:53:21.494
אין טעם להחיות אותו.
01:53:21.529 – 01:53:24.574
המוח שלו כבר לכוד שם למטה. זה נגמר.
01:53:26.159 – 01:53:27.994
אז זהו זה? נכשלנו?
01:53:28.369 – 01:53:31.08
הסיפור נגמר. מצטער.
01:53:34.501 – 01:53:37.045
לא אני הוא זה שלא יחזור למשפחה שלו, נכון?
01:53:38.046 – 01:53:41.341
חבל, רציתי לדעת מה יקרה שם. נשבע שזה כבר היה בידיים שלנו.
01:53:41.925 – 01:53:43.51
בוא נתקין את המטענים.
01:53:45.887 – 01:53:47.764
יש דרך נוספת.
01:53:48.306 – 01:53:50.642
אנחנו פשוט צריכים לרדת לשם יחד עם פישר.
01:53:50.683 – 01:53:51.935
אין מספיק זמן.
01:53:51.976 – 01:53:54.854
אבל שם יהיה מספיק זמן.
01:53:55.855 – 01:53:59.776
ונמצא אותו. בסדר? ברגע שארתור יפעיל את המוסיקה,
01:53:59.818 – 01:54:01.528
תחיה אותו בעזרת הדפיברילטור.
01:54:01.569 – 01:54:04.989
נוכל לתת לו מכה משלו למטה.
01:54:05.448 – 01:54:07.116
תקשיב, קח אותו לשם.
01:54:07.2 – 01:54:10.078
ברגע שהמוסיקה תסתיים, תפוצץ את בית החולים,
01:54:10.119 – 01:54:12.997
וכולנו נעלה במעלה השכבות יחד עם המכה.
01:54:14.249 – 01:54:15.833
שווה לנסות.
01:54:16.584 – 01:54:19.087
סאיטו יוכל לעכב את השומרים בזמן שאתקין את המטענים.
01:54:19.17 – 01:54:21.256
סאיטו לא ישרוד, נכון?
01:54:21.297 – 01:54:24.926
לא. -קוב, אנחנו חייבים לנסות.
01:54:25.126 – 01:54:26.426
לכו.
01:54:26.461 – 01:54:28.636
אם לא תחזרו לפני המכה, אעזוב איתכם או בלעדיכם.
01:54:28.671 – 01:54:31.007
היא צודקת. היא צודקת. בואי נזוז.
01:54:36.554 – 01:54:38.348
אני יכולה לסמוך עליך שתעשה את הנדרש?
01:54:38.389 – 01:54:40.148
כי מאל תהיה שם.
01:54:40.183 – 01:54:41.608
אני יודע איפה למצוא אותה.
01:54:41.643 – 01:54:43.359
פישר יהיה בידיה. -איך אתה יודע?
01:54:43.394 – 01:54:46.439
מפני ש... היא רוצה שאבוא לחפש אותו.
01:54:46.856 – 01:54:49.108
היא רוצה שאחזור להיות שם איתה.
01:55:16.094 – 01:55:17.345
את בסדר?
01:55:24.143 – 01:55:26.854
זה העולם שלכם? -זה היה.
01:55:27.605 – 01:55:29.232
כאן הוא אמור להיות.
01:55:30.525 – 01:55:31.609
בואי.
01:56:09.772 – 01:56:11.107
אני בסדר.
01:56:18.189 – 01:56:19.232
סאיטו.
01:56:19.315 – 01:56:20.65
סאיטו.
01:56:21.234 – 01:56:22.485
אני צריך...
01:56:22.527 – 01:56:25.154
אני צריך שתשגיח על פישר בזמן שאתקין כמה מטענים, טוב?
01:56:25.238 – 01:56:28.616
אין מקום לתיירים במשימה הזו.
01:56:31.244 – 01:56:32.662
מי אמר?
01:57:05.361 – 01:57:07.704
אתם בניתם את כל זה? זה מדהים.
01:57:07.739 – 01:57:09.532
בנינו במשך שנים.
01:57:10.658 – 01:57:13.035
ואז התחלנו לשחזר זיכרונות.
01:57:19.751 – 01:57:21.043
מכאן.
01:58:02.835 – 01:58:04.587
זו הייתה השכונה שלנו.
01:58:05.129 – 01:58:07.256
מקומות מהעבר שלנו.
01:58:07.381 – 01:58:09.05
הדירה הראשונה שלנו.
01:58:09.592 – 01:58:11.677
ואז עברנו לבניין הזה שם.
