SUBS.is
with subtitles
//

Inception (2010) Serbian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
Inception
2010
Inception 2010 480p BRRip AC3-FLAWL3SS.srt
Making Contact Aka Joey (1985) by vucina83.srt
Inception.srt
Inception.srt
Subtitles
Subtitle content
Inception 2010 480p BRRip AC3-FLAWL3SS.srt
00:01:25.168 – 00:01:29.193
Hej! Dođi ovamo! Na plaži je neki čovek.
00:01:33.452 – 00:01:38.459
Bio je u delirijumu. Ali je pitao za Vas, po imenu.
00:01:40.458 – 00:01:42.058
Pokaži mu.
00:01:43.357 – 00:01:46.059
Nije nosio ništa, osim ovo....
00:01:47.462 – 00:01:49.062
i ovo.
00:02:09.789 – 00:02:12.528
Jesi li ovde da me ubiješ?
00:02:20.199 – 00:02:22.704
Znam šta je ovo.
00:02:23.77 – 00:02:28.947
Video sam ga jednom ranije. Pre mnogo, mnogo godina.
00:02:30.544 – 00:02:35.453
Pripadao je čoveku, koga sam upoznao u napola zapamćenom snu.
00:02:37.451 – 00:02:42.561
Čoveku opsednutom nekim radikalnim shvatanjima.
00:02:46.427 – 00:02:49.299
Koji je parazit najotporniji?
00:02:49.563 – 00:02:52.937
Da li bakterija? Ili virus?
00:02:53.502 – 00:02:54.77
Pantljičara?
00:02:55.102 – 00:02:56.338
Uh....
00:02:56.505 – 00:02:59.507
Ono što gdin Kob pokušava da kaže... Ideja.
00:03:00.808 – 00:03:03.314
Elastična. Visoko zarazna.
00:03:03.478 – 00:03:07.485
Jednom kada ideja zaživi u mozgu, gotovo ju je nemoguće iskoreniti.
00:03:07.916 – 00:03:12.19
Ideja koja je potpuno formirana. potpuno shvaćena, ona se lepi.
00:03:12.354 – 00:03:15.325
Direktno negde unutra. Za nekoga kao što ste vi, da je ukrade?
00:03:15.49 – 00:03:18.429
Da. U stanju sna, vaša svesna odbrana se spušta...
00:03:18.593 – 00:03:21.031
i ovo čini da su vaše misli podložne za krađu.
00:03:21.196 – 00:03:22.432
To se zove izvlačenje.
00:03:22.598 – 00:03:26.17
Gdine Saito, mi možemo da istreniramo vašu podsvest da se odbrani...
00:03:26.333 – 00:03:28.838
čak i od najboljih ekstraktora.
00:03:29.004 – 00:03:33.177
Kako ja to mogu da uradim? Jer sam ja najkvalifikovaniji ekstraktor.
00:03:33.643 – 00:03:37.048
Znam kako da istražim vaš um i pronađem vaše tajne. Znam trikove.
00:03:37.216 – 00:03:40.135
I mogu da vas naučim njima, tako da čak i kad spavate...
00:03:40.303 – 00:03:42.638
vaša odbrana nikada ne pada.
00:03:43.553 – 00:03:47.46
Vidite, ako hoćete moju pomoć, moraćete da budete potpuno otvoreni sa mnom.
00:03:47.623 – 00:03:50.996
Moram da poznajem svoju stazu oko vaših misli, bolje od vaše žene...
00:03:51.159 – 00:03:53.464
bolje od vašeg psihijatra, bolje od bilo koga.
00:03:53.896 – 00:03:56.568
Ako je ovo san i vi imate sef pun tajni,
00:03:56.732 – 00:03:59.07
moram da znam šta je tom sefu.
00:03:59.235 – 00:04:02.708
Da bi sve ovo funkcionisalo, morate da me u potpunosti pustite unutra.
00:04:05.575 – 00:04:10.217
Uživajte u večeri, gospodine, dok razmislim o vašem predlogu.
00:04:12.683 – 00:04:13.718
On zna.
00:04:16.753 – 00:04:18.222
Šta se dešava tamo gore?
00:05:12.478 – 00:05:15.082
Saito zna. Poigrava se sa nama.
00:05:15.481 – 00:05:17.818
Nije važno, mogu to da izvučem. Veruj mi.
00:05:17.983 – 00:05:19.485
Informacija je u sefu.
00:05:19.651 – 00:05:21.822
Pogledao je pravo u njega, kada sam ja spomenuo tajne.
00:05:23.189 – 00:05:24.224
Šta ona radi ovde?
00:05:27.159 – 00:05:30.031
Samo se vrati u sobu, u redu? Pobrinuću se za ovo.
00:05:30.196 – 00:05:32.233
U redu, pobrini se da to uradiš. Mi smo ovde da radimo.
00:05:40.674 – 00:05:45.348
Ako skočim, hoću li da preživim?
00:05:47.713 – 00:05:50.118
Sa čistim zaranjanjem, pretpostavljam.
00:05:50.282 – 00:05:51.952
Mel, šta ti radiš ovde?
00:05:52.118 – 00:05:54.322
Mislila sam da ti možda nedostajem.
00:05:54.621 – 00:05:59.795
Ti znaš da je tako... Ali ne mogu više da ti verujem.
00:06:00.527 – 00:06:01.896
Pa šta?
00:06:03.462 – 00:06:05.667
Liči na Arturov ukus.
00:06:05.832 – 00:06:09.472
U stvari, subjekt je sklon posleratnim britanskim slikarima.
00:06:11.171 – 00:06:12.874
Molim te, sedi.
00:06:20.615 – 00:06:22.05
Kaži mi...
00:06:22.449 – 00:06:24.018
da li deci nedostajem?
00:06:28.355 – 00:06:30.058
Ne možeš ni da zamisliš.
00:06:34.228 – 00:06:37.031
Šta to radiš? - Samo da uzmem malo svežeg vazduha.
00:06:37.43 – 00:06:39.2
Ostani gde si, Mel.
00:06:52.913 – 00:06:54.751
Prokletstvo.
00:07:56.611 – 00:07:58.181
Okreni se.
00:07:58.348 – 00:07:59.384
Pištolj, Dom.
00:08:08.659 – 00:08:09.794
Molim te.
00:08:21.905 – 00:08:24.276
Sada kovertu, gdine Kob.
00:08:24.675 – 00:08:28.082
Da li vam je ona rekla? Ili ste znali sve vreme?
00:08:28.512 – 00:08:33.487
Da ste ovde da me pokradate ili... da mi, u stvari, spavamo?
00:08:37.621 – 00:08:39.993
Hoću da znam ime vašeg poslodavca.
00:08:41.993 – 00:08:45.867
Nema koristi da mu pretite u snu, tačno, Mel?
00:08:46.03 – 00:08:48.501
Ovo zavisi od toga čime pretiš.
00:08:49.401 – 00:08:51.571
Ubiti ga, samo bi ga probudilo...
00:08:52.337 – 00:08:53.505
Ali bol...
00:08:57.442 – 00:08:59.344
Bol je u umu.
00:09:00.044 – 00:09:04.253
A sudeći po dekoracijama, mi smo u tvom umu, nismo li, Arture?
00:09:15.66 – 00:09:18.767
- Šta to radiš? Prerano je. - Ali san se urušava.
00:09:18.931 – 00:09:22.37
Pokušaću da držim Saita pod malo dužim! Skoro smo tamo.
00:09:36.581 – 00:09:40.555
Bio je blizu. Vrlo blizu.
00:09:54.868 – 00:09:56.437
Zaustavite ga!
00:09:57.759 – 00:09:59.718
POVERLJIVO
00:10:22.263 – 00:10:24.433
Ovo neće da funkcioniše. Probudi ga!
00:10:45.253 – 00:10:47.191
Neće da se probudi.
00:10:51.659 – 00:10:52.962
- Prodrmaj ga. - Šta?
00:10:53.495 – 00:10:54.529
Potopi ga!
00:11:39.075 – 00:11:40.444
Onesvestio se.
00:11:45.747 – 00:11:47.817
Došli smo spremni, a?
00:11:47.984 – 00:11:51.825
Čak ni šef mog obezbeđenja ne zna za ovaj stan. Kako ste ga pronašli?
00:11:52.456 – 00:11:56.197
Teško je za čoveka vašeg položaja, da drži sakriveno ovakvo ljubavno gnezdo.
00:11:56.36 – 00:11:58.897
Posebno, kada je umešana udata žena.
00:11:59.062 – 00:12:01.033
- Ona ne bi nikada.... - Ipak, evo gde smo.
00:12:02.099 – 00:12:04.203
Sa dilemom. - Oni se približavaju.
00:12:04.368 – 00:12:07.14
- Imate to po šta ste došli. - Pa, to nije istina.
00:12:07.304 – 00:12:09.976
Izostavili ste kjučni deo informacije, zar ne?
00:12:10.141 – 00:12:13.346
Zadržali ste nešto, jer znate šta smo smerali.
00:12:13.51 – 00:12:16.382
Pitanje je, zašto ste nas uopšte pustili? - Audicija.
00:12:17.581 – 00:12:20.521
- Audicija za šta? - Nije bitno. Vi ste omanuli.
00:12:20.684 – 00:12:23.389
Izvukli smo svaku bitnu informaciju, koju ste imali tamo.
00:12:23.787 – 00:12:26.091
Ali vaša prevara je bila očigledna.
00:13:06.966 – 00:13:11.407
- Dakle, ostavite me i idite. - Vi izgleda da ne razumete, gdine Saito.
00:13:11.57 – 00:13:15.811
Ova kompanija koja nas je unajmila, oni neće da prihvate neuspeh.
00:13:15.975 – 00:13:18.112
Mi nećemo izdržati dva dana.
00:13:20.046 – 00:13:21.248
Kob?
00:13:21.414 – 00:13:24.554
Izgleda da ću morati da uradim ovo malo jednostavnije.
00:13:24.717 – 00:13:28.49
Kažite nam šta znate! Kažite nam šta znate, odmah!
00:13:31.856 – 00:13:34.729
Oduvek sam mrzeo ovaj tepih.
00:13:35.362 – 00:13:39.269
Bojen je i haban na tako karakterističan način.
00:13:40.766 – 00:13:44.106
Ali baš, definitivno, satkan od vune.
00:13:44.937 – 00:13:46.64
Baš sada...
00:13:47.674 – 00:13:50.112
ja ležim na poliesteru.
00:13:53.98 – 00:13:58.822
Što znači da ne ležim na mom tepihu, u mom stanu.
00:13:59.686 – 00:14:02.959
Oživeli ste svoju reputaciju, gdine Kob.
00:14:03.391 – 00:14:05.428
Još uvek sanjam.
00:14:12.1 – 00:14:13.936
- Kako je prošlo? - Nije dobro.
00:14:19.34 – 00:14:23.448
San unutar sna, ha? Impresioniran sam.
00:14:24.712 – 00:14:28.219
Ali u mom snu, vi igrate po mojim pravilima.
00:14:28.382 – 00:14:30.653
Ah, da, ali vidite, gdine Saito....
00:14:30.818 – 00:14:32.221
Mi nismo u vašem snu.
00:14:32.387 – 00:14:33.955
Mi smo u mom.
00:14:43.898 – 00:14:46.001
Čmaru. Kako si zajebao tepih?
00:14:46.167 – 00:14:48.472
- To nije bila moja greška. - Ti si arhitekta.
00:14:48.637 – 00:14:50.774
Nisam znao da će on da trlja svoj obraz na njemu!
00:14:50.938 – 00:14:52.04
Ovo je dovoljno.
00:14:53.142 – 00:14:54.677
Ti. Šta je, pakla mu, bilo sve ono?
00:14:55.177 – 00:14:58.049
- Držao sam to pod kontrolom. - Mrzim da te vidim van kontrole.
00:14:58.214 – 00:15:01.986
Nemamo vremena za ovo. Silazim u Kjotu.
00:15:02.151 – 00:15:05.788
- On neće da proveri svaki kupe. - Da, pa, ja ne volim vozove.
00:15:05.953 – 00:15:08.726
Slušajte. Svaki čovek za sebe.
00:16:23.067 – 00:16:24.102
Da, halo?
00:16:24.302 – 00:16:26.906
- Ćao, tatice. - Ćao, tata.
00:16:27.439 – 00:16:31.045
Hej, društvo. Kako ste? Šta radite, a?
00:16:31.209 – 00:16:33.446
- Dobro. - Okej, valjda.
00:16:33.612 – 00:16:37.353
Okej? Ko je to samo okej? Jesi li to ti, Džejms?
00:16:37.515 – 00:16:41.423
Aha. Kada se vraćaš kući, tata?
00:16:42.42 – 00:16:47.061
Pa, ne mogu dušo, ne mogu. Ne još neko vreme, sećaš se?
00:16:47.225 – 00:16:48.56
Zašto?
00:16:48.895 – 00:16:54.472
Vidi. Rekao sam vam da sam daleko, zato što radim, tačno?
00:16:54.766 – 00:16:57.605
Baka kaže da se nikad nećeš vratiti.
00:16:58.271 – 00:17:00.173
Filipa, jesi li to ti?
00:17:01.139 – 00:17:03.477
Pusti baku na telefon za mene, hoćeš?
00:17:03.643 – 00:17:05.346
Ona odmahuje svojom glavom.
00:17:07.479 – 00:17:09.984
Pa, nadajmo se samo... da greši u vezi toga.
00:17:10.85 – 00:17:13.787
- Tatice? - Da, Džejms?
00:17:13.952 – 00:17:15.622
Je li mama sa tobom?
00:17:18.258 – 00:17:20.461
Džejms, pričali smo u vezi ovoga.
00:17:21.761 – 00:17:24.098
Mama više nije ovde.
00:17:25.163 – 00:17:26.4
Gde je?
00:17:28.134 – 00:17:30.772
Dosta je, deco. Kažite ćao-ćao.
00:17:30.938 – 00:17:33.976
Čujte, poslaću neko poklone po dedi, u redu?
00:17:34.139 – 00:17:35.174
A vi budite dobri, budite...
00:17:45.687 – 00:17:47.89
- Naš prevoz je na krovu. - Dobro.
00:17:55.062 – 00:17:56.23
Hej, jesi li dobro?
00:17:56.965 – 00:17:58.268
Aha, dobro sam. Zašto?
00:17:58.433 – 00:18:00.869
Pa, dole u snu, Mel se pojavila.
00:18:01.033 – 00:18:04.274
Vidi, žao mi je u vezi tvoje noge. Neće da se desi ponovo.
00:18:04.439 – 00:18:08.045
- Postaje sve gore, zar ne? - Izvinjenje je sve što dobijaš, Arture?
00:18:08.208 – 00:18:10.68
Gde je Neš? - Nije se pojavio. Hoćete li da čekate?
00:18:10.845 – 00:18:15.25
Trebali smo da predamo Saitove planove širenja... Kobol Inženeringu, pre dva sata.
00:18:15.416 – 00:18:18.655
Do sada, oni znaju da smo omanuli. Vreme je da nestanemo.
00:18:19.186 – 00:18:21.691
- Gde ti nameravaš da ideš? - Buenos Aires.
00:18:21.857 – 00:18:26.13
Mogu da se pritajim tamo, možda namirišem posao kada se stvari smire. Ti?
00:18:26.294 – 00:18:27.496
Sjedinjene Države.
00:18:27.695 – 00:18:29.197
Prenesi moje pozdrave.
00:18:35.537 – 00:18:39.109
On vas je prodao. Mislio je da dođe do mene i moli za svoj život.
00:18:41.275 – 00:18:43.078
Tako da vam nudim zadovoljenje.
00:18:47.016 – 00:18:49.554
To nije način, kako se ja bavim sa stvarima.
00:19:01.831 – 00:19:04.702
- Šta ćete da uradite sa njim? - Ništa.
00:19:05.099 – 00:19:07.604
Ali ne mogu da govorim za Kobol Inženjeringa.
00:19:22.117 – 00:19:25.122
- Šta hoćete od nas? - „Usađivanje“.
00:19:26.723 – 00:19:29.127
- Je li moguće? - Naravno da nije.
00:19:29.291 – 00:19:31.496
Ako možete da ukradete ideju iz nečijeg uma...
00:19:31.661 – 00:19:33.531
zašto ne bi mogli da "usadite" jednu tamo, umesto toga?
00:19:33.696 – 00:19:35.8
Okej, evo ja ću da usadim ideju u vašu glavu.
00:19:35.965 – 00:19:39.272
Ja kažem: „Ne mislite u vezi slonova.“ O čemu razmišljate?
00:19:39.437 – 00:19:40.472
Slonovima.
00:19:40.638 – 00:19:43.809
Tačno. Ali to nije vaša ideja, jer vi znate da sam vam je ja dao.
00:19:44.007 – 00:19:46.98
Subjektov um uvek može da prati nastanak ideje.
00:19:47.143 – 00:19:50.349
- Prava inspiracija je nemoguća za lažiranje. - Ovo nije istina.
00:19:52.883 – 00:19:55.989
- Možete li to da uradite? - Nudite li mi izbor?
00:19:56.152 – 00:19:58.824
Jer ja mogu da nađem svoj način, da namirim stvari sa Kobolom.
00:19:58.989 – 00:20:02.961
- Onda vi imate izbor. - Onda ja biram da odem, gdine.
00:20:07.865 – 00:20:09.568
Recite posadi, gde želite da idete.
00:20:14.84 – 00:20:15.908
Gdine Kob.
00:20:19.077 – 00:20:21.146
Da li bi voleli da odete kući?
00:20:21.946 – 00:20:25.253
U Ameriku. Svojoj deci?
00:20:25.684 – 00:20:29.023
Ne možete da popravite ovo. Niko ne može!
00:20:29.186 – 00:20:32.427
Upravo kao „usađivanje“. - Kob, ma dajte.
00:20:36.16 – 00:20:39.065
Koliko je ideja složena? - Dovoljno je jednostavna.
00:20:39.23 – 00:20:42.771
Nema ideja koja je jednostavna, kad moraš da je „usadiš“ u nečiji um.
00:20:43.168 – 00:20:46.674
Moj glavni konkurent je stari čovek, jadnog zdravlja.
00:20:46.838 – 00:20:50.613
Njegov sin će uskoro da nasledi kontrolu korporacije.
00:20:51.511 – 00:20:55.084
Potrebno mi je, da on odluči, da razbije carstvo svoga oca.
00:20:55.781 – 00:20:58.453
- Kob, treba da se udaljimo od ovoga. - Čekaj.
00:21:00.52 – 00:21:03.792
Ako bih ja uradio ovo, ako bih čak i mogao to da uradim...
00:21:03.956 – 00:21:05.859
trebala bi mi garancija.
00:21:06.025 – 00:21:09.298
Kako da znam da možete da isporučite? - Vi ne znate.
00:21:09.897 – 00:21:11.366
Ali ja mogu.
00:21:11.964 – 00:21:16.54
Dakle, hoćete li da izvedete skok vere...?
00:21:16.969 – 00:21:20.811
Ili da postanete starac, ispunjen sažaljenjem....
00:21:20.974 – 00:21:23.579
čekajući da umre na miru?
