SUBS.is
with subtitles
//

The Dark Knight (2008) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Dark Knight
2008
The.Dark.Knight.Prologue.2008.720p.Blu-ray.x264-SIF.srt
00007.srt
The.Dark.Knight.srt
The.Dark.Knight.2008.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG.srt
Subtitles
Subtitle content
The.Dark.Knight.srt
00:00:16.437 – 00:00:18.334
...שינית דברים
00:00:21.467 – 00:00:22.928
.לנצח
00:00:24.404 – 00:00:26.285
.אין דרך חזרה
00:00:28.503 – 00:00:32.617
.תבין, עבורם... אתה פשוט פריק
00:00:35.898 – 00:00:37.259
.כמוני
00:00:47.921 – 00:00:50.162
?מה יש לנו .כלום-
00:00:50.207 – 00:00:52.407
.אין לו שם, או כינויים אחרים
00:00:52.442 – 00:00:54.112
.בגדים בעיצוב אישי
00:00:54.509 – 00:00:57.244
יש לו בכיסים רק .סכינים ומוך
00:00:58.364 – 00:01:01.247
.ערב טוב... המפכ"ל
00:01:04.307 – 00:01:06.391
?למה כל-כך רציני
00:01:11.349 – 00:01:12.552
?איפה הוא
00:01:14.118 – 00:01:15.555
,אנשים מתים
00:01:15.953 – 00:01:18.277
?מה עליי לעשות .לסבול זאת-
00:01:18.312 – 00:01:20.41
.אתה תוכל להיות מנודה
00:01:21.402 – 00:01:24.11
אתה תוכל לקבל את ההחלטה ,שאיש אינו מסוגל לקבל
00:01:25.288 – 00:01:26.648
.את ההחלטה הנכונה
00:01:26.746 – 00:01:28.541
.גות'הם זקוקה לך
00:01:29.883 – 00:01:32.734
.לוחמת קטנה שכמותך .מוצא חן בעיניי
00:01:32.738 – 00:01:34.127
.אז אתה תמות עליי
00:01:35.643 – 00:01:37.55
,זה הרבה יותר טוב .אדון וויין
00:01:46.922 – 00:01:50.016
.הכל חלק מהתכנית
00:01:50.179 – 00:01:51.986
!קדימה, פגע בי
00:01:55.832 – 00:01:59.515
"!בוא נמרח חיוך על הפרצוף הזה"
00:02:01.014 – 00:02:05.89
- ה א ב י ר ה א פ ל -
00:02:52.734 – 00:03:00.854
- ה א ב י ר ה א פ ל -
00:03:02.363 – 00:03:09.742
:תורגם וסונכרן משמיעה ע"י Qsubs מצוות ialfan-ו WorkBook, subbie
00:03:54.524 – 00:03:55.806
.שלישייה, בואו נעשה זאת
00:03:55.807 – 00:03:57.234
?זהו זה ?שלושה בחורים
00:03:57.269 – 00:03:59.569
.שני בחורים נמצאים על הגג .כל אחד מקבל חלק
00:03:59.604 – 00:04:00.87
.חמישה חלקים .יש מספיק
00:04:00.905 – 00:04:03.387
שישה חלקים. אל תשכח את .הבחור שתכנן את השוד
00:04:03.388 – 00:04:05.756
נראה לו שהוא יכול לשבת ?ובכל זאת לקבל חלק
00:04:05.791 – 00:04:07.561
אני יודע מדוע .מכנים אותו הג'וקר
00:04:07.91 – 00:04:09.112
?אז מדוע מכנים אותו הג'וקר
00:04:09.147 – 00:04:11.205
.שמעתי שהוא מתאפר ?מתאפר-
00:04:11.24 – 00:04:13.344
.כן, כדי להפחיד אנשים .אתה יודע, צבעי מלחמה
00:04:25.787 – 00:04:27.814
!ידיים למעלה, ראשים למטה
00:04:29.469 – 00:04:32.125
,אמרתי, ידיים למעלה !ראשים למטה
00:04:32.446 – 00:04:34.952
,קדימה, חבר .באתי להוציא כסף
00:04:35.638 – 00:04:37.012
.אמרתי, ידיים למעלה !לא-
00:04:37.412 – 00:04:38.943
.הנה מגיעה האזעקה השקטה
00:04:39.871 – 00:04:41.113
.והנה היא הולכת
00:04:41.124 – 00:04:42.333
.ראשים למטה
00:04:42.476 – 00:04:45.682
.זהו זה, דובשנית, את צוללת .למטה
00:04:45.683 – 00:04:47.601
.אמרתי, תישארי שם למטה !אל תפגע בי-
00:04:48.27 – 00:04:51.161
,מצחיק, זה לא חייג למשטרה .אלא למספר פרטי
00:04:51.501 – 00:04:53.278
?זה מהווה בעיה .לא, סיימתי כאן-
00:05:02.701 – 00:05:04.064
!על הרצפה !על הרצפה
00:05:05.944 – 00:05:07.305
.אמרתי, להישאר למטה
00:05:12.009 – 00:05:16.952
אנחנו לא רוצים שתעשו משהו .עם ידיכם, חוץ מלאחוז בחייכם
00:05:25.559 – 00:05:27.607
!על הרצפה !תישארו על הרצפה
00:05:27.788 – 00:05:31.466
!שאף אחד לא יזוז !אף אחד! על הרצפה
00:05:51.429 – 00:05:53.704
יש לכם מושג ?ממי אתם גונבים
00:05:53.881 – 00:05:55.403
.אתה וחבריך מתים
00:05:55.438 – 00:05:56.844
?המחסנית שלו התרוקנה, נכון
00:06:00.284 – 00:06:01.352
?...מה
00:06:09.704 – 00:06:11.353
?איפה למדת לספור
00:06:14.287 – 00:06:16.498
כל העסק מחובר בחוטים .בעוצמה של 5,000 וולט
00:06:16.611 – 00:06:18.693
?איזה בנק עושה דבר כזה .בנק של המאפיה-
00:06:18.754 – 00:06:21.157
אני מניח שהג'וקר .מטורף כפי שאומרים
00:06:21.192 – 00:06:22.15
?איפה איש האזעקה
00:06:22.151 – 00:06:24.546
הבוס אמר לי להרוג אותו .ברגע שהוא מסיים
00:06:24.983 – 00:06:26.259
?חלק אחד פחות, נכון
00:06:27.218 – 00:06:29.557
.מצחיק, הוא אמר לי משהו דומה
00:06:29.657 – 00:06:30.992
?הוא מה !לא, לא
00:06:42.945 – 00:06:44.356
.זה הרבה כסף
00:06:44.426 – 00:06:46.202
,אם הג'וקר הזה כל-כך חכם
00:06:46.203 – 00:06:47.903
הוא היה מארגן לנו .רכב גדול יותר
00:06:49.493 – 00:06:53.548
הג'וקר וודאי אמר לך להרוג .אותי ברגע שנעמיס את הכסף
00:06:54.334 – 00:06:57.635
.לא, לא, לא .אני הורג את נהג האוטובוס
00:06:58.782 – 00:06:59.987
?נהג האוטובוס
00:07:01.981 – 00:07:03.339
?איזה נהג אוטובוס
00:07:07.725 – 00:07:09.604
.הלימודים הסתיימו .הגיע הזמן לזוז
00:07:09.729 – 00:07:11.701
הבחור הזה לא ?מתכוון לקום, מה
00:07:12.934 – 00:07:14.114
.זה הרבה כסף
00:07:17.957 – 00:07:19.632
?מה קרה לשאר הבחורים
00:07:27.144 – 00:07:28.585
?חושב שאתה חכם, מה
00:07:30.003 – 00:07:31.721
...הבחור ששכר את שירותיך
00:07:32.448 – 00:07:34.069
.יעשה לך את אותו הדבר
00:07:35.685 – 00:07:37.984
.לפושעים בעיר הזו היו ערכים
00:07:38.32 – 00:07:41.028
.הגינות, כבוד
00:07:41.427 – 00:07:44.003
.הבט בעצמך ?במה אתה מאמין
00:07:44.258 – 00:07:45.753
!?במה אתה מאמין
00:07:45.823 – 00:07:49.89
אני מאמין שמה שלא ...הורג אותך, הופך אותך ל
00:07:52.307 – 00:07:53.457
.משונה יותר
00:08:35.954 – 00:08:39.094
,אדוני ראש העיר .נבחרת בשל הבטחתך לנקות את העיר
00:08:39.095 – 00:08:41.495
?מתי תתחיל .אני מאמין שכבר התחלתי-
00:08:41.496 – 00:08:44.891
,אבל "באטמן" הזה ,שמענו שהוא מועיל, מפחיד פושעים
00:08:44.892 – 00:08:46.567
!אבל אני אומר, לא
00:08:46.568 – 00:08:48.024
.לא הלילה
00:08:48.025 – 00:08:49.36
?אתה מאמין באמונות תפלות
00:08:49.361 – 00:08:52.19
יש יותר סיכוי שתזכה בלוטו .מאשר תפגוש אותו
00:08:52.191 – 00:08:53.317
.זה פשוט לא נכון
00:08:53.318 – 00:08:56.367
נאמר לי שאנשינו במחלקה .לפשעים חמורים קרובים לפתרון
00:08:56.368 – 00:08:58.541
ראש העיר אומר שאתה .קרוב ללכידתו של באטמן
00:08:59.184 – 00:09:01.514
!החקירה מתקדמת
00:09:01.615 – 00:09:03.801
.תהליך ניקוי הרחובות ארוך
00:09:03.902 – 00:09:06.346
...בקמפיין שלי התחייבתי ל
00:09:10.554 – 00:09:12.683
אתה מתכוון לראות שוב ?את אשתך, מפקח
00:09:12.784 – 00:09:15.085
חשבתי שהיית צריכה ללכת .להשגיח על אמך, בלשית
00:09:15.54 – 00:09:17.231
.החזרתי אותה לבית החולים
00:09:18.085 – 00:09:19.294
.אני מצטער
00:09:20.287 – 00:09:21.58
?עדיין לא הופיע
00:09:21.722 – 00:09:23.101
.מקווה שזה יימשך כך
00:09:23.925 – 00:09:26.085
אני אוהב להזכיר לכולם .שהוא שם למעלה
00:09:26.105 – 00:09:27.305
?למה שלא יבוא
00:09:27.406 – 00:09:28.627
...בתקווה
00:09:29.823 – 00:09:31.073
.מכיוון שהוא עסוק
00:09:47.942 – 00:09:50.556
.זאת הסיבה שיש לנו כלבים
00:09:53.851 – 00:09:56.2
!בבקשה תנו לי ללכת !בבקשה שחררו אותי
00:09:57.292 – 00:09:59.38
תראה מה הסמים שלך !עשו ללקוחות שלי
00:10:00.32 – 00:10:01.625
.קונה, היזהר
00:10:01.995 – 00:10:04.808
אמרתי לך שהחומר שלי .ייקח אותך למקומות
00:10:05.392 – 00:10:08.391
מעולם לא אמרתי שאלו יהיו .מקומות אליהם תרצה להגיע
00:10:08.411 – 00:10:11.062
...העסק שלי ...לקוחות קבועים
00:10:11.182 – 00:10:14.074
?לא מוצא חן בעינייך .אתה יכול לקנות ממישהו אחר
00:10:14.948 – 00:10:17.289
בהנחה שבאטמן השאיר .מישהו לקנות ממנו
00:10:21.03 – 00:10:24.07
!הכלבים שלי רעבים
00:10:28.39 – 00:10:31.076
.חבל שאתה רק אדם אחד
00:10:39.572 – 00:10:40.661
.זה לא הוא
00:10:59.192 – 00:11:00.426
.עכשיו אנחנו מדברים
00:11:08.979 – 00:11:11.594
- חוסר תגובה -
00:11:14.288 – 00:11:15.351
- הבהלה -
00:12:29.041 – 00:12:30.858
.שלא אראה אתכם שוב
00:12:30.959 – 00:12:33.516
.אנחנו מנסים לעזור לך !אני לא זקוק לעזרה-
00:12:33.817 – 00:12:35.249
.זה לא נראה כך
00:12:35.35 – 00:12:38.902
?מה מעניק לך את הזכות ?מה ההבדל בינך וביני
00:12:39.203 – 00:12:41.218
.אני לא לובש מגני הוקי
00:12:49.718 – 00:12:51.99
.הוא ממשיך לחשוף את פניו
00:12:57.021 – 00:12:58.838
?מה הוא מסתיר מאחורי האיפור
00:13:07.211 – 00:13:09.326
אנשים, אפשר לקבל ?כמה דקות, בבקשה
00:13:12.256 – 00:13:14.386
.שוב הוא ?מי האחרים
00:13:14.706 – 00:13:16.317
.כמה חסרי-ערך נוספים
00:13:17.372 – 00:13:19.047
.יש פה שטרות מסומנים שהבאתי לך
00:13:19.048 – 00:13:21.604
הבלשים שלי קנו בהם .סמים במשך שבועות
00:13:21.805 – 00:13:24.333
.זה היה עוד בנק של המאפיה .החמישי במספר
00:13:24.534 – 00:13:27.246
.ומצאנו פה כסף מסומן .הגיע הזמן לפעול-
00:13:27.447 – 00:13:29.819
נצטרך להוריד .את כולם בו זמנית
00:13:29.82 – 00:13:31.338
.עם גיבוי של צוותי ימ"מ
00:13:31.539 – 00:13:33.286
?ומה לגבי הג'וקר הזה
00:13:33.387 – 00:13:36.398
?איש אחד או המאפיה כולה .הוא יכול לחכות
00:13:36.499 – 00:13:38.843
,אם התובע המחוזי החדש ישמע על כך .הוא ירצה להיות מעורב
00:13:38.942 – 00:13:40.162
?אתה בוטח בו
00:13:40.163 – 00:13:41.631
.יהיה קשה להשאיר אותו בחוץ
00:13:41.632 – 00:13:44.353
.הוא עקשן כמוך
00:13:58.182 – 00:14:00.939
"תעשיות וויין" - שטח פרטי, הכניסה אסורה -
00:14:28.804 – 00:14:31.406
יהיה נחמד כשיסתיימו .השיפוצים באחוזת וויין
00:14:32.116 – 00:14:34.432
...תעבור מ-לא לישון בפנטהאוז
00:14:34.816 – 00:14:36.464
.ל-לא לישון באחוזה
00:14:36.584 – 00:14:38.382
בכל פעם שאתה ,תופר את עצמך
00:14:39.051 – 00:14:40.557
.אתה עושה בלאגן נוראי
00:14:40.577 – 00:14:43.256
.כן, כך אני לומד מהטעויות שלי
00:14:43.676 – 00:14:46.063
אם כך, אתה אמור .להיות מומחה עד עכשיו
00:14:48.951 – 00:14:51.124
.השריון שלי... כבד מדי
00:14:51.125 – 00:14:53.582
...אני צריך להיות .אני צריך להיות מהיר יותר
00:14:53.702 – 00:14:55.555
אני בטוח שאדון פוקס .ייענה בחיוב
00:14:56.673 – 00:14:59.059
?נשך אותך נמר .זה היה כלב-
00:14:59.66 – 00:15:01.334
.זה היה כלב גדול
00:15:03.111 – 00:15:05.695
,היו עוד חקיינים אתמול בלילה .אלפרד, עם נשק חם
00:15:05.796 – 00:15:08.041
למה שלא תעסיק אותם ?ותנוח בסוף השבוע
00:15:08.342 – 00:15:11.635
זו לא בדיוק הייתה כוונתי כאשר
00:15:11.736 – 00:15:13.623
אמרתי שאני רוצה .לעורר השראה באנשים
00:15:13.624 – 00:15:16.367
.אני יודע .העניינים משתפרים
00:15:16.768 – 00:15:18.528
.ראה את התובע המחוזי החדש
00:15:19.894 – 00:15:21.538
.אני מסתכל... מקרוב
00:15:22.039 – 00:15:23.524
.עליי לדעת אם אפשר לסמוך עליו
00:15:24.278 – 00:15:27.774
אתה מתעניין באופי שלו ?או במעגל החברתי שלו
00:15:32.149 – 00:15:34.377
אני לא מתערב בחייה .הפרטיים של רייצ'ל
00:15:36.069 – 00:15:38.571
אני מקווה שלא עקבת .אחריי ביום החופשה שלי
00:15:38.572 – 00:15:40.005
.אם היית לוקח, הייתי עשוי
00:15:42.578 – 00:15:44.524
.דע את גבולותיך, אדון וויין
00:15:44.533 – 00:15:47.602
.לבאטמן אין גבולות
00:15:47.822 – 00:15:49.236
.אך לך יש, אדוני
00:15:49.437 – 00:15:50.974
.איני יכול להתחשב בהם
00:15:50.975 – 00:15:53.424
?ומה יקרה ביום בו תתקל בהם
00:15:53.486 – 00:15:56.326
ובכן, אני יודע כמה אתה ."אוהב להגיד, "אמרתי לך
00:15:56.527 – 00:15:59.411
,ביום הזה, אדון וויין .אפילו אני לא ארצה לומר זאת
00:15:59.994 – 00:16:01.131
.ככל הנראה
00:16:08.406 – 00:16:10.04
.מצטער על האיחור, חברים
00:16:14.075 – 00:16:16.389
?היכן היית ?פחדת להחליף אותי-
00:16:16.39 – 00:16:18.62
הארווי, אני יודעת .את הסיפור בעל-פה
00:16:18.921 – 00:16:20.581
.אם כך, נצטרך להיות הוגנים
00:16:21.706 – 00:16:23.893
.עץ, אני מוביל .פלי, כולה שלך
00:16:23.894 – 00:16:26.181
אתה רוצה להטיל מטבע ?כדי להחליט מי יוביל
00:16:26.21 – 00:16:27.671
.זה מטבע המזל של אבא שלי
00:16:27.896 – 00:16:29.771
,למיטב זכרוני .הדייט הראשון איתך היה בזכותו
00:16:29.776 – 00:16:31.882
לא הייתי מותירה דבר כזה .בידי הגורל
00:16:33.142 – 00:16:34.392
.גם אני לא
00:16:35.229 – 00:16:36.384
.אני קובע את הגורל של עצמי
00:16:37.639 – 00:16:38.771
.כולם לקום
00:16:39.172 – 00:16:41.214
.כבוד השופט פריל
00:16:42.053 – 00:16:44.796
חשבתי שהתובע המחוזי אמור .לשחק גולף עם ראש העיר
00:16:44.838 – 00:16:46.192
,חבטת הפתיחה ב-13:30
00:16:46.22 – 00:16:48.501
די והותר זמן כדי להכניס .אותך למאסר עולם, סאלי
00:16:48.821 – 00:16:50.086
כשקרמיין פאלקוני "נשלח ל-"ארקהיים
00:16:50.087 – 00:16:52.636
מישהו וודאי התנדב ."לנהל את ה"משפחה
00:16:54.439 – 00:16:56.198
?האם האיש הזה נמצא כאן היום
00:16:58.264 – 00:17:00.026
?תוכל לזהות אותו, בבקשה
00:17:00.236 – 00:17:01.747
.ניצחת, חבר מועצה
00:17:03.957 – 00:17:05.208
.זה אני
00:17:07.253 – 00:17:10.163
,נתת לי הצהרה בשבועה
00:17:10.3 – 00:17:13.121
,שהאיש הזה, סאלבטור מארוני
00:17:13.241 – 00:17:15.191
הוא ראשה החדש של .משפחת הפשע פאלקוני
00:17:15.209 – 00:17:17.536
?מארוני .הוא שעיר לעזאזל
00:17:17.783 – 00:17:19.474
.אני המוח של הארגון
00:17:20.583 – 00:17:21.689
!סדר
00:17:21.724 – 00:17:24.036
.מבקש רשות להתייחס לעד כעוין ?רשות ניתנת. -עוין-
00:17:24.045 – 00:17:25.236
!אראה לך מה זה עוין
00:17:31.002 – 00:17:33.889
,סיבי פחמן, קוטר 28 מ"מ .תוצרת סין
00:17:33.908 – 00:17:35.686
אם אתה רוצה להרוג ,עובד ציבור, מר מארוני
00:17:35.687 – 00:17:37.536
אני ממליץ לך לקנות .אקדח תוצרת ארה"ב
00:17:38.915 – 00:17:39.969
.קחו אותו מכאן
00:17:40.089 – 00:17:41.706
.אבל, כבודו, לא סיימתי
00:17:45.128 – 00:17:48.186
לא נוכל לשייך את האקדח למארוני ,כך שלא נוכל להאשים אותו
00:17:48.187 – 00:17:51.532
אבל העובדה שהם מנסים להרוג .אותך פירושה שהם פוחדים מאיתנו
00:17:51.541 – 00:17:52.981
אני שמח שאת .כל-כך מרוצה, רייצ'ל
00:17:53.728 – 00:17:54.913
.דרך אגב, אני בסדר
00:17:54.933 – 00:17:56.636
,בחייך, הארווי .אתה התובע המחוזי
00:17:56.637 – 00:17:59.386
,אם לא מנסים לירות בך .אינך מבצע את עבודתך כמו שצריך
00:17:59.741 – 00:18:00.809
...אתה יודע
00:18:01.016 – 00:18:04.051
אתה יכול לומר שאתה מזועזע .ולהפסיק לעבוד להיום
00:18:04.533 – 00:18:07.708
אני לא יכול. אני נפגש עם .ראש המחלקה לפשעים חמורים
00:18:07.827 – 00:18:08.936
?ג'ים גורדון
00:18:08.937 – 00:18:11.71
.הוא חבר, נסה להיות נחמד
00:18:21.698 – 00:18:23.618
.שמעתי שיש לך ימנית קטלנית
00:18:27.602 – 00:18:29.436
.חבל שסאל התחמק מזה כך
00:18:29.758 – 00:18:33.037
הדבר הטוב במאפיה הוא שהם .תמיד מספקים הזדמנויות נוספות
00:18:39.167 – 00:18:40.879
.שטרות שנחשפו לקרינה
00:18:41.979 – 00:18:44.44
.קצת יוקרתי בשביל המשטרה ?הייתה לכם עזרה
00:18:44.769 – 00:18:47.293
.שיתפנו פעולה עם מספר סוכנויות .די, גורדון-
