SUBS.is
with subtitles
//

The Shawshank Redemption (1994) Farsi/Persian subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Shawshank Redemption
1994
The Shawshank Redemption 1080p BluRay 12Gb fb.com shapoor6161.srt
The Shawshank Redemption 1994 BluRay 1080p.720p.AC3 Subtitled by Gezenfon.srt
The Shawshank Redemption.srt
Subtitles
Subtitle content
The Shawshank Redemption.srt
00:00:15.362 – 00:00:35.33
ترجمه از:بيژن ح [email protected]
00:00:51.362 – 00:00:58.33
رستگاري از شاوشنگ
00:02:05.362 – 00:02:07.33
آقاي دوفرين
00:02:07.531 – 00:02:11.865
مشاجره اي که اونشب منجر به قتل همسرتون شد رو شرح بديد
00:02:16.54 – 00:02:18.201
واقعا غم انگيز بود
00:02:18.542 – 00:02:23.333
اون گفت از اينکه من جريان رو فهميدم خوشحاله چون از پنهانکاري خوشش نميومد
00:02:24.414 – 00:02:27.906
و بعد گفت که طلاق ميخواد
00:02:28.151 – 00:02:31.814
-عکس العمل شما چي بود؟ -بهش گفتم که با طلاقش دادنش موافق نيستم
00:02:32.022 – 00:02:35.185
"قبل از اينکه طلاقت بدم ميفرستمت به جهنم"
00:02:35.392 – 00:02:38.999
بر طبق گفته همسايه هاتون,اين چيزي بود که شما بهش گفتيد
00:02:39.796 – 00:02:41.423
شايد اينطوري گفته باشم
00:02:41.932 – 00:02:44.457
دقيقا يادم نيست خب عصباني بودم
00:02:44.734 – 00:02:47.168
بعد از مشاجره با همسرتون چه اتفاقي افتاد؟
00:02:48.338 – 00:02:50.101
وسايلشو بست
00:02:51.274 – 00:02:54.437
وسايلشو بست که بره با آقاي کوينتين زندگي کنه
00:02:55.078 – 00:02:59.174
گلن کوينتين..گلفباز مشهور باشگاه اسنودِن هيلز
00:02:59.382 – 00:03:02.51
همون کسي که به عنوان معشوق همسرتون شناخته شده
00:03:04.821 – 00:03:06.015
آيا دنبال همسرتون رفتيد؟
00:03:07.357 – 00:03:09.45
اون اوايل ِيه چندباري رفتم
00:03:09.659 – 00:03:14.028
بعد يکبار رفتم در خونشون تا ببينمشون اما خونه نبودن
00:03:14.598 – 00:03:16.122
ماشينو همونجا خاموش کردم
00:03:16.833 – 00:03:17.822
و منتظرشون موندم
00:03:18.034 – 00:03:19.695
با چه انگيزه اي؟
00:03:20.303 – 00:03:21.736
نميدونم
00:03:22.872 – 00:03:24.339
خب گيج بودم
00:03:24.541 – 00:03:25.599
و مست
00:03:27.11 – 00:03:28.407
فکر کنم که
00:03:28.612 – 00:03:30.705
بيشتر ميخواستم بترسونمشون
00:03:30.947 – 00:03:34.999
ولي وقتي که رسيدند شما رفتيد تو خونه و اونها رو به قتل رسونديد
00:03:35.285 – 00:03:36.65
نه کم کم حواسم سر جاش اومده بود
00:03:36.853 – 00:03:40.516
برگشتم تو ماشين و رفتم خونه تا حالم بهتر بشه
00:03:40.724 – 00:03:43.693
سر راهم اسلحه رو توي رودخونه ريور پرت کردم
00:03:43.893 – 00:03:45.884
تا حالاچند بار اينو توضيح دادم
00:03:46.129 – 00:03:50.19
چيزي که براي من عجيبه اينه که خدمتکار روز بعد
00:03:50.4 – 00:03:52.994
جسد همسرتون رو در حالي کنار معشوقش روي تخت پيدا ميکنه
00:03:53.203 – 00:03:55.296
که با يه کاليبر 38 به قتل رسيده بودند
00:03:56.673 – 00:04:00.999
يعني تمام اين وقايع از ديد شما تصادفي بوده و شما کاملا بي تقصيريد؟
00:04:01.778 – 00:04:02.767
بله همينطوره
00:04:02.979 – 00:04:06.142
شما هنوز هم اصرار داريد که قبل از وقوع اون جنايت
00:04:06.349 – 00:04:08.408
اسلحه رو توي روخونه انداختيد؟
00:04:08.618 – 00:04:10.848
چه قانع کننده !!!!!!!!!!!!!
00:04:11.054 – 00:04:12.715
اما اين عين حقيقته
00:04:13.089 – 00:04:17.777
پليس سه روز تمام اون رودخونه رو زيرو رو کرد اما تفنگي پيدا نشد
00:04:17.861 – 00:04:21.999
... پس اين امکان نبود که بين اسلحه شما و گلوله هايي که
00:04:22.165 – 00:04:25.601
در بدن قربانيها پيدا شده تطابقي صورت بگيره
00:04:26.269 – 00:04:28.669
و البته اينهم
00:04:29.139 – 00:04:32.575
راه فرار خوبيه مگه نه آقاي دوفرين؟
00:04:33.91 – 00:04:35.969
از اونجايي که من کاملا بيگناه هستم
00:04:36.179 – 00:04:40.809
پيدا نشدن اسلحه رو واقعا ناراحت کننده ميدونم
00:04:58.702 – 00:05:02.069
خانمها آقايون تمام دلايل و شواهد رو شنيديد
00:05:02.272 – 00:05:06.106
ما متهمي داريم که در صحنه جنايت حاضر بوده تمام آثارش هم هست
00:05:06.309 – 00:05:09.176
گلوله هايي که اثر انگشت اون روشونه
00:05:09.379 – 00:05:12.348
و همچنِن يک بطري ويسکي با اثر انگشت متهم
00:05:12.549 – 00:05:14.107
و مهمتر از همه
00:05:14.317 – 00:05:17.377
... يک بانوي زيبا به همراه معشوقه اش
00:05:17.587 – 00:05:19.612
درحاليکه در کنار هم دراز کشيده مرده اند و
00:05:20.79 – 00:05:23.999
ممکنه اونها گناهکار باشند
00:05:24.627 – 00:05:27.333
... اما آيا گناهشون اينقدر بزرگ بوده که
00:05:27.43 – 00:05:29.625
سزاوار چنين مجازات سختي باشند؟
00:05:29.833 – 00:05:32.131
درحاليکه به اين موضوع فکر ميکنيد
00:05:33.57 – 00:05:35.367
... اين رو هم در نظر داشته باشيد که
00:05:36.239 – 00:05:39.999
يک تپانچه فقط براي شش تا گلوله جا داره نه هشت تا
00:05:40.176 – 00:05:43.999
اين ثابت ميکنه که اين جنايت فقط بخاطر يک تعصب عاشقانه نبوده
00:05:44.08 – 00:05:46.999
تازه اگر اينطور بود شايد قابل درک بود ولي قابل بخشش نبود
00:05:47.083 – 00:05:48.107
اما
00:05:48.318 – 00:05:49.444
... اين يک انتقام گيري بوده
00:05:49.652 – 00:05:54.089
که از يک جاني خونسرد بر ميومده ... اين رو در نظر داشته باشيد
00:05:54.29 – 00:05:56.69
چهار گلوله براي هر قرباني
00:05:57.427 – 00:05:59.156
يعني نه تنها چهر بار بلکه هشت بار شليک شده
00:05:59.662 – 00:06:03.4
به اين معنيه که وقتي تفنگ خالي شده بود او همچنان در حال شليک کردن بوده
00:06:03.5 – 00:06:05.434
بعد دوباره تفنگ رو پُر ميکنه
00:06:05.668 – 00:06:09.126
و باز هم به اونها شليک ميکنه
00:06:09.339 – 00:06:11.899
يک گلوله بيشتر براي هر کدوم
00:06:12.675 – 00:06:14.438
درست توي سرشون
00:06:17.947 – 00:06:22.748
... آقاي دوفرين ديدن چهره خونسرد و بي احساس شما
00:06:23.153 – 00:06:25.28
خون رو توي رگهام منجمد ميکنه
00:06:27.223 – 00:06:29.987
با توجه با اختياراتي که توسط اين ايالت به من داده شده
00:06:30.193 – 00:06:34.459
شما را محکوم به دو بار حبس ابد ميکنم
00:06:34.831 – 00:06:37.356
هر بار براي يکي از قربانيها ختم جلسه
00:07:02.492 – 00:07:03.652
بشينيد
00:07:08.198 – 00:07:11.031
خب بظر شما بيست سال از محکوميتتون رو سپري کرديد درسته؟
00:07:11.968 – 00:07:15.165
-بله قربان -فکر ميکني ميتوني دوباره به جامعه برگردي؟
00:07:15.572 – 00:07:18.166
بله قربان حتما ميتونم
00:07:19.309 – 00:07:21.3
منظورم اينه که درسم رو ياد گرفتم
00:07:22.378 – 00:07:25.814
صادقانه ميتونم بگم که الان يه آدم ديگه اي هستم
00:07:29.052 – 00:07:31.418
ديگه خطري براي جامعه نيستم
00:07:31.621 – 00:07:33.589
خدا ميدونه راست ميگم
00:08:09.893 – 00:08:11.19
هي رد
00:08:11.394 – 00:08:12.691
چي شد؟
00:08:12.896 – 00:08:15.057
همون مزخرفات تکراري
00:08:15.331 – 00:08:17.196
اي بابا ميدونم چه حالي داري
00:08:17.4 – 00:08:19.391
هفته ديگه نوبت رد شدن منه
00:08:20.169 – 00:08:22.694
آره من هم هفته قبل رد شدم
00:08:22.906 – 00:08:24.203
بالاخره همينه ديگه
00:08:24.407 – 00:08:25.84
هي رِد يه بسته سيگار ميخوام
00:08:26.042 – 00:08:29.444
بزن به چاک مرد حسابي همين الانش هم پول پنج بسته رو بهم بدهکاري
00:08:29.579 – 00:08:30.546
چهار بسته
00:08:31.681 – 00:08:35.117
توي همه زندانهاي امريکا آدمهايي مثل من پيدا ميشن
00:08:35.318 – 00:08:37.115
من کسي هستم که هر چيز رو ميتونم براتون جور کنم
00:08:37.32 – 00:08:40.414
مثل سيگار,ساک لباس يا حتي اگه بخواين
00:08:40.623 – 00:08:44.159
يه بطري کونياک براي اينکه بتونين باهاش فارغ التحصيل شدن بچتون رو جشن بگيرين
00:08:44.26 – 00:08:46.387
از شير مرغ تا جون آدميزاد
00:08:46.596 – 00:08:50.327
خلاصه اينکه من حکم يه فروشگاه رو دارم
00:08:53.269 – 00:08:56.204
... براي همين وقتي اندي دوفرين سال 1949 اومد پيشم
00:08:56.406 – 00:08:59.967
... و ازم خواست که يه پوستر ريتا هيورث براش جور کنم
00:09:00.176 – 00:09:02.44
بهش گفتم: باشه
00:09:44.32 – 00:09:46.481
اندي در سال 1947
00:09:46.723 – 00:09:50.777
به جرم قتل همسر و معشوقه اش به زندان شائوشنگ اومد
00:09:50.927 – 00:09:54.999
بيرون زندان اون معاون يکي از بانکهاي معتبر پورتلند بود
00:09:55.431 – 00:09:57.999
که براي آدمي به سن کم اون موقعيت مناسبي بود
00:10:40.476 – 00:10:42.239
زبون که سَرت ميشه خيکي؟
00:10:42.445 – 00:10:44.31
پس پشت سر اون افسر راه بيافت
00:10:57.06 – 00:11:01.444
تو کُل زندگيم مادرمُرده هايي مثل اينا رو نديده بودم
00:11:01.564 – 00:11:04.158
هي , ماهي بيا اينجا
00:11:27.423 – 00:11:28.822
رِد,امروز شرط بندي ميکني؟
00:11:29.192 – 00:11:30.887
سر چي؟ سيگار يا پول؟
00:11:31.094 – 00:11:32.789
سيگار, من سر دو تا ميبندم
00:11:33.329 – 00:11:34.887
خيله خب, اسبت کدومه؟
00:11:35.098 – 00:11:36.861
اون حيف نون
00:11:38.468 – 00:11:41.733
هشتمي؟اون اول ميشه- چرت نگو, من رو اون يکي شرط ميبندم -
00:11:41.938 – 00:11:44.133
سيگارات رو ميبازي پسر
00:11:44.34 – 00:11:46.103
اگه انقدر ادعات ميشه تو يکي رو انتخاب کن
00:11:46.342 – 00:11:49.402
من روي اون خيکيه شرط ميبندم
00:11:49.612 – 00:11:52.206
همون پنجمي چهار تا بسته برام بنويس
00:11:55.418 – 00:11:57.113
امروز روز ماهيگيريه !!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:11:57.887 – 00:11:59.354
حسابي خوش ميگذره !!!!!!!!!!!!!!!!
00:12:00.022 – 00:12:03.685
بايد بگم اولين باري که اندي رو ديدم خيلي توجهم رو جلب نکرد
00:12:04.227 – 00:12:07.128
انگار باد داشت اونو با خودش ميبرد
00:12:07.463 – 00:12:09.59
خلاصه اينکه زياد چشمم رو نگرفت
00:12:09.799 – 00:12:11.232
رد,نظر تو روي کيه؟
00:12:11.434 – 00:12:14.733
اون لاغر مردنيه هموني که انگار با خودش هم قهره
00:12:14.937 – 00:12:17.064
اون يارو؟عمراً
00:12:17.273 – 00:12:19.537
-ده بسته روش شرط ميبندم -بابا بيخيال
00:12:19.742 – 00:12:21.801
کي حاضره ثابت کنه که من اشتباه ميکنم؟
00:12:22.011 – 00:12:23.808
هيوود؟جيگر؟
00:12:24.113 – 00:12:25.41
اسکيتز؟
00:12:25.615 – 00:12:26.946
فلويد؟
00:12:27.884 – 00:12:29.943
چهار تا آدم پر دل و جرات
00:12:30.153 – 00:12:32.917
براي شمارش عصر همگي به سلولها برگرديد
00:12:33.122 – 00:12:36.421
همه زندانيها به سلولهاشون برن
00:12:56.813 – 00:12:57.939
بچرخيد به راست
00:12:58.147 – 00:12:59.444
سر رو به رو
00:13:12.528 – 00:13:15.122
ايشون آقاي هادلي,سرنگهبان زندان هستند
00:13:15.331 – 00:13:17.424
من هم نورتون ,رئيس زندانم
00:13:17.633 – 00:13:19.828
شما هم همگي مجرميد
00:13:20.136 – 00:13:22.127
براي همين به اينجا فرستاده شديد
00:13:22.705 – 00:13:24.104
قانون شماره يک
00:13:24.307 – 00:13:25.999
توهين به مقدسات ممنوع
00:13:26.309 – 00:13:29.745
دلم نميخواد کسي تو زندان من به مقدسات توهين کنه
00:13:29.946 – 00:13:31.14
... بقيه قوانين رو
00:13:31.347 – 00:13:34.646
خودتون به مرور متوجه ميشيد سوالي نيست؟
00:13:35.017 – 00:13:36.075
کِي غذا ميخوريم؟
00:13:44.76 – 00:13:46.785
وقتي غذا ميخوري که ما اجازه بديم
00:13:46.996 – 00:13:50.261
وقتي دستشويي ميري که ما بگيم وقتي نفس ميکشي که ما بگيم
00:13:50.466 – 00:13:53.299
فهميدي حرومزادهٌ بي مصرف؟
00:13:55.171 – 00:13:56.536
پاشو واستا
00:13:56.739 – 00:13:58.502
:من به دو چيز اعتقاد دارم
00:13:58.708 – 00:14:01.176
انظباط و کتاب مقدس
00:14:01.677 – 00:14:03.736
اينجا با هر دوتاش آشنا ميشين
00:14:04.513 – 00:14:06.674
بايد به خدا تکيه داشته باشيد
00:14:07.25 – 00:14:09.514
فعلا هم شما مال منيد
00:14:11.354 – 00:14:13.254
به شائوشنک خوش آمديد
00:14:18.427 – 00:14:19.792
بازشون کنيد
00:14:25.201 – 00:14:26.6
برگرد
00:14:33.442 – 00:14:34.875
کافيه
00:14:35.778 – 00:14:37.769
برو ته قفس
00:14:38.781 – 00:14:41.306
بچرخ ضد عفونيش کنيد
00:14:43.452 – 00:14:44.714
برگرد
00:14:47.556 – 00:14:50.252
برو بيرون لباس و کتاب مقدست رو بردار
00:14:50.459 – 00:14:51.79
نفر بعدي
00:14:54.096 – 00:14:55.529
سمت راست
00:14:55.731 – 00:14:56.789
راست، راست
00:14:57.366 – 00:14:58.594
چپ.
00:14:59.001 – 00:15:02.801
بدون شک شب اول ,سخت ترين شبه
00:15:03.239 – 00:15:06.444
مجبورت ميکنن که لخت مادرزاد رژه بري
00:15:06.575 – 00:15:10.375
در حاليکه پوستت سوخته و چشمات بخاطر اون آشغالاي ضدعفوني کننده درست نميبينه
00:15:11.047 – 00:15:13.447
و اون موقعي که ميذارنت توي سلول
00:15:13.649 – 00:15:15.981
و ميله هاش رو روت ميبندن
00:15:16.452 – 00:15:18.647
تازه ميفهمي که کجا هستي
00:15:19.288 – 00:15:22.555
در عرض يک چشم بهم زدن کل زندگي گذشتت نابود ميشه
00:15:22.758 – 00:15:26.999
هيچي برات نميمونه بجز يه دنيا وقت که بشيني و فکر کني
00:15:27.93 – 00:15:31.331
اکثر تازه واردا همون شب اول پاک ديونه ميشن
00:15:31.667 – 00:15:34.999
بالاخره يکيشون از پا درمياد و ميزنه زير گريه
00:15:35.104 – 00:15:36.765
دير يا زود اين اتفاق مياُفته
00:15:37.673 – 00:15:39.47
اما سوال اينه که
00:15:39.675 – 00:15:41.999
اولين نفر کدومشونه؟
00:15:42.845 – 00:15:45.999
اين همون چيزي بود که ما روش شرط بندي ميکرديم
00:15:46.849 – 00:15:49.511
من روي اندي شرط بسته بودم
00:15:58.527 – 00:16:00.188
!چراغ ها خاموش
00:16:20.716 – 00:16:23.048
من شب اولم رو يادم مياد
00:16:23.886 – 00:16:26.821
انگار که خيلي وقت پيش بود
00:16:30.059 – 00:16:31.651
هي، ماهي
00:16:32.661 – 00:16:34.492
ماهي، ماهي
00:16:36.065 – 00:16:37.828
چت شده؟ نکنه از تاريکي ميترسي؟
00:16:40.169 – 00:16:42.999
شرط ميبندم که آرزو ميکني کاشکي هيچوقت مادرت بدنيا نمياوردت
00:16:43.072 – 00:16:46.508
هي تٌپل مٌپل در چه حالي؟
00:16:54.85 – 00:16:58.081
زندانيا اغلب با تازه واردا خوب تا نميکردن
00:16:58.421 – 00:17:01.999
انقدر سر به سرشون ميذاشتن تا اشکشون رو درآرن
00:17:02.758 – 00:17:04.35
هي ,خيکي
00:17:05.861 – 00:17:07.192
خيکي
00:17:08.364 – 00:17:10.093
با من حرف بزن ,پسر
00:17:11.1 – 00:17:13.6
ميدونم که اونجايي دارم صداي نفساتو ميشنوم
00:17:13.702 – 00:17:16.777
به حرف اين عوضيا گوش نده گوش ميدي چي ميگم؟
00:17:16.872 – 00:17:18.772
اينجا اونقدرام بد نيست
00:17:19.208 – 00:17:20.436
گوش کن
00:17:21.71 – 00:17:24.804
با بچه ها آشنات ميکنم که زياد دلتنگ نشي
00:17:25.381 – 00:17:28.555
... ببين,اينجا نَرِه خرهاي مُنحرف زيادي هستند که
00:17:28.617 – 00:17:30.551
دوست دارن باهات آشنا بشن
00:17:30.753 – 00:17:34.333
مخصوصا با تو که سفيد و تُپل مُپلي
00:17:34.457 – 00:17:35.549
خدايا !!!!!