01:58:11.878 – 01:58:14.547
אחרי שמאל נכנסה להיריון, עברנו לבית הזה.
01:58:14.589 – 01:58:17.383
שחזרתם את כל זה מהזיכרון?
01:58:17.55 – 01:58:20.011
כמו שאמרתי לך, היה לנו הרבה זמן.
01:58:20.136 – 01:58:21.262
מה זה?
01:58:23.055 – 01:58:24.807
זה הבית בו מאל גדלה.
01:58:25.016 – 01:58:27.476
היא עשויה להיות שם? -לא.
01:58:27.977 – 01:58:29.02
בואי.
01:58:29.061 – 01:58:32.69
שנינו רצינו לגור בבית, אבל אהבנו את הבניינים האלה.
01:58:32.732 – 01:58:35.234
בעולם האמיתי צריך לבחור, אבל לא כאן.
01:59:16.108 – 01:59:18.486
איך נחזיר את פישר?
01:59:18.653 – 01:59:21.12
נצטרך לחשוב על מכה כלשהי.
01:59:21.155 – 01:59:22.281
איזו?
01:59:23.783 – 01:59:27.203
נאלתר. תקשיבי, יש משהו שאת צריכה לדעת עליי.
01:59:27.703 – 01:59:29.246
על השתלה.
01:59:42.51 – 01:59:46.514
רעיון הוא כמו נגיף. עמיד ביותר.
01:59:47.098 – 01:59:48.773
מידבק להחריד.
01:59:48.808 – 01:59:52.228
גם גרעין הרעיון הקטן ביותר יכול לצמוח.
01:59:53.145 – 01:59:55.398
הוא יכול להעניק לך כוח...
01:59:56.315 – 01:59:58.025
או להביא לסופך.
02:00:00.986 – 02:00:03.948
רעיון קטן ביותר כמו...
02:00:04.24 – 02:00:06.826
"העולם שלך לא אמיתי."
02:00:06.951 – 02:00:10.496
מחשבה קטנה ופשוטה שמשנה הכול.
02:00:11.997 – 02:00:14.291
כה בטוחה בעולמך...
02:00:14.834 – 02:00:18.504
במה שאמיתי... את חושבת שגם הוא?
02:00:20.339 – 02:00:23.092
או שנראה לך שהוא אבוד כמו שאני הייתי?
02:00:24.301 – 02:00:26.22
אני יודע מה אמיתי, מאל.
02:00:27.972 – 02:00:30.725
ושום ספקות לא מתגנבים ללבך?
02:00:31.058 – 02:00:33.686
אינך חש במנוסה, דום?
02:00:33.978 – 02:00:38.232
נרדף ברחבי העולם ע"י תאגידים אנונימיים וכוחות משטרה.
02:00:38.274 – 02:00:41.193
כמו שהשתקפויות רודפות אחרי חולם.
02:00:42.486 – 02:00:44.113
תודה בזה.
02:00:45.281 – 02:00:48.033
אתה כבר לא מאמין במציאות אחת.
02:00:48.275 – 02:00:50.076
אז בחר.
02:00:50.111 – 02:00:51.946
בחר להיות כאן.
02:00:52.738 – 02:00:54.24
בחר בי.
02:01:20.307 – 02:01:25.187
את יודעת שעליי לחזור לילדים שלנו כי נטשת אותם.
02:01:25.479 – 02:01:28.232
כי נטשת אותנו. -אתה טועה.
02:01:28.482 – 02:01:31.068
אני לא טועה. -אתה מבולבל.
02:01:32.361 – 02:01:34.363
הילדים שלנו כאן.
02:01:34.905 – 02:01:38.284
ותשמח לראות שוב את פניהם, נכון?
02:01:38.534 – 02:01:41.996
כן. אבל אראה אותם למעלה, מאל.
02:01:55.342 – 02:01:57.219
למעלה?
02:01:58.22 – 02:01:59.972
תקשיב לעצמך.
02:02:00.014 – 02:02:02.391
אלו הילדים שלנו.
02:02:02.433 – 02:02:03.684
תראה.
02:02:04.268 – 02:02:06.228
ג'יימס, פיליפה!
02:02:06.52 – 02:02:08.946
בבקשה, מאל. בבקשה. אלו לא הילדים שלי.
02:02:08.981 – 02:02:11.15
אתה ממשיך להגיד את זה לעצמך אבל אינך מאמין בזה.
02:02:11.192 – 02:02:13.576
אני יודע את זה. -ואם אתה טועה?
02:02:13.611 – 02:02:15.738
ואם אני מה שאמיתי?
