SUBS.is
with subtitles
//

The Shawshank Redemption (1994) Hebrew subtitle

If you have the movie file downloaded select it in the video player below.
Your selected subtitles will play within the video player when you start the movie.

If you do not have the movie file downloaded you can still view the selected subtitles at the bottom of this page.
The Shawshank Redemption
1994
The Shawshank Redemption.srt
Subtitles
HebrewThe Shawshank Redemption.srt
Subtitle content
The Shawshank Redemption.srt
00:00:01.4 – 00:00:01.5
The Shawshank Redemption. 1994.720p.HDTV.MULTi.x264-NBS
00:00:29.5 – 00:00:35.3
שלמי תודה למתרגם הלא ידוע אשר שקד על סרט מופלא ומעשיר זה
00:00:36.1 – 00:00:40.3
PUSEL :סנכרון והתאמה
00:00:50 – 00:00:54.6
ח ו מ ו ת ש ל ת ק ו ו ה
00:02:04.3 – 00:02:05.8
...מר דופריין, תאר את
00:02:06.2 – 00:02:10
. העימות שהיה לך עם אישתך בלילה שנרצחה
00:02:15 – 00:02:16.3
.זה היה מאוד מריר
00:02:17.2 – 00:02:21.4
,היא אמרה שהיא שמחה שידעתי .שהיא שנאה את כל ההתגנבויות מסביב
00:02:23.1 – 00:02:26.4
.והיא אמרה שהיא רוצה גירושין ברינו
00:02:26.9 – 00:02:30.5
מה הייתה תגובתך? -אמרתי לה .שלא אסכים לאחד
00:02:30.6 – 00:02:33.7
,"אראה אותך בגיהינום ".לפני שאראה אותך ברינו
00:02:34.2 – 00:02:37.4
.אלו היו מילותיך, בהתאם לדברי שכניך
00:02:38.6 – 00:02:40.2
.אם הם אמרו כך
00:02:40.6 – 00:02:43
.אני באמת לא זוכר. הייתי מודאג
00:02:43.6 – 00:02:45.8
?מה התרחש לאחר שהתווכחת עם אישתך
00:02:47.1 – 00:02:48.8
.היא ארזה תיק
00:02:49.9 – 00:02:53.5
היא ארזה תיק ללכת, ולהישאר .עם מר קוונטין
00:02:53.9 – 00:02:57.8
,גלן קוונטין, מקצוען גולף .. בקאנטרי-קלאב בגבעות סנודן
00:02:58.2 – 00:03:01.7
.אשר גילית שהיה מאהב אישתך
00:03:03.6 – 00:03:04.7
?האם עקבת אחריה
00:03:06.2 – 00:03:08.3
.הלכתי לכמה מסבאות לפני כן
00:03:08.5 – 00:03:12.7
.מאוחר יותר, נסעתי לביתו כדי להתעמת איתם .הם לא היו בבית
00:03:13.4 – 00:03:14.9
...חניתי בצומת
00:03:15.6 – 00:03:17
.והמתנתי
00:03:17 – 00:03:18.3
?באיזו כוונה
00:03:19.1 – 00:03:20.3
.אני לא בטוח
00:03:21.5 – 00:03:23
...הייתי מבולבל
00:03:23.3 – 00:03:24.3
.. שיכור
00:03:25.9 – 00:03:27.1
.. אני חושב
00:03:27.4 – 00:03:29.4
.שבעיקר רציתי להפחיד אותם
00:03:29.8 – 00:03:33.1
.כשהם הגיעו, נכנסת לבית ורצחת אותם
00:03:33.9 – 00:03:35.3
.הייתי בשלב התפכחות
00:03:35.7 – 00:03:38.9
חזרתי למכונית, ונסעתי הביתה .לישון ולשכוח את זה
00:03:39 – 00:03:42.2
במשך הדרך, עצרתי וזרקתי את אקדחי .לתוך נהר הרויאל
00:03:42.7 – 00:03:44.6
.הייתי מאוד צלול בשלב זה
00:03:44.9 – 00:03:48.8
,אני נהיה מבולבל ... כשהמנקה מופיעה בבוקר אחרי
00:03:49.1 – 00:03:51.5
.. ומוצאת את אישתך במיטה עם המאהב שלה
00:03:52 – 00:03:54
.מנוקבים בכדורי 38 קאליבר
00:03:55.5 – 00:03:59.5
,האם זה נראה לך כצירוף מקרים פנטסטי ?או שזה רק אני
00:04:00.4 – 00:04:01.4
.כן, זה נראה כך
00:04:01.8 – 00:04:04.8
,אך אתה עדיין ממשיך בכך ,שזרקת את אקדחך לתוך הנהר
00:04:05.1 – 00:04:07.1
.לפני שהרצחים התרחשו
00:04:07.3 – 00:04:09.5
.זה מאוד נוח
00:04:09.8 – 00:04:11.4
.זאת האמת
00:04:11.9 – 00:04:16.3
המשטרה סרקה את הנהר הזה .. במשך 3 ימים, ושום אקדח לא נמצא
00:04:16.7 – 00:04:20.6
.. אז לא יכלה להתבצע השוואה ... בין האקדח שלך והכדורים
00:04:20.8 – 00:04:24.1
,שנלקחו מהגופות מוכתמות הדם .של הקורבנות
00:04:24.9 – 00:04:27.2
.. וזה גם
00:04:27.8 – 00:04:31.1
.מאוד נוח ?לא כך, מר דופריין
00:04:32.6 – 00:04:34.5
...מאחר שאני חף מפשע בזה
00:04:34.8 – 00:04:39.3
.אני מוצא שזה בהחלט לא נוח
00:04:57.3 – 00:05:00.6
,גבירותיי ורבותיי, שמעתם את כל העדויות .אתם יודעים את כל העובדות
00:05:01.1 – 00:05:04.7
.יש לנו את הנאשם מזירת הפשע ,יש לנו טביעות רגליים, סימני צמיגים
00:05:05 – 00:05:07.8
,כדורים על הרצפה .הנושאים את טביעות אצבעותיו
00:05:08.2 – 00:05:11
בקבוק ויסקי שבור, כמו כן .עם טביעות אצבעותיו
00:05:11.3 – 00:05:12.7
...והחשוב מכל
00:05:13.1 – 00:05:16
,יש לנו אישה צעירה יפה ... והמאהב שלה
00:05:16.3 – 00:05:18.3
.שוכבים מתים בזרועות רעהו
00:05:19.4 – 00:05:22
.הם חטאו
00:05:23.4 – 00:05:25.8
,אך האם חטאם היה כה גדול
00:05:26.1 – 00:05:28.3
?שהיה ראוי לעונש מוות
00:05:28.5 – 00:05:30.7
,בעוד אתם חושבים על זה
00:05:32.4 – 00:05:34.1
.חשבו על כך
00:05:35 – 00:05:38.6
.באקדח רבולבר ישנם 6 כדורים, לא שמונה
00:05:38.8 – 00:05:42.4
אני טוען שזה לא היה ,פשע חמום-מוח של תשוקה
00:05:42.9 – 00:05:45.5
,שלפחות יכול היה להיות מובן .כסוג פיצוי
00:05:45.7 – 00:05:46.7
.לא
00:05:47.1 – 00:05:49.8
.. זאת הייתה נקמה
00:05:49.9 – 00:05:52.5
קחו בחשבון את זה
00:05:53 – 00:05:55.2
.‏4 כדורים לכל קורבן‏
00:05:56.1 – 00:05:57.7
.לא נורו 6 יריות, אלא 8
00:05:58.3 – 00:06:01.7
זה אומר שהוא ירה באקדח ,עד שהתרוקן
00:06:02.8 – 00:06:04
,ואז עצר כדי לטעון מחדש
00:06:04.5 – 00:06:07.7
כדי שיוכל לירות .בכל אחד מהם שוב
00:06:08 – 00:06:10.4
.כדור נוסף לכל מאהב
00:06:11.5 – 00:06:13.2
.בדיוק בראש
00:06:16.7 – 00:06:21.4
אתה נראה לי בתור .אדם קר במיוחד וחסר רחמים, מר דופריין
00:06:21.9 – 00:06:24
.זה מקפיא את דמי רק להסתכל עליך
00:06:26 – 00:06:28.7
,בתוקף הסמכויות עליי .. על ידי מדינת מיין
00:06:28.9 – 00:06:33.3
,בזאת אני מצווה עליך לרצות .. שני מאסרי עולם חוזרים על עצמם
00:06:33.6 – 00:06:36
.בשביל כל אחד מקורבנותיך !כך ייקבע
00:07:01.6 – 00:07:02.3
.שב
00:07:06.8 – 00:07:09.5
לפי תיקך אנו רואים .שריצית 20 שנים של מאסר עולם
00:07:10.7 – 00:07:13.8
?כן, אדוני. -אתה מרגיש ששוקמת
00:07:14.2 – 00:07:16.7
.כן, אדוני. בהחלט, אדוני
00:07:18.1 – 00:07:19.9
.אני מתכוון, למדתי את הלקח שלי
00:07:21 – 00:07:24.3
.אני יכול לומר בכנות שאני אדם שונה
00:07:27.7 – 00:07:30.1
.אני לא עוד מסוכן לחברה
00:07:30.4 – 00:07:32.3
.זאת האמת הכנה לאמיתה
00:07:37.7 – 00:07:39.1
נדחה - -
00:08:08.7 – 00:08:09.9
.היי, רד
00:08:10 – 00:08:11.3
?איך הלך
00:08:11.7 – 00:08:13.7
.אותו חרא, יום אחר
00:08:14.1 – 00:08:15.9
.כן, אני יודע איך אתה מרגיש
00:08:16.2 – 00:08:18.1
.אני בדרך לדחייה בשבוע הבא
00:08:18.9 – 00:08:21.4
.כן, אני נדחיתי בשבוע שעבר
00:08:21.7 – 00:08:22.9
.זה קורה
00:08:23.2 – 00:08:24.6
.היי, רד, תשיג לי חפיסה
00:08:24.7 – 00:08:27.8
!עוף לי מהפרצוף, בנאדם .אתה עדיין חייב לי 5 חפיסות כבר
00:08:28.4 – 00:08:30.1
!ארבע! -חמש
00:08:30.4 – 00:08:33.7
.יש אסיר כמוני בכל כלא באמריקה
00:08:34 – 00:08:35.7
.אני האיש שיכול להשיג לך את זה
00:08:36.1 – 00:08:39.1
,סיגריות, שקית מריחואנה ... אם אתה בזה
00:08:39.3 – 00:08:42.5
בקבוק ברנדי לחגוג .את סיום בית הספר של הילד שלך
00:08:43.1 – 00:08:45.1
.כמעט כל דבר בטווח ההגיון
00:08:45.4 – 00:08:49
.כן אדוני .אני ממש פונדק לינה וארוחת בוקר
00:08:51.9 – 00:08:54.7
,אז כשאנדי דופריין בא אליי ב-1949
00:08:55.2 – 00:08:58.6
וביקש ממני להבריח את ,ריטה האייוורת' לתוך הכלא בשבילו
00:08:58.8 – 00:09:01.1
".אמרתי לו, "אין בעיה
00:09:43 – 00:09:45.2
,אנדי הגיע לכלא שושאנק
00:09:45.4 – 00:09:49.1
,בתחילת 1947 על הריגת אישתו .והבחור שדפקה
00:09:49.7 – 00:09:53.5
בעולם בחוץ, הוא היה סגן נשיא .של בנק גדול בפורטלנד
00:09:54.1 – 00:09:55.9
.עבודה טובה לאדם כה צעיר
00:10:39.3 – 00:10:40.8
אתה מדבר אנגלית, מקל-תחת?
00:10:41.3 – 00:10:42.9
.עקוב אחרי השומר הזה
00:10:55.7 – 00:10:59.8
,מעולם לא ראיתי ערימה כה עצובה .של חרא תולעים בכל חיי
00:11:00.3 – 00:11:02.8
!היי, אסיר חדש !בוא לפה
00:11:26.2 – 00:11:27.5
?לוקח הימורים היום, רד
00:11:27.8 – 00:11:29.4
.סיגריות או כסף? החלטת המהמר
00:11:29.8 – 00:11:31.4
.סיגריות. שים אותי על שתיים
00:11:32.1 – 00:11:33.5
?בסדר, מי הסוס שלך
00:11:33.9 – 00:11:35.6
.שק החרא הקטן ההוא
00:11:37.5 – 00:11:40.3
!שמיני. הוא יהיה ראשון. -שטויות .אקח את ההימור הזה
00:11:40.7 – 00:11:42.8
.חסרות לך כמה סיגריות, בן
00:11:43.1 – 00:11:44.8
.אם אתה כה חכם, אתה תבחר
00:11:45 – 00:11:48
.אני אקח את השמנמן גדול-התחת שם
00:11:48.3 – 00:11:50.8
.החמישי מקדימה .שים אותי על רבע חפיסה
00:11:54.2 – 00:11:55.8
!אסירים טריים היום
00:11:56.5 – 00:11:58.2
!אנחנו מכניסים אותם פנימה
00:11:58.8 – 00:12:02.3
,אני מודה שלא חשבתי הרבה על אנדי .בפעם הראשונה שהתבוננתי בו
00:12:03 – 00:12:05.7
.נראה שרוח חזקה הייתה מעיפה אותו
00:12:06.3 – 00:12:08.3
זאת הייתה ההתרשמות .הראשונה שלי מהבנאדם
00:12:08.6 – 00:12:09.9
?מה אתה אומר
00:12:10.1 – 00:12:13.4
,משקה המים הגבוה ההוא .עם כפית הכסף בתחת שלו
00:12:13.8 – 00:12:15.8
.הבחור ההוא? לעולם לא יקרה
00:12:15.9 – 00:12:18.2
.‏10 סיגריות. - זה הימור יקר
00:12:18.5 – 00:12:20.6
?מי הולך להוכיח שאני טועה
00:12:20.8 – 00:12:22.6
?הייווד? ג'יגר
00:12:23 – 00:12:24.2
?סקיטס
00:12:24.3 – 00:12:25.6
!פלויד
00:12:26.6 – 00:12:28.6
.ארבע נשמות אמיצות
00:12:28.9 – 00:12:31.5
,חיזרו לתאי המעצר שלכם .לשם ספירת ערב
00:12:31.8 – 00:12:35
,כל האסירים .חיזרו לתאי המעצר שלכם
00:12:55.6 – 00:12:56.6
!פנו ימינה
00:12:56.9 – 00:12:58.2
.עיניים קדימה
00:13:12.2 – 00:13:13.9
.זה מר האדלי .הוא מפקד השומרים
00:13:14.1 – 00:13:16.1
.אני מר נורטון, מנהל בית-הסוהר
00:13:16.4 – 00:13:18.5
.אתם פושעים מורשעים
00:13:18.9 – 00:13:20.8
.לכן הם שלחו אתכם אליי
00:13:21.6 – 00:13:23
:חוק מספר אחת
00:13:23.1 – 00:13:24.5
.איסור חילול השם
00:13:25 – 00:13:28.4
.שם האל לא יינשא לשווא בכלא שלי
00:13:28.8 – 00:13:29.9
.. החוקים האחרים
00:13:30.1 – 00:13:33.2
.אתם תבינו כשתמשיכו ?יש שאלות
00:13:33.9 – 00:13:35
?מתי אנחנו אוכלים
00:13:43.6 – 00:13:45.6
.אתם אוכלים כשאנו אומרים לכם לאכול
00:13:45.8 – 00:13:48.9
,אתם מחרבנים כשאנו אומרים לכם לחרבן .ומשתינים כשאנו אומרים לכם להשתין
00:13:49.6 – 00:13:52
,הבנת את זה ?חתיכת זין-תולעת בן-זונה
00:13:54 – 00:13:55.4
.על הרגליים
00:13:55.5 – 00:13:57.6
:אני מאמין בשני דברים
00:13:57.8 – 00:13:59.9
.משמעת והתנ"ך
00:14:00.5 – 00:14:02.5
.כאן, תקבלו את שניהם
00:14:03.8 – 00:14:05.4
.הפקידו את אמונכם באל
00:14:06.1 – 00:14:08.8
.התחת שלכם שייך לי
00:14:10.1 – 00:14:12
.ברוכים הבאים לשושאנק
00:14:17.2 – 00:14:18.5
.התירו אותם
00:14:23.9 – 00:14:25.3
.הסתובב
00:14:32.2 – 00:14:33.6
.זה מספיק
00:14:34.6 – 00:14:36.5
.זוז לסוף הכלוב
00:14:37.6 – 00:14:40
.. הסתובב. חומר נגד כינים
00:14:43.2 – 00:14:43.4
.הסתובב
00:14:47.2 – 00:14:49
.צא מהכלוב .אסוף את בגדיך והתנ"ך
00:14:49.4 – 00:14:50.5
!האיש הבא בתור
00:14:52.8 – 00:14:54.2
.לימין
00:14:54.6 – 00:14:55.6
.ימינה. ימינה
00:14:56.2 – 00:14:57.4
.שמאל
00:14:57.8 – 00:15:01.4
.הלילה הראשון הוא הכי קשה .אין ספק בכך
00:15:02 – 00:15:05
,הם מצעידים אותך פנימה .. ערום כביום היוולדך
00:15:05.3 – 00:15:09
,עורך צורב וחצי עיוור .מהחרא של הסרת הכינים
00:15:09.9 – 00:15:12.1
,וכשהם שמים אותך בתא הזה
00:15:12.4 – 00:15:14.6
,והסורגים האלו נסגרים עליך
00:15:15.2 – 00:15:17.3
.אז אתה יודע שזה על באמת
00:15:18.1 – 00:15:20.9
,חיים שלמים עפים לגמרי .במצמוץ עין
00:15:21.6 – 00:15:25.6
,לא נשאר דבר מלבד כל הזמן בעולם .לחשוב על כך
00:15:26.8 – 00:15:30
,רוב האסירים החדשים כמעט משתגעים .בלילה הראשון
00:15:30.5 – 00:15:33.3
.מישהו תמיד נשבר בבכי
00:15:34 – 00:15:35.6
.קורה בכל פעם
00:15:36.6 – 00:15:38.2
.. השאלה היחידה היא
00:15:38.4 – 00:15:40.1
?מי זה הולך להיות
00:15:41.6 – 00:15:44.4
, זה דבר טוב להמר על משהו בכלל .אני משער
00:15:45.6 – 00:15:48.9
.הימורי היה על אנדי דופריין
00:15:58.2 – 00:15:59
!כיבוי אורות
00:16:19.5 – 00:16:21.8
.אני זוכר את הלילה הראשון שלי
00:16:22.7 – 00:16:25.6
.נראה כמו זמן רב
00:16:28.8 – 00:16:30.3
.היי, אסיר חדש
00:16:31.4 – 00:16:33.5
.טרי, טרי
00:16:34.8 – 00:16:36.6
?מה אתה, פוחד מהחושך
00:16:39 – 00:16:41.6
מתערב שאתה מתפלל שאבא שלך !לא היה מזיין את אימא שלך
00:16:41.8 – 00:16:45.6
!חזירון! חזיר .אני רוצה צלעות חזיר
00:16:53.6 – 00:16:56.8
.הבנים תמיד מעלים בחכה אסירים חדשים
00:16:57.2 – 00:17:00
,והם לא מוותרים .עד שהם מגלגלים מישהו פנימה
00:17:01.5 – 00:17:03.1
!היי, שמן תחת
00:17:04.6 – 00:17:06
!שמן תחת
00:17:07.1 – 00:17:08.8