00:17:36.225 – 00:17:37.624
من جام اينجا نيست
00:17:37.827 – 00:17:40.66
-ميخوام برم خونه
00:17:40.93 – 00:17:43.592
معرفي ميکنم:تُپل مپلي
00:17:46.402 – 00:17:48.131
ماهي!ماهي
00:17:54.243 – 00:17:56.074
ميخوام برم خونه
00:17:57.046 – 00:17:58.274
مامانمو ميخوام
00:17:58.547 – 00:18:00.708
مامانت پيش من بوده,همچين تحفه اي هم نبود
00:18:05.087 – 00:18:07.222
هيچ معلومه شما آشغالا چه مرگتونه؟
00:18:07.289 – 00:18:09.555
سرنگهبان فحش داد,به رئيس زندان ميگم
00:18:09.592 – 00:18:11.999
باشه بگو اونوقت من هم با باتون له و لوردت ميکنم
00:18:12.194 – 00:18:13.024
بايد منو بياريد بيرون
00:18:13.229 – 00:18:16.63
چه مرگت شده,بُشکهٌ کثافت؟
00:18:16.832 – 00:18:19.824
توروخدا!من جام اينجا نيست
00:18:20.336 – 00:18:21.394
مال اينجا نيستم
00:18:21.604 – 00:18:23.936
!تا سه نميشمرم !حتي تا يک هم نمي شمارم
00:18:24.14 – 00:18:26.555
خفه خون ميگيري يا بيام يه حال اساسي بهت بدم؟
00:18:26.675 – 00:18:29.405
خفه شو مرد، خفه شو
00:18:30.146 – 00:18:32.808
شما متوجه نيستيد من جام اينجا نيست
00:18:33.015 – 00:18:34.312
سلول رو باز کن
00:18:45.628 – 00:18:47.289
!حرومزاده
00:18:52.201 – 00:18:54.533
سرنگهبان,بي خيالش شو
00:19:16.926 – 00:19:20.299
امشب حتي اگه از يه موش هم صدا بياد
00:19:20.396 – 00:19:23.832
به خدا قسم تک تکتون رو راهي بهداري ميکنم
00:19:24.333 – 00:19:26.665
همه حرومزاده هاي تازه وارد رو
00:19:30.072 – 00:19:33.735
برو مسئول رو صدا کن اين تَن لَش کثافت رو هم ببريد بهداري
00:19:48.09 – 00:19:52.72
همون شب اول ,اندي دو پاکت سيگار برام آب خورد
00:19:52.928 – 00:19:55.92
چون صداش در نيومد
00:20:11.28 – 00:20:13.612
رديف سه شمالي شمارش شد
00:20:14.516 – 00:20:16.347
رديف دوي شمالي شمارش شد
00:20:16.852 – 00:20:19.218
رديف سه جنوبي شمارش شد
00:20:24.059 – 00:20:25.617
آماده براي بيرون اومدن
00:20:29.231 – 00:20:30.721
بياين بيرون
00:21:24.653 – 00:21:26.814
اونو که نميخواي بخوري؟
00:21:27.456 – 00:21:29.754
فکر نکنم
00:21:30.826 – 00:21:32.054
ميشه بديش به من؟
00:21:40.636 – 00:21:42.035
چقدر هم تازه و رسيدست
00:21:53.782 – 00:21:55.841
جِيک ازت تشکر مي کنه
00:21:56.352 – 00:21:59.999
از لونَش افتاده بود رو کارگاه فلزکاري
00:22:00.956 – 00:22:04.999
ميخوام تا وقتي که بتونه پرواز کنه,ازش مراقبت کنم
00:22:05.794 – 00:22:07.261
اي واي داره مياد
00:22:10.599 – 00:22:12.032
صبح بخير رفقا
00:22:12.267 – 00:22:14.201
صبح قشنگيه ,نه؟
00:22:14.536 – 00:22:16.766
مي دونيد که چرا صبح قشنگيه، ها؟
00:22:17.039 – 00:22:19.269
رو کنيدشون ... ميخوام همشون اينجا مثل يه گرروه کُر
00:22:19.541 – 00:22:22.101
رديف روي ميز باشن
00:22:23.212 – 00:22:24.406
نگاش کن
00:22:24.947 – 00:22:28.555
-اين حيف نون داره لَجَم رو در مياره -واي,خدا
00:22:28.784 – 00:22:31.333
اينه سيگار درجه يکه ريچموند
00:22:31.453 – 00:22:32.818
کوفتت بشه
00:22:33.021 – 00:22:35.012
!باشه ,بهش ميگم
00:22:35.457 – 00:22:39.222
برات متاسفام که اسبت در نهايت آخر هم نشد
00:22:39.361 – 00:22:42.194
ولي دَمِ اسب خودم گرم که غوغا کرد
00:22:42.398 – 00:22:44.923
يادم باشه وقتي ديدمش يه ماچ گنده ازش بکنم
00:22:45.567 – 00:22:49.799
چطوره بجاش چند تا از اين سيگاراتو بهش بدي؟ خَرشانس نِکبت
00:22:50.072 – 00:22:51.63
هي، تايريِل
00:22:51.974 – 00:22:53.965
اين هفته تو درمانگاه شيفت تو بود؟
00:22:54.91 – 00:22:56.502
حال اسبم چطوره؟
00:22:56.912 – 00:22:58.038
!مُرده
00:22:58.881 – 00:23:01.076
هادلي پاک دَخلش رو آورد
00:23:01.283 – 00:23:03.478
دکتر هم ديشب رفته بود مرخصي
00:23:03.986 – 00:23:06.25
بيچاره تا صبح اونجا دراز به دراز افتاده بود
00:23:06.455 – 00:23:08.923
هيچ کاري هم از دست ما براش بر نيومد
00:23:15.23 – 00:23:16.527
اسمش چي بود؟
00:23:19.902 – 00:23:21.164
تو چي گفتي؟
00:23:23.071 – 00:23:25.471
گفتم شايد کسي اسمشو بدونه
00:23:26.141 – 00:23:28.905
مگه به تو ربطي داره,بچه سوسول؟
00:23:29.912 – 00:23:33.5
حالا ديگه چه فرقي ميکنه که اسمش چي بود؟ اون مُرده
00:23:55.103 – 00:23:57.094
تا حالا کسي سراغت اومده؟
00:23:59.241 – 00:24:01.072
کسي اذيتت نکرده؟
00:24:02.744 – 00:24:05.269
ببين ,اينجا هممون به دوستايي نياز داريم
00:24:05.581 – 00:24:07.242
من ميتونم دوستت باشم
00:24:16.458 – 00:24:17.857
!چه سرسخته
00:24:19.962 – 00:24:21.452
!خوشم اومد
00:24:28.403 – 00:24:31.634
اندي اون اوايل همش تو خودش بود
00:24:31.974 – 00:24:33.942
فکر کنم چيزاي زيادي تو فکرش بود
00:24:34.376 – 00:24:37.209
يجورايي سعي ميکرد خودشو با شرايط وقف بده
00:24:37.946 – 00:24:41.143
... بالاخره بعد از يه ماه اندي لَب باز کرد و
00:24:41.35 – 00:24:43.716
دو کلمه با يه نفر حرف زد
00:24:44.92 – 00:24:46.478
... که از قَضا
00:24:46.955 – 00:24:48.82
اون يه نفر من بودم
00:24:57.599 – 00:24:59.362
من اندي دوفرينم
00:25:00.602 – 00:25:02.331
بانکداري که زنشو کشته
00:25:04.573 – 00:25:05.904
چرا اينکارو کردي؟
00:25:06.341 – 00:25:08.4
من اينکار رو نکردم
00:25:09.011 – 00:25:10.999
خوبه,ميبينم که خودتو با محيط وقف دادي
00:25:11.079 – 00:25:13.999
آخه ميدوني چيه,اينجا همه بيگناهن نميدونستي؟
00:25:14.383 – 00:25:17.999
-هيوود ,تو به چه جرمي اينجايي؟ -من که کاري نکردم,تقصير وکيلم بود
00:25:20.622 – 00:25:23.182
ميگن خيلي خودتو ميگيري
00:25:23.392 – 00:25:26.099
راسته که ميگن فکر ميکني خونت از بقيه سُرخ تره؟
00:25:27.195 – 00:25:28.662
تو در موردم چي فکر ميکني؟
00:25:29.031 – 00:25:32.091
راستش, هنوز بهش فکر نکردم
00:25:33.235 – 00:25:36.033
ميگن تو کسي هستي که ميتونه هر وسيله اي رو گير بياره
00:25:37.005 – 00:25:40.304
اِي, بعضي وقتا يه کارايي ميتونم بکنم
00:25:40.509 – 00:25:43.069
ببينم ميتوني يه چکُش سنگ برام گير بياري؟
00:25:43.779 – 00:25:45.076
يه چکُش سنگ
00:25:45.447 – 00:25:48.999
-چي هست و به چه دردي ميخوره؟ -مگه برات فرقي هم ميکنه؟
00:25:49.484 – 00:25:52.222
اگه يه مسواک ّبود سوال نميکردم و فقط قيمتش رو ميگفتم
00:25:52.387 – 00:25:54.821
اما مسواک چيز خطرناکي نيست,هست؟
00:25:56.391 – 00:25:57.79
درسته
00:25:58.226 – 00:26:00.854
چکُش سنگ حدود شش يا هفت اينچ بيشتر طولش نيست
00:26:01.063 – 00:26:03.395
-مثل يه کُلنگ کوچيک -کُلنگ؟
00:26:03.599 – 00:26:04.793
براي شکل دادن به سنگها
00:26:07.402 – 00:26:08.63
مثل کوارتز
00:26:12.574 – 00:26:16.032
ميکا ,آهک
00:26:17.279 – 00:26:18.541
و سنگهاي ديگه
00:26:18.78 – 00:26:19.906
خب؟
00:26:20.849 – 00:26:22.68
خب من يه جورايي سنگ شناسم
00:26:23.118 – 00:26:26.312
حداقل قبل از اينکه بيام آينجا خيلي بهش علاقه داشتم
00:26:26.488 – 00:26:30.319
ببينم اگه يه وقت هوس کردي اين اسباب بازيت رو توي جمجمهٌ کسي فرو کني,چي؟
00:26:31.093 – 00:26:32.751
چرا بايد اينکار رو کنم؟ من که دشمني ندارم
00:26:32.861 – 00:26:35.159
دشمن نداري؟ کجاي کاري؟
00:26:36.798 – 00:26:38.39
خبرا اينجا زود پخش ميشه
00:26:39.067 – 00:26:41.558
ميگن اواخواهرا بدجوري تو نَخِت هستن
00:26:42.938 – 00:26:44.735
مخصوصا باگز
00:26:45.741 – 00:26:49.177
اگه بهشون بگم که همجنسباز نيستم, فايده اي داره؟
00:26:49.378 – 00:26:50.811
معلومه که نه
00:26:51.013 – 00:26:54.471
واسه اون آشغالا هيچي مهم نيست حرف تو اون کله شون فرو نميره
00:26:58.987 – 00:27:03.39
آزار و اذيت تنها چيزيه که اونها واسه انجام دادنش جون ميدن
00:27:03.592 – 00:27:07.222
اگه من جاي تو بودم يه جفت چشم هم پشت سرم ميکاشتم
00:27:07.329 – 00:27:10.093
-بخاطر توصيه ت ممنون -قابل نداشت,اين يکي مجاني بود
00:27:10.432 – 00:27:12.4
حالا فهميدي چرا نگران بودم؟
00:27:12.601 – 00:27:15.555
اگه باهاشون درگير شدم قول ميدم که از اون چکش استفاده نکنم
00:27:16.104 – 00:27:20.555
پس حتما ميخواي باهاش ديوار رو بکني و از زندان فرار کني
00:27:21.043 – 00:27:22.738
چيزي گفتم که بنظرت خنده دار اومد؟
00:27:23.145 – 00:27:25.841
وقتي چکش رو ببيني خودت متوجه ميشي
00:27:27.683 – 00:27:29.913
حالا قيمت يه همچين چيزي چقدر هست؟
00:27:30.118 – 00:27:32.609
توي فروشگاهها حدود هفت دلار
00:27:33.121 – 00:27:35.589
من معمولا بيست درصد پورسانت ميگيرم
00:27:35.791 – 00:27:38.157
اما چون اين جريانش فرق ميکنه
00:27:38.36 – 00:27:42.999
قيمتش با توجه به خطرش ميزنه بالا دست کم ده دلار ميگيرم
00:27:43.031 – 00:27:44.362
باشه قبوله
00:27:46.101 – 00:27:48.222
اگه از من بپرسي,ميگم پولتو دور ميريزي
00:27:48.403 – 00:27:49.999
چطور مگه؟
00:27:51.106 – 00:27:54.666
نگهباناي اينجا عاشق وارسيهاي ناگهاني هستن
00:27:55.744 – 00:27:57.712
پيداش ميکنن و ازت ميگيرنش
00:27:57.913 – 00:28:00.111
فقط اگه گرفتنش,منو اصلا نميشناسي
00:28:00.215 – 00:28:02.666
اگه اسمي از من ببري, نه من ,نه تو
00:28:02.951 – 00:28:06.555
در اون صورت حتي واسه يه بند کفش يا آدامس هم سراغ من نمياي,فهميدي؟
00:28:06.888 – 00:28:08.446
قبول
00:28:09.658 – 00:28:11.751
متشکرم آقاي...؟؟
00:28:11.96 – 00:28:12.984
رِد
00:28:13.729 – 00:28:15.026
اسمم رده
00:28:16.465 – 00:28:18.092
چرا به اين اسم صدات مي کنن؟
00:28:21.87 – 00:28:23.861
شايد براي اينکه من ايرلنديم
00:28:32.047 – 00:28:34.994
اونموقع بود که فهميدم چرا بعضيها ميگفتن اندي خيلي خودشو ميگيره
00:28:35.784 – 00:28:38.444
اون کاملاً شيوه مخصوص خودشو داشت
00:28:38.553 – 00:28:42.999
رفتارش در مقايسه با بقيه زمين تا آسمون فرق داشت
00:28:43.058 – 00:28:44.525
... طوري قدم ميزد که
00:28:44.726 – 00:28:48.924
انگار توي يه پارکه !بيخيالِ همه چي
00:28:49.131 – 00:28:54.333
مثل اينکه يه کُت نامرئي پوشيده بود که اونو از بقيه جدا ميکرد
00:28:55.737 – 00:28:57.967
راستشو بخواين
00:28:58.24 – 00:29:00.777
از همون دفعه اول ازش خوشم اومد
00:29:02.01 – 00:29:05.81
يالا, خيلي کار داريم
00:29:09.151 – 00:29:11.642
بجنبين , يالا يالا
00:29:14.256 – 00:29:17.191
چطوري؟ با زنت ميسازي؟
00:29:55.33 – 00:29:56.797
حق با اندي بود
00:29:57.032 – 00:29:59.262
حالا دليل خندشو ميفهميدم
00:29:59.568 – 00:30:01.999
... تقريبا ششصد سال طول ميکشيد تا ينفر بتونه
00:30:02.17 – 00:30:04.999
با يه همچين چيزي توي ديوار تونل بکنه
00:30:08.41 – 00:30:10.844
-کتاب؟ -امروز نه
00:30:16.885 – 00:30:17.874
کتاب؟
00:30:25.227 – 00:30:27.388
برسونش به دوفرِين
00:30:45.08 – 00:30:46.672
دوفرِين، اين کتاب توئه
00:30:51.686 – 00:30:52.914
ممنون
00:30:59.194 – 00:31:02.891
هگزايدمون داره تموم مي شه برو از انبار يه خُرده بيار
00:31:40.201 – 00:31:41.759
بپاشم تو چشمت کور ميشي
00:31:42.137 – 00:31:44.537
عزيزم،آروم باش
00:31:57.085 – 00:31:59.222
!خودشه،تقلا کن
00:31:59.254 – 00:32:00.999
اينحوري بيشتر حال ميده
00:32:08.964 – 00:32:12.111
دلم مي خواست بهتون بگم که ... اندي تونست از پَسِشون بربياد
00:32:12.267 – 00:32:14.258
و اون آشغالا دست از سرش برداشتن...
00:32:14.836 – 00:32:16.667
... دلم مي خواست اينو بهتون بگم
00:32:16.871 – 00:32:19.84
اما زندان جاي خيلي عجيب و بي رحميه
00:32:20.976 – 00:32:22.944
اون هيچوقت در مورد اين موضوع چيزي نگفت
00:32:23.178 – 00:32:24.77
اما هممون ميدونستيم
00:32:29.617 – 00:32:32.108
اوضاع براي مدتي همينجوري ادامه پيدا کرد
00:32:32.52 – 00:32:35.011
شرايط همين بود
00:32:35.29 – 00:32:37.258
بدتر هم ميشد
00:32:39.761 – 00:32:43.777
هر از چندگاهي اندي رو با يه کبودي تازه ميديديم
00:32:44.766 – 00:32:46.597
اون اواخواهرا مدام بهش گير ميدادن
00:32:46.835 – 00:32:48.894
گاهي از پَسِشون بر ميومد
00:32:49.104 – 00:32:50.777
گاهي هم نه
00:32:51.773 – 00:32:53.934
خلاصه اوضاع براي مدتي واسه اندي اينجوري بود
00:32:54.509 – 00:32:56.272
ديگه خودش هم عادت کرده بود
00:32:57.112 – 00:33:00.548
فکر کنم اون دو سال از بدترين سالهاي زندگيش بود
00:33:01.049 – 00:33:04.416
... اگه قرار ميشد همه چي همونجوري ادامه پيدا کنه
00:33:04.753 – 00:33:07.187
بعيد ميدونم که دَوام مياورد
00:33:07.956 – 00:33:10.754
... تا اينکه بالاخره، در بهار 1949
00:33:10.959 – 00:33:12.859
:مقامات تصميم گرفتن که
00:33:13.061 – 00:33:16.394
سقف کارگاه فلزکاري نياز به تعميرات داره
00:33:16.598 – 00:33:19.795
من يه تعدادي داوطلب براي دو هفته کار ميخوام
00:33:20.502 – 00:33:21.969
... همونطور که مي دونيد
00:33:22.704 – 00:33:26.265
همچين کاري يه سري امتيازات ويژه هم داره...