00:18:47.294 – 00:18:48.494
.אני רוצה לפגוש אותו
00:18:48.527 – 00:18:52.063
ההוראה הרשמית היא לעצור את ."פורע החוק הידוע בשם "באטמן
00:18:52.656 – 00:18:54.593
ומה לגבי הזרקור ?שעל גג בניין המפ"ח
00:18:54.594 – 00:18:59.593
,אם יש לך בעיה עם ציוד לקוי .עליך לפנות לאחראי התחזוקה
00:19:00.888 – 00:19:03.243
הכנסתי לכלא כל ,מלבין כספים ידוע בגות'הם
00:19:03.244 – 00:19:05.393
אבל המאפיה עדיין מצליחה .להפיץ את הכספים שלה
00:19:05.879 – 00:19:07.993
...אתה וחברך
00:19:08.443 – 00:19:11.37
חשבתם על רעיון חדש ואתם מנסים .לפגוע בנקודת התורפה שלהם
00:19:11.39 – 00:19:12.993
.הארנקים שלהם .זה אמיץ
00:19:14.825 – 00:19:16.198
?תכניסו אותי לעסק
00:19:16.338 – 00:19:19.805
בעיר הזו ככל שפחות אנשים .יודעים משהו, כך המבצע בטוח יותר
00:19:19.842 – 00:19:22.375
גורדון, לא מוצא חן בעיניי .שיש לך יחידה מיוחדת משלך
00:19:22.376 – 00:19:25.285
ולא מוצא חן בעיניי שהיא מלאה ."בשוטרים שחקרתי ב"חקירות שוטרים
00:19:25.299 – 00:19:27.843
אם הייתי צריך לעבוד ,עם שוטרים שחקרת
00:19:27.844 – 00:19:29.693
.הייתי עובד לבד
00:19:30.473 – 00:19:32.493
,איני זוכה ליתרון פוליטי .בשל היותי אידיאליסט
00:19:32.494 – 00:19:34.643
עליי לעשות כמיטב יכולתי .עם מה שיש לי
00:19:38.296 – 00:19:41.844
אתה מבקש ממני צווי ...חיפוש ועיקול לחמישה בנקים
00:19:42.383 – 00:19:44.189
מבלי לגלות לי ?מה אנחנו מחפשים
00:19:45.313 – 00:19:47.402
.אוכל לתת לך את שמות הבנקים
00:19:47.956 – 00:19:49.043
.ובכן, זאת התחלה
00:19:50.476 – 00:19:52.627
,אשיג לך את הצווים .אבל אני רוצה את נאמנותך
00:19:52.867 – 00:19:54.433
.אינך צריך לנסות לשכנע אותי
00:19:54.851 – 00:19:56.65
כולנו יודעים שאתה .האביר הלבן של גות'הם
00:19:57.817 – 00:19:58.933
...כן, טוב
00:19:58.971 – 00:20:01.125
שמעתי שהיה לי שם אחר .במחלקה לפשעים חמורים
00:20:01.933 – 00:20:03.184
.אין לי מושג
00:20:04.397 – 00:20:08.328
"בסין, "ל.ס.א אחזקות .מייצגת צמיחה נמרצת
00:20:08.349 – 00:20:11.81
"שיתוף פעולה עם "תעשיות וויין .יהיה עוצמתי
00:20:12.76 – 00:20:13.927
,ובכן, מר לאו
00:20:15.252 – 00:20:17.186
אני מדבר בשם יתר חברי ,מועצת המנהלים
00:20:18.479 – 00:20:21.294
,ובשם מר וויין .ומביע את התרגשותנו
00:20:26.093 – 00:20:30.327
אדוני, אני יודע שמר וויין סקרן ...לגבי קרן הנאמנות שלו
00:20:30.547 – 00:20:32.584
.אבל בכנות, זה מביך
00:20:32.605 – 00:20:34.956
,אתה תדאג לבדיקה, מר ריס
00:20:35.389 – 00:20:37.113
.ואני אדאג לגבי ברוס וויין
00:20:37.849 – 00:20:38.963
.זה בוצע
00:20:39.942 – 00:20:41.325
.המספרים מדויקים
00:20:41.462 – 00:20:42.513
.בדוק אותם שוב
00:20:43.109 – 00:20:45.729
לא נרצה שקרן הנאמנות ?תתרוקן חלילה, נכון
00:20:48.883 – 00:20:50.488
?עוד לילה ארוך
00:20:50.724 – 00:20:52.643
שיתוף הפעולה הזה .היה רעיון שלך
00:20:52.644 – 00:20:53.944
.היועצים אהבו אותו
00:20:54.395 – 00:20:55.836
.אבל אני לא משוכנע
00:20:55.86 – 00:20:59.518
החברה של לאו צמחה .ב-8% מדי שנה
00:20:59.646 – 00:21:02.348
,תזרים ההכנסות שלו לא מתועד
00:21:02.368 – 00:21:05.504
.ייתכן אפילו שהוא לא חוקי .בסדר, בטל את העסקה-
00:21:06.95 – 00:21:08.117
.כבר ידעת
00:21:08.834 – 00:21:10.815
פשוט הייתי זקוק להצצה .טובה יותר בספרים שלהם
00:21:11.633 – 00:21:13.48
משהו נוסף שתרצה ?להטריח אותי בו
00:21:14.084 – 00:21:15.244
.אני צריך חליפה חדשה
00:21:15.563 – 00:21:18.308
כן, ז'קט הוא קצת .מחוץ לאופנה, מר וויין
00:21:18.309 – 00:21:21.651
,איני מדבר על אופנה, מר פוקס .אלא על תפקוד
00:21:22.523 – 00:21:24.244
אתה רוצה להיות .מסוגל לסובב את ראשך
00:21:24.264 – 00:21:26.486
.בהחלט יקל על היציאה מהחנייה
00:21:26.806 – 00:21:27.938
.אבדוק מה ביכולתי לעשות
00:21:33.359 – 00:21:35.332
שלושה שבועות עברו עד .שהצלחתי להזמין כאן מקום
00:21:35.37 – 00:21:37.312
והיה עליי לומר .שאני עובד עבור הממשלה
00:21:37.449 – 00:21:40.414
באמת? -פקח התברואה של .העיר לא פוחד למשוך בחוטים
00:21:40.534 – 00:21:42.834
.רייצ'ל !לא יאומן
00:21:42.877 – 00:21:45.429
.כן, ברוס .לא יאומן
00:21:45.749 – 00:21:47.746
.רייצ'ל, נטאשה .נטאשה, רייצ'ל
00:21:47.865 – 00:21:49.054
.נטאשה
00:21:49.091 – 00:21:52.815
האם את... -הפרימה בלרינה .של להקת הבלט של מוסקבה
00:21:52.948 – 00:21:55.098
וואו. הארווי לוקח אותי .למופע בשבוע הבא
00:21:55.118 – 00:21:57.246
?באמת ?אתה מתעניין בבלט
00:21:57.366 – 00:21:59.554
.ברוס, תכיר את הארווי דנט
00:21:59.998 – 00:22:01.575
.ברוס וויין המפורסם
00:22:02 – 00:22:04.843
.רייצ'ל סיפרה לי הכול עליך .אני בהחלט מקווה שלא-
00:22:05.182 – 00:22:06.963
.אז למה שלא נחבר שני שולחנות
00:22:07.201 – 00:22:10.905
.איני בטוח שירשו לנו .כדאי להם. אני הבעלים של המקום-
00:22:12.127 – 00:22:14.615
?מי ירצה לגדל ילדים בעיר כזאת
00:22:15.435 – 00:22:17.15
,אני גדלתי כאן .ויצאתי בסדר
00:22:17.47 – 00:22:19.639
?אחוזת וויין נמצאת בגבולות העיר
00:22:20.832 – 00:22:22.572
.האחוזה? בוודאי
00:22:22.681 – 00:22:24.802
,בתור התובע המחוזי החדש שלנו ...אולי כדאי לך
00:22:25.103 – 00:22:26.493
.לברר מהו תחום השיפוט שלך
00:22:27.122 – 00:22:31.181
אני מדברת על עיר .שמעריצה פורע-חוק
00:22:31.186 – 00:22:34.606
גות'הם גאה באזרח מן השורה .אשר דואג לצדק
00:22:34.626 – 00:22:37.092
,גות'הם זקוקה לגיבורים כמוך .שנבחרו באופן חוקי
00:22:37.111 – 00:22:39.174
.לא לאדם החושב שהוא מעל החוק .בדיוק-
00:22:39.397 – 00:22:40.934
?מי מינה את באטמן .אנחנו-
00:22:41.253 – 00:22:44.739
כולנו, כשעמדנו בצד והנחנו .לחלאות להשתלט על העיר
00:22:44.77 – 00:22:46.543
.אבל אנו בדמוקרטיה, הארווי
00:22:46.544 – 00:22:48.093
,כשאויביהם עמדו בשער
00:22:48.325 – 00:22:51.826
הרומאים השהו את הדמוקרטיה .ומינו אדם אחד שיגן על העיר
00:22:52.276 – 00:22:54.951
,זה לא היה נחשב כבוד .זה היה נחשב שירות ציבורי
00:22:55.071 – 00:22:59.375
הארווי, האיש האחרון שהם מינו "כדי שיגן עליהם נקרא "קיסר
00:22:59.376 – 00:23:01.114
.והוא לא וויתר על כוחו מעולם
00:23:01.115 – 00:23:02.315
.טוב, בסדר
00:23:02.914 – 00:23:04.543
...או שאתה מת כגיבור
00:23:04.544 – 00:23:07.093
או שאתה חי די זמן כדי .לראות את עצמך הופך לנבל
00:23:08.76 – 00:23:11.243
באטמן, יהיה מי שיהיה, לא רוצה .לעשות זאת עד סוף חייו
00:23:11.244 – 00:23:12.244
?וכיצד הוא יוכל
00:23:12.245 – 00:23:14.64
באטמן מחפש מישהו .שיטול את גלימתו
00:23:14.768 – 00:23:17.108
?מישהו כמוך, מר דנט
00:23:17.528 – 00:23:20.169
.אולי .אם אני מסוגל לזה
00:23:20.197 – 00:23:24.26
מה אם הארווי דנט ?הוא הלוחם במסכה
00:23:27.81 – 00:23:30.923
,אם הייתי מתגנב החוצה בכל לילה .מישהי כבר הייתה מבחינה
00:23:33.218 – 00:23:37.421
.ובכן... קנית אותי .אערוך עבורך ערב התרמה
00:23:37.458 – 00:23:40.618
נחמד מצדך, אך איני מתכוון .להתמודד בשלוש השנים הבאות
00:23:40.637 – 00:23:41.995
.לא, אינך מבין
00:23:42.801 – 00:23:44.808
...ערב התרמה אחד עם החברים שלי
00:23:46.191 – 00:23:48.384
.ולעולם לא תזדקק לאגורה נוספת
00:24:03.036 – 00:24:04.178
?מה זה, לעזאזל
00:24:06.641 – 00:24:09.422
,כפי שכולכם שמעתם .אחד הבנקים שלנו נשדד
00:24:09.914 – 00:24:13.15
.סכום קטן יחסית, 68 מיליון
00:24:13.57 – 00:24:16.283
?מי מספיק טיפש לגנוב מאיתנו
00:24:16.303 – 00:24:19.849
,אפס אחד .עם חליפה סגולה ואיפור
00:24:19.85 – 00:24:21.575
,הוא לא הבעיה .הוא שום דבר
00:24:22.013 – 00:24:25.548
,הבעיה היא .שהמשטרה עוקבת אחרי הכספים שלנו
00:24:25.655 – 00:24:27.866
הודות למקורותיו האמינים ,של מר מארוני
00:24:27.986 – 00:24:30.526
אנו יודעים שהמשטרה איתרה את הבנקים שלנו
00:24:30.527 – 00:24:32.026
,באמצעות בשטרות מסומנים
00:24:32.212 – 00:24:34.523
.ומתכוונת לעקל את הקרנות שלכם
00:24:35.038 – 00:24:39.612
ומכיוון שהתובע החדש הנהלב ,סגר את כל עסקיהם של מתחריי
00:24:39.706 – 00:24:41.333
.אני האפשרות היחידה שלכם
00:24:41.353 – 00:24:42.685
?אז מה אתה מציע
00:24:43.005 – 00:24:45.644
להעביר את כל הכסף .למקום בטוח אחד
00:24:45.907 – 00:24:47.033
.לא בנק
00:24:47.034 – 00:24:49.326
?אז היכן .אסור שאיש מלבדי ידע-
00:24:49.902 – 00:24:52.026
אם המשטרה תפעיל ,לחץ על אחד מכם
00:24:52.698 – 00:24:54.707
.הכסף של כולם יהיה בסכנה
00:24:54.749 – 00:24:58.114
?מה יעצור בעדם מלהגיע אליך .אני טס להונג-קונג-
00:24:58.334 – 00:24:59.976
.הרחק מתחום השיפוט של דנט
00:25:00.295 – 00:25:02.684
.והסינים לא יסגירו אחד משלהם
00:25:03.449 – 00:25:06.439
?מתי תוכל להעביר את הכסף .כבר העברתי-
00:25:08.874 – 00:25:11.433
,מסיבות ברורות .לא יכולתי לחכות לאישורכם
00:25:12.137 – 00:25:15.003
.היו בטוחים שכספכם מוגן
00:25:28.127 – 00:25:30.384
וחשבתי שהבדיחות שלי .לא מוצלחות
00:25:30.634 – 00:25:33.689
תן לי סיבה אחת לא ...להוריד לך את הראש
00:25:33.709 – 00:25:34.954
?מה דעתך על קסם
00:25:38.259 – 00:25:40.945
.אני אעלים את העיפרון הזה
00:25:44.384 – 00:25:47.026
.הוא... נעלם
00:25:48.733 – 00:25:51.116
,ודרך אגב, החליפה .לא הייתה זולה
00:25:51.154 – 00:25:52.666
,אתם וודאי יודעים .אתם קניתם אותה
00:25:53.073 – 00:25:54.126
.שב
00:25:55.06 – 00:25:57.318
.אני רוצה לשמוע הצעה
00:26:01.011 – 00:26:03.371
.בואו נחזור שנה לאחור
00:26:03.589 – 00:26:08.419
השוטרים ועורכי הדין האלה לא .היו מעיזים להרגיז מישהו מכם
00:26:10.351 – 00:26:11.598
...כלומר
00:26:11.992 – 00:26:14.745
?מה קרה ?נפלו לכם הביצים
00:26:16.67 – 00:26:20.115
...תבינו, בחור כמוני .פריק-
00:26:22.286 – 00:26:24.486
...בחור כמוני .טוב, תקשיבו
00:26:25.9 – 00:26:28.572
אני יודע מדוע ...בחרתם לערוך את
00:26:28.992 – 00:26:33.201
פגישות הטיפול הקבוצתיות שלכם .לאור היום
00:26:33.568 – 00:26:36.385
אני יודע מדוע אתם .מפחדים לצאת בלילה
00:26:38.513 – 00:26:40.175
.באטמן
00:26:40.395 – 00:26:45.538
למרבה הצער, באטמן הראה .לגות'הם מי אתם באמת
00:26:45.745 – 00:26:48.292
?דנט .הוא רק ההתחלה
00:26:49.765 – 00:26:54.526
ובקשר ל"תכנית" של ...מקלט הטלוויזיה
00:26:55.098 – 00:26:57.063
.לבאטמן אין תחום שיפוט
00:26:57.126 – 00:26:59.615
הוא ימצא אותו .ויגרום לו לזמר
00:26:59.835 – 00:27:02.976
אני מזהה זמיר .כשאני רואה אחד
00:27:03.142 – 00:27:04.226
...ו
00:27:05.267 – 00:27:06.912
?מה אתה מציע
00:27:06.932 – 00:27:09.655
.פשוט מאוד .נהרוג את באטמן
00:27:10.883 – 00:27:14.015
,אם זה כל-כך פשוט ?למה לא עשית זאת עד עכשיו
00:27:14.052 – 00:27:16.357
,אם אתה טוב במשהו .לעולם אל תעשה אותו בחינם
00:27:17.463 – 00:27:18.812
?כמה אתה רוצה
00:27:20.58 – 00:27:21.793
.חצי
00:27:23.608 – 00:27:25.408
.אתה מטורף .אני לא-
00:27:26.506 – 00:27:27.83
.לא, אני לא
00:27:30.271 – 00:27:33.162
,אם לא נטפל בזה כעת
00:27:33.762 – 00:27:37.816
...בקרוב מאוד גמבול הקטן
00:27:38.126 – 00:27:40.659
לא יוכל לתת לסבתא שלו .אפילו אגורה
00:27:41.301 – 00:27:42.726
!שמענו מספיק מהליצן
00:27:43.748 – 00:27:48.389
...בואו לא נפוצץ .את העסק
00:27:48.806 – 00:27:51.256
חושב שאתה יכול לגנוב ?מאיתנו ולהתחמק מזה
00:27:51.257 – 00:27:53.026
...כן .אני מפיץ ברחובות-
00:27:53.027 – 00:27:55.426
.‏500,000 למי שיהרוג את הליצן
00:27:55.547 – 00:27:58.626
.מיליון למי שיביא אותו חי .כדי שאוכל ללמד אותו נימוסים
00:27:59.764 – 00:28:02.614
.טוב, בסדר למה שלא תרימו לי טלפון
00:28:02.642 – 00:28:06.463
כשתתחילו להתייחס לעניינים .ברצינות רבה יותר
00:28:06.687 – 00:28:08.453
.הנה הכרטיס שלי
00:28:28.484 – 00:28:29.892
.אתה קשה להשגה
00:28:33.731 – 00:28:35.326
.לאו בדרכו להונג-קונג
00:28:37.415 – 00:28:40.514
.יכולתי לקחת לו את הדרכון .אמרתי לך לעדכן אותי
00:28:40.515 – 00:28:44.526
.רק השטרות המסומנים נותרו בכספות .הם ידעו שאנו באים
00:28:44.626 – 00:28:46.534
...ברגע שהמשרד שלך התערב
00:28:46.535 – 00:28:47.676
?המשרד שלי
00:28:47.677 – 00:28:50.786
אתה יושב לך שם עם חלאות ...כמו וירץ ורמירז ומדבר
00:28:51.508 – 00:28:55.134
כן, גורדון, כמעט הרשעתי את .הצעירה שלך בעברות סחיטה
00:28:55.135 – 00:28:58.605
אל תנסה להסתיר את העובדה !שלמארוני יש אנשים במשרד שלך
00:29:02.382 – 00:29:03.599
.אנחנו צריכים להחזיר את לאו
00:29:04.554 – 00:29:07.63
הסינים לעולם לא .יסגירו אזרח שלהם
00:29:08.891 – 00:29:12.694
?אם אחזיר אותו, תגרום לו לדבר .אגרום לו לשיר-
00:29:12.895 – 00:29:15.044
אנחנו מתעסקים עם .החסכונות של המאפיה
00:29:16.032 – 00:29:17.437
.זה לא יהיה יפה
00:29:17.557 – 00:29:19.86
ידעתי מה הסיכון כשבחרתי .בעבודה הזו, מפקח
00:29:20 – 00:29:21.305
?איך תחזיר אותו
00:29:23.963 – 00:29:25.201
.הוא עושה זאת מדי-פעם
00:29:25.726 – 00:29:29.026
חברנו הסיני עזב את העיר לפני .שאמרתי לו שהעסקה מבוטלת
00:29:29.327 – 00:29:32.239
אני בטוח שתמיד רצית .לטוס להונג-קונג
00:29:33.064 – 00:29:34.51
?מה רע בשיחת טלפון
00:29:35.26 – 00:29:38.728
לדעתי, מר לאו ראוי .ליחס קצת יותר אישי
00:29:40.297 – 00:29:44.8
,בשביל קפיצות מגובה רב .תזדקק לחמצן ומייצבים
00:29:45.201 – 00:29:48.365
אני מוכרח לציין שביחס ,לבקשות הרגילות שלך
00:29:48.99 – 00:29:51.78
.קפיצה ממטוס הייתה אחת פשוטה
00:29:52.278 – 00:29:53.915
?ומה לגבי חזרה למטוס
00:29:54.403 – 00:29:57.332
.אני מכיר סוכן נסיעות מצוין .מבלי שהוא ינחת-
00:29:59.416 – 00:30:01.635
.זה כבר יותר טוב, מר וויין
00:30:02.822 – 00:30:05.67
,לסוכנות הביון הייתה תכנית ,אי שם בשנות ה-60
00:30:05.671 – 00:30:08.37
,לחילוץ אנשים מאזורי קרבות ."בשם "סקייהוק
00:30:08.879 – 00:30:10.956
.נוכל לבדוק את זה .כן-
00:30:11.85 – 00:30:13.57
.יפה ...כעת
00:30:14.969 – 00:30:19.02
טיטניום מצופה בסיבי קבלר ,באריגה מיוחדת
00:30:19.17 – 00:30:20.27
.בשביל הגמישות
00:30:20.271 – 00:30:22.833
...תהיה קל יותר, מהיר יותר .ותנוע ביתר קלות
00:30:26.579 – 00:30:29.533
אולי כדאי שתקרא את .ההוראות תחילה. -כן
00:30:29.55 – 00:30:30.926
.קיים חיסרון
00:30:30.937 – 00:30:34.523
ההפרדה בין הלוחות, חושפת אותך .לפגיעות סכין וקליעים
00:30:34.524 – 00:30:36.901
.לא נרצה שיהיה לי קל מדי
00:30:37.829 – 00:30:39.604
?איך זה יחזיק מול כלבים
00:30:40.09 – 00:30:42.323
אנחנו מדברים על ?רוטוויילרים או צ'יוואוות
00:30:43.27 – 00:30:45.053
.אמור להסתדר מצוין עם חתולים
00:30:46.129 – 00:30:48.175
.מצאתי אחד באריזונה
00:30:48.37 – 00:30:52.477
האיש הנחמד אמר שיוכל לתקנו .תוך שבוע, והוא מקבל מזומן
00:30:52.597 – 00:30:54.07
?מה לגבי צוות הטיסה
00:30:54.071 – 00:30:58.02
,מבריחים דרום קוריאנים .מנוסים בחדירה מתחת למכ"ם
00:30:58.11 – 00:31:00.61
?תוכל לחשוב על אליבי .הו, כן-
00:31:02.329 – 00:31:05.17
- המופע בוטל -
00:31:10.037 – 00:31:14.058
מיליארדר ברח בחשאי - - עם להקת הבלט הרוסית
00:31:19.665 – 00:31:21.496