00:21:26.646 – 00:21:30.955
Okupite svoj tim, gdine Kob. I odaberite svoje ljude sa više mudrosti.
00:21:39.059 – 00:21:40.896
Vidi, znam koliko želiš da odeš kući.
00:21:43.697 – 00:21:45.433
Ovo ne može da se izvede.
00:21:45.599 – 00:21:48.872
Da, može. Samo moramo da odemo dovoljno duboko.
00:21:49.07 – 00:21:50.605
Ne znaš to.
00:21:51.939 – 00:21:53.776
Uradio sam to ranije.
00:21:54.975 – 00:21:56.144
Kome si to uradio?
00:22:01.381 – 00:22:03.384
Zašto mi idemo u Pariz?
00:22:04.986 – 00:22:06.689
Biće nam potreban novi arhitekta.
00:22:23.606 – 00:22:25.676
Nikada nisi voleo svoju kancelariju, zar ne?
00:22:27.475 – 00:22:30.513
Nema prostora za razmišljanje u onom ćumezu za metle.
00:22:32.379 – 00:22:34.618
Je li sigurno za tebe da budeš ovde?
00:22:35.851 – 00:22:38.255
Ekstradicija između Francuske i SAD-a
00:22:38.419 – 00:22:40.657
je birokratska noćna mora, ovo znaš.
00:22:40.823 – 00:22:43.562
Mislim da bi oni mogli da pronađu način, u tvom slučaju.
00:22:43.726 – 00:22:48.234
Vidi, uh... doneo sam ovo za tebe da daš deci, kad budeš imao priliku.
00:22:48.396 – 00:22:51.001
To će da potraje duže od uobičajene plišane životinje...
00:22:51.166 – 00:22:54.139
da bedi tu decu, da oni još uvek imaju oca.
00:22:54.303 – 00:22:57.141
Ja samo radim ono što znam. Radim ono što si me ti naučio.
00:22:57.305 – 00:22:58.841
Nikad te nisam naučio da budeš lopov.
00:22:59.008 – 00:23:01.213
Ne, naučio si me da "krmanim" ljudskim umovima.
00:23:01.377 – 00:23:02.68
Ali nakon onoga što se dogodilo...
00:23:02.846 – 00:23:06.419
nije bilo mnogo legalnih načina, da koristim tu veštinu.
00:23:11.553 – 00:23:13.056
Šta ti radiš ovde, Dom?
00:23:15.158 – 00:23:17.562
Mislim da sam pronašao put do kuće.
00:23:17.727 – 00:23:21.3
To je posao za neke vrlo, vrlo moćne ljude.
00:23:21.53 – 00:23:25.939
Ljude, za koje verujem, da mogu da srede moje optužbe, trajno.
00:23:26.736 – 00:23:28.004
Ali treba mi tvoja pomoć.
00:23:28.706 – 00:23:32.012
Ti si ovde da korumpiraš jednog od mojih najbistrijih i najboljih.
00:23:32.176 – 00:23:35.08
Znaš šta ja nudim. Neka odluče sami za sebe.
00:23:35.245 – 00:23:36.715
- Novac. - Ne samo novac.
00:23:36.88 – 00:23:38.216
Sećaš se.
00:23:38.381 – 00:23:41.621
To je šansa da izgrade katedrale, čitave gradove...
00:23:41.786 – 00:23:43.555
stvari koje nikad nisu postojale...
00:23:43.721 – 00:23:46.926
Stvari, koje ne mogu ni da postoje u stvarnom svetu.
00:23:47.09 – 00:23:52.267
Dakle, hoćeš da dozvolim nekom drugom, da te prati u tvojoj fanataziji?
00:23:52.429 – 00:23:54.399
Oni, u stvari, neće da dođu u san.
00:23:54.564 – 00:23:57.838
Oni samo dizajniraju nivoe i uče ih da sanjare. To je sve.
00:23:58.003 – 00:23:59.238
Dizajniraj ih sam.
00:24:01.906 – 00:24:03.408
Mel neće da mi dozvoli.
00:24:09.613 – 00:24:11.751
Vrati se u stvarnost, Dom.
00:24:13.084 – 00:24:15.657
Molim te. - Stvarnost?!
00:24:16.021 – 00:24:18.558
Ta deca, tvoja unučad...
00:24:18.724 – 00:24:22.731
čekaju na svoga oca da se vrati nazad kući. To je njihova stvarnost.
00:24:22.894 – 00:24:26.1
I ovim poslom, ovim zadnjim poslom, ovo ću i da ostvarim.
00:24:26.63 – 00:24:30.27
Ne bi stajao ovde, da znam bilo koji drugi način.
00:24:33.437 – 00:24:36.343
Treba mi arhitekta, koji je dobar kao što sam ja bio.
00:24:40.544 – 00:24:42.547
Imam nekog boljeg.
00:24:42.714 – 00:24:43.75
Arijadna?
00:24:46.352 – 00:24:50.39
Voleo bih da upoznaš gdina Koba. - Drago mi je da vas upoznam.
00:24:50.555 – 00:24:53.995
Ako imaš par trenutaka, gdin Kob ima ponudu za posao, koju bi voleo
00:24:53.996 – 00:24:55.231
da raspravi sa tobom.
00:24:55.395 – 00:24:58.131
- Radno mesto? - Ne baš.
00:24:58.297 – 00:25:02.437
Imam test za tebe. - Nećete prvo da mi kažete nešto?
00:25:02.602 – 00:25:05.239
Pre nego što opišem posao, moram da znam da li ti možeš da ga odradiš.
00:25:05.405 – 00:25:08.611
- Zašto? - To nije, striktno govoreći, legalno.
00:25:11.712 – 00:25:16.387
Imaš dva minuta da dizajniraš lavirint, za koji treba 1 minut da se reši.
00:25:18.317 – 00:25:19.452
Stani.
00:25:21.889 – 00:25:23.091
Ponovo.
00:25:25.225 – 00:25:26.56
Stani.
00:25:29.73 – 00:25:31.8
Moraćeš da uradiš bolje od toga.
00:25:44.812 – 00:25:46.08
Ovo je već bolje.
00:26:06.267 – 00:26:09.172
Kažu da koristimo samo delić, od pravog potencijala našeg mozga.
00:26:09.337 – 00:26:11.04
Sad, ovo je kada smo budni.
00:26:11.206 – 00:26:14.178
Kad spavamo, naš um može da uradi skoro sve.
00:26:14.342 – 00:26:15.377
Kao što je?
00:26:15.542 – 00:26:19.55
Zamisli da dizajniraš zgradu. Svesno kreiraš svaki aspekt.
00:26:19.714 – 00:26:23.554
Ali ponekad, činiti se da se to samo od sebe stvara, ako znaš šta mislim.
00:26:23.717 – 00:26:25.688
Da, kao da ga otkrivam.
00:26:25.855 – 00:26:28.125
Originalna inspiracija, tačno?
00:26:28.29 – 00:26:31.629
Sad, u snu, naš um konstantno to radi.
00:26:31.794 – 00:26:36.435
Mi kreiramo i spoznajemo naš svet, istovremeno.
00:26:36.598 – 00:26:40.005
A naš um radi ovo tako dobro, da mi čak i ni ne znamo da se dešava.
00:26:40.169 – 00:26:42.908
To nam omogućava, da uđemo pravo u centar ovog procesa.
00:26:43.072 – 00:26:45.444
- Kako? - Preuzimanjem kreativnog dela.
00:26:45.608 – 00:26:47.243
Sada, ovo je gde si ti potrebna.
00:26:47.409 – 00:26:49.78
Da kreiraš svet sna.
00:26:49.945 – 00:26:55.323
Mi uvedemo subjekt u taj san i on ga ispuni svojom podsvešću.
00:26:55.485 – 00:26:58.19
Kako bi mogla da prikupim dovoljno detalja,
00:26:58.191 – 00:27:00.16
da ih navedem da misle da je to stvarnost?
00:27:00.322 – 00:27:03.796
Pa, snovi se čine stvarnim dok smo mi u njima, tačno?
00:27:03.96 – 00:27:07.666
Tek kada se probudimo, shvatimo da se desilo nešto zaista čudno.
00:27:09.132 – 00:27:10.534
Da ti postavim pitanje.
00:27:10.699 – 00:27:14.106
Nikad se, stvarno, ne sećaš početka sna, je li?
00:27:14.271 – 00:27:17.31
Uvek završiš pravo u sred onoga što se dešava.
00:27:17.474 – 00:27:18.509
Pretpostavljam, da.
00:27:18.674 – 00:27:20.244
Dakle, kako smo završili ovde?
00:27:20.643 – 00:27:22.714
Pa, upravo smo došli iz....
00:27:22.914 – 00:27:26.352
Razmisli o tome, Arijadna. Kako si dospela ovde?
00:27:26.95 – 00:27:28.853
Gde si ti, upravo sada?
00:27:32.156 – 00:27:35.929
- Mi sanjamo? - Ti si u sred radionice, spavaš.
00:27:36.093 – 00:27:39.064
Ovo je tvoja prva lekcija u zajedničkom snu. Ostani mirna.
00:28:16.401 – 00:28:18.538
Ako je to samo san, zašto onda ti...?
00:28:20.172 – 00:28:21.909
Jer to nikad nije samo san, zar ne?
00:28:22.074 – 00:28:25.38
I lice puno stakla, boli kao sam pakao. Kada si u njemu, osećaj je stvaran.
00:28:25.544 – 00:28:27.749
Zato je vojska razvila zajednički san.
00:28:27.914 – 00:28:31.619
To je trening program za vojnike da pucaju, bodu i dave jedni druge...
00:28:31.782 – 00:28:32.918
a onda se bude.
00:28:33.218 – 00:28:35.021
Kako su arhitekte postale umešane?
00:28:35.187 – 00:28:37.927
Pa, neko je morao da dizajnira snove, tačno?
00:28:39.058 – 00:28:42.663
Zašto nam ne daš još pet minuta? - Pet minuta?
00:28:44.029 – 00:28:46.367
Šta...? Pričali smo, oko... najmanje sat vremena.
00:28:46.532 – 00:28:48.769
U snu, tvoj mozak funkioniše mnogo brže...
00:28:48.935 – 00:28:51.773
zbog čega vreme izgleda sporije.
00:28:51.938 – 00:28:55.312
Pet minuta u stvarnom svetu, daje ti sat vremena u snu.
00:28:56.042 – 00:28:59.114
Zašto da ne vidiš, šta možeš da smisliš za pet minuta?
00:29:05.019 – 00:29:07.958
Imaš osnovni raspored. Knjižara, kafić...
00:29:08.122 – 00:29:09.79
Skoro sve ostalo je ovde, takođe.
00:29:09.956 – 00:29:12.895
- Ko su ovi ljudi? - Projekcije moje podsvesti.
00:29:13.06 – 00:29:14.228
- Tvoje? - Da.
00:29:14.395 – 00:29:16.932
Zapamti, ti si sanjar. Ti si izgradila ovaj svet.
00:29:17.097 – 00:29:19.768
Ja sam subjekt. Moj um ga popunjava.
00:29:19.932 – 00:29:21.835
Bukvalno možeš da pričaš sa mojom podsvesti.
00:29:22.002 – 00:29:24.906
Ovo je jedan od načina, na koji mi izvlačimo informaciju od subjekta.
00:29:25.072 – 00:29:26.34
Kako drugačije, to radite?
00:29:26.54 – 00:29:30.514
Kreiranjem nečeg sigurnog, kao što je bančin sef ili zatvor.
00:29:30.678 – 00:29:34.419
Um se automatski puni sa informacijom, koju pokušava da zaštiti.
00:29:34.581 – 00:29:37.353
Razumeš? - Onda ti provaljuješ unutra i kradeš to?
00:29:37.518 – 00:29:38.553
Pa...
00:29:38.718 – 00:29:43.228
Valjda sam mislila, da će prostor sna da bude sav u vezi sa vizuelnim...
00:29:43.391 – 00:29:45.261
ali to je više u vezi osećanja toga.
00:29:45.726 – 00:29:49.997
Moje pitanje je: „Šta se dešava, kad počneš da se petljaš u fiziku svega toga?“
00:30:31.207 – 00:30:32.776
To je baš nešto, nije li?
00:30:33.875 – 00:30:35.178
Da, jeste.
00:30:59.102 – 00:31:00.737
Zašto svi oni gledaju u mene?
00:31:00.803 – 00:31:04.311
Zato što moja podsvest oseća, da neko drugi kreira ovaj svet.
00:31:04.474 – 00:31:08.782
Što više menjaš stvari, projekcije brže počinju da se stapaju u tebi.
00:31:08.944 – 00:31:10.012
Stapaju?
00:31:10.18 – 00:31:12.25
Oni osećaju stranu prirodu sanjara.
00:31:12.415 – 00:31:15.088
Napadaju, kao kad se bela krvna zrnca bore protiv infekcije.
00:31:15.253 – 00:31:18.091
- Šta, oni nameravaju da nas napadnu? - Ne, ne.
00:31:18.655 – 00:31:20.225
Samo tebe.
00:31:24.128 – 00:31:28.402
Ovo je sjajno, ali kažem ti, ako nastaviš da ovako menjaš stvari....
00:31:31.902 – 00:31:34.874
Bogo, misliš li da kažeš svojoj podsvesti, da o'ladi malo?
00:31:35.038 – 00:31:37.71
To je moja podsvest. Sećaš se? Ja ne mogu da je kontrolišem.
00:32:31.364 – 00:32:32.733
Vrlo impresivno.
00:32:44.477 – 00:32:48.016
Poznajem ovaj most. Ovo mesto je stvarno, nije li?
00:32:48.181 – 00:32:50.518
Aha, prelazim ga svaki dan, da dođem do koledža.
00:32:50.683 – 00:32:54.122
Nikad ne re-kreiraj mesta iz svoje memorije. Uvek zamišljaj nova mesta.
00:32:54.287 – 00:32:56.124
Moraš da počneš od stvari koje pooznaješ, tačno?
00:32:56.29 – 00:33:00.497
Samo koristi detalje. Uličnu svetiljku ili tel. govornicu. Nikada čitave oblasti!
00:33:00.66 – 00:33:02.797
- Zašto ne? - Graditi snove od svojih uspomena...
00:33:02.961 – 00:33:06.469
je najlakši način da izgubiš svoje poimanje šta je stvarnost, a šta je san.
00:33:06.634 – 00:33:08.704
- Je li to ono što se tebi desilo? - Slušaj me.
00:33:08.869 – 00:33:10.872
Ovo nema nikakve veze sa mnom, razumeš?
00:33:11.037 – 00:33:13.007
Zato ti ja trebam, da izgradim tvoje snove?
00:33:13.171 – 00:33:15.71
Hej, miči se od nje! Odbij, odbij!
00:33:15.876 – 00:33:17.512
- Kob! Kob! - Miči se od nje!
00:33:17.678 – 00:33:19.615
- Pusti me! Pusti me! - Mel!
00:33:20.113 – 00:33:22.218
- Mel! - Kob! Probudi me!
00:33:22.383 – 00:33:24.186
- Probudi me! Probudi me! - Ne!
00:33:24.352 – 00:33:25.854
- Mel, ne! Ne! - Probudi me!
00:33:27.488 – 00:33:31.462
Hej, hej, hej. Pogledaj me. Dobro si, dobro si.
00:33:31.625 – 00:33:34.865
Hej. - Zašto se nisam probudila?
00:33:35.162 – 00:33:36.865
Bilo je još vremena na satu.
00:33:36.932 – 00:33:39.469
Ne možeš da se probudiš u okviru sna, osim ako ne umreš.
00:33:39.633 – 00:33:41.236
- Trebaće joj totem. - Šta?
00:33:41.402 – 00:33:42.872
Totem je mala lična...
00:33:43.037 – 00:33:45.575
Ovo ti je baš neka podsvest koju imaš, Kob!
00:33:45.74 – 00:33:47.577
- Ona je pravi šarmer. - Oh...
00:33:47.742 – 00:33:50.38
- Vidim da si upoznala gđu Kob. - Ona je njegova žena?
00:33:50.545 – 00:33:54.286
Dakle, totem. Treba ti mali objekat, potencionalno težak.
00:33:54.449 – 00:33:56.92
Nešto što možeš da imaš na sebi, da niko drugi ne zna.
00:33:57.084 – 00:33:58.353
- Kao... novčić? - Ne.
00:33:58.52 – 00:34:03.162
To treba da bude nešto unikatnije od ovog. Kao... ovo je ispunjena kockica.
00:34:04.26 – 00:34:07.163
Ne, ne smem da ti dozvolim da je diraš. Poništilo bi svrhu.
00:34:07.329 – 00:34:11.538
Vidiš, samo ja znam balans i težinu ove pune kockice.
00:34:11.701 – 00:34:13.538
Na taj način, kada ti pogledaš u svoj totem...
00:34:13.703 – 00:34:16.809
znaćeš, izvan svake sumnje, da nisi u nečijem tuđem snu.
00:34:20.241 – 00:34:24.55
Ne znam da li ti ne možeš da vidiš šta se dešava ili samo ne želiš...
00:34:24.714 – 00:34:28.253
ali Kob ima neke ozbiljne probleme, koje pokušava da sahrani tamo dole.
00:34:28.418 – 00:34:32.358
I ja ne nameravam samo tako, da otvorim svoj um nekom takvom.
00:34:38.495 – 00:34:41.991
Vratiće se ona. Nikad nisam video nekoga ranije, da je tako brzo to pokupio.
00:34:42.366 – 00:34:46.573
Stvarnost joj sada neće biti dovoljna, a kad se vrati nazad...
00:34:47.236 – 00:34:49.908
Kad se vrati nazad, navedi je da gradi njene lavirinte.
00:34:50.072 – 00:34:52.343
- Gde ćeš ti da budeš? - Idem da posetim Imsa.
00:34:52.509 – 00:34:55.648
Imsa? Ne, on je u Mombasi. To je Kobalovo dvorište.
00:34:55.812 – 00:34:57.415
To je neophodan rizik.
00:34:57.814 – 00:35:01.353
- Pa, ima podosta dobrih lopova. - Ne treba nam samo lopov.
00:35:02.184 – 00:35:03.619
Treba nam falsifikator.
00:35:11.928 – 00:35:14.5
Trljaj ih zajedno koliko hoćeš, neće da se namnože.
00:35:15.065 – 00:35:19.072
Nikad ne znaš. - Vodim te na piće.
00:35:21.238 – 00:35:22.607
Ti častiš.
00:35:29.079 – 00:35:31.384
- Pravopis ti se nije popravio. - Odjebi.
00:35:31.549 – 00:35:33.52
Kakav ti je rukopis?
00:35:33.685 – 00:35:35.521
- Prilagodljiv. - Dobro.
00:35:35.686 – 00:35:36.921
Hvala vam puno.
00:35:37.588 – 00:35:38.957
„Usađivanje“.
00:35:39.189 – 00:35:42.178
Sada, pre nego što mi dosadiš pričajući mi da je to nemoguće, dozvoli mi...
00:35:42.192 – 00:35:45.501
Ne, to je savršeno moguće. Samo je prokleto teško.
00:35:45.664 – 00:35:48.935
Interesantno. Zato što Artur stalno govori da to ne može da bude urađeno.