00:33:26.474 – 00:33:28.874
... اين يه کار توي فضاي آزاد بود
00:33:29.277 – 00:33:33.543
مخصوصا اينکه اون ماه از سال ... کار کردن تو فضاي باز حسابي ميچسبيد
00:33:33.782 – 00:33:35.113
تو صف واستين
00:33:35.316 – 00:33:38.479
بيشتر از صد نفر براي اين کار داوطلب شدن
00:33:42.757 – 00:33:45.749
والاس اي آنگر
00:33:46.261 – 00:33:48.627
اليس رِدينگ
00:33:48.83 – 00:33:50.388
تصور کنيد
00:33:50.832 – 00:33:54.131
من و يه سري از رفقام هم توي اون ليست بوديم
00:33:54.335 – 00:33:56.326
اندرو دوفرِين
00:33:56.738 – 00:33:59.673
اين براي هرکدوم از ما يه پاکت سيگار خرج برداشت
00:34:00.175 – 00:34:02.643
البته من بيست درصد سود هميشگي خودمو گرفتم
00:34:02.844 – 00:34:06.302
ديروز يه وکيل کله گنده از تگزاس بهم زنگ زد
00:34:06.514 – 00:34:08.072
بهش گفتم بله؟
00:34:08.349 – 00:34:11.978
اون گفت: متاسفانه بايد بگم که برادرتون فوت شده
00:34:12.187 – 00:34:16.111
-متاسفم که اينو مي شنوم -چي ميگي، اون يه عوضي بود
00:34:16.291 – 00:34:18.555
جند سال پيش بي خبر گذاشت و رفت حقش بود بميره
00:34:18.693 – 00:34:20.991
:بعد اون يارو وکيله بهم گفت
00:34:21.196 – 00:34:25.999
برادرت کلي ثروت از خودش بجا گذاشته, چاه نفت و يه چيزاي ديگه حدود يه ميليون چوق ميشه
00:34:26 – 00:34:27.865
يه ميليون دلار؟
00:34:28.169 – 00:34:32.999
مسخرست که بعضي آدمهاي احمق چقدر خرشانس هستن - -چيزي هم گير شما مياد؟
00:34:33.274 – 00:34:36.038
اون 35 هزار تايي برا من گذاشته
00:34:36.244 – 00:34:37.438
دلار؟ - آره -
00:34:38.179 – 00:34:41.171
عاليه مثل بردن تو شرط بنديه مسابقه اسب سواري
00:34:41.516 – 00:34:42.608
مگه نه؟
00:34:42.817 – 00:34:45.786
احمق، فکر مي کني که دولت با من چيکار ميکنه؟
00:34:45.987 – 00:34:48.353
فکر کردي ميزاره چيزيش به من بِماسه؟
00:34:49.124 – 00:34:50.455
بايُرنه بيچاره
00:34:51.359 – 00:34:54.522
عجب شانس گندي داره ها؟ الانه که بزنه زير گريه
00:34:54.729 – 00:34:56.993
فکر کنم حسابي دشمن شاد شد
00:34:57.265 – 00:34:58.63
اندي, نکنه ديوونه شدي؟
00:34:58.833 – 00:35:00.733
!سَرت به کارِت باشه پسر
00:35:00.935 – 00:35:03.999
يک کَمِش رو ماليات ميدي بقيه اش که برات ميمونه
00:35:04.105 – 00:35:06.999
اوه آره،اونقدر که يه ماشين نو بخرم,بعدش چي؟
00:35:07.108 – 00:35:09.269
... بايد پوله مالياتشو بدم، تعميرات
00:35:09.511 – 00:35:13.333
, هزينه نگهداريش ... تازه بچه ها هم هِي گير ميدن که باهاش برن بيرون
00:35:13.481 – 00:35:17.144
با يه حساب سرانگشتي , ميبيني بايد يه چيزي هم از جيبت بدي
00:35:17.352 – 00:35:19.479
دولت همينجوريه ديگه
00:35:19.721 – 00:35:23.999
انقدر ميتکونتت تا هرچي تو جيباته خالي بشه
00:35:26.361 – 00:35:28.666
-داره خودشو به کشتن ميده -به کارِتون برسين
00:35:28.763 – 00:35:31.288
تُف تو روحش
00:35:36.237 – 00:35:37.636
... آقاي هادلي
00:35:38.506 – 00:35:39.999
شما به همسرتون اعتماد دارين؟...
00:35:41.509 – 00:35:42.976
خنده دار بود
00:35:43.511 – 00:35:46.222
حالا وقتي دندونات رو ريختم تو حَلقِت ,خنده دار تر هم ميشه
00:35:46.347 – 00:35:49.68
منظورم اينه که،فکر مي کنيد که اون بهتون نارو نمي زنه؟
00:35:50.818 – 00:35:54.333
بکش کنار مِرت، اين عوضي مثل اينکه تَنِش ميخاره
00:35:54.422 – 00:35:55.446
!الان ميندازدش پايين
00:35:55.69 – 00:35:57.666
... اگه بهش اطمينان داشته باشيد,ميتونيد
00:35:57.759 – 00:35:59.158
سي و پنج هزار تا رو نگه داريد...
00:35:59.894 – 00:36:02.888
تو چي گفتي؟ - سي و پنج هزار تا رو -
00:36:03.231 – 00:36:04.255
همش رو؟
00:36:04.465 – 00:36:07.525
-هر پنيش رو -بهتره سَرِ کارَم نذاشته باشي
00:36:07.735 – 00:36:10.111
اگه مي خواين کل پول رو داشته باشيد اون رو به همسرتون منتقل کنيد
00:36:10.271 – 00:36:14.222
اداره ماليات اجازه ميده يه بار تا سقف ششصد هزار دلار به همسرتون هديه بديد
00:36:14.375 – 00:36:16.741
مزخرفه، بدون ماليات؟ - بدون ماليات -
00:36:16.945 – 00:36:18.913
اداره ماليات نمي تونه به يه سنتش هم دست بزنه
00:36:19.314 – 00:36:21.999
ببينم تو همون بانکداري نيستي که زنشو کشته؟
00:36:22.016 – 00:36:25.444
چرا بايد حرفت رو باور کنم؟ ممکنه به خاطر همدستي با تو توي دردسَر بيافتام؟
00:36:25.587 – 00:36:28.42
اين کار قانونيه، ميتونين بپرسين اونا هم همينو بهتون ميگن
00:36:28.623 – 00:36:32.684
احمقانست که دارم اينارو بهتون ميگم مطمئنم که شما خودتون تحقيق ميکردين
00:36:32.894 – 00:36:36.557
لازم نيست که تو بهم بگي چيکار بکنم،چيکار نکنم
00:36:36.764 – 00:36:40.165
معلومه که نه, اما شما لازم دارين يه نفر براتون درخواست تنظيم کنه
00:36:40.368 – 00:36:41.926
چون اينکار خودش به اندازه يه وکيل براتون خرج داره
00:36:42.136 – 00:36:44.4
اون وکيلاي مفتخور که کلي پول ميخوان
00:36:44.872 – 00:36:48.33
گفتم شايد بتونم خودم براتون تنظيمش کنم اينجوري ديگه پولتون رو هَدَر نميدين
00:36:48.543 – 00:36:50.602
... شما فرم ها رو بياريد، من خودم
00:36:50.845 – 00:36:52.574
تقريباً مجاني براتون آمادش مي کنم...
00:36:53.815 – 00:36:57.114
تنها چيزي که مي خوام چندتا آبجو واسه هر کدوم از همکارامه
00:36:58.086 – 00:36:59.61
همکارام! چه حرفا!
00:37:00.455 – 00:37:02.98
... يه نوشيدني خُنَک ميتونه خستگي کسي رو که
00:37:03.191 – 00:37:06.649
داره زير آفتاب کار ميکنه,حسابي در ببره... ... اين فقط نظر من بود
00:37:07.095 – 00:37:08.084
قربان...
00:37:12.033 – 00:37:13.967
شما احمقا به چي زُل زدين؟
00:37:14.168 – 00:37:15.76
کارِتون رو بکننين
00:37:25.28 – 00:37:27.214
... و اينجوري شد که
00:37:27.415 – 00:37:30.077
... روز بعد از اون جريان...
00:37:30.285 – 00:37:34.847
گروه محکوميني که سقف کارگاه رو... ... در اون روز بهاريه سال 49 تعمير ميکردن
00:37:35.056 – 00:37:38.184
... ساعت 10 صبح دست از کار کشيدن...
00:37:38.393 – 00:37:43.854
... و شروع کردن به نوشيدن آبجوهاي خنکي که...
00:37:44.065 – 00:37:47.33
از دست سختگيرترين زندانبانهاي شائوشنک ,گرفته بودن...
00:37:47.535 – 00:37:49.969
تا خُنَکه بخورين, نازُک نارنجيا
00:37:51.072 – 00:37:55.634
حتي هادلي هم با اون نيش و کنايه هاش اَداي آدماي بخشنده رو در مياورد
00:37:56.778 – 00:38:01.238
درست مثل آدماي آزاد زير آفتاب لم داده بوديم و از اون نوشيدنيهاي خُنَک لذت ميبرديم
00:38:01.616 – 00:38:05.052
انگار که داشتيم سقف خونهٌ خودمون رو تعمير ميکرديم
00:38:05.253 – 00:38:08.086
احساس فوق العاده اي داشتيم
00:38:08.656 – 00:38:10.248
و البته اندي هم
00:38:10.491 – 00:38:13.119
اون گوشه ,توي سايه نشسته بود
00:38:13.328 – 00:38:15.819
و در حاليکه ما رو در حال نوشيدن نگاه ميکرد
00:38:16.064 – 00:38:18.259
لبخند معني داري بر روي لباش بود
00:38:26.374 – 00:38:27.739
اندي ,يکي ديگه ميخواي؟
00:38:28.409 – 00:38:31.344
نه,ممنون, به اندازه کافي خوردم
00:38:35.316 – 00:38:38.376
ميشد فکر کرد که اندي اينکار رو کرده بود تا نظر نگهبانا رو به خودش جلب کنه
00:38:39.087 – 00:38:42.887
يا شايد هم براي اينکه دل ما رو بدست بياره
00:38:43.624 – 00:38:44.682
اما اگه از من بپرسيد
00:38:44.892 – 00:38:47.69
ميگم اندي اينکارو کرد تا دوباره به زندگي عاديش برگرده
00:38:48.129 – 00:38:50.359
حتي واسه مدت کوتاهي هم که شده
00:38:53 – 00:38:54.092
شاه منم
00:38:55.97 – 00:38:58.598
شطرنج، اون يه بازيه بي نظيره - چي ؟
00:38:58.806 – 00:39:00.535
يه بازيه پيشرفته و استراتژيک
00:39:01.209 – 00:39:04.201
شطرنج بازيه سخت و پيچيده ايه اصلا ازش خوشم نمياد
00:39:04.479 – 00:39:06.242
ميخواي يه بار يادت بدم؟
00:39:07.815 – 00:39:08.782
حتماّ
00:39:09.25 – 00:39:10.979
قبلش بايد يه تختهٌ شطرنج جور کنيم
00:39:11.219 – 00:39:14.279
پس من اينجا چيکارم؟ برات رديفش ميکنم
00:39:14.489 – 00:39:18.482
باشه, پس تو تختش رو بيار من هم مهره هاش رو درست ميکنم
00:39:18.693 – 00:39:21.992
سفيدا از مرمر ,سياه ها هم از سنگ خارا نظرت چيه؟
00:39:22.597 – 00:39:23.996
فکر کنم يه چند سالي طول بکشه
00:39:24.198 – 00:39:26.723
شايد اما چيزي که الان بهش احتياج دارم سنگه
00:39:26.934 – 00:39:28.902
توي حياط سنگاي بدرد بخوري پيدا نميشه
00:39:29.103 – 00:39:30.934
بيشترشون سنگ ريزن
00:39:35.276 – 00:39:38.074
اندي, ما يه جورايي داريم با هم دوست ميشيم مگه نه؟
00:39:38.946 – 00:39:40.504
فکر کنم همينطوره
00:39:41.149 – 00:39:42.673
مي تونم يه چيزي ازت بپرسم؟
00:39:44.152 – 00:39:45.585
چرا اون کار رو کردي؟
00:39:46.821 – 00:39:48.379
من بي گناهم، رِد
00:39:48.589 – 00:39:50.614
درست مثل بقيهٌ کسايي که اينجان
00:39:54.962 – 00:39:56.52
تو واسهٌ چي اينجايي؟
00:39:59.233 – 00:40:01.394
قتل. مثل خود تو
00:40:01.602 – 00:40:02.762
تو هم بيگناهي؟
00:40:05.473 – 00:40:07.873
من تنها گناهکار شائوشنگ ام
00:41:07.201 – 00:41:08.691
پس قناري کو؟
00:41:08.903 – 00:41:10.2
تو از کجا ميدونستي؟
00:41:10.404 – 00:41:12.702
من از کجا مي دونستم؟ - پس اين تويي که نمي دوني -
00:41:12.907 – 00:41:14.067
بيا
00:41:16.577 – 00:41:18.67
قناري اينجاست
00:41:21.349 – 00:41:24.682
واقعاً غافلگير کنندست که صداي آواز يه خانم رو توي خونهٌ من بشنوي، ها؟
00:41:28.189 – 00:41:29.588
... اين واقعاً
00:41:30.525 – 00:41:32.186
غيرمنتظرست...
00:41:36.497 – 00:41:37.896
صبرکن، صبرکن
00:41:38.432 – 00:41:39.922
الان مياد
00:41:40.201 – 00:41:43.068
عاشق اين تيکَشَم که موهاشو اينجوري ميکنه
00:41:43.271 – 00:41:46.001
ميدونم, تا حالا سه با تو اين ماه ديدمش
00:41:46.207 – 00:41:48.107
گيلدا، حاضر شدي؟
00:41:49.11 – 00:41:50.236
من؟
00:41:52.947 – 00:41:54.71
خدايا، محشره
00:41:59.887 – 00:42:02.879
شنيدم تو کسي هستي که ميتونه هر چيزي رو گير بياره
00:42:03.891 – 00:42:07.622
گاهي يه کارايي ازم برمياد حالا چي ميخواي؟
00:42:07.828 – 00:42:09.955
ريتا هِيورث - چي؟ -
00:42:10.531 – 00:42:11.896
مي توني برام گير بياريش؟
00:42:13.301 – 00:42:16.668
خب پس جاني فارل ايشون هستن من خيلي تعريف شما رو شنيدم
00:42:17.905 – 00:42:20.203
-يه چند هفته اي طول ميکشه -چند هفته؟
00:42:20.408 – 00:42:24.811
ببخشيدا اما من که همين الان اونو تو جيب بغلم ندارمش
00:42:25.379 – 00:42:26.71
اما برات گير ميارمش
00:42:26.914 – 00:42:28.245
خيالت راحت
00:42:30.117 – 00:42:31.414
ممنون
00:42:52.006 – 00:42:53.769
!برو يه کم قدم بزن - ! اما من بايد حلقه ها رو عوض کنم -
00:42:54.008 – 00:42:55.999
!گفتم گورت رو گم کن
00:43:02.149 – 00:43:03.514
نمي خواي داد بزني؟
00:43:04.852 – 00:43:06.717
بيا همينجا قضيه رو حلش کنيم
00:43:11.826 – 00:43:13.817
!اون دماغم رو شکوند
00:43:23.137 – 00:43:24.365
... حالا
00:43:24.839 – 00:43:27
... من زيپ شلوارمو باز ميکنم...
00:43:27.274 – 00:43:30.038
بعد يه چيزي رو ميذارم تو دهنت تا بخوريش
00:43:31.178 – 00:43:33.772
تازه بعدش بايد مال روستر رو هم بخوري چون دماغشو شيکوندي
00:43:33.981 – 00:43:36.108
بايد يه جورايي تلافيش در بياد
00:43:36.317 – 00:43:38.182
اگه چيزي بزاري تو دهنم, از دست ميديش
00:43:38.386 – 00:43:40.98
نفهميدي چي شد
00:43:41.322 – 00:43:44.348
اگه کار بيخود بکني, من اين پيچگوشتي رو تو مغزِت فرو ميکنم
00:43:44.558 – 00:43:48.016
...اما بايد بدوني که اينکار
00:43:48.229 – 00:43:50.163
باعث مي شه که آدم با تمام نيروش گاز بگيره...
00:43:50.364 – 00:43:53.856
... و در حقيقت , با چنان شدتي هم گاز ميگيره که
00:43:54.669 – 00:43:57.137
... براي باز کردن دهن بايد...
00:43:57.338 – 00:43:58.703
از ديلم استفاده کنن...
00:44:01.676 – 00:44:03.2
تو اين مزخرفات رو از کجا مي دوني؟
00:44:03.411 – 00:44:04.81
اين چيزا رو خوندم
00:44:06.213 – 00:44:08.875
ببينم احمق, نکنه تو بي سوادي؟
00:44:10.551 – 00:44:11.643
!عزيزم
00:44:13.587 – 00:44:15.316
!زِرِ زيادي زدي
00:44:17.992 – 00:44:20.893
باگز نتونست چيزي تو دهن اندي بزاره
00:44:21.162 – 00:44:23.221
دوستش هم نتونست
00:44:23.664 – 00:44:27.498
ولي در عوض,اونا اندي رو اونجا به قصد کُشت گرفتن زير کُتَک
00:44:28.169 – 00:44:30.66
اندي يه ماه تموم رو تو بيمارستان گذروند
00:44:31.472 – 00:44:33.997
باگز هم يه هفته افتاد تو انفرادي
00:44:38.079 – 00:44:39.603
تموم شد باگز
00:44:43.417 – 00:44:45.078
هر چي شما بگي رئيس
00:44:48.355 – 00:44:51.153
براي شمارش عصر به سلول هاتون برگردين
00:44:51.358 – 00:44:54.02
همه زنداني ها آماده بستن سلول ها
00:45:08.943 – 00:45:09.967
چيه؟
00:45:22.623 – 00:45:25.148
کجا داره ميره؟ - پاهاشو بگير -
00:45:30.965 – 00:45:32.227
!نه! نه! کمک
00:45:35.903 – 00:45:38.497
از اون به بعد دو اتفاق هيچوقت نيفتاد
00:45:38.773 – 00:45:41.901
ديگه هيچوقت اون اواخواهرا مزاحم اندي نشدن
00:45:42.743 – 00:45:45.234
و باگز هم ديگه هيچوقت نتونست راه بره
00:45:46.413 – 00:45:49.905
اونا فرستادنش به يه بيمارستان امنيتي تو شمال ايالت
00:45:50.117 – 00:45:52.881
تا اون جايي که من مي دونم ... تا آخر عمرش
00:45:53.087 – 00:45:54.918
با يه لولهٌ سِرُم بهش غذا مي دادن...
00:45:55.923 – 00:46:00.019
بايد از اندي بخاطر برگشتن از درمانگاه يه استقبال درست و حسابي بکنيم
00:46:01.762 – 00:46:03.32
آره ,بالاخره خِيرش به ما رسيده
00:46:03.597 – 00:46:06.088
هر چي نباشه بخاطر اون آبجوها بهش بدهکاريم
00:46:06.834 – 00:46:09.098
اون خيلي شطرنج رو دوست داره
00:46:09.603 – 00:46:11.503
چطوره براش يه کم سنگ پيدا کنيم
00:46:44.138 – 00:46:45.366
!بچه ها
00:46:46.14 – 00:46:47.198
من يکي پيدا کردم
00:46:47.408 – 00:46:48.898
!اينجا رو، ببينيد
00:46:50.811 – 00:46:54.872
!هِي وود، اين که سنگ خارا نيست مرمر هم نمي تونه باشه
00:46:55.082 – 00:46:56.982
تو چه ميفهمي، مگه زمين شناسي؟
00:46:57.184 – 00:46:58.913
راست ميگه، اينکه سنگ نيست
00:46:59.119 – 00:47:02.02
پس اين چه کوفتيه؟ - اين پهن اسبه -
00:47:02.99 – 00:47:05.39
!مزخرف ميگين - نه، کثافتِ اسبه -
00:47:05.593 – 00:47:07.06
فقط سفت شده
00:47:16.07 – 00:47:17.264
اَه، لعنتي
00:47:17.571 – 00:47:21.803
با وجود دردسرهاي ممکن, بچه ها تونستن يه کارايي بکنن
00:47:22.009 – 00:47:24
... و تا آخر اون هفته که قرار بود اندي برگرده
00:47:24.211 – 00:47:27.908
ما به اندازه کافي سنگ جمع... کرده بوديم تا اونو حسابي سرگرمش کنيم
00:47:28.749 – 00:47:31.24
همچنين توي اون هفته يه محموله بزرگ برامون رسيد
00:47:31.518 – 00:47:32.644
مثل سيگار
00:47:32.853 – 00:47:33.877
آدامس
00:47:34.088 – 00:47:35.555
ويسکي
00:47:35.756 – 00:47:39.157
پاسورهايي که عکس زن هاي لُخت روش بود و خلاصه هر چيزي که فکرش رو بکنيد
00:47:39.36 – 00:47:42.09
:و البته مهمترين از همه
00:47:43.964 – 00:47:46.023
پوستر ريتا هِيورث
00:48:23.137 – 00:48:25.401
مواظب باشين دارن سلول ها رو مي گردن
00:48:25.606 – 00:48:28.302
حواستون باشه دارن وارسي ميکنن
00:48:29.91 – 00:48:31.4
صد و نوزده
00:48:33.247 – 00:48:34.908
صد و بيست و سه
00:48:45.359 – 00:48:46.189
بلند شو
00:48:48.829 – 00:48:50.319
رو به ديوار
00:49:24.465 – 00:49:26.365
ميتوني برگردي
00:49:32.973 – 00:49:35.032
خوشحالم که ميبينم داري اينو ميخوني
00:49:36.377 – 00:49:38.311
آيه مورد علاقت چيه؟
00:49:39.179 – 00:49:41.545
... آنان را بنگر، چون نمي دانند "
00:49:41.749 – 00:49:43.979
" که زمان بازگشت چه وقت است...