.דבר אליי, ילד
00:17:09.8 – 00:17:12.8
.אני יודע שאתה שם .אני יכול לשמוע אותך נושם
00:17:13.1 – 00:17:15.4
,אל תקשיב לטיפשים האלה ?שומע אותי
00:17:15.7 – 00:17:17.5
.המקום הזה לא כל כך נורא
00:17:18 – 00:17:19.2
.. אגיד לך מה
00:17:20.5 – 00:17:23.5
,אני אציג אותך מסביב .אגרום שתרגיש בדיוק בבית
00:17:24.2 – 00:17:27
.. אני מכיר כמה הומואים גדולים
00:17:27.3 – 00:17:29.3
.שיאהבו ליצור איתך היכרות
00:17:29.5 – 00:17:32.8
במיוחד עם התחת הגדול, הלבן .והרך שלך
00:17:33.4 – 00:17:34.9
!אלוהים
00:17:35 – 00:17:36.4
!אני לא שייך לפה
00:17:36.6 – 00:17:39.3
!יש לנו זוכה! -אני רוצה ללכת הביתה
00:17:39.6 – 00:17:42.2
!וזה "שמנדריק" בהפרש דק
00:17:45.2 – 00:17:46.9
!אסיר טרי
00:17:53 – 00:17:54.8
!אני רוצה ללכת הביתה
00:17:55.8 – 00:17:57
!אני רוצה את אימי
00:17:57.4 – 00:17:59.4
הייתי עם אימא שלך! !היא לא הייתה כל כך משהו
00:18:03.8 – 00:18:05.7
?מה בשם ישו כל החרא הזה
00:18:06 – 00:18:08
. הוא חילל את שם האל .אני אגיד למנהל הכלא
00:18:08.4 – 00:18:10.6
אתה תגיד לו !עם האלה שלי בתחת שלך
00:18:10.9 – 00:18:11.7
!תוציאו אותי
00:18:12 – 00:18:15.3
, מה התקלה שלך ?חבית שמנה של דם קופים
00:18:15.6 – 00:18:18.4
בבקשה! .אני לא אמור להיות כאן
00:18:19.1 – 00:18:20.1
!לא אני
00:18:20.3 – 00:18:22.6
.אני לא אספור עד שלוש .אפילו לא עד אחת
00:18:23 – 00:18:25
,אתה תשתוק !או שאשיר לך שיר-ערש
00:18:25.4 – 00:18:28
!שתוק, בנאדם. שתוק
00:18:28.9 – 00:18:31.5
.אתה לא מבין .אני לא אמור להיות כאן
00:18:31.8 – 00:18:33
.פתח את התא הזה
00:18:34 – 00:18:36.4
גם אני לא! הם מפעילים !את המקום הזה כמו איזה כלא
00:18:44.5 – 00:18:46.1
!בן זונה
00:18:51 – 00:18:54.1
!המפקד, קח את זה בקלות
00:19:15.7 – 00:19:18.8
,אם אשמע אפילו נפיחת עכבר כאן ,במשך הלילה
00:19:19.1 – 00:19:22.4
,אני נשבע באלוהים ובישו .כולכם תבקרו במרפאה
00:19:23.1 – 00:19:25.3
.כל מזדיין אחר כאן
00:19:28.8 – 00:19:32.3
קרא לאחראים. קחו את אמבטיית החרא .הזאת למטה למרפאה
00:19:46.9 – 00:19:51.3
, הלילה הראשון שלו בכלא .אנדי דופריין עלה לי שתי חפיסות סיגריות
00:19:51.7 – 00:19:54.6
.היא לא השמיע שום צליל
00:20:10 – 00:20:12.4
!שורה 3 צפון, ספירה מלאה
00:20:14.2 – 00:20:15.1
.שורה 2 צפון, ספירה מלאה
00:20:15.6 – 00:20:17.8
.שורה 3 דרום, פנוי
00:20:22.8 – 00:20:24.3
.היכונו לצאת
00:20:27.9 – 00:20:29.4
!צאו החוצה
00:21:23.4 – 00:21:25.6
?אתה הולך לאכול את זה
00:21:26.2 – 00:21:28.4
.לא תיכננתי
00:21:29.6 – 00:21:30.8
?אכפת לך
00:21:39.4 – 00:21:40.8
.זה יפה ובשל
00:21:52.6 – 00:21:54.6
.ג'ייק אומר תודה
00:21:55.1 – 00:21:58.8
.נפל מהקן שלו, ליד חנות הצלחות
00:21:59.8 – 00:22:02.9
,אני הולך לשמור עליו .עד שיהיה גדול מספיק בשביל לעוף
00:22:04.6 – 00:22:06
.אוי, לא! הנה הוא בא
00:22:09.4 – 00:22:10.7
.בוקר טוב, חבר'ה
00:22:11.1 – 00:22:12.9
?בוקר יפה, לא כך
00:22:14.1 – 00:22:15.5
?אתם יודעים למה זה בוקר יפה, לא
00:22:15.8 – 00:22:18
,קדימה, הוציאו אותם .אני רוצה את כולם בשורה
00:22:19.1 – 00:22:20.8
.כמו שורה קטנה של מקהלה
00:22:22 – 00:22:23.2
.תראה את זה
00:22:23.7 – 00:22:26.8
.אני לא סובל את הבחור הזה !או, אלוהים-
00:22:27.5 – 00:22:29.9
.כן! ריצ'מונד, וירגינייה
00:22:30.5 – 00:22:31.6
!תריח את התחת שלי
00:22:31.8 – 00:22:33.8
.אחרי שהוא יריח את שלי
00:22:34.4 – 00:22:37.8
,חבל על הסוס שלך .הגיע אחרון וכל זה
00:22:38.1 – 00:22:40.9
,אבל אני בטוח אוהב .את הסוס המנצח הזה שלי
00:22:41.2 – 00:22:43.6
,אני חייב לילד הזה נשיקה גדולה .כשאראה אותו
00:22:44.3 – 00:22:48.4
למה שלא תתן לו !כמה מהסיגריות שלך במקום? זין בר-מזל
00:22:48.8 – 00:22:50.3
.היי, טיירל
00:22:50.7 – 00:22:52.7
?אתה עובד במרפאה השבוע
00:22:53.7 – 00:22:55.6
?מה שלום הסוס שלי, בכל אופן
00:22:55.6 – 00:22:56.8
.מת
00:22:57.7 – 00:22:59.8
.האדלי כיסח לו את הראש די טוב
00:23:00.1 – 00:23:02.7
.הרופא הלך הביתה למשך הלילה
00:23:02.8 – 00:23:04.9
.המסכן שכב שם עד הבוקר
00:23:05.3 – 00:23:07.6
עד אז, לא היה משהו .שיכולנו לעשות
00:23:13.9 – 00:23:15.2
?מה היה שמו
00:23:18.6 – 00:23:19.8
?מה אמרת
00:23:21.9 – 00:23:24.5
,רק תהיתי .אם מישהו ידע את השם שלי
00:23:24.9 – 00:23:27.6
,מה לעזאזל איכפת לך ?אסיר חדש
00:23:28.6 – 00:23:31.6
,לא משנה לעזאזל .מה היה שמו. הוא מת
00:23:53.9 – 00:23:55.8
?מישהו בא אליך כבר
00:23:58 – 00:23:59.8
?מישהו הגיע אליך כבר
00:24:01.5 – 00:24:03.9
.היי, כולנו צריכים חברים פה
00:24:04.4 – 00:24:05.8
.אני יכול להיות לך חבר
00:24:15.1 – 00:24:16.5
.קשה להשגה
00:24:18.6 – 00:24:20.4
.אני אוהב את זה
00:24:27.1 – 00:24:30.2
.אנדי שמר הרבה לעצמו בהתחלה
00:24:30.7 – 00:24:32.7
,אני משער שהיה לו הרבה בראש
00:24:33.1 – 00:24:35.9
.מנסה להסתגל לחיים בפנים
00:24:36.7 – 00:24:39.7
,רק כשעבר חודש ,לפני שהוא פתח את הפה שלו
00:24:40.1 – 00:24:42.4
.ואמר יותר משתי מילים למישהו
00:24:43.8 – 00:24:45.4
,התגלה בסוף
00:24:45.7 – 00:24:47.5
.שהמישהו הזה היה אני
00:24:56.3 – 00:24:58
.אני אנדי דופריין
00:24:59.4 – 00:25:01
.הבנקאי שרצח את אישתו
00:25:03.4 – 00:25:04.6
?למה עשית את זה
00:25:05.1 – 00:25:07.1
.לא עשיתי זאת, מאחר ששאלת
00:25:07.8 – 00:25:09.4
.אתה הולך להתאים בדיוק בפנים
00:25:09.9 – 00:25:12.4
.כולם כאן חפים מפשע ?לא ידעת את זה
00:25:13.2 – 00:25:16.2
.על מה אתה פה? -לא עשיתי את זה .עורך הדין דפק אותי
00:25:19.4 – 00:25:21.8
.מסתובבת שמועה שאתה דג קר
00:25:22.1 – 00:25:25.6
,אתה חושב שהחרא שלך ?מתוק יותר מהאחרים. זה נכון
00:25:25.9 – 00:25:27.3
?מה אתה חושב
00:25:27.8 – 00:25:30.8
,לומר את האמר .עדיין לא החלטתי
00:25:32 – 00:25:34.6
אני מבין שאתה אדם שיודע .איך להשיג דברים
00:25:35.7 – 00:25:38.9
,אני ידוע כאחד .שמאתר דברים מסויימים מזמן לזמן
00:25:40 – 00:25:41.7
?תהיתי אם תשיג לי פטיש סלעים
00:25:42.6 – 00:25:43.8
.פטיש סלעים
00:25:44.6 – 00:25:46.8
מה זה ולמה? ?מה איכפת לך-
00:25:48.8 – 00:25:51
.בשביל מברשת שיניים, לא אשאל .אנקוב במחיר
00:25:51.2 – 00:25:53.6
אבל מברשת שיניים ?היא חפץ לא-קטלני, לא כך
00:25:55.2 – 00:25:56.5
.הוגן מספיק
00:25:57.2 – 00:25:59.6
פטיש סלעים הוא בערך .באורך 15 או 17 סנטימרים
00:25:59.9 – 00:26:02.1
.נראה כמו מעדר ממוזער ?מעדר-
00:26:02.4 – 00:26:03.6
.לסלעים
00:26:06.2 – 00:26:07.4
?קווארץ
00:26:11.4 – 00:26:14.6
.. וקצת מחצב שקוף, צפחה
00:26:16 – 00:26:17.4
.אבן גיר
00:26:17.7 – 00:26:18.8
?אז
00:26:19.7 – 00:26:21.5
.אז אני חובב סלעים
00:26:21.9 – 00:26:24.9
.לפחות הייתי בחיים הקודמים שלי .ארצה להיות שוב
00:26:25.8 – 00:26:28.4
,או אולי תרצה לנעוץ את הצעצוע שלך .לתוך הגולגולת של מישהו
00:26:30 – 00:26:31.5
.לא, אין לי אויבים כאן
00:26:31.7 – 00:26:33.9
.לא? חכה קצת
00:26:35.6 – 00:26:37.2
.שמועה מתפשטת
00:26:38 – 00:26:40.3
."האחיות" פיתחו די חיבה כלפיך
00:26:41.7 – 00:26:43.5
.במיוחד בוגס
00:26:44.6 – 00:26:47.9
,אני מניח שזה לא יעזור .אם אספר להם שאני לא הומוסקסואל
00:26:48.1 – 00:26:49.5
.גם הם לא
00:26:49.9 – 00:26:53.5
. אתה צריך קודם להיות אנושי .הם לא עומדים בדרישות
00:26:57.8 – 00:27:02.1
.ההומואים האלה משתמשים בכוח .זה כל מה שהם יודעים או מבינים
00:27:02.5 – 00:27:05.8
אם הייתי במקומך, הייתי מגדל עיניים .באחורי הראש שלי
00:27:06.1 – 00:27:08.8
. תודה על העצה .ובכן, זה בחינם-
00:27:09.8 – 00:27:11.2
.אתה מבין את הדאגה שלי
00:27:11.5 – 00:27:14
אם יש בעיות, לא אשתמש .בפטיש הסלעים
00:27:15 – 00:27:18.8
.אז אני משער שאתה רוצה לברוח .מנהרה מתחת לחומה, אולי
00:27:19.8 – 00:27:21.6
?פספסתי משהו ?מה כל כך מצחיק
00:27:22 – 00:27:24.6
אתה תבין .כשתראה את פטיש הסלעים
00:27:26.6 – 00:27:28.7
?כמה חפץ כזה עולה בדרך כלל
00:27:29 – 00:27:31.4
.7 דולרים בכל חנות חומרי בניין
00:27:32 – 00:27:34.3
.היוקר הרגיל שלי הוא 20 אחוז
00:27:34.6 – 00:27:36.8
.אבל זה פריט ייחודי
00:27:37.1 – 00:27:41.4
.הסיכון עולה, המחיר עולה .בוא נסגור על 10 דולרים
00:27:41.8 – 00:27:43.1
.שיהיה 10
00:27:44.9 – 00:27:46.8
.בזבוז כסף, אם אתה שואל אותי
00:27:47.2 – 00:27:48.5
?מדוע כך
00:27:49.9 – 00:27:52.8
האנשים בכלא הזה .אוהבים בדיקות פתע
00:27:54.6 – 00:27:56.4
אם הם ימצאו אותו, אתה .הולך לאבד את זה
00:27:56.7 – 00:27:58.7
.אם הם תופסים אותך, אתה לא מכיר אותי
00:27:59 – 00:28:01.4
תזכיר את שמי, ולא נעשה .עסקים שוב לעולם
00:28:01.8 – 00:28:04.7
.לא בשביל שרוכי נעל או פיסת מסטיק ?הבנת את זה
00:28:05.7 – 00:28:07.5
.הבנתי
00:28:08.4 – 00:28:10.4
.. תודה לך, מר
00:28:10.8 – 00:28:11.8
.רד
00:28:12.5 – 00:28:13.8
.השם הוא רד
00:28:15.5 – 00:28:16.8
?למה קוראים לך ככה
00:28:20.6 – 00:28:22.5
.אולי זה משום שאני אירי
00:28:30.7 – 00:28:33.4
יכולתי לראות למה חלק מהבחורים .ראו אותו כסנובי
00:28:34.6 – 00:28:36.9
.הייתה לו צורת דרך שקטה
00:28:38.1 – 00:28:41.3
הליכה ודיבור שפשוט .לא היו נרמליים פה
00:28:41.8 – 00:28:43.3
,הוא טייל בנחת
00:28:43.4 – 00:28:47.5
,כמו אדם בפארק ללא דאגה .או חשש בעולם
00:28:47.9 – 00:28:52.3
,כאילו היה עליו מעיל בלתי-נראה .שהגן עליו מהמקום הזה
00:28:54.5 – 00:28:56.6
,אני חושב שזה יהיה נכון לומר
00:28:56.9 – 00:28:59.5
.שאהבתי את אנדי מההתחלה
00:29:00.7 – 00:29:04.4
קדימה! לחלק מאיתנו . יש לוח זמנים לעמוד בו
00:29:07.9 – 00:29:10.3
!זוזו! קדימה, זוזו
00:29:13 – 00:29:15.8
?מה שלומך ?איך אישתך מתייחסת אליך
00:29:53.9 – 00:29:55.4
.אנדי צדק
00:29:55.7 – 00:29:57.9
.סוף סוף הבנתי את הבדיחה
00:29:58.3 – 00:30:00.6
,יקח לאדם בערך 600 שנים
00:30:00.9 – 00:30:03.3
,לחפור מנהרה מתחת לחומה .עם אחד כזה
00:30:07.2 – 00:30:09.5
.ספר? -לא היום
00:30:15.5 – 00:30:16.5
?ספר
00:30:23.9 – 00:30:26
.משלוח לדופריין
00:30:43.9 – 00:30:45.4
.הנה הספר שלך
00:30:50.3 – 00:30:51.5
.תודה
00:30:57.1 – 00:31:01.4
.דופריין, אוזל לנו המרכך . לך מאחור ותביא עוד
00:31:38.9 – 00:31:40.3
אם זה ייכנס לך לעיניים .זה יעוור אותך
00:31:40.9 – 00:31:43.2
.מותק, שקט
00:31:55.7 – 00:31:57.6
!זהו זה. תילחם
00:31:57.9 – 00:31:59.3
.יותר טוב ככה
00:32:07.7 – 00:32:10.7
הלוואי ויכולתי להגיד לכם ,שאנדי נלחם קרב טוב
00:32:10.9 – 00:32:12.8
.והאחיות הניחו לו לנפשו
00:32:13.6 – 00:32:15.3
,הלוואי ויכולתי להגיד לכם זאת
00:32:15.5 – 00:32:18.4
.אבל כלא איננו עולם אגדות
00:32:19.7 – 00:32:21.6
.הוא אף פעם לא אמר מי עשה זאת
00:32:22 – 00:32:23.5
.אבל כולנו ידענו
00:32:28.3 – 00:32:30.7
.הדברים המשיכו כך במשך זמן
00:32:31.9 – 00:32:33.7
,חיי הכלא מורכבים משיגרה
00:32:34.1 – 00:32:36
.ואז עוד שיגרה
00:32:38.6 – 00:32:41.9
מפעם לפעם, אנדי היה מופיע .עם חבורות חדשות
00:32:43.6 – 00:32:45.3
.ה"אחיות" התמידו בו
00:32:45.5 – 00:32:47.5
.לפעמים הוא הצליח להדוף אותם
00:32:47.8 – 00:32:49.2
.לפעמים לא
00:32:50.5 – 00:32:52.5
.וכך זה הלך בשביל אנדי
00:32:53.8 – 00:32:55
.זאת הייתה השיגרה שלו
00:32:55.9 – 00:32:59.2
,אני בהחלט שהשנתיים הראשונות ההן .היו הגרועות ביותר בשבילו
00:32:59.7 – 00:33:02.9
,ואני גם מאמין ,שאם דברים היו מסתדרים בצורה שונה
00:33:03.5 – 00:33:05.8
.המקום הזה היה מנצח אותו
00:33:06.7 – 00:33:09.3
,אבל אז, באביב של 1949
00:33:09.6 – 00:33:11.4
:הכוחות שהחליטו
00:33:11.7 – 00:33:14.9
הגג של מפעל לוחיות הרישוי .זקוק לציפוי מחדש
00:33:15.4 – 00:33:18.5
,אני זקוק לתריסר מתנדבים .למשך שבוע עבודה
00:33:19.6 – 00:33:20.6
,ככל שאתם יודעים
00:33:21.3 – 00:33:24.9
פרט מיוחד נושא איתו .זכויות מיוחדות
00:33:25.7 – 00:33:27.5
.. זה היה פרט בחוץ
00:33:28 – 00:33:33
,ומאי היה חתיכת חודש נפלא .לעבודה בחוץ
00:33:33.2 – 00:33:33.9
.הישארו בשורה שם
00:33:33.9 – 00:33:37.1
.יותר ממאה התנדבו בשביל העבודה
00:33:41.4 – 00:33:44.2
.וואלאס אי. אונגר
00:33:45 – 00:33:47.3
.אליס רדינג
00:33:47.6 – 00:33:49.1
?הייתם מאמינים
00:33:49.6 – 00:33:52.8
,אני ועוד כמה חבר'ה שהכרתי .היינו בין השמות שנקראו
00:33:53 – 00:33:54.9
.אנדרו דופריין
00:33:55.5 – 00:33:58.3
זה רק עלה לנו .חפיסת סיגריות לכל אדם
00:33:58.9 – 00:34:01.3
הרווחתי את 20 האחוזים .הרגילים שלי, כמובן
00:34:01.7 – 00:34:05
,אז עורך הדין הקליבר הזה .מתקשר אליי שיחה בין-לאומית מטקסס
00:34:05.3 – 00:34:06.7
"?אני אומר, "כן