00:35:49.367 – 00:35:52.339
Artur. Ti još uvek radiš sa tim ograničenkom?
00:35:52.504 – 00:35:54.326
On je dobar u onome što radi, tačno?
00:35:54.373 – 00:35:56.443
Oh, najbolji je, ali on nema mašte.
00:35:56.608 – 00:35:57.643
Ne kao ti.
00:35:57.81 – 00:36:00.911
Slušaj, ako ćeš da izvodiš usađivanje, potrebna ti je mašta.
00:36:00.945 – 00:36:04.52
Da te pitam nešto. Jesi li to radio ranije?
00:36:04.683 – 00:36:08.322
Probali smo. Ubacili smo ideju u mesto, ali se nije primila.
00:36:08.487 – 00:36:11.827
- Niste je usadili dovoljno duboko? - Ne, nije tu u pitanju samo dubina.
00:36:11.991 – 00:36:13.993
Treba ti najprostija verzija ideje...
00:36:14.158 – 00:36:17.832
da se ona prirodno razvija u umu tvog subjekta. To je suptilna umetnost.
00:36:17.996 – 00:36:20.535
Dakle, koja je to ideja koju moraš da usadiš?
00:36:20.7 – 00:36:24.998
Moramo da nateramo naslednika velike kompanije, da raspusti carstvo svoga oca.
00:36:25.071 – 00:36:29.677
Upravo tu, imaš razne političke motive... i antimonopolistička osećanja, itd.
00:36:29.843 – 00:36:31.68
Ali sve ove stvari, to je...
00:36:31.845 – 00:36:34.817
Prepušten si zaista milosti predrasuda tvog subjekta, vidiš li?
00:36:34.881 – 00:36:37.535
Ono što moraš da uradiš, je da pođeš od apsolutne osnove.
00:36:37.55 – 00:36:39.12
Koji je šta?
00:36:39.619 – 00:36:41.522
Odnosa sa ocem.
00:36:43.723 – 00:36:45.392
- Imaš li hemičara? - Ne, još ne.
00:36:45.558 – 00:36:48.631
Istina. Dobro, pa... postoji jedan čovek. Jusuf.
00:36:48.796 – 00:36:52.234
On... formuliše svoje sopstvene verzije jedinjenja.
00:36:52.397 – 00:36:53.855
Zašto me ne odvedeš tamo?
00:36:53.867 – 00:36:56.939
Jednom, kad "izgubiš svoj rep". Čovek za šankom.
00:36:57.104 – 00:36:58.574
Kobol Inženjering.
00:36:58.739 – 00:37:01.076
Ova ucena na moju glavu, je za mrtav ili živ?
00:37:01.241 – 00:37:03.879
Ne sećam se. Hajde da vidimo, da li će da počne da puca.
00:37:03.944 – 00:37:07.584
Napravi pometnju. Srešćemo se dole u baru za, otprilike... pola sata?
00:37:07.748 – 00:37:09.991
- Ovde pozadi? - Ovo je poslednje mesto na koje bi posumnjali.
00:37:12.285 – 00:37:13.621
U redu.
00:37:14.788 – 00:37:16.626
Fredi. Fredi Simons.
00:37:16.791 – 00:37:18.559
Moj Bože, to si ti, zar ne?
00:37:21.795 – 00:37:22.863
Ne, nisi ti.
00:37:23.03 – 00:37:24.766
Sad ne sanjaš, je li?
00:37:26.668 – 00:37:28.27
Hvatajte ga!
00:37:43.785 – 00:37:44.92
Tamo!
00:38:05.407 – 00:38:07.177
Kafu.
00:38:18.32 – 00:38:19.79
Jednu kafu.
00:38:20.824 – 00:38:22.292
Jednu kafu.
00:39:16.881 – 00:39:18.35
Treba li vam prevoz, gdine Kob?
00:39:19.951 – 00:39:24.059
- Šta vi radite u Mombasi? - Ovde sam da štitim svoju investiciju.
00:39:26.557 – 00:39:29.495
Ah! Dakle, ovo je tvoja ideja za "gubljenje repa", ha?
00:39:29.661 – 00:39:30.796
Drugačiji "rep".
00:39:39.404 – 00:39:41.14
Kob je rekao da ćeš da se vratiš.
00:39:42.273 – 00:39:45.814
- Pokušala sam da ne dođem, ali... - Ali nema ničeg sličnog tome.
00:39:45.978 – 00:39:47.648
Jednostavno je...
00:39:49.148 – 00:39:50.483
čista kreativnost.
00:39:50.649 – 00:39:53.252
Hoćemo li da bacimo pogled na neku paradoksalnu arhitekturu?
00:39:53.318 – 00:39:55.322
Moraćeš da savladaš par trikova...
00:39:55.486 – 00:39:59.026
ako nameravaš da izgradiš tri kompletna nivoa sna. Oprostite mi.
00:39:59.191 – 00:40:00.627
Kakvu vrstu trikova?
00:40:00.793 – 00:40:04.385
U snu, ti možeš da prevariš arhitekturu do nemogućih oblika.
00:40:04.463 – 00:40:08.369
Ovo ti dozvoljava stvaranje zatvorenih petlji, nalik „Penrouzovim stepenicama“.
00:40:09.234 – 00:40:11.237
Beskonačne stepenice.
00:40:13.94 – 00:40:15.375
Vidiš?
00:40:19.544 – 00:40:20.612
Paradoks.
00:40:20.779 – 00:40:22.455
Tako da, zatvorena petlja nalik ovoj...
00:40:22.456 – 00:40:25.455
pomoći će ti da maskiraš granice sna koji kreiraš.
00:40:25.617 – 00:40:27.587
Ali koliko veliki, ovi nivoi, moraju da budu?
00:40:27.754 – 00:40:30.994
To može da bude bilo šta, od sprata zgrade do čitavog grada.
00:40:31.058 – 00:40:34.646
Moraju da budu dovoljno komplikovane, da možemo da se sakrijemo od projekcija.
00:40:34.661 – 00:40:36.063
- Lavirint? - Tačno, lavirint.
00:40:36.229 – 00:40:37.564
I što je lavirint bolji....
00:40:37.764 – 00:40:40.536
To imamo više vremena, pre nego što nas projekcije uhvate?
00:40:40.601 – 00:40:41.869
Upravo tako.
00:40:42.535 – 00:40:46.317
- Moja podsvest izgleda dovoljno prijatna. - Ha, ha. Čekaj, preokrenuće je u gadno.
00:40:46.339 – 00:40:49.344
Niko ne voli osećaj, da neko drugi čačka okolo u njegovom umu.
00:40:49.408 – 00:40:51.513
Kob više ne može da gradi, zar ne?
00:40:53.347 – 00:40:55.314
Ne znam da li on ne može, ali on neće.
00:40:55.349 – 00:40:57.753
Misli da je sigurnije, ako on ne zna rasporede.
00:40:57.917 – 00:40:59.02
Zašto?
00:40:59.186 – 00:41:01.423
Ne želi da mi kaže. Ali mislim da je zbog Mel.
00:41:01.856 – 00:41:04.16
- Njegove bivše žene? - Ne, nije njegova bivša.
00:41:04.325 – 00:41:07.497
- Još uvek su zajedno? - Ne.
00:41:08.73 – 00:41:10.231
Ne. Ona je mrtva.
00:41:12.199 – 00:41:14.938
Ono što si videla unutra, samo je njegova projekcija nje.
00:41:18.472 – 00:41:22.144
- Kakva je ona bila u stvarnom životu? - Bila je divna.
00:41:25.846 – 00:41:28.218
- Ti tražiš hemičara? - Da.
00:41:28.383 – 00:41:30.52
Da formuliše jedinjenja za posao?
00:41:31.186 – 00:41:33.156
I da ide na teren sa nama.
00:41:33.221 – 00:41:35.458
Ne, retko idem na teren, gdine Kob.
00:41:35.622 – 00:41:39.514
Pa, treba nam da nam prilagodite jedinjenja, specifično našim potrebama.
00:41:39.527 – 00:41:41.631
- Koje su? - Velika dubina.
00:41:41.797 – 00:41:45.069
San unutar sna? Dva nivoa?
00:41:47.837 – 00:41:48.871
Tri.
00:41:49.037 – 00:41:52.61
Nije moguće. Toliko snova unutar snova je previše nestabilno.
00:41:52.774 – 00:41:56.749
To je moguće. Samo morate da dodate sedativ.
00:41:56.913 – 00:41:59.584
Moćan sedativ.
00:42:01.383 – 00:42:03.62
- Koliko članova tima? - Pet.
00:42:03.785 – 00:42:05.522
Šest.
00:42:06.389 – 00:42:10.43
Jedini način da znam da ste obavili posao je, ako idem sa vama.
00:42:10.592 – 00:42:13.699
Nema mesta za turiste, na poslu nalik ovom, gdine Saito.
00:42:13.864 – 00:42:16.234
Ovog puta, izgleda da ima.
00:42:17.166 – 00:42:20.907
Ovo, ja mislim, je dobro za početak. Koristim ga svaki dan.
00:42:21.07 – 00:42:23.208
- Za šta? - Evo, pokazaću vam.
00:42:27.509 – 00:42:29.446
Možda vi nećete hteti da vidite.
00:42:32.182 – 00:42:33.785
Posle vas.
00:42:43.093 – 00:42:46.098
Deset, dvanaest. Svi povezani. Prokletstvo.
00:42:46.263 – 00:42:48.033
Dolaze svaki dan da dele san.
00:42:51.069 – 00:42:53.639
Vidite? Vrlo stabilno.
00:42:59.343 – 00:43:03.418
- Koliko dugo oni sanjaju? - Tri, četiri sata, svaki dan.
00:43:03.68 – 00:43:04.715
U vremenu sna?
00:43:04.883 – 00:43:08.555
Sa ovim jedinjenjem? Oko četrdeset sati svaki i svakog dana.
00:43:08.718 – 00:43:12.026
- Zašto oni to rade? - Kažite mu, gdine Kob.
00:43:13.557 – 00:43:15.995
Posle nekog vremena, to postaje jedini način da ti možeš da sanjaš.
00:43:16.16 – 00:43:18.397
Da li vi još uvek sanjate, gdine Kob?
00:43:18.729 – 00:43:22.136
Oni dolaze ovde svaki dan, da spavaju? - Ne.
00:43:23.868 – 00:43:26.572
Oni dolaze da bi se probudili.
00:43:27.572 – 00:43:30.879
San je postao njihova stvarnost.
00:43:31.808 – 00:43:34.18
Ko ste vi da kažete drugačije, gdine?
00:43:36.481 – 00:43:38.418
Da vidimo šta ti možeš da uradiš.
00:43:49.094 – 00:43:50.796
Znaš kako da me pronađeš.
00:43:53.299 – 00:43:55.302
Znaš šta moraš da učiniš.
00:44:00.539 – 00:44:01.607
Oštro, zar ne?
00:44:17.19 – 00:44:20.029
Jeste li u redu, gdine Kob?
00:44:20.56 – 00:44:24.334
Da, da. Sve je baš fino.
00:44:32.772 – 00:44:36.478
Robert Fišer, naslednik Fišer Morou energetskog konglomerata.
00:44:36.642 – 00:44:38.645
Šta je vaš problem sa ovim, gdinom Fišerom?
00:44:38.711 – 00:44:40.514
To nije vaša briga.
00:44:40.713 – 00:44:45.09
Gdine Saito, ovo nije vaša tipična korporativna špijunaža.
00:44:45.252 – 00:44:46.854
Tražite „usađivanje“ od mene.
00:44:47.021 – 00:44:50.393
Nadam se da shvatate težinu tog zahteva.
00:44:50.557 – 00:44:54.532
Sada, seme koje zasadimo u ovaj ljudski um, prerašće u ideju.
00:44:54.694 – 00:44:56.564
Ova ideja će da ga definiše.
00:44:56.73 – 00:44:58.567
Može da dođe do promene....
00:44:58.732 – 00:45:01.038
Pa, može da dođe do promene svega, u vezi njega.
00:45:01.203 – 00:45:02.943
Mi smo poslednja kompanija, koja stoji
00:45:02.943 – 00:45:05.543
između njih i totalne energetske dominacije.
00:45:05.705 – 00:45:07.775
I mi više ne možemo da se takmičimo.
00:45:07.942 – 00:45:11.516
Uskoro, oni će da kontrolišu snabdevanje energijom pola sveta.
00:45:11.58 – 00:45:13.952
U stvari, postaće nova supersila.
00:45:15.349 – 00:45:18.688
Svetu je potrebno da Robert Fišer promeni svoje mišljenje.
00:45:18.852 – 00:45:20.423
Ovde upadamo mi.
00:45:20.589 – 00:45:23.861
Kakav je Fišerov odnos sa njegovim ocem?
00:45:24.026 – 00:45:26.764
Priča se da je odnos prilično komplikovan.
00:45:26.927 – 00:45:29.432
Pa, mi ne možemo da radimo samo na osnovu glasina, zar ne?
00:45:29.598 – 00:45:32.804
Možete li da mi date pristup ovom čoveku ovde? - Brauning.
00:45:32.968 – 00:45:37.142
Desna ruka, Fišera Seniora. Kum Fišera Juniora.
00:45:37.305 – 00:45:40.577
To bi trebalo da bude moguće, ako možete da nabavite prave preporuke.
00:45:40.741 – 00:45:45.217
Preporuke su nešto od specijaliteta za mene, gdine Saito.
00:45:45.846 – 00:45:48.786
Ne miriše mi na nagodbu ovde. Odvedite ih dole.
00:45:48.95 – 00:45:50.053
Gdine Brauning...
00:45:50.219 – 00:45:54.059
politika Morisa Fišera je oduvek izbegavanje sudske parnice.
00:45:56.626 – 00:46:01.102
Pa, hoćemo li da podelimo tvoj glas zabrinutosti sa Marisom, direktno?
00:46:01.264 – 00:46:02.996
Nisam siguran da je ovo neophodno.
00:46:02.831 – 00:46:05.504
Ne, ne, ne. Mislim da bi trebalo.
00:46:26.789 – 00:46:28.359
Kako je on?
00:46:29.193 – 00:46:31.963
Ne želim da ga gnjavim bez potrebe, ali...
00:46:32.128 – 00:46:37.606
Roberte, rekao sam ti da izađeš napolje, prokl... Čekaj, uradi to, uzmi...
00:46:37.867 – 00:46:40.973
- Gdine Fišer. - Provucite to.
00:46:41.338 – 00:46:44.944
Nikad, nikad. Nikad ne uradi isto, kao što sam tražio.
00:46:46.243 – 00:46:47.912
Ostavi to.
00:46:51.615 – 00:46:52.985
Ovde.
00:46:55.253 – 00:46:57.656
Mora biti da mu je dragocena uspomena.
00:46:58.756 – 00:47:03.299
Ja sam to stavio pored njegovog kreveta. Nije čak ni primetio.
00:47:03.461 – 00:47:05.131
Roberte...
00:47:07.499 – 00:47:09.993
moramo da razgovaramo u vezi ovlašćenja advokatu.
00:47:10.068 – 00:47:13.374
Znam da je ovo teško, ali je imerativ... - Ne sada, ujače Piter.
00:47:17.375 – 00:47:19.178
Lešinari kruže.
00:47:19.344 – 00:47:23.752
I što Moris Fišer postaje bolesniji, to Piter Brauning postaje moćniji.
00:47:23.914 – 00:47:26.519
Imao sam mnoštvo prilika da posmatram Brauninga...
00:47:26.95 – 00:47:31.327
i usvojim njegovo fizičko prisustvo, proučim njegove manire, itd.i itd...
00:47:31.49 – 00:47:35.364
Tako da sada u prvom nivou sna, mogu da predstavljam Brauninga.
00:47:35.528 – 00:47:38.767
I sugerišem koncepte Fišerovom svesnom umu.
00:47:38.93 – 00:47:40.767
Onda, kada mi preuzmemo dublji nivo...
00:47:40.932 – 00:47:42.639
njegova sopstvena projekcija Brauninga
00:47:42.64 – 00:47:44.589
bi trebalo da se nadoveže pravo nazad do njega.
00:47:44.603 – 00:47:46.54
Tako da sam sebi da ideju.
00:47:46.705 – 00:47:50.946
Upravo. To je jedini način da se to održi. Mora da izgleda samo-generišuće.
00:47:51.11 – 00:47:54.516
Ims, ja sam impresioniran.
00:47:54.68 – 00:47:58.255
Tvoje "uvlačenje", kao i uvek, mnogo je cenjeno Arture, hvala ti.
00:48:19.606 – 00:48:21.609
Jesi li krenuo dole sam-samcit?
00:48:21.775 – 00:48:25.283
Ne, ne, samo sam... pokrenuo neke eksperimente.
00:48:25.446 – 00:48:27.416
Nisam ukapirao da je neko bio ovde, tako da...
00:48:27.582 – 00:48:30.383
Aha, ja sam samo... radila sam na svom totemu, u stvari.
00:48:30.417 – 00:48:32.185
Evo, dozvoli mi da bacim pogled.
00:48:33.753 – 00:48:35.056
Dakle učiš, a?
00:48:35.223 – 00:48:38.729
Elegantno rešenje za praćenje stvarnosti.
00:48:39.36 – 00:48:41.763
- Je li to bila tvoja ideja? - Ne, bila je....
00:48:41.994 – 00:48:44.065
To je bila Mel, u stvari. Ovaj...
00:48:44.765 – 00:48:48.539
Ovaj je bio njen. Ona bi to zavrtela u snu i nikada se ne bi zaustavilo.
00:48:48.736 – 00:48:51.641
Samo se vrti i vrti.
00:48:53.175 – 00:48:55.11
Artur mi je rekao da je preminula.
00:48:57.01 – 00:48:59.08
Kako lavirinti napreduju?
00:48:59.247 – 00:49:02.152
Svaki nivo se odnosi na deo podsvesti subjekta...
00:49:02.317 – 00:49:03.886
kojoj mi pokušavamo da pristupimo.
00:49:03.951 – 00:49:09.394
Tako da sam stvorila donji nivo, bolnicu, tako da će Fišer da dovede svog oca.
00:49:09.757 – 00:49:12.53
Znaš, ja... u stvari, imam pitanje u vezi ovog rasporeda.
00:49:12.694 – 00:49:17.437
Ne, ne. Ne pokazuj mi specifičnosti. Samo sanjar treba da zna raspored.
00:49:17.599 – 00:49:18.877
Zašto je ovo tako važno?
00:49:18.933 – 00:49:20.996
U slučaju da jedan od nas unese naše projekcije...
00:49:21.102 – 00:49:23.44
ne želimo da znaju detalje lavirinta.
00:49:24.84 – 00:49:27.312
Misliš, u slučaju da uneseš Mel?
00:49:27.476 – 00:49:29.88
Ne možeš da je zadržiš izvan, zar ne?
00:49:30.78 – 00:49:32.315
- Tačno. - Ne možeš da gradiš...
00:49:32.481 – 00:49:35.787
jer ako ti poznaješ lavirint, onda ga i ona poznaje.