02:02:17.156 – 02:02:19.867
אתה ממשיך להגיד לעצמך את מה שידוע לך...
02:02:20.993 – 02:02:23.204
אבל במה אתה מאמין?
02:02:24.163 – 02:02:26.04
מה אתה חש?
02:02:27.583 – 02:02:29.001
אשמה.
02:02:30.169 – 02:02:32.504
אני חש אשמה, מאל.
02:02:32.963 – 02:02:35.341
ולא משנה מה אני עושה,
02:02:35.499 – 02:02:38.259
לא משנה כמה אני אבוד, לא משנה כמה מבולבל,
02:02:38.294 – 02:02:39.962
האשמה הזאת...
02:02:40.004 – 02:02:43.841
תמיד שם, מזכירה לי את האמת.
02:02:44.508 – 02:02:46.135
איזו אמת?
02:02:48.178 – 02:02:49.93
שהרעיון...
02:02:50.097 – 02:02:53.642
שגרם לך להטיל ספק במציאות שלך הגיע ממני.
02:02:56.812 – 02:02:59.982
שתלת את הרעיון במוחי?
02:03:01.4 – 02:03:03.319
על מה היא מדברת?
02:03:03.819 – 02:03:07.329
הסיבה שידעתי שהשתלה הינה אפשרית...
02:03:07.364 – 02:03:09.45
היא שניסיתי זאת עליה תחילה.
02:03:10.159 – 02:03:12.119
עשיתי את זה לאשתי.
02:03:12.161 – 02:03:13.495
למה?
02:03:13.829 – 02:03:15.915
היינו אבודים כאן.
02:03:16.332 – 02:03:18.792
ידעתי שאנחנו צריכים לברוח...
02:03:18.834 – 02:03:20.92
אבל היא לא הייתה מסכימה.
02:03:23.964 – 02:03:26.717
היא נעלה משהו...
02:03:27.468 – 02:03:29.845
עמוק בתוך תוכה.
02:03:30.554 – 02:03:34.808
אמת שהיא פעם ידעה, אבל בחרה לשכוח.
02:03:35.684 – 02:03:37.811
אמת ממנה היא לא הצליחה להשתחרר.
02:03:40.522 – 02:03:43.359
אז החלטתי לחפש אותה.
02:03:43.942 – 02:03:48.739
חפרתי עמוק בנבכי מוחה ומצאתי את המקום הסודי.
02:03:49.156 – 02:03:51.033
פרצתי פנימה,
02:03:51.325 – 02:03:53.911
ושתלתי שם רעיון.
02:03:54.203 – 02:03:58.248
רעיון קטן ופשוט שעמד לשנות הכול.
02:04:03.212 – 02:04:05.756
לפיו, העולם שלה לא אמיתי.
02:04:18.394 – 02:04:21.522
שמוות הוא המוצא היחיד.
02:04:28.946 – 02:04:31.031
את מחכה לרכבת.
02:04:33.117 – 02:04:35.869
רכבת שתיקח אותך הרחק.
02:04:37.204 – 02:04:39.957
את יודעת לאן את מקווה שהיא תיקח אותך.
02:04:41.25 – 02:04:43.335
אבל אינך יכולה לדעת בוודאות.
02:04:44.461 – 02:04:46.13
וזה לא משנה.
02:04:47.381 – 02:04:50.884
אמרי לי למה! -כי תהיו יחד!
02:04:54.888 – 02:04:56.89
אבל לא העלתי בדעתי ש...
02:04:56.932 – 02:04:59.233
הרעיון הזה יגדל במוחה כמו סרטן,
02:04:59.268 – 02:05:01.27
שאפילו לאחר שהיא התעוררה...
02:05:04.398 – 02:05:07.401
שאפילו לאחר שחזרת למציאות...
02:05:09.82 – 02:05:13.323
תמשיכי להאמין שהעולם שלך לא אמיתי.
02:05:15.534 – 02:05:18.162
שמוות הוא המוצא היחיד.
02:05:18.245 – 02:05:21.165
מאל! לא! אלוהים!...
02:05:21.206 – 02:05:23.465
זיהמת את המוח שלי?
02:05:23.5 – 02:05:26.712
ניסיתי להציל אותך. -בגדת בי!
02:05:27.254 – 02:05:30.848
אבל אתה יכול לכפר על כך. אתה עדיין יכול לעמוד בהבטחתך.
02:05:30.883 – 02:05:32.551
אנחנו עדיין יכולים להיות יחד.
