SUBS.is
with subtitles
//

The Dark Knight (2008) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Dark Knight
2008
The.Dark.Knight.Prologue.2008.720p.Blu-ray.x264-SIF.srt
00007.srt
The.Dark.Knight.srt
The.Dark.Knight.2008.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.srt
Subtitles
Subtitle content
The.Dark.Knight.2008.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.srt
00:00:00 – 00:00:00.001
BluRay / BRRip / BDRip אורך: 2:32:13 23.976 :FPS
00:00:39.219 – 00:00:45.219
:הובא וסונכרן על ידי אריאל אפרתי
00:00:45.42 – 00:00:50.42
!צפייה נעימה
00:01:45.22 – 00:01:46.888
.שלושה ממין אחד .בואו נעשה את זה
00:01:46.971 – 00:01:48.014
?זה הכל? רק שלושה
00:01:48.098 – 00:01:51.393
.ושניים על הגג. כל אחד מקבל חלק .חמישה חלקים, זה הרבה
00:01:51.559 – 00:01:53.978
שישה. אל תשכח ."את מי שתכנן את ה"מכה
00:01:54.145 – 00:01:56.481
,הוא חושב שהוא יוכל לשבת בבית .ועדיין לקבל חלק
00:01:56.648 – 00:01:59.859
."אני יודע למה קוראים לו "הג'וקר ?"למה קוראים לו "הג'וקר-
00:02:00.026 – 00:02:01.903
.שמעתי שהוא מתאפר ?מתאפר-
00:02:02.07 – 00:02:04.614
.כן, כדי להפחיד אנשים .אתה יודע, צבעי-מלחמה
00:02:16.334 – 00:02:19.671
!בסדר, כולם !ידיים למעלה, ראשים למטה
00:02:20.046 – 00:02:22.841
,אמרתי, ידיים למעלה !ראשים למטה
00:02:23.007 – 00:02:25.969
.קדימה, חבר. אני רוצה למשוך כסף
00:02:26.219 – 00:02:27.679
!אמרתי, ידיים למעלה !לא-
00:02:28.054 – 00:02:30.306
.הנה מגיעה האזעקה הדוממת
00:02:30.473 – 00:02:31.808
.והנה היא הולכת
00:02:31.975 – 00:02:33.184
!ראשים למטה
00:02:33.351 – 00:02:35.687
.בסדר, מותק, את צוללת איתי
00:02:35.854 – 00:02:38.523
!למטה! אמרתי לך להישאר שם !אל תפגע בי-
00:02:38.773 – 00:02:42.026
.מוזר, זה לא חייג לחירום .זה ניסה לחייג למספר פרטי
00:02:42.193 – 00:02:44.779
?זו בעיה .לא. אני גמרתי כאן-
00:02:53.246 – 00:02:55.623
!לשבת! על הרצפה
00:02:56.124 – 00:02:58.293
!על הרצפה !אמרתי לכם להישאר למטה
00:03:02.547 – 00:03:05.383
ברור שאיננו רוצים ...שתעשו משהו בידיים
00:03:05.55 – 00:03:08.47
.מלבד להיאחז נואשות בחייכם
00:03:16.227 – 00:03:18.229
!על הרצפה! תישארו על הרצפה
00:03:18.396 – 00:03:22.067
!אף אחד לא זז !אף אחד! תישארו למטה
00:03:42.379 – 00:03:44.464
?יש לך מושג ממי אתה גונב פה
00:03:44.631 – 00:03:48.343
!אתה והחבר שלך מתים ?נגמרה לו המחסנית, נכון-
00:03:51.096 – 00:03:52.68
!?מה
00:04:00.522 – 00:04:02.273
?איפה למדת לספור
00:04:05.068 – 00:04:08.53
הם מלכדו זה באיזה 5, 000 וולט ?איזה מין בנק עושה דבר כזה
00:04:08.696 – 00:04:11.741
בנק של המאפיה. נראה שהג'וקר .מטורף בדיוק כמו שמספרים
00:04:11.908 – 00:04:12.951
?איפה הבחור של האזעקה
00:04:13.118 – 00:04:17.122
הבוס אמר לי לחסל אותו כשהוא ?יסיים. חלק אחד פחות, מה
00:04:18.039 – 00:04:20.291
.מוזר, גם לי הוא אמר משהו כזה
00:04:20.458 – 00:04:21.918
!הוא מה? לא! לא
00:04:33.638 – 00:04:35.014
.זה הרבה כסף
00:04:35.181 – 00:04:38.893
,אם הג'וקר הזה כל כך פיקח .הוא היה שולח אתנו רכב יותר גדול
00:04:40.311 – 00:04:44.232
אני מתערב שהג'וקר אמר לך להרוג .אותי ברגע שנגמור להעמיס הכסף
00:04:45.15 – 00:04:48.945
.לא, לא, לא .אני הורג את נהג האוטובוס
00:04:49.654 – 00:04:50.78
?נהג האוטובוס
00:04:52.991 – 00:04:54.492
?איזה נהג אוטובוס
00:04:58.58 – 00:05:00.498
.הלימודים נגמרו. הגיע הזמן לזוז
00:05:00.665 – 00:05:02.917
?הוא לא יקום, נכון
00:05:03.668 – 00:05:05.336
.זה הרבה כסף
00:05:08.84 – 00:05:11.176
?מה קרה לשאר הבחורים
00:05:17.932 – 00:05:20.31
?אתה חושב שאתה חכם גדול, מה
00:05:21.019 – 00:05:22.645
...מי שנתן לכם את העבודה
00:05:23.188 – 00:05:25.774
.יעשה לך בדיוק אותו דבר
00:05:26.483 – 00:05:29.027
פעם הפושעים בעיר הזו .האמינו במשהו
00:05:29.194 – 00:05:30.487
...בכבוד עצמי
00:05:30.653 – 00:05:32.363
.בכבוד
00:05:32.53 – 00:05:34.866
?תראה אותך. במה אתה מאמין
00:05:35.033 – 00:05:36.326
?במה אתה מאמין
00:05:36.659 – 00:05:41.581
,אני מאמין שמה שלא הורג אותך ...פשוט עושה אותך
00:05:43.166 – 00:05:44.709
.מוזר יותר
00:06:26.668 – 00:06:29.587
אדוני ראש העיר, נבחרת בזכות .קמפיין לניקוי העיר מפשיעה
00:06:29.754 – 00:06:30.797
?איפה אתה מתכוון להתחיל
00:06:30.88 – 00:06:32.257
,ובכן, מייק אני חושב שכבר התחלתי
00:06:32.424 – 00:06:34.342
."למשל, מי שקרוי "באטמן .אנו שומעים שהוא מועיל
00:06:34.426 – 00:06:35.927
.שהפושעים מפחדים .אבל אני חולק על כך
00:06:36.01 – 00:06:38.43
.לא, אחי. לא היום. לא נראה לי
00:06:38.513 – 00:06:40.14
,מה קרה ?אתה מאמין באמונות טפלות
00:06:40.223 – 00:06:42.684
יש לך יותר סיכויים לזכות בפיס .מאשר להיתקל בו
00:06:43.226 – 00:06:46.604
זה לא נכון. נמסר לי כי האנשים שלנו .פשע חמור" קרובים לביצוע מעצר"
00:06:46.771 – 00:06:49.733
וירץ, ראש העיר אומר .שאתה עומד לעצור את באטמן
00:06:49.899 – 00:06:52.026
.החקירה נמשכת
00:06:52.193 – 00:06:54.612
תהליך ניקוי הרחובות מפשיעה .הוא תהליך ארוך
00:06:54.779 – 00:06:56.781
...אני מחויב לקמפיין שלי
00:07:01.119 – 00:07:03.413
אתה מתכוון לראות שוב ?את אשתך, פקד
00:07:03.58 – 00:07:06.249
חשבתי שאת צריכה ללכת .לטפל באימך, בלשית
00:07:06.416 – 00:07:08.376
.החזרתי אותה לאשפוז
00:07:08.835 – 00:07:10.462
.אני מצטער
00:07:10.962 – 00:07:14.257
?אז הוא לא הופיע .זה קורה לעיתים קרובות-
00:07:14.632 – 00:07:16.801
אבל אני אוהב להזכיר לכולם .שהוא שם, בחוץ
00:07:16.968 – 00:07:19.971
?למה שהוא לא יבוא ...נקווה שזה-
00:07:20.472 – 00:07:22.015
.כי הוא עסוק מדי
00:07:38.74 – 00:07:41.659
.לכן אנחנו מביאים כלבים
00:07:41.826 – 00:07:44.162
.נסיכים קטנים שלי
00:07:44.329 – 00:07:47.916
!בבקשה, הם זוחלים לי בפה !בבקשה, תסלקו אותם
00:07:48.083 – 00:07:50.835
תראה מה הסמים שלך !עשו ללקוחות שלי
00:07:51.002 – 00:07:52.629
.יישמרו-נא הקונים
00:07:52.796 – 00:07:56.007
אמרתי לך שהחומר שלי .ייקח אותך למקומות
00:07:56.174 – 00:07:58.927
מעולם לא אמרתי שאלה מקומות .שתרצה להגיע אליהם
00:07:59.094 – 00:08:01.638
.העסק שלי... הוא לקוחות חוזרים
00:08:01.805 – 00:08:05.433
,אם החומר שלי לא מוצא חן בעיניך .אתה יכול לקנות ממישהו אחר
00:08:05.6 – 00:08:08.353
בהנחה שבאטמן השאיר .מישהו לקנות ממנו
00:08:11.689 – 00:08:15.693
!הכלבים שלי רעבים
00:08:19.322 – 00:08:21.7
.חבל שאתה לבד פה
00:08:29.791 – 00:08:31.334
?מה .זה לא הוא-
00:08:35.714 – 00:08:37.465
!שחררו את הכלבים
00:08:50.186 – 00:08:51.855
.ככה יותר טוב
00:08:59.738 – 00:09:02.574
חנייה
00:09:05.201 – 00:09:06.244
הפחדה
00:10:19.818 – 00:10:21.569
.שלא אמצא אתכם כאן שוב
00:10:21.736 – 00:10:24.572
!אנחנו מנסים לעזור לך !אני לא זקוק לעזרה-
00:10:24.739 – 00:10:26.074
.זו לא האבחנה שלי
00:10:26.241 – 00:10:29.828
?באיזו זכות? מה ההבדל בינך לביני
00:10:29.994 – 00:10:32.872
אני לא לובש ריפוד-הגנה .של שחקן הוקי-קרח
00:10:40.505 – 00:10:43.675
.הוא לא מסוגל להתאפק .חייב להראות את פניו
00:10:47.929 – 00:10:50.098
מה הוא מסתיר ?מאחורי האיפור הזה
00:10:58.148 – 00:11:00.483
?אפשר לקבל רגע, אנשים? בבקשה
00:11:03.111 – 00:11:05.28
?שוב הוא. מי האחרים
00:11:05.447 – 00:11:07.032
.עוד חבורת דגי-רקק
00:11:08.366 – 00:11:10.076
.חלק מן השטרות שנתתי לך
00:11:10.243 – 00:11:12.579
הבלשים שלי רוכשים איתם סמים .זה שבועות
00:11:12.746 – 00:11:15.331
הבנק הזה היה עוד מקום אחסון .של המאפיה. הגענו לחמישה
00:11:15.498 – 00:11:18.084
מצאנו את רוב הכסף .המלוכלך שלהם. -הגיע הזמן לפעול
00:11:18.251 – 00:11:20.503
עלינו לתקוף .את כל הבנקים בו-זמנית
00:11:20.587 – 00:11:22.047
.יחידות מלחמה בטרור, גיבוי
00:11:22.38 – 00:11:24.049
?מה עם הג'וקר הזה
00:11:24.215 – 00:11:27.177
,איש אחד .או המאפיה כולה? שיחכה
00:11:27.343 – 00:11:29.679
כשהתובע הכללי החדש ישמע .על זה, הוא ירצה בזה חלק
00:11:29.846 – 00:11:32.39
?אתה סומך עליו .יהיה קשה להרחיק אותו-
00:11:32.557 – 00:11:36.019
.שמעתי שהוא עקשן בדיוק כמוך
00:11:48.907 – 00:11:51.242
מפעלי ויין שטח פרטי - הכניסה אסורה
00:12:19.562 – 00:12:22.524
יהיה נחמד כשאחוזת ויין .תיבנה מחדש
00:12:22.69 – 00:12:25.402
אפשר יהיה להחליף ...לא לישון בפנטהאוס
00:12:25.568 – 00:12:27.112
.בלא לישון בבית-אחוזה
00:12:27.278 – 00:12:31.032
,כל פעם שאתה תופר את עצמך .אתה עושה בלגן
00:12:31.199 – 00:12:34.202
.כן .זה עוזר לי ללמוד מן הטעויות שלי
00:12:34.369 – 00:12:37.789
.אם כן, אתה בוודאי כבר די משכיל
00:12:39.499 – 00:12:40.542
.השריון שלי
00:12:40.709 – 00:12:44.295
.אני סוחב יותר מדי משקל .אני צריך יותר מהירות
00:12:44.462 – 00:12:47.132
אני בטוח שמר פוקס .יוכל לפתור את הבעיה
00:12:47.298 – 00:12:49.801
?מה קרה, תקף אותך טיגריס .זה היה כלב-
00:12:50.593 – 00:12:52.512
.כלב גדול
00:12:52.679 – 00:12:56.558
,היו עוד חקיינים אתמול בלילה .אלפרד. עם נשק חם
00:12:56.725 – 00:12:58.685
,למה שלא תשכור את שירותיהם ?ותצא לחופשת סופשבוע
00:12:58.81 – 00:13:04.149
זה לא בדיוק מה שתכננתי שאמרתי .שאני רוצה לעורר באנשים השראה
00:13:04.315 – 00:13:05.65
.אני יודע
00:13:05.817 – 00:13:07.318
.אבל המצב השתפר
00:13:07.527 – 00:13:09.988
.תראה את התובע הכללי החדש
00:13:10.655 – 00:13:14.743
.אני בוחן אותו מקרוב .עליי לדעת אם אפשר לסמוך עליו
00:13:14.909 – 00:13:18.955
,אתה מעוניין באופיו ?או בחוג החברתי שלו
00:13:22.792 – 00:13:25.17
עם מי רייצ'ל מבלה בזמנה החופשי .הוא עניינה בלבד
00:13:26.963 – 00:13:29.215
אני מקווה שאתה לא עוקב אחריי .בימי החופשה שלי
00:13:29.382 – 00:13:31.468
,אילו היית לוקח ימי חופשה .אולי הייתי עוקב אחריך
00:13:33.303 – 00:13:35.18
.דע את מגבלותיך, אדוני הצעיר
00:13:35.346 – 00:13:38.475
.לבאטמן אין מגבלות
00:13:38.641 – 00:13:41.686
אבל לך יש, אדוני. -טוב, איני .יכול להרשות לעצמי להכירן
00:13:41.853 – 00:13:44.355
?ומה יקרה ביום שבו תגלה אותן
00:13:44.522 – 00:13:47.233
כולנו יודעים כמה אתה נהנה לומר ."אמרתי לך"
00:13:47.4 – 00:13:50.737
,ביום הזה, אדוני הצעיר .אפילו אני לא ארצה בכך
00:13:50.904 – 00:13:52.364
.מן הסתם
00:13:59.204 – 00:14:01.539
.סליחה שאני מאחר, חברים
00:14:04.793 – 00:14:07.003
איפה היית? -פחדת ?שתיאלצי לתפוס את מקומי
00:14:07.17 – 00:14:09.714
הארווי, אני מכירה .את המסמכים האלה בעל-פה
00:14:09.881 – 00:14:12.342
.אם כן, בואי נחליט באופן הוגן
00:14:12.509 – 00:14:14.552
.עץ, אני לוקח. פלי, התיק שלך
00:14:14.719 – 00:14:16.805
באמת? אתה רוצה להטיל מטבע ?כדי להחליט מי יוביל
00:14:16.971 – 00:14:18.89
.זה מטבע-המזל של אבא שלי
00:14:18.973 – 00:14:20.6
כזכור הוא השיג לי את הדייט הראשון איתך
00:14:20.683 – 00:14:22.685
לא הייתי משאירה דבר כזה .לידי המזל
00:14:24.062 – 00:14:27.148
.זה לא מה שאני עושה .אני יוצר לי את המזל
00:14:28.65 – 00:14:32.696
.נא לקום .כבוד השופט פריל יושב בדין
00:14:32.862 – 00:14:35.532
חשבתי שהתובע הכללי רק משחק .גולף עם ראש העיר, וכאלה
00:14:35.699 – 00:14:39.411
קבענו ל-1:30. נשאר די והותר זמן .כדי לכלוא אותך לכל החיים, סאלי
00:14:39.577 – 00:14:41.121
,עם קרמיין פלקוני בכלא ארקהם
00:14:41.287 – 00:14:44.29
מישהו בוודאי ."קם לנהל את "המשפחה
00:14:45.166 – 00:14:47.419
האם האיש הזה ?נמצא באולם המשפט היום
00:14:48.962 – 00:14:52.59
,תוכל לזהות אותו בשבילנו .בבקשה? -ניצחת, אדוני
00:14:54.926 – 00:14:56.428
.זה אני
00:14:58.138 – 00:15:01.933
יש בידיי הצהרה בשבועה מפיך ...כי האיש הזה
00:15:02.1 – 00:15:05.812
סלבטורה מרוני, הוא .כעת ראש משפחת הפשע פלקוני
00:15:05.979 – 00:15:10.108
.מרוני? הוא סתם שעיר לעזאזל .אני המוח של הארגון
00:15:11.317 – 00:15:13.737
סדר! -מבקש רשות .להתייחס לעד כאל עד עוין
00:15:13.903 – 00:15:16.948
.הרשות ניתנת !עוין?! אני אראה לך מה זה עוין-
00:15:21.87 – 00:15:24.622
.סיבי פחמן, קליבר 28, תוצרת סין
00:15:24.789 – 00:15:28.71
,ברצונך להרוג עובד ציבור, מר מרוני .אני מציע לך לקנות תוצרת אמריקה
00:15:29.627 – 00:15:32.255
.סלק אותו מכאן .אבל, כבודו, לא סיימתי-
00:15:35.967 – 00:15:39.262
לא נצליח לקשור את האקדח .למרוני, ולא נוכל להגיש כתב אישום
00:15:39.429 – 00:15:42.223
אבל העובדה הם מנסים להרוג אותך פירושה שאנו דורכים להם על היבלות
00:15:42.39 – 00:15:45.518
,אני שמח שאת כל כך מרוצה .רייצ'ל. ואגב, אני בסדר
00:15:45.685 – 00:15:47.395
.בחייך, הארווי .אתה התובע הכללי של גותאם
00:15:47.562 – 00:15:50.398
אם לא יורים בך, סימן .שאינך עושה את העבודה כראוי
00:15:50.565 – 00:15:51.775
...אבל אתה יודע
00:15:51.941 – 00:15:55.278
,אילו אמרת שאתה קצת מזועזע .היינו יכולים לצאת מוקדם מהעבודה
00:15:55.445 – 00:15:58.365
לא יכול. גררתי הנה .את ראש מחלק פשעים חמורים
00:15:58.531 – 00:16:03.286
,ג'ים גורדון? למען האמת .הוא ידיד. נסה להיות חביב
00:16:12.337 – 00:16:15.131
.שמעתי שיש לך ימנית חזקה
00:16:18.426 – 00:16:20.553
.חבל שסאל ייצא לחופשי
00:16:20.72 – 00:16:24.766
מה שטוב במאפיה, שהם .תמיד נותנים לך הזדמנות שנייה
00:16:29.938 – 00:16:32.273
.שטרות שהוקרנו קלות
00:16:32.732 – 00:16:35.026
.עסק יקר לשוטר עירוני ?אתה מקבל עזרה
00:16:35.485 – 00:16:37.195
...אנו קשורים לסוכנויות שונות
00:16:37.362 – 00:16:39.114
.עזוב, גורדון. אני רוצה לפגוש אותו
00:16:39.28 – 00:16:42.867
המדיניות הרשמית היא לעצור .את פורע-החוק המוכר כבאטמן
00:16:43.034 – 00:16:45.245
ומה בנוגע לזרקור שניצב ?בראש בניין מחלק פשעים חמורים
00:16:45.37 – 00:16:47.789
...אם יש לך בעיה עם ציוד לא תקין
00:16:47.956 – 00:16:51.167
אני מציע שתעלה אותה .באוזני מחלקת התחזוקה
00:16:51.459 – 00:16:54.003
אני הכנסתי את כל מלביני הכספים ,בגותאם אל מאחורי הסורגים
00:16:54.17 – 00:16:56.548
אבל המאפיה עדיין .מצליחה להפיץ את הכסף שלה
00:16:56.715 – 00:17:00.176
אני חושב שאתה והחבר שלך ,עליתם על הפתרון
00:17:00.343 – 00:17:03.054
ושאתם מנסים להכות בהם .איפה שזה הכי כואב: הארנק
00:17:03.221 – 00:17:04.389
.זה נועז
00:17:05.432 – 00:17:06.474
?אתה מתכוון לשתף אותי
00:17:07.016 – 00:17:10.395
בעיר הזו, ככל שפחות אנשים .יודעים משהו, כך המבצע בטוח יותר
00:17:10.562 – 00:17:12.814
גורדון, לא מוצא חן בעיניי ,שיש לך יחידה מיוחדת משלך
00:17:12.981 – 00:17:15.9
ושהיא מלאה בשוטרים שחקרתי .במחלקה לחקירות שוטרים
00:17:16.067 – 00:17:18.903
לולא עבדתי עם שוטרים שחקרת ,בעוד בנית לעצמך שם במח"ש
00:17:19.07 – 00:17:20.321
.הייתי עובד לבד
00:17:21.072 – 00:17:23.033
אני לא מקבל נקודות פוליטיות .על היותי אידיאליסט
00:17:23.158 – 00:17:25.577
עליי לעשות כמיטב יכולתי .עם מה שיש לי
00:17:29.164 – 00:17:32.917
אתה רוצה שאספק צווי חיפוש ...והחרמה לחמישה בנקים
00:17:33.084 – 00:17:34.919
?מבלי שתגיד לי מה אנחנו מחפשים
00:17:36.004 – 00:17:38.59
.אני יכול לתת לך את שמות הבנקים
00:17:38.757 – 00:17:40.675
.טוב, זו התחלה
00:17:41.051 – 00:17:43.386
,אסדר לך את הצווים .אבל אני רוצה באמון שלך
00:17:43.553 – 00:17:47.39
אין צורך לשכנע אותי, דנט. כולנו .יודעים אתה האביר הלבן של גותאם
00:17:48.641 – 00:17:52.103
אני שמעתי שיש להם כינוי .אחר בשבילי, בפשעים חמורים
00:17:52.687 – 00:17:53.98
.אני באמת לא יודע
00:17:55.148 – 00:17:58.943
בסין, "השקעות לאו" היא .שם נרדף לצמיחה דינמית
00:17:59.11 – 00:18:03.406
יוזמה משותפת של סין עם .מפעלי ויין" תהווה שילוב מנצח"
00:18:03.573 – 00:18:05.492
,ובכן, מר לאו
00:18:05.867 – 00:18:08.62
אני מדבר בשם שאר חברי ...מועצת המנהלים
00:18:09.204 – 00:18:12.123
,ומר ויין .בהביעי את התרגשותנו מכך
00:18:17.003 – 00:18:20.632
אדוני, ידוע לי שמר ויין סקרן לדעת ,כיצד מתחדש ההון בקרן נאמנותו
00:18:20.799 – 00:18:23.301
.אבל בכל בכנות, זה ממש מביך
00:18:23.468 – 00:18:26.054
.אתה דאג לעבודה שלך, מר ריס
00:18:26.221 – 00:18:28.515
.אני אדאג לברוס ויין
00:18:28.681 – 00:18:30.225
.הבדיקה בוצעה
00:18:30.392 – 00:18:32.143
.המספרים אמינים
00:18:32.31 – 00:18:33.853
.חזור על הבדיקה שוב
00:18:34.02 – 00:18:37.107
לא נרצה שקרן ?הנאמנות תתרוקן, לא כן
00:18:39.818 – 00:18:41.444
?עוד לילה ארוך
00:18:41.611 – 00:18:44.572
היוזמה המשותפת הזו היתה .רעיון שלך, והיועצים נלהבים
00:18:45.24 – 00:18:46.491
.אבל אני לא משוכנע
00:18:46.658 – 00:18:50.328
החברה של לאו צמחה .ב-8 אחוזים בשנה, כמו שעון
00:18:50.495 – 00:18:52.914
תזרים ההכנסות שלו ."מוכרח להיות "שחור
00:18:53.081 – 00:18:54.499
.אולי אפילו לא-חוקי
00:18:54.666 – 00:18:56.334
.בסדר. בטל את העסקה
00:18:57.669 – 00:18:58.837
.אתה כבר ידעת
00:18:59.546 – 00:19:02.09
רק רציתי בדיקה מדוקדקת יותר .של הספרים שלהם
00:19:02.257 – 00:19:04.3
?עוד משהו שתוכל להטריד אותי בו
00:19:04.759 – 00:19:06.302
.אני צריך חליפה חדשה
00:19:06.469 – 00:19:08.972
כן. שלושה כפתורים .זה באמת קצת מיושן, מר ויין
00:19:09.139 – 00:19:12.267
.אני לא מדבר על אופנה, מר פוקס .אלא על תפקודיות
00:19:13.309 – 00:19:15.019
אתה רוצה להיות מסוגל ?לסובב את הראש
00:19:15.186 – 00:19:17.272
זה יקל מאוד על יציאה .ברברס מן החניה
00:19:17.731 – 00:19:19.274
.אבדוק מה אפשר לעשות
00:19:24.029 – 00:19:25.989
לקח לי שלושה שבועות ...להשיג שולחן כאן
00:19:26.156 – 00:19:28.199
והייתי צריך להגיד להם .שאני פקיד ממשלתי
00:19:28.366 – 00:19:31.119
?באמת .אמרתי שאני מפקח תברואה-
00:19:31.286 – 00:19:33.496
.רייצ'ל. מי היה מאמין
00:19:33.663 – 00:19:36.166
...כן, ברוס. מי היה מאמין
00:19:36.499 – 00:19:38.668
.רייצ'ל, נטאשה. נטאשה, רייצ'ל
00:19:38.835 – 00:19:44.215
...נטאשה, את הפרימה .פרימה-בלרינה בבלט מוסקבה-
00:19:44.382 – 00:19:46.301
הארווי לוקח אותי להופעה .בשבוע הבא
00:19:46.384 – 00:19:47.719
באמת? אז מה, אתה אוהב בלט
00:19:48.053 – 00:19:50.221
.ברוס, זה הארווי דנט
00:19:50.555 – 00:19:54.309
.ברוס ויין המפורסם .רייצ'ל סיפרה לי הכול עליך
00:19:54.476 – 00:19:55.685
.אני מאוד מקווה שלא
00:19:56.019 – 00:19:59.355
.בואו נצרף שני שולחנות .אני לא בטוח שייתנו לנו-
00:19:59.522 – 00:20:02.567
.נראה לי שכן. אני בעלי המקום
00:20:03.026 – 00:20:05.987
?איך אפשר לגדל ילדים בעיר כזו
00:20:06.154 – 00:20:08.198
,טוב, אני גדלתי כאן .ויצאתי די בסדר
00:20:08.281 – 00:20:09.866
?אחוזת ויין נמצאת בשטח העיר
00:20:11.701 – 00:20:13.244
.פאליסיידס"? כמובן"
00:20:13.411 – 00:20:14.496
,בתור התובע הכללי החדש
00:20:14.579 – 00:20:17.29
אולי כדאי לברר איפה נגמר תחום השיפוט שלך
00:20:18.041 – 00:20:22.003
אני מדברת על עיר המעריצה .פורע-חוק המסתתר מאחורי מסיכה
00:20:22.17 – 00:20:25.548
גותאם-סיטי גאה באזרח פשוט .המוכן להגן על הצדק
00:20:25.715 – 00:20:27.967
,גותאם זקוקה לגיבורים כמוך .שנבחרו כדין
00:20:28.134 – 00:20:29.969
לא לאדם הסבור .שהוא עומד מעל לחוק
00:20:30.053 – 00:20:31.429
?בדיוק. מי מינה את באטמן
00:20:31.596 – 00:20:35.517
אנחנו. כולנו, שעמדנו מנגד .ואפשרנו לחלאות להשתלט על עירנו
00:20:35.683 – 00:20:39.145
.אבל זו דמוקרטיה, הארווי ,כשאויביהם עמדו בשעריהם-
00:20:39.312 – 00:20:43.149
היו הרומאים משעים את הדמוקרטיה .וממנים אדם אחד שיגן על העיר
00:20:43.316 – 00:20:45.902
,וזה לא נחשב לכבוד .אלא לשירות לציבור
00:20:46.069 – 00:20:50.198
הארווי, האדם האחרון שנתמנה ,להגן על הרפובליקה נקרא קיסר
00:20:50.365 – 00:20:53.785
.והוא סירב לוותר על כוחו .בסדר, שיהיה-
00:20:53.952 – 00:20:55.286
,או שאתה מת כגיבור
00:20:55.453 – 00:20:58.498
או שאתה חי די זמן .כדי לראות את עצמך הופך לנבל
00:20:58.665 – 00:21:02.168
מי שלא יהיה באטמן, הוא לא .ירצה לעשות זאת עד סוף ימיו
00:21:02.335 – 00:21:05.588
איך הוא יוכל? באטמן מחפש מישהו .שייקח ממנו את גלימתו
00:21:05.755 – 00:21:08.049
?מישהו כמוך, מר דנט
00:21:08.508 – 00:21:10.969
.אולי. אם אהיה מסוגל לכך
00:21:11.136 – 00:21:14.889
מה אם הארווי דנט ?הוא הצלבן בעל הגלימה
00:21:18.643 – 00:21:21.813
,אילו התגנבתי החוצה לילה-לילה .מישהו כבר היה שם לב לכך
00:21:24.19 – 00:21:28.319
,אני השתכנעתי, דנט .ואני אארגן לך אירוע התרמה
00:21:28.486 – 00:21:31.322
יפה מצדך, ברוס, אבל הבחירות .הבאות הן בעוד שלוש שנים
00:21:31.489 – 00:21:33.408
.לא, אינך מבין
00:21:33.575 – 00:21:36.369
אירוע התרמה ...אחד עם החברים שלי
00:21:36.995 – 00:21:39.122
ולעולם לא תזדקק עוד .אפילו לפרוטה אחת
00:21:53.845 – 00:21:55.972
?מה זה צריך להיות
00:21:57.307 – 00:22:00.435
,כידוע לכולכם .אחת ההפקדות שלנו נשדדה
00:22:00.602 – 00:22:03.98
.סכום קטן יחסית, 68 מיליון
00:22:04.147 – 00:22:06.691
מי טיפש מספיק ?בשביל לגנוב מאתנו
00:22:07.025 – 00:22:10.57
איזה דג-רקק עלוב .שלובש חליפה סגולה זולה ומתאפר
00:22:10.737 – 00:22:12.697
.הוא לא הבעיה. הוא אפס
00:22:12.864 – 00:22:16.242
הבעיה היא שהכסף שלנו .במעקב המשטרה
00:22:16.409 – 00:22:18.912
הודות למקורות יודעי-דבר ,של מר מרוני
00:22:19.079 – 00:22:22.874
ידוע לנו המשטרה זיהתה הבנקים ,שלנו בעזרת שטרות מסומנים
00:22:23.041 – 00:22:25.543
והם מתכננים להחרים .את הכספים שלכם היום
00:22:25.71 – 00:22:29.714
ומאחר שהתובע הכללי החדש ,והנלהב נטרל את כל המתחרים שלי
00:22:30.34 – 00:22:33.843
.אני האופציה היחידה שלכם ?אז מה אתה מציע
00:22:34.01 – 00:22:37.68
להעביר את כל הפיקדונות .למקום בטוח אחד, שאינו בנק
00:22:37.847 – 00:22:39.808
?אז לאן .איש לא יידע זאת, מלבדי-
00:22:40.558 – 00:22:43.311
אם המשטרה תצליח ,ללחוץ על מישהו מכם
00:22:43.478 – 00:22:45.271
.הכסף של כולם יהיה בסכנה
00:22:45.438 – 00:22:47.565
?מה ימנע מהם להגיע אליך
00:22:47.732 – 00:22:50.819
,אני אסע להונג-קונג ,הרחק מתחום השיפוט של דנט
00:22:51.194 – 00:22:54.072
והסינים לעולם .לא יסגירו אחד משלהם
00:22:54.239 – 00:22:55.865
?מתי תוכל להעביר את הכסף
00:22:56.157 – 00:22:57.242
.כבר העברתי אותו
00:22:59.619 – 00:23:02.247
,מסיבות ברורות .לא יכולתי לחכות לאישורכם
00:23:02.872 – 00:23:06.543
,אל חשש .הכסף שלכם במקום בטוח
00:23:18.888 – 00:23:21.141
.ואני חשבתי שהבדיחות שלי גרועות
00:23:21.307 – 00:23:24.394
תן לי סיבה אחת למה שלא אגיד .לבחור שלי להוריד לך את הראש
00:23:24.561 – 00:23:25.854
?מה דעתך על להטוט-קסם
00:23:29.19 – 00:23:31.526
.אני אגרום לעיפרון הזה להיעלם
00:23:36.781 – 00:23:39.075
.הוא נעלם
00:23:39.451 – 00:23:41.786
.ודרך אגב, החליפה לא היתה זולה
00:23:41.953 – 00:23:44.789
,אתם אמורים לדעת .כי קניתם אותה. -שב
00:23:45.874 – 00:23:48.918
.אני רוצה לשמוע הצעה
00:23:51.629 – 00:23:54.132
בואו נחזיר את השעון .אחורה בשנה
00:23:54.466 – 00:24:00.138
אז השוטרים ועורכי-הדין .לא היו מעיזים לגעת בכם
00:24:01.306 – 00:24:03.433
?כלומר, מה קרה
00:24:03.6 – 00:24:06.394
?איבדתם את הביצים
00:24:07.562 – 00:24:09.606
...תבינו, בחור כמוני
00:24:10.065 – 00:24:12.817
!מופרע
00:24:12.984 – 00:24:16.112
.בחור כמוני. תראו, תקשיבו
00:24:16.654 – 00:24:20.95
אני יודע למה אתם ...מעדיפים לקיים
00:24:21.117 – 00:24:23.828
את פגישות התרפיה הקבוצתית .שלכם לאור היום
00:24:24.329 – 00:24:27.123
אני יודע למה אתם פוחדים .לצאת בלילות
00:24:29.334 – 00:24:31.002
.באטמן
00:24:31.169 – 00:24:36.424
באטמן הראה לגותאם .מי אתם באמת, למרבה הצער
00:24:36.591 – 00:24:40.095
.דנט הוא רק ההתחלה
00:24:40.678 – 00:24:45.433
ובאשר ל"תוכניתו" כביכול ,של מקלט הטלוויזיה
00:24:45.892 – 00:24:47.769
.לבאטמן אין תחום-שיפוט
00:24:47.936 – 00:24:50.522
."הוא ימצא אותו ויגרום לו "לזמר
00:24:50.688 – 00:24:53.692
אני מזהה ,מזמרים" כשאני רואה אותם"
00:24:53.858 – 00:24:55.527
...ואכן
00:24:56.277 – 00:24:57.779
?מה אתה מציע
00:24:57.946 – 00:25:00.365
.פשוט מאוד. נהרוג את באטמן
00:25:01.7 – 00:25:04.661
,אם זה כל כך פשוט ?למה עוד לא עשית את זה
00:25:04.828 – 00:25:07.539
,אם אתה מצטיין במשהו .לעולם אל תעשה אותו בחינם
00:25:08.206 – 00:25:09.499
?כמה אתה רוצה
00:25:11.459 – 00:25:13.002
.חצי
00:25:14.421 – 00:25:17.173
.אתה מטורף .לא-
00:25:17.34 – 00:25:19.467
.לא נכון
00:25:21.052 – 00:25:24.472
,אם לא נטפל בזה עכשיו
00:25:24.639 – 00:25:26.266
...בקרוב מאוד
00:25:26.474 – 00:25:31.396
גמבול הקטן שלנו לא יצליח להשיג .אפילו פרוטה בשביל סבתא שלו
00:25:32.063 – 00:25:33.523
!מספיק דיבורים מהליצן
00:25:34.733 – 00:25:36.651
...בואו לא ננפח
00:25:36.818 – 00:25:39.362
.את זה מעבר לפרופורציות
00:25:39.529 – 00:25:42.032
,אתה חושב שתוכל לגנוב מאתנו ?ואז פשוט לצאת מזה בשלום
00:25:42.198 – 00:25:43.742
.כן .אני מפיץ את השמועה-
00:25:43.908 – 00:25:46.202
.‏500 אלף למי שיהרוג את הליצן
00:25:46.369 – 00:25:49.414
,מיליון למי שיביא אותו חי .כדי שאוכל ללמד אותו נימוסים
00:25:50.707 – 00:25:53.293
...בסדר, אז תשמעו ...למה שלא תרימו לי טלפון
00:25:53.46 – 00:25:57.213
כשתרצו להתחיל לקחת ?את העניינים יותר ברצינות
00:25:57.38 – 00:25:59.257
.הנה הכרטיס שלי
00:26:19.361 – 00:26:21.738
.קשה להשיג אותך
00:26:24.741 – 00:26:27.035
.לאו בחצי הדרך להונג-קונג
00:26:28.328 – 00:26:31.164
אילו ביקשת, הייתי יכול לקחת לו .את הדרכון. אמרתי לך לשתף אותי
00:26:31.331 – 00:26:34
בכספות נותרו !רק השטרות המסומנים
00:26:34.167 – 00:26:35.46
!הם ידעו שאנחנו באים
00:26:35.543 – 00:26:37.42
ברגע שהמשרד שלך ...נכנס לתמונה
00:26:37.587 – 00:26:38.63
!?המשרד שלי
00:26:38.797 – 00:26:42.509
אתה יושב שם עם חלאות ...כמו וירץ ורמירז, ואתה מדבר
00:26:42.675 – 00:26:45.804
כן, גורדון. כמעט .תפסתי טירון שלך על סחיטה
00:26:45.97 – 00:26:50.517
אל תנסה להשכיח העובדה שברור !שלמרוני יש מישהו במשרד שלך
00:26:53.311 – 00:26:55.271
,עלינו להחזיר את לאו
00:26:55.438 – 00:26:59.401
אבל הסינים לא יסגירו .בשום מצב אזרח שלהם
00:26:59.734 – 00:27:02.445
,אם אני אביא לך אותו ?תוכל לגרום לו לדבר
00:27:02.612 – 00:27:03.822
.אני אגרום לו לשיר
00:27:03.988 – 00:27:06.741
אנחנו מנסים לתפוס .את כל חסכונות המאפיה
00:27:06.908 – 00:27:08.159
.זה עסק מסוכן
00:27:08.326 – 00:27:10.62
הסכנות היו ברורות לי .כשקיבלתי את המשרה הזו, פקד
00:27:10.787 – 00:27:12.33
...ובכלל, איך אתה מתכוון להחזיר
00:27:14.916 – 00:27:16.334
.כזה הוא
00:27:16.501 – 00:27:20.004
חברינו הסינים עזבו העיר לפני .שהספקתי להודיע שהעסקה בוטלה
00:27:20.171 – 00:27:23.675
אני בטוח שתמיד רצית .לבקר בהונג-קונג
00:27:23.842 – 00:27:26.01
?מה רע בשיחת טלפון
00:27:26.177 – 00:27:29.806
אני חושב שמר לאו .ראוי למגע אישי יותר
00:27:31.015 – 00:27:35.812
כעת, בשביל קפיצות מגובה רב .תזדקק לחמצן ולמייצבים
00:27:35.979 – 00:27:39.607
,אני מוכרח לומר ,שיחסית לבקשות הרגילות שלך
00:27:39.774 – 00:27:42.36
.קפיצה ממטוס היא עניין די פשוט
00:27:42.986 – 00:27:45.113
?מה בנוגע לכניסה חזרה למטוס
00:27:45.28 – 00:27:49.117
.אני ממליץ על סוכן נסיעות טוב .מבלי שהוא ינחת-
00:27:50.285 – 00:27:53.038
,זה כבר נשמע יותר לעניין .מר ויין
00:27:53.58 – 00:27:56.207
אי-אז בשנות ...היתה לסי-איי-איי תוכנית
00:27:56.374 – 00:27:59.711
,לחילוץ אנשיה ממקומות מסוכנים .סקיי-הוק" שמה"
00:27:59.878 – 00:28:02.547
.אפשר לבחון אותה .כן-
00:28:02.714 – 00:28:04.382
...בסדר. עכשיו
00:28:05.884 – 00:28:10.889
לוחות קבלאר מוקשה על אריג .מסיבי טיטניום משולשים, לגמישות
00:28:11.056 – 00:28:13.892
,תהיה קל יותר .מהיר יותר וזריז יותר
00:28:17.395 – 00:28:19.564
אולי מוטב שתקרא ?קודם את ההוראות
00:28:19.731 – 00:28:21.733
.אבל יש לזה חיסרון
00:28:21.9 – 00:28:25.403
הפרדת הלוחות עושה אותך .פגיע יותר לסכינים ולקליעים
00:28:25.57 – 00:28:28.531
?ממתי אנחנו מנסים להקל עליי
00:28:28.698 – 00:28:30.742
?היא תעמוד בפני כלבים
00:28:30.909 – 00:28:33.036
?מדובר ברוטוויילרים, או בצ'יוואוות
00:28:34.245 – 00:28:36.748
.לא תהיה בעיה עם חתולים
00:28:36.915 – 00:28:39.042
.מצאתי משהו באריזונה
00:28:39.209 – 00:28:43.38
איש חביב מאוד אמר שיוכל לשפץ .אותו בשבוע, והוא מקבל מזומנים
00:28:43.546 – 00:28:46.383
?מה לגבי צוות טיסה .מבריחים דרום-קוריאנים-
00:28:46.549 – 00:28:48.76
הם טסים כל הדרך לפיונגיאנג .מתחת למכ"ם
00:28:48.927 – 00:28:51.679
?חשבת על אליבי .בהחלט-
00:28:54.265 – 00:28:55.934
ההופעה מבוטלת
00:29:00.73 – 00:29:04.859
ספינת האהבה: מיליארדר בורח עם כל להקת הבלט הרוסית
00:29:10.448 – 00:29:13.076
.נראה שזה המטוס שלך, אדוני
00:29:17.288 – 00:29:20.792
.אתה נראה עייף, אלפרד ?תהיה בסדר בלעדיי
00:29:22.46 – 00:29:25.964
:תוכל לומר לי איך אומרים ברוסית תמרחי בעצמך קרם השיזוף הארור"
00:29:37.1 – 00:29:40.937
.גמבול, באו אליך .הם אומרים שהרגו את הג'וקר
00:29:41.104 – 00:29:42.939
.הם הביאו את הגופה
00:29:59.33 – 00:30:01.833
.טוב, הוא מת. זה 500
00:30:03.793 – 00:30:05.587
?וכמה בעד חי
00:30:08.798 – 00:30:11.968
רוצה לדעת ?איך קיבלתי את הצלקות האלה
00:30:13.887 – 00:30:16.89
...אבא שלי היה
00:30:17.057 – 00:30:18.516
...שתיין
00:30:18.683 – 00:30:19.934
.ורשע
00:30:20.769 – 00:30:24.939
,ולילה אחד .הוא נטרף יותר מהרגיל
00:30:25.357 – 00:30:28.151
אמא חטפה סכין מטבח .כדי להגן על עצמה
00:30:28.318 – 00:30:29.861
...זה לא מצא חן בעיניו
00:30:30.028 – 00:30:33.49
.בכלל לא
00:30:33.656 – 00:30:36.201
...אז בזמן שאני צפיתי
00:30:36.368 – 00:30:40.955
,הוא תקף אותה בסכין .תוך שהוא צוחק צחוק גדול
00:30:41.122 – 00:30:44.209
,הוא פנה אליי ואמר
00:30:44.376 – 00:30:48.046
"?למה אתה כל כך רציני"
00:30:48.296 – 00:30:49.881
.הוא תקף אותי בסכין
00:30:50.548 – 00:30:52.467
"?למה אתה כל כך רציני"
00:30:54.719 – 00:30:57.597
.תקע לי את הסכין בפה
00:30:57.931 – 00:31:01.851
."בוא נמרח חיוך על הפרצוף הזה"
00:31:03.061 – 00:31:05.271
...ואז
00:31:07.649 – 00:31:09.192
?למה אתה כל כך רציני
00:31:14.239 – 00:31:15.74
...כעת
00:31:15.907 – 00:31:18.159
...המבצע שלנו קטן, אבל
00:31:18.326 – 00:31:21.246
...יש בו פוטנציאל גדול
00:31:21.413 – 00:31:23.957
.להתרחבות תוקפנית
00:31:24.124 – 00:31:27.335
לכן, מי מבין האדונים המצוינים ?רוצה להצטרף לצוות שלנו
00:31:28.42 – 00:31:31.923
,יש רק מקום אחד פנוי כרגע ...לכן נערוך
00:31:32.59 – 00:31:34.759
.מבחני קבלה
00:31:39.347 – 00:31:41.349
.תעשו את זה מהר
00:31:50.775 – 00:31:52.193
.ברוך בואך להונג-קונג, מר פוקס
00:31:52.36 – 00:31:55.071
מר לאו מצטער שלא נתאפשר לו .לקבל את פניך אישית היום
00:31:55.238 – 00:31:57.157
.אני מבין
00:32:06.958 – 00:32:10.545
מסיבות ביטחון, אבקשך .למסור את הטלפון הנייד שלך
00:32:10.712 – 00:32:12.297
.כמובן
00:32:15.05 – 00:32:18.762
עליי להתנצל שעזבתי את גותאם .באמצע המשא-ומתן שלנו
00:32:18.928 – 00:32:22.474
...אי-ההבנה הזו עם משטרת גותאם
00:32:22.64 – 00:32:25.185
לא יכולתי לתת לזה לאיים על .החברה. -כמובן
00:32:25.351 – 00:32:28.521
,איש-עסקים ברמה שלך בוודאי יבין
00:32:28.688 – 00:32:32.65
,ומאחר שאתה כאן עכשיו .אנו יכולים להמשיך
00:32:32.817 – 00:32:37.947
אמנם אני מעריך העובדה שהבאת ...אותי הנה בכזה סטייל, אבל
00:32:38.114 – 00:32:39.949
.איננו מרשים כאן טלפונים ניידים
00:32:40.116 – 00:32:42.827
.אני מצטער. שכחתי שיש לי אותו
00:32:42.994 – 00:32:47.624
לא, למעשה באתי לומר לך .שניאלץ להקפיא את העסקה שלנו
00:32:48.166 – 00:32:51.252
,אתה מבין ...לא נוכל להיראות עושים עסקים
00:32:52.379 – 00:32:54.339
עם מישהו המואשם .במה שאתה מואשם
00:32:54.506 – 00:32:57.092
אני בטוח שאיש עסקים .ברמה שלך יבין זאת
00:32:57.258 – 00:33:01.179
נראה לי שהיה די .בשיחת טלפון פשוטה
00:33:01.346 – 00:33:04.724
מר ויין לא רצה שתחשוב .שהוא מבזבז את זמנך בכוונה
00:33:04.891 – 00:33:06.518
.אלא רק מבזבז אותו בטעות
00:33:07.519 – 00:33:11.69
.טוב מאוד, מר לאו .בטעות". טוב מאוד"
00:33:12.482 – 00:33:13.817
!אדוני
00:33:32.043 – 00:33:34.045
.הנוף מוצלח יותר בחשמלית לפסגה
00:33:34.212 – 00:33:36.047
?"איך הנוף מ"לאו השקעות
00:33:36.339 – 00:33:37.882
.מוגבל
00:33:38.049 – 00:33:40.051
.לאו מוגן שם היטב
00:33:40.218 – 00:33:42.137
מה זה? -ביקשתי את זה .ממחלקת מחקר ופיתוח
00:33:42.303 – 00:33:43.972
,זה משגר פולס בתדר גבוה
00:33:44.139 – 00:33:46.975
,ומקליט את זמן התגובה .לצורך מיפוי סביבה
00:33:47.475 – 00:33:50.061
...סונאר. בדיוק כמו
00:33:50.228 – 00:33:52.397
.צוללת, מר ויין. כמו צוללת
00:33:52.897 – 00:33:54.733
?והמתקן השני .הוא במקום-
00:33:55.65 – 00:33:56.693
...מר ויין
00:33:57.902 – 00:33:59.195
.בהצלחה לך
00:35:38.253 – 00:35:40.463
?איפה השוטרים, לעזאזל .בדרך-
00:35:40.63 – 00:35:42.841
!?על מה אני משלם להם
00:37:42.794 – 00:37:44.921
נא למסור לפקד גורדון
00:37:49.175 – 00:37:52.345
,תשמע. תן לנו את הכסף .ונדבר על עסקה
00:37:52.512 – 00:37:55.807
הכסף הוא הסיבה היחידה .שאני עוד בחיים
00:37:55.974 – 00:38:00.103
אתה מתכוון שאם הם יגלו ?שעזרת לנו, הם יהרגו אותך
00:38:00.27 – 00:38:01.98
?את מאיימת על הלקוח שלי .לא-
00:38:02.147 – 00:38:06.359
אני רק מניחה שהלקוח שלך .מתכוון לשתף פעולה בחקירה הזו
00:38:07.986 – 00:38:09.654
.כמו כולם
00:38:10.989 – 00:38:14.325
.לא? בסדר
00:38:14.784 – 00:38:17.787
תיהנה מזמנך .בכלא המחוזי, מר לאו
00:38:17.954 – 00:38:19.456
!חכי
00:38:19.664 – 00:38:21.666
...לא אתן לך את הכסף
00:38:21.833 – 00:38:24.836
.אבל אתן לך את הלקוחות שלי .את כולם
00:38:25.128 – 00:38:27.338
.בסך הכול היית מנהל חשבונות
00:38:27.505 – 00:38:31.342
,מה כבר אתה יכול לדעת עליהם ?שנוכל לבסס על כך כתב-אישום
00:38:31.509 – 00:38:35.346
.אני טוב בחשבון .טיפלתי בכל ההשקעות שלהם
00:38:35.513 – 00:38:37.098
.הכול בסל אחד גדול
00:38:38.475 – 00:38:39.809
.יש
00:38:40.226 – 00:38:42.062
.דקה אחת
00:38:42.854 – 00:38:44.522
.חוק ארגוני הפשע
00:38:44.689 – 00:38:47.525
אם הם צירפו יחד את כספם, נוכל .להאשים אותם בקשר לביצוע פשע
00:38:47.692 – 00:38:48.86
?תאשים אותם במה
00:38:49.027 – 00:38:51.905
במקרה כזה, אם אתה יכול ,להאשים קושר אחד בעבירה
00:38:52.072 – 00:38:54.657
.אתה יכול להאשים בה את כולם .זה אדיר
00:38:56.034 – 00:38:57.952
.מר לאו
00:38:58.953 – 00:39:02.957
אילו פרטים יש לך ?על הקרן המשותפת הזו
00:39:03.124 – 00:39:04.751
?ספרי חשבונות, פנקסים ,חסינות, הגנה-
00:39:04.918 – 00:39:08.38
.ומטוס חזרה להונג-קונג .לאחר שתעיד במשפט פתוח-
00:39:08.546 – 00:39:10.882
אני סקרנית, כשכל הלקוחות שלך ,יהיו מאחורי סורג ובריח
00:39:11.216 – 00:39:13.426
?מה יקרה לכל הכסף הזה
00:39:13.593 – 00:39:16.721
.כמו שאמרתי, אני טוב בחשבון
00:39:16.888 – 00:39:21.559
.אי אפשר לשלוח אותו לכלא המחוזי .אחזיק אותו כאן, בתאי המעצר
00:39:21.726 – 00:39:24.27
?מה זה פה, גורדון, המבצר שלך
00:39:24.562 – 00:39:27.232
?אתה סומך עליהם, בכלא המחוזי
00:39:27.399 – 00:39:29.234
.אני לא סומך עליהם כאן
00:39:30.985 – 00:39:32.487
.לאו נשאר פה
00:39:32.946 – 00:39:35.99
אני לא יודע מה הם ,הסדרי הנסיעה של מר לאו
00:39:36.074 – 00:39:37.492
.אבל אני שמח שהוא חזר
00:39:37.575 – 00:39:40.12
.תפיץ את הידיעה .אנחנו שוכרים את הליצן
00:39:42.914 – 00:39:46.751
הוא צדק. אנחנו צריכים .לפתור את הבעיה האמתית
00:39:47.252 – 00:39:48.378
.באטמן
00:39:52.924 – 00:39:56.845
...איני מודע לשום מעורבות באטמן .הבחור שלנו נראה טוב בטלוויזיה-
00:39:57.345 – 00:40:00.098
אתה בטוח שאתה רוצה להביך אותי ?בפני החברים שלי, סגן
00:40:00.265 – 00:40:03.935
.אל תדאג. גם הם באים
00:40:11.026 – 00:40:14.612
.נסיעה טובה. להתראות בסתיו הבא .‏-712 סעיפי סחיטה
00:40:14.779 – 00:40:17.198
.‏849 סעיפי איומים
00:40:17.365 – 00:40:21.786
.‏246 סעיפי מרמה .‏87 סעיפי קשר לביצוע רצח
00:40:23.83 – 00:40:26.958
.‏527 סעיפי הכשלת דין
00:40:27.375 – 00:40:28.752
הנאשמים מודים ?או כופרים באשמה
00:40:35.925 – 00:40:36.968
!סדר באולם המשפט
00:40:37.135 – 00:40:39.637
.‏549 פושעים בעת ובעונה אחת
00:40:39.804 – 00:40:42.307
איך שכנעת את סורילו ?להסכים לשימוע הזה
00:40:42.474 – 00:40:46.603
.היא חולקת איתי את האהבה לצדק .אחרי הכול, היא שופטת
00:40:46.77 – 00:40:49.814
אפילו אם תצליח לנפח את זה ,כדי להוציא ממנה הרשעות
00:40:49.981 – 00:40:52.567
תשיג שיא חדש בערעורים .לבעיטה הכי מהירה בתחת
00:40:52.734 – 00:40:55.236
.זה לא ישנה .ברור שהבכירים ישתחררו בערבות
00:40:55.403 – 00:40:57.822
.אבל לא אנשי-הביניים
00:40:57.989 – 00:41:00.283
הם לא יוכלו להרשות לעצמם .להיעלם מהרחובות
00:41:00.45 – 00:41:02.118
.הם יסגרו עסקאות שיכללו מאסר
00:41:02.285 – 00:41:05.288
תחשוב על מה שתוכל לעשות .בשנה וחצי של רחובות נקיים
00:41:06.831 – 00:41:09.959
...אדוני ראש העיר, אתה לא יכול .לא, החוצה. שניכם-
00:41:14.13 – 00:41:15.673
.שב
00:41:20.637 – 00:41:23.64
.הציבור אוהב אותך .זו הסיבה היחידה שאולי זה יצליח
00:41:23.807 – 00:41:25.141
.אבל זה אומר שהכול על ראשך
00:41:25.308 – 00:41:28.353
.עכשיו כולם ירדו עליך .ולא רק המאפיה
00:41:28.52 – 00:41:32.357
.פוליטיקאים, עיתונאים, שוטרים
00:41:32.524 – 00:41:35.026
.כל מי שארנקו עומד להתרוקן
00:41:35.193 – 00:41:37.862
?אתה מוכן להתמודד עם זה .כדאי שהתשובה תהיה חיובית
00:41:38.029 – 00:41:40.156
כי אם הם ...יצליחו לגלות עליך משהו
00:41:40.323 – 00:41:45.12
,הפושעים האלה יחזרו לרחובות .ואתה ואני בעקבותיהם
00:42:04.848 – 00:42:07.392
?באטמן האמיתי מוכן לקום
00:42:07.726 – 00:42:10.186
אני חושב שאירוע ההתרמה שלך .יהיה הצלחה גדולה, אדוני
00:42:10.353 – 00:42:13.023
ומדוע, לדעתך, אני רוצה ?לערוך מסיבה לכבוד הארווי דנט
00:42:13.189 – 00:42:16.276
הנחתי שכרגיל, כשברצונך ...לבלות עם מישהו מלבדי
00:42:16.443 – 00:42:18.486
ומלבד חלאות ,העולם התחתון של גותאם
00:42:18.653 – 00:42:20.447
.זה ניסיון להרשים את מיס דוז
00:42:20.613 – 00:42:24.868
.משעשע מאוד, אבל מוטעה לגמרי .למען האמת, זה דנט
00:42:25.035 – 00:42:27.746
המשטרה פרסמה קלטת וידאו .שנמצאה מוסתרת על הגופה
00:42:27.912 – 00:42:30.54
,צופים רגישים .דעו כי התמונות הן קשות
00:42:30.707 – 00:42:32.917
.תגיד להם מה שמך
00:42:33.084 – 00:42:35.712
.בריאן דאגלס
00:42:35.962 – 00:42:38.673
?ואתה באטמן האמיתי
00:42:38.84 – 00:42:39.883
.לא ?לא
00:42:40.05 – 00:42:42.01
.לא ?לא-
00:42:42.177 – 00:42:44.971
?אז למה אתה מתלבש כמוהו
00:42:46.598 – 00:42:50.727
כי הוא סמל לכך שאיננו .צריכים לפחוד מחלאות כמוך
00:42:50.894 – 00:42:54.939
.דווקא כן, בריאן .אתה צריך, באמת צריך לפחוד
00:42:58.193 – 00:43:02.447
אז לדעתך באטמן ?הפך את גותאם למקום טוב יותר
00:43:02.864 – 00:43:04.407
.תסתכל עליי
00:43:04.574 – 00:43:06.868
!תסתכל עליי
00:43:10.622 – 00:43:14.125
אתה רואה, הנה עד כמה .באטמן הטריף את גותאם
00:43:14.292 – 00:43:16.586
...אם אתם רוצים סדר בגותאם
00:43:16.92 – 00:43:21.341
,באטמן חייב להסיר את המסכה .ולהסגיר את עצמו
00:43:21.508 – 00:43:25.303
,וכל יום שהוא לא יעשה זאת .אנשים ימותו
00:43:25.637 – 00:43:27.764
.החל מהלילה
00:43:28.181 – 00:43:30.684
.מילה שלי היא מילה
00:43:47.659 – 00:43:50.495
,הארווי דנט ...אימת העולם התחתון
00:43:50.662 – 00:43:53.748
מבוהל עד מוות ."מ"כנופיית קרנות הנאמנות
00:43:53.915 – 00:43:55.166
.אני כבר חוזרת !רייצ'ל-
00:43:55.333 – 00:43:58.169
?מעט אומץ נוזלי, מר דנט
00:43:58.336 – 00:44:00.755
?תודה. אלפרד, נכון .נכון, אדוני-
00:44:00.922 – 00:44:04.217
.רייצ'ל מדברת עליך הרבה .אתה מכיר אותה כל חייה-
00:44:04.384 – 00:44:05.635
.עוד לא, אדוני
00:44:07.929 – 00:44:10.181
יש אקסים פסיכוטיים ?שאני צריך לדעת עליהם
00:44:10.348 – 00:44:12.6
.אין לך מושג
00:44:31.536 – 00:44:35.498
.מצטער על האיחור .אני שמח לראות שהתחלתם בלעדיי
00:44:35.665 – 00:44:39.377
?כעת, איפה הארווי
00:44:39.544 – 00:44:41.963
.הארווי דנט, איש השעה
00:44:42.13 – 00:44:43.465
?ואיפה רייצ'ל דוז
00:44:43.631 – 00:44:46.009
.היא ידידתי הוותיקה ביותר .בואי הנה
00:44:46.176 – 00:44:48.762
כשרייצ'ל סיפרה לי לראשונה ,שהיא יוצאת עם הארווי דנט
00:44:48.928 – 00:44:50.055
:היה לי רק דבר אחד לומר
00:44:50.263 – 00:44:52.682
מה, ההוא מהפרסומות" "?הזוועתיות של הקמפיין
00:44:52.849 – 00:44:56.686
."אני מאמין בהארווי דנט" .באמת אחלה סיסמה, הארווי
00:44:56.853 – 00:44:58.855
אבל זה משך .את תשומת לבה של רייצ'ל
00:44:59.022 – 00:45:02.025
...ואז אני התחלתי לשים לב להארווי
00:45:02.442 – 00:45:05.737
ולכל מה שהוא עושה בתפקידו .כתובע הכללי החדש שלנו
00:45:05.904 – 00:45:07.697
?ואתם יודעים מה
00:45:09.741 – 00:45:11.242
.אני מאמין בהארווי דנט
00:45:11.409 – 00:45:14.996
אני מאמין שבמהלך כהונתו ...גותאם יכולה להרגיש
00:45:15.163 – 00:45:18.833
,קצת יותר בטוחה .קצת יותר אופטימית
00:45:20.251 – 00:45:24.589
.הביטו בפנים האלה .אלה פני העתיד הזוהר של גותאם
00:45:24.756 – 00:45:26.925
.לחיי הארווי דנט. מחיאות כפיים
00:45:38.353 – 00:45:41.94
אולי הארווי לא מכיר אותך מספיק ,כדי להבין שאתה עושה ממנו צחוק
00:45:42.107 – 00:45:44.109
.אבל אני, כן .לא. התכוונתי לכל מילה-
00:45:45.443 – 00:45:48.363
...את זוכרת את היום שבו אמרת לי
00:45:48.53 – 00:45:50.615
שיום יבוא כשגותאם ?כבר לא תזדקק לבאטמן
00:45:50.782 – 00:45:52.701
.הוא מגיע
00:45:53.535 – 00:45:55.245
.לא תוכל לבקש ממני לחכות לו
00:45:55.328 – 00:45:59.082
.זה קורה עכשיו .הארווי הוא הגיבור הזה
00:45:59.29 – 00:46:03.753
,הוא כלא מחצית מפושעי העיר .והוא עשה זאת מבלי ללבוש מסיכה
00:46:03.92 – 00:46:06.131
.גותאם זקוקה לגיבור עם פנים
00:46:06.965 – 00:46:09.259
אני מוכרח להודות .שאתה יודע לערוך מסיבה, ויין
00:46:10.635 – 00:46:12.554
.שוב תודה
00:46:13.346 – 00:46:15.056
?אכפת לך אם אגנוב את רייצ'ל
00:46:18.518 – 00:46:20.979
פקד, קלף הג'וקר ?שהיה מוצמד לגופה
00:46:21.146 – 00:46:22.814
מז"פ מצאו עליו .שלושה מקורות דנ"א שונים
00:46:22.981 – 00:46:24.399
?יש התאמות .לכל השלושה-
00:46:24.566 – 00:46:28.069
,הדנ"א שייך לשופטת סורילו .להארווי דנט ולמפכ"ל לוב
00:46:28.236 – 00:46:30.238
.הג'וקר אומר לנו מי המטרות שלו
00:46:30.405 – 00:46:33.283
.תשלחי יחידה לביתה של סורילו .תגידי לווירץ למצוא את דנט
00:46:33.45 – 00:46:35.493
.תכניסי את שניהם למעצר הגנתי ?איפה המפכ"ל
00:46:35.66 – 00:46:37.162
.בעירייה .תאטמו את הבניין-
00:46:37.328 – 00:46:39.33
.איש לא נכנס או יוצא עד שאגיע
00:46:51.634 – 00:46:54.012
?גורדון, מה אתה זומם
00:46:54.179 – 00:46:57.432
.אנחנו מאובטחים .אני רוצה חיפוש בכל קומות הבניין
00:46:57.599 – 00:47:00.185
.צר לי, המפקד .אנו סבורים שהג'וקר איים על חייך
00:47:00.352 – 00:47:01.853
,מדובר באנשים מסוכנים .גבירתי השופטת
00:47:01.936 – 00:47:05.815
.אתם לא מוסרים לי כמעט מידע .אפילו אנחנו לא יודעים לאן נוסעת-
00:47:05.982 – 00:47:07.609
,קחי את המעטפה, היכנסי .פתחי אותה
00:47:07.692 – 00:47:08.86
.אז תדעי לאן את נוסעת
00:47:13.156 – 00:47:15.075
את לא יכולה להשאיר אותי .לבד עם האנשים האלה
00:47:15.241 – 00:47:18.286
,המאפיה כולה רודפת אותך ?ואתה מודאג מהם
00:47:18.453 – 00:47:20.413
,בהשוואה לזה .המאפיה לא מפחידה אותי
00:47:20.58 – 00:47:24.167
גורדון, לא סביר שתגלה ...את זה בעצמך, אז
00:47:24.334 – 00:47:28.421
תאמין לי, מפכ"ל המשטרה .זוכה לאיומים רבים
00:47:28.588 – 00:47:34.135
כבר מזמן גיליתי את התגובה .המתאימה למצבים האלה
00:47:34.344 – 00:47:36.596
,כשהמאפיה רודפת אותך .אתה מתחיל לראות בבהירות
00:47:36.763 – 00:47:38.098
.כן, בטח
00:47:38.264 – 00:47:42.56
כן. זה גורם לך לחשוב .על הדברים שאינך מסוגל לאבדם
00:47:42.727 – 00:47:44.729
על מי שאתה רוצה לבלות איתה .את שארית חייך
00:47:44.896 – 00:47:47.899
.זו מחויבות גדולה .טוב, לא אם המאפיה תצליח-
00:47:53.113 – 00:47:55.824
...עליך להסביר לאשתי
00:47:56.741 – 00:47:58.326
,מדוע אני מאחר לארוחת הערב .פקד
00:47:58.493 – 00:48:01.663
המפקד, קלף הג'וקר .נשא שרידים של הדנ"א שלך
00:48:03.248 – 00:48:05.875
.אל תעשה את זה .בסדר-
00:48:06.418 – 00:48:09.337
.אז בואי נהיה רציניים .בסדר-
00:48:09.671 – 00:48:10.714
?מה התשובה שלך
00:48:16.886 – 00:48:18.388
.אין לי תשובה
00:48:20.557 – 00:48:21.683
?איך הם השיגו את הדנ"א שלי
00:48:21.766 – 00:48:23.935
מישהו שיש לו גישה ...למשרדך או לביתך
00:48:24.102 – 00:48:26.73
בוודאי הרים ממחטת נייר !או כוס עם... חכה
00:48:26.896 – 00:48:29.816
.אז אני מניח שהתשובה שלילית .הארווי-
00:48:29.983 – 00:48:32.11
?יש לך מישהו אחר, נכון .הארווי-
00:48:32.277 – 00:48:35.447
.רק תגידי לי שזה לא ויין ...האיש הוא פשוט
00:48:35.947 – 00:48:37.407
!?מה אתה עושה
00:48:41.911 – 00:48:42.954
למעלה
00:48:55.8 – 00:48:57.552
!תזעיקו פרמדיק
00:49:00.972 – 00:49:02.098
.הם באו לחטוף אותו
00:49:03.6 – 00:49:04.768
.הגענו
00:49:07.437 – 00:49:08.98
.תמשיך להתחבא
00:49:10.648 – 00:49:13.985
.ערב טוב, גבירותיי ורבותיי
00:49:16.905 – 00:49:20.825
.אנחנו הבידור של הערב
00:49:21.659 – 00:49:23.995
:יש לי רק שאלה אחת
00:49:24.204 – 00:49:27.749
?איפה הארווי דנט
00:49:37.217 – 00:49:39.302
?את יודעת איפה הארווי ?את יודעת איפה הוא
00:49:39.469 – 00:49:41.346
.ידיים למעלה, יפיוף
00:49:47.894 – 00:49:50.689
?איפה אוכל למצוא את הארווי דנט .אני צריך לדבר אתו על משהו
00:49:50.855 – 00:49:53.692
.סתם משהו קטן
00:49:55.985 – 00:49:58.738
!מה קורה שם? ויין
00:50:00.198 – 00:50:02.909
.תודה לאל, יש לך חדר ביטחון ...אתה לא יכול, חכה-
00:50:03.493 – 00:50:05.286
.אני לא מאמינה
00:50:05.578 – 00:50:07.58
,אתה יודע .אני מוכן להסתפק ביקיריו
00:50:07.747 – 00:50:11.251
.בריונים לא יפחידו אותנו
00:50:12.21 – 00:50:13.92
...אתה יודע
00:50:15.547 – 00:50:18.55
.אתה מזכיר לי את אבא שלי
00:50:19.008 – 00:50:20.844
.שנאתי את אבי
00:50:21.01 – 00:50:23.054
.בסדר, תפסיק
00:50:26.891 – 00:50:29.894
.שלום לך, יפהפייה
00:50:31.563 – 00:50:34.899
.את בטח החברה של הארווי
00:50:36.151 – 00:50:38.611
.ואת באמת יפה
00:50:45.535 – 00:50:49.414
.את נראית לחוצה ?זה בגלל הצלקות
00:50:50.331 – 00:50:52.542
?רוצה לדעת איך קיבלתי אותן
00:50:53.752 – 00:50:56.296
.בואי הנה
00:50:56.671 – 00:50:58.381
.תסתכלי עליי
00:50:58.84 – 00:51:03.72
.אז ככה: היתה לי אשה ...היא היתה יפה, כמוך
00:51:03.887 – 00:51:08.058
,והיא אמרה לי שאני דואג יותר מדי
00:51:08.224 – 00:51:11.144
.ואמרה לי שאני צריך לחייך יותר
00:51:11.311 – 00:51:16.816
היא אהבה להמר .והסתבכה עם מלווים בריבית
00:51:17.233 – 00:51:19.652
.יום אחד הם חתכו לה את הפנים
00:51:20.153 – 00:51:24.407
.ולנו לא היה כסף לניתוחים .היא לא עמדה בזה
00:51:24.783 – 00:51:27.619
אני רק רציתי .לראות אותה מחייכת שוב
00:51:28.62 – 00:51:31.539
רק רציתי שהיא תדע .שלא אכפת לי מהצלקות
00:51:32.082 – 00:51:33.625
...אז
00:51:34.209 – 00:51:37.879
תקעתי לי ...סכין גילוח בפה, ועשיתי ככה
00:51:38.338 – 00:51:39.714
.לעצמי
00:51:40.006 – 00:51:45.095
?ואת יודעת מה .היא לא יכלה להסתכל עליי
00:51:45.261 – 00:51:46.805
.היא עזבה
00:51:47.514 – 00:51:49.933
.עכשיו אני רואה את הצד המצחיק
00:51:50.809 – 00:51:52.394
.עכשיו אני תמיד מחייך
00:51:55.814 – 00:51:59.15
.לוחמת קטנה. זה מוצא חן בעיניי
00:51:59.317 – 00:52:00.652
.אם כך, אתה תמות עליי
00:52:28.805 – 00:52:30.015
.זרוק את האקדח
00:52:30.181 – 00:52:33.059
בטח. רק תוריד ,את המסכה הקטנה שלך
00:52:33.143 – 00:52:35.186
.ותראה לכולנו מי אתה באמת
00:52:40.817 – 00:52:42.027
.עזוב אותה
00:52:42.819 – 00:52:45.363
.לא היית צריך להגיד את זה
00:53:07.052 – 00:53:08.928
?את בסדר
00:53:11.181 – 00:53:14.684
.בוא לא נעשה את זה שוב ?הארווי בסדר
00:53:14.851 – 00:53:16.353
.הוא במקום מבטחים
00:53:17.896 – 00:53:19.23
.תודה
00:53:19.564 – 00:53:20.607
.ג'ים, זה נגמר
00:53:20.774 – 00:53:23.401
,כל עוד הם לא יגיעו ללאו .סגרנו להם את ברז הכספים
00:53:23.568 – 00:53:26.613
.אבל התביעה הלכה לעזאזל ...איש לא יעמוד מול שופט
00:53:26.78 – 00:53:30.033
.כל עוד מחסלים שופטים ומפכ"לים
00:53:30.2 – 00:53:31.284
?מה לגבי דנט
00:53:31.493 – 00:53:33.244
,אם יש לו שכל ...דנט כבר בחצי הדרך למקסיקו
00:53:33.411 – 00:53:34.996
?אז איפה פחי האשפה
00:53:36.331 – 00:53:40.293
.אתה צריך להגיע לבית המשפט .צריך שתחיה כדי למסור עדות
00:53:40.46 – 00:53:43.505
לא תוכל להגן עליי. אתם .אפילו לא מסוגלים להגן על עצמכם
00:53:43.671 – 00:53:47.008
,אם תסרב לשתף פעולה .לא תחזור הנה. תלך לכלא המחוזי
00:53:47.175 – 00:53:49.636
,לפי החשבון שלך ?כמה זמן תחזיק מעמד שם
00:53:51.054 – 00:53:54.557
.הפיכתי למטרה לא תחזיר כספם ,ידעתי מאפיה לא תיכנע בלי מאבק
00:53:54.724 – 00:53:56.434
.אבל זה שונה .הם עברו את הגבול
00:53:56.518 – 00:53:58.228
.אתה עברת את הגבול ראשון, אדוני
00:53:58.395 – 00:54:01.815
,לחצת אותם .הלמת בהם עד לנקודת הייאוש
00:54:01.981 – 00:54:06.986
ואז, בייאושם, הם פנו לאדם .שהם לא הבינו לגמרי
00:54:07.487 – 00:54:10.031
.פושעים אינם מסובכים, אלפרד
00:54:10.198 – 00:54:12.409
.עלינו רק לברר מה הוא רוצה
00:54:12.575 – 00:54:17.122
עם כל הכבוד, אדוני הצעיר, אולי .זה אדם שגם אתה לא מבין לגמרי
00:54:17.914 – 00:54:20.625
,לפני זמן רב הייתי בבורמה
00:54:20.792 – 00:54:24.212
וחבריי ואני עבדנו .בשירות הממשלה המקומית
00:54:24.379 – 00:54:26.965
הם ניסו לרכוש את נאמנותם ...של ראשי השבטים
00:54:27.132 – 00:54:29.968
.על-ידי שיחודם באבנים יקרות
00:54:30.135 – 00:54:34.723
אבל השיירות הותקפו ביער .מצפון לרנגון, בידי שודד
00:54:34.889 – 00:54:38.184
.אז יצאנו לחפש את האבנים
00:54:38.56 – 00:54:43.69
אבל בשישה חודשים .לא מצאנו אף אחד שסחר איתו
00:54:44.315 – 00:54:48.319
יום אחד ראיתי ילד ...משחק באבן אודם
00:54:48.486 – 00:54:51.531
.בגודל של קלמנטינה
00:54:51.781 – 00:54:55.16
.השודד פשוט השליך אותן
00:54:55.827 – 00:54:58.538
?אז למה לגנוב אותן .כי הוא ראה בזה ספורט-
00:54:58.705 – 00:55:03.668
כי יש אנשים שאינם מחפשים .משהו הגיוני, כמו כסף
00:55:03.835 – 00:55:05.962
,אי אפשר לקנות אותם להפחיד אותם
00:55:06.046 – 00:55:08.089
.לדבר איתם בהיגיון או לשאת ולתת
00:55:08.506 – 00:55:12.343
יש אנשים שפשוט רוצים .להתבונן בעולם עולה באש
00:55:32.781 – 00:55:33.948
?שמך, אדוני
00:55:34.115 – 00:55:37.285
.רח' 8 פינת אורצ'רד .תמצאו שם את הארווי דנט
00:55:50.173 – 00:55:51.633
.בדוק את השמות
00:55:58.223 – 00:55:59.933
.ריצ'רד דנט
00:56:02.143 – 00:56:03.228
.פטריק הארווי
00:56:03.52 – 00:56:04.562
.הארווי דנט
00:56:04.729 – 00:56:07.732
אני צריך עשר דקות בזירה .לפני שאנשיכם ישחיתו אותה
00:56:07.941 – 00:56:11.861
?אנחנו נשחית אותה !בגללך הם מתים! -בלשית
00:56:14.072 – 00:56:16.116
.תנו לנו דקה, חברים
00:56:17.325 – 00:56:18.91
.מתחת יש לבנים
00:56:19.244 – 00:56:21.913
?בדיקה בליסטית על קליע מנופץ .לא-
00:56:24.165 – 00:56:26.084
.טביעות אצבעות
00:56:34.634 – 00:56:36.553
.מה שלא תעשה, עשה את זה מהר
00:56:38.346 – 00:56:40.056
.כי מצאנו את המטרה הבאה שלו
00:56:40.515 – 00:56:43.56
מודעת אבל: ראש העיר ...אנתוני גרסיה, בן 40 .הוא פרסם אותה בעיתון של מחר
00:57:00.368 – 00:57:02.662
אני לא בטוח .שזה רועש מספיק, אדוני
00:57:15.759 – 00:57:17.886
?במה אוכל לעזור לך, מר ריס
00:57:18.053 – 00:57:21.848
רצית שאבדוק שוב ?"את עסקת "לאו השקעות
00:57:22.515 – 00:57:24.809
.ובכן, מצאתי כמה חריגות
00:57:25.226 – 00:57:27.312
.המנכ"ל שלהם במעצר משטרתי
00:57:27.479 – 00:57:30.398
,לא. לא במספרים שלהם .אלא בשלכם
00:57:30.607 – 00:57:35.528
מדע שימושי". מחלקה שלמה" .של מפעלי ויין פשוט נעלמה בין-לילה
00:57:35.695 – 00:57:39.949
,ירדתי לארכיון .והתחלתי לבדוק תיקים ישנים
00:57:41.076 – 00:57:46.748
אל תספר שלא זיהית ה"בייבי" שלך .שמשטיח משטרה בחדשות הערב
00:57:47.04 – 00:57:50.251
ועכשיו מחלקת מחקר ופיתוח ...שורפת מזומנים
00:57:50.418 – 00:57:53.755
בטענה שזה קשור ?לטלפונים סלולריים בשביל הצבא
00:57:53.922 – 00:57:57.008
מה אתה ?בונה בשבילו עכשיו? חללית
00:57:58.885 – 00:58:04.724
,אני רוצה עשרה מיליון דולר בשנה .למשך שארית חיי
00:58:07.227 – 00:58:09.354
.רגע, שאני אבין
00:58:10.563 – 00:58:13.024
,אתה חושב שהלקוח שלך
00:58:13.191 – 00:58:18.029
אחד האנשים העשירים ובעלי עוצמה ...בעולם, הוא בעצם פורע-חוק
00:58:18.196 – 00:58:22.867
המבלה את לילותיו ,בכיסוח פושעים במו ידיו
00:58:23.034 – 00:58:26.204
והתוכנית שלך היא ?לסחוט את האיש הזה
00:58:33.67 – 00:58:34.963
.שיהיה בהצלחה
00:58:40.677 – 00:58:42.137
.שמור את זה
00:58:48.81 – 00:58:51.271
.זו הסריקה המקורית שלך
00:58:52.689 – 00:58:54.983
.וכאן השחזור
00:59:03.199 – 00:59:06.745
והנה טביעת האגודל שהוא השאיר .כשהוא הכניס את המחסנית
00:59:08.747 – 00:59:09.914
.אארגן לך עותק
00:59:10.123 – 00:59:13.918
,מר ויין ?האם שינית משהו במחקר ופיתוח
00:59:14.085 – 00:59:16.588
.כן. פרויקט תקשורת ממשלתי
00:59:16.755 – 00:59:18.798
.לא ידעתי שיש לנו חוזים ממשלתיים
00:59:19.049 – 00:59:22.052
.לושוס, הפעם אני שומר על חיסיון
00:59:23.178 – 00:59:24.888
.שיהיה
00:59:27.807 – 00:59:30.935
אף מילה מבאטמן ,בעוד הם אבלים על המפכ"ל לוב
00:59:31.102 – 00:59:34.481
השוטרים האלה בוודאי תוהים ...אם הג'וקר יממש את איומו
00:59:34.647 – 00:59:37.859
,"במודעות האבל של "גותאם טיימס .להרוג את ראש העיר
00:59:39.652 – 00:59:43.323
.בדקתי את כל מאגרי הנתונים .יש ארבע אפשרויות
00:59:43.49 – 00:59:45.617
.להצליב את הכתובות
00:59:45.784 – 00:59:49.788
,לחפש בפארקסייד .מעל למקום מסע הלוויה
00:59:50.997 – 00:59:52.123
!יש
00:59:52.29 – 00:59:56.294
.מלווין וייט, דירות רנדולף 1502
00:59:56.669 – 01:00:00.757
,תקיפה בנסיבות מחמירות .הועבר פעמיים לכלא ארקהם
01:00:39.838 – 01:00:41.423
?כמה על הגג
01:00:41.589 – 01:00:45.135
,אנחנו מסודרים, אבל בכל הכנות .יש שם הרבה חלונות
01:00:53.685 – 01:00:57.731
המפכ"ל לוב הקדיש את חייו ...לאכיפת החוק
01:00:57.897 – 01:01:00.191
.ולהגנה על הקהילה שלו
01:01:00.358 – 01:01:02.152
...אני זוכר, כשנכנסתי לתפקיד
01:01:02.318 – 01:01:04.863
ושאלתי אותו אם הוא רוצה להישאר .ולהיות מפכ"ל
01:01:05.03 – 01:01:10.285
הוא אמר שכן, בתנאי שארחיק .ממשרדו את הפוליטיקה שלי
01:01:14.039 – 01:01:17.208
ברור שהוא לא היה אדם .שדיבר סחור-סחור, וטוב שכך
01:01:18.376 – 01:01:21.88
חלק מקווי-המדיניות שהנהיג .לא היו פופולריים
01:01:22.047 – 01:01:25.3
קווי-מדיניות ששטפו את משרדי ...בשיחות ובמכתבים זועמים
01:01:29.679 – 01:01:31.348
?מי זה ?מה קרה-
01:01:32.39 – 01:01:34.267
.הם לקחו את הנשק שלנו
01:01:34.434 – 01:01:36.227
.ואת המדים שלנו
01:01:42.776 – 01:01:45.57
ובעוד אנו מכירים ,בהקרבתו של האיש הזה
01:01:45.737 – 01:01:49.699
עלינו לזכור כי הערנות .היא מחיר הביטחון
01:01:49.866 – 01:01:52.369
.היכון, משמר כבוד
01:01:52.535 – 01:01:56.164
!הקשב. השק נשק
01:01:57.374 – 01:02:01.753
!היכון! כוון! אש
01:02:02.545 – 01:02:05.59
!היכון! כוון! אש
01:02:07.717 – 01:02:10.095
!היכון! כוון
01:02:18.52 – 01:02:19.938
!על הרצפה! אל תזוז
01:02:21.773 – 01:02:23.441
!אדוני ראש העיר .סלקו אותו מכאן
01:02:32.659 – 01:02:34.911
!נתראה אחר-כך ?למה אתה חוזר-
01:02:47.549 – 01:02:48.591
.צא משם
01:02:52.637 – 01:02:54.389
.תגיד לי מה ידוע לך על הג'וקר
01:02:58.768 – 01:02:59.936
שוטרת רייצ'ל דוז
01:03:25.42 – 01:03:26.755
.לא
01:03:27.172 – 01:03:28.506
.אני מצטער, ברברה
01:03:29.424 – 01:03:32.677
ג'ימי, לך .לשחק עם אחותך. לך, חמוד
01:03:32.844 – 01:03:37.015
,אם יש משהו שאני יכול לעשות .משהו שאת צריכה, אנחנו כאן
01:03:40.685 – 01:03:41.936
?אתה שם
01:03:43.271 – 01:03:47.776
כן? אתה הבאת עלינו !את הטירוף הזה! אתה
01:03:47.942 – 01:03:50.32
!אתה הבאת את זה עלינו
01:03:51.363 – 01:03:55.95
.כבי את זה, הוא לא יבוא .הוא לא רוצה לדבר אתנו
01:03:56.368 – 01:03:59.371
האל יעזור .למי שהוא רוצה לדבר איתו
01:04:00.08 – 01:04:03.958
?אולי נלך למקום יותר שקט .אי אפשר לדבר כאן
01:04:04.125 – 01:04:07.212
למה את חושבת שאני רוצה ?לשמוע אותך מדברת
01:04:07.379 – 01:04:09.047
?מה
01:04:37.575 – 01:04:39.202
?כן .שנייה-
01:04:39.369 – 01:04:40.412
.בסדר
01:04:40.578 – 01:04:42.747
?הארווי, איפה אתה ?איפה את-
01:04:42.914 – 01:04:44.791
,איפה שאתה אמור להיות ."ב"פשעים חמורים
01:04:44.874 – 01:04:46.501
אני מנסה לטפל בבלגן הזה
01:04:46.584 – 01:04:47.919
?אפשר לקבל את ניתוח הטביעות
01:04:48.002 – 01:04:50.463
.רייצ'ל, תקשיבי לי את לא בטוחה שם
01:04:50.547 – 01:04:52.757
.זו היחידה של גורדון .גורדון איננו, רייצ'ל-
01:04:52.841 – 01:04:55.427
.הוא ערב לאנשים האלה .והוא איננו-
01:05:00.849 – 01:05:02.934
הג'וקר הצביע עלייך .כעל הבאה בתור
01:05:03.101 – 01:05:06.104
אלוהים, יש בכלל מישהו ?בכל העיר הזו שאפשר לבטוח בו
01:05:06.271 – 01:05:07.981
.ברוס
01:05:08.273 – 01:05:09.441
.אפשר לבטוח בברוס ויין
01:05:09.607 – 01:05:13.194
,רייצ'ל, אני יודע שאת ידידה שלו .אבל... -הארווי, סמוך עליי
01:05:13.361 – 01:05:16.114
הפנטהאוז של ברוס .הוא כעת המקום הכי בטוח בעיר
01:05:16.281 – 01:05:17.615
.אז סעי ישר לשם
01:05:17.782 – 01:05:19.909
,אל תגידי לאף אחד לאן את הולכת .ואני אמצא אותך שם
01:05:20.076 – 01:05:21.786
.אני אוהב אותך
01:05:35.8 – 01:05:37.052
.אני רוצה את הג'וקר
01:05:38.261 – 01:05:39.929
,ממקצוען למקצוען
01:05:40.096 – 01:05:42.64
,אם אתה מנסה להפחיד מישהו .תבחר מקום יותר טוב מזה
01:05:42.807 – 01:05:45.393
,מגובה כזה .הנפילה לא תהרוג אותי
01:05:45.56 – 01:05:46.728
.אני סומך על זה
01:05:54.527 – 01:05:57.655
איפה הוא? -אני לא יודע .איפה הוא. הוא מצא אותנו
01:05:57.822 – 01:05:59.115
.בטח יש לו חברים
01:05:59.449 – 01:06:01.743
?חברים? פגשת אותו
01:06:01.91 – 01:06:03.495
.מישהו יודע איפה הוא
01:06:03.661 – 01:06:06.164
.אף אחד לא יגיד לך כלום
01:06:06.331 – 01:06:07.665
.הם מכירים אותך
01:06:07.832 – 01:06:11.836
.לך יש חוקים. לג'וקר אין חוקים
01:06:12.003 – 01:06:14.005
.אף אחד לא יבגוד בו למענך
01:06:14.089 – 01:06:16.883
,אם אתה רוצה אותו .יש לך רק דרך אחת
01:06:17.05 – 01:06:18.843
.אבל אתה כבר יודע מה היא
01:06:19.01 – 01:06:20.637
...תסיר את המסכה הזו
01:06:20.804 – 01:06:22.889
.ותן לו למצוא אותך
01:06:23.431 – 01:06:27.519
או שתיתן לעוד כמה אנשים .להרג בזמן שאתה מחליט
01:06:29.187 – 01:06:31.189
?אתה רוצה לשחק משחקים
01:06:37.487 – 01:06:38.53
?איך ההרגשה
01:06:38.697 – 01:06:41.324
.לא היית מעיז ?לא-
01:06:42.826 – 01:06:45.203
?אתה חושב שלא? אתה חושב שלא
01:06:48.039 – 01:06:51.251
.לא. לא
01:06:52.46 – 01:06:55.004
.לכן לא אשאיר את זה להחלטתי
01:06:56.006 – 01:06:59.009
.עץ, אתה שומר על הראש שלך
01:06:59.426 – 01:07:01.052
...פלי
01:07:02.012 – 01:07:03.054
.ביש מזל
01:07:03.43 – 01:07:06.975
?אז אתה רוצה לספר לי על הג'וקר
01:07:16.359 – 01:07:20.071
.בוא ננסה שוב !אני לא יודע כלום! אלוהים, לא-
01:07:20.238 – 01:07:22.615
.אתה לא מנצל את הסיכויים, חבר
01:07:23.742 – 01:07:25.744
.בוא ננסה שוב
01:07:28.58 – 01:07:30.415
?היית מהמר על חייו של אדם
01:07:31.166 – 01:07:34.753
.לא בדיוק .קוראים לו שיף, תומס-
01:07:34.919 – 01:07:37.922
.הוא חולה בסכיזופרניה פרנואידית .היה מאושפז בארקהם
01:07:38.089 – 01:07:42.719
.מסוג האנשים שנמשכים לג'וקר ?מה אתה מצפה להוציא ממנו
01:07:46.056 – 01:07:48.85
.הג'וקר הרג את גורדון .הוא יהרוג את רייצ'ל
01:07:49.017 – 01:07:51.811
אתה סמל התקווה .שלעולם לא אוכל להיות
01:07:51.978 – 01:07:53.813
...העמידה שלך נגד הפשע המאורגן
01:07:53.98 – 01:07:57.192
היא קרן האור החוקית הראשונה .בגותאם זה עשרות שנים
01:07:57.359 – 01:08:00.987
.אם מישהו יראה את זה, הכול ייהרס
01:08:01.154 – 01:08:03.448
כל הפושעים שסילקת ,מהרחובות ישוחררו
01:08:03.615 – 01:08:06.701
.ומותו של ג'ים גורדון יהיה לחינם
01:08:07.327 – 01:08:09.579
מחר בבוקר .אתה תערוך מסיבת עיתונאים
01:08:09.746 – 01:08:12.123
?למה .אף אחד אחר לא ימות בגללי-
01:08:12.29 – 01:08:14.626
.עכשיו גותאם בידיך
01:08:14.793 – 01:08:16.503
.אתה לא יכול
01:08:16.669 – 01:08:18.046
.אתה לא יכול להיכנע
01:08:18.338 – 01:08:20.882
!אתה לא יכול להיכנע
01:08:36.231 – 01:08:37.482
.הארווי התקשר
01:08:37.649 – 01:08:40.694
הוא אמר שבאטמן .מתכוון להסגיר את עצמו
01:08:40.86 – 01:08:41.986
.אין לי ברירה
01:08:42.153 – 01:08:45.24
אתה באמת חושב שזה ?ימנע מן הג'וקר להרוג אנשים
01:08:45.407 – 01:08:48.868
.אולי לא .אבל יש לי מספיק דם על הידיים
01:08:49.327 – 01:08:54.165
עכשיו ראיתי מה יהיה עליי להיות .כדי לעצור אנשים כמוהו
01:08:54.708 – 01:08:58.169
פעם אמרת לי ...שאם יבוא היום שבו אסיים
01:08:58.336 – 01:09:00.422
.אנחנו נוכל להיות ביחד
01:09:01.131 – 01:09:04.3
ברוס, אל תהפוך אותי .לתקוותך היחידה לחיים נורמליים
01:09:05.844 – 01:09:07.178
?התכוונת לזה
01:09:08.68 – 01:09:10.515
.כן
01:09:27.782 – 01:09:29.576
.ברוס
01:09:30.535 – 01:09:34.456
,אם תסגיר את עצמך .לא יתנו לנו להיות ביחד
01:09:45.091 – 01:09:48.053
?גם היומנים .הכול-
01:09:48.219 – 01:09:51.598
כל מה שיכול להוביל .ללושוס או רייצ'ל
01:09:56.936 – 01:10:00.231
.אנשים מתים, אלפרד ?מה אתה רוצה שאעשה
01:10:00.398 – 01:10:04.152
.שתחזיק מעמד, אדוני הצעיר .שתעמוד בזה
01:10:04.319 – 01:10:08.031
.הם ישנאו אותך על כך .אבל זה העניין של באטמן
01:10:08.198 – 01:10:09.949
.הוא יכול להיות מנודה
01:10:10.033 – 01:10:13.745
הוא יכול להגיע להחלטה .שאף אחד לא יכול להגיע אליה
01:10:13.912 – 01:10:15.246
.להחלטה הנכונה
01:10:15.747 – 01:10:18.792
היום גיליתי .מה באטמן אינו יכול לעשות
01:10:18.958 – 01:10:20.21
.הוא לא יכול לעמוד בזה
01:10:20.502 – 01:10:23.38
."היום אתה יכול להגיד, "אמרתי לך
01:10:23.963 – 01:10:27.133
.היום אני לא רוצה לומר זאת
01:10:32.972 – 01:10:35.392
.אבל באמת אמרתי לך
01:10:37.477 – 01:10:40.48
אני מניח ...שגם אותי הם ישלחו לכלא
01:10:41.272 – 01:10:42.524
.בתור השותף שלך
01:10:42.691 – 01:10:47.445
שותף שלי? אספר להם .שכל העסק היה רעיון שלך
01:10:51.7 – 01:10:53.118
.גבירותיי ורבותיי, תודה לכם שבאתם
01:10:53.284 – 01:10:55.286
כינסתי את מסיבת העיתונאים הזו .משתי סיבות
01:10:55.453 – 01:10:57.956
ראשית, כדי ...להבטיח לתושבי גותאם
01:10:58.123 – 01:11:01.292
שאנו עושים את כל הניתן .בנוגע לרציחות של הג'וקר
01:11:02.293 – 01:11:05.755
שנית, כי באטמן הציע .להסגיר את עצמו
01:11:05.922 – 01:11:07.632
.אבל ראשית, הבה נבחן את המצב
01:11:08.008 – 01:11:11.344
האם עלינו להיכנע לדרישותיו ...של הטרוריסט הזה? האם באמת
01:11:11.511 – 01:11:15.807
אתה מעדיף להגן על פורע-חוק ?מאשר על חיי התושבים
01:11:15.974 – 01:11:18.351
.באטמן הוא פורע-חוק
01:11:19.227 – 01:11:21.187
אבל זו לא הסיבה שאנו דורשים .שהוא יסגיר את עצמו
01:11:21.271 – 01:11:22.772
אנו עושים .זאת משום שאנו מפוחדים
01:11:22.939 – 01:11:25.942
עד כה שמחנו לתת לבאטמן .לנקות את הרחובות שלנו
01:11:26.109 – 01:11:29.07
!המצב גרוע יותר מאי-פעם .אמן-
01:11:30.405 – 01:11:32.323
.כן, זה נכון
01:11:34.826 – 01:11:37.829
אבל הלילה תמיד הכי אפל .ממש לפני עלות השחר
01:11:40.29 – 01:11:42.375
...ואני מבטיח לכם
01:11:43.168 – 01:11:44.586
.שהשחר אכן בא
01:11:44.753 – 01:11:49.299
יום אחד ייאלץ באטמן לבוא חשבון .על החוקים שהפר. אבל בפנינו
01:11:49.466 – 01:11:51.217
.לא למטורף הזה
01:11:51.384 – 01:11:53.72
!לא עוד שוטרים מתים
01:11:57.015 – 01:11:58.6
!שיסגיר את עצמו
01:11:58.767 – 01:12:01.478
!תנו לנו את באטמן
01:12:04.356 – 01:12:06.524
.יהי כן. עצרו את באטמן
01:12:06.983 – 01:12:08.943
?הוא נמצא כאן
01:12:09.694 – 01:12:10.737
.אני באטמן
01:12:22.415 – 01:12:24.334
.אלפרד
01:12:25.668 – 01:12:27.462
למה הוא ?נותן להארווי לעשות את זה
01:12:27.629 – 01:12:30.632
.הוא הלך למסיבת העיתונאים .אני יודעת. והוא פשוט עמד מנגד-
01:12:30.799 – 01:12:32.884
...אולי הן ברוס והן מר דנט
01:12:33.051 – 01:12:36.054
מאמינים שבאטמן ...מסמל משהו חשוב יותר
01:12:36.221 – 01:12:38.556
.מגחמותיו של טרוריסט, מיס דוז
01:12:38.723 – 01:12:40.725
.אפילו אם כולם ישנאו אותו על כך
01:12:40.892 – 01:12:43.019
.זה הקורבן שהוא מקריב
01:12:43.186 – 01:12:46.815
.הוא לא נוהג כגיבור .הוא יותר מגיבור
01:12:47.357 – 01:12:48.983
.כן, אתה צודק בהחלט
01:12:49.15 – 01:12:52.237
לתת להארווי לקחת על עצמו .את האשמה, זו ממש לא גבורה
01:12:54.906 – 01:12:56.533
אתה מכיר אותו יותר טוב .מכל אדם
01:12:56.95 – 01:12:57.992
.אכן
01:13:01.371 – 01:13:04.416
?אתה מוכן לתת לו את זה ?כשיגיע הזמן הנכון
01:13:05.875 – 01:13:07.085
?כיצד אדע
01:13:07.252 – 01:13:08.753
.המעטפה פתוחה
01:13:10.171 – 01:13:11.715
.שלום, אלפרד
01:13:15.885 – 01:13:17.637
.שלום, רייצ'ל
01:13:25.52 – 01:13:27.397
אני מצטער. לא היה לי זמן .לדבר איתך על זה
01:13:27.564 – 01:13:28.606
?מה אתה עושה
01:13:28.69 – 01:13:31.026
מעבירים אותי .לבית המעצר המרכזי
01:13:31.317 – 01:13:33.945
,זו ההזדמנות של הג'וקר .וכשהוא יתקוף, באטמן יביס אותו
01:13:34.112 – 01:13:36.698
.תקשיב לי. זה מסוכן מדי
01:13:36.865 – 01:13:38.95
,ברגע שניקח אותו לכלא המחוזי .הוא יהיה הבעיה שלהם
01:13:39.034 – 01:13:44.456
.הרחובות יפונו לאורך המסלול שלכם !השיירה לא תעצור בשום מקרה
01:13:44.622 – 01:13:46.082
.אני מקווה שאתה נהג מיומן, חבר
01:13:46.249 – 01:13:47.5
.הוא משתמש בך פיתיון
01:13:47.584 – 01:13:50.42
.הוא לא בטוח שיוכל לתפוס אותו .עד כה הוא נכשל
01:13:50.754 – 01:13:53.173
?איך את יודעת מה הוא חושב .אני פשוט יודעת-
01:13:53.34 – 01:13:54.799
,מכל מקום, הארווי .זה לא נוגע רק לך
01:13:54.966 – 01:13:57.052
מה עם האנשים שסומכים עליך
01:13:57.135 – 01:13:59.971
שתנקה העיר ...ושתעשה זאת בדרך מכובדת
01:14:05.643 – 01:14:08.271
.הארווי. ספר לכולם את האמת
01:14:08.646 – 01:14:10.523
.עץ, אני ממשיך בתוכנית שלי
01:14:10.732 – 01:14:13.985
אלה חייך. אתה לא יכול .להשאיר דבר כזה לידי המזל
01:14:14.152 – 01:14:15.195
.אני לא משאיר את זה למזל
01:14:19.532 – 01:14:21.951
.אתה יוצר לך את המזל
01:14:43.765 – 01:14:45.767
.חכה כמו כולם, חבוב
01:14:53.4 – 01:14:55.735
?מה זה
01:14:55.902 – 01:14:58.113
!מכשול מולנו, מכשול מולנו
01:14:58.279 – 01:15:01.491
.כל הניידות, סעו דרך רח' 5 !אני חוזר, היכנסו למנהרה
01:15:01.908 – 01:15:03.034
!היכנסו למנהרה
01:15:03.201 – 01:15:05.537
?רח' 5 .נהיה שם כמו מטרות במטווח
01:15:38.236 – 01:15:40.572
,אלוהים, נו .תוציא אותנו מכאן. קדימה
01:15:42.741 – 01:15:45.118
.אנו זקוקים לגיבוי .יש לנו חברה פה
01:15:45.285 – 01:15:46.828
.אנחנו בצרות פה
01:15:49.748 – 01:15:50.832
!נעל וטען
01:16:02.052 – 01:16:03.428
!?מה זה היה
01:16:03.595 – 01:16:05.889
"שחיטה היא התרופה הכי טובה"
01:16:25.283 – 01:16:26.826
?הרכבים האלה עמידים, נכון
01:16:26.91 – 01:16:28.953
רק משהו הרבה יותר גדול .יוכל לחדור
01:16:30.955 – 01:16:32.415
?מה זה
01:16:33.75 – 01:16:35.085
?מה זה, בזוקה
01:16:43.718 – 01:16:45.428
!זה לא היה כלול בחוזה שלי
01:17:01.778 – 01:17:03.113
.זהירות
01:17:03.905 – 01:17:05.073
!זהירות
01:17:27.345 – 01:17:28.471
!קדימה, סע
01:18:15.06 – 01:18:17.27
.הארווי, הארווי, הארווי דנט
01:18:17.437 – 01:18:20.273
.סליחה. אני רוצה לנהוג
01:18:25.195 – 01:18:28.782
.סורק מערכות. סורק מערכות
01:18:36.247 – 01:18:38.5
.חייבים לעלות למעלה !אנו זקוקים לגיבוי מן האוויר, מיד
01:18:43.88 – 01:18:45.757
.אני אוהב את זה ...ממש אוהב את זה
01:18:48.051 – 01:18:50.679
.הנזק קטסטרופלי .החל תהליך מפלט
01:19:04.609 – 01:19:06.111
.שלום
01:19:07.779 – 01:19:08.822
"השמדה עצמית"
01:19:15.203 – 01:19:18.415
,אנחנו בעמדה .מוכנים להחזיר להם באותה מטבע
01:19:24.796 – 01:19:27.257
.אלה דיבורים! מסוקים
01:19:40.812 – 01:19:42.522
.בסדר, תמתחו אותם
01:19:42.689 – 01:19:45.066
...תמתחו אותם, תמתחו אותם
01:20:10.8 – 01:20:11.968
.זה לא טוב
01:20:15.472 – 01:20:16.681
!זה ממש לא טוב
01:20:59.808 – 01:21:01.893
.הנה באטמן אמיתי
01:21:06.189 – 01:21:07.399
?רוצה לשחק .בוא
01:21:10.318 – 01:21:11.444
.קדימה
01:21:20.578 – 01:21:21.83
!הוא פספס
01:21:35.76 – 01:21:38.179
!אתה לא יכול לעצור כאן !אנחנו מטרות נייחות
01:21:55.196 – 01:21:56.281
.קדימה, קדימה
01:21:59.409 – 01:22:02.787
קדימה. קדימה. אני רוצה שתעשה !את זה. אני רוצה. קדימה
01:22:05.331 – 01:22:06.791
.קדימה
01:22:07.459 – 01:22:10.795
נו, קדימה. אני רוצה שתעשה .את זה. קדימה, תכה
01:22:10.962 – 01:22:12.589
.קדימה, תכה אותי !קדימה, תכה אותי
01:22:14.716 – 01:22:15.759
!תכה אותי
01:22:44.162 – 01:22:46.414
?אתה מוכן לתת לי דקה, בבקשה
01:22:48.5 – 01:22:50.335
.תפסנו אותך, חתיכת בן-זונה
01:22:53.63 – 01:22:57.842
!גורדון .אתה אוהב משחקים חשאיים
01:22:58.009 – 01:22:59.719
.תפסנו אותו, הארווי
01:22:59.886 – 01:23:00.929
!מר דנט
01:23:01.096 – 01:23:03.348
,איך ההרגשה ?להיות הגיבור הכי גדול בגותאם
01:23:03.515 – 01:23:06.851
.אני לא גיבור .שוטרי גותאם הם הגיבורים
01:23:07.018 – 01:23:10.146
אבל אתה ומשרדך עבדתם ?עם באטמן לכל אורך הדרך
01:23:10.313 – 01:23:12.44
לא. אבל סמכתי עליו .שיעשה את הדבר הנכון
01:23:12.607 – 01:23:14.359
?והוא .שיציל את התחת שלי-
01:23:14.526 – 01:23:17.445
.בסדר, חברים, מספיק. עזבו אותו
01:23:17.612 – 01:23:19.531
.תודה לך, בלשית
01:23:19.739 – 01:23:21.866
יש לי פגישה .עם החברה הנסערת שלי
01:23:22.033 – 01:23:24.411
.תיארתי לעצמי
01:23:40.051 – 01:23:43.221
!זוזו אחורה! כולכם
01:23:43.388 – 01:23:46.891
אני לא רוצה שיהיה לעו"ד שלו ?מהמאפיה במה להשתמש, ברור
01:23:49.144 – 01:23:51.021
.קם מן המתים
01:23:53.398 – 01:23:55.316
לא יכולתי .לסכן את ביטחון משפחתי
01:23:56.609 – 01:23:58.445
?מה יש לנו
01:24:00.113 – 01:24:04.075
שום דבר. אין התאמות .של טביעות, דנ"א או שיניים
01:24:04.242 – 01:24:06.995
.הבגדים נתפרו בהזמנה, אין תוויות
01:24:07.203 – 01:24:09.33
.כלום בכיסים, מלבד סכינים ומוך
01:24:09.497 – 01:24:11.416
.אין לנו שם
01:24:11.75 – 01:24:13.71
.אין כינויים .לך הביתה, גורדון-
01:24:13.877 – 01:24:16.963
.הליצן יחכה עד לבוקר. לך לנוח
01:24:17.13 – 01:24:18.965
.אתה תזדקק לכך
01:24:19.215 – 01:24:21.801
מחר אתה מקבל .את המשרה הגדולה
01:24:22.469 – 01:24:25.805
.אין לך מילה בנידון, המפכ"ל גורדון
01:24:41.488 – 01:24:43.615
.אני מצטער .לא יכולתי לסכן את ביטחונכם
01:24:50.246 – 01:24:51.539
תראו את המניאקים .המכוערים האלה
01:24:51.706 – 01:24:53.583
.אני לא מרגיש טוב .אתה רוצח שוטרים-
01:24:53.75 – 01:24:56.086
יש לך מזל .שאתה בכלל מרגיש משהו
01:24:56.252 – 01:24:57.837
!בבקשה !זוז מהסורגים-
01:24:58.004 – 01:25:00.173
!כואבת לי הבטן
01:25:14.354 – 01:25:16.147
?באטמן הציל אותך, אבא
01:25:18.316 – 01:25:20.61
...למען האמת, הפעם
01:25:20.777 – 01:25:22.946
.אני הצלתי אותו
01:25:34.29 – 01:25:35.917
?הוא כבר אמר משהו
01:25:43.383 – 01:25:47.595
.ערב טוב, אדוני המפכ"ל
01:25:55.228 – 01:25:57.439
.הארווי דנט לא הגיע הביתה
01:25:57.605 – 01:25:59.733
.ברור שלא ?מה עשית איתו-
01:26:00.65 – 01:26:02.402
?אני
01:26:04.029 – 01:26:06.156
.אני הייתי כאן
01:26:07.574 – 01:26:09.909
?עם מי השארת אותו
01:26:10.201 – 01:26:12.412
.עם האנשים שלך
01:26:13.538 – 01:26:16.875
כמובן, בהנחה שהם ...עוד האנשים שלך
01:26:17.042 – 01:26:19.753
.ולא של מרוני
01:26:21.963 – 01:26:24.341
,זה מדכא אותך, אדוני המפכ"ל
01:26:24.758 – 01:26:29.721
?לדעת עד כמה אתה באמת לבד
01:26:31.723 – 01:26:36.603
זה גורם לך לחוש אחראי ?למצבו הנוכחי הקשה של דנט
01:26:36.77 – 01:26:39.439
?איפה הוא ?מה השעה-
01:26:39.939 – 01:26:41.441
?מה זה משנה
01:26:41.691 – 01:26:47.155
תלוי בשעה, יכול להיות שהוא .במקום אחד, או בכמה מקומות
01:26:53.536 – 01:26:56.164
...אם אתה רוצה לשחק
01:26:59.668 – 01:27:02.087
.אזדקק לכוס קפה
01:27:02.837 – 01:27:05.882
?נוהל השוטר הטוב והשוטר הרע
01:27:06.633 – 01:27:08.635
.לא בדיוק
01:27:18.103 – 01:27:22.148
.לעולם אל תתחיל בראש ...הקורבן נעשה מעורפל, ולא מרגיש
01:27:25.318 – 01:27:26.444
?אתה רואה
01:27:26.611 – 01:27:28.947
.רצית אותי. הנה אני
01:27:29.989 – 01:27:32.117
.רציתי לראות מה תעשה
01:27:32.659 – 01:27:35.245
.ולא אכזבת אותי
01:27:35.412 – 01:27:38.248
.נתת לחמישה איש למות
01:27:39.207 – 01:27:42.877
.ואז נתת לדנט לתפוס את מקומך
01:27:43.044 – 01:27:45.672
,אפילו בשביל טיפוס כמוני ?זה חסר-לב. -איפה דנט
01:27:45.839 – 01:27:47.424
הטמבלים מהמאפיה ,רוצים להיפטר ממך
01:27:47.507 – 01:27:49.843
.כדי שיוכלו לחזור לפעול כרגיל
01:27:51.261 – 01:27:52.804
.אבל אני יודע את האמת
01:27:52.929 – 01:27:55.682
.אין דרך חזרה .אתה שינית את המצב
01:27:56.057 – 01:27:58.476
.לנצח ?אז למה אתה רוצה להרוג אותי-
01:28:01.438 – 01:28:02.856
.אני לא רוצה להרוג אותך
01:28:03.356 – 01:28:05.108
?מה הייתי עושה בלעדיך
01:28:05.191 – 01:28:07.902
?חוזר לשדוד דילרים של המאפיה .לא, לא
01:28:08.069 – 01:28:10.447
.לא. לא
01:28:10.613 – 01:28:13.033
.אתה משלים אותי
01:28:13.199 – 01:28:17.537
.אתה זבל שהורג בעד בצע כסף .אל תדבר כמו אחד מהם. אתה לא-
01:28:17.704 – 01:28:20.123
.אפילו אם היית רוצה להיות כמוהם
01:28:21.374 – 01:28:23.209
..."מבחינתם, אתה סתם "פריק
01:28:24.127 – 01:28:25.462
.בדיוק כמוני
01:28:25.628 – 01:28:27.922
,כרגע הם זקוקים לך
01:28:28.506 – 01:28:30.55
,אבל כשלא יזדקקו לך
01:28:31.092 – 01:28:34.137
.הם ינדו אותך כמו מצורע
01:28:34.304 – 01:28:38.224
,אתה מבין, המוסר שלהם ...הקוד האתי שלהם
01:28:38.475 – 01:28:40.643
.אינו אלא בדיחה גרועה
01:28:40.894 – 01:28:44.23
.משליכים הכול ברגע שצצה בעיה
01:28:44.898 – 01:28:48.902
הם טובים רק כל עוד העולם .מרשה להם. אראה לך
01:28:49.069 – 01:28:52.238
...כשהמצב נעשה קשה
01:28:52.405 – 01:28:54.657
...האנשים המתורבתים האלה
01:28:54.824 – 01:28:56.91
.הם יטרפו זה את זה
01:28:57.619 – 01:28:59.996
.אתה מבין, אני לא מפלצת
01:29:01.373 – 01:29:02.666
.אני רק מקדים אותם
01:29:04.918 – 01:29:06.002
?איפה דנט
01:29:06.169 – 01:29:09.089
.לך יש המון חוקים .ואתה חושב שהם יצילו אותך
01:29:12.175 – 01:29:14.594
.הוא בשליטה .לי יש חוק אחד-
01:29:15.095 – 01:29:17.847
אז זה החוק שתיאלץ להפר .כדי לדעת את האמת
01:29:18.014 – 01:29:19.182
?והיא
01:29:19.349 – 01:29:21.768
הדרך ההגיונית היחידה לחיות .בעולם הזה, היא ללא חוקים
01:29:21.935 – 01:29:24.604
והערב אתה תפר .את החוק האחד שלך
01:29:24.771 – 01:29:25.814
.אני באמת שוקל את זה
01:29:25.98 – 01:29:28.608
נותרו רק כמה דקות, אז תיאלץ ,לשחק במשחק הקטן שלי
01:29:28.775 – 01:29:31.361
.אם תרצה להציל אחד מהם
01:29:31.861 – 01:29:32.904
?הם
01:29:33.071 – 01:29:37.117
,אתה יודע, למשך זמן-מה .באמת חשבתי שאתה דנט
01:29:37.283 – 01:29:39.911
.איך שכרכרת סביבה
01:29:46.209 – 01:29:47.293
.נו, תראה אותך
01:29:52.924 – 01:29:56.511
הארווי יודע עליך ?ועל השפנפנה הקטנה שלו
01:29:57.429 – 01:29:58.805
!?איפה הם
01:29:58.972 – 01:30:00.974
.להרוג פירושו לבחור בהחלטה
01:30:01.141 – 01:30:04.227
!?איפה הם :עליך להעדיף חיים על פני חיים-
01:30:04.978 – 01:30:09.232
,ידידך, התובע הכללי .או כלתו לעתיד המקסימה
01:30:14.404 – 01:30:18.491
,אין לך שום דבר .שום דבר שבו תוכל לאיים עליי
01:30:18.908 – 01:30:22.412
.אין לך מה לעשות בכל הכוח שלך
01:30:22.62 – 01:30:26.041
,אל תדאג .אגיד לך איפה הם, שניהם
01:30:26.207 – 01:30:29.252
.וזו הנקודה. תיאלץ לבחור
01:30:30.003 – 01:30:32.839
.הוא ברח' 52, מספר 250
01:30:33.006 – 01:30:36.343
.והיא בשדרות אקס, פינת סיסרו
01:30:38.428 – 01:30:40.18
?את מי מהם תציל .את רייצ'ל-
01:30:41.598 – 01:30:43.016
!אנחנו נציל את דנט
01:30:45.268 – 01:30:48.104
!רח' 52, מס' 250
01:30:51.024 – 01:30:52.859
?הלו
01:30:53.818 – 01:30:56.196
?מישהו שומע אותי
01:30:58.615 – 01:31:01.242
!?הלו
01:31:05.246 – 01:31:07.499
?רייצ'ל !הארווי-
01:31:07.666 – 01:31:09.876
?הארווי, תודה לאל. אתה בסדר
01:31:10.043 – 01:31:11.628
.אני בסדר
01:31:11.795 – 01:31:15.382
.אני באיזה מחסן .חיברו אותי בחוטים לחביות נפט
01:31:16.424 – 01:31:17.634
.גם אותי
01:31:18.176 – 01:31:19.886
.הארווי
01:31:27.143 – 01:31:29.604
.אני רוצה את שיחת הטלפון שלי
01:31:29.771 – 01:31:32.565
.אני רוצה אותה. רוצה אותה .אני רוצה את השיחה שלי
01:31:33.233 – 01:31:35.068
.נחמד מאוד
01:31:36.569 – 01:31:41.408
?כמה מחבריך הרגתי
01:31:45.161 – 01:31:46.371
אני שוטר ,עם ותק של עשרים שנה
01:31:46.454 – 01:31:49.874
ואני יודע את ההבדל בין בריונים ,שצריכים ללמוד לקח ונימוסים
01:31:50.041 – 01:31:52.919
"לבין "פריקים .כמוך, שרק נהנים מזה
01:31:53.795 – 01:31:56.256
.ואתה הרגת שישה מחבריי
01:31:56.423 – 01:31:57.465
?שישה
01:31:57.632 – 01:32:00.093
.בבקשה, הבטן שלי כואבת
01:32:00.26 – 01:32:02.012
.ממש לא אכפת לי. זוז אחורה
01:32:02.178 – 01:32:05.348
הבוס אמר שהוא יגרום .לקולות להיעלם
01:32:05.515 – 01:32:09.06
,הוא אמר שהוא ייכנס פנימה .ויחליף אותם באור זוהר
01:32:09.227 – 01:32:10.353
.כמו בחג המולד
01:32:10.52 – 01:32:13.064
.אתה לא שפוי, חבר. זוז אחורה
01:32:13.231 – 01:32:16.067
!חובש לתאי המעצר! מיד !קדימה, תפתחו
01:32:16.276 – 01:32:17.444
!אתם, זוזו אחורה
01:32:17.61 – 01:32:19.779
.תשמע, אין לנו הרבה זמן
01:32:19.946 – 01:32:23.95
,אמרו לי שרק אחד מאתנו ישרוד
01:32:24.117 – 01:32:27.454
.ושהם יתנו לחברים שלנו לבחור
01:32:30.165 – 01:32:32.292
.בסדר, רייצ'ל
01:32:32.876 – 01:32:36.004
.יהיה בסדר. יהיה בסדר .הם באים לשחרר אותך
01:32:36.171 – 01:32:40.467
.תקשיב לי. אעזור לך .פשוט ספר לי מה קורה סביבך
01:32:40.633 – 01:32:44.137
?אתה יכול למצוא משהו .איזה חפץ חד? -אני מנסה
01:32:44.304 – 01:32:46.473
...מה
01:32:46.639 – 01:32:48.141
?הארווי
01:32:51.895 – 01:32:53.563
?הארווי, מה קורה
01:33:02.906 – 01:33:06.743
,כל הניידות !הגיעו לרח' 52, מספר 250
01:33:07.077 – 01:33:11.164
רוצה לדעת ?למה אני משתמש בסכין
01:33:13.458 – 01:33:14.793
.אקדחים הם מהירים מדי
01:33:14.959 – 01:33:18.338
...אי אפשר ליהנות מכל
01:33:18.505 – 01:33:21.841
.הרגשות הקטנים
01:33:23.76 – 01:33:28.64
...אתה יודע, ברגעיהם האחרונים
01:33:28.807 – 01:33:31.101
.אנשים מראים לך מי הם באמת
01:33:32.185 – 01:33:37.857
,כך שמבחינה מסוימת .הכרתי את חבריך טוב ממך
01:33:41.611 – 01:33:45.031
אתה רוצה לדעת ?מי מהם היו פחדנים
01:33:51.538 – 01:33:53.206
?מה זה !אלוהים-
01:33:53.415 – 01:33:55.458
...יש לו שם איזו
01:33:55.625 – 01:33:58.878
.חבלה .אני יודע שתיהנה מזה-
01:34:00.171 – 01:34:03.967
ואני איאלץ להשתדל .ליהנות מזה עוד יותר
01:34:12.726 – 01:34:15.52
!לאט-לאט. לאט-לאט !זרוק את הנשק, עכשיו
01:34:15.687 – 01:34:19.649
!זו אשמתי, פשוט תירה בו !שחרר אותו עכשיו! זרוק את זה-
01:34:19.941 – 01:34:22.944
?מה? סליחה ?מה אתה רוצה-
01:34:23.987 – 01:34:25.905
אני רק רוצה .את שיחת הטלפון שלי
01:34:28.908 – 01:34:31.578
?מה קורה
01:34:31.745 – 01:34:34.581
.פשוט דבר איתי, רק לשנייה
01:34:36.916 – 01:34:39.586
?בסדר .בסדר-
01:34:51.389 – 01:34:53.433
?זה טלפון
01:35:03.109 – 01:35:04.444
!עלה למדרכה
01:35:12.452 – 01:35:16.456
,הארווי, על כל מקרה ?אני רוצה לומר לך משהו, בסדר
01:35:16.623 – 01:35:18.416
.אל תחשבי כך, רייצ'ל .הם באים לשחרר אותך
01:35:18.583 – 01:35:20.877
.אני יודעת, אבל אני לא רוצה בזה
01:35:25.298 – 01:35:29.386
,אני לא רוצה לחיות בלעדיך .ויש לי תשובה בשבילך
01:35:29.803 – 01:35:31.554
.והתשובה שלי היא, כן
01:35:34.307 – 01:35:37.06
!לא! לא
01:35:37.227 – 01:35:39.854
!?לא! לא אותי! למה באת אליי
01:35:40.021 – 01:35:41.064
!לא
01:35:42.732 – 01:35:44.317
!רייצ'ל! רייצ'ל
01:35:44.526 – 01:35:46.861
.הארווי !רייצ'ל! לא! לא-
01:35:47.028 – 01:35:48.071
.בסדר
01:35:48.238 – 01:35:49.322
!רייצ'ל
01:35:49.739 – 01:35:51.282
!לא! לא
01:35:51.449 – 01:35:55.578
.הארווי, זה בסדר. זה בסדר .תקשיב
01:35:55.745 – 01:35:57.08
...איפה
01:36:02.961 – 01:36:04.17
!לא, המפקד
01:36:04.337 – 01:36:07.007
!רייצ'ל! לא
01:36:21.354 – 01:36:22.48
.שלום לך
01:36:28.361 – 01:36:31.865
.הג'וקר נעלם מהמחלק
01:36:32.782 – 01:36:34.492
?עם לאו
01:36:37.287 – 01:36:39.873
.הג'וקר תכנן להילכד
01:36:40.206 – 01:36:42.375
.הוא רצה שאכלא אותו במחלק
01:37:02.02 – 01:37:04.064
,ברוס היקר
01:37:05.815 – 01:37:08.36
.עליי להיות כנה ובהירה
01:37:10.403 – 01:37:12.947
.אני מתחתנת עם הארווי דנט
01:37:13.114 – 01:37:17.035
,אני אוהבת אותו .ורוצה לבלות איתו את שארית חיי
01:37:17.577 – 01:37:21.998
כשאמרתי לך שאם גותאם כבר לא ...תזדקק לבאטמן, נוכל להיות ביחד
01:37:22.165 – 01:37:24.376
.התכוונתי לכך
01:37:24.626 – 01:37:29.381
אבל כעת אני בטוחה שלא יבוא היום .שבו אתה כבר לא תזדקק לבאטמן
01:37:30.423 – 01:37:32.342
.אני מקווה שהוא יבוא
01:37:32.509 – 01:37:35.261
.ואם הוא יבוא, אעמוד לצדך
01:37:35.804 – 01:37:37.222
.אבל בתור ידידה
01:37:37.931 – 01:37:40.183
.אני מצטער, הארווי
01:37:40.35 – 01:37:42.727
.צר לי לאכזב אותך
01:37:42.894 – 01:37:47.899
,אם תאבד את אמונך בי .אנא, שמור על אמונך באנושות
01:37:48.483 – 01:37:52.904
.באהבה, כעת ותמיד, רייצ'ל
01:38:00.87 – 01:38:03.206
.הכנתי ארוחת בוקר קלה
01:38:07.335 – 01:38:09.254
.טוב ויפה .אלפרד-
01:38:09.421 – 01:38:10.588
?כן, אדוני הצעיר
01:38:11.965 – 01:38:14.217
?אני הבאתי את זה עליה
01:38:15.26 – 01:38:17.47
...הייתי אמור לעורר טוב
01:38:17.637 – 01:38:20.015
.לא טירוף, לא מוות
01:38:20.181 – 01:38:24.811
אכן עוררת טוב. אבל ירקת .בפני הפושעים של גותאם
01:38:24.978 – 01:38:27.063
?לא חשבת שיהיו נפגעים
01:38:27.23 – 01:38:29.649
תמיד ידעת שהמצב יורע .לפני שהוא ישתפר
01:38:29.983 – 01:38:31.443
.אבל רייצ'ל, אלפרד
01:38:31.609 – 01:38:35.405
...רייצ'ל האמינה במה שאתה מייצג
01:38:35.572 – 01:38:37.49
.במה שאנו מייצגים
01:38:37.657 – 01:38:39.117
.גותאם זקוקה לך
01:38:39.659 – 01:38:42.62
.לא .גותאם זקוקה לגיבור אמיתי
01:38:43.121 – 01:38:47.25
ואני נתתי לפסיכופת הרצחני הזה .לפוצץ לו חצי פרצוף
01:38:47.417 – 01:38:49.753
...וזו הסיבה שבינתיים
01:38:50.545 – 01:38:52.464
.הם ייאלצו להסתפק בך
01:38:54.674 – 01:38:56.509
.היא התכוונה לחכות לי, אלפרד
01:38:58.511 – 01:39:00.555
.דנט לא יודע
01:39:00.722 – 01:39:02.015
.אסור שהוא יידע
01:39:04.434 – 01:39:06.061
?מה זה
01:39:06.227 – 01:39:09.189
...זה יכול לחכות. השודד ההוא
01:39:09.647 – 01:39:11.775
.ביער, בבורמה
01:39:11.941 – 01:39:13.985
?תפסתם אותו .כן-
01:39:14.152 – 01:39:15.487
?איך
01:39:16.905 – 01:39:18.531
.שרפנו את היער
01:39:57.57 – 01:39:58.613
,הוא מקור אמין
01:39:58.697 – 01:40:00.615
,עו"ד מחברת ייעוץ יוקרתית .מומחה לרכש ומיזוגים
01:40:00.699 – 01:40:03.952
הוא טוען שהוא חיכה ככל האפשר .לכך שבאטמן יעשה את הדבר הנכון
01:40:04.119 – 01:40:06.204
וכעת הוא נוטל .את העניינים לידיו
01:40:06.371 – 01:40:09.332
,נחזור בשידור ישיר בשעה 5 .עם זהותו האמיתית של באטמן
01:40:25.765 – 01:40:27.392
.אני מצטער על רייצ'ל
01:40:30.103 – 01:40:34.941
הרופא אומר ,שאתה סובל ייסורים קשים
01:40:35.984 – 01:40:37.944
.אבל שאינך מוכן לקבל תרופות
01:40:38.111 – 01:40:39.863
.שאתה מסרב... לעבור השתלות עור
01:40:40.196 – 01:40:42.449
...אתה זוכר את הכינוי
01:40:43.033 – 01:40:45.368
...שנתתם לי
01:40:45.827 – 01:40:48.663
?"כשהייתי ב"חקירות שוטרים
01:40:51.124 – 01:40:52.417
?מה הוא היה, גורדון
01:40:53.084 – 01:40:54.461
...הארווי, אני
01:40:54.627 – 01:40:56.129
.תגיד
01:40:57.547 – 01:40:59.466
!תגיד
01:41:07.14 – 01:41:10.226
.דו-פרצוף. הארווי-דו-פרצוף
01:41:11.811 – 01:41:16.107
?מדוע שאסתיר את מי שאני
01:41:17.317 – 01:41:18.651
.אני יודע שניסית להזהיר אותי
01:41:19.527 – 01:41:20.737
.אני מצטער
01:41:21.363 – 01:41:23.99
?וירץ אסף אותך. הוא עבד איתם
01:41:26.284 – 01:41:28.662
?אתה יודע מי אסף את רייצ'ל
01:41:29.496 – 01:41:32.499
הארווי, אני חייב לדעת .במי מאנשיי אני יכול לבטוח
01:41:32.874 – 01:41:35.001
?למה שתאמין לי עכשיו
01:41:36.127 – 01:41:37.796
.אני מצטער, הארווי
01:41:40.34 – 01:41:42.133
.לא
01:41:42.592 – 01:41:44.719
.לא נכון
01:41:45.762 – 01:41:47.013
.עוד לא
01:41:52.268 – 01:41:54.979
.הטירוף הזה כבר מוגזם
01:41:55.188 – 01:41:58.441
היית צריך לחשוב על זה .לפני ששחררת את הליצן מהתיבה
01:41:58.608 – 01:42:00.36
?אתה רוצה אותו
01:42:02.821 – 01:42:05.156
אני יכול להגיד לך .איפה הוא יהיה היום אחר-הצהריים
01:42:13.206 – 01:42:15.5
.אתה לא משוגע כמו שאתה נראה
01:42:15.667 – 01:42:19.421
.אמרתי לך. מילה שלי היא מילה
01:42:22.632 – 01:42:23.883
?איפה האיטלקי
01:42:24.05 – 01:42:27.178
כל היחידות הטקטיות .ייפגשו ביעד בעוד עשרים דקות
01:42:27.345 – 01:42:30.807
אני רוצה שיחידות-משנה יאבטחו .את כל דרכי המילוט האפשריות
01:42:31.391 – 01:42:32.559
.בבקשה
01:42:32.726 – 01:42:36.062
,ג'וקר-מן ?מה תעשה בכל הכסף שלך
01:42:36.73 – 01:42:39.399
.אני אדם בעל טעמים פשוטים
01:42:39.566 – 01:42:41.234
...אני נהנה
01:42:41.401 – 01:42:42.777
...מדינמיט
01:42:42.944 – 01:42:44.487
...ומאבקת-שריפה
01:42:44.946 – 01:42:47.365
.ומדלק
01:42:48.825 – 01:42:50.243
?...מה
01:42:52.912 – 01:42:55.749
?ואתה יודע מה משותף לכל אלה
01:42:56.249 – 01:42:57.542
.הם זולים
01:42:57.709 – 01:43:00.253
אני רוצה לדעת כמה משלמים לך .כדי שתגלה מי הוא באטמן
01:43:00.42 – 01:43:04.507
זו ההזדמנות שלנו. אני רוצה .את לאו חי. את הג'וקר, חי או מת
01:43:04.674 – 01:43:06.134
.ג'ים, שים לב
01:43:06.301 – 01:43:07.594
.הבה נקבל את השיחה הבאה
01:43:07.761 – 01:43:09.929
הארווי דנט .לא רצה להיכנע למטורף הזה
01:43:10.096 – 01:43:11.473
אתה חושב שאתה ?יודע יותר טוב ממנו
01:43:11.556 – 01:43:14.934
אני חושב שלו יכולנו לדבר עם דנט .היום, הוא היה מדבר אחרת
01:43:15.101 – 01:43:19.189
,ואנו מאחלים לו החלמה מהירה .כי האל יודע שאנו זקוקים לו עכשיו
01:43:19.356 – 01:43:21.566
.אמרת שמילה שלך היא מילה
01:43:21.858 – 01:43:23.902
.זה נכון
01:43:25.612 – 01:43:28.281
.אני שורף רק את המחצית שלי
01:43:29.616 – 01:43:31.743
.לך אכפת רק מכסף
01:43:31.91 – 01:43:35.372
העיר הזו ראויה לפושעים .ברמה גבוהה יותר
01:43:35.538 – 01:43:37.791
.ואני אתן להם את זה
01:43:38.583 – 01:43:41.086
תגיד לאנשיך .שעכשיו הם עובדים אצלי
01:43:41.252 – 01:43:43.63
.זו העיר שלי
01:43:44.297 – 01:43:46.841
."הם לא יעבדו אצל "פריק
01:43:47.008 – 01:43:48.843
."פריק"
01:43:49.01 – 01:43:52.972
אולי נקצוץ אותך קטן ?ונאכיל בך את הכלבלבים שלך
01:43:53.139 – 01:43:57.602
ואז נראה באמת .כמה נאמנים הם כלבים רעבים
01:43:58.019 – 01:44:00.355
.לא מדובר בכסף
01:44:00.522 – 01:44:03.733
.מדובר בשיגור מסר
01:44:04.526 – 01:44:06.986
.הכול נשרף
01:44:09.489 – 01:44:14.577
?מי זה :היה לי חזון על עולם בלי באטמן-
01:44:14.744 – 01:44:16.997
,המאפיה תעשה רווח קטן
01:44:17.163 – 01:44:21.084
והמשטרה תנסה לסגור אותם .שלב-שלב
01:44:21.251 – 01:44:24.546
.וזה היה כל כך משעמם
01:44:24.713 – 01:44:26.673
.שיניתי את דעתי
01:44:26.84 – 01:44:29.467
.אני לא רוצה שמר ריס יקלקל הכול
01:44:29.634 – 01:44:34.347
?אבל למה שאני אהיה היחיד שייהנה .בואו ניתן הזדמנות גם למישהו אחר
01:44:34.514 – 01:44:39.352
אם קולמן ריס לא מת ...בעוד 60 דקות
01:44:39.519 – 01:44:41.604
.אני מפוצץ בית-חולים
01:44:41.771 – 01:44:43.356
אני רוצה שתזעיקו .את כל כוח-האדם
01:44:43.523 – 01:44:46.86
שייסעו מיד לביה"ח הקרוב אליהם .ויתחילו בפינוי וחיפוש
01:44:47.027 – 01:44:49.112
,התקשרו לרשות התחבורה .לרשות בתי-הספר, לבתי-הסוהר
01:44:49.195 – 01:44:50.947
תביאו כל אוטובוס .פנוי לבתי-החולים
01:44:51.114 – 01:44:55.702
.העדיפות הוא לגותאם-ג'נרל .תוציאו את כולם משם, מיד
01:44:55.869 – 01:44:57.537
.אתה, אתה ואתה, בואו איתי
01:44:57.704 – 01:44:59.581
?לאן הולכים, המפקד .לאסוף את ריס-
01:44:59.914 – 01:45:03.001
אני צריך שתתחבר ותבדוק .את אנשיו של גורדון ומשפחותיהם
01:45:03.168 – 01:45:05.378
?מה אני מחפש .אשפוזים-
01:45:05.545 – 01:45:07.213
?תזדקק לבאטפוד
01:45:07.38 – 01:45:09.341
.באמצע היום, אלפרד? בולט מדי
01:45:09.507 – 01:45:10.8
.אז הלמבורגיני
01:45:11.718 – 01:45:12.844
...הרבה פחות בולט
01:45:26.691 – 01:45:29.194
.סלחו לי. תנו לי לעבור .סליחה... בסדר
01:45:29.361 – 01:45:32.864
?אדוני, אתה מוכן לעזור לי
01:45:33.031 – 01:45:34.741
.אני אמצא לו אוטובוס
01:45:36.868 – 01:45:40.914
אדוני המפכ"ל, אתה באמת חושב ?שאזרח פשוט ינסה להרוג אותו
01:45:45.418 – 01:45:47.754
.אדוני. אדוני המפכ"ל
01:45:49.839 – 01:45:52.05
!הרכבים, מאחור
01:45:54.427 – 01:45:55.762
.קדימה. תמשיך לצלם, סם
01:46:01.726 – 01:46:03.687
.אני רואה את או'בריאן וריצ'רדס
01:46:04.27 – 01:46:07.774
שום קרובים שלהם .לא אושפזו בבי"ח בגותאם
01:46:09.067 – 01:46:12.612
.הם מנסים להרוג אותי .טוב, אולי באטמן יוכל להציל אותך-
01:46:25.75 – 01:46:28.378
.דיוויס, יש לי מקום .תוציא אותו החוצה
01:46:30.046 – 01:46:31.84
!דיוויס
01:46:36.97 – 01:46:39.305
.ראיתי את ברנס וזאכרי
01:46:39.472 – 01:46:40.682
.אין עליהם כלום
01:46:40.849 – 01:46:42.308
.ושוטר-סיור שאני לא מכיר
01:46:43.518 – 01:46:45.437
?בסדר, אז מה עכשיו
01:46:46.312 – 01:46:48.565
?מה עושים עכשיו? לאן נוסעים
01:46:51.317 – 01:46:52.986
.שלח את המידע לגורדון
01:46:56.865 – 01:46:58.658
"היזהר"
01:47:00.869 – 01:47:02.412
.צאי מכאן
01:47:04.456 – 01:47:06.249
!דיוויס
01:47:09.419 – 01:47:11.838
גברת, אנחנו צריכים .להעביר אותו עכשיו
01:47:12.547 – 01:47:15.55
שוטרים עם קרובים" "בבתי-חולים בגותאם
01:47:17.969 – 01:47:20.347
"רמירז, ברג"
01:47:23.516 – 01:47:25.852
?שמך ברג, נכון .כן, המפקד-
01:47:26.978 – 01:47:28.438
?אתה בסדר, בן
01:47:46.456 – 01:47:48.041
.שלום
01:47:52.879 – 01:47:54.381
...אתה יודע
01:47:55.215 – 01:47:58.301
.אני לא רוצה שתכעס עליי, הארווי
01:47:58.468 – 01:48:00.261
...כשאתה ו
01:48:00.345 – 01:48:04.057
!רייצ'ל ,ורייצ'ל נחטפתם-
01:48:04.224 – 01:48:07.227
.אני ישבתי בכלוב של גורדון
01:48:07.56 – 01:48:09.479
.לא אני הנחתי את המטענים
01:48:09.688 – 01:48:12.148
.האנשים שלך, התוכנית שלך
01:48:12.357 – 01:48:14.818
אני באמת נראה לך ?כמו בחור עם תוכנית
01:48:15.235 – 01:48:18.029
?אתה יודע מה אני .אני כלב שרודף אחרי מכוניות
01:48:18.655 – 01:48:21.116
לא הייתי יודע מה לעשות בהן .אילו תפסתי אותן
01:48:21.282 – 01:48:24.411
.אתה מבין? אני רק עושה דברים
01:48:24.786 – 01:48:28.498
.למאפיה יש תוכניות .לשוטרים יש תוכניות
01:48:28.665 – 01:48:30.875
.לגורדון יש תוכניות
01:48:31.042 – 01:48:34.004
.אתה יודע, הם אנשי-תחבולות
01:48:34.17 – 01:48:37.924
אנשי-תחבולות שמנסים .לשלוט בעולמות הקטנים שלהם
01:48:38.091 – 01:48:39.592
.אני לא כזה
01:48:39.759 – 01:48:41.386
אני מנסה להראות ...לאנשי-התחבולות
01:48:41.553 – 01:48:46.85
עד כמה פתטיים הם .ניסיונותיהם לשלוט בדברים
01:48:48.935 – 01:48:50.854
.אז כשאני אומר... בוא הנה
01:48:51.354 – 01:48:54.899
כשאני אומר שאתה והחברה שלך ,לא היו שום דבר אישי
01:48:56.443 – 01:48:58.653
.אתה תדע שאני דובר אמת
01:49:01.156 – 01:49:03.95
.אזדקק לנשק שלך ?מה-
01:49:07.704 – 01:49:09.539
?למה? כי אשתי בבית-חולים
01:49:10.248 – 01:49:11.791
.כן. זו הסיבה
01:49:12.709 – 01:49:15.92
אנשי-התחבולות הם אלה .שהביאו אותך הנה
01:49:16.087 – 01:49:19.883
,אתה היית איש-תחבולות ,היו לך תוכניות
01:49:20.05 – 01:49:22.218
.ותראה לאן הגעת
01:49:33.146 – 01:49:37.65
המשטרה נוקטת אמצעים ודוחקת .בכולם שלא ליטול את החוק לידיהם
01:49:37.817 – 01:49:40.362
פשוט עשיתי .את מה שאני מצטיין בו
01:49:40.528 – 01:49:44.157
,לקחתי את התוכנית הקטנה שלך .והפכתי אותה על פיה
01:49:44.324 – 01:49:49.913
תראה מה עשיתי לעיר הזו .עם כמה חביות נפט וכמה קליעים
01:49:51.164 – 01:49:53.124
?אתה יודע מה בלט לי
01:49:53.291 – 01:49:56.836
איש לא נכנס לבהלה .כשהכול מתקדם לפי התוכנית
01:49:57.003 – 01:49:58.672
.אפילו אם התוכנית מחרידה
01:49:59.297 – 01:50:04.344
,אם מחר אודיע לתקשורת ,למשל, שחבר-כנופיה יחטוף כדור
01:50:04.511 – 01:50:07.972
או שמשאית ,מלאה בחיילים תתפוצץ
01:50:08.264 – 01:50:09.349
,איש לא ייתפס לבהלה
01:50:10.058 – 01:50:13.144
.כי הכול חלק מהתוכנית
01:50:13.311 – 01:50:18.233
אבל כשאני אומר ,שראש עיר אחד קטן ימות
01:50:18.483 – 01:50:20.902
.כולם מאבדים את הראש
01:50:24.322 – 01:50:27.242
.צריך להביא קצת אנרכיה
01:50:28.41 – 01:50:30.662
,לערער את הסדר המקובל
01:50:30.829 – 01:50:35.375
.והכול הופך לכאוס
01:50:37.21 – 01:50:39.963
.אני סוכן של הכאוס
01:50:40.338 – 01:50:42.674
?ואתה יודע מה הקטע עם כאוס
01:50:44.718 – 01:50:46.344
.הוא הוגן
01:50:55.562 – 01:50:57.105
.אתה תחיה
01:50:59.232 – 01:51:00.859
.אתה תמות
01:51:01.86 – 01:51:03.069
.עכשיו אנחנו מדברים
01:51:12.412 – 01:51:13.913
.מר ריס
01:51:32.098 – 01:51:34.267
?מר ויין, נכון
01:51:34.434 – 01:51:37.437
.עשית מעשה אמיץ מאוד- ?מה, שניסיתי להספיק לרמזור-
01:51:37.771 – 01:51:40.607
?לא הגנת על הרכב ?למה? מי נמצא בו-
01:51:46.071 – 01:51:48.156
אתה חושב שכדאי ?שאלך לבית-חולים
01:51:48.323 – 01:51:50.825
,אתה לא מרבה לצפות בחדשות ?מה, מר ויין
01:52:56.975 – 01:52:58.81
.דרום-מזרח
01:52:58.977 – 01:53:01.187
.גותאם-ג'נרל
01:53:01.938 – 01:53:03.606
?פיניתם את הבניין !כן-
01:53:06.609 – 01:53:09.863
.אתה חייב לדעת כמה היו בפנים .יש לך רשימות חולים ואנשי צוות
01:53:10.03 – 01:53:12.365
.כרגע חסרים לנו חמישים איש .אוטובוס אחד
01:53:12.532 – 01:53:14.534
שאר האוטובוסים .בדרך לבתי-חולים אחרים
01:53:14.617 – 01:53:15.702
.אני מנחש שפספסנו אחד
01:53:15.869 – 01:53:17.996
באמת? ומה אתה מנחש ?לגבי מקום הימצאו של הארווי דנט
01:53:18.163 – 01:53:22.625
.תמשיך לחפש. ואל תגלה .אם מישהו ישאל, הוצאנו אותו
01:53:25.211 – 01:53:27.63
תשיגי לי את משרדו .של ראש העיר
01:53:28.798 – 01:53:30.55
.נזדקק למשמר הלאומי
01:53:30.717 – 01:53:33.386
,חמישים איש עדיין נעדרים .כולל מייק אנגל שלנו
01:53:33.553 – 01:53:37.14
כעת נאמר לי שאנו עוברים .לשידור קלטת שקיבלנו זה עתה
01:53:37.307 – 01:53:39.225
."אני מייק אנגל מ"גותאם הלילה
01:53:39.726 – 01:53:43.063
?מה דרוש כדי לגרום לכם להצטרף"
01:53:43.229 – 01:53:44.689
.לא הרגתם את העו"ד"
01:53:44.856 – 01:53:47.734
אני חייב להקים אתכם מהספסל" .ולהכניס אתכם למשחק
01:53:49.903 – 01:53:52.03
."עם רדת הלילה, תהיה העיר שלי" .שלי-
01:53:52.197 – 01:53:54.949
,וכל מי שיישאר כאן" ."ישחק לפי החוקים שלי
01:53:55.241 – 01:53:58.578
מר פוקס? אבטחה מראה .פריצה במחלקת מחקר ופיתוח
01:53:58.745 – 01:54:00.872
אם אינכם רוצים" ,להשתתף במשחק
01:54:01.039 – 01:54:02.415
...תסתלקו עכשיו"
01:54:04.584 – 01:54:07.545
אבל לאנשי הגשרים והמנהרות" .צפויה הפתעה גדולה
01:54:07.921 – 01:54:10.256
."חה-חה-חה"
01:54:43.456 – 01:54:45.458
.שכה אחיה
01:54:47.377 – 01:54:50.797
?אתה לא אמור להיות שם, בחוץ ?לעשות משהו
01:54:50.964 – 01:54:52.924
.זה היום החופשי שלי
01:54:53.55 – 01:54:55.135
.אני צריך להשתין
01:54:55.301 – 01:54:57.637
?תפקח עין, טוב
01:55:03.226 – 01:55:05.186
?מה עכשיו ?אתה צריך שמישהו ינער לך
01:55:05.353 – 01:55:06.938
.שלום
01:55:07.647 – 01:55:09.149
.דנט
01:55:09.315 – 01:55:11.526
.אלוהים. חשבתי שאתה מת
01:55:11.693 – 01:55:13.361
.חצי
01:55:19.409 – 01:55:20.994
?מי אסף את רייצ'ל, וירץ
01:55:21.161 – 01:55:23.163
.בטח האנשים של מרוני !שתוק-
01:55:24.914 – 01:55:28.96
אתה רוצה להגיד שאתה תגן ?על הבוגד השני ביחידה של גורדון
01:55:29.127 – 01:55:30.587
!אני לא יודע, הוא לא אמר לי
01:55:30.754 – 01:55:34.382
תשמע, דנט. אני נשבע באלוהים .שלא ידעתי מה הם יעשו לך
01:55:35.925 – 01:55:37.093
.מוזר
01:55:38.845 – 01:55:41.598
.כי גם אני לא יודע מה יקרה לך
01:55:45.685 – 01:55:47.645
?איזה יופי, מה
01:55:48.021 – 01:55:49.689
.ממש יפה
01:55:50.231 – 01:55:51.358
.זה לא אתי
01:55:52.525 – 01:55:54.069
.זה מסוכן
01:55:54.277 – 01:55:57.781
הפכת כל טלפון סלולרי בגותאם .למיקרופון
01:55:57.947 – 01:56:00.367
.ולגנרטור-רסיבר בתדר גבוה
01:56:00.533 – 01:56:05.622
לקחת את קונספט הסונאר שלי .ויישמת אותו לכל טלפון בעיר
01:56:05.789 – 01:56:10.377
,כשחצי העיר מזינה לך סונאר .אתה יכול להדמות את כל גותאם
01:56:12.295 – 01:56:13.672
.זה לא בסדר
01:56:13.838 – 01:56:15.882
,אני מוכרח למצוא את האיש הזה .לושוס
01:56:17.884 – 01:56:19.177
?באיזה מחיר
01:56:19.344 – 01:56:22.138
.מאגר הנתונים מוצפן
01:56:22.305 – 01:56:24.516
.רק לאדם אחד יש אליו גישה
01:56:25.85 – 01:56:28.019
.זו עוצמה רבה מדי לאדם אחד
01:56:28.186 – 01:56:30.355
.לכן נתתי אותה לך
01:56:30.814 – 01:56:32.023
.רק אתה יכול להשתמש בה
01:56:32.19 – 01:56:35.986
ריגול אחרי 30 מיליון איש .אינו חלק מתפקידי
01:56:38.196 – 01:56:41.908
זו דגימת קול. אם הוא ידבר ,בטווח של כל טלפון בעיר
01:56:42.075 – 01:56:44.285
.תוכל לחשב את מיקומו
01:56:44.744 – 01:56:47.247
.אעזור לך הפעם
01:56:47.706 – 01:56:49.499
.אבל ראה בכך את התפטרותי
01:56:49.666 – 01:56:54.254
כל עוד המכונה הזו תימצא .במפעלי ויין, לא אוכל להיות כאן
01:56:55.005 – 01:56:56.923
...כשתסיים
01:56:57.59 – 01:56:58.717
.הקלד את שמך
01:57:07.308 – 01:57:10.395
אנשיי עוברים על כל סנטימטר ,של המנהרות והגשרים
01:57:10.562 – 01:57:13.773
,אבל בהתחשב באיום של הג'וקר .הם לא מהווים אופציה
01:57:13.94 – 01:57:16.776
?מה בנוגע לדרכים מזרחה .פקקים של שעות-
01:57:16.943 – 01:57:18.737
,וזה משאיר את המעבורות
01:57:18.82 – 01:57:20.572
.עם 30,000 איש שמוכנים להפלגה
01:57:20.739 – 01:57:23.95
ואני רוצה להשתמש בהן .כדי להוריד חלק מהאסירים מן האי
01:57:24.117 – 01:57:26.911
?האנשים שאתה ודנט כלאתם .אלה לא האנשים שאני מודאג מהם
01:57:27.078 – 01:57:29.205
.כדאי שתהיה מודאג ,לא משנה מה הג'וקר מתכנן
01:57:29.372 – 01:57:31.541
אפשר להמר שהאסירים של הארווי .עלולים להיות מעורבים
01:57:31.708 – 01:57:33.877
.אני רוצה להוציא אותם מכאן
01:57:35.337 – 01:57:36.546
?אז איפה הארווי
01:57:37.13 – 01:57:40.3
.לא מצאנו אותו .אוי, אלוהים-
01:57:44.137 – 01:57:46.222
כמה זמן אתה יכול ?לשמור את זה בסוד
01:58:00.32 – 01:58:02.989
,אל תעצור ברמזורים .או בגלל שוטרים. אל תעצור
01:58:03.823 – 01:58:05.992
?נוסע להצטרף לאשתך
01:58:09.496 – 01:58:11.998
?אתה אוהב אותה .כן-
01:58:12.874 – 01:58:15.835
,תיארת לעצמך פעם איך זה יהיה ?לשמוע אותה מתה
01:58:16.002 – 01:58:17.504
.תשמע, על זה תדבר עם הג'וקר
01:58:17.671 – 01:58:20.924
.הוא הרג את האשה שלך ...הוא גרם לך
01:58:21.091 – 01:58:22.133
.את זה
01:58:22.509 – 01:58:25.512
.הג'וקר הוא סתם כלב מוטרף
01:58:25.679 – 01:58:27.889
אני רוצה את מי ששחרר אותו .מהרצועה שלו
01:58:29.015 – 01:58:32.352
טיפלתי בווירץ. אבל מי היה ?האיש השני שלך ביחידה של גורדון
01:58:32.519 – 01:58:35.146
?מי אסף את רייצ'ל .בטח מישהו שהיא סמכה עליו
01:58:36.356 – 01:58:38.483
...תשמע, אם אני אגיד לך
01:58:38.65 – 01:58:39.693
?תתן לי ללכת
01:58:40.443 – 01:58:41.778
.זה יכול לשפר את הסיכויים שלך
01:58:44.531 – 01:58:46.199
.זו היתה רמירז
01:58:51.621 – 01:58:54.874
אבל אמרת... -אמרתי .שזה יכול לשפר את הסיכויים
01:58:58.461 – 01:59:00.588
.אתה אדם בר-מזל
01:59:04.05 – 01:59:05.802
.אבל הוא, לא ?מי-
01:59:08.722 – 01:59:10.14
.הנהג שלך
01:59:24.571 – 01:59:26.906
!זה לא בסדר !אנחנו אמורים להיות במעבורת
01:59:27.073 – 01:59:29.659
!רוצה להפליג איתם? בבקשה
01:59:52.891 – 01:59:55.769
.אדוני, הם כיבו את המנועים .בסדר, צור קשר רדיו-
01:59:55.935 – 01:59:59.606
תגיד להם שנחזור לאסוף אותם .ברגע שניפטר מהחלאות
01:59:59.773 – 02:00:02.15
.ליברטי, כאן ספיריט. ענה
02:00:04.194 – 02:00:05.403
?מה זה היה
02:00:09.324 – 02:00:12.619
.ליברטי, ענה, בבקשה .כאן ספיריט. ענה
02:00:14.245 – 02:00:16.414
.לנו קרה אותו דבר .איבדנו את שני המנועים. ענה
02:00:16.581 – 02:00:20.46
.פוקס, משהו קורה במעבורות
02:00:21.211 – 02:00:23.505
.רד מיד לחדר המכונות
02:00:24.13 – 02:00:26.341
?היי, חבוב, מה קורה
02:00:34.933 – 02:00:38.395
קפטן, יש למטה .מאה חביות ממולכדות. וזה
02:00:51.491 – 02:00:54.577
.אוי, אלוהים .זה נראה כמו נפץ-
02:00:54.744 – 02:00:57.622
למה שיתנו ?לנו את הנפץ למטען שלנו
02:01:00.542 – 02:01:03.837
הלילה כולכם .תשתתפו בניסוי חברתי
02:01:07.674 – 02:01:11.511
באמצעות הקסם שבדיזל ,ובאמוניום-ניטראט
02:01:11.678 – 02:01:15.765
אני מוכן כעת לפוצץ .את כולכם לשמים
02:01:15.932 – 02:01:18.018
.ליברטי, ענה, עבור
02:01:19.477 – 02:01:20.52
.זה מת
02:01:20.854 – 02:01:25.358
,אם מישהו ינסה לרדת מן הספינה .כולכם תמותו
02:01:25.692 – 02:01:26.985
.אני מתקרב
02:01:27.152 – 02:01:31.698
כל אחד מכם מחזיק בשלט-רחוק .שיפוצץ את הספינה האחרת
02:01:31.865 – 02:01:34.326
,הקול שלו בוקע מן המעבורת
02:01:34.492 – 02:01:36.536
.אבל היא אינה המקור
02:01:38.788 – 02:01:39.914
.מערבה
02:01:47.172 – 02:01:50.717
.גורדון ."איתרתי את הג'וקר. בניין "פרוויט-
02:01:50.884 – 02:01:53.345
.התאספו בבניין ממול
02:01:54.721 – 02:01:57.515
.בחצות אפוצץ את כולכם
02:01:57.682 – 02:02:02.854
ואולם, אם מישהו מכם ילחץ .על הכפתור, אחוס על הספינה שלו
02:02:03.021 – 02:02:05.148
?אז מי זה יהיה
02:02:05.315 – 02:02:07.859
אוסף החלאות המבוקש ביותר ,של דנט
02:02:08.026 – 02:02:11.363
או האזרחים ?המתוקים והחפים-מפשע
02:02:11.529 – 02:02:14.074
.אתם תחליטו
02:02:14.324 – 02:02:16.159
,וכדאי שתחליטו מהר
02:02:16.326 – 02:02:20.664
כי האנשים בספינה השנייה .אולי לא כל כך אציליים
02:02:28.046 – 02:02:29.089
.זוזו אחורה
02:02:29.255 – 02:02:33.051
?מי אתה, שתחליט .צריך לפחות לדון בזה
02:02:33.426 – 02:02:37.013
.לא כולנו חייבים למות .להם היתה הזדמנות
02:02:37.639 – 02:02:41.434
.אנחנו לא נדון בזה ?למה אנחנו לא דנים בזה-
02:02:41.601 – 02:02:44.187
,הם מדברים בדיוק על אותו דבר .בספינה השנייה
02:02:44.354 – 02:02:46.648
.בואו נצביע !כן-
02:02:51.945 – 02:02:54.531
?הלו .ברברה, זו אנה רמירז-
02:02:54.698 – 02:02:57.742
,ג'ים רוצה שתארזי .ותכניסי את הילדים לאוטו, מיד
02:02:57.909 – 02:02:59.619
...אבל הניידות בחוץ
02:02:59.786 – 02:03:01.371
.אי אפשר לבטוח בשוטרים האלה
02:03:01.538 – 02:03:04.499
ג'ים רוצה שתתרחקי מהם .במהירות האפשרית
02:03:04.666 – 02:03:07.627
.ארחיק אותם לעשר דקות .תצטרכי לנוע במהירות
02:03:07.794 – 02:03:11.631
?אבל לאן אני אמורה לקחת אותם .‏-לרח' 52, מס' 250
02:03:11.798 – 02:03:14.217
.צאי לדרך ברגע שהניידת תיסע .בסדר-
02:03:15.593 – 02:03:17.387
?היא האמינה לך
02:03:17.595 – 02:03:19.639
...כי היא בוטחת בך
02:03:19.973 – 02:03:21.057
.בדיוק כמו רייצ'ל
02:03:21.224 – 02:03:23.309
...לא ידעתי שהם .לא ידעת מה הם יעשו-
02:03:23.476 – 02:03:26.229
את השוטרת השנייה .שאומרת לי את זה
02:03:26.479 – 02:03:28.606
?מה בדיוק חשבת שהם יעשו
02:03:28.773 – 02:03:31.151
.הם גייסו אותי מזמן ...חשבונות האשפוז של אמי
02:03:31.318 – 02:03:34.237
!לא .אני מצטערת-
02:03:34.779 – 02:03:37.24
.תוכלי לחיות עוד יום אחד, שוטרת
02:03:41.119 – 02:03:42.62
מצאנו את האוטובוס החסר .מביה"ח
02:03:42.704 – 02:03:44.289
.אז יש לנו בני-ערובה
02:03:46.833 – 02:03:48.835
.זה ממש מטווח
02:03:49.21 – 02:03:51.504
למה שהוא יבחר במקום ?עם חלונות כל כך גדולים
02:03:51.671 – 02:03:53.34
.יש לנו חמישה ליצנים בכוונות
02:03:53.506 – 02:03:55.633
,צלפים יחסלו אותם ,ינפצו את החלונות
02:03:55.717 – 02:03:56.926
.וצוות ייכנס עם חבלים
02:03:57.01 – 02:03:58.345
.צוות ייכנס דרך המדרגות
02:03:58.511 – 02:04:00.638
.שניים, שלושה נפגעים מקסימום
02:04:00.805 – 02:04:02.682
.בואו נעשה את זה .זה לא כל כך פשוט-
02:04:02.849 – 02:04:05.185
.עם הג'וקר, זה אף פעם לא פשוט ...מה שפשוט הוא-
02:04:05.352 – 02:04:08.521
,שכל שנייה שבה לא תפסנו אותו .האנשים במעבורות קרובים לפיצוץ
02:04:08.688 – 02:04:11.232
.זה לא יקרה !אז הוא יפוצץ את שניהם-
02:04:11.399 – 02:04:12.942
.אין לנו זמן לפתקי הצבעה
02:04:13.026 – 02:04:15.153
אני רוצה שכולם ירשמו ...את הצבעתם
02:04:15.32 – 02:04:17.322
.על פיסת הנייר הזו
02:04:18.365 – 02:04:21.201
.מי שיש לו עטים, תעבירו אותם
02:04:21.534 – 02:04:25.33
.תודה. עוד מישהו? פנו דרך
02:04:25.497 – 02:04:28.375
.חייבים לאסוף את הקולות במהירות
02:04:28.541 – 02:04:30.085
.קדימה
02:04:32.337 – 02:04:34.214
?למה אתה מחכה !פשוט לחץ על הכפתור
02:04:34.381 – 02:04:35.84
!הזמן שלנו אוזל
02:04:37.634 – 02:04:39.469
.אני צריך חמש דקות לבד
02:04:39.636 – 02:04:41.471
!לא! אין זמן
02:04:41.638 – 02:04:43.056
!הם בכוונות
02:04:43.223 – 02:04:46.142
!דנט שם, איתם !חייבים להציל את דנט
02:04:46.309 – 02:04:48.269
!אני חייב להציל את דנט
02:04:48.436 – 02:04:49.562
!היכונו
02:04:52.399 – 02:04:55.068
.שתי דקות, ואז פורצים
02:05:00.657 – 02:05:02.158
.פוקס, אני זקוק לתמונה
02:05:05.203 – 02:05:07.664
?הלו !ג'ים, אנחנו בצרות-
02:05:08.915 – 02:05:11.209
...יש לך תמונה באלפא
02:05:12.252 – 02:05:14.212
.ובביתא
02:05:15.672 – 02:05:19.05
נראה שיש ליצנים ובני-ערובה .בשתי קומות
02:05:19.217 – 02:05:21.636
.יש צוות ימ"מ במדרגות
02:05:24.931 – 02:05:27.559
.יש עוד צוות ימ"מ על הגג
02:05:29.102 – 02:05:30.311
.הכניסה פנויה
02:05:32.063 – 02:05:34.774
.ברברה, הירגעי .הוא מחזיק בילדים-
02:05:34.941 – 02:05:38.194
.שלום, ג'ים ?הארווי-
02:05:38.987 – 02:05:42.866
?איפה המשפחה שלי .איפה שהמשפחה שלי מתה-
02:05:45.452 – 02:05:46.953
.צוות כחול, כוונו אל המטרה
02:05:48.621 – 02:05:51.207
.צוות כניסה, הניחו מטען
02:06:07.098 – 02:06:08.933
פוקס, צוותי הימ"מ .מכוונים לאנשים הלא נכונים
02:06:09.017 – 02:06:10.31
.הליצנים הם בני-הערובה
02:06:11.102 – 02:06:13.188
!צוות אדום, זוז !צוות אדום, זוז
02:06:16.9 – 02:06:18.318
!צוות כניסה, פוצץ וזוז
02:06:22.405 – 02:06:23.823
.אל תזוז
02:06:24.991 – 02:06:26.368
.תירה
02:06:31.998 – 02:06:33.667
צוותי הימ"מ .נכנסים במהירות, ויורים
02:06:33.833 – 02:06:35.669
!ליצנים, הניחו את הנשק
02:06:36.169 – 02:06:38.797
!הניחו את הנשק- !על הרצפה, עכשיו-
02:06:39.005 – 02:06:42.175
!רופאים, על הרצפה ...פנו את קו האש! לזרוק את הנ
02:07:08.118 – 02:07:10.495
...התרחקו, אחרת
02:07:14.04 – 02:07:15.5
.הסתכל למעלה
02:07:16.084 – 02:07:18.67
אתה רואה ?את הרעים שבקומה מעל
02:07:18.837 – 02:07:21.84
הם מחכים במארב .לצוות הימ"מ שעולה במעלית
02:07:22.298 – 02:07:23.341
.שישים שניות
02:07:31.641 – 02:07:36.229
.התוצאה: 140 נגד, 396, בעד
02:07:44.362 – 02:07:46.906
.אז קדימה. תעשה את זה
02:07:47.073 – 02:07:49.075
.אנחנו עוד כאן
02:07:50.243 – 02:07:53.204
זה אומר שגם הם .עוד לא הרגו אותנו
02:07:54.664 – 02:07:56.416
!זוזו! זוזו
02:07:56.583 – 02:07:58.585
!צוות כחול, חיפוי
02:08:03.882 – 02:08:05.55
.צרות בקומה שמעל
02:08:14.934 – 02:08:16.269
!על הרצפה, עכשיו
02:08:24.694 – 02:08:27.113
!אל תזוז! עצור, או שנירה
02:08:27.28 – 02:08:29.282
!אנחנו נירה בך !שחרר את השוטר
02:08:29.449 – 02:08:33.119
!שחרר את השוטר מיד !שחרר אותו! על הברכיים-
02:08:33.703 – 02:08:35.789
.תפסנו אותו. הוא מחוץ למשחק
02:08:35.955 – 02:08:38.458
!ידיים למעלה !התרחק מן הקצה-
02:08:46.508 – 02:08:48.134
!לא לזוז
02:09:02.983 – 02:09:07.278
.לידיעתכם, הליצנים הם בני-הערובה !הרופאים הם המטרות
02:09:13.576 – 02:09:15.745
.הצלחת להגיע. אני מאושר
02:09:15.912 – 02:09:19.082
?איפה הנפץ !תתפסו אותו-
02:10:06.963 – 02:10:08.84
...אתה לא רוצה למות
02:10:09.007 – 02:10:12.052
.אבל אתה לא יודע איך להרוג
02:10:12.218 – 02:10:13.887
.תן לי את זה
02:10:14.179 – 02:10:18.516
ממילא האנשים האלה יהרגו אותך .וייקחו את זה ממך
02:10:21.936 – 02:10:24.439
.אף אחד לא רוצה ללכלך את הידיים
02:10:24.606 – 02:10:27.567
.בסדר. אני אעשה את זה
02:10:29.235 – 02:10:31.946
?האנשים שבמעבורת ההיא .הם החליטו מה שהחליטו
02:10:32.113 – 02:10:34.407
.הם בחרו לרצוח ולגנוב
02:10:34.574 – 02:10:37.786
,זה לא הגיוני .שגם אנחנו צריכים למות
02:10:47.253 – 02:10:49.714
.כל המקומות הישנים והמוכרים
02:10:56.012 – 02:10:57.097
.חכה
02:11:07.44 – 02:11:11.027
!צוות אדום, השטח מאובטח !בני-הערובה בסדר
02:11:11.236 – 02:11:13.321
.תן לי את זה
02:11:14.739 – 02:11:18.493
אתה יכול להגיד להם .שלקחתי לך את זה בכוח
02:11:18.994 – 02:11:20.036
,תן לי את זה
02:11:20.12 – 02:11:23.915
ואני אעשה את מה שהיית .צריך לעשות לפני עשר דקות
02:11:45.979 – 02:11:49.316
,כדאי שנפסיק להתקוטט .אחרת נפספס את הזיקוקים
02:11:49.482 – 02:11:51.318
.לא יהיו שום זיקוקים
02:11:51.735 – 02:11:54.946
...והנה
02:12:34.277 – 02:12:36.196
?מה ניסית להוכיח
02:12:36.363 – 02:12:39.324
?שעמוק בפנים, כולם רקובים כמוך
02:12:40.45 – 02:12:41.493
.אתה לבד
02:12:48.083 – 02:12:53.588
אין לסמוך על אף אחד בימינו. הכול ?צריך לעשות לבד. נכון, או לא
02:12:53.797 – 02:12:56.633
.זה בסדר. באתי מוכן
02:12:56.841 – 02:13:01.304
אנו חיים בעולם מוזר. אגב, אתה ?יודע איך קיבלתי הצלקות האלה
02:13:01.471 – 02:13:04.307
לא. אבל אני יודע !איך קיבלת את אלה
02:13:22.117 – 02:13:24.869
...נו, באמת
02:13:25.036 – 02:13:28.081
פשוט לא היית מסוגל ?לתת לי ללכת, מה
02:13:29.207 – 02:13:33.128
זה מה שקורה ...כשכוח בלתי ניתן לעצירה
02:13:33.294 – 02:13:37.757
.נפגש בחפץ שאינו יכול לנוע
02:13:38.341 – 02:13:44.264
?אתה באמת לא ניתן להשחתה, מה
02:13:44.973 – 02:13:46.641
...אתה לא מוכן להרוג אותי
02:13:46.808 – 02:13:53.064
,בגלל איזו צדקנות שאינה במקומה
02:13:53.231 – 02:13:56.443
...ואני לא מוכן להרוג אותך
02:13:56.609 – 02:14:00.405
.כי אתה פשוט כיפי מדי
02:14:01.448 – 02:14:05.618
אני חושב שאתה ואני .מיועדים לעשות את זה לנצח
02:14:05.785 – 02:14:07.787
.אתה תהיה בתא מרופד
02:14:07.954 – 02:14:09.789
.אולי נוכל לחלוק בו
02:14:09.956 – 02:14:14.127
ייאלצו להכניס שניים בתא, בקצב .שבו תושבי העיר מאבדים השפיות
02:14:14.294 – 02:14:17.422
...העיר הזו הראתה לך
02:14:17.589 – 02:14:21.634
שהיא מלאה באנשים .המוכנים להאמין בטוב
02:14:21.801 – 02:14:24.971
.עד שרוחם נשברת לחלוטין
02:14:25.847 – 02:14:30.685
עד שהם יזכו לראות ,מיהו הארווי דנט האמיתי
02:14:30.852 – 02:14:33.647
.על כל מעשי הגבורה שהוא עשה
02:14:35.315 – 02:14:40.362
לא חשבת שאסתכן בהפסד ...במלחמה על נשמתה של גותאם
02:14:40.528 – 02:14:43.448
?בקרב אגרופים איתך
02:14:43.99 – 02:14:45.533
.לא
02:14:45.7 – 02:14:49.12
.צריך אס, יתרון חבוי
02:14:49.287 – 02:14:50.914
.האס שלי הוא הארווי
02:14:51.289 – 02:14:52.999
?מה עשית
02:14:53.166 – 02:14:56.169
לקחתי את ...האביר הלבן של גותאם
02:14:56.336 – 02:14:59.964
.והורדתי אותו לרמה שלנו
02:15:00.382 – 02:15:03.343
.זה לא היה קשה ...אתה מבין, הטירוף
02:15:03.51 – 02:15:06.554
.הוא כמו כוח הכובד
02:15:06.721 – 02:15:10.308
.כל מה שנחוץ הוא דחיפה קטנה
02:15:25.991 – 02:15:27.742
!דנט
02:15:48.722 – 02:15:53.059
,לכאן הם הביאו אותה, גורדון .לאחר שאנשיך מסרו אותה לידיהם
02:15:53.81 – 02:15:55.395
.כאן היא מתה
02:15:55.562 – 02:15:57.897
...אני יודע, הייתי כאן
02:15:58.94 – 02:16:01.693
.ניסיתי להציל אותה .אבל לא הצלת אותה-
02:16:01.985 – 02:16:05.405
.לא יכולתי .כן, יכולת. אילו שמעת בקולי-
02:16:05.572 – 02:16:08.199
...אילו עמדת איתן כנגד השחיתות
02:16:08.366 – 02:16:10.577
.במקום לעשות יד אחת עם השטן
02:16:10.744 – 02:16:12.37
!ניסיתי להילחם במאפיה
02:16:12.871 – 02:16:17.709
לא היית מעיז לנסות להצטדק .אילו ידעת מה איבדתי
02:16:19.002 – 02:16:22.13
נאלצת פעם לדבר עם האדם ,האהוב עליך ביותר
02:16:22.297 – 02:16:26.176
,לומר לו שיהיה בסדר ?כשידעת שלא יהיה בסדר
02:16:27.844 – 02:16:31.723
ובכן, אתה עומד לגלות .איזו הרגשה זו, גורדון
02:16:32.474 – 02:16:36.353
אז תוכל להישיר אליי מבט .ולהגיד לי שאתה מצטער
02:16:38.104 – 02:16:41.691
.אתה לא תפגע במשפחה שלי .לא-
02:16:41.858 – 02:16:44.569
.רק באדם האהוב עליך ביותר
02:16:52.369 – 02:16:55.622
?ובכן, זו אשתך
02:16:56.706 – 02:16:58.375
.תניח את האקדח, הארווי
02:16:58.75 – 02:17:00.418
.הארווי, תניח את האקדח
02:17:00.585 – 02:17:04.13
.בבקשה. בבקשה, הארווי. בבקשה
02:17:05.507 – 02:17:06.8
!אוי, לעזאזל
02:17:06.966 – 02:17:09.135
אתה מוכן להפסיק !?לכוון אקדח למשפחה שלי
02:17:09.636 – 02:17:11.304
!לא .יש לנו מנצח-
02:17:11.471 – 02:17:12.972
!ג'ים, עצור בעדו
02:17:13.473 – 02:17:15.308
!הארווי
02:17:15.475 – 02:17:16.643
!הארווי
02:17:17.978 – 02:17:19.854
.אני מצטער
02:17:21.648 – 02:17:22.732
!על הכול
02:17:25.318 – 02:17:27.529
.בבקשה, אל תפגע בבן שלי
02:17:37.664 – 02:17:39.249
?הבאת את השוטרים שלך
02:17:39.416 – 02:17:42.293
.הם יודעים רק שמתרחש כאן אירוע
02:17:42.46 – 02:17:45.463
.הם לא יודעים מי או מה .הם רק יוצרים פרימטר
02:17:45.63 – 02:17:48.299
אתה חושב ?שאני רוצה להימלט מזה
02:17:48.466 – 02:17:51.219
.אין מפלט מזה
02:17:51.386 – 02:17:53.513
.אתה לא רוצה לפגוע בילד, הארווי
02:17:55.807 – 02:17:59.019
,לא מדובר במה שאני רוצה !אלא במה שהוגן
02:17:59.769 – 02:18:03.982
חשבת שנוכל להיות אנשים הגונים .בתקופה לא-הוגנת
02:18:06.776 – 02:18:07.861
.אבל טעית
02:18:08.57 – 02:18:12.365
.העולם אכזר ...והמוסר היחיד בעולם אכזר
02:18:13.116 – 02:18:15.035
.הוא המזל
02:18:15.201 – 02:18:16.911
.הוא ללא פניות
02:18:17.12 – 02:18:18.371
.ללא דעה קדומה
02:18:19.748 – 02:18:20.874
.הוגן
02:18:21.041 – 02:18:23.293
לבן שלו יש .את אותו הסיכוי שהיה לה
02:18:24.044 – 02:18:25.337
50-50.
02:18:25.503 – 02:18:28.965
.מה שקרה לרייצ'ל לא היה מזל .אנחנו החלטנו לפעול
02:18:29.299 – 02:18:30.633
.שלושתנו
02:18:30.8 – 02:18:34.22
אז איך זה שאני היחיד ?שאיבד את הכול
02:18:36.723 – 02:18:39.351
.אתה לא היחיד !הג'וקר בחר בי-
02:18:39.517 – 02:18:41.811
.כי אתה היית הטוב מביננו
02:18:41.978 – 02:18:46.983
הוא רצה להוכיח ...שאפילו מישהו טוב כמוך
02:18:47.15 – 02:18:48.902
.יכול ליפול
02:18:49.235 – 02:18:50.528
.והוא צדק
02:18:50.695 – 02:18:52.947
.אתה זה שמכוון את האקדח, הארווי
02:18:53.114 – 02:18:56.159
.אז כוון אותו אל האחראים
02:18:57.118 – 02:18:58.953
.בסדר
02:19:02.29 – 02:19:04.167
.אתה ראשון
02:19:16.68 – 02:19:18.348
.תורי
02:19:25.271 – 02:19:27.273
.הארווי, אתה צודק
02:19:28.316 – 02:19:30.944
.מותה של רייצ'ל היה אשמתי
02:19:34.03 – 02:19:36.491
.אבל אנא, אל תעניש את הילד
02:19:37.575 – 02:19:40.787
.בבקשה, תעניש אותי .אני עומד לעשות את זה-
02:19:42.747 – 02:19:45
תגיד לילד שלך .שהוא יהיה בסדר, גורדון
02:19:45.166 – 02:19:46.793
...תשקר
02:19:47.293 – 02:19:48.42
.כמו שאני שיקרתי
02:19:52.173 – 02:19:53.758
.יהיה בסדר, בן
02:20:32.297 – 02:20:35.008
?אבא? אבא, הוא בסדר
02:20:51.524 – 02:20:53.693
.תודה .אין צורך להודות לי-
02:20:54.319 – 02:20:56.112
.יש צורך
02:21:00.367 – 02:21:01.701
.הג'וקר ניצח
02:21:04.12 – 02:21:06.998
,התביעה של הארווי ...כל מה שהוא נאבק למענו
02:21:07.54 – 02:21:09.292
.הכול נהרס
02:21:09.793 – 02:21:12.087
הסיכוי שהענקת לנו ...לתקן את העיר שלנו
02:21:12.295 – 02:21:14.673
.מת יחד עם שמו הטוב של הארווי
02:21:14.839 – 02:21:16.049
.הימרנו הכול עליו
02:21:17.384 – 02:21:20.261
הג'וקר גזל .את הטוב בינינו, והפיל אותו
02:21:20.845 – 02:21:22.263
.אנשים יאבדו תקווה
02:21:22.43 – 02:21:24.182
.לא
02:21:26.685 – 02:21:28.561
.לעולם אסור שיידעו מה הוא עשה
02:21:28.728 – 02:21:30.563
?חמישה הרוגים
02:21:30.855 – 02:21:33.4
?שניים מהם שוטרים ...אי אפשר לטאטא את זה
02:21:33.566 – 02:21:34.776
.לא
02:21:39.572 – 02:21:42.409
.אבל אסור שהג'וקר ינצח
02:21:47.664 – 02:21:50.875
.גותאם זקוקה לגיבורה האמיתי
02:21:57.257 – 02:22:00.301
.לא ,או שתמות כגיבור-
02:22:00.468 – 02:22:04.931
או שתחיה די זמן .כדי לראות את עצמך הופך לנבל
02:22:05.098 – 02:22:06.933
,אני יכול לעשות את הדברים האלה
02:22:07.35 – 02:22:10.395
.כי אני לא גיבור. לא כמו דנט
02:22:13.398 – 02:22:16.276
.אני הרגתי את האנשים האלה .זה מה שאני יכול להיות
02:22:16.443 – 02:22:18.361
.לא. אתה לא כזה
02:22:18.528 – 02:22:21.114
.אני כל מה שגותאם צריכה שאהיה
02:22:22.782 – 02:22:23.908
.תודיע על זה
02:22:27.203 – 02:22:28.955
.גיבור
02:22:29.122 – 02:22:32.375
,לא הגיבור שהיינו ראויים לו .אבל הגיבור שהיינו זקוקים לו
02:22:32.959 – 02:22:35.503
...לא פחות מאביר
02:22:36.046 – 02:22:37.756
.זוהר
02:22:38.381 – 02:22:40.008
.הם ירדפו אותך
02:22:40.175 – 02:22:41.968
.אתה תרדוף אותי
02:22:42.469 – 02:22:44.429
.אתה תרשיע אותי
02:22:45.138 – 02:22:47.432
.תשלח כלבים אחריי
02:22:51.186 – 02:22:53.48
.כי זה מה שצריך לקרות
02:22:54.648 – 02:22:56.566
...כי לפעמים
02:22:56.733 – 02:22:58.902
.פשוט אין די באמת
02:22:59.778 – 02:23:02.072
.לפעמים אנשים ראויים ליותר
02:23:02.447 – 02:23:04.658
"לושוס פוקס"
02:23:05.533 – 02:23:09.913
לפעמים אנשים ראויים לכך .שאמונם במישהו יוכח כמוצדק
02:23:27.847 – 02:23:29.516
.באטמן
02:23:31.434 – 02:23:33.186
!באטמן
02:23:33.979 – 02:23:35.939
?למה הוא רץ, אבא
02:23:36.982 – 02:23:38.316
.כי עלינו לרדוף אחריו
02:23:38.483 – 02:23:41.361
!בסדר, אנחנו נכנסים! זוזו! זוזו
02:23:47.45 – 02:23:49.035
.הוא לא עשה שום דבר רע
02:23:51.788 – 02:23:57.377
,כי הוא הגיבור שגותאם ראויה לו .אבל לא זה שהיא זקוקה לו כרגע
02:23:58.795 – 02:23:59.838
...אז נרדוף אותו
02:24:02.966 – 02:24:05.051
.כי הוא יכול לעמוד בזה
02:24:07.554 – 02:24:10.056
.כי הוא לא גיבור
02:24:17.605 – 02:24:18.815
...הוא שומר דומם
02:24:19.983 – 02:24:21.86
.ומגן עירנו
02:24:24.362 – 02:24:25.655
.אביר אפל
02:24:27.782 – 02:24:30.243
"האביר האפל"
02:24:31.144 – 02:24:37.144
:הובא וסונכרן על ידי אריאל אפרתי
02:26:44.461 – 02:26:47.339
לזכר חברינו הית' לדג'ר וקונווי ויקליף