00:49:35.95 – 00:49:38.254
Pa, ona bi sabotirala čitavu operaciju.
00:49:38.32 – 00:49:41.125
- Kob, znaju li ostali? - Ne, oni ne znaju.
00:49:41.291 – 00:49:43.528
Moraš da ih upozoriš, ako ovo postaje gore.
00:49:43.693 – 00:49:45.629
Niko nije rekao da to postaje gore.
00:49:46.828 – 00:49:50.135
Moram da stignem kući. To je sve u vezi čega ja brinem, upravo sada.
00:49:50.999 – 00:49:53.069
Zašto ne možeš da odeš kući?
00:49:56.171 – 00:49:58.208
Zato što oni misle, da sam je ubio.
00:50:01.444 – 00:50:03.714
Hvala ti. - Za šta?
00:50:03.913 – 00:50:06.183
Za ne pitanje, da li sam uradio.
00:50:06.349 – 00:50:08.52
''Ja ću da raspustim carstvo moga oca.''
00:50:08.686 – 00:50:12.893
Sad, ovo je očigledno ideja, koju bi Robert sam odabrao da odbaci...
00:50:13.055 – 00:50:15.986
što je razlog zašto je potrebno, da je usadimo duboko u njegovu podsvest.
00:50:16.024 – 00:50:19.565
Podsvest je motivisana emocijama, tačno? Nema rezona.
00:50:19.73 – 00:50:23.504
Moramo da pronađemo način da prevedemo ovo u emotivni koncept.
00:50:23.666 – 00:50:26.104
Kako da prevedeš poslovnu strategiju u emociju?
00:50:26.27 – 00:50:29.876
Zbog ovoga smo ovde da to ukapiramo. Robertov odnos sa njegovim ocem...
00:50:30.039 – 00:50:32.778
je stresan, u najmanju ruku. - Možemo da počnemo sa tim?
00:50:32.943 – 00:50:36.55
Mi sugerišemo rasturanje kompanije njegovog oca, kao "jebi se" za starca.
00:50:36.714 – 00:50:40.487
Ne, jer mislim da pozitivna emocija prevladava negativnu emociju, svaki put.
00:50:40.584 – 00:50:44.292
Svi mi žudimo za pomirenjem, za katarzom.
00:50:44.456 – 00:50:48.329
Treba nam Robert Fišer, da ima pozitivnu emotivnu reakciju na sve ovo.
00:50:48.393 – 00:50:50.228
U redu, pa, onda probaj ovo...
00:50:50.394 – 00:50:55.137
„Moj otac prihvata da hoću da kreiram za sebe, a ne da pratim njegove stope.“
00:50:55.533 – 00:50:56.761
Moglo bi da uspe.
00:50:56.768 – 00:50:59.94
Moglo? Moraćemo da uradimo malo bolje, nego što je „moglo“.
00:51:00.104 – 00:51:02.074
Hvala ti za tvoj doprinos, Arture.
00:51:02.238 – 00:51:05.178
Oprosti mi za traženje male određenosti, Ims.
00:51:05.377 – 00:51:06.479
Određenosti?
00:51:06.644 – 00:51:08.581
„Usađivanje“ nema veze sa određenosti.
00:51:08.646 – 00:51:12.621
Kad se nađemo unutar njegovog uma, moraćemo da radimo sa onim što nađemo.
00:51:13.919 – 00:51:16.923
Na najvišem nivou, mi ćemo da otvorimo odnos sa njegovim ocem...
00:51:17.087 – 00:51:20.159
I reći: „Neću da sledim stope moga očevim“
00:51:20.325 – 00:51:25.001
Onda na sledećem nivou ispod, nahranimo ga sa: „Stvoriću nešto za sebe“
00:51:25.163 – 00:51:28.502
Zatim, uz vreme dok udaramo zadnji nivo, izvući ćemo glavno oružje.
00:51:28.666 – 00:51:31.571
„Moj otac ne želi da budem kao on.“ - Upravo tako.
00:51:32.438 – 00:51:36.445
Tri sloja dole, snovi će da kolabiraju sa najmanjim poremećajem.
00:51:36.609 – 00:51:37.777
Umirenje.
00:51:37.943 – 00:51:40.783
Za spavanje, dovoljno stabilno za kreiranje tri sloja sanjanja...
00:51:40.946 – 00:51:44.853
moraćemo da ga kombinujemo sa izuzetno snažnim sedativom.
00:51:56.294 – 00:51:57.363
Laku noć.
00:51:57.963 – 00:52:00.168
Jedinjenje, koje ćemo da koristimo za „deljenje sna“...
00:52:00.332 – 00:52:02.269
stvara jasnu vezu između sanjara...
00:52:02.436 – 00:52:04.176
dok ubrzava moždane funkcije.
00:52:04.377 – 00:52:06.676
Drugim rečima, više vremena na svakom nivou.
00:52:06.839 – 00:52:10.012
Moždana funkcija u snu, biće 20 puta veća od normalne.
00:52:10.176 – 00:52:13.683
A kad uđete u san unutar ovog sna, efekat se pogoršava.
00:52:13.847 – 00:52:15.951
To je tri sna. To je 10 sati, 20 puta...
00:52:16.115 – 00:52:19.121
Matematika nikada nije bila moja jača osobina. Koliko je to vremena?
00:52:19.186 – 00:52:21.857
To je nedelja, prvi nivo dole.
00:52:22.556 – 00:52:25.395
Šest meseci, drugi nivo dole... I treći nivo...
00:52:25.559 – 00:52:26.995
To je deset godina.
00:52:29.63 – 00:52:31.887
Ko bi hteo da se zaglavi u snu, na deset godina?
00:52:32.199 – 00:52:33.366
Zavisnici od sna.
00:52:33.533 – 00:52:35.938
Dakle, jednom kad obavimo usađivanje, kako da izađemo napolje?
00:52:36.003 – 00:52:39.342
Nadam se da imaš nešto elegantnije, nego da mi pucaš u glavu.
00:52:39.507 – 00:52:42.278
- Trzaj. - Šta je trzaj?
00:52:42.443 – 00:52:45.148
Ovo, Arijadna, bi bio trzaj.
00:52:47.28 – 00:52:49.985
To je taj osećaj padanja, koji dobiješ ovim udarcima, da te probudi.
00:52:50.15 – 00:52:53.389
Trzne te iz sna. - Hoćemo li da osetimo trzaj sa ovim sedativom?
00:52:53.554 – 00:52:54.757
Ovo je pametan deo.
00:52:54.923 – 00:52:58.261
Prilagodio sam sedativ, da ostavi neokrnjenu funkciju unutrašnjeg uha.
00:52:58.325 – 00:53:03.168
Na taj način, ma koliko san bio dubok, spavač još uvek oseća padanje.
00:53:03.33 – 00:53:05.703
Ili naginjanje.
00:53:06.334 – 00:53:10.509
Trik je da sinhronizuješ trzaj, da možeš da prodreš u sva tri nivoa.
00:53:11.038 – 00:53:14.579
Možemo da koristimo muzičko odbrojavanje da sinhronizujemo različite trzaje.
00:53:22.452 – 00:53:25.957
Nema bilo kakvu zakazanu operaciji, ni zubarsku... ništa.
00:53:26.121 – 00:53:28.224
Zar nije trebalo da ima operaciju kolena?
00:53:28.289 – 00:53:31.529
Ništa. Ništa, pod šta bi trebalo da ga stave, uostalom. I treba nam...
00:53:31.694 – 00:53:33.631
Treba nam, barem, dobrih deset sati.
00:53:33.796 – 00:53:35.131
Sidnej do Los Anđelosa.
00:53:36.466 – 00:53:40.739
Jedan od najdužih letova na svetu. On to prelazi svake druge nedelje.
00:53:40.904 – 00:53:43.074
Onda, mora biti da leti privatnim.
00:53:43.573 – 00:53:46.745
Ne, ako bi bilo neočekivanog održavanja na njegovom avionu.
00:53:46.91 – 00:53:49.147
- To bi morao da bude 747. - Zašto taj?
00:53:49.311 – 00:53:50.781
Na 747, piloti su na vrhu...
00:53:50.947 – 00:53:54.153
kabina prve klase je u nosu, tako da se niko ne bi šetkao.
00:53:54.316 – 00:53:57.823
Morali bi da zakupite čitavu kabinu. I stjuardese iz prve klase.
00:53:57.987 – 00:53:59.558
Kupio sam aviokompaniju.
00:54:01.125 – 00:54:02.927
Izgledalo je pametnije.
00:54:04.527 – 00:54:07.331
Pa, izgleda kao da imamo naših 10 sati.
00:54:07.997 – 00:54:11.137
Arijadna? Izvanredan rad, uostalom.
00:54:59.15 – 00:55:01.32
Znaš kako da me nađeš.
00:55:02.787 – 00:55:04.222
Ti znaš šta moraš da uradiš.
00:55:08.059 – 00:55:11.532
Sećaš li se kad si me pitao da se udam za tebe?
00:55:12.396 – 00:55:14.434
Naravno da se sećam.
00:55:15.533 – 00:55:18.038
Rekao si da si imao san.
00:55:20.972 – 00:55:23.745
Da smo ostarili zajedno.
00:55:25.177 – 00:55:26.88
I sada možemo.
00:55:33.551 – 00:55:35.488
Ne bi trebala da budeš ovde.
00:55:39.258 – 00:55:42.733
Samo sam htela da vidim, kakve testove izvodiš na sebi svake noći.
00:55:42.896 – 00:55:46.101
- Ovo nema nikakve veze sa tobom. - Ovo je sve u vezi sa mnom.
00:55:46.265 – 00:55:52.077
Tražio si mi da delim snove sa tobom. - Ne ove. Ovo su moji snovi.
00:56:02.949 – 00:56:05.353
Zašto ti to radiš sebi?
00:56:05.518 – 00:56:08.457
To je jedini način, na koji još uvek mogu da sanjam.
00:56:10.224 – 00:56:12.427
Zašto je to toliko važno da sanjaš?
00:56:13.327 – 00:56:15.597
U mojim snovima, još uvek smo zajedno.
00:56:29.944 – 00:56:31.681
Ovo nisu samo snovi.
00:56:33.48 – 00:56:36.519
Ovo su uspomene. A ti si rekao, da nikad ne koristimo uspomene.
00:56:36.684 – 00:56:37.952
Znam da jesam.
00:56:38.385 – 00:56:42.927
Pokušavaš da je održiš živom. Ne možeš da je pustiš da ode.
00:56:43.091 – 00:56:46.096
Ti ne shvataš. Ovo su trenuci mog žaljenja.
00:56:46.26 – 00:56:48.833
Oni su uspomene, koje moram da promenim.
00:56:50.064 – 00:56:52.535
Pa, šta je tamo dole za čime žališ?
00:56:52.934 – 00:56:56.074
Čuj, postoji samo jedna stvar, koju ti treba da znaš, u vezi mene.
00:57:04.544 – 00:57:06.148
Ovo je tvoja kuća?
00:57:06.815 – 00:57:09.286
Moja i Melina, da.
00:57:09.45 – 00:57:11.153
Gde je ona?
00:57:11.82 – 00:57:13.823
Ona je već "otišla".
00:57:18.559 – 00:57:20.095
Ono je moj sin, Džejms.
00:57:20.262 – 00:57:23.368
Kopa za nečim, možda za crvima.
00:57:24.734 – 00:57:25.869
Ovo je Filipa.
00:57:26.403 – 00:57:28.273
Razmišljao sam u vezi pozivanja njih...
00:57:28.437 – 00:57:31.208
tako da bi se okrenuli i nasmešili, a ja mogao da vidim...
00:57:31.907 – 00:57:37.051
ona njihova predivna lica. Ali sada je sve previše kasno.
00:57:37.213 – 00:57:40.052
Baš sad ili nikad, Kobe.
00:57:44.52 – 00:57:46.323
Onda sam počeo da paničim.
00:57:46.488 – 00:57:49.193
Shvatam da ću da zažalim zbog ovog trenutka...
00:57:50.026 – 00:57:52.364
da moram da vidim njihova lica, poslednji put.
00:57:52.529 – 00:57:55.033
Džejms, Filipa! Uđite!
00:57:55.198 – 00:57:57.235
Ali trenutak prolazi.
00:57:59.436 – 00:58:02.811
I šta god da uradim, ne mogu da promenim ovaj trenutak.
00:58:03.706 – 00:58:05.877
Čim nameravam da ih pozovem...
00:58:06.911 – 00:58:08.012
oni pobegnu.
00:58:10.748 – 00:58:14.42
Ako ikada želim da vidim njihova lica ponovo, moram da se vratim kući.
00:58:15.052 – 00:58:16.554
U stvarni svet.
00:58:58.13 – 00:58:59.598
Šta ti radiš ovde?
00:59:00.432 – 00:59:01.534
Moje ime je...
00:59:01.699 – 00:59:05.006
Znam ko si ti. Šta ti radiš ovde?
00:59:13.178 – 00:59:15.616
Samo pokušavam da razumem.
00:59:15.78 – 00:59:17.918
Kako bi mogla da razumeš?
00:59:19.118 – 00:59:21.255
Da li znaš kako je to biti ljubavnica?
00:59:23.256 – 00:59:25.393
Da budeš pola od celine?
00:59:26.625 – 00:59:28.195
Ne.
00:59:29.661 – 00:59:31.664
Ispričaću ti zagonetku.
00:59:33.132 – 00:59:35.437
Čekaš na voz.
00:59:36.47 – 00:59:39.641
Voz, koji će da te odvede daleko.
00:59:41.007 – 00:59:43.98
Znaš gde se nadaš, da će ovaj voz da te odvede...
00:59:45.012 – 00:59:47.282
ali ne znaš sigurno.
00:59:47.447 – 00:59:49.35
Ali to nije bitno.
00:59:50.316 – 00:59:53.723
Kako može da ti nije bitno, gde će ovaj voz da te odvede?
00:59:53.887 – 00:59:55.656
Jer ćete da budete zajedno.
00:59:56.689 – 00:59:59.795
Kako si mogao nju da dovedeš ovamo, Dom? - Kakvo je ovo mesto?
01:00:00.193 – 01:00:03.365
Ovo je hotelski apartman, u kom smo uobičavali da slavimo našu godišnjicu.
01:00:03.53 – 01:00:04.866
Šta se desilo ovde?
01:00:06.766 – 01:00:09.605
Obećao si! Obećao si da ćemo biti zajedno!
01:00:10.037 – 01:00:12.108
Molim te, moraš da ostaneš ovde, samo za sada!
01:00:12.273 – 01:00:15.612
Rekao si da ćemo da budemo zajedno! Rekao si da ćemo da ostarimo zajedno!
01:00:15.676 – 01:00:18.147
Vratiću se nazad po tebe. Obećavam.
01:00:36.364 – 01:00:38.741
Da li misliš da možeš, jednostavno, da izgradiš
01:00:38.742 – 01:00:41.741
zatvor od sećanja, u koji ćeš da je zaključaš?
01:00:42.37 – 01:00:44.741
Da li ti stvarno misliš, da će to da je zadrži?
01:00:45.639 – 01:00:46.908
Vreme je.
01:00:48.142 – 01:00:50.48
Moris Fišer je upravo umro u Sidneju.
01:00:50.645 – 01:00:52.815
- Kada je sahrana? - Četvrtak. U Los Anđelesu.
01:00:52.982 – 01:00:56.253
Robert bi trebalo da prati telo, ne kasnije od utorka. Treba da krenemo.
01:00:56.417 – 01:00:57.887
U redu.
01:00:58.487 – 01:01:01.526
- Kob, ja polazim sa vama. - Obećao sam Majlsu, ne.
01:01:01.689 – 01:01:04.828
Timu treba neko, ko razume sa čime se boriš.
01:01:07.397 – 01:01:09.566
I to ne moram da budem ja...
01:01:09.731 – 01:01:13.438
ali onda ti moraš da pokažeš Arturu, ono što sam upravo videla.
01:01:18.807 – 01:01:20.809
Nabavite nam još jedno mesto u avionu.
01:01:24.58 – 01:01:27.62
Ako se ja ukrcam u ovaj avion, a vi ne ispoštujete naš dogovor...
01:01:27.783 – 01:01:31.457
kada sletimo, ja idem u zatvor do kraja svog života.
01:01:32.122 – 01:01:34.325
Ako obavite posao u letu...
01:01:34.49 – 01:01:36.963
ja obavim jedan tel. poziv iz aviona...
01:01:37.127 – 01:01:40.032
i vi nemate problema da prođete kroz Imigraciono.
01:01:53.777 – 01:01:56.282
- Žao mi je. - Oh da, apsolutno.
01:01:56.447 – 01:01:58.017
Hvala.
01:02:31.616 – 01:02:34.922
Oprostite, mislim da je ovo vaše? Mora da ste ga ispustili.
01:02:35.087 – 01:02:36.989
Da li ste za neko piće?
01:02:37.155 – 01:02:38.456
Vodu, molim.
01:02:38.622 – 01:02:40.927
Isto, molim.
01:02:43.928 – 01:02:45.031
Hvala.
01:02:45.197 – 01:02:47.067
Znate, nisam mogao da ne primetim...
01:02:47.232 – 01:02:50.838
ali... bi li moglo da se dogodi da budete u srodstvu sa Morisom Fišerom, bi li?
01:02:51.001 – 01:02:52.504
Da, on...
01:02:53.438 – 01:02:55.441
On je bio moj otac.
01:02:55.873 – 01:02:59.915
Pa, on je bio vrlo inspirativna ličnost. Žao mi je zbog vašeg gubitka.
01:03:02.881 – 01:03:04.55
- Evo izvolite. - Hvala.
01:03:04.716 – 01:03:06.052
Hej.
01:03:06.451 – 01:03:08.088
Za vašeg oca.
01:03:08.688 – 01:03:10.925
Neka počiva u miru, a?
01:04:19.394 – 01:04:21.697
- Nisi mogao da pišaš, pre nego što si ušao? - Izvini.
01:04:21.861 – 01:04:23.932
Pomalo previše besplatnog šampanjca pre poletanja?
01:04:24.097 – 01:04:25.295
Ha, ha, prokleto, ha.
01:04:25.366 – 01:04:28.338
Znamo da će da bude u potrazi za taksijem, po ovom vremenu.
01:04:40.013 – 01:04:44.055
- Čmaru! Hej čoveče, zašto ne probaš...? - Odšetaj.
01:04:59.934 – 01:05:01.337
Upravo ga imaju... Moram da idem.
01:05:01.503 – 01:05:03.64
U redu, taksi! Hvala.
01:05:06.575 – 01:05:09.448
U redu, Treća i tržište. Brže malo.
01:05:10.012 – 01:05:12.349
Šta to radite? - Izvinite, mislio sam da je slobodno.
01:05:12.514 – 01:05:14.016
- Nije. - Možda smo mogli da podelimo.
01:05:14.183 – 01:05:17.021
Možda ne. Možete li da stanete i izbacite ovog...?
01:05:19.989 – 01:05:21.325
Sjajno.
01:05:26.262 – 01:05:27.732
Hajde.
01:05:38.842 – 01:05:41.48
Ima 500 dolara, unutra. Novčanik vredi više od toga.