00:34:07.1 – 00:34:10.6
,הוא אומר, "מצטער להודיע לך ".אבל אחיך כרגע נפטר
00:34:10.9 – 00:34:14.7
.ביירון, מצטער לשמוע זאת. -אני לא .הוא היה אדיוט
00:34:14.9 – 00:34:17.7
.ברח לפני שנים .הנחתי שהוא מת
00:34:17.8 – 00:34:19.6
,אז עורך הדין הזה אומר לי
00:34:19.9 – 00:34:23.9
"."אחיך נפטר בתור איש עשיר .בארות נפט וכל מיני. קרוב למיליון דולר
00:34:24.7 – 00:34:26.5
?מיליון דולר
00:34:26.9 – 00:34:31.3
.מדהים כמה מזל יש לחארות ?אתה הולך לראות משהו מזה-
00:34:32 – 00:34:34.7
.35 אלף. זה מה שהוא השאיר לי
00:34:34.9 – 00:34:36
?דולרים
00:34:36.9 – 00:34:39.8
זה נהדר! זה כמו .לזכות בהגרלה
00:34:40.1 – 00:34:41.2
?לא כך
00:34:41.6 – 00:34:44.4
חרא טיפש, מה אתה חושב ?שהממשלה תעשה לי
00:34:44.7 – 00:34:46.9
,תיקח ביס גדול ורטוב מהתחת שלי .זה מה
00:34:47.8 – 00:34:49.9
.ביירון המסכן
00:34:50.1 – 00:34:54
?מזל מזדיין ארור, הא .בושה וחרפה
00:34:54.1 – 00:34:55.7
.כמה אנשים קיבלו את זה נורא
00:34:56 – 00:34:57.3
?אנדי, אתה מטורף
00:34:57.5 – 00:34:59.4
תשאיר את עיניך !על הסמרטוט שלך, בנאדם
00:34:59.5 – 00:35:02.4
,אתה תשלם קצת מס .. אך עדיין תישאר עם
00:35:02.9 – 00:35:05.6
כן, אולי מספיק ?כדי לקנות מכונית חדשה, ואז מה
00:35:05.8 – 00:35:07.9
. אצטרך לשלם מס על המכונית ,תיקונים
00:35:08.9 – 00:35:11.9
תחזוקה, ילדים שמטרידים אותך .לקחת אותם לסיבוב
00:35:12.6 – 00:35:15.8
,ואז אם תחשב את המס שלך לא נכון .תשלם מהכיס שלך
00:35:16 – 00:35:18.2
.אני אומר לך. דוד סאם
00:35:18.5 – 00:35:22.3
,הוא שם את היד שלו בחולצה שלך .וסוחט את החזה שלך עד שהופך לסגול
00:35:25.1 – 00:35:28
. הוא יגרום למותו .תמשיך לזפת-
00:35:28.1 – 00:35:29.9
!איזה אח. -חרא
00:35:35 – 00:35:36.4
.. מר האדלי
00:35:37.7 – 00:35:38.5
?האם אתה בוטח באישתך
00:35:40.7 – 00:35:41.6
.או, זה מצחיק
00:35:42.7 – 00:35:44.7
,אתה תיראה מצחיק יותר .כשתמצוץ לי את הזין בלי שיניים
00:35:45.1 – 00:35:48.3
למה שאני מתכוון זה, אתה חושב ?שהיא בוגדת מאחורי גבך
00:35:49.6 – 00:35:52.8
.זהו זה. זוז הצידה, מרט .המזדיין הזה השיג לעצמו תאונה
00:35:53.1 – 00:35:54
!הוא ידחוף אותו
00:35:54.5 – 00:35:56.9
,אם אתה בוטח בה , אין סיבה שלא תוכל להחזיק
00:35:57 – 00:35:57.9
.ב-35 אלף האלו
00:35:58.6 – 00:36:01
מה אמרת? .35 אלף-
00:36:01.2 – 00:36:01.6
?35 אלף
00:36:01.9 – 00:36:03
?כולו. -כולו
00:36:03.4 – 00:36:06
.כל פרוטה .כדאי שתתחיל להיות הגיוני-
00:36:06.2 – 00:36:08.8
,אם תרצה להשאיר את זה .תן את זה לאישתך
00:36:09 – 00:36:12.9
מס ההכנסה מאפשר מתנה חד פעמית .לאישתך עד 60 אלף דולר
00:36:13 – 00:36:15.3
?שטויות. פטור ממס .פטור ממס-
00:36:15.6 – 00:36:17.5
.מס ההכנסה לא יכול לגעת בפרוטה אחת
00:36:17.9 – 00:36:20.3
אתה הבנקאי החכם ההוא ?שהרג את אישתו. נכון
00:36:20.8 – 00:36:24
?למה שאאמין לבנקאי כמוך ?כדי שאוכל לגמור כאן איתך
00:36:24.3 – 00:36:27
.זה חוקי לגמרי. תשאל את מס ההכנסה .אני בטוח שהם יגידו את אותו הדבר
00:36:27.3 – 00:36:31.1
.אני מרגיש טיפש לומר לך את זה .אני בטוח שהיית בודק בעצמך
00:36:31.5 – 00:36:35.1
אני לא צריך בנקאי חכם שיגיד לי .איפה השוטר חירבן בערימה
00:36:35.5 – 00:36:38.8
בוודאי שלא. אבל אתה צריך שמישהו יסדר .את המתנה הפטורה ממס בשבילך
00:36:39 – 00:36:40.5
.זה יעלה לך. עורך-דין למשל
00:36:40.9 – 00:36:43.1
.חבורת ממזרים שוטפי-ביצים
00:36:43.6 – 00:36:46.9
.אני מניח שאוכל לסדר את בשבילך .זה יחסוך לך קצת כסף
00:36:47.6 – 00:36:49.4
,אתה תביא את הטפסים .. אני אכין אותם בשבילך
00:36:49.5 – 00:36:51.2
.כמעט בחינם
00:36:52.6 – 00:36:55.8
,אני רק אבקש 3 בירות לאחד .בשביל כל אחד משותפיי לעבודה
00:36:56.7 – 00:36:58.2
!"שותפים לעבודה". זה מפואר
00:36:59.2 – 00:37:01.5
,אדם שעובד בחוץ ,מרגיש יותר כמו אדם
00:37:01.8 – 00:37:05.1
.אם הוא יכול לשתות בקבוק בירה .. זאת רק דעתי
00:37:05.7 – 00:37:06.7
.אדוני
00:37:10.7 – 00:37:12.5
?על מה אתם גנבים מסתכלים
00:37:12.9 – 00:37:14.5
!קדימה! תעבדו
00:37:23.9 – 00:37:25.8
.וכך זה התרחש
00:37:26 – 00:37:28.6
ביום לפני האחרון ,של סוף העבודה
00:37:29 – 00:37:33.4
צוות האסירים שזיפת ,את גג המפעל באביב של 49'
00:37:33.7 – 00:37:36.7
,סיימו יושבים בשורה ב-10 בבוקר
00:37:37.2 – 00:37:42.4
.שותים בירה קרה כקרח ,באדיבות הצוות הקשוח ביותר
00:37:42.7 – 00:37:45.8
.שאי פעם הלך בכלא שושאנק
00:37:46.3 – 00:37:48.7
.שתו בעוד זה קר, גבירותיי
00:37:49.7 – 00:37:54.1
החמור הגדול אפילו .הצליח להישמע רחב-לב
00:37:55.4 – 00:37:59.6
,ישבנו ושתינו בעוד השמש מאירה על כתפינו .והרגשנו כמו אנשים חופשיים
00:38:00.2 – 00:38:03.5
כאילו זיפתנו את הגג .של אחד מהבתים שלנו
00:38:04 – 00:38:06.7
.היינו האדונים של כל הבריאה
00:38:07.3 – 00:38:08.8
,באשר לאנדי
00:38:09.5 – 00:38:11.7
,הוא בילה בהפסקה הזו משתופף בצל
00:38:11.9 – 00:38:14.4
,וחיוך קטן ומוזר על פניו
00:38:14.7 – 00:38:16.8
.מתבונן בנו שותים את הבירה שלו
00:38:25 – 00:38:26.3
?רוצה אחת קרה
00:38:27 – 00:38:29.8
.לא תודה. נגמלתי משתייה
00:38:33.9 – 00:38:36.9
תוכלו להתווכח שהוא עשה את זה .כדי לזכות באהדה של אחד השומרים
00:38:37.9 – 00:38:41.5
או אולי כדי ליצור חברים .עם חלק מהאסירים בינינו
00:38:42.4 – 00:38:43.4
?אני
00:38:43.5 – 00:38:46.3
,אני חושב שהוא עשה זאת .רק כדי להרגיש נורמלי שוב
00:38:46.7 – 00:38:48.9
.אפילו רק לזמן קצר
00:38:51.6 – 00:38:52.7
.תמליך אותי
00:38:54.8 – 00:38:57.3
.שח. זה משחק של מלכים ?מה-
00:38:57.6 – 00:38:59.8
.מתורבת. אסטרטגי
00:39:00 – 00:39:02.9
.ותעלומה לגמרי מזויינת .אני שונא את זה
00:39:03.6 – 00:39:04.8
.תן לי ללמד אותך יום אחד
00:39:06.4 – 00:39:07.4
.בטח
00:39:07.9 – 00:39:09.7
.חשבתי להשיג לוח ביחד
00:39:10 – 00:39:12.9
.אתה מדבר עם האיש הנכון ?אני יכול להשיג דברים, נכון
00:39:13.7 – 00:39:17.2
,אולי נעשה עסקים על לוח משחק .ואני אגלף את החתיכות בעצמי
00:39:17.5 – 00:39:20.5
.צד אחד עשוי מאבן בהט, אחר באבן סבון ?מה אתה חושב
00:39:21.2 – 00:39:22.6
.אני חושב שזה יקח שנים
00:39:22.9 – 00:39:25.3
.שנים יש לי .מה שאין לי הם האבנים
00:39:25.6 – 00:39:27.4
.אבנים הם לא ממש מציאות בחצר
00:39:27.7 – 00:39:29.5
.אבנים קטנות, בעיקר
00:39:34.1 – 00:39:36.7
אנחנו הולכים להיות ?מעין ידידים, לא כך
00:39:37.7 – 00:39:39.5
.כן, אני משער
00:39:39.8 – 00:39:41.2
?אני יכול לשאול אותך משהו
00:39:42.8 – 00:39:44.1
?למה עשית את זה
00:39:45.4 – 00:39:46.9
.אני חף מפשע, רד
00:39:47.3 – 00:39:49.3
.כמו כל כל אחד אחר כאן
00:39:53.7 – 00:39:55.9
?על מה אתה בפנים
00:39:57.9 – 00:40:00
.רצח. כמוך
00:40:00.2 – 00:40:01.3
?חף מפשע
00:40:04.4 – 00:40:06.4
.האיש האשם היחיד בשושאנק
00:40:29.6 – 00:40:30.9
פיטר
00:40:33.6 – 00:40:35.1
בני
00:41:05.9 – 00:41:07.4
?איפה ציפור השיר
00:41:07.7 – 00:41:09
?איך ידעת
00:41:09.3 – 00:41:11.5
?איך ידעתי מה .אז אתה לא יודע-
00:41:11.8 – 00:41:12.9
.בוא
00:41:15.4 – 00:41:17.4
.כאן נמצאת ציפור השיר
00:41:20.2 – 00:41:23.4
זאת די הפתעה לשמוע ?אישה שרה בבית שלי, אה
00:41:27 – 00:41:28.4
.. זאת אכן
00:41:30 – 00:41:31
.הפתעה
00:41:35.6 – 00:41:36.6
.חכה, חכה
00:41:37.2 – 00:41:38.6
.הנה היא מגיעה
00:41:39 – 00:41:41.8
אני אוהב את הקטע הזה כשהיא .עושה את הדבר הזה עם השיער שלה
00:41:42 – 00:41:44.6
אני יודע. ראיתי את זה .3 פעמים בחודש הזה
00:41:44.9 – 00:41:46.7
?גילדה, את לבושה
00:41:47.8 – 00:41:48.9
?אני
00:41:51.7 – 00:41:53.4
.אלוהים, אני אוהב את זה
00:41:58.6 – 00:42:01.6
אני מבין שאתה אדם .שיודע איך להשיג דברים
00:42:02.6 – 00:42:06.2
אני ידוע להשיג דברים מסויימים ?מפעם לפעם. מה אתה רוצה
00:42:06.6 – 00:42:08.6
.ריטה האייוורת' ?מה-
00:42:09.4 – 00:42:10.6
?אתה יכול להשיג אותה
00:42:12 – 00:42:15.2
.אז זהו ג'וני פארל .שמעתי הרבה עליך
00:42:16.6 – 00:42:18.8
?יקח כמה שבועות. -שבועות
00:42:19.1 – 00:42:23.4
אין לי אותה תקועה .בקדמת המכנסיים שלי, לצערי
00:42:24.1 – 00:42:25.3
.אבל אני אשיג אותה
00:42:25.8 – 00:42:27
.הירגע
00:42:28.8 – 00:42:30.1
.תודה
00:42:50.7 – 00:42:52.4
.צא לסיבוב !אני צריך להחליף סלילים-
00:42:52.8 – 00:42:54.8
!אמרתי עוף מפה
00:43:00.8 – 00:43:02.9
?אתה לא הולך לצעוק
00:43:03.6 – 00:43:05.3
.בוא נגמור עם זה
00:43:10.5 – 00:43:12.5
!הוא שבר לי את האף המזויין
00:43:22 – 00:43:23.2
.. עכשיו
00:43:23.7 – 00:43:25.8
,אני הולך לפתוח את הרוכסן שלי
00:43:26 – 00:43:28.7
ואתה תבלע .מה שאתן לך לבלוע
00:43:29.9 – 00:43:32.4
, אחרי שתבלע את שלי .תבלע את של רוסטר. שברת לו את האף
00:43:32.7 – 00:43:34.7
.הוא צריך משהו להשוויץ איתו
00:43:35 – 00:43:36.8
,אם תכניס את זה לפה שלי .אתה תאבד את זה
00:43:37.2 – 00:43:39.6
.לא, אתה לא מבין
00:43:40 – 00:43:42.9
תעשה את זה, ואני אכניס את כל . 20 הסנטימטרים האלו לתוך האוזן שלך
00:43:43.4 – 00:43:46.7
בסדר גמור, אבל עליך לדעת ,שפגיעה פתאומית חמורה למוח
00:43:47 – 00:43:49.3
.גורמת לקורבן לנשוך מטה חזק
00:43:49.7 – 00:43:52.5
למעשה, שמעתי שתגובת הנשיכה ,היא כה חזקה
00:43:53.5 – 00:43:55.9
,שצריך להפריד את לסתות הקורבן
00:43:56.2 – 00:43:57.4
.עם מוט הרמה
00:44:00.5 – 00:44:02
?מאיפה אתה יודע את זה
00:44:02.1 – 00:44:03.4
.קראתי את זה
00:44:05 – 00:44:07.5
,אתה יודע לקרוא ?מזדיין מפגר
00:44:09.3 – 00:44:10.3
.מותק
00:44:12.4 – 00:44:14
.אסור לך
00:44:16.7 – 00:44:19.5
.בוגס לא הניח כלום בפיו של אנדי
00:44:20 – 00:44:22
.וגם לא חבריו
00:44:22.5 – 00:44:26.6
מה שהם עשו זה להרביץ לו .חתיכה מהחיים שלו
00:44:26.9 – 00:44:29.3
.אנדי בילה חודש במרפאה
00:44:30.8 – 00:44:32.8
.בוגס בילה שבוע בבור
00:44:36.8 – 00:44:38.3
.הזמן נגמר, בוגס
00:44:42.3 – 00:44:43.9
.זה העולם שלך, בוס
00:44:47.2 – 00:44:49.9
,חזרו לתאי המעצר שלכם .לספירת ערב
00:44:50.2 – 00:44:52.8
.כל האסירים ידווחו על סגירה
00:45:07.7 – 00:45:08.7
?מה
00:45:21.5 – 00:45:23.9
?לאן הוא הולך .תפוס את קרסוליו-
00:45:29.7 – 00:45:30.9
!הצילו
00:45:34.6 – 00:45:37.3
שני דברים מעולם לא קרו שוב .אחרי זה
00:45:37.5 – 00:45:40.5
ה"אחיות" מעולם לא .הניחו אצבע על אנדי שוב
00:45:41.4 – 00:45:43.8
.ובוגס מעולם לא הלך שוב
00:45:45.2 – 00:45:48.5
הם העבירו אותו לבית-חולים .בבטיחות נמוכה בצפון המדינה
00:45:48.8 – 00:45:51
,לפי מה ששמעתי ,הוא חי את שאר חייו
00:45:51.2 – 00:45:53.5
.שותה את האוכל שלו דרך קשית
00:45:54.6 – 00:45:58.6
,לאנדי תועיל קבלת פנים יפה .כשהוא ייצא מהמרפאה
00:46:00.6 – 00:46:02.1
.נשמע טוב לנו
00:46:02.3 – 00:46:04.7
,אני מניח שאנו חייבים לו את זה .בשביל הבירה
00:46:05.7 – 00:46:07.8
.האדם אוהב לשחק שחמט
00:46:08.4 – 00:46:10.8
.בואו נשיג לו אבנים
00:46:42.9 – 00:46:44
!חבר'ה
00:46:44.9 – 00:46:45.9
.השגתי אחד
00:46:46.2 – 00:46:47.6
!השגתי אחד. תראו
00:46:49.6 – 00:46:53.6
!הייווד, זאת לא אבן סבון .וזאת לא אבן בהט גם כן
00:46:53.8 – 00:46:55.7
?מה אתה, גיאולוג ארור
00:46:55.9 – 00:46:57.6
.הוא צודק. זה לא זה
00:46:57.8 – 00:47:00.6
?מה זה לעזאזל אז .זאת פשטידת סוס
00:47:01.8 – 00:47:04
!חרא .לא, חרא סוסים-
00:47:04.4 – 00:47:05.7
.מאובן
00:47:14.8 – 00:47:15.9
!לעזאזל
00:47:16.4 – 00:47:20.4
,למרות כמה מכשולים .הבחורים הצליחו די יפה
00:47:20.9 – 00:47:22.8
ועד סוף השבוע ,שבו הוא אמור היה לשוב
00:47:23 – 00:47:26.5
,היו לנו מספיק אבנים שמורים .להעסיק אותו עד התלהבות
00:47:27.4 – 00:47:29.8
.גם קיבלנו משלוח גדול באותו שבוע
00:47:30.8 – 00:47:31.4
,סיגריות
00:47:31.6 – 00:47:32.6
,מסטיק לעיסה
00:47:32.9 – 00:47:34.3
,וויסקי ללגימה
00:47:34.4 – 00:47:37.7
.קלפי משחק עם בחורות ערומות עליהם .כל מה שתרצו
00:47:38.2 – 00:47:40.8
,וכמובן, הפריט החשוב ביותר
00:47:42.7 – 00:47:44.7
.ריטה האייורת' בעצמה
00:48:08 – 00:48:09.8
.בחינם . ברוך שובך
00:48:22 – 00:48:24.1
.זהירות .הם בודקים תאים
00:48:24.4 – 00:48:27
.זהירות !הם בודקים תאים
00:48:28.7 – 00:48:30.1
.119
00:48:32.1 – 00:48:33.7
.123
00:48:44.2 – 00:48:45
.על רגליך
00:48:47.5 – 00:48:49
.פנה לקיר
00:49:23.4 – 00:49:25
.הסתובב ופנה למנהל הכלא
00:49:31.7 – 00:49:33.7
אני מרוצה לראות אותך .קורא את זה
00:49:35.2 – 00:49:37.1
?אילו פסקאות מועדפות
00:49:38.2 – 00:49:40.4
,"לכן עמדו על המשמר, כי אינכם יודעים
00:49:40.6 – 00:49:42.7
"מתי יבוא בעל הבית.