00:49:45.119 – 00:49:47.28
آيه يک شماره سه
00:49:48.022 – 00:49:49.887
هميشه اين آيه رو دوست دشتم
00:49:50.824 – 00:49:52.485
اما از اين يکي بيشتر خوشم مياد
00:49:52.96 – 00:49:54.825
من روشنايي جهان هستم "
00:49:55.295 – 00:49:58.594
شما که مرا پيروان منيد به " نور ايمان خواهيد رسيد
00:49:58.799 – 00:50:01.427
انجيل يوحنا، فصل هشتم،آيه دوازده
00:50:01.702 – 00:50:03.727
ميبينم که آيات رو خوب بلدي
00:50:03.937 – 00:50:04.926
خيلي خوبه
00:50:06.173 – 00:50:08.107
از آدمهاي با مهارت خوشم مياد
00:50:10.644 – 00:50:11.668
اينا واسه چيه
00:50:12.846 – 00:50:16.907
اين سُمباده سنگه براي شکل دادن به سنگ ازش استفاده ميکنم
00:50:17.351 – 00:50:19.251
اينکار تنها سرگرميمه
00:50:30.13 – 00:50:31.563
اينجا موردي نداره
00:50:31.832 – 00:50:34.926
چند تا چيز غيرمجاز هست اما ميشه ازشون چشم پوشي کرد
00:50:39.273 – 00:50:41.264
بايد بگم که اينو تائيد نميکنم
00:50:42.91 – 00:50:44.377
... اما فکر کنم
00:50:46.447 – 00:50:48.438
بشه استثناء قائل شد...
00:50:58.826 – 00:51:00.157
!قفلشون کنيد
00:51:03.063 – 00:51:04.621
داشت يادم مي رفت
00:51:05.065 – 00:51:07.226
نمي خوام که از اين محروم بشي
00:51:07.968 – 00:51:09.902
رستگاري از درون اينه
00:51:10.104 – 00:51:11.162
بله قربان
00:51:19.713 – 00:51:22.273
گشتن سلول فقط يه بهانه بود
00:51:22.749 – 00:51:23.977
... در اصل
00:51:24.184 – 00:51:26.652
نورتون مي خواست اندي رو مَحَک بزنه...
00:51:40.334 – 00:51:42.666
کارِ همسرمه, تو کليسا درستش کرده
00:51:45.339 – 00:51:46.636
خيلي قشنگه، قربان
00:51:48.208 – 00:51:49.675
از کار کردن توي لباسشويي خوشت مياد؟
00:51:51.345 – 00:51:53.04
نه به هيچ وجه، قربان
00:51:53.38 – 00:51:55.814
... شايد بشه کار بهتري که
00:51:56.083 – 00:51:58.517
مناسب مردي با تحصيلات تو باشه رو پيدا کنيم...
00:52:06.593 – 00:52:08.083
هي جِيک بروکس کجاست؟
00:52:09.93 – 00:52:12.694
فکر کردم که صدات داره از بيرون مياد
00:52:13.367 – 00:52:14.925
منو فرستادن پيش تو
00:52:15.202 – 00:52:17.534
مي دونم، بهم گفتن
00:52:18.372 – 00:52:20.431
قرار که نيست اينجا جاي تو رو بگيرم؟
00:52:20.641 – 00:52:22.939
خب, بزار اين طرفا رو بهت نشون ميدم
00:52:23.143 – 00:52:24.303
بيا
00:52:25.712 – 00:52:27.441
خوب، همش همينجاست
00:52:27.648 – 00:52:29.639
کتابخانه زندان شائوشنک
00:52:30.317 – 00:52:32.308
... جغرافياي ملي
00:52:33.22 – 00:52:36.018
... خلاصه کتابهاي هاي ريدرز دايجِست
00:52:36.223 – 00:52:37.815
و لوئيس لامور
00:52:38.392 – 00:52:40.223
اينم از مجله ها
00:52:40.561 – 00:52:42.893
اِرل استنلي گاردنرز
00:52:43.163 – 00:52:46.621
عصرها چرخ رو پُر مي کنم و توي زندان دور مي زنم
00:52:46.833 – 00:52:49.495
بعد اسم ها رو توي اين ليست مي نويسم
00:52:50.003 – 00:52:52.733
به همين آسوني و راحتي
00:52:53.473 – 00:52:56.374
سوالي نيست؟ - چند وقته که تو کتابداري کار ميکني؟ -
00:52:57.578 – 00:53:01.605
من از سال 1905 اومدم اينجا و سال 1912 منو به عنوان کتابدار انتخاب کردن
00:53:02.916 – 00:53:05.077
و تا حالا دستياري هم داشتي؟
00:53:05.352 – 00:53:07.752
نه, راستش نه
00:53:08.522 – 00:53:09.75
پس چرا حالا منو فرستادن؟
00:53:10.19 – 00:53:11.487
نمي دونم
00:53:11.692 – 00:53:14.718
به هر حال واسه من که بد نشد حداقل يه همصحبت پيدا کردم
00:53:25.973 – 00:53:28.271
خودشه, همون که اونجاست
00:53:35.916 – 00:53:37.076
من ديکنس هستم
00:53:37.484 – 00:53:39.111
... دلم ميخواد بتونم
00:53:39.786 – 00:53:43.654
که يه جور حساب سپرده براي... تحصيل بچه هام ترتيب بدم
00:53:47.561 – 00:53:49.028
صحيح
00:53:54.134 – 00:53:57.103
بهتره بشينيم و در موردش صحبت کنيم
00:54:00.307 – 00:54:03.276
بروکس،ممکنه يه کاغذ قلم برام بياري؟
00:54:14.621 – 00:54:15.918
ممنون
00:54:16.59 – 00:54:17.648
... خُب
00:54:19.426 – 00:54:21.155
آقاي ديکنس...
00:54:21.995 – 00:54:24.088
... و بعدش اندي ميگه: آقاي ديکنس
00:54:24.298 – 00:54:27.29
دلتون ميخواد که بچه هاتون برن به هاروارد يا يِيل؟...
00:54:27.501 – 00:54:28.559
!اون اينو نگفت
00:54:28.902 – 00:54:31.393
!خدا شاهده راست ميگم
00:54:31.672 – 00:54:33.401
... ديکنس يه چند لحظه اي مَکث کرد
00:54:33.607 – 00:54:36.735
و بعد خنديد و با اندي دست داد...
00:54:37.177 – 00:54:39.441
!چرند ميگي - باهاش دست داد -
00:54:39.68 – 00:54:42.581
خودمم باور نميکردم,داشتم کَف ميکردم
00:54:42.783 – 00:54:47.049
اندي فقط يه دست کت و شلوار و کراوات سانتي مانتال کم داشت
00:54:47.254 – 00:54:49.848
اون شده بود آقاي دوفرين باورتون ميشه؟
00:54:50.057 – 00:54:51.684
داري دوستاي جديد پيدا ميکني اندي
00:54:52.993 – 00:54:54.654
من که نميتونم بگم دوست
00:54:54.861 – 00:54:58.695
من يه متهم به قتل هستم که کاراي ماليشون رو راست و ريست ميکنم
00:54:58.899 – 00:55:01.231
واسه سرگرميم خوبه
00:55:01.435 – 00:55:03.232
فعلا که باعث شده از اون لباسشويي بياي بيرون مگه نه؟
00:55:03.77 – 00:55:05.67
شايد از اين بهتر هم بشه
00:55:05.906 – 00:55:08.602
مثلا ميشه کتابخونه رو گسترش داد و درخواست کتاباي جديد کرد
00:55:08.809 – 00:55:11.403
اگه قراره ازشون چيزي بخواي بهتره بگي يه ميز بيليارد بيارن
00:55:13.113 – 00:55:16.105
حالا چطوري مي خواي اين کارو بکني؟ ... منظورم
00:55:16.316 – 00:55:19.285
گرفتن کتاب هاي جديده ... ميشه توضطح بدين آقاي دوفرين اگه امکان داره
00:55:19.753 – 00:55:21.812
از رئيس زندان درخواست بودجه ميکنم
00:55:22.689 – 00:55:26.955
ببين پسرم،تو اين مدتي که اينجا بودم چند تا سرپرست اومدن و رفتن ... و من يه چيز رو
00:55:27.194 – 00:55:29.492
:فهميدم، يه حقيقت هميشگي و کلي...
00:55:29.73 – 00:55:31.129
... وقتي قرار بشه که با هر کدومشون
00:55:31.331 – 00:55:36.268
راجع به پول و بودجه صحبت کني... رنگ از رُخشون ميپره و از اين رو به اون رو ميشن
00:55:37.137 – 00:55:40.038
بودجه مون از قبل هم خيلي کمتر شده - مي دونم -
00:55:40.24 – 00:55:43.676
گفتم شايد بتونم به مجلس نامه بنويسم و ازشون درخواست بودجه بکنم
00:55:43.877 – 00:55:47.973
اونا فقط حاضرن بخاطر سه چيز پول ماليات دهنده ها رو واسه زندانيا صرف کنن
00:55:48.181 – 00:55:50.615
ديوار بيشتر، ميله هاي بيشتر و نگهبان هاي بيشتر
00:55:50.817 – 00:55:53.479
اگه اجازه بدين ميخوام سعيمو بکنم هفته اي يه نامه براشون ميفرستم
00:55:53.687 – 00:55:56.417
براي هميشه که نميتونن منو ناديده بگيرن - البته که مي توني -
00:55:56.69 – 00:55:59.352
اگه نامه نوشتن خوشحالت مي کنه اين کار رو بکن
00:55:59.659 – 00:56:02.253
من حتي خودم برات پستشون مي کنم چطوره؟
00:56:03.93 – 00:56:06.728
. . اندي شروع کرد به نوشتن نامه, هفته اي يه نامه
00:56:06.933 – 00:56:08.525
همون طور که گفته بود...
00:56:12.706 – 00:56:15.334
... و همون طور که نورتون گفته بود
00:56:15.542 – 00:56:17.009
اندي جوابي نگرفت...
00:56:25.218 – 00:56:30.121
تا آپريل اون سال, اندي کارهاي مالياتي نصف گارد امنيتي شائوشنک رو انجام ميداد
00:56:31.458 – 00:56:33.722
سال بعدش, براي کل گارد اينکارو ميکرد
00:56:33.96 – 00:56:35.894
از جمله رئيس زندان
00:56:37.631 – 00:56:41.089
... سال بعد از اون، تصميم گرفتن فصل مسابقات داخلي رو
00:56:41.301 – 00:56:43.735
با فصل مالياتي همزمان کنند...
00:56:45.305 – 00:56:49.765
البته تيمهاي ساير زندانها فراموش نکرده بودن مدارک مالياتيشون رو همراه خودشون بيارن
00:56:49.976 – 00:56:51.307
... خب پس زندان مورِسبي
00:56:51.511 – 00:56:53.775
براتون اسلحه فرستادن ولي پولشو گرفتن
00:56:54.014 – 00:56:55.709
درسته، حتي پول جلد چرمي اش رو
00:56:55.916 – 00:56:58.384
اين ماليات قابل کسره ميشه حذفش کرد
00:56:58.585 – 00:57:01.611
!بله اندي واقعا براشون سودآورِ بود
00:57:02.322 – 00:57:06.816
در واقع , اون اينقدر سرش شلوغ بود که گذاشتن يه دستيار براي خودش انتخاب کنه
00:57:07.093 – 00:57:09.561
رِد، ميشه بسته 1040 رو بهم بدي؟
00:57:09.763 – 00:57:14.598
اين باعث شده بود اون منو از چوب بري بياره بيرون و ببره پيش خودش ,که واسه من هم خيلي خوب بود
00:57:15.836 – 00:57:18.999
و البته اون هنوز نامه فرستادن رو ادامه ميداد
00:57:25.779 – 00:57:26.803
بروکس يه جوري شده
00:57:27.948 – 00:57:29.438
بپا کسي نياد
00:57:29.683 – 00:57:31.014
بروکس، خواهش مي کنم
00:57:31.284 – 00:57:33.081
!آروم باش - !جلو نيا -
00:57:33.52 – 00:57:36.148
! عقب واستا، لعنتي - آخه چي شده؟ -
00:57:36.356 – 00:57:38.916
چند دقيقه پيش خوب بود، بعدش يوهو چاقو کشيد
00:57:39.125 – 00:57:40.922
بروکس مي تونيم دربارش صحبت کنيم ،باشه؟
00:57:41.194 – 00:57:44.925
چيزي نمونده که بشه در موردش حرف زد من گلوي اين لعنتي رو جِر ميدم
00:57:45.198 – 00:57:46.927
آخه مگه اون چيکارت کرده؟
00:57:47.133 – 00:57:48.794
!اونا اين کار رو باهام کردن
00:57:49.302 – 00:57:50.564
ديگه چاره اي ندارم
00:57:51.037 – 00:57:53.335
تو به هِيوود صدمه اي نمي زني همه ما اين رو مي دونيم
00:57:53.54 – 00:57:56.008
درسته هِيوود؟ - آره درسته، مي دونم -
00:57:56.243 – 00:57:59.576
چون اون يکي از دوستاته و البته بروکس هم آدم منطقي ايه
00:57:59.846 – 00:58:00.938
درسته، درسته مگه نه بچه ها؟
00:58:01.882 – 00:58:04.407
پس چاقو رو بزار کنار بروکس، به من نگاه کن
00:58:04.651 – 00:58:06.881
چاقو رو بزار زمين
00:58:08.822 – 00:58:10.915
تو رو خدا به گردنش نگاه کن
00:58:11.658 – 00:58:13.99
بروکس گردنش رو ببين ، داره خون مياد
00:58:14.895 – 00:58:16.362
... اين تنها راهيه که
00:58:16.563 – 00:58:18.622
اونا مي زارن اينجا بمونم...
00:58:18.899 – 00:58:21.265
اين ديوانگيه تو همچين کاري نمي کني
00:58:21.501 – 00:58:23.56
بزارش کنار
00:58:32.345 – 00:58:33.835
آروم باش
00:58:34.514 – 00:58:36.072
حالت خوب مي شه
00:58:37.117 – 00:58:38.709
حالِ اون؟ پس من چي؟
00:58:38.919 – 00:58:41.319
پيرِ احمق ديوونه نزديک بود گلوم رو جِر بده
00:58:41.521 – 00:58:43.421
تو موقع اصلاح کردن از اين بدترش رو هم ديدي
00:58:43.623 – 00:58:45.716
چيکارش کردي که اينجوري شد؟
00:58:45.926 – 00:58:48.156
کاريش نکردم اومدم اينجا تا باهاش خداحافظي کنم
00:58:48.762 – 00:58:51.424
مگه نشنيدين؟ حبسش تموم شده
00:58:53.767 – 00:58:56.565
من که واقعاً نفهميدم اونجا چه اتفاقي افتاد
00:58:56.77 – 00:58:59.568
پيرمرد ديوونه، پاک زده بود به سرش
00:58:59.773 – 00:59:01.673
اه هيوود ديگه بس کن
00:59:01.875 – 00:59:04.605
ميگن شلوارت رو کثيف کرده بودي - برو بمير -
00:59:04.878 – 00:59:06.072
مي شه تمومش کني
00:59:07.047 – 00:59:08.48
بروکس آزارش به کسي نميرسه
00:59:12.319 – 00:59:14.082
اون فقط به اينجا وابسته شده
00:59:15.455 – 00:59:17.389
مزخرف نگو
00:59:17.591 – 00:59:21.584
!اون 50 سال اينجا بوده، هِي وود، 50 سال
00:59:21.795 – 00:59:23.524
اون غير از اينجا جايي رو نداره
00:59:23.73 – 00:59:26.028
اون واسه خودش کسي يه اينجا
00:59:26.232 – 00:59:27.324
تحصيلکرده ست...
00:59:28.134 – 00:59:30.068
اما بيرون، اون هيچي نيست
00:59:30.937 – 00:59:34.429
هيچي جز يه سابقه دار با دستهاي ورم کرده
00:59:34.641 – 00:59:37.633
شايد حتي نتونه يه کارت کتابخونه هم بگيره
00:59:37.911 – 00:59:39.64
ميفهمي چي دارم ميگم؟
00:59:39.913 – 00:59:42.814
من که ميگم تو داري چرند به هم ميبافي
00:59:44.084 – 00:59:46.314
تو هر جوري که ميخواي فکر کن
00:59:46.92 – 00:59:49.32
اما اين ديوار ها خيلي عجيبن
00:59:50.924 – 00:59:52.585
اول ازشون بدت مياد
00:59:54.427 – 00:59:56.327
اما کم کم بهشون عادت ميکني
00:59:58.264 – 01:00:00.255
... هرچقدر هم که بيشتر بگذره
01:00:00.934 – 01:00:02.925
وابستگيت بيشتر ميشه...
01:00:03.937 – 01:00:06.132
آره اين وابستگيه
01:00:06.339 – 01:00:07.636
مزخرفه
01:00:07.841 – 01:00:10.605
من که عمرا هيچوقت اينجوري نميشم - جدا؟ -
01:00:11.478 – 01:00:13.969
صبر کن تا به اندازه بروکس اينجا بموني اونوقت بهت ميگم
01:00:14.214 – 01:00:15.772
دقيقا همينطوره
01:00:18.351 – 01:00:20.285
... اون ها براي ادامه زندگي ميارنت اينجا
01:00:20.954 – 01:00:23.286
امااين دقيقاً همون چيزيه که ازت مي گيرن...
01:00:25.025 – 01:00:27.016
تا بوده همين بوده
01:00:34.634 – 01:00:37.569
ديگه نمي تونم ازت مراقبت کنم، جِيک
01:00:38.738 – 01:00:40.399
بايد رو پاي خودت واستي
01:00:41.641 – 01:00:43.131
تو آزادي
01:00:44.411 – 01:00:45.969
آزادي که بري
01:01:04.998 – 01:01:06.659
موفق باشي، بروکسي
01:01:44.637 – 01:01:46.127
دوستان عزيز
01:01:46.406 – 01:01:50.604
باورم نمي شه که اين بيرون چقدر همه چي عوض شده
01:01:51.911 – 01:01:54.573
!بپا پيرمرد نکنه مي خواي خودت رو بکشي؟
01:01:55.815 – 01:01:59.307
... اولين باري که يه اتومبيل ديدم,بچه بودم
01:01:59.953 – 01:02:02.387
اما حالا اونا همه جا هستن...
01:02:06.059 – 01:02:10.359
واقعا عجب دنياي عجيب و سريعي شده
01:02:26.179 – 01:02:29.945
... انجمن حمايت از زندانيا منو فرستادن به يه خونه نيمه کاره
01:02:30.25 – 01:02:31.911
... که بهش مي گن برووِر...
01:02:32.118 – 01:02:33.278
... يه کار هم بهم دادن...
01:02:33.486 – 01:02:36.455
بسته بندي خواروبار توي يه فروشگاه...
01:02:37.991 – 01:02:40.425
... کار سختيه ولي سعي مي کنم که از پَسِش بربيام
01:02:40.627 – 01:02:42.993
هرچند که گاهي دستهام خيلي اذيتم ميکنن...
01:02:43.296 – 01:02:45.264
بگين از دو تا کيسه استفاده کنه
01:02:45.465 – 01:02:47.49
دفعه قبل نزديک بود پاره بشه
01:02:48.168 – 01:02:51.103
شنيدي خانم چي گفتند؟ همونجور که خواستن از دو تا کيسه استفاده کن
01:02:51.304 – 01:02:52.669
چشم قربان، حتما
01:02:52.872 – 01:02:56.399
فکر نمي کنم مدير فروشگاه زياد از من خوشش بياد
01:02:59.412 – 01:03:03.712
بعضي وقت ها بعد از کار،به پارک ميرم و به پرنده ها غذا ميدم
01:03:04.15 – 01:03:05.64
... گاهي فکر مي کنم
01:03:05.885 – 01:03:09.218
که شايد جِيک بياد اونجا و بتونم ببينمش...
01:03:09.823 – 01:03:11.814
هرچند که هيچوقت اون نيومد
01:03:13.026 – 01:03:17.895
اميدوارم هر جا که هست حالش خوب باشه و دوستاي جديدي پيدا کنه
01:03:21.501 – 01:03:24.231
شب ها با خوابيدن بدجوري مشکل دارم
01:03:24.537 – 01:03:27.802
خواباي بدي ميبينم,انگار دارم از جايي پرت ميشم
01:03:28.074 – 01:03:30.304
وحشت زده از خواب ميپرم
01:03:30.51 – 01:03:34.742
گاهي حتي يه مدت طول ميکشه که يادم بياد کجا هستم
01:03:36.249 – 01:03:41.152
شايد بايد يه اسلحه جور کنم و به يه جا دستبرد بزنم اونوقت اونا ممکنه دوباره منو بفرستن خونه
01:03:41.454 – 01:03:45.788
گفتم شايد وقتي سر کار هستم به طرف مدير فروشگاه شليک کنم مثل يه جور اضافه کاري
01:03:47.46 – 01:03:51.453
اما حقيقتش ديگه واسه اينجور کارها پير شدم
01:03:51.698 – 01:03:53.427
از اينجا خوشم نمياد
01:03:53.633 – 01:03:57.626
خسته شدم از اين که هميشه بايد دلهره داشته باشم
01:03:58.471 – 01:04:00.132
نميخوام ديگه اينجا بمونم
01:04:11.05 – 01:04:13.61
... شرط مي بندم که زياد صداش رو در نميارن
01:04:13.82 – 01:04:17.312
اونم واسه پيرمرد شکسته اي مثل من...