01:05:41.645 – 01:05:43.448
Možete, barem, da me izbacite na mom stopu.
01:05:43.513 – 01:05:44.915
Bojim se da to ne mogu...
01:05:54.324 – 01:05:56.127
- Pokrij ga! - Dole! Dole odmah!
01:05:56.294 – 01:05:57.929
Šta se, pakla mu, dešava?
01:06:01.665 – 01:06:03.902
Ovo nije bilo u dizajnu.
01:06:04.835 – 01:06:06.204
Kob?
01:06:06.437 – 01:06:07.472
Kob?
01:06:58.39 – 01:06:59.592
Hvataj ga!
01:07:06.264 – 01:07:07.787
Jeste li u redu?
01:07:07.901 – 01:07:10.07
Aha, ja sam okej. Ja sam okej.
01:07:10.235 – 01:07:12.238
Fišer je okej, osim ako mu ne pozli zbog vožnje.
01:07:12.305 – 01:07:13.54
Saito?
01:07:32.459 – 01:07:34.595
Vodite Fišera u zadnju sobu, odmah.
01:07:34.894 – 01:07:37.689
Vodite ga u zadnju sobu. Pokret. - Šta se, pakla mu, desilo?
01:07:38.032 – 01:07:39.502
Je li bio pogođen? Da li umire?
01:07:39.666 – 01:07:41.403
- Ne znam. - Isuse Hriste.
01:07:41.568 – 01:07:44.005
- Šta se tebi desilo? - Blokiran od teretnog voza.
01:07:44.17 – 01:07:46.14
Zašto si stavila voz nasred raskrsnice u centru?
01:07:46.305 – 01:07:47.998
- Ja nisam. - Odakle je to došlo?
01:07:48.074 – 01:07:49.874
Zašto smo, pakla mu, upali u zasedu?
01:07:49.91 – 01:07:53.316
Ono nisu bile normalne projekcije. Bili su obučeni, za Boga miloga.
01:07:53.48 – 01:07:56.052
- Kako je mogao da bude obučen? - Fišer je imao ektraktora...
01:07:56.216 – 01:08:00.424
da uči njegovu podsvest da brani sebe, tako da mu je podsvest militarizovana.
01:08:00.587 – 01:08:02.322
Trebalo je da se pokaže u istraživanju.
01:08:02.389 – 01:08:04.191
- Zašto, pakla mu, nije? - Smiri se.
01:08:04.358 – 01:08:05.794
Ne govori mi da se smirim!
01:08:05.86 – 01:08:08.899
Ovo je bio tvoj posao, prokletstvo! Ovo je bila tvoja odgovornost!
01:08:08.963 – 01:08:11.033
To je značilo da proveriš Fišerovu pozadinu!
01:08:11.198 – 01:08:12.698
Mi nismo pripremljeni za ovo!
01:08:12.699 – 01:08:14.538
Bavili smo se sa podsvesnim obezbeđenjem, ranije!
01:08:14.702 – 01:08:16.806
Bićemo oprezniji i bićemo u redu!
01:08:16.971 – 01:08:18.774
Ovo nije bio deo plana! On umire.
01:08:18.94 – 01:08:20.008
Oslobodi ga njegove bede.
01:08:20.174 – 01:08:23.013
- No, ne radi to! Ne radi to. - Kob, hej, hej.
01:08:23.177 – 01:08:25.282
On je u agoniji. Budim ga.
01:08:25.447 – 01:08:27.349
Ne. To neće da ga probudi.
01:08:27.515 – 01:08:31.221
Šta time misliš: "To neće da ga probudi"? Kada umremo u snu, budimo se.
01:08:31.285 – 01:08:32.554
Ne iz ovoga.
01:08:32.72 – 01:08:35.258
Natovarili smo se previše sedativima, da se budimo na ovaj način.
01:08:35.858 – 01:08:37.561
Dobro. Dakle, šta se dogodi kad umremo?
01:08:37.726 – 01:08:39.562
- Padnemo u „limbo“. - Da li si ozbiljan?
01:08:39.727 – 01:08:42.264
- „Limbo“? - Neizgrađen prostor sna.
01:08:42.431 – 01:08:45.703
- Šta je, pakla mu, tamo dole? - Samo sirova, beskrajna podsvest.
01:08:45.868 – 01:08:49.174
Ništa nema tamo dole, osim onoga što je možda ostavljeno za sobom...
01:08:49.237 – 01:08:52.242
od nekog deljenog san, koji je bio tamo ranije zarobljen.
01:08:52.307 – 01:08:54.31
Što, u našem slučaju, si samo ti.
01:08:54.375 – 01:08:56.08
Koliko dugo možemo da budemo zaglavljeni?
01:08:56.081 – 01:08:57.44
Ne možemo ni da pomišljamo o...
01:08:57.445 – 01:08:59.65
pokušaju bekstva dok sedativ... - Koliko dugo?
01:08:59.815 – 01:09:03.155
Decenije. Može da bude beskonačno. Pitaj njega, on je onaj koji je bio tamo.
01:09:03.219 – 01:09:04.721
Hajde da ga odnesemo gore.
01:09:06.055 – 01:09:07.491
Sjajno.
01:09:08.491 – 01:09:09.96
Hvala.
01:09:10.66 – 01:09:12.399
Dakle, sada smo zarobljeni u Fišerovom umu,
01:09:12.4 – 01:09:14.061
boreći se sa njegovom privatnom vojskom.
01:09:14.064 – 01:09:15.534
I ako budemo ubijeni...
01:09:15.699 – 01:09:18.937
bićemo izgubljeni u „limbu“, dok se naši umovi ne pretvore u kajgana, a?
01:09:25.842 – 01:09:27.679
Neko je doneo prvu pomoć?
01:09:29.946 – 01:09:33.419
- Znao si ove rizike i nisi nam rekao? - Nije trebalo da bude rizika.
01:09:33.583 – 01:09:36.522
Nisam znao da ćemo se baviti sa vatrenim oružjem. - Nisi imao pravo.
01:09:36.686 – 01:09:39.124
Ovo je bio jedini način, da odemo tri nivoa duboko.
01:09:39.189 – 01:09:41.226
Ti si znao u vezi ovog i zadržao si to za sebe?
01:09:41.391 – 01:09:42.526
Verovao sam mu.
01:09:42.593 – 01:09:44.655
Verovao si mu, kada? Kada ti je obećao polovinu svog udela?
01:09:44.661 – 01:09:47.934
Ne. Ceo njegov udeo. Uostalom, rekao je da je to uradio, ranije.
01:09:48.099 – 01:09:50.532
Radio je to ranije? Šta, sa Mel? Jer je ovo funkcionisalo tako dobro?
01:09:50.533 – 01:09:51.773
Ovo nema nikakve veze sa tim.
01:09:51.774 – 01:09:53.773
Uradio sam što sam morao, da dođem nazad do moje dece.
01:09:53.938 – 01:09:55.84
Doveo si nas u ratnu zonu, bez izlaza?
01:09:56.006 – 01:10:00.048
Postoji izlaz. Nastavljamo sa ovim poslom i to radimo što je brže moguće...
01:10:00.21 – 01:10:02.548
i izađemo napolje koristeći trzaj, baš kao i ranije.
01:10:02.713 – 01:10:05.184
Zaboravi. Odemo li iole dublje, mi samo "podižemo uloge".
01:10:05.348 – 01:10:07.329
Ja ću da odsedim ovde, na ovom nivou.
01:10:07.385 – 01:10:09.822
Fišerovo obezbeđenje opkoljava ovo mesto.
01:10:09.987 – 01:10:12.257
Deset sati vremenskog leta, je nedelja na ovom nivou.
01:10:12.422 – 01:10:16.164
To znači da će svako od nas da bude ubijen. Ovo mogu da vam garantujem.
01:10:16.762 – 01:10:18.435
Nemamo drugog izbora, nego da nastavimo
01:10:18.436 – 01:10:20.536
i odradimo ovo što je brže moguće.
01:10:22.133 – 01:10:24.572
Prema dole je jedini način napredovanja.
01:10:26.138 – 01:10:27.273
Pripremite se.
01:10:27.438 – 01:10:29.643
Ti, hajde. Hajde da ga protresimo.
01:10:34.478 – 01:10:37.518
Osiguran sam protiv kidnapovanja na 10 miliona.
01:10:37.683 – 01:10:40.622
Ovo bi trebalo da bude vrlo prosto. - Zaveži! Neće biti!
01:10:40.786 – 01:10:43.056
U kancelariji tvog oca, ispod police za knjige...
01:10:43.223 – 01:10:45.293
je njegov lični sef. Treba nam kombinacija.
01:10:46.659 – 01:10:48.169
Ne znam ni za kakav sef.
01:10:48.259 – 01:10:51.131
To ne znači, da ne znaš kombinaciju.
01:10:52.765 – 01:10:54.1
Kaži nam, koja je.
01:10:54.968 – 01:10:56.705
Ne znam.
01:11:01.64 – 01:11:03.778
Mi imamo dobar autoritet, koji nam reče da znaš.
01:11:03.943 – 01:11:06.28
Je li? Koji autoritet?
01:11:07.78 – 01:11:11.287
- 500 dolara, ovo košta. - Šta je unutra?
01:11:11.552 – 01:11:15.324
Keš, kartice, lična karta... i ovo.
01:11:20.36 – 01:11:21.863
Upotrebljivo?
01:11:22.596 – 01:11:23.631
Možda.
01:11:24.098 – 01:11:25.945
Ti nastupaš. Imaš sat vremena.
01:11:26.298 – 01:11:27.333
Sat?
01:11:28.635 – 01:11:30.906
Trebalo je da imam celu noć, da razbijem ovo.
01:11:31.071 – 01:11:33.676
I Saito nije trebalo da bude pogođen u grudi.
01:11:33.841 – 01:11:37.013
Imaš sada jedan sat, da nam pribaviš nešto korisno, molim te.
01:11:39.545 – 01:11:41.983
- Šta je ovo? - "Dobar autoritet".
01:11:46.22 – 01:11:47.923
Ujak Piter.
01:11:48.623 – 01:11:50.76
Samo neka prestanu.
01:11:51.059 – 01:11:53.395
- Kombinacija. - Ne znam je.
01:11:53.559 – 01:11:56.231
- Zašto Brauning govori da ti znaš? - Ne znam.
01:11:56.396 – 01:11:58.869
Samo me pusti... pustite me da pričam sa njim i otkriću.
01:12:01.236 – 01:12:03.941
Imaš jedan sat. Počnite da pričate.
01:12:05.939 – 01:12:07.142
Jesi li uredu?
01:12:09.044 – 01:12:10.346
U redu si?
01:12:14.049 – 01:12:17.723
Ova kopilad me drže već dva dana.
01:12:18.385 – 01:12:20.857
Oni imaju nekoga, sa pristupom kancelariji tvog oca.
01:12:21.022 – 01:12:22.892
Pokušavaju da otvore njegov sef. - Aha.
01:12:23.058 – 01:12:25.798
Mislili su da bi ja znao kombinaciju, ali ne znam.
01:12:25.961 – 01:12:28.7
- Je li, pa... ne znam ni ja, tako da... - Šta?
01:12:29.464 – 01:12:32.703
Moris mi je rekao da kad on umre, ti bi bio jedini u stanju da ga otvoriš.
01:12:32.867 – 01:12:35.405
Ne, nikad mi nije dao nikakvu kombinaciju.
01:12:36.138 – 01:12:40.279
Možda i jeste. Mislim, možda samo nisi znao da je to bila kombinacija.
01:12:40.442 – 01:12:41.645
Pa, šta je, onda?
01:12:41.811 – 01:12:44.348
Ne znam, neka značajna kombinacija brojeva...
01:12:44.512 – 01:12:48.453
zasnovana na tvojim iskustvima sa Morisom.
01:12:50.152 – 01:12:54.094
Mi nismo imali baš puno... značajnih zajedničkih iskustava.
01:12:54.825 – 01:12:56.293
Možda, posle smrti tvoje majke.
01:12:58.961 – 01:13:01.098
Posle smrti tvoje majke, znaš li šta mi je on rekao?
01:13:03.396 – 01:13:08.372
„Roberte, stvarno ne postoji ništa da se kaže.“
01:13:08.535 – 01:13:10.872
Oh, pa, bio je loš sa emocijama.
01:13:11.037 – 01:13:13.743
Imao sam jedanaest, ujače Piter.
01:13:14.507 – 01:13:17.747
- Kako se on drži? - U jakim je bolovima.
01:13:17.912 – 01:13:21.619
Kad dođemo dole do nižih nivoa, bol će da bude manjeg intenziteta.
01:13:21.682 – 01:13:22.917
A ako umre?
01:13:24.085 – 01:13:25.554
Najgori scenario?
01:13:25.72 – 01:13:28.424
Kad se probudi, njegov um će potpuno nestati.
01:13:28.588 – 01:13:32.663
Kob... i dalje ću da poštujem dogovor.
01:13:32.828 – 01:13:34.529
Poštujem to, Saito.
01:13:34.695 – 01:13:38.769
Ali kad se probudite, nećete čak ni da se sećate, da smo imali dogovor.
01:13:38.933 – 01:13:40.971
„Limbo“ će da postane vaša stvarnost.
01:13:41.136 – 01:13:44.91
Bićete izgubljeni tamo dole, tako dugo, da ćete da postanete starac.
01:13:45.374 – 01:13:46.81
Ispunjen žaljenjem?
01:13:48.142 – 01:13:49.245
Čekajući da umrete na miru.
01:13:49.911 – 01:13:51.013
Ne.
01:13:51.579 – 01:13:53.215
Ja ću se vratiti.
01:13:54.016 – 01:13:56.687
I ponovo ćemo da budemo mladi zajedno.
01:14:02.657 – 01:14:03.726
Dišite.
01:14:03.892 – 01:14:06.931
Ovi ljudi će da nas pobiju, ako im ne damo kombinaciju.
01:14:07.095 – 01:14:08.999
- Oni samo hoće otkupninu za nas. - Čuo sam ih.
01:14:09.165 – 01:14:13.072
Nameravaju da nas zaključaju u onaj kombi i odvezu pravo u reku.
01:14:13.235 – 01:14:14.704
Okej, šta je u sefu?
01:14:15.804 – 01:14:16.973
Nešto za tebe.
01:14:17.606 – 01:14:21.748
Moris je uvek govorio, da je to njegov najdragoceniji dar za tebe.
01:14:22.477 – 01:14:25.549
Testament. - Morisov testament je kod "Portera i Dana".
01:14:25.714 – 01:14:26.95
To je alternativni.
01:14:27.116 – 01:14:29.487
Ovaj bi poništio drugi, ako to budeš hteo.
01:14:29.651 – 01:14:32.289
To je cepanje na komponente poslova Fišera Moroa.
01:14:32.455 – 01:14:36.163
To bi bio kraj celokupnog carstva, kakvog ga mi poznajemo.
01:14:36.327 – 01:14:38.799
Uništavanje čitavog mog nasledstva?
01:14:40.463 – 01:14:43.635
Zašto bi on predložio takvu stvar? - Jednostavno, ne znam.
01:14:46.502 – 01:14:48.472
Voleo te je, Roberte.
01:14:49.039 – 01:14:50.674
Na njegov sopstveni način.
01:14:50.841 – 01:14:52.642
Na njegov sopstveni način.
01:14:53.943 – 01:14:55.479
Na kraju...
01:14:56.612 – 01:14:58.95
pozvao me je do svoje samrtne postelje.
01:14:59.45 – 01:15:01.287
Jedva da je mogao da govori.
01:15:02.353 – 01:15:06.594
Ali uspeo je da mi kaže poslednju stvar.
01:15:09.093 – 01:15:10.728
Privukao me bliže.
01:15:13.398 – 01:15:17.803
I ja sam mogao da uhvatim samo... jednu reč.
01:15:21.505 – 01:15:23.476
„Razočaran.“
01:15:29.114 – 01:15:30.316
Kada si ti bio u „limbu“?
01:15:31.883 – 01:15:35.389
Možda si uverio ostatak tima, da nastave sa ovim poslom.
01:15:35.552 – 01:15:37.924
Ali oni ne znaju istinu. - Istinu? Šta je istina?
01:15:38.123 – 01:15:42.265
Istinu da, svakog trenutka, možeš da dovedeš teretni voz kroz zid.
01:15:42.428 – 01:15:46.501
Istinu da, Mel divlja kroz tvoju podsvest.
01:15:46.663 – 01:15:49.068
I istinu da, što dublje ulazimo u Fišera...
01:15:49.234 – 01:15:51.038
mi takođe, ulazimo dublje u tebe.
01:15:51.871 – 01:15:55.143
I nisam sigurna, da će nam se svidi ono, šta ćemo da pronađemo.
01:15:59.145 – 01:16:00.614
Radili smo zajedno.
01:16:00.779 – 01:16:04.453
Istraživali smo koncept sna unutar sna.
01:16:04.649 – 01:16:05.918
Ja sam nastavljao da guram stvari.
01:16:06.085 – 01:16:09.758
Hteo sam da idem dublje i dublje. Hteo sam da idem dalje.
01:16:10.256 – 01:16:11.932
Ja jednostavno nisam mogao da razumem koncept
01:16:11.933 – 01:16:15.132
da sati mogu da pretvore u godine, tamo dole...
01:16:15.294 – 01:16:18.034
Da možemo da ostanemo zarobljeni tako duboko...
01:16:18.864 – 01:16:22.17
Tako da, kad završimo na obali naše sopstvene podsvesti...
01:16:22.767 – 01:16:25.305
mi izgubimo iz vida šta je stvarnost.
01:16:31.378 – 01:16:33.95
Stvorili smo. Sagradili smo svet za nas same.
01:16:35.581 – 01:16:37.585
Radili smo ovo godinama.
01:16:38.717 – 01:16:40.687
Sagradili smo naš sopstveni svet.
01:16:42.055 – 01:16:43.757
Koliko dugo ste bili tamo zaglavljeni?
01:16:44.925 – 01:16:47.03
Nešto oko 50 godina.
01:16:50.43 – 01:16:51.598
Isuse.
01:16:53.899 – 01:16:55.336
Kako ste mogli to da podnesete?
01:16:55.403 – 01:16:58.142
U početku nije bilo tako loše, osećati kao bogovi.
01:16:58.142 – 01:17:01.18
Problem je bio saznanje, da ništa od toga nije bilo stvarno.
01:17:01.208 – 01:17:05.617
Na kraju, jednostavno je postalo za mene nemoguće, da živim tako.
01:17:05.781 – 01:17:07.183
A šta je u vezi sa njom?
01:17:10.653 – 01:17:14.559
Ona je zaključala nešto daleko, nešto duboko unutar sebe.
01:17:15.958 – 01:17:21.201
Istinu, koju je ona nekada znala, ali je izabrala da zaboravi.
01:17:24.134 – 01:17:26.637
„Limbo“ je postao njena stvarnost.
01:17:27.97 – 01:17:29.773
Šta se desilo, kad ste se probudili?
01:17:30.305 – 01:17:33.98
Pa, da se probudiš iz toga nakon godina, nakon decenija...
01:17:35.045 – 01:17:39.552
da postaneš stara duša, bačena ovako nazad u mladost?