02:05:32.759 – 02:05:36.805
כאן, בעולם שבנינו יחד.
02:06:58.178 – 02:06:59.763
חייבים למצוא את פישר.
02:07:00.514 – 02:07:02.391
לא תקבלו אותו.
02:07:03.1 – 02:07:05.268
אם אשאר כאן, תתני לו ללכת?
02:07:05.31 – 02:07:06.978
על מה אתה מדבר?
02:07:10.899 – 02:07:13.068
פישר במרפסת.
02:07:13.485 – 02:07:15.862
לכי לבדוק שהוא בחיים. -אתה לא יכול לעשות את זה.
02:07:15.904 – 02:07:18.657
לכי לבדוק שהוא בחיים, עכשיו. עשי את זה.
02:07:34.464 – 02:07:37.467
הוא כאן! ונגמר הזמן, אתה חייב לבוא עכשיו!
02:07:37.676 – 02:07:39.261
קחי את פישר איתך, בסדר?
02:07:39.302 – 02:07:41.972
אתה לא יכול להישאר כאן איתה.
02:07:43.89 – 02:07:45.142
אני לא נשאר.
02:07:45.225 – 02:07:48.52
סאיטו כבר מת עד עכשיו, זה אומר שהוא נמצא כאן איפשהו.
02:07:48.562 – 02:07:50.897
עליי למצוא אותו.
02:07:52.232 – 02:07:55.527
אני לא יכול להישאר איתה כי היא לא קיימת.
02:07:55.61 – 02:07:58.989
אני הדבר היחיד שאתה עדיין מאמין בו.
02:08:01.45 – 02:08:03.034
הלוואי...
02:08:04.578 – 02:08:07.164
הלוואי שזה היה כך, אבל...
02:08:08.248 – 02:08:10.966
אני לא יכול לדמיין אותך עם כל המורכבות שלך.
02:08:11.001 – 02:08:14.129
כל המושלמות שלך, כל הפגמים שלך...
02:08:14.921 – 02:08:15.971
אתה בסדר?
02:08:16.006 – 02:08:17.799
תסתכלי על עצמך.
02:08:19.217 – 02:08:20.976
את רק צללית.
02:08:21.011 – 02:08:24.229
צללית של אשתי האמיתית.
02:08:24.264 – 02:08:26.641
הצללית הטובה ביותר שיכולתי ליצור, אבל...
02:08:27.809 – 02:08:30.36
מצטער, את פשוט לא מספיק טובה.
02:08:30.395 – 02:08:32.772
וזה מרגיש אמיתי?
02:08:34.482 – 02:08:35.984
מה את עושה!?
02:08:36.276 – 02:08:37.819
מאלתרת.
02:08:45.619 – 02:08:47.12
לא, לא, לא!
02:08:48.496 – 02:08:50.707
לשם, עכשיו. זוז, זוז.
02:09:36.92 – 02:09:38.171
הת...
02:09:39.047 – 02:09:40.34
התאכזב...
02:09:41.049 – 02:09:43.516
התאכז... -אני יודע, אבא.
02:09:43.551 – 02:09:44.97
התאכז...
02:09:50.976 – 02:09:52.936
אני יודע שהתאכזבת...
02:09:53.937 – 02:09:55.57
שלא יכולתי להיות כמוך.
02:09:55.605 – 02:09:56.648
לא.
02:09:57.607 – 02:09:58.775
לא, לא...
02:09:59.859 – 02:10:01.778
התאכזבתי...
02:10:03.488 – 02:10:05.407
שניסית.
02:10:48.324 – 02:10:49.868
- פתוח -
02:11:11.431 – 02:11:12.474
אבא?
02:11:51.054 – 02:11:52.889
זאת המכה, אריאדנה!
02:11:52.931 – 02:11:54.724
את חייבת לעזוב עכשיו!
02:12:07.111 – 02:12:08.786
אל תאבד את עצמך!
02:12:08.821 – 02:12:10.865
מצא את סאיטו והחזר אותו!
02:12:10.907 – 02:12:12.2
בסדר!
02:12:51.906 – 02:12:55.034
אתה זוכר את היום בו הצעת לי להינשא לך?
02:12:55.785 – 02:13:00.206
כן. -אמרת שחלומך הוא שנזדקן יחד.
02:13:02.417 – 02:13:04.127
אבל כך היה.
02:13:05.878 – 02:13:08.131
הזדקנו יחד, אינך זוכרת.
02:13:12.552 – 02:13:15.596
הגעגועים אלייך בלתי נסבלים, אבל...