01:05:19.786 – 01:05:24.052
شرط مي بندم که کسي واسه پيرمردي مثل من زياد سر و صدا نمي کنه
01:05:25.091 – 01:05:28.925
به هِيوود بگيد که بخاطر اينکه با چاقو گردنش رو زخمي کردم,متاسفام
01:05:29.128 – 01:05:31.46
از من دلخور نباش بروکس
01:05:41.941 – 01:05:43.909
اون بايد اينجا مي مرد
01:05:49.449 – 01:05:50.848
معلومه اينجا چه خبره؟
01:05:51.05 – 01:05:53.712
اين همون آت و آشغالاييه که بهت گفتم
01:05:59.258 – 01:06:02.989
اينا چين؟ - تو به من بگو.همشون رو براي تو فرستادن -
01:06:04.263 – 01:06:05.594
بگيرش
01:06:14.14 – 01:06:15.63
:آقاي دوفرِين عزيز
01:06:16.776 – 01:06:18.744
... در پاسخ به درخواست هاي مکرر شما
01:06:18.945 – 01:06:23.211
ايالت، مبلغ ضميمه شده را براي ... کتابخانه شما تخصيص داده است
01:06:23.983 – 01:06:25.814
دويست دلاره
01:06:26.019 – 01:06:30.012
کتابخانه کل نيز ... با فرستادن
01:06:30.223 – 01:06:32.783
با فرستادن کتاب هاي مختلف استفاده شده... درخواست شما را پاسخ داده است
01:06:32.992 – 01:06:37.122
حال با توجه به اينکه به درخواست شما پاسخ داده شده از اين به بعد اين مساله را خاتمه يافته تلقي ميکنيم
01:06:37.33 – 01:06:39.127
لطفاً ديگر براي ما نامه نفرستيد
01:06:39.365 – 01:06:42.027
ميخوام قبل از اومدن رئيس اينجا جمع و جور شده باشه
01:06:42.268 – 01:06:43.428
بله، قربان
01:06:47.707 – 01:06:48.867
کارت عالي بود، اندي
01:06:51.844 – 01:06:52.97
واي
01:06:54.18 – 01:06:56.114
يه شش سالي طول کشيد
01:06:57.683 – 01:07:00.413
از اين به بعد به جاي يکي هفته اي دوتا نامه براشون مي نويسم
01:07:00.62 – 01:07:03.953
مطمئنم که اينقدر ديونه هستي که بازم اينکار رو بکني ... قبلش بهتره اين خرت و پرتا رو جمع کني
01:07:04.223 – 01:07:05.053
همون طور که سرنگهبان گفت...
01:07:05.258 – 01:07:06.657
من مي خوام برم دستشويي
01:07:06.859 – 01:07:08.326
... وقتي که برگردم
01:07:08.528 – 01:07:10.291
اينجا مرتب باشه، گرفتي؟...
01:07:59.045 – 01:08:00.444
اندي، اون صداي چيه؟
01:09:09.182 – 01:09:10.342
!دوفرِين
01:09:12.885 – 01:09:14.409
!اندي، بزار بيام بيرون
01:09:21.294 – 01:09:26.231
من تا به امروز نفهميدم اون دوتا خانم ايتاليايي چي ميخوندن
01:09:26.532 – 01:09:28.762
درحقيقت، نمي خوام هم که بدونم
01:09:28.968 – 01:09:31.459
بعضي چيزها بهتره که همينطور نگفته باقي بمونن
01:09:35.041 – 01:09:37.771
... دلم ميخواد فکر کنم که اون درمورد يه چيز زيبا ميخوند
01:09:37.977 – 01:09:40.104
... که با کلمات قابل توصيف نبود...
01:09:40.313 – 01:09:43.214
چون اگه گفته بشه قلبتون رو به درد مياره...
01:09:44.884 – 01:09:47.375
... مي خوام بهتون بگم که اون صدا
01:09:47.653 – 01:09:51.953
بالاتر و دورتر از هر کسي که روي اين کره... خاکي شهامت رويا پردازي داشت پرواز کرد
01:09:52.158 – 01:09:55.525
مثل پرنده اي زيبا که توي قفس يکنواخت ... و کسل کننده ما پر و بال زد
01:09:55.728 – 01:09:58.492
و ديوارهاي اون جا رو محو کرد...
01:09:58.931 – 01:10:01.126
... و براي چند لحظه هم که شده
01:10:01.334 – 01:10:04.326
به همه زنداني هاي شائوشنک احساس آزادي داد...
01:10:06.906 – 01:10:09.568
هرچند اين قضيه به طرز عجيبي رئيس زندان رو عصباني کرد
01:10:10.876 – 01:10:11.865
در رو باز کن
01:10:14.78 – 01:10:16.543
!گفتم بازش کن
01:10:17.85 – 01:10:20.58
!دوفرِين، در لعنتي رو باز کن
01:10:21.921 – 01:10:23.115
! اونو خاموش کن
01:10:30.196 – 01:10:32.63
!دارم بهت اخطار مطدم ,اونو خاموشش کن
01:10:50.383 – 01:10:51.907
ميدونم باهات چيکار کنم
01:10:59.358 – 01:11:02.589
اندي بخاطر اون شيرين کاري کوچولو دو هفته اي توي انفرادي بود
01:11:02.795 – 01:11:04.387
پاشو واستا
01:11:05.564 – 01:11:07.964
هي، ببينيد کي اينجاست - !رهبر ارکستر -
01:11:09.735 – 01:11:13.398
نميشد يه چيز باحالتر برامون ميزاشتي؟ مثلاً هنک ويليام؟
01:11:13.739 – 01:11:16.537
قبل از اينکه برم سر آهنگاي درخواستي !اونا در رو شکستن
01:11:16.742 – 01:11:19.87
واقعاً ارزش دو هفته حبس رو داشت؟ - راحت ترين حبسي بود که تا بحال گذرونده بودم -
01:11:20.079 – 01:11:24.277
چيزي به اسم راحتي توي انفرادي معني نداره - يه هفته ش مثل يه سال ميمونه
01:11:24.483 – 01:11:27.782
راست ميگه - موزارت نميذاشت زياد اذيت بشم -
01:11:27.987 – 01:11:30.956
نکنه ميخواي بگي گذاشتن با خودت يه گرامافون هم ببري اون تو؟
01:11:33.392 – 01:11:34.757
همش اينجا بود
01:11:35.594 – 01:11:36.822
و اينجا
01:11:37.963 – 01:11:40.056
زيبايي موسيقي به همينه
01:11:40.266 – 01:11:42.598
همينکه کسي نميتونه ازت بگيرتش
01:11:46.138 – 01:11:48.504
تا حالا همچين حسي رو درباره موسيقي نداشتيد؟
01:11:50.309 – 01:11:53.437
خب؛ راستش تو جوونيام سازدهني ميزدم
01:11:54.48 – 01:11:56.175
گرچه ديگه گذاشتمش کنار
01:11:56.382 – 01:11:57.974
اينجا ديگه حِسِ زدنش نيست
01:11:58.317 – 01:12:00.308
اتفاقا اينجا بيشترين حس رو ميده
01:12:00.853 – 01:12:02.912
به يه همچين چيزي نياز داري تا فراموش نکني؟
01:12:03.489 – 01:12:04.683
چي رو فراموش نکنم؟
01:12:05.057 – 01:12:08.151
... فراموش نکني که
01:12:08.361 – 01:12:09.794
... توي دنيا...
01:12:10.296 – 01:12:14.13
همه چي مثل اينجا از سنگ ساخته نشده...
01:12:15.134 – 01:12:16.624
... يه چيزي
01:12:16.969 – 01:12:18.368
... تو وجودت هست...
01:12:18.637 – 01:12:20.605
... که هيشکي نمي تونه ازت بگيردش...
01:12:20.806 – 01:12:22.171
يا لمسش کنه...
01:12:22.708 – 01:12:24.141
چيزي که مال خودته
01:12:25.678 – 01:12:27.27
درباره چي صحبت مي کني؟
01:12:28.314 – 01:12:29.542
اميد
01:12:30.616 – 01:12:31.947
اميد
01:12:33.886 – 01:12:35.877
بزار يه چيزي رو برات روشن کنم, رفيق
01:12:36.689 – 01:12:38.987
اميد چيز خيلي خطرناکيه
01:12:40.159 – 01:12:42.491
اميد مي تونه يه آدم رو ديوونه کنه
01:12:43.229 – 01:12:45.356
توي يه همچين جايي به دردت نمي خوره
01:12:45.564 – 01:12:47.759
بهتره اين چيزي رو که بهت گفتم ,فراموش نکني
01:12:50.269 – 01:12:51.759
مثل کاري که بروکس کرد؟
01:13:17.129 – 01:13:18.118
بشين
01:13:23.469 – 01:13:26.768
اينجا نوشته شده که سي سال از حبست رو گذروندي
01:13:27.94 – 01:13:29.999
فکر مي کني که ديگه اصلاح شدي؟
01:13:30.209 – 01:13:31.437
اوه بله، قربان
01:13:32.711 – 01:13:34.042
بدون شک
01:13:35.214 – 01:13:37.614
ميتونم صادقانه بگم که من يه آدم ديگه شدم
01:13:39.618 – 01:13:41.552
ديگه خطري براي جامعه نيستم
01:13:42.087 – 01:13:43.611
صادقانه دارم ميگم
01:13:46.192 – 01:13:48.285
کاملاً تغيير کردم
01:13:58.286 – 01:13:59.617
سي سال
01:14:01.59 – 01:14:03.49
... خداي من، گفتنش خيلي راحته
01:14:04.359 – 01:14:06.156
با خودت ميگي اينهمه سال کجا رفت
01:14:08.597 – 01:14:10.758
منم از خودم ميپرسم اين ده سالم کجا رفت
01:14:15.737 – 01:14:16.761
بيا
01:14:17.205 – 01:14:19.935
يه هديه به خاطر رد شدنت
01:14:21.209 – 01:14:22.904
بگير بازش کن
01:14:24.012 – 01:14:26.037
يکي از رقيبات برام جورش کرد
01:14:26.248 – 01:14:29.376
اميوارم ناراحت نشده باشي آخه ميخواستم سوپرايزت کنم
01:14:39.427 – 01:14:40.917
خيلي قشنگه
01:14:42.631 – 01:14:43.825
ممنون
01:14:46.401 – 01:14:47.868
نمي خواي يک کم بزني؟
01:14:52.44 – 01:14:53.702
نه
01:14:57.312 – 01:14:58.711
حالا نه
01:15:16.398 – 01:15:17.49
!بريد داخل
01:15:53.702 – 01:15:54.93
!چراغ ها خاموش
01:16:29.537 – 01:16:31.664
همونطور که اندي گفته بود به نامه نوشتن ادامه داد
01:16:32.04 – 01:16:34.804
اون بجاي يه نامه,هفته اي دو تا نامه نوشت
01:16:36.878 – 01:16:40.974
در سال 1959 مجلس سناي ايالتي بالاخره ... به اين نتيجه رسيد که
01:16:41.216 – 01:16:44.344
که نميتونن با 200 دلار اندي رو از سَرِ خودشون باز کنن...
01:16:44.552 – 01:16:48.852
براي همين کميته تخصيص بودجه، مبلغي معادل ... سالانه 500 دلار رو تصويب کرد
01:16:49.057 – 01:16:50.957
فقط براي اينکه دهن اونو ببندن...
01:16:51.159 – 01:16:54.151
اينکه اندي چقدر ميتونست سرسخت باشه باعث حيرت ميشد
01:16:54.362 – 01:16:57.297
حتي با کتابخونه ها و موسسات خيريه معامله ميکرد
01:16:57.499 – 01:17:00.263
اون کتابهاي اضافه رو با مبالغ کمتر ازشون ميخريد
01:17:00.769 – 01:17:02.293
جزيره گنج
01:17:02.837 – 01:17:04.168
... رابرت لوييس
01:17:04.372 – 01:17:05.396
استيونسون...
01:17:05.607 – 01:17:06.972
تخيلي، ماجرايي
01:17:09.544 – 01:17:10.568
بعدي چيه؟
01:17:10.779 – 01:17:13.839
... من اينجا يه خودآموزِ
01:17:14.582 – 01:17:15.742
مجسمه سازي صابوني رو دارم...
01:17:15.95 – 01:17:19.181
بخش آموزشي,قسمت سرگرمي -مهارتي پشت سرت
01:17:19.387 – 01:17:21.252
کُنتِ مونت کريسکو
01:17:21.723 – 01:17:24.021
کريستو، بي سواد ِخِنگ
01:17:25.126 – 01:17:26.115
... نوشته الکساندر
01:17:26.594 – 01:17:27.856
دماغ...
01:17:28.196 – 01:17:29.22
دماغ
01:17:31.533 – 01:17:32.591
دماغ؟
01:17:35.503 – 01:17:37.471
دُما, ميدوني در مورد چيه؟
01:17:39.741 – 01:17:41.709
ازش خوشت مياد در باره فرار از زندانه
01:17:41.91 – 01:17:45.812
پس بايد بزاريمش تو بخش کتابهاي آموزشي مگه نه؟
01:17:46.681 – 01:17:50.777
هر کي هر کاري که از دستش برميومد براي رديف کردن اونجا انجام ميداد
01:17:51.352 – 01:17:53.115
... همون سالي که کِندي ترور شد
01:17:53.354 – 01:17:57.848
... اندي،انباري که بوي روغن سوخته مي داد رو ...
01:17:58.159 – 01:18:01.253
... به بهترين کتابخانه زندان در نيوانگلند تبديل کرد...
01:18:01.963 – 01:18:04.898
که يه مجموعه از آهنگهاي هنک ويليام رو هم با خودش داشت...
01:18:12.273 – 01:18:14.207
... در همون سال هم بود که سرپرست نورتون
01:18:14.409 – 01:18:17.344
برنامه داخلي معروفش رو به اجرا گذاشت...
01:18:17.812 – 01:18:19.871
شايد شما هم چيزي دربارش خونده باشيد
01:18:20.115 – 01:18:23.209
چون عکس و مطالبش تو مجلات مختلف چاپ شده بود
01:18:23.418 – 01:18:24.715
... چنين چيزي آسون بدست نيومده
01:18:24.919 – 01:18:28.15
... بلکه بوسيله يه برنامه حساب شده...
01:18:28.356 – 01:18:30.847
در بازپروري و اصلاح, حاصل شده...
01:18:31.192 – 01:18:33.717
... زنداني هاي در اينجا, به بهترين نحو سرپرستي شده اند
01:18:33.928 – 01:18:36.556
...اين آمادگي رو پيدا کردنند و ...
01:18:36.765 – 01:18:40.326
تا بيرون از اينجا براي انجام... خدمات عمومي به کار گرفته بشند
01:18:40.602 – 01:18:42.832
... اين افراد حالا مي تونن ارزش کار صادقانه رو بفهمن
01:18:43.037 – 01:18:46.837
... و در حالي به اجتماع خدمت با ارزش مي کنن...
01:18:47.041 – 01:18:51.74
که کمترين هزينه اي براي ماليات دهندگان ندارند...
01:18:52.18 – 01:18:54.512
... البته اون اين حقيقت رو نگفت که
01:18:54.716 – 01:18:58.174
که "کمترين هزينه" يه واژه کاملاً مزخرفه...
01:18:58.386 – 01:19:01.555
کلي راه جور واجور براي حقه بازي هست
01:19:01.623 – 01:19:04.114
کارگرها، تدارکات و خيلي چيزهاي ديگه که فکرش رو بکنيد
01:19:04.459 – 01:19:07.36
واي خداي من !چه پول هايي که به جيب زده نمي شد
01:19:07.562 – 01:19:10.087
با اين اوضاع باعث ميشي که کارم حسابي کساد بشه
01:19:10.298 – 01:19:14.999
با اين کارگرهايي که تو داري مي توني توي هر مناقصه اي برنده بشي
01:19:15.303 – 01:19:18.272
ما اين جا داريم به جامعه خدمت مي کنيم
01:19:18.473 – 01:19:22.999
اين حرفا رو بهتره تحويل خبرنگارا بدي نه من من بايد زندگيم رو يجوري بچرخونم
01:19:24.813 – 01:19:26.337
ببين ما خيلي وقته که همديگر رو ميشناسيم
01:19:27.649 – 01:19:32.999
من به قرارداد اين بزرگراه احتياج دارم راستش نميتونم از دستش بدم
01:19:33.488 – 01:19:35.285
... اين کيک رو واسه تو آوردم
01:19:35.523 – 01:19:38.856
زنم مخصوص تو درستش کرده... دربارش فکر کن
01:19:47.135 – 01:19:49.831
من اونقدر هام به اين قرارداد علاقه ندارم
01:19:50.071 – 01:19:53.131
افرادم رو ميفرستم براي کار بِرَن جاي ديگه
01:19:55.109 – 01:19:58.169
خيالت راحت باشه از قول من هم از همسرت بابت اين کيک خوشمزه تشکر کن
01:19:59.28 – 01:20:01.441
... و پشت هر کدوم از اين معامله هاي مشکوک
01:20:01.783 – 01:20:04.411
... کلي پول خوابيده بود...
01:20:04.686 – 01:20:07.746
و اين اندي بود،که حساب کتابش رو رديف مي کرد...
01:20:08.156 – 01:20:09.418
دوتا سپرده دارين
01:20:09.657 – 01:20:13.787
توي بانک هاي مِين ناشنال و نيوانگلند نايت هم حذف شد قربان
01:20:43.992 – 01:20:48.326
کُت و شلوار من رو بده خشک شويي بگو درست بشورنشون و خرابشون نکنند
01:20:48.796 – 01:20:52.323
واي به حاشون اگه دوباره پيرهن هام نخ کِش بشن
01:20:52.533 – 01:20:53.864
چطور به نظر مي رسم؟
01:20:54.903 – 01:20:57.394
خيلي خوبه - يه کمک خيريه گنده براي ساخت بزرگراه جور شده -
01:20:57.605 – 01:20:59.129
فرماندار هم قراره بياد اونجا
01:21:00.541 – 01:21:02.008
بقيه اش رو مي خواي؟
01:21:03.344 – 01:21:05.278
زنه کيک پختن هم بلد نيست
01:21:06.514 – 01:21:07.845
خيلي ممنون، قربان
01:21:10.685 – 01:21:13.916
اونطوري که ميگن ,طرف مثل اينکه دستش رو خيلي جاها بند کرده
01:21:14.122 – 01:21:18.999
يه بخور بخورهايي ميکنه که حتي تصورش رو هم نميتوني بکني پوله که روي پول ميزاره
01:21:19.16 – 01:21:21.666
هرچي پول کثيفه داره اينجا رد و بدل ميشه
01:21:21.729 – 01:21:25.563
پس با اين اوضاع دير يا زود گَندِ کارش درمياد و گير ميافته
01:21:25.767 – 01:21:27.53
اينجاست که من وارد جريان ميشم
01:21:28.136 – 01:21:30.434
کار نقل و انتقالات تصويه کردن حسابها, همش با منه
01:21:30.638 – 01:21:33.471
تمام مدارک و اموال معاف از ماليات ميشن
01:21:33.808 – 01:21:37.335
من اين پول رو مي فرستم بيرون، توي دنياي واقعي ... و وقتي برمي گرده
01:21:37.545 – 01:21:40.999
پاک مثل مريم مقدس؟... - حتي پاک تر -
01:21:41.115 – 01:21:45.71
به اين ترتيب تا زماني که نورتون بازنشست بشه به کمک من يه ميليونر شده
01:21:47.055 – 01:21:51.444
اگه يه وقت قضيه لو بره اون هم بايد بياد زندان کنار ما
01:21:51.659 – 01:21:54.445
فکر ميکردم که تو بيشتر از اينها من رو قبول داشته باشي
01:21:54.562 – 01:21:57.588
من تو رو قبول دارم اما بالاخره اون اوراق يه جايي از خودشون ردپا باقي ميگذارن
01:21:57.799 – 01:22:01.2
اونوقته که سي آي اِي و اداره ماليات شروع ميکنند به بو کشيدن
01:22:01.402 – 01:22:02.391
در اونصورت
01:22:02.837 – 01:22:04.134
اونا سراغ يه نفر ميرن
01:22:04.339 – 01:22:08.999
درسته, اما اون يه نفر من نيستم نورتون هم نيست
01:22:12.58 – 01:22:13.569
خب، پس کيه؟
01:22:13.781 – 01:22:15.373
رندال استيونس
01:22:15.917 – 01:22:16.849
کي؟
01:22:17.051 – 01:22:19.042
يه شريک مخفي
01:22:19.253 – 01:22:22.313
اونه که محکومه تمام حسابها به اسم اونه
01:22:22.523 – 01:22:24.684
از اينجاست که فيلترينگ شروع ميشه
01:22:24.892 – 01:22:27.759
اونا بعد از رديابي کُل مدارک در نهايت به اون مي رسن
01:22:28.363 – 01:22:29.591
حالا اون کي هست؟
01:22:29.797 – 01:22:33.756
يه شبح, يه آدم خيالي آقاي نيست در جهان
01:22:34.869 – 01:22:36.029
... من اون رو خلق کردم
01:22:36.237 – 01:22:37.602
توي خيالاتم...