01:17:40.448 – 01:17:44.223
Znao sam da je nešto loše sa njom. Ona samo to nije htela da prizna.
01:17:45.588 – 01:17:47.859
Na kraju mi je rekla istinu.
01:17:48.29 – 01:17:51.664
Bila je opsednuta idejom.
01:17:51.829 – 01:17:57.538
Ovom jednom, vrlo jednostavnom idejom, koja je promenila sve.
01:17:58.667 – 01:18:01.14
Da naš svet nije bio stvaran.
01:18:02.073 – 01:18:06.346
Da joj je potrebno da se probudi, da se vrati nazad u stvarnost...
01:18:06.876 – 01:18:09.248
da, u cilju, da se vratimo kući...
01:18:10.48 – 01:18:12.283
morali smo da se ubijemo.
01:18:18.923 – 01:18:22.396
- Šta je u vezi vaše dece? - Mislila je da su oni bili projekcije...
01:18:22.559 – 01:18:25.564
da su naša prava deca, čekala na nas, tamo negde.
01:18:25.73 – 01:18:27.432
- Ja sam njihova majka! - Smiri se.
01:18:27.597 – 01:18:28.867
Misliš da ne vidim razliku.
01:18:29.034 – 01:18:31.37
Ako je ovo moj san, zašto ne mogu to da kontrolišem?
01:18:31.534 – 01:18:33.237
Ti i ne znaš da sanjaš!
01:18:33.403 – 01:18:35.607
Bila je sigurna da nije bilo ništa, što sam mogao da uradim...
01:18:35.773 – 01:18:39.614
bez obzira koliko sam preklinjao, bez obzira koliko sam vapio.
01:18:42.58 – 01:18:45.618
Ona je htela to da uradi, ali nije mogla to da uradi sama.
01:18:45.783 – 01:18:52.296
Volela me je previše, tako da je smislila plan na našu godišnjicu.
01:19:18.35 – 01:19:21.155
- Srce, šta to radiš? - Pridruži mi se.
01:19:21.32 – 01:19:25.594
Samo...samo se vrati unutra. U redu? Samo se vrati unutra odmah, hajde.
01:19:25.757 – 01:19:30.199
Ne, ja ću da skočim, a ti ćeš da pođeš sa mnom.
01:19:30.362 – 01:19:32.065
Ne, neću.
01:19:32.231 – 01:19:34.336
Sada slušaj ti mene.
01:19:34.935 – 01:19:39.175
Ako skočiš, nećeš da se probudiš, sećaš se? Poginućeš.
01:19:39.338 – 01:19:41.275
A sada, samo se vrati unutra.
01:19:41.44 – 01:19:44.18
Hajde. Vrati se unutra, tako da možemo da razgovaramo u vezi ovoga.
01:19:44.344 – 01:19:46.281
Dovoljno smo pričali.
01:19:48.347 – 01:19:50.017
- Mel. - Dođi napolje na sims...
01:19:50.183 – 01:19:52.889
ili ću da skočim odmah sada. - Okej.
01:19:57.157 – 01:19:58.96
Razgovaraćemo o ovome.
01:19:59.827 – 01:20:00.995
U redu?
01:20:01.161 – 01:20:06.237
- Tražim ti da izvedeš "skok vere". - Ne, dušo.
01:20:07.201 – 01:20:10.207
Ne, ne mogu. Znaš da ne mogu to da uradim.
01:20:10.371 – 01:20:13.143
Strpi se sekund, razmisli o našoj deci.
01:20:13.308 – 01:20:15.044
Razmisli u vezi Džejmsa.
01:20:15.775 – 01:20:17.411
Sada, razmisli u vezi Filipe.
01:20:17.577 – 01:20:20.517
Ako odem bez tebe, oni će da ih odvedu, u svakom slučaju.
01:20:20.681 – 01:20:23.988
- Šta to znači? - Prijavila sam pismo sa našim advokatom...
01:20:24.418 – 01:20:27.756
objašnjavajući kako sam uplašena... za svoju sigurnost.
01:20:29.991 – 01:20:32.128
Kako si pretio da ćeš da me ubiješ.
01:20:34.929 – 01:20:37.566
- Zašto si to uradila? - Volim te, Dom.
01:20:37.731 – 01:20:39.502
Zašto? Zašto bi mi to uradila?
01:20:39.666 – 01:20:42.538
Oslobodila sam te od krivice izbora, da ih ostaviš.
01:20:42.703 – 01:20:45.742
Idemo kući našoj pravoj deci.
01:20:45.907 – 01:20:49.547
Ne, ne, ne, Mel, slušaj me, u redu? Mal pogledaj me, molim te?
01:20:49.711 – 01:20:51.214
Ti čekaš na voz.
01:20:51.513 – 01:20:55.086
- Mel, prokletstvo, ne radi to! - Voz koji će da te odveze daleko.
01:20:55.25 – 01:20:57.254
Džejms i Filipa čekaju na tebe!
01:20:57.419 – 01:21:01.26
Znaš gde se nadaš da će voz da te odveze, ali ne možeš da znaš zasigurno.
01:21:01.423 – 01:21:03.627
- Mel, pogledaj me! - Ali to nije važno.
01:21:03.792 – 01:21:06.999
- Mel, prokletstvo! Mel, slušaj me! - Jer ćete biti zajedno.
01:21:07.163 – 01:21:11.004
Srce, pogledaj me! Mel, ne!
01:21:11.167 – 01:21:12.602
Isuse Hriste!
01:21:16.106 – 01:21:19.845
Ona je i sama proglašena duševno zdravom, od tri različita psihijatra.
01:21:20.009 – 01:21:24.217
Bilo je nemoguće za mene, da objasnim prirodu njenog ludila.
01:21:24.38 – 01:21:25.616
Tako da sam pobegao.
01:21:27.45 – 01:21:29.687
Baš sad ili nikad, Kob.
01:21:36.059 – 01:21:40.7
Džejms, Filipa! Uđite, hajde!
01:21:40.964 – 01:21:42.032
U redu, hajdemo.
01:21:42.565 – 01:21:46.372
Ostavio sam moju decu iza i pokušavao da kupim moj put nazad, od tada.
01:21:46.937 – 01:21:50.81
Tvoja krivica definiše nju. To je ono što joj daje snagu.
01:21:50.974 – 01:21:54.281
Ali ti nisi odgovoran za ideju, koja je uništila nju.
01:21:55.512 – 01:21:58.083
I ako nameravamo da uspemo u ovome...
01:21:58.248 – 01:22:03.225
moraćeš da oprostiš sebi i moraćeš da joj se suprotstaviš.
01:22:03.387 – 01:22:05.224
Ali, ne moraš da uradiš ovo sam.
01:22:05.389 – 01:22:07.659
- Ne, nećeš.... - Uradiću to zbog ostalih.
01:22:08.326 – 01:22:13.436
Zato što nemaju pojma o riziku, koji su preuzeli, dolazeći ovde dole sa tobom.
01:22:18.502 – 01:22:20.005
Moramo da krenemo.
01:22:20.171 – 01:22:21.607
Vreme je isteklo.
01:22:21.772 – 01:22:24.51
U redu, ne znam nikakvu kombinaciju.
01:22:24.674 – 01:22:27.78
Ne svesno, u svakom slučaju. - Šta misliš o instiktivnom, a?
01:22:27.945 – 01:22:31.886
Imam nekoga u kancelariji tvog oca, baš sada, spremnog da prodre u kombinaciju.
01:22:32.05 – 01:22:34.955
Daj mi prvi šest brojeva, koji se javljaju u tvojoj glavi, upravo sada.
01:22:35.12 – 01:22:37.356
- Nemam nijednu ideju. - Odmah!
01:22:37.521 – 01:22:39.759
Rekao sam, odmah! Odmah!
01:22:39.924 – 01:22:43.831
5, 2, 8, 4, 9, 1.
01:22:47.698 – 01:22:49.701
Moraćeš da uradiš bolje od toga.
01:22:49.867 – 01:22:53.207
U redu. Stavi mu vreću. Ti ideš na vožnju.
01:22:57.576 – 01:23:01.716
Mi ti više vredimo živi. Čuješ li me?
01:23:06.986 – 01:23:08.488
Šta si saznao?
01:23:08.887 – 01:23:11.425
Odnos sa njegovim ocem je gori nego što smo i zamišljali.
01:23:11.59 – 01:23:12.625
Ovo nam pomaže... kako?
01:23:12.791 – 01:23:15.896
Što jači problemi, to snažnija katarza.
01:23:17.096 – 01:23:20.202
- Kako ćemo da ih pomirimo? - Radim na tome.
01:23:20.366 – 01:23:23.905
Radi brže. Projekcije su u brzom približavanju.
01:23:24.07 – 01:23:27.643
Moramo da se probijemo odavde, pre nego što budemo sasvim opkoljeni.
01:24:02.743 – 01:24:03.778
Prokletstvo.
01:24:03.944 – 01:24:06.948
Ne bi smeo da se bojiš da sanjaš malo veće, dragi.
01:24:23.697 – 01:24:26.702
Treba da prebacimo njegovu mržnju, sa njegovog oca na njegovog kuma.
01:24:26.867 – 01:24:30.909
- I uništimo mu jedini pozitivan odnos? - Ne, popravićemo njegov odnos sa ocem...
01:24:31.073 – 01:24:33.376
dok izlažemo pravu prirodu njegovog kuma.
01:24:33.541 – 01:24:36.546
Trebalo bi da naplatimo Fišeru mnogo više nego Saitu, za ovaj posao.
01:24:36.71 – 01:24:39.082
Njegovo obezbeđenje će se pogoršati kako idemo dublje.
01:24:39.247 – 01:24:41.752
- Mislim da smo krenuli sa gdinom Čarlsom. - Ne.
01:24:42.151 – 01:24:43.586
- Ko je gdin Čarls? - Loša ideja.
01:24:43.752 – 01:24:47.291
Drugo, čim uđemo u ovaj hotel, njegovo obezbeđenje će da bude svuda oko nas.
01:24:47.455 – 01:24:49.56
Krećemo sa gdinom Čarlsom, kao na poslu sa Stajnom.
01:24:49.724 – 01:24:52.062
- Radili ste to ranije? - Aha i nije funkcionisalo.
01:24:52.228 – 01:24:55.734
Subjekt je shvatio da sanja i njegova podsvest nas je rastrgla na komade.
01:24:55.897 – 01:24:57.933
Odlično. Ali naučili ste puno, tačno?
01:24:58.099 – 01:25:00.204
- Treba mi neka vrsta odvraćanja. - Nema problema.
01:25:00.369 – 01:25:02.673
Šta kažete na ljupku damu, koju sam koristio ranije?
01:25:02.737 – 01:25:04.807
Slušaj me. Vozi pažljivo, u redu?
01:25:04.973 – 01:25:07.645
Ionako će sve, tamo dole, da bude nestabilno kao pakao.
01:25:11.98 – 01:25:15.454
Ne skači prerano. Imamo samo jednu priliku za ovaj trzaj. Moramo da uspemo.
01:25:15.518 – 01:25:18.825
Pustiću muziku da vas obavestim da dolazi. Ostalo je na vama.
01:25:18.988 – 01:25:20.791
- Spremni ste? - Spremni!
01:25:22.024 – 01:25:23.126
Slatki snovi.
01:25:23.292 – 01:25:25.195
Dosađujem li vam?
01:25:26.496 – 01:25:29.702
Pričala sam vam svoju priču. Izgleda da nije bila po vašoj želji.
01:25:31.535 – 01:25:34.207
Uh, imam puno toga na umu.
01:25:35.738 – 01:25:37.341
Eno ide gdin Čarls.
01:25:42.044 – 01:25:44.683
Gdin Fišer, tačno?
01:25:44.848 – 01:25:48.355
Zadovoljstvo je videti vas ponovo. Rod Grin iz marketinga...
01:25:49.819 – 01:25:52.491
- A vi mora da ste...? - Na odlasku.
01:25:55.726 – 01:25:56.861
U slučaju da ti postane dosadno.
01:26:02.099 – 01:26:03.469
Mora da vas je izduvala.
01:26:03.634 – 01:26:06.773
To jest, osim ako njen telefonski broj zaista ima samo šest cifara.
01:26:08.539 – 01:26:12.981
Čudan način da sklapate prijateljstva, da neko ukrade vaš novčanik ovako.
01:26:16.913 – 01:26:19.251
Prokletstvo. Sam novčanik vredi najmanje 500 dolara...
01:26:19.417 – 01:26:20.655
Oko 500 $, tačno?
01:26:20.718 – 01:26:23.791
Ne brini u vezi toga. Moji ljudi već rade na tome, dok mi pričamo.
01:26:23.855 – 01:26:25.792
Ko ili šta je gdin Čarls?
01:26:25.99 – 01:26:29.696
To je taktika, dizajnirana da okrene Fišera protiv njegove sopstvene podsvesti.
01:26:29.86 – 01:26:31.297
I zašto to ne odobravaš?
01:26:31.363 – 01:26:33.466
To podrazumeva, da govoriš meti da on sanja...
01:26:33.532 – 01:26:35.669
a što podrazumeva, privlačenje mnogo pažnje na nas.
01:26:35.833 – 01:26:38.772
Nije li Kob rekao, da se to nikad ne radi?
01:26:38.936 – 01:26:40.796
Dakle, sada primećuješ koliko vremena...
01:26:40.872 – 01:26:43.81
Kob troši, radeći stvari, za koje kaže da se nikad ne rade.
01:26:45.244 – 01:26:47.013
Gdine Saito, mogu li da dobijem trenutak?
01:26:47.179 – 01:26:49.616
- Žao mi je, ali.... - Stani! Čekaj!
01:26:50.949 – 01:26:52.252
Izgledaš pomalo veselo.
01:26:52.418 – 01:26:54.754
Vrlo zabavno, gdine Ims.
01:27:00.993 – 01:27:02.496
Turbulencija u avionu?
01:27:02.662 – 01:27:04.365
Ne, to je mnogo bliže.
01:27:04.531 – 01:27:06.295
Ovo je Jusufova vožnja.
01:27:14.541 – 01:27:17.112
Um, oprostite... Šta ste rekli ko ste?
01:27:17.177 – 01:27:19.281
Rod Grin, iz marketinga.
01:27:19.445 – 01:27:21.047
Ali ovo uopšte nije istina, zar ne?
01:27:23.148 – 01:27:26.622
Moje ime je gdin Čarls. Sećate me se, zar ne?
01:27:26.819 – 01:27:28.79
Ja sam šef vašeg obezbeđenja ovde dole.
01:27:30.056 – 01:27:32.092
Izađite na nekom drugom spratu, nastavite da se krećete.
01:27:32.157 – 01:27:34.495
Otarasite se novčanika. Obezbeđenje će da ga traži.
01:27:34.661 – 01:27:38.168
- Okej. - Mi treba Kobu da „kupimo“ još malo vremena.
01:27:41.802 – 01:27:43.372
Obezbeđenje, ha?
01:27:45.806 – 01:27:47.976
- Vi radite za hotel? - Ne, ne.
01:27:48.141 – 01:27:52.75
Specijalizovan sam u vrlo specifičnom tipu obezbeđenja.
01:27:53.146 – 01:27:54.817
Podsvesno obezbeđenje.
01:27:54.982 – 01:27:57.086
Pričate u vezi snova?
01:27:57.252 – 01:28:00.122
Da li govorite u vezi... „izvlačenja“?
01:28:01.154 – 01:28:02.757
Ovde sam da vas zaštitim.
01:28:16.003 – 01:28:18.541
Gdine Fišer, ovde sam da vas zaštitim, u slučaju...
01:28:18.707 – 01:28:22.08
da neko pokuša da pristupi vašem umu kroz vaše snove.
01:28:22.244 – 01:28:24.881
Ovde niste sigurni.
01:28:25.714 – 01:28:27.317
Dolaze po vas.
01:28:45.668 – 01:28:47.705
Neobično vreme, zar ne?
01:28:52.541 – 01:28:53.676
Osećate li to?
01:28:55.645 – 01:28:56.847
Šta se dešava?
01:28:57.012 – 01:29:00.253
Kob privlači Fišerovu pažnju na neobičnost sna...
01:29:00.417 – 01:29:03.288
što tnavodi njegovu podsvest da traga za sanjarom.
01:29:03.452 – 01:29:06.524
Za mene. Brzo, daj mi poljubac.
01:29:11.528 – 01:29:15.401
- Oni još uvek gledaju u nas. - Aha, ali vredelo je pokušati.
01:29:16.064 – 01:29:18.101
Trebali bi, verovatno, da se gubimo odavde.
01:29:33.383 – 01:29:36.956
Osećate li to? Vi ste, u stvari, bili obučavani za ovo, gdine Fišer.
01:29:37.12 – 01:29:41.126
Obratite pažnju na neobičnost vremena, promenu u gravitaciji.
01:29:41.291 – 01:29:44.463
Ništa od ovoga nije stvarno. Vi ste u snu.
01:29:49.266 – 01:29:51.504
Sada, najlakši način za vas, da testirate sebe je da...
01:29:51.703 – 01:29:55.777
pokušate da se setite, kako ste stigli u ovaj hotel. Možete li to da uradite?
01:29:56.607 – 01:29:57.909
Da, ja...
01:29:58.075 – 01:30:00.613
Ne, dišite, dišite. Setite se svog treninga.
01:30:00.778 – 01:30:05.955
Prihvatite činjenicu da ste u snu i da sam ja ovde da vas zaštitim. Hajde.
01:30:12.122 – 01:30:13.959
- Niste stvarni? - Ne.
01:30:14.124 – 01:30:17.499
Ne. Ja sam projekcija vaše podsvesti.
01:30:17.663 – 01:30:19.766
Poslat sam ovde da vas zaštitim, u slučaju...
01:30:19.931 – 01:30:22.836
da ekstraktori pokušaju, da vas povuku u san.
01:30:23.001 – 01:30:26.24
I ja verujem da je to ono, što se dešava upravo sada, gdine Fišer.
01:30:27.339 – 01:30:28.374
Da.
01:30:28.54 – 01:30:29.642
Okej.
01:30:30.542 – 01:30:31.777
Okej.
01:30:34.613 – 01:30:36.616
Možete li da me izvučete odavde?
01:30:37.516 – 01:30:40.12
Upravo. Pratite me.
01:30:54.333 – 01:30:55.669
Pričekajte sekund.
01:31:00.606 – 01:31:02.444
Isuse Hriste! Šta vi to radite?
01:31:02.609 – 01:31:04.879
Ovi ljudi su poslati ovde da vas otmu, u redu?
01:31:05.044 – 01:31:07.616
Ako hoćete moju pomoć, morate da ostanete smireni.
01:31:09.349 – 01:31:11.653
Treba da radite sa mnom, gdine Fišer.
01:31:23.364 – 01:31:26.969
Ako je ovo san, trebalo bi samo da se ubijem da se probudim, tačno?
01:31:27.132 – 01:31:29.237
Ja ne bih to radio, da sam "u vašoj koži", gdine Fišer.
01:31:29.403 – 01:31:32.909
Verujem da su vam dali sedativ i ako povučete ovaj obarač...