00:49:43.9 – 00:49:46
.מרקוס י"ג, 35
00:49:46.9 – 00:49:48.7
.תמיד את אהבתי את ההוא
00:49:49.7 – 00:49:51.6
,אבל אני מעדיף
00:49:51.8 – 00:49:53.6
."... אני אור העולם
00:49:53.7 – 00:49:57.4
"כל ההלך אחרי "לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו.
00:49:57.8 – 00:50:00.4
.יוחנן, פרק 8, פסוק 12
00:50:00.5 – 00:50:02.5
.שמעתי שאתה טוב עם מספרים
00:50:02.8 – 00:50:03.8
.כמה נחמד
00:50:05 – 00:50:06.9
.לאדם צריך להיות כישרון
00:50:09.5 – 00:50:10.5
.תסביר את זה
00:50:11.7 – 00:50:15.6
.זה נקרא שמיכת סלעים .זה בשביל עיצוב וליטוש סלעים
00:50:16.2 – 00:50:18.1
.תחביב קטן שלי
00:50:29 – 00:50:30.3
.זה די נקי
00:50:30.6 – 00:50:33.6
,קצת הברחות פה .אבל שום דבר ממש רציני
00:50:38 – 00:50:40
.אני לא יכול להגיד שאני מאשר את זה
00:50:41.8 – 00:50:43.2
,אבל אני מניח
00:50:45.8 – 00:50:47.9
.שאפשר לחרוג מהכלל
00:50:57.7 – 00:50:59
!נעל אותם
00:51:01.9 – 00:51:03.4
.כמעט שכחתי
00:51:03.9 – 00:51:06
.הייתי שונא לגזול ממך את זה
00:51:06.8 – 00:51:08.6
.הגאולה שוכנת בפנים
00:51:08.9 – 00:51:09.9
.כן, אדוני
00:51:18.6 – 00:51:21
.בדיקת תאים הייתה רק תירוץ
00:51:21.5 – 00:51:22.7
,האמת היא
00:51:23.1 – 00:51:25.5
.נורטון רצה להעריך את אנדי
00:51:39.2 – 00:51:41.5
.אשתי עשה את זה בקבוצה בכנסייה
00:51:44.2 – 00:51:45.4
.יפה מאוד, אדוני
00:51:47.1 – 00:51:48.5
?אתה נהנה לעבוד במכבסה
00:51:50.2 – 00:51:51.8
.לא אדוני. לא במיוחד
00:51:52.2 – 00:51:54.6
,אולי אנו יכולים למצוא משהו יותר
00:51:55 – 00:51:58
.הולם בשביל אדם משכיל כמוך
00:52:05.4 – 00:52:06.8
.היי, ג'ייק ?איפה ברוקס
00:52:08.8 – 00:52:11.4
.חשבתי ששמעתי אותך כאן
00:52:12.2 – 00:52:13.7
.הוצבתי מחדש איתך
00:52:14 – 00:52:16.4
.אני יודע, אמרת לי
00:52:16.8 – 00:52:19.2
?נכון שזאת חתיכת הפתעה
00:52:19.6 – 00:52:21.8
.ובכן, אתן לך את הסיור המפואר
00:52:21.9 – 00:52:23.1
.בוא
00:52:24.6 – 00:52:26.2
.ובכן, הנה היא
00:52:26.4 – 00:52:28.4
.ספריית כלא שושאנק
00:52:29.2 – 00:52:31.2
,נאשיונל ג'יאוגרפיק
00:52:32 – 00:52:34.7
,ספרים מרוכזים של כתבי-עת
00:52:35 – 00:52:36.5
ולואי לארמור.
00:52:37.2 – 00:52:38.9
".מגזין "לוק
00:52:39.4 – 00:52:41.6
ארל סטנלי גארדנר.
00:52:42 – 00:52:45.3
,כל ערב אני מעמיס את העגלה .ועושה את הסבבים שלי
00:52:45.7 – 00:52:48.6
.אני רושם את השמות על הלוח כאן
00:52:48.8 – 00:52:51.4
"."בקלי קלות, רבה ביותר
00:52:51.8 – 00:52:55
?יש שאלות ?ברוקס, כמה זמן היית ספרן
00:52:56.4 – 00:53:00.3
הגעתי לכאן ב-05' .והם עשו אותי ספרן ב-1912
00:53:01.7 – 00:53:03.8
?והיה לך אי פעם עוזר
00:53:04.1 – 00:53:06.5
.לא. לא ממש היה, באמת
00:53:07.8 – 00:53:08.6
?למה אני? למה עכשיו
00:53:09 – 00:53:10.4
.אני לא יודע
00:53:10.6 – 00:53:13.5
אבל יהיה לי נחמד לקבל קצת חברה .כאן למטה, לשם שינוי
00:53:14 – 00:53:14.5
!דופריין
00:53:24.9 – 00:53:27
.זה הוא. זה האחד
00:53:34.8 – 00:53:35.9
.אני דיקינס
00:53:36.8 – 00:53:37.9
.. חשבתי
00:53:38.6 – 00:53:42.3
,על סידור סוג של תוכנית חיסכון .בשביל השכלת ילדיי
00:53:46.4 – 00:53:47.8
.אני מבין
00:53:52.9 – 00:53:55.8
.למה שלא נשב ונדבר על זה
00:53:59.2 – 00:54:02
?ברוקס, יש לך חתיכת נייר ועיפרון
00:54:13.5 – 00:54:14.7
.תודה
00:54:15.5 – 00:54:16.5
.. אז
00:54:18.3 – 00:54:20
...מר דיקינס
00:54:20.8 – 00:54:22.9
,ואז אנדי אמר, "מר דיקינס
00:54:23.2 – 00:54:26
"אתה רוצה שבניך "ילכו להרווארד או ייל?
00:54:26.6 – 00:54:27.4
!הוא לא אמר את זה
00:54:27.8 – 00:54:30.1
!אלוהים הוא עדי
00:54:30.5 – 00:54:32.2
.דיקינס מיצמץ לשנייה
00:54:32.4 – 00:54:35.4
,ואז הוא צחק .ובאמת לחץ את ידו של אנדי
00:54:36 – 00:54:38.2
!בתחת שלי .לחץ את ידו-
00:54:38.5 – 00:54:41.3
.אני אומר לך, כמעט הרטבתי במכנסיי
00:54:41.6 – 00:54:45.7
,כל מה שהוא היה צריך הייתה חליפה ועניבה ,ונערת הולה עם שדיים גדולים על שולחנו
00:54:46.2 – 00:54:48.6
.והוא היה "מר דופריין", אם תרצו
00:54:48.9 – 00:54:50.4
?יוצר חברים חדשים, אנדי
00:54:51.8 – 00:54:53.4
".לא הייתי אומר, "חברים
00:54:53.7 – 00:54:57.4
,אני רוצח מורשע .שמספק תכנון פיננסי
00:54:57.7 – 00:55:00
.זאת חיית מחמד נפלאה להחזיק
00:55:00.4 – 00:55:02
.הוציא אותך מהמכבסה, בכל זאת
00:55:02.6 – 00:55:04.4
.זה עלול להיות יותר מכך
00:55:04.8 – 00:55:07.3
.מה על הרחבת הספרייה .השגת ספרים חדשים
00:55:07.6 – 00:55:10.1
,אם אתה מבקש משהו .תבקש שולחן ביליארד
00:55:12 – 00:55:14.9
?איך אתה מצפה לעשות זאת ,אני מתכוון
00:55:15 – 00:55:18
,להביא ספרים חדשים לכאן "."מר דופריין, בבקשה ממך
00:55:18.5 – 00:55:20.5
.אבקש ממנהל הכלא מימון
00:55:21.6 – 00:55:25.7
,בן, שישה מנהלים עברו פה בתקופתי .. ולמדתי
00:55:26 – 00:55:28.4
:אמת אחת כללית בלתי-משתנה
00:55:28.5 – 00:55:30.2
,אף אחד מהם לא נולד, שחור התחת שלו
00:55:30.6 – 00:55:34.9
,לא יתכווץ חזק יותר מתוף פח .כשתבקש מימון
00:55:36 – 00:55:38.7
.התקציב מתוח דק כבר .הבנתי-
00:55:39 – 00:55:42.3
אולי אוכל לכתוב לסנאט המדינה .ואבקש מימון ישירות מהם
00:55:42.6 – 00:55:46.5
יש להם רק 3 דרכים לבזבז ,את כספי משלמי המיסים בשביל בתי סוהר
00:55:46.9 – 00:55:49.2
.יותר חומות, יותר סורגים, יותר שומרים
00:55:49.7 – 00:55:52.3
.ארצה לנסות, עם רשותך .אכתוב מכתב כל שבוע
00:55:52.4 – 00:55:55
.הם לא יכולים להתעלם ממני לנצח .בוודאי שכן-
00:55:55.4 – 00:55:57.9
אבל תכתוב את מכתביך .אם זה יעשה אותך שמח
00:55:58.4 – 00:56:01
.אפילו אשלח אותם בשבילך ?מה דעתך
00:56:02.7 – 00:56:05.3
,אז אנדי התחיל לכתוב מכתב בשבוע
00:56:05.7 – 00:56:07.9
.כמו שאמר
00:56:11.5 – 00:56:14
,וכמו שנורטון אמר
00:56:14.3 – 00:56:15.7
.אנדי לא קיבל תשובות
00:56:24 – 00:56:28.7
באפריל שבא אחרי, אנדי עשה החזרי מס .לחצי מהשומרים בשושאנק
00:56:30.4 – 00:56:32.4
,שנה לאחר מכן, הוא עשה את כולם
00:56:32.7 – 00:56:34.5
.כולל של מנהל הכלא
00:56:36.4 – 00:56:39.6
שנה לאחר מכן, הם קבעו מחדש ,את המועד של עונת המשחק הפנימית
00:56:40.1 – 00:56:42.4
.שתחפוף עם עונת המיסים
00:56:44 – 00:56:48.3
,השומרים בקבוצות הנגדיות .זכרו להביא את טפסי ה-W2 שלהם
00:56:48.7 – 00:56:50
,אז כלא מורסביי
00:56:50.3 – 00:56:52.4
.הנפיק לך אקדח, אבל היית צריך לשלם עליו
00:56:52.7 – 00:56:54.3
.נכון. גם על אקדח ההולסטר
00:56:54.7 – 00:56:57.1
.זה בר-ניכוי ממס .אתה יכול לבטל את זה
00:56:57.3 – 00:57:00.1
.כן, אדוני .אנדי היה תעשיית קוטג' רגילה
00:57:01.1 – 00:57:05.4
למעשה, נהיה כל כך קשה .בתקופת המס, שהורשה לו צוות
00:57:05.8 – 00:57:08.2
תוכל להושיט לי ?את חבילת טפסי ה-1040
00:57:08.5 – 00:57:13.1
הוציא אותי מסדנת העצים למשך חודש .מתוך השנה, וזה היה בסדר מצידי
00:57:14.6 – 00:57:17.7
ועדיין, הוא המשיך .לשלוח את המכתבים האלו
00:57:22.5 – 00:57:25.4
.רד, אנדי. זה ברוקס
00:57:26.7 – 00:57:28.1
.שמור על הדלת
00:57:28.5 – 00:57:29.8
.בבקשה, ברוקס
00:57:29.8 – 00:57:31.7
!תירגע לעזאזל. -הישארו אחורה
00:57:32.5 – 00:57:34.8
!הישארו אחורה, לעזאזל ?מה קורה פה-
00:57:35.1 – 00:57:37.5
,רגע אחד הוא בסדר .ואז יוצאים הסכינים
00:57:37.8 – 00:57:39.6
?אפשר לדבר על זה, נכון
00:57:39.9 – 00:57:43.5
.אין על מה לדבר .אחתוך לו את הגרון המזויין
00:57:44 – 00:57:45.6
?מה הוא עשה לך
00:57:45.9 – 00:57:47.5
!זה מה שהם עשו
00:57:48.1 – 00:57:49.3
.אין לי ברירה
00:57:49.8 – 00:57:51.7
.ברוקס, לא תפגע בהייווד .כולנו יודעים את זה
00:57:51.9 – 00:57:54.7
?אפילו הייווד יודע את זה, נכון הייווד .בטח. אני יודע את זה, בטח-
00:57:55 – 00:57:58.2
אתה יודע למה לא תפגע בו? כי הוא . חבר שלך, וברוקס האטלן הוא אדם הגיוני
00:57:58.6 – 00:57:59.6
?נכון. נכון, בחורים
00:58:00.7 – 00:58:03.1
.תניח את הסכין .ברוקס, תסתכל עליי
00:58:03.4 – 00:58:05.6
.תניח את הסכין
00:58:07.6 – 00:58:09.7
.תביט בצוואר שלו, למען האל
00:58:10.4 – 00:58:12.7
.תביט בצוואר שלו. הוא מדמם
00:58:13.6 – 00:58:15.1
,זאת הדרך היחידה
00:58:15.3 – 00:58:17.3
.שבה ירשו לי להישאר
00:58:17.7 – 00:58:20
.זה טירוף .אתה לא רוצה לעשות את זה
00:58:20.7 – 00:58:22.3
.תניח, תניח את זה
00:58:31.1 – 00:58:32.5
.קח את זה לאט
00:58:33.8 – 00:58:34.8
.אתה תהיה בסדר גמור
00:58:35.7 – 00:58:37.5
?הוא? מה איתי
00:58:37.7 – 00:58:40
!הזקן המשוגע כמעט חתך לי את הצוואר
00:58:40.5 – 00:58:42.1
.הייווד, היה לך גרוע יותר בגילוח
00:58:42.4 – 00:58:44.4
?מה עשית להרגיז אותו
00:58:44.7 – 00:58:46.7
.לא עשיתי כלום .באתי להגיד פרידה
00:58:47.5 – 00:58:50.1
?לא שמעת .השחרור שלו התקבל
00:58:52.4 – 00:58:55.1
.אני רק לא מבין מה קרה שם בפנים
00:58:55.5 – 00:58:58.2
הזקן משוגע .כמו עכברוש בשירותים מפח
00:58:58.3 – 00:59:00.3
.הייווד, מספיק מהדיבורים שלך
00:59:00.6 – 00:59:03.2
.שמעתי שהוא גרם לך לחרבן במכנסיים .לך תזדיין-
00:59:03.7 – 00:59:04.9
.אולי תפסיק עם זה
00:59:05.7 – 00:59:07.6
.ברוקס לא משוגע
00:59:11.1 – 00:59:12.8
.הוא פשוט ממוסד
00:59:14.3 – 00:59:16.1
."ממוסד", בתחת שלי
00:59:16.4 – 00:59:20.2
האדם היה כאן במשך 50 שנים !הייווד, 50 שנים
00:59:20.5 – 00:59:22.3
.זה כל מה שהוא יודע
00:59:22.4 – 00:59:24.7
.כאן בפנים, הוא אדם חשוב
00:59:25 – 00:59:26
.אדם בעל השכלה
00:59:26.8 – 00:59:28.6
.בחוץ, הוא שום דבר
00:59:29.7 – 00:59:33
רק אסיר משומש .עם דלקת פרקים בשתי ידיו
00:59:33.4 – 00:59:36.3
.בטח לא יצליח להשיג כרטיס ספרן אם ינסה
00:59:36.5 – 00:59:38.2
?אתה מבין מה אני מנסה להגיד
00:59:38.7 – 00:59:41.5
.אני בהלט מאמין שאתה מדבר מהתחת
00:59:42.9 – 00:59:45
.תאמין במה שאתה רוצה
00:59:45.7 – 00:59:48
.אבל אני אומר לך שהקירות האלה מצחיקים
00:59:49.6 – 00:59:51.2
.תחילה אתה שונא אותם
00:59:53.1 – 00:59:54.9
.ואז אתה מתרגל אליהם
00:59:57 – 00:59:58.9
,מספיק זמן עובר
00:59:59.6 – 01:00:01.5
.ואתה נהיה כל כך תלוי בהם
01:00:02.7 – 01:00:04.8
".זה "מיסוד
01:00:05.1 – 01:00:06.4
.חרא
01:00:06.6 – 01:00:09.2
.לעולם לא אוכל להיות ככה ?אה, כן-
01:00:10.5 – 01:00:12.7
חכה עד שתהיה פה .מספיק זמן כמו ברוקס
01:00:12.9 – 01:00:14.5
.צודק לחלוטין
01:00:17.2 – 01:00:19
,שולחים אותך למאסר לכל החיים
01:00:19.7 – 01:00:22
.וזה בדיוק מה שהם לוקחים
01:00:23.8 – 01:00:25.7
.חלק מזה נחשב, בכל מקרה
01:00:33.3 – 01:00:36.2
.לא אוכל לטפל בך יותר, ג'ייק
01:00:37.5 – 01:00:39.1
.לך עכשיו
01:00:40.4 – 01:00:41.8
.אתה חופשי
01:00:43.2 – 01:00:44.6
.אתה חופשי
01:01:03.8 – 01:01:05.4
.בהצלחה, ברוקסי
01:01:43.4 – 01:01:44.8
:חברים יקרים
01:01:45.2 – 01:01:49.3
אני לא מאמין כמה מהר .דברים נעים בחוץ
01:01:50.7 – 01:01:53.1
?תיזהר, זקן! רוצה לההרג
01:01:54.6 – 01:01:58
,ראיתי מכונית פעם, כשהייתי ילד
01:01:58.7 – 01:02:01
.אבל עכשיו הם בכל מקום
01:02:04.8 – 01:02:09
.העולם הלך ונעשה פתאום מהיר
01:02:24.9 – 01:02:28.5
ועדת השחרורים השיגה לי את ,הבית הבנוי למחצה הזה
01:02:29 – 01:02:30.6
,הנקרא "מבשל השיכר"
01:02:30.8 – 01:02:32
.ועבודה
01:02:32.6 – 01:02:35.7
.אריזת מצרכים במכולת
01:02:36.8 – 01:02:39.1
,זאת עבודה קשה ואני מנסה לשמור על קצב
01:02:39.3 – 01:02:41.7
.אבל ידיי כואבות רוב הזמן
01:02:42 – 01:02:43.8
.וודא שהאיש שלך אורז בשתי שקיות
01:02:44.3 – 01:02:46.7
.בפעם שעברה, התחתית כמעט נקרעה
01:02:46.8 – 01:02:49.6
,וודא שאתה אורז בשתי שקיות ?כמו שהאישה אומרת. מבין
01:02:50 – 01:02:51.4
.כן, אדוני. בהחלט
01:02:51.6 – 01:02:55
אני לא חושב שמנהל החנות .אוהב אותי כל כך
01:02:58.2 – 01:03:02.3
,לפעמים אחרי העבודה .אני הולך לפארק ומאכיל את הציפורים
01:03:03 – 01:03:04.4
,אני ממשיך לחשוב
01:03:04.6 – 01:03:07.9
.שג'ייק אולי יופיע פתאום ויגיד שלום
01:03:08.5 – 01:03:10.5
.אבל הוא לא מגיע
01:03:11.7 – 01:03:16.3
אני מקווה, באשר הוא נמצא, שהוא בסדר .ויוצר חברים חדשים
01:03:20.8 – 01:03:22.9
.קשה לי לישון בלילה
01:03:24.2 – 01:03:26.4
.יש לי חלומות רעים כאילו אני נופל
01:03:26.8 – 01:03:28.9
.אני מתעורר מפוחד
01:03:29.9 – 01:03:33.4
לפעמים לוקח לי זמן .לזכור איפה אני נמצא
01:03:35.1 – 01:03:39.7
אולי אני צריך להשיג אקדח ולשדוד .את המכולת כדי שישלחו אותי הביתה
01:03:40.5 – 01:03:44.4
אוכל לירות במנהל .בעודי בזה. מעין בונוס
01:03:46.5 – 01:03:50
אני משער שאני זקן מדי .בשביל השטויות האלו יותר
01:03:50.3 – 01:03:52.2
.אני לא אוהב להיות כאן
01:03:52.3 – 01:03:56.1
.אני עייף להיות בפחד כל הזמן .. אני החלטתי
01:03:57.7 – 01:03:58.7
.לא להישאר
01:04:09.8 – 01:04:12.3
,אני בספק אם הם יגרמו להתרגשות
01:04:12.5 – 01:04:15.9
.לא בשביל נוכל זקן כמוני
01:05:18.4 – 01:05:22.5
,"אני בספק אם הם יגרמו להתרגשות .לא בשביל נוכל זקן כמוני
01:05:23.7 – 01:05:27.4
"נ. ב. תגידו להאייוורד שאני מצטער .שהנחתי סכין ליד הגרון שלו
01:05:27.9 – 01:05:30.3
"בלי רגשות טינה. ברוקס
01:05:40.7 – 01:05:42.5
.הוא היה אמור למות כאן בפנים
01:05:48.1 – 01:05:49.5
?מה לעזאזל עשית
01:05:49.7 – 01:05:52.3
,זה בלאגן מזורגג .אומר לך זאת
01:05:57.9 – 01:06:01.5
,מה כל זה? -אתה תגיד לי . מקל-זבל. הם ממוענים אליך
01:06:03.1 – 01:06:04.3
.קח את זה
01:06:12.7 – 01:06:14.2
,"מר דופריין היקר
01:06:15.5 – 01:06:17.4
,"בתגובה לבקשותיך
01:06:17.7 – 01:06:21.8
,"המדינה הקצתה את הכספים המצורפים "לשם פרוייקט הספרייה שלך.