01:22:38.406 – 01:22:41.136
اون وجود خارجي نداره، جز روي کاغذ
01:22:44.212 – 01:22:46.578
ولي اندي، تو نمي توني اينکار رو بکني
01:22:46.781 – 01:22:49.999
البته که ميشه فقط بايد بدوني که سيستم چه جوري کار مي کنه
01:22:50.385 – 01:22:53.444
ميدوني با نامه نگاري چه کارهايي ميشه کرد؟
01:22:53.554 – 01:22:56.182
... آقاي استيونس شناسنامه داره
01:22:56.391 – 01:22:58.518
همينطور گواهينامه و بيمه تأمين اجتماعي...
01:22:58.793 – 01:22:59.782
!داري سَر کارم ميذاري
01:22:59.994 – 01:23:03.361
... اگه بخوان کل حسابها رو دنبال کنند
01:23:03.564 – 01:23:05.293
در نهايت به تخيل من مي رسن...
01:23:05.5 – 01:23:07.491
!لعنت به من که درست نشناختمت
01:23:08.836 – 01:23:10.565
تا حالا بهت گفته بودم که خيلي کارت درسته؟
01:23:10.938 – 01:23:12.565
تو از رامبرانت هيچي کم نداري
01:23:13.307 – 01:23:15.036
... ميدوني چي جالبه
01:23:15.243 – 01:23:19.666
قبل از اينکه بيام اينجا, يه آدم بي شيله و درستکار بودم...
01:23:19.747 – 01:23:22.999
بايد زندان مي فتادم تا يه حقه باز بشم
01:23:30.958 – 01:23:32.255
وجدانت رو اذيت نميکنه؟
01:23:33.694 – 01:23:36.999
من توي کلاهبرداريها شريک نيستم فقط سود ها رو به جريان ميندازم
01:23:37.031 – 01:23:39.022
... در عوضش
01:23:39.6 – 01:23:41.659
... تونستم يه کتابخونه درست کنم...
01:23:41.869 – 01:23:44.895
و کمک کردم خيليها بتونند ديپلمشون رو بگيرن...
01:23:45.106 – 01:23:47.336
فکر کردي براي چي ميزاره اين کارها رو انجام بدم؟
01:23:47.542 – 01:23:49.737
... تا درعوض, براش بجاي لباسشويي
01:23:49.944 – 01:23:51.411
پولشويي کني....
01:23:51.779 – 01:23:54.373
خب من ارزون هم ميگيرم براش بصرفه ست
01:24:11.632 – 01:24:14.26
... تامي ويليامز در سال 1965 به شائوشنک اومد
01:24:14.502 – 01:24:16.732
به خاطر سرقت به دو سال حبس محکوم شده بود
01:24:16.971 – 01:24:19.303
در مقايسه با ما حبسش خيلي کم بود
01:24:19.574 – 01:24:23.806
اون رو وقتي که داشت يه تلوزيون رو از يه فروشگاه بلند ميکرد ,گرفته بودنش
01:24:24.245 – 01:24:25.542
پرجنب و جوش
01:24:25.746 – 01:24:27.373
عاشق موسيقي
01:24:27.582 – 01:24:29.106
و البته از خودراضي
01:24:29.317 – 01:24:31.717
يالا پيمردا يخورده دست بجنبونين
01:24:31.953 – 01:24:33.716
حوصلم رو سر بردين
01:24:33.921 – 01:24:35.718
خيلي زود ازش خوشمون اومد
01:24:35.957 – 01:24:39.688
من پشت در واستاده بودم و تلوزيون رو اينجوري گرفته بودم
01:24:39.994 – 01:24:43.623
انقدر گنده بود که هيچ جا رو نميتونستم ببينم بعدش يوهو يه صدايي شنيدم
01:24:44.265 – 01:24:46.233
تکون نخور بچه، دستات رو ببر بالا
01:24:46.434 – 01:24:50.894
همونجوري که تلوزيون جلوي صورتم بود, خُشکم زده بود :اون صدا دوباره گفت
01:24:51.105 – 01:24:54.905
شنيدي چي گفتم پسر؟ من گفتم: بله قربان، شنيدم
01:24:55.109 – 01:24:58.567
اما اگه بخوام اينو بندازم, بخاطر داغون کردن اموال ديگران جرمم بيشتر ميشه
01:25:03.05 – 01:25:05.348
ببينم قبلا تو زندان کشمن بودي,مگه نه؟
01:25:05.853 – 01:25:09.812
آره,آسونترين دوره محکوميتم رو اونجا گذروندم از کجاش براتون بگم
01:25:10.091 – 01:25:12.025
مرخصي آخر هفته, برنامه هاي کاري
01:25:12.226 – 01:25:13.284
اصلا مثل اينجا نبود
01:25:13.494 – 01:25:15.928
اينطور که معلومه بيشتر عمرت رو تو زندان بودي
01:25:16.364 – 01:25:18.764
از سيزده سالگي به زندانهاي مختلف رفت و آمد داشتم
01:25:18.966 – 01:25:21.161
به هر زنداني که فکرشو بکنين ,رفتم
01:25:21.369 – 01:25:24.031
شايد وقتش رسيده که يه شغل جديد واسه خودت پيدا کني
01:25:25.473 – 01:25:27.031
... منظورم اينه که
01:25:27.375 – 01:25:30.811
توي دزدي که زياد خوب نيستي... بهتره يه کار ديگه اي رو امتحان کني
01:25:31.045 – 01:25:34.276
خب, تو چي دربار من ميدوني جناب آلکاپون؟
01:25:34.682 – 01:25:36.274
خودِ تو براي چي اين تويي؟
01:25:36.551 – 01:25:37.54
من؟
01:25:39.987 – 01:25:41.648
وکيلم مقصر بود
01:25:45.56 – 01:25:48.529
اينجا همه بي گناهن اينو نمي دوستي؟
01:25:56.437 – 01:26:00.84
اونطور که فهميديم, تامي واسه خودش زن و يه دختر کوچيک داشت
01:26:01.409 – 01:26:03.536
...شايد گاهي به بي خانمان بودنشون فکر ميکرد
01:26:03.744 – 01:26:06.235
يااينکه بچه اش درحالي بزرگ ميشه که نميدونه پدرش کيه...
01:26:06.547 – 01:26:07.912
... هر چي که بود
01:26:08.249 – 01:26:10.683
باعث شد که پسره به خودش بياد...
01:26:14.522 – 01:26:17.389
فکر کردم شايد بشه واسه دبيرستان ادامه تحصيل بدم
01:26:17.592 – 01:26:20.117
شنيدم چند نفر رو توي اين کار کمک کردي
01:26:21.462 – 01:26:23.692
من وقتم رو با بازنده ها هدر نميدم، تامي
01:26:25.099 – 01:26:27.59
من بازنده نيستم
01:26:29.337 – 01:26:31.168
مطمئني؟ - آره -
01:26:32.84 – 01:26:34.273
واقعا مطمئني؟
01:26:35.309 – 01:26:36.674
بله آقا, مطمئنم
01:26:36.877 – 01:26:38.845
... خوبه،ولي اگه بخوايم اين کار رو شروع کنيم
01:26:39.046 – 01:26:43.005
بايد تا آخرش بريم... کامله کامل، نه نصفه نيمه
01:26:43.251 – 01:26:45.048
... موضوع اينه که
01:26:46.32 – 01:26:47.844
من نمي تونم خوب بخونم...
01:26:49.023 – 01:26:50.115
خيله خب
01:26:52.126 – 01:26:53.855
... پس خوندنِت
01:26:54.095 – 01:26:55.619
خوب نيست...
01:26:57.965 – 01:26:59.455
به اون هم ميرسيم
01:27:03.904 – 01:27:06.031
از اون به بعد اندي,تامي رو زير بال و پرش گرفت
01:27:06.24 – 01:27:08.868
از الفبا باهاش شروع کرد
01:27:11.012 – 01:27:13.207
تامي هم خوب از پَسِش برميومد
01:27:13.481 – 01:27:16.245
پسره فهميد مغزي داره که تا حالا نمي دونسته
01:27:18.586 – 01:27:22.022
چيزي نگذشت که اندي درسهاي مهمتر رو باهاش کار کرد
01:27:22.223 – 01:27:23.884
اون واقعا اين بچه رو دوست داشت
01:27:24.091 – 01:27:27.652
از اينکه به يه جوون کمک کنه تا خودش رو بالا بکشه, لذت ميبرد
01:27:28.162 – 01:27:30.426
اما فقط دليلش اين نبود
01:27:31.132 – 01:27:33.327
دوران زندان خيلي کُند ميگذره
01:27:33.801 – 01:27:36.395
پس هر کاري بتوني ميکني تا راحت ترش کني
01:27:36.737 – 01:27:38.796
بعضي ها تمبر جمع مي کنن
01:27:39.206 – 01:27:41.674
بعضي ها با چوب کبريت خونه ميسازن
01:27:42.276 – 01:27:44.938
اندي هم يه کتابخونه ساخت
01:27:45.446 – 01:27:47.38
حالا يه پروژه جديد لازم داشت
01:27:48.249 – 01:27:49.739
و اون تامي بود
01:27:50.384 – 01:27:54.377
به همين خاطر هم بود که سالهاي زيادي رو براي شکل دادن به اون سنگها صرف کرده بود
01:27:54.922 – 01:27:58.153
و باز هم به همين دليل عکس دخترهاي توي خيالاتش رو به ديوار ميچسبوند
01:27:59.06 – 01:28:00.322
... توي زندان
01:28:00.594 – 01:28:04.325
آدم هر کاري مي کنه تا خودش رو بنوعي مشغول نگه داره...
01:28:05.099 – 01:28:09.968
سال 1966، درست زماني که تامي خودش رو ... آماده ميکرد که امتحاناتش رو بگذرونه
01:28:10.204 – 01:28:12.399
فيلم جديدي از راکوئل گُل کرده بود
01:28:28.956 – 01:28:29.945
وقت تمومه
01:28:35.996 – 01:28:36.985
خب؟
01:28:38.599 – 01:28:40.726
خب, افتضاح بود
01:28:41.235 – 01:28:44.068
يه سال تموم وقتم رو با اين مزخرفات حروم کردم
01:28:44.271 – 01:28:45.761
حالا شايد خيلي هم بد نشده باشه
01:28:45.973 – 01:28:50.205
حتي به يه سوال هم جواب درست ندادم فقط يه مشت چرت و پرت نوشتم
01:28:50.411 – 01:28:52.14
بزار ببينم چه نمره اي ميگيري
01:28:52.346 – 01:28:55.315
بزار خودم بهت بگم که نمره چند ميشه
01:28:57.251 – 01:28:58.616
صفر درست اونجا
01:28:58.819 – 01:29:00.377
!اين نمره آشغاليه که ميخواستي
01:29:00.621 – 01:29:04.318
به من چه که چند تا گربه از درخت بالا ميرن يا پنج پنج تا,ميشه بيست و پنج
01:29:05.259 – 01:29:06.886
!لعنت به اينجا
01:29:07.128 – 01:29:08.254
گندِش بزنن
01:29:27.415 – 01:29:28.677
حالم گرفته ست
01:29:28.883 – 01:29:30.077
مايوسش کردم
01:29:30.284 – 01:29:32.013
چرند نگو بچه
01:29:32.219 – 01:29:33.55
اون بهت افتخار ميکنه
01:29:33.888 – 01:29:36.755
ما خيلي وقته با دوستيم من اون رو بهتر از هر کس ديگه اي ميشناسمش
01:29:36.957 – 01:29:38.515
آدم باهوشيه, مگه نه؟
01:29:38.726 – 01:29:41.854
معلومه که اينطوره قبلا يه بانکدار بوده
01:29:42.062 – 01:29:44.292
به چه جرمي اينجاست؟
01:29:44.632 – 01:29:45.599
قتل
01:29:47.067 – 01:29:48.432
داري شوخي ميکني
01:29:50.571 – 01:29:52.903
اصلا بهش نمياد که يه قاتل باشه
01:29:54.141 – 01:29:58.237
زنش رو با يه گلفباز توي رختخواب گير آورد و دَخلِ جفتشون رو آورد
01:30:06.253 – 01:30:07.242
چي شده؟
01:30:08.589 – 01:30:11.149
... تقريبا چهار سال پيش
01:30:11.425 – 01:30:14.656
بخاطر يه سرقت به زندان توماستون افتادم...
01:30:15.162 – 01:30:16.459
يه ماشين دزديده بودم
01:30:16.831 – 01:30:18.822
کار احمقانه اي بود
01:30:19.5 – 01:30:21.73
... يه شش ماهي اونجا بودم که
01:30:22.036 – 01:30:23.936
يه همسِلولي جديد پيدا کردم...
01:30:24.638 – 01:30:26.265
اِلمو بلَچ
01:30:26.974 – 01:30:28.305
يه گنده بَکِ ديوونه
01:30:29.176 – 01:30:32.668
از اون همسِلولي هايي بود که دعا ميکنين هيچوقت گيرتون نياد ميفهمين؟
01:30:32.88 – 01:30:35.61
بخاطر سرقت مسلحانه, دوازده سال محکوم شده بود
01:30:35.883 – 01:30:38.147
مدام در مورد کارهايي که کرده بود لاف ميزد
01:30:38.352 – 01:30:43.289
باورش خيلي سخته که آدمي مثل اون با کوچکترين صدايي, سه متر ميپريد هوا
01:30:44.358 – 01:30:48.988
يه چيز ديگه اينکه مدام حرف ميزد اصلا يه دقيقه هم ساکت نميشد
01:30:49.196 – 01:30:50.823
... درباره جاهايي که رفته بود
01:30:51.131 – 01:30:54.191
کارهايي که کرده بود... زنهايي که ترتيبشون رو داده بود
01:30:54.435 – 01:30:56.63
و حتي آدم هايي که کشته بود
01:30:57.872 – 01:31:00.67
درباره کسايي که لَجِش رو درمياوردن ميگفت
01:31:01.308 – 01:31:02.866
اين چيزي بود که خودش ميگفت
01:31:05.479 – 01:31:07.538
... يه شب، واسه خنده
01:31:08.649 – 01:31:12.141
:ازش پرسيدم... اِلمو، تا حالا کيا رو کشتي؟
01:31:12.386 – 01:31:13.478
:گفت
01:31:13.687 – 01:31:17.646
يه زماني توي يه کلوپ بيليارد ... نظافتچي بودم
01:31:18.325 – 01:31:22.227
واسه همين ميتونستم اون پولدارهاي عوضي رو که ميومدن اونجا بشناسم
01:31:24.331 – 01:31:26.322
... يه بار يکيشون رو نشون کردم
01:31:27.234 – 01:31:28.792
... يه شب رفتم...
01:31:29.003 – 01:31:30.732
تا به خونه اش دستبرد بزنم...
01:31:32.172 – 01:31:33.503
... اما اون بيدار مي شه
01:31:34.241 – 01:31:36.004
و شروع ميکنه با داد و بيداد...
01:31:37.077 – 01:31:38.738
من هم کشتمش
01:31:40.514 – 01:31:43.347
هم خودش رو,هم اون زنيکه اي رو که باهاش بود
01:31:44.752 – 01:31:47.016
جاي باحالش اينجا بود که
01:31:47.688 – 01:31:50.156
زنه وضعش زياد درست نبود, ميدوني
01:31:50.357 – 01:31:53.417
با اين گلفبازه ريخته بود رو هم... اما شوهرش يکي ديگه بود
01:31:54.028 – 01:31:56.588
شوهرش بانکدار بود
01:31:58.032 – 01:32:00.523
اونا شوهره رو بخاطر اين جريان دستگير کردن
01:32:12.012 – 01:32:15.88
بايد بگم که اين عجيب ترين داستانيه که تا حالا شنيدم
01:32:17.151 – 01:32:19.642
چيزي که منو بيشتر متعجب ميکنه اينه که تو چطور انقدر جدي گرفتيش
01:32:20.387 – 01:32:21.354
قربان؟
01:32:23.591 – 01:32:27.186
کاملا معلومه که اين پسره وليليام تحت تاثير تو بوده
01:32:27.795 – 01:32:31.731
واسه همين وقتي داستان غم انگيز تو رو شنيده خواسته مثلا بهت لطف کنه
01:32:31.932 – 01:32:34.093
اون خيلي جوونه و کلش داغه
01:32:34.635 – 01:32:38.071
عجيب نيست که نميدونسته با اين حرفهاش ممکنه تو رو توي چه وضعيتي قرار بده
01:32:38.472 – 01:32:40.03
ولي قربان اون حقطقت رو گفته
01:32:40.808 – 01:32:44.972
اصلا فرض کنيم که اين يارو بلَچ وجود داره
01:32:45.245 – 01:32:49.875
فکر کردي که حالا مياد زانو ميزنه و گريه کنان ميگه ... :آره کارِ من بوده, اعتراف ميکنم
01:32:50.084 – 01:32:52.78
راستي, يه مدت ديگه به محکوميت من اضافه کنيد"
01:32:52.987 – 01:32:55.785
ولي با شهادت تامي من شانس يه محاکمه ديگه رو دارم
01:32:55.99 – 01:32:58.458
از کجا معلوم که اين جناب بلَچ هنوز اونجا باشه؟
01:32:58.692 – 01:33:00.626
شايد تا حالا آزاد شده باشه
01:33:00.828 – 01:33:03.296
بالاخره اونها يه آدرسي, چيزي ازش دارن
01:33:03.497 – 01:33:05.431
اين تنها شانس منه, خواش ميکنم
01:33:07.768 – 01:33:09.497
چطور مي تونيد اينقدر کودَن باشيد؟
01:33:10.437 – 01:33:11.426
چي؟
01:33:12.94 – 01:33:14.407
به من چي گفتي؟
01:33:14.608 – 01:33:16.337
کودَن، اين کار شما عمديه؟
01:33:16.71 – 01:33:18.2
فراموش نکن که کي هستي
01:33:18.545 – 01:33:21.48
اون کلوپ کارت عضويت افرادش رو داره
01:33:21.682 – 01:33:24.446
همينطور سوابق و آدرس اعضاش رو
01:33:24.652 – 01:33:27.348
ببين تو اگه ميخواي از اين خيال پردازيها کني به خودت مربوطه
01:33:27.554 – 01:33:30.148
اما من رو قاطي نکن ديگه بحثي نباشه
01:33:30.357 – 01:33:32.951
مطمئن باشيد اگه برم بيرون,در موردِ اتفاقات اينجا با کسي حرفي نميزنم
01:33:33.594 – 01:33:36.563
چون من هم مثل شما بخاطر پولشويي پام گير ميافته
01:33:38.432 – 01:33:41.367
ديگه جلوي من حرفي از اين مسائل نميزني فهميدي حرومزاده
01:33:41.568 – 01:33:43.229
... نه توي اين دفتر
01:33:43.437 – 01:33:45.371
نه هيچ جاي ديگه.... بيايين تو, يالا
01:33:45.606 – 01:33:48.302
فقط مي خواستم خيالتون رو راحت کنم، همين
01:33:48.942 – 01:33:50.204
انفرادي، يک ماه - بله، قربان -
01:33:51.211 – 01:33:52.508
يوهو چِتون شد؟ -
01:33:52.713 – 01:33:54.01
ببريدش بيرون -
01:33:54.214 – 01:33:55.772
!من تنها شانس آزاد شدنمه
01:33:55.983 – 01:33:57.78
!اين زندگي منه! چرا نمي فهمي؟
01:33:57.985 – 01:34:00.044
! ببريدش
01:34:01.822 – 01:34:03.79
يه ماه توي انفرادي
01:34:03.991 – 01:34:06.687
طولاني ترين دوره ايه که تا حالا به گوشم خورده
01:34:06.894 – 01:34:08.191
همش تقصير من بود
01:34:08.395 – 01:34:09.987
مزخرف نگو
01:34:10.664 – 01:34:13.36
تو که اون تو ننداختيش
01:34:13.567 – 01:34:15.967
پس جدي اندي بي گناهه؟
01:34:16.17 – 01:34:18.195
منظورم، بي گناه واقعيه؟
01:34:18.405 – 01:34:19.736
اين جور به نظر مي رسه
01:34:20.174 – 01:34:22.074
خداي من
01:34:22.342 – 01:34:24.173
الان چند وقته که اون اينجاست؟
01:34:24.578 – 01:34:27.843
از 1947، چند سال ميشه؟نوزده سال
01:34:28.082 – 01:34:30.676
ويليام، توماس - بله، اينجام -
01:34:36.523 – 01:34:37.683
چي برات اومده؟
01:34:38.325 – 01:34:39.656
کارنامه تحصيلي
01:34:39.86 – 01:34:41.384
بايد کار خود ناکِسِش باشه
01:34:41.595 – 01:34:45.554
بازش ميکني يا اينکه ميخواي مثل ماست واستي نگاش کني؟
01:34:45.766 – 01:34:47.927
فکر کنم مثل ماست واستم بهتر باشه
01:34:48.435 – 01:34:51.268
اسکيت، بس کن بِدش به من احمق جون
01:34:52.106 – 01:34:53.437
فلويد، نکُن
01:34:58.879 – 01:35:01.279
بيخيالش شو,خواهش ميکنم
01:35:06.887 – 01:35:08.616
اينجا رو باش
01:35:21.301 – 01:35:24.099
اون پسره با معدل خوب قبول شد
01:35:24.304 – 01:35:26.397
گفتم شايد بخواي بدوني
01:35:42.623 – 01:35:44.09
رئيس ميخواد باهات حرف بزنه
01:35:57.838 – 01:35:58.896
همينجا؟
01:35:59.106 – 01:36:01.336
خودش که اينجوري گفت
01:36:17.457 – 01:36:18.446
رئيس؟
01:36:28.468 – 01:36:32.529
ازت مي خوام که اين گفتگو بين خودمون بمونه
01:36:34.041 – 01:36:36.305
راستش احساس خوبي درباره اين جريانات ندارم
01:36:54.761 – 01:36:56.82
حالا که موقعيتش پيش اومده
01:36:57.698 – 01:36:59.791
فکر ميکني بتوني از پَسِش بَربياي
01:37:00 – 01:37:01.228
بله، قربان
01:37:01.501 – 01:37:02.9
مطمئنا ميتونم
01:37:03.17 – 01:37:07.197
بايد بدوني اين جريانات حسابي من رو از پا انداخته
01:37:08.675 – 01:37:11.235
راستش حتي شب ها هم نميتونم درست بخوابم
01:37:13.513 – 01:37:15.344
... فهميدن اينکه کارِ درست چيه
01:37:17.017 – 01:37:20.748
بعضي وقتها سخت ميشه
01:37:21.755 – 01:37:23.188
متوجه هستي؟
01:37:25.492 – 01:37:27.084
به کمکت نياز دارم پسر
01:37:28.528 – 01:37:30.689
... اگه بخوام وارد عمل بشم
01:37:31.031 – 01:37:34.194
بايد اول از همه چيز مطمئن بشم...