אני חושב שזה .המטוס שלך, אדוני
00:31:26.446 – 00:31:29.083
.אתה נראה עייף, אלפרד ?תסתדר בלעדיי
00:31:31.801 – 00:31:35.369
איך אומרים ברוסית, "מרחי את ?"קרם השיזוף הארור בעצמך
00:31:46.392 – 00:31:48.514
.גמבול, באו לפגוש אותך
00:31:48.649 – 00:31:51.361
.הם אומרים שהרגו את הג'וקר ?הם הביאו את הגופה-
00:32:09.899 – 00:32:11.579
?מת .‏500 אלף
00:32:13.036 – 00:32:14.557
?ומה לגבי חי
00:32:18.106 – 00:32:20.448
רוצה לדעת איך קיבלתי ?את הצלקות האלה
00:32:23.228 – 00:32:27.364
...אבי היה שתיין
00:32:28.093 – 00:32:29.18
.מרושע
00:32:30.02 – 00:32:34.191
ולילה אחד הוא .שתה יותר מהרגיל
00:32:34.743 – 00:32:37.442
אמא לקחה סכין מטבח ,כדי להגן על עצמה
00:32:37.562 – 00:32:39.1
...וזה לא מצא חן בעיניו
00:32:39.32 – 00:32:42.049
.כלל וכלל
00:32:42.824 – 00:32:45.354
,אז בעודי צופה במתחולל
00:32:45.567 – 00:32:49.482
,הוא לקח ממנה את הסכין ...תוך כדי צחוק
00:32:50.591 – 00:32:53.304
:הסתובב אליי ושאל
00:32:53.724 – 00:32:56.712
"?למה כל-כך רציני"
00:32:57.479 – 00:32:59.306
...התקדם לעברי עם הסכין
00:32:59.97 – 00:33:02.243
"?למה כל-כך רציני"
00:33:03.943 – 00:33:05.974
...דחף את הסכין לפה שלי
00:33:07.081 – 00:33:10.395
"!בוא נמרח חיוך על הפרצוף הזה"
00:33:12.164 – 00:33:14.12
...ו
00:33:16.647 – 00:33:18.091
?למה כל-כך רציני
00:33:23.45 – 00:33:26.742
...כעת ,המבצע שלנו קטן אומנם
00:33:26.77 – 00:33:30.159
...אך יש בו פוטנציאל רב
00:33:30.599 – 00:33:33.33
.להתרחבות משמעותית
00:33:33.363 – 00:33:36.42
,אז מי מכם, רבותיי ?ירצה להצטרף לצוות שלנו
00:33:37.67 – 00:33:40.52
,יש לנו מקום פנוי אחד בלבד ...לכן נערוך
00:33:41.894 – 00:33:43.162
.מבחני קבלה
00:33:48.405 – 00:33:49.679
.בזריזות
00:34:00.095 – 00:34:01.733
.ברוך הבא להונג-קונג, מר פוקס
00:34:01.734 – 00:34:04.163
מר לאו מתנצל שלא .היה יכול לקבל את פניך
00:34:04.559 – 00:34:05.763
.אני מקבל זאת בהבנה
00:34:16.329 – 00:34:19.557
,מסיבות ביטחוניות .אבקשך להפקיד את הטלפון הנייד
00:34:19.94 – 00:34:21.059
.כמובן
00:34:24.092 – 00:34:27.557
אני מתנצל שעזבתי את גות'הם .באמצע המשא ומתן שלנו
00:34:28.177 – 00:34:31.269
הייתה אי הבנה .עם משטרת גות'הם
00:34:31.972 – 00:34:34.096
לא יכולתי לתת לדבר .כזה לסכן את החברה שלי
00:34:34.097 – 00:34:37.327
.כמובן ...איש עסקים במעמדך יבין ו-
00:34:38.066 – 00:34:41.252
,כעת שאתה כאן .נוכל להמשיך
00:34:42.19 – 00:34:45.763
יפה מצדך לארח אותי כאן ...בפאר שכזה, מר לאו, אבל
00:34:47.277 – 00:34:50.173
.אנו אוסרים הכנסת טלפונים ניידים .אני מצטער-
00:34:50.376 – 00:34:51.602
.שכחתי שהוא עליי
00:34:52.238 – 00:34:56.8
למעשה, באתי כדי לומר לך .שהעסקה שלנו תיאלץ להמתין
00:34:57.39 – 00:35:00.246
איננו יכולים להרשות לעצמנו ...להיראות עושים עסקים עם
00:35:01.774 – 00:35:03.663
מישהו שמואשם .במה שאתה מואשם
00:35:03.864 – 00:35:06.463
אני בטוח שאיש עסקים .במעמדך יבין
00:35:06.608 – 00:35:10.371
אני סבור, מר פוקס, ששיחת .טלפון הייתה עשויה להספיק
00:35:10.499 – 00:35:14.144
מר וויין לא רצה שתחשוב .שהוא מבזבז את זמנך בכוונה
00:35:14.164 – 00:35:15.803
.רק מבזבז אותו בטעות
00:35:16.8 – 00:35:18.348
.יפה מאוד, מר לאו
00:35:18.667 – 00:35:20.529
.בטעות", יפה מאוד"
00:35:21.736 – 00:35:22.843
.אדוני
00:35:41.415 – 00:35:43.485
.הנוף יפה יותר מהרכבת החשמלית
00:35:43.571 – 00:35:46.812
?"איך הנוף מ-"ל.ס.א. אחזקות .מוגבל-
00:35:47.243 – 00:35:49.405
לאו מאבטח את המקום .בצורה הדוקה
00:35:49.594 – 00:35:53.333
.מה זה? -פיתוח חדש ,זה שולח אות בתדר גבוה
00:35:53.461 – 00:35:56.138
,וע"פ זמן התגובה .ממפה את הסביבה
00:35:56.685 – 00:36:01.763
...סונאר, כמו ב .צוללות, מר וויין-
00:36:02.058 – 00:36:04.215
?והמכשיר השני .במקומו-
00:36:04.946 – 00:36:06.421
...מר וויין
00:36:07.139 – 00:36:08.574
.בהצלחה
00:37:47.218 – 00:37:49.262
?איפה המשטרה, לעזאזל .בדרך-
00:37:49.297 – 00:37:50.971
!?על מה אני משלם להם
00:39:06.11 – 00:39:07.244
!אל תירו
00:39:51.822 – 00:39:54.078
- נא למסור למפקח גורדון -
00:39:58.883 – 00:40:01.764
תן לנו את הכסף .ונדבר על עסקה
00:40:01.862 – 00:40:04.818
הכסף הוא הסיבה .היחידה שאני עדיין חי
00:40:05.577 – 00:40:09.511
כלומר, הם יהרגו אותך ?כאשר יגלו שעזרת לנו
00:40:09.546 – 00:40:10.957
?את מאיימת על מרשי
00:40:10.958 – 00:40:14.73
לא, אני מניחה שמרשך .ישתף פעולה בחקירה
00:40:17.399 – 00:40:18.657
.כמו כולם
00:40:20.223 – 00:40:22.999
?לא ...בסדר
00:40:24.114 – 00:40:26.498
תהנה משהותך .בכלא המחוזי, מר לאו
00:40:27.185 – 00:40:30.454
...חכי. לא אתן לך את הכסף
00:40:31.107 – 00:40:34.176
.אבל אתן לך את לקוחותיי .את כולם
00:40:34.336 – 00:40:36.397
.אתה בסה"כ רואה חשבון
00:40:36.775 – 00:40:40.528
מה כבר יכול להיות לך ?עליהם, שיוכל לסייע לנו
00:40:40.693 – 00:40:44.514
אני טוב בחשבון. אני מנהל .את כל השקעותיהם
00:40:44.734 – 00:40:46.476
.בקופה אחת גדולה
00:40:47.698 – 00:40:50.692
.הצלחנו .עוד רגע-
00:40:52.115 – 00:40:53.407
.חוקי הפשע המאורגן
00:40:54.076 – 00:40:56.999
,אם הם איחדו את הכסף .נוכל להעמיד אותם לדין יחד
00:40:57.034 – 00:40:57.975
?באיזו אשמה
00:40:58.126 – 00:41:01.194
,על פי חוקי הפשע המאורגן ...אם אחד מהם ביצע פשע
00:41:01.292 – 00:41:03.542
.אפשר להאשים את כולם .מעולה-
00:41:05.342 – 00:41:06.718
...מר לאו
00:41:08.149 – 00:41:12.118
אילו פרטים יש לך ?על הקרן המשותפת
00:41:12.228 – 00:41:13.038
?ספרי חשבונות? רשימות
00:41:13.073 – 00:41:15.788
חסינות, הגנה .וטיסה להונג-קונג
00:41:15.836 – 00:41:17.411
.אחרי שתעיד במשפט פתוח
00:41:17.503 – 00:41:20.121
,ומתוך סקרנות ...כשכל הלקוחות שלך יהיו בכלא
00:41:20.378 – 00:41:22.304
?מה תעשה עם כל הכסף
00:41:22.798 – 00:41:25.952
,כפי שאמרתי .אני טוב בחשבון
00:41:26.085 – 00:41:28.228
אי אפשר לשלוח אותו .לכלא המחוזי
00:41:28.935 – 00:41:30.799
.נחזיק אותו כאן בתאי המעצר
00:41:30.868 – 00:41:32.651
?זה המבצר שלך, גורדון
00:41:33.692 – 00:41:36.063
אתה סומך על החבר'ה ?בכלא המחוזי
00:41:36.568 – 00:41:38.542
אני לא סומך .על החבר'ה כאן
00:41:40.122 – 00:41:41.502
.לאו נשאר
00:41:42.223 – 00:41:44.345
איני בקיא בהסדרי ,הנסיעה של מר לאו
00:41:44.505 – 00:41:46.205
אבל אני בהחלט .שמח שהוא חזר
00:41:46.964 – 00:41:49.689
...תפיצו את השמועה .ששכרנו את הליצן
00:41:52.234 – 00:41:56.291
הוא צדק, צריך לטפל .בבעיה האמיתית
00:41:56.533 – 00:41:57.908
.באטמן
00:42:02.024 – 00:42:04.205
לא ידוע לי על השתתפות ...כלשהי של באטמן
00:42:04.56 – 00:42:06.461
.הילד נראה טוב על המסך
00:42:06.697 – 00:42:09.484
בטוח שאתה רוצה להביך ?אותי בפני כל חבריי, מפקח
00:42:09.578 – 00:42:12.501
.אל תדאג, גם הם באים
00:42:20.258 – 00:42:22.195
.נסיעה טובה, נתראה בסתיו הבא
00:42:22.23 – 00:42:26.745
,712‏ אישומים באיומים ,‏849 אישומי סחיטה
00:42:26.746 – 00:42:32.001
‏246 אישומי הונאה, ‏87 אישומים ...בקשירת-קשר לרצח
00:42:33.078 – 00:42:38.225
.‏527 אישומים בשיבוש הליכי משפט ?איך טוענים הנאשמים
00:42:45.014 – 00:42:46.091
!סדר בבית המשפט
00:42:46.126 – 00:42:48.778
.‏549 פושעים בבת אחת
00:42:48.813 – 00:42:51.553
איך שכנעת את השופטת ?סרילו להשתתף בקרקס הזה
00:42:51.588 – 00:42:54.241
היא חולקת את .שאיפתי לצדק
00:42:54.512 – 00:42:55.933
.אחרי הכול, היא שופטת
00:42:56.008 – 00:42:58.998
,גם אם תצליח להרשיע אותם
00:42:59.033 – 00:43:01.734
.ייקבע שיא חדש בבקשות לערעורים
00:43:01.943 – 00:43:04.53
.זה לא ישנה ,הבכירים ישתחררו בערבות
00:43:04.565 – 00:43:06.441
אבל החבר'ה .ממעמד הביניים, לא
00:43:07.098 – 00:43:09.46
,הם לא יכולים להיתקע בדיונים .הרחק מרחוב
00:43:09.495 – 00:43:11.313
,הם יחתמו על עסקה .וישבו קצת בכלא
00:43:11.445 – 00:43:14.462
חשוב מה ניתן לעשות ב-18 .חודשים של רחובות נקיים מפשיעה
00:43:15.997 – 00:43:17.043
...אדוני ראש העיר
00:43:17.078 – 00:43:19.051
.צאו, שניכם
00:43:23.195 – 00:43:24.434
.שב
00:43:29.644 – 00:43:32.911
דעת הקהל, היא הסיבה ,היחידה שזה עשוי להצליח
00:43:32.934 – 00:43:35.858
.אבל אתה תישא בתוצאות .כולם ירדפו אחריך
00:43:35.893 – 00:43:37.39
.לא רק המאפיה
00:43:37.577 – 00:43:41.439
,פוליטיקאים, עיתונאים ...שוטרים
00:43:41.785 – 00:43:44.276
.כל מי שיפגע כלכלית
00:43:44.513 – 00:43:46.098
?אתה מוכן לזה
00:43:46.347 – 00:43:49.458
.כדאי שתהיה מוכן ...כי אם ימצאו משהו עליך
00:43:49.609 – 00:43:52.363
,והפושעים הללו יחזרו לרחובות
00:43:52.506 – 00:43:54.818
אתה ואני נתלווה .אליהם במהירות הבזק
00:44:13.829 – 00:44:16.522
האם הבאטמן האמיתי - - ?יואיל להראות את פניו
00:44:17.018 – 00:44:19.536
אני סבור שערב ההתרמה .יהיה מוצלח מאוד, אדוני
00:44:19.634 – 00:44:21.913
ומדוע לדעתך אני עורך ?מסיבה לכבוד הארווי דנט
00:44:22.084 – 00:44:24.786
אני מניח שחוץ מניסיון להתרועע עם אנשים אחרים
00:44:24.908 – 00:44:27.956
,מלבדי ומלבד פושעי גות'הם
00:44:28.023 – 00:44:29.897
אתה מנסה להרשים .את העלמה דוז
00:44:29.932 – 00:44:31.819
.זה מגוחך, ושגוי לגמרי
00:44:31.854 – 00:44:34.75
...למען האמת, זה נוגע לדנט
00:44:37.676 – 00:44:40.034
,לתשומת ליבכם .התמונות קשות לצפייה
00:44:40.069 – 00:44:41.833
?אמור להם את שמך
00:44:42.344 – 00:44:45.065
.בריאן... דאגלס
00:44:45.432 – 00:44:47.703
?אתה הוא באטמן האמיתי
00:44:48.183 – 00:44:50.628
.לא !?לא-
00:44:51.458 – 00:44:53.235
?אז למה התלבשת כמוהו
00:44:56.636 – 00:45:00.219
הוא סמל, לכך שאיננו צריכים .לפחד מפושעים כמוך
00:45:00.705 – 00:45:03.761
.אתה מפחד, בריאן .אתה ממש מפחד
00:45:07.609 – 00:45:11.552
אתה חושב שבאטמן הפך ?את גות'הם למקום טוב יותר
00:45:12.199 – 00:45:15.777
.הבט בי !הבט בי
00:45:20.168 – 00:45:23.224
זה הטירוף שבאטמן .הביא על גות'הם
00:45:23.401 – 00:45:26.075
אם אתם רוצים ,סדר בגות'הם
00:45:26.11 – 00:45:30.132
על באטמן להסיר את .המסכה שלו, ולהסגיר את עצמו
00:45:31.111 – 00:45:34.078
,ובכל יום שלא יעשה זאת .אנשים ימותו
00:45:34.904 – 00:45:36.956
.החל מהלילה
00:45:37.408 – 00:45:39.675
.מילה שלי היא מילה
00:45:56.823 – 00:45:59.511
,הארווי דנט ,אימת העולם-התחתון
00:45:59.754 – 00:46:02.824
מבוהל עד מוות ."מ-"כנופיית קרן הנאמנות
00:46:03.034 – 00:46:04.534
.אני כבר חוזרת ...רייצ'ל-
00:46:04.535 – 00:46:08.31
?קצת אומץ נוזלי, מר דנט .תודה-
00:46:08.311 – 00:46:10.214
?אלפרד, נכון .כן, אדוני-
00:46:10.347 – 00:46:13.364
.רייצ'ל מדברת עליך כל הזמן ?הכרת אותה כל חייה
00:46:13.52 – 00:46:14.681
.עדיין לא
00:46:17.284 – 00:46:19.446
יש אקסים פסיכוטיים ?שכדאי שאכיר
00:46:19.572 – 00:46:21.546
.אין לך מושג
00:46:40.612 – 00:46:44.648
מצטער על האיחור, אני שמח .לראות שהתחלתם בלעדיי
00:46:45.13 – 00:46:48.049
?איפה הארווי
00:46:48.169 – 00:46:51.053
...איפה .הארווי דנט, איש השעה
00:46:51.306 – 00:46:55.288
?איפה רייצ'ל דוז .ידידתי משכבר הימים. בואי
00:46:55.704 – 00:46:59.408
כשרייצ'ל סיפרה לי שהיא יוצאת :עם הארווי דנט, אמרתי דבר אחד
00:46:59.88 – 00:47:01.902
הבחור עם" "?הפרסומות הגרועות
00:47:01.937 – 00:47:05.299
."אני מאמין בהארווי דנט" .אחלה סיסמה, הארווי
00:47:06.082 – 00:47:08.185
אבל זה משך את .תשומת לבה של רייצ'ל
00:47:08.29 – 00:47:11.052
ואז אני התחלתי .לשים לב להארווי
00:47:11.746 – 00:47:15.146
,ולכל מה שעשה .בתור התובע המחוזי החדש
00:47:15.147 – 00:47:16.503
?ויודעים מה
00:47:19.032 – 00:47:20.733
.אני מאמין בהארווי דנט
00:47:20.844 – 00:47:22.72
,אני מאמין שבמשמרת שלו
00:47:22.955 – 00:47:25.543
גות'הם יכולה לחוש ,קצת יותר בטוחה
00:47:26.343 – 00:47:28.408
.קצת יותר... אופטימית
00:47:29.565 – 00:47:33.865
.הביטו בפנים הללו .אלו פני העתיד המזהיר של גות'הם
00:47:33.988 – 00:47:36.425
.לחיי הארווי דנט .בואו נשמע אתכם
00:47:47.77 – 00:47:51.173
,ייתכן שהארווי לא מכיר אותך .כדי להבין שאתה לועג לו
00:47:51.208 – 00:47:53.554
.אבל אני כן .לא, התכוונתי לכל מילה-
00:47:54.781 – 00:48:00.026
זוכרת שאמרת לי, שיום אחד ?גות'הם לא תזדקק לבאטמן
00:48:00.061 – 00:48:01.238
.היום הזה מגיע ...ברוס-
00:48:02.776 – 00:48:06.187
.אינך יכול לבקש שאמתין .זה מתרחש ברגעים אלו-
00:48:06.337 – 00:48:08.485
.הארווי הוא הגיבור
00:48:08.622 – 00:48:12.634
,הוא כלא חצי מפושעי העיר .בלי מסכה
00:48:13.152 – 00:48:15.48
.גות'הם זקוקה לגיבור עם פנים
00:48:16.373 – 00:48:18.715
אתה בהחלט יודע .לערוך מסיבות, וויין
00:48:19.946 – 00:48:21.292
.שוב תודה
00:48:22.607 – 00:48:24.261
?אוכל לשאול ממך את רייצ'ל
00:48:27.739 – 00:48:30.269
מפקח, על כרטיס הג'וקר ,שהיה על הגופה
00:48:30.392 – 00:48:32.185
.נמצאו 3 קבוצות של דנ"א
00:48:32.22 – 00:48:33.633
?יש התאמות .לכל השלוש-
00:48:33.754 – 00:48:36.814
השופטת סרילו, הארווי דנט .והמפכ"ל לוב
00:48:37.545 – 00:48:39.538
.הג'וקר מודיע לנו על מטרותיו
00:48:39.645 – 00:48:42.346
.שלחי צוות לביתה של סרילו .בקשי מוירץ למצוא את דנט
00:48:42.381 – 00:48:44.766
.העבירי את שניהם למעצר הגנתי ?איפה המפכ"ל
00:48:44.81 – 00:48:46.514
.בבניין העירייה .אטמי את הבניין-
00:48:46.549 – 00:48:48.537
,איש לא נכנס או יוצא .עד שאגיע. -מיד
00:49:00.683 – 00:49:03.999
?גורדון, מה אתה זומם .החדר מאובטח-
00:49:04.446 – 00:49:06.497
.סרקו את כל הקומות בבניין
00:49:06.741 – 00:49:09.37
מצטער, המפקד, אנחנו .משוכנעים שהג'וקר מעוניין במותך
00:49:09.518 – 00:49:11.224
.הם אנשים מסוכנים, השופטת
00:49:11.259 – 00:49:12.879
כן, אבל אינכם מספקים .לי הרבה מידע
00:49:12.914 – 00:49:14.621
אפילו אנחנו לא יודעים .לאן את נוסעת
00:49:15.015 – 00:49:18.12
קחי את המעטפה, פתחי אותה .בתוך הרכב, והיעד יהיה רשום
00:49:22.181 – 00:49:24.286
את לא יכולה להשאיר .אותי לבד איתם
00:49:24.357 – 00:49:27.313
,כל המאפיה רודפת אותך ?ואתה חושש מהם
00:49:27.348 – 00:49:29.301
יחסית להם, אנשי המאפיה .לא מפחידים
00:49:29.643 – 00:49:32.646
גורדון, אין סיכוי שתגלה ...זאת בעצמך, אז
00:49:33.516 – 00:49:35.197
...סמוך עליי
00:49:35.397 – 00:49:37.646
מפכ"ל המשטרה .מקבל הרבה איומים
00:49:37.849 – 00:49:42.548
מצאתי את התגובה הראויה .לכך, לפני זמן רב
00:49:43.726 – 00:49:45.803
אקדח שמופנה לעברך .גורם לך לחשוב בבהירות
00:49:45.92 – 00:49:47.229
.אני בטוחה
00:49:48.006 – 00:49:50.914
זה גורם לך לחשוב .על מה שאינך מוכן לאבד
00:49:52.05 – 00:49:54.011
ועם מי אתה רוצה .לבלות את שארית חייך
00:49:54.046 – 00:49:55.562
.זו תקופה ארוכה
00:49:55.675 – 00:49:57.111
.לא אם המאפיה תצליח בתכניתה
00:50:02.223 – 00:50:04.512
...תצטרך להסביר לאשתי
00:50:06.029 – 00:50:07.422
.מדוע אני מאחר לארוחת הערב
00:50:07.552 – 00:50:10.633