01:06:22.7 – 01:06:24.5
.יש פה 200 דולר
01:06:24.7 – 01:06:28.5
,"בנוסף, מחוז הספרייה הגיב בנדיבות
01:06:28.9 – 01:06:31.3
."עם תרומה של ספרים משומשים ושונות
01:06:31.6 – 01:06:35.6
."אנו סומכים שזה יימלא את צרכיך .אנו עכשיו מחשיבים את העניין סגור
01:06:36.1 – 01:06:37.8
"בבקשה הפסק לשלוח אלינו מכתבים.
01:06:38.2 – 01:06:40.7
,פנה את כל זה .לפני שמנהל הכלא חוזר
01:06:41 – 01:06:42.6
.כן, אדוני
01:06:46.4 – 01:06:47.5
.טוב בשבילך, אנדי
01:06:50.6 – 01:06:51.7
!וואו
01:06:52.9 – 01:06:54.8
.זה לקח רק 6 שנים
01:06:56.3 – 01:06:58.9
מעתה, אכתוב שני מכתבים .בשבוע במקום אחד
01:06:59.4 – 01:07:02.6
.אני מאמין שאתה משוגע מספיק ,עכשיו, קח את כל הדברים האלו החוצה
01:07:02.9 – 01:07:03.7
.כמו שהמפקד אמר
01:07:03.9 – 01:07:05.2
.אני צריך ללכת לחרבן
01:07:05.6 – 01:07:07
,כשאחזור
01:07:07.9 – 01:07:08.9
?כל זה ייעלם, מבין
01:07:57.5 – 01:07:59.1
?אנדי, שמעת את זה
01:09:07.8 – 01:09:08.9
!דופריין
01:09:11.6 – 01:09:13.1
!אנדי, תן לי לצאת
01:09:20.1 – 01:09:24.7
אין לי מושג עד עכשיו על מה .שתי הגברות האיטלקיות שרו
01:09:26 – 01:09:27.4
.האמת, אני לא רוצה לדעת
01:09:27.6 – 01:09:30.5
.דברים מסויימים עדיפים להישאר בלי מילים
01:09:33.8 – 01:09:36.5
,אני אוהב לחשוב ,שזה היה משהו כה יפה
01:09:36.8 – 01:09:38.8
,שלא יכול להיות מתואר במילים
01:09:39.1 – 01:09:41.9
.וגורם ללב לכאוב, בגלל זה
01:09:43.7 – 01:09:46.1
,אני אומר לכם, הקולות ההם ריחפו
01:09:46.5 – 01:09:50.6
גבוה יותר ורחוק מכל אדם .שבמקום אפרורי, מעז לחלום
01:09:51 – 01:09:54.8
זה היה כמו ציפור יפיפייה ,שעפה לתוך כלוב חד-גוני
01:09:54.9 – 01:09:57.3
.וגרמה לקירות האלו להתמוסס
01:09:57.6 – 01:09:59.7
,ובמשך הרגעים הקצרים ביותר
01:10:00 – 01:10:02.8
.כל אדם בשושאנק הרגיש חופשי
01:10:05.7 – 01:10:08.3
זה הרגיז את שומר הכלא .באופן נורא
01:10:09.5 – 01:10:10.4
.פתח את הדלת
01:10:13.5 – 01:10:15.9
!פתח אותה
01:10:16.5 – 01:10:19.1
!דופריין, פתח את הדלת הזאת
01:10:20.7 – 01:10:21.9
!כבה את זה
01:10:28.9 – 01:10:31.2
!אני מזהיר אותך. כבה את זה
01:10:49.1 – 01:10:50.5
.אתה שלי עכשיו
01:10:58.1 – 01:11:01.1
אנדי קיבל שבועיים בבור .עבור התעלול הקטן הזה
01:11:01.5 – 01:11:03
.על רגליך
01:11:04.4 – 01:11:06.7
.היי, תראו מי כאן !מאסטרו-
01:11:08.4 – 01:11:11.8
?לא יכולת לנגן משהו טוב, הא ?כמו האנק וויליאמס
01:11:12.5 – 01:11:15.1
הם פרצו את הדלת .לפני שיכולתי לקחת בקשות
01:11:15.4 – 01:11:18.4
?זה היה שווה שבועיים בבור .הזמן הקל ביותר שעשיתי-
01:11:18.9 – 01:11:22.9
.אין דבר כזה זמן קל בבור .שבוע בבור זה כמו שנה-
01:11:23.5 – 01:11:26.4
.נכון מאוד .הייתה לי חברה מצד מר מוצרט-
01:11:26.7 – 01:11:29.5
אז הם נתנו לך לסחוב ?את הפטיפון ההוא למטה, מה
01:11:32.1 – 01:11:33.5
.זה היה כאן
01:11:34.4 – 01:11:35.5
.בפנים
01:11:36.7 – 01:11:38.7
.. זה היופי שבמוזיקה. הם
01:11:39.1 – 01:11:41.3
.לא יכולים לקחת את זה ממך
01:11:44.8 – 01:11:47.5
?לא הרגשתם כך פעם כלפי מוזיקה
01:11:49 – 01:11:52
.ובכן, ניגנתי מעולה במפוחית, כשהייתי צעיר
01:11:53.5 – 01:11:54.9
.למרות שאיבדתי עניין בזה
01:11:55 – 01:11:56.5
.לא היה ממש הגיוני פה
01:11:56.9 – 01:11:58.8
.כאן זה נראה הכי הגיוני
01:11:59.5 – 01:12:01.5
.אתה צריך את זה כדי שלא תשכח
01:12:02.5 – 01:12:03.3
?לשכוח
01:12:03.7 – 01:12:06.7
.. לשכוח שיש
01:12:07 – 01:12:08.4
.. מקומות
01:12:09 – 01:12:12.7
.בעולם, שאינם עשויים מאבן
01:12:13.8 – 01:12:15.2
.. יש משהו
01:12:15.7 – 01:12:17.1
.. בפנים
01:12:17.5 – 01:12:19.3
,שהם לא יכולים להגיע אליו
01:12:19.4 – 01:12:20.7
.שהם לא יכולים לגעת
01:12:21.4 – 01:12:22.8
.זה שלך
01:12:24.3 – 01:12:25.8
?על מה אתה מדבר
01:12:27 – 01:12:28.2
.תקווה
01:12:29.2 – 01:12:30.5
.תקווה
01:12:32.6 – 01:12:34.6
.תן לי להגיד לך משהו, ידידי
01:12:35.3 – 01:12:37.7
.תקווה זה דבר מסוכן
01:12:38.8 – 01:12:41.7
.תקווה יכולה להוציא אדם מדעתו
01:12:42 – 01:12:44
.אין לה שימוש בחוץ
01:12:44.4 – 01:12:46.5
.כדאי שתתרגל לרעיון הזה
01:12:49 – 01:12:50.4
?כמו שברוקס התרגל
01:13:15.9 – 01:13:16.9
.שב
01:13:22.9 – 01:13:25.7
רשום כאן שריצית .30 שנים של מאסר עולם
01:13:27 – 01:13:29
?אתה מרגיש שהשתקמת
01:13:29.2 – 01:13:30.4
.או, כן, אדוני
01:13:31.8 – 01:13:33
.ללא ספק
01:13:34.3 – 01:13:36.5
.אני יכול לומר בכנות שאני אדם שונה
01:13:38.6 – 01:13:40.5
.אין סכנה בחברה פה
01:13:41.1 – 01:13:42.6
.האמת הכנה לאמיתה
01:13:45.3 – 01:13:47.3
.משוקם לחלוטין
01:13:51.1 – 01:13:52.4
נדחה - -
01:13:57.4 – 01:13:58.7
.30 שנים
01:14:00.6 – 01:14:03.1
,אלוהים, כשאתה אומר את זה ככה
01:14:03.4 – 01:14:05.1
.אתה תוהה לאן זה נעלם
01:14:07.7 – 01:14:09.7
.אני תוהה לאן 10 שנים נעלמו
01:14:14.8 – 01:14:15.8
.הנה
01:14:16.2 – 01:14:18.8
.מתנה קטנה לדחיית השחרור
01:14:20.2 – 01:14:21.9
.קדימה פתח את זה
01:14:23.1 – 01:14:25
,זה הושג דרך אחד ממתחריך
01:14:25.3 – 01:14:28.3
.אני מקווה שלא איכפת לך .רציתי שזאת תהיה הפתעה
01:14:38.5 – 01:14:39.9
.זה מאוד יפה
01:14:41.7 – 01:14:42.9
.תודה לך
01:14:45.4 – 01:14:46.8
?אתה הולך לנגן בזה
01:14:51.5 – 01:14:52.7
.לא
01:14:56.4 – 01:14:57.7
.לא כרגע
01:15:15.5 – 01:15:17.1
!הכנסו פנימה
01:15:30.1 – 01:15:33.4
.נערה חדשה ליום השנה העשירית שלך .רד
01:15:52.8 – 01:15:53.9
!כיבוי אורות
01:16:28.9 – 01:16:30.6
.אנדי עמד במילתו
01:16:31 – 01:16:33.6
הוא רשם שני מכתבים בשבוע .במקום אחד
01:16:35.8 – 01:16:39.8
ב-1959, סנאט המדינה ,לבסוף נכנע לעובדה
01:16:40.2 – 01:16:43.2
שלא יצליחו לשחד אותו .עם צ'ק של רק 200 דולר
01:16:43.6 – 01:16:47.7
ועדת הקצבאות הצביעה ,לתשלום שנתי של 500 דולר
01:16:48.1 – 01:16:49.9
.רק כדי להשתיק אותו
01:16:50.2 – 01:16:53
ותופתעו כמה רחוק .אנדי יכל למשוך את זה
01:16:53.4 – 01:16:56.3
הוא עשה עסקאות .עם מועדוני ספרים, קבוצות צדקה
01:16:57 – 01:16:59.2
.הוא קנה ספרים שהושארו
01:16:59.8 – 01:17:01.3
.אי המטמון
01:17:01.9 – 01:17:03.1
.. רוברט לואיס
01:17:03.4 – 01:17:04.4
.סטיבנסון
01:17:04.6 – 01:17:05.9
.מדע בדיוני, הרפתקה
01:17:08.9 – 01:17:09.6
?מה הבא
01:17:09.8 – 01:17:12.7
,יש לי פה תיקוני-רכב
01:17:13.6 – 01:17:14.7
.וגילוף סבונים
01:17:14.9 – 01:17:18
.תחליף מיומנויות בתחביבים .תחת "העשרה", מאחוריך
01:17:18.4 – 01:17:20.2
.הרוזן ממונטה קריסקו
01:17:20.7 – 01:17:23
.זה קריסטו, מטומטם
01:17:24.1 – 01:17:25.1
.. מאת אלכנדר
01:17:25.6 – 01:17:26.9
.דאם-אס
01:17:26.9 – 01:17:28.2
.טיפש בתחת
01:17:30.6 – 01:17:31.6
?טיפש בתחת
01:17:34.8 – 01:17:36.8
.דיומא ?יודע על מה מסופר
01:17:38.7 – 01:17:40.7
.אתה תאהב את זה .זה על בריחה מהכלא
01:17:40.9 – 01:17:44.7
עלינו לתייק את זה ?תחת "העשרה" גם, לא
01:17:45.7 – 01:17:49.6
השאר בינינו עשה ככל יכולתו .לעזור מתי ואיפה שיכולנו
01:17:50.4 – 01:17:52.1
,אבל בשנה שבה קנדי נורה
01:17:52.4 – 01:17:56.9
ספרייה על שם ברוקס האטלן - - אנדי הפך את חדר האחסון , שהריח מטרפנטין
01:17:57.2 – 01:18:00.2
לספריית הכלא הטובה ביותר .בניו-אינגלנד
01:18:01 – 01:18:03.8
מלאה במבחר יפה .של האנק ויליאמס
01:18:11.2 – 01:18:13.1
,זה קרה כשמנהל-הכלא נורטון
01:18:13.4 – 01:18:16.2
יזם את התוכנית המפורסמת שלו "."מבפנים החוצה
01:18:16.9 – 01:18:18.9
.אולי אתם זוכרים שקראתם על זה
01:18:19.1 – 01:18:22.1
,זה הגיע לעיתונים ".והשיג לו תמונה במגזין "לוק
01:18:22.5 – 01:18:23.7
.. זאת לא נסיעה חופשית
01:18:24 – 01:18:27.1
אלא למעשה התקדמות ,מודרנית מקורית
01:18:27.4 – 01:18:29.8
.בתיקונים ושיקומים
01:18:30.2 – 01:18:32.6
,האסירים שלנו, תחת השגחה נאותה
01:18:32.9 – 01:18:35.5
,ימוקמו לעבודה מחוץ לחומות האלו
01:18:35.8 – 01:18:38.4
.לבצע כל מיני שירותים לציבור
01:18:38.9 – 01:18:41.4
האנשים האלו יכולים , ללמוד את הערך של יום עבודה נאות
01:18:41.9 – 01:18:45.7
,בעוד סיפוק שירות בעל ערך לקהילה
01:18:46 – 01:18:50.6
,ובהוצאה מצומצמת .מאדון וגברת משלמי המיסים
01:18:51.2 – 01:18:53.6
,כמובן שהוא לא סיפר לעיתונות
01:18:53.8 – 01:18:57.1
,שה"הוצאה המצומצמת" הזו .היא מושג די גמיש
01:18:57.4 – 01:19:00.3
.ישנם 100 דרכים שונות, לגרד מהקצה
01:19:00.7 – 01:19:03.1
.אנשים, חומרים, מה שתרצו
01:19:03.8 – 01:19:06.3
.ובחיי, איך הכסף התגלגל פנימה
01:19:06.6 – 01:19:09
.בקצב הזה, תגרום לי לפשוט רגל
01:19:09.3 – 01:19:14
,עם הבריכה הזאת של עבדים . אתה יכול להציע פחות מכל קבלן אחר בעיר
01:19:14.3 – 01:19:17.2
.אנו מספקים עבודות שירות בעלי ערך
01:19:18 – 01:19:21
,זה בסדר בשביל העיתונים .אבל יש לי משפחה להאכיל
01:19:23.8 – 01:19:25.3
.סאם, אנו מכירים הרבה זמן
01:19:26.7 – 01:19:31.4
.אני צריך את החוזה עם הכביש הראשי .אם לא אקבל אותו, איכשל. זאת עובדה
01:19:33.1 – 01:19:34.2
,יש לך את הפשטידה הטובה הזאת
01:19:34.3 – 01:19:37.7
.שאישתי עשתה במיוחד בשבילך .תחשוב על כך
01:19:46.1 – 01:19:48.7
.לא הייתי דואג כל כך לחוזה הזה
01:19:49 – 01:19:52
.כבר מיקמתי את הבחורים שלי במקום אחר
01:19:54.2 – 01:19:57.1
תזכור להודות למייסי .על הפשטידה הנפלאה הזאת
01:19:58.3 – 01:20:00.5
,ומאחורי כל עסקה חשודה
01:20:00.8 – 01:20:03.3
,מאחורי כל דולר שהורווח
01:20:03.8 – 01:20:06.7
.היה אנדי, שומר על הספרים
01:20:07.2 – 01:20:08.4
.שתי הפקדות
01:20:08.7 – 01:20:12.7
.מיין בין-לאומי וניו-אינגלנד קודם .הפקדות לילה כרגיל, אדוני
01:20:43 – 01:20:47.2
קח את חפציי למכבסה. שתי חליפות .לניקוי יבש ושק עם כל מיני
01:20:47.9 – 01:20:51.2
,אם הם יעמלנו את החולצות שלי שוב .הם ישמעו ממני
01:20:51.6 – 01:20:52.8
?איך אני נראה
01:20:53.9 – 01:20:56.3
.מאוד נחמד .מהומה על תרומה במעלה דרך פורטלנד-
01:20:56.6 – 01:20:58.1
.המושל יהיה שם
01:20:59.5 – 01:21:00.9
?אתה רוצה את השאר
01:21:02.3 – 01:21:04.2
.האישה לא יודעת לאפות בכלל טוב
01:21:06 – 01:21:06.8
.תודה, אדוני
01:21:09.8 – 01:21:12.8
הוא שם את אצבעותיו .בהרבה פשטידות, ממה שמעתי
01:21:13.1 – 01:21:17.8
.יש לו הונאות שאפילו לא חלמת עליהן .שוחדים על גבי שוחדים
01:21:18.2 – 01:21:20.6
נהר של כסף מלוכלך .זורם דרך כאן
01:21:20.8 – 01:21:24.4
,במוקדם או מאוחר .הוא יצטרך להסביר מאיפה זה בא
01:21:24.8 – 01:21:27
.כאן אני נכנס לתמונה
01:21:27.2 – 01:21:29.4
,אני מפנה אותו .מסנן אותו, מרכז אותו
01:21:29.7 – 01:21:32.6
.אגרות-חוב, ניירות ערך, פטורים ממס
01:21:32.8 – 01:21:36.2
,אני שולח את זה לעולם האמיתי ,וכשזה חוזר
01:21:36.5 – 01:21:39.9
?נקי כמו פתח של בתולה, מה .נקי יותר-
01:21:40.2 – 01:21:43.6
,בזמן שנורטון ייפרוש .בזכותי הוא יהיה מיליונר
01:21:46 – 01:21:50.2
,אם הם אי פעם יבינו .הוא יגיע לפה עונד מספר בעצמו
01:21:50.6 – 01:21:53.2
חשבתי שיש לך .יותר אמונה בי מזה
01:21:53.5 – 01:21:56.5
,אני יודע שאתה טוב .אבל כל הניירות משאירים עקבות
01:21:56.9 – 01:22:00.1
,פתאום כולם יהיו סקרנים .. אף. בי. איי, מס הכנסה
01:22:00.4 – 01:22:01.4
.מישהו
01:22:01.9 – 01:22:03.1
.זה יוביל למישהו
01:22:03.3 – 01:22:07
,ברור. אבל לא אליי . ובוודאי שלא אל מנהל הכלא
01:22:11.6 – 01:22:12.6
?בסדר, מי
01:22:12.8 – 01:22:14.3
.רנדל סטיבנס
01:22:14.9 – 01:22:15.8
?מי
01:22:16.1 – 01:22:18
".השותף השקט "שקט
01:22:18.3 – 01:22:21.3
,הוא האשם .האיש עם חשבונות הבנק
01:22:22.1 – 01:22:23.6
.זה איפה שהסינון מתבצע
01:22:23.9 – 01:22:26.7
,אם הם יעקבו אחרי משהו .זה רק יוביל אליו
01:22:27.3 – 01:22:28.5
?אבל מי הוא
01:22:28.8 – 01:22:30.4
.הוא אשלייה, רוח רפאים
01:22:30.7 – 01:22:32.9
דודן שני ל"הארווי הארנב".