01:37:34.935 – 01:37:35.993
... بايد بدونم
01:37:36.203 – 01:37:38.831
چيزي رو که به دوفرِين گفتي, حقيقت داشت يا نه...
01:37:39.039 – 01:37:40.165
بله، قربان
01:37:40.374 – 01:37:41.602
تمامش راست بود
01:37:42.109 – 01:37:45.101
... حاضري در مقابل قاضي و هيئت منصفه
01:37:45.312 – 01:37:47.303
... با دست گذاشتن روي کتاب مقدس...
01:37:47.514 – 01:37:50.176
سوگند بخوري؟ ...
01:37:50.384 – 01:37:52.39
اگه فرصتش رو بديد,بله
01:37:56.456 – 01:37:57.99
همين انتظار رو هم داشتم
01:38:44.871 – 01:38:46.771
مطمئنم که تا حالا دربارَش شنيدي
01:38:48.542 – 01:38:49.566
خيلي وحشتناکه
01:38:51.178 – 01:38:52.645
... مردي به اون جووني
01:38:52.98 – 01:38:55.6
که کمتر از يه سال به آزاديش مونده... سعي ميکنه فرار کنه
01:38:56.116 – 01:38:58.607
سرنگهبان هادلي بيچاره هم مجبور ميشه بهش شليک کنه
01:38:59.353 – 01:39:00.843
واقعاً نارحت کنندست
01:39:03.857 – 01:39:06.291
ديگه بايد فراموشش کنيم
01:39:07.961 – 01:39:09.189
بايد ادامه داد
01:39:10.797 – 01:39:12.287
من ديگه نيستم
01:39:13.6 – 01:39:15.227
همه چي تموم شد
01:39:17.204 – 01:39:19.536
يکي ديگه رو واسه کلاهبرداريهات پيدا کن
01:39:20.807 – 01:39:22.638
هيچ چي تموم نشده
01:39:23.977 – 01:39:25.137
هيچ چي
01:39:28.548 – 01:39:31.642
مگه اينکه بخواي روزگارت سياه بشه
01:39:32.052 – 01:39:34.35
ديگه از طرف گارد حفاظت نمي شي
01:39:34.588 – 01:39:39.7
از اون اتاق لوکس درت ميارم و ميندازمت قاطي يه مُشت منحرف جنسي
01:39:40.894 – 01:39:43.328
طوري که روزي صد بار آرزوي مرگ بکني
01:39:44.731 – 01:39:46.221
و اون کتابخونه؟
01:39:46.9 – 01:39:47.889
بيخيالش شو
01:39:48.502 – 01:39:51.062
مهر و موم مي شه، آجر به آجرش
01:39:51.538 – 01:39:54.2
تمام کتابهاش رو هم وسط حياط کباب ميکنم
01:39:54.408 – 01:39:56.535
طوري که بوي اون کل محوطه رو بگيره
01:39:56.743 – 01:39:59.576
خلاصه اينکه يه جشن حسابي باهاشون راه ميندازيم
01:40:00.847 – 01:40:03.839
ميفهمي؟ حاليت ميشه چي ميگم؟
01:40:07.587 – 01:40:09.98
يا اينکه هنوز فکر ميکني من کودن هستم؟
01:40:21.234 – 01:40:23.862
يه ماه ديگه اينجا ميمونه تا خوب فکرهاش رو بکنه
01:41:10.617 – 01:41:13.677
همسرم مي گفت شناختنِ من کار سختيه
01:41:14.488 – 01:41:16.319
مثل يه کتابِ بسته
01:41:17.124 – 01:41:19.149
هميشه از اين بابت شکايت مي کرد
01:41:20.093 – 01:41:21.651
اون خيلي خوشگل بود
01:41:24.064 – 01:41:25.588
خدايا، من دوستش داشتم
01:41:29.302 – 01:41:31.999
فقط نمي دونستم که چطور بهش نشون بدم، همين
01:41:34.274 – 01:41:35.935
من کُشتمش، رِد
01:41:37.811 – 01:41:39.608
... ممکنه ماشه رو نکشيده باشم
01:41:41.047 – 01:41:42.776
اما از خودم طردش کردم...
01:41:44.284 – 01:41:46.98
... اون به همين خاطر مُرد، به خاطر من
01:41:47.187 – 01:41:48.552
بخاطر رَوِش زندگيم...
01:41:57.564 – 01:41:59.395
اين دليل نميشه که بهت بگن قاتل
01:42:02.769 – 01:42:04.532
شايد,شوهر بَد
01:42:08.175 – 01:42:11.44
اگه ميخواي ميتوني احساس گناه کني اما تو اون رو نکُشتي
01:42:11.645 – 01:42:12.976
نه , نکُشتم
01:42:13.38 – 01:42:15.314
يه نفر ديگه اينکار رو کرد
01:42:16.55 – 01:42:18.643
ولي من کارَم به اينجا کشيد
01:42:21.121 – 01:42:22.713
فکر کنم بدشانسي بود
01:42:27.928 – 01:42:29.361
بَدشانسي مثل يه پرَندَست
01:42:30.397 – 01:42:32.627
هر آن روي يه نفر ميشينه
01:42:33.533 – 01:42:35.433
ايندفعه نوبت من بود,همين
01:42:36.136 – 01:42:38.9
انگار تو مسير يه طوفان بودم
01:42:44.844 – 01:42:48.803
فقط انتظار نداشتم که اين طوفان تا اين حد طول بکشه
01:42:53.153 – 01:42:55.5
فکر مي کني که يه روز از اينجا خلاص بشي؟
01:42:56.089 – 01:42:57.113
من؟
01:43:00.093 – 01:43:01.082
آره
01:43:02.429 – 01:43:04.727
... وقتيکه ريشهام مثل دندونهام سفيدشده باشه
01:43:04.931 – 01:43:08.094
و چندتا حلقه دور سَرَم بچرخه...
01:43:10.136 – 01:43:11.763
ميدوني دوست دارم کجا برم؟
01:43:13.24 – 01:43:14.901
زواتانئو
01:43:15.775 – 01:43:16.969
چي گفتي؟
01:43:17.277 – 01:43:19.108
زواتانئو
01:43:20.046 – 01:43:21.707
توي مکزيکه
01:43:23.083 – 01:43:25.21
يه جاي کوچيک کنار اقيانوس آرامه
01:43:26.353 – 01:43:29.151
مي دوني که مکزيکي ها درباره اونجا چي ميگن؟
01:43:30.957 – 01:43:32.948
جايي که خاطره اي نداره
01:43:34.928 – 01:43:37.59
اين همون جايي که مي خوام بقيه زندگيم رو توش بگذرونم
01:43:39.232 – 01:43:41.723
يه جاي گرم، بدون هيچ خاطره اي
01:43:44.971 – 01:43:46.905
... ميخوام يه هتل کوچولو
01:43:48.608 – 01:43:50.098
درست کنار ساحل باز کنم...
01:43:50.71 – 01:43:52.905
... چند تا قايق کهنه ارزون بخرم
01:43:53.446 – 01:43:55.399
و تعميرشون کنم تا مثل اول بشن...
01:43:57.817 – 01:43:59.045
... مهمون ها رو ببرم دريا
01:43:59.886 – 01:44:01.251
براي ماهيگيري...
01:44:05.091 – 01:44:06.82
زوانتانئو
01:44:10.363 – 01:44:14.99
توي يه همچين جايي, آدمي رو لازم دارم که بدونه چِجوري ميشه هرچيزي رو جور کرد
01:44:20.774 – 01:44:23.607
فکر نکنم که اون بيرون هم بتونم از پَسِش بربيام، اندي
01:44:30.283 – 01:44:32.342
من بيشتر عمرم رو اينجا گذروندم
01:44:33.787 – 01:44:35.55
ديگه به اينجا وابسته شدم
01:44:36.456 – 01:44:38.185
درست مثل بروکس
01:44:39.659 – 01:44:41.354
خودت رو دستِ کَم ميگيري
01:44:41.928 – 01:44:43.52
فکر نکنم
01:44:47.367 – 01:44:51.303
اينجا من کسي هستم که مي تونه ... هر چيزي رو برات جور کنه
01:44:52.072 – 01:44:54.7
اما اون بيرون تنها چيزي که لازم داري يه راهنماي تلفنه...
01:44:54.808 – 01:44:57.038
من حتي نمي دونم از بايد کجا شروع کنم
01:44:59.179 – 01:45:00.806
اقيانوس آرام؟
01:45:01.214 – 01:45:02.442
واي
01:45:02.816 – 01:45:05.011
يه چيزي به اون بزرگي منو تا حد مرگ مي ترسونه
01:45:05.218 – 01:45:06.515
ولي منو نه
01:45:07.721 – 01:45:10.485
من نه زنم رو کشتم, نه اون يارو رو
01:45:12.225 – 01:45:15.7
هر اشتباهي که کرده باشم تاحالا تاوانش رو حتي بيشتر هم دادم
01:45:16.496 – 01:45:17.986
... اون هتل، اون قايق
01:45:19.766 – 01:45:21.996
فکر نمي کنم که درخواست زيادي باشه...
01:45:26.906 – 01:45:29.34
نبايد اينجوري خودت رو داغون کني
01:45:29.542 – 01:45:31.567
اينا همشون يه مشت روياي مسخره هستن
01:45:32.011 – 01:45:34.479
مکزيک يه جاي ديگه ست ... و تو الان اينجايي
01:45:34.681 – 01:45:36.239
و اين چيزيه که حقيقت داره...
01:45:36.583 – 01:45:39.416
آره، درسته اين چيزيه که الان هست
01:45:40.92 – 01:45:43.32
اون يه جاي ديگه ست و من اينجام
01:45:45.892 – 01:45:48.622
فکر کنم اين به يه انتخاب ساده ختم ميشه
01:45:51.531 – 01:45:53.021
... يا تلاش کُن براي زندگي
01:45:54.401 – 01:45:56.426
يا به پيشواز مرگ برو...
01:46:08.548 – 01:46:11.278
اگه يه وقت از اينجا رفتي يه لطفي بهم ميکني؟
01:46:11.484 – 01:46:13.748
معلومه اندي، هرچي که باشه
01:46:15.622 – 01:46:19.88
يه دشت بزرگ نزديک باکستون هست ميدوني باکستون کجاست؟
01:46:20.96 – 01:46:24.088
دَشت هاي زيادي اون اطراف هست - يکيشون بخصوصه -
01:46:24.297 – 01:46:28.429
يه ديوار طولاني سنگي دورتادورش هست و يه بلوط در انتهاي شماليش قرار داره
01:46:28.435 – 01:46:31.302
خيلي مکان شاعرانه ايه
01:46:32.238 – 01:46:34.729
اون جاييه که من از همسرم تقاضاي ازدواج کردم
01:46:36.142 – 01:46:38.55
... ما براي پيک نيک رفته بوديم اونجا
01:46:38.645 – 01:46:40.999
... و زير اون بلوط عاشق هم شديم...
01:46:41.414 – 01:46:43.999
من ازش خواستگاري کردم و اون هم قبول کرد...
01:46:47.654 – 01:46:49.485
بهم قول بده، رِد
01:46:50.323 – 01:46:51.95
... اگه يه زماني آزاد شدي
01:46:52.158 – 01:46:53.648
اون جا رو پيدا کن...
01:46:54.828 – 01:46:59.663
زير اون ديوار، يه تيکه سنگ هست که حالت خاصي داره
01:47:00.8 – 01:47:03.826
اون يه سنگ آتشفشاني سياهه
01:47:06.506 – 01:47:09.168
يه چيزي اونجا خاک شده که من مي خوام مالِ تو باشه
01:47:09.943 – 01:47:11.171
چي، اندي؟
01:47:11.611 – 01:47:13.34
اونجا چي دفن شده؟
01:47:14.948 – 01:47:16.813
... هر وقت پيداش کني
01:47:17.016 – 01:47:18.278
خودت ميفهمي...
01:47:24.157 – 01:47:26.5
... نه، دارم بهتون ميگم اين پسره
01:47:26.793 – 01:47:28.69
حرفاي عجيبي ميزد
01:47:29.629 – 01:47:31.5
واقعاً براش نگرانم
01:47:31.731 – 01:47:33.164
بايد حواسمون بهش باشه
01:47:33.366 – 01:47:36.631
روزها مي شه مواظبش بود اما شبها اون براي خودش تنهاست
01:47:38.071 – 01:47:39.197
واي، خدا
01:47:40.54 – 01:47:41.37
چي شده؟
01:47:42.876 – 01:47:45.64
اندي امروز اومده بود توي قسمت بارگيري
01:47:45.845 – 01:47:47.938
از من يه مقداري طناب ميخواست
01:47:48.147 – 01:47:48.977
طناب؟
01:47:49.182 – 01:47:50.843
آره, 2 متر
01:47:51.084 – 01:47:52.449
تو هم بهش دادي؟
01:47:53.319 – 01:47:55.25
معلومه که دادم، يعني نبايد مي دادم؟
01:47:55.321 – 01:47:56.879
چيکار کردي! هيوود
01:47:57.49 – 01:47:59.458
خُب من از کجا بايد مي دونستم؟
01:47:59.659 – 01:48:01.217
بروکس رو يادت مياد؟
01:48:03.229 – 01:48:05.6
اندي هيچوقت يه همچين کاري رو نمي کنه
01:48:05.765 – 01:48:06.823
امکان نداره
01:48:08.902 – 01:48:10.233
از کجا معلوم
01:48:13.072 – 01:48:15.097
هر آدمي يه ظرفيتي داره
01:48:17.443 – 01:48:19.707
ديگه تمومش کن ميخوام برم خونه
01:48:20.013 – 01:48:21.776
داره تموم مي شه، قربان
01:48:38.898 – 01:48:40.9
امشب 3 تا سپرده دارين
01:48:48.508 – 01:48:50.408
لباسهام رو ببر به رخت شويي
01:48:50.61 – 01:48:52.237
کفشام رو هم تميز کن
01:48:52.445 – 01:48:57.999
مي خوام که مثل آينه برق بيافته - بله، قربان -
01:49:00.887 – 01:49:02.354
خوشحالم که برگشتي، اندي
01:49:03.289 – 01:49:06.154
اينجا بدون تو يه چيزي کم داشت
01:49:52.038 – 01:49:53.5
!چراغها خاموش
01:50:25.938 – 01:50:28.9
من شبهاي طولاني زيادي رو توي زندان گذروندم
01:50:29 – 01:50:31.85
تنها توي تاريکي بدون هيچ چيز,بِجُز يه فکرهاي جور واجور
01:50:31.878 – 01:50:35.54
اونوقته که زمان مثل يه تيغ ميشه...
01:50:39.886 – 01:50:43.57
اون شب ,طولاني ترين شب زندگي من بود...
01:50:58.738 – 01:50:59.898
!شمارش روانجام بده
01:51:04.41 – 01:51:07.243
!رديف سوم جنوبي، شمرده شد
01:51:10.383 – 01:51:13.7
!يه نفر توي رديف دوم، سلول 245 غايبه
01:51:13.753 – 01:51:14.811
!دوفرِين
01:51:15.354 – 01:51:17.788
!يالا بيا بيرون، خودت رو نشون بده
01:51:20.927 – 01:51:25.328
مجبورم نکن بيام اونجا, اگه پام برسه اونجا جمجمه ات رو خورد ميکنم
01:51:31.904 – 01:51:35.738
لعنتي , من کُلي کار دارم داري وقتم رو ميگيري
01:51:35.942 – 01:51:39.241
بهتره مريض باشي يا اينکه مُرده باشي وگرنه دَخلِت رو ميارم
01:51:39.445 – 01:51:40.776
صدامو مي شنوي؟
01:51:46.886 – 01:51:48.979
واي، خداي من
01:52:05.972 – 01:52:08.75
مي خوام که از تمام زنداني ها توي اين رديف بازجويي بشه
01:52:08.975 – 01:52:12.999
بخصوص از اون دوستش - کي؟ - اون -
01:52:14.113 – 01:52:15.991
سلول 237 رو باز کنيد
01:52:19.185 – 01:52:23.68
منظورت چيه که ميگي:اون اينجا نبوده؟ يه همچين چيزي بهم نگو
01:52:23.723 – 01:52:25.194
ديگه از اين مزخرفات تحويلم نده
01:52:25.258 – 01:52:26.282
آخه قربان، اون نبود
01:52:26.526 – 01:52:30.5
خودم دارم ميبينم نکنه فکر کردي من کورم؟
01:52:30.663 – 01:52:32.062
منظورت اينه؟
01:52:32.265 – 01:52:34.927
من کورم؟ - نه قربان -
01:52:35.835 – 01:52:38.326
تو چي، تو کوري؟
01:52:38.838 – 01:52:41.5
حالا به من بگو اين چيه - شمارشِ ديشب -
01:52:41.607 – 01:52:44.906
اسم دوفرِين رو اينجا مي بيني؟ ايناهاش,همينجا
01:52:45.111 – 01:52:46.9
نوشته:دوفرِين
01:52:48.114 – 01:52:49.7
... اون ديشب موقع خاموشي
01:52:49.816 – 01:52:50.89
توي سلولش بوده...
