SUBS.is
with subtitles
//

The Dark Knight (2008) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Dark Knight
2008
The.Dark.Knight.2008.Bluray1080p.srt
The Dark Knight 2008 720-1080 Farsi.srt
The Dark Knight.srt
Subtitles
Subtitle content
The.Dark.Knight.2008.Bluray1080p.srt
00:00:39 – 00:00:49
KMPlayer بهترین حالت نمایش زیرنویس این فیلم در نرم افزار Font: B nazanin Size: 55
00:00:50 – 00:00:57
برای اجرای با کیفیت‌تر فیلم و زیرنویس بهتر است استفاده نمایید PotPlayer از نرم افزار Font: B nazanin Size: 22
00:00:58 – 00:01:10.7
" The Dark Knight " " شـهـسـوار تـاریـکـی " «معادل این کلمه در زبان فرانسوی واژه‌ی "شوالیه" و :knight» «معادل آن در زبان فارسی واژه‌ی "شَهسَوار" می‌باشد، لذا جهت» «حفظ یکپارچگی زبانی در ترجمه از معادل فارسی استفاده شده‌است»
00:01:45.148 – 00:01:47.999
هر سه نفرمون هستیم، بریم توی کارش - !همين؟ سه نفر؟ -
00:01:48.151 – 00:01:51.587
،دو نفر هم روي سقفِ اون‌جا هستن ! نفري يک سهم، پنج تا سهم خیلی زیاده
00:01:51.654 – 00:01:54.234
!... شش سهم کسي که نقشه رو کشیده فراموش نکن
00:01:54.282 – 00:01:56.602
خیال کرده مي‌تونه یه گوشه بشینه و باز هم سهم ببره
00:01:56.743 – 00:01:58.571
" مي‌دونم چرا بهش ميگن " جوکِر
00:01:58.743 – 00:01:59.827
خب چرا بهش ميگن " جوکِر " ؟
00:02:00.038 – 00:02:01.873
شنيدم صورتش رو گريم مي‌کنه - گريم ؟ -
00:02:02.04 – 00:02:04.1
*آره، براي ترسوندن مردم، مثل نقاشي جنگي «نوعی رنگ آمیزی خاص صورت که سربازان» «در گذشته انجام می‌دادند»
00:02:16.554 – 00:02:19.766
! خيلي خب، همگي دست‌ها بالا، سرها پايين
00:02:20.141 – 00:02:22.935
! گفتم دست‌ها بالا، سرها پايين
00:02:23.102 – 00:02:26.064
،بزن بریم رفيق مي‌خوام از حسابم برداشت کنم
00:02:26.314 – 00:02:27.774
! گفتم دست‌ها بالا - ! نه -
00:02:28.149 – 00:02:30.401
آژیر خطر هم خاموش شد
00:02:30.568 – 00:02:31.903
! این هم از این
00:02:32.07 – 00:02:33.279
! سرها پايين
00:02:33.446 – 00:02:35.882
،خيلي خب فاحشه ! الان همراهم شیرجه می‌زنی پایین
00:02:35.948 – 00:02:38.618
! بخواب، گفتم بخواب رو زمين - ! به من صدمه نزن -
00:02:38.868 – 00:02:40.571
جالبه، شماره‌ي پليس رو نگرفت
00:02:40.598 – 00:02:42.071
داشت تلاش می‌کرد که با يه شماره‌ي شخصي تماس بگيره
00:02:42.138 – 00:02:43.958
مشکلي هست ؟ - نه، کار من این‌جا تمام شده -
00:02:53.341 – 00:02:55.718
! بشين ! بخواب رو زمین
00:02:56.219 – 00:02:58.388
! بخواب ! گفتم همون پایین بمون
00:03:02.642 – 00:03:05.478
... واضحه که نمي‌خوايم با دست‌هاتون کاري انجام بديد
00:03:05.645 – 00:03:08.564
! به جز اینکه جون عزیزتون رو محکم بچسبید
00:03:16.322 – 00:03:18.324
! روي زمين روي زمين بمونيد
00:03:18.491 – 00:03:22.161
! هيچ‌کس حرکت نکنه ! هيچ‌کس، بخوابيد روی زمین
00:03:38.594 – 00:03:39.637
! آره
00:03:42.473 – 00:03:44.559
اصلاً مي‌دونيد که داريد از کي دزدي مي‌کنيد ؟
00:03:44.726 – 00:03:48.438
تو و دوستات خودتون رو مُرده حساب کنید - گلوله‌هاش تمام شد، درسته ؟ -
00:03:51.524 – 00:03:52.775
چي ...؟
00:04:00.616 – 00:04:02.368
شمردن رو کجا ياد گرفتي ؟
00:04:05.163 – 00:04:08.624
،تقریباً پنج هزار ولت برق بهش وصل کردن چه نوع بانکي همچين کاري مي‌کنه ؟
00:04:08.791 – 00:04:11.836
،بانکی که برای نگهداری پول خلافکارهاست گمون کنم این جوکر همون قدری که میگن دیوانه‌ـست
00:04:12.003 – 00:04:13.145
مامورِ از کار انداختن آژير خطر کجاست ؟
00:04:13.212 – 00:04:15.772
رئيس بهم گفت وقتي که کارش تمام شد، بکُشمش
00:04:15.882 – 00:04:17.216
يه سهم کمتر، درسته ؟
00:04:18.134 – 00:04:20.386
جالبه، به منم همین رو گفت
00:04:20.553 – 00:04:22.013
اون چي ؟ ! نه، نه
00:04:33.733 – 00:04:35.109
پول خيلي زيادي‌ـه
00:04:35.276 – 00:04:38.988
،اگه اين جوکر اینقدر باهوش‌ـه باید مي‌گفت ماشين بزرگتري بياريم
00:04:40.406 – 00:04:44.327
شرط مي‌بندم جوکر بهت گفته به محض اینکه پول‌ها رو بار زدیم من رو بکشي
00:04:45.244 – 00:04:49.04
نه، نه، نه، من راننده‌ي اتوبوس رو مي‌کُشم
00:04:49.749 – 00:04:50.875
راننده‌ي اتوبوس ؟
00:04:53.085 – 00:04:54.587
کدوم راننده‌ي اتوبوس ؟
00:04:58.674 – 00:05:00.593
مدرسه تمام شده، وقت رفتنه
00:05:00.76 – 00:05:03.012
اين يارو دیگه از جاش بلند نميشه، درسته ؟
00:05:03.763 – 00:05:05.431
! پول خيلي زياديه
00:05:08.935 – 00:05:11.27
برای بقیه‌ چه اتفاقی افتاده ؟
00:05:18.027 – 00:05:20.404
فکر کردي خیلی باهوشي، ها ؟
00:05:21.113 – 00:05:22.74
... کسي که تو رو استخدام کرده
00:05:23.282 – 00:05:25.868
همین بلا رو سر خودت هم میاره
00:05:26.16 – 00:05:29.121
خلافکارهاي اين شهر قبلاً به یه چيزهايي اعتقاد داشتن
00:05:29.288 – 00:05:30.581
" شرافت "
00:05:30.748 – 00:05:32.458
" احترام "
00:05:32.625 – 00:05:34.961
،يه نگاه به خودت بنداز تو به چي اعتقاد داري، ها ؟
00:05:35.127 – 00:05:36.42
!تو به چي اعتقاد داري ؟
00:05:36.754 – 00:05:44.604
: من اعتقاد دارم *چیزی که تو رو نکُشه در واقع تو رو... عجیب‌تر می‌کنه
00:05:44.961 – 00:05:50.904
«برگرفته از جمله معروف فردریش نیچه، فیلسوف مشهور آلمانی» «اصل جمله: آنچه مرا نکُشد، مرا نیرومندتر می‌کند»
00:06:20.561 – 00:06:26.004
:ترجمه و تنظیم یاسـیــن بــرون yboroon.blogfa.com
00:06:26.762 – 00:06:29.782
جناب شهردار، شما به خاطر شعار پاک کردن شهر از جنايت، در رقابت انتخاباتی پیروز شُدید
00:06:29.849 – 00:06:32.118
از چه موقع مي‌خوايد (پاکسازی رو) آغاز کنيد ؟ - این کار رو از قبل آغاز کردم -
00:06:32.184 – 00:06:36.022
مثل " مرد خفاشی "، شنیدیم که اون داره کارهای خوبی رو انجام میده جنایت کارها ترسیدن
00:06:36.188 – 00:06:39.901
نه مرد، امشب خوشم نمیاد این کار رو انجام بدم - چيه، خرافاتي شدی ؟ -
00:06:40.067 – 00:06:43.154
احتمال اینکه توی مسابقه بخت آزمایی برنده بشی از احتمال برخوردت با اون بیشتره
00:06:43.321 – 00:06:46.699
این درست نیست، نیروهای ما در واحد جرائم بزرگ به دستگیر کردنش نزدیک شدن
00:06:46.866 – 00:06:49.827
ورتز "، شهردار داره ميگه " به دستگیر کردن " مرد خفاشی " نزدیک شُدید
00:06:49.994 – 00:06:52.121
! تحقیقات در حال انجام‌ـه
00:06:52.288 – 00:06:54.828
روند پاکسازی خیابان‌ها یک روند طولانیه «!نوشته روی تابلو: مظنونین به مرد خفاشی بودن»
00:06:54.874 – 00:06:56.876
... من در کارزار انتخاباتیم تعهد دادم که «!نوشته روی تابلو: مظنونین به مرد خفاشی بودن»
00:07:01.213 – 00:07:03.507
اصلاً قصد دارید برید خونه !و دوباره همسرتون رو ببینید ستوان ؟
00:07:03.674 – 00:07:06.344
! فکر کردم باید بری و از مادرت مواظبت کنی کارآگاه
00:07:06.51 – 00:07:08.471
دوباره بردمش بيمارستان بستریش کردم
00:07:08.93 – 00:07:10.556
متأسفم
00:07:11.057 – 00:07:14.552
هنوز پیداش نشده ؟ - معمولاً نمیاد -
00:07:14.727 – 00:07:16.782
دوست دارم به همه یادآوری کنم که (مرد خفاشی) اون بیرون‌ـه
00:07:16.794 – 00:07:17.997
چرا نمياد ؟
00:07:18.23 – 00:07:20.066
... اميدوارم
00:07:20.566 – 00:07:22.309
به خاطر مَشغله‌ی زیادش باشه
00:07:38.834 – 00:07:41.754
به همین خاطر سگ‌ها رو میاریم
00:07:41.921 – 00:07:44.256
شاهزاده‌هاي کوچولوي من - خواهش مي‌کنم -
00:07:44.423 – 00:07:48.01
،خواهش مي‌کنم، دارن توي دهنم مي‌چرخن ! التماس مي‌کنم، بیاریدشون بیرون
00:07:48.177 – 00:07:50.93
ببين موادت چه بلايي سر مشتري‌هام آوردن
00:07:51.097 – 00:07:52.723
خريدار اطلاع داشته
00:07:52.89 – 00:07:56.102
گفته بودم که مواد ترکیبیِ من شما رو به خیلی جاها می‌بره
00:07:56.268 – 00:07:59.021
اما هرگز نگفتم که شما رو ! به جایی که می‌خواید می‌بره
00:07:59.188 – 00:08:01.732
کسب و کار من مشتري ثابت داره
00:08:01.899 – 00:08:05.528
اگر از چیزی که عرضه می‌کنم خوشت نمیاد می‌تونی از کس دیگه‌ای خرید کنی
00:08:05.695 – 00:08:08.447
با این فرض که مرد خفاشی ! کسی رو برای خرید باقی گذاشته باشه
00:08:11.784 – 00:08:15.788
سگ‌هاي من گرسنه‌ هستن
00:08:19.417 – 00:08:21.794
حيف که فقط يکی از شما غذای اون‌هاست
00:08:29.76 – 00:08:31.48
چي...؟ - اون خودش نيست -
00:08:35.808 – 00:08:37.56
! سگ‌ها رو آزاد کنيد
00:08:50.281 – 00:08:51.824
! این یکی بیشتر شبیه خودش‌ـه
00:09:00.215 – 00:09:02.223
«: وضعیت سیستم» «در انتظار»
00:09:05.491 – 00:09:06.338
«ترساندن»
00:10:19.912 – 00:10:21.664
! دوباره بیرون از این‌جا نبینم‌ـتون
00:10:21.831 – 00:10:24.667
تلاش می‌کنیم که بهت کمک کنيم - من به کمک نیاز ندارم -
00:10:24.834 – 00:10:26.268
*تشخیص من این نیست «جمله‌ای که معمولاً پزشک‌ها به بیماران می‌گویند» «(این بازیگر در واقع نقش دکتر جاناتان کرین (مترسک» «دشمن معروف مرد خفاشی در کمیک‌های دی.سی را بازی می‌کند»
00:10:26.335 – 00:10:29.922
چي حق اين کار رو به تو ميده ؟ فرق من و تو چيه ؟
00:10:30.089 – 00:10:32.967
*! فرق ما اینه که)من لباس هاکی نمی‌پوشم) «اشاره به مهارت و لباس ضد گلوله مرد خفاشی»
00:10:36.47 – 00:10:38.43
! همه برن عقب
00:10:40.599 – 00:10:43.769
علاقه داره چهره‌اش رو به ما نشون بده
00:10:48.023 – 00:10:50.192
زير اون گريم چي رو مخفي می‌کنه ؟
00:10:57.908 – 00:11:00.578
میشه لطفاً یک دقیقه به ما وقت بدید ؟
00:11:03.205 – 00:11:05.374
! دوباره اون بقيه کي بودن ؟
00:11:05.541 – 00:11:07.126
یک گروه دیگه از آدم‌های کم اهمیت
00:11:08.46 – 00:11:10.212
چندتا از اسکناس‌های نشانه گذاری شده که بهت دادم بین این پول‌هاست
00:11:10.379 – 00:11:12.673
چند هفته‌ست که کاراگاه‌هاي من با پول‌هايي که دادي مواد معامله می‌کنن
00:11:12.84 – 00:11:15.426
،اين بانک هم محل نگهداری پول‌هاي خلافکارها بود ! اين پنجمی‌ـه
00:11:15.593 – 00:11:18.179
ما بیشتر پول‌هاي کثيف‌ـشون رو پيدا کرديم - وقتش رسیده که وارد عمل بشیم -
00:11:18.345 – 00:11:22.141
،بايد به صورت همزمان به همه‌ي بانک‌ها حمله کنیم با نيروهاي ضربت، نیروهای پشتيباني
00:11:22.474 – 00:11:24.143
این یارو " جوکر " چی میشه ؟
00:11:24.31 – 00:11:27.271
یک نفر یا همه‌ی خلافکارها ؟ اون می‌تونه صبر کنه
00:11:27.438 – 00:11:29.873
،وقتي دادستان جديد ناحیه به گوشش برسه مي‌خواد وارد ماجرا بشه
00:11:29.94 – 00:11:32.584
بهش اعتماد داري ؟ - سخت میشه بیرون از ماجرا نگهش داشت -
00:11:32.651 – 00:11:36.113
شنيدم مثل خودت آدم سرسخت و کله شقیه
00:11:49.651 – 00:11:53.113
«ملک خصوصی وین» «ورود ممنوع»
00:12:19.657 – 00:12:22.618
خيلي خوب ميشه وقتي که عمارت " وِين " بازسازي بشه
00:12:22.785 – 00:12:25.596
... شما می‌تونید نخوابیدن توی پنت هاوس رو
00:12:25.663 – 00:12:27.306
! با نخوابیدن در یک عمارت بزرگ جایگزین کنید
00:12:27.373 – 00:12:31.126
هر وقت که خودتون رو بخيه مي‌زنيد حسابی خرابکاری می‌کنید
00:12:31.293 – 00:12:34.296
آره، این‌طوری مجبور میشم از اشتباهاتم درس بگیرم
00:12:34.463 – 00:12:37.883
پس تا الان باید در این کار بسیار وارد شده باشید
00:12:39.593 – 00:12:40.636
... زره من
00:12:40.803 – 00:12:44.39
من وزن زیادی رو حمل می‌کنم بايد... بايد سريع‌تر باشم
00:12:44.556 – 00:12:47.226
اطمینان دارم که آقای فاکس راهی براش پیدا می‌کنن
00:12:47.393 – 00:12:49.895
آیا یک ببر شما رو مجروح کرده ؟ - يه سگ بود -
00:12:50.062 – 00:12:52.606
يه سگ بزرگ بود
00:12:52.773 – 00:12:56.652
،ديشب مقلدهاي بيشتري حضور داشتن آلفرد اسلحه هم داشتن
00:12:56.819 – 00:12:58.737
چرا اون‌ها رو استخدام نمی‌کنید !و آخر هفته رو به مرخصی نمیرید ؟
00:12:58.904 – 00:13:04.28
این دقیقاً توی ذهنم نبود وقتی که گفتم می‌خوام " الهام بخش " مردم باشم
00:13:04.397 – 00:13:05.744
مي‌دونم
00:13:05.911 – 00:13:07.413
ولی شرایط بهتر شده
00:13:07.621 – 00:13:10.082
یک نگاه به دادستان جدید ناحیه بندازید
00:13:10.749 – 00:13:12.751
از نزدیک حواسم بهش هست
00:13:12.918 – 00:13:14.837
باید بدونم که میشه بهش اعتماد کرد یا نه
00:13:15.004 – 00:13:19.049
!آیا شما به خودش علاقه دارید یا حلقه‌ی اجتماعی اطرافش ؟
00:13:22.886 – 00:13:25.564
اینکه ریچل وقتش رو با چه کسی بگذرونه به خودش مربوطه
00:13:27.057 – 00:13:29.41
اطمینان دارم که در زمان مرخصیم کسی رو برام تعقیبم نمی‌فرستید
00:13:29.476 – 00:13:31.562
! اگه يه روزی مرخصي بگيري شايد اين کار رو بکنم
00:13:33.397 – 00:13:35.274
محدودیت‌های خودتون رو بشناسید جناب وین
00:13:35.441 – 00:13:38.569
مرد خفاشی محدودیتی نداره
00:13:38.736 – 00:13:41.78
اما شما داريد، قربان - خب، از پسِ شناختن‌ـشون بر نمیام -
00:13:41.947 – 00:13:44.45
و روزی که به اون‌ها پی ببرید چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
00:13:44.616 – 00:13:47.428
: همه مي‌دونيم که چقدر علاقه داري که بگی " بهت گفته بودم که این‌طور میشه "
00:13:47.494 – 00:13:50.831
،در اون روز جناب وین حتی من هم نمی‌خوام همچین حرفی رو بزنم
00:13:50.998 – 00:13:52.458
! احتمالاً
00:13:59.298 – 00:14:00.966
ببخشيد دير کردم، حُضار
00:14:04.887 – 00:14:07.097
کجا بودي ؟ - نگران بودی که مجبور بشی خودت شروع کنی ؟ -
00:14:07.264 – 00:14:10.267
هاروي "، من اسناد این پرونده رو حفظ هستم "
00:14:10.434 – 00:14:12.536
خب پس منصفانه عمل می‌کنیم
00:14:12.603 – 00:14:14.796
،اگه سر اومد دادرسی رو من بر می‌دارم اگر دُم اومد مال توئه
00:14:14.813 – 00:14:16.999
واقعا ؟ !می‌خوای برای هدایت جلسه سکه بندازی ؟
00:14:17.066 – 00:14:20.586
این سکه‌ی شانس پدرم‌ـه، تا جایی که به خاطر میارم این سکه باعث اولین قرارم با تو بود
00:14:20.652 – 00:14:23.822
اگه من بودم چنین چیزی رو به شانس واگذار نمی‌کردم
00:14:24.156 – 00:14:27.242
،منم واگذار نکردم من شانسم رو خودم می‌سازم
00:14:28.744 – 00:14:32.79
،قيام کنيد جناب قاضي " فريل " ریاست جلسه را بر عهده دارند
00:14:32.956 – 00:14:35.726
خیال می‌کردم دادستان ناحیه فقط با شهردار گلف بازی می‌کنه و از این جور کارا
00:14:35.793 – 00:14:39.655
بازي گلف ساعت 1:30 شروع میشه برای اینکه تا آخر عمر بندازمت زندان خیلی وقت دارم
00:14:39.671 – 00:14:41.315
با توجه به اینکه " کارماین فاکونه " در آرکهام* حضور داره «مخفف:تیمارستان الیزابت آرکهام برای بیماران روانی مجرم»
00:14:41.382 – 00:14:44.885
باید یک نفر برای اداره‌ی اين به اصطلاح خانواده قدم پيش گذاشته باشه
00:14:45.26 – 00:14:47.513
آیا اون مرد امروز در این دادگاه حضور داره ؟
00:14:49.056 – 00:14:52.684
ميشه لطفاً اون رو براي ما شناسايي کنيد ؟ - شما بُرديد دادستان -
00:14:55.02 – 00:14:56.522
! اون شخص من بودم
00:14:58.232 – 00:15:02.027
من یک اظهار نامه همراه با سوگند از شما دارم که اعلام کردید این مرد
00:15:02.194 – 00:15:05.906
سالواتور ماروني "، رئيس جديد " خانواده‌ي خلافکار فالکونه‌ـست
00:15:06.073 – 00:15:10.202
،ماروني؟ اون يه آدم ساده‌ـست من مغز متفکر این سازمان هستم
00:15:11.578 – 00:15:12.146
نظم دادگاه رو رعايت کنيد
00:15:12.158 – 00:15:13.998
اجازه می‌خوام تا با شاهد به عنوان شاهد مُتِخاصِم* رفتار بشه «شاهدی که نسبت به طرف احضار کننده خصومت بورزد» «و از گفتن حقیقت سر باز بزند»
00:15:14.039 – 00:15:16.759
اجازه داده ميشه - متخاصم؟ بهت نشون ميدم تخاصم یعنی چی -
00:15:21.964 – 00:15:24.716
بدنه‌ی فیبر کربنی، کاليبر 28*، ساخت چين «منظور 0/28 اینچ می‌باشد»
00:15:24.883 – 00:15:28.804
اگر می‌خواید مامور دولت رو بکشید آقای مارونی پیشنهاد می‌کنم یک اسلحه‌ی آمریکایی بخرید
00:15:29.721 – 00:15:32.349
ببريدش بيرون - عالیجناب، هنوز کارم تمام نشده -
00:15:36.061 – 00:15:39.356
،هیچ‌وقت نمي‌تونيم اسلحه رو به ماروني ربط بديم پس نمي‌تونيم متهمش کنيم
00:15:39.523 – 00:15:42.317
اما این حقیقت که اون‌ها سعی داشتن تو رو بکشن ! یعنی بهشون نزدیک شدیم
00:15:42.484 – 00:15:45.612
،خوشحالم که این‌قدر راضي هستي ريچل ! در هر حال منم خوبم
00:15:45.779 – 00:15:47.489
بیخیال هاروي، تو دادستان گاتهام هستي
00:15:47.656 – 00:15:50.492
،اگه بهت شليک نشه یعنی کارت رو درست انجام نمیدی
00:15:50.659 – 00:15:51.869
... ولي، مي‌دوني
00:15:52.035 – 00:15:55.372
اگه گفته بودی که از این قضیه نگران شدی می‌تونستیم بقیه روز رو مرخصی بگیریم
00:15:55.539 – 00:15:58.459
نمي‌تونیم چون من رئيس واحد جرائم بزرگ رو به اين‌جا کشوندم
00:15:58.625 – 00:16:03.38
جيم گوردون؟ در واقع اون یه دوسته سعي کن درست رفتار کني
00:16:12.431 – 00:16:15.225
! شنیدم مُشت راست پر قدرتی دارید
00:16:18.52 – 00:16:20.647
باعث تاسفه که " سال " قراره آزاد بشه
00:16:20.814 – 00:16:24.86
آره خب، ولی خوبیِ خلافکارها اینه که ! مرتب بهت شانس مجدد میدن
00:16:30.032 – 00:16:32.367
اسکناس‌های علامت گذاری شده
00:16:32.826 – 00:16:35.12
! برای یه پلیس شهری چیز عجیبیه کسی کمک‌ـتون می‌کنه ؟
00:16:35.579 – 00:16:37.289
... ما با سازمان‌های مختلفی رابطه داریم
00:16:37.456 – 00:16:39.308
کافيه گوردون، مي‌خوام اون مرد رو ببينم
00:16:39.374 – 00:16:42.999
سیاست رسمی اینه که شهروند متخاصمی به نام مرد خفاشی رو به محض رویت دستگیر کنیم
00:16:43.128 – 00:16:45.397
در مورد اون نورافکن بالاي واحد جرائم بزرگ چي دارید که بگید ؟
00:16:45.464 – 00:16:47.883
... اگر مشکلي با تجهيزات ناکارآمد ما داريد
00:16:48.05 – 00:16:51.261
پیشنهاد می‌کنم اون رو با واحد تعمیرات مطرح کنید جناب دادستان
00:16:51.553 – 00:16:54.097
من همه‌ی افرادی که در گاتهام پولشویی می‌کردن رو انداختم پشت میله‌های زندان
00:16:54.264 – 00:16:56.642
اما خلافکارها هنوز دارن پول‌ـشون رو جابجا می‌کنن
00:16:56.808 – 00:17:00.37
فکر می‌کنم شما و دوست‌ـتون از آخرین بازی شهر (برای پولشویی) سر در آوردید
00:17:00.437 – 00:17:03.308
و تلاش می‌کنید از جایی به اون‌ها ضربه بزنید که بیشترین صدمه رو ببینن، یعنی کیف پول‌ـشون
00:17:03.315 – 00:17:04.483
کار جسورانه‌ايه
00:17:05.526 – 00:17:06.968
قراره منم وارد این کار کنید ؟
00:17:07.11 – 00:17:10.489
در این شهر هرچه تعداد افرادی که از یک قضیه خبر دارن کمتر باشه، عملیات امن‌تر انجام میشه
00:17:10.656 – 00:17:12.908
گوردون، خوشم نمیاد که واحد ویژه‌ی خودت رو تشکیل دادی
00:17:13.075 – 00:17:15.994
و اون واحد پر از پلیس‌هاییه که در اداره‌ی امور داخلی در مورد تخلفات‌ـشون تحقیق کردم
00:17:16.161 – 00:17:18.997
اگر با پلیس‌هایی که قبلاً در مورد پرونده‌ی تخلفات‌ـشون تحقیق کردید کار نکنم
00:17:19.164 – 00:17:20.415
بايد تنها کار مي‌کردم
00:17:21.166 – 00:17:23.256
من به وسیله‌ی آرمانگرا بودن دنبال گرفتن امتیازات سیاسی نیستم
00:17:23.268 – 00:17:25.971
من تلاش می‌کنم با چیزهایی که در اختیار دارم بهترین کار ممکن رو انجام بدم
00:17:29.258 – 00:17:33.011