01:22:33.9 – 01:22:35
.. יצרתי אותו
01:22:35.2 – 01:22:36.5
.מהאוויר
01:22:37.4 – 01:22:40
.הוא לא קיים, מאשר על נייר
01:22:43.2 – 01:22:45.5
.אנדי, אתה לא יכול סתם להמציא אדם
01:22:45.8 – 01:22:48.8
,בוודאי שכן .אם אתה יודע איך המערכת עובדת
01:22:49.4 – 01:22:52.1
זה מדהים מה שאתה .יכול להשיג באמצעות דואר
01:22:52.8 – 01:22:55.1
,למר סטיבנס יש תעודת לידה
01:22:55.4 – 01:22:58
.רשיון נהיגה, מספר ביטוח לאומי
01:22:58 – 01:22:58.7
.אתה עובד עליי
01:22:58.9 – 01:23:02.1
,אם הם יסרקו את החשבונות האלו הם בסוף ירדפו אחרי
01:23:02.3 – 01:23:04.2
.המצאת פרי-דמיוני
01:23:04.3 – 01:23:06.9
!ובכן, אני לא מאמין
01:23:07.8 – 01:23:09.4
?אמרתי כבר שאתה טוב
01:23:09.9 – 01:23:11.4
, לעזאזל .אתה רמברנדט
01:23:12.3 – 01:23:13.9
,הדבר המצחיק הוא
01:23:14.1 – 01:23:18
,שבחוץ, הייתי אדם הגון .ישר כחץ
01:23:18.6 – 01:23:20.9
.הייתי צריך להגיע לכלא להפוך לנוכל
01:23:29.9 – 01:23:31
?זה הטריד אותך
01:23:32.5 – 01:23:35.5
.אני לא מבצע את ההונאות .אני רק מעבד את הרווחים
01:23:35.8 – 01:23:37.7
,זה גבול דק, אולי
01:23:38.4 – 01:23:40.4
,אבל גם בניתי את הספרייה הזאת
01:23:40.7 – 01:23:43.5
והשתמשתי בה לעזור לתריסר אנשים .לקבל את תעודת-הגמר שלהם
01:23:43.9 – 01:23:46.1
למה אתה חושב ?שהוא נותן לי לעשות את כל זה
01:23:46.4 – 01:23:48.5
להשאיר אותך שמח . ולעשות לו את הכביסה
01:23:48.8 – 01:23:50.2
.כסף במקום סדינים
01:23:50.5 – 01:23:53.1
.ובכן, אני עובד בזול .זאת עסקת החליפין
01:24:10.5 – 01:24:13
,טומי וויליאמס הגיע לשושאנק ב-1965
01:24:13.3 – 01:24:15.5
.לשם שירות דו-שנתי בשביל פ' וכ'
01:24:15.8 – 01:24:18
.זאת פריצה וכניסה בשבילכם
01:24:18.4 – 01:24:22.5
השוטרים תפסו אותו מגניב טלוויזיות ".מהדלת האחורית של חנות "ג'יי-סי פני
01:24:23.1 – 01:24:24.3
.פרחח צעיר
01:24:24.5 – 01:24:26.1
.מר רוקנרול
01:24:26.4 – 01:24:27.8
.שוויצר לא ייאמן
01:24:28.1 – 01:24:30.5
.קדימה, בחורים זקנים !אתם זזים כמו סירופ
01:24:30.8 – 01:24:32.5
.גורמים לי להיראות רע
01:24:32.8 – 01:24:34.5
.חיבבנו אותו מיד
01:24:34.7 – 01:24:38.3
אני יוצא מהדלת האחורית .ומחזיק את הטלוויזייה ככה
01:24:38.8 – 01:24:42.3
.אחת גדולה. לא יכולתי לראות כלום .ואז אני שומע את הקול הזה
01:24:43.1 – 01:24:45
"עצור, ילד, ידיים באוויר.
01:24:45.7 – 01:24:49.6
ולבסוף הקול אמר
01:24:49.9 – 01:24:53.6
"שמעת מה שאמרתי, ילד? .אמרתי, "כן אדוני. שמעתי
01:24:53.9 – 01:24:57.2
,"אבל אם אפיל את זה "אתה תאשים אותי גם על הרס רכוש.
01:25:01.9 – 01:25:04.1
?ריצית קצת זמן ב"קאשמן", נכון
01:25:04.7 – 01:25:08.5
,כן, זה היה שירות קל ביותר .אני אומר לך
01:25:08.9 – 01:25:10.7
.חופשות בסוף השבוע .תוכניות עבודה
01:25:11 – 01:25:12
.לא כמו כאן
01:25:13 – 01:25:14.7
.נשמע שריצית זמן בכל ניו-אינגלנד
01:25:15.2 – 01:25:17.5
.נכנסתי ויצאתי מאז גיל 13
01:25:17.8 – 01:25:19.9
.נקוב בשם, הסיכויים הם שהייתי שם
01:25:20.1 – 01:25:22.7
.אולי עליך לנסות מקצוע חדש
01:25:24.7 – 01:25:25.8
,למה שאני מתכוון זה
01:25:26.3 – 01:25:29.5
.אתה לא גנב טוב במיוחד .עליך לנסות משהו אחר
01:25:29.9 – 01:25:33
?כן, מה אתה יודע על זה, קאפונה
01:25:33.6 – 01:25:35.1
?על מה אתה בפנים
01:25:35.5 – 01:25:37.1
?אני
01:25:38.8 – 01:25:40.4
.עורך דין דפק אותי
01:25:44.4 – 01:25:47.2
.כולם חפים מפשע כאן ?אתה לא יודע את זה
01:25:55.2 – 01:25:59.4
התברר, שלטומי הייתה .אישה צעירה ותינוקת חדשה
01:26:00.2 – 01:26:02.3
,אולי הוא חשב עליהם ברחובות
01:26:02.4 – 01:26:04.9
או על הילד שלו גדל .בלי להכיר את אביו
01:26:05.4 – 01:26:06.7
,מה שזה היה
01:26:07 – 01:26:09.4
משהו הדליק אש .בתחת של הנער הזה
01:26:13.6 – 01:26:16.2
חשבתי שאנסה להשיג .ערך בית ספרי
01:26:16.4 – 01:26:18.8
.שמעתי שעזרת לכמה חבר'ה עם זה
01:26:20.5 – 01:26:22.5
.אני לא מבזבז זמן עם מפסידנים, טומי
01:26:23.9 – 01:26:26.3
.אני לא שום מפסידן ארור
01:26:28.2 – 01:26:29.9
?אתה מתכוון לכך .כן-
01:26:31.6 – 01:26:33
?אתה באמת מתכוון לזה
01:26:34.1 – 01:26:35.4
.כן, אדוני, בהחלט
01:26:35.7 – 01:26:37.6
,טוב. בגלל שאם אנחנו עושים את זה
01:26:37.9 – 01:26:41.7
,אנחנו עושים את זה עד הסוף .מאה אחוזים, כלום לא שלם
01:26:42.1 – 01:26:43.8
,הדבר הוא, תבין
01:26:45.1 – 01:26:46.6
.אני לא קורא כל כך טוב
01:26:47.8 – 01:26:48.9
"ובכן.
01:26:50.9 – 01:26:52.6
,אתה לא קורא
01:26:52.9 – 01:26:54.4
.כל כך טוב
01:26:56.8 – 01:26:58.4
.נגיע לכך
01:27:02.7 – 01:27:04.8
.אז אנדי לקח את טומי תחת חסותו
01:27:05.1 – 01:27:07.6
.התחיל להוביל אותו דרך הא"ב
01:27:09.8 – 01:27:11.9
.טומי לקח את זה די טוב גם
01:27:12.5 – 01:27:15
הילד מצא מוחות .שלא ידע מעולם שהיו לו
01:27:17.4 – 01:27:20.7
,לא עבר זמן . ואנדי תירגל על דרישות הקורס שלו
01:27:21 – 01:27:22.6
.הוא באמת אהב את הילד
01:27:22.9 – 01:27:26.3
הלהיב אותו לעזור לאדם צעיר .לזחול מערימת החרא
01:27:27 – 01:27:29.3
.אבל זאת לא הייתה הסיבה היחידה
01:27:29.9 – 01:27:32
.זמן כלא הוא זמן איטי
01:27:32.6 – 01:27:35.1
אז אתה עושה .מה שאתה יכול בכדי להמשיך
01:27:35.5 – 01:27:37.5
.כמה חבר'ה אוספים בולים
01:27:38 – 01:27:40.3
.אחרים בונים בתים מגפרורים
01:27:41.1 – 01:27:43.7
.אנדי בנה ספרייה
01:27:44.4 – 01:27:46.1
.עכשיו הוא היה צריך פרוייקט חדש
01:27:47 – 01:27:48.5
.טומי היה זה
01:27:49.2 – 01:27:53
זאת הייתה אותה הסיבה שהוא בילה שנים . בעיצוב וליטוש האבנים האלו
01:27:53.7 – 01:27:56.8
אותה הסיבה שהוא תלה .את נערות החלומות שלו על הקיר
01:27:57.9 – 01:27:59.1
,בכלא
01:27:59.4 – 01:28:02.9
אדם יעשה בעצם כל דבר .לשמור על מוחו עסוק
01:28:03.9 – 01:28:08.6
בזמן 1966, בדיוק בזמן שטומי ,התכונן לעשות את המבחנים שלו
01:28:09 – 01:28:11.1
.זאת הייתה ראקל החביבה
01:28:27.8 – 01:28:28.7
.נגמר הזמן
01:28:34.8 – 01:28:35.8
?ובכן
01:28:37.4 – 01:28:39.5
.ובכן, זה בשביל חרא
01:28:40 – 01:28:42.8
בזבתי שנה שלמה .מזמני עם השטויות האלה
01:28:43.1 – 01:28:44.5
זה כנראה לא כל כך גרוע . כמו שאתה חושב
01:28:44.8 – 01:28:48.8
.כן, זה גרוע יותר. לא עניתי נכון על שום דבר .זה יכול היה להיות גם בסינית
01:28:49.2 – 01:28:50.9
.בוא נראה איך הציון ייצא
01:28:51.1 – 01:28:54
.אני אגיד לך איך הציון המזורגג ייצא
01:28:56 – 01:28:57.3
!שתי נקודות, בדיוק שם
01:28:57.6 – 01:28:59.1
!הנה הציון המזורגג שלך
01:28:59.4 – 01:29:03
,חתול מזדיין מטפס על עצים ,5 כפול 5 זה 25
01:29:04.1 – 01:29:05.6
!לעזאזל עם המקום הזה
01:29:05.9 – 01:29:07
!לעזאזל איתו
01:29:26.2 – 01:29:27.5
.אני מרגיש רע
01:29:27.7 – 01:29:28.8
.איכזבתי אותו
01:29:29.1 – 01:29:30.8
.זה שטויות, ילד
01:29:31.1 – 01:29:32.3
.הוא גאה בך
01:29:32.7 – 01:29:35.4
,אנו חברים ישנים .אני מכיר אותו טוב כמו כולם
01:29:35.8 – 01:29:37.5
?הוא בחור חכם, נכון
01:29:37.5 – 01:29:40.5
.חכמים כשם שהם באים .הוא היה בנקאי בחוץ
01:29:40.9 – 01:29:43
?על מה הוא פה בכלל
01:29:43.4 – 01:29:44.4
.רצח
01:29:45.9 – 01:29:47.2
.מה אתה אומר
01:29:49.4 – 01:29:51.6
.לא היית חושב כך ממבט בבחור
01:29:53 – 01:29:56.9
תפס את אשתו במיטה .עם איזשהו מקצוען גולף. חיסל את שניהם
01:30:05.1 – 01:30:06
?מה
01:30:07.4 – 01:30:09.9
,לפני 4 שנים בערך
01:30:10.3 – 01:30:13.3
"הייתי ב"תומאסטון .על שירות לשנתיים-שלוש
01:30:13.9 – 01:30:15.1
.גנבתי מכונית
01:30:15.6 – 01:30:17.5
.זה היה דבר אידיוטי לעשות
01:30:18.7 – 01:30:20.4
,נשארו לי בערך עוד 6 חודשים
01:30:20.8 – 01:30:22.7
.קיבלתי שותף חדש לתא
01:30:23.4 – 01:30:25
.אלמו בלאץ'
01:30:25.8 – 01:30:27
.מזדיין גדול, מעוות
01:30:28 – 01:30:31.3
.מין שותף לדירה שאתה מתפלל שלא תקבל ? מבינים מה שאני אומר
01:30:31.6 – 01:30:34.3
.6 ל-12, שוד מזויין
01:30:34.7 – 01:30:36.9
.אמר שהוא ביצע מאות עבודות
01:30:37.1 – 01:30:41.9
.קשה להאמין, כמה עצבני הוא היה .היית תוקע גז, הוא היה קופץ 10 מטר
01:30:43.1 – 01:30:47.6
.דיבר כל הזמן גם. זה עוד דבר .הוא אף פעם לא שתק
01:30:48 – 01:30:49.5
,המקומות שהיה בהם
01:30:49.9 – 01:30:52.9
.העבודות שביצע, הנשים שזיין
01:30:53.2 – 01:30:55.3
.אפילו אנשים שהרג
01:30:56.7 – 01:30:59.4
.אנשים שעצבנו אותו
01:31:00.1 – 01:31:01.6
.ככה הוא כינה את זה
01:31:04.3 – 01:31:07.1
,אז לילה אחד, בתור בדיחה
01:31:07.4 – 01:31:10.8
,אמרתי לו "כן, אלמו, את מי הרגת?
01:31:11.2 – 01:31:12.4
:אז הוא אומר
01:31:12.5 – 01:31:16.2
,השגתי לי את העבודה הזאת פעם אחת ,לנקות שולחנות בקנטרי-קלאב
01:31:17.1 – 01:31:20.8
כדי שאוכל לכייס את כל .העשירים הגדולים הממזרים שנכנסים
01:31:23.2 – 01:31:25
,אז אני בוחר את האיש הזה
01:31:26 – 01:31:27.6
.. להיכנס לילה אחד
01:31:27.8 – 01:31:29.4
.ולשדוד לו את המקום
01:31:31 – 01:31:32.8
.. הוא מתעורר
01:31:33 – 01:31:34.8
.ומעצבן אותי
01:31:35.9 – 01:31:37.5
.אז הרגתי אותו
01:31:39.5 – 01:31:42
.אותו ואת הכלבה הטעימה שהיה איתה
01:31:43.5 – 01:31:45.7
.וזה החלק הכי טוב
01:31:46.5 – 01:31:48.8
,היא מזיינת את האידיוט הזה, מבין
01:31:49.1 – 01:31:52
,את מקצוען הגולף הזה .אבל היא נשואה למישהו אחר
01:31:52.9 – 01:31:55.3
.איזה בנקאי מצליח
01:31:56.8 – 01:31:59.7
.והוא האחד שהאשימו אותו בזה
01:32:10.8 – 01:32:14.5
אני מוכרח לומר שזה .הסיפור המדהים ביותר ששמעתי
01:32:15.9 – 01:32:18.3
.מה שמדהים אותי ביותר הוא שהאמנת לו
01:32:19.1 – 01:32:20.1
?אדוני
01:32:22.4 – 01:32:25.9
זה ברור שהבחור הזה וויליאמס .התרשם ממך
01:32:26.5 – 01:32:30.3
הוא שומע את הסיפור העצוב שלך .ובטבעיות רוצה לעודד אותך
01:32:30.7 – 01:32:32.7
.הוא צעיר, לא ממש פיקח
01:32:33.4 – 01:32:36.7
זה לא מפתיע שהוא לא יבין . באיזה מצב הוא שם אותך
01:32:37.4 – 01:32:38.8
.אדוני, הוא אומר את האמת
01:32:39.6 – 01:32:43.6
.בוא נגיד לרגע שבלאץ' הזה קיים
01:32:44.1 – 01:32:48.5
אתה חושב שהוא פשוט יפול על ברכיו .ויצעק, "כן, אני עשיתי את זה. אני מודה
01:32:48.9 – 01:32:51.5
,"ודרך אגב "תוסיפו מאסר עולם לגזר הדין שלי.