01:52:50.983 – 01:52:53.9
پس امروز صبح هم بايد اينجا ميبوده باشه
01:52:54.287 – 01:52:55.914
مي خوام پيداش کنيد
01:52:56.122 – 01:52:59.9
!نه فردا، نه يه ساعت ديگه، همين الان
01:52:59.826 – 01:53:01.02
بله، قربان
01:53:02.028 – 01:53:04.999
!بريم، يالا بجنبين
01:53:07.7 – 01:53:08.999
همينجا واستا
01:53:10.136 – 01:53:11.194
خُب؟
01:53:14.64 – 01:53:15.629
خُب چي؟
01:53:15.842 – 01:53:20.188
تو دوستِ جون جونيشي,ديدم خيلي با هم مي پَرين
01:53:20.379 – 01:53:21.999
اون بايد يه چيزي بهت گفته باشه
01:53:22.615 – 01:53:24.139
نه، قربان
01:53:24.517 – 01:53:25.484
حتي يه کلمه
01:53:27.32 – 01:53:29.88
!خدايا، معجزه شده
01:53:30.489 – 01:53:33.049
طرف آب شده رفته تو زمين
01:53:33.726 – 01:53:35.4
... هيچي هم باقي نزاشته
01:53:35.728 – 01:53:38.458
بجز چندتا تکه سنگ ِآشغال لبه پنجره...
01:53:38.664 – 01:53:41.394
و يه عکس روي ديوار بزار از اون بپرسيم
01:53:41.601 – 01:53:43.364
شايد اون بدونه
01:53:43.603 – 01:53:46.333
آهاي خانم, چيزي نميخواي بگي؟
01:53:47.773 – 01:53:49.07
فکر نکنم
01:53:49.642 – 01:53:51.837
معلومه که اون حرف نميزنه
01:53:52.912 – 01:53:54.573
اين يه توطئه ست
01:53:55.214 – 01:53:57.045
آره، همينطوره
01:53:57.65 – 01:54:01.381
يه توطئه بزرگ
01:54:01.654 – 01:54:03.9
!همه هم توي اون دست دارن
01:54:04.29 – 01:54:05.45
!حتي اون
01:54:40.493 – 01:54:42.188
... در سال 1966
01:54:42.395 – 01:54:44.795
... اندي دوفرِين...
01:54:44.997 – 01:54:46.555
از زندان شائوشنک فرار کرد...
01:54:48.801 – 01:54:51.999
تنها چيزي که از اون تونستن پيدا کننن . . يه دست لباس کهنه زندان بود
01:54:52.004 – 01:54:53.67
... و همينطور يه تيکه صابون...
01:54:53.739 – 01:54:55.297
... و يه چکش کهنه...
01:54:55.508 – 01:54:57.976
که حسابي ازش استفاده شده بود...
01:55:02.481 – 01:55:07.5
من فکر مي کردم که 600 سال طول ميکشه تا يه نفر بتونه با اون توي ديوار تونل درست کنه
01:55:07.887 – 01:55:11.515
اما اندي اينکار رو در عرض 20 سال انجام داد
01:55:28.808 – 01:55:31.106
اندي عاشق زمين شناسي بود
01:55:31.877 – 01:55:35.2
به نظرم اين هم برميگشت به دقت زيادش
01:55:35.448 – 01:55:37.279
... اون جنس سنگها رو ميشناخت
01:55:37.717 – 01:55:40.208
و باهاشون آشنايي داشت...
01:55:41.22 – 01:55:44.053
زمين شناسي يعني تحمل و صبر
01:55:44.89 – 01:55:47.4
اين هم تنها چيزي بود که اون نياز داشت
01:55:47.626 – 01:55:48.718
... تحمل
01:55:49.362 – 01:55:50.624
و صبر...
01:55:51.964 – 01:55:54.999
و البته اون پوستر کذايي
01:55:58.07 – 01:55:59.4
... همون جور که قبلا هم گفتم
01:55:59.505 – 01:56:04.222
توي زندان،آدم هر کاري... مي کنه تا خودش رو مشغول کنه
01:56:06.312 – 01:56:11.555
به نظر سرگرمي مورد علاقه اندي هم ريختن ديوار سلولش توي حياط زندان بود
01:56:11.65 – 01:56:13.584
هربار, چند مشت
01:56:14.887 – 01:56:16.999
...بود که فکر کنم بعد از کشته شدن تامي
01:56:17.156 – 01:56:20.125
اندي به اين نتيجه رسيد که به اندازه کافي اينجا مونده...
01:56:20.326 – 01:56:22.886
زودتر تمومش کن ميخوام برم خونه
01:56:23.629 – 01:56:25.654
داره تموم ميشه قربان
01:56:47.119 – 01:56:49.053
امشب سه تا سپرده دارين
01:56:56.362 – 01:56:58.66
اندي همون کاري رو کرد که بهش گفته شده بود
01:56:58.864 – 01:57:02.356
اون کفش ها رو مثل يه آينه برق انداخت
01:57:06.038 – 01:57:08.336
کسي به اون توجه نکرده بود
01:57:08.641 – 01:57:10.108
حتي خود من
01:57:10.309 – 01:57:11.833
... منظورم اينه که
01:57:12.044 – 01:57:16.036
معمولا کمتر به کفشهاي کسي ممکنه توجه کنيد؟...
01:59:18.604 – 01:59:21.767
... اندي از وسط پونصد متر
01:59:22.007 – 01:59:25.34
کثافت و فاضلاب، به سمت آزادي سينه خيز رفت...
01:59:26.345 – 01:59:28.677
حتي تصورش هم سخته
01:59:33.085 – 01:59:35.451
پونصد متر
01:59:35.955 – 01:59:39.555
اين به اندازه پنج تا زمينِ فوتباله
01:59:39.658 – 01:59:42.218
تقريبا نيم مايل
02:00:37.449 – 02:00:42.045
صبح روز بعد، درست زماني که اون پوستر ... داشت رازش رو فاش مي کرد
02:00:42.354 – 02:00:45.36
... مردي که تا اون لحظه هيچ کس نديده بودش...
02:00:45.424 – 02:00:48.018
وارد بانکِ مليِ ايالت مِين شد...
02:00:48.594 – 02:00:52.2
تا اون لحظه اون آدم وجود خارجي نداشت
02:00:52.331 – 02:00:54.697
بجز روي کاغذ - مي تونم کمکتون کنم؟ -
02:00:55.1 – 02:00:57.034
... اون، کارت شناسايي
02:00:57.236 – 02:01:00.933
... گواهينامه رانندگي، شناسنامه تولد، بيمه تأمين اجتماعي...
02:01:01.373 – 02:01:03.898
و حتي امضاء هم داشت...
02:01:04.109 – 02:01:07.3
از اينکه ميخواين حسابتون رو ببندين متاسفام
02:01:07.413 – 02:01:09.5
اميدوارم که از سفرِ خارج از کشورتون لذت ببريد
02:01:09.948 – 02:01:11.04
متشکرم
02:01:11.717 – 02:01:13.5
مطمئناً همينطور خواهد بود
02:01:13.786 – 02:01:17.119
اين هم چکِ شما، آقا امرِ ديگه اي هست؟
02:01:17.323 – 02:01:18.312
لطف کنيد
02:01:18.891 – 02:01:21.382
اگر ممکنه اينا رو هم برام پست کنيد
02:01:21.894 – 02:01:23.088
خوشحال ميشم
02:01:24.897 – 02:01:26.228
روز بخير، آقا
02:01:27.166 – 02:01:31.603
آقاي استيونس اون روز تقريباً به دوجين بانک سر زد
02:01:32.071 – 02:01:33.663
... و در آخر
02:01:33.872 – 02:01:39.333
اون با سي و هفت هزار دلار از پولهاي ... رئيس زندان از شهر خارج شد
02:01:39.411 – 02:01:42.999
به طلافي اون 19 سالي که ازش گرفته بود
02:01:49.421 – 02:01:51.999
صبح بخير، دفتر روزنامه ديلي پورتلند
02:02:44.476 – 02:02:47.411
بايرون هادلي؟ اين حق رو داري که سکوت کني
02:02:47.679 – 02:02:52.116
در غير اينصورت، هرچي که بگي مي تونه برعليه تو در دادگاه استفاده بشه
02:02:52.551 – 02:02:57.011
من اونجا نبودم که ببينم ... اما شنيدم وقتي هادلي رو داشتن ميبردن
02:02:57.222 – 02:02:58.712
قيافَش خيلي ديدني شده بود...
02:03:04.596 – 02:03:07.997
اما قضيه در مورد نورتون يک کمي فرق ميکرد
02:03:23.849 – 02:03:24.679
ساموئل نورتون
02:03:25.484 – 02:03:28.556
ما مجوز دستگيري تو رو داريم باز کن
02:03:32.658 – 02:03:33.75
در رو باز کن
02:03:34.293 – 02:03:35.999
دقيقا نميدونم که کدوم کليده
02:03:45.704 – 02:03:47.999
!کار خودتو سخت تر نکن,نورتون
02:03:59.151 – 02:04:02.609
من دوست دارم فکر کنم,آخرين ... چيزي که از سرش گذشت
02:04:02.821 – 02:04:04.413
... بجز اون گلوله...
02:04:04.623 – 02:04:10.06
اين بود که چطور اندي دوفرِين... تونست اينطوري خُردش کنه
02:04:11.563 – 02:04:15.021
... يه مدت بعد از آطن قضايا بود که
02:04:15.3 – 02:04:17.359
يه کارت پُستال برام رسيد...
02:04:18.837 – 02:04:21.67
اسمي روش نبود ... فقي توش نوشته شده بود
02:04:21.874 – 02:04:24.001
فورت هنکاک، تگزاس...
02:04:24.543 – 02:04:25.908
فورت هنکاک
02:04:26.178 – 02:04:27.907
درست کنار مرز
02:04:28.313 – 02:04:30.555
اين همون جايي بود که اندي ازش ميگفت
02:04:30.883 – 02:04:35.013
وقتي که اونو توي ماشين خودش که ... به سمت جنوب حرکت مي کنه، تصور مي کنم
02:04:35.354 – 02:04:37.584
خنده ام مي گيره...
02:04:39.424 – 02:04:40.982
... اندي دوفرِين
02:04:41.36 – 02:04:43.385
... کسي که از يه رودخونه پر از کثافت گذشت...
02:04:43.595 – 02:04:45.995
و از اون طرفش, تميز بيرون اومد...
02:04:46.832 – 02:04:48.197
... اندي دوفرِين
02:04:49.001 – 02:04:50.593
پيش به سوي اقيانوس...
02:04:53.572 – 02:04:55.733
هادلي يخه اش رو گرفته بود، خُب؟
02:04:55.941 – 02:04:59.741
بعد ميگه: فکر کنم اين پسره تنش ميخاره
02:04:59.945 – 02:05:02.812
اون عده از ما که بهتر از بقيه مي شناختيمش اغلب دربارش صحبت مي کرديم
02:05:03.482 – 02:05:05.177
و حسابي لذت ميبرديم....
02:05:11.59 – 02:05:13.99
... بعضي وقت ها از اينکه
02:05:14.259 – 02:05:16.555
نميتونم اندي رو ببينم ناراحت ميشم...
02:05:16.395 – 02:05:20.888
اما به خودم يادآوري کنم که بعضي ها براي قفس آفريده نشدند
02:05:20.999 – 02:05:23.058
اندي هم يکي از اونها بود
02:05:24.77 – 02:05:26.777
... واسه همين وقتي رفت
02:05:26.939 – 02:05:31.342
اون کسايي که مي دونستن اون بي جهت تو زندانه... خوشحال شدن
02:05:32.411 – 02:05:33.673
... اما، به هر حال
02:05:34.146 – 02:05:38.999
اينجا بدون اون واقعا کسل کننده و خالي بنظر مياد...
02:05:42.688 – 02:05:45.999
فکر کنم دلم خيلي براي دوستم تنگ شده
02:06:09.748 – 02:06:10.68
لطفاً بشين
02:06:16.521 – 02:06:18.079
... اليس بويد رِدينگ
02:06:18.624 – 02:06:21.889
اينجا نوشته تو چهل سال از محکوميتت رو گذروندي...
02:06:22.694 – 02:06:24.821
فکر ميکني اصلاح شدي؟
02:06:26.698 – 02:06:28.256
اصلاح؟
02:06:30.302 – 02:06:32.202
خُب، بزار ببينم
02:06:33.205 – 02:06:35.999
من اصلا نمي دونم اين کلمه چه معني اي داره
02:06:37.643 – 02:06:39.907
منظورم اينه که ميتوني دوباره به اجتماع برگردي؟
02:06:40.479 – 02:06:42.811
من ميدونم منظور شما چيه, پسر جان
02:06:44.983 – 02:06:46.974
اما اون براي من فقط يک کلمه ساختگيه
02:06:48.32 – 02:06:50.652
... يه کلمه دهن پُر کُن
02:06:51.089 – 02:06:54.999
براي اينکه جوونهايي مثل تو... ... بتونن کت و شلوار و کراوات بپوشن
02:06:55.093 – 02:06:56.685
و يه شغل داشته باشن...
02:06:58.664 – 02:07:00.999
شما واقعاً چي مي خواين بدونين؟
02:07:01.533 – 02:07:03.8
اينکه براي کاري که کردم متأسفم؟
02:07:03.935 – 02:07:05.095
خُب، هستي؟
02:07:07.005 – 02:07:09.838
روزي نبوده که احساس پشيموني نکنم
02:07:11.209 – 02:07:14.667
نه به اين خاطر که اينجام يا اينکه شما فکر مي کنيد که بايد باشم
02:07:18.15 – 02:07:20.71
به گذشته که نگاه مي کنم
02:07:22.854 – 02:07:24.014
به اون
02:07:25.123 – 02:07:28.615
جوون کله شقي که مرتکب اون جنايت شد
02:07:31.63 – 02:07:33.325
دلم ميخواد باهاش حرف بزنم
02:07:35.267 – 02:07:38.333
مي خوام سعي کنم که از اون کار منصرفش کنم
02:07:38.47 – 02:07:40.404
و بهش بگم اين راهش نيست
02:07:42.507 – 02:07:44.333
اما فايده اي نداره
02:07:46.144 – 02:07:48.777
... اون جوون خيلي وقته که رفته
02:07:49.347 – 02:07:52.991
و تمام چيزيه که ازش باقي مونده, اين پيرمرده...
02:07:53.518 – 02:07:54.985
اين چيزيه که بايد باهاش کنار بيام
02:07:56.354 – 02:07:58.049
اصلاح؟
02:07:58.423 – 02:08:00.254
اين فقط يه کلمه مزخرفه
02:08:01.193 – 02:08:06.444
پس بهتره زودتر اون فرمها رو مُهر کني و اينقدر وقت منو تلف نکني
02:08:07.199 – 02:08:09.777
... چون اگه راستش رو بخوايد
02:08:09.801 – 02:08:11.792
ديگه برام اهميتي نداره...
02:09:38.323 – 02:09:39.722
بفرماييد خانم
02:09:42.661 – 02:09:44.685
ميتونم برم دستشويي قربان؟
02:09:49.501 – 02:09:54.029
لازم نيست هر وقت که مي خواي بري دستشويي از من اجازه بگيري، خودت برو
02:10:07.085 – 02:10:10.666
چهل سال براي دستشويي رفتن اجازه گرفتم
02:10:10.989 – 02:10:14.981
و تا زماني که بهم اجازه نميدادن نميتونستم برم دستشويي
02:10:17.495 – 02:10:19.999
اين همون واقعيتي که بايد باهاش روبرو شد
02:10:21.333 – 02:10:25.234
به هيچ وجه نميتونم اين بيرون از پَسِش بربيام
02:10:32.11 – 02:10:35.807
... دارم فکر ميکنم که يجوري عَفوِ مشروطم رو بشکنم
02:10:36.615 – 02:10:39.999
تا شايد دوباره منو برگردونن زندان...
02:10:44.289 – 02:10:46.999
با ترس زندگي کردن، چيز وحشتناکيه
02:10:47.626 – 02:10:49.333
بروکس خوب اينو مي دونست
02:10:49.494 – 02:10:51.428
به خوبي درکش کرد و
02:10:53.031 – 02:10:56.777
تنها چيزي که مي ميخوام برگشتن به جاييه که بتونم باهاش کنار بيام
02:10:56.868 – 02:10:59.598
جايي که لازم نباشه مدام در حال ترس باشم
02:11:01.606 – 02:11:03.972
اما يه چيز جلوي منو مي گيره
02:11:05.41 – 02:11:08.444
قولي که به اندي داده بودم
02:11:28.333 – 02:11:29.459
رسيديم
02:11:40.078 – 02:11:41.739
خيلي ممنون، آقا
02:15:21.065 – 02:15:22.327
رِد عزيز
02:15:22.567 – 02:15:25.145
اگه داري اين نامه رو مي خوني ... پس معلومه آزاد شدي
02:15:25.236 – 02:15:29.297
و اگه اين همه راه رو تا اينجا اومدي... شايد بتوني که يه خُرده بيشتر هم بياي
02:15:29.574 – 02:15:32.042
اسم اون شهر رو که يادت مياد؟
02:15:34.345 – 02:15:35.835
زوانتانئو
02:15:37.482 – 02:15:41.444
گفتم شايد بتونم از کمک يه آدم مطمئن براي انجام کارهام استفاده کنم
02:15:41.586 – 02:15:45.113
منتظرت هستم راستي شطرنج رو هم آماده مي کنم
02:15:45.924 – 02:15:47.323
... يادت باشه رِد
02:15:47.659 – 02:15:49.752
... اُميد چيز خوبيه...
02:15:49.961 – 02:15:51.952
شايد بهتر از هر چيز ديگه ايه...
02:15:52.163 – 02:15:54.559
و چيزاي خوب هم هيچوقت نمي ميرن
02:15:54.866 – 02:15:57.733
... اميدوترم که اين نامه تو رو پيدا کنه
02:15:57.936 – 02:15:59.999
و سالم هم پيدات کنه...
02:16:00.171 – 02:16:01.399
دوست تو
02:16:01.606 – 02:16:02.766
اندي
02:16:36.608 – 02:16:38.337
... براي زندگي تلاش کن
02:16:38.543 – 02:16:40.443
يا به استقبال مرگ برو...
02:16:43.147 – 02:16:45.308
اين يه حقيقت بزرگه
02:16:50.555 – 02:16:52.888
... براي دومين بار توي زندگيم
02:16:52.924 – 02:16:55.484
مرتکب يه جُرم شدم...
02:16:56.561 – 02:16:58.999
عفوِ مشروطم رو شکستم
02:16:59.163 – 02:17:02.999
البته بعيد ميدونم اونا براي پيدا کردن من, خيلي به خودشون زحمت بدند
02:17:03.501 – 02:17:05.526
اونهم واسه پيدا کردن پيرمردي مثل من
02:17:05.737 – 02:17:07.762
فورت هنکاک، تگزاس، لطفا
02:17:11.442 – 02:17:16.175
خيلي هيجان زده هستم طوري که حسابي ذهنم مشغول شده
02:17:16.614 – 02:17:19.999
فکر کنم که اين يه هيجانيه که فقط يه آدم آزاد مي تونه حسش کنه
02:17:20.151 – 02:17:22.642
... يه آدم آزاد در ابتداي يه سفر طولاني
02:17:22.854 – 02:17:25.448
که مقصد اون نامشخصه...
02:17:28.459 – 02:17:31.555
اميدوارم که بتونم از مرز بگذرم
02:17:32.63 – 02:17:35.999
اميدوارم که دوستم رو ببينم و باهاش دست بدم
02:17:37.535 – 02:17:41.596
اميدوارم اقيانوس همونقدر آبي باشه که توي روياهام بود
02:17:43.441 – 02:17:44.635
اميدوارم 1687 02:17:72,050 --> 02:18:41,040 در يادبود مايکل جکسن ترجمه زيرنويس از: بيژن ح [email protected]