01:31:33.073 – 01:31:34.541
možda se ne probudite.
01:31:35.376 – 01:31:39.684
Možete da upadnete u dublje stanje sna. Sada znate o čemu govorim.
01:31:42.016 – 01:31:43.686
Setite se treninga.
01:31:44.819 – 01:31:46.221
Setite se, šta sam vam rekao.
01:31:47.087 – 01:31:48.456
Dajte mi pištolj.
01:32:00.068 – 01:32:02.872
- Ova soba bi trebalo da bude direktno ispod sobe 528? - Aha.
01:32:12.047 – 01:32:13.55
Razmislite, g-dine Fišer. Razmislite.
01:32:13.715 – 01:32:17.556
Čega se sećate, od pre ovog sna?
01:32:17.919 – 01:32:20.557
Bilo je... dosta pucnjave.
01:32:20.722 – 01:32:23.326
Bila je kiša.
01:32:23.859 – 01:32:25.463
Ujak Piter.
01:32:25.728 – 01:32:29.366
Oh, moj Bože, bili smo kidnapovani! - Gde su vas držali?
01:32:32.399 – 01:32:35.673
- Držali su nas u zadnjem delu kombija. - Ovo objašnjava gravitacionu promenu.
01:32:35.872 – 01:32:37.942
Vi ste u pozadini kombija. Nastavite.
01:32:38.107 – 01:32:40.377
To ima nekakve veze sa, um...
01:32:41.009 – 01:32:43.882
Nešto u vezi sa sefom.
01:32:44.514 – 01:32:46.309
Bože, zašto je tako teško setiti se?
01:32:46.314 – 01:32:49.169
To je kao da pokušavate da se setite sna, nakon što ste se probudili.
01:32:49.184 – 01:32:50.921
Čujte, potrebne su godine iskustva.
01:32:51.087 – 01:32:53.493
Vi i Brauning ste uvučeni u ovaj san...
01:32:53.656 – 01:32:56.527
jer oni pokušavaju da ukradu nešto iz vašeg uma.
01:32:56.592 – 01:33:00.165
Potrebno mi je da se fokusirate i setite šta je to.
01:33:00.328 – 01:33:01.965
Šta je to, gdine Fišer? Razmislite!
01:33:02.132 – 01:33:05.873
Kombinacija. Zahtevali su prve brojeve, koji sevnu u mom umu.
01:33:06.036 – 01:33:08.774
Pokušavaju da izvuku broj iz vaše podsvesti.
01:33:08.938 – 01:33:12.713
To može da predstavlja bilo šta. Mi smo u hotelu, upravo sada.
01:33:13.51 – 01:33:16.649
Treba da pokušamo sa hotelskim sobama. Koji je to bio broj, gdine Fišer?
01:33:16.813 – 01:33:19.651
Probajte da se setite za mene. Ovo je vrlo važno.
01:33:19.815 – 01:33:21.151
Pet.
01:33:22.119 – 01:33:24.557
Pet, dva... To je bilo nešto... To je bio dugačak broj.
01:33:24.721 – 01:33:26.825
Ovo je dobro. Možemo da počnemo odavde. Peti sprat.
01:33:26.99 – 01:33:28.025
Jašta.
01:33:28.191 – 01:33:32.233
- Dakle, ti koristiš tajmer? - Ne, moram to da procenim za sebe.
01:33:32.428 – 01:33:35.701
Dok vi svi spavate u sobi 528, ja čekam na Jusufov trzaj.
01:33:35.866 – 01:33:38.123
- Pa, kako ćeš da znaš? - Njegova muzika će da me upozori.
01:33:38.168 – 01:33:42.11
A onda kada kombi udari u ogradu od mosta, to bi trebalo da bude nepogrešivo.
01:33:42.272 – 01:33:45.478
Tako da dobijamo lep, sinhronizovan trzaj.
01:33:45.642 – 01:33:48.047
Ako je to prerano, nećemo uspeti da se izvučemo.
01:33:48.212 – 01:33:51.485
Ali ako je to prekasano, ja neću biti u stanju da nas spustim.
01:33:51.649 – 01:33:55.455
- Pa, zašto ne? - Jer će kombi da bude u slobodnom padu.
01:33:55.987 – 01:33:58.826
Ne mogu da vas spustim bez gravitacija. - Tačno.
01:34:04.461 – 01:34:06.7
Oni su sa mnom. Nastavite.
01:34:31.023 – 01:34:32.058
Gdine Čarls.
01:34:32.224 – 01:34:35.197
- Znate li šta je ovo, gdine Fišer? - Aha, mislim da znam.
01:34:35.361 – 01:34:37.43
Oni su pokušavali da vas uspavaju.
01:34:37.863 – 01:34:39.933
- Već spavam. - Ponovo.
01:34:40.099 – 01:34:42.671
Šta time mislite, san unutar sna?
01:34:43.268 – 01:34:45.741
Hej. Vidim da si se presvukao.
01:34:45.905 – 01:34:47.541
Oprostite?
01:34:48.041 – 01:34:51.914
Oh, žao mi je. Zamenio sam vas za prijatelja.
01:34:53.512 – 01:34:55.65
Druškan dobrog izgleda, siguran sam.
01:34:56.315 – 01:34:59.254
Ne, ne, ne. Ovo je Fišerova projekcija Brauninga.
01:34:59.418 – 01:35:01.288
Hajde da ga pratimo i vidimo kako se ponaša.
01:35:01.453 – 01:35:03.423
- Zašto? - Jer će njegovo ponašanje da nam kaže...
01:35:03.59 – 01:35:06.929
ako Fišer počinje da sumnja u njegove motive na način, na koji mi to hoćemo.
01:35:12.701 – 01:35:15.284
- Ujak Piter. - Rekli ste da ste bili kidnapovani zajedno?
01:35:15.367 – 01:35:18.807
Pa, ne baš! Oni su njega već imali. Mučili su ga.
01:35:18.972 – 01:35:20.741
I vi ste videli, da oni muče njega?
01:35:27.982 – 01:35:29.818
Otmičari rade za tebe?
01:35:30.785 – 01:35:32.254
Roberte.
01:35:32.419 – 01:35:36.26
Pokušavaš da otvoriš taj sef? Da se dočepate alternativnog testamenta?
01:35:36.657 – 01:35:40.899
Fišer Morou je bio čitav moj život. Ne mogu da ti dozvolim da ga uništiš.
01:35:41.063 – 01:35:43.433
Ne nameravam da odbacim svoje nasledstvo.
01:35:43.597 – 01:35:47.771
Nisam mogao da dopustim da nasedneš na poslednji podsmeh tvog oca.
01:35:48.568 – 01:35:51.609
- Kakav podsmeh? - Testament, Roberte. Ovaj testament?
01:35:51.773 – 01:35:53.71
Ovo je njegova poslednja uvreda.
01:35:53.875 – 01:35:57.513
Izazov za tebe, da izgradiš nešto za sebe...
01:35:57.678 – 01:36:01.485
govoreći ti, da nisi vredan njegovih dostignuća.
01:36:07.154 – 01:36:12.532
- Šta, ali ona da je bio... razočaran? - Žao mi je.
01:36:13.895 – 01:36:17.012
Ali on nije u pravu.
01:36:17.734 – 01:36:20.37
Možeš da izgradiš bolju kompaniju, nego što je on ikad uradio.
01:36:20.534 – 01:36:22.972
Gdine Fišer? On laže.
01:36:23.138 – 01:36:25.342
- Kako vi to znate? - Verujte mi, ovo je ono što radim.
01:36:25.406 – 01:36:28.179
On krije nešto, a mi moramo da saznamo šta je to.
01:36:29.378 – 01:36:32.784
Treba da uradite istu stvar njemu, koju je on nameravao da uradi vama.
01:36:35.351 – 01:36:39.425
Ući ćemo u njegovu podsvest i otkrićemo šta ne želi da saznate.
01:36:40.69 – 01:36:42.159
U redu.
01:36:48.131 – 01:36:49.399
- Spava. - Čekaj.
01:36:49.564 – 01:36:51.635
U čiju mi ono podsvest ulazimo, tačnije?
01:36:51.801 – 01:36:53.236
Ulazimo u Fišerovu.
01:36:53.302 – 01:36:56.108
Ali rekao sam mu da je Brauningova, tako da bi postao deo našeg tima.
01:36:56.173 – 01:36:58.659
On će da nam pomogne, da provalimo u njegovu sopstvenu podsvest.
01:36:58.674 – 01:37:00.243
Tako je.
01:37:00.409 – 01:37:02.479
Obezbeđenje će da te pojuri gadno, dole.
01:37:02.645 – 01:37:04.983
A ja ću da ih odvedem u "slepu ulicu".
01:37:05.548 – 01:37:08.186
- Samo budite nazad pre trzaja. - Idite na spavanje, gdine Ims.
01:37:13.39 – 01:37:14.792
Ti si dobro?
01:37:17.761 – 01:37:19.096
Hej, spreman?
01:37:19.263 – 01:37:22.871
Da, da, dobro sam. Spreman sam.
01:37:35.413 – 01:37:36.749
Kob?
01:37:37.414 – 01:37:39.852
Kob? Šta je tamo dole?
01:37:43.221 – 01:37:45.826
Nadam se, istina koju mi hoćemo da Fišer nauči.
01:37:45.99 – 01:37:47.893
Mislim, šta je tamo dole za tebe?
01:40:24.486 – 01:40:26.256
Jeste li videli ovo?
01:40:44.74 – 01:40:46.578
Ims, ovo je tvoj san.
01:40:46.743 – 01:40:49.85
Treba da odvučeš obezbeđenje dalje od kompleksa, razumeš?
01:40:50.014 – 01:40:51.815
- Ko vodi Fišera unutra? - Ne ja.
01:40:51.981 – 01:40:54.452
Ako ja poznajem put, sve može da bude kompromitovano.
01:40:54.617 – 01:40:57.156
- Ja sam dizajnirala ovo mesto. - Ne, ti si sa mnom.
01:40:57.321 – 01:40:58.997
Ja bih mogao to da uradim.
01:40:59.289 – 01:41:01.726
U redu. Objasni im na putu do kompleksa.
01:41:01.892 – 01:41:06.1
Fišeru, ti ćeš da ideš sa njim. - U redu. Šta je sa tobom?
01:41:06.263 – 01:41:09.102
Drži ovo uključeno. Slušaću unutra sve vreme.
01:41:09.266 – 01:41:11.307
Prozori na ovom višem spratu su dovoljno veliki za mene,
01:41:11.308 – 01:41:13.407
da vas pokrijem iz onog tornja.
01:41:13.57 – 01:41:14.874
Ti ne ideš unutra?
01:41:15.04 – 01:41:17.376
U cilju da saznaš istinu u vezi svog oca...
01:41:17.541 – 01:41:20.58
moraćeš da provališ u Brauningov um, na svoj način.
01:41:21.445 – 01:41:22.915
Hajde, Fišeru!
01:42:18.003 – 01:42:21.676
- Oglasi uzbunu! Oglasi uzbunu! - Kreći, kreći, kreći!
01:42:21.84 – 01:42:23.376
Pokret!
01:42:24.91 – 01:42:25.978
Idi!
01:42:41.238 – 01:42:42.279
Nosi se.
01:42:53.406 – 01:42:55.076
Nadam ste da ste spremni.
01:43:03.816 – 01:43:05.587
Ne, prerano je.
01:43:12.092 – 01:43:13.294
Kob, da li čuješ ovo?
01:43:13.46 – 01:43:17.335
Prvi put sam primetio pre oko 20 minuta, pomislio sam da je vetrovito ovde.
01:43:17.565 – 01:43:20.07
Aha, čujem. To je muzika.
01:43:20.234 – 01:43:21.736
Dakle, šta da radimo?
01:43:21.802 – 01:43:23.495
Da se krećemo brže.
01:43:28.709 – 01:43:30.946
Jusuf je 10 sekundi od skoka.
01:43:32.813 – 01:43:35.186
Što daje Arturu, tri minuta.
01:43:36.118 – 01:43:38.221
- Hej! - To je on!
01:43:38.885 – 01:43:40.762
- Šta nama daje... koliko? - 60 minuta.
01:43:40.788 – 01:43:44.062
- Mogu li da prođu ovu rutu za sat? - Moraju da se popnu na srednju terasu.
01:43:44.226 – 01:43:47.098
Onda im treba nova ruta, direktnija ruta.
01:43:58.307 – 01:43:59.942
Dizajnirano je kao lavirint.
01:44:00.108 – 01:44:02.58
Mora da postoje pristupne rute, koje prosecaju lavirint.
01:44:02.745 – 01:44:04.347
Ims?
01:44:27.437 – 01:44:28.857
da li je Ims dodavao bilo koju karakteristiku?
01:44:28.871 – 01:44:30.341
Ne mislim da treba da ti kažem.
01:44:30.506 – 01:44:32.81
Nemamo vremena za ovo. Da li je on dodavao nešto?
01:44:33.243 – 01:44:36.015
Dodao je vazdušno-kanalni sistem... koji može da proseca lavirint.
01:44:36.179 – 01:44:37.381
Dobro. Objasni to njima.
01:44:37.547 – 01:44:38.783
- Saito? - Reci.
01:45:12.116 – 01:45:13.685
Paradoks.
01:46:23.557 – 01:46:25.626
- Šta je ovo bilo? - Trzaj.
01:46:26.225 – 01:46:28.128
Kob! Kob! Jesmo li ga promašili?
01:46:28.294 – 01:46:29.996
Aha, promašili smo ga.
01:46:30.163 – 01:46:31.365
Čoveče.
01:46:31.531 – 01:46:35.839
Nije li neko mogao da odsanja prokletu plažu? A?
01:46:38.003 – 01:46:40.175
Pa šta, pakla mu, mi da radimo sada?
01:46:40.34 – 01:46:42.177
Završićemo posao pre sledećeg trzaja.
01:46:42.342 – 01:46:44.446
- Kog sledećeg trzaja? - Kada kombi udari u vodu.
01:47:07.301 – 01:47:10.74
Ako želite da uputite poziv, molimo spustite slušalicu i pokušajte ponovo.
01:47:10.905 – 01:47:12.742
Ako vam treba pomoć, spustite...
01:47:12.974 – 01:47:16.281
Kako da vas spustim bez gravitacije?
01:47:18.78 – 01:47:21.452
Artur ima par minuta, a mi imamo oko 20.
01:47:44.873 – 01:47:46.543
Ti si dobro?
01:47:51.013 – 01:47:54.888
Trči! Okreni se! Kreći do baze. Kreći do baze!
01:47:55.051 – 01:47:56.586
Idi, idi, idi!
01:47:58.754 – 01:47:59.992
Nešto nije u redu.
01:48:00.088 – 01:48:02.426
Oni napreduju tvojim putem, kao da nešto znaju.
01:48:03.66 – 01:48:05.897
Samo nam "kupi" više vremena, u redu?
01:48:06.062 – 01:48:07.899
- Hajde! - Na moj znak.
01:48:08.064 – 01:48:09.766
Hajde! Pokreni se!
01:49:33.952 – 01:49:35.488
U redu.
01:49:47.667 – 01:49:50.472
Okej. Ovo je predsoblje iznan blindirane sobe.
01:49:50.636 – 01:49:54.141
- Ima li blindirana soba prozore? - Ne bi bila blindirana, ako bi imala.
01:49:54.306 – 01:49:56.544
Nadajmo se, da će Fišeru da se svidi ono, što će da nađe unutra.
01:49:58.177 – 01:50:01.517
- Da li su te projekcije njegove podsvesti? - Jesu.
01:50:01.681 – 01:50:05.054
- Uništavaš li delove njegovog uma? - Ne. Ovo su samo projekcije.
01:50:31.344 – 01:50:33.081
- Unutra smo. - Vi ste "čisti", ali požurite.
01:50:33.246 – 01:50:35.383
Postoji čitava armija, koja napreduje vašim putem.
01:51:01.909 – 01:51:03.278
Unutra sam.
01:51:08.582 – 01:51:09.718
To je on.
01:51:52.294 – 01:51:54.999
- Ima nekog unutra. - Fišeru, to je klopka. Izlazi!
01:51:56.166 – 01:51:58.738
Hajde, hajde, malo niže.
01:52:04.473 – 01:52:05.642
Kob.
01:52:06.276 – 01:52:08.814
Ne, ona nije stvarna.
01:52:09.412 – 01:52:10.767
Kako ti to znaš?
01:52:10.814 – 01:52:14.454
Ona je samo projekcija. Fišer. Fišer je stvaran.
01:52:18.455 – 01:52:19.99
Zdravo.
01:52:24.662 – 01:52:27.867
Ims! Ims, idi u predsoblje, odmah!
01:53:11.777 – 01:53:14.649
- Šta se desilo? - Mal je ubila Fišera.
01:53:16.915 – 01:53:18.952
Nisam mogao da je ustrelim.
01:53:19.618 – 01:53:22.991
Nema koristi u oživljavanju njega. Njegov um je već u klopci, tamo dole.
01:53:23.155 – 01:53:24.223
Sve je gotovo.
01:53:25.957 – 01:53:27.593
Dakle, to je to, onda? Omanuli smo?
01:53:28.226 – 01:53:30.396
Završili smo. Žao mi je.
01:53:34.266 – 01:53:36.904
Nije mi baš da se vratim mojoj porodici, zar ne?
01:53:37.603 – 01:53:41.51
Šteta. A hteo da znam, šta će da se desi unutra. Kunem se, imali smo ga.
01:53:41.674 – 01:53:43.743
Hajde da postavimo punjenja.
01:53:45.577 – 01:53:47.08
Ne, postoji još jedan način.
01:53:48.381 – 01:53:51.788
- Moramo da pratimo Fišera tamo dole. - Nema dovoljno vremena.
01:53:51.951 – 01:53:54.79
Ne, ali će da bude dovoljno vremena, tamo dole.
01:53:55.921 – 01:53:57.154
I pronaći ćemo ga.
01:53:57.19 – 01:54:01.131
Okej, čim se čuje Arturov muzički udar, upotrebi defibrilator da ga oživiš.
01:54:01.294 – 01:54:04.199
Možemo, dole ispod, da mu damo njegov sopstveni "trzaj".
01:54:05.231 – 01:54:06.935
Vidi, ti ga uvedi unutra.
01:54:07.1 – 01:54:09.971
Čim se muzika završi, ti raznesi bolnicu...
01:54:10.136 – 01:54:12.941
i svi mi se "trzajem" vratimo nazad na gornje nivoe.
01:54:14.14 – 01:54:18.917
Vredi pokušati, Saito može da drži čuvare izvan, dok ja podesim punjenja.
01:54:19.079 – 01:54:21.183
Saito se neće izvući, zar ne?
01:54:22.481 – 01:54:25.689
- Kob hajdemo. Moramo ovo da pokušamo. - Samo napred.
01:54:25.853 – 01:54:28.792
Ako se ne vratite pre "trzaja", ja sam otišao, sa ili bez vas.
01:54:28.956 – 01:54:32.195
Ona je u pravu. Ona je u pravu. Hajde, idemo.
01:54:36.43 – 01:54:38.765
Mogu li da ti verujem, da ćeš da uradiš ono, što treba da se desi ovde?