01:32:51.8 – 01:32:54.5
,אתה יודע שזה לא ישנה. עם עדותו של טומי .אוכל לקבל משפט חדש
01:32:54.7 – 01:32:57.3
.בהנחה שבלאץ' עדיין נמצא שם
01:32:57.5 – 01:32:59.3
.הסיכויים הם, שהוא כבר שוחרר עד עכשיו
01:32:59.6 – 01:33:02
יהיה אצלם את הכתובת . האחרונה הידועה שלו. את שמות קרוביו
01:33:02.7 – 01:33:04.5
?זה סיכוי, לא
01:33:06.6 – 01:33:08.7
?איך אתה יכול להיות כה קהה
01:33:09.4 – 01:33:10.2
?מה
01:33:11.7 – 01:33:13.2
?איך קראת לי
01:33:13.4 – 01:33:15.1
?קהה. האם זה מכוון
01:33:15.4 – 01:33:16.9
.בן, אתה שוכח את מקומך
01:33:17.7 – 01:33:20.6
בקאנטרי קלאב .יהיו כרטיסי-העבודה הישנים שלו
01:33:20.9 – 01:33:23.2
.רשימות, טפסי W-2 עם שמו עליהם
01:33:23.3 – 01:33:26.1
דופריין אם אתה רוצה . לשקוע בפנטזיה הזאת, זה עניינך
01:33:26.3 – 01:33:28.8
.אל תעשה אותה שלי .הפגישה הזאת הסתיימה
01:33:29.1 – 01:33:31.6
,אדוני, אם אשתחרר .לעולם לא אזכיר מה שקורה כאן
01:33:32.3 – 01:33:35.2
,אהיה בר-אישום כמוך .על זיוף הכסף ההוא
01:33:36.5 – 01:33:40
,לעולם אל תזכיר לי כסף שוב !חתיכת בן זונה עלוב
01:33:40.4 – 01:33:41.9
,לא במשרד הזה
01:33:41.9 – 01:33:44
.לא בשום מקום !היכנסו לכאן, עכשיו
01:33:44.4 – 01:33:46.6
רק רציתי שלא .יהיה לך חשש, זה הכל
01:33:46.7 – 01:33:49.1
.אדוני, אני לא.. -בידוד. חודש .כן, אדוני-
01:33:50 – 01:33:51.4
?מה הבעייה שלך
01:33:51.4 – 01:33:52.7
.קחו אותו מכאן
01:33:52.9 – 01:33:54.5
.זה הסיכוי שלי להשתחרר ? אתה לא רואה
01:33:54.8 – 01:33:56.5
?!אלו החיים שלי! אתה לא מבין
01:33:56.7 – 01:33:58.7
!קחו אותו !אלו החיים שלי-
01:34:00.6 – 01:34:02.5
.חודש בבור
01:34:02.8 – 01:34:05.4
זה משך הזמן הארוך ביותר .ששמעתי עליו
01:34:05.6 – 01:34:06.9
.זה הכל באשמתי
01:34:07.2 – 01:34:08.7
.שטויות
01:34:09.5 – 01:34:12.1
,לא לחצת על ההדק . ובוודאי שלא הרשעת אותו
01:34:12.4 – 01:34:14.7
?אתה אומר שאנדי חף מפשע
01:34:15 – 01:34:16.9
?אני מתכוון, באמת חף מפשע
01:34:17.2 – 01:34:18.5
.זה נראה ככה
01:34:18.9 – 01:34:20.7
.ישו המתוק
01:34:21.1 – 01:34:22.9
?כמה זמן הוא נמצא כאן כבר
01:34:23.3 – 01:34:26.5
?1947. כמה זה .תשע-עשרה שנים
01:34:26.9 – 01:34:29.4
.וויליאמס, תומס .כן, כאן-
01:34:35.5 – 01:34:36.4
?מה יש לך
01:34:37.1 – 01:34:38.4
.משרד החינוך
01:34:38.7 – 01:34:40.1
.הכלב ההוא שלח את זה
01:34:40.3 – 01:34:44.1
נכון. אתה הולך לפתוח את זה ? או לעמוד שם עם האגודל שלך בתחת
01:34:44.5 – 01:34:46.6
.אגודל בתחת שלי נשמע טוב יותר
01:34:47.2 – 01:34:49.9
.סקיטס, בחייך .תן לי את זה, ראש-חרא
01:34:50.9 – 01:34:52.2
.פלויד, בחייך
01:34:57.6 – 01:34:59.9
?אתה יכול לזרוק את זה, בבקשה
01:35:05.7 – 01:35:07.4
.ובכן, לעזאזל
01:35:20 – 01:35:22.7
.הילד עבר. ממוצע
01:35:23.1 – 01:35:25.1
.חשבתי שתרצה לדעת
01:35:41.4 – 01:35:42.8
.מנהל הכלא רוצה לדבר איתך
01:35:56.6 – 01:35:57.6
?כאן
01:35:57.9 – 01:36:00
.זה מה שהאיש אמר
01:36:16.5 – 01:36:17.2
?מנהל הכלא
01:36:18.2 – 01:36:19.4
.טומי
01:36:26 – 01:36:26.8
,טומי
01:36:27.6 – 01:36:31.9
אני מבקש ממך . לשמור על השיחה הזאת רק ביננו
01:36:32.8 – 01:36:35
.אני מרגיש מגוחך גם ככה
01:36:53.5 – 01:36:55.5
.יש לנו בעייה כאן
01:36:56.5 – 01:36:58.5
.אני חושב שאתה יכול להעריך את זה
01:36:58.8 – 01:37:00
.כן, אדוני
01:37:00.3 – 01:37:01.6
.אני בטוח יכול
01:37:01.9 – 01:37:05.8
אני אומר לך, בן, הדבר הזה .הגיע והפתיע אותי לגמרי
01:37:07.4 – 01:37:09.9
.זה גרם לי לא לישון בלילות .זאת האמת
01:37:12.7 – 01:37:14.1
,הדבר הנכון לעשות
01:37:15.8 – 01:37:19.4
.לפעמים קשה לדעת מה הוא בדיוק
01:37:20.5 – 01:37:21.9
?אתה מבין
01:37:24.2 – 01:37:25.7
.אני צריך את עזרתך, בן
01:37:27.6 – 01:37:29.4
,אם אני הולך להמשיך עם זה
01:37:29.9 – 01:37:32.9
אסור שתהיה אפילו .פיסה קטנה של ספק
01:37:33.7 – 01:37:34.7
,אני צריך לדעת
01:37:35 – 01:37:37.5
.אם מה שאמרת לדופריין הוא האמת
01:37:37.9 – 01:37:38.9
.כן, אדוני
01:37:39.1 – 01:37:40.3
.בהחלט
01:37:40.9 – 01:37:43.7
,האם תסכים להישבע לפני שופט ומושבעים
01:37:44 – 01:37:46
,עם היד שלך על הספר
01:37:46.4 – 01:37:48.8
ולנדור נדר ?לפני האל הכל יכול בעצמו
01:37:49.1 – 01:37:50.8
.רק תן לי את ההזדמנות הזאת
01:37:55.4 – 01:37:56.5
.זה מה שחשבתי
01:38:43.7 – 01:38:45.5
.אני בטוח ששמעת כבר
01:38:47.4 – 01:38:48.3
.דבר נורא
01:38:49.9 – 01:38:51.3
.אדם כה צעיר
01:38:51.8 – 01:38:54.2
,נשארה פחות משנה .ומנסה לברוח
01:38:54.9 – 01:38:57.2
שבר את ליבו של . המפקד האדלי לירות בו
01:38:58.1 – 01:38:59.6
.באמת, זה שבר
01:39:02.7 – 01:39:05
.אנחנו פשוט צריכים להניח את זה מאחורינו
01:39:06.7 – 01:39:07.9
.להמשיך הלאה
01:39:09.5 – 01:39:10.9
.אני סיימתי
01:39:12.3 – 01:39:13.9
.הכל עוצר
01:39:16 – 01:39:19
.תשיג מקום אחר לנהל את ההונאות שלך
01:39:19.5 – 01:39:21.3
.שום דבר לא עוצר
01:39:22.8 – 01:39:23.9
.כלום
01:39:27.7 – 01:39:30.3
או שתעשה את זמן המאסר .הקשה ביותר שיש
01:39:30.8 – 01:39:33
.בלי עוד הגנה מהשומרים
01:39:33.3 – 01:39:38.6
אוציא אותך מההילטון עם מיטה אחת .ואשליך אותך למטה עם מבצעי מעשי-הסדום
01:39:39.7 – 01:39:42
.תחשוב שנדפקת על ידי רכבת
01:39:43.4 – 01:39:44.9
?והספרייה
01:39:45.6 – 01:39:46.6
.תיעלם
01:39:47.6 – 01:39:49.7
.תיאטם, לבנה על לבנה
01:39:50.3 – 01:39:52.8
.נעשה לנו ברביקיו ספרים קטן בחצר
01:39:53.1 – 01:39:55.3
.יראו את הלהבות ממרחקים
01:39:55.5 – 01:39:58.2
.נרקוד מסביב לזה כמו בוקרים פראיים
01:39:59.6 – 01:40:02.5
?אתה מבין אותי? תופס את הכוונה שלי
01:40:06.4 – 01:40:08.3
?או שאני מתנהג קהה
01:40:20 – 01:40:22.5
.תן לו עוד חודש לחשוב על זה
01:41:09.4 – 01:41:12.3
אשתי תמיד אמרה .שאני אדם שקשה להכיר
01:41:13.6 – 01:41:15
.כמו ספר סגור
01:41:15.9 – 01:41:17.8
.התלוננה על זה כל הזמן
01:41:18.8 – 01:41:20.3
.היא הייתה יפה
01:41:22.8 – 01:41:24.3
.אלוהים, אהבתי אותה
01:41:28.1 – 01:41:31
לא ידעתי איך .להפגין את זה, זה הכל
01:41:33 – 01:41:34.6
.הרגתי אותה, רד
01:41:36.5 – 01:41:38.3
,לא לחצתי על ההדק
01:41:39.8 – 01:41:41.5
.אבל הברחתי אותה
01:41:43 – 01:41:45.6
,בגלל זה היא מתה, בגללי
01:41:45.9 – 01:41:47.2
.בגלל איך שאני
01:41:56.4 – 01:41:58.1
.זה לא עושה אותך רוצח
01:42:01.6 – 01:42:04
.בעל רע, אולי
01:42:07 – 01:42:10.8
,תרגיש רע על זה, אם אתה רוצה .אבל לא לחצת על ההדק
01:42:11 – 01:42:11.8
.לא, אני לא
01:42:12.1 – 01:42:14
.מישהו אחר לחץ
01:42:15.8 – 01:42:17.4
.ואני סיימתי כאן
01:42:19.8 – 01:42:21.4
.מזל רע, אני משער
01:42:26.7 – 01:42:28.1
.זה מרחף מסביב
01:42:29.1 – 01:42:31.3
.זה חייב לנחות על מישהו
01:42:32.3 – 01:42:34.1
.זה היה תורי, זה הכל
01:42:34.9 – 01:42:37.5
.הייתי בדרך של הטורנדו
01:42:43.6 – 01:42:47.4
פשוט לא ציפיתי שהסופה .תימשך הרבה זמן כמו שנמשכה
01:42:51.9 – 01:42:53.5
?חושב שאי פעם תצא מכאן
01:42:54.9 – 01:42:55.9
?אני
01:42:58.8 – 01:42:59.8
.כן
01:43:01.2 – 01:43:03.4
,יום אחד, כשיהיה לי זקן לבן ארוך
01:43:03.6 – 01:43:06.7
,וכמה ברגים משוחררים בראש .יתנו לי לצאת
01:43:08.8 – 01:43:10.4
.אגיד לך לאן הייתי הולך
01:43:12 – 01:43:13.6
.זיהואטנחו
01:43:14.6 – 01:43:15.7
?מה זה
01:43:16 – 01:43:17.8
.זיהואטנחו
01:43:18.8 – 01:43:20.4
.זה במקסיקו
01:43:21.9 – 01:43:23.9
.מקום קטן על האוקיינוס השקט
01:43:25.1 – 01:43:28
אתה יודע מה המקסיקנים אומרים .על האוקיינוס השקט? -לא
01:43:29.7 – 01:43:31.6
.הם אומרים שאין לו שום זיכרון
01:43:33.7 – 01:43:36.2
זה המקום שבו אני .רוצה לחיות את שארית חיי
01:43:38 – 01:43:40.3
.מקום חם בלי זיכרון
01:43:43.8 – 01:43:45.6
,אפתח מלון קטן
01:43:47.4 – 01:43:48.8
.בדיוק על החוף
01:43:49.5 – 01:43:51.6
,אקנה סירה חסרת ערך
01:43:52.5 – 01:43:53.8
.ואתקן אותה כמו חדשה
01:43:56.6 – 01:43:57.8
,אוציא את האורחים שלי
01:43:58.7 – 01:44:00
.לדייג מושכר
01:44:03.9 – 01:44:05.5
.זיהואטנחו
01:44:09.1 – 01:44:12.8
במקום כמו זה, יועיל לי אדם .שיודע איך להשיג דברים
01:44:19.5 – 01:44:22.2
אני לא חושב שאוכל .להחזיק מעמד בחוץ, אנדי
01:44:29 – 01:44:31
.הייתי כאן רוב חיי
01:44:32.5 – 01:44:34.2
.אני אדם ממוסד עכשיו
01:44:35.5 – 01:44:36.9
.כמו שברוקס היה
01:44:38.4 – 01:44:40
.אתה ממעיט בעצמך
01:44:40.7 – 01:44:42.9
.אני לא חושב כך
01:44:46.1 – 01:44:49.9
כאן בפנים אני האדם שיכול ,להשיג דברים בשבילך, בוודאי, אבל
01:44:50.8 – 01:44:53.3
בחוץ כל מה שאתה צריך ".זה את ה"דפי-זהב
01:44:53.6 – 01:44:55.7
.לעזאזל, אני לא יודע מאיפה להתחיל
01:44:58 – 01:44:59.5
?האוקיינוס השקט
01:45:00 – 01:45:01.3
.חרא
01:45:01.5 – 01:45:03.6
,מפחיד אותי עד מוות .משהו כזה גדול
01:45:03.9 – 01:45:05.7
.לא אותי
01:45:06.4 – 01:45:09.6
,לא יריתי באשתי .ולא יריתי במאהב שלה
01:45:10.9 – 01:45:14.3
,אילו טעויות שעשיתי .שילמתי עליהם ועל עוד כמה
01:45:15.4 – 01:45:16.7
,המלון הזה, הסירה
01:45:18.5 – 01:45:20.6
.אני לא חושב שזה יותר מדי לבקש
01:45:25.6 – 01:45:28
אני לא חושב שאתה .צריך לעשות את זה לעצמך, אנדי
01:45:28.3 – 01:45:30.2
.אלו רק חלומות באספמיא מחורבנים
01:45:30.7 – 01:45:33.5
מקסיקו נמצאת שם רחוק ,ואתה נמצא כאן
01:45:33.6 – 01:45:34.9
.וזה מה שקורה
01:45:35.3 – 01:45:38
.כן, בטח .זה מה שקורה
01:45:39.7 – 01:45:42
.זה שם במרחק ואני פה
01:45:44.7 – 01:45:47.2
אני חושב שזה מגיע .לבחירה פשוטה
01:45:50.3 – 01:45:51.7
,תעבוד במרץ בחיים
01:45:53.2 – 01:45:55
.או שתעבוד במרץ למוות
01:46:07.3 – 01:46:09.9
,אם אי פעם תצא מפה .עשה לי טובה
01:46:10.6 – 01:46:12.4
.בטח אנדי. הכל
01:46:14.3 – 01:46:18.5
.יש שדה-שחת גדול קרוב לבאקסטון ?אתה יודע איפה זה באקסטון
01:46:19.6 – 01:46:22.6
.הרבה שדות שחת שם .אחד במיוחד-
01:46:23.1 – 01:46:26.8
,יש בו קיר סלע ארוך .עם עץ אלון גדול בקצה הצפוני
01:46:27.3 – 01:46:29.9
זה כמו משהו שלקוח מתוך שיר של רוברט פרוסט.
01:46:31 – 01:46:33.4
.זה המקום שבו ביקשתי מאשתי להינשא לי
01:46:34.9 – 01:46:37
,הלכנו לשם בשביל פיקניק
01:46:37.4 – 01:46:39.4
,ועשינו אהבה מתחת לעץ האלון הזה
01:46:40.2 – 01:46:42.3
.שאלתי אותה והיא אמרה כן
01:46:46.4 – 01:46:48.4
.תבטיח לי, רד
01:46:49 – 01:46:50.6
,אם אי פעם תשתחרר
01:46:50.9 – 01:46:52.3
.תמצא את המקום הזה
01:46:53.5 – 01:46:58.2
בבסיס של הקיר הזה, יש סלע .שאין לו קשר לאדמה במיין
01:46:59.6 – 01:47:02.5
.חתיכת זכוכית שחורה, געשית
01:47:05.7 – 01:47:07.8
משהו קבור מתחת לזה .אם תרצה את זה
01:47:08.6 – 01:47:09.8
?מה, אנדי
01:47:10.4 – 01:47:12
?מה קבור מתחת לזה
01:47:13.7 – 01:47:15.4
,תצטרך לחפור את זה החוצה
01:47:15.7 – 01:47:16.9
.כדי לראות
01:47:22.9 – 01:47:24.8
.. לא, אני אומר לך. הבחור
01:47:25.5 – 01:47:27.8
.הוא מדבר מוזר
01:47:28.3 – 01:47:29.9
.אני באמת דואג לו
01:47:30.4 – 01:47:31.8
.כדאי שנשים עליו עין
01:47:32.1 – 01:47:35.3
,זה בסדר במשך היום .אבל בלילה הוא כולו בתא לבד
01:47:36.8 – 01:47:37.9
.אוי, אלוהים
01:47:39.6 – 01:47:40.1
?מה
01:47:41.6 – 01:47:44.3
.אנדי הגיע לרציף הטעינה היום
01:47:44.6 – 01:47:46.6
.הוא ביקש ממני חתיכת חבל
01:47:46.9 – 01:47:47.7
?חבל
01:47:47.9 – 01:47:49.5
.באורך 2 מטרים
01:47:49.8 – 01:47:51.3
.ונתת לו אותו
01:47:52.1 – 01:47:53.8
?כמובן. למה לא
01:47:54.1 – 01:47:55.5
.אלוהים! הייווד
01:47:56.8 – 01:47:58.3
?איך יכולתי לדעת
01:47:58.4 – 01:47:59.9
?זוכר את ברוקס האטלן
01:48:01.9 – 01:48:03.8
.אנדי לעולם לא יעשה את זה
01:48:04.5 – 01:48:05.5
.אף פעם
01:48:07.6 – 01:48:08.9
.אני לא יודע
01:48:11.8 – 01:48:13.7
.לכל אדם יש את נקודת השבירה שלו
01:48:16.2 – 01:48:18.3
.במהירות הבזק .אני רוצה להגיע הביתה
01:48:18.8 – 01:48:20.4
.כמעט סיימתי, אדוני
01:48:37.7 – 01:48:39.2
.3 הפקדות הלילה
01:48:47.3 – 01:48:49.1
.קח את חפציי למכבסה
01:48:49.4 – 01:48:50.9
.וצחצח את נעליי
01:48:51.1 – 01:48:54
.אני רוצה שהן ייראו כמו מראות .כן, אדוני-
01:48:59.7 – 01:49:01.1
.טוב לקבל אותך בחזרה, אנדי
01:49:02 – 01:49:03.7
.המקום לא היה אותו הדבר בלעדיך
01:49:50.4 – 01:49:51.7
!כיבוי אורות
01:50:24.5 – 01:50:27.3
.היו לי כמה לילות ארוכים בכלא
01:50:27.6 – 01:50:30.1
לבד בחושך עם שום דבר ,מלבד מחשבותיך
01:50:30.4 – 01:50:33.8
.הזמן יכול להתארך כמו להב
01:50:38.4 – 01:50:41.3
.זה היה הלילה הארוך ביותר בחיי
01:50:57.3 – 01:50:58.4
!תן לי ספירה
01:51:02.9 – 01:51:05.6
!שורה 3 דרום, פנוי
01:51:09 – 01:51:12.8
!אדם חסר בשורה 2, תא 245
01:51:12.9 – 01:51:13.3
!דופריין
01:51:14 – 01:51:16.3
,תוציא את התחת שלך !אתה מעכב את ההצגה
01:51:19.4 – 01:51:22.7
אל תגרום לי לבוא לשם !או שארביץ לך בגולגולת בשבילך
01:51:30.5 – 01:51:34.2
!לעזאזל דופריין, אתה שם אותי מאחור .יש לי לוח זמנים לעמוד בו
01:51:34.4 – 01:51:37.6
.כדאי שתהיה חולה או מת שם !אינני צוחק איתך
01:51:38 – 01:51:39.3
?אתה שומע אותי
01:51:45.5 – 01:51:47.5
.או, אלי הקדוש
01:52:04.5 – 01:52:07
אני רוצה לתחקר כל איש .ביחידת המעצר הזאת
01:52:07.6 – 01:52:10
.נתחיל עם החבר שלו ?מי-
01:52:10.2 – 01:52:11
!הוא
01:52:12.7 – 01:52:14.2
.פתח את 237
01:52:17.8 – 01:52:21.3
"למה אתה מתכוון, "הוא פשוט לא היה כאן? .אל תגיד לי את זה, הייג
01:52:22.3 – 01:52:23.6
.אל תגיד לי את זה שוב
01:52:23.8 – 01:52:24.8
.אבל אדוני, הוא לא היה
01:52:25.1 – 01:52:28.4
!אני יכול לראות את זה, הייג ?אתה חושב שאני עיוור
01:52:29.3 – 01:52:30.6
?האם זה מה שאתה אומר
01:52:30.8 – 01:52:33.4
?האם אני עיוור, הייג !לא, אדוני-
01:52:34.4 – 01:52:36.8
?מה איתך. אתה עיוור
01:52:37.4 – 01:52:39.9
.תגיד לי מה זה .הספירה של אתמול בלילה-
01:52:40.2 – 01:52:43.3
?אתה רואה את השם של דופריין כאן .אני בטח רואה. רואה? בדיוק שם
01:52:43.6 – 01:52:45.1
"דופריין.