המפקד, שרידי דנ"א שלך .נמצאו על הכרטיס של הג'וקר
00:50:12.44 – 00:50:14.526
.אל תעשה זאת .בסדר-
00:50:15.666 – 00:50:18.161
.בואי נהיה רציניים .טוב-
00:50:18.922 – 00:50:20.158
?מה תשובתך
00:50:26.133 – 00:50:27.456
.אין לי תשובה
00:50:29.708 – 00:50:30.897
איך הם השיגו את ?הדנ"א שלי
00:50:30.961 – 00:50:32.796
מישהו עם גישה ,למשרדך או לביתך
00:50:32.797 – 00:50:35.006
,בטח לקח מטפחת ...או כוס
00:50:35.046 – 00:50:36.046
!חכה
00:50:36.342 – 00:50:38.553
אני מניח שחוסר תשובה ...הוא "לא". -הארווי
00:50:39.213 – 00:50:41.293
?יש מישהו אחר ...הארווי-
00:50:41.31 – 00:50:43.737
רק תגידי לי שזה ...לא וויין. הבחור הוא
00:50:45.146 – 00:50:46.59
?מה אתה עושה
00:50:50.999 – 00:50:52.248
- הביטי למעלה -
00:51:04.884 – 00:51:06.496
!תזעיקו רופא
00:51:10.127 – 00:51:11.418
.הם באו בשבילו
00:51:12.752 – 00:51:13.811
!הגענו
00:51:16.684 – 00:51:17.826
.הישארי כאן
00:51:19.836 – 00:51:22.804
.ערב טוב, גבירותיי ורבותיי
00:51:26.095 – 00:51:28.868
.אנו מופע הבידור של הערב
00:51:30.838 – 00:51:32.327
.יש לי שאלה אחת בלבד
00:51:33.314 – 00:51:35.894
?איפה הארווי דנט
00:51:46.505 – 00:51:48.527
?אתה יודע איפה הארווי ?אתה יודע מיהו
00:51:48.562 – 00:51:49.838
.ידיים למעלה, יפיוף
00:51:56.924 – 00:51:58.391
אתה יודע היכן אוכל ?למצוא את הארווי
00:51:58.426 – 00:52:00.746
,אני צריך לשוחח איתו .שיחה קצרה
00:52:01.843 – 00:52:02.925
.לא
00:52:04.811 – 00:52:06.915
?מה קורה שם !וויין
00:52:09.27 – 00:52:12.062
.תודה לאל, יש לו חדר בטחון .וויין, חכה-
00:52:13.045 – 00:52:14.231
.אתה צוחק עליי
00:52:15.335 – 00:52:19.273
.אני מוכן להתפשר באהוביו .פושעים לא יאיימו עלינו-
00:52:21.363 – 00:52:23.002
...אתה יודע
00:52:24.572 – 00:52:26.925
.אתה מזכיר לי את אבי
00:52:28.146 – 00:52:31.1
.שנאתי את אבי .עצור-
00:52:36.321 – 00:52:38.427
.שלום, יפהפייה
00:52:40.769 – 00:52:43.519
.את בטח החברה של הארווי
00:52:45.43 – 00:52:47.178
.ואת באמת יפה
00:52:54.849 – 00:52:57.859
.את נראית לחוצה ?זה בגלל הצלקות
00:52:59.596 – 00:53:01.176
?רוצה לדעת איך קיבלתי אותן
00:53:02.913 – 00:53:04.736
.בואי הנה !היי
00:53:05.806 – 00:53:07.139
.הביטי בי
00:53:08.153 – 00:53:11.938
,הייתה לי אישה .יפה... כמוך
00:53:12.994 – 00:53:17.11
היא אמרה לי שאני .דואג יותר מדי
00:53:17.48 – 00:53:20.218
היא אמרה לי .שעליי לחייך יותר
00:53:20.591 – 00:53:25.545
.היא הימרה, והסתבכה עם המלווים .הביטי בי
00:53:26.431 – 00:53:31.364
,יום אחד הם חתכו את פניה .ולא היה לנו כסף לניתוח
00:53:31.56 – 00:53:33.9
.היא לא עמדה בכך
00:53:34 – 00:53:36.522
.רק רציתי לראותה מחייכת שוב
00:53:37.769 – 00:53:42.54
רציתי שתדע שהצלקות ...לא מעניינות אותי. אז
00:53:43.45 – 00:53:46.839
,תקעתי סכין גילוח בפי ...ועשיתי את זה
00:53:47.532 – 00:53:50.586
.לעצמי ?ואת יודעת מה קרה
00:53:51.061 – 00:53:53.85
היא לא הייתה !מסוגלת להביט בי
00:53:54.441 – 00:53:56.088
.היא עזבה
00:53:56.654 – 00:53:58.908
.עכשיו אני מבין את הבדיחה
00:53:59.939 – 00:54:01.888
.עכשיו, אני תמיד מחייך
00:54:05.035 – 00:54:06.947
.לוחמת קטנה שכמותך
00:54:07.175 – 00:54:09.77
.מוצא חן בעיניי .אז אתה תמות עליי-
00:54:38.09 – 00:54:39.512
.זרוק את האקדח
00:54:39.973 – 00:54:43.787
בטח, ואתה תסיר את המסכה .שלך ותראה לכולנו מי אתה
00:54:49.916 – 00:54:53.741
.עזוב אותה .בחירת מילים גרועה-
00:55:16.193 – 00:55:17.438
?את בסדר
00:55:20.28 – 00:55:22.105
.בוא לא נעשה זאת שוב
00:55:23.138 – 00:55:25.438
?הארווי בסדר .הוא מוגן-
00:55:27.104 – 00:55:28.496
.תודה
00:55:28.645 – 00:55:30.043
.ג'ים, זה נגמר
00:55:30.048 – 00:55:32.87
,כל עוד לא יגיעו ללאו .אין להם גישה לכסף
00:55:32.905 – 00:55:34.378
.התביעה גמורה
00:55:34.454 – 00:55:38.607
איש לא יעמוד לדין .כשהשופטת והמפכ"ל מחוסלים
00:55:39.416 – 00:55:40.451
?מה עם דנט
00:55:40.486 – 00:55:42.564
,אם יש לו שכל .הוא כבר בדרך למקסיקו
00:55:42.729 – 00:55:44.5
?איפה אתם שומרים את האשפה
00:55:45.56 – 00:55:46.909
.הולכים למשפט
00:55:47.545 – 00:55:49.488
אני צריך שתחיה .כדי לקחת ממך הצהרה
00:55:49.783 – 00:55:52.818
אינכם יכולים להגן עליי. אפילו .על עצמכם אינכם מסוגלים להגן
00:55:52.853 – 00:55:55.986
,אם תסרב לשתף פעולה .לא תחזור הנה, אלא לכלא המחוזי
00:55:56.348 – 00:55:58.542
,כמה תשרוד שם ?על פי החשבון שלך
00:56:00.391 – 00:56:02.142
פגיעה בי, לא תחזיר .להם את כספם
00:56:02.276 – 00:56:04.811
ידעתי שהמאפיה לא תיכנע .ללא מאבק, אבל זה שונה
00:56:05 – 00:56:07.417
.הם הרחיקו לכת .אתה הרחקת לכת קודם-
00:56:07.452 – 00:56:10.582
,דחקת אותם .הכית בהם עד ייאוש
00:56:11.246 – 00:56:15.464
ומתוך ייאוש... הם פנו לאדם .אותו לא הבינו לגמרי
00:56:16.721 – 00:56:19.015
.פושעים אינם מסובכים, אלפרד
00:56:19.509 – 00:56:21.492
.עלינו להבין מה הוא רוצה
00:56:21.863 – 00:56:26.544
,עם כל הכבוד, אדון וויין .ייתכן שגם אתה לא מבין אותו לגמרי
00:56:27.255 – 00:56:30.278
.לפני זמן רב, הייתי בבורמה
00:56:30.313 – 00:56:33.638
חבריי ואני עבדנו .למען הממשלה המקומית
00:56:33.673 – 00:56:36.129
היא ניסתה לקנות את נאמנותם ,של מנהיגי השבטים
00:56:36.164 – 00:56:38.907
באמצעות שוחד .בדמות אבנים יקרות
00:56:39.349 – 00:56:44.041
ביער, צפונית לרנגון, שודד פשט ,על השיירה ולקח את האבנים
00:56:44.198 – 00:56:46.444
.אז יצאנו לחפש את האבנים
00:56:47.761 – 00:56:53.169
,אבל במשך שישה חודשים .לא מצאנו איש, עימו סחר השודד
00:56:53.556 – 00:56:57.626
באחד הימים, ראיתי ילד ...משחק באבן אודם
00:56:57.745 – 00:57:00.382
.בגודל של מנדרינה
00:57:01.035 – 00:57:04.505
.השודד השליך את האבנים
00:57:05.178 – 00:57:07.861
?אז מדוע לגנוב אותן .בשביל הספורט-
00:57:08.719 – 00:57:12.485
יש אנשים שלא פועלים .מסיבה הגיונית, כמו כסף
00:57:13.147 – 00:57:14.927
,אי אפשר לשחד אותם ,לאיים עליהם
00:57:14.936 – 00:57:17.579
,לשוחח איתם בהיגיון .או לשאת ולתת
00:57:17.754 – 00:57:21.421
יש אנשים, שרק רוצים .לראות את העולם עולה באש
00:57:43.371 – 00:57:46.699
,ברח' 8 פינת אורצ'רד .תמצאו שם את הארווי דנט
00:57:59.371 – 00:58:00.619
.בדקי את השמות
00:58:07.365 – 00:58:08.775
.ריצ'ארד דנט
00:58:11.429 – 00:58:13.894
.פטריק הארווי .הארווי דנט-
00:58:14.023 – 00:58:16.916
,אני זקוק ל-10 דקות בזירה .לפני שאנשיך ישחיתו אותה
00:58:16.981 – 00:58:20.256
.ישחיתו"? הם מתים בגללך" !בלשית-
00:58:23.248 – 00:58:24.567
.עוד רגע, חבר'ה
00:58:26.526 – 00:58:27.905
.זה קיר לבנים
00:58:28.472 – 00:58:30.145
?תזהה את הכדור מרסיסים
00:58:30.247 – 00:58:31.383
.לא
00:58:33.328 – 00:58:34.948
.טביעות אצבעות
00:58:43.851 – 00:58:45.568
.מה שזה לא יהיה, תזדרז
00:58:47.538 – 00:58:49.454
.כי מצאנו את המטרה הבאה שלו
00:58:49.854 – 00:58:51.369
הוא ציין זאת .בעיתון של מחר
00:58:51.404 – 00:58:52.865
חה, חה, חה - - ראש העיר גארסיה
00:59:09.554 – 00:59:11.746
איני בטוח שזה .היה מספיק רועש
00:59:24.964 – 00:59:26.625
?איך אוכל לעזור, מר ריס
00:59:27.306 – 00:59:30.079
ביקשת שאעשה בדיקה נוספת ."לעסקה עם "ל.ס.א אחזקות
00:59:32.522 – 00:59:36.387
.מצאתי כמה חריגות ?המנכ"ל שלהם עצור במשטרה-
00:59:36.422 – 00:59:39.274
,לא עם המספרים שלהם .עם שלכם
00:59:39.731 – 00:59:40.715
,"מדעיים שימושיים"
00:59:40.731 – 00:59:44.588
כל המחלקה המדעית של .תעשיות וויין" נעלמה בין לילה"
00:59:44.888 – 00:59:48.342
,ירדתי לחדר הארכיון .והוצאתי תיקים ישנים
00:59:50.144 – 00:59:52.442
אל תגיד שאינך מזהה ,את היצירה שלך
00:59:52.554 – 00:59:54.978
מרסקת ניידות משטרה .בחדשות הערב
00:59:56.725 – 00:59:59.43
,כל מחלקת המחקר והפיתוח ,שורפת מזומנים
00:59:59.512 – 01:00:02.834
בטענה שמדובר .בטלפונים ניידים לצבא
01:00:02.869 – 01:00:04.825
?מה אתה בונה עבורו עכשיו
01:00:05 – 01:00:06.492
?חללית
01:00:07.968 – 01:00:13.056
,אני רוצה 10 מיליון דולר .בכל שנה, למשך שארית חיי
01:00:16.291 – 01:00:17.886
.תן לי להבין
01:00:19.65 – 01:00:21.928
...אתה סבור שהלקוח שלך
01:00:22.323 – 01:00:25.5
אחד האנשים העשירים ,והחזקים ביותר בעולם
01:00:25.535 – 01:00:27.131
,הוא פורע-חוק בחשאי
01:00:27.233 – 01:00:31.112
,שמבלה את לילותיו .בקריעת פושעים לגזרים, במו ידיו
01:00:32.097 – 01:00:35.455
והתכנית שלך היא ?לסחוט אותו
01:00:42.765 – 01:00:44.194
.בהצלחה
01:00:49.779 – 01:00:51.364
.שמור את זה
01:00:58.064 – 01:00:59.824
.זו הסריקה המקורית
01:01:01.92 – 01:01:03.929
.וזה השחזור
01:01:12.689 – 01:01:15.33
,והנה טביעת האצבע שהותיר .כשהכניס את הכדור למחסנית
01:01:17.895 – 01:01:18.97
.אדפיס לך עותק
01:01:19.415 – 01:01:23.199
מר וויין... נתת משימה חדשה ?למחלקת המחקר והפיתוח
01:01:23.234 – 01:01:25.549
.כן. פרויקט תקשורת ממשלתי
01:01:25.866 – 01:01:28.094
לא ידעתי שיש לנו .חוזים עם הממשלה
01:01:28.386 – 01:01:31.37
לושיוס, את המידע .הזה אני שומר לעצמי
01:01:32.413 – 01:01:33.856
.מקובל עליי
01:01:37.142 – 01:01:40.324
.אין זכר לבאטמן ,למרות אבלם על המפכ"ל לוב
01:01:40.325 – 01:01:43.395
,השוטרים ממשיכים לתהות ,האם הג'וקר יממש את איומו
01:01:43.472 – 01:01:45.508
שהופיע במודעות האבל ,"ב-"גות'הם טיימס
01:01:45.663 – 01:01:47.308
.להרוג את ראש העיר
01:01:48.886 – 01:01:52.605
,בדקתי בכל מסדי הנתונים .יש 4 התאמות אפשריות
01:01:52.752 – 01:01:56.915
.תצליב את הכתובות ,חפש באזור הפארק
01:01:57.209 – 01:01:59.068
.עם תצפית על המצעד
01:02:00.187 – 01:02:02.858
.מצאתי .מלווין ווייט
01:02:03.005 – 01:02:05.847
.בניין "רנדלף", דירה 1502
01:02:06.023 – 01:02:09.545
,תקיפה חמורה ."אושפז פעמיים ב-"ארקהם
01:02:49.001 – 01:02:50.432
?מה מצבכם על הגג
01:02:50.641 – 01:02:53.515
,אנחנו מוכנים .אבל יש הרבה חלונות
01:03:02.72 – 01:03:06.846
המפכ"ל לוב הקדיש ,את חייו לאכיפת החוק
01:03:07.065 – 01:03:09.273
.ולהגנה על הציבור
01:03:09.538 – 01:03:11.136
,ביום בו התמניתי לתפקיד
01:03:11.23 – 01:03:14.118
שאלתי אותו האם ...ברצונו להמשיך בתפקיד
01:03:14.369 – 01:03:15.745
.הוא הסכים להישאר
01:03:22.903 – 01:03:26.503
...הוא לא הרבה בדיבורים .ולא היה צורך בכך
01:03:27.516 – 01:03:31.098
מספר קווי מדיניות שקבע .בתור מפכ"ל, לא היו אהודים
01:03:31.133 – 01:03:34.14
קווי מדיניות שהציפו את משרדי .בשיחות ומכתבים נזעמים
01:03:38.939 – 01:03:40.809
?מי זה ?מה קרה-
01:03:41.723 – 01:03:45.726
הוא לקח את הנשקים .שלנו... ואת המדים
01:03:54.928 – 01:03:58.797
עלינו לזכור שפיקוח .הוא מחיר הביטחון שלנו
01:03:59.284 – 01:04:01.609
.היכונו ...משמר
01:04:01.824 – 01:04:03.712
!עמוד... דום
01:04:03.838 – 01:04:05.693
.הצג... 'שק
01:04:06.659 – 01:04:10.444
!היכון... כוון... אש
01:04:11.789 – 01:04:14.195
...היכון... כוון
01:04:16.797 – 01:04:19.539
...היכון... כוון
01:04:27.915 – 01:04:29.631
!על הרצפה !אל תזוז
01:04:31.771 – 01:04:33
.תוציאו אותו מכאן
01:04:41.923 – 01:04:43.643
.נתראה אחר-כך !?אתה חוזר-
01:04:56.653 – 01:04:57.809
.צא החוצה
01:05:01.902 – 01:05:03.787
ספר לי מה שידוע .לך על הג'וקר
01:05:07.915 – 01:05:09.202
- רייצ'ל דוז -
01:05:34.566 – 01:05:37.739
...לא .אני מצטער, ברברה-
01:05:38.728 – 01:05:41.249
.ג'ימי, לך לשחק עם אחותך .קדימה, מותק
01:05:42.205 – 01:05:44.173
,אם יש משהו שאוכל לעשות ...כל מה שתרצי
01:05:44.474 – 01:05:45.824
.אנחנו פה בשבילך
01:05:49.854 – 01:05:51.375
?אתה שם למעלה
01:05:52.459 – 01:05:53.726
?אתה שם
01:05:53.993 – 01:05:56.811
אתה הבאת עלינו את כל !הטירוף הזה. אתה
01:06:00.467 – 01:06:02.615
.כבה את זה, הוא לא יגיע
01:06:02.821 – 01:06:04.53
הוא לא רוצה .לדבר איתנו
01:06:05.559 – 01:06:08.653
אלוהים ישמור על אלה .שאיתם הוא מוכן לדבר
01:06:09.372 – 01:06:11.403
נוכל ללכת למקום ?שקט יותר
01:06:11.438 – 01:06:13.078
.לא שומעים אף מילה
01:06:13.234 – 01:06:17.402
מה גורם לך לחשוב שאני ?מעוניין לשמוע אותך? -מה
01:06:49.788 – 01:06:52.033
?הארווי, איפה אתה ?איפה את-
01:06:52.242 – 01:06:54.005
,היכן שאתה אמור להיות ."במחלקה לפשעים חמורים"
01:06:54.04 – 01:06:55.688
אני מנסה להתמודד .עם כל הבלאגן
01:06:55.723 – 01:06:56.918
אוכל לקבל את ניתוח ?טביעות האצבעות
01:06:56.953 – 01:06:59.704
.רייצ'ל, הקשיבי לי .אינך בטוחה שם
01:06:59.739 – 01:07:01.937
.זו היחידה של גורדון .גורדון איננו, רייצ'ל-
01:07:01.972 – 01:07:04.543
.הוא סומך על האנשים הללו .והוא מת-
01:07:10.097 – 01:07:11.854
הג'וקר סימן אותך .כמטרתו הבאה
01:07:12.657 – 01:07:15.017
יש מישהו בעיר ?עליו נוכל לסמוך
01:07:15.597 – 01:07:18.776
ברוס. אפשר לסמוך .על ברוס וויין
01:07:18.949 – 01:07:21.501
...רייצל, בחייך .הארווי, האמן לי-
01:07:22.53 – 01:07:25.488
הפנטהאוז של ברוס .הוא המקום הבטוח ביותר בעיר
01:07:25.536 – 01:07:28.311
.אז לכי היישר לשם .אל תספרי לאיש לאן את הולכת
01:07:28.346 – 01:07:29.129
.ניפגש שם
01:07:29.311 – 01:07:30.55
.אני אוהב אותך
01:07:44.906 – 01:07:46.408
.אני רוצה את הג'וקר
01:07:47.601 – 01:07:49.246
...ממקצוען אחד לאחר
01:07:49.356 – 01:07:51.836
,אם אתה מנסה להפחיד מישהו .בחר מקום טוב יותר
01:07:52.118 – 01:07:54.644
,מהגובה הזה .הנפילה לא תהרוג אותי
01:07:54.738 – 01:07:56.055
.אני בונה על זה
01:08:03.771 – 01:08:04.739
?היכן הוא
01:08:04.774 – 01:08:06.786
.אינני יודע. הוא מצא אותנו
01:08:06.871 – 01:08:10.891
.מוכרחים להיות לו חברים ?חברים? פגשת אותו-
01:08:10.936 – 01:08:15.3
!מישהו יודע היכן הוא .איש לא יאמר לך דבר-
01:08:15.541 – 01:08:18.261
.זה ההבדל ביניכם .לך יש חוקים
01:08:18.494 – 01:08:20.998
.לג'וקר... אין לו חוקים
01:08:21.173 – 01:08:23.256
.איש לא יבגוד בו למענך
01:08:23.326 – 01:08:25.934
,אם אתה רוצה אותו .יש דרך אחת בלבד
01:08:26.138 – 01:08:27.916
.אבל אתה כבר יודע מהי
01:08:28.141 – 01:08:31.373
,רק תוריד את המסכה .שהוא יבוא אליך
01:08:32.719 – 01:08:36.169
או שעוד כמה אנשים .ימותו עד שתחליט
01:08:38.349 – 01:08:39.818
?רוצה לשחק משחקים
01:08:47.106 – 01:08:48.125
?איך ההרגשה
01:08:48.16 – 01:08:50.2
.אתה לא תעז !?לא-
01:08:52.221 – 01:08:55.171
?אינך חושב שאעשה זאת
01:08:57.415 – 01:09:00.037
.לא, לא אעשה זאת
01:09:01.759 – 01:09:03.676
לכן, לא אותיר את .ההחלטה לעצמי
01:09:05.298 – 01:09:08.402
.עץ, ותזכה להישאר בחיים
01:09:08.666 – 01:09:12.375
.פלי... לא כל-כך
01:09:12.752 – 01:09:15.583
?ובכן, תספר לי על הג'וקר
01:09:25.605 – 01:09:28.158
.ננסה שוב !איני יודע דבר-
01:09:29.377 – 01:09:31.697
.הסיכויים לא לטובתך, ידידי
01:09:33.036 – 01:09:34.422
.בוא ננסה שוב
01:09:37.837 – 01:09:41.382
?אתה מותיר את גורלו למזל .לא בדיוק-
01:09:41.756 – 01:09:46.002
.שמו הוא תומס שיף .הוא חולה בסכיזופרניה פרנואידית