از من می‌خوای با حکم بازرسی و تصرف اموال پنج بانک موافقت کنم
00:17:33.178 – 00:17:35.013
! بدون اینکه به من بگی دنبال چی هستیم
00:17:36.098 – 00:17:38.684
مي‌تونم اسم بانک‌ها رو به شما بدم
00:17:38.85 – 00:17:40.769
خب، براي شروع خوبه
00:17:41.144 – 00:17:43.48
حکم‌هایی که می‌خوای رو بهت میدم ولی اعتمادت رو می‌خوام
00:17:43.647 – 00:17:47.484
مجبور نیستی با من معامله کنی دنت همه می‌دونیم که تو " شَهسوار سفید " گاتهام هستی
00:17:48.735 – 00:17:52.197
آره ولی شنیدم توی واحد جرائم بزرگ ! اسم متفاوتی روی من گذاشتن
00:17:52.781 – 00:17:54.116
چیزی در این مورد نمی‌دونم
00:17:55.242 – 00:17:59.037
" در چین، شرکت " سرمایه گذاری‌های امنیتی لائو مترادف با رشد نوین و پویاست
00:17:59.204 – 00:18:03.5
سرمایه گذاری مشترک یک شرکت چینی با مجموعه وین مانند یک نیروی محرکه‌ی قوی خواهد بود
00:18:03.667 – 00:18:05.586
... خب، آقاي لائو
00:18:05.961 – 00:18:08.714
... من از طرف بقيه‌ي اعضاي هيئت مديره
00:18:09.298 – 00:18:12.217
... و آقای وین اشتیاق خودمون رو به این همکاری اعلام می‌کنم
00:18:17.097 – 00:18:20.726
قربان، متوجه‌ هستم آقاي وين کنجکاو هستن که چطور سپرده‌ي سرمايه‌ گذاری‌ـشون دوباره پر ميشه
00:18:20.892 – 00:18:23.395
ولي، راستش اين خجالت‌آوره
00:18:23.562 – 00:18:26.148
شما به فکر تلاش بیشتر باشید آقای ریس
00:18:26.315 – 00:18:28.609
من هم به فکر بروس وین خواهم بود
00:18:28.775 – 00:18:30.319
ارزیابی انجام شده
00:18:30.485 – 00:18:32.237
نتایج محکم و قوی هستن
00:18:32.404 – 00:18:33.947
دوباره انجام‌ـشون بده
00:18:34.114 – 00:18:37.2
ما که نمی‌خوایم صندوق سرمایه گذاری‌ـمون خالی بشه، درسته ؟
00:18:39.911 – 00:18:41.538
یک شب طولانی دیگه داشتید ؟
00:18:41.705 – 00:18:44.866
این سرمايه‌گذاري مشترک ایده‌ی شما بود و مشاورها هم عاشقش شدن
00:18:45.334 – 00:18:46.685
ولي من متقاعد نشدم
00:18:46.752 – 00:18:50.522
شرکت لائو به طور منظم و یکنواخت ساليانه هشت درصد رشد داشته
00:18:50.589 – 00:18:53.108
جریان و منبع درآمدشون باید ثبت نشده باشه
00:18:53.175 – 00:18:54.693
! شايد حتي غيرقانوني باشه
00:18:54.76 – 00:18:56.628
باشه، قرارداد رو لغو کن
00:18:57.763 – 00:18:58.93
شما از قبل می‌دونستید
00:18:59.64 – 00:19:02.184
فقط نیاز داشتم یک نگاه نزدیک‌تر به دفاتر مالی‌ـشون بندازم
00:19:02.351 – 00:19:04.394
کار ديگه‌اي با من نداريد ؟
00:19:04.853 – 00:19:06.396
يک لباس جديد لازم دارم
00:19:06.563 – 00:19:09.166
آره، کت سه دکمه‌ای تقریباً مال ! دهه نود میلادیِ آقاي وين
00:19:09.232 – 00:19:12.361
من در مورد مُد صحبت نمی‌کنم آقای فاکس منظور من عملکرد لباس‌ـه
00:19:13.403 – 00:19:15.113
شما می‌خواید بتونید سرتون رو بچرخونید
00:19:15.28 – 00:19:17.366
مطمئناً باعث میشه موقع رانندگی ! اطرافم رو راحت‌تر ببینم
00:19:17.824 – 00:19:19.368
ببينم چيکار مي‌تونم بکنم
00:19:24.122 – 00:19:26.083
سه هفته طول کشيد تا تونستم اين‌جا ميز رزرو کنم
00:19:26.249 – 00:19:28.377
مجبور شدم بهشون بگم که کارمند دولت هستم
00:19:28.543 – 00:19:29.199
واقعاً ؟
00:19:29.211 – 00:19:31.313
بازرس بهداشت از اینکه مو رو از ماست ! بیرون بکشه نمی‌ترسه
00:19:31.38 – 00:19:33.59
ريچل، چه جالب
00:19:33.757 – 00:19:36.259
آره بروس، چه جالب
00:19:36.593 – 00:19:38.762
ريچل، اين ناتاشا ـست ناتاشا، اين ريچل‌ـه
00:19:38.929 – 00:19:44.309
... ناتاشا، شما همون هنرپیشه - هنرپیشه‌ی اول باله‌ي مسکو -
00:19:44.476 – 00:19:47.913
هاروي قراره هفته‌ي ديگه منو ببره - واقعاً؟ پس به باله علاقه داريد؟ -
00:19:48.146 – 00:19:50.515
بروس، ايشون هاروي دنت هستن
00:19:50.649 – 00:19:54.403
،بروس وين معروف ريچل همه چيز رو در مورد شما به من گفته
00:19:54.569 – 00:19:55.999
! واقعاً امیدوارم همه چیز رو نگفته باشه
00:19:56.113 – 00:19:59.549
خب، بذاريد دو تا ميز رو کنار هم بذاريم - مطمئن نيستم که اجازه این کار رو به ما بدن -
00:19:59.616 – 00:20:02.661
! بايد اجازه بدن، من صاحب اين‌جا هستم
00:20:03.12 – 00:20:06.181
چطور ممکنه بخواید بچه‌هاتون رو توی همچین شهری بزرگ کنید
00:20:06.248 – 00:20:08.293
من اين‌جا بزرگ شدم و سالم بیرون اومدم
00:20:08.305 – 00:20:09.96
آیا عمارت وین داخل محدوده‌ی شهره ؟
00:20:10.127 – 00:20:11.629
هست ...؟
00:20:11.795 – 00:20:13.338
پرچین‌هاش؟ قطعاً هست
00:20:13.505 – 00:20:17.968
به عنوان دادستان جدیدِ شهرِ ما باید حوزه‌ی قضایی خودتون رو بشناسید
00:20:18.135 – 00:20:22.197
دارم در مورد شهری حرف می‌زنم که یک مبارز نقابدار رو ستایش می‌کنه
00:20:22.264 – 00:20:25.642
باعث افتخار شهر گاتهام هست که یک شهروند عادی برای چیزی که درسته ایستادگی می‌کنه
00:20:25.809 – 00:20:28.161
،گاتهام به قهرمان‌هايي مثل شما نياز داره ... مقام‌هاي منتخب
00:20:28.228 – 00:20:31.523
نه مردي که خودش رو بالاتر از قانون مي‌دونه - دقيقاً، اصلاً کي مرد خفاشی رو انتخاب کرده ؟ -
00:20:31.69 – 00:20:35.527
ما انتخابش کردیم، همه‌ی ما که عقب ایستادیم تا یک عده کثافت کنترل شهر رو به دست بگیرن
00:20:35.694 – 00:20:37.446
اما این یعنی " مردم سالاری "، هاروی
00:20:37.612 – 00:20:39.472
... وقتی دشمنان‌ـشون پشت دروازه‌های شهر بودن
00:20:39.531 – 00:20:43.243
رومی‌ها، مردم سالاری رو به حالت تعلیق در آوردن و یک مرد رو برای دفاع از شهر انتخاب کردن
00:20:43.41 – 00:20:45.996
این کار به عنوان یک افتخار در نظر گرفته نشد بلکه یک خدمت عمومی در نظر گرفته شد
00:20:46.163 – 00:20:50.292
هاروي، آخرين مردي که اون‌ها براي حفاظت از جمهوری انتخاب کردن، " سزار " بود
00:20:50.459 – 00:20:53.879
که هرگز قدرتش رو تحویل نداد - باشه -
00:20:54.045 – 00:20:55.38
یا به عنوان یک قهرمان می‌میری
00:20:55.547 – 00:20:58.592
یا اون‌قدر زندگی می‌کنی که ببینی خودت هم به یک جنایتکار تبدیل شدی
00:20:58.759 – 00:21:02.262
ببينيد، این مرد خفاشی هر کسي که هست نمي‌خواد اين کار رو تا آخر عمرش ادامه بده
00:21:02.429 – 00:21:05.682
چطور مي‌تونه؟ مرد خفاشی دنبال يک نفر می‌گرده که شِنلش رو بهش بده
00:21:05.849 – 00:21:08.143
يک نفر مثل شما، آقاي دنت ؟
00:21:08.602 – 00:21:11.062
شايد، اگه قصدش رو داشته باشم
00:21:11.229 – 00:21:16.485
!چی میشه اگه هاروي دنت همون مبارز نقاب‌دار باشه ؟
00:21:18.737 – 00:21:21.907
اگه هرشب مخفیانه می‌رفتم بیرون ! تا حالا يه نفر متوجه شده بود
00:21:24.284 – 00:21:28.413
من متقاعد شدم دنت، می‌خوام برات یه برنامه‌ی جمع آوری کمک‌های مالی برگزار کنم
00:21:28.58 – 00:21:31.416
نظر لطفته بروس ولی برای انتخابات بعدی سه سال وقت دارم
00:21:31.583 – 00:21:33.502
نه، متوجه نشدی
00:21:33.668 – 00:21:36.463
یه برنامه جمع آوری کمک‌های مالی به همراه دوستانم
00:21:37.088 – 00:21:39.257
اون‌وقت ديگه به يک سنت هم نیاز نداري
00:21:53.939 – 00:21:56.066
اين ديگه چه کوفتيه ؟
00:21:57.4 – 00:22:00.529
همون‌طور که همه‌ی شما اطلاع دارید يکي از سپرده‌هاي ما دزديده شده
00:22:00.695 – 00:22:04.174
! يک مبلغ نسبتاً کم، شصت و هشت ميليون دلار
00:22:04.241 – 00:22:06.985
کي اون‌قدر احمقه که از ما دزدي کنه ؟
00:22:07.118 – 00:22:10.664
،یه روانیِ بی‌ارزش که یه کت و شلوار بنفش ارزون می‌پوشه و گریم می‌کنه
00:22:10.831 – 00:22:12.791
،مشکل ما اون نيست اون هیچ‌کس نیست
00:22:12.958 – 00:22:16.336
مشکل اينه که پول ما داره توسط پليس رديابي ميشه
00:22:16.503 – 00:22:19.005
به لطف منابع مورد اعتماد آقای مارونی
00:22:19.172 – 00:22:22.968
پی بردیم که قطعاً پليس با اسکناس‌هاي علامت گذاری شده بانک‌هاي ما رو شناسايي کرده
00:22:23.134 – 00:22:25.637
و برنامه داره که امروز دارایی شما رو مصادره کنه
00:22:25.804 – 00:22:29.808
و با نظر به اینکه دادستانِ مشتاقِ جدید همه‌ی رُقبای من رو از دور خارج کرده
00:22:30.433 – 00:22:33.937
من تنها گزینه‌ی شما هستم - خب، پیشنهادت چیه ؟ -
00:22:34.104 – 00:22:37.774
انتقال کُل سپرده‌ها به يک مکان اَمن، نه يک بانک
00:22:37.941 – 00:22:39.901
خب، کجا ؟ - هیچ‌کس به جز من نباید بدونه -
00:22:40.652 – 00:22:43.405
اگر زمانی پلیس اهرم فشاری روی یکی از شما داشته باشه
00:22:43.572 – 00:22:45.365
پول‌های همه‌ی شما به خطر میوفته
00:22:45.532 – 00:22:47.659
چی جلوی اون‌ها رو می‌گیره که دست‌ـشون به تو نرسه ؟
00:22:47.826 – 00:22:50.912
،من به " هنگ‌کنگ " ميرم بسیار دورتر از حوزه‌ي قضایي دنت
00:22:51.288 – 00:22:54.165
*و چینی‌ها هم اتباع‌ـشون رو تحویل نمیدن «این دو کشور قرارداد مبادله‌ی مجرمین را ندارند»
00:22:54.332 – 00:22:55.959
چقدر ديگه مي‌توني پول‌ها رو انتقال بدی ؟
00:22:56.251 – 00:22:57.335
قبلاً این کار رو کردم
00:22:59.713 – 00:23:02.34
به دلایل واضحی، نمی‌تونستم منتظر اجازه‌ی شما بمونم
00:23:02.966 – 00:23:06.636
اطمینان داشته باشید که جای پول شما اَمن‌ـه
00:23:18.902 – 00:23:21.394
بعدش من فکر می‌کردم که(فقط) لطیفه‌های خودم ! بد و بی‌مزه هستن
00:23:21.401 – 00:23:24.587
یه دلیل بهم بده که چرا نباید همین الان ! به یکی از افرادم بگم مغزت رو بترکونه
00:23:24.654 – 00:23:26.599
نظرت در مورد یه شعبده‌بازي چیه ؟
00:23:29.284 – 00:23:31.62
قراره اين مداد رو ناپديد کنم
00:23:33.914 – 00:23:35.04
! بفرمائيد
00:23:35.206 – 00:23:36.708
... اون مداد
00:23:36.875 – 00:23:39.169
! ناپديد شد
00:23:39.544 – 00:23:41.88
و در ضمن، اين کت و شلوار ارزون نبود
00:23:42.047 – 00:23:44.883
! شما که باید بدونید، آخه خودتون پولش رو دادید - بشین -
00:23:45.967 – 00:23:49.012
می‌خوام پیشنهادش رو بشنوم
00:23:51.723 – 00:23:54.225
بیاید ساعت‌ها رو یک سال به عقب برگردونیم
00:23:54.559 – 00:24:00.231
اين پليس‌ها و حقوقدان‌ها جرات قرار گرفتن سر راه هیچ‌کدوم از شما رو نداشتن
00:24:01.399 – 00:24:03.526
منظورم اينه که، چه اتفاقی افتاد ؟
00:24:03.693 – 00:24:07.489
!تخم‌هاتون یهویی از جا کنده شدن ؟
00:24:07.656 – 00:24:09.699
... مي‌دونين، کسی مثل من
00:24:10.158 – 00:24:12.911
يه عوضی - زدی توی خال -
00:24:13.078 – 00:24:16.206
... کسی مثل من ببينيد، گوش کنيد
00:24:16.748 – 00:24:21.044
... من می‌دونم که چرا شما تصمیم گرفتید جلسات کوچیک
00:24:21.211 – 00:24:24.222
گروه درمانی‌ـتون* رو توی روشنایی روز برگزار کنید «مثل گرو‌ه‌های ترک اعتیاد»
00:24:24.422 – 00:24:27.217
مي‌دونم چرا مي‌ترسيد که شب‌ها بيرون بريد
00:24:29.427 – 00:24:31.096
" مرد خفاشی "
00:24:31.262 – 00:24:36.518
ببینید، مرد خفاشی ذات اصلی شما رو ! به گاتهام نشون داد ، متاسفانه
00:24:36.685 – 00:24:40.188
دنت فقط آغاز ماجراست
00:24:40.772 – 00:24:45.527
و با توجه به این به اصطلاح نقشه‌ای که اون تلویزیون نشون داد
00:24:45.986 – 00:24:47.862
محدوده‌ی قضایی مرد خفاشی هیچ مرزی نداره
00:24:48.029 – 00:24:50.715
اون پیداش می‌کنه و مجبورش می‌کنه جیغ بزنه و همه چیز رو فاش کنه
00:24:50.782 – 00:24:53.885
من وقتی آدم فروش‌ها رو ببینم، اون‌ها رو می‌شناسم
00:24:53.952 – 00:24:55.62
... و
00:24:56.371 – 00:24:57.872
چه پیشنهادی داری ؟
00:24:58.039 – 00:25:00.858
! ساده‌ـست، ما مرد خفاشی رو مي‌کشيم
00:25:01.793 – 00:25:04.754
،اگه اين قدر ساده‌ـست چرا خودت تا حالا انجامش ندادي ؟
00:25:04.921 – 00:25:07.632
اگر توی کاری خوب هستی، هرگز رایگان انجامش نده
00:25:08.299 – 00:25:09.592
چقدر مي‌خواي ؟
00:25:10.701 – 00:25:12.303
نصف
00:25:14.514 – 00:25:17.267
تو ديوونه‌اي - نه، نيستم -
00:25:17.434 – 00:25:19.561
نه، نيستم
00:25:21.146 – 00:25:24.566
... اگر الان به اين موضوع رسيدگي نکنيم
00:25:24.733 – 00:25:26.359
... به زودي
00:25:26.568 – 00:25:31.489
این " گمبول کوچولو " که این‌جاست دیگه نمی‌تونه برای مامان بزرگش یه سکه هم بفرسته
00:25:32.157 – 00:25:33.616
! دلقک‌ بازي ديگه بسه
00:25:33.783 – 00:25:35.005
آه...آه...آه
00:25:35.011 – 00:25:39.456
! بذارید... خیلی قضیه رو جدی نکنیم
00:25:39.622 – 00:25:42.125
فکر کردي مي‌توني از ما دزدي کني و همین‌طوری بذاری بری ؟
00:25:42.292 – 00:25:43.893
آره - همين جا رسماً اعلام مي‌کنم -
00:25:44.002 – 00:25:46.296
پانصد هزار دلار برای مُرده‌ی این دلقک
00:25:46.463 – 00:25:49.907
،یک میلیون دلار هم برای زنده‌اش که خودم قبل از کشتن بهش یه درس خوب بدم
00:25:50.8 – 00:25:51.806
باشه، پس گوش کنید
00:25:51.853 – 00:25:57.307
چرا وقتي خواستيد مسائل رو يه کمی جدي‌تر بگيريد با من يه تماس نمي‌گيريد ؟
00:25:57.474 – 00:25:59.35
اين کارتِ منه
00:26:19.454 – 00:26:21.931
به سختی میشه بهت دسترسی پیدا کرد
00:26:24.834 – 00:26:27.128
لائو در راه هنگ کنگ‌ـه
00:26:28.421 – 00:26:31.397
اگر درخواست کرده بودی می‌تونستم گذرنامه‌اش رو ضبط کنم، گفتم که من رو در جریان بذار
00:26:31.424 – 00:26:34.194
تنها چیزی که توی گاوصندوق باقی گذاشته بودن اسکناس‌های علامت گذاری شده بود
00:26:34.26 – 00:26:37.655
،مي‌دونستن ما داريم ميايم ... همین که دفتر تو وارد ماجرا شد
00:26:37.722 – 00:26:38.723
دفتر من ؟
00:26:38.89 – 00:26:42.602
"اون پایین با کثافت‌هایی مثل "ورتز" و "راميرز ... همکار هستی بعد میگی
00:26:42.769 – 00:26:45.897
آره گوردون، پرونده‌ی همکارات زیر دست من بوده
00:26:46.064 – 00:26:50.61
سعی نکن این حقیقت رو نادیده بگیری که به وضوح مشخصه مارونی توی دفترت آدم داره، دنت
00:26:53.404 – 00:26:55.365
بايد لائو رو برگردونيم
00:26:55.532 – 00:26:59.494
اما چینی‌ها به هیچ عنوان مُتهمین رو استرداد نمی‌کنن
00:26:59.828 – 00:27:02.539
اگر برات بیارمش، می‌تونی مجبورش کنی حرف بزنه ؟
00:27:02.705 – 00:27:03.915
کاری می‌کنم که آواز بخونه
00:27:04.082 – 00:27:06.835
قراره بریم دنبال پس اندازی که خلافکارها یک عمر برای جمع کردنش کار کردن
00:27:07.001 – 00:27:08.253
! اوضاع بهم میریزه
00:27:08.419 – 00:27:10.713
،وقتي اين کار رو انتخاب کردم خطراتش رو مي‌دونستم، ستوان
00:27:10.88 – 00:27:12.823
حالا چطور مي‌خواي اون رو برگردوني ...؟
00:27:15.009 – 00:27:16.427
همیشه همین کار رو می‌کنه
00:27:16.594 – 00:27:20.198
دوستان چینی‌ـمون قبل از اینکه بتونم بهشون بگم معامله فسخ شده، شهر رو ترک کردن
00:27:20.265 – 00:27:23.768
! خب، مطمئنم هميشه دلت مي‌خواسته بری هنگ‌کنگ
00:27:23.935 – 00:27:26.104
مگه تماس گرفتن چه مشکلي داره ؟
00:27:26.271 – 00:27:29.899
به نظرم آقای لائو سزاوارِ احترام بیشتری‌ـه
00:27:31.109 – 00:27:35.905
برای پرش از ارتفاع بلند، به اکسیژن و تثبیت کننده* نیاز دارید «وسیله‌ای جهت حفظ حرکت در مسیر مشخص شده»
00:27:36.072 – 00:27:39.701
... باید بگم، در مقابل درخواست‌های معمولِ شما
00:27:39.868 – 00:27:42.453
بیرون پریدن از هواپیما، درخواست خیلی ساده‌ایه
00:27:43.079 – 00:27:45.206
برگشتن به هواپیما چطور ؟
00:27:45.373 – 00:27:49.21
يک آژانس مسافرتي خوب رو پيشنهاد مي‌کنم - بدون اينکه فرود بياد -
00:27:50.378 – 00:27:53.131
! حالا این شد یه چیزی آقای وین
00:27:53.673 – 00:27:56.301
سازمان " سی.آی.اِی " در دهه‌ي 60 میلادی
00:27:56.467 – 00:27:59.804
برای بیرون آوردن افرادش از نقاط حساس " برنامه‌ای داشت به اسم " قلاب آسمانی
00:27:59.971 – 00:28:02.64
مي‌تونيم بعداً یه نگاهی بهش بندازیم - باشه -
00:28:02.807 – 00:28:04.475
... باشه، حالا
00:28:05.977 – 00:28:10.992
ورقه‌های کِولار* سخت کاری شده روی رشته‌های سه لایه‌ی پوشش داده شده با تیتانیوم برای انعطاف پذیری «نوعی ماده سبک و قوی که در ساخت جلیقه ضد گلوله کاربرد دارد»
00:28:11.149 – 00:28:13.985
با اين سبک‌تر، سريع‌تر و چابک‌تر خواهید شد
00:28:17.488 – 00:28:19.657
! احتمالاً باید اول دستورالعملش رو بخونيد
00:28:19.824 – 00:28:21.826
آره - يک مسئله هم وجود داره -
00:28:21.993 – 00:28:25.596
جدا بودن ورقه‌ها باعث ميشه که شما در برابر چاقو و گلوله آسيب‌پذيرتر باشيد
00:28:25.663 – 00:28:28.625
ما که قصد نداریم کارها رو به آسونی انجام بدیم، درسته ؟
00:28:28.791 – 00:28:30.835
مقاومتش در برابر سگ‌ها چطوره ؟
00:28:31.002 – 00:28:33.929
! *"در مورد "روتوایلر"* صحبت می‌کنید یا "چی‌واوا «روتوایلر:سگی خطرناک و یکی از بهترین سگ‌های نگهبان دنیا» «چی‌واوا:کوچک‌ترین نژاد سگ دنیا با وزن تقریبی دو کیلو گرم»
00:28:34.339 – 00:28:36.841
! در مقابل گربه‌ها که خوب عمل می‌کنه
00:28:37.008 – 00:28:39.135
یک نفر رو توی آریزونا پیدا کردم
00:28:39.302 – 00:28:43.573
یک مرد خیلی خوب که گفت می‌تونه ظرف یک هفته آماده‌ی حرکت باشه و پول رو هم نقد می‌گیره
00:28:43.64 – 00:28:46.576
خدمه‌ي پرواز کی هستن ؟ - قاچاقچي‌هاي اهل کره‌ي جنوبي -
00:28:46.643 – 00:28:48.993
اون‌ها خارج از دید رادارها تا " پیونگ یانگ " پرواز می‌کنن
00:28:49.02 – 00:28:51.773
برای بهانه‌ی نبودنم فکری کردي ؟ - اوه، بله -
00:28:53.332 – 00:28:55.466
«: نوشته‌ی روی دیوار» «نمايش (باله) لغو شد »
00:29:00.997 – 00:29:04.877
«: نوشته‌ی روزنامه» «قایق عشق: میلیاردر(بروس وین) به همراه» «تمام اعضای گروه باله‌ی روسی گریخت»
00:29:10.541 – 00:29:13.169
به نظرم اين هواپيماي شماست، قربان
00:29:17.382 – 00:29:20.885
،خسته به نظر مياي آلفرد بدون من مشکلی برات پیش نمیاد ؟
00:29:22.553 – 00:29:26.557
: نه اگر بتونید بهم بگید به زبان روسی چطور بگم ! از کرم ضد آفتاب خودت استفاده کن
00:29:37.193 – 00:29:41.13
،گمبول، چند نفر این‌جا هستن و باهات کار دارن ميگن " جوکر " رو کشتن
00:29:41.197 – 00:29:43.232
جنازه‌اش رو آوردن ؟
00:29:59.424 – 00:30:02.126
خب، مُرده این پانصد هزارتا می‌ارزه
00:30:03.886 – 00:30:05.68
!زنده‌اش چقدر می‌ارزه ؟
00:30:08.891 – 00:30:12.061
می‌خوای بدونی این زخم‌ها چطور روی صورتم افتادن ؟
00:30:13.98 – 00:30:16.983
... پدرم
00:30:17.15 – 00:30:18.609
... یه دائم الخمر
00:30:18.776 – 00:30:20.028
و یه آدم خیلی شرور بود
00:30:20.862 – 00:30:25.033
اون یه شب، بیشتر از همیشه دیوونه شده بود
00:30:25.45 – 00:30:28.244
مامانم برای دفاع از خودش چاقوی آشپزخونه رو برداشت
00:30:28.411 – 00:30:29.954
پدرم از این کار خوشش نیومد
00:30:30.121 – 00:30:33.583
حتي يه ذره
00:30:33.75 – 00:30:36.294
... پس، درست جلوی چشم‌های من
00:30:36.461 – 00:30:41.049
پدرم در حالی که می‌خندید چاقو رو از مادرم گرفت
00:30:41.215 – 00:30:44.302
: بعد رو کرد به من و گفت
00:30:44.469 – 00:30:48.139
چرا این‌قدر جدی ؟
00:30:48.389 – 00:30:49.974
بعد با چاقو اومد به سمت من
00:30:50.641 – 00:30:52.56
چرا این‌قدر جدی ؟
00:30:54.812 – 00:30:57.69
(لبه‌ی تیز چاقو رو گذاشت توی دهنم (و گفت
00:30:58.024 – 00:31:01.944
" بذار یه لبخند روی این چهره بذارم " «این نوع زخم در واقع به "لبخند گلاسکو" شهرت دارد» «عملی که توسط باندهای تبهکار اسکاتلندی برای» «شکنجه دشمنانشان در دهه 1920 ابداع گردید»