02:13:18.016 – 02:13:20.226
היה לנו את הזמן שלנו יחד.
02:13:21.602 – 02:13:23.354
אני מוכרח להיפרד ממך.
02:13:25.523 – 02:13:27.442
אני מוכרח להיפרד ממך.
02:14:18.826 – 02:14:20.495
מצטער, רוברט.
02:14:47.73 – 02:14:51.067
עפ"י הצוואה, אבא רצה שאהיה אדם עצמאי.
02:14:52.443 – 02:14:54.111
לא שאחייה בשבילו.
02:14:56.03 – 02:14:58.282
זה מה שאעשה, דוד פיטר.
02:15:08.251 – 02:15:09.418
מה קרה?
02:15:10.002 – 02:15:11.879
קוב נשאר. -עם מאל?
02:15:11.921 – 02:15:13.589
לא. בשביל למצוא את סאיטו.
02:15:15.716 – 02:15:17.176
הוא יאבד את דרכו.
02:15:19.845 – 02:15:21.305
לא, הוא יהיה בסדר.
02:15:37.488 – 02:15:39.824
באת להרוג אותי?
02:15:43.703 – 02:15:45.913
אני מחכה למישהו.
02:15:50.543 – 02:15:53.546
מישהו מחלום שכמעט נשכח.
02:15:56.215 – 02:15:57.55
קוב.
02:15:59.468 – 02:16:01.345
בלתי אפשרי.
02:16:01.887 – 02:16:04.223
היינו גברים צעירים יחד.
02:16:06.183 – 02:16:08.144
אני איש זקן.
02:16:09.52 – 02:16:11.897
מלא חרטה.
02:16:14.9 – 02:16:17.862
הממתין, ערירי, למותו.
02:16:20.656 – 02:16:22.7
חזרתי לכאן בשבילך.
02:16:26.12 – 02:16:28.08
כדי להזכיר לך...
02:16:28.539 – 02:16:29.957
משהו.
02:16:33.294 – 02:16:35.713
משהו שפעם ידעת.
02:16:38.549 – 02:16:40.885
שהעולם הזה לא אמיתי.
02:16:45.723 – 02:16:50.436
לשכנע אותי לעמוד בהסכם שלנו.
02:16:51.228 – 02:16:54.356
לתת אמון, כן.
02:16:59.904 – 02:17:01.447
חזור...
02:17:03.799 – 02:17:06.969
כדי שנוכל לשוב להיות גברים צעירים.
02:17:10.973 – 02:17:12.933
חזור איתי.
02:17:16.061 – 02:17:17.938
חזור.
02:17:27.281 – 02:17:28.699
מטלית לחה, אדוני?
02:17:29.7 – 02:17:32.661
ננחת בלוס אנג'לס בעוד עשרים דקות בערך.
02:17:32.703 – 02:17:34.747
אתה זקוק לטפסי הגירה?
02:17:36.957 – 02:17:38.25
תודה.
02:17:38.834 – 02:17:40.252
מטלית לחה, אדוני?
02:17:41.295 – 02:17:44.131
לא. -אתה זקוק לטפסי הגירה?
02:18:56.036 – 02:18:57.538
ברוך הבא הביתה, מר קוב.
02:18:58.247 – 02:18:59.373
תודה.
02:19:43.75 – 02:19:45.043
ברוך השב.
02:20:08.317 – 02:20:09.401
ג'יימס?
02:20:10.11 – 02:20:11.32
פיליפה?
02:20:15.282 – 02:20:16.867
תראו מי כאן.
02:20:24.333 – 02:20:25.626
היי, חמודים! -אבא!
02:20:25.667 – 02:20:26.967
אבא! -מה שלומכם?
02:20:27.002 – 02:20:29.087
אבא! -מה שלומכם?
02:20:29.129 – 02:20:30.505
מצוין!
02:20:30.672 – 02:20:32.257
תראה מה אני בונה!
02:20:32.299 – 02:20:36.136
מה אתה בונה? -אנחנו בונים בית על צוק!
02:20:56.283 – 02:20:58.883
- ה ת ח ל ה -
02:21:00.684 – 02:21:02.784
נכתב ובוים ע"י כריסטופר נולאן
02:21:02.883 – 02:21:09.883
תורגם משמיעה על-ידי Qsubs מצוות Eames-ו subbie!
02:21:10.583 – 02:21:14.583
סונכרן על-ידי Qsubs מצוות Outwit!
02:21:52.772 – 02:21:55.172
- לאונרדו דיקפריו -