01:54:38.799 – 01:54:40.111
Mel će da bude tamo dole.
01:54:40.167 – 01:54:42.606
Znam gde ću da je pronađem. Ona ima Fišera.
01:54:42.77 – 01:54:46.677
- Kako ti to znaš? - Zato što ona hoće, da ja dođem po njega.
01:54:46.841 – 01:54:49.01
Želi me ponovo tamo dole sa njom.
01:55:15.77 – 01:55:16.805
U redu?
01:55:24.046 – 01:55:26.717
- Ovo je vaš svet? - Bio je.
01:55:27.515 – 01:55:29.453
I ovo je mesto, gde će ona da bude.
01:55:30.252 – 01:55:31.755
Dođi.
01:56:18.234 – 01:56:20.706
Saito, Saito.
01:56:21.137 – 01:56:23.612
Moraš... moraš da se vodiš računa o Fišeru,
01:56:23.613 – 01:56:25.252
dok ja odem da postavim neka punjenja, okej?
01:56:25.276 – 01:56:28.716
Nema mesta za turiste na ovakvim poslovima.
01:56:31.348 – 01:56:32.616
Ne budi smešan.
01:57:05.017 – 01:57:07.087
Vi ste sagradili sve ovo? Ovo je neverovatno.
01:57:07.552 – 01:57:09.588
Gradili smo godinama.
01:57:10.621 – 01:57:12.625
Onda smo počeli na uspomenama.
01:57:19.665 – 01:57:21.068
Ovuda.
01:58:02.742 – 01:58:04.846
Ovo je bio naš komšiluk.
01:58:05.011 – 01:58:07.349
Mesta iz naše prošlosti.
01:58:07.514 – 01:58:09.284
Ovo je bio naš prvi stan.
01:58:09.45 – 01:58:11.687
Onda smo se preselili u onu zgradu, pravo tamo.
01:58:11.852 – 01:58:14.388
Nakon što je Mel ostala trudna, ovo je postalo naš dom.
01:58:14.554 – 01:58:17.36
Rekonstruisali ste sve ovo iz uspomena?
01:58:17.524 – 01:58:19.795
Kao što sam ti rekao, imali smo dosta vremena.
01:58:19.96 – 01:58:21.562
Šta je to?
01:58:23.097 – 01:58:24.867
Ovo je kuća, u kojoj je Mel odrasla.
01:58:25.032 – 01:58:27.469
- Pa, hoće li da bude unutra? - Ne.
01:58:27.801 – 01:58:28.836
Dođi.
01:58:29.002 – 01:58:32.341
Oboje smo hteli da živimo u kući, ali voleli smo ovaj tip zgrade.
01:58:32.506 – 01:58:35.446
U stvarnom svetu, mi bi morali da biramo, ali ne i ovde.
01:59:16.018 – 01:59:18.054
Kako ćemo da vratimo Fišera nazad?
01:59:18.453 – 01:59:20.891
Moraćemo to da izvedemo sa nekom vrstom "trzaja".
01:59:21.055 – 01:59:22.458
Kakvog?
01:59:23.459 – 01:59:24.561
Improvizovaću.
01:59:24.727 – 01:59:29.403
Čuj, postoji nešto što bi trebala da znaš o meni. U vezi „usađivanja“.
01:59:42.479 – 01:59:46.352
Ideja je kao virus. Otporna.
01:59:47.183 – 01:59:48.752
Visoko zarazna.
01:59:48.918 – 01:59:52.258
I najmanje seme ideje, može da poraste.
01:59:53.323 – 01:59:55.293
To odrastanje može da te definiše...
01:59:56.326 – 01:59:57.895
ili da te uništi.
02:00:01.031 – 02:00:03.803
Najmanja ideja, kao što je:
02:00:04.401 – 02:00:06.772
„Tvoj svet nije stvaran.“
02:00:07.037 – 02:00:10.811
Jedostavna mala misao, koja menja sve.
02:00:12.042 – 02:00:16.55
Tako da odredi tvoj svet. Ono što je stvarno.
02:00:16.713 – 02:00:18.517
Da li misliš da on jeste?
02:00:20.318 – 02:00:23.222
Ili misliš da je on izgubljen, kao što sam bila ja?
02:00:24.354 – 02:00:25.857
Znam šta je stvarno, Mel.
02:00:27.925 – 02:00:30.229
Nema jezivih sumnji?
02:00:30.928 – 02:00:33.565
Nema osećanja progonjenosti, Dom?
02:00:33.865 – 02:00:35.199
Gonjen širom sveta...
02:00:35.365 – 02:00:38.038
od anonimnih korporacija i policijskih snaga...
02:00:38.202 – 02:00:40.84
na način, na koji projekcije proganjaju sanjara?
02:00:42.44 – 02:00:43.943
Priznaj.
02:00:45.244 – 02:00:48.082
Ne veruješ više u jednu stvarnost.
02:00:48.246 – 02:00:49.781
Dakle, izaberi.
02:00:49.947 – 02:00:52.217
Izaberi da budeš ovde.
02:00:52.717 – 02:00:54.22
Izaberi mene.
02:01:20.078 – 02:01:21.486
Znaš šta moram da uradim.
02:01:21.513 – 02:01:24.186
Moram da se vratim nazad našoj deci, jer si ih ti ostavila.
02:01:25.518 – 02:01:27.053
Jer si ostavila nas.
02:01:27.219 – 02:01:29.022
- Ti grešiš. - Ja ne grešim.
02:01:29.187 – 02:01:31.224
Zbunjen si.
02:01:32.325 – 02:01:34.395
Naša su deca ovde.
02:01:35.161 – 02:01:38.433
I voleo bi da ponovo vidiš njihova lica, bi li?
02:01:38.598 – 02:01:41.67
Da, ali videću ih gore iznad, Mel.
02:01:55.315 – 02:01:57.318
Gore iznad?
02:01:58.217 – 02:02:01.857
Poslušaj sebe. Ovo su naša deca.
02:02:02.389 – 02:02:03.758
Pogledaj.
02:02:04.258 – 02:02:05.96
Džejms? Filipa?
02:02:06.125 – 02:02:08.562
Ne radi to Mel, molim te. Ovo nisu moja deca.
02:02:08.729 – 02:02:11.201
Nastavljaš da govoriš to sebi, ali ti ne veruješ u to.
02:02:11.365 – 02:02:13.268
- Ne, ja to znam. - Šta ako nisi u pravu?
02:02:13.667 – 02:02:15.972
Šta ako sam ja ono što je stvarno?
02:02:17.171 – 02:02:19.408
Nastavljaš da govoriš sebi ono što znaš.
02:02:20.975 – 02:02:23.212
Ali, šta je ono što veruješ?
02:02:24.178 – 02:02:25.413
Šta osećaš?
02:02:27.549 – 02:02:28.985
Krivicu.
02:02:30.185 – 02:02:32.421
Osećam krivicu, Mel.
02:02:32.954 – 02:02:36.895
I bez obzira šta radim, bez obzira koliko sam beznadežan...
02:02:37.058 – 02:02:41.332
bez obzira koliko sam zbunjen, ta krivica je uvek ovde...
02:02:41.496 – 02:02:44.033
podseća me na istinu.
02:02:44.531 – 02:02:45.833
Koju istinu?
02:02:48.269 – 02:02:53.512
Da je ideja, koja je uzrok da se pitaš u vezi svoje stvarnosti, došla od mene.
02:02:56.878 – 02:03:00.018
Usadio si ideju u moj um?
02:03:01.516 – 02:03:03.019
O čemu ona to priča?
02:03:03.918 – 02:03:07.496
Razlog zbog koga sam znao da je „usađivanje“ bilo moguće, bio je...
02:03:07.498 – 02:03:09.196
zato što sam to uradio prvo njoj.
02:03:10.225 – 02:03:13.197
Uradio sam to mojoj sopstvenoj ženi. - Zašto?
02:03:13.929 – 02:03:15.432
Bili smo izgubljeni ovde.
02:03:16.365 – 02:03:21.007
Znao sam da je potrebno da pobegnemo, ali ona ne bi to prihvatila.
02:03:24.206 – 02:03:29.883
Ona je zaključala nešto daleko, nešto duboko unutra.
02:03:30.646 – 02:03:34.788
Istinu, koju je ona nekada znala, ali je izabrala da zaboravi.
02:03:35.751 – 02:03:37.888
I nije mogla da se oslobodi.
02:03:40.589 – 02:03:43.329
Tako da sam odlučio, da istražujem za tim.
02:03:43.894 – 02:03:48.769
Otišao sam duboko, u skrovište njenog uma i pronašao ovo tajno mesto.
02:03:48.931 – 02:03:50.834
I provalio sam unutra...
02:03:51.401 – 02:03:53.571
i usadio ideju.
02:03:54.304 – 02:03:58.078
Jednostavnu malu ideju, koja će da promeni sve.
02:04:03.313 – 02:04:05.684
Da njen svet nije stvaran.
02:04:18.495 – 02:04:21.702
Da je smrt bila jedini spas.
02:04:29.107 – 02:04:30.876
Čekaš na voz.
02:04:33.177 – 02:04:35.915
Voz, koji će da te odvede daleko.
02:04:37.082 – 02:04:40.087
Znaš gde se nadaš, da će ovaj voz da te odvede...
02:04:41.185 – 02:04:43.222
ali ne možeš da znaš zasigurno.
02:04:44.388 – 02:04:45.923
Ali to nije važno.
02:04:47.359 – 02:04:50.531
- Sada mi kaži zašto! - Zato što bi bili zajedno!
02:04:54.866 – 02:04:58.941
Ali nikada nisam znao, da će ova ideja da raste u njenom umu kao kancer...
02:04:59.105 – 02:05:01.509
čak i nakon što se probudi...
02:05:04.409 – 02:05:06.88
Da čak i nakon, što si se vratila u stvarnost...
02:05:09.815 – 02:05:12.787
da bi nastavila da veruješ, da tvoj svet nije stvaran.
02:05:15.555 – 02:05:17.959
Da je smrt bila jedini spas.
02:05:18.125 – 02:05:20.795
Mel, ne! Isuse!
02:05:20.959 – 02:05:24.667
- Inficirao si moj um. - Pokušavao sam da te spasim.
02:05:24.831 – 02:05:26.434
Izdao si me.
02:05:27.067 – 02:05:30.773
Ali možeš da se iskupiš. Možeš još uvek da održiš svoje obećanje.
02:05:30.937 – 02:05:33.976
Mi još uvek možemo da budemo zajedno, baš ovde...
02:05:34.141 – 02:05:36.612
u svetu koji smo sagradili zajedno.
02:06:57.426 – 02:06:59.763
Kob, moramo da se dočepamo Fišera.
02:07:00.63 – 02:07:01.931
Ne možete da ga dobijete.
02:07:02.964 – 02:07:06.405
- Ako ostanem ovde, hoćeš li da ga pustiš da ode? - O čemu ti to pričaš?
02:07:10.873 – 02:07:12.71
Fišer je na terasi.
02:07:13.276 – 02:07:15.88
- Idi proveri da li je živ, Arijadna. - Kob, ne možeš to da uradiš.
02:07:16.045 – 02:07:18.683
Idi proveri da je on živ, smesta. Uradi to.
02:07:34.331 – 02:07:37.437
Ovde je! I vreme je, ali moraš odmah da dođeš!
02:07:37.601 – 02:07:39.274
Ti povedi Fišera sa sobom, u redu?
02:07:39.275 – 02:07:41.274
Ne možeš da ostaneš ovde, da budeš sa njom.
02:07:43.84 – 02:07:46.545
I neću. Saito je mrtav, do sada.
02:07:46.71 – 02:07:50.217
Ovo znači, da je on ovde negde dole. Ovo znači, da moram da ga pronađem.
02:07:52.216 – 02:07:55.322
Ne mogu da ostanem više sa njom, jer ona ne postoji.
02:07:55.485 – 02:07:58.891
Ja sam jedina stvar, u koju ti još uvek veruješ.
02:07:59.056 – 02:08:00.392
Ne.
02:08:01.558 – 02:08:02.994
Želim.
02:08:04.595 – 02:08:07.098
Želim to više od svega, ali...
02:08:08.199 – 02:08:10.937
ne mogu da zamislim tebe, sa svom tvojom kompleksnošću...
02:08:11.101 – 02:08:13.64
svom tvojom savršenošću ili svom tvojom nesavršenošću.
02:08:14.739 – 02:08:15.774
- Jesi li u redu? - Aha.
02:08:15.94 – 02:08:17.777
Pogledaj se.
02:08:19.009 – 02:08:23.953
Ti si samo senka. Ti si samo senka, moje prave žene.
02:08:24.382 – 02:08:27.019
A bila si najbolje što sam mogao da izmislim, ali...
02:08:27.852 – 02:08:30.291
žao mi je, ti jednostavno nisi dovoljno dobra.
02:08:30.456 – 02:08:32.09
Da li se ovo čini stvarnim?
02:08:34.492 – 02:08:37.096
- Šta to radiš? - Improvizujem.
02:08:45.703 – 02:08:47.406
Ne, ne, ne!
02:08:48.374 – 02:08:50.778
Unutra, odmah. Idi, idi, idi.
02:09:35.623 – 02:09:37.525
Bio sam razoč...
02:09:39.225 – 02:09:41.563
Bio sam razoč... Razoč...
02:09:42.429 – 02:09:44.967
- Znam, tata. - Razoč...
02:09:50.97 – 02:09:53.074
Znam da si bio razočaran...
02:09:53.874 – 02:09:55.243
što ja nisam mogao da budem ti.
02:09:55.643 – 02:09:57.145
Ne.
02:09:57.645 – 02:09:58.88
Ne, ne, ne.
02:09:59.914 – 02:10:01.916
Razočarao sam se...
02:10:03.651 – 02:10:05.588
što si pokušao.
02:10:28.843 – 02:10:30.513
Šta?
02:10:39.956 – 02:10:41.09
Hajde, hajde.
02:10:51.151 – 02:10:52.593
POSLEDNJA VOLJA I TESTAMENT
02:11:11.32 – 02:11:12.823
Tata?
02:11:51.161 – 02:11:54.234
To je trzaj, Arijadna! Moraš da odeš, sada!
02:12:07.078 – 02:12:10.518
Nemoj da se izgubiš! Pronađi Saita i vrati ga nazad!
02:12:10.681 – 02:12:12.35
Hoću!
02:12:52.091 – 02:12:55.263
Sećaš li se, kada si me pitao da se udam za tebe?
02:12:55.428 – 02:12:56.53
Da.
02:12:56.695 – 02:12:59.768
Rekao si da si sanjao, da ćemo da ostarimo zajedno.
02:13:02.469 – 02:13:03.971
Ali jesmo.
02:13:05.904 – 02:13:08.275
Jesmo. Ti se ne sećaš?
02:13:12.946 – 02:13:15.784
Nedostaješ mi više nego što mogu da podnesem...
02:13:18.151 – 02:13:20.154
ali proveli smo naše vreme zajedno.
02:13:21.489 – 02:13:23.559
A sad moram da te pustim da odeš.
02:13:25.659 – 02:13:27.463
Moram da te pustim da odeš.
02:14:18.714 – 02:14:20.015
Žao mi je, Roberte.
02:14:47.677 – 02:14:51.351
Znaš, testament znači da je tata hteo da budem svoj sopstveni čovek...
02:14:52.415 – 02:14:54.452
ne samo da živim zbog njega.
02:14:56.052 – 02:14:58.589
To je ono što ću i da uradim, ujka Piter.
02:15:08.364 – 02:15:09.601
Šta se desilo?
02:15:10.067 – 02:15:11.769
- Kob je ostao. - Sa Mel?
02:15:11.934 – 02:15:13.202
Ne, da nađe Saita.
02:15:15.471 – 02:15:17.241
Biće izgubljen.
02:15:19.777 – 02:15:21.614
Ne, biće on u redu.
02:15:37.629 – 02:15:39.599
Jesi li došao da me ubiješ?
02:15:43.867 – 02:15:46.338
Čekam na nekoga.
02:15:50.808 – 02:15:53.58
Nekoga iz napola zapamćenog sna.
02:15:56.314 – 02:15:57.717
Kob?
02:15:59.652 – 02:16:01.421
Nemoguće.
02:16:01.953 – 02:16:04.556
Bili smo mladići zajedno.
02:16:06.157 – 02:16:08.494
Ja sam starac.
02:16:09.728 – 02:16:11.798
Ispunjen sa žaljenjem.
02:16:14.934 – 02:16:17.638
Čekam da umrem u miru.
02:16:20.806 – 02:16:22.976
Došao sam nazad po tebe.
02:16:26.245 – 02:16:30.118
Da te podsetim na nešto.
02:16:33.385 – 02:16:35.757
Nešto što si nekad znao.
02:16:38.625 – 02:16:40.862
Da ovaj svet nije stvaran.
02:16:45.765 – 02:16:50.273
Da me ubediš da ispoštujem naš aranžman?
02:16:51.103 – 02:16:53.876
Da izvedeš "skok vere", da.
02:16:59.979 – 02:17:01.315
Vrati se nazad...
02:17:03.851 – 02:17:07.223
Tako da možemo, ponovo zajedno, da budemo mladići.
02:17:10.991 – 02:17:12.961
Pođi nazad sa mnom.
02:17:16.062 – 02:17:17.497
Vrati se nazad.
02:17:27.24 – 02:17:28.944
Vruć peškir, gospodine?
02:17:29.577 – 02:17:32.449
Bićemo na sletanju u Los Anđelesu, za oko 20 minuta.
02:17:32.612 – 02:17:34.917
Da li Vam trebaju imigracioni formulari?
02:17:37.017 – 02:17:38.353
Hvala.
02:17:38.82 – 02:17:40.455
Vruć peškir, gospodine?
02:17:41.455 – 02:17:44.46
- Ne. - Da li Vam trebaju imigracioni formulari?
02:18:55.833 – 02:18:56.901
Dobro došao kući, gdine Kob.
02:18:58.034 – 02:18:59.669
Hvala, gospodine.
02:19:43.714 – 02:19:45.084
Dobro došao.
02:19:45.549 – 02:19:46.952
Ovuda.
02:20:08.139 – 02:20:11.612
Džejms? Filipa?
02:20:15.346 – 02:20:16.615
Pogledajte, ko je ovde.
02:20:22.22 – 02:20:23.288
Hej.
02:20:24.389 – 02:20:27.095
- Hej, društvo! Hej! Kako ste? - Tatice! Tatice!
02:20:27.259 – 02:20:29.529
- Tatice! - Kako si?
02:20:30.629 – 02:20:32.232
Vidi šta sam gradio!
02:20:32.398 – 02:20:36.105
- Šta to gradiš? - Mi gradimo kućicu na steni!
02:20:36.268 – 02:20:39.14
Na steni? Hajde, hoću da mi pokažeš. Možeš li da mi pokažeš?
02:20:39.305 – 02:20:41.877
- Hajdemo. - Hajde, tatice!
02:20:42.245 – 02:20:44.577
Prevod: nebojsa66 Obrada i sinhronizacija: zox983
02:20:46.777 – 02:20:49.777
Ponovo obradio prevod po mom ukusu: Yugaston