SUBS.is
with subtitles
//

The Dark Knight (2008) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Dark Knight
2008
The.Dark.Knight.Prologue.2008.720p.Blu-ray.x264-SIF.srt
00007.srt
The.Dark.Knight.srt
The.Dark.Knight.2008.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.srt
Subtitles
Subtitle content
The.Dark.Knight.Prologue.2008.720p.Blu-ray.x264-SIF.srt
00:00:07.794 – 00:00:14.856
האביר האפל ששת הדקות הראשונות
00:00:15.201 – 00:00:21.404
תורגם וסונכרן משמיעה ע"י !Qsubs מצוות dvodvo123
00:01:06.693 – 00:01:07.974
.עבודה משולשת .בואו נעשה את זה
00:01:07.974 – 00:01:09.401
?זהו זה? שלושה אנשים
00:01:09.436 – 00:01:11.735
.שני אנשים על הגג .כל אחד מקבל חלק
00:01:11.77 – 00:01:13.035
.חמישה חלקים. יש מספיק
00:01:13.07 – 00:01:15.551
שישה חלקים. אל תשכח את .הבחור שתכנן את העבודה
00:01:15.551 – 00:01:17.919
הוא חושב שהוא יכול ?לשבת ועדיין לקבל חתיכה
00:01:17.954 – 00:01:19.722
אני יודע למה קוראים .(לו הג'וקר (ליצן
00:01:20.071 – 00:01:21.273
?אז למה קוראים לו הג'וקר
00:01:21.308 – 00:01:23.364
.שמעתי שהוא שם איפור ?איפור-
00:01:23.399 – 00:01:25.502
.כן. כדי להפחיד אנשים .אתה יודע, צבעי מלחמה
00:01:37.838 – 00:01:39.964
,בסדר, כולם !ידיים למעלה, ראשים למטה
00:01:41.618 – 00:01:44.272
,אמרתי, ידיים למעלה !ראשים למטה
00:01:44.593 – 00:01:45.391
!קדימה, חבר ...בבקשה-
00:01:45.426 – 00:01:47.31
.אני מבצע כאן משיכת כספים
00:01:48.183 – 00:01:49.556
.אמרתי, ידיים למעלה !לא-
00:01:49.556 – 00:01:51.086
.הנה באה האזעקה השקטה
00:01:52.014 – 00:01:52.955
.והנה היא הולכת
00:01:53.266 – 00:01:54.275
.ראשים למטה
00:01:54.617 – 00:01:57.822
בסדר, עוגייה, את .צוללת איתי. למטה
00:01:57.822 – 00:01:59.739
.אמרתי, תישאר שם למטה !אל תפגע בי-
00:02:00.408 – 00:02:03.297
.זה מצחיק, זה לא חייג למשטרה .זה ניסה להגיע למספר פרטי
00:02:03.637 – 00:02:05.413
?האם זו בעיה .לא, אני סיימתי כאן-
00:02:14.831 – 00:02:16.193
!תשבו למטה. למטה
00:02:17.672 – 00:02:19.232
,למטה. אמרתי .תישארו למטה
00:02:24.133 – 00:02:26.846
כמובן, אנחנו לא רוצים ...שתעשו משהו עם ידיכם
00:02:26.881 – 00:02:28.985
.חוץ מלהחזיק בחיים יקרים
00:02:37.875 – 00:02:39.722
!על הרצפה! תישארו על הרצפה
00:02:39.903 – 00:02:43.579
.שאף אחד לא יזוז .אף אחד. תישארו למטה
00:03:00.097 – 00:03:00.652
!היי
00:03:03.731 – 00:03:05.804
יש לכם מושג ?ממי אתם גונבים
00:03:06.181 – 00:03:07.502
.אתה וחבריך מתים
00:03:07.837 – 00:03:08.943
?הוא בחוץ, נכון
00:03:12.68 – 00:03:12.832
?...מה
00:03:22.095 – 00:03:23.643
?היכן למדת לספור
00:03:26.575 – 00:03:28.585
הם מלכדו את כל .הדבר הזה ב-5000 וולט
00:03:28.898 – 00:03:30.879
איזה סוג של בנק .עושה זאת? -בנק מרושע
00:03:31.04 – 00:03:33.341
אני מניח שהג'וקר הוא .מטורף כפי שאומרים
00:03:33.376 – 00:03:34.334
?היכן איש האזעקה
00:03:34.334 – 00:03:36.928
הבוס אמר לי שכאשר הבחור .מסיים, כדאי שאהרוג אותו
00:03:37.265 – 00:03:38.441
?חלק אחד פחות, נכון
00:03:39.699 – 00:03:41.937
.מצחיק, הוא אמר לי משהו דומה
00:03:41.937 – 00:03:43.371
!הוא מה? לא, לא
00:03:55.317 – 00:03:56.427
.זה הרבה כסף
00:03:56.797 – 00:04:00.186
אם הג'וקר הזה היה חכם, הוא היה .מאפשר לנו להביא מכונית גדולה יותר
00:04:01.961 – 00:04:05.614
אני בטוח שהג'וקר אמר לך .להרוג אותי ברגע שנעמיס את הכסף
00:04:06.699 – 00:04:10.098
לא, לא, לא. אני הורג .את נהג האוטובוס
00:04:11.145 – 00:04:11.849
?נהג אוטובוס
00:04:14.342 – 00:04:15.799
?איזה נהג אוטובוס
00:04:20.083 – 00:04:21.661
.הבית ספר נגמר .הגיע הזמן לזוז
00:04:22.185 – 00:04:23.756
?הבחור הזה לא קם, נכון
00:04:25.289 – 00:04:26.268
.זה הרבה כסף
00:04:30.409 – 00:04:31.583
?מה קרה לשאר האנשים
00:04:39.69 – 00:04:40.831
?חושב שאתה חכם, מה
00:04:42.548 – 00:04:43.965
...הבחור שהעסיק אותך
00:04:44.791 – 00:04:46.411
.הוא יעשה לך את אותו הדבר
00:04:48.226 – 00:04:50.224
פושעים בעיר הזאת .נהגו להאמין בדברים
00:04:50.76 – 00:04:53.066
.הערכה, כבוד
00:04:54.065 – 00:04:56.24
.תראה אותך ?במה אתה מאמין, אה
00:04:56.594 – 00:04:58.089
?במה אתה מאמין
00:04:58.259 – 00:05:02.123
אני מאמין שמה שלא ...הורג אותך בפשטות
00:05:04.339 – 00:05:06.088
.מחשמל אותך
00:05:06.123 – 00:05:11.354
תורגם וסונכרן משמיעה ע"י !Qsubs מצוות dvodvo123
00:05:46.049 – 00:06:00.381
האביר האפל ב-24/7 בקולנוע בישראל