01:52:46.7 – 01:52:48
,הוא היה בתא שלו
01:52:48.1 – 01:52:49.3
.בכיבוי האורות
01:52:49.6 – 01:52:51.7
.הגיוני שהוא יהיה כאן בבוקר
01:52:52.8 – 01:52:54.4
.אני רוצה שהוא יימצא
01:52:54.7 – 01:52:58
לא מחר, לא אחרי ! ארוחת הבוקר. עכשיו
01:52:58.5 – 01:52:59.6
.כן, אדוני
01:53:00.5 – 01:53:02.7
.בוא נלך. תזיז את התחת שלך
01:53:06.3 – 01:53:07.2
.עמוד
01:53:08.7 – 01:53:09.7
?ובכן
01:53:13.3 – 01:53:14.2
?ובכן, מה
01:53:14.4 – 01:53:17.7
.אני רואה אתכם ביחד כל הזמן . אתם סמיכים כמו גנבים, שניכם
01:53:18.9 – 01:53:20.4
.הוא בטח אמר משהו
01:53:21.2 – 01:53:22.7
.לא, אדוני, מנהל הכלא
01:53:23.3 – 01:53:24.6
.אף מילה
01:53:25.9 – 01:53:28.4
!אלוהים, זה נס
01:53:29.3 – 01:53:31.5
.האדם נעלם כמו פלוץ ברוח
01:53:32.2 – 01:53:33.4
.. דבר לא נשאר מלבד
01:53:34.2 – 01:53:37
כמה סלעים ארורים .על אדן החלון
01:53:37.1 – 01:53:39.8
.והחמודונת על הקיר .בוא נשאל אותה
01:53:40.2 – 01:53:41.6
.אולי היא יודעת
01:53:41.6 – 01:53:44.9
?מה את אומרת, מכנסיים-פלומתיים ?מרגישה צורך לדבר
01:53:46.3 – 01:53:47.6
.כנראה שלא
01:53:48.2 – 01:53:50.3
?למה שהיא תהיה שונה מאחרים
01:53:51.4 – 01:53:53
.זאת קנונייה
01:53:53.8 – 01:53:55.5
.זה מה שזה
01:53:56.2 – 01:53:59.8
!חתיכת קנונייה אחת ארורה
01:54:00.2 – 01:54:02.2
!וכולם בתוכה
01:54:02.9 – 01:54:04.1
!כולל אותה
01:54:39 – 01:54:40.7
.. ב-1966
01:54:40.9 – 01:54:43.2
.. אנדי דופריין ברח
01:54:43.6 – 01:54:45.9
.מכלא שושאנק
01:54:47.3 – 01:54:49.8
כל מה שמצאו ממנו היה ,בגדי אסיר מלאים בבוץ
01:54:50.5 – 01:54:52
,חתיכת סבון
01:54:52.3 – 01:54:53.6
.ופטיש סלעים ישן
01:54:54.2 – 01:54:56.4
.שחוק כמעט לגמרי עד למקל
01:55:01.3 – 01:55:05.7
אני זוכר שחשבתי שיקחו לאדם 600 שנים .לחפור מנהרה דרך הקיר עם זה
01:55:06.5 – 01:55:09.7
.אנדי הזקן עשה את זה בפחות מ-20
01:55:27.3 – 01:55:29.5
.או, אנדי אהב גיאולוגיה
01:55:30.5 – 01:55:33.5
אני מתאר שזה מצא חן .לאופי הדקדקן שלו
01:55:34.2 – 01:55:35.8
.. עידן קרח כאן
01:55:36.2 – 01:55:38.7
.מיליון שנים של בניינים עצומים שם
01:55:39.8 – 01:55:42.5
.גיאולוגיה היא למידה של לחץ וזמן
01:55:43.4 – 01:55:45.4
.זה כל מה שלוקח, בעצם
01:55:46.2 – 01:55:47.2
.. לחץ
01:55:47.9 – 01:55:49.2
.וזמן
01:55:50.5 – 01:55:52.5
.זה וחתיכת פוסטר ענק
01:55:56.6 – 01:55:57.5
,כמו שאמרתי
01:55:58 – 01:56:02.3
בכלא, אדם יעשה כמעט כל דבר .כדי לשמור על ראשו עסוק
01:56:04.9 – 01:56:09.5
נראה שהתחביב האהוב על אנדי היה ,העברת הקיר שלו לחצר האימונים
01:56:10 – 01:56:12.1
.בזמן מלוא חופן היד
01:56:13.4 – 01:56:15.4
,נראה לי שאחרי שטומי נהרג
01:56:15.7 – 01:56:18.5
אנדי החליט .שהוא היה כאן מספיק זמן
01:56:18.9 – 01:56:21.4
.במהירות הבזק .אני רוצה ללכת הביתה
01:56:22.2 – 01:56:24.1
.כמעט סיימתי, אדוני
01:56:45.6 – 01:56:47.5
.שלוש הפקדות הלילה
01:56:54.9 – 01:56:57.1
.אנדי עשה כמו שנאמר לו
01:56:57.4 – 01:57:00.7
צחצח את הנעליים .האלו לברק בבואה חזק
01:57:04.6 – 01:57:06.8
.השומרים פשוט לא הבחינו
01:57:07.2 – 01:57:08.6
.כך גם אני
01:57:08.9 – 01:57:10.3
.. אני מתכוון, באמת
01:57:10.6 – 01:57:13.5
באיזו תדירות באמת מסתכלים ?על נעליו של אדם
01:59:17.1 – 01:59:20.1
,אנדי זחל לחופש דרך 450 מטרים
01:59:20.4 – 01:59:23.8
של זוהמה מסריחה חרא .שלא אוכל לתאר לעולם
01:59:24.9 – 01:59:27.2
.או שאולי אני פשוט לא רוצה
01:59:31.6 – 01:59:34.3
.‏450 מטרים
01:59:34.6 – 01:59:37.5
.זה האורך של 5 מגרשי כדורגל
01:59:38.2 – 01:59:40.6
.וכמעט חצי קילומטר
02:00:36.3 – 02:00:40.4
בבוקר הבא, בדיוק אחרי הזמן שבו ,ראקל סיפרה את סודותיה
02:00:41 – 02:00:43.6
.. אדם שאף אחד לא שם לב מעולם
02:00:44 – 02:00:46.5
נכנס בנחת לתוך .הבנק הלאומי של מיין
02:00:47.1 – 02:00:50.2
.עד לרגע הזה, הוא לא היה קיים
02:00:50.9 – 02:00:53.1
.חוץ מעל נייר ?אני יכולה לעזור לך-
02:00:53.7 – 02:00:55.5
,היו לו את כל ניירות הזיהוי
02:00:55.8 – 02:00:59.3
,רישיון נהיגה, תעודת לידה ,כרטיס ביטוח לאומי
02:01:00 – 02:01:02.4
.והחתימה הייתה דומה לחלוטין
02:01:02.7 – 02:01:05.6
אני חייב לומר שאני מצטער .שאתה מאבד את העסק שלך
02:01:06 – 02:01:07.6
.אני מקווה שתהנה לחיות מחוץ לארץ
02:01:08.5 – 02:01:09.5
.תודה לך
02:01:10.3 – 02:01:11.4
.אני בטוח שאהנה
02:01:12.4 – 02:01:15.6
.הנה ההמחאה הבנקאית שלך, אדוני ?האם יש עוד משהו
02:01:15.9 – 02:01:16.8
.בבקשה
02:01:17.5 – 02:01:19.9
תוכלי להוסיף את זה ?לדואר היוצא שלכם
02:01:20.4 – 02:01:21.6
.אהיה שמחה לעשות זאת
02:01:23.4 – 02:01:24.7
.יום טוב, אדוני
02:01:25.7 – 02:01:30
מר סטיבנס ביקר כמעט בתריסר בנקים .באיזור פורטלנד בבוקר ההוא
02:01:30.6 – 02:01:32.1
.. השמועה אומרת, שהוא ברח מהעיר
02:01:32.2 – 02:01:37.1
עם מעל 370 אלף דולר .מכספו של המנהל נורטון
02:01:37.9 – 02:01:40.6
.פיצויי פיטורין ל-19 שנים
02:01:47.9 – 02:01:50.1
,בוקר טוב ."החצוצרה היומית" של פורטלנד
02:02:17.4 – 02:02:18.5
תנ"ך
02:02:20.1 – 02:02:22.8
."מנהל הכלא היקר. צדקת "הגאולה שכנה בפנים.
02:02:26.9 – 02:02:28.6
שמות
02:02:43.3 – 02:02:45.8
?ביירון האדלי .יש לך הזכות לשמור על שתיקה
02:02:46.2 – 02:02:50.5
אם תוותר על הזכות הזאת, כל מה שתגיד .עלול להשתמש נגדך בבית משפט
02:02:51.1 – 02:02:55.4
לא הייתי שם כדי לראות, אבל שמעתי ,שביירון האדלי התחיל להתייפח כמו ילדה
02:02:55.6 – 02:02:57.2
.בזמן שלקחו אותו
02:03:03.2 – 02:03:06.4
לנורטון לא הייתה שום כוונה .ללכת כה בשקט
02:03:22.4 – 02:03:23.2
.סמואל נורטון
02:03:24 – 02:03:26.3
.יש לנו צו לאסור אותך. פתח
02:03:31.1 – 02:03:32.2
.פתח את הדלת
02:03:32.8 – 02:03:34
.אני לא בטוח איזה מפתח
02:03:43.8 – 02:03:46.1
!תקל על עצמך, נורטון
02:03:57.7 – 02:04:01
אני אוהב לחשוב ,שהדבר האחרון שעבר בראשו
02:04:01.4 – 02:04:02.9
,מלבד הכדור הזה
02:04:03.1 – 02:04:07.4
היה לתהות איך לעזאזל .אנדי דופריין הצליח להתגבר עליו
02:04:10.1 – 02:04:13.4
לא עבר הרבה זמן מאז מנהל הכלא ,שלל אותנו מהחברה שלו
02:04:13.9 – 02:04:15.8
.קיבלתי גלוייה בדואר
02:04:17.3 – 02:04:20
,היא הייתה ריקה ,אבל על חותמת הדואר היה רשום
02:04:20.3 – 02:04:22.4
.פורט הנקוק, טקסס
02:04:23.1 – 02:04:24.4
,פורט הנקוק
02:04:24.7 – 02:04:26.3
.בדיוק על הגבול
02:04:26.8 – 02:04:28.7
.זה איפה שאנדי חצה
02:04:29.4 – 02:04:33.3
כשאני מדמיין אותו נוסע דרומה ,במכוניתו עם הגג למטה
02:04:33.9 – 02:04:36
.זה תמיד גורם לי לצחוק
02:04:38 – 02:04:39.4
,אנדי דופריין
02:04:40 – 02:04:41.9
,שזחל דרך נהר של חרא
02:04:42.1 – 02:04:44.4
.ויצא נקי בצד השני
02:04:45.4 – 02:04:46.7
.. אנדי דופריין
02:04:47.6 – 02:04:49.1
.בדרכו אל האוקיינוס השקט
02:04:52 – 02:04:54.1
?האדלי תפס אותו בצוואר, כן
02:04:54.4 – 02:04:58
הוא אומר, "אני מאמין שלילד הזה "עומדת לקרות תאונה.
02:04:58.5 – 02:05:01.2
אלו מאיתנו שידעו אותו הכי טוב .מדברים עליו לעיתים קרובות
02:05:02.4 – 02:05:03.7
...אני נשבע, התעלולים שעשה
02:05:03.9 – 02:05:06.7
"לחבריי לא יזיקו כמה בירות.
02:05:07.3 – 02:05:08.9
!והוא קיבל את זה
02:05:10.1 – 02:05:12.4
,לפעמים זה גורם לי להיות עצוב, למרות
02:05:12.8 – 02:05:14.2
.שאנדי לא נמצא
02:05:14.9 – 02:05:18.9
אני צריך להזכיר לעצמי .שיש ציפורים שלא אמורות להיכלא
02:05:19.6 – 02:05:21.5
.הנוצות שלהן פשוט מבריקות מדי
02:05:23.2 – 02:05:25.3
.. ואז כשהן עפות
02:05:25.4 – 02:05:29.7
החלק ממך שיודע שזה היה ,חטא לכלוא אותן אכן מתמלא בשמחה
02:05:30.9 – 02:05:32.1
.. אבל עדיין
02:05:32.6 – 02:05:37.2
המקום שבו אתה חי הוא כה .חד-גוני וריק כשהן נעלמות
02:05:41.3 – 02:05:43.5
.אני חושב שאני פשוט מתגעגע לחברי
02:06:08.3 – 02:06:09.2
.שב בבקשה
02:06:15.8 – 02:06:16.6
,אליס בויד רדינג
02:06:17.1 – 02:06:20.3
בתיקים שלך רשום שריצית .40 שנים ממאסר העולם שלך
02:06:21.3 – 02:06:23.3
?אתה מרגיש ששוקמת
02:06:25.3 – 02:06:26.7
?משוקם
02:06:28.8 – 02:06:30.6
.ובכן, רגע, תן לי לראות
02:06:31.7 – 02:06:34.8
.אין לי שום מושג מה זה אומר
02:06:36.2 – 02:06:38.3
...זה אומר שאתה מוכן לשוב לחברה
02:06:39 – 02:06:41.2
אני יודע מה אתה .חושב שזה אומר, בן
02:06:43.5 – 02:06:45.4
.בשבילי זאת רק מילה שהומצאה
02:06:46.8 – 02:06:49
,מילה של פוליטיקאי כדי
02:06:49.7 – 02:06:53
שבחורים צעירים כמוך ,יוכלו ללבוש חליפה ועניבה
02:06:53.6 – 02:06:55.1
.ושתהיה להם עבודה
02:06:57.2 – 02:06:59.3
?מה אתה באמת רוצה לדעת
02:07:00.2 – 02:07:02.3
?האם אני מצטער על מה שעשיתי
02:07:02.5 – 02:07:03.6
?ובכן, האם אתה
02:07:05.5 – 02:07:08.2
לא עובר יום אחד .בלי שאני מרגיש חרטה
02:07:09.7 – 02:07:13.1
לא בגלל שאני כאן או בגלל .שאתה חושב שאני צריך להיות
02:07:16.7 – 02:07:19.2
אני חושב אחורה ,על הדרך שבה הייתי אז
02:07:21.4 – 02:07:22.5
.. ילד
02:07:23.6 – 02:07:27
.טיפש שביצע את הפשע הנורא הזה
02:07:30.1 – 02:07:31.8
.אני רוצה לדבר איתו
02:07:33.6 – 02:07:36.2
.אני רוצה לנסות ולהכניס לו קצת היגיון
02:07:37.2 – 02:07:38.8
.להגיד לו איך הדברים מתנהלים
02:07:41.1 – 02:07:42.4
.אבל אני לא יכול
02:07:44.7 – 02:07:46.6
,הילד ההוא נעלם מזמן
02:07:47.9 – 02:07:50.5
.והאדם הזקן הזה הוא כל מה שנשאר
02:07:52.2 – 02:07:53.4
.אני צריך לחיות עם זה
02:07:54.9 – 02:07:56.4
?משוקם
02:07:56.9 – 02:07:58.7
.זאת רק מילת קשקוש
02:07:59.7 – 02:08:04.3
אז אתה תחתום על הטפסים שלי .בן, ותפסיק לבזבז לי את הזמן
02:08:05.8 – 02:08:08.1
.. בגלל שלהגיד את האמת
02:08:08.3 – 02:08:10.3
.אני לא שם קצוץ
02:08:23.6 – 02:08:25.1
מאושר - -
02:09:20.1 – 02:09:22.8
ברוקס היה פה
02:09:36.9 – 02:09:38.2
.בבקשה, גברתי
02:09:41.2 – 02:09:42.2
?הפסקת שירותים, בוס
02:09:48.1 – 02:09:52.4
אתה לא צריך לבקש ממני בכל פעם ?שאתה צריך ללכת להשתין. פשוט תלך, מבין
02:10:05.6 – 02:10:08.5
.40‏ שנים ביקשתי רשות להשתין
02:10:09.5 – 02:10:12.3
.אני לא יכול לסחוט טיפה בלי להגיד כך
02:10:16.1 – 02:10:18.1
.יש אמת צורמת להתמודד איתה
02:10:19.9 – 02:10:22.7
אין סיכוי שאני הולך .להחזיק מעמד בחוץ
02:10:30.6 – 02:10:34.2
כל מה שאני עושה יותר זה לחשוב ,על דרכים להפר את השחרור שלי
02:10:35.1 – 02:10:37.5
.כדי שאולי הם ישלחו אותי בחזרה
02:10:42.8 – 02:10:45.1
.דבר נורא, לחיות בפחד
02:10:46.1 – 02:10:47.7
.ברוקס האטלן ידע זאת
02:10:48.1 – 02:10:49.8
.ידע זאת יותר מדי טוב
02:10:51.4 – 02:10:54.7
כל מה שאני רוצה הוא לחזור .להיכן שיש לדברים משמעות
02:10:55.3 – 02:10:58
.איפה שאני לא צריך לפחד כל הזמן
02:11:00.1 – 02:11:02.4
.רק דבר אחד עוצר בעדי
02:11:03.9 – 02:11:06.2
.הבטחה שעשיתי לאנדי
02:11:26.8 – 02:11:28.1
.הנה זה
02:11:38.6 – 02:11:40.2
.תודה רבה, אדוני
02:11:47.4 – 02:11:49.8
באקסטון
02:15:19.4 – 02:15:20.6
:רד היקר
02:15:21 – 02:15:23.3
,אם אתה קורא את זה .סימן שהשתחררת
02:15:23.6 – 02:15:27.5
ואם הגעת כל כך רחוק .אולי אתה מוכן להתקדם עוד קצת
02:15:28 – 02:15:30.4
?אתה זוכר את שם העיירה, נכון
02:15:32.8 – 02:15:34.2
.זיהואטנחו
02:15:36.4 – 02:15:39.3
אוכל להיעזר באדם טוב שיעזור לי .לשים את הפרוייקט שלי על גלגלים
02:15:40 – 02:15:43.4
,אני אשמור עליך .ואכין את לוח השחמט
02:15:44.3 – 02:15:45.6
.. זכור, רד
02:15:46.1 – 02:15:48.1
.. תקווה היא דבר טוב
02:15:48.4 – 02:15:50.3
.אולי הטוב ביותר מכל הדברים
02:15:50.6 – 02:15:52.7
.ודבר טוב אף פעם לא דועך
02:15:53.2 – 02:15:56
,אקווה שהמכתב הזה ימצא אותך
02:15:56.3 – 02:15:58
.וימצא אותך בריא
02:15:58.6 – 02:15:59.7
.. חברך
02:16:00 – 02:16:01.2
.אנדי
02:16:35 – 02:16:36.6
.. "עבוד במרץ בחיים
02:16:37 – 02:16:38.7
"או עבוד במרץ למוות.
02:16:41.6 – 02:16:43.6
.זה נכון לחלוטין
02:16:44.9 – 02:16:47.7
ברוקס היה כאן כך גם רד-
02:16:49 – 02:16:51
.. בפעם השנייה בחיי
02:16:51.3 – 02:16:54.2
.אני אשם על ביצוע פשע
02:16:54.9 – 02:16:57.3
.הפרת שחרור על תנאי
02:16:57.5 – 02:17:01
כמובן שאני בספק אם הם .יציבו מחסומי דרכים בשביל זה
02:17:02.2 – 02:17:03.8
.לא בשביל נוכל זקן כמוני
02:17:04.2 – 02:17:06.1
.פורט הנקוק, טקסס, בבקשה
02:17:09.8 – 02:17:14.3
אני מגלה שאני כה נרגש, שאני בקושי יכול .לשבת בשקט או לשמור על מחשבה בראשי
02:17:14.9 – 02:17:18.1
אני חושב שזאת ההתרגשות .שרק אדם חופשי יכול להרגיש
02:17:18.4 – 02:17:20.8
.. אדם חופשי בתחילתו של מסע ארוך
02:17:21.1 – 02:17:23.6
.שסיומו אינו בטוח
02:17:26.7 – 02:17:29.3
.אני מקווה שאוכל לעבור דרך הגבול
02:17:30.9 – 02:17:33.8
אני מקווה לראות את חברי .וללחוץ את ידו
02:17:35.9 – 02:17:39.7
אני מקווה שהאוקיינוס השקט .הוא כחול כמו שהיה בחלומותיי
02:17:42 – 02:17:42.9
.אני מקווה
02:18:44 – 02:18:49
שלמי תודה למתרגם הלא ידוע אשר שקד על סרט מופלא ומעשיר זה
02:18:49.4 – 02:18:53.6
PUSEL :סנכרון והתאמה