00:31:03.154 – 00:31:05.365
... و
00:31:07.742 – 00:31:09.285
چرا این‌قدر جدی ؟
00:31:14.332 – 00:31:15.833
... حالا
00:31:16 – 00:31:18.252
... عمليات ما کوچيک‌ـه
00:31:18.419 – 00:31:21.339
... اما پتانسیل بسیار زیادی
00:31:21.506 – 00:31:24.05
برای ترفیع از طریق خشونت داره
00:31:24.217 – 00:31:27.528
خب، کدوم يکی از شما آقايان محترم علاقه داره که به گروه ما بِپیونده ؟
00:31:27.595 – 00:31:30.516
اوه... در حال حاضر فقط یک جای خالی داریم
00:31:30.583 – 00:31:34.852
پس قراره یک آزمون استعداد یابی داشته باشیم
00:31:39.44 – 00:31:41.442
سریع انجامش بدید
00:31:50.868 – 00:31:52.286
به هنگ‌کنگ خوش آمديد آقاي فاکس
00:31:52.453 – 00:31:55.164
آقای لائو متاسف هستن که نتونستن شخصاً برای استقبال از شما حضور داشته باشن
00:31:55.331 – 00:31:57.25
درک می‌کنم
00:32:07.051 – 00:32:10.638
به دلايل امنيتي، بايد از شما خواهش کنم که تلفن همراه‌ـتون رو تحويل بديد
00:32:10.805 – 00:32:12.39
البته
00:32:15.143 – 00:32:18.855
باید به دلیل ترک گاتهام در وسط مذاکرات‌ـمون عذرخواهی کنم
00:32:19.021 – 00:32:22.567
يک سوءتفاهم با پليس گاتهام به وجود اومده بود
00:32:22.733 – 00:32:25.278
نمي‌تونستم بذارم اون سوء تفاهم شرکت من رو تهديد کنه - البته -
00:32:25.445 – 00:32:28.614
تاجری در حد و اندازه‌ی شما این مسائل رو درک می‌کنه
00:32:28.781 – 00:32:32.743
و با حضور شما در این‌جا حالا می‌تونیم به مذاکرات‌ـمون ادامه بدیم
00:32:32.91 – 00:32:36.664
از شما سپاس‌گزارم که به این خوبی ... از من استقبال کردید آقای لائو ولی
00:32:38.207 – 00:32:40.042
! ما اجازه‌ي استفاده از تلفن همراه رو در اين‌جا نميديم
00:32:40.209 – 00:32:42.92
متاسفم، يادم نبود که این همراهم هست
00:32:43.087 – 00:32:47.717
نه، در حقيقت من به این‌جا اومدم تا به شما بگم همکاري ما بايد فعلاً متوقف بشه
00:32:48.259 – 00:32:51.445
متوجه هستید که نمی‌تونیم همکاری کنیم ... چون ممکنه شرکت ما هم درگیر بشه
00:32:52.472 – 00:32:54.532
در هر چیزی که شما بهش متهم هستید
00:32:54.599 – 00:32:57.285
مطمئن هستم تاجری در حد و اندازه‌ی شما ! این مسائل رو درک می‌کنه
00:32:57.351 – 00:33:01.372
آقاي فاکس، فکر کنم يک تماس تلفني ساده هم (برای گفتن این حرف‌ها)کفايت مي‌کرد
00:33:01.439 – 00:33:04.917
آقاي وين نمي‌خواستن شما فکر کنيد که دارن عمداً وقت شما رو هدر میدن
00:33:04.984 – 00:33:06.611
! فعلاً که به صورت اتفاقی وقتم رو هدر دادن
00:33:07.612 – 00:33:11.782
،خيلي خوبه آقاي لائو به صورت اتفاقی " خيلي خوبه "
00:33:12.575 – 00:33:13.91
! قربان
00:33:32.136 – 00:33:34.138
از داخل واگن برقی، دید بهتری هست
00:33:34.305 – 00:33:36.34
از داخل ساختمان " اِل.اِس.آی "* دید چطوره ؟ «مخفف: سرمایه گذاری‌های امنیتی لائو»
00:33:36.432 – 00:33:37.975
خیلی محصوره
00:33:38.142 – 00:33:40.244
لائو جای خوب و محکمی نگهداری میشه
00:33:40.311 – 00:33:42.33
اين چيه ؟ - بخش " تحقيق و توسعه " روش کار کرده -
00:33:42.396 – 00:33:44.165
امواج فرکانس بالا رو درمحیط پیرامون پخش می‌کنه
00:33:44.232 – 00:33:47.468
و پاسخ‌های زمانی *رو برای نقشه‌برداری از محیط ثبت می‌کنه «مدت زمان رفت و برگشت مجدد یک پالس»
00:33:47.568 – 00:33:50.154
... سونار( فاصله‌یاب صوتی)*، درست مثل «علاوه بر ردیابی، این روش معمولاً به منظور ناوبری و ارتباط» «با دیگر یگان‌های شناور و زیرآبی نیز استفاده می‌شود»
00:33:50.321 – 00:33:52.69
زيردريايي آقاي وين، مثل يک زيردريايي
00:33:52.99 – 00:33:54.825
اون يکي دستگاه چي ؟ - در محل قرار گرفته -
00:33:55.743 – 00:33:56.786
... آقاي وين
00:33:57.995 – 00:33:59.288
! موفق باشيد
00:35:38.435 – 00:35:39.763
پليس‌ها کدوم گوري هستن ؟
00:35:39.835 – 00:35:40.663
توی راه هستن
00:35:40.664 – 00:35:43.4
پس من براي چه کوفتی به اون‌ها پول ميدم ؟
00:37:43.199 – 00:37:44.927
«: لطفاً تحویل داده شود به» «ستوان گوردون»
00:37:49.226 – 00:37:52.598
،ببينید، پول‌ها رو به ما تحویل بدید اون موقع از معامله(برای تخفیف مجازات) صحبت می‌کنیم
00:37:52.605 – 00:37:55.99
اون پول‌ها تنها دليلي هستن که هنوز زنده‌ام
00:37:56.066 – 00:38:00.296
منظورتون اینه که وقتی اون‌ها بفهمن به ما کمک کردید شما رو میکُشن ؟
00:38:00.362 – 00:38:02.172
آیا داريد موکل من رو تهديد مي‌کنيد ؟ - نه -
00:38:02.239 – 00:38:06.652
فقط داشتم فرض می‌کردم که موکل شما در این تحقیقات با ما همکاری می‌کنن
00:38:08.078 – 00:38:09.947
! همون‌طور که بقیه هم چنین فرضی خواهند کرد
00:38:11.081 – 00:38:14.418
نه ...؟ باشه
00:38:14.877 – 00:38:17.98
از وقت‌ـتون توی شهر لذت ببرید آقای لائو
00:38:18.047 – 00:38:19.548
! صبر کنید
00:38:19.757 – 00:38:21.759
من اون پول‌ها رو به شما نمیدم
00:38:21.926 – 00:38:24.929
،اما (اطلاعات) مشتري‌هام رو به شما ميدم همه‌‌ی اون‌ها
00:38:25.221 – 00:38:27.431
شما یک حسابدار مشهور و ستودنی بودید
00:38:27.598 – 00:38:31.535
چه چیزی ممکنه در مورد همه‌ی اون‌ها داشته باشید که ما بتونیم متهم‌ـشون کنیم ؟
00:38:31.602 – 00:38:35.539
،من توی محاسبات خوب هستم تمام سرمایه‌گذاری‌های اون‌ها رو من اداره می‌کردم
00:38:35.606 – 00:38:37.391
یک سری سرمایه‌گذاری‌های بزرگ
00:38:38.567 – 00:38:39.902
! گرفتیمش
00:38:40.319 – 00:38:42.154
(يک دقيقه (صبر کنيد
00:38:42.947 – 00:38:45.818
قانون " ریکو " : اگر پول‌هاشون رو(در یک سرمایه‌گذاری) شریک شده باشن
00:38:45.847 – 00:38:47.798
می‌تونیم همه‌ی اون‌ها رو به جرم (شرکت) در یک دسیسه‌ی کیفری متهم کنیم
00:38:47.815 – 00:38:48.993
به چه چیزی اون‌ها رو متهم کنیم ؟
00:38:49.119 – 00:38:51.997
در یک پرونده‌ی ریکو، اگر بتونی یکی از افراد رو به جنایتی متهم کنی
00:38:52.164 – 00:38:54.95
می‌تونی بقیه رو هم(به همون جرم) متهم کنی، عاليه
00:38:56.126 – 00:38:58.045
آقاي لائو
00:38:59.046 – 00:39:03.15
چه جزئياتي در مورد این صندوق سرمايه‌گذاري مشترک داريد ؟
00:39:03.217 – 00:39:04.944
دفاتر حسابرسي ...؟ - ... مصونیت، محفاظت -
00:39:05.01 – 00:39:08.472
و یک هواپیمای چارتر برای برگشت به هنگ کنگ - بعد از شهادت در یک دادگاه عمومی براتون مهیا میشه -
00:39:08.639 – 00:39:10.975
فقط کنجکاوم بدونم وقتی که همه‌ي مشتري‌هاي شما زنداني بشن
00:39:11.308 – 00:39:13.519
چه اتفاقی برای اون همه پول میوفته ؟
00:39:13.686 – 00:39:16.814
همون طور که گفتم، من توی محاسبات خوب هستم
00:39:16.981 – 00:39:21.652
اون نباید به زندان شهر بره، همین‌جا داخل بازداشتگاه نگهش می‌دارم
00:39:21.819 – 00:39:24.363
!اين‌جا چيه گوردون، دژ مُستحکم‌ـت ؟
00:39:24.655 – 00:39:27.324
تو به کارکنان زندان شهر اعتماد داری ؟
00:39:27.491 – 00:39:29.326
! من به کارکنان این‌جا اعتماد ندارم
00:39:31.078 – 00:39:32.58
! لائو همین‌جا مي‌مونه
00:39:33.038 – 00:39:37.585
من در مورد برنامه‌ی سفر آقای لائو اطلاعی ندارم اما مطمئناً از برگشتنش خوشحالم «نوشته روی تصویر: دادستان ناحیه، هاروی دنت»
00:39:37.751 – 00:39:40.212
: این خبر رو همه جا پخش کنید ما دلقک رو استخدام می‌کنیم
00:39:43.007 – 00:39:46.844
،اون حق داشت ما بايد مشکل اصلي رو حل کنيم
00:39:47.344 – 00:39:48.47
" مرد خفاشی "
00:39:53.017 – 00:39:55.737
من هیچ گونه اطلاعی در مورد مشارکت مرد خفاشی در این عملیات ندارم
00:39:55.777 – 00:39:56.937
! رفیق‌ـمون توی تلویزیون خوب به نظر میرسه
00:39:57.438 – 00:40:00.19
مطمئنی که می‌خوای من رو جلوی دوستانم خجالت زده کنی ؟
00:40:00.357 – 00:40:04.028
نگران نباش، اون‌ها هم ميان
00:40:10.868 – 00:40:12.703
،سفر خوبي داشته باشي ! پاييز سال آینده مي‌بينمت
00:40:12.87 – 00:40:14.83
هفتصد و دوازده مورد اخاذی
00:40:14.872 – 00:40:17.291
هشتصد و چهل و نُه مورد زورگیری
00:40:17.458 – 00:40:23.005
،دویست و چهل و شش مورد کلاهبرداری هشتاد و هفت مورد اتهام به قتل
00:40:23.923 – 00:40:27.051
پانصد و بیست و هفت مورد جلوگیری از اجرای قانون
00:40:27.468 – 00:40:28.844
متهمان در دفاع از خودشون چی داره که بگن ؟
00:40:36.018 – 00:40:37.061
نظم دادگاه رو رعايت کنيد
00:40:37.227 – 00:40:39.83
پانصد و چهل و نُه مجرم رو یک جا محاکمه کردید
00:40:39.897 – 00:40:42.499
چطور تونستید " قاضی سُریلو " رو قانع کنید که این نمایش مُضحک رو اجرا کنه ؟
00:40:42.566 – 00:40:46.795
،اون هم مثل من برای اجرای عدالت شور و شوق داره گذشته از این‌ها، اون یه قاضی‌ـه
00:40:46.862 – 00:40:49.997
حتی اگر به اندازه‌ی کافی گرد و خاک به پا کنید و سریلو رو قانع کنید که حکم صادر کنه
00:40:50.074 – 00:40:52.76
" باید منتظر باشید که رکورد " تجدید نظرخواهی هم شکسته بشه
00:40:52.826 – 00:40:55.429
،این اهمیتی نداره مطمئناً سرکَرده‌هاشون وثیقه جور می‌کنن
00:40:55.496 – 00:40:57.995
اما خلافکارهای سطح متوسط نمی‌تونن
00:40:58.082 – 00:40:59.994
اون‌ها نمی‌تونن دور بودن از خیابان‌ها رو تحمل کنن و معطل وثیقه و تجدید نظر بشن
00:41:00.006 – 00:41:02.311
پس انجام کارهایی که مشمول زندان میشه رو متوقف می‌کنن
00:41:02.378 – 00:41:05.581
فکرش رو بکنید که با هجده ماه پاک بودن خیابان‌ها چه کارهایی که نمی‌تونید بکنید
00:41:06.924 – 00:41:10.252
... آقاي شهردار، شما نمي‌تونيد - نه، بريد بيرون، هر نفرتون -
00:41:14.223 – 00:41:15.766
بشينید
00:41:20.729 – 00:41:23.832
،مردم شما رو دوست دارن این تنها دلیلیه که این کار ممکنه " انجام شدنی " باشه
00:41:23.899 – 00:41:25.334
اما این یعنی همه مسئولیت‌ها بر عهده‌ی توئه
00:41:25.401 – 00:41:28.545
،حالا دیگه همه‌ی اون‌ها میان سراغت ... نه فقط خلافکارها بلکه
00:41:28.612 – 00:41:32.549
سياستمدارها، خبرنگارها، پليس‌ها
00:41:32.616 – 00:41:35.219
همه‌ی افرادی که کیف پول‌ـشون با این کار سبک‌تر میشه
00:41:35.285 – 00:41:36.795
آیا آمادگيِ این رو داريد ؟
00:41:36.885 – 00:41:37.999
بهتره که داشته باشيد
00:41:38.122 – 00:41:40.349
چون اون‌ها همه چیز رو از چشم شما میبینن
00:41:40.416 – 00:41:45.312
و اون خلافکارها دوباره به خیابان‌ها برمی‌گردن و به سرعت دنبال من و شما میان
00:41:45.379 – 00:41:46.672
! خداي من
00:42:05.179 – 00:42:07.372
«این بلا سر مرد خفاشی واقعی هم خواهد آمد» «بیخیال، مقاومت می‌کنید ؟» «جوکر»
00:42:07.818 – 00:42:10.379
فکر مي‌کنم مراسم جمع‌آوري کمک‌های مالی شما بسيار موفقيت‌آميز خواهد بود، قربان
00:42:10.446 – 00:42:13.215
و چرا خیال مي‌کني که مي‌خوام براي هاروي دنت مراسم برگزار کنم ؟
00:42:13.282 – 00:42:16.468
فرض رو بر این گذاشتم که برگزاری مراسم دلیل همیشگی شما برای معاشرت با افرادی به جز من
00:42:16.535 – 00:42:18.679
و کثافت‌ها و جنایتکارهای گاتهام هست
00:42:18.746 – 00:42:20.639
که از این طریق سعی کنید " خانم داوس " رو تحت تاثیر قرار بدید
00:42:20.706 – 00:42:24.893
دلیلت خیلی مضحک و خیلی اشتباه بود در حقیقت این مراسم به خاطر دنت برگزار میشه
00:42:24.96 – 00:42:27.94
پلیس فیلم ویدیویی که در جسد پنهان شده بود را منتشر کرده است
00:42:28.005 – 00:42:30.732
بينندگان حساس توجه داشته باشند که اين تصاوير تکان‌دهنده است
00:42:30.799 – 00:42:33.11
اسمت رو به اون‌ها بگو
00:42:33.177 – 00:42:34.845
برايان داگلاس
00:42:36.43 – 00:42:38.766
آیا تو مرد خفاشی واقعی هستی ؟
00:42:38.932 – 00:42:39.975
نه - نه ؟ -
00:42:40.142 – 00:42:42.102
نه - نه ؟ -
00:42:42.269 – 00:42:43.979
پس چرا مثل اون لباس پوشيدي ؟
00:42:46.69 – 00:42:50.819
چون اون یه نماد برای اینه که ما نباید از کثافت‌هایی مثل تو بترسیم
00:42:50.986 – 00:42:54.323
آره بايد بترسي برايان واقعاً بايد بترسي
00:42:54.49 – 00:42:58.118
ها؟ آره
00:42:58.285 – 00:43:02.748
پس تو فکر مي‌کني که مرد خفاشی گاتهام رو تبديل به جاي بهتري کرده ؟
00:43:02.956 – 00:43:04.5
به من نگاه کن
00:43:04.666 – 00:43:06.96
به من نگاه کن
00:43:10.714 – 00:43:14.318
می‌بینید که مرد خفاشی چطور گاتهام رو دیوانه کرده ؟
00:43:14.384 – 00:43:16.778
اگر می‌خواید گاتهام نظم و آرامش داشته باشه
00:43:17.012 – 00:43:21.533
مرد خفاشی بايد نقابش رو برداره و خودش رو تسليم کنه
00:43:21.6 – 00:43:25.595
اوه، و هر روزی که اين کارو نکنه افرادي خواهند مُرد
00:43:25.729 – 00:43:27.856
از امشب شروع ميشه
00:43:28.273 – 00:43:30.584
من به حرفم، عمل می‌کنم
00:43:47.751 – 00:43:50.687
" هاروي دنت بلای جان خلافکارها "
00:43:50.754 – 00:43:53.941
" به سختی از تشکیلات سرمایه گذاران مُتمول ترسیده است "
00:43:54.007 – 00:43:55.359
برمي‌گردم - ريچل -
00:43:55.425 – 00:43:58.392
کمی مايع شجاعت ميل داريد، آقاي دنت ؟
00:43:58.428 – 00:44:00.998
ممنون، آلفرد، درسته ؟ - درسته قربان -
00:44:01.014 – 00:44:04.449
،ریچل همیشه در مورد شما صحبت می‌کنه میگه) شما از بدو تولد می‌شناسیدش)
00:44:04.476 – 00:44:05.927
! هنوز (کاملاً) نشناختمش قربان
00:44:08.021 – 00:44:10.374
دوست پسر سابقِ روان پریشی داشته که لازم باشه ازش اطلاع داشته باشم ؟
00:44:10.44 – 00:44:12.893
! از چیزی که فکر می‌کنید هم بدتره
00:44:31.628 – 00:44:35.591
،عذر می‌خوام که دیر کردم خوشحالم که می‌بینم بدون من مراسم رو شروع کردید
00:44:35.757 – 00:44:39.469
حالا، هاروي کجاست ؟ کجاست ...؟
00:44:39.636 – 00:44:42.055
هاروي دنت، مرد برگزيده‌ي امشب
00:44:42.222 – 00:44:43.557
ريچل داوس کجاست ؟
00:44:43.724 – 00:44:46.101
،اون قديمي‌ترين دوست منه بيا اين‌جا
00:44:46.268 – 00:44:50.247
وقتی نخستین بار ریچل به من گفت که با هاروی دنت : وارد رابطه شده، فقط یک حرف برای گفتن داشتم
00:44:50.355 – 00:44:52.874
" همون کسی که تبلیغات انتخاباتیِ افتضاحی داشت "
00:44:52.941 – 00:44:54.878
" من به هاروی دنت باور دارم "
00:44:54.991 – 00:44:56.778
آره، شعار خوبي بود هاروي
00:44:56.945 – 00:44:58.947
ولي توجه ريچل رو جلب کرد
00:44:59.114 – 00:45:02.217
و بعد من شروع کردم به توجه کردن به هاروی
00:45:02.534 – 00:45:05.929
و تمام کارهایی که اون به عنوان دادستانِ جدیدِ ما انجام می‌داد
00:45:05.996 – 00:45:07.789
و مي‌دونيد چيه ؟
00:45:09.833 – 00:45:11.335
من به هاروی دنت باور دارم
00:45:11.501 – 00:45:13.308
... باور دارم که تحت نظر اون
00:45:13.355 – 00:45:18.999
،گاتهام می‌تونه کمی بیشتر احساس امنیت کنه و کمی بیشتر از اون(به آینده) خوش بین باشه
00:45:20.344 – 00:45:24.781
،به این چهره نگاه کنید ! این چهره‌ی آینده‌ی درخشانِ گاتهام‌ـه
00:45:24.848 – 00:45:27.117
،به افتخار هاروي دنت اجازه بدید تشویقش کنیم
00:45:27.392 – 00:45:28.936
" هاروی "
00:45:38.445 – 00:45:42.132
ممکنه هاروی تو رو به اندازه‌ی کافی نشناسه که بفهمه داری اون رو بازیچه‌ی خودت می‌کنی
00:45:42.199 – 00:45:44.501
اما من می‌شناسمت - نه، تمام حرف‌هام جدي بود -
00:45:45.535 – 00:45:48.455
اون روز رو یادت میاد که یکبار بهم گفتی
00:45:48.622 – 00:45:50.807
آیا روزی میرسه که گاتهام دیگه به مرد خفاشی نیاز نداشته باشه ؟
00:45:50.874 – 00:45:52.793
اون روز داره ميرسه - بروس -
00:45:53.627 – 00:45:59.216
نمي‌توني از من بخواي که منتظر اون روز باشم - این اتفاق داره میوفته، هاروي همون قهرمان‌ـه -
00:45:59.383 – 00:46:03.845
،اون نیمی از خلافکارهای شهر رو دستگیر کرد و این کار رو بدون زدن نقاب انجام داد
00:46:04.012 – 00:46:06.223
گاتهام به قهرمانی با یک " چهره " نیاز داره
00:46:07.057 – 00:46:09.551
! تو می‌تونی یه جشن رو بترکونی وین واقعاً قبولت دارم
00:46:10.727 – 00:46:12.646
بازم ممنونم
00:46:13.438 – 00:46:15.248
!اشکالی نداره که ریچل رو قرض بگیرم ؟
00:46:18.61 – 00:46:21.506
ستوان، اون کارت جوکر که به جسد وصل شده بود رو یادتون هست ؟
00:46:21.51 – 00:46:22.996
پزشکی قانونی سه " دی.اِن.اِی " مختلف روش پیدا کرده
00:46:23.073 – 00:46:24.591
مطابقتی هم وجود داشته ؟ - هر سه مورد -
00:46:24.658 – 00:46:28.291
" دی.اِن.اِی‌ها متعلق به قاضي " سريلو هاروي دنت " و رئيس پليس " لوب " هست "
00:46:28.328 – 00:46:30.43
جوکر داره به ما میگه که چه افرادی رو هدف گرفته
00:46:30.497 – 00:46:33.475
،يک واحد بفرست خونه‌ي سريلو به ورتز هم بگو دنت رو پيدا کنه
00:46:33.542 – 00:46:35.699
،هر دو نفر رو تحت حفاظت شدید قرار بدید رئيس پليس کجاست ؟
00:46:35.752 – 00:46:37.394
تالار شهر - راه‌‍های ورود و خروج اون ساختمان رو ببندید -
00:46:37.421 – 00:46:39.623
تا وقتی که من نرسیدم کسي حق ورود و خروج نداره - باشه -
00:46:51.727 – 00:46:54.204
گوردون قصدت از این کارها چیه ؟
00:46:54.271 – 00:46:57.524
،این‌جا اَمنه می‌خوام ساختمان رو طبقه به طبقه بگردید
00:46:57.691 – 00:47:00.377
ببخشيد قربان، ما فکر مي‌کنيم که جوکر تهدیدی برای امنیت جانی شماست
00:47:00.444 – 00:47:01.962
اين‌ها آدم‌هاي خطرناکي هستن، جناب قاضي
00:47:02.029 – 00:47:04.046
بله، ولي شما هم اطلاعات زيادي به من نميديد
00:47:04.058 – 00:47:05.997
حتي ما هم نمي‌دونيم که کجا قراره برید
00:47:06.074 – 00:47:09.511
،پاکت رو بگيريد، سوار ماشین بشيد، بازش کنيد داخلش نوشته که مقصدتون کجاست
00:47:13.248 – 00:47:15.167
! نبايد من رو با اين آدم‌ها تنها بذاري
00:47:15.334 – 00:47:18.378
تمام خلافکارها دنبالت هستن بعد تو نگران این افراد هستی ؟
00:47:18.545 – 00:47:20.505
آره، در مقايسه با اين‌ها ! خلافکارها من رو نمی‌ترسونن
00:47:20.672 – 00:47:24.259
گوردون، بعیده که خودت به این موضوع پِی ببری
00:47:24.426 – 00:47:28.513
: پس این حرفم رو داشته باش رئیس پلیس با تهدیدات زیادی مواجه میشه
00:47:28.68 – 00:47:34.227
من مدت‌ها پيش پاسخ مناسب به اين‌طور وضعيت‌ها رو پيدا کردم
00:47:34.436 – 00:47:36.788
وقتی برات اسلحه می‌کِشن باعث میشن که مسائل رو واضح‌تر ببینی
00:47:36.855 – 00:47:38.29
آره، شرط مي‌بندم که همین‌طوره
00:47:38.357 – 00:47:42.752
آره، این باعث میشه که در مورد چیزهایی که نمی‌تونی از دست دان‌ـشون رو تحمل کنی، فکر کنی
00:47:42.819 – 00:47:44.891
در مورد کسی که می‌‌خوای (بقیه‌ی عمرت رو باهاش بگذرونی(فکر کنی
00:47:44.988 – 00:47:47.991
این تعهدِ خيلي بزرگي‌ـه - ! نه اگر خلافکارها کارشون رو خوب بلد باشن -
00:47:53.205 – 00:47:55.916
باید برای همسرم توضیح بدی
00:47:56.833 – 00:47:58.418
که چرا برای شام دیر رسیدم
00:47:58.585 – 00:48:01.755
قربان روی کارت جوکر اثراتی از دی.اِن.اِی شما وجود داشت
00:48:03.34 – 00:48:05.967
اين کار رو نکن - باشه -
00:48:06.51 – 00:48:09.429
پس بيا جدي باشيم - باشه -
00:48:09.763 – 00:48:10.806
پاسخ‌ـت چيه ؟
00:48:16.978 – 00:48:18.48
پاسخی ندارم
00:48:20.649 – 00:48:21.791
دي‌.اِن‌.اِي من رو چطور گیر آوردن ؟
00:48:21.858 – 00:48:24.127
کسی که به خونه یا دفتر کار شما دسترسی داشته
00:48:24.194 – 00:48:26.822
باید یک دستمال یا لیوان رو برداشته باشه ! صبرکنید... صبر کنید
00:48:26.988 – 00:48:29.908
! به نظرم پاسخ ندادن، همون پاسخِ منفی دادن‌ـه - هاروي -
00:48:30.075 – 00:48:32.302
پاي کس ديگه‌اي وسطه، مگه نه ؟ - هاروي -
00:48:32.369 – 00:48:35.639
،فقط بگو که اون شخص، وين نيست ... اون یه فردِ کاملاً ع
00:48:36.039 – 00:48:37.499
چيکار داري مي‌کني ؟
00:48:42.039 – 00:48:42.959
« بالا »
00:48:48.718 – 00:48:49.719
! گندش بزنن
00:48:55.892 – 00:48:57.644
دکتر خبر کنید
00:49:01.064 – 00:49:02.19
! اون‌ها اومدن سراغش
00:49:03.692 – 00:49:04.89
! به مراسم) رسیدیم)
00:49:07.446 – 00:49:08.488
همین جا مخفی شو
00:49:10.74 – 00:49:14.077
شب بخير، خانم‌ها و آقايان
00:49:16.997 – 00:49:20.917
ما گروه سرگرمي امشب هستيم
00:49:21.751 – 00:49:24.087
: من فقط يک پرسش دارم
00:49:24.296 – 00:49:27.841
هاروي دنت کجاست ؟
00:49:37.309 – 00:49:39.394
مي‌دوني هاروي کجاست ؟ مي‌دوني اون کيه ؟
00:49:39.561 – 00:49:40.954
دست‌ها بالا، بچه خوشگل
00:49:47.986 – 00:49:50.88
مي‌دوني کجا مي‌تونم هاروي رو پيدا کنم ؟ باید درباره‌ی یه چیزی باهاش حرف بزنم
00:49:50.947 – 00:49:53.783
! درباره‌ی یه چیز کوچولو ! نه
00:49:56.077 – 00:49:58.83
اون بیرون چه خبره ؟ ! وين
00:50:00.29 – 00:50:03.001
خدا رو شکر، شما يه اتاق اَمن داريد - ... صبر کن -
00:50:03.585 – 00:50:05.378
! حتماً داری سر به سرم می‌ذاری
00:50:05.67 – 00:50:07.799
اگر افرادی که دوست‌ـشون داره رو هم پیدا کنم، آروم میشم
00:50:07.839 – 00:50:11.343
! ما از گردن‌کلفت‌ها و قاتل‌ها نمي‌ترسيم
00:50:12.302 – 00:50:14.012
... مي‌دوني
00:50:15.639 – 00:50:18.642
تو من رو ياد پدرم مي‌ندازي
00:50:19.1 – 00:50:20.936
! من از پدرم متنفر بودم
00:50:21.102 – 00:50:23.146
باشه، بس کن
00:50:26.983 – 00:50:29.819
به به، سلام خوشگله
00:50:31.988 – 00:50:35.825
تو باید دوست دختر هاروی باشی
00:50:36.201 – 00:50:38.703
و خوشگل هم هستی
00:50:45.627 – 00:50:49.506
! عصبي به نظر مياي به خاطر اين زخم‌هاست ؟
00:50:50.423 – 00:50:52.634
می‌خوای بدونی چطور روی صورتم افتادن ؟
00:50:53.843 – 00:50:55.388
بيا اين‌جا
00:50:56.763 – 00:50:58.473
به من نگاه کن
00:50:58.932 – 00:51:03.687
،من قبلاً يه همسر داشتم زیبا بود... مثل تو
00:51:03.937 – 00:51:08.249
اون به من می‌گفت که خیلی نگران‌ـه
00:51:08.316 – 00:51:11.336
اون به من می‌گفت که دوست داره بیشتر بخنده
00:51:11.403 – 00:51:16.998
اون به قمار رو آورد و با افراد بد و حقه باز قاطی شد
00:51:17.325 – 00:51:19.944
یه روز اون آدمای بد صورتش رو کَنده‌کاری کردن
00:51:20.245 – 00:51:24.699
،ولي ما پولي براي عمل جراحي نداشتيم زنم تحمل(زخم صورتش) رو نداشت
00:51:24.874 – 00:51:28.478
فقط مي‌خواستم دوباره لبخندش رو ببينم، ها ؟
00:51:28.712 – 00:51:31.831
فقط مي‌خواستم کاري کنم که بفهمه زخم‌های صورتش اهمیتی برای من نداره
00:51:32.173 – 00:51:33.717
... بنابراین
00:51:34.301 – 00:51:37.971
... یه تیغِ اصلاح گذاشتم توی دهنم و این بلا رو
00:51:38.43 – 00:51:39.906
سر خودم آوردم
00:51:40.098 – 00:51:45.186
ولی می‌دونی چی شد ؟ ! اون نمی‌تونست دیدن قیافه‌ام رو تحمل کنه
00:51:45.353 – 00:51:46.896
اون من رو تَرک کرد
00:51:47.606 – 00:51:50.225
حالا جنبه‌ي خنده‌دارِ روزگار رو مي‌بينم
00:51:50.9 – 00:51:52.685
! حالا دیگه همیشه لبخند می‌زنم
00:51:55.905 – 00:51:59.342
،یکمی حس مبارزه درونت داری از این خوشم میاد
00:51:59.409 – 00:52:00.944
! پس قراره عاشقم بشي
00:52:28.897 – 00:52:30.106
اسلحه‌ات رو بنداز
00:52:30.273 – 00:52:32.911
حتماً فقط اول نقاب کوچیکت رو بردار
00:52:32.923 – 00:52:35.378
و به همه‌ی ما نشون بده که واقعاً کي هستي، ها ؟
00:52:40.909 – 00:52:42.118
بذار بره
00:52:42.911 – 00:52:44.429
! واژه‌های خیلی بدی رو انتخاب کردی
00:53:07.143 – 00:53:09.02
حالت خوبه ؟
00:53:11.272 – 00:53:13.65
بيا دوباره اين کار رو نکنيم
00:53:13.942 – 00:53:16.444
هاروي حالش خوبه ؟ - اون جاش امنه -
00:53:17.987 – 00:53:19.322
ممنونم
00:53:19.614 – 00:53:20.657
جيم، همه چیز تمام شده
00:53:20.824 – 00:53:23.593
،تا زمانی که دست‌ـشون به لائو نرسه ما راه رسیدن به پول‌هاشون رو قطع کردیم
00:53:23.66 – 00:53:25.395
تعقیب و محاکمه‌ی خلافکارها دیگه تمام شد
00:53:25.4 – 00:53:26.805
هیچ‌کس برای شهادت در مقابل قاضی حاضر نمیشه
00:53:26.871 – 00:53:30.225
! وقتی که قضات و فرمانده‌های پلیس دارن کشته میشن
00:53:30.291 – 00:53:31.109
پس دنت چی ؟
00:53:31.121 – 00:53:33.436
اگر عقل توی سرش باشه باید الان توی راه مکزیک باشه
00:53:33.503 – 00:53:35.288
آشغال‌هاتون رو کجا نگه مي‌داريد ؟
00:53:36.423 – 00:53:37.885
! وقت دادگاه داری
00:53:37.923 – 00:53:40.485
باید این‌قدر زنده نگهت دارم که اظهاراتت در دادگاه ثبت بشه
00:53:40.552 – 00:53:43.696
،شما نمي‌تونيد از من محافظت کنيد ! شما حتي نمي‌تونيد از خودتون محافظت کنيد
00:53:43.763 – 00:53:47.1
،اگر همکاری نکنی به این‌جا برنمی‌گردی میری به زندان شهر
00:53:47.267 – 00:53:49.728
حساب کردی که چقدر اون‌جا زنده می‌مونی ؟
00:53:51.146 – 00:53:52.799
با هدف قرار دادن من، اون‌ها به پول‌ـشون نمیرسن
00:53:52.846 – 00:53:54.799
می‌دونستم که خلافکارها رو نمیشه به راحتی حذف کرد
00:53:54.816 – 00:53:56.924
اما این فرق می‌کنه اون‌ها از خط قرمز عبور کردن
00:53:56.936 – 00:53:58.419
ابتدا شما از خط قرمز عبور کردید
00:53:58.486 – 00:54:01.996
به اون‌ها فشار آوردید و اون‌ها رو تا نقطه‌ی اوج بیچارگی و ناامیدی رسوندید
00:54:02.073 – 00:54:07.078
و در زمان بیچارگی و ناامیدی اون‌ها به مردی رو آوردن که به طور کامل درکش نمی‌کردن
00:54:07.579 – 00:54:10.123
خلافکارها پيچيده نيستن، آلفرد
00:54:10.29 – 00:54:12.5
فقط بايد بفهميم که اون دنبال چيه ؟
00:54:12.667 – 00:54:14.107
... با نهایت احترام، آقای وين
00:54:14.252 – 00:54:17.213
شاید این مردی باشه که شما هم ! به طور کامل درکش نمی‌کنید
00:54:18.006 – 00:54:20.857
...مدت‌ها پيش من در " برمه "* بودم «نام قبلی کشور میانمار در شرق آسیا»
00:54:20.884 – 00:54:24.404
من و دوستانم براي دولت محلي کار مي‌کرديم
00:54:24.471 – 00:54:27.156
اون‌ها تلاش می‌کردن که وفاداری رهبران قبیله‌ها رو به دست بیارن
00:54:27.223 – 00:54:30.159
به وسیله‌ی اهدای سنگ‌های ارزشمند به اون‌ها
00:54:30.226 – 00:54:34.914
*"اما کاروان اون‌ها در جنگلی در شمال " رنگون توسط یک راهزن مورد هجوم قرار گرفت «پایتخت کشور میانمار»
00:54:34.981 – 00:54:38.376
پس ما به دنبال پیدا کردن سنگ‌ها رفتیم
00:54:38.651 – 00:54:43.882
اما طی مدت شش ماه، هیچ کس رو ندیدیم که با اون راهزن معامله کرده باشه
00:54:44.407 – 00:54:51.723
يک روز، بچه‌اي رو در حال بازی ! با یاقوتی به بزرگی یک نارنگی دیدم
00:54:51.873 – 00:54:55.351
اون راهزن، سنگ‌های قیمتی رو دور انداخته بود
00:54:55.919 – 00:54:58.73
پس چرا اون‌ها رو دزديده بود ؟ - چون فکر مي‌کرد که سرگرميِ خوبي‌ـه -
00:54:58.797 – 00:55:03.76
چون بعضي افراد دنبال چيزهاي منطقي نيستند، مثل پول
00:55:03.927 – 00:55:08.581
،اون‌ها رو نه میشه خرید، نه میشه ترسوند نه میشه باهاشون منطقی بود و نه میشه باهاشون مذاکره کرد
00:55:08.598 – 00:55:12.535
بعضي افراد فقط مي‌خوان ! سوختنِ دنيا رو تماشا کنن
00:55:32.872 – 00:55:34.04
اسم‌ـتون، قربان ؟
00:55:34.207 – 00:55:37.377
،" تقاطع خيابان هشتم و " اورچرد هاروي دنت رو اون‌جا پيدا خواهید کرد
00:55:50.265 – 00:55:51.724
اسامی‌ـشون رو نگاه کند
00:55:58.314 – 00:56:00.024
" ريچارد دنت "
00:56:02.235 – 00:56:03.319
" پاتريک هاروي "
00:56:03.653 – 00:56:04.654
" هاروي دنت "
00:56:04.821 – 00:56:07.824
قبل از اینکه افرادت صحنه‌ی جرم رو آلوده کنن من ده دقیقه باهاش کار دارم
00:56:08.032 – 00:56:10.961
ما آلوده‌اش می‌کنیم ؟ این افراد به خاطر تو مُردن
00:56:10.973 – 00:56:11.953
! کاراگاه
00:56:14.163 – 00:56:16.207
یک دقیقه ما رو تنها بذارید بچه‌ها
00:56:17.417 – 00:56:19.102
پشت اون دیوار آجره
00:56:19.335 – 00:56:21.326
می‌خوای مسیر شلیک گلوله رو از روی قطعات خرد شده تشخیص بدی ؟
00:56:21.338 – 00:56:22.005
! نه
00:56:24.257 – 00:56:26.175
! اثر انگشت
00:56:34.726 – 00:56:36.944
هر کاري مي‌خواي بکني، سریع انجامش شده
00:56:38.438 – 00:56:40.351
چون هدف بعديش رو پيدا کرديم
00:56:40.438 – 00:56:43.551
توی خبرهای روزنامه‌ی فردا قرارش داده «نوشته‌ی روزنامه:شهردار آنتونی گارسیا،40 ساله،خادم مردم» «اون توسط شخصی به نام جوکر کشته شد. او بر اثر» «اصابت تعداد زیادی گلوله دچار خونریزی شدید داخلی شد»
00:57:00.46 – 00:57:02.754
مطمئن نیستم که به اندازه کافی ! صداش بلند بوده باشه قربان
00:57:15.808 – 00:57:17.997
چه کاري می‌تونم براتون انجام بدم آقاي ريس ؟
00:57:18.144 – 00:57:21.99
شما از من خواستید که قرارداد با شرکت سرمایه گذاری لائو رو دوباره به دقت بررسی کنم
00:57:22.607 – 00:57:24.991
خب، من يه سري موارد غیر عادی پيدا کردم
00:57:25.318 – 00:57:27.403
! رئيس شرکت اون‌ها رو پلیس بازداشت کرده
00:57:27.57 – 00:57:30.59
،نه مشکل از حساب‌های اون‌ها نيست ! مشکل از شماست
00:57:30.698 – 00:57:35.72
بخش علوم کاربردي، کُل اين بخش ! از شرکت سرمایه گذاری وين يک شبه ناپديد شده
00:57:35.787 – 00:57:40.141
به قسمت بايگاني رفتم و شروع به در آوردن چندتا پرونده‌ی قدیمی کردم
00:57:41.167 – 00:57:44.158
نگید که خودروی عزیزتون رو نشناختید
00:57:44.17 – 00:57:46.999
همونی که توی اخبار شبانگاهی نشون می‌داد ! خودروهای پلیس در مقابلش هیچی نیستن
00:57:47.131 – 00:57:50.443
حالا کُل واحد تحقیق و توسعه در اختیار شماست و دارید بودجه رو دود می‌کنید
00:57:50.51 – 00:57:53.996
و ادعا مي‌کنید که این کارها مربوط به پروژه‌ی توليد " تلفن همراه " براي ارتش‌ـه ؟
00:57:54.013 – 00:57:57.1
الان داريد چي برای اون مي‌سازيد، فضاپيما ؟
00:57:58.977 – 00:58:04.816
! من سالی ده ميليون دلار براي بقيه‌ي عمرم مي‌خوام
00:58:07.318 – 00:58:09.445
اجازه بدید رو راست باشم
00:58:10.655 – 00:58:13.116
شما فکر می‌کنید که مُوکل‌ـتون
00:58:13.282 – 00:58:18.121
،که یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین مردانِ جهان هست یک مبارزِ مخفی‌ـه
00:58:18.287 – 00:58:22.959
که شب‌هاش رو با کتک زدن و خُرد و خمیر کردن ! خلافکارها با دست خالی می‌گذرونه
00:58:23.126 – 00:58:26.395
و نقشه‌ی شما اینه که از چنین شخصی باج گیری کنید ؟
00:58:33.761 – 00:58:35.054
موفق باشيد
00:58:37.932 – 00:58:39.35
... خب
00:58:40.768 – 00:58:42.228
! این پیش خودتون باشه
00:58:48.901 – 00:58:51.362
اين اسکن (نمونه‌ی) اصلي‌ـه
00:58:52.78 – 00:58:55.074
این (نمونه‌ی) بازسازی شده‌ـست
00:59:03.291 – 00:59:06.836
و این هم اثرِ انگشتِ شصتِ شخصیه که خشاب رو پر کرده
00:59:08.795 – 00:59:09.962
یک کپی ازش بهتون میدم
00:59:10.214 – 00:59:14.01
آقای وین شما بخش تحقیق و توسعه رو مجدداً راه اندازی کردید ؟
00:59:14.177 – 00:59:16.679
بله، برای انجام پروژه‌ی ارتباط از راه دورِ دولت
00:59:16.846 – 00:59:18.89
! اطلاع نداشتم که با دولت قرارداد داریم
00:59:19.14 – 00:59:22.143
می‌دونی لوشس، من مراقبم ! و حواسم هست که چیکار می‌کنم
00:59:23.269 – 00:59:24.979
! هرچی شما بگید
00:59:27.899 – 00:59:31.027
،در حالی که هیچ خبری از مرد خفاشی نیست با وجود حضور در مراسم سوگواری رئیس پلیس لوب
00:59:31.194 – 00:59:34.572
این پلیس‌ها مجبور هستند در این اندیشه باشند که آیا جوکر تهدید خود
00:59:34.739 – 00:59:37.95
در ستون خبر روزنامه‌ی گاتهام تایمز در مورد کشتن شهردار را عملی خواهد کرد یا خیر
00:59:39.744 – 00:59:43.414
،همه‌ی پایگاه‌های اطلاعاتی رو بررسی کردم چهار گزینه‌ی احتمالی پیدا کردم
00:59:43.581 – 00:59:45.708
آدرس محل سکونت اون‌ها رو بررسی کن
00:59:45.875 – 00:59:49.879
دنبال " پارک ساید " بگرد محله‌ای که به محل رژه مُشرف‌ـه
00:59:51.089 – 00:59:52.215
يکي پيدا کردم
00:59:52.381 – 00:59:56.385
،" ملوين وايت " شماره‌ی 1502 آپارتمان رندولف
00:59:56.761 – 01:00:00.848
،سابقه‌ی حملات خشونت آمیز داره دو بار هم در تيمارستان آرکهام بستری شده
01:00:39.929 – 01:00:41.514
روی پشت‌بام اوضاع چطوره ؟
01:00:41.681 – 01:00:45.226
،ما کاملاً مراقبیم ! ولي راستش پنجره‌هاي زيادي اين بالا هست
01:00:53.776 – 01:00:57.822
رئيس پليس لوب زندگي خویش را وقف اجراي قانون
01:00:57.989 – 01:01:00.283
و حفاظت از جامعه‌ي خود کرد
01:01:00.449 – 01:01:02.243
به یاد دارم در نخستین روزهایی که به عنوان شهردار انتخاب شدم
01:01:02.41 – 01:01:04.954
از او پرسیدم که آیا می‌خواهد به عنوان رئیس پلیس به کارش ادامه دهد ؟
01:01:05.121 – 01:01:10.376
و او گفت که به کارش ادامه می‌دهد در صورتی که من سیاست‌هایم را بیرون از دفتر کارش نگه دارم
01:01:14.13 – 01:01:17.3
،مشخص است که او مردی نبود که حرفش را نزند و نباید هم این‌طور می‌بود
01:01:18.467 – 01:01:21.971
برخی از سیاست‌هایی که او به عنوان رئیس پلیس به اجرا در آورد مورد قبول عده‌ای نبودند
01:01:22.138 – 01:01:25.391
سیاست‌هایی که موجب شد سیل نامه‌ها و تلفن‌های همراه با خشم به دفتر من سرازیر شود
01:01:29.77 – 01:01:31.439
تو کي هستي ؟ - چه اتفاقي افتاده ؟ -
01:01:32.481 – 01:01:34.358
... اون‌ها تفنگ‌ها
01:01:34.525 – 01:01:36.519
و یونیفرم‌های ما رو گرفتن
01:01:42.909 – 01:01:45.661
و در حالی که ما فداکاری‌های این مرد را می‌شناسیم
01:01:45.828 – 01:01:49.79
،باید به خاطر داشته باشیم که شب زنده داری بهای امنیت است
01:01:49.957 – 01:01:52.46
آماده، یگان تشریفات
01:01:52.627 – 01:01:56.255
گوش به فرمان، پیش فنگ
01:01:57.465 – 01:02:01.844
! آماده، هدف، آتش
01:02:02.637 – 01:02:04.18
آماده، هدف
01:02:07.808 – 01:02:10.186
آماده، هدف
01:02:18.611 – 01:02:20.029
،بخواب روی زمين ! تکون نخور
01:02:21.864 – 01:02:23.532
! آقاي شهردار از اين‌جا خارجش کنید
01:02:32.75 – 01:02:35.002
بعداً مي‌بينمت - چرا داري برمي‌گردي ؟ -
01:02:47.64 – 01:02:48.683
از اين‌جا برو بيرون
01:02:52.728 – 01:02:54.48
بگو در مورد جوکر چي مي‌دوني
01:02:59.029 – 01:03:00.994
«افسر ريچل داوس»
01:03:25.511 – 01:03:26.846
! نه
01:03:27.263 – 01:03:28.597
" متأسفم " باربرا
01:03:29.515 – 01:03:32.768
،جيمي برو با خواهرت بازي کن برو عزيزم
01:03:32.935 – 01:03:37.106
اگر کاری هست که بتونیم برات انجام بدیم هرکاری که باشه، آماده‌ایم برات انجامش بدیم
01:03:40.776 – 01:03:42.028
تو هم اون بيرونی ؟
01:03:43.362 – 01:03:47.867
اين‌جایی ؟ ! تو اين بلا رو سر ما آوردي، تو آوردی
01:03:48.034 – 01:03:50.411
تو اين بلا رو سر ما آوردي
01:03:51.454 – 01:03:56.042
،خاموشش کن، اون نمياد اون نمي‌خواد با ما صحبت کنه
01:03:56.459 – 01:03:59.462
خدا به داد کسی برسه که اون مي‌خواد ! باهاش صحبت کنه
01:04:01.13 – 01:04:04.05
ميشه يه جاي ساکت‌تر بریم ؟ حرف‌های همديگه رو نمي‌شنويم
01:04:04.216 – 01:04:07.053
چی باعث شده فکر کنی که خوشم میاد !به حرفات گوش بدم ؟
01:04:07.219 – 01:04:08.262
چي ؟
01:04:37.666 – 01:04:39.293
بله ؟ - یه لحظه -
01:04:39.46 – 01:04:40.503
باشه
01:04:40.669 – 01:04:42.838
هاروي، کجايي ؟ - خودت کجایی ؟ -
01:04:43.005 – 01:04:46.942
،جايي هستم که تو بايد باشي، واحد جرائم بزرگ دارم تلاش می‌کنم به اوضاع سر و سامان بدم
01:04:47.009 – 01:04:50.696
ميشه نتيجه‌ي بررسي اثرانگشت رو بهم بديد ؟ - ريچل، ریچل گوش کن، اون‌جا برات اَمن نيست -
01:04:50.763 – 01:04:52.556
اين‌جا واحد گوردون‌ـه - گوردون مُرده، ريچل -
01:04:52.723 – 01:04:56.31
اون آدمای این‌جا رو تایید کرده بود - و اون حالا مُرده -
01:05:00.94 – 01:05:03.025
جوکر اسم تو رو به عنوان نفر بعدی اعلام کرده
01:05:03.192 – 01:05:06.195
خداي من کسي، حتي يک نفر داخل این شهر هست که بتونيم بهش اعتماد کنيم ؟
01:05:06.362 – 01:05:08.072
" بروس "
01:05:08.364 – 01:05:09.532
مي‌تونيم به " بروس وين " اعتماد کنيم
01:05:09.698 – 01:05:13.285
...نه ريچل، مي‌دونم که اون دوست توئه، ولي - هاروي، به من اعتماد کن -
01:05:13.452 – 01:05:16.205
پنت هاوس بروس الان اَمن‌ترين جاي این شهره
01:05:16.372 – 01:05:17.706
پس مستقیم برو اون‌جا
01:05:17.873 – 01:05:20
به هيچ‌کس هم نگو که ميري اون‌جا من بعداً ميام پيشت
01:05:20.167 – 01:05:21.877
! دوستت دارم
01:05:35.891 – 01:05:37.143
من جوکر رو می‌خوام
01:05:38.352 – 01:05:40.02
به عنوان يه حرفه‌اي يه نصيحت برای تو که حرفه‌ای هستی دارم
01:05:40.187 – 01:05:42.731
اگه قصد داري کسي رو بترسوني جاي بهتری رو انتخاب کن
01:05:42.898 – 01:05:45.484
اگه از اين ارتفاع بيوفتم باعث کشته شدنم نمیشه
01:05:45.651 – 01:05:47.236
! رو حرفت حساب مي‌کنم
01:05:54.618 – 01:05:57.846
اون کجاست ؟ - نمي‌دونم کجاست، اون ما رو پیدا کرد -
01:05:57.913 – 01:05:59.206
حتماً دوستاني داره
01:05:59.54 – 01:06:01.934
!دوست ؟ تا حالا اين يارو رو ديدي ؟
01:06:02.001 – 01:06:03.686
حتما يکي هست که بدونه اون کجاست
01:06:03.752 – 01:06:06.355
هيچ‌کس چيزي بهت نميگه
01:06:06.422 – 01:06:07.856
اون‌ها از روش کار تو اطلاع دارن
01:06:07.923 – 01:06:11.997
تو برای خودت قوانینی داری ! اما جوکر... اون هیچ قانونی نداره
01:06:12.094 – 01:06:16.994
،هیچ‌کس اون رو به تو نمی‌فروشه اگر این یارو رو می‌خوای فقط یک راه داری
01:06:17.141 – 01:06:18.994
اما خودت از قبل می‌دونی که اون راه چیه
01:06:19.101 – 01:06:21.996
،فقط اون نقاب رو بردار بذار اون بیاد و پیدات کنه
01:06:23.522 – 01:06:27.81
یا می‌تونی اجازه بدی توی مدتی که داری تصمیم‌گیری می‌کنی آدمای بیشتری کشته بشن
01:06:29.278 – 01:06:31.28
مي‌خواي بازي کني ؟
01:06:37.62 – 01:06:38.621
این چه حسی داره ؟
01:06:38.787 – 01:06:41.415
تو اين کار رو نمي‌کني - !اين کار رو نمي‌کنم -
01:06:42.917 – 01:06:44.543
فکر نمی‌کنی که این کار رو بکنم ؟
01:06:44.71 – 01:06:46.754
فکر نمی‌کنی که این کار رو بکنم ؟
01:06:48.13 – 01:06:51.342
نه، نه، اين کار رو نمي‌کنم
01:06:52.551 – 01:06:55.095
برای همینه که نمی‌خوام تصمیم‌گیری به عهده‌ی من باشه
01:06:56.096 – 01:06:59.099
اگر سر بیاد، چیزیت نمیشه
01:06:59.517 – 01:07:01.143
... اگر دُم بیاد
01:07:02.102 – 01:07:03.145
خیلی خوش‌شانس نيستي
01:07:03.521 – 01:07:07.066
خب، مي‌خواي در مورد جوکر چیزی بهم بگي ؟
01:07:16.45 – 01:07:20.162
بذار دوباره انجامش بدیم - !من چيزي نمي‌دونم! به خدا نمی‌دونم -
01:07:20.329 – 01:07:22.706
! اصلاً اهل ریسک کردن نیستی رفیق
01:07:23.832 – 01:07:25.834
بیا دوباره انجامش بدیم
01:07:28.671 – 01:07:30.506
!زندگي يک انسان رو به شانس واگذار مي‌کني ؟
01:07:31.257 – 01:07:34.843
نه دقيقاً - اسم این شخص " توماس شيف " ـه -
01:07:35.01 – 01:07:38.113
،اون بیماری " اسکیزوفرنی پارانوئید "* داره قبلاً توی تيمارستان آرکهام بستری بوده «،اختلال روانی که شخص دچار فقدان توانایی در اندیشیدن» «انجام رفتارهای نامعقول و ناتوانی در درک واقعیت است»
01:07:38.18 – 01:07:42.91
،نوعي از ذهن که جوکر اون‌ها رو جذب مي‌کنه انتظار داري چی ازش دستگیرت بشه ؟
01:07:46.146 – 01:07:48.941
جوکر گوردون رو کُشت، مي‌خواد ريچل رو هم بکُشه
01:07:49.108 – 01:07:51.902
تو نماد اميد هستي، من هیچ‌وقت نمی‌تونم باشم
01:07:52.069 – 01:07:53.904
... ايستادگي تو در مقابل جرائم سازمان‌ يافته
01:07:54.071 – 01:07:57.283
نخستین تجلی نور قانون طی دهه‌های گذشته در گاتهام بوده
01:07:57.449 – 01:08:01.078
اگر کسي اين صحنه رو ببينه همه چيز از بین میره
01:08:01.245 – 01:08:03.539
همه‌ي جنایتکارهایی که از خیابان‌ها بیرون کشیدی دوباره آزاد ميشن
01:08:03.706 – 01:08:06.792
و مرگ جيم گوردون بی‌ارزش و بيهوده خواهد شد
01:08:07.418 – 01:08:09.67
فردا صبح باید يک کنفرانس مطبوعاتي برگزار ‌کني
01:08:09.837 – 01:08:12.214
چرا ؟ - ديگه کسي به خاطر من نخواهد مُرد -
01:08:12.381 – 01:08:14.717
! گاتهام از این به بعد توی دست‌های توئه
01:08:14.883 – 01:08:16.594
! تو نمي‌توني
01:08:16.76 – 01:08:18.137
! نمي‌توني تسليم بشي
01:08:18.429 – 01:08:20.973
! نمي‌توني تسليم بشي
01:08:36.322 – 01:08:37.573
هاروي تماس گرفت
01:08:37.74 – 01:08:40.884
گفت که مرد خفاشی مي‌خواد خودش رو تحویل بده
01:08:40.951 – 01:08:42.077
چاره‌ی دیگه‌ای ندارم
01:08:42.244 – 01:08:45.431
واقعاً فکر می‌کنی که این کار باعث میشه جوکر دیگه افراد(بی گناه) رو نکشه ؟
01:08:45.497 – 01:08:48.999
شاید جلوش رو نگیره ولی دست‌های من به اندازه‌ی کافی ! به خون آغشته هستن
01:08:49.418 – 01:08:54.456
و الان متوجه شدم که باید تبدیل به چطور آدمی بشم تا جلوی افرادی مثل اون رو بگیرم
01:08:54.798 – 01:08:58.36
یه بار بهم گفتی که اگر روزی برسه که این کار رو کنار گذاشته باشم
01:08:58.427 – 01:09:00.612
اون روز مي‌تونيم کنار هم باشيم
01:09:01.221 – 01:09:04.591
بروس، من رو به تنها اميدت براي داشتن يه زندگي عادي تبديل نکن
01:09:05.934 – 01:09:07.269
حرفی که اون روز زدی جدی بود ؟
01:09:08.771 – 01:09:10.606
آره
01:09:27.873 – 01:09:29.667
بروس
01:09:30.626 – 01:09:34.546
،اگه خودت رو تحویل بدي اون‌ها نخواهند گذاشت که در کنار هم باشیم
01:09:45.182 – 01:09:48.143
گزارش‌ها رو هم ...؟ - همه چيز -
01:09:48.31 – 01:09:51.689
هر چيزي که به لوشس يا ريچل مربوط میشه
01:09:57.027 – 01:10:00.322
،مردم دارن کشته ميشن آلفرد از من انتظار داری چیکار کنم ؟
01:10:00.489 – 01:10:04.243
،طاقت بیارید آقای وین تحمل کنید
01:10:04.41 – 01:10:08.122
مردم به خاطر این کار از شما متنفر خواهند شد اما این نقطه‌ی قوت مرد خفاشی‌ـه
01:10:08.288 – 01:10:13.836
،اون می‌تونه منفور و مطرود باشه ! اون می‌تونه تصمیمی بگیره که هیچ‌کس دیگه‌ای نمی‌تونه
01:10:14.002 – 01:10:15.337
! تصمیم درست
01:10:15.838 – 01:10:18.882
نه، امروز متوجه شدم که مرد خفاشی چه کاري رو نمي‌تونه انجام بده
01:10:19.049 – 01:10:20.3
نمي‌تونه اين وضع رو تحمل کنه
01:10:20.592 – 01:10:23.47
: امروز مي‌توني بهم بگي بهت گفته بودم این‌طور میشه
01:10:24.054 – 01:10:27.224
! امروز نمی‌خوام این حرف رو بزنم
01:10:33.063 – 01:10:34.723
! اما قبلاً این حرف رو خیلی به شما زده بودم
01:10:37.568 – 01:10:40.571
به نظرم من رو هم مثل شما زندانی می‌کنن
01:10:41.363 – 01:10:42.754
به عنوان همدست و شریک جرم شما
01:10:42.781 – 01:10:47.536
همدست ؟ ! می‌خوام بگم که تمام این کارها ایده‌ی تو بوده
01:10:51.79 – 01:10:55.335
،خانم‌ها و آقايان، ممنون از حضورتون اين کنفرانس مطبوعاتي را به دو دليل برگزار کردم
01:10:55.502 – 01:10:57.546
... نخست، برای اطمینان داد به شهروندان گاتهام
01:10:57.713 – 01:11:01.383
از اینکه هر کاری که بتوانیم برای پایان دادن به قتل‌های جوکر انجام می‌دهیم
01:11:02.76 – 01:11:05.846
دومین دلیل این است که مرد خفاشی پیشنهاد داده است که خودش را تحویل دهد
01:11:06.013 – 01:11:07.723
اما ابتدا اجازه دهید که شرایط را مد نظر قرار دهیم
01:11:08.098 – 01:11:10.726
آیا باید تسلیم خواسته‌های این تروریست شویم ؟
01:11:10.893 – 01:11:12.352
آیا واقعاً فکر می‌کنیم که او قرار است ...؟
01:11:12.519 – 01:11:15.898
شما محافظت از یک مبارز یاغی و قانون شکن رو به محافظت از جان شهروندان ترجیح میدید ؟
01:11:16.064 – 01:11:18.442
مرد خفاشی یک یاغی و قانون شکن‌ـه
01:11:19.318 – 01:11:23.071
،اما دلیل ما برای اینکه خودش رو تحویل بده این نیست ما این رو می‌خوایم چون وحشت کردیم
01:11:23.238 – 01:11:26.033
تا حالا از اینکه اجازه بدیم مرد خفاشی خیابان‌های ما رو پاکسازی کنه خوشحال بودیم
01:11:26.2 – 01:11:29.161
! شرایط از هميشه بدتر شده - بله -
01:11:30.496 – 01:11:32.414
بله بدتر شده
01:11:34.917 – 01:11:37.92
! اما تاریک‌ترین لحظه‌ی شب، دقیقاً قبل از سپیده‌دم‌ـه
01:11:40.38 – 01:11:42.466
... و من به شما قول ميدم
01:11:43.258 – 01:11:44.676
! سپیده‌دم در حال طلوع‌ـه
01:11:44.843 – 01:11:48.289
یک روز، مرد خفاشی باید در قبالِ قانون شکنی‌هایی که کرده پاسخ‌گو باشه
01:11:48.356 – 01:11:51.308
(ولی به ما(باید پاسخ‌گو باشه ! نه به این مرد دیوانه
01:11:51.475 – 01:11:53.811
! دیگه پلیس مُرده نمی‌خوایم - ! آره -
01:11:57.105 – 01:11:58.69
! اون بايد خودش رو تحویل بده
01:11:58.857 – 01:12:01.568
!مرد خفاشی رو به ما بدید! زود باشيد - اون کجاست ؟ -
01:12:04.446 – 01:12:06.615
... که این‌طور پس مرد خفاشی رو دستگیر کنید
01:12:07.074 – 01:12:09.034
چي ؟ - اون اين‌جاست ؟ -
01:12:09.785 – 01:12:10.786
من " مرد خفاشی " هستم
01:12:11.119 – 01:12:14.122
چي ؟ - ! بی خیال -
01:12:22.506 – 01:12:24.424
آلفرد ؟
01:12:25.759 – 01:12:27.553
چرا اجازه میده هاروي اين کارو بکنه ؟
01:12:27.719 – 01:12:30.722
اون به کنفرانس مطبوعاتي رفته بود - مي‌دونم، ولی فقط یه گوشه ایستاد -
01:12:30.889 – 01:12:32.975
شايد بروس و آقاي دنت، هر دو نفرشون
01:12:33.141 – 01:12:36.144
معتقد هستند که مرد خفاشی داره برای چیزی مهمتر از
01:12:36.311 – 01:12:38.647
! هوس‌های یک تروریست پایداری می‌کنه، خانم داوس
01:12:38.814 – 01:12:40.816
! حتي اگر همه به اين خاطر از اون متنفر بشن
01:12:40.983 – 01:12:43.11
این فداکاری‌ای هست که مرد خفاشی داره انجام میده
01:12:43.277 – 01:12:46.905
،اون " کار یک قهرمان " رو نمی‌کنه ! داره کاری فراتر رو انجام میده
01:12:47.447 – 01:12:49.074
بله، حرفت کاملاً درسته
01:12:49.241 – 01:12:52.327
اینکه اجازه میده هاروی تمام تقصیرها رو گردن بگیره ! اصلاً " کار قهرمانانه‌ای " نیست
01:12:54.997 – 01:12:56.623
تو اون رو بهتر از هر کسي مي‌شناسي
01:12:57.04 – 01:12:58.083
همین‌طوره
01:13:01.461 – 01:13:04.506
میشه اين رو از طرف من بهش بدي ؟ وقتی که زمانش رسيد
01:13:05.966 – 01:13:07.175
از کجا بفهمم زمانش رسيده ؟
01:13:07.342 – 01:13:08.844
درِ پاکت بسته نشده
01:13:10.262 – 01:13:11.805
خداحافظ آلفرد
01:13:15.976 – 01:13:17.728
خداحافظ ریچل
01:13:25.611 – 01:13:27.597
عذر می‌خوام، وقتش رو نداشتم *که در مورد این موضوع باهات صحبت کنم «یعنی به صورت ناگهانی تصمیم به این کار گرفتم»
01:13:27.654 – 01:13:28.711
الان می‌خوای چیکار کنی ؟
01:13:28.723 – 01:13:31.116
دارن من رو به زندان مرکزي منتقل می‌کنن
01:13:31.408 – 01:13:35.178
،این برای جوکر یه فرصته و وقتی که اون حمله کنه مرد خفاشی حسابش رو میرسه
01:13:35.245 – 01:13:36.788
گوش کن، اين کار خيلي خطرناکه
01:13:36.955 – 01:13:40.767
ما باید این یارو رو به زندان شهر برسونیم، بعدش دیگه مشکلِ اون‌هاست، خیابان‌های مسیر پاکسازی میشن
01:13:40.834 – 01:13:44.546
،خب راه بیوفتید خودروی حامل متهم به هیچ دلیلی توقف نمی‌کنه
01:13:44.713 – 01:13:46.173
اميدوارم کارت خوب باشه، رفيق
01:13:46.34 – 01:13:49.51
اون داره از تو به عنوان طعمه استفاده می‌کنه اون نمی‌دونه که می‌تونه جوکر رو دستگیر کنه یا نه
01:13:49.54 – 01:13:50.71
تا الان که(توی این کار) شکست خورده
01:13:50.844 – 01:13:52.62
از کجا می‌دونی که مرد خفاشی به چی فکر می‌کنه ؟
01:13:52.632 – 01:13:54.99
من می‌دونم، به هر حال این موضوع فقط در مورد تو نیست
01:13:55.057 – 01:13:57.434
پس مردمی که به تو امید بستن
01:13:57.446 – 01:14:00.162
تا شهر رو به صورت شرافتمندانه از جرم و جنایت پاک کنی چی میشن ؟
01:14:05.734 – 01:14:08.462
هاروي، حقيقت رو به همه بگو
01:14:08.737 – 01:14:10.614
! اگر " سر " اومد این کار رو می‌کنم
01:14:10.822 – 01:14:14.843
،اين زندگيت‌ـه ! نمي‌توني چنين چيزي رو به شانس واگذار کني
01:14:15.118 – 01:14:16.344
واگذار نمی‌کنم
01:14:19.623 – 01:14:22.042
تو شانست رو خودت می‌سازی
01:14:43.855 – 01:14:45.857
تو هم بايد مثل همه منتظر بموني، رفيق
01:14:53.49 – 01:14:55.826
اين ديگه چه کوفتيه ؟
01:14:55.993 – 01:14:58.203
! یه مانع روی مسیره ! یه مانع روی مسیره
01:14:58.37 – 01:15:01.881
لعنتي! همه‌ی واحدها به زيرگذر خيابان پنجم تغيير مسير ميديم، تکرار مي‌کنم، خروجي پايين
01:15:01.999 – 01:15:03.125
خروجي پايين
01:15:03.291 – 01:15:05.727
زيرگذر خيابان پنجم ؟ اون پايين مثل بوقلمونِ روز شکرگزاري ميوفتيم توی تله
01:15:38.326 – 01:15:40.662
،خدای من، زود باش ما رو از این جا ببر بیرون بزن بریم
01:15:42.831 – 01:15:45.208
،گوش کنید، ما به پشتیبانی نیاز داریم ! مهمون داریم
01:15:45.375 – 01:15:46.918
توی دردسر افتادیم بچه‌ها
01:15:49.838 – 01:15:50.922
! سلاح‌ها آماده
01:16:02.142 – 01:16:03.518
!اون دیگه چه کوفتی بود ؟
01:16:04.142 – 01:16:06.518
«: نوشته‌ی روی کامیون» «کشتار، بهترین دارو است»
01:16:25.373 – 01:16:27.343
این ماشین برای همچین مواقعی ساخته شده، درسته ؟
01:16:27.41 – 01:16:29.803
برای رد شدن از این دیواره ! به اسلحه‌ی خیلی بزرگتری نیاز داره
01:16:31.046 – 01:16:32.506
اون چيه ؟
01:16:33.84 – 01:16:35.975
!اون چيه؟ یه بازوکا* ؟ «یک راکت‌انداز آمریکایی که ضد تانک و ضد زره است»
01:16:36.84 – 01:16:40.175
«: توضیح مترجم» «اسلحه‌ای که در دست جوکر است» «یک آر.پی.جی ساخته روسیه می‌باشد»
01:16:43.809 – 01:16:45.519
! من براي اين کارها استخدام نشدم
01:17:01.868 – 01:17:03.203
! مواظب باش
01:17:03.995 – 01:17:05.163
! مواظب باش
01:17:27.435 – 01:17:28.562
زود باش، بزن بریم
01:18:15.15 – 01:18:17.36
هاروي، هاروي، هاروي دنت
01:18:17.527 – 01:18:20.363
،اوه... ببخشيد ! من مي‌خوام رانندگي کنم
01:18:25.285 – 01:18:28.872
در حال بررسي همه‌ی سامانه‌ها در حال بررسي همه‌ی سامانه‌ها
01:18:36.338 – 01:18:38.465
،بايد به قسمت بالای خیابان بريم ! به پشتيباني هوايي احتياج داريم، همين حالا
01:18:43.97 – 01:18:45.847
،از اين شغل خوشم میاد ! خوشم میاد
01:18:48.099 – 01:18:50.727
،آسیب بسیار جدی خروج اضطراري آغاز شد
01:19:04.699 – 01:19:06.201
خدا نگهدار
01:19:08.009 – 01:19:08.901
«خود تخریبی»
01:19:15.293 – 01:19:18.505
در موقعیت هستیم، آماده‌ایم تا(به این دیوونه‌ها)یکم از داروهاشون رو بدیم
01:19:24.886 – 01:19:27.347
،همونی که داشتم در موردش حرف می‌زدم پشتیبانی هوایی
01:19:40.902 – 01:19:42.612
! خيلي خب، نصبشون کنيد
01:19:42.779 – 01:19:45.156
نصبشون کنيد، نصبشون کنيد، نصبشون کنيد
01:20:10.89 – 01:20:12.058
اين خوب نيست
01:20:15.562 – 01:20:16.871
! خيلي خب، اين به هیچ وجه خوب نيست
01:20:59.898 – 01:21:01.983
! حالا، یه مرد خفاشی هم این‌جا هست
01:21:06.279 – 01:21:07.489
،اوه، تو مي‌خواي بازي کني زود باش
01:21:10.365 – 01:21:11.49
! زود باش
01:21:20.668 – 01:21:21.92
! جا خالی داد
01:21:35.85 – 01:21:38.269
،نباید این‌جا بایستی ! مثل اردکی که نشسته گیرمون میندازن
01:21:55.286 – 01:21:56.371
زود باش زود باش
01:21:59.499 – 01:22:02.877
،زود باش، زود باش، می‌خوام بزنی بهم ! می‌خوام بزنی، زود باش
01:22:05.422 – 01:22:06.881
! زود باش دیگه
01:22:07.549 – 01:22:10.885
زود باش، می‌خوام این کار رو بکنی می‌خوام این کار رو بکنی، زود باش، بزن بهم
01:22:11.052 – 01:22:12.679
زود باش بزن بهم زود باش بزن بهم
01:22:14.806 – 01:22:15.849
! بزن بهم
01:22:40.832 – 01:22:44.085
... زود باش آهــــــه
01:22:44.252 – 01:22:46.704
!ميشه خواهش کنم فقط يک دقيقه بهم وقت بدي ؟
01:22:48.59 – 01:22:50.425
! گیرت انداختیم حرومزاده
01:22:53.72 – 01:22:57.64
! گورد... انگار خیلی مخفی کاری رو دوست داری
01:22:58.099 – 01:22:59.809
دستگیرش کردیم هاروی
01:22:59.976 – 01:23:03.438
آقاي دنت، بزرگترين قهرمانِ گاتهام بودن چه حسی داره ؟
01:23:03.605 – 01:23:06.9
نه، من قهرمان نيستم بهترین پلیس‌های گاتهام، اون‌ها قهرمان هستن
01:23:07.066 – 01:23:10.236
در تمام این مدت شما و سازمان‌ـتون با مرد خفاشی همکاری می‌کردید ؟
01:23:10.403 – 01:23:12.518
نه، اما بهش اعتماد داشتم که کار دست رو انجام ميده
01:23:12.53 – 01:23:13.239
چه کاري ؟
01:23:13.406 – 01:23:14.449
! نجات جونم
01:23:14.616 – 01:23:17.535
باشه دوستان، کافیه دیگه بذارید راحت باشه
01:23:17.702 – 01:23:19.621
ممنونم کاراگاه
01:23:19.829 – 01:23:21.956
! با يه دوست دختر خيلي ناراحت قرار دارم
01:23:22.123 – 01:23:24.501
منم همین فکر رو می‌کنم، جناب دادستان - ... آقاي دنت، قربان -
01:23:24.667 – 01:23:28.796
نظرتون در مورد یک عکس خوب برای صفحه اول روزنامه چیه ؟
01:23:40.141 – 01:23:43.311
! فاصله بگیرید همه‌ی شما
01:23:43.478 – 01:23:46.981
! نمی‌خوام بهانه‌ای دستِ وکیلِ بد ذاتش بدید فهمیدید ؟
01:23:49.234 – 01:23:51.11
! از مرگ برگشتي
01:23:51.778 – 01:23:53.321
... من
01:23:53.488 – 01:23:55.506
نمي‌تونستم امنيت خانواده‌ام رو به خطر بندازم
01:23:56.699 – 01:23:58.535
چی ازش داریم ؟
01:24:00.203 – 01:24:04.265
،هيچي، هيچ مطابقتي با اثر انگشت‌هاش دي.‌اِن.‌اِي يا دندان‌هاش نیست
01:24:04.332 – 01:24:07.285
! لباس‌هاش سفارشی دوخته شدن و مارکی روشون نیست
01:24:07.293 – 01:24:09.52
داخل جيب‌هاش چیزی جز چاقو و پارچه نبود
01:24:09.587 – 01:24:11.506
نه نامی ازش هست
01:24:11.839 – 01:24:13.9
و نه نام مستعاری - برو خونه، گوردون -
01:24:13.967 – 01:24:17.153
،این دلقک رو تا صبح همین‌جا نگه می‌دارن برو يکم استراحت کن
01:24:17.22 – 01:24:19.055
بهش نیاز داری
01:24:19.305 – 01:24:21.891
فردا یک شغل بزرگ نصیبت میشه
01:24:22.559 – 01:24:25.928
،هیچ حرفی در این مورد نمی‌تونی بزنی ! رئیس پلیس گوردون
01:24:41.578 – 01:24:43.705
متاسفم، نمی‌تونستم امنیت شما رو به خطر بندازم
01:24:50.211 – 01:24:51.729
! قیافه‌ی اين حرومزاده‌هاي زشت رو ببین
01:24:51.796 – 01:24:53.816
حالم خوش نيست - تو پليس کُشتی -
01:24:53.84 – 01:24:56.275
! خیلی خوش شانسی که سرت هنوز روی تَنت‌ـه
01:24:56.342 – 01:24:57.927
! خواهش مي‌کنم - ! از ميله‌ها فاصله بگير -
01:24:58.094 – 01:25:00.263
! اعضای داخلی بدنم آسیب دیدن
01:25:14.444 – 01:25:16.237
مرد خفاشی نجاتت داد بابا ؟
01:25:18.406 – 01:25:20.7
... راستش رو بخوای این بار
01:25:20.867 – 01:25:23.036
! من اون رو نجات دادم
01:25:34.38 – 01:25:36.007
هنوز چیزی نگفته ؟
01:25:43.598 – 01:25:47.81
شب بخير، رئيس پليس
01:25:55.443 – 01:25:57.654
هاروي دنت به خونه‌اش نرسيده
01:25:57.82 – 01:25:59.947
البته که نرسيده - باهاش چيکار کردي ؟ -
01:26:00.865 – 01:26:02.617
من ؟
01:26:04.243 – 01:26:06.371
! من که این‌جا بودم
01:26:07.789 – 01:26:09.624
چه کسی رو همراهش فرستادی ؟
01:26:09.791 – 01:26:12.627
ها ؟ افرادت ؟
01:26:13.753 – 01:26:17.09
... البته با این فرض که اون‌ها هنوز افراد تو هستن
01:26:17.256 – 01:26:19.967
! نه افراد مارونی
01:26:22.178 – 01:26:24.755
... این افسرده و ناراحتت می‌کنه، رئیس پلیس
01:26:24.972 – 01:26:29.936
که بدوني واقعاً چقدر تنها هستي ؟
01:26:31.938 – 01:26:36.918
آیا این باعث میشه حس کنی که مسئولِ مخمصه‌ای هستی که هاروی دنت الان داخلش افتاده ؟
01:26:36.984 – 01:26:37.954
اون کجاست ؟
01:26:38.684 – 01:26:39.654
ساعت چنده ؟
01:26:40.154 – 01:26:41.656
چه فرقي داره ؟
01:26:41.906 – 01:26:47.57
! خب، بسته به زمان ممکنه در يک یا چند مکان مختلف باشه «یعنی ممکنه تا الان تیکه‌تیکه شده باشه»
01:26:53.751 – 01:26:56.713
... اگه قراره بازی کنیم - ها ؟ -
01:26:59.882 – 01:27:01.843
من به یک فنجان قهوه نیاز دارم
01:27:02.009 – 01:27:06.597
آها... داستانِ همیشگیه " پليس خوب، پليس بد " ؟ «،یک روش روانشناختی برای بازجویی و مذاکره» «در این روش یک نفر با "تهدید" نقش پلیس بد،و نفر» «دیگر با " تطمیع " نقش پلیس خوب را بازی می کند»
01:27:06.764 – 01:27:07.807
! نه دقيقاً
01:27:18.317 – 01:27:22.963
هیچ ‌وقت کارت رو با سر شروع نکن، قربانی کاملاً ! گیج میشه و نمی‌تونه ضربه‌های بعدی رو احساس کنه
01:27:25.533 – 01:27:26.659
می‌بینی ؟
01:27:26.826 – 01:27:29.162
تو من رو مي‌خواستي، من اين‌جا هستم
01:27:30.204 – 01:27:32.331
مي‌خواستم ببينم چيکار مي‌کني
01:27:32.874 – 01:27:35.46
و تو ناامید نشدی
01:27:35.626 – 01:27:38.463
تو اجازه دادی پنج نفر بمیرن
01:27:39.422 – 01:27:43.092
بعد گذاشتی که " دنت " جای تو رو بگیره
01:27:43.259 – 01:27:45.887
حتي براي کسي مثل من، اين کار خیلی بی‌رحمانه‌ـست - دنت کجاست ؟ -
01:27:46.053 – 01:27:50.85
اون خلافکارهای احمق می‌خوان تو از بین بری تا همه چیز مثل گذشته بشه
01:27:51.35 – 01:27:56.105
ولي من حقيقت رو مي‌دونم، هیچ برگشتي وجود نداره تو همه چیز رو عوض کردي
01:27:56.272 – 01:27:58.691
براي هميشه - پس چرا مي‌خواي من رو بکُشي ؟ -
01:28:01.652 – 01:28:03.07
! من نمي‌خوام تو رو بکُشم
01:28:03.571 – 01:28:08.117
آخه بدون تو من باید چيکار کنم ؟ برگردم و دوباره از خلافکارها دزدی کنم؟ نه، نه
01:28:08.284 – 01:28:10.661
... نه، نه، تو
01:28:10.828 – 01:28:13.247
! تو من رو کامل می‌کنی
01:28:13.414 – 01:28:15.252
تو يه آشغالي، تو به خاطر پول آدم ميکُشي
01:28:15.314 – 01:28:17.752
! شبیه اون‌ها حرف نزن، تو مثل اون‌ها نیستی
01:28:17.919 – 01:28:20.338
حتي اگه خودت دوست داشته باشي ! که مثل اون‌ها باشي
01:28:21.589 – 01:28:23.824
از نظر اون‌ها، تو فقط یه آدم عجیب و غریبی
01:28:24.342 – 01:28:25.676
! یکی) شبیه من)
01:28:25.843 – 01:28:28.137
... اون‌ها الان بهت نیاز دارن
01:28:28.721 – 01:28:30.765
... وقتي که ديگه بهت نياز نداشته باشن
01:28:31.307 – 01:28:34.352
! مثل يه جُذامي طَردت مي‌کنن
01:28:34.519 – 01:28:38.439
... مي‌دوني، اخلاقيات اون‌ها، قوانین اون‌ها
01:28:38.689 – 01:28:40.858
! يه شوخيِ بي‌مزه است
01:28:41.108 – 01:28:44.445
با اولين نشانه‌ از بروز مشکل، اون‌ها رو رها مي‌کنن
01:28:45.112 – 01:28:48.216
اون‌ها فقط تا جايي خوب هستن که روزگار بهشون اجازه بده
01:28:48.222 – 01:28:49.116
این رو بهت نشون خواهم داد
01:28:49.283 – 01:28:52.453
... وقتی یه وضعیت جدی و خطرناک پیش بیاد، این
01:28:52.62 – 01:28:54.872
... اين مردم مُتمدن
01:28:55.039 – 01:28:57.124
! همدیگه رو خواهند خورد
01:28:57.834 – 01:29:00.211
می‌بینی، من هیولا نیستم
01:29:01.587 – 01:29:03.88
من فقط(از نظر فکری) از بقیه جلوترم
01:29:05.132 – 01:29:06.217
دنت کجاست ؟
01:29:06.384 – 01:29:09.303
،تو برای خودت این همه قوانین دست و پا گیر داری ! واقعاً فکر می‌کنی که این قوانین نجاتت میدن
01:29:12.39 – 01:29:14.809
اون کنترل وضعیت دستش‌ـه - من فقط يک قانون دارم -
01:29:14.976 – 01:29:18.062
اوه، پس این همون قانونیه که باید برای دونستن حقیقت بشکنی
01:29:18.229 – 01:29:19.397
چه حقيقتي ؟
01:29:19.564 – 01:29:21.983
،تنها راه معقول برای زندگی زندگیِ بدون قانون‌ـه
01:29:22.149 – 01:29:24.819
! و امشب قراره که تو تنها قانونت رو بشکنی
01:29:24.986 – 01:29:26.128
! به حرفت فکر می‌کنم
01:29:26.195 – 01:29:28.923
فقط چند دقیقه باقی مونده ... و تو مجبوری توی بازیِ من شرکت کنی
01:29:28.99 – 01:29:31.576
! اگه می‌خوای یکی از اون‌ها رو نجات بدی
01:29:32.076 – 01:29:33.119
اون‌ها ؟
01:29:33.286 – 01:29:37.331
مي‌دوني، يه مدت فکر مي‌کردم که واقعاً دنت هستي
01:29:37.498 – 01:29:40.126
طوري که به خاطر اون دختر خودت رو پايين پرت کردی
01:29:46.424 – 01:29:47.508
! ببین چطوری شدی
01:29:53.139 – 01:29:56.726
هاروی در مورد تو و خرگوش کوچولوش چیزی می‌دونه ؟
01:29:57.643 – 01:29:59.02
!اون‌ها کجان ؟
01:29:59.186 – 01:30:01.188
! کشتن يه انتخاب‌ـه
01:30:01.355 – 01:30:04.442
!اون‌ها کجان ؟ - يکي از اين دو زندگي رو انتخاب کن -
01:30:05.192 – 01:30:09.447
دوستت، دادستان ناحیه یا همسرِ آینده‌ی خجالتیش ؟
01:30:14.619 – 01:30:18.706
،تو هيچي نداري ! هيچي نداري که من رو باهاش تهديد کني
01:30:19.123 – 01:30:22.627
! با تمام قدرتت هيچ کاري از دستت بر نمیاد
01:30:22.835 – 01:30:26.255
نگران نباش بهت ميگم کجا هستن، هر دو نفرشون
01:30:26.422 – 01:30:29.467
و نکته همين‌جاست، تو بايد انتخاب کني
01:30:30.217 – 01:30:33.054
پسره در خيابان 25052
01:30:33.22 – 01:30:36.557
و دختره در خيابان ایکس در سيسرو
01:30:38.643 – 01:30:40.394
دنبال کدوم يکي ميري ؟ - ريچل -
01:30:41.812 – 01:30:43.23
! ما ميريم دنبال دنت
01:30:45.483 – 01:30:48.361
خيابان 25052
01:30:51.238 – 01:30:53.074
سلام ؟
01:30:54.033 – 01:30:56.41
کسي صداي من رو مي‌شنوه ؟
01:30:58.829 – 01:31:01.457
! آهاي
01:31:05.461 – 01:31:07.713
ريچل ؟ - ! هاروي -
01:31:07.88 – 01:31:10.091
اوه هاروي خدا رو شکر، تو حالت خوبه ؟
01:31:10.257 – 01:31:11.842
... خوبم، من داخل يک
01:31:12.009 – 01:31:15.596
من داخل یک انبارم من رو با سيم به بشکه‌هاي نفت بستن
01:31:16.639 – 01:31:17.848
(منم مثل تو(بستن
01:31:18.391 – 01:31:20.101
هاروي
01:31:27.358 – 01:31:29.819
من می‌خوام تلفن کنم
01:31:29.986 – 01:31:32.78
می‌خوام، می‌خوام، می‌خوام تلفن کنم
01:31:33.447 – 01:31:35.282
! چه خوب
01:31:36.784 – 01:31:41.622
من چندتا از دوستانت رو تا حالا کشتم ؟
01:31:45.376 – 01:31:46.46
... من بیست ساله که توی اين کارم
01:31:46.627 – 01:31:50.089
و تفاوت بین اراذل و اوباشی که باید بهشون یه درس خوب داد تا ادب بشن
01:31:50.256 – 01:31:53.134
با افراد عجیب و غریبی مثل تو که فقط از این کار لذت می‌برن رو می‌دونم
01:31:54.01 – 01:31:56.47
و تو شش نفر از دوستانم رو کُشتي
01:31:56.637 – 01:31:57.638
شش ؟
01:31:57.805 – 01:32:00.307
خواهش می‌کنم، داخل شکمم آسیب دیده
01:32:00.474 – 01:32:02.226
برام مهم نيست، برگرد عقب
01:32:02.393 – 01:32:05.563
رئيس گفت کاري مي‌کنه که صداها برن
01:32:05.73 – 01:32:09.275
اون گفت ميره داخلو جای اون‌ها رو ! با چراغ‌هاي نوراني عوض می‌کنه
01:32:09.442 – 01:32:10.568
مثل(درخت) کريسمس
01:32:10.735 – 01:32:13.279
تو زده به سرت رفيق، بکِش عقب
01:32:13.446 – 01:32:16.282
،پزشک بياد به سلول بازداشت زود باش در رو باز کن
01:32:16.49 – 01:32:17.658
! شماها، بريد عقب
01:32:17.825 – 01:32:19.994
گوش کن، ما زمان زيادي نداريم
01:32:20.161 – 01:32:24.165
اون‌ها بهم گفتن که فقط یکی از ما جون سالم به در میبره
01:32:24.331 – 01:32:27.668
و قراره بذارن دوستان‌ـمون(اون یک نفر رو) انتخاب کنن
01:32:30.379 – 01:32:32.506
باشه ریچل
01:32:33.09 – 01:32:36.218
همه چیز درست میشه، همه چیز رو به راه میشه اون‌ها میان و نجاتت میدن
01:32:36.385 – 01:32:40.681
گوش کن، من بهت کمک می‌کنم فقط بهم بگو که چه اتفاقی داره برات میوفته
01:32:40.848 – 01:32:44.351
مي‌توني چيزي پيدا کني، هر چیز نوک تيزی ؟ - دارم تلاش مي‌کنم -
01:32:44.518 – 01:32:46.687
چي ...؟ - لعنتي -
01:32:46.854 – 01:32:48.355
هاروي ؟
01:32:52.109 – 01:32:53.778
هاروي، چه اتفاقی داره میوفته ؟
01:33:03.12 – 01:33:06.957
همه‌ي واحدها در خيابان 25052 جمع بشن
01:33:07.291 – 01:33:11.378
مي‌خواي بدوني چرا از چاقو استفاده مي‌کنم ؟
01:33:13.672 – 01:33:15.107
تفنگ‌ها خيلي سريع هستن
01:33:15.174 – 01:33:22.056
نمی‌تونی همه‌ی اون احساسات کوچیک رو مزه‌مزه کنی و طعم‌ـشون رو بچِشی
01:33:23.974 – 01:33:28.854
... ببین، در لحظات آخر زندگی‌ـشون
01:33:29.021 – 01:33:31.315
آدم‌ها بهت نشون میدن که واقعاً " کی " هستن
01:33:32.399 – 01:33:38.072
بنابراین يه جورايي، من دوستانِ تو رو خيلي بيشتر از تو مي‌شناسم
01:33:41.826 – 01:33:45.246
دوست داري بدوني کدوم‌ یکی از اون‌ها ترسو و بزدل بودن ؟
01:33:51.752 – 01:33:53.42
!اين چيه ؟ - خداي من -
01:33:53.629 – 01:33:56.633
... اون دچار یک نوع خونریزی داخلی شده
01:33:56.69 – 01:33:59.051
مي‌دونم که تو از اين کار لذت مي‌بري
01:34:00.427 – 01:34:04.181
من هم قراره امتحانش کنم و حتی بیشتر از تو لذت ببرم
01:34:11.73 – 01:34:12.811
همین الان بندازش
01:34:12.94 – 01:34:15.734
آروم باشید، آروم باشید - ! همين حالا سلاحِت رو بنداز -
01:34:15.901 – 01:34:19.864
!تقصير خودِ لعنتیم بود، بهش شليک کن - !همين حالا ولش کن! بندازش -
01:34:20.156 – 01:34:23.159
چي؟ عذر می‌خوام ؟ - چي مي‌خواي ؟ -
01:34:24.201 – 01:34:26.12
فقط مي‌خوام تلفن بزنم
01:34:29.123 – 01:34:31.792
چی؟ چی؟ چی شده؟
01:34:31.959 – 01:34:34.795
فقط با من حرف بزن، فقط برای يک لحظه
01:34:37.131 – 01:34:39.8
باشه ؟ - باشه -
01:34:51.604 – 01:34:53.647
اون یه تلفن‌ـه ؟
01:35:03.324 – 01:35:04.658
! از پیاده‌رو برو
01:35:12.666 – 01:35:16.77
هاروي فقط محض احتياط مي‌خوام يه چيزي رو بهت بگم، باشه ؟
01:35:16.837 – 01:35:18.731
اين طور فکر نکن، ريچل اون‌ها توی راه هستن
01:35:18.797 – 01:35:21.191
مي‌دونم، ولي نمي‌خوام بيان دنبال من
01:35:25.512 – 01:35:29.6
،نمي‌خوام بدون تو زندگي کنم و یه پاسخ (براي خواستگاریت) دارم
01:35:30.017 – 01:35:31.769
پاسخ من " بله "‌ـ‌ست
01:35:34.521 – 01:35:37.274
!نه! نه! نه
01:35:37.441 – 01:35:40.069
من نه! چرا برای نجات من اومدي ؟
01:35:40.236 – 01:35:41.278
! نه
01:35:42.947 – 01:35:44.531
! ريچل ! ريچل
01:35:44.74 – 01:35:47.076
هاروي - !نه! نه! ريچل -
01:35:47.243 – 01:35:48.285
خوبه
01:35:48.452 – 01:35:49.536
! ريچل
01:35:49.954 – 01:35:51.497
!نه! نه
01:35:51.664 – 01:35:55.793
هاروی همه چی خوبه مشکلي نيست، گوش کن
01:35:55.96 – 01:35:57.294
... يه جا
01:36:03.175 – 01:36:04.385
!نه، رئيس پلیس
01:36:04.551 – 01:36:07.221
!ريچل! نه
01:36:21.568 – 01:36:22.695
! سلام به تو
01:36:28.575 – 01:36:32.079
از واحد جرائم بزرگ خبر رسیده که جوکر فرار کرده
01:36:32.997 – 01:36:34.707
همراه با لائو ؟
01:36:37.501 – 01:36:40.087
جوکر برنامه ریزی کرده بود که دستگير بشه
01:36:40.421 – 01:36:42.589
خودش مي‌خواست که من توی واحد جرائم بزرگ زندانیش کنم
01:37:02.191 – 01:37:04.234
بروس عزيز«: صدای ریچل»
01:37:06.03 – 01:37:08.574
باید صادقانه و شفاف بگویم
01:37:10.617 – 01:37:13.162
من قصد دارم با هاروي دنت ازدواج کنم
01:37:13.329 – 01:37:17.249
من عاشق او هستم و می‌خواهم که بقیه‌ی زندگي‌ام را با او بگذرانم
01:37:17.791 – 01:37:22.212
هنگامی که به تو گفتم اگر زمانی گاتهام دیگر نیازی به مرد خفاشی نداشته باشد ما می‌توانیم با هم باشیم
01:37:22.379 – 01:37:24.59
جدی گفتم
01:37:24.84 – 01:37:29.595
اما حالا مطمئن هستم روزی نخواهد رسید ! که " تو " به مرد خفاشی نیاز نداشته باشی
01:37:30.637 – 01:37:32.556
اميدوارم چنين روزي برسد
01:37:32.723 – 01:37:35.476
... و اگر این روز برسد، در کنارت خواهم بود
01:37:36.018 – 01:37:37.436
اما فقط به عنوان دوستت
01:37:38.145 – 01:37:40.397
متأسفم هاروي
01:37:40.564 – 01:37:42.941
متأسفم که نا اميدت کردم
01:37:43.108 – 01:37:48.113
،اگر اعتقادت را به من از دست داده‌اي خواهش مي‌کنم اعتقادت به مردم را از دست نده
01:37:48.697 – 01:37:53.118
با عشق، حالا و هميشه " ريچل "
01:38:01.085 – 01:38:03.42
يک صبحانه‌ي مختصر آماده کردم
01:38:07.549 – 01:38:09.468
خب پس من تنهاتون میذارم - آلفرد -
01:38:09.635 – 01:38:10.803
بله، آقای وین ؟
01:38:12.179 – 01:38:14.431
آیا من این بلا رو سر ریچل آوردم ؟
01:38:15.474 – 01:38:17.684
... قصد داشتم الهام‌ بخش " خوبي " باشم
01:38:17.851 – 01:38:20.229
،نه دیوانگی نه مرگ
01:38:20.396 – 01:38:25.125
شما الهام بخش " خوبی " بودید اما به صورت خلافکارهای گاتهام تُف انداختید
01:38:25.192 – 01:38:27.377
آیا فکر نکردید که این کارِ شما ممکنه عواقبی داشته باشه ؟
01:38:27.444 – 01:38:29.993
همیشه اینطوره که وضعیت بد میشه، پیش از اینکه خوب بشه
01:38:30.197 – 01:38:31.657
اما ريچل، آلفرد
01:38:31.824 – 01:38:35.759
ریچل به چیزی که شما براش ایستادگی و تلاش کردید باور داشت
01:38:35.786 – 01:38:37.854
چیزی که ما براش ایستادگی و تلاش کردیم
01:38:37.871 – 01:38:39.531
گاتهام به شما نياز داره
01:38:39.873 – 01:38:42.995
... نه، گاتهام به قهرمان واقعيش نياز داره
01:38:43.335 – 01:38:47.464
و من اجازه دادم اون آدم‌کشِ رواني نيمي از وجودش رو از بین ببره
01:38:47.631 – 01:38:49.967
... براي همين هست که در حال حاضر
01:38:50.759 – 01:38:52.678
مجبور هستن که به شما بَسنده کنن
01:38:54.888 – 01:38:56.723
قرار بود ریچل منتظر من بمونه آلفرد
01:38:58.725 – 01:39:00.769
دنت اين رو نمي‌دونه
01:39:00.936 – 01:39:02.229
هرگز هم نباید بدونه
01:39:04.648 – 01:39:06.275
اون چيه ؟
01:39:06.442 – 01:39:09.403
فعلاَ زمانش نرسیده - ... اون راهزن -
01:39:09.862 – 01:39:11.989
که توي جنگل برمه بود
01:39:12.156 – 01:39:14.199
دستگيرش کرديد ؟ - بله -
01:39:14.366 – 01:39:15.701
چطور ؟
01:39:17.119 – 01:39:18.745
! تمام جنگل رو سوزوندیم
01:39:57.951 – 01:40:00.621
او یک منبع معتبر است، وی از وکلای شاغل در یکی از موسسات برجسته‌ی مشاوره می‌باشد
01:40:00.787 – 01:40:04.166
او مي‌گويد تا جايي که توانسته صبر کرده تا مرد خفاشی کار درست را انجام دهد
01:40:04.333 – 01:40:06.418
اما حالا تصمیم گرفته است که خودش دست به کار شود
01:40:06.585 – 01:40:09.546
ساعت پنج عصر به طور زنده با اعلام هويت واقعي مرد خفاشی با شما خواهيم بود
01:40:25.979 – 01:40:27.606
به خاطر ريچل متأسفم
01:40:30.317 – 01:40:35.155
دکتر گفت که درد وحشتناکی داری ولی قبول نمی‌کنی که دارو مصرف کنی
01:40:36.198 – 01:40:38.158
... گفت که تو
01:40:38.325 – 01:40:40.077
عمل پیوند پوست رو نمی‌پذیری
01:40:40.41 – 01:40:42.663
... اون اسم رو يادت هست
01:40:43.247 – 01:40:45.582
... که شماها روي من گذاشته بوديد
01:40:46.041 – 01:40:48.877
وقتي که در اداره‌ي " امور داخلی" بودم ؟
01:40:51.338 – 01:40:52.631
اون اسم چي بود، گوردون ؟
01:40:53.298 – 01:40:54.675
... هاروي، من‌
01:40:54.841 – 01:40:56.343
بگو
01:40:57.761 – 01:40:59.68
! بگو
01:41:07.354 – 01:41:10.44
،دو چهره هاروي دو چهره
01:41:12.025 – 01:41:16.321
چرا بايد چیزی که هستم رو پنهان کنم ؟
01:41:17.531 – 01:41:18.865
مي‌دونم تلاش کردي بهم هشدار بدي
01:41:19.741 – 01:41:20.951
متأسفم
01:41:21.577 – 01:41:24.204
،ورتز" تو رو سوار کرد" براي اون‌ها کار مي‌کرد ؟
01:41:26.498 – 01:41:28.875
مي‌دوني چه کسی ریچل رو سوار کرد ؟
01:41:29.71 – 01:41:32.713
هاروي، بايد بدونم به کدوم يکی از افرادم می‌تونم اعتماد کنم
01:41:33.088 – 01:41:35.215
چرا الان مي‌خواي به حرف‌هام گوش کني ؟
01:41:36.341 – 01:41:38.01
متأسفم، هاروي
01:41:40.554 – 01:41:42.347
نه
01:41:42.806 – 01:41:44.933
نه، متأسف نيستي
01:41:45.976 – 01:41:47.227
هنوز نه
01:41:52.482 – 01:41:55.193
این حد از دیوانگی، دیگه خیلی زیاده
01:41:55.402 – 01:41:58.655
باید قبل از اینکه اجازه بدید اون دلقک ! از جعبه‌اش بیرون بیاد فکر اینجاش رو می‌کردید
01:41:58.822 – 01:42:00.574
اون رو می‌خوای ؟
01:42:03.035 – 01:42:05.412
مي‌تونم بهت بگم امروز بعد از ظهر کجاست
01:42:13.42 – 01:42:15.714
! اون‌قدری که به نظر میرسه ديوانه نيستي
01:42:15.881 – 01:42:19.635
بهت گفتم که، من هميشه سر حرفم می‌مونم
01:42:22.846 – 01:42:24.097
اون ايتاليايي کجاست ؟
01:42:24.264 – 01:42:27.392
تمام واحدهای عملیاتی تا بیست دقیقه‌ی دیگه در محل مورد نظر خواهند بود
01:42:27.559 – 01:42:31.021
مي‌خوام واحدهاي پشتيباني همه‌ی مسيرهاي فرارِ ممکن رو پوشش بدن
01:42:31.605 – 01:42:32.773
لطفاً بگو
01:42:32.939 – 01:42:36.276
آقا جوکر، با این همه پولی که داری می‌خوای چیکار کنی ؟
01:42:36.943 – 01:42:39.613
ببین، من مزاجِ ساده‌اي دارم
01:42:39.78 – 01:42:41.448
... من از
01:42:41.615 – 01:42:42.991
... دینامیت لذت می‌برم
01:42:43.158 – 01:42:44.701
... و از باروت
01:42:45.16 – 01:42:47.579
! و از بنزین
01:42:49.039 – 01:42:51.291
چه غلط ...؟
01:42:53.126 – 01:42:55.962
می‌دونی (این پول‌ها) چه چیز مشترکی دارن ؟
01:42:56.463 – 01:42:57.856
! همه‌شون پَست و کم‌ارزش هستن
01:42:57.923 – 01:43:00.604
مي‌خوام بدونم که اون‌ها چقدر بهت پول میدن که مرد خفاشی رو معرفی کنی ؟
01:43:00.759 – 01:43:04.721
اين شانس ماست، من لائو رو زنده مي‌خوام جوکر، زنده يا مرده‌اش فرقی نداره
01:43:04.888 – 01:43:06.306
هي، جيم اين رو گوش کن
01:43:06.473 – 01:43:07.873
اجازه بدید تماس بعدی رو بشنویم
01:43:07.974 – 01:43:10.255
هاروي دنت نمي‌خواست تسلیمِ خواسته‌ي اين رواني بشه
01:43:10.31 – 01:43:11.603
فکر مي‌کنيد که بیشتر از اون می‌فهمید ؟
01:43:11.77 – 01:43:15.148
،من فکر مي‌کنم که اگر امروز با دنت صحبت کنيم ممکنه نظر متفاوتی داشته باشه
01:43:15.315 – 01:43:19.403
،آرزو می‌کنیم که هرچه سریع تر بهبود پیدا کنه چون خدا می‌دونه که در حال حاضر چقدر بهش نیاز داریم
01:43:19.569 – 01:43:21.78
گفتی مردی هستی که سر حرفش میمونه
01:43:22.072 – 01:43:24.116
اوه، هستم
01:43:25.826 – 01:43:28.495
فقط نصف پول‌ها که سهم خودم هست رو مي‌سوزونم
01:43:29.83 – 01:43:31.957
! تنها چیزی که شما بهش اهمیت میدید پول‌ـه
01:43:32.124 – 01:43:35.585
این شهر لیاقتِ خلافکارهای بهتری رو داره
01:43:35.752 – 01:43:38.004
و من قراره این رو بهش بدم
01:43:38.797 – 01:43:41.299
به افرادت بگو از حالا به بعد براي من کار مي‌کنن
01:43:41.466 – 01:43:43.844
! اين‌جا ديگه شهر منه
01:43:44.511 – 01:43:47.055
اون ها برای یه آدم عجیب و غریب کار نمی‌کنن
01:43:47.222 – 01:43:48.932
عجیب و غریب ؟
01:43:49.099 – 01:43:51.579
چرا ما تو رو تیکه‌تیکه نکنیم
01:43:51.727 – 01:43:53.186
و ندیم سگات بخورنت؟ ها؟
01:43:53.353 – 01:43:56.231
اون وقت مي‌بينيم که وفاداری ِ یک سگ گرسنه واقعاً چقدره
01:43:58.233 – 01:44:00.569
الان وقت بحث در مورد پول نیست
01:44:00.736 – 01:44:03.947
الان وقت ارسال یک پیام‌ـه
01:44:04.74 – 01:44:07.2
! همه چيز مي‌سوزه
01:44:09.703 – 01:44:11.872
شما کی هستید ؟ - من یک رویا داشتم -
01:44:12.038 – 01:44:14.791
در مورد دنیایی بدون مرد خفاشی
01:44:14.958 – 01:44:17.21
خلافکارها یک سود کوچیک نصیب‌ـشون شد
01:44:17.377 – 01:44:21.298
و پلیس تلاش کرد که با اون‌ها مبارزه کنه و یکی یکی کارشون رو تعطیل کنه
01:44:21.465 – 01:44:24.76
و اين خيلي کسل کننده بود
01:44:24.926 – 01:44:26.887
من نظرم رو عوض کردم
01:44:27.053 – 01:44:29.681
من نمی‌خوام که آقای ریس همه چیز رو خراب کنه
01:44:29.848 – 01:44:34.561
اما چرا باید همه‌ی لذتش مال من باشه ؟ بذاريد يک فرصت هم به یک نفر ديگه بدیم
01:44:34.728 – 01:44:39.566
... اگر "کولمن ريس" تا شصت دقيقه‌ي ديگه نمرده باشه
01:44:39.733 – 01:44:41.918
اون‌وقت من يک بيمارستان رو منفجر مي‌کنم
01:44:41.985 – 01:44:43.67
با همه‌ی پلیس‌ها تماس بگیرید
01:44:43.737 – 01:44:47.073
به اون‌ها بگيد به نزديک‌ترين بيمارستان برن و عملیات تخليه و جستجو رو شروع کنن
01:44:47.24 – 01:44:51.161
با مسئولین حمل و نقل، هیات مدیره‌ی مدارس و زندان‌ها تماس بگیرید، بگید هر چي اتوبوس هست به بيمارستان‌ها بفرستن
01:44:51.328 – 01:44:55.916
،اولويت با بيمارستان "گاتهام جنرال"‌ـه همين حالا همه رو از اون‌جا خارج کنید
01:44:56.082 – 01:44:57.751
تو، تو و تو، با من بيايد
01:44:57.918 – 01:44:59.836
ما کجا ميريم، قربان ؟ - ميريم دنبال ريس -
01:45:00.086 – 01:45:03.215
،می‌خوام همین الان وارد عمل بشی افراد گوردون و خانواده‌هاشون رو بررسی کن
01:45:03.381 – 01:45:05.592
دنبال چي بگردم ؟ - پذيرش در بيمارستان -
01:45:05.759 – 01:45:07.427
بت پاد "* رو هم می‌خواید، قربان ؟ " «موتورسيکلت مرد خفاشی»
01:45:07.594 – 01:45:09.554
وسط روز، آلفرد ؟ کار زیرکانه‌ای نیست
01:45:09.721 – 01:45:11.014
پس، لامبورگيني رو مي‌بريد
01:45:11.932 – 01:45:13.058
! خیلی زیرکانه‌ـست
01:45:26.905 – 01:45:29.407
ببخشيد، اجازه بدید رد بشم ببخشيد، باشه
01:45:29.574 – 01:45:33.078
آقا، ميشه لطفاً کمک کنيد ؟
01:45:33.245 – 01:45:34.955
ميرم يه اتوبوس براش پيدا کنم
01:45:36.915 – 01:45:38.795
... قربان؟ رئيس پليس، واقعاً فکر مي‌کنيد
01:45:38.959 – 01:45:41.127
امکان داره يک شهروند عادي تلاش کنه اين مرد رو بکشه ؟
01:45:45.632 – 01:45:47.968
قربان، رئيس پليس
01:45:50.053 – 01:45:52.264
! ماشين‌ها رو بياريد درِ پشتی
01:45:54.641 – 01:45:55.976
برو، به فیلم گرفتن ادامه بده سم
01:46:01.94 – 01:46:03.9
اوبراين " و " ريچاردز " رو می‌بینم "
01:46:04.484 – 01:46:07.988
هيچ کدام از بستگان نزديک اون‌ها در بيمارستاني در گاتهام پذيرش نشدن
01:46:09.281 – 01:46:12.826
تلاش می‌کنن من رو بکُشن - خب، شايد مرد خفاشی بتونه نجاتت بده -
01:46:25.964 – 01:46:28.592
دیویس، جا دارن، دادستان رو بیار بیرون
01:46:30.26 – 01:46:32.053
! دیویس
01:46:37.183 – 01:46:39.519
برنز " و " زاکاري " رو هم ديدم "
01:46:39.686 – 01:46:40.896
اون ها هم (کسی رو در بیمارستان) ندارن
01:46:41.062 – 01:46:42.522
يه پليس گشتي هم بود که نمی‌شناختمش
01:46:43.732 – 01:46:45.65
خب، حالا چي ؟
01:46:46.526 – 01:46:48.778
حالا چيکار ‌کنيم ؟ داریم کجا ميريم ؟
01:46:51.531 – 01:46:53.199
اطلاعات رو براي گوردون بفرست
01:46:57.375 – 01:46:59.344
« مراقب باش »
01:47:01.041 – 01:47:02.626
از اينجا بريد بيرون
01:47:04.669 – 01:47:06.463
! ديويس
01:47:09.633 – 01:47:12.052
خانم، بايد ایشون رو همین الان منتقل کنيم
01:47:12.863 – 01:47:16.024
«پليس‌هايي که بستگان اون‌ها در بيمارستان‌هاي گاتهام هستند»
01:47:18.408 – 01:47:20.341
«راميرز - بِرگ»
01:47:23.73 – 01:47:26.066
بِرگ " هستي، درسته ؟ " - بله جناب رئيس پلیس -
01:47:27.192 – 01:47:28.652
حالت خوبه، پسر ؟
01:47:46.67 – 01:47:48.254
! سلام
01:47:53.093 – 01:47:54.594
... مي‌دوني
01:47:55.428 – 01:47:58.515
نمی‌خوام هیچ کدورتی بین ما باشه، هاروی
01:47:58.682 – 01:48:01.81
... وقتي تو و - ! ريچل -
01:48:01.977 – 01:48:04.27
... ريچل رُبوده شُديد
01:48:04.437 – 01:48:07.44
من توي قفس گوردون نشسته بودم
01:48:07.774 – 01:48:09.693
اون کارها نقشه‌ی من نبود
01:48:09.901 – 01:48:12.362
افراد خودت بودن، نقشه‌ي خودت بود
01:48:12.57 – 01:48:15.031
من واقعاً شبيه کسي هستم که نقشه‌ داشته باشه ؟
01:48:15.448 – 01:48:16.943
مي‌دوني من مثل چي هستم ؟
01:48:16.948 – 01:48:18.743
من مثل سگی هستم که ماشين‌ها رو دنبال مي‌کنه
01:48:18.868 – 01:48:21.329
نمي‌دونم اگه یه ماشین رو گرفتم باید باهاش چیکار کنم
01:48:21.496 – 01:48:24.624
مي‌دوني ؟ فقط کارها رو انجام ميدم
01:48:25 – 01:48:28.712
،خلافکارها نقشه دارن پلیس‌ها نقشه دارن
01:48:28.878 – 01:48:31.089
گوردون نقشه داره
01:48:31.256 – 01:48:34.217
مي‌دوني، اون‌ها " نقشه‌کِش " هستن
01:48:34.384 – 01:48:38.138
نقشه‌کش‌هايي که تلاش دارن دنياهاي کوچيک‌ـشون رو کنترل کنن
01:48:38.304 – 01:48:39.806
من نقشه‌کش نيستم
01:48:39.973 – 01:48:41.699
... من تلاش می‌کنم که به نقشه‌کش‌ها نشون بدم
01:48:41.766 – 01:48:47.063
که تلاش اون‌ها برای کنترل اوضاع واقعاً چقدر رقت انگیز و تاسف باره
01:48:48.023 – 01:48:51.067
... پس وقتي که ميگم بيا اين‌جا
01:48:51.568 – 01:48:55.113
وقتی که میگم با تو و دوست دخترت خصومت شخصی نداشتم
01:48:56.656 – 01:48:58.867
مي‌دوني که دارم حقيقت رو ميگم
01:49:01.369 – 01:49:04.164
به اسلحه‌ات نیاز دارم - چي ؟ -
01:49:07.917 – 01:49:09.753
چرا ؟ چون همسرم توي بيمارستان‌ـه ؟
01:49:10.462 – 01:49:12.005
آره به همین دلیل
01:49:12.922 – 01:49:16.294
اين نقشه‌کش‌ها هستن که تو رو در جایی که الان هستی قرار دادن
01:49:16.301 – 01:49:20.096
،تو يه نقشه‌کش بودي تو نقشه داشتی
01:49:20.263 – 01:49:22.432
و ببين نقشه‌هات تو رو به کجا رسوندن
01:49:33.193 – 01:49:35.593
پلیس در حال انجام اقدامات احتیاطی لازم است
01:49:35.737 – 01:49:37.864
و از مردم درخواست می‌کند که خودسرانه دست به کاری نزنند
01:49:38.031 – 01:49:40.575
من فقط کاري رو انجام دادم که بهتر از بقیه انجامش میدم
01:49:40.742 – 01:49:44.37
*من نقشه‌ی کوچولوت رو گرفتم و برعکسش کردم «بر علیه خودت ازش استفاده کردم»
01:49:44.537 – 01:49:49.876
ببين با چندتا بشکه بنزين و چندتا گلوله ! چه بلايي سر اين شهر آوردم
01:49:50.043 – 01:49:53.338
ها ؟ می‌دونی چی فهمیدم ؟
01:49:53.505 – 01:49:57.05
وقتی همه چیز " طبق نقشه " پیش بره ! هیچ‌کس وحشت نمی‌کنه
01:49:57.217 – 01:49:58.885
حتي اگر اون نقشه‌ " وحشتناک " باشه
01:49:59.511 – 01:50:04.557
اگر فردا به روزنامه‌ها بگم که مثلاً یکی از اعضای گروه‌های خیابونی هدفِ گلوله قرار می‌گیره
01:50:04.724 – 01:50:08.186
... يا يک کاميون پر از سرباز منفجر ميشه
01:50:08.478 – 01:50:09.562
هيچ‌کس وحشت نمي‌کنه
01:50:10.271 – 01:50:13.358
! چون همه‌ی این‌ها بخشی از نقشه‌ـست
01:50:13.525 – 01:50:18.446
... ولي وقتي که بگم يک شهردارِ پيرِ کوچولو قراره بميره
01:50:18.696 – 01:50:21.116
خب، اون موقع همه عقل‌ـشون رو از دست میدن
01:50:24.536 – 01:50:27.455
... یکم هرج و مرج ایجاد کن
01:50:28.623 – 01:50:30.875
نظم موجود رو بهم بزن
01:50:31.042 – 01:50:35.588
اون موقع همه چیز به آشوب کشیده میشه
01:50:37.423 – 01:50:40.176
من عاملِ آشوب هستم
01:50:40.552 – 01:50:42.887
و مي‌دوني یه چیز خوب در مورد آشوب چيه ؟
01:50:44.931 – 01:50:46.558
! اینه که) منصفانه‌ـست)
01:50:55.775 – 01:50:58.945
زنده مي‌موني - ها -
01:50:59.445 – 01:51:01.072
! مي‌ميري
01:51:01.281 – 01:51:03.993
! حالا داریم(مثل دوتا آدم عاقل) حرف می‌زنیم
01:51:28.081 – 01:51:30.593
«: نوشته‌ی روی لباس جوکر» «من به هاروی دنت باور دارم» (شعار انتخاباتی هاروی دنت)
01:51:12.625 – 01:51:14.127
آقاي ريس
01:51:32.312 – 01:51:34.48
شما آقاي وين هستيد، درسته ؟
01:51:34.647 – 01:51:37.65
کار خيلي شجاعانه‌اي انجام داديد - اين که خواستم به چراغ سبز برسم ؟ -
01:51:37.984 – 01:51:40.82
مگه از وَن محافظت نکردين؟ - چرا؟ مگه کي داخلش‌ـه؟ -
01:51:46.284 – 01:51:48.369
فکر نمی‌کنید که باید برم بیمارستان ؟
01:51:48.536 – 01:51:51.039
زياد اخبار تماشا نمي‌کنيد، درسته آقاي وين ؟
01:52:57.188 – 01:52:59.023
جنوب شرقي
01:52:59.19 – 01:53:01.401
صدا از بيمارستان گاتهام جنرال بود
01:53:02.151 – 01:53:03.871
ساختمان رو تخليه کرده بودید ؟ - آره -
01:53:06.823 – 01:53:10.176
بايد بدونيد چند نفر داخل بودن، شما فهرست بيمارها و لیست حضور و غياب کارکنان رو داريد
01:53:10.243 – 01:53:12.678
تا الان می‌دونیم که پنجاه نفر گم شدن، یعنی یک اتوبوس
01:53:12.745 – 01:53:15.995
بقيه‌ي اتوبوس‌ها به طرف سایر بيمارستان‌ها مي‌رفتن ! حدس مي‌زنم يک اتوبوس رو گم کرديم
01:53:16.082 – 01:53:18.309
واقعاً ؟ حدست در مورد محل هاروی دنت چیه ؟
01:53:18.376 – 01:53:22.999
به جستجو ادامه بده، این موضوع رو پیش خودت نگه دار اگر هم کسي چيزي پرسيد، بگو دنت رو بيرون آورديم
01:53:25.425 – 01:53:27.844
با دفتر شهردار تماس بگير
01:53:29.012 – 01:53:30.763
به " گارد ملي "* نیاز داريم «نیروهای ذخیره‌ی ارتش آمریکا» «که تحت فرمان دولت فدرال و ایالت‌ها می‌باشند»
01:53:30.93 – 01:53:34.01
،هنوز عده‌ای مفقود هستند " از جمله " مايک اِنگل " مجري شبکه " جي.سي.اِن
01:53:34.1 – 01:53:37.493
الان به من گفته شد که برای پخش ویدیویی که هم اکنون به دست جی.سی.ان رسید برنامه را قطع می‌کنیم
01:53:37.52 – 01:53:39.899
من " مايک اِنگل "، مجري " گاتهام امشب " هستم «نوشته پشت سر مایکل انگل: خبر فوری»
01:53:39.939 – 01:53:43.276
چه چیزی شما مردم را وادار می‌کند که دست به کار شوید ؟
01:53:43.443 – 01:53:46.043
،شما در کشتن وکیل شکست خوردید می‌خواهم شما را از روی نیمکت بلند کنم
01:53:46.195 – 01:53:47.995
و شما را وارد بازی کنم - نیمکت، بازی -«: صدای جوکر»
01:53:50.116 – 01:53:52.343
وقتی که شب فرا برسد این شهر مال من خواهد بود - مال من -«: صدای جوکر»
01:53:52.41 – 01:53:55.363
و هرکس که در شهر بماند، طبق قوانین من بازی خواهد کرد - قوانین -«: صدای جوکر»
01:53:55.455 – 01:53:58.791
آقاي فاکس، بخش امنيتي داره ورود غير مجاز ! به واحد " تحقيق و توسعه " رو نشون ميده
01:53:58.958 – 01:54:01.085
اگر نمی‌خواهید داخل این بازی باشید
01:54:01.252 – 01:54:02.928
همین الان از شهر بزنید بیرون - همین الان از شهر بزنید بیرون -«: صدای جوکر»
01:54:04.797 – 01:54:07.999
اما افرادی که روی پل و داخل تونل هستند مطمئناً شما را غافلگیر خواهند کرد
01:54:08.134 – 01:54:09.844
ها ها، ها ها
01:54:43.503 – 01:54:45.755
... پليس گاتهام مسير - خداي بزرگ -
01:54:45.922 – 01:54:47.423
پل‌ها و تونل‌ها را مسدود کرده
01:54:47.59 – 01:54:51.01
تو نباید الان اون بیرون باشی و یه کاری انجام بدی ؟
01:54:51.177 – 01:54:53.137
امروز، روزِ استراحتم‌ـه
01:54:53.763 – 01:54:55.348
من یه دستشویی برم
01:54:55.515 – 01:54:57.85
حواست به مغازه باشه، خب ؟
01:55:03.439 – 01:55:05.4
ديگه چيه ؟ مي‌خواي یکی بياد بشورت ؟
01:55:05.566 – 01:55:07.151
سلام
01:55:07.86 – 01:55:09.362
! دنت
01:55:09.529 – 01:55:11.739
! خداي من، فکر مي‌کردم مُردي
01:55:11.906 – 01:55:13.574
! نصفم مُرده
01:55:19.622 – 01:55:21.207
کي ريچل رو سوار کرد، ورتز ؟
01:55:21.374 – 01:55:23.376
حتماً از افراد ماروني بوده - ! خفه شو -
01:55:25.128 – 01:55:29.273
با این حرفت) داری به من میگی که قصد داری از) اون یکی خائنِ دیگه داخل واحد گوردون محافظت کنی ؟
01:55:29.34 – 01:55:30.9
(نمي‌دونم، اون هیچ‌وقت بهم نگفت(که نفر دوم کیه
01:55:30.967 – 01:55:34.795
گوش کن دنت، به خدا قسم که نمي‌دونستم قصد دارن چه بلایی سرت بیارن
01:55:36.139 – 01:55:37.306
... جالبه
01:55:39.058 – 01:55:41.911
! چون منم نمي‌دونم چه بلايي قراره سرت بياد
01:55:45.898 – 01:55:47.859
زيباست، مگه نه ؟
01:55:48.234 – 01:55:49.902
! زيبا
01:55:50.445 – 01:55:51.571
! غيراخلاقي
01:55:52.738 – 01:55:54.282
! خطرناک
01:55:54.49 – 01:55:57.994
شما تک‌تکِ تلفن‌هاي همراه در گاتهام رو ! تبديل به ميکروفون کرديد
01:55:58.161 – 01:56:00.68
و یک ژنراتور - گیرنده با فرکانس بالا
01:56:00.746 – 01:56:05.995
شما طرحِ " سونار " من رو برداشتید ! و روی تمام تلفن‌های شهر اجراش کردید
01:56:06.002 – 01:56:10.99
اگر نصف (تلفن‌های) شهر سیستم سونار رو تغذیه کنن شما می‌تونید تمام شهر رو به تصویر بکشید
01:56:12.508 – 01:56:13.985
! اين کار اشتباه‌ـه
01:56:14.051 – 01:56:16.395
من بايد اين مرد رو پيدا کنم، لوشس
01:56:18.097 – 01:56:19.49
به چه قيمتي ؟
01:56:19.557 – 01:56:22.451
پايگاه داده‌هاش با روش خاصی رمزگذاري شده
01:56:22.518 – 01:56:24.929
فقط يک نفر مي‌تونه بهش دسترسي داشته باشه
01:56:26.063 – 01:56:28.332
! این قدرتِ بسیار زیادی برای یک شخصه
01:56:28.399 – 01:56:30.768
برای همین این رو به تو دادم
01:56:31.027 – 01:56:32.336
فقط تو مي‌توني(درست) ازش استفاده کني
01:56:32.403 – 01:56:36.299
! جاسوسي از سی ميليون نفر جزء شرح وظايف من نيست
01:56:38.409 – 01:56:42.221
این یک نمونه از صدای جوکره، اگر اون با یکی از تلفن‌هایی که در محدوده‌ی شهر هستن صحبت کنه
01:56:42.288 – 01:56:44.599
می‌تونی مختصات محل قرارگیریش رو پیدا کنی
01:56:44.957 – 01:56:47.56
فقط اين يک بار به شما کمک مي‌کنم
01:56:47.919 – 01:56:49.812
اما این رو به عنوان استعفای من در نظر بگیرید
01:56:49.879 – 01:56:54.567
تا زماني که اين دستگاه در شرکت وين هست، من نيستم
01:56:55.218 – 01:56:57.236
... وقتي کارت تمام شد
01:56:57.803 – 01:56:58.99
اسمت رو وارد کن
01:57:07.522 – 01:57:10.608
نیروهای من دارن در اینچ به اینچ پل‌ها و تونل‌ها مستقر میشن
01:57:10.775 – 01:57:13.986
اما با وجود تهدید جوکر، این کار بی فایده‌ـست
01:57:14.153 – 01:57:16.989
مسيرهاي زميني به سمت شرق چی ؟ - ساعت‌هاست که تحت پوشش ما هستن -
01:57:17.156 – 01:57:20.785
فقط " فرابَر "ها* می‌مونن با سی‌هزار مسافری که آماده‌ی سوار شدن هستن «نام قایق یا کشتی‌ای است که برای انتقال مسافر کاربرد دارد و» «گاهی این انتقال همراه با ماشین یا وسایل دیگر انجام می‌گیرد»
01:57:20.952 – 01:57:23.996
می‌خوام با استفاده از فرابرها زندانی‌ها رو هم از جزیره خارج کنم
01:57:24.33 – 01:57:27.124
افرادی که تو و دنت به زندان انداختید ؟ اون‌ها افرادی نیستن که من نگران‌ـشون هستم
01:57:27.291 – 01:57:29.518
بايد نگران‌ـشون باشيد ... هر نقشه‌اي که جوکر کشیده
01:57:29.585 – 01:57:34.09
احتمالش بالاست افرادی که هاروی زندانی کرده در اون نقش داشته باشن، می‌خوام اون‌ها رو از این‌جا خارج کنم
01:57:35.55 – 01:57:36.759
خب هاروي کجاست ؟
01:57:37.343 – 01:57:40.513
هنوز پيداش نکرديم - اوه، خداي من -
01:57:44.35 – 01:57:46.435
تا کی می‌تونی این قضیه رو مخفی نگه داری ؟
01:58:00.533 – 01:58:03.202
نه پشت چراغ قرمز، نه برای پليس‌ها ! و نه هيچ چيز ديگه توقف نکن
01:58:04.036 – 01:58:06.205
مي‌خواي بري پيش همسرت ؟
01:58:09.709 – 01:58:12.211
عاشقش هستی ؟ - آره -
01:58:13.087 – 01:58:16.148
تا حالا تصور کردی که چه حسی داره اگه خبر مرگش رو بشنوی ؟
01:58:16.215 – 01:58:17.817
ببين، برو مشکلاتت رو با جوکر حل کن
01:58:17.883 – 01:58:21.237
،اون بود که دوست دخترت رو کشت ... اون بود که تو رو
01:58:21.304 – 01:58:22.346
! اين شکلي کرد
01:58:22.722 – 01:58:25.825
جوکر فقط یک سگ دیوانه‌ـست
01:58:25.891 – 01:58:28.719
من دنبال کسی هستم که افسارش رو باز کرده
01:58:29.228 – 01:58:32.665
من حساب ورتز رو رسیدم، ولی اون یکی آدمت توی واحد گوردون کیه ؟
01:58:32.732 – 01:58:35.459
کي ريچل رو سوار کرد ؟ حتماً کسي بوده که اون بهش اعتماد داشته
01:58:36.569 – 01:58:38.696
... ببين، اگر بهت بگم
01:58:38.863 – 01:58:39.995
میذاری برم ؟
01:58:40.656 – 01:58:42.291
! نمیشه شانست رو ازت گرفت
01:58:44.744 – 01:58:46.412
اون " راميرز " بود
01:58:51.834 – 01:58:55.087
... ولي تو که گفتي - گفتم نميشه شانست رو ازت گرفت -
01:58:58.674 – 01:59:00.801
تو مرد خوش شانسي هستي
01:59:04.263 – 01:59:06.015
ولي اون نه - کي ؟ -
01:59:08.934 – 01:59:10.353
! راننده‌ـت
01:59:23.616 – 01:59:24.617
عقب بايستيد
01:59:24.784 – 01:59:27.119
،اين درست نيست ما بايد سوار اون کشتي‌ها بشيم
01:59:27.286 – 01:59:29.872
می‌خوای با اون‌ها سوار بشی؟ پس مهمون من باش
01:59:53.104 – 01:59:54.945
قربان، اون‌ها موتورهاشون رو خاموش کردن
01:59:54.98 – 01:59:55.999
باشه، بهشون بی‌سیم بزن
01:59:56.148 – 01:59:59.919
بگو وقتی این آشغال‌ها رو خالی کردیم برمی‌گردیم و اون‌ها رو سوار می‌کنیم
01:59:59.985 – 02:00:02.363
اسپيريت" صحبت مي‌کنه، پاسخ بدید" ، "ليبرتي"
02:00:04.407 – 02:00:05.647
اين ديگه چه کوفتي بود ؟
02:00:07.535 – 02:00:08.994
چه خبره ؟
02:00:09.537 – 02:00:12.832
اسپيريت" صحبت مي‌کنه، پاسخ بده" ليبرتي" پاسخ بده"
02:00:14.417 – 02:00:16.335
ليبرتي، همين مشکل برای ما هم پیش اومده هر دو موتور رو از دست داديم
02:00:16.502 – 02:00:18.003
ليبرتي"، جواب بده" - فاکس -
02:00:18.17 – 02:00:20.673
برای فرابَر‌ها مشکلي پيش اومده
02:00:21.424 – 02:00:23.718
همین الان برو موتورخونه
02:00:24.343 – 02:00:26.554
هي رفيق، چی اتفاقی افتاده ؟
02:00:35.146 – 02:00:38.607
،کاپیتان، اون پایین صدتا بشکه‌ی آماده‌ی انفجار هست ... و این
02:00:51.704 – 02:00:52.788
اوه، خداي من
02:00:52.955 – 02:00:54.89
شبیه یه جور چاشنی(دکمه) افنجاره
02:00:54.957 – 02:00:57.935
!چه دلیلی داره که چاشنی بمب ما رو به خودمون دادن ؟
02:01:00.755 – 02:01:04.049
امشب، قراره همه‌ي شما جزئی از يک آزمايش اجتماعي باشید
02:01:07.887 – 02:01:11.724
*از طریق جادوی سوخت دیزلی و آمونیوم نیترات «،یک نوع کود شیمیایی که خاصیت انفجاری بالایی دارد» «آمونیوم نیترات یکی از قوی‌ترین بمب‌های دست‌ساز است»
02:01:11.891 – 02:01:15.978
در حال حاضر آمادگی این رو دارم که ! همه‌ی شما رو بفرستم به اوج آسمون
02:01:16.145 – 02:01:18.23
ليبرتي"، جواب بديد، تمام"
02:01:19.69 – 02:01:20.733
از کار افتاده
02:01:21.066 – 02:01:25.571
،اگر کسي تلاش کنه از کشتي خودش پياده بشه همه‌ي شما مي‌ميريد
02:01:25.905 – 02:01:27.198
دارم مختصاتش رو پیدا می‌کنم
02:01:27.364 – 02:01:31.911
هر کدام از شما یک کنترل از دور برای منفجر کردن کشتی دیگه داره
02:01:32.077 – 02:01:34.538
صداش از داخل کشتی‌ـه
02:01:34.705 – 02:01:36.749
اما منبعش اون‌جا نيست
02:01:39.001 – 02:01:40.127
! غرب
02:01:47.384 – 02:01:49.678
گوردون - من موقعيت جوکر رو دارم -
02:01:49.845 – 02:01:50.93
" ساختمان " پریويت
02:01:51.096 – 02:01:53.557
نیروهات رو مقابل ساختمان مستقر کن
02:01:54.934 – 02:01:57.828
راس نیمه شب، همه‌ی شما(هر دو کشتي) رو منفجر خواهم کرد
02:01:57.895 – 02:02:03.167
اما با این حال، اگر یکی از شما اون دکمه رو فشار بده اجازه میدم سرنشینان اون کشتی زنده بمونن
02:02:03.234 – 02:02:05.361
اون کشتی(که سالم میمونه)، کشتی چه کسی خواهد بود ؟
02:02:05.528 – 02:02:08.172
مجموعه‌ی آشغال‌های تحت تعقیب هاروی دنت ؟
02:02:08.239 – 02:02:11.675
يا شهروندان دوست داشتنی و بي‌گناه ؟
02:02:11.742 – 02:02:14.286
شما انتخاب کنيد
02:02:14.453 – 02:02:16.472
اوه... و شاید بخواید سریعتر تصمیم گیری کنید
02:02:16.539 – 02:02:20.876
چون ممکنه سرنشینان اون یکی کشتی خیلی آدم‌های شریف و نجیبی نباشن
02:02:28.3 – 02:02:29.301
! عقب بایست
02:02:29.468 – 02:02:33.264
مگه تو کی هستی که در این مورد تصمیم گیری کنی ؟ - حداقل باید در این مورد گفتگو کنیم -
02:02:33.639 – 02:02:37.626
همه‌ی ما(در هر دو کشتی) مجبور نیستیم بمیریم اون افراد(خلافکار) فرصت خودشون رو داشتن
02:02:37.852 – 02:02:41.647
ما قرار نیست در اين مورد صحبت ‌کنيم - چرا در اين مورد صحبت نکنيم ؟ -
02:02:41.814 – 02:02:44.5
اون‌ها هم توی اون یکی کشتی دارن دقیقاً در مورد همین مسئله صحبت می‌کنن
02:02:44.567 – 02:02:46.861
بیاید رأي گيري کنيم - ! آره -
02:02:52.157 – 02:02:54.743
سلام - باربرا، من آنا راميرز هستم -
02:02:54.91 – 02:02:57.955
جيم مي‌خواد که همين الان وسایلت رو جمع کنی و بچه‌ها رو سوار ماشين کني
02:02:58.122 – 02:02:59.832
... اما پلیس‌ها که بيرون خونه هستن
02:02:59.999 – 02:03:01.584
به اون پليس‌ها نميشه اعتماد کرد
02:03:01.75 – 02:03:04.712
جيم مي‌خواد که هر چه سريع‌تر از اون‌ها دور بشي
02:03:04.879 – 02:03:07.84
من بهشون میگم که ده دقیقه استراحت کنن و تو باید سریع اون‌جا رو ترک کنی
02:03:08.007 – 02:03:11.994
ولي بايد بچه‌ها رو کجا ببرم ؟ - به خيابان 25052 -
02:03:12.011 – 02:03:13.813
به محض اینکه ماشین گشت پليس رفت اون‌جا رو ترک کنید
02:03:13.825 – 02:03:14.43
باشه
02:03:15.806 – 02:03:17.6
حرفت رو باور کرد ؟
02:03:17.808 – 02:03:19.992
به خاطرِ اینه که بهت اعتماد داره
02:03:20.185 – 02:03:21.37
همون‌طور که ريچل بهت اعتماد داشت
02:03:21.437 – 02:03:23.522
... من نمي‌دونستم - نمي‌دونستي مي‌خوان چيکار کنن ؟ -
02:03:23.689 – 02:03:26.442
تو دومين پليسي هستي که اين رو به من ميگه
02:03:26.692 – 02:03:28.919
دقيقاً فکر مي‌کردي که چيکار قراره بکنن ؟
02:03:28.986 – 02:03:31.338
،اون‌ها زود نقطه ضعفم رو فهمیدن ...هزينه‌ي بيمارستان مادرم و
02:03:31.405 – 02:03:34.45
! حرف نزن - متأسفم -
02:03:34.992 – 02:03:37.453
زنده می‌مونی تا یه روز دیگه با هم بجنگیم، سرکار
02:03:41.248 – 02:03:43.089
اتوبوس گمشده‌ي بيمارستان رو پيدا کرديم
02:03:43.25 – 02:03:44.96
پس با شرایط یک گروگان‌گیری مواجه هستیم
02:03:47.046 – 02:03:49.048
مثل سیبلِ متحرک هستن
02:03:49.423 – 02:03:51.717
چرا بايد جايي با پنجره‌های به این بزرگی رو انتخاب کنه ؟
02:03:51.884 – 02:03:53.764
دید و تیر کاملی روی هر پنج دلقک داریم
02:03:53.886 – 02:03:56.639
،تک‌تيراندازها میزنن‌ـشون و شیشه‌ها رو میشکنن یک گروه با طناب وارد ساختمان میشن
02:03:57.056 – 02:03:58.557
یک گروه هم از طريق پلکان وارد ميشن
02:03:58.724 – 02:04:00.851
تلفات‌ـمون حداکثر دو يا سه نفر خواهد بود
02:04:01.018 – 02:04:02.895
شروع کنيد - به اين سادگي‌ها هم نيست -
02:04:03.062 – 02:04:05.397
با وجود جوکر، هیچ‌وقت هیچ کاری ساده نيست - ... چیزی که ساده‌ـست اينه که -
02:04:05.564 – 02:04:08.734
هر ثانیه که می‌گذره افراد داخل اون فرابَرها به منفجر کردن همدیگه نزدیک‌تر میشن
02:04:08.901 – 02:04:11.445
اين اتفاق نخواهد افتاد - ! پس اون وقت جوکر هر دو رو منفجر مي‌کنه -
02:04:11.612 – 02:04:13.366
وقت کافي براي رأي‌گيريِ کاغذی نداريم
02:04:13.532 – 02:04:17.534
می‌خوام همه رای‌ـشون رو روی این کاغذها بنویسن
02:04:18.577 – 02:04:21.413
اگر کسي خودکار داره، اون رو به بقیه بده
02:04:21.747 – 02:04:25.542
ممنون، کس دیگه‌ای نيست؟ اين‌جا تموم شد، کس دیگه‌ای نيست؟ ممنون
02:04:25.709 – 02:04:28.587
باید سریع برگه‌های رای رو جمع کنیم
02:04:28.754 – 02:04:30.297
زود باشید
02:04:32.299 – 02:04:34.426
منتظر چي هستيد ؟ ! دکمه رو فشار بديد
02:04:34.593 – 02:04:36.553
! وقتمون داره تمام ميشه
02:04:37.846 – 02:04:39.682
من فقط پنج دقیقه نیاز دارم
02:04:39.848 – 02:04:41.684
نه، زمانی وجود نداره
02:04:41.85 – 02:04:43.268
! ما دید و تیر کامل داریم
02:04:43.435 – 02:04:46.355
دنت هم اون داخل پيش اون‌هاست ! ما بايد دنت رو نجات بديم
02:04:46.522 – 02:04:48.482
من بايد دنت رو نجات بدم
02:04:48.649 – 02:04:49.775
آماده باشيد
02:04:52.611 – 02:04:55.28
دو دقيقه وقت داره، بعدش حمله می‌کنیم
02:05:00.869 – 02:05:02.371
فاکس، به تصوير نیاز دارم
02:05:05.416 – 02:05:07.876
الو ؟ - جيم، ما توی دردسر افتادیم -
02:05:09.128 – 02:05:11.422
دید معمولی رو در کانال آلفا دارید
02:05:12.464 – 02:05:14.425
و دید گسترده رو در کانال بتا
02:05:15.884 – 02:05:19.263
به نظر میرسه دلقک‌ها و گروگان‌ها در دو طبقه‌ی مختلف هستن
02:05:19.43 – 02:05:21.849
یک گروه ضربت توی راه پله‌ـست
02:05:25.144 – 02:05:27.771
يک گروه ضربت ديگه روي سقف‌ـه
02:05:29.314 – 02:05:30.524
طناب‌ها محکم‌ـه
02:05:32.276 – 02:05:34.987
باربرا، آروم باش - ! بچه‌ها پیش اون هستن -
02:05:35.154 – 02:05:38.407
سلام، جيم - هاروي ؟ -
02:05:39.199 – 02:05:42.411
خانواده‌ي من کجا هستن ؟ - همون جايي که خانواده‌ي من مُرد -
02:05:45.497 – 02:05:47.177
تیم آبي، هدف‌ها رو شناسایی کنيد
02:05:48.834 – 02:05:51.42
تیم داخل، بمب‌ها رو نصب کنيد
02:06:07.352 – 02:06:10.856
فاکس، گروه ضربت افراد اشتباهي رو هدف گرفتن دلقک‌ها در واقع گروگان‌ها هستن
02:06:11.565 – 02:06:13.358
! تیم قرمز، برید ! تیم قرمز، برید
02:06:17.112 – 02:06:18.53
! تیم داخل، منفجر کنيد و حرکت کنيد
02:06:22.618 – 02:06:24.036
تکون نخورید
02:06:25.204 – 02:06:26.58
تک‌تيراندازها شليک کنيد
02:06:32.211 – 02:06:33.879
گروه ضربت دارن به سرعت وارد ميشن
02:06:34.046 – 02:06:35.881
دلقک‌ها، اسلحه‌هاتون رو بندازيد زمين
02:06:36.381 – 02:06:39.009
! اسلحه‌هاتون رو بندازيد - ! بخوابيد روي زمين، حالا -
02:06:39.218 – 02:06:42.387
! دکترها، بخوابيد روی زمین ...از جلوي تيررس ما دور بشيد، سلاح‌هاتون رو بندا
02:07:06.995 – 02:07:08.163
! بي حرکت
02:07:08.33 – 02:07:10.707
... بخوابید روی زمین وگرنه
02:07:14.253 – 02:07:15.712
بالا رو نگاه کن
02:07:16.296 – 02:07:18.882
اون آدم بدها رو در طبقه‌ي بالا مي‌بيني ؟
02:07:19.049 – 02:07:22.052
منتظرن تا به گروه ضربتی که دارن با آسانسور بالا میان کمین بزنن
02:07:22.511 – 02:07:23.554
شصت ثانيه
02:07:31.854 – 02:07:36.441
نتیجه‌ی رای گیری: 140 نفر مخالف، 396 نفر موافق
02:07:44.575 – 02:07:47.119
پس زود باشید، انجامش بدید
02:07:47.286 – 02:07:49.288
ما هنوز این‌جا هستیم
02:07:50.455 – 02:07:53.417
و اين يعني اون‌ها هم هنوز ما رو نکُشتن
02:07:54.877 – 02:07:56.628
! بريد، بريد، بريد
02:07:56.795 – 02:07:58.589
! تیم آبي، پوشش بديد
02:08:04.094 – 02:08:05.762
! دردسر در طبقه‌ی بالا
02:08:15.105 – 02:08:16.481
! همين حالا بخوابيد روي زمين
02:08:24.907 – 02:08:27.326
! بي حرکت بس کن، وگرنه شليک مي‌کنيم
02:08:27.492 – 02:08:29.494
بهت شليک مي‌کنيم اون پلیس رو رها کن
02:08:29.661 – 02:08:33.332
همین الان اون پلیس رو رها کن - !زود باش رهاش کن! زانو بزن -
02:08:33.916 – 02:08:36.001
گرفتیمش، از بازی خارج شده
02:08:36.168 – 02:08:38.849
!دست‌هات رو بالا نگه دار - !از لبه‌ي ساختمون فاصله بگير -
02:09:01.652 – 02:09:03.028
! بخوابید - ! تکون نخوريد -
02:09:03.195 – 02:09:07.491
حواستون باشه دلقک‌ها گروگان هستن، دکترها هدف هستن
02:09:13.789 – 02:09:15.958
،آره تو موفق شدی خیلی هیجان زده‌ام
02:09:16.124 – 02:09:17.594
چاشنی بمب کجاست ؟
02:09:18.724 – 02:09:19.594
! بگيريدش
02:09:32.683 – 02:09:35.769
! اسلحه‌ات رو بنداز - ! تکون نخور -
02:10:07.175 – 02:10:09.052
... تو نمي‌خواي بميري
02:10:09.219 – 02:10:12.264
اما نمي‌دوني چطور جونِ کس دیگه‌ای رو بگيري
02:10:12.431 – 02:10:14.099
اون رو بده به من
02:10:14.391 – 02:10:18.729
اين زنداني‌ها مي‌کُشنت و اون رو ازت مي‌گيرن
02:10:22.149 – 02:10:24.751
هيچ کس نمي‌خواد دستش آلوده به خون بشه
02:10:24.818 – 02:10:27.779
باشه، من انجامش میدم
02:10:29.448 – 02:10:32.259
،افرادی که توی اون کشتي هستن اون‌ها قبلاً انتخاب‌ـشون رو کردن
02:10:32.326 – 02:10:34.719
اون‌ها انتخاب کردن که بکُشن و دزدي کنن
02:10:34.786 – 02:10:37.998
با عقل جور در نمیاد که ما هم مجبور به مُردن باشیم
02:10:47.466 – 02:10:49.926
تمام محل‌های آشناي قديمي
02:10:56.224 – 02:10:57.309
آماده باشید
02:11:07.652 – 02:11:11.239
تیم قرمز، اين طبقه اَمن‌ـه گروگان‌ها در امنیت هستن
02:11:11.448 – 02:11:13.533
اون رو بده به من
02:11:14.951 – 02:11:18.705
مي‌توني بهشون بگي اون رو به زور ازت گرفتم
02:11:19.206 – 02:11:24.327
بدش به من، و من کاري که تو ده دقيقه پيش بايد انجام مي‌دادي رو انجام میدم
02:11:46.191 – 02:11:49.528
،واقعاً باید این دعوا رو تمام کنيم وگرنه آتش‌بازي رو از دست ميديم
02:11:49.694 – 02:11:51.53
هیچ آتش‌بازي‌اي در کار نخواهد بود
02:11:51.947 – 02:11:55.158
و این ...هم... از... این
02:12:34.489 – 02:12:36.408
مي‌خواستي چي رو ثابت کني ؟
02:12:36.575 – 02:12:39.536
که در اعماق وجودشون، همه به بد ذاتیِ تو هستن ؟
02:12:40.662 – 02:12:41.705
! تو تنهایی
02:12:48.295 – 02:12:53.8
اين روزها نميشه روی هیچ کسي حساب کرد همه‌ي کارها رو باید خودت انجام بدی، مگه نه ؟
02:12:54.009 – 02:12:56.845
مشکلي نيست، از قبل آمادگیش رو داشتم
02:12:57.053 – 02:12:58.786
توی دنياي مسخره‌ای زندگي مي‌کنيم
02:12:58.793 – 02:13:01.516
،صحبت از دنیا شد مي‌دوني اين زخم‌ها چطور روی صورتم افتادن ؟
02:13:01.683 – 02:13:04.719
! نه، ولي مي‌دونم اين زخم‌ها چطور افتادن
02:13:22.329 – 02:13:25.081
... اوه، تو
02:13:25.248 – 02:13:28.793
تو نمي‌تونستي بذاري همین‌جوری سقوط کنم، مگه نه ؟
02:13:29.419 – 02:13:33.34
اين اتفاق وقتي ميوفته که يک نيروي غیر قابل مهار
02:13:33.507 – 02:13:37.969
به یک جسمِ غیر قابل جابجایی میرسه
02:13:38.553 – 02:13:43.975
تو واقعاً منحرف نشدنی هستی، مگه نه ؟
02:13:44.142 – 02:13:46.853
ها ؟ ... تو من رو به خاطر
02:13:47.02 – 02:13:53.276
یک حس نادرست از " خود عدالت پنداری " نمیکُشی
02:13:53.443 – 02:13:56.655
... و من هم تو رو نمي‌کشم
02:13:56.821 – 02:14:00.617
! فقط به این خاطر که تو خيلي بامزه‌ای
02:14:01.66 – 02:14:05.83
به نظرم مقدّر شده که من و تو این بازی رو تا ابد ادامه بدیم
02:14:05.997 – 02:14:07.999
تو تا ابد داخل یک سلول محافظت شده خواهی موند
02:14:08.166 – 02:14:10.001
! شايد بتونيم با هم داخل یک سلول باشيم
02:14:10.168 – 02:14:12.356
می‌دونی، با سرعتی که ساکنان این شهر دارن عقل‌ـشون رو از دست میدن
02:14:12.368 – 02:14:14.439
! باید تعداد سلول‌ها رو دو برابر کنن
02:14:14.506 – 02:14:17.734
این شهر همین الان بهت نشون داد
02:14:17.801 – 02:14:21.946
که پر از افرادی‌ـه که آماده‌ان تا به خوبی‌ها باور داشته باشن
02:14:22.013 – 02:14:25.183
! البته تا زمانی که روح‌ـشون کاملا در هم بشکنه
02:14:26.059 – 02:14:30.997
تا زماني که نگاه بهتري بندازن به شخصیت واقعیِ هاروي دنت
02:14:31.064 – 02:14:33.858
و تمام کارهاي قهرمانانه‌اي که انجام داده
02:14:35.527 – 02:14:40.574
تو که فکر نمی‌کردی من خطر شکست بر سر روح گاتهام رو
02:14:40.74 – 02:14:43.66
توی یک مبارزه‌ی رو در رو با تو بپذیرم ؟
02:14:44.202 – 02:14:45.745
نه
02:14:45.912 – 02:14:49.332
تو به یک " برگ برنده " نیاز داری
02:14:49.499 – 02:14:51.126
! برگ برنده‌ي من " هاروي "‌ـه
02:14:51.501 – 02:14:53.211
تو چيکار کردي ؟
02:14:53.378 – 02:14:56.381
... من شهسوار سفيد گاتهام رو گرفتم
02:14:56.548 – 02:15:00.176
و تا سطح خودمون پايين آوردمش
02:15:00.594 – 02:15:01.555
کار سختي نبود
02:15:01.594 – 02:15:03.766
همون‌طور که خودت می‌دونی
02:15:03.933 – 02:15:09.464
جنون مثل جاذبه‌ـست ! تنها چیزی که لازم داره یه هُل کوچیک‌ـه
02:15:26.202 – 02:15:27.954
! دنت
02:15:48.933 – 02:15:53.271
،اين‌جا جایيه که ريچل رو آوردن گوردون بعد از اين که افرادت اون رو بهشون تحویل دادن
02:15:54.022 – 02:15:55.607
اين‌جا جایيه که اون مُرد
02:15:55.774 – 02:15:58.109
... مي‌دونم، خودم اين‌جا بودم
02:15:59.152 – 02:16:01.905
داشتم تلاش می‌کردم که نجاتش بدم - اما نجاتش ندادي -
02:16:02.197 – 02:16:03.04
! نتونستم
02:16:03.052 – 02:16:05.617
آره می‌تونستی، اگه به حرفای من گوش می‌کردی
02:16:05.784 – 02:16:08.411
... اگه مقابل فساد مي‌ايستادي
02:16:08.578 – 02:16:10.789
! به جاي اينکه با شيطان معامله کني
02:16:10.955 – 02:16:12.582
! داشتم تلاش می‌کردم با خلافکارها مبارزه کنم
02:16:13.083 – 02:16:17.921
اگر می‌دونستی چه چیزی رو از دست دادم به خودت جرات نمی‌دادی کارت رو توجیه کنی
02:16:19.214 – 02:16:22.342
تا حالا مجبور بودی با کسی که بیشتر ... از همه دوستش داری صحبت کنی
02:16:22.509 – 02:16:26.388
،و بهش بگی که همه چیز درست میشه در حالی که می‌دونی این‌طور نمیشه ؟
02:16:28.056 – 02:16:31.935
خب به زودی می‌فهمی که این کار چه حسی داره گوردون ؟
02:16:32.686 – 02:16:36.564
اون وقت مي‌توني توی چشم‌هام نگاه کني و بگي که متأسفي
02:16:38.316 – 02:16:41.903
تو قصد نداری به خانواده‌ي من آسيبي بزني - نه -
02:16:42.07 – 02:16:44.781
(فقط کسی که بيشتر از همه دوستش داري(رو کار دارم
02:16:52.789 – 02:16:55.934
خب، اون شخص(که بیشتر از همه دوستش داری) همسرت‌ـه ؟
02:16:56.918 – 02:16:58.586
اسلحه رو بیار پایین، هاروي
02:16:58.962 – 02:17:00.63
هاروي، اسلحه رو بیار پایین
02:17:00.797 – 02:17:04.342
خواهش مي‌کنم، خواهش مي‌کنم، هاروي خواهش مي‌کنم
02:17:05.719 – 02:17:07.011
اوه، لعنتي
02:17:07.178 – 02:17:09.347
میشه اون اسلحه رو به سمت خانواده‌ی من نگیری ؟
02:17:09.848 – 02:17:11.516
! نه - ! ما یک برنده داریم -
02:17:11.683 – 02:17:13.184
! نه جيم، جلوش رو بگير
02:17:13.685 – 02:17:15.52
هاروي - ... نذار اون -
02:17:15.687 – 02:17:16.813
! هاروي
02:17:18.189 – 02:17:20.066
! متأسفم
02:17:21.86 – 02:17:22.944
! به خاطر همه چيز
02:17:25.53 – 02:17:27.741
خواهش مي‌کنم به پسرم آسیبی نرسون
02:17:37.876 – 02:17:39.461
تو پليس‌هات رو همراهت آوردي ؟
02:17:39.627 – 02:17:42.505
تنها چیزی که می‌دونن اینه که این‌جا موردی پیش اومده
02:17:42.672 – 02:17:45.675
نمی‌دونن چه کسی یا چه موردی پیش اومده فقط دارن اين‌جا رو محاصره مي‌کنن
02:17:45.842 – 02:17:48.511
خیال کردی می‌خوام از این‌جا فرار کنم ؟
02:17:48.678 – 02:17:51.431
! هیچ راه فراری از این ماجرا نیست
02:17:51.598 – 02:17:53.725
تو که نمي‌خواي به اون پسربچه آسیب برسونی، هاروي
02:17:56.019 – 02:17:59.23
،موضوع اين نيست که من چي مي‌خوام !موضوع اينه که چي عادلانه‌ـست
02:17:59.981 – 02:18:04.194
! فکر کردی توی یه روزگار بد، می‌تونیم آدمای خوبی باشیم
02:18:06.988 – 02:18:08.072
اما تو اشتباه می‌کنی
02:18:08.782 – 02:18:12.777
دنیا ظالم و بی رحم‌ـه ... و تنها چیزِ اخلاقی در یک دنیای بی رحم
02:18:13.328 – 02:18:15.246
! شانس‌ـه
02:18:15.413 – 02:18:17.123
... چون) بی‌طرفه)
02:18:17.332 – 02:18:18.983
... بدون تبعیض یا طرفداری‌ـه
02:18:19.959 – 02:18:21.085
عادلانه‌ـست
02:18:21.252 – 02:18:23.995
پسرِ اون، همون اندازه شانس داره که ریچل داشت
02:18:24.255 – 02:18:25.548
پنجاه - پنجاه
02:18:25.715 – 02:18:29.477
،اتفاقي که براي ريچل افتاد " شانس " نبود ما تصميم گرفتيم (که ضد خلافکارها) وارد عمل بشیم
02:18:29.511 – 02:18:30.945
ما سه نفر
02:18:31.012 – 02:18:34.732
پس چرا من تنها کسي بودم که همه چيزش رو از دست داد ؟
02:18:36.935 – 02:18:39.662
این‌طور که میگی نبود - جوکر من رو انتخاب کرد -
02:18:39.729 – 02:18:42.023
چون تو در بين ما " بهترين " بودي
02:18:42.19 – 02:18:47.295
اون مي‌خواست ثابت کنه که حتي شخصی به خوبيِ تو هم
02:18:47.362 – 02:18:49.213
! می‌تونه(از نظر اخلاقی) سقوط کنه
02:18:49.447 – 02:18:50.74
و حق با اون بود
02:18:50.907 – 02:18:53.159
تو کسی هستی که اسلحه رو نشونه گرفته، هاروی
02:18:53.326 – 02:18:56.571
پس اون رو به طرف افرادی که مسئول این اتفاقات هستن نشونه بگیر
02:18:57.33 – 02:18:59.165
فکر بدی نیست
02:19:02.502 – 02:19:04.379
اولین نفر تو هستی
02:19:16.891 – 02:19:18.56
حالا نوبت منه
02:19:25.483 – 02:19:27.485
هاروي، حق با توئه
02:19:28.528 – 02:19:31.155
مرگ ريچل تقصير من بود
02:19:34.242 – 02:19:36.703
خواهش مي‌کنم پسرم رو بابتش مجازات نکن
02:19:37.787 – 02:19:40.999
خواهش می‌کنم من رو مجازات کن - دارم همين کار رو مي‌کنم -
02:19:42.959 – 02:19:44.999
به پسرت بگو که اتفاقی براش نمیوفته
02:19:45.378 – 02:19:47.005
... دروغ بگو
02:19:47.505 – 02:19:48.999
مثل من که(به ریچل) دروغ گفتم
02:19:52.385 – 02:19:53.97
هیچ اتفاقی نمیوفته، پسرم
02:20:32.383 – 02:20:35.219
بابا ؟ بابا اون حالش خوبه ؟
02:20:51.736 – 02:20:53.905
ممنونم - لازم نيست از من تشکر کني -
02:20:54.53 – 02:20:56.324
چرا، لازمه
02:21:00.578 – 02:21:01.913
جوکر برنده شد
02:21:04.332 – 02:21:07.21
،دادگاه‌هایی که هاروی راه انداخت ... تمام چیزهایی که براشون مبارزه کرد
02:21:07.752 – 02:21:09.504
! از بین رفت
02:21:10.004 – 02:21:14.996
تمام فرصت‌هايي که براي اصلاح شهر به ما دادي همراه با شهرت و اعتبار هاروی از بین رفتن
02:21:15.093 – 02:21:16.96
همه‌ی ما روی اون حساب کرده بودیم
02:21:17.595 – 02:21:20.873
جوکر بهترین فرد بین ما رو گرفت و اون رو به سقوط و تباهی کشوند
02:21:21.057 – 02:21:22.575
مردم اميدشون رو از دست خواهند داد
02:21:22.642 – 02:21:24.594
این‌طور نخواهد شد
02:21:26.896 – 02:21:28.873
مردم هرگز نبايد بدونن که اون چيکار کرد
02:21:28.94 – 02:21:30.775
پنج نفر مُردن
02:21:31.067 – 02:21:34.988
... دو نفرشون پليس بودن، اين‌ها رو نميشه پاک کرد - نه -
02:21:39.784 – 02:21:42.62
ولي جوکر نبايد پیروز بشه
02:21:47.875 – 02:21:51.087
گاتهام به قهرمان واقعيش نياز داره
02:21:57.468 – 02:21:58.108
نه
02:21:58.168 – 02:22:00.613
*... یا به عنوان یک قهرمان می‌میری «جمله‌ی هاروی در اوایل فیلم»
02:22:00.68 – 02:22:05.243
یا اون قدر زندگی می‌کنی که ببینی *خودت هم به یک جنایتکار تبدیل شدی «جمله‌ی هاروی در اوایل فیلم»
02:22:05.309 – 02:22:07.345
... من می‌تونم اون کارها(ی بد) رو انجام بدم
02:22:07.562 – 02:22:10.606
چون من قهرمان نيستم، نه مثل دنت
02:22:13.609 – 02:22:16.587
،من اون افراد رو کشتم این چیزیه که می‌تونم باشم
02:22:16.654 – 02:22:18.573
نه، نه، تو نمي‌توني تو این‌طور آدمی نيستي
02:22:18.74 – 02:22:21.325
من اون چيزي هستم که گاتهام نياز داره باشم
02:22:22.994 – 02:22:24.12
اعلامش کن
02:22:27.415 – 02:22:29.167
! يک قهرمان
02:22:29.333 – 02:22:32.587
،نه قهرماني که شايسته‌ي او بوديم بلکه قهرماني که به آن نياز داشتيم
02:22:33.127 – 02:22:35.671
او کمتر از يک شهسوار نبود
02:22:36.214 – 02:22:37.923
شهسواری(سفید و)درخشان
02:22:38.593 – 02:22:40.219
اون‌ها میان دنبالت
02:22:40.386 – 02:22:42.18
تو میای دنبالم
02:22:42.68 – 02:22:44.64
تو من رو محکوم مي‌کني
02:22:45.349 – 02:22:47.643
سگ‌ها رو دنبال من مي‌فرستي
02:22:51.397 – 02:22:53.691
چون اين اتفاقيه که لازمه بيوفته
02:22:54.859 – 02:22:56.778
... چون بعضی وقت‌ها
02:22:56.944 – 02:22:59.113
حقيقت به اندازه‌ي کافي خوب نيست
02:22:59.989 – 02:23:02.283
بعضی وقت‌ها مردم شایستگی چیزی بیشتر(از حقیقت) رو دارن
02:23:02.745 – 02:23:04.865
«:نوشته‌ی روی مانیتور» «لوشس فاکس»
02:23:05.745 – 02:23:09.665
بعضی وقت‌ها مردم شایستگی دارن که پاداش اعتماد و باورشون رو بگیرن
02:23:28.059 – 02:23:29.727
! مرد خفاشی
02:23:31.646 – 02:23:33.397
! مرد خفاشی
02:23:34.19 – 02:23:36.15
چرا داره فرار مي‌کنه، بابا ؟
02:23:37.193 – 02:23:38.528
چون ما بايد تعقيبش کنيم
02:23:38.694 – 02:23:41.572
! خيلي خب، میریم داخل بريد، بريد، حرکت کنيد
02:23:47.662 – 02:23:49.247
اون هيچ کار اشتباهي انجام نداده
02:23:51.999 – 02:23:57.588
،چون اون قهرمانيه که گاتهام شایستگیش رو داره نه قهرمانی که در حال حاضر بهش نياز داره
02:23:59.006 – 02:24:00.049
... پس ما تعقیبش می‌کنیم
02:24:03.177 – 02:24:05.263
چون اون از پَسِش بر میاد
02:24:07.765 – 02:24:10.268
چون اون يه قهرمان نيست
02:24:17.817 – 02:24:19.826
... اون يه نگهبانِ ساکت‌ـه
02:24:20.194 – 02:24:22.871
... يه مراقبِ هوشياره
02:24:24.574 – 02:24:26.367
! یه شهسوارِ تاریکی‌ـه
02:24:28.174 – 02:24:30.567
" شـهـسـوار تـاریـکـی "
02:24:30.574 – 02:24:32.767
:ترجمه و تنظیم یاسـیــن بــرون yboroon.blogfa.com
02:24:32.807 – 02:24:34.997
کارگردان: کریستوفر نولان
02:24:36.667 – 02:24:38.667
:نویسندگان فیلمنامه جاناتان نولان کریستوفر نولان