01:09:46.266 – 01:09:49.022
."היה מאושפז ב-"ארקהם .מסוג האנשים שהג'וקר מושך
01:09:49.388 – 01:09:51.45
?מה אתה מצפה לגלות ממנו
01:09:55.218 – 01:09:58.081
.הג'וקר הרג את גורדון .הוא יהרוג את רייצ'ל
01:09:58.318 – 01:10:00.976
,אתה סמל התקווה .שאני לעולם לא אהיה
01:10:01.204 – 01:10:03.449
...התייצבת נגד הפשע המאורגן
01:10:03.484 – 01:10:06.611
,כקרן אור אמיתית בגות'הם .מזה עשרות שנים
01:10:06.646 – 01:10:09.483
,אם מישהו יראה את זה .הכול ייהרס
01:10:10.514 – 01:10:12.61
,כל הפושעים שכלאת, ישוחררו
01:10:12.733 – 01:10:15.352
.ומותו של ג'ים גורדון יהיה לשווא
01:10:16.662 – 01:10:19.529
תערוך מסיבת עיתונאים ?מחר בבוקר. -למה
01:10:19.664 – 01:10:22.994
.לא ימותו עוד אנשים בגללי .גות'הם בידך עכשיו
01:10:24.071 – 01:10:27.29
.אינך יכול .אינך יכול להיכנע
01:10:27.626 – 01:10:29.904
!אינך יכול להיכנע
01:10:45.571 – 01:10:49.462
הארווי התקשר, הוא אמר .שבאטמן יסגיר את עצמו
01:10:50.11 – 01:10:51.278
.אין לי ברירה
01:10:51.305 – 01:10:54.517
אתה באמת חושב שזה יגרום ?לג'וקר להפסיק לרצוח
01:10:54.547 – 01:10:57.103
אולי לא, אבל מספיק .אנשים מתו בגללי
01:10:58.623 – 01:11:03.242
אבל הבנתי, מה עליי לעשות .כדי לעצור אנשים כמוהו
01:11:04.147 – 01:11:08.832
אמרת לי בעבר, שאם יבוא יום .ואסיים את תפקידי, נהיה יחד
01:11:10.352 – 01:11:13.433
ברוס, אל תהפוך אותי לתקוותך .היחידה לחיים נורמליים
01:11:15.059 – 01:11:16.526
?התכוונת לכך
01:11:18.015 – 01:11:19.384
.כן
01:11:37.052 – 01:11:38.406
.ברוס
01:11:39.756 – 01:11:42.91
,אם תסגיר את עצמך .לא נוכל להיות יחד
01:11:54.338 – 01:11:56.856
?גם את היומנים .הכול-
01:11:57.476 – 01:11:59.949
כל דבר שיוכל לרמוז על .קשר של לושיוס או רייצ'ל
01:12:06.174 – 01:12:09.409
.אנשים מתים, אלפרד ?מה עליי לעשות
01:12:09.647 – 01:12:12.765
.לסבול זאת, אדון וויין .לעמוד בזה
01:12:13.531 – 01:12:16.772
,הם ישנאו אותך על כך .אבל זה העניין עם באטמן
01:12:17.348 – 01:12:19.048
.הוא יכול להיות מנודה
01:12:19.188 – 01:12:22.403
הוא מסוגל לקבל החלטה .שאיש אינו מסוגל לקבל
01:12:23.083 – 01:12:24.569
.את ההחלטה הנכונה
01:12:25.187 – 01:12:27.798
היום גיליתי מה באטמן .אינו מסוגל לעשות
01:12:28.175 – 01:12:29.665
.הוא לא מסוגל לסבול זאת
01:12:29.739 – 01:12:32.356
."היום תזכה לומר, "אמרתי לך
01:12:33.279 – 01:12:35.534
.היום, איני רוצה בכך
01:12:42.139 – 01:12:44.134
.אבל באמת אמרתי לך
01:12:46.709 – 01:12:48.801
...אני מניח שגם אותי יכלאו
01:12:50.409 – 01:12:51.865
.כשותף לעבירה
01:12:51.872 – 01:12:55.969
שותף לעבירה"? אומר" .להם שהכול היה רעיון שלך
01:13:00.849 – 01:13:02.239
.גבירותיי ורבותיי, תודה שבאתם
01:13:02.254 – 01:13:04.528
כינסתי את מסיבת .העיתונאים משתי סיבות
01:13:04.559 – 01:13:06.628
ראשית, כדי להבטיח לתושבי גות'הם
01:13:06.688 – 01:13:10.795
שאנו עושים הכול בנוגע .לרציחות של הג'וקר
01:13:11.405 – 01:13:14.242
שנית, מפני שבאטמן .ביקש להסגיר את עצמו
01:13:14.901 – 01:13:16.741
,אבל קודם .הבה נבחן את המצב
01:13:17.18 – 01:13:18.961
?עלינו להיכנע לטרוריסט הזה
01:13:19.969 – 01:13:22.858
...אנחנו באמת חושבים ,אתה מעדיף להגן על פורע-חוק-
01:13:22.888 – 01:13:24.808
?מאשר על חיי אזרחים
01:13:25.128 – 01:13:26.582
...באטמן הוא פורע-חוק
01:13:28.512 – 01:13:30.065
אך זו אינה הסיבה ,שדרשנו את הסגרתו
01:13:30.1 – 01:13:31.848
.אנו עושים זאת כי אנו חוששים
01:13:32.088 – 01:13:34.712
"היינו מרוצים כשבאטמן "ניקה .את הרחובות, עד עכשיו
01:13:34.832 – 01:13:36.541
!המצב גרוע מאי-פעם
01:13:39.603 – 01:13:40.836
.אכן כן
01:13:44.024 – 01:13:46.568
אך האפלה הכבדה ביותר .שוררת רגע לפני עלות השחר
01:13:49.562 – 01:13:53.582
.אני מבטיח לכם... השחר מגיע
01:13:53.933 – 01:13:57.029
יום אחד, באטמן יצטרך ...לשאת באחריות על מעשיו
01:13:57.171 – 01:14:00.265
,אבל לבקשתנו .לא בגלל דרישת המשוגע הזה
01:14:00.54 – 01:14:01.869
!לא עוד שוטרים מתים
01:14:06.214 – 01:14:07.847
!הוא צריך להסגיר את עצמו
01:14:13.55 – 01:14:15.816
.כך יהיה .עצרו את באטמן
01:14:18.992 – 01:14:19.904
.אני הוא באטמן
01:14:31.572 – 01:14:32.742
.אלפרד
01:14:34.785 – 01:14:36.595
למה הוא נותן ?להארווי לעשות זאת
01:14:36.88 – 01:14:38.042
.הוא הגיע למסיבת העיתונאים
01:14:38.077 – 01:14:39.914
.אני יודעת .והוא רק צפה מהצד
01:14:40.056 – 01:14:42.235
ייתכן שגם ברוס ,וגם מר דנט
01:14:42.269 – 01:14:45.278
האמינו שבאטמן מסמל ...דבר חשוב יותר
01:14:45.576 – 01:14:47.778
,מגחמות של טרוריסט .העלמה דוז
01:14:47.813 – 01:14:50.155
אפילו אם כולם ישנאו .אותו על כך
01:14:50.2 – 01:14:53.984
.הוא מקריב קורבן .הוא לא גיבור
01:14:54.687 – 01:14:56.317
.הוא מעבר לכך
01:14:56.844 – 01:14:58.168
.אתה צודק לגמרי
01:14:58.491 – 01:15:01.663
לתת להארווי לשאת באשמה .הוא אינו מעשה של גיבור
01:15:04.275 – 01:15:06.996
אתה מכיר אותו טוב .יותר מכולם. -נכון
01:15:10.695 – 01:15:14.084
תוכל למסור לו את ?זה ממני, כשיגיע הזמן
01:15:15.179 – 01:15:18.254
?איך אדע שהגיעה השעה .היא לא סגורה-
01:15:19.382 – 01:15:20.968
.להתראות, אלפרד
01:15:25.025 – 01:15:26.512
.להתראות, רייצ'ל
01:15:34.797 – 01:15:36.755
מצטער, לא הספקתי .לדון איתך על זה
01:15:36.79 – 01:15:39.461
?מה אתה עושה .מעבירים אותי לבית הכלא-
01:15:40.762 – 01:15:43.342
זו הזדמנות לג'וקר, וכשהוא .יתקוף, באטמן ילכוד אותו
01:15:43.404 – 01:15:45.746
.הקשב, זה מסוכן מדי
01:15:45.952 – 01:15:47.863
,נעביר אותו לכלא המחוזי .שהם ידאגו לו
01:15:47.898 – 01:15:49.983
הרחובות לאורך נתיב .הנסיעה יהיו פנויים
01:15:50.032 – 01:15:53.431
קדימה. -לא עוצרים .בשום מקרה
01:15:53.814 – 01:15:55.309
אני מקווה שאתה ?נהג טוב, חבר
01:15:55.336 – 01:15:56.346
.הוא משתמש בך כפיתיון
01:15:56.381 – 01:15:58.29
הוא לא בטוח שביכולתו .לתפוס את הג'וקר
01:15:58.325 – 01:15:59.876
.עד עכשיו, הוא נכשל
01:16:00.218 – 01:16:02.235
?מנין לך מה הוא חושב .אני פשוט יודעת-
01:16:02.664 – 01:16:04.036
,בכל אופן, הארווי .זה לא רק זה
01:16:04.071 – 01:16:06.257
מה עם כל האנשים שסומכים עליך
01:16:06.292 – 01:16:08.146
שתנקה את העיר ...ותעשה זאת בכבוד
01:16:14.752 – 01:16:17.85
,הארווי .ספר לכולם את האמת
01:16:17.977 – 01:16:21.377
.אם יצא עץ, אמשיך עם זה .אלו החיים שלך-
01:16:21.412 – 01:16:23.694
אינך יכול להותיר .אותם בידי הגורל
01:16:24.262 – 01:16:25.481
.אני לא
01:16:28.771 – 01:16:30.493
אתה קובע את .המזל שלך
01:16:52.945 – 01:16:55.009
היי, חכה בדיוק .כמו כולם, חבר
01:17:02.901 – 01:17:04.249
?מה זה, לעזאזל
01:17:05.101 – 01:17:06.899
,מכשול מלפנים !מכשול מלפנים
01:17:07.565 – 01:17:09.634
,לעזאזל! כולם .לרדת למפלס התחתון
01:17:09.646 – 01:17:11.006
.אני חוזר, לרדת למטה
01:17:11.041 – 01:17:12.135
!לרדת למטה
01:17:12.175 – 01:17:14.606
?המפלס התחתון .נהיה שם פגיעים לגמרי
01:17:48.262 – 01:17:49.906
.קדימה .תוציא אותנו מפה, סע
01:17:52.106 – 01:17:54.082
.אנחנו זקוקים לסיוע .יש לנו אורחים
01:17:54.462 – 01:17:55.841
.יש בעיות, חבר'ה
01:17:58.875 – 01:18:00.056
!טעון ודרוך
01:18:11.157 – 01:18:12.492
?מה זה היה, לעזאזל
01:18:34.753 – 01:18:35.964
?הרכב בנוי לזה, נכון
01:18:35.984 – 01:18:38.273
הוא יצטרך משהו חזק .הרבה יותר כדי לחדור
01:18:40.235 – 01:18:41.31
?מה זה
01:18:42.866 – 01:18:43.957
?זו בזוקה
01:18:52.793 – 01:18:54.303
לא התגייסתי בשביל .דברים כאלה
01:19:10.914 – 01:19:11.933
!זהירות
01:19:12.867 – 01:19:13.904
!זהירות
01:19:36.675 – 01:19:37.826
!קדימה, תן גז
01:20:24.363 – 01:20:26.69
,הארווי, הארווי .הארווי דנט
01:20:27.358 – 01:20:29.706
.סליחה, אני רוצה לנהוג
01:20:34.375 – 01:20:37.815
.סורק מערכות
01:20:45.463 – 01:20:47.767
,חייבים לעלות למעלה !אנחנו זקוקים לסיוע אווירי מיד
01:20:53.203 – 01:20:55.148
.אני מת על העבודה הזו !מת עליה
01:20:57.265 – 01:20:58.304
- נזק: מוחלט -
01:20:58.428 – 01:21:00.182
- תהליך פליטה החל -
01:21:13.812 – 01:21:14.907
.להתראות
01:21:17.04 – 01:21:18.132
- השמדה עצמית -
01:21:24.503 – 01:21:26.929
,הגענו לזירה .מוכנים להשיב אש
01:21:34.077 – 01:21:36.603
.על זה אני מדבר .מסוקים
01:21:50.134 – 01:21:51.572
...בסדר, תמתחו אותם
01:21:51.744 – 01:21:53.643
.תמתחו אותם
01:22:20.099 – 01:22:21.192
.זה לא טוב
01:22:24.793 – 01:22:26.498
!זה ממש לא טוב
01:23:08.773 – 01:23:11.072
.הנה באטמן האמיתי
01:23:15.525 – 01:23:16.823
.הוא רוצה לשחק .קדימה
01:23:19.739 – 01:23:20.794
.קדימה
01:23:29.947 – 01:23:30.951
!הוא פיספס
01:23:45.072 – 01:23:47.043
!אל תעצור פה !אנחנו כמו ברווזים במטווח
01:24:08.883 – 01:24:10.271
.קדימה, קדימה
01:24:10.378 – 01:24:11.857
.אני רוצה שתעשה זאת
01:24:11.961 – 01:24:12.995
!קדימה
01:24:14.803 – 01:24:15.839
...קדימה
01:24:17.557 – 01:24:19.46
קדימה, אני רוצה .שתעשה זאת
01:24:19.507 – 01:24:20.567
.קדימה, פגע בי
01:24:21.488 – 01:24:22.503
!פגע בי
01:24:24.04 – 01:24:25.041
!פגע בי
01:24:53.585 – 01:24:55.015
?אפשר עוד רגע, בבקשה
01:24:57.888 – 01:24:59.711
.תפסנו אותך, בן זונה
01:25:02.978 – 01:25:03.979
.גורדון
01:25:05.12 – 01:25:08.438
.אתה אוהב לשמור דברים לעצמך .תפסנו אותו, הארווי-
01:25:09.287 – 01:25:12.663
מר דנט, איך ההרגשה להיות ?הגיבור הגדול של גות'הם
01:25:13.216 – 01:25:16.331
.אני לא גיבור .שוטרי גות'הם הם הגיבורים
01:25:16.518 – 01:25:19.158
אתה ואנשיך עבדתם עם ?באטמן לאורך כל הדרך
01:25:19.565 – 01:25:21.757
לא, אבל סמכתי עליו .שיעשה את הדבר הנכון
01:25:21.771 – 01:25:23.794
?שהוא .להציל אותי-
01:25:25.163 – 01:25:28.038
.עזבו אותו, עזבו אותו .תודה, תודה-
01:25:29.326 – 01:25:32.366
יש לי דייט עם חברה מודאגת .מאוד. -תודה, אדוני התובע
01:25:49.33 – 01:25:51.9
!התרחקו !כולכם
01:25:52.712 – 01:25:56.228
אני לא רוצה לספק חומר לעו"ד ?שהמאפיה תשכור לו, ברור
01:25:58.495 – 01:25:59.735
?קמת לתחייה
01:26:02.788 – 01:26:04.953
לא יכולתי לסכן .את משפחתי
01:26:06.043 – 01:26:07.244
?מה יש לנו עליו
01:26:09.517 – 01:26:13.382
כלום. אין התאמה של טביעות .אצבעות, דנ"א, צילומי שיניים
01:26:13.597 – 01:26:15.631
.בגדים בעיצוב אישי, ללא תווית
01:26:16.26 – 01:26:18.406
יש לו בכיסים רק .סכינים ומוך
01:26:18.814 – 01:26:23.035
.אין לו שם, או כינויים אחרים .לך הביתה, גורדון-
01:26:23.164 – 01:26:27.705
.שהליצן ימתין עד הבוקר .לך תנוח, תזדקק לזה
01:26:28.46 – 01:26:30.616
.ממחר אתה עולה בדרגה
01:26:31.901 – 01:26:34.418
,וזה לא נתון לוויכוח .המפכ"ל גורדון
01:26:50.864 – 01:26:52.839
סליחה, לא יכולתי .לסכן אתכם
01:26:59.613 – 01:27:01.939
.תצטרף לממזרים האלה .אני לא מרגיש טוב-
01:27:02.092 – 01:27:02.933
,אתה רוצח שוטרים
01:27:02.938 – 01:27:05.252
.תגיד תודה שאתה נושם
01:27:05.478 – 01:27:08.949
!בבקשה! -התרחק מהסורגים .הבטן שלי כואבת-
01:27:23.752 – 01:27:25.683
?באטמן הציל אותך, אבא
01:27:27.759 – 01:27:31.56
...למען האמת, הפעם .אני הצלתי אותו
01:27:43.604 – 01:27:45.04
?הוא אמר משהו
01:27:52.662 – 01:27:56.074
.ערב טוב... המפכ"ל
01:28:04.577 – 01:28:07.824
.הארווי דנט לא הגיע לביתו .כמובן שלא-
01:28:07.859 – 01:28:10.71
?מה עשית לו ?אני-
01:28:13.426 – 01:28:14.794
.הייתי פה
01:28:16.945 – 01:28:18.674
עם מי אתה ?השארת אותו
01:28:19.643 – 01:28:20.85
?אנשיך
01:28:22.98 – 01:28:27.944
בהנחה שהם עדיין .נאמנים לך, ולא למארוני
01:28:31.336 – 01:28:33.655
...זה מדכא אותך, המפכ"ל
01:28:34.169 – 01:28:39.087
לדעת עד כמה ?בודד אתה באמת
01:28:41.205 – 01:28:46.057
אתה חש אחראי למצבו הנוכחי ?הקשה של הארווי דנט
01:28:46.136 – 01:28:47.211
?היכן הוא
01:28:48.028 – 01:28:50.87
?מה השעה ?מה זה משנה-
01:28:51.749 – 01:28:55.915
בהתאם לשעה, הוא יהיה .במקום אחד או בכמה
01:29:02.998 – 01:29:04.594
אם אנחנו הולכים ...לשחק משחקים
01:29:08.943 – 01:29:10.634
.אני אזדקק לכוס קפה
01:29:12.224 – 01:29:14.844
?"שיטת "השוטר טוב, השוטר רע
01:29:16.035 – 01:29:17.212
.לא בדיוק
01:29:27.514 – 01:29:30.39
,לעולם אל תתחיל מהראש ,הקורבן הופך מטושטש
01:29:30.425 – 01:29:32.239
ולא מרגיש את ...המכה הבאה
01:29:34.643 – 01:29:38.315
?רואה .רצית אותי, הנה אני-
01:29:39.327 – 01:29:40.913
.רציתי לראות מה תעשה
01:29:42.067 – 01:29:44.074
.ולא אכזבת אותי
01:29:44.706 – 01:29:46.835
.אפשרת לחמישה אנשים למות
01:29:48.559 – 01:29:51.794
ואז... אפשרת לדנט .להתחזות לך
01:29:52.448 – 01:29:55.094
,אפילו למישהו כמוני ?זה אכזרי. -היכן דנט
01:29:55.165 – 01:29:59.294
המאפיונרים רוצים שתמות .כדי לחזור למה שהיה בעבר
01:30:00.447 – 01:30:03.364
,אבל אני יודע את האמת .אי אפשר לחזור לאחור
01:30:03.498 – 01:30:07.723
.שינית דברים. לתמיד ?אז למה אתה רוצה להרוג אותי-
01:30:10.771 – 01:30:14.127
.אינני רוצה להרוג אותך ?מה אעשה בלעדיך
01:30:14.372 – 01:30:16.98
אחזור לגנוב .מסוחרי סמים? לא, לא
01:30:17.448 – 01:30:22.362
.לא, לא .אתה משלים אותי
01:30:22.383 – 01:30:24.345
אתה זבל, אתה .רוצח בשביל כסף
01:30:24.38 – 01:30:26.525
.אל תדבר כמותם .אינך אחד מהם
01:30:27.029 – 01:30:28.683
.גם אם תרצה להיות
01:30:30.813 – 01:30:34.504
."בשבילם, אתה סתם "פריק .בדיוק כמוני
01:30:34.98 – 01:30:36.409
.הם זקוקים לך כעת
01:30:37.801 – 01:30:41.806
,אך כשלא יזדקקו ...הם ינדו אותך
01:30:42.187 – 01:30:43.387
.כמו מצורע
01:30:43.633 – 01:30:46.912
...הם מוסריים, יש להם כללים
01:30:47.843 – 01:30:49.593
.והכול בדיחה לא מוצלחת
01:30:50.24 – 01:30:52.618
,הכול נשכח .כשהצרות מגיעות
01:30:54.269 – 01:30:56.946
.הם טובים, כל עוד הדבר אפשרי
01:30:57.508 – 01:30:59.926
,אדגים לך ...ברגע האמת
01:31:00.494 – 01:31:05.554
האנשים ה-"מתורבתים" הללו .מסוגלים לאכול זה את זה
01:31:07.01 – 01:31:08.587
.תבין, אני לא מפלצת
01:31:10.66 – 01:31:12.173
.אני פשוט מקדים את זמני
01:31:14.333 – 01:31:15.334
?איפה דנט
01:31:15.399 – 01:31:18.158
,יש לך כך-כך הרבה חוקים .ואתה משוכנע שהם יגנו עליך
01:31:21.633 – 01:31:24.027
.הוא בשליטה .יש לי חוק אחד-
01:31:24.78 – 01:31:28.198
וזה החוק שתצטרך להפר כדי ?לגלות את האמת. -שהיא
01:31:28.658 – 01:31:31.223
הדרך ההגיונית היחידה לחיות .היא ללא חוקים כלל
01:31:31.258 – 01:31:35.231
והלילה, תפר את החוק .היחיד שלך. -אני שוקל זאת
01:31:35.266 – 01:31:36.225
.לא, נותרו דקות ספורות
01:31:36.26 – 01:31:39.847
תצטרך לשחק את המשחק הקטן שלי .אם תרצה להציל אחד מהם
01:31:41.177 – 01:31:42.177
?באמת
01:31:42.508 – 01:31:46.221
לרגע קצר, חשבתי שדנט ,הוא באמת אתה
01:31:46.729 – 01:31:49.042
בגלל האופן בו ...נחלצת לעזרתה
01:31:55.471 – 01:31:56.856
.תראה איך אתה מתפרע
01:32:02.215 – 01:32:05.29
הארווי ידע עליך ועל ?השפנפנה הקטנה שלו
01:32:06.762 – 01:32:10.131
?היכן הם .רצח, הוא עניין של בחירה-
01:32:10.546 – 01:32:13.748
היכן הם? -הבחירה בין .חייו של אחד לאחר
01:32:14.321 – 01:32:17.876
,חברך, התובע המחוזי .או כלתו לעתיד
01:32:23.724 – 01:32:27.377
,אין לך כלום .אינך יכול לאיים עליי
01:32:28.3 – 01:32:30.867
,אתה חסר אונים .למרות כל הכוח שלך
01:32:32.013 – 01:32:33.911
,אל תדאג .אגלה לך היכן הם
01:32:34.165 – 01:32:36.849
...שניהם .וזאת הנקודה
01:32:37.259 – 01:32:38.751
.יהיה עליך לבחור
01:32:39.447 – 01:32:42.067
,הוא ברחוב 52 .בבניין מספר 250
01:32:42.282 – 01:32:45.844
,והיא בשדרות איקס ."בבניין "סיסרו
01:32:47.771 – 01:32:49.492
?אל מי אתה הולך .רייצ'ל-
01:32:50.886 – 01:32:51.987
!אנחנו הולכים לדנט
01:32:54.507 – 01:32:56.603
,רחוב 52 .בניין מספר 250
01:33:00.306 – 01:33:01.84
?הלו
01:33:03.183 – 01:33:04.787
?מישהו שומע אותי
01:33:08.045 – 01:33:09.919
!?הלו
01:33:14.664 – 01:33:16.458
?רייצ'ל .הארווי-
01:33:17.294 – 01:33:20.387
.הארווי, תודה לאל .אתה בסדר? -אני בסדר
01:33:21.103 – 01:33:24.801
.אני במחסן כלשהו .מישהו כבל אותי לחביות נפט
01:33:25.84 – 01:33:26.894
.גם אותי
01:33:27.56 – 01:33:29.097
...הארווי
01:33:36.526 – 01:33:39.065
אני רוצה את .שיחת הטלפון שלי
01:33:39.818 – 01:33:41.809
,אני רוצה אותה .אני רוצה את שיחת הטלפון שלי
01:33:42.582 – 01:33:43.786
.כמה נחמד
01:33:46.06 – 01:33:49.951
?כמה מחבריך הרגתי
01:33:54.502 – 01:33:56.72
,אני כבר 20 שנה בתחום ואני יודע להבדיל
01:33:56.805 – 01:33:59.197
בין פושעים שזקוקים ,לשיעור בנימוסים
01:33:59.255 – 01:34:01.774
ומופרעים כמוך .שפשוט נהנים מזה
01:34:03.108 – 01:34:06.617
.והרגת שישה מחבריי ?שישה-
01:34:06.879 – 01:34:11.058
.בבקשה, הבטן שלי כואבת .לא ממש אכפת לי. תתרחק-
01:34:11.515 – 01:34:13.854
הבוס אמר שהוא .יעלים את הקולות
01:34:14.957 – 01:34:17.477
הוא אמר שיכנס פנימה .ויחליף אותם בנורות בוהקות
01:34:18.492 – 01:34:21.601
.כמו בחג המולד .יצאת מדעתך, חבוב. תתרחק-
01:34:22.329 – 01:34:24.972
!חובש לתאי המעצר .קדימה, פתחו את הדלת
01:34:25.515 – 01:34:26.702
!התרחקו
01:34:26.87 – 01:34:28.666
תקשיב, אין לנו .הרבה זמן
01:34:29.27 – 01:34:33.223
הוא אמר לי שרק ,אחד מאיתנו ישרוד
01:34:33.34 – 01:34:35.764
.ושיתנו לחברינו לבחור
01:34:39.436 – 01:34:40.934
.טוב, רייצ'ל
01:34:42.102 – 01:34:45.269
.יהיה בסדר .יהיה בסדר, הם באים אלייך
01:34:45.304 – 01:34:49.589
.הקשב, אעזור לך .אמור לי מה יש סביבך
01:34:49.777 – 01:34:53.285
?יש שם משהו חד .אני מחפש-
01:34:53.567 – 01:34:54.759
?מה
01:34:55.987 – 01:34:57.162
?הארווי
01:35:01.261 – 01:35:02.428
?הארווי, מה קורה שם
01:35:12.342 – 01:35:15.973
,כל היחידות הפנויות .להגיע לרחוב 25, בניין 250
01:35:16.442 – 01:35:20.368
רוצה לדעת למה ?אני משתמש בסכין
01:35:22.744 – 01:35:26.715
.אקדח מהיר מדי ...אי אפשר להתענג על כל ה
01:35:27.808 – 01:35:30.046
.רגשות
01:35:33.093 – 01:35:37.065
,אתה מבין ...ברגעיהם האחרונים
01:35:38.009 – 01:35:40.066
.אנשים חושפים את פרצופם האמיתי
01:35:41.386 – 01:35:46.285
אז במידת מה, אני מכיר .את חבריך טוב יותר ממך
01:35:50.636 – 01:35:54.159
?תרצה לדעת מי מהם היו פחדנים
01:36:00.72 – 01:36:02.077
?מה זה
01:36:02.674 – 01:36:05.846
.הוא סובל מ... חבלה
01:36:05.874 – 01:36:07.85
.אני יודע שתהנה מזה
01:36:09.297 – 01:36:12.664
אך אני אשתדל .ליהנות מזה אפילו יותר
01:36:21.848 – 01:36:23.25
!לאט, לאט
01:36:23.509 – 01:36:24.851
!הנח את הנשק
01:36:25.853 – 01:36:26.955
!פשוט תירו בו
01:36:26.956 – 01:36:28.045
!שחרר אותו מיד
01:36:28.146 – 01:36:29.647
!שחרר אותו מיד !הנח את הנשק
01:36:29.661 – 01:36:31.34
.סליחה ?מה אתה רוצה-
01:36:33.256 – 01:36:34.938
אני בסה"כ רוצה את .שיחת הטלפון שלי
01:36:38.217 – 01:36:40.048
...מה, מה ?מה קורה שם
01:36:41.062 – 01:36:43.106
.דבר איתי לרגע
01:36:46.198 – 01:36:47.343
.בסדר
01:37:00.691 – 01:37:02.644
?מה זה? טלפון
01:37:12.479 – 01:37:13.859
!עלה על המדרכה
01:37:21.71 – 01:37:26.013
הארווי, אני רוצה לומר לך ?משהו ליתר ביטחון, טוב
01:37:26.014 – 01:37:27.836
.אל תחשבי כך, רייצ'ל .הם באים להציל אותך
01:37:27.837 – 01:37:30.038
,אני יודעת .אבל אני לא רוצה בכך
01:37:34.366 – 01:37:37.682
,אינני רוצה לחיות בלעדיך .ויש לי תשובה בשבילך
01:37:39.089 – 01:37:40.757
.התשובה שלי היא כן
01:37:43.611 – 01:37:47.073
!לא! לא !לא אותי
01:37:47.108 – 01:37:50.22
?למה באת אליי !לא
01:37:51.851 – 01:37:53.807
!רייצ'ל !רייצ'ל
01:37:53.825 – 01:37:56.507
...הארווי !לא! לא! רייצ'ל-
01:37:56.508 – 01:37:58.77
.בסדר !רייצ'ל-
01:38:00.758 – 01:38:03.711
.הארווי, זה בסדר .הכול בסדר. תקשיב
01:38:04.844 – 01:38:05.988
...איזה
01:38:12.277 – 01:38:13.363
!לא
01:38:13.6 – 01:38:15.365
!רייצ'ל !לא
01:38:30.745 – 01:38:31.87
.שלום לך
01:38:37.604 – 01:38:40.485
הג'וקר נמלט מהמחלקה .לפשעים חמורים
01:38:41.998 – 01:38:43.293
?עם לאו
01:38:46.649 – 01:38:48.341
.הג'וקר תכנן להיתפס
01:38:49.444 – 01:38:51.71
הוא רצה שאכלא אותו .במחלקה לפשעים חמורים
01:39:11.334 – 01:39:12.773
...ברוס היקר
01:39:15.176 – 01:39:17.352
.עליי להיות כנה וברורה
01:39:19.655 – 01:39:21.74
אני מתכוונת להתחתן .עם הארווי דנט
01:39:22.525 – 01:39:26.207
אני אוהבת אותו, וברצוני .לבלות איתו את שארית חיי
01:39:26.874 – 01:39:29.813
כשאמרתי לך, שביום שגות'הם ,לא תזדקק עוד לבאטמן
01:39:29.893 – 01:39:32.693
,נוכל להיות יחד .התכוונתי לכך
01:39:34.075 – 01:39:36.298
אך כעת אני בטוחה שלא יגיע היום
01:39:36.299 – 01:39:38.45
.בו אתה לא תזדקק עוד לבאטמן
01:39:39.743 – 01:39:41.304
.אני מקווה שהוא יגיע
01:39:41.866 – 01:39:43.747
,ואם הוא יגיע ...אהיה שם
01:39:45.208 – 01:39:46.458
.אבל, בתור ידידה
01:39:47.301 – 01:39:48.87
.אני מצטער, הארווי
01:39:49.688 – 01:39:51.3
.מצטערת שאכזבתי אותך
01:39:52.214 – 01:39:54.001
,אם איבדת את אמונך בי
01:39:54.002 – 01:39:56.288
.בבקשה, שמור על אמונך באנשים
01:39:57.747 – 01:40:01.517
,אוהבת, עכשיו ולתמיד .רייצ'ל
01:40:10.083 – 01:40:11.687
.הכנתי ארוחת בוקר קטנה
01:40:17.546 – 01:40:18.67
.אלפרד
01:40:18.717 – 01:40:19.782
?כן, אדון וויין
01:40:21.241 – 01:40:22.88
?אני אשם במה שקרה
01:40:24.595 – 01:40:29.571
,מטרתי הייתה לעורר השראה .לא טירוף, לא מוות
01:40:29.572 – 01:40:34.148
עשית זאת, אך ירקת .בפרצופם של פושעי גות'הם
01:40:34.183 – 01:40:36.396
?לא העלית בדעתך שיהיו נפגעים
01:40:36.423 – 01:40:39.036
המצב תמיד מחמיר .לפני שחל שיפור
01:40:39.381 – 01:40:43.684
.אבל רייצ'ל, אלפרד .רייצ'ל האמינה במה שייצגת-
01:40:44.89 – 01:40:48.438
.מה שאנחנו מייצגים .גות'הם זקוקה לך
01:40:49.009 – 01:40:51.204
לא, גות'הם זקוקה .לגיבור האמיתי שלה
01:40:52.517 – 01:40:56.652
ואפשרתי לרוצח המתועב .לפוצץ חצי מפניו
01:40:56.744 – 01:40:58.567
...ולכן, לעת עתה
01:40:59.977 – 01:41:01.654
.הם יאלצו להסתפק בך
01:41:04.037 – 01:41:05.872
.היא התכוונה לחכות לי, אלפרד
01:41:07.867 – 01:41:11.131
.דנט לא יודע .אסור שידע לעולם
01:41:13.808 – 01:41:16.474
?מה זה .זה יכול לחכות-
01:41:17.153 – 01:41:20.517
,השודד ההוא ...ביער בבורמה
01:41:21.288 – 01:41:24.219
?תפסתם אותו ?כן. -איך-
01:41:26.235 – 01:41:27.753
.שרפנו את היער
01:42:06.849 – 01:42:09.838
.הוא מקור מהימן .עובד בחברת יעוץ יוקרתית
01:42:09.879 – 01:42:13.192
ולדבריו, הוא חיכה די והותר .שבאטמן יקבל את ההחלטה הנכונה
01:42:13.49 – 01:42:15.411
וכעת הוא נוטל .את המושכות לידיו
01:42:15.715 – 01:42:18.15
,בשידור חי בשעה חמש .תיחשף זהותו האמיתית של באטמן
01:42:35.283 – 01:42:36.965
.אני מצטער על רייצ'ל
01:42:39.395 – 01:42:43.526
,הרופא אמר שאתה מתייסר .אך מסרב לקבל תרופות
01:42:45.259 – 01:42:49.058
.ושאתה מסרב לבצע השתלת עור
01:42:49.639 – 01:42:51.206
...זוכר את הכינוי ההוא
01:42:52.387 – 01:42:54.043
...שנתתם לי
01:42:55.161 – 01:42:57.119
כשהייתי ב"מחלקה ?"לחקירות שוטרים
01:43:00.52 – 01:43:03.186
?מה היה הכינוי, גורדון ...הארווי-
01:43:04.054 – 01:43:05.139
.ענה לי
01:43:06.961 – 01:43:08.112
!ענה לי
01:43:16.609 – 01:43:18.859
...דו-פרצוף .הארווי דו-פרצוף
01:43:21.191 – 01:43:24.673
...למה לי להסתיר את ?זהותי
01:43:26.782 – 01:43:29.787
.אני יודע שניסית להזהיר אותי .מצטער
01:43:30.688 – 01:43:33.47
.וירץ אסף אותך ?הוא עבד עבורם
01:43:35.596 – 01:43:37.911
?ידוע לך מי אסף את רייצ'ל
01:43:38.871 – 01:43:41.905
הארווי, עליי לדעת .במי מאנשיי אוכל לבטוח
01:43:42.224 – 01:43:44.027
?למה שתקשיב לי עכשיו
01:43:45.503 – 01:43:47.005
.אני מצטער, הארווי
01:43:49.657 – 01:43:53.083
.לא .לא, אתה לא
01:43:55.013 – 01:43:56.158
.עדיין לא
01:44:01.645 – 01:44:04.196
...הטירוף שלו .עבר כל גבול
01:44:04.46 – 01:44:07.62
היית צריך לחשוב על כך לפני .ששחררת את הליצן מהקופסה
01:44:07.955 – 01:44:09.15
?אתה רוצה אותו
01:44:12.281 – 01:44:14.378
אוכל לגלות לך היכן הוא .יהיה אחר-הצהריים
01:44:22.642 – 01:44:24.779
אתה לא מטורף .כפי שאתה נראה
01:44:24.942 – 01:44:27.858
,אמרתי לך .מילה שלי היא מילה
01:44:32.001 – 01:44:33.173
?איפה האיטלקי
01:44:33.375 – 01:44:36.624
כל יחידות הימ"מ יתכנסו .במקום האירוע בעוד 20 דקות
01:44:36.659 – 01:44:40.109
אני רוצה שיחידות הסיוע יכסו .כל נתיב מילוט אפשרי
01:44:42.047 – 01:44:45.323
ג'וקר, מה תעשה ?עם כל הכסף שלך
01:44:46.063 – 01:44:48.008
.שמע, הטעם שלי פשוט
01:44:48.999 – 01:44:52.122
...אני נהנה מדינמיט
01:44:52.616 – 01:44:56.046
.ואבק-שריפה ובנזין
01:44:58.213 – 01:44:59.307
?...מה לעז
01:45:02.376 – 01:45:04.493
?ואתה יודע מה משותף לשלושה
01:45:05.549 – 01:45:06.699
.הם זולים
01:45:07.041 – 01:45:09.734
ספר כמה משלמים לך כדי .שתגלה מיהו באטמן האמיתי
01:45:09.735 – 01:45:12.185
.זו ההזדמנות שלנו .אני רוצה את לאו בחיים
01:45:12.22 – 01:45:13.888
.את הג'וקר, חי או מת
01:45:14.233 – 01:45:16.622
.ג'ים, שים לב לזה .נעבור לצופה הבא-
01:45:17.148 – 01:45:18.944
הארווי דנט לא רצה .להיכנע למטורף הזה
01:45:18.969 – 01:45:20.252
חושב שאתה חכם ?יותר ממנו
01:45:20.828 – 01:45:24.255
לדעתי, אם היינו מדברים עם .דנט היום, הוא היה חושב אחרת
01:45:24.265 – 01:45:28.31
.ואנו מאחלים לו החלמה מהירה .אלוהים יודע כמה אנו זקוקים לו
01:45:28.747 – 01:45:32.022
.אמרת שמילה שלך היא מילה .נכון מאוד-
01:45:34.87 – 01:45:36.839
.אני שורף את החלק שלי בלבד
01:45:38.878 – 01:45:40.885
.כל מה שמעניין אתכם הוא כסף
01:45:41.354 – 01:45:44.452
העיר הזו ראויה .לפושעים טובים יותר
01:45:44.947 – 01:45:46.536
.וזה מה שאספק לה
01:45:48.029 – 01:45:50.532
אמור לאנשיך שהם .עובדים בשבילי כעת
01:45:50.533 – 01:45:52.535
.זו העיר שלי
01:45:53.497 – 01:45:56.173
.הם לא יעבדו בשביל פריק
01:45:58.339 – 01:46:00.092
למה שלא נחתוך אותך ,לחתיכות קטנות
01:46:00.093 – 01:46:01.494
?ונאכיל בהן את הכלבים שלך
01:46:02.319 – 01:46:06.526
ואז נגלה כמה .נאמן הוא כלב רעב
01:46:07.407 – 01:46:09.352
.הכסף לא מעניין אותי
01:46:09.743 – 01:46:12.854
.אני מעוניין להעביר מסר
01:46:13.825 – 01:46:15.697
.הכול עולה באש
01:46:18.975 – 01:46:19.697
?מי על הקו
01:46:19.698 – 01:46:24.04
היה לי חזון על .עולם ללא באטמן
01:46:24.315 – 01:46:28.821
,המאפיה גרפה רווח קטן .והמשטרה ניסתה להשבית אותה
01:46:28.822 – 01:46:30.123
.רחוב אחר רחוב
01:46:30.851 – 01:46:34.13
.וזה היה כל-כך... משעמם
01:46:34.351 – 01:46:39.161
התחרטתי. אינני רוצה ,שמר ריס יקלקל הכול
01:46:39.162 – 01:46:41.634
?אבל למה שרק אני אהנה
01:46:41.98 – 01:46:44.049
בואו ניתן הזדמנות .למישהו אחר
01:46:44.166 – 01:46:48.749
אם קולמן ריס ,לא ימות תוך שעה
01:46:49.037 – 01:46:51.044
.אפוצץ בית חולים
01:46:51.287 – 01:46:52.894
.הזעיקו את כל השוטרים
01:46:52.948 – 01:46:56.445
שיגיעו לבית החולים הקרוב !אליהם, ויחלו בפינוי וסריקה
01:46:56.465 – 01:46:58.363
,התקשרו לרשויות התחבורה ,מועצות בתי ספר, בתי כלא
01:46:58.401 – 01:47:00.595
הביאו כל אוטובוס !פנוי לבתי החולים
01:47:00.596 – 01:47:03.107
!גות'הם ג'נרל בעדיפות עליונה
01:47:03.142 – 01:47:05.158
פנו מיד את כל מי !שנמצא שם
01:47:05.159 – 01:47:06.861
,אתה, אתה ואתה .בואו איתי
01:47:06.878 – 01:47:08.962
?לאן אנחנו הולכים, המפקד .למצוא את ריס-
01:47:09.262 – 01:47:12.566
התחבר למערכת וחפש מידע .על שוטרים ובני משפחותיהם
01:47:12.696 – 01:47:14.878
?מה לחפש .רישומי אשפוז-
01:47:14.913 – 01:47:18.001
?תיקח את הבאטפוד, אדוני ?באמצע היום, אלפרד-
01:47:18.029 – 01:47:20.157
.לא כל-כך חכם .הלמבורגיני, אם כך-
01:47:21.27 – 01:47:22.478
...הרבה פחות בולט
01:47:35.96 – 01:47:38.046
.סליחה, תנו לי לעבור .סליחה
01:47:38.86 – 01:47:41.494
?אדוני, תוכל לעזור .בבקשה
01:47:42.438 – 01:47:43.593
.חפש אוטובוס עבורו
01:47:46.424 – 01:47:49.866
המפכ"ל, אתה באמת חושב ?שאזרחים רגילים ינסו להרוג אותו
01:47:54.809 – 01:47:55.91
...אדוני
01:47:56.423 – 01:47:57.512
!המפכ"ל
01:48:04.718 – 01:48:05.444
.מהר, אדוני
01:48:11.489 – 01:48:13.028
."חפש "בריאן ריצ'ארדס
01:48:13.602 – 01:48:17.064
אין קרובי משפחה .המאושפזים בבתי החולים
01:48:18.433 – 01:48:21.258
.הם מנסים להרוג אותי .אולי באטמן יוכל להציל אותך-
01:48:35.208 – 01:48:37.101
.דייוויס, יש לי מקום .הבא אותו
01:48:39.549 – 01:48:40.622
!דייוויס
01:48:46.376 – 01:48:48.52
ראיתי את השוטרים .ברנס וזאכרי
01:48:49.129 – 01:48:51.759
.שום דבר .ושוטר סיור שאינני מכיר-
01:48:53.013 – 01:48:54.17
?אז מה עכשיו
01:48:55.671 – 01:48:57.073
?מה עושים עכשיו ?לאן נוסעים
01:49:00.617 – 01:49:02.222
.שלח את המידע לגורדון
01:49:06.152 – 01:49:07.884
- זהירות -
01:49:10.108 – 01:49:11.287
.צאו מכאן
01:49:13.92 – 01:49:15.23
!דייוויס
01:49:18.975 – 01:49:20.619
גברתי, נצטרך להעביר .אותו עכשיו
01:49:21.915 – 01:49:24.883
שוטרים עם קרובי משפחה - - בבתי החולים
01:49:27.221 – 01:49:29.444
- רמירז, ברג -
01:49:32.837 – 01:49:35.074
?שמך ברג, נכון .כן, המפכ"ל-
01:49:36.413 – 01:49:37.832
?אתה בסדר, בחור
01:49:54.977 – 01:49:56.562
.היי
01:50:01.24 – 01:50:02.854
...אתה יודע
01:50:03.703 – 01:50:06.809
אני לא רוצה שתנטור .לי טינה, הארווי
01:50:07.043 – 01:50:08.681
...כשאתה ו
01:50:09.184 – 01:50:10.185
!רייצ'ל
01:50:10.299 – 01:50:12.354
...כשאתה ורייצ'ל נחטפתם
01:50:12.698 – 01:50:15.159
.ישבתי בכלוב של גורדון
01:50:16.044 – 01:50:17.998
.לא אני הנחתי את מטעני החבלה
01:50:18.207 – 01:50:20.488
,האנשים שלך .התכנית שלך
01:50:20.818 – 01:50:23.281
אני באמת נראה כמו ?מישהו עם תכנית
01:50:23.748 – 01:50:24.897
?אתה יודע מה אני
01:50:25.214 – 01:50:27.115
.אני כלב שרודף אחרי מכוניות
01:50:27.15 – 01:50:29.521
,לא הייתי יודע מה לעשות .אם הייתי תופס אחת
01:50:29.689 – 01:50:32.768
,אתה מבין .אני פשוט עושה דברים
01:50:33.177 – 01:50:34.847
.למאפיה יש תכניות
01:50:34.882 – 01:50:36.876
.למשטרה יש תכניות
01:50:36.911 – 01:50:39.05
.לגורדון יש תכניות
01:50:40.044 – 01:50:42.096
.הם זוממים מזימות
01:50:42.533 – 01:50:46.051
זוממים מזימות בניסיון לשלוט .בעולמות הקטנים שלהם
01:50:46.488 – 01:50:48.114
.אני לא זומם מזימות
01:50:48.149 – 01:50:51.771
אני מנסה להראות ...לזוממים עד כמה פתטיים
01:50:52.561 – 01:50:55.202
הניסיונות שלהם .לשלוט בדברים
01:50:56.271 – 01:50:57.384
...אז
01:50:57.621 – 01:50:59.66
...כשאני אומר .בוא הנה
01:50:59.771 – 01:51:03.564
כשאני אומר, שמה שקרה ,לכם לא היה אישי כלל
01:51:05.006 – 01:51:06.812
.אתה יודע שאני דובר אמת
01:51:09.71 – 01:51:11.136
.אני אצטרך את הנשק שלך
01:51:11.668 – 01:51:12.791
?מה
01:51:16.239 – 01:51:18.014
?למה, כי אשתי בבית החולים
01:51:18.7 – 01:51:20.049
.כן, זאת הסיבה
01:51:21.163 – 01:51:24.498
.הזוממים הביאו אותך למצב הזה
01:51:24.533 – 01:51:28.201
.זממת מזימות .היו לך תכניות
01:51:28.483 – 01:51:30.773
.ו... ראה לאן זה הוביל אותך
01:51:41.65 – 01:51:43.819
כוחות המשטרה נוקטים ,בכל אמצעי אפשרי
01:51:43.854 – 01:51:46.161
כדי לקרוא לציבור שלא .לקחת את החוק לידיים
01:51:46.389 – 01:51:48.904
פשוט עשיתי את מה .שאני עושה הכי טוב
01:51:48.922 – 01:51:52.423
,לקחתי את התכנית הקטנה שלך .והפכתי אותה על פיה
01:51:52.744 – 01:51:54.339
ראה מה עשיתי לעיר הזאת
01:51:54.374 – 01:51:57.648
,עם מעט מיכלים של דלק .וכמה קליעים
01:51:59.641 – 01:52:01.614
...אתה יודע ?יודע למה שמתי לב
01:52:01.713 – 01:52:04.788
איש לא נבהל כשהדברים .מתנהלים לפי התוכנית
01:52:05.469 – 01:52:07.249
.אפילו אם התוכנית מחרידה
01:52:07.741 – 01:52:12.849
אם מחר אודיע לעיתונות ...שלמשל, חבר כנופיה יחוסל
01:52:12.916 – 01:52:15.922
או שמשאית מלאה ...בחיילים תתפוצץ
01:52:16.715 – 01:52:17.96
.איש לא ייבהל
01:52:18.5 – 01:52:21.516
.כי הכול חלק מהתכנית
01:52:21.808 – 01:52:26.234
אבל כשאומר שראש עיר ...אחד הולך למות
01:52:26.777 – 01:52:28.454
!כולם יצאו מדעתם
01:52:32.621 – 01:52:35.282
,הצג קצת אנרכיה
01:52:36.879 – 01:52:38.983
,שבש את הסדר הקיים
01:52:39.134 – 01:52:43.309
.והכול יהפוך לתוהו ובוהו
01:52:45.589 – 01:52:47.442
.אני פועל למען תוהו ובוהו
01:52:48.778 – 01:52:50.733
אתה יודע מה הקטע ?עם תוהו ובוהו
01:52:53.078 – 01:52:54.8
.הוא הוגן
01:53:03.975 – 01:53:05.451
.אתה חי
01:53:07.774 – 01:53:09.166
.אתה מת
01:53:10.237 – 01:53:11.861
.עכשיו אתה מדבר לעניין
01:53:20.716 – 01:53:21.764
?מר ריס
01:53:40.589 – 01:53:42.243
?מר וויין, נכון
01:53:43.106 – 01:53:44.554
.עשית מעשה אמיץ מאוד
01:53:44.647 – 01:53:46
?כשניסיתי להספיק לרמזור
01:53:46.33 – 01:53:47.744
?לא ניסית להגן על המסחרית
01:53:47.881 – 01:53:48.888
?למה ?מי נמצא בתוכה
01:53:54.45 – 01:53:56.613
אתה חושב שכדאי ?שאלך לבית החולים
01:53:56.905 – 01:53:59.103
?אתה לא צופה בחדשות, נכון
01:55:05.215 – 01:55:06.973
.דרום-מזרח
01:55:07.302 – 01:55:09.096
.זה גות'הם ג'נרל
01:55:10.182 – 01:55:11.906
?פיניתם את הבניין .כן-
01:55:14.909 – 01:55:18.116
מוכרחים למצוא את מספר .הנעדרים מהרישומים שבידנו
01:55:18.25 – 01:55:20.787
כרגע ידוע על חמישים .נעדרים. אוטובוס אחד
01:55:20.955 – 01:55:23.084
כל האוטובוסים האחרים .בדרכם לבתי חולים אחרים
01:55:23.141 – 01:55:24.102
.הניחוש שלי הוא שפספסנו אחד
01:55:24.137 – 01:55:26.231
כן, מה הניחוש שלך לגבי ?מיקומו של הארווי דנט
01:55:26.397 – 01:55:27.971
,המשיכו לחפש .והשאירו את זה ביניכם
01:55:28.006 – 01:55:30.257
,אם מישהו שואל .הוצאנו אותו משם
01:55:33.432 – 01:55:35.211
השיגי את משרד .ראש העיר בטלפון
01:55:37.175 – 01:55:38.713
.נזדקק למשמר הלאומי
01:55:38.88 – 01:55:41.719
,אנשים עדיין נעדרים .כולל שדר ג'י-סי-אן, מייק אנגל
01:55:41.886 – 01:55:45.602
נמסר לי שאנחנו עוברים לוידיאו .שהתקבל זה עתה בג'י-סי-אן
01:55:45.769 – 01:55:47.857
,אני מייק אנגל .מחדשות הלילה של גות'הם
01:55:48.076 – 01:55:50.816
מה דרוש כדי לגרום ?לכם לרצות להצטרף
01:55:51.519 – 01:55:53.081
לא הצלחתם להרוג .את עורך הדין
01:55:53.117 – 01:55:55.86
,אני חייב להקים אתכם מהספסל .ולהכניס אתכם למשחק
01:55:58.199 – 01:56:00.448
,עם רדת הלילה .העיר היא שלי
01:56:00.487 – 01:56:03.152
,וכל מי שיישאר כאן .ישחק לפי החוקים שלי
01:56:03.361 – 01:56:04.196
?מר פוקס
01:56:04.231 – 01:56:06.932
מערכת האבטחה מראה על .פריצה במחלקת מחקר ופיתוח
01:56:06.965 – 01:56:11.054
אם אינכם רוצים להשתתף .במשחק, צאו עכשיו
01:56:12.946 – 01:56:15.754
אבל לקהל בגשרים .ובמנהרות מובטחת הפתעה
01:56:16.215 – 01:56:17.676
.חה-חה, חה-חה
01:56:52.19 – 01:56:54.223
.אלוהים אדירים
01:56:55.772 – 01:56:57.203
אתה לא אמור ?להיות שם בחוץ
01:56:57.238 – 01:56:58.968
?אתה יודע, לעשות משהו
01:56:59.404 – 01:57:01.122
.זה היום החופשי שלי
01:57:01.993 – 01:57:03.41
.אני חייב להשתין
01:57:03.892 – 01:57:05.573
?שים עין בשבילי, טוב
01:57:11.72 – 01:57:13.815
?מה עכשיו ?אתה צריך מישהו שינער לך
01:57:13.85 – 01:57:15.076
.שלום
01:57:16.103 – 01:57:17.418
?דנט
01:57:17.837 – 01:57:21.134
.אלוהים, חשבתי שאתה מת .חצי-
01:57:28.002 – 01:57:29.559
?מי אסף את רייצ'ל, וירץ
01:57:30.094 – 01:57:31.882
.וודאי האנשים של מארוני !שתוק-
01:57:33.309 – 01:57:37.559
אתה מתכוון להגן על הבוגד ?השני ביחידה של גורדון
01:57:37.662 – 01:57:39.084
,אני לא יודע !הוא מעולם לא אמר לי
01:57:39.172 – 01:57:41.909
דנט, אני נשבע. לא ידעתי .מה הם תכננו לעשות לך
01:57:44.317 – 01:57:45.697
.מצחיק
01:57:47.39 – 01:57:49.345
כי גם אני לא יודע .מה הולך לקרות לך
01:57:54.121 – 01:57:56.251
?יפהפה, נכון
01:57:56.55 – 01:57:57.799
...יפהפה
01:57:58.741 – 01:57:59.78
...לא מוסרי
01:58:00.927 – 01:58:02.033
.מסוכן
01:58:02.667 – 01:58:06.252
הפכת כל טלפון סלולארי .בגות'הם למיקרופון
01:58:06.287 – 01:58:08.947
.ומקלט אותות בתדר גבוה
01:58:09.014 – 01:58:11.701
,לקחת את רעיון הסונאר שלי
01:58:11.936 – 01:58:14.112
ויישמת אותו על .כל טלפון בעיר
01:58:14.295 – 01:58:15.949
כשחצי מהעיר ,מזינה את הסונאר
01:58:15.984 – 01:58:18.322
אתה יכול ליצור .תמונה של כל גות'הם
01:58:20.805 – 01:58:22.42
.זה לא בסדר
01:58:22.456 – 01:58:24.406
אני חייב למצוא את .האיש הזה, לושיוס
01:58:26.315 – 01:58:27.604
?באיזה מחיר
01:58:27.709 – 01:58:30.616
.מאגר הנתונים נעול בסיסמה
01:58:30.783 – 01:58:33.008
.רק לאדם אחד יש גישה לנתונים
01:58:34.345 – 01:58:36.386
זה יותר מדי כוח .עבור אדם אחד
01:58:36.639 – 01:58:38.539
.לכן נתתי אותו לך
01:58:39.167 – 01:58:40.353
.רק אתה יכול להשתמש בו
01:58:40.827 – 01:58:44.247
ריגול אחר 30 מיליון איש הוא .לא חלק מהגדרת התפקיד שלי
01:58:46.772 – 01:58:50.502
זו דגימת קול. אם הוא ידבר ,בקרבת אחד הטלפונים בעיר
01:58:50.537 – 01:58:52.384
.תוכל לאתר את מיקומו
01:58:53.184 – 01:58:55.262
.אעזור לך הפעם
01:58:56.014 – 01:58:58.174
.אבל לאחר מכן, אני מתפטר
01:58:58.209 – 01:59:00.773
כל עוד המכונה הזאת ,"נמצאת ב-"תעשיות וויין
01:59:00.94 – 01:59:02.771
.אני לא אהיה
01:59:03.473 – 01:59:05.309
,כשתסיים
01:59:05.95 – 01:59:07.361
.הקלד את שמך
01:59:15.97 – 01:59:19.036
אנשיי סורקים כל ס"מ ,במנהרות ובגשרים
01:59:19.071 – 01:59:22.205
,אבל עם האיום של הג'וקר .הם לא מהווים אפשרות
01:59:22.361 – 01:59:23.484
?ונתיבים קרקעיים מזרחה
01:59:23.651 – 01:59:25.211
.פקוקים במשך שעות
01:59:25.368 – 01:59:28.745
.נותרו לנו רק המעבורות .‏30,000 מוכנים לעלייה
01:59:29.162 – 01:59:32.369
בנוסף, אני רוצה להשתמש במעבורות .כדי להוציא חלק מהאסירים מהאי
01:59:32.837 – 01:59:35.509
,האנשים שאתה ודנט הכנסתם לכלא .הם לא מדאיגים אותי
01:59:35.544 – 01:59:36.468
.אתה צריך לדאוג
01:59:36.503 – 01:59:37.862
מה שלא תהיה ,התכנית של הג'וקר
01:59:37.897 – 01:59:40.059
סביר להניח שהאסירים .של הארווי יהיו מעורבים
01:59:40.226 – 01:59:41.894
.אני רוצה להוציא אותם מכאן
01:59:43.65 – 01:59:45.208
?אז איפה הארווי
01:59:45.549 – 01:59:46.722
.לא מצאנו אותו
01:59:46.989 – 01:59:48.105
.אלוהים
01:59:52.569 – 01:59:54.513
כמה זמן תוכל ?להסתיר את זה
02:00:08.658 – 02:00:11.115
,אל תעצור בגלל רמזורים .שוטרים, שום דבר
02:00:12.164 – 02:00:14.196
?נוסע להצטרף לאשתך
02:00:17.968 – 02:00:19.199
?אתה אוהב אותה
02:00:19.598 – 02:00:20.654
.כן
02:00:21.349 – 02:00:23.746
אי פעם דמיינת איך יהיה ?לשמוע אותה ברגעיה האחרונים
02:00:24.23 – 02:00:25.853
.פתור את זה עם הג'וקר
02:00:26.05 – 02:00:27.792
.הוא הרג את האישה שלך
02:00:27.962 – 02:00:30.635
.הוא הפך אותך לכזה
02:00:31.007 – 02:00:33.246
.הג'וקר הוא רק כלב משוגע
02:00:34.066 – 02:00:36.107
אני רוצה את מי .ששחרר אותו מהרצועה
02:00:37.548 – 02:00:38.851
.טיפלתי בוירץ
02:00:39.125 – 02:00:40.734
אבל מי האיש השני ?שלך ביחידה של גורדון
02:00:40.769 – 02:00:41.881
?מי אסף את רייצ'ל
02:00:41.916 – 02:00:43.779
זה בוודאי מישהו .בו היא בטחה
02:00:44.701 – 02:00:46.606
,אם אומר לך
02:00:47.15 – 02:00:48.374
?תיתן לי ללכת
02:00:48.835 – 02:00:50.328
.זה לא יפגע בסיכויים שלך
02:00:52.801 – 02:00:54.728
.זו הייתה רמירז
02:00:59.939 – 02:01:03.046
אבל אמרת... -אמרתי שזה .לא יפגע בסיכויים שלך
02:01:06.828 – 02:01:08.403
.אתה בר מזל
02:01:12.423 – 02:01:13.565
.אבל הוא לא
02:01:13.6 – 02:01:14.645
?מי
02:01:17.058 – 02:01:18.611
.הנהג שלך
02:01:33.069 – 02:01:35.326
זה לא הוגן. אנחנו צריכים .להיות על הספינה שלהם
02:01:35.379 – 02:01:37.562
?רוצה לעלות איתם .אתה מוזמן
02:02:01.061 – 02:02:02.942
המפקד, הם כיבו .את המנועים
02:02:03.076 – 02:02:04.295
.טוב, השג אותם בקשר
02:02:04.402 – 02:02:07.749
אמור להם שנחזור ונאסוף .אותם ברגע שניפטר מהחלאות
02:02:08.23 – 02:02:10.128
?ליברטי", כאן "ספיריט", עבור"
02:02:12.511 – 02:02:13.707
?מה זה, לכל הרוחות
02:02:24.941 – 02:02:28.066
פוקס, משהו קורה .על המעבורות
02:02:29.658 – 02:02:31.568
.רד מיד לחדר המנועים
02:02:43.269 – 02:02:46.837
,קפטן, יש כמאה חביות למטה .מוכנות לפיצוץ, והיה גם את זה
02:02:59.802 – 02:03:01.232
.אלוהים אדירים
02:03:01.267 – 02:03:02.891
.נראה כמו נפץ
02:03:03.058 – 02:03:06.196
למה שיתנו לנו את ?הנפץ לפצצה שלנו
02:03:09.108 – 02:03:12.331
הלילה, כולכם תהיו .חלק מניסוי חברתי
02:03:16.279 – 02:03:20.168
באמצעות שילוב ,בין סולר ואמוניה
02:03:20.506 – 02:03:24.214
.ביכולתי לפוצץ את כולכם לשמיים
02:03:24.448 – 02:03:25.979
?ליברטי", האם שומע, עבור"
02:03:28.349 – 02:03:29.368
.שבק חיים
02:03:29.524 – 02:03:33.727
אם מישהו ינסה לרדת .מהספינה, כולכם תמותו
02:03:34.395 – 02:03:35.49
.אני מתחיל להתאפס
02:03:35.525 – 02:03:38.318
...לכל ספינה יש את השלט
02:03:38.485 – 02:03:40.925
.שיפוצץ את הספינה השנייה
02:03:40.96 – 02:03:43.245
,הקול מגיע מהמעבורת
02:03:43.362 – 02:03:44.664
.אך אין זה המקור
02:03:47.266 – 02:03:48.449
.מערב
02:03:55.827 – 02:03:57.489
.גורדון .איתרתי את הג'וקר-
02:03:58.291 – 02:03:59.387
.בניין פרואיט
02:03:59.5 – 02:04:00.916
.שהכוחות יגיעו לשם
02:04:03.423 – 02:04:06.375
.בחצות, אפוצץ את כולכם
02:04:06.41 – 02:04:08.904
אבל, אם באחת הספינות ,ילחצו על הכפתור
02:04:08.905 – 02:04:11.397
.אותיר את יושביה בחיים
02:04:11.564 – 02:04:13.821
?אז, מי זה הולך להיות
02:04:13.856 – 02:04:16.847
אוסף הפושעים המתועבים ,של הארווי דנט
02:04:16.882 – 02:04:19.831
או האזרחים המתוקים ?והחפים מפשע
02:04:20.123 – 02:04:22.01
.אתם תבחרו
02:04:23.42 – 02:04:26.844
,וכדאי שתחליטו מהר ...כי האנשים על הספינה השנייה
02:04:27.011 – 02:04:29.768
עלולים להיות .לא כל כך אצילים
02:04:36.556 – 02:04:37.609
.הישארו מאחור
02:04:37.818 – 02:04:39.245
?מי אתה שתחליט
02:04:39.912 – 02:04:41.706
.עלינו לדון על כך, לכל הפחות
02:04:42.142 – 02:04:43.378
.לא כולם צריכים למות
02:04:43.503 – 02:04:45.703
לאנשים ההם הייתה .את ההזדמנות
02:04:46.363 – 02:04:48.262
.לא נדון על כך
02:04:48.387 – 02:04:50.162
?למה לא
02:04:50.197 – 02:04:52.754
הם דנים על אותו הנושא .בדיוק בספינה השנייה
02:04:52.796 – 02:04:54.124
.בואו נערוך הצבעה
02:05:00.49 – 02:05:02.95
?הלו .ברברה, מדברת אנה רמירז-
02:05:03.417 – 02:05:06.281
ג'ים ביקש שתארזי ותכנסי עם .הילדים למכונית כמה שיותר מהר
02:05:06.449 – 02:05:08.351
.אבל יש שוטרים מחוץ לבית
02:05:08.386 – 02:05:09.846
.אי אפשר לבטוח בשוטרים האלה
02:05:10.013 – 02:05:13.06
ג'ים ביקש שתתרחקי .מהם במהירות האפשרית
02:05:13.244 – 02:05:14.939
עוד עשר דקות אתן ,להם הוראה לעזוב
02:05:14.974 – 02:05:16.526
.ועלייך לנוע במהירות
02:05:16.651 – 02:05:18.398
אבל לאן אני ?אמורה לקחת אותם
02:05:18.433 – 02:05:20.225
.רחוב 52, בניין מספר 250
02:05:20.226 – 02:05:22.315
עזבי ברגע .שרכב הסיור ייסע
02:05:22.316 – 02:05:23.44
.בסדר
02:05:24.209 – 02:05:25.367
?היא האמינה לך
02:05:26.028 – 02:05:27.59
.כי היא בטחה בך
02:05:28.617 – 02:05:29.73
.בדיוק כמו רייצ'ל
02:05:29.765 – 02:05:31.849
לא ידעתי... -לא ידעת ?מה הם התכוונו לעשות
02:05:32.016 – 02:05:34.236
זו הפעם השנייה .ששוטר אומר לי את זה
02:05:35.146 – 02:05:37.223
?מה בדיוק חשבת שהם יעשו
02:05:37.258 – 02:05:39.739
.הם הגיעו אליי בשלב מוקדם ...חשבונות בית החולים של אמא שלי
02:05:39.806 – 02:05:40.941
!די
02:05:42.261 – 02:05:43.246
.אני מצטערת
02:05:43.312 – 02:05:45.359
תזכי לחיות ולשרת .עוד יום, שוטרת
02:05:49.701 – 02:05:51.16
מצאנו את אוטובוס .בית החולים החסר
02:05:51.195 – 02:05:53.208
.ויש לנו אירוע עם בני ערובה
02:05:55.336 – 02:05:56.753
.זה מטווח קליעה
02:05:57.789 – 02:05:59.903
למה שיבחר מיקום ?חשוף כל-כך
02:06:00.078 – 02:06:02.008
אנו יכולים לירות .על 5 ליצנים
02:06:02.009 – 02:06:04.081
,צלפים מחסלים אותם ,מנפצים את החלונות
02:06:04.116 – 02:06:05.373
צוות אחד מסתער ,דרך החלונות
02:06:05.498 – 02:06:07.136
צוות שני .דרך המדרגות
02:06:07.171 – 02:06:08.847
שתיים-שלוש .אבידות לכל היותר
02:06:09.286 – 02:06:11.348
.בואו נעשה את זה .זה לא כל-כך פשוט-
02:06:11.383 – 02:06:12.763
עם הג'וקר זה .אף פעם לא פשוט
02:06:12.93 – 02:06:15.075
,מה שפשוט הוא שבכל שנייה ללא פעולה
02:06:15.11 – 02:06:17.137
פיצוץ מעבורת אחת ע"י .האחרת, הולך ומתקרב
02:06:17.14 – 02:06:18.209
.זה לא יקרה
02:06:18.649 – 02:06:19.86
.אז הוא יפוצץ את שתיהן
02:06:20.027 – 02:06:22.482
...אין זמן לניירות ...אני רוצה שכולם-
02:06:23.074 – 02:06:25.254
יכתבו את הצבעתם .על פיסת הנייר הזאת
02:06:26.957 – 02:06:30.081
,למי שיש עטים .שיעביר אותם הלאה
02:06:34.055 – 02:06:36.602
עלינו לאסוף .את ההצבעות במהירות
02:06:46.162 – 02:06:48.043
.אני זקוק לחמש דקות לבד
02:06:48.078 – 02:06:50.045
!לא! אין זמן
02:06:50.295 – 02:06:52.028
.יש לנו מטרות בכוונת
02:06:52.063 – 02:06:54.595
.דנט נמצא איתם בפנים .מוכרחים להציל אותו
02:06:54.763 – 02:06:56.761
!אני מוכרח להציל את דנט
02:06:56.896 – 02:06:58.045
.התכוננו
02:07:00.965 – 02:07:02.002
...שתי דקות
02:07:02.296 – 02:07:03.432
.ואז נפרוץ
02:07:09.149 – 02:07:10.627
.פוקס, אני צריך תמונה
02:07:14.701 – 02:07:16.097
!ג'ים, אנחנו בצרות
02:07:17.54 – 02:07:20.046
טוב, יש לנו .'תמונה מקומה א
02:07:20.671 – 02:07:22.017
.קומה ב' תגיע מיד
02:07:24.137 – 02:07:26.684
נראה שלליצנים יש .בני ערובה בשתי קומות
02:07:27.794 – 02:07:29.397
.צוות ימ"מ במדרגות
02:07:33.488 – 02:07:35.492
.צוות ימ"מ נוסף על הגג
02:07:37.663 – 02:07:39.035
.יש אישור לפעול
02:07:40.544 – 02:07:43.09
.ברברה, הירגעי .הילדים בידיו-
02:07:43.324 – 02:07:44.468
.שלום, ג'ים
02:07:45.604 – 02:07:46.724
...הארווי
02:07:47.475 – 02:07:48.617
?היכן המשפחה שלי
02:07:48.852 – 02:07:50.623
.במקום בו משפחתי מתה
02:07:53.903 – 02:07:55.674
,צוות כחול .בחרו מטרות
02:07:57.173 – 02:07:58.922
,צוות פריצה .הניחו את המטען
02:08:15.279 – 02:08:17.478
פוקס, הימ"מ סימנו .מטרות שגויות
02:08:17.479 – 02:08:18.928
.הליצנים הם בני הערובה
02:08:19.763 – 02:08:21.667
!צוות אדום, קדימה
02:08:25.717 – 02:08:27.177
,צוות פריצה !פוצצו והיכנסו
02:08:30.852 – 02:08:31.955
.אל תזוז
02:08:33.471 – 02:08:34.174
.רשאים אש
02:08:40.492 – 02:08:42.068
.צוותי הימ"מ מסתערים
02:08:42.166 – 02:08:44.055
!ליצנים, הניחו את הנשקים
02:08:47.339 – 02:08:49.834
.רופאים, התכופפו !פנו את קו האש
02:08:49.847 – 02:08:51.171
!הניחו את הנשקים
02:09:15.286 – 02:09:16.335
!לא לזוז
02:09:16.57 – 02:09:17.666
...היכנעו או ש
02:09:22.34 – 02:09:23.475
.הבט למעלה
02:09:24.711 – 02:09:26.48
רואה את החבר'ה ?הרעים בקומה מעליך
02:09:27.196 – 02:09:30.052
הם אורבים לצוות הימ"מ .שעולה במעלית
02:09:30.878 – 02:09:31.92
.60‏ שניות
02:09:40.113 – 02:09:44.697
:התוצאות הן .‏140 נגד. 396‏ בעד
02:09:52.791 – 02:09:54.62
.אז קדימה !תעשה את זה
02:09:55.48 – 02:09:57.034
.אנחנו עדיין כאן
02:09:58.72 – 02:10:01.684
וזה אומר שגם הם .עדיין לא הרגו אותנו
02:10:03.146 – 02:10:04.349
!קדימה, קדימה
02:10:12.405 – 02:10:13.742
.צרות בקומה שמעליך
02:10:33.247 – 02:10:34.408
!לא לזוז
02:10:35.818 – 02:10:37.722
!אנו נירה, עצור
02:10:40.46 – 02:10:41.579
!על הברכיים
02:10:42.315 – 02:10:43.977
.תפסנו אותו .הוא מחוץ למשחק
02:10:45.814 – 02:10:47.117
!התרחק מהקצה
02:11:09.859 – 02:11:11.212
!על הרצפה !לא לזוז
02:11:11.538 – 02:11:13.605
,שימו לב .הליצנים הם בני הערובה
02:11:13.694 – 02:11:15.503
.הרופאים הם המטרות
02:11:22.383 – 02:11:24.379
.הצלחת להגיע .כמה נפלא
02:11:24.514 – 02:11:25.999
?איפה הנפץ
02:11:27.168 – 02:11:28.321
!תפסו אותו
02:11:42.757 – 02:11:43.852
!לא לזוז
02:12:15.632 – 02:12:17.248
,אינך רוצה למות
02:12:17.356 – 02:12:19.681
אבל אינך יודע .כיצד ליטול חיים
02:12:20.767 – 02:12:22.54
.תן לי אותו
02:12:22.884 – 02:12:24.65
,האיש הזה יהרוג אותך
02:12:25.234 – 02:12:26.896
.ויטול אותם בכל מקרה
02:12:30.702 – 02:12:32.306
.איש אינו מוכן ללכלך את הידיים
02:12:33.076 – 02:12:34.978
.בסדר גמור, אני אעשה זאת
02:12:37.758 – 02:12:40.272
האנשים בספינה השנייה .עשו את הבחירה שלהם
02:12:40.722 – 02:12:42.76
.הם בחרו לרצוח ולגנוב
02:12:43.206 – 02:12:45.26
אין שום היגיון .שגם אנו נצטרך למות
02:12:55.568 – 02:12:57.772
!באותם מקומות מוכרים
02:13:04.526 – 02:13:05.609
.המתן
02:13:16.638 – 02:13:18.87
,הקומה מאובטחת !בני הערובה בטוחים
02:13:19.773 – 02:13:20.909
.תן לי אותו
02:13:23.212 – 02:13:26.286
.תוכל לומר שלקחתי אותו בכוח
02:13:27.512 – 02:13:31.003
תן לי אותו, ואעשה ...מה שהיית צריך לעשות
02:13:31.038 – 02:13:32.298
.לפני עשר דקות
02:13:54.659 – 02:13:57.942
,חייבים להפסיק להיאבק .אחרת נפסיד את הזיקוקים
02:13:57.963 – 02:13:59.996
.לא יהיו שום זיקוקים
02:14:00.287 – 02:14:03.476
...והנה זה מתחיל
02:14:42.726 – 02:14:44.329
?מה ניסית להוכיח
02:14:44.665 – 02:14:47.633
,שעמוק בפנים ?כולם מכוערים כמוך
02:14:48.769 – 02:14:49.798
.אתה לבד
02:14:56.193 – 02:14:58.414
אי אפשר לסמוך .על אף אחד בימינו
02:14:58.449 – 02:15:01.355
אתה חייב לעשות ?הכול בעצמך. נכון
02:15:02.208 – 02:15:04.337
.זה בסדר. הגעתי מוכן
02:15:05.307 – 02:15:07.067
.אנו חיים בעולם מצחיק
02:15:07.302 – 02:15:09.541
אגב, אתה יודע איך קיבלתי ?את הצלקות האלה
02:15:09.876 – 02:15:10.977
.לא
02:15:11.012 – 02:15:12.831
אבל אני יודע .איך קיבלת את אלה
02:15:31.33 – 02:15:32.812
...אתה
02:15:33.548 – 02:15:36.799
פשוט לא יכולת ?לעזוב אותי, נכון
02:15:37.679 – 02:15:41.311
זה מה שקורה כאשר ...כוח בלתי ניתן לעצירה
02:15:41.762 – 02:15:44.936
.פוגש עצם בלתי ניתן להזזה
02:15:46.768 – 02:15:51.453
אתה באמת לא מסוגל ?להיות מושחת, נכון
02:15:53.49 – 02:15:55.255
...אתה לא תהרוג אותי
02:15:55.29 – 02:16:00.57
בגלל תחושה שגויה .של אמונה במעשיך
02:16:01.673 – 02:16:04.804
,ואני לא אהרוג אותך
02:16:04.971 – 02:16:07.835
.כי אתה פשוט יותר מדי כיפי
02:16:09.814 – 02:16:13.689
אני חושב שאתה ואני .נועדנו לעשות זאת לנצח
02:16:14.341 – 02:16:16.251
.אתה תהיה בתא מרופד לנצח
02:16:16.286 – 02:16:17.984
.אולי נוכל לחלוק תא
02:16:18.427 – 02:16:22.302
ואז נכפיל את הקצב בו תושבי .העיר מאבדים את שפיותם
02:16:22.737 – 02:16:25.508
...העיר הזאת הראתה לך הרגע
02:16:26.003 – 02:16:30.109
שהיא מלאה באנשים .שמוכנים להאמין בטוב
02:16:30.189 – 02:16:33.092
.עד שרוחם תישבר לחלוטין
02:16:34.108 – 02:16:37.892
עד שהם ייחשפו לאמת ,על הארווי דנט
02:16:39.377 – 02:16:41.849
.ולכל מעשי הגבורה שלו
02:16:43.761 – 02:16:48.61
לא חשבת שאסתכן באובדן ,המאבק על נשמתה של גות'הם
02:16:48.908 – 02:16:50.866
.בקרב אגרופים איתך
02:16:52.513 – 02:16:53.652
...לא
02:16:54.155 – 02:16:56.92
.תמיד צריך קלף בשרוול
02:16:57.454 – 02:16:59.219
.שלי הוא הארווי
02:16:59.727 – 02:17:01.062
?מה עשית
02:17:01.629 – 02:17:03.917
לקחתי את האביר הלבן של גות'הם
02:17:04.76 – 02:17:08.259
ו... הורדתי .אותו לדרגה שלנו
02:17:08.725 – 02:17:10.002
.זה לא היה קשה
02:17:10.037 – 02:17:11.439
,כי טירוף, כמו שאתה יודע
02:17:11.648 – 02:17:14.504
.הוא כמו כוח המשיכה
02:17:15.156 – 02:17:17.912
.כל שצריך הוא דחיפה קטנה
02:17:34.474 – 02:17:35.56
!דנט
02:17:57.227 – 02:17:58.491
.לכאן הם הביאו אותה, גורדון
02:17:59.293 – 02:18:00.985
.אחרי שאנשיך מסרו אותה
02:18:02.213 – 02:18:03.636
.כאן היא מתה
02:18:04.071 – 02:18:05.679
...אני יודע, הייתי כאן
02:18:07.382 – 02:18:08.717
.ניסיתי להציל אותה
02:18:08.752 – 02:18:09.74
.אבל לא הצלת אותה
02:18:10.476 – 02:18:12.105
.לא יכולתי .כן יכולת-
02:18:12.441 – 02:18:13.739
.אם היית מקשיב לי
02:18:13.906 – 02:18:16.309
.אם היית מתייצב כנגד השחיתות
02:18:16.744 – 02:18:18.957
במקום לעשות את .העסקה עם השטן
02:18:18.992 – 02:18:20.661
!ניסיתי להילחם במאפיה
02:18:21.087 – 02:18:25.029
לא היית מעז לנסות להצדיק את .עצמך, לו ידעת מה איבדתי
02:18:27.349 – 02:18:30.795
האם אי פעם נאלצת לדבר ,אל האדם שאתה הכי אוהב
02:18:30.83 – 02:18:32.251
,ולומר לו שהכול יהיה בסדר
02:18:32.317 – 02:18:34.03
?כשידעת שלא כך יהיה
02:18:36.159 – 02:18:40.341
ובכן, אתה עומד להכיר .את ההרגשה, גורדון
02:18:40.834 – 02:18:44.492
רק אז, תוכל להסתכל לי .בעיניים ולומר שאתה מצטער
02:18:46.387 – 02:18:48.52
.לא תפגע במשפחה שלי
02:18:48.655 – 02:18:49.669
.לא
02:18:50.27 – 02:18:51.807
.רק באדם שאתה הכי אוהב
02:19:00.749 – 02:19:03.221
?אז... האם זו אשתך
02:19:05.049 – 02:19:06.591
.הנח את האקדח, הארווי
02:19:07.327 – 02:19:08.689
.הארווי, הנח את האקדח
02:19:09.975 – 02:19:11.254
.בבקשה, הארווי
02:19:11.89 – 02:19:12.966
.בבקשה
02:19:14.902 – 02:19:17.583
לעזאזל! אתה מוכן להפסיק ?לכוון את האקדח אל משפחתי
02:19:18.158 – 02:19:18.834
!לא
02:19:18.969 – 02:19:21.607
.יש לנו זוכה !לא, ג'ים. תעצור את זה-
02:19:21.916 – 02:19:23.397
!הארווי !אלוהים-
02:19:23.756 – 02:19:24.857
!הארווי
02:19:26.374 – 02:19:27.602
.אני מצטער
02:19:30.056 – 02:19:31.227
!על הכול
02:19:33.689 – 02:19:35.034
.בבקשה, אל תפגע בבני
02:19:46.189 – 02:19:47.397
?הבאת את השוטרים שלך
02:19:47.833 – 02:19:49.712
כל שהם יודעים .הוא שיש אירוע
02:19:50.892 – 02:19:52.304
.הם לא יודעים מי או מה
02:19:52.339 – 02:19:53.956
.הם רק מקיפים את המתחם
02:19:54.123 – 02:19:56.061
אתה חושב שאני ?רוצה לברוח מזה
02:19:56.997 – 02:19:59.259
.אי אפשר לברוח מזה
02:19:59.988 – 02:20:01.709
אינך רוצה לפגוע .בילד, הארווי
02:20:04.329 – 02:20:05.785
זה לא קשור ,למה שאני רוצה
02:20:05.82 – 02:20:07.498
!אלא למה שהוגן
02:20:08.297 – 02:20:12.313
חשבתם שנוכל להיות אנשים !הגונים בזמן לא הגון
02:20:15.193 – 02:20:16.619
.אבל טעיתם
02:20:17.155 – 02:20:18.441
.העולם הוא אכזר
02:20:18.466 – 02:20:20.967
והמוסריות היחידה ,בעולם אכזר
02:20:21.702 – 02:20:22.757
.היא המזל
02:20:23.768 – 02:20:24.978
.לא משוחד
02:20:25.613 – 02:20:26.744
.לא מוטה
02:20:28.321 – 02:20:29.396
.הוגן
02:20:29.661 – 02:20:31.691
לבן שלו יש את אותו .הסיכוי שהיה לה
02:20:32.727 – 02:20:33.97
.חצי-חצי
02:20:33.978 – 02:20:35.733
מה שקרה לרייצ'ל .לא היה יד הגורל
02:20:36.168 – 02:20:37.269
.אנחנו החלטנו לפעול
02:20:37.805 – 02:20:38.679
.שלושתנו
02:20:39.346 – 02:20:42.804
אז למה היה זה רק ?אני שאיבד את הכול
02:20:45.233 – 02:20:46.285
.זה לא היה רק אתה
02:20:46.32 – 02:20:47.722
!הג'וקר בחר בי
02:20:48.03 – 02:20:50
כי אתה היית הטוב .ביותר מבינינו
02:20:50.636 – 02:20:51.797
...הוא רצה להוכיח
02:20:52.206 – 02:20:56.365
שאפילו מישהו טוב .כמוך, יכול ליפול
02:20:57.758 – 02:20:58.85
.והוא צדק
02:20:59.186 – 02:21:00.647
אתה הוא זה שמכוון .את האקדח, הארווי
02:21:01.557 – 02:21:04.739
אז כוון אותו אל .האנשים האשמים
02:21:05.69 – 02:21:06.811
.צודק
02:21:10.826 – 02:21:12.055
.אתה ראשון
02:21:25.187 – 02:21:26.299
.תורי
02:21:33.663 – 02:21:35.067
.הארווי, אתה צודק
02:21:36.84 – 02:21:38.603
.מותה של רייצ'ל היה באשמתי
02:21:42.585 – 02:21:44.105
.בבקשה, אל תעניש את הילד
02:21:46.143 – 02:21:47.265
.הענש אותי
02:21:47.5 – 02:21:48.749
.מיד
02:21:51.105 – 02:21:53.174
אמור לילד שהכול ...יהיה בסדר. אבל
02:21:53.692 – 02:21:54.802
...שקר
02:21:55.653 – 02:21:56.899
.כמו שאני שיקרתי
02:22:00.748 – 02:22:02.293
.הכול יהיה בסדר, בן
02:22:40.818 – 02:22:41.914
?אבא
02:22:42.149 – 02:22:43.407
?אבא, הוא בסדר
02:23:00.123 – 02:23:02.327
.תודה לך .אתה לא צריך להודות לי-
02:23:03.025 – 02:23:04.128
.אני כן צריך
02:23:09.045 – 02:23:10.448
.הג'וקר ניצח
02:23:12.662 – 02:23:14.809
,התביעות של הארווי ...כל הדברים עליהם נלחם
02:23:15.985 – 02:23:17.188
.הכול נהרס
02:23:18.055 – 02:23:20.377
ההזדמנות לתיקון העיר ...שהענקת לנו
02:23:20.812 – 02:23:22.965
מתה יחד עם .שמו הטוב של הארווי
02:23:23.433 – 02:23:24.836
.תלינו בו את כל תקוותינו
02:23:25.812 – 02:23:28.293
,את כל הטוב שהיה בו .הרס הג'וקר
02:23:29.361 – 02:23:30.457
.אנשים יאבדו תקווה
02:23:30.951 – 02:23:32.1
.הם לא
02:23:35.206 – 02:23:37.038
.אסור שמעשיו יתגלו
02:23:37.273 – 02:23:38.447
.חמישה מתים
02:23:39.443 – 02:23:40.76
.שניים מהם שוטרים
02:23:40.995 – 02:23:42.496
.בלתי אפשרי להעלים את זה
02:23:48.183 – 02:23:50.235
.אבל הג'וקר לא יכול לנצח
02:23:56.248 – 02:23:58.779
גות'הם זקוקה .לגיבור האמיתי שלה
02:24:05.849 – 02:24:06.917
...לא
02:24:06.988 – 02:24:08.463
,או שאתה מת כגיבור
02:24:08.856 – 02:24:12.547
או שאתה חי די זמן כדי .לראות את עצמך הופך לנבל
02:24:13.657 – 02:24:15.648
אני מסוגל לעשות ,את הדברים הללו
02:24:16.097 – 02:24:17.635
.כי אינני גיבור
02:24:18.044 – 02:24:19.269
.בניגוד לדנט
02:24:22.083 – 02:24:23.714
.אני הרגתי את האנשים הללו
02:24:24.221 – 02:24:24.964
.זה מה שאני יכול להיות
02:24:24.965 – 02:24:27.06
.לא, לא. אתה לא יכול !אתה לא
02:24:27.095 – 02:24:28.773
אני כל דבר שגות'הם .תצטרך שאהיה
02:24:31.278 – 02:24:32.565
.תודיע על כך
02:24:35.792 – 02:24:36.892
.גיבור
02:24:37.628 – 02:24:41.044
,לא היינו ראויים לגיבור כמותו .אך בהחלט נזקקנו לו
02:24:41.503 – 02:24:43.257
...לא פחות מאשר אביר
02:24:44.556 – 02:24:45.695
.זוהר
02:24:46.815 – 02:24:48.064
.הם ירדפו אותך
02:24:48.7 – 02:24:49.928
.תרדפו אותי
02:24:51.057 – 02:24:52.302
.תרשיעו אותי
02:24:53.646 – 02:24:55.074
.תשסו בי את הכלבים
02:24:59.783 – 02:25:01.524
.כי זהו הדבר אשר צריך לקרות
02:25:03.199 – 02:25:06.499
,כי לפעמים .האמת אינה מספיקה
02:25:08.235 – 02:25:10.122
.לפעמים, לאנשים מגיע יותר
02:25:10.413 – 02:25:12.85
- לושיוס פוקס -
02:25:14.096 – 02:25:17.52
לפעמים, לאנשים מגיע .גמול על אמונם
02:25:36.384 – 02:25:37.529
?באטמן
02:25:39.983 – 02:25:41.117
!באטמן
02:25:42.385 – 02:25:43.832
?למה הוא בורח, אבא
02:25:45.501 – 02:25:46.903
כי אנו מוכרחים .לרדוף אחריו
02:25:46.938 – 02:25:49.41
!טוב, נכנסים !קדימה, קדימה
02:25:55.979 – 02:25:57.322
.הוא לא עשה שום דבר רע
02:26:00.376 – 02:26:02.65
כי הוא הגיבור ,שגות'הם ראויה לו
02:26:03.286 – 02:26:05.07
אבל לא זה .שלו היא זקוקה כעת
02:26:07.349 – 02:26:08.692
.לכן נרדוף אותו
02:26:11.525 – 02:26:12.92
.כי הוא מסוגל לשאת זאת
02:26:16.1 – 02:26:17.654
.כי הוא איננו גיבור
02:26:26.149 – 02:26:27.661
.הוא שומר שקט
02:26:28.569 – 02:26:30.334
.מגן דרוך
02:26:32.837 – 02:26:34.235
.אביר אפל
02:26:36.207 – 02:26:38.631
"האביר האפל"
02:26:40.583 – 02:26:42.742
:במאי כריסטופר נולן
02:26:43.374 – 02:26:50.041
:תורגם וסונכרן משמיעה ע"י Qsubs מצוות ialfan-ו WorkBook, subbie
02:27:52.745 – 02:27:54.726
כריסטיין בייל
02:27:56.625 – 02:27:58.815
מייקל קיין
02:28:00.657 – 02:28:02.799
הית' לדג'ר
02:28:04.777 – 02:28:06.746
גרי אולדמן
02:28:08.697 – 02:28:10.839
אהרון אקהרט
02:28:12.743 – 02:28:14.745
מגי ג'ילנהול
02:28:16.673 – 02:28:18.642
מורגן פרימן
02:28:52.746 – 02:28:55.785
,הסרט מוקדש לזכר חברינו הית' לדג'ר וקונוואי